scrolltotop

Yder Bjerrumvej

Yder Bjerrumvej 4. Yder Bjerrum Østergaard.

Man kan endnu se bakken, hvor Yder Bjerrum Østergaard lå.

I begyndelsen af 1600-tallet lå der to gårde i Yder Bjerrum, Vestergården og Østergården. Begge gårde var som de fleste andre fæstegårde. Gården her blev opgivet i slutningen af 1600-tallet. Første kendte fæstebonde på Østergaard var:

Niels Tocksen.

Der vides ikke meget om denne mand eller hans kone, men han fik to sønner:

?-1669

1. Christen Nielsen Bierum, født i april 1622. Han blev gift med Mette og overtog Toftegaard, Sdr. Farup Vej 37.
2. Peder Nielsen Bierum, født 1635. Han blev gift 23. juni 1669 med Anne Jensdatter og overtog først gården her og senere Harreslund, Sdr. Farup Vej 42.
Gården blev nu overtaget af sønnen:

Peder Nielsen Bierum.

1669-ca. 1713

Han er stamfader til slægten Bierum eller Bjerrum, som senere blev meget dominerende i Sdr. Farup, og stadig har mange efterkommere på denne egn, ja langt videre ud. Peder Nielsen Bierum var født 1635 på Yder Bjerrum Østergaard som søn af bonden Niels Tocksen. Peder Bierum blev gift 23. juni 1669 med Jens Jessens datter, Anne, Sdr. Farup Vej 42. Peder Niels Bierum havde overtaget sin fødegård i Yder Bjerrum, men efter at være blevet gift med Anne Jensdatter fæstede han nu hendes fødegård, Harreslund. En søn, Peder Pedersen Bierum født på gården her fæster først Abildgaard, V. Vedsted Byvej 23 og senere Yder Bjerrum Vestergaard, Yder Bjerrumvej 6. Forholdene på Yder Bjerrum blev på grund af gentagne stormfloder i slutningen af 1600-tallet umulige, så gården blev opgivet. Peder Nielsen Bierum blev derfor den sidste bonde på Yder Bjerrum Østergård. Man kan endnu i dag se værftet, hvor gården har ligget.

Yder Bjerrumvej 6. Yder Bjerrum Vestergaard.

I ca. 2000 blev det gamle stuehus revet ned og et nyt opført

Her tæt ved udmundingen af det gamle åleje for Ribe å ligger i dag et hus tilhørende Marius Tobiasen opført i 1951, da stuehuset til den gamle Yder Bjerrum Vestergaard brændte. Huset er placeret på en bakke og her har været bebyggelse i århundreder, således tilhørte Bjerrum kong Kristoffer I, som døde i Ribe i 1259. Fra begyndelsen af 1500-tallet tilhørte gården domkapitlet i Ribe og er frikøbt sammen med Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24 i 1796. Det ligger i sagens natur, at stedet inden Ribediget blev bygget, lå ekstremt udsat under stormfloder. Kilderne til denne beskrivelse er Svend B. Troelsens Slægts og Ejendomshistorie i V. Vedsted sogn og “Bønder i Marsken” af Sven Tygesen. Sidstnævnte giver et samlet og udførligt billede af Tygesenfamiliens vilkår og de mennesker, der har boet her til 1951. Den første fæstebonde vi kender navnet på var:

Nis ?.

midten af 1600-tallet – sidste halvdel af 1600-tallet

Det eneste vi kender til denne mand er hans fornavn. Han fik en datter:

1. Giertrud Nisdatter, født 1664 på Yder Bjerrum Vestergaard. Hun blev gift 4. november 1688 med Lambert Nissen, Præstevej 10 i Sdr. Farup. Se der.
Næste fæstebonde på Vestergaarden i Yder Bjerrum var:

Clemmen Nissen.

sidste halvdel af 1600-tallet-begyndelsen af 1700-tallet

Fæstebonden Clemmen Nissen var født i 1657 og blev gift i 1683 med Else Hansdatter. Der vides ikke meget om denne fæstefamilie ud over at de havde to sønner:

1. Hans Clemmensen, født i april 1684 i Yder Bjerrum. Han blev gift 28. september 1710 med Anne Nielsdatter, der var født i april 1683 på gården Mandøvej 28 som datter af Niels Lassen og Anne Knudsdatter. De boede de 6 første år på gården her og fik deres 3 første børn ind til de i 1716 flyttede til Okholm og overtog Anne Nielsdatters fødegård, Mandøvej 28. Se der.
2. Søren Clemmensen, født i januar 1686 i Yder Bjerrum og døbt i V. Vedsted kirke 17. januar 1686. Han overtog Yder Bjerrum Vestergård.
Clemmen Nissen døde i V. Vedsted 12. juli 1717, 60 år gammel. Else Hansdatter døde i V. Vedsted 31. maj 1727, 84 år gammel.

Søren Clemmensen

begyndelsen af 1700-tallet-1716

Søren Clemmensen var som sagt født på Yder Bjerrum Vestergaard i januar 1686 og blev gift 28. oktober 1714 med Anne Pedersdatter, der var født 28. maj 1695 i Okholm som datter af Peder Lassen. Ved dette giftermål overtog han svigerfaderens gård i Okholm. Se Mandøvej 28. Her fik de en datter:

1. Anne Sørensdatter Clemmensen, født 15. juli 1715. Hun blev gift 17. februar 1740 med Peder Pedersen Præst fra Øster Vedsted.
7 dage senere, 22. juli 1715, dør Anne Pedersdatter kun 20 år gammel. Gården i Okholm afstod Søren Clemmensen i 1716 til broderen, Hans Clemmensen og byttede Vestergaard i Ydre Bjerrum med Abildgård, V. Vedsted Byvej 23. Den nye fæstebonde på Yder Bjerrum Vestergaard hed nu:

Peder Pedersen Bierum.

1716-1725

Han var født 18. maj 1672 i Yder Bjerrum på Østergaard, Yder Bjerrumvej 4. Han var søn af Peder Nielsen Bierum og Anne Jensdatter. Han blev gift med Barbra Jensdatter, der fra sit tidligere ægteskab med afdøde Jens Rytter havde sønnen:

1. Hans Christian Hansen Bierum, født 4. november 1697 på Abildgaard, V. Vedsted Byvej 23. Han fik navnet Bierum efter stedfaderen Peder Pedersen Bierum. Han overtog ca. 1725 Yder Bjerrum Vestergaard og lagde i 1728 jorden til Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24.
I Peder Pedersen Bierums ægteskab med Barbara Jensdatter fødtes på Abildgård sønnen:

1. Peder Pedersen Bierum i september 1701. Han blev senere gift med Barbara Pedersdatter. Se Sdr. Farup Vej 45.
Peder Pedersen Bierum fæstede samtidig med Vestergaarden jordene fra sit fødehjem Yder Bjerrum Østergaard. Bygningerne her var forsvundet, thi stedet kunne ikke beboes på grund af stormfloder. Peder Pedersen Bierum døde 30. april 1737, knap 65 år gammel. Barbra Jensdatter døde 2. maj 1739, 71 år gammel. I 1725 overlader Peder Pedersen Bierum gården til stedsønnen:

Hans Christian Hansen Bierum.

1725-1728

Han drev gården ind til han i 1728 købte Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24. Jorden fra Yder Bjerrum Vestergaard blev da lagt til Lindbæksminde og hørte nu til denne gård indtil 1896 under matr. nr. 2. Hans Christian Hansen Bierum blev gift 20. juni 1730 med Anne Andersdatter Ibsen, født 1713 på Tornbækgaard, Ulvehøjvej 4 i V. Vedsted. Derved blev han gift med sin halvkusine. De får i deres ægteskab 14 børn, men ingen er født i Yder Bjerrum. Se Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde.

Yder Bjerrum Vestergaard blev fra 1728 udlejet. Grundet de hyppige skader under stormflod og nødtørftig, mangelfuld vedligeholdelse forfaldt bygningerne. Det var fattige lejere der boede her. Vi kender ikke dem alle, men i 1820 hed lejeren:

Forskellige indsiddere 1728-1820.

1728-1820

Søren Nielsen Handborg (meget utydelig tekst). Konens navn er ukendt, men de får en søn:

· Søren Sørensen, født 7. september 1742 i Yder Bjerrum. Af disse data er kun barnets fornavn og fødselsdato 100% sikre.

Niels Sørensen

1820-1825

Han var født i Gredsted, Jernved sogn i 1783 og blev gift 18. marts 1820 i V. Vedsted kirke med Martine Møller Nielsdatter Bjerrum, der var født 8. september 1794 i Sdr. Farup på gården matr. nr. 4. Gården er nu borte. Hun var datter af gårdmand Niels Pedersen Bierum. Niels Sørensen og Martine Bjerrum fik 5 børn, hvoraf de 3 første var født på Yder Bjerrum:

1. Margrethe Nielsdatter, født 21. juni 1821 i Yder Bjerrum. Hun blev gift 21. oktober 1858 med Simon Hansen Møller. Se V. Vedsted Vej 98.
2. Anne Kirstine Nielsdatter, født 9. marts 1823 i Yder Bjerrum. Konfirmeret 1838. Hun blev gift 15. november 1851 med Niels Michelsen. Se Skoleallé 14.
3. Søren Nielsen, født 2. juli 1824 i Yder Bjerrum. Han overtog Klostergården, V. Vedsted Vej 127 efter faderen.
Familien kom i februar 1825 til at opleve den værste stormflod, der havde været siden 1634. Bølgerne raserede bygningerne og Niels Sørensen mistede alt, hvad han ejede. Efter denne vandgang forlod Niels Sørensen Yder Bjerrum. Han fik dog en erstatning, som satte ham i stand til at købe Klostergaarden, V. Vedsted Vej 127 i V. Vedsted. Se Svend Tygesens ”Bønder I Marsken. Næste kendte lejer er:

Peder Simonsen.

1825-1839

Han var gift med Kirstine Christiansdatter fra Bryndum. Af deres børn kendes:

1. Anne Kirstine Simonsdatter, født 12. marts 1827.
2. Kirsten Simonsdatter, født 12. december 1828.
Næste indsidder der kendes er:

Peder Nielsen.

1839-1847

Han var født 28. juni 1805 i V. Vedsted som søn af Niels Pedersen og Else Pedersdatter, V. Vedsted Vej 64. Han blev gift 26. maj 1838 i V. Vedsted kirke med Anne Pedersdatter fra Sneum sogn, hvor hun blev født 1807. Hun var datter af Peter Kristensen. De fik i ægteskabet 5 døtre:

1. Anne Marie Pedersen Bæk, født 1. maj 1839 i Yder Bjerrum. Død som lille.
2. Else Pedersdatter Bæk, født 2. oktober 1840 i Yder Bjerrum. Hun blev gift 18. november 1865 i Føvling kirke med skrædder i Sorrild Peder Lorensen, født 9. december 1831 i Folding sogn.
3. Anne Marie Pedersen Bæk, født 22. maj 1842 i Yder Bjerrum. Gift 1865 med Nis Lorentsen fra Nørbølling. De overtog senere ejendommen Tørvevej 24.
4. Kirstine Petersen Bæk, født 6. marts 1844 i Yder Bjerrum. Hun blev gift 1872 med Jacob Tjørnelund. Se Bjørnkærvej 10 i Egebæk. Se http://www.myerichsen.net/p341.html#i10211
5. Ane Pedersen Bæk, født 7. marts 1844 i Yder Bjerrum, tvilling, gift 6. juli 1880 med Frederik Sørensen, Bjørnkærvej 5, Egebæk.
Peder Nielsen flyttede ud på Tohede, Sdr. Farup Mark, se Tørvevej 24. Næste indsidder der kendes er:

Terkel Nielsen.

1850-1854

Han var gift med Andrea Nielsdatter, der var født 19. december 1818 i Biltoft, Øse sogn. Af deres børn kendes:

· Andreas Nielsen, født 2. januar 1849.

Terkel Nielsen døde 7. Juli 1849, 93½ år gammel. Andrea Nielsdatter blev gift igen 7. maj 1850 med Truels Clausen, Sdr. Farup, matr. nr. 13. Den næste indsidder er:

Laurids Jørgensen.

1854-1855

Laurids Jørgensen var født 6. maj 1822 på Råhedevej 16 i Hviding sogn. Han var søn af Jørgen Lauridsen og Mette Marie Madsdatter. Jørgen Lauridsen var født på Høgsbrogård. Laurids Jørgensen blev gift med Elisabeth Christensdatter, der var født ca. 1817 i Grimstrup og datter af Christen Jensen og Christiane Pedersdatter. Familien sad først til leje her i Yder Bjerrum, hvor der 23. februar 1854 fødtes en dødfødt søn. I 1855 køber de kroen i Egebæk på Trækærvej 3. Se videre der.

Christian Lassen.

1864-1868

Han flyttede i 1864 med sin familie til Yder Bjerrum. Han var sønnesøn af de velhavende Anders Lassen Nielsen og Mette Jensdatter, også kaldet Mett´ Lasses, se Ulvehøjvej 16. Christian Lassen var født 24. juni 1825 på Harreslund, Sdr. Farup Vej 42 som søn af Lars Andersen og Marina Eliasdatter. Han ejede Danelund, Sdr. Farup Vej 9 og stod i 1852 for at skulle giftes, da den vordende brud døde kort før brylluppet. Han afstod herefter gården. Han blev gift måske i Dybbøl med Diderikke Kathrine Jepsen, der var født 3. december 1836 i Sandbjerg Mølle i Dybbøl, som datter af mølleforpagter Peder Jepsen. De har måske boet i Dybbøl til 1864, da møllen i Dybbøl blev skudt i grus af tyskerne. Midt på året i 1864 kom de tilbage til Sdr. Farup og kom til at bo på Yder Bjerrum Vestergaard. Her er 3 af deres børn født:

1. Hans Lassen, født 22. november 1863*) i Yder Bjerrum.
2. Jørgen Jepsen Lassen, født 6. april 1866 i Yder Bjerrum. Død som barn.
3. Mads Lassen, født 28. april 1867 i Yder Bjerrum. Død 25. april 1870, 3 år gammel.
Familien boede her til 1868, hvor Andreas Borrig Lindbæk på Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24 solgte Yder Bjerrum Vestergaard. Se videre om Kristian Lassen på Sdr. Farup Vej 23, Lonnes Hus. Se også Svend Tygesens ”Bønder i Marsken”. Manden der købte Yder Bjerrum Vestergaard af Peder Andreas Borrig Lindbæk, Sdr. Farup Vej 24 og gjorde den til en selvstændig gård var:

Christen & Ane Sofie Thygesen

Christen Lauritzen Thygesen.

1868-1908

Han var født 3. april 1829 på gården Faruplund, Sdr. Farup Vej 46 som søn af Thyge Jespersen og Kirsten Frandsdatter. Han blev gift 23. april 1868 med Anne Sophie Lindberg, født 30. oktober 1841*), datter af Anders Jessen Lindberg og Petrea Augusta Barbara Bjerrum, fra gården Lindberg, Sdr. Farup Vej 36. De fik 10 børn: *) Efter gravstenen er Anna Sophie Lindberg født 30. oktober 1842.

· Kirstine Thygesen, født 16. februar 1869. Død 21. maj 1874, 5 år gammel

· Dødfødt pige, født 6. februar 1871.

· Dødfødte tvillinger, født 3. november 1871.

· Petrea Barbara Augusta Thygesen, født 27. november 1872. Konfirmeret 1887. Hun blev økonoma på Ribe Sygehus og boede i Hundegade i Ribe. Hun døde ugift i 1950.

· Kirstine Thygesen, født 15. august 1875. Konfirmeret 1890. Hun blev husbestyrer hos Hans Bjerrum i Indre Bjerrum. Hun boede på sine ældre dage i Sønderportsgade i Ribe, hvor hun døde i 1971, 95 år gammel.

· Thyge Jesper Thygesen, født 31. juli 1877. Han døde 3. september 1877, 1 måned gammel.

· Thyge Jesper Thygesen, født 2. januar 1879. Konfirmeret 1893. Han overtog Yder Bjerrum Vestergaard.

· Ane Marie Thygesen, født 7. november 1881. Konfirmeret 1897. Hun blev gift 19. oktober 1907 med snedkermester Jens Peter Petersen, født 16. juli 1882 i Ribe, søn af bogbindermester Jens Sørensen Leonhardt Petersen og Marie Kirstine Lauridsen. De boede i Hundegade i Ribe og fik 4 børn:

· Leonhardt Petersen, født d. 29. juli 1908.

· Arnold Petersen, født d. 5. maj 1910.

· Christian Petersen, født d. 26. januar 1912.

· Anne Marie Petersen, født d. 23. marts 1915.

Ane Marie Thygesen døde i 1971.

· 10. Anders Jessen Thygesen, født 27. maj 1884. Konfirmeret 1899. Han var gift 2 gange, 2. gang med Frieda. Begge ægteskaber var barnløse. Anders Jessen Thygesen blev uddannet maler og etablerede sig senere som selvstændig malermester i Berlin, hvorfra han måtte flygte i slutningen af 2. verdenskrig. Han bosatte sig derefter på Samsø, hvor han døde i sommeren 1960.

Der hørte i begyndelse ikke meget jord til gården og Christen Lauritzen Thygesen arbejdede hele sit liv på at købe jord til. Stuehuset blev meget forbedret og Ane Sophie Lindberg åbnede restaurant, da gården lå ideelt ved den gamle åmunding ved Mandø Hølade. Foruden de sejlende gæster kom der folk fra Ribe til restauranten. Ane Sophie Lindberg døde 18. februar 1913, 72 år gammel. Christen Lauritzen Thygesen døde 24. maj 1919, 90 år gammel. Gården var da overdraget i følge tinglyst skøde 17. juni 1908 til sønnen:

Stående fra venstre: Kirstine Thygesen, Petrea Thygesen, Anders Jessen Thygesen og Thyge Jesper Thygesen. Siddende fra venstre: Jens Pedersen, Ribe og Ane Marie Thygesen.

Yder Bjerrum Vestergaard. 1911.

Thyge Jesper Thygesen.

1908-1940

Han blev gift 23. september 1906 med Karen Thomsen, født 23. januar 1885 på Kustrupgård, Båring på Fyn, datter af Thomas Thomsen og Ane Kristine Thomsen (Stine). De fik 3 sønner:

1. Tyge Tygesen, født 2. september 1907. Han blev gift 14. maj 1931 med Ingrid Ernebjerg, født 14. juni 1910, datter af førstelærer Søren Petersen Ernebjerg og Elna Kathrine Knudsen, V. Vedsted Byvej 55. De drev landbrug i Åtte, Føvling sogn. De fik 4 børn:

· Svend Ernebjerg Tygesen, født 13. februar 1932 i Åtte. Forfatter til: “Bønder i Marsken”. Se der. Han har tidligere været skoleinspektør på Vorbasse skole, indtil han blev skoledirektør i Billund kommune og i en periode medlem af kommunalbestyrelsen i Billund, gift med Ruth, de har 3 børn, Peter, Gitte og Kirsten. Han bor i Vorbasse.

· En pige, født 7. april 1933, død samme dag.

· Knud Erik Tygesen, født 24. oktober 1935. Han bor i dag i Dublin, hvor han er dansk ambassadør, og har tidligere været dansk ambassadør i USA, Tyskland, Brasilien og Thailand, gift med Ulla, de har ingen børn. Se ”Erik Tygesen”.

· Asger Tygesen, født 27. juni 1938. Han blev gift med Birthe og var overlærer og ungdomskonsulent i Agerskov og medlem af Sønderjyllands Amtsråd. De har en datter Lene.

Asger Tygesen døde 26. april 1991, 53 år gammel. Ingrid Ernebjerg døde 29. oktober 1997 i Brørup, 90 år gammel. Tyge Tygesen skrev ”Danelund

– et hjem og et lærested

”.

2. Erik Christian Tygesen, født 1. april 1909. Han blev gift 14. april 1933 med Johanna Augusta Truelsen, født 11. august 1909 som datter af Augusta og Truels Truelsen, Harreslund, Sdr. Farup Vej 42. De fik flg. børn;

· Kjeld Tygesen, født 28. november 1937. Han har været lærer ved Døstrup skole indtil har blev lektor ved Tønder Seminarium, gift med Lydia, de har 3 børn Ulf, Bjørn og Bjørk.

· Bente Tygesen, født 3. april 1941. Hun er gift med læge Petter Øie i Kirkeness i nordnorge, de har 4 børn, Bernt Erik, Siw, Vibeke (jeg kan ikke huske navnet på den yngste, der er en dreng).

· Steen Tygesen, født 2. marts 1947. Han er provst i Højer, gift med Birgit, de har 3 børn Erik, Mette og Marie.

Erik Christian Tygesen døde i Aabenraa 28. november 1973, 64 år gammel. Johanna Augusta Tygesen døde i Ribe 23. oktober 1995, 86 år gammel. Erik Tygesen er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss.

3. Thomas Thygesen, født 20. oktober 1910. Han overtog fødegården.

Bjerrumdrengene foran Yder Bjerrum Vestergaard.

Thyge Jesper Thygesen og Karen Thomsen drev både gården og restauranten videre. Der blev investeret meget i moderne landbrugsmaskiner. Under digebyggeriet havde de digebørsterne og de mange nysgerrige som gæster i restauranten. Det nye dige og den gennemgravede rende betød, at de måtte bygge Pavillonen ved Kammerslusen for at fortsætte restauranten. Gården overdrog de til sønnen Thomas Thygesen i 1940. Restauranten blev først solgt til Martin Bruun i 1957. I 1953 havde de købt hus i Sdr. Farup på Sdr. Farup Vej 32. Se der. Se også ”Født på Landet” af Poul Voss. Thyge Thygesen døde 11. februar 1967, 88 år gammel. Karen Thomsen døde 18. januar 1974, 89 år gammel. Som sagt var Yder Bjerrum Vestergaard i 1940 overdraget til sønnen:

Yder Bjerrum Vestergaard omkring 1930-1940.

Thomas Thygesen.

1940-1951

Han var født på gården her 20. oktober 1910 og blev gift 28. april 1940 i V. Vedsted Kirke med telefonistinde Anna Kirstine Sørensen, født 20. december 1910 i Gørding, datter af vognmand Søren Sørensen og hustru Kristine Margrethe Hansen, Nr. Gørding. De fik flg. børn:
1. Thyge Tygesen, født 8. maj 1942. Han blev gift i 1969 med Ellen Bjørnbak fra Gl. Højen ved Vejle. De fik flg. børn: 1) Tove Bjørnbak Tygesen, født i 1962. Hun boede Degnetoftevej 1, nu V. Vedsted Byvej 49. 2) Tommas Bjørnbak Tygesen, født i 1975. 3) Lars Bjørnbak Tygesen, født i 1978. Tyge Tygesen gik i skole i V. Vedsted senere Ø. Vedsted, herefter Ribe Katedralskole. Han blev uddannet i Sparekassen i Ribe, arbejdede derefter i Provinsbanken. Arbejder nu ved Nykredit i Ringkøbing. Familien boede i Ø. Vedsted indtil de i 1984 flyttede til Holstebro. E-mail:
2. Søren Tygesen, født 29. november 1947. Han blev i 1972 gift med Ingelise Christensen og har 3 børn: Lene, Hanne og Marianne. Søren Tygesen gik i skole i Ø. Vedsted. Han flyttede til Esbjerg og tog uddannelse som måletekniker. Bosatte sig senere i Vejen, hvor han arbejder ved kommunen.
3. Karen Margrethe Tygesen, født 28. januar 1949. Hun gik på Ø. Vedsted skole og boede hjemme hos forældrene i mange år. I ca. 1985 flyttede hun til Ribe. Her døde hun 8. maj 1989, 40 år gammel.
Thomas Thygesen byggede en ny hestestand og et nyt hønsehus og foretog nogle mindre ombygninger i stalden, men han opførte ikke noget nyt stuehus, det stuehus der brændte i 1951 var det oprindelige stuehus, hvor der tidligere havde været drevet “restauration” fra. Han stod for at bygge nyt stuehus, da ulykken skete. Der gik ild i skorstenen og stuehuset nedbrændte 29. januar 1951. Efter branden på Ydre Bjerrum Vestergård fik Thomas Tygesen stillet i udsigt, at jorden kunne sammenlægges med en anden gård uden krav om genopbygning på stedet, men senere viste det sig, at Jordbrugskommissionen ikke ville godkende, at ejendommen blev nedlagt, og i slutningen af 1951 eller begyndelsen af 1952 solgte han brandtomten, den ikke brændte zinklade og det omkringliggende jordareal til den daværende karl, Andreas Bondesen. Thomas Thygesen købte gård i Øster Vedsted. Anna Sørensen døde 15. december 1987, knap 78 år gammel. Thomas Thygesen døde året efter 30. oktober 1988 ligeledes 78 år gammel.
NYT HUS PÅ SAMME GRUND.

Andreas Bondesen.

1951/52-slutningen af 1960´erne

Han var fra Høm og opfører få år senere ny stald og stuehus på Yder Bjerrumvej 6. Foruden at drive landbrug var Andreas Bondesen mælkekusk ved Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. I slutningen af 1960-erne solgte Andreas Bondesen Yder Bjerrumvej 6.

Yder Bjerrumvej 6 ejes i dag af Ove Tobiasen fra Kærbøl.