scrolltotop

Vester Bjergvej

Vester Bjergvej 2

Matr. nr.56. Et husmandssted. Denne ejendom er i 1991 købt af Andreas L. Andreasen fra Regnar Birck Nielsen. Ejendommen er oprettet kort efter år 1800, på jord, som tilhører den kongerigske del, men bygningerne er forandret meget siden den gang. Den første, som har boet i dette hus, var:

Enevold Pedersen.

kort efter 1800-1838

Han blev født ca. 1783, men hvor vides ikke. Han blev gift 19. juni 1802 med Maren Janiksdatter, der var født 24. april 1776 på ejendommen V. Vedsted Vej 109 og datter af husmand Jannik Janniksen og Maren Clausdatter. I deres ægteskab fødtes 9 børn:

1. Maren Enevoldsdatter, født 25. august 1802. Død 20. oktober 1803, 1 år gammel.
2. Anders Enevoldsen, født 15. september 1803. Konfirmeret 1819. Han blev gift 5. juni 1830 med Mette Marie Michelsdatter og de fik hendes fødestavn, Sdr. Kirkevej 9 i V. Vedsted.
3. Maren Enevoldsdatter, født 1. august 1805. Konfirmeret 1821. Hun døde 15. juni 1825, 19 år gammel.
4. Kirsten Marie Enevoldsdatter, født 2. februar 1808. Konfirmeret 1823. Hun blev gift 1835 med Niels Klausen og de fik stedet her.
5. Peder Enevoldsen, født 17. oktober 1809. Konfirmeret 1825. Han blev gift 29. august 1835 med Kirstine Pallesdatter. Se V. Vedsted Vej 73.
6. Karen Marie Enevoldsdatter, født 27. juni 1813. Konfirmeret 1829. Hun døde ugift 16. september 1855, 42 år gammel.
7. Mette Enevoldsdatter, født 10. november 1814. Konfirmeret 1833. Hun døde ugift 11. oktober 1849, 34 år gammel. Sypige.
8. Anna Enevoldsdatter, født 8. februar 1817. Konfirmeret 1833.
9. Jannich Enevoldsen, født 21. december 1818. Konfirmeret 1835. Han boede senere i Ribe.
Enevold Pedersen var ikke ejer af huset de første år, ja i mange år, men boede som indsidder. Han var desuden bettelfoged. Det vil sige, han skulle tage sig af tiggerne. Kårene i dette hjem var små, thi den 15. juni 1825 døde hans kone, Maren Janiksdatter, og han sad nu med mange ukonfirmerede børn. Den 9. august 1838 døde Enevold Pedersen, 65 år gammel. Ejendommen blev nu overtaget af svigersønnen:

Niels Clausen.

1838-1875

Han var født i Seem ca. 1807 og blev gift 19. december 1835 med Enevold Pedersens datter, Kirsten Marie. Han fik skøde på ejendommen 18. december 1838. I dette ægteskab fødtes følgende børn:

1. Bodil Marie Nielsen, født 12. maj 1837. Konfirmeret 1852. Hun var i 1870 tjenestepige i præstegården, Sdr. Kirkevej 20. Hun blev gift 28. maj 1886 i Rejsby kirke med Jes Madsen, født 19. maj 1834 i Jernvedlund.
2. Maren Nielsen, født 10. september 1840. Konfirmeret 1856. Hun blev gift 14. december 1871 med skomager Jørgen Feddersen, født 28. juli 1839 i Slesvig. De fik en datter:
· 1. Margrethe Dorthea Feddersen, født 11. september 1875 i V. Vedsted. Hun blev gift 9. april 1905 i Sct. Catharinæ kirke med August Henrik Prahl, født 29. november 1876 i Bobøl, Føvling sogn, søn af husmand Johan Henrik Prahl og Johanne Fredsted i Føvling.

Jørgen Feddersen var først skomager senere postbud i Tved.

3. Enevold Peder Nielsen, født 3. april 1845. Konfirmeret 1861. Han overtog senere dette husmandssted efter moderen, faderen var død.
4. Anne Mette Nielsen, født 12. marts 1851. Konfirmeret 1866. Hun blev gift med Hans Michelsen Hansen. Se V. Vedsted Vej 91.
II-62

Niels Clausen havde nogle få tdr. land jord, og gik derfor ud som arbejdsmand. Det var ham, der en dag i 1859 ved sit arbejde med at trille jord til en byggeplads, fandt en guldskat fra vikingetiden. Det er det største fund af sin art i Danmark. Fundet blev gjort, da bonden, Klemmen Mikkelsen, skulle bygge en ny gård på Ulvehøjvej 15 i V. Vedsted. Fundet var så rigt, at Klemmen Mikkelsen fik opført nye bygninger for findelønnen, medens Niels Klausen, der fandt skatten, ikke fik del i denne, men fortsatte med at være en fattig mand. Se “Børnene På Guldagergård” skrevet af Peder Bukh og “Fra Ribe Amt 1925” af C. V. Andreasen. Den 16. august 1872 døde Niels Clausen, 64 år gammel. Hans kone, Kirsten Marie Enevoldsdatter, døde 4. december 1888, 80 år gammel hos sønnen, Jannik Enevoldsen i Ribe. Da var ejendommen forlængst afhændet til sønnen:

Enevold Peder Nielsen.

1875-1879

Han fik skøde dateret 25. maj 1875. Han var født 3. april 1845 og blev gift 2. gang 16. marts 1873 i Seem kirke med Ane Cathrine Marie Smidt, der var født 21. januar 1846 i Seem. Det er højst sandsynligt hende, der var tjenestepige i præstegaarden i 1870. Se Sdr. Kirkevej 20. De fik i V. Vedsted 7 børn:

1. Niels Clausen Vilhelm Nielsen, født 27. oktober 1873. Han blev gift 11. august 1900 i V. Vedsted kirke med Maren Marie Lauridsen, født 14. juni 1874 i Kragelund, datter af husmand Jens Lauridsen og Dorthea Hansen, Bække.
2. Flora Vilhelmine Nielsen, født 2. september 1875. Hun blev gift 3. december 1905 i V. Vedsted kirke med husmand Hans Christian Hoyer Voss af Ø. Vedsted, født i Høm 7. september 1876. Forældre: Skomager Christen Henriksen Hoyer Voss og Berthine Haugaard.
3. Dødfødt dreng, født 21. oktober 1877.
4. Anders Peder Nielsen, født 6. maj 1881.
5. Søren Rasmussen Nielsen, født 20. oktober 1878.
6. Mette Kirstine Marie Nielsen, født 18. marts 1883.
7. Kristian Nielsen, født 22. september 1885. Han blev gift 22. oktober 1914 i Ribe Domkirke med Maren Kirstine Møller, født i Ribe 3. juli 1886, datter af aftægtsmand Peter Møller og Karen Hansen fra Hunderup. Kristian Nielsen blev gårdmand i Øster Vedsted. Han døde i Ribe 8. februar 1970, 84 år gammel. Maren Kirstine Nielsen, født Møller, døde i Ribe 26. juni 1961, 74 år gammel. Begge er begravet på Ribe Domkirkes kirkegård.
8. Hans Marinus Nielsen, født 13. september 1889 i Øster Vedsted. Han blev gift 22. oktober 1914 i Ribe Domkirke med Karen Hansine Lauridsen, født 20. august 1892 i Føvling sogn, datter af gmd. Thomas Sørensen Lauridsen og Ane Kirstine Poulsen Plats, Holleskov.
Enevold Peder Nielsen var husmand og postbud. Han mageskiftede i 1879 sin ejendom med Claus Laustsen, der var ejer af den lille ejendom, Sdr. Kirkevej 9. Han flyttede nu dertil, og ejendommen her blev overtaget af:

Claus Laustsen.

1879-1881

Han skrives i kirkebogen også som Claus Lauridsen. Han var født 19. januar 1827 i huset, V. Vedsted Vej 143 og blev gift ca. 1854 med Ane Kirstine Hansen, der var født ca. 1822 i Sneum og datter af Hans Muldvad. Han havde nu ejendommen til han i 1881 overlod den til sønnen:

Laust Klausen.

1881-1888

Han var født 8. juli 1865 og blev gift 12. november 1881 med Karoline Mathilde Andersen fra Rømø. Se videre under Sdr. Kirkevej 9. Det var denne ejendom, som Laust Klausen købte i 1888 og her flyttede han nu ind. Det var hans barndomshjem. Ejendommen her solgte han 1. marts 1888 til:

Hans Christian Madsen.

1888-1894

Der kendes ikke meget til denne mand, som kun boede i V. Vedsted i 6 år. Han var gift med Else Kirstine Pedersen, der var født 1860. De fik en datter, mens de boede i V. Vedsted:

1. Karoline Lovise Madsen, født 26. juli 1889.
Hans Chr. Madsen købte mere jord ind til ejendommen, så den blev større. Han solgte atter ejendommen den 21. februar 1894 til:

Hans Andersen Pedersen.

1894-1899

Han var gift med Augusta Frederikke Thiedemann, født ca. 1866. De fik flg. børn:

1. Karoline Kirstine Pedersen, født 10. marts 1892 i V. Vedsted.
2. Ane Marie Pedersen, født 25. september 1893 i V. Vedsted. Hun blev gift 9. november 1913 i Tjæreborg kirke med tjenestekarl Hans Laursen, født 25. februar 1889 i Glibstrup, Andst sogn, søn af husmand Niels Laursen og Nielsine Bothilde Marie Nielsen fra Ringgive.
3. Anders Pedersen, født 4. marts 1896. Konfirmeret 1910. Han blev gift 15. december 1918 i Tjæreborg kirke med Ingeborg Josefine Jørgensen, født 29. november 1894 i Vejlby sogn, datter af Hans Christian Jørgensen og Barbara Eline Nielsen fra Vejlby Skov i Vejlby sogn.
4. Carl Simonsen Pedersen, født 16. april 1898. Konfirmeret 1912. Han blev gift 24. april 1921 i Tjæreborg kirke med Kathrine Marie Petersen, født 30. Juli 1896 i Bjerremose, Horne sogn, datter af snedker Niels Petersen og Kathrine Mathilde Pouline Schau.
5. Villiam Harald Pedersen, født 13. juni 1900.
6. Vanda Pedersen, født 29. september 1901 i V. Vedsted. Hun blev gift 20. september 1920 i Tjæreborg kirke med enkemand gårdejer Kristen Jørgen Kristensen, 23. august 1880 i Vester Hostrup, Vester Horne Herred.
Familien her er omtalt i nabosønnen, Jørgen Klausen Bruuns ”Barndomsminder”. Hans Andersen Pedersen var husmand og havde ejendommen i 5 år og solgte den til:

Niels Jørgensen.

1899-1900

Han havde ikke engang ejendommen i 1 år, før han solgte 9. maj 1900 til:

Johan Peter Gregorius Tjørnelund.

1900-1922

Han var født 6. oktober 1863 på ejendommen Ulvehøjvej 1 i V Vedsted. Han blev gift 1. januar 1893 med Hansine Elisabeth Sperling der var født 18. juli 1867 i Nebel ved Horsens. Hun var datter af mejeriforpagter Johannes Sperling og Sophie Charlotte Petrea French. Johan Tjørnelund og Hansine fik et barn:

1. Ane Hansine Tjørnelund, født 23. marts 1893 i Brede sogn. Konfirmeret 1907. Blev gift 27. november 1912 i St. Catarinæ kirke i Ribe med landmand Valdemar Braagaard, født 23. april 1882 i Øster Vedsted, søn af gaardmand Christen Christensen Braagaard og Kirstine Simonsen i Øster Vedsted.
Johan Tjørnelund købte flere arealer ind til ejendommen, så ejendommen havde et ret stort jordareal, da han solgte den i 1922 til Nicolaj N. Bjørnsen. Johan Tjørnelund flyttede nu til ejendommen, V. Vedsted Vej 141, som han overtog 1922. Se også V. Vedsted Byvej 1.

Nicolaj Nielsen Bjørnsen.

1922-1940

Han var født 1852 i Døstrup og gift med Petrea Marie Bjørnsen, der var født i Aabenraa 1857. De var derfor ældre mennesker, da de kom til V. Vedsted. De havde tidligere boet i Vinum, Døstrup sogn, og her var børnene født. Der kendes 3:

1. Valdemar Bjørnsen, landmand i Roager.
2. Johanne Marie Bjørnsen, født 26. marts 1892 i Vinum. Gift Albrechtsen. Død 28. maj 1958, 66 år gammel i Kolding. Begravet på V. Vedsted kirkegård.
3. Nicoline Bjørnsen, født 15. juli 1900 i Vinum. Død ugift i Give 21. april 1967. Begravet på V. Vedsted kirkegård.
Petrea Marie Bjørnsen døde i V. Vedsted 1931 og Nicolaj Bjørnsen døde hos sønnen i Roager 1939. Huset uden jord blev i 1940 tilskrevet sønnen:

Valdemar Bjørnsen.

1940-1949

Han boede ikke i huset, men havde det lejet ud. Han var landmand i Roager sogn. I 1949 solgte han huset til:

Bent Smidt Okholm.

1949-1950

Han havde solgt sin gård, Ulvehøj 16, til sønnen Alf Okholm, og købte derfor huset her, men i 1948 døde Bent Okholms svigermor, Bolette Rosenstand, og han købte nu hendes ejendom, Sdr. Kirkevej 27. Han var jo blandt arvingerne. Han solgte da igen huset her ifølge skøde tinglyst 5. august 1950 til:

Markus Sørensen Madsen.

1950-1970

Han var født 12. maj 1910 i Egebæk som søn af Jacob Valdemar Madsen og Ane Petrine Hansen, Harevej 1 A. Han var gift med Henriette Jørgensen, der var født 27. september 1915 som datter af arbejdsmand Niels Timmermand Jørgensen og Ane Marie Jacobsen. De boede i Råhede. Markus Madsen kom fra Sdr. Farup, hvor han havde ejet huset, Sdr. Farup Vej 23. I 1946 købte han Bjørnkærvej 7 og i 1947 Digehytten, Vester Bjergvej 4, hvor han boede 1-2 år før han overtog huset her. Jette og Markus kom nu til at bo her med deres fire børn: Egon, Valdemar, Ulla og Niels. Se Sdr. Farup Vej 23 angående familieforhold. Markus Madsen var arbejdsmand. Jette og Markus var en årrække pedel ved V. Vedsted skole, V. Vedsted Byvej 55. Jette og Markus boede i huset i 20 år. Markus Sørensen Madsen døde 13. december 1972, 62 år gammel. Markus og Henriette havde forinden i 1970 solgt huset her til:

Mogens Benchard.

1970-1980

Han var antikvar i Ribe og boede derfor i tjenestebolig i Ribe. Huset her blev købt som fritidshus og blev restaureret fra A til Z. Efter at have fået stillingen som inspektør ved Rosenborgmuseet i København, flyttede han bort fra Ribe, og huset blev solgt ifølge skøde lyst 4. december 1980 til:

Reinar Birch Nielsen.

1980-1991

Han var civilingeniør og havde hidtil boet i Ribe. Reimar Birch Nielsen solgte i 1991 huset til:

Andreas L. Andreasen.

1991-1993

Han fik skøde lyst 8. juli 1991. Han var ejer af gården, Gammeljord. Se Sdr. Kirkevej 19. I huset boede nu Andreas L. Andreasens søn Niels Andreasen.

1991-1993

Han er født 25. april 1965 som søn af Anne Lise og Andreas Andreasen. Han blev gift 12. september 1992 med Lisbeth Bergmann Hansen, der er født 21. juni 1969 i Råhede som datter af Agnes og Mathias Hansen. Agnes Hansen er født Bergmann og er datter af Fritz og Andrea Bergmann, Mandøvej 5.

Anna Lise Andreasen.

1993-

 

Vester Bjergvej 3

Et husmandssted. Denne ejendom er oprettet i begyndelsen af 1800-tallet på jord, der hører under den kongerigske del af V. Vedsted. Den 25. november 1815 blev Kiesten Jepsdatter fra gården, Sdr. Kirkevej 17, gift med sin fætter Anders Petersen Truelsen, Mandøvej 28 i Okholm. Kirsten Jepsdatters fader, Jep Mortensen Lassen skænkede da i medgift det lille stykke jord vest for kirken til de nygifte. Her blev så senere opført et hus af Anders Truelsen. Han har vel først haft lejefolk i dette, men i 1825 sælger han huset til:

Søren Jepsen Sørensen.

1825-1884

Han blev født i oktober 1797 og døbt 8. oktober 1797 i Hjortlund kirke. Han var søn af gårdmand Søren Tøgersen og Dorthe Pedersdatter. Søren Jepsen blev gift 5. juni 1819 med Kiesten Madsdatter, der var født 24. april 1790 og datter af gårdmand Mads Christensen og Maren Andersdatter, som havde gården Mandøvej 22. Søren Jepsen Sørensen var husmand og daglejer, og i hans ægteskab med Kirsten Madsdatter fødtes følgende børn:

1. Søren Sørensen, født 31. august 1819. Konfirmeret 1835. Han blev gift med Ane Mathea Pedersen. Se V. Vedsted Byvej 1.
2. Maren Sørensdatter, født 20. marts 1821. Konfirmeret 1837.
3. Mads Christensen Sørensen, født 10. marts 1823. Konfirmeret 1839. Han indebrændte ved Tornbækgaards brand den 18. april 1839 i V. Vedsted. Se Ulvehøjvej 4. Han blev 16 år.
4. Dorthe Marie Sørensdatter, født 22. september 1825. Død 25. marts 1829.
5. Niels Thomsen Sørensen, født 20. december 1827. Død 17. december 1831.
6. Niels Andersen Sørensen, født 11. september 1830. Død 17. december 1830.
7. Niels Thomsen Sørensen, født 22. juni 1832.
8. Anders Nielsen Thomsen Sørensen, født 11. april 1835. Konfirmeret 1849. Han blev gift 9. marts 1866 med Kirsten Marie Møller, født 14. februar 1839, V. Vedsted Vej 113. Kirsten Marie Møller døde 8. marts 1872, 33 år gammel. Anders Nielsen Thomsen Sørensen blev gift 2. gang 13. oktober 1874 i Alslev kirke med Else Marie Christine Raskesen, født 2. april 1850 i Alslev. Hun døde 5. oktober 1875, 25 år gammel. Anders Nielsen Thomsen Sørensen blev gift 3. gang 14. oktober 1876 i Alslev kirke med lillesøsteren Scharlotte Raskesen, født 13. juni 1852. Anders Nielsen Thomsen Sørensen var gårdmand i Toftnæs, Alslev sogn.
II-66

Den 23. oktober 1843 døde Søren Jepsen Sørensens kone, Kirsten Madsdatter, 53 år gammel. Han blev gift et halvt år efter, den 9. maj 1844 med Sille Marie Pedersdatter, der var født i V. Vedsted på gården Mandøvej 14. Hun var datter af gårdmand Peder Pedersen Morsbøll og Appelona Andersdatter. I dette ægteskab fødtes datteren:

1. Kirsten Marie Sørensdatter eller Sørensen, født 11. februar 1845. Konfirmeret 1860. Hun blev gift i 1873 med Andreas Villadsen, og de fik bedsteforældrenes gård, Mandøvej 14.
Den 15. september 1847 døde Søren Jepsen Sørensens anden kone, Sille Marie Pedersdatter, 41 år gammel. Den 15. november 1850 blev Søren Jepsen Sørensen gift for tredie gang og nu med Dorthe Kirstine Truelsdatter, der var født 5. januar 1812 på Mandøvej 20 og datter af husmand og snedker Truels Andersen og Bodil Marie Laustdatter.

Hun var ugift, men havde den 18. september 1836 født en søn udenfor ægteskab. Han blev kaldt Christen Hansen Jefsen, konfirmeret 1852 og som barnefader blev udlagt Hans Jefsen, der var ugift søn fra ejendommen, Skoleallé 4 i V. Vedsted (ikke fundet). Christen Hansen Jefsen blev gift 4. november 1875 i Roager kirke med Ane Lene Cathrine Skov, født 17. juni 1844 i Vesterbæk, datter af skrædder Knud Chr. Bundegaard og Else Kirstine.

I Dorthe Kirstine Truelsdatters ægteskab med Søren Jepsen Sørensen fødtes sønnen:

1. Truels Andersen Sørensen, født 1. oktober 1851. Konfirmeret 1866. Han blev 4. april 1878 gift med Kristiane Knudsen og de overtog hendes fødegård i V. Vedsted, Sandagergaard, Ulvehøjvej 11.
Søren Jepsen Sørensen døde den 3. december 1869, 72 år gammel. Hans enke, Dorthe Kirstine Truelsen, blev boende i huset til sin død den 12. marts 1886, 74 år gammel. Hendes søn, Truels Andersen Sørensen, havde allerede fået skøde på huset den 16. juli 1869, altså kort før Søren Jepsen Sørensen døde. Han solgte huset igen den 12. maj 1884 til:

Sacharias Clausen Bruun.

1884-1890

Han var født Tøndervej 72, Sdr. Farup Mark den 27. marts 1855 og søn af Jørgen Bruun og Else Marie Clausen. Han havde kun ejendommen ganske kort, idet han den 30. oktober 1890 solgte den til sin broder:

Martin Peter Brun.

1890-1917

Han var født 22. december 1856 på Sdr. Farup Mark, Tøndervej 72. Han blev gift 8. april 1890 med Kristiane Klausen, der var født 2. august 1864 i huset Sdr. Kirkevej 9 som datter af Klaus Laustsen og Ane Kirstine Hansen. Martin Bruun var skomager, men drev også den jord, som hørte til ejendommen. Zacharias Bruun havde købt jord ind til, mens han ejede den. I Martin Bruuns ægteskab med Kristiane Klausen fødtes følgende børn:

1. Jørgen Klausen Bruun, født 30. august 1890. Konfirmeret 1905. Ugift. Han var en tur i Amerika læs herom i ”Rejsen til Amerika”. Skrev også om sin opvækst på gården her. Se ”Barndomsminder”. Han købte senere ejendommen V. Vedsted Vej 147.
2. Claudi Bruun, født 19. marts 1892. Ugift. Konfirmeret 1906. Han købte i 1918 gården V. Vedsted Byvej 23. Se også V. Vedsted Byvej 29. Konfirmeret 1906.
3. Elias Bruun, født 13. december 1894. Konfirmeret 1909. Han købte gård i Lustrup.
4. Kristian Bruun, født 2. november 1897. Konfirmeret 1912. Han blev uddannet murer. Se V. Vedsted Byvej 6 og V. Vedsted Byvej 29. Kristian Bruun medvirkede i radioudsendelsen om Digebyggeriet 1911-12.
5. Else Bruun, født 30. juli 1900. Konfirmeret 1915. Ugift. Boede sammen med broderen Claudi Bruun.
Martin Peter Brun solgte ifølge skøde af 8. august 1917 ejendommen til sønnen:

Klaudi Bruun.

1917-1921

Han var ugift og købte meget jord ind til ejendommen og købte i 1918 gården V. Vedsted Byvej 23 af præsten, Otto Rosenstand. Han flyttede nu til denne gård og søsteren tog med som husholder, og hans gamle forældre kom også med, så de her kunne tilbringe deres alderdom. Huset her solgte han ifølge skøde af 2. marts 1921 til:

Jens Christian Lund.

1921-1985

Han var født i Barsbøl, Skærbæk sogn, 16. januar 1895. Han var arbejdsmand og husslagter. Han blev gift 1917 med Hansine Kirstine Marie Schmidt, der var født 22. april 1899 i Sdr. Nissum som datter af Niels Valdemar Schmidt. Se Trækærvej 3. Børn i Jens Lund og Maries ægteskab:

1. Karlo Truelsen Lund, født 17. juli 1918. Han blev viet i Skrave kirke 13. november 1943 med Helene Czaikovski, født 22. august 1920. De fik 2 børn:
· 1. Svend Holger Hansen (Lund rettet til Hansen), født 20. juni 1944 i Sdr. Farup.

· 2. Tonni Marie Lund, født 15. oktober 1947 i Sdr. Farup.

Karlo Truelsen Lund var først arbejdsmand i Sdr. Farup, siden bosat i Esbjerg.

2. Vagn Lund, født 15. november 1919. Dræbt i minefelt ved V. Vedsted strand den 9. juni 1945. Se Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig” og Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn.
3. Viggo Lund, født 22. februar 1923.
4. Valdemar Børge Lund, født 30. november 1927 i V. Vedsted. Gift med Inga Ruth Madsen, født 9. juni 1925. De fik en søn:
1. Jens Peter Lund, født 26. november 1948 i Esbjerg

Jens Christian Lund døde 26. september 1963, 68 år gammel. Hans enke boede nu i huset, hvor også hendes moder, Maren, samt hendes broder, Hans Christian Schmidt, boede. Han er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss, Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig” og Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Hansine Marie Lund døde 26. oktober 1985, 86 år gammel. Huset blev solgt sommeren 1985 af Hansine Marie Lund til:

Friederike Mann & Finn Krageskov Vad

1985 –

Friederike er født 1954 i Büdingen, Hessen, og var sygeplejerske på Ribe sygehus. Finn Krageskov Vad er født 1939 i Køge og var ansat ved Ribe Amtsråd. Han er bl. a. forfatter til “Her var engang en grænse”, der beskriver V. Vedsted Efterskole, nu Ungdomshøjskolen ved Ribe´s historie fra 1895 til 1995.

Vester Bjergvej 4. Digehytten

Digehytten anno 2000.

 

 

Digehytten er opført umiddelbart efter bygningen af Ribediget 1910-12. Det er digebørsternes kantine / marketenderi, der blev flyttet fra V. Vedsted sluse til nuværende beliggenhed. Første kendte beboer er:

Niels Karl Marius Valdemar Schmidt.

1918-1940

Niels Karl Marius Valdemar Schmidt var født 15. oktober 1877 i Hviding. Faderen var Hans Lauridsen Schmidt. Valdemar Schmidt blev gift 1900 med Maren Jensen, der var født 6. maj 1878 i Sdr. Nissum. Se Sdr. Kirkevej 3, Trækærvej 3, Trækærvej 22, Ribevej 34 og Degnetoftevej 3 angående familieforhold. Han var altmuligmand, f. eks. glarmester. Valdemar Schmidt havde en iskiosk ved Mandøvejen, hvor han solgte hjemmelavet is og rav. Valdemar Schmidt døde ca. 1938-39.

Jakob Valdemar Madsen.

1940-1946

Jakob Valdemar Madsen var arbejdsmand og arbejdede om sommeren i mosen. Hertil var han strandfoged og ivrig jæger, hvor Digehyttens beliggenhed var ideel. Ane Madsen gjorde rent i V. Vedsted skole samt kogte kaffe ved festerne i forsamlingshuset. I 1940 solgte Jacob Valdemar Madsen huset Degnetoftevej 3 og flyttede ind i det nuværende D.U.I. hus ved V. Vedsted strand. Han byggede huset ud med et køkken, der skrånede mod nord. Det var akkurat lige plads nok til Ane, hans kone. Ægteparret her er omtalt i ”Marie Jensens Saga – og Søren Madsens”. Jakob Valdemar Madsen døde 19. januar 1947 i Ribe. Hans kone, Ane P. Madsen, døde 26. juni 1946 i Ribe. Se Lillemosevej 10, Harevej 1 A og Lillemosevej 3. Se også Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig”. Digehytten blev nu overtaget af sønnen:

Jacob Valdemar Madsen udenfor DUI-huset.

Digebørster omtrent samme sted som DUI-huset. Bemærk barakkerne i baggrunden, hvor kantinen senere blev omdannet til DUI-hus.

Lokomotiv på vej fra Vedsted Station til havet. 1910.

Digebørster. 1911.

 

 

Markus Sørensen Madsen.

ca. 1947-ca. 1949

Han kom fra Bjørnkærvej 7. Han boede her 1-2 år og flyttede videre til Vester Bjergvej 2 i ca. 1949. Se også Harevej 1 A og Sdr. Farup Vej 23, Lonnes Hus angående familieforhold. Digehytten solgte han til:

DUI-Leg og Virke, Esbjerg.

ca. 1949-2008

DUI, Ribe overtog sidst i 1940´erne. En familie fra Hundegade, Thygesen og senere Folmer Nørgaard, der havde mælkehandel i Ribe stod for “Strandhytten”, som den blev kaldt den gang.

I slutningen af 1970´erne var huset efterhånden blevet til en ruin, og Ribe kommune giver besked til DUI´s landsforbund og FO i Ribe, at hvis der ikke sker noget derude, skal grunden ryddes, og der vil ikke kunne bygges på grunden.

Man beslutter i fællesskab med FO at søge huset rejst igen, hvilket sker ved et beskæftigelsesprojekt for unge fra Ribe. I forbindelse med genrejsningen var Frida Mohr fra FO Ribe med flere en fantastisk arbejdskraft. Der blev etableret en selvejende institution “DIGEHYTTEN” med ejerkreds FO Ribe og DUI Leg og Virke, Ribe Amt. Huset blev genindviet 7. juni 1980.

I den første tid stod Frida Mohr, FO Ribe for udlejningen. Det viste sig umuligt at udleje huset så meget, at det rent økonomisk kunne hænge sammen. I 1982 overtog DUI-Leg og Virke, Esbjerg fællesledelse huset efter mange overvejelser. De havde i forvejen 2 huse til udlejning. Digehytten udlejes til skoler, institutioner, foreninger, ligesom de selv håber i vid udstrækning at kunne gøre brug af huset, hvis beliggenhed er helt unik.

UgeAvisen den 13. januar 2009. VADEHAVET FÅR BØRNEHAVET. Kommunen har købt Digehytten, der nu skal renoveres, så den kan danne base for Vadehavsbørnehaven. Af Bo Mainburg. VESTER VEDSTED. – Nu har kommenen købt Digehytten i Vester Vedsted, og dermed kan Vadehavsbørnehaven blive en realitet. – Der er rigtig store muligheder for at give børn en god oplevelse i og omkring Vadehavet. Vi har afsat 2 millioner i budgettet, og vi skal nu i gang med at gøre noget ved presset på pasningen i forbindelse med Børnebo i Egebæk-Hviding. Vi kan derfor få gennemført ideen om en pendant til en skovbørnehave, og det ser vi store muligheder i, siger Kurt Jacobsen til UGE-Avisen. – Vi har med hytten et glimrende sted for en gruppe børn, der skal bruge naturen i nærheden af Vester Vedsted. Vi har omkring en million kroner til at renovere bygningen for, og det kan blive rigtig godt. Digehytten vil kunne være den perfekte base for en Vadehavsbørnehave. – Vi får med Digehytten det sidste led sat i kæden med oplevelsessteder langs Vadehavet. Vi råder i forvejen over Myrthuegård, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Kratskellet i Bramming, Vadehavscentret og nu også Digehytten, siger Kurt Jacobsen.

Esbjerg Kommune.

2009

Esbjerg kommune har indrettet Digehytten til Naturbørnehave, hvor kommunens børn på skift kommer på besøg.

Vester Bjergvej 7

 

 

 

 

Tidligere var dette et husmandsbrug, som hørte til de kongerigske ejendomme i V. Vedsted. Bygningerne her er opført 1849 i stedet for en anden bygning, som lå lige nord for kirken i haven til den ejendom, som nu ejes af Knud Bork, Mandøvej 16. Da denne ejendoms historie begynder, lå huset altså her, og grunden tilhørte Ribe Hospital. Den første fæster af dette sted var:

Jacob Thomsen.

ca. 1693-ca. 1735

Han var født omkring 1660 og blev gift 26. november 1693 med Maren Andersdatter Beck. De fik 4 børn:

1. Birgitte Jacobsdatter, født 17. september 1694.
2. Dødfødt drengebarn, født 15. januar 1699.
3. Anders Jacobsen Beck, født 7. september 1701. Han fik senere fæstet af ejendommen.
4. Mette Andersdatter, født 30. oktober 1705.
Jacob Thomsen døde 27. august 1720 og hans kone, Maren Andersdatter, døde 16. november 1735, 72 år gammel. Herefter fulgte sønnen:

Anders Jacobsen Beck

ca. 1735-1767

Han var født 1701 og blev gift 6. november 1739 med Ester Pedersdatter, der var født 8. december 1708 på gården V. Vedsted Vej 137. De fik følgende børn:

1. Anna Andersdatter Beck, født 31. juli 1740. Hun blev gift med Christen Nissen. Se matr. nr. 41 i Sdr. Farup.
2. Maren Andersdatter Beck, født 15. september 1742. Hun blev gift med Laurids Lauridsen, V. Vedsted Vej 113.
3. Jacob Andersen Beck, født 30. august 1744. Død 18. august 1746.
4. Peder Andersen Beck, født 31. juli 1747. Han blev gift med Ingeborg Pedersdatter, Mandøvej 20 og sad til leje i præstegårdens hus. Se under Sdr. Kirkevej 21.
5. Birethe Andersdatter, født 5. juni 1750. Hun blev gift med Jens Jensen, og de fik senere ejendommen her. Se også V. Vedsted Vej 58.
6. Mette Andersdatter, født 1. december 1752. Hun døde ugift 28. maj 1824.

Anders Jacobsen Beck døde 20. juni 1766. Hans enke, Ester Pedersdatter, blev gift igen 24. oktober 1767 med:

Johan Johansen Klitz.

1767-1775

Han var født i Brøns 1704 og blev gift første gang 21. oktober med Anne Hansdatter fra Brøns Kro. De boede da i Råhede, hvor hun døde 1751. Han fæstede den 12. september 1767 ejendommen her og flyttede til V. Vedsted. I hans ægteskab med Ester Pedersdatter fødtes ingen børn. Hun døde 16. juni 1769, 61 år gammel, og han døde 17. november 1774, 72 år gammel. Ejendommen var da i 1775 blevet fæstet af:

Jens Jensen.

1775-1779

Han var født i Råhede 1739 og blev gift i V. Vedsted 2. oktober 1776 med Birethe Andersdatter Beck, som var født på ejendommen her i 1750. I dette ægteskab fødtes datteren:

1. Ester Jensdatter, 8. september 1776. Hun blev gift med Hans Pedersen Callsen, V. Vedsted Vej 58.
Familien Jens Jensen flyttede i 1779 til en anden ejendom, nemlig Hyrdegaarden, V. Vedsted Vej 58. Se videre der. Stedet her blev da fæstet 11. januar 1779 af:

Jeppe eller Jep Sørensen.

1779-1792

Han var født 28. december 1745 på gården, Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. Han blev gift 15. oktober 1779 med Anna Andersdatter, der var født 9. januar 1755 i Okholm på gården, Mandøvej 28. De fik 3 børn:

1. Søren Jepsen, født 25. december 1780. Død 4. marts 1783.
2. Dorothe Kiestine Jepsdatter, født 14. december 1783.
3. Maren Jepsdatter, født 1. september 1786.

Den 4. februar 1790 døde Jep Sørensen. Ejendommen, hvis bygninger bestod af et 11 fags hus, skiftede nu atter beboer. Det blev i 1792 købt af:

Niels Pedersen Hede.

1792-omkring 1820

Han var født i Vem sogn, Ringkøbing amt 1760 og blev gift 26. oktober 1793 med Karen Nielsdatter, der var født 13. januar 1760 i Okholm, Mandøvej 31. Familien boede først Mandøvej 20 og her hun registreret. De fik en datter:

1. Birret Marie Nielsdatter, født 24. september 1794.
Hun blev gift 1817 med Niels Nantzen Mikkelsen, og de fik hendes fødestavn. I ægteskabet blev kun født denne datter, og det blev også hos hende de kom til at tilbringe deres alderdom. Niels Pedersen Hede døde 25. oktober 1834. Hans kone, Karen Nielsdatter, døde 16. december 1839. Ejendommen var omkring 1820 overtaget af:

Niels Nantzen Michelsen.

omkring 1820-1849

Han var født i Skærbæk 1787 og blev gift i V. Vedsted 18. oktober 1817 med Birthe eller Birret Marie Nielsdatter, der var født på stedet 1794. De fik følgende børn:

1. Karen Nielsdatter, født 8. februar 1818. Konfirmeret 1833.
2. Michel Hansen Nielsen, født 10. august 1819.
3. Bodil Marie Nielsdatter, født 2. december 1821. Konfirmeret 1837. Hun blev gift 23. juli 1848 i V. Vedsted kirke med Lauritz Petersen Hein, født 16. april 1826 i Raahede.
4. Michel Hansen Nielsen, født 7. november 1823.
5. Abelone Nielsdatter, født 24. september 1825. Konfirmeret 1840. Hun blev gift ca. 1855 med Christen Andersen Jensen fra Jedsted. Dette ægtepar var forældre til Marie Kathrine Jensen, der blev gift med Niels Rasmussen Nielsen matr. nr. 51 i Sdr. Farup. Abelone Jensen, født Nielsdatter levede på aftægt på Sdr. Farup Mark, hvor hun døde 25. januar 1917, 91 år gammel.
6. Maren Nielsdatter eller Nielsen, født 6. januar 1828. Konfirmeret 1843.
7. Niels Peter Nielsen, født 22. november 1830. Konfirmeret 1845.
8. Peder Michelsen Nielsen, født 27. november 1834. Konfirmeret 1849.
9. Mikkel Hansen Nielsen, født 15. juli 1838. Konfirmeret 1853. Han blev gift med Karen Marie Jacobsen fra Malt. Se Mandøvej 7.
Niels Nantzen var foruden husmand også tømmermand. Han døde 23. januar 1849 på vej hjem fra Ribe, 61 år gammel. Hans kone, Birthe, var død 15. november 1847, 53 år gammel. På en auktion, som blev afholdt 12. marts 1849 over ejendommen med hus og jorder, blev gårdmand Jens Peter Dahl fra Råhede ejer af ejendommen. Han var kromand og gårdmand i Råhede, så han overlod denne ejendom til sin broder:

Hans Jensen Dahl.

1849-1867

Han lod de gamle forfaldne bygninger nedrive og lod bygge et nyt hus på en anden parcel af gårdens jorder, nemlig Vester Bjergvej 7. Den gamle byggeplads blev udlejet for 50 år til ejeren af gården, Mandøvej 16. Denne lejekontrakt blev fornyet i 1899 af Niels Jessen og Hans Chr. Troelsen. Det var først i 1912, at Knud Lassen Troelsen fik skøde på dette areal, som udgjorde en del af gårdens have. Hans Jensen Dahl var født i Råhede kro 25. august 1807 som søn af Anders Jepsen Dahl og Bodil Marie Bertelsdatter. Han var gift med Ane Katrine Smidt, der var født 18. juni 1804 i Råhede som datter af Laust Christensen og Birret Pedersdatter. Af deres børn kendes:

· 1. Bodil Marie Hansen Dahl, født 3. august 1843 i Jedsted. Konfirmeret 1858 i V. Vedsted.

Hans Jensen og Ane Cathrine boede i deres unge år i Jedsted og kom først til V. Vedsted i en fremskreden alder. I 1867 solgte Hans Jensen Dahl det lille husmandsbrug og både han og konen skulle have aftægt. Han døde 7. april 1877, 69 år gammel. Hans kone, Ane Katrine, døde 4. juli 1886, 82 år gammel. Ejendommen var nu solgt til:

Christen Johansen Hjort.

1867-1869

Hvem han var og hvor han var født vides ikke, men han var kun ejer af huset i mindre end 2 år. Han solgte ejendommen igen i 1869 til:

Niels Jessen.

1869-1913

Han var født 10. oktober 1835 på gården, Degnetoftevej 1 og søn af Jes Nielsen og Ellen Sandholt Davidsen. Han blev gift 13. januar 1870 med Johanne Gjerluf Nielsen, der var født 3. juni 1829 i Sneum som datter af gårdmand Niels Jepsen. Niels Jessen og Johanne fik i deres ægteskab kun en dødfødt søn, født 27. november 1870. Niels Jessen drev den lille ejendom, men gik også ud som arbejdsmand. Han døde 23. marts 1899. Han havde da året i forvejen solgt hele ejendommen til naboen, Hans Mikkelsen Jørgensen. Se Vester Bjergvej 11. Dog skulle Niels Jessen og Johanne bo i huset så længe de levede. Hun døde 25. oktober 1913, 84 år gammel. Hans Mikkelsen Jørgensen beholdt jorden og solgte huset ifølge skøde lyst 8. januar 1913 til:

Mads Ebbesen Frank.

1913-1946

Han var født i Rejsby 26. maj 1861. Han kom til V. Vedsted i 1901 og købte huset, V. Vedsted Vej 145 (det nuværende bageri, 2023) hvor han var bager. Angående familieforhold se der. I 1907 flyttede han til ejendommen Sdr. Kirkevej 27, hvor han sad til leje. I 1913 flyttede han så ind i huset her. Han arbejdede i mange år som medhjælper på mejeriet i Sdr. Farup. Se Ejnar Laursens “Erindringsbilleder”. Maren Frank døde 22. juli 1927 på Ribe Sygehus, 60 år gammel og blev begravet på V. Vedsted kirkegård. Mads Ebbesen Frank flyttede i 1946 fra sognet til sønnen Aksel Frank. Huset her solgte han ifølge skøde lyst 30. januar 1946 til:

Hans Hansen Klaaby.

1946-1960

Han havde tidligere ejet gården, Degnetoftevej 1, som han i 1943 solgte til sønnen, Hans Klausen Klaaby. Han ejede nu huset, som han lejede ud. Her boede fra ca. 1949 til 1951:

Harry Robert Jensen.

1949-1951

Harry Jensen er født 26. oktober 1909 og blev viet 28. marts 1934 af sognefogeden i Brøns med Martha Jensen født Jacobi 30. oktober 1907 i Skærbæk. De fik 4 børn:

1. Harry Jensen, født 1. februar 1932. Han var fisker.
2. Christa Jensen, født 16. februar 1933. Blev gift med Preben Hansen fra Tunø.
3. Arne Jacobi Jensen, født 12 oktober 1934. Blev gift med Inger Grau.
4. Sonja Jensen, født 16. september 1940. Gift Grau.
Harry Jensen var plejer på Hospitalet. Se Sigurd Michaelsens ”Amtssygehuset Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. Ejendommen bliver nu udlejet til en Egon Jensen, der var kommis i Agerskov Brugsforening. Næste lejer var:

Hans Lassen.

195?-195?

Han er født 1. maj 1934 i Raahede som søn af tømrer Holger Hansen i Raahede. Han var gift med Inger Klemmensen, der var født 11. marts 1936 som adoptivdatter af Sidsel og Hans Klemmensen. Se V. Vedsted Byvej 28. Inger og Hans Lassen fik en søn:

1. Hans Holger Hansen, født 13. juni 1954 i V. Vedsted.
Hans Lassen arbejdede som ufaglært på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Hans Lassen lod i 1957 opføre et hus på V. Vedsted Byvej 36. I 1960 sælger Hans Hansen Klaaby ejendommen til:

Marius Jensen Horup.

1960-1992

Han fik skøde lyst 20. december 1960. Han var født 19. august 1897 i Hjortshøj ved Aarhus. Marius Horup blev gift 1923 med Metha Johanne Madsen, der var født 10. november 1902 som datter af Niels Chr. Madsen og Anne Marie Okholm. Marius Horup og Metha overtog i 1940 hendes fødestavn, Lillemosevej 9, Sdr. Farup Mark. Han kom efter skolegangen på et savværk, aftjente sin værnepligt i København 1918 og arbejdede efter hjemsendelsen igen på et savværk. Marius Jensen Horup overtog i 1940 svigerfaderens gård og vognmandsforretning som han drev til 1961. De boede, før de overtog denne ejendom, i Silkeborg, hvor børnene er født. De fik i ægteskabet 4 børn:

· 1. Anne Horup, født 9. oktober 1924 i Silkeborg. Gift 24. september 1949 med Knud Hansen Mærsk fra Farup, der er født 21. maj 1919 i Hunderup sogn, som søn af skræddermester Niels Olesen Mærsk og Kirstine Hansen. Deres børn:

· 1. Karl Erik Horup, født 30. december 1944 i Ribe. Konfirmeret 1959. Han blev plejesøn hos Metha og Marius Horup og blev gift med Bente Sørensen, født 2. februar 1953, Mandøvej 14.

· 2. Edith Mærsk, født 6. marts 1950 i Egebæk.

· 3. Jørn Horup Mærsk, født 4. december 1951 i Tved, Ribe.

· 4. Jytte Mærsk, født 30. januar 1953 i Tved

– 5) Poul Mærsk, født 19. september i Tved.

· 2. Kirstine Horup, født 23. juni 1926 i Silkeborg. Gift 10. august 1947 i V. Vedsted kirke med Gjerlev Pedersen, født 8. april 1922 i Vejrup sogn som søn af vejmand Peder Pedersen og Karla Gjerlevsen.

3. Niels Horup, født 25. november 1927 i Silkeborg. Gift 15. juli 1961 i Sædding med Hansigne Hertz, født 3. oktober 1930 i Rejsby sogn som datter af Mathias Hertz, Bjørnkærvej 2 i Egebæk.

4. Gerda Horup, født 15. juli 1931 i Silkeborg. Gift 24. april 1958 i Hornstrup med Niels Andersen, født 16. februar 1925 i Vejle. Gerda Horup gik i skole i Silkeborg og Egebæk. Hun gennemgik uddannelse som sygeplejerske fra 1950-53 og var beskæftiget som sådan til 1963, siden da hjemmegående husmoder.
Marius Jensen Horup døde 7. oktober 1968. Metha døde 28. december 1992, 90 år gammel. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”. Huset stod nu tomt i nogle år men blev i september 1992 af arvingerne solgt til:

Solvejg F. Clausen.

1992

 

Vester Bjergvej 8

 

Dette hus ejes i dag af Ove Obeling. Huset er opført her omkring år 1800. Huset hører til den kongerigske del af V. Vedsted i tiden før 1864. Manden, som lod huset opføre var Terman Nielsen, som boede Vester Bjergvej 11. Han havde en datter, Dorethe Termansdatter, der blev gift 1799 med Herman Christensen og han havde en søn Niels Termansen, der blev gift 1798. Han lod da opføre dette hus i 1799-1800 til sønnen, Niels Termansen. Se videre Vester Bjergvej 11.

Niels Termansen.

1800-1835

Han kom fra Vester Bjergvej 11, men var født i Hviding i september 1766. Han blev gift 12. oktober 1798 med Kirsten Andersdatter, der var født 31. marts 1773 på gården, Mandøvej 16, og datter af gårdmand Anders Lauridsen og Else Pedersdatter. Niels Termensen og Kirsten fik 5 børn:

1. Anders Nielsen, født marts 1799. Død 10. maj 1799, 9 uger gammel.
2. Terman Nielsen, født 2. april 1800. Konfirmeret 1815. Han fik ejendommen efter faderen.
3. Else Marie Nielsdatter, født 2. september 1801. Konfirmeret 1817. Hun blev gift 27. maj 1826 med Lars Mortensen, der var født i Darum ca. 1798.
4. Marie Kirstine Nielsdatter, født 26. januar 1807. Konfirmeret 1823. Hun blev gift 9. juni 1827 med Niels Andersen Brorsen. Se Vester Bjergvej 11.
5. Karen Nielsdatter, født 23. september 1812. Konfirmeret 1827.
Niels Termansen døde 29. juni 1848, 82 år gammel, og hans kone, Kiesten Andersdatter, døde 29. oktober 1845, 73 år gammel. Ejendommen blev i 1835 overtaget af sønnen:

Terman Nielsen.

1835-1849

Han var født 1800 og blev gift 28. februar 1835 med sin halvkusine, Maren Laustdatter, der var født 21. oktober 1801 på gården, Sdr. Kirkevej 13 og datter af Laust Andersen og Anne Lauridsdatter. Termen Nielsen og Maren Laustdatter fik kun 2 børn:

1. En dreng, der ikke blev døbt, født 14. august 1839. Død.
2. Ane Kirstine Termansdatter, født 13. maj 1843. Konfirmeret 1858. Hun døde som fattiglem ugift 3. august 1878, 35 år gammel.

Den 2. august 1847 døde Terman Nielsens kone, Maren Laustdatter, 46 år gammel. Terman Nielsen flyttede fra sognet et par år senere. Han solgte i 1849 ejendommen til:

Jens Mikkelsen.

1849-1855

Han var født i Gørding 1813 og blev gift i Hviding kirke 8. februar 1849 med Elise Hansen, født 1. juli 1825 i Nr. Farup. Jens Mikkelsen solgte 1. januar 1855 ejendommen her til Peder Christian Jensen og købte gården V. Vedsted Vej 113. Under denne ejendom findes Jens Mikkelsens familieforhold beskrevet.

Andrea Andersdatter.

 

 

Peder Christian Jensen.

1855-1870

Han købte ejendommen 5. januar 1855. Han var født i Hee, Ringkøbing amt 3. oktober 1824 som søn af husmand Jens An­dersen Kudsk og hustru Karen Pedersdatter af Voldborgmark. Peder Christiansen Jensen blev gift i V. Vedsted kirke 23. oktober 1852 med Andrea Andersdatter, der var født på gården, V. Vedsted Vej 113 den 19. juli 1826 som datter af Anders Christensen og Leene Jensdatter. Peder Christian Jensen havde i 1847 tjent i V. Vedsted Præstegård, Sdr. Kirkevej 20. I ægteskabet mellem Peder Christian Jensen og Andrea Andersen fødtes 3 børn:

1. Caroline Jensen, født 27. september 1853. Hun døde 2. november 1861, 8 år gammel.
2. Anders Pedersen Jensen, født 13. januar 1861. Konfirmeret 1874. Han blev gift med Marie Kristine Jørgensen, Trækærvej 3 og blev senere kromand i Egebæk. Se Bjørnkærvej 1.
3. Karoline Jensen, født 12. juni 1864. Konfirmeret 1878. Hun blev ikke gift, men boede hos broderen i Egebæk kro, Bjørnkærvej 1.
Familien her er beskrevet i Kirsten Webers ”Fra Andrea Andersdatters piedestal”. Den 6. juli 1870 blev tinglyst et mageskifteskøde, hvor Peder Christian Jensen byttede sin ejendom med Jens Peter Johansen Hjort, der ejede huset V. Vedsted Vej 145. Her etablerede Peder Christian Jensen sig nu som bager, medens ejendommen her nu blev overtaget af:

Jens Peter Johansen Hjort.

1870-1897

Han var født 3. januar 1837 på ejendommen V. Vedsted Vej 58 og blev gift 2. maj 1863 med Mette Marie Jepsen, der var født 12. juli 1834 i huset V. Vedsted Vej 145. Ved dette ægteskab overtog han hendes fødehjem, som han ejede indtil han i 1870 byttede ejendom med ovennævnte Peder Christian Jensen. Jens Peter Hjort og Mette Marie Jepsen fik 8 børn:

1. Jeppe Madsen Johansen Hjort, født 21. oktober 1863. Konfirmeret 1878. Han blev gift 26. maj 1887 i Seem kirke med Maren Kirstine Bæk, født 10. september 1866 i Spandet sogn.
2. Ane Johansen Hjort, født 11. januar 1865. Konfirmeret 1879. Gift med Mikkel Nielsen Mikkelsen.
3. Maren Johansen Hjort, født 18. september 1866. Konfirmeret 1881. Hun døde 11. december 1889, 23 år gammel.

4. Ester Johansen Hjort, født 20. marts 1870. Konfirmeret 1884. Hun blev gift 3. november 1896 i Rejsby kirke med Andreas Ewald, født 10. april 1872 i Rejsby søn af Peter Ewald. Af deres børn kendes:

· 1. Agnes Ewald. Hun blev gift med Peter Christensen. De fik 1 barn. Agnes Ewald døde omkring 1956.

· 2. Petri Ewald, født 17. juli 1897 i Brøns. Hun blev gift med Andreas Peter Nissen, født 7. juli 1902 i Sdr. Hygum. De fik 4 børn. Andreas Peter Nissen døde i Sdr. Hygum 4. januar 1978, 75 år gammel. Petri Ewald døde knapt et halvt senere i Sdr. Hygum 24. juli 1978, 81 år gammel.

· 3. Mary Ewald, født 16. marts 1903 i Brøns. Hun blev gift med Simon Christensen, født 27. september 1905 i Brøns. De fik en søn, Arthur Ewald. Mary Ewald døde i Brøns 31. marts 1976, 73 år gammel. Simon Christensen døde i Brøns 1. august 1992, 86 år gammel.

· 4. Alfred Ewald, født 3. januar 1907 i Brøns. Han blev gift med Anne Clemmensen.

· 5. Gerhard Ewald, født 26. september 1908 i Brøns. Han blev gift med Magdalene Nissen, født 26. februar 1910 i Hygum Mark. De fik 4 børn. Gerhard Ewald døde i Brøns 8. august 1978, 69 år gammel. Magdalene Nissen døde i Brøns 7. oktober 1996, 86 år gammel.

· 6. Willy Ewald, født 16. maj 1911 i Nyvang, Brøns. Han blev gift med Astrid Jørgensen, født 4. oktober 1916 i Hviding. De fik 7 børn. Astrid Jørgensen døde i Brøns 19. oktober 1947, 31 år gammel. Willy Ewald blev gift 2. gang med Edith Madsen. Med hende fik han 4 børn. Willy Ewald var bonde og mælkemand og døde i Brøns 10. maj 1974, 62 år gammel.

Ester Johansen Hjort døde i Brøns 2. april 1927, 57 år gammel. Hendes mand Andreas Ewald døde i Brøns 19. juni 1940, 68 år gammel.

5. Laurids Thomsen Johansen Hjort, født 18. maj 1872. Han døde 14. marts 1878, 5 år gammel.
6. Lavra Hansine Johansen Hjort, født 1. april 1874.

7. Mettea Bodiline Johansen Hjort, født 28. januar 1876 og døbt 5. marts 1876. Konfirmeret 1890. Hun blev gift 17. januar 1897 i Ribe Domkirke med arbejdsmand Christen Vestergård
8. Peder Nielsen Johansen Hjort, født 30. august 1877. Konfirmeret 1893. Han blev gift 28. september 1901 i Sct. Catharinæ kirke med Inger Kristine Schoor, født 22. oktober 1882 i Ribe
9. Dødfødt dreng, 1. august 1881.
Mette Marie Jepsens far, Jep Madsen Truelsen var på aftægt hos svigersønnen her. Han døde 17. december 1880, 81 år gammel. Se V. Vedsted Vej 145. Jens Peter Johansen Hjort døde 15. september 1891, 54 år gammel. Hun skødede i 1897 ejendommen til svigersønnen:

Vester Bjergvej 7

1897-1916

Mikkel Nielsen Mikkelsen

Han var født på Mandø 13. april 1865 og blev gift 3. november 1888 på Mandø med Ane Johansen Hjort. Af deres børn kendes:

1. Niels Mikkelsen, født 5. oktober 1890 på Mandø. Konfirmeret 1905 i V. Vedsted.
2. Mette Marie Mikkelsen, født 24. november 1891. Hun døde 30. marts 1903, 11 år gammel.
· 3. Jens Peter Mikkelsen, født 13. oktober 1894 på Mandø. Konfirmeret 1909 i V. Vedsted.

Mikkel Nielsen Mikkelsen boede ikke i huset i V. Vedsted, men på Mandø. Hans svigermoder, Mette Marie, boede der, indtil hun til sidst flyttede til Mandø. En datter af Mikkel Nielsen Mikkelsen var en tid hos bedstemoderen i huset. Hun hed Mette Marie Mikkelsen og døde her den 30. marts 1903, 11 år gammel. Mikkel Nielsen Mikkelsen var fyrskibsmatros og sejlede, mens Ane Hjort gik hjemme. Huset blev senere lejet ud, men der skulle stå et værelse ledigt til familien på Mandø. I 1916 solgte Mikkel Nielsen huset eller ejendommen her til:

Martin Nielsen.

1916-1958

Han var født i Sdr. Farup den 27. februar 1878 på gården Præstevej 12. Han blev gift 26. september 1903 i Seem kirke med Margaretha Kirstine Beck, der var født i Gaansager 5. september 1882 datter af arbejdsmand Jørgen Beck og Maren Varming fra Munkemark, Seem sogn. Martin Nielsen havde først en mindre ejendom i Seem, hvor han kørte mælk til mejeriet. I Seem fødtes de tre ældste af deres børn:

1. Rasmus Peter Nielsen, født 20. november 1903 i Seem sogn. Konfirmeret 1918.
2. Mary Nielsen, født 22. august 1907 i Hømlund. Konfirmeret 1922 i V. Vedsted.
3. Cecilie ”Sidsel” Andrea Nielsen, født 9. juli 1911. Konfirmeret 1926. Gift 1931 med Hans Clemmensen. Se V. Vedsted Byvej 28.
I 1913 flyttede familien til V. Vedsted, hvor, de først sad til leje i huset, V. Vedsted Byvej 32 og senere på ejendommen her, som blev købt i 1916. Børnene født i V. Vedsted:

4. Elna Marie Nielsen, født 29. januar 1914. Konfirmeret 1928.
5. Jørrine Nielsen, født 25. juli 1916. Ugift. Konfirmeret 1930. Boede sammen med broderen, Holger.
6. Astrid Nielsen, født 16. januar 1917. Konfirmeret 1931.
7. Ingrid Nielsen, født 23. december 1918. Konfirmeret 1933. Gift 20. september 1940 i V. Vedsted Kirke med Hans Andreas Obeling født 14 maj 1914, søn af gårdejer Peter Obeling og hustru Gunde Krestine Hansen, Astrup. En søn, Ove Obeling overtager huset i 1984.
8. Holger Nielsen, født 28. november 1921. Konfirmeret 1936. Overtog senere hjemmet. Ugift.
Martin Nielsens kone, Margrethe, døde 14. maj 1958. Han døde 25. maj 1948. Efter Martin Nielsens død blev ejendommen overtaget af sønnen:

Holger Nielsen.

1958-1984

Han var født 28. november 1921 og boede nu i ejendommen sammen med søsteren, Jørrine. Han frasolgte en del jord, så ejendommen blev på ca. 1½ ha. Holger og Jørrine blev aldrig gift, og i 1984 solgte Holger Nielsen huset. Jørrine Kirstine Nielsen døde på Margrethegården 23. marts 2001. Huset blev solgt til:

Ove Obeling.

1984

Han er født 27. juni 1952 i Høm, Seem sogn, som søn af Ingrid og Hans Obeling. Ingrid Obeling er født Nielsen på ejendommen her 23. december 1918. Ove Obeling blev gift 26. marts 1988 i Gram med Bodil Steenholdt, der er født 2. maj 1953 i Esbjerg. Børn:

1. Stefan Steenholdt, født 20. december 1976.
2. Esben Obeling, født 18. oktober 1988
3. Ditte Obeling, født 27. februar 1990

Vester Bjergvej 11

 

En landbrugsejendom. Ejes af Ann Birgit Andersen og Søren Allan Johansen. Denne ejendom er oprettet i begyndelsen af 1780-erne på jord hørende under kongeriget. Den ældste del af bygningerne er vel fra den tid. Manden, som lod opføre et husmandsbrug på dette sted, var:

Terman Nielsen.

1780´erne-1799

Han blev født i V. Vedsted på ejendommen, Ulvehøjvej 15, den 16. juli 1729 som søn af gårdmand Niels Termansen og Kirsten Johansdatter. Han blev gift i Hviding kirke 4. november 1763 med Maren Larsdatter fra Hviding. Hun havde en søster, Anna Lasdatter, der blev gift med Laurids Jespersen Puggaard, Sdr. Kirkevej 27. Efter Thermen Nielsen og Maren Lasdatters giftermål boede de i et hus i Hviding, og her blev deres børn født:

1. Dorethe Termansdatter, født 1764. Gift med Herman Christensen.
2. Niels Termansen, født 1766. Han blev gift med Kiesten Andersdatter fra gården Mandøvej 16 og fik opført hus på Vester Bjergvej 8.
3. Kirsten Termansdatter, født 1769.
4. Lars Termansen, født 1772. Han blev senere gift med Anne Botelle Jensdatter og fæstede huset V. Vedsted Vej 96.
En gang først i 1780-erne flyttede familien til V. Vedsted og her opførtes så et hus. Terman Nielsen boede her til sin død 18. marts 1801. Hans kone, Maren Larsdatter døde 11. november 1826. Ejendommen blev i 1799 afhændet til:

Herman Christensen.

1799-1827

Han var født ca. 1764 og blev gift i V. Vedsted kirke 11. december 1799 med Terman Nielsens datter, Dorethe Termansdatter. Dette ægteskab forblev barnløst. Herman Christensen døde 25. oktober 1824, og hans kone, Dorethe Termansdatter, døde 22. juni 1830, 67 år gammel. Ejendommen blev i 1827 overtaget af:

Niels Andersen Brorsen.

1827-1833

Han var født 29. april 1790 i Råhede og søn af gårdmand Anders Jessen Brorsen og Else Nielsdatter. Han blev gift 9. juni 1827 med Marie Kirstine Nielsdatter, der var født 26. januar 1807 på naboejendommen, Vester Bjergvej 8, og datter af husmand Niels Termansen og Kirsten Andersdatter. Det vil sige, at ejendommen blev i familien. I ægteskabet mellem Niels Andersen Brorsen og Marie Kirstine fødtes to børn:

1. Dorreth Nielsdatter eller Nielsen, født 6. juni 1828. Konfirmeret 1843. Hun blev senere gift og fik fødehjemmet.
2. Anders Jessen Brorsen, født 22. marts 1830. Han døde 11. april 1830, 3 uger gammel.
Niels Andersen Brorsen blev heller ingen gammel mand, han døde 5. januar 1833, 43 år gammel. Hans enke, Marie Kirstine Nielsdatter, blev gift anden gang den 2. november 1833 med:

Laust Hansen Truelsen.

1833-1858

Han overtog da i 1833 stedet. Han var født i V. Vedsted på ejendommen V. Vedsted Vej 145, den nuværende bagerforretning, som søn af husmand Truels Lausten og Mette Jepsdatter. Der fødtes ingen børn i dette ægteskab. Laust Hansen Truelsen døde 1. marts 1872, 75 år gammel. Marie Kirstine Nielsdatter døde 28. januar 1881, 74 år gammel. Ifølge skøde af 2. november 1858 sælger Laust Hansen Truelsen ejendommen til:

Jens Peter Truelsen.

1858-1869

Han var født Mandøvej 20 i V. Vedsted den 8. november 1820. Han var søn af husmand og snedker Truels Andersen og Bodil Marie Laustdatter. Han blev gift 3. april 1852 med Dorreth Nielsdatter, der var født 6. juni 1828 og datter af den tidligere ejer af ejendommen, Niels Andersen Brorsen. Hun var altså Laust Hansen Truelsens steddatter. Han var hjemmefra udlært som snedker og drev dette erhverv ved siden af at drive det lille landbrug. Der blev ikke født børn i deres ægteskab. Jens Peter Truelsen døde 5. marts 1868, 47½ år gammel. Året efter 28. oktober 1869 blev hans enke, Dorreth Nielsdatter, gift igen og nu med:

Laust Nielsen Truelsen.

1869-1882

Han var broder til Jens Peter Truelsen og født Mandøvej 20 den 6. juli 1832. Han var snedker ligesom broderen og overtog nu stedet. Med stedet fulgte et par gamle aftægtsfolk, nemlig den gamle Laust Hansen Truelsen og hans kone, Marie Kirstine Nielsdatter. Laust Hansen døde 1. marts 1872, 75 år gammel, og Marie Kirstine døde 28. januar 1881, 74 år gammel. Der blev heller ikke født børn i ægteskabet mellem Laust Nielsen Truelsen og Dorreth Nielsdatter. Laust Nielsen Truelsen døde den 16. november 1876, 44 år gammel. De næste år boede på ejendommen kun to ældre mennesker, nemlig to enker, Dorreth Nielsdatter og hendes moder, Marie Kirstine Nielsdatter. Dorreth Nielsdatter hedder i kirkebogen Dorthea Nielsen. Hun døde 6. maj 1894, 66 år gammel. I 1882 kom en ny mand på ejendommen her:

Hans Mikkelsen Jørgensen.

1882-1915

Han var født 2. februar 1846 i Moltrup, nordvest for Haderslev. Han var først en tur i Amerika, før han den 22. oktober 1881 blev gift med Bodil Troelsen, der var født 18. januar 1854 i V. Vedsted på ejendommen, Mandøvej 20. Hun var datter af Anders Nielsen Truelsen og Mette Marie Andreasen. Hun var altså i familie med de tidligere ejere af ejendommen, idet Anders Nielsen Truelsen var broder til Jens Nielsen Truelsen og Laust Nielsen Truelsen. Hans Mikkelsen Jørgensen fik skøde på ejendommen den 10. juli 1882, og han var håndværker ligesom sine forgængere. Den gamle aftægtskone, Dorreth eller Dorthea Nielsdatter, døde 6. maj 1894, 66 år gammel. I ægteskabet mellem Hans M. Jørgensen og Bodil Troelsen fødtes 2 børn:

1. Meta Marie Jørgensen, født 2. september 1882. Konfirmeret 1897. Senere gift med Laurids Nielsen. Se Mandøvej 14.
2. Karen Jørgensen, født 4. maj 1884. Død 26. marts 1885, knap 1 år gammel.
Bodil Troelsen døde 26. november 1885, 31 år gammel.

Hans Mikkelsen Jørgensen blev gift anden gang 31. maj 1890 med Gjertroline Kirstine Andersen, der var født i Terpager, Sneum sogn 27. september 1861 som datter af Jannik Andersen og Cecilie Christiane Bennetsen. Se Mandøvej 7. Jannik Andersen var af gammel Vedsted slægt og alle hans børn blev bosat i V. Vedsted.

I Hans Mikkelsen Jørgensens andet ægteskab fødtes følgende børn:

1. Bodil Jørgensen, født 22. juni 1891. Konfirmeret 1906. Hun blev gift 15. januar 1916 med Niels Lassen Petersen, der var født 4. april 1890 i Kærbølling, Rejsby sogn.
2. Dorthea Jørgensen, født 21. januar 1893. Konfirmeret 1907. Hun blev gift 14. november 1913 med Anders Peder Nielsen og de overtog hendes fødestavn.
3. Andreas Jørgensen, født 24. september 1894. Konfirmeret 1909. Han blev gift 24. september 1920 i Hviding kirke med Bodil Marie Westergaard, født 11. april 1897 i Høgsbro, Hviding sogn. De overtog senere hendes fødegård, Vestergaard i Høgsbro. Ind til genforeningen var Andreas Jørgensen gendarm. Andreas Jørgensen døde i Høgsbro 24. september 1963, 69 år gammel. Hans kone, Bodil Marie Jørgensen, født Westergaard, døde i Høgsbro 30. april 1983, 86 år gammel. Begge er begravet på Hviding kirkegård.
4. Jannik Jørgensen, født 26. juni 1896. Død 19. september 1896.
5. Karl Jørgensen, født 11. juli 1897. Konfirmeret 1912. Han blev gift 2. juni 1923 med Ane Marie Westergaard, der var født 5. december 1898 i Høgsbro. Hun var en søster til ovennævnte, Bodil Marie Westergaard, der var født i Høgsbro 5. december 1898. Hun var datter af gdr. Peder Nissen Weestergård. De fik 3 børn:
· 1. Dorthea Kirstine Jørgensen, født 1. december 1923. Gift med Søren T. Andersen.

· 2. Hans Mikkelsen Jørgensen, født 23. april 1928. Overtog fødegården.

· 3. Gudrun Jørgensen, født 29. maj 1935.

De overtog i 1923 en ejendom på Rejsby Østermark. Karl Jørgensen døde 5. januar 1979. Hans kone, Ane M. Jørgensen, født Westergaard, døde 30. juli 1979, 80 år gammel. Begge er begravet på Rejsby kirkegård.

6. Kristian Jørgensen, født 10. april 1899. Konfirmeret 1914. Han blev gift med Karen Pedersen fra Øster Vedsted. De overtog en ejendom på Ribe Søndermark.

Hans Mikkelsen Jørgensen solgte i 1895 en hedegrund i Egebæk, hvor Harevej 1 A opføres. I 1898 købte han Niels Jessens ejendom Vester Bjergvej 7 og lagde jorden til gården her mod at Hans Jessen og Johanne kunne bo i huset til deres død. Bygningerne blev i 1913 solgt til Mads Ebbesen Frank. Se Kai Pedersens ”Det tabte land i Vest” og Vagn Nielsens ”Her er mit Liv” om stormfloden i 1909. Hans Mikkelsen Jørgensen afstod i 1914 ejendommen her til svigersønnen, Anders P. Nielsen. Han købte ifølge skøde af 3. februar 1915 bygningerne med toft fra gården, Mandøvej 14. Han købte af Søren J. Villadsen. Gården her ejedes nu af:

Fra venstre: Astrid – Hans Jørgen – Rasmus – Signe – Kirstine – Svend.
Dorthea (bedstemor) – Anna – Inge – Anders Peter (bedstefar) med Tage på sine knæ – Gerda

 

 

Anders Peter Nielsen.

1915-1949

Han var født 30. december 1884 på ejendommen, Præstevej 12 i Sdr. Farup. Han blev gift 14. november 1913 i V. Vedsted kirke med Dorthea Jørgensen, der var født på gården. Deres børn var:

1. Kirstine Nielsen, født 6. juni 1914. Gift i Brøns.
2. Signe Nielsen, født 17. august 1915.

3. Astrid Nielsen, født 16. januar 1917.  Ugift. Død 13. november 1987, 70 år gammel..
4. Rasmus Nielsen, født 22. januar 1918.
5. Hans Jørgen Nielsen, født 12. juni 1919. Han fik fødehjemmet
6. Svend Nielsen, født 30. juni 1922. Han blev gift 10. maj 1947 i Ribe Domkirke med Elise Marie Knudsen, født 25. juni 1926, datter af skovfoged Jeppe Peter Knudsen og hustru Ellen Nielsen Tradsborg, Øster Vedsted.S
7. Gerda Nielsen, født 18. december 1923. Død 22. februar 1926, 2 år gammel.
8. Gerda Nielsen, født 15. april 1926 i V. Vedsted. Hun blev gift 21. januar 1948 i V. Vedsted kirke med Christian Mathiesen Jørgensen, født 19. april 1922 i Brede Sogn
9. Anna Nielsen, født 11. november 1927 i V. Vedsted. Hun blev gift 5. august 1951 i V. Vedsted Kirke med Erik Henriksen Hansen, født 5. juli 1923 i Tinglev
10. Inger Nielsen, født 17. december 1929 i V. Vedsted.
11. Tage Nielsen, født 12. marts 1932.
12. Dødfødt dreng, født 28. januar 1939
Anders Peter Nielsen døde 15. september 1943, 58 år gammel. Hans kone, Dorthea, drev ejendommen videre, indtil hun i 1949 købte huset, V. Vedsted Vej 96. Hun flyttede nu sammen med datteren, Astrid, ind i dette hus. Gården blev overdraget til sønnen:

Den gamle ejendom. Årstal ukendt. Alle familien Hans Jørgen Nielsen billeder er udlånt af Caja Jensen, født Nielsen.

Anna, Caja, Inga, Ulla og Hans Jørgen.

Anna & Hans Jørgen Nielsen.

 

 

Hans Jørgen Nielsen.

1949-1999

Han er født 12. juni 1919 og overtog gården i 1949 med 25 tdr. land. Han blev gift 1951 med Anna Marie Mathiesen, der er født 29. marts 1930 i Vinum, Døstrup sogn, som datter af Carl P. Mathiesen og Laura Johanne Petersen. Anna og Hans J. Nielsen fik 3 børn:

· 1. Caja Nielsen, født 23. april 1953 i V. Vedsted. Gift 28. februar i Ribe med Børge Jensen.

· 2. Inga Nielsen, født 22. marts 1958 i V. Vedsted. Gift 5. juli 1980 i Rødding med Peter Filtenborg.

· 3. Ulla Nielsen, født 19. november 1966 i V. Vedsted. Hun blev gift med Steen Tomis. De fik 2 børn: 1) Emilie Tomis Nielsen, født 26. oktober 1990  2) Cecilie Tomis Nielsen, født 7. juli 1994.

1954: NIELSEN, HANS JØRGEN, Gaardejer, Vester Bjergvej 11, V. Vedsted, Ribe overtog Gaarden i 1949 efter Forældrene med Areal 25 Tdr. Land. Bygningerne er meget gamle, i alle Tilfælde fra Bedstefaderens Tid, der baade var Tømrer og Murer. Besætningen er paa 5 Køer, 11 Ungkreaturer, 2 Heste, 1 So, 12 Fedesvin og Grise samt 100 Høns. Laden er bygget siden nuværende Ejers Overtagelse. Iøvrigt alle nødvendige Maskiner og Redskaber.

Hans Jørgen Nielsen solgte under jordfordeling i 1981 det meste af jorden fra gården, som nu har et tilliggende på ca. 1 ha. Hans Jørgen og Anna solgte gården i følge lyst skøde 1. april 1999. Hans Jørgen Nielsen 22. august 2005, 86 år gammel. Anna Marie Nielsen døde i Ribe 14. maj 2007, 77 år gammel. Hun blev begravet fra V. Vedsted kirke 18. maj 2007. De nye ejere er:

Ann Birgit Andersen & Søren Allan Johansen.

1999-

Søren Allan Johansen, født 31. oktober 1963 søn af Jytte og Vagn Ohrt Johansen, Dådyrtoften 3 i Egebæk. Ann Birgit Andersen, født 19. oktober 1963 i Ribe som datter af Tove og Knud Andersen.

Vester Bjergvej 32. Vesterhavshytten

“Det Gule Sommerhus”, som i dag er rødt.

 

 

Dette hus blev tidligere kaldt “Det Gule Sommerhus” og er bygget i 1951 af:

Martin Andersen.

1951-1987

Han boede i Ribe og byggede huset sammen med Jens “Barber”, som senere blev købt ud, da hans datter skulle konfirmeres. Huset blev lavet i mange stykker i en have på Seminarievej i Ribe og kørt ud til havet og samlet der. Efter forlydende kom aftalen mellem Martin og digegreven i stand over en kaffepunch på Brøns Kro. Martin var også kendt for sin køkkenhave ude ved sommerhuset. I 1987 overtog datteren huset:

Lis Petersen, født Andersen.

1987

Huset blev overtaget i en elendig forfatning og er nu bygget om og renoveret og som sagt malet rødt. Huset tog næsten ingen skade af orkanen den 3. december 1999.