scrolltotop

Yderbjerrum

Yder Bjerrum bestod i mange år af to ejendomme, hvoraf kun én er tilbage (Bjerrum Vestergård). Gårdene lå på en fremskudt del af en bakkeø, Bjerrum Banke – ca. 6 m over havet.

På den vestlige gård var der kro, idet Ribe å med en af sine slyngninger løb ganske nær gården og gav mulighed for krodrift for sejlende søfolk og gæster, indtil åen i 1856 blev en kanal. Det tidligere åløb kan stadig anes i landskabet. Der var krodrift på stedet fra omkring 1400-tallet. De sidste, der drev kro fra ejendommen, var fra 1913 Karen og Thyge Thygesen. I forbindelse med digebyggeriet 1910-1914 var der vest for gården barakker og marketenderi til digearbejderne, de såkaldte ”digebørster”. Arbejderne og andre nysgerrige havde her mulighed for at benytte kroen. Efter Kammerslusens færdiggørelse og åens ændrede løb, var der ikke længere grundlag for krodrift, hvorfor Karen og Thyge i 1923 opførte en pavillon i træ ved det nye udløb, som lå ved Kammerslusen, og her fortsatte de krodriften. De solgte senere kroen til Gerda og Martin Bruun i begyndelsen af 1950-erne, som fik en stor succes med at servere ”sat ål”. Der er forsat restaurant/hoteldrift på Kammerslusen (i en nyere bygning).