scrolltotop

V. Vedsted Vej

V. Vedsted Vej 46. Klithulen

 

Dette hus er bygget 1943 og tjente først som bolig ved en rævefarm. I 1975 blev huset med 5700 m2 solgt af Frode Kjems til datteren:

Birte Kjems.

1975-2006

Hun er født 9. april 1949 i Klithytten, V. Vedsted Vej 48 og datter af Aase og Frode Kjems. Hun blev gift 30. juli 1976 i V. Vedsted med Knud Lindstrøm Jepsen, der er født 29. september 1945 i Esbjerg og søn af Helga og Viggo Jepsen. Knud og Birte har 2 børn:

1. Lars Lindstrøm Kjems Jepsen, født 23. december 1978.
2. Jens Lindstrøm Kjems Jepsen, født 4. februar 1980.
Huset, som ligger gemt i skoven, er ombygget og fremtræder i dag som et moderne parcelhus.

Bente Kirkegaard Nielsen & Kristian Olesen.

2006-

De har en søn:

· 1. Johan Engelbrecht Nielsen.

De bor her stadig i 2012.

V. Vedsted Vej 48. Klithytten

 

I 1939 overtog Frode Kjems 13 ha. plantage efter sin far, Olav Kjems. Inde i denne plantage startede Frode Kjems og hans forlovede, Aase Dahl, i 1940 på at opføre et blokhus.

Frode Kjems.

1942

Huset blev opført af træer, som blev fældet i egen skov. Al arbejdet blev udført af de to i fællesskab og i deres fritid. Aase gik samtidig på statsseminariet i Ribe. I 1942 stod det nye blokhus færdig og de unge kunne flytte ind. Huset blev kaldt Klithytten. Huset finder man, når man fra hovedvej 11 kører ad V. Vedsted Vej til man kan se V. Vedsted kirke. Derefter drejer man til højre gennem en plantage og når frem til huset.

Frode Kjems er født 6. marts 1911 i Nr. Ørslev på Falster som søn af Marie og Olav Kjems, Skoleallé 1. Han blev gift 29. november 1942 i Hviding kirke med Aase Mogensen Dahl, der er født 4. november 1920 i Karup, Jylland, og datter af stationsforstander i Hviding, Jens Dahl og kone, Karen, Ribevej 27. Frode og Aases børn:

· Jørn Kjems, født 11. oktober 1943 i V. Vedsted. Han  blev gift 17. oktober 1970 i Silkeborg med Vibeke Lund Christensen.

· Finn Kjems, født 17. april 1945 i V. Vedsted, gift 29. december 1987 i Polen med Anna Wojtylak.

· Marie Kjems, født 18. august 1946 i V. Vedsted og gift i V. Vedsted 26. juni 1971 med Nis Juhl.

· Birte Kjems, født 9. april 1949 i V. Vedsted og gift 30. juli 1976 i V. Vedsted med Knud Lindstrøm Jepsen.

Frode Kjems var arkitekt og havde tegnestue i Grønnegade i Ribe. Han medvirkede ved restaureringen af V. Vedsted Præstegård i 1956.  Aase Kjems var lærer ved Egebæk og V. Vedsted skole. Frode Kjems døde 25. juni 1999, 88 år gammel. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Aase Kjems bor nu alene i huset.

JydskeVestkysten 29. juni 1999. DØDSFALD. Arkitekt Frode Kjems, Vester Vedsted, er død, 88 år. Frode Kjems voksede op i højskolemiljøet. Hans far var forstander på Krabbesholm Højskole i Skive og senere på den daværende Vester Vedsted Efterskole. Som voksen blev hjemstedet således Vester Vedsted. Her arvede Frode Kjems en del af Vester Vedsted Bjergplantage. Det vakte opsigt i 1940 – 42, da Frode Kjems sammen med hustruen, Aase Kjems, selv byggede et bjælkehus, som stadig ligger smukt placeret i det fredede skovområde. Frode Kjems havde i en lang årrække tegnestue i Grønnegade i Ribe. Han satte sit præg på forskellige bygninger – blandt andet Frem Sodavandsfabrik, Ribe Stampemølle, Vester Vedsted Præstegård, Ribe Handelsskole, Gredstedbro Skole, Skibsterminalen på Læsø, ombygning af Holdbi Kro og avlsbygningerne til Rødding Højskole. Desuden havde han været med ved restaureringen af mange huse i Ribe. Frode Kjems havde også i fritiden mange projekter. Bjælkehuset blev udvidet i takt med familieforøgelsen, og en sejlbåd blev bygget. Alt lavede han selv. Der blev kælet for detaljerne, og arbejdet blev udført håndværksmæssigt korrekt. Glæden ved håndværket var stor. Frode Kjems var gennem mange år medlem af Ribe Rotary og Ribe Turistforenings bestyrelse.

V. Vedsted Vej 52. Skovhuset

 

Dette hus blev bygget 1946 af forstander Olav Kjems til frugtlager med en lejlighed på første sal.

Olav Kjems.

1946-1953

Olav Kjems er født 31. maj 1880 i Odder og blev gift med Anna Jørgensen født 24. april 1897 i Skibelund. Se Skoleallé 1. I 1946 var der ca. 800 frugttræer plantet på det ret store areal, som hørte til grunden. Olav Kjems døde 11. april 1952 i V. Vedsted 71 år gammel. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. I 1953 købte Erling Albrechtsen huset med et areal på 10 ha. af Olav Kjems´s enke, Anne.

Hans Erling Lindholm Albrechtsen.

1953

Frugtlageret blev da brugt til dyrkning af champignon. senere var her kyllinge- og kalkunopdræt samt hønseri. I 1970 blev frugtlageret ombygget til beboelse. Erling Albrechtsen er født 15. februar 1915 i Gøderup som søn af Anna Lindholm og Albrecht Albrechtsen. Han blev gift 5. oktober 1941 med Inger Kjems, der er født 8. december 1917 i Skive og datter af Marie Thomsen og Olav Kjems, Skoleallé 1. Olav Kjems var forstander på V. Vedsted efterskole, Skoleallé 1, fra 1926 til sin død 1952. Inger og Erling Albrechtsen fik følgende børn:

1. Solvejg Kjems Albrechtsen, født 30. januar 1943. Gift 13. juni 1970 i Ribe med Hans Jørgen Skuldbøl, født 20. marts 1945.
2. Frode Kjems Albrechtsen, født 5. februar 1946 i Roskilde. Han blev gift 13. juli 1971 med Mette Iwersen, født 29. november 1946.
3. Karin Kjems Albrechtsen, født 29. maj 1948 i Roskilde. Gift 5. marts 1977 på Ribe rådhus med Michael Ege, født 3. januar 1947.
4. Dorthe Kjems Albrechtsen, født 13. juni 1953 i V. Vedsted. Hun er gift 26. juli 1978 med Hans Jørgen Andersen, født 17. januar 1949.
5. Birgitte Kjems Albrechtsen, født 1. februar 1956 i V. Vedsted. Hun er gift 13. august 1983 på Ribe rådhus med Antti Sarirenen, født 29. november 1955.
Erling Albrechtsen har skrevet sine erindringer, se ”Mit Liv”. Inger Albrechtsen og Ester Kjems, Skoleallé 1, Ungdomshøjskolen, lavede en bort til alterdugen i V. Vedsted kirke som de forærede kirken i forbindelse med den store restaurering 1977-85. Se Sdr. Kirkevej 20. Erling Albrechtsen døde 1. maj 2004, 89 år gammel. Inger Kjems Albrechtsen døde 16. juli 2005, 87 år gammel. I 2005 blev huset solgt til:

JydskeVestkysten 28. maj 2000. Stormfældet paradis. RODODENDRONHAVE: Inger og Erling Albrechtsen i Vester Vedsted planter ikke længere træer, men klematis i deres have, der inden den 3. December i fjor lå midt i en skov. Af Randi Sandbeck. I snart 50 år har Inger og Erling Albrechtsen boet i paradis. Det siger Inger. Syd for Ribe, i Vester Vedsted, har de anlagt deres have i skoven, en pragtfuld rododendronhave omgivet af træer. De har fældet træer, plantet nye, byttet rundt på planter, rodet og regeret. I december fejede orkanen Adam ind over området fra vest og nedlagde skoven. Det, siger Erling Albrechtsen, mens han pirker til et træstød, vil sikkert betyde, at havens rododendroner næste år vil blomstre ganske overdådigt. Planterne har fået meget mere lys. I det hele taget har deres paradis i Vester Vedsted ændret karakter og udseende. I årevis har de to med jævne mellemrum holdt åben have for at give folk mulighed for at se, hvordan man kan have en smuk have midt inde i en skov. Nu er haven for alvor blevet til en åben have, siger Erling Albrechtsen. Lidt for åben. Det var træer, de to gennem et langt liv har plantet i skoven og haven, der den 3. december ramlede ned omørerne på dem. De to fik lige sat aftensmaden til livs, da strømmen gik. Den kom først igen en uge efter. De sad inde i huset og kunne høre træerne knække, flække og falde. Et ordentlig brag gav det, da det store egetræ faldt. Det træ havde de to for 45 år siden plantet. Et bette skravl, husker Erling, som vi egentlig ikke troede ville blive til noget. Det blev til skovens flotteste træ. Et brag gav det, da egen med vinden i ryggen lagde sig ned over hustaget. Lidt længere nede i haven fældede orkanen en kæmpe. En sitkagran lagde sig ned, og snart var paradiset et ufremkommeligt virvar af lodrette trærødder, vandrette stammer og et uroligt grønt hav af grene. – Det var lige før, det tog pippet fra mig, siger Erling Albrechtsen fordi jeg godt kunne se, at det kunne vi ikke selv klare. Inger er mere sådan, jamen, det skal nok gå. Stadig et paradis. Erling er 85 år og han kone Inger 82. Fra stuevinduet i det hus, der for et halvt århundrede siden var frugtlager, kigger de ud over haven, ned over plænen, kantet med rododendroner og azaleaer. Hist og her står der træstammer uden kroner, og der er træstød, som er alt for vanskellige at fjerne. – Det var et paradis, sukker Erling. – Det er det stadigvæk, siger Inger. Nu, et halvt år efter stormen, er dele af den en hektar store have så ryddet, så man kan gå rundt uden at brække benene. Sitkagranen, der lagde sig under stormen, besluttede sig for at rejse sig på rødderne, da man begyndte at skære i toppen. Den får lov til at stå som et monument, og Erling går nu og pønser på at få en af de unge – børn eller børnebørn, til lige at sætte noget hegntråd fast omkring stammen, så klematisene kan få noget at kravle i. Klematis, der kan kravle op og dække træstød og halve træer. Hvor andre måske havde sagt: – Vi orker ikke mere, har Inger og Erling sagt: – Vi orker ikke så meget, men vi gør det, vi kan. Så de planter klematis. De planter et par stykker eller tre om dagen. Det er, hvad de orker. Ellers går de rundt og ser, at buske og rododendroner og azaleaer, skubber lidt til skvalderkålene med tåspidserne og glæder sig over, at der, på trods af orkanen, atter er liv i haven. Haven i skoven ældes, som sine mennesker, med ynde. Kan man ikke holde ud at se, at der gror græs mellem azaleaerne, at skvalderkål er ved at få fat ved hushjørnet, og at der er rododendroner, der trænger til at blive nippet, ja, så er det nok ikke Inger og Erling, man skal besøge. Men vil man se, hvordan man finder ud af det, selv om synet svigter, selv om den er gal med pumpeværket, og selv om hukommelsen svigter, ja, så kig indenfor. Datterens urtehave. Erling har fået en havetraktor, så han kan sidde ned og slå græsplænen, der er stor. Det holdt ellers hårdt, men som han smilende forklarer, at da han ikke længere kunne følge med motorplæneklipperen rundt, så gik den ikke længere. De to går og hjælper hinanden. Erling bruger Ingers øjne og Inger bruger Erlings hukommelse, og så går det. De planter klematis og glæder sig til at se dem vokse til. De fornøjer sig over farvepragten i denne tid og glæder sig over, at de gennem årene har plantet så meget bunddække, at der ikke er mange steder, rigtigt ukrudt kan få fat – altså lige bortset fra skvalderkålen. Urtehaven passer datteren, der bor i Rødding, og hun tager også et nap med i haven. I drivhuset har plantesække og halm afløst jorden. Der er lettere med plantesække, og når man er blevet gammel, gælder det om at gøre det så let som muligt for sig selv. – En have skal være en fornøjelse, siger Inger. Den må aldrig blive en pest. Det er en gave at gå her. Man må gøre det, men kan og lade resten være. Vi er ikke unge længere, og vi sætter ned lidt før end tidligere. Man skal ikke ødelægge sig selv. Egentlig har vi jo en have for gamle folk. Der er plantet masser af planter, der dækker jorden, der herude er sand. Rododendroner passer stort set sig selv, og hvorfor skulle vi gå og hakke og luge, når naturen selv lukker det. Vi tager det rimelig afslappet, ellers kunne vi ikke være her, siger Inger, der slet ikke mener, at det er så dårligt, at der er kommet mere lys i haven. Når det nu ikke kan være anderledes. Alt det lys vil give et overdådigt blomsterflor næste år. Bare vent og se.

Fototekster.

I Inger og Erlings have er der ikke kun rododendron. Der er også mange azalier, der med glødende farver tiltrækker sig opmærksomheden.

Erling Albrechtsen plantede en eg for næsten 50 år siden. Da orkanen trak over landet i december, væltede den ned over huset.

Træstubbe er næsten at få op uden at ødelægge haven, så i paradis plantes der klematis op ad stubbene.

Rododendronerne blomstrer smukt i år, men til næste år bliver det helt overdådigt, mener Erling.

Inger og Erling Albrechtsen nyder deres have, selv om den tager sig anderledes ud nu end før stormen i december.

 

Anders Flensburg.

ca. 2005

Han bor her stadig i 2009.

V. Vedsted Vej 54. Bækagergaard

 

Her ligger i dag en landbrugsejendom, som ejes af Inge Lise og Jens Jørgen Kruuse. Den hører ikke til de gamle ejendomme i V. Vedsted. Det første hus her er opført 1903-04. I 1903 købte gendarm Jens Peter Jensen en lille jordlod her matr. nr. 4 af skrædder Peder Nielsen Scherlund, der boede V. Vedsted Vej 94. Det var en jordlod, han havde købt af V. Vedsted kommune. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. I 1903 kom til V. Vedsted en gendarm:

Jens Peter Jensen.

1903-1918

Han var født 13. december 1873 i Stenstrup sogn på Sydfyn, søn af husmand Niels Peter Jensen og Karen Marie Rasmussen. Jens Peter Jensen blev gift 29. september 1903 i Sct. Catharinæ kirke med Maren Dorothea Kirstine Lund, der var født 20. december 1877 i Darum, datter af husmand og væver Jørgen Lund og Dorthea Christensen. De fik i V. Vedsted 3 børn:

1. Betty Jensen, født 16. december 1904.
2. Carlo Lund Jensen, født 4. juni 1909. Han blev gift 7. maj 1933 i Vilslev Kirke med Sigrid Dorthea Jensen, Vilslev, født 29. januar 1914 i Vilslev, datter af husmand Sofus Julius Jensen og hustru Johanne Margrethe Andersen, Vilslev.
3. Viggo Lund, født 5. april 1917.
Jens Peter Jensen var ubereden grænsegendarm i V. Vedsted fra 1. oktober 1900 til 3. juni 1918. Han købte til huset et par parceller matr. nr. 1f og 25e. Han solgte dog ejendommen ifølge skøde lyst 3. juli 1918 til:

I-21

Jens Christian Lindhøj.

1918-1919

Han var ligesom sin forgænger sergent ved grænsegendarmeriet, hvor han var ubereden gendarm i V. Vedsted fra 15. februar 1919 til 5. maj 1920. Jens Christian Lindhøj var født 6. februar 1870 i Vejrum. Han var gift med Abeline Marie Christiansen, født ca. 1884. Af deres børn kendes:

1. Mary Lindhøj, født 22. april 1905 i Seem sogn. Konfirmeret 1919.
2. Andrea Lindhøj, født 26. juli 1918 i V. Vedsted.
På grund af grænseflytningen solgte Jens Christian Lindhøj ejendommen ifølge skøde lyst 18. juni 1919 til:

Anders Warming.

1919-1929

Der kendes intet til denne mand. Han solgte ifølge skøde tinglyst 2. oktober 1929 ejendommen til:

Niels Peter Hansen Pedersen.

1929-1945

Han var født 10. september 1884 på Hvidebrogaard i Kalvslund sogn og gift 6. november 1908 med Kirstine Knudsen, der var født 12. oktober 1884 på Ribe Mark. De fik følgende børn:

1. Hans Pedersen, født 2. oktober 1915 i Kalvslund. Han overtog ejendommen her efter faderen.
2. Elna Marie Pedersen, født 8. oktober 1916 i Kalvslund. Konfirmeret 1931. Hun er gift med Niels Hansen i Øster Vedsted. De bor Øster Vedsted Vej 23. Tidligere gårdejer.
3. Knud Knudsen Pedersen, født 21. november 1917 i Kalvslund. Konfirmeret 1932. Han er gift med Kirsten Louise Nielsen. Bor Hesselager ved Århus.
4. Svend Aage Pedersen, født 6. august 1922 i Kamp. Konfirmeret 1936. Han bor Toftevej 7 i Hviding. Tidligere gårdejer i Raahede.
5. Helga Marie Pedersen, født 6. august 1922. En tvilling til Svend Aage. Hun døde 11. marts 1923.
JydskeVestkysten 6. august 2002. NAVNE. 80 ÅR. Svend Aage Pedersen, Toftevej 7, Egebæk-Hviding, fylder i dag 80 år. Svend Pedersen er født i Kamp, men flyttede som fireårig til Vester Vedsted. Da skolegangen var forbi, blev det til et års ophold på efterskolen i Vester Vedsted, og senere et års ophold på Odder Højskole. Senere igen et ophold på Tune Landbrugsskole. Efter landbrugsskolen arbejdede han ved Niels Pindborg i Vester Vedsted i to perioder, sammenlagt i alt syv år. I ti år arbejdede han hos Holger Nielsen i Råhede, i øvrigt på den gård, som han i 1972 købte af Holger Nielsen. Forinden havde han drevet landbrug i Roager. I 1980 blev Asta og Svend Pedersen gift. I 1988 købte de huset på Toftevej, havor de stadig bor, og som bærer præg af stor akkuratesse både ude og inde. Svend Pedersen er en god nabo og ven, som alle gerne vil have en snak med, ligesom de 12 børnebørn og syv oldebørn også sætter ham højt.

Niels P. Pedersen købte i 1935 et ret stort areal fra den tidligere kro, V. Vedsted Vej 147 i V. Vedsted, hvor manden gik fallit. I 1945 solgte han gården til sønnen, Hans Pedersen, og købte en mindre ejendom, V. Vedsted Vej 87. Se der.

Bækagergård i 1950´erne. Udlånt af Klara Pedersen.

 

 

Hans Pedersen.

1945-1971

Han overtog gården ifølge skøde lyst 2. oktober 1945. Han blev gift 9. maj 1942 med Eva Petersen, der er født 23. juli 1920. I ægteskabet fødtes en datter:

· 1. Klara Kirstine Pedersen, født 15. juli 1945 i Vejen. Hun er gift med Erling S. Petersen

JydskeVestkysten 7. maj 2003. DIAMANTBRYLLUP. Eva og Hans Pedersen, Bøge Alle 107, Ribe, har fredag været gift i 60 år. Han er fra Vester Vedsted og hun er fra Vittrup. Parret mødte hinanden på Hviding Kro. På det tidspunkt var Eva Pedersen pige i huset, og Hans Pedersen arbejdede i en brunkulslejr. Da de i 1943 blev gift flyttede parret til Vejen, hvor Eva Pedersen fik et arbejde på lakridsfabrikken, mens Hans Pedersen, ud over sit arbejde i brunkulslejren, var bud i Brugsen. I 1945 overtog parret Hans Pedersens forældres gård i Vester Vedsted, som de drev frem til 1972. Det år købte de et hus i Egebæk, hvor der var en stor have til. Hans Pedersen dyrkede mange grøntsager og især jordbær, som så blev solgt ved vejen og hos en lokal købmand i Ribe. Eva Pedersen hjalp til, men fik på det tidspunkt også et arbejde som hjemmehjælper, som hun passede frem til, hun gik på pension. 1998 blev huset i Egebæk så solgt, og parret flyttede til Bøge Alle. I dag er Eva Pedersen 82 år og Hans Pedersen er 87 år. De har en datter, tre børnebørn og syv oldebørn. Diamantbrylluppet markeres fredag blandt andet med morgensang klokken 08.00.

JydskeVestkysten 19. juli 2004. DØDSFALD. Forhenværende landmand Hans Pedersen, Bøge Allé 107, Ribe, tidligere Vester Vedsted, er død, 88 år. Hans Pedersen var født i Kalvslund Sogn, og han kom som tiårig sammen med forældre og tre yngre søskende til Vester Vedsted. Han kom tidligt ud at tjene ved landbruget, tjente herved sammen til et ophold på Frederiksberg Højskole i 1938-1939. Han fortsatte herefter ved landbruget, havde en periode arbejde ved bygningen af Rømø-dæmningen og arbejde i brunkulslejrene i Stakroge. Hans Pedersen blev i 1943 gift med Eva Pedersen, og parret bosatte sig i Vejen, hvor han var hestepasser og kusk for Vejen Brugsforening, ligesom han arbejdede i tørvemosen. Ægtefællerne overtog i 1945 forældrenes gård i Vester Vedsted, som de sammen drev med tor flid og dygtighed frem til 1971, hvor han på grund af svigtende helbred ikke længere kunne klare det hårde arbejde. De købte hus på Ribevej 2C i Egebæk, hvor han om sommeren på hobbyplan dyrkede grøntsager af forskellig art. Vintrene gik med arbejdet ved drejebænken, hvor blandt andet adskillige gyngestole er blevet fremstillet. I 1998 flyttede parret til Bøge Allé, hvor det nød naturen i de dejlige omgivelser. Trods den høje alder bevarede Hans Pedersen stadig interessen for sine omgivelser, ligesom børn, børnebørn og oldebørns ve og vel lagde ham meget på sinde. Hans Pedersen efterlader foruden hustruen, Eva, datteren, Klara og svigersøn, Erling Schultz Petersen, Varming Vesterby, samt tre børnebørn og syv oldebørn, hos hvem han efterlader et stort savn.

Hans Pedersen døde i Ribe 17. juli 2004, 88 år gammel. Eva Petersen døde 7. maj 2010 i Ribe i en alder af 89 år. Gården her solgte Hans Petersen i 1971 til Kaare Lorentzen

DØDSFALD. Eva Pedersen, Dagmargården, Ribe, er død kort tid før, hun ville være fyldt 90 år. Eva Pedersen voksede op på en landbrugsejendom i Lindknud, og efter endt skolegang havde hun plads i huset forskellige steder, indtil hun mødte ægtefællen Hans Pedersen.De blev gift i 1943 og drev derefter et alsidigt landbrug i V. Vedsted hvor Eva Pedersen var aktiv såvel inde som ude. I 1972 flyttede de til Egebæk, hvor de købte et hus. Det betød et arbejdsmæssigt skifte for Eva Pedersen, der indtil pensioneringen fungerede som en meget vellidt hjemmehjælper. Parret flyttede i 1998 til en lejlighed på Bøge Allé i Ribe. Hans Pedersen døde i 2004, men Eva Pedersen blev boende, indtil hun flyttede ind på Dagmargården i 2007. Eva Pedersen efterlader datteren Klara, en svigersøn, tre børnebørn og ti oldebørn.

Kaare Lorentzen.

1971-1978

Han er født 15. juni 1947 og blev gift med Anne Hansen, der er født 21. januar 1949 i Toreby på Lolland som datter af Frode Hansen. De fik 2 børn:

1. Lisbeth Lorentzen, født 6. marts 1970.
2. Heine Lorentzen, født 17. oktober 1972.

Kaare Lorentzen solgte den 1. september 1978 gården til:

Jens Jørn Kruse.

1978

Han er født 31. december 1947 i Øster Vedsted som søn af Anna og Henrik Kruse i Øster Vedsted. Han blev gift 15. januar 1967 i Rejsby kirke med Inge-Lise Nygaard, der er født 2. september 1947 i Raahede, Hviding sogn, som datter af Anne og Kresten Nygaard. Inge-Lise og Jens Jørn Kruses børn:

1. Leif Nygaard Kruse, født 23. april 1967 i Ø. Vedsted. Gift 13. april 1991 med Jytte Lund. De driver Vadehavsbageriet i V. Vedsted.
2. Marianne Nygaard Kruse, født 28. marts 1970 i Højer. Hun blev gift 20. maj 1995 med Jan Lorenzen, V. Vedsted Vej 53 i Egebæk, søn af Martin Lorenzen.
3. Jan Nygaard Kruse, født 14. september 1974 i Ribe. Han blev gift 7. juli 2001 i V. Vedsted kirke med Kathrine Andreasen, Sdr. Farup Vej 28.

 

V. Vedsted Vej 58. Hyrdegaarden

Der, hvor nu Ove Madsen bor, lå for 250 år siden hyrdehuset i V. Vedsted, det sted, hvor byhyrden boede. Huset hørte til Hospitalet i Ribe og hørte til den kongerigske del af landsbyen. På dette sted lå det østligste hus i den gamle landsby og har sikkert ligget her længe før, denne beretning begynder. Den første, som vides at have boet i dette hus, var hyrden:

Søren Nielsen Rytter.

1742-1779

Han var født ca. 1711 og blev gift 23. november 1742 med Anne Margrethe Mathiasdatter, der var født 1717. De fik i deres ægteskab 7 børn:

1. Mathias Sørensen, født 9. august 1743. Død 7. september 1763, 20 år gammel.
2. Jens Sørensen, født 11. august 1745. Død 24. december 1745.
3. Mette Marie Sørensdatter, født 24. juni 1747. Død 12. februar 1759, 11 år gammel.
4. Hans Sørensen, født 10. marts 1752. Han døde 4. januar 1778, knap 26 år gammel.
5. Anna Sørensdatter, født 19. juni 1753.
6. Maren Sørensdatter, født 20. marts 1755.
7. Kiesten Sørensdatter, født 27. juli 1757. Død 13. august 1757.
Den 7. august 1757 døde Søren Nielsen Rytters kone, Anne Margrethe, knap 40 år gammel. I 1758 blev Søren Nielsen Rytter gift anden gang og nu med Mette Ennevoldsdatter. Om hende vides intet, men hun fik sammen med Søren Nielsen 3 børn:

1. Anne Margrethe Sørensdatter, født 20. september 1758. Død 5. december 1761, 3½ år gammel.
2. Ennevold Sørensen, født 17. august 1760.
3. Anna Margrethe Sørensdatter, født 4. maj 1763. Begravet 21. august 1763.
Søren Nielsen Rytters kone, Mette, døde ca. 1764, men hendes død er ikke indført i kirkebogen. Han bliver gift tredie gang 14. november 1767 med Mette Lauritzdatter, der var født på Mandø ca. 1740. Hun var datter af Lauritz Pedersen og Mette Mathisdatter fra Mandø*). I dette ægteskab fødtes 5 børn: *) kilde: Musse Beck, J. P. Larsensvej 124, st. dør 2, 8220 Branbrand (tidl. Mandø)

1. Mette Margrethe Sørensdatter, født 2. juni 1768.
2. Mette Kierstine Sørensdatter, født 30. marts 1770. Hun blev gift 30. november 1821 med Christen Pedersen. Se V. Vedsted Vej 64.
3. Dorethe Margrethe Sørensdatter, født 24. september 1773. Død 12. marts 1776, 3 år gammel.
4. Maren Sørensdatter, født 24. januar 1776.
4. Hans Lauritz Sørensen, født 29. januar 1779. Død 4. maj 1779.
5. Kiesten Sørensdatter, født 3. september 1781. Død 11. september 1781.
Søren Nielsen Rytter var 70 år, da det sidste barn blev født, og han døde året efter den 11. november 1782, 71 år gammel. Tre år efter den 21. november 1785 kl. 4 om eftermiddagen*), fandt man hans kone, Mette Lauritzdatter, druknet i bækken, 45 år gammel. Hvad der blev af de små børn, som ikke var døde, melder historien intet om. De blev født i stor fattigdom og har vel levet i fattigdom. I 1770-erne blev marker og vange udskiftet og jorden fordelt mellem gårdene. Stillingen som byhyrde ophørte og Søren Nielsen Rytter var den sidste. Man gik nu over til markvogtere eller markmænd. Søren Nielsen har vel stoppet i 1775, og der kom en ny mand ind på ejendommen, som nu var et lille husmandsbrug. Ved udskiftningen var der tillagt lidt jord til huset. Den nye mand på stedet var:

Jens Jensen.

1779-1804

Han var født ca. 1739 i Raahede og blev gift i V. Vedsted kirke 21. oktober 1775 med Birethe Andersdatter, der var født 5. juni 1750 som datter af Anders Jacobsen Beck, se Vester Bjergvej 7. Jens Jensen var husmand og gik ud for at tjene en dagløn. Hans kone vævede. I deres ægteskab fødtes en datter:

1. Ester Jensdatter, født 8. september 1776. Hun blev gift med Hans Pedersen Callesen, og de overtog senere stedet.
Jens Jensen havde, inden han overtog ejendommen her, haft en lille ejendom lige nord for kirken. Se Vester Bjergvej 7. I 1779 overtog han så det lille sted her. Jens Jensen døde 5. marts 1817, 78 år gammel, og hans kone, Birethe Andersdatter, døde 5. april 1811, 61 år gammel. De var da begge aftægtsfolk, idet det lille husmandsbrug var afstået til svigersønnen:

Hans Pedersen Callesen.

1804-1830

Han var født 31. oktober 1757 i V. Vedsted, Skoleallé 6, Rosengaarden. Han var søn af Peder Mathiasen og Karen Truelsdatter. Han blev gift 7. januar 1804 med Ester Jensdatter, der var født på ejendommen 1776. I deres ægteskab fødtes følgende børn:

· 1. Karen Hansdatter, født 7. september 1804. Konfirmeret 1821. Hun blev gift 13. oktober 1838 i Ribe Domkirke med enkemand Christian Peter Lund, født 14. juli 1781 i Ribe Domsogn.

· 2. Jens Peter Hansen, født 12. marts 1806. Død 12. juni 1806.

· 3. Anne Hansdatter, født 14. oktober 1808.  Det blev hende, der fortsatte slægten på stedet, idet hun blev gift med den næste ejer Johan Thomsen Hjort.

 

Hans Pedersen Callesen var foruden husmand også tækkemand. Han døde som aftægtsmand på ejendommen 8. februar 1846, 88 år gammel. Hans kone, Ester Jensdatter, døde 23. juli 1855, 79 år gammel. Ejendommen var nu overtaget af svigersønnen:

Johan Thomsen Lauridsen Hjort.

1830-1883

Han var født i Tjæreborg den 12. november 1809 som søn af Laurids Thomsen Hjort og Anne Maria Johannesdatter. Han havde en søster, Anne Marie Laustdatter, der var gift med Niels Andersen, se Ulvehøjvej 16. Johan Thomsen Lauridsen Hjort blev gift 30. oktober 1830 med ovennævnte Anne Hansdatter, der var født på stedet. I deres ægteskab fødtes 10 børn

Mandø-Posten nr. 15 – 1941. 29. Marts døde Niels Hjort Ca. 92 Aar gl. N. Hjort var født i Vester Vedsted 7. Novbr. 1848. Som ung kom han til Mandø, hvor han blev gift med Enke efter Christian Hansen (Tved) Maren Cathrine, med hvem han havde 3 Sønner. Niels Hjort var i et Par Menneskealdre Slagter og Tækkemand paa Øen. Som Tækkemand var han vidt be­kendt paa Fastlandet, og der kom ofte Bud efter ham, for det var godt og smukt Arbejde, han præsterede. N. Hjort kunde glæde sig ved et sjældent godt Helbred. Han var saaledes i Stand til at læse Aviser uden Briller, og man kunde endog se den 90 aarige Tækkemand ligge paa Ta­get og arbejde. (Se ,,Mandøpost” Nr.9, Side 225). For en Del Aar tilbage afstod han Ejendommen til sin ældste Søn Christian og nød et godt Ophold hos Sønnen og Sviger­datteren. En stærk Influenza i Forbindelse med Lungebetændelse gjorde brat Ende paa den gamle Kæmpes Liv. Han jorde­des under stor Deltagelse paa Mandø Kirkegaard den 2. April. Han var Mandøs ældste Beboer.

Anne Hansdatter var væverske. Johan Thomsen Lauridsen Hjort døde 17. september 1887, 78 år gammel hos svigersønnen, Niels L. Keller. Hans kone, Anne Hansdatter Callesen døde 7. december 1884, 76 år gammel. Den 11. november 1883 skødede Johan Thomsen Hjort ejendommen til sin svigersøn:

Niels Lambertsen Keller.

1883-1888

Han var født i Ribe 23. november 1859 og var skorstensfejer, søn af indsidder Lars Keller og Christine Nielsen, Ribe. Han blev som nævnt gift 10. maj 1882 med Anne Mette Hjort og i V. Vedsted fødtes 4 børn

1. Lars Thomsen Keller, født 17. april 1883.

2. Andreas Kristian Keller, født 13. juni 1884.
3. Konrad Lassen Keller, født 12. januar 1886.

4. Thomas Keller, født 8. januar 1888. Han døde 30. maj 1888, 4 måneder gammel.
Den 6. november 1888 solgte Niels L. Keller ejendommen og flyttede til Ribe. Han solgte til:

Anders Peder Andersen.

1888-1937

Han var født i Flynder sogn 3. juli 1860 og blev gift 6. november 1885 med Ane Cæcilie Marie Tjørnelund, der var født 28. november 1865 i V. Vedsted i et hus, som lå omtrent, hvor Ulvehøj 1 nu ligger. Hun var datter af husmand, Hans Tjørnelund og Jensine Holm. Se Ulvehøjvej 1. Anders Peder Andersen og Ane fik følgende børn:

1. Ane Marie Andersen, født 13. november 1885. Hun blev gift 31. maj 1908 med Knud Hansen. Se Tøndervej 60, Sdr. Farup Mark.
2. Jens Kristian Andersen, født 4. august 1889. Gift 1918 med Louise.
3. Dødfødt datter, 12. februar 1891.
4. Jensine Andersen, født 12. marts 1892.  Hun blev gift 1. december 1917 i V. Vedsted kirke med lagerforvalter Hans Peter Andreas Hansen Foged af Tørring sogn, født i Linnerup sogn 1. juni 1891.
5. Kirstine Andersen, født 28. februar 1894. Død 9. september 1901, 7 år gammel.
6. Dagmar Andersen, født 10. april 1896.
7. Louise Hansemine Andersen, født 17. juli 1897. Hun fik som ugift en datter: Irma Birtha Sørensen, født 31. juli 1924. Hun blev 10. august 1924 gift i V. Vedsted kirke med barnefaderen, Reservepostbud Ingvardt Andreas Sørensen af Sdr. Omme født i Grindsted.
8. Hans Andersen, født 14. april 1900.
9. Adolf Andersen, født 5. juni 1902.  Han blev gift 1937 med Meta Klaaby. De overtog senere hans fødehjem.
10. Krestine Andersen, født 6. maj 1904.  Hun blev gift 6. maj 1927 med Elkan Agentoft fra Bramminge, der var født 8. marts 1902 i Tounum sogn.
11. Karl Andersen, født 1. november 1906. Udvandret til Canada.
Mens Anders Peder Andersen havde ejendommen, brændte de gamle bygninger efter lynnedslag og der blev bygget nye bygninger ca. 1906. I nogle år havde Anders Peder Andersen en krigsinvalid boende Jes Jørgensen Schmidt og hustru Marie Cathrine Beck. De havde en søn: Karl Jørgensen Schmidt, født 28. november 1922 i Øsby Sogn.  I 1937 afstod Peder Andersen ejendommen til sønnen, Adolf Andersen. Han købte samme år huset Sdr. Kirkevej 2 i V. Vedsted, hvor Ane og Peder Andersen tilbragte deres alderdom.

Adolf Andersen.

1937-1960

Han var født 5. juni 1902 og blev gift 1937 i V. Vedsted kirke med Meta Marie Klaaby, der var født 18. november 1907 i Øster Vedsted som datter af Hans Hansen Klaaby og Anna Clausen. Se endvidere Degnetoftevej 1. I deres ægteskab fødtes datteren:

· Anna-Vera Andersen, født 1. september 1940. Gift 1960 med Jannik Madsen. De fik senere gården. Hun var pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33, 01.11.55 – 01.05.56.

Adolf Andersen overtog Gaarden i 1937 efter Forældrene med ca. 26 ha. Der var dog ved Overtagelsen kun 10 ha. Bygningerne er fuldstændig omforandrede siden overtagelsen. Stuehus fra 1943, Lade 1950, Svine- og Maskinhus 1953. Jorden er delvis merglet. Besætningen i Dag er paa 10 Køer, 22 Ungkreaturer, 2 Heste samt Traktor, 40 Svin og 100 Høns.

Adolf Andersen forøgede ved køb af jord gårdens areal betydeligt. I 1960 var der til gården 28 ha. Der blev bygget nyt stuehus og det gamle blev inddraget i staldbygningerne. I 1960 blev gården afstået til svigersønnen, Jannik Madsen. Adolf Andersen og Meta købte i 1960 huset V. Vedsted Vej 82 af Hans Nielsens enke, Kristiane.

Anne-Vera & Jannik Madsen

 

 

Jannik Petersen Madsen.

1960-1991

Han blev født 19. oktober 1938 i Raahede som søn af Hans J. Madsen og Maria Petersen. Gift 10. december 1960 med Anna-Vera Andersen, der var født på gården. Deres børn:

1. Ove Andersen Madsen, født 8. marts 1963 i V. Vedsted.  Han har i 1990 forpagtet gården.
2. Uffe Andersen Madsen, født 17. januar 1967.
3. Helle Vibeke Madsen, født 21. november 1970 i Esbjerg.
Anna-Vera og Jannik døbte deres gård, Hyrdegaarden. Her lå nemlig i meget gamle dage det østligste hus i V. Vedsted, hvor hyrden boede. Den 23. december 1990 købte Anna-Vera og Jannik Madsen huset, V. Vedsted Vej 94, af Else Michelsen og bor nu her, medens sønnen, Ove har forpagtet Hyrdegaarden. Jannik Madsens fader, Hans Madsen, døde 4. maj 1987 på Ribe Sygehus. Hans moder, Maria Petersen, døde 10. august 1989. Anna-Veras fader, Adolf Andersen, døde 25. april 1990 på Ribe Sygehus.

Orkanen 3. december 1999 anrettede så store skader på bygningerne i det sydvestlige hjørne af gården

Ove Andersen Madsen.

1991-2002

Han er født 8. marts 1963 og forpagtede Hyrdegaarden 14. januar 1991. Han er søn af Anna-Vera og Jannik Madsen, der stadig ejer gården, men er flyttet til huset V. Vedsted Vej 94. Ove Madsen bor sammen med Winie Moeslund Hansen, der er født 25. marts 1965 i Odense som datter af Birthe og Max Hansen. Ove og Winie´s børn:

1. Martin Moeslund Madsen, født 12. september 1992.
2. Simon Moeslund Madsen, født 20. december 1999.
Ny ejer af gården her er:

Michael Bastian Andreasen.

2002-

Han er gift med Yvonne Marlene Andreasen. De har en søn:

· 1. Niklas Bastian Andreasen, født 29. august 1996.

 

Michael Bastian Andreasen købte 1. august 2003 ejendommen V. Vedsted Vej 77 og lagte jorden til gården her.

V. Vedsted Vej 64. Heegaard

 

Her ligger et hus, som var ejet og beboet af Jens Peder Pedersen. Dette hus ligger nord for bækken, så en vej fører fra V. Vedsted Vej over en bro op til huset. I gamle dage og det vil sige i 1600-tallet lå her 3 huse, som hørte under Ribe Hospital eller klosteret. Disse 3 huse havde et fælles navn ligesom Okholm, de kaldtes Heegaard, som vel er en udtale af Hedegaard. Dette navn, Heegaard, findes altid i kirkebogen om personer, der er fra dette område, og har været brugt helt op i vort århundrede. For at skelne de tre huse fra hverandre vil her blive brugt de tre huses matrikelnumre. Det var numrene 25 – 42 – 69. Matr.nr. 42 er det hus, hvor Jens P. Pedersen boede, og det begynder vi med. Her boede i 1762:

Thomas Jensen.

1762-1765

Han var født på Mandø og flyttede derfra i 1762 til huset her i Heegaard. Han var gift med Anne Nielsdatter og de havde fire børn:

1. Maren Thomasdatter, født 1746 på Mandø. Hun blev 1. november 1771 gift med Povel Michelsen, Degnetoftevej 1.
2. Kirstine Thomasdatter, født 1751 på Mandø.
3. Jens Jensen, født 1753 på Mandø.
4. Niels Jensen, født 1755 på Mandø.
Thomas Jensen døde i Heegaard 1765 og det vides ikke hvad der blev af familien. Huset overtages nu af: *) Kilde til oplysningerne om denne familie: Musse Beck, J. P. Larsens Vej 124, st. dør 2, 8220 Brabrand (tidl. Mandø).

Peder Lützen.

1765-1811

Han var født ca. 1738 og søn af Hans Christopher Lademand og Bodel Callesdatter. De blev gift 7. juni 1742. Bodel Callesdatter var af gammel Vedsted slægt, idet hun var født 1698 på gården, Skoleallé 6. Peder Lützen blev gift 1765 med Karen Sørensdatter fra Darum. De fik følgende børn:

1. Bodel Pedersdatter, født 17. oktober 1765. Hun fødte 19. marts 1795 en uægte søn, Peder Andersen Møller. Barnefader var Anders Jensen Møller fra Sdr. Farup, matr. nr. 4.
2. Søren Pedersen Lützen, født 7. oktober 1767
3. Else Pedersdatter, født 11. november 1769. Hun blev gift med 1. gang 27. oktober 1804 med Niels Pedersen fra Mjolden. Det være dem der fik en søn, Peder Nielsen, født 28. juni 1805. Se Yder Bjerrumvej 6. Niels Pedersen døde*) og Else Pedersdatter blev gift anden gang med Hans Knudsen og de fæstede senere den lille ejendom. *) Kilde: Svend B. Troelsen.
4. Peder Pedersen Lützen, født 24. december 1772.
5. Dorethe Margrethe Pedersdatter, født november 1773. Død 12. marts 1776, knap 2½ år gammel.
6. Hans Christian Petersen Lützen, født 7. marts 1775. Han blev gift 26. maj 1821. Se videre Sdr. Kirkevej 21.
Peder Lützens gamle forældre boede også i huset. Hans Lademand døde 27. februar 1765 og var da efter angivelse 105 år og vil, hvis det er rigtigt, være den ældste, der har levet i V. Vedsted sogn. Hans kone, Bodel Callesdatter, døde 5. september 1777, 79 år gammel. Peder Lützen døde 26. januar 1814, 76 år gammel. Han havde da overladt huset til svigersønnen:

Hans Knudsen.

1811-1837

Han var født ca. 1762 og blev gift 1. gang med Anne Cathrine Anchersdatter og de fik en søn:

· 1. Knud Andersen Hansen, født 25. februar 1791.

Hans Knudsens første kone Anne Cathrine Anchersdatter må være død, thi han bliver gift anden gang 9. november 1811 med Else Pedersdatter, der var født på stedet 11. november 1769. De fik i ægteskabet en datter:

1. Anne Cathrine Hansdatter, født 25. november 1812. Konfirmeret 1827. Hun overtog ejendommen.
Hans Knudsen døde 14. august 1835, 73 år gammel, og hans kone, Else, døde 25. januar 1837, 66 år gammel. Huset blev derefter overtaget af:

Jeppe Christensen Klinge.

1837-1839

Han var født 1807 i Nustrup sogn som søn af Christen Nielsen Klinge. Han blev gift første gang 4. november 1834 med Anne Cathrine Hansdatter, født her på ejendommen 1812.

Han blev gift anden gang 9. november 1843 i Hviding kirke med Kirsten Marie Knudsdatter, der var født 8. oktober 1821 på gården, Ulvehøjvej 11 i V. Vedsted. Hun var ugift, da hun boede i huset her. De fik en søn:

· 1. Hans Klinge, født 22. november 1835.

Straks efter brylluppet flyttede Jeppe Klinge med kone til Høgsbro, hvor familien boede i mange år. Jeppe Christensen Klinge afstod huset i 1839 *) til: *) Kilde: Svend B. Troelsen

Laust eller Lauritz Jørgensen Bruun.

1839-1858

Han var født 10. maj 1784 i Sdr. Farup som søn af Jørgen Hansen Bruun. Se Matr. nr. 40, Sdr. Farup og Tøndervej 72. Han blev gift 2. august 1838 med Anne Margrethe Nielsdatter, der var født 25. marts 1796 og datter af Niels Christensen og Maren Christensdatter. Se Sdr. Farup Vej 5. Laust eller Lauritz Jørgensen Bruun og Maren fik ingen børn. Han solgte stedet 1858 til:

Se http://sm1.dk/schmidt/fam39294.htm

Niels Davidsen Hansen.

1858-1880

Han var født 1. februar 1821 på gården, Degnetoftevej 1, Vedstedgaard i V. Vedsted. Han blev gift ca. 1858 med Anne Schmidt, der var født ca. 1827 i Skærbæk. De fik følgende børn:

I-31

1. Andreas Schmidt Davidsen, født ca. 1858 ikke i V. Vedsted.
2. Hans Schultz Davidsen, født 12. februar 1860. Konfirmeret 1875. Han blev gift første gang med Margrethe Mortensen fra Gredsted. Hun døde 14. marts 1916 i Gredsted. Hans Schultz Davidsen blev gift anden gang 3. maj 1919 i Jerne kirke med Kristiane Marie Kristoffersen, født 22. januar 1877 i Bjerndrup, datter af landmand Mads Kristoffersen og Kirstine Marie Jørgensen
3. Jes Nielsen Davidsen, født 1. oktober 1863.
Niels Davidsen Hansen døde 2. maj 1887, 66 år gammel. Ane Smidt døde 21. august 1885, 60 år gammel. Foruden Niels Davidsen boede i ejendommen endnu en familie, nemlig Niels Davidsen Hansens broder:

Michel Lauritzen Hansen.

Han var født 19. februar 1829 på gården Degnetoftevej 1 og blev gift 20. maj 1860 i Hviding kirke med Anne Kristine Bohnsen, der var født ca. 1840 i Sønderjylland. De fik følgende børn:

1. Hans Christensen Hansen, født 15. oktober 1860.
2. Anne Johanne Hansen, født 7. marts 1863.
3. Peder Nielsen Hansen, født 19. oktober 1865.
Michel Lauritzen Hansen døde 20. oktober 1868, 39 år gammel, men hans enke blev dog fortsat boende i huset hos Niels Davidsen Hansen, der var ejer af dette. Jf. Rejsbybogen blev Anne Kirstine Bohnsen gift anden gang 31. marts 1873 i Rejsby kirke med Hans Madsen Hansen, født ca. 1809 i Arrild. Han havde i 1863 bygget gården (R.Ø. 15) i Rejsby og mistet sin første kone, Anne Lund i 1870. I 1880 solgte Niels Davidsen Hansen ejendommen her og flyttede til Øster Vedsted. Ejendommen blev solgt til:

Bartolin Andersen.

1880-1933

Han var født 25. november 1848 i Bramming og blev gift 16. november 1880 i V. Vedsted kirke med Anne Kirstine Poulsen, der var født 25. oktober 1855 på Sdr. Farup Mark og datter af Mikkel Poulsen. Se Tørvevej 20. Bartolin Andersen og Ane Kirstine fik ingen børn, men en plejedatter opvoksede i dette hjem, og det var:

1. Karen Feddersen, født 23. maj 1892 i Trækær, V. Vedsted Mark. Hun var datter af Hans Christian Feddersen og Maren Poulsen. Begge hendes forældre døde, mens hun var lille, og hun kom da i pleje hos Bartolin Andersen, hvis kone var hendes moster. Se videre Trækærvej 26.
Bartolin Andersen købte mere jord ind til den lille ejendom og havde efterhånden et lille husmandsbrug. Bartolin Andersen døde 31. oktober 1932, 84 år gammel. Hans kone, Anne Kirstine Poulsen, døde 2. april 1937, 81 år gammel. Deres plejedatter, Karen, blev gift 1923 med Niels Valdemar Lassen og de arvede hendes plejeforældre. Se V. Vedsted Vej 91. Valdemar Lassen beholdt jorden og solgte i 1933 huset til:

Laurids Andreasen Lund.

1933-1943

Han var født 28. maj 1906 i Brøns som søn af Jesper Lund og Marie Sylvestersen. Han havde en broder, Anders Lund, Ribevej 34. Laurids Andreasen Lund blev gift 4. september 1928 i Ribe Domkirke med Meta Marie Madsen, der var født 20. november 1907 i Egebæk. Hun var datter af Jacob Valdemar Madsen og Ane Petrine Madsen, Harevej 1 A. Laurids Andreasen Lund og Metha fik 3 børn:

1. Anna Lund, født 20. juni 1928. Konfirmeret 1943. Gift 22. august 1947 i Ribe Domkirke med med Egon Johansen Thorup af Esbjerg, født i Ribe Domsogn 31. marts 1922 søn af aldersrentenyder Jacob Johansen Thorup og hustru Helene Hansine Christensen, Ribe Domsogn.
2. Inger Marie Lund, født 15. juni 1933. Konfirmeret 1948. Gift Midtgaard. Se Vibetoften 7.
3. Viggo Lund, født 25. april 1936 i V. Vedsted. Han overtog ejendommen, Lillemosevej 4 i Egebæk, efter faderen.
I 1943 flyttede Laurids Lund til V. Vedsted Vej 6 i Egebæk. I 1945 købte Laurids Lund ejendommen, Lillemosevej 4 i Egebæk og flyttede dertil. Se også Vibetoften 11. Ejendommen her solgte han i 1943 til sin svoger:

Jens Peder Kristian Pedersen.

1943-1999

Han er født i Jerne 21. april 1910 som søn af cykelsmed Ditlev Pedersen og Petrea Pedersen, der senere flyttede til Børsmose og endelig til Hviding St. Jens P. Pedersen blev gift 4. august 1934 i V. Vedsted kirke med Tove Madsen, der var født Lillemosevej 3 i Egebæk som datter af Jacob Valdemar Madsen og Ane Petrine Olsen. Tove blev født 27. maj 1917. Se også Degnetoftevej 3. Jens P. Pedersen og Tove fik følgende børn:

1. Lilly Pedersen, født 16. oktober 1934 i Hviding sogn. Konfirmeret 1949. Gift 9. april 1955 i V. Vedsted med Poul Holm Andresen, der var født 8. juli 1931 i Sdr. Lyngvig, Holmslandklit sogn, som søn af Viggo Andresen og hustru Nielsine. De bor Lillehedevej 36, Hirtshals. Lilly Pedersen lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, kun afbrudt af et ophold på Rødding højskole. Poul Holm Andresen virkede efter endt skolegang ved landbruget en tid, aftjente sin værnepligt ved Det danske Kommando i Tyskland og har siden været ansat som chauffør. De har 3 børn: 1) Birgit Holm Andresen, født 8. august 1955 2) Bente Holm Andresen, født 25. maj 1958. 3) Bjarne Holm Andresen, født 19. oktober 1960. Alle er født i Hirtshals.
2. Hans Pedersen, født 9. oktober 1935 i Hviding sogn. Konfirmeret 1950. Gift 13. april 1960 i Ockerö, Sverrige, med Gunløg Anita Petterson, der er født 23. december 1941 i Ockerö, som datter af elektriker Georg Alexius Petterson og hustru Anette Viola Karlsson. Hans Pedersen virkede efter endt skolegang en tid ved landbruget, tog derpå ud at sejle på langfart og er nu gravemester. De bor i Ockerö. Har 4 børn: Tove Liliane Pedersen, født 3. august 1960. 2) Hans Göran Pedersen, født 9. november 1961. 3) Lisbeth Anita Pedersen, født 27. april 1965. 4) Rolf Christian Pedersen. Alle født i Ockerö.
3. Mona Pedersen, født 11. april 1937 på Mandø, konfirmeret 1951 og hun blev gift 31. december 1959 i Gransherad med John Bakken, der er født 2. december 1936 i Hovin, som søn af fløtningsarbejder John Bakken og hustru Anne Digerud. Mona Pedersen lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet. Mona Pedersen har efter giftermålet været ansat på Rjukan sygehus. John Bakken gik i skole i Hovin, aftjente sin værnepligt ved flyvevåbnet i Norge og har bl. a. været 2 sæsoner på hvalfangst. John Bakken er nu ansat på Eidanger salpeterfabrik. De bor Ostmo 4 b, Skien, Norge. De har 1 barn: 1) Jan Aage Pedersen, født 27. januar 1960 i Rjukan.
4. Aage Pedersen, født 8. marts 1938*) i Døstrup sogn. Konfirmeret 1953. Druknede i Vadehavet 8. december 1957. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”. *) På Aage Pedersens gravsten på V. Vedsted kirkegård er fødedatoen 8. marts 1939.
5. Svend Pedersen, født 27. juni 1939 i V. Vedsted. Død 13. maj 1940.
6. Eva Pedersen, født 23. december 1941 i Ribe. Konfirmeret 1956. Hun blev gift 8. august 1964 i V. Vedsted med Leo Steffensen, der er født 23. august 1940 i Alnor, Gråsten sogn, som søn af Fritz Steffensen og hustru Anne Marie Christensen. Boede Gl. Færgevej 57, Alnor pr. Graasten. Bor nu i Norge. Eva Pedersen er ansat indenfor forretningsbranchen og ægtefællen er udlært pølsemager og virker nu som sådan. Eva og Leo overtog huset i 2001.
7. Vagn Pedersen, født 11. marts 1944 i Ribe, konfirmeret 1958 og gift 4. marts 1964 i V. Vedsted med Kirstine Holm, der er født 28. marts 1948 i Rangstrup, Agerskov sogn, som datter af Hans Holm og hustru Kirstine Iversen. Vagn Pedersen gik i skole i V. Vedsted. Han kom efter skolegangen ud at fiske, aftjente sin værnepligt i Viborg og havde fra 1964-66 ansættelse hos Bdr. Gram, Vojens. Vagn Pedersen er nu partsfisker. Kirstine Holm gik i skole i Rangstrup. Hun lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, kun afbrudt af et ophold på V. Vedsted ungdomsskole. De har 2 børn: 1) Tommy Pedersen, født 16. marts 1964. 2) Jens Peter Pedersen, født 22. april 1967. Begge er født i Esbjerg. Vagn og Kirstine bor Rømøvej 15 i Billum.
8. Jytte Pedersen, født 22. juni 1945 i Ribe, konfirmeret 1959 og gift 27. juni 1964 i Øvre Aardal, Norge, med Sigmund Sandvoll, der er født 22. oktober 1940 i Øvre Aardal, Aardal sogn, som søn af anleggsarbeider Karl Johan Sandvoll og hustru Inga Marie Vang. Jytte Pedersen gik i skole i Ribe, tog efter skolegangen til Norge og havde her et ½ års ophold på hjelpepleierskole i Porsgrunn. Jytte Pedersen arbejdede så på Porsgrunn lutherske sykehus til august 1964 og siden været hjemmegående husmoder. Sigmund Sandvoll tog realeksamen i Aardal, så verkstedsarbeider i 4 år og er p. t. ansat som ingeniør ved A/S Aardal og Sundal verk. De bor Røtisvegen 5, Øvre Aardal i Norge og har 3 børn. De 2 ældste er: 1) Tove Sandvoll, født 31. oktober 1964 i Aardal. 2) Anne Marie Sandvoll, født 18. juli 1967 i Aardal.
9. Flemming Pedersen, født 28. oktober 1947 i Ribe, konfirmeret 1962 og gift 13. april 1968 i V. Vedsted med Minna Oksen, der er født 11. juli 1950 i Vodder sogn, som datter af arbejdsmand Hans Oksen og hustru Marie Kjestine Boisen. Se V. Vedsted Vej 24. Flemming Pedersen gik i skole i V. Vedsted. Han hjalp først faderen i ca. 2½ år, aftjente sin værnepligt i Skrydstrup fra 1967-68 og er nu partsfisker i Esbjerg. Minna Oksen gik i skole i Rejsby og Ribe. Hun gik ud af skolen med eksamen efter 10. Klasse, lærte husgerning i ca. 1 år og har haft et 2-årigt husholdningskursus. Minna Oksen er nu hjemmegående husmoder. De har 2 børn. 1) Kenn Pedersen, født 30 juni 1968 i Esbjerg. 2) Alf Pedersen, født 7. februar 1973. Flemming og Minna bor Aatoften 110, Sædding, Esbjerg.
10. Anne-Lise Pedersen, født 19. marts 1949 i Ribe, konfirmeret 1963 og gift 24. juli 1970 i Nr. Løgum med Kaj Mathiesen, der er født 24. august i Landeby, Løgumkloster sogn, som søn af Johannes Mathiesen og hustru Valborg. Anne-Lise Pedersen gik i skole i V. Vedsted. Hun lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Kaj Mathiesen gik i skole i Løgumkloster. Han virkede efter endt skolegang ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Fredericia og Aalborg fra 1961-62 og er nu gårdejer i Landeby. De har 3 børn. De 2 ældste er: 1) William Mathiesen, født 31. oktober 1966 i Ribe. 2) Marianne Valborg Mathiesen, født 18. december 1970 i Sønderborg.
I-33

Mandø-Posten nr. 85 – 1976. Dødsfald. Den 9. sept. 1976 døde fru Tove Petersen, V. Vedsted, efter lang tids sygdom. Tove var gift med Jens P. Petersen. Familien vil være særdeles godt kendt på Mandø af dem, som kan huske fra den tid, da havdiget blev bygget. På daværende tidspunkt havde man også arbejdsløshed, men Jens Petersen var blandt de heldige, der søgte og fik arbejde her. Familien boede da i Niels Lindbergs hus. Tove Petersen var et godt menneske, der havde de bedste for­hold til sine omgivelser. Hun var så udpræget et hjemmets menneske, der satte pris på orden og hjemlig hygge. Hun var en omsorgsfuld hustru og mor for den ret store børneflok, der voksede op i hjemmet. Hun nød til det sidste en god pleje hos sin mand, ligesom børnene, der nu alle er voksne, var flittige til at besøge deres mor under hendes lange og svære sygdom. Tove Petersen begravedes fra Vester Vedsted kirke. Æret være Tove Petersens minde.

Tove og Jens P. Pedersen overtog huset her i 1939 efter Laurids Lund og fik skøde på dette i 1943. Det gamle hus blev brudt ned og et nyt blev bygget. De var i en årrække pedel ved V. Vedsted skole. Se V. Vedsted Byvej 55. Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Den 9. september 1976 døde Tove Pedersen, 59 år gammel. Jens Peder Pedersen døde 17. juni 1999, 89 år gammel. Huset blev herefter renoveret og overtaget af datteren:

Eva Petersen.

2001-2007

Birte & Poul Graumann Kulmback.

2007-

Poul Kulmback er læge og Birte er sekretær.

Matr nr. 69.

Dette hus lå vest for matr. nr. 42 og hører også til de helt gamle huse i landsbyen. I dette hus boede i 1780:

Anders Truelsen.

1780

Han var husmand og markmand og født 28. juli 1746 i huset Sdr. Kirkevej 7 som søn af Truels Jensen og Mette Jesdatter. Han blev gift 29. januar 1780 med Dorethe Knudsdatter, der var født 1752 i Sejstrup. De fik 4 børn:

1. Truels Andersen, født 6. oktober 1780. Han blev gift med Bodil Marie Laustdatter og overtog ejendommen, Mandøvej 20. Se der.
2. Maren Andersdatter, født 2. november 1783.
3. Mette Marie Andersdatter, født 12. november 1786.
4. Christiane Andersdatter, født 3. februar 1795. Hun rejste i 1813 til Sønderborg (bynavnet meget utydeligt).
Anders Truelsen døde 19. maj 1797, 50 år gammel. Hans kone, Dorethe, døde 16. november 1803, 51 år gammel. Efter hendes død blev huset overtaget af fattigvæsenet i V. Vedsted sogn. Huset blev nu brugt til at huse fattige og arme mennesker. Bl.a. boede her:

V. VEDSTED FATTIGGAARD 1803-1866.

I 1823 måtte Jens Jensen gå fra gården V. Vedsted Vej 74. Han klarede ikke landbrugskrisen efter statsbankerotten i 1813, og det var der flere bønder, som ikke gjorde. Jens Jensen gik helt ned og begyndte at drikke og både han og hans kone, Gunder Hansdatter, der var født 11. oktober 1758 i Havervad, Brøns sogn, endte deres liv i fattighuset i V. Vedsted. Her døde han 10. maj 1848 og hans kone var død allerede den 23. juli 1828.

I fattighuset boede også Peter Kleinberg, tidligere Mandøvej 6. Hans ægteskab med Kirsten Termansdatter holdt ikke. De blev skilt, hvilket var meget ualmindeligt på de tider. I 1845 boede han her i fattighuset i V. Vedsted. Her døde Peter Kleinberg som fattiglem 1. november 1848, 63 år gammel. Kirsten Kleinberg, født Termansdatter døde 27. juni 1852, 61 år gammel.

18. september 1846 blev Jens Pedersen Bundegaards hus, Mandøvej 6 solgt på tvangsauktion. Han var født i Øster Vedsted ca. 1798 og i 1826 blevet gift med Marie Kirstine Nielsdatter, der forlængst var død. Han flyttede nu ind i V. Vedsted fattiggaard. Han kom fra huset Sdr. Kirkevej 2, hvor han havde siddet til leje, der er berettet om hans familieforhold. Han, der altid havde levet i fattige kår, døde 2. januar 1874 her på V. Vedsted fattiggård. Han blev 76 år gammel.

I 1853 blev Hans Jørgen Hansen fradømt fæstet af gården Sprækvej 3. Han var født i Lustrup ca. 1810 og overtog gården 1833. Han var gift med Maren Christensdatter og de fik 3 børn. Det gik ikke godt for Hans Jørgen Hansen, selv om han både åndelig og legemlig var en velbegavet mand, drak han mere og mere og blev til sidst forfalden til flasken. Han førte også et uordentligt levned, og det endte med, at han blev skilt fra konen. Det endte i den rene armod, han kom under fattigforsørgelse og den 17. juli 1860 hængte han sig selv i fattighuset. Han blev begravet uden klokkeringning, sang eller ligfølge eller anden ceremoni.

Huset her er sikkert nedbrudt, da kommunen i 1866 købte gården Degnetoftevej 2, som nu blev fattiggård.

Matr nr. 25.

Her fortsættes med V. Vedsted Vej 64, men nu med et hus, som tidligere lå nord for matr. nr. 42, og som havde matr. nr. 25. Dette hus forsvandt omkring år 1900, men hørte også til de gamle huse i landsbyen. I dette hus boede omkring 1760:

Henrik Nielsen.

1760-1765

Han overtog ejendommen Mandøvej 14 og afstod den 23. marts 1765 fæstet til:

Benned Nielsen.

1765-ca. 1799

Han var født ca. 1743 og blev gift med Johanne Christensdatter, der var født ca. 1732 og datter af Christen Sørensen og Karen Pedersdatter. Disse to tilbragte også deres alderdom i samme ejendom. Benned Nielsen var skrædder og fik sammen med Johanne 4 børn:

1. Mette Cathrine Bennedsdatter, født 14. august 1766. Hun blev ikke gift.
2. Anne Dorthe Bennedsdatter, født 15. juli 1768. Hun blev gift 1799 med Christen Pedersen og de fik senere det lille sted.
3. Niels Bennedsen, født 3. august 1772.
4. Niels Bennedsen, født 1. januar 1775.
Benned Nielsen døde 19. marts 1829, 86 år gammel, og hans kone, Johanne, døde 2. marts 1813, 81 år gammel. De var da begge på aftægt hos svigersønnen:

Christen Pedersen.

ca. 1799-1846

Han var født ca. 1765 som søn af Peder Christensen og Karen Jespersdatter fra matr. nr. 9 i Sdr. Farup. Han blev gift 9. november 1799 med Anne Dorthe Bennedsdatter, der var født på stedet. De fik følgende børn:

1. Bennet Christensen, født 2. oktober 1800.
2. Peder Christensen, født 28. oktober 1802.
3. Niels Christensen, født 22. juli 1805.
3. Laust eller Laurs Christensen, født 6. august 1808.
Den 11. juli 1821 døde Anne Dorthe, hans kone, 53 år gammel. Han blev gift igen 30. november 1821 med Mette Kierstine Sørensdatter, der var født 30.marts 1770, V. Vedsted Vej 58. Hun var da 52 år gammel, så der blev ikke født børn i ægteskabet. Christen Pedersen døde 9. februar 1837, 72 år gammel. Hans kone, Mette Kierstine, døde 10. september 1843, 77 år gammel. Efter hendes død stod huset tomt et par år, indtil det i 1846 blev solgt til:

Peder Jørgensen.

1846-1900

Han var født ca. 1812 i Varming, Seem sogn, og gift ca. 1846 med Maren Jesdatter Østergaard, der var født i Roager 1809. De fik en søn:

1. Jes Pedersen, født 6. december 1847. Han blev 28. april 1874 gift i V. Vedsted kirke med Bodil Marie Truelsen, der var født 1. august 1852. Se Mandøvej 20. De fik en søn:
· Jørgen Nielsen Pedersen, født ca. 1881. Han døde 4. juni 1882, 1½ år gammel.

Jes Pedersen var billedhugger og boede i Sønderportsgade i Ribe.

Peder Jørgensen havde jord til ejendommen og drev lidt landbrug. Han døde 21. april 1900, 88 år gammel. Hans kone, Maren Jesdatter, døde 28. december 1878, 69 år gammel. Peder Jørgensen havde allerede i 1860 solgt ejendommen til V. Vedsted sogneråd, men måtte bo i huset resten af livet. Efter hans død i 1900 blev huset revet ned og jordene tilplantet med nåletræer.

V. Vedsted Vej 65

 

En landbrugsejendom som i dag ejes af Inger og Kurt Jacobsen. Stedet her er bebygget i 1888, da det første hus blev opført.

Hans Peder Poulsen.

1888-1923

Han købte den 20. juli 1888 en parcel fra Jørgen Andersen Degns gård i V. Vedsted. Han lod dette år sin gård udstykke og udvandrede til U.S.A. Gården lå Skoleallé 4, og huset, som nu ligger der, kaldes Skovhuset og tilhører Ungdomshøjskolen. Hans Peder Poulsen lod opføre et hus på denne parcel og lagde dermed grunden til denne landbrugsejendom. Hans Peder Poulsen var født 20. november 1863 i huset V. Vedsted Vej 40. Pjaltenborg. Han var søn af Mikkel Poulsen og Karen Hansen. Han blev gift 6. november 1888 med Ellen Marie Hansen, der var født 26. juli 1863 på ejendommen Sdr. Kirkevej 3 som datter af Søren Hansen og Ellen Sandholdt Davidsen. I ægteskabet mellem Hans Peder Poulsen og Ellen Marie Hansen fødtes 7 børn:

1. Søren Hansen Poulsen, født 21. august 1889.  Han blev gift 28. maj 1919 med Ellen Marie Hansen. Se Sdr. Kirkevej 27 og Ribevej 22.
2. Karen Poulsen, født 23. august 1890. Hun blev gift 30. april 1917 med Niels Frederik Rasmussen. Se Tørvevej 20.
3. Mikkel Hansen Poulsen, født 8. februar 1892. Han blev gift 27. marts 1917 med Kirstine Hansen fra Sdr. Kirkevej 27. Han fik først gården Trækærvej 26 og senere en gård i Hviding.
4. Hans Nissen Poulsen, født 13. november 1893. Han blev gift med Johanne Pedersen fra Øster Vedsted. Se videre Bjørnkærvej 5.
5. Anna Marie Poulsen, født 5. december 1895. Hun blev gift med Mikael J. Bruun, født 12. april 1890 i Lustrup. Anna Marie Bruun, født Poulsen, døde på Ribe Sygehus 7. maj 1982, 86 år gammel. Hendes mand, Mikael J. Bruun, døde i Damhus 13. maj 1966, 76 år gammel.
6. Poul Martin Poulsen, født 3. december 1897.  Gift 1922 med Marie Petersen, der var født 29. januar 1897 i Ø. Vedsted. Datter af Elias Petersen. Se V. Vedsted Vej 77 og V. Vedsted Vej 28.
7. Anton Poulsen, født 16. december 1899. Han overtog senere fødegården.
Ellen Marie Hansen havde sin mor, Anne Marie Nisdatter på aftægt. Hun døde 14. maj 1902. Se Sdr. Kirkevej 3. I 1925 lod Hans Peter Poulsen opføre et hus, Bjørnkærvej 6, på en parcel købt af kromanden, Anders P. Jensen. Her tilbragte Hans Peter Poulsen og Ellen deres alderdom. Gården blev solgt i 1923 til sønnen:

Bryllupsbillede fra Ellen Marie Hansen og Søren Hansen Poulsens bryllup 28. maj 1913

Øverste række fra venstre: 1. Karen Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 2. Stinne ??, 3. Jannik Hansen, Sdr. Kirkevej 27, 4. Antoni Hansen, Sdr. Kirkevej 27, 5. Mikkel Hansen Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 6. Hans Nissen Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 7. Ane Marie Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 8. Cecilie Marie Hansen, 9. Hans Peter Poulsen, V. Vedsted Vej 65.

Midterste række siddende: 1. Kirstine Hansen, Sdr. Kirkevej 27, 2. Mette Marie Andersen, Sdr. Kirkevej 27, 3. Ellen Marie Hansen, Sdr. Kirkevej 27, 4. Søren Hansen Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 5. ?.

Forrest siddende i græsset: 1. Poul Martin Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 2. Anna Hansen, Sdr. Kirkevej 27, 3. Anton Poulsen, V. Vedsted Vej 65.

V. Vedsted Vej 65 før 1940, hvor der blev bygget 6 fag til.

V. Vedsted Vej 65 1947.

Marie & Anton Poulsen.

Bagerst fra venstre: Aage, Svend, Hans Peder Poulsen.

Midt i fra venstre: Marie, Tage og Anton Poulsen

Forrest fra venstre: Elias, Ernst, Christian og Ejnar Poulsen.

 

 

Anton Poulsen.

1923-1972

Han blev gift 29. november 1924 med Marie Jacobsen, der var født i Nr. Farup 15. marts 1905 som datter af Antoni Jakobsen og Else Julie Vittrup. Anton Poulsen og Marie fik i ægteskabet 8 børn:

1. Hans Peder Poulsen, født 13. oktober 1925 på V. Vedsted Mark. Han blev gift med Gerda 17. juli 1952.
2. Svend Julius Poulsen, født 5. februar 1927 i Egebæk. Han blev gift 25. oktober 1953 i Sct. Catarinæ Kirke i Ribe med Henny Broe, født 8. juli 1933. Hun var datter af smed Thomas Christian Johannes Broe og hustru Jensine Marie Kristine, født Hansen. Svend Julius Poulsen blev tømrermester og byggede i 1958 V. Vedsted Vej 20 B i Egebæk. Svend Julius Poulsen døde i Skærbæk 22. september 2002, 75 år gammel.
3. Aage Poulsen, født 2. august 1928 i Egebæk. Han blev gift 3. november 1953 med Adda, født 18. april 19??. Aage Poulsen døde 9. juli 2005, 76 år gammel.

4. Elias Poulsen, født 6. juli 1930. Han blev gift med Greta 28. marts 1959.
5. Ejnar Poulsen, født 26. oktober 1931. Han køber 1962 huset Ribevej 22.
6. Tage Poulsen, født 22. juni 1934. Han blev gift 16. juni 1959 med Emilie Poulsen, født 15. juni 1937. De havde en ejendom i Enderup. Tage Poulsen døde i Enderup 8. januar 1984, 49 år gammel.
7. Christian Poulsen, født 21. februar 1936. Han blev gift med Edith 23. november 1963.
8. Ernst Poulsen, født 12. september 1939. Han blev gift 11. november 1967 med Jenny, født 20. juli 1949. Han døde 25. september 1999, 60 år gammel.

Marie og Anton Poulsen på vej til kirke.

Vestkysten 1969. 70 år. Tirsdag den 16. december fylder gdr. Anton Poulsen, Egebæk, 70 år. Anton Poulsen hører med til egnens flittigste landmænd. Da han overtog ejendommen var der kun et 11-fags hus, nu er det en trelænget gård. Ved siden af at drive gården har han i årenes løb udført meget andet arbejde. I de første år efter at han havde overtaget ejendommen, kørte han samtidig træ for Ribe Stampemølle, og i 17 år strøg han tørv i Bjørnkær mose. Under krigen var det ham, der for størstedelen forsynede Mandø med tørv. Han driver stadig selv gården. Personlig er Anton Poulsen en venlig og forekommende mand, som kun har venner. Der er i ægteskabet 8 sønner, som alle har forskellige erhverv på egnen.

JydskeVestkysten 27. september 1999. DØDSFALD. Ernst Poulsen, Sct. Laurentii Gade 16b, Ribe, er død. Han blev 60 år. Ernst Poulsen voksede op som den yngste af otte drenge på en landbrugsejendom i Egebæk. Han hjalp sine forældre i landbruget frem til 1972, hvor hans far døde. Forinden var han dog blevet ansat på hospitalet i Hviding, hvor han arbejdede fra 1969 til 1982. Derefter arbejdede han forskellige steder, men sygdom blev et stadig større og større problem og gjorde Ernst Poulsen uarbejdsdygtig. På de arbejdspladser, han har haft, har han været populær. Han var en god arbejdskammerat. Ernst Poulsen giftede sig i 1967 med Jenny Poulsen, og de udførte sammen i fritiden et stort arbejde med haveanlæg. Det var især fliser, der havde Ernst Poulsens interesse. Men også det stoppede, og sygdommen fik tag i ham. Jenny og Ernst Poulsen boede i huset i Hviding indtil april i år, hvor de flyttede til Ribe. Ernst Poulsen efterlader sin hustru, Jenny Poulsen, fire børn, Connie, Henning, Anne Marie og Charlotte samt syv børnebørn.

Anton Poulsen overtog Gaarden i 1921 efter Forældrene med 12 Tdr. Land. Senere er ad flere Gange tilkøbt ialt 28 Tdr. Land, saaledes at det samlede Areal nu er 40 Tdr. Land, bl. a. er 6 Tdr. Land Hede blevet opdyrket. Ved Overtagelsen var der kun et 9 Fags straatækt Hus. Der er senere ombygget flere Gange, Lade bygget 1930 og sidste Ombygning er sket i 1951. Besætningen, der ved Overtagelsen kun var paa 2 Køer, er i Dag: 11 Køer, 22 Ungkreaturer, 50 Svin og 400 Høns. Jorden er blevet afvandet og merglet, og Poulsen har gjort et stort Arbejde med Beplantning i Sognet. I de første 15 Aar blev der ved Siden af Gaardens Drift lavet 3 a 400.000 Tørv aarlig.

Anton Poulsen døde 8. januar 1972, 73 år gammel. Hans enke solgte gården i 1972 og flyttede til sønnen Ernst Poulsen, Rønnevej 10 i Hviding, hvor hun døde 26. januar 1994, 88 år gammel. Gården blev solgt ifølge skøde lyst 8. september 1972 til.

Anton Poulsen graver tørv på præstegårdsjord i Bjørnkær Mose i ca. 1943. Anton kunne frit grave tørv mod aflevering af 25 læs tørv om året til præstegården. Ud over tørv til eget forbrug blev resten solgt i hele sognet og på Mandø.

 

 

Jeppe Laursen.

1972-1983

Han var født 16. november 1913 og søn af præsten, Laurs H. Laursen og Marie Uth Laursen. Han var gift med Anne E. Laursen. De havde en datter:

Kirsten Marie Laursen.

Jeppe Laursen var, før han købte gården i V. Vedsted, skovfoged i Brøns. Jeppe Laursen døde 1. februar 1980, 66 år gammel. Hans enke solgte gården 1983 med 17 ha. til:

Kurt Jakobsen.

1983

Han er født 21. november 1953 i Viborg og søn af Petrea Nielsine og Rikard Jakobsen. Han blev gift 25. juli 1981 i Sjørslev kirke med Inger Lund Pedersen, der er født 9. februar 1955 i Sjørslev og datter af Signe Marie og Peter Martin Pedersen. Inger og Kurt Jakobsens børn:

1. Mathilde Sofie Lund Jakobsen, født 21. maj 1987.
2. Frederik Nikolaj Lund Jakobsen, født 15. marts 1990.
3. Stine Camille Lund Jakobsen.
I 1888 var hele området øst for V. Vedsted hede.

JydskeVestkysten 21. november 2003. FØDSELSDAG. Byrådsmedlem Kurt Jacobsen ser det som sin opgave at se helheden. VESTER VEDSTED. Det må være et politisk gen, der fik Kurt Jakobsen, Vester Vedsted Vej 65, ind i politik. Det mener byrådsmedlemmet, der er valgt af Venstre, selv. Eller måske er det en sidegevinst ved den samfundsfaglige studentereksamen fra Viborg. Det var i hvert tilfælde ikke i hjemmet i Viborg, der blev talt meget politik. – Min far var Venstremand og min mor radikal, og jeg tror faktisk, at de havde indgået en aftale om ikke at diskutere politik hjemme så uenige, de var på det punkt, fortæller Kurt Jakobsen med et grin. Selv fylder han 50 år i dag, og han erkender også, at han blev noget overrasket, da han blev opfordret til at stille op til byrådsvalget af Andreas L. Andreasen. – Som embedsmand ved amtet havde jeg den klare overbevisning, at aktiv politik skulle jeg ikke ind i. Men man har jo et standpunkt til man tager et nyt, og jeg har aldrig fortrudt det. – Jeg gik i skole med Anders Fogh Rasmussen, og han og en glødende kommunist diskuterede al tid. De var politiske nørder, og dem grinede vi meget af, fortæller Kurt Jakobsen som yderligere en grund til, at han ikke selv skulle i politik, men så kommer tilføjelsen: – Alle skulle faktisk en tur gennem byrådet, for det er så let at sidde uden for og varetage sin egen lille hassan. Når man kommer i byrådet er det nødvendigt at kigge på helheden. Så er det valget mellem de unge, de ældre, om der skal mere asfalt på vejene, eller hvad det nu kan være, forklarer Kurt Jakobsen. Men er det ikke lettere og sidde udenfor og passe sine egne interesser frem for at sidde indenfor på øretævernes holdeplads ? – Vi kan ikke gøre alle tilfredse, og det er jo netop for, at folk kunne få et indtryk af arbejdet, at jeg mener, de burde i gennem det. Med de lovbundne udgifter, vi har, er det faktisk kun serviceniveauet, vi kan skrue på, men uanset hvordan vi skruer, er nogle utilfredse. – Vi kan prøve at forklare folk, at vi kun kan bruge en krone én gang. Men det kan godt være, at vi ikke er gode nok til at give den forklaring, lyder svaret. Kurt Jakobsen ser også fordele ved, at der ved sidste byrådsvalg kom 11 nye ind i rådet ud af 21: – Det betyder, at ingen er skoset for at komme med dumme spørgsmål, og sætninger som ”sådan plejer vi at gøre”, er døde. Og så er Kurt Jakobsen ikke bange for at indrømme, at politikerne også er mennesker og dermed også laver fejl: – Men den største fejl er ikke at indrømme, hvis man har begået en fejl. Kurt Jakobsen glæder sig i øvrigt over det gode arbejdsklima i byrådet, hvor man ikke til dagligt mærker, hvilket ”rygmærke” byrådskollegerne har på: – Men derfor kan vi godt markere vores uenighed og tage nogle diskussioner. Også i Venstres gruppe, hvor bølgerne kan gå højt. Men på den måde får vi hjørnerne prøvet af for at få det hele samlet i konsensus. Når ikke det er arbejdet på amtet eller politik, der tager tiden, er det familien bestående af hustruen, lærer Inge Lund Jakobsen, og de tre børn samt de 50 tønder land og en flok herefordkvæg, der fylder tilværelsen ud.

 

V. Vedsted Vej 67

Dette er en landbrugsejendom, som i dag beboes af Helen og Bernt Fienitz. Ejendommen er oprettet i 1929 som et statshusmandsbrug på et areal købt fra gården, Sdr. Kirkevej 17 i V. Vedsted. Skovmark. Manden, der startede denne ejendom, var:

Jørgen Johansen.

1929-1949

Han var født i Ribe 9. april 1902 og blev gift 24. august 1928 i V. Vedsted Kirke med Anna Kathrine Pedersen, der var født 7. januar 1906 i Seem og datter af Else Marie og Michael Pedersen. Se V. Vedsted Vej 42. Jørgen Johansen og Anna Kathrine fik 2 børn:

1. Else Johansen, født 23. oktober 1931. Hun blev gift med Carl Christian Dueholm Møller og boede i Ribe. Else Johansen døde den 9. november 2002, 71 år gammel.
2. Marie Johansen, født 7. juni 1935. Hun blev gift med Ove Bork. Bor Ribevej 12.
Jørgen Johansen solgte gården i 1949 og flyttede ind i huset V. Vedsted Vej 59. Her boede hans svigerforældre. Jørgen Johansen døde 28. august 1973, 71 år gammel. Hans kone, Anna Kathrine, døde 29. november 1987, 81 år gammel. Gården her var solgt til:

Karl Thygesen.

1949-1966

Han fik skøde lyst 10. maj 1949. Han var født 6. april 1922 i Nr. Farup sogn og søn af Klaus Jesper Thygesen og Ane Marie Pedersen. Han havde en broder, Jørgen Thygesen, Præstevej 10 i Sdr. Farup. Karl Thygesen blev gift 12. juni 1949 med Karen Margrethe Beck, der var født 16. juni 1928 i Roager sogn som datter af Niels Hansen Beck og Marie Magdalene Hansen. Karen og Karl Thygesen fik 4 børn:

1. Linda Thygesen, født 20. september 1950. Gift med Niels Chr. Winum.
2. Lajla Thygesen, født 7. august 1953.

3. Hanne Thygesen, født 4. januar 1958.
4. Kenn Thygesen, født 30. august 1963. Han blev 19. april 2003 gift på Varde gamle Rådhus med Lis Nielsen, datter af Rita og Villy Christensen, Varde.
Karl Thygesen overtog Ejendommen i 1949 efter Jørgen Johansen med Areal 10,5 ha. Ved Overtagelsen var der 4 Køer, 2 Kvier, 2 Heste, og i Dag er der 8 Køer, 4 Kalve, 1 Hest, 4 Søer, 19 Grise og 125 Høns. Der er siden Overtagelsen indlagt aut. Vandværk samt anskaffet Malkemaskine.

Karl Thygesen havde foruden landbruget her arbejde som mælkekusk på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Karl Thygesen købte gården med 10,5 ha. Han solgte gården i 1966 og flyttede til Rejsby, hvor han købte kroen ved jernbanen.

JydskeVestkysten 11. juni 1999. GULDBRYLLUP. Karen Margrethe og Karl Thygesen, Seminarievej 14, Ribe, har lørdag guldbryllup. Karen Margrethe Thygesen er født i Hølleskov, mens Karl Thygesen er fra Kærbøl Mark. Som nygifte startede de med at drive et mindre landbrug i Vester Vedsted. Efter en årrække fik de lyst til at prøve noget nyt, så de købte kroen i Rejsby. De fik kroen til at køre rigtig godt, og det skyldtes ikke mindst Karen Margrethe Thygesens gode mad. Det var fysisk hårdt at drive kroen, så efter nogle år solgte de den og flyttede til Hviding. Her blev Karen Margrethe Thygesen hjemmehjælper, og Karl Thygesen havde forskellige småjobs. I 1984 trappede parret ned på arbejdsmarkedet og købte hus i Roager. Her fik de rigtig tid til deres store hobby haven. Karl Thygesen stod for græsplænen og drivhuset, og han var en sand mester i at få grøntsagerne til at trives. Karen Margrethe Thygesen havde også grønne fingre, og haven var en fryd for øjet. For fire år siden valgte parret at flytte til Ribe, hvor de nyder deres otium med en lille have, kortspil og lidt banko. Karen Margrethe Thygesen er desuden frivillig hjælper i Røde Kors´ genbrugsbutik i Ribe. I ægteskabet er der fire børn, Linda i Gejlberg, Laila i Skærbæk, Hanne i Rejsby og Kenn i Varde. Festen fejres på Hviding Kro, og på dagen er der morgensang klokken otte.

Gården blev solgt til:

Ejvind Hansen Bonnichsen.

1966-1973

Han fik skøde lyst 28. september 1966. Han var udlejet. Derimod havde han hønseri på stedet. Ejvind Bonnichsen boede på Egetoften 2. Han solgte gården i 1973 til:

Svend Aage Sørensen.

1973-1982

Han fik skøde lyst 11. april 1973. Han boede ikke i bygningerne, men drev jorden. Bygningerne var udlejet. Angående Svend Aage Sørensen se V. Vedsted Vej 33. Han solgte gården i 1982 til:

Helen Fienitz.

1982

Hun boede tidligere Fyrrekrogen 7 i Egebæk og er født Sørensen den 15. juli 1951 som datter af Ellen og Arno Sørensen, Esbjerg. Hun er gift med Bernd Fienitz, der er født i Berling 21. november 1948 og søn af Marlies og Helmut Fienitz. De har en datter:

1. Britta Fienitz, født 31. august 1974 i Itzehoe.

JydskeVestkysten 30. maj 2001. Lokal Kunst udstilles. Helen Fienitz og Tove Sonnichsen udstiller på Vadehavscenteret. VESTER VEDSTED. Fra Nordatlanten til Vadehavet er titlen på en særudstilling, som Vadehavscenteret beriger sit publikum med hen over sommeren. Det er to lokale kunstnere, Helen Fienitz, Ribe, og Tove Sonnichsen, Rejsby, der viser prøver på deres kunst, der består af henholdsvis raku-keramik og kinesisk penselmaleri. Helen Fienitz viser raku-keramik, der er en helt speciel japansk keramik, hvor den specielle effekt opnås i brøndingen. I forbindelse med udstilling på vadehavscenteret har Helen Fienitz kombineret leret med havets foræringer i form af opskyllet træ. Tove Sonnichsen arbejder med den specielle kinesiske malerteknik, hvor penslerne er fremstillet af dyrehår, og hvor både papiret og malingen også er af helt speciel karakter. Hendes motiver er hentet fra Færøerne. Udstillingen vil kunne ses fra fredag 1. juni, og 8. juni er der lavet et aftenarangement på Vadehavscenteret med de to kunstnere, der vil fortælle om deres forskellige tekniker. Hasse

V. Vedsted Vej 73

 

En landbrugsejendom, som i dag ejes af Kim Jochumsen. På dette sted blev i begyndelsen af 1850´erne opført et lille hus på heden. Der var præsten i V. Vedsted, Johan Lund, Sdr. Kirkevej 20, der lod opføre dette hus på en lod af præstegårdens jord, matr. nr. 72 U. Den første, som boede i dette hus, var:

Peder Enevoldsen.

1853-1875

Han var født 17. oktober 1809 på ejendommen, Vester Bjergvej 2 og søn af Enevold Pedersen. Han blev gift 29. august 1835 med Kirstine Pallesdatter, der var født ca. 1812 i Kirkeby. De fik følgende børn:

1. Marie Pedersen, født 16. marts 1836.
2. Diderick Carl Pedersen, født 5. oktober 1838.
3. Enevold Pedersen, født 26. december 1840. Han døde 27. juli 1856, 15½ år gammel.
4. Marie Kirstine Pedersen, født 3. december 1843.
5. Laust Pallesen Pedersen, født 22. juni 1846. Han købte denne ejendom i 1882.
Alle disse børn er dog ikke født på ejendommen her, men i et fæstehus på præstegårdens toft. Dette hus lå i tidligere tider lige vest for Sdr. Kirkevej 19. Præsten lod da dette hus bygge og Peder Enevoldsen flyttede ind i dette, men kun som lejer. Kirstine Pallesdatter døde 20. august 1853, 41 år gammel. Peder Enevoldsen døde her 9. februar 1860, 51 år gammel, som husmand og skrædder. Desuden boede en slægtning, Maren Enevoldsen, også i samme hus. Se Sdr. Kirkevej 9. Hun døde 7. september 1874, 37 år gammel, ugift. Omkring 1875 blev lejemålet overdraget til sønnen:

Laust Pallesen Pedersen.

1875-1907

Han købte ifølge skøde af 10. september 1882 ejendommen af pastor Lund, præsten i V. Vedsted. Han var omkring 1880 blevet gift med Dorthe Marie Sørensen, der var født i Darum ca. 1847 som datter af Søren Klausen. Laust Pallesen Pedersen fik købt flere jordlodder og skabte her et husmandsbrug. I sit ægteskab med Dorthe Marie fik han 2 børn:

1. Peder Edovald Pedersen, født ca. 1878. Han døde 17. maj 1888, knap 10 år gammel.
2. Kirstine Marie Sofie Petersen, født 16. december 1881.
3. Søren Klavsen Petersen, født 19. maj 1885. Han fik ejendommen efter faderen.
Laust Pallesens kone, Dorthe Marie, døde 30. juni 1900, 52 år gammel. Ifølge skøde af 11. september 1907 afhændede han så stedet til sønnen:

Søren Klavsen Petersen

1907-1910

Han var ugift, da han sammen med faderen ca. 1912 forlod sognet. Ejendommen havde han i 1910 solgt til:

Hans Andersen Nielsen.

1910-1938

Han var født 22. april 1883 på Præstevej 12 i Sdr. Farup og blev gift 9. december 1910 med Henriette Kristiane Hansen, der var født 20. januar 1885 i Maltbæk. Han var søn af husmand Rasmus Nielsen og Cecilie Andersen, og hun var datter af Martin Andersen Hansen og Mette Kristine Schmidt. Hans Nielsen og Kristiane fik ingen børn. Hans Nielsen solgte ejendommen med 11,6 ha. den 1. september 1938 til Herman Svensson, og han og Kristiane købte huset V. Vedsted Vej 82. Se der.

Hermann Johannes Ørnfeld Svensson.

1938-1985

Han var født 23. september 1914 i Sejstrup og søn af gårdejer Peder Svensson og Maren Hansen. Se også V. Vedsted Vej 40. Herman Svensson blev gift 27. november 1938 i V. Vedsted kirke med Hilda Andersen, der var født 8. maj 1917 i Kokspang som datter af landmand Hans Andersen og Bertha Laursen. Hilda og Herman Svensson fik 2 børn:

1. Eva Svensson, født 1. oktober 1939. Konfirmeret 1954
2. Erik Svensson, født 18. februar 1942. Erik Svensson døde 5. april 2000, 58 år gammel.
Stuehuset til gården blev bygget af Hans Nielsen i 1916.

Herman Svensson overtog Ejendommen i 1938 efter Hans Nielsen med et Areal paa Ca. 10,5 ha. Stuehuset er bygget 1916, det Øvrige meget gammelt, men velvedligeholdt. Besætningen er paa 7 Jerseykøer og Ungkreaturer, 2 Heste, 4 Søer, 28 Svin, 50 Høns. Der er siden Overtagelsen indlagt elektrisk Kraft samt lagt fast Tag paa Udhuset samt tilbygget Svine- og Hønsehus. Marken er blevet merglet.

Under 2. Verdenskrig, 21. april 1943 blev en allieret bombemaskine, en Lancaster ED 614, skudt ned i Sønderengene. Tyskerne vidste der skulle være 6 mand ombord, men én manglede. Han havde søgt tilflugt på Herman Svensson loft. Der var razzia på de omliggende gårde, men Herman Svensson havde ikke set nogen. Næste dag fik Herman flyveren til Gredstedbro og han kom lykkeligt tilbage til England. Se ”Anden Verdenskrig på Mandø”. *) kilde: Kim Jochumsen

JydskeVestkysten 5. november 2003. DØDSFALD. Hermann Johannes Ørnfeldt Svensson, Margrethegården i Ribe, er død, 88 år. Hermann Svensson var født i Sejstrup ved Bramming, og han voksede op i Egebæk ved Ribe. Som kun otte årig kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder på egnen. Han blev i 1938 gift med Hilda Marie Svensson, og parret bosatte sig først på Vester Vedsted Mark, hvor de købte et indre husmandssted. Her drev parret lidt landbrug samtidig med at han beskæftigede sig som handelsmand. Han handlede med kreaturer på markedspladserne i Bramming, Brørup og Ribe. I 1980´erne flyttede parret ind til Ribe by, hvor de købte hus på Kragevænget 1. Hermann Svensson var en meget engageret mand, der deltog aktivt i lokalsamfundet. Gennem tiderne havde han bestredet en del tillidsposter, og han havde siddet i det daværende sogneråd. Han var også politisk aktiv som medlem af Det Radikale Venstre. I fritiden nøde han at få sig et slag kort med familien og vennerne. Hermann Svensson, der blev enkemand i 1992, valgte at sælge huset for knap tre år siden, for at flytte ind på Margrethegården. Hermann Johannes Ørnfeldt Svensson efterlader sig datteren, Eva, der er bosat ved Hvide Sande samt svigersøn, tre børnebørn og ni oldebørn.

Hermann Svensson solgte ejendommen den 1. august 1985 og familien flyttede til Ribe, Kragevænget 1. Hermann J. Ø. Svensson døde på Margrethegården 3. november 2003, 88 år gammel og blev begravet på den ny kirkegård i Ribe. Gården blev solgt til:

Kim Jochumsen.

1985

Han er født 27. februar 1957 i Ribe som søn af Christoffer Jochumsen, Skanderborg sogn og Maren Jochumsen (født Sørensen) fra Farsø sogn. Han blev gift 19. juli 1986 i V. Vedsted kirke med Karina Kirkegaard Nielsen, der er født 6. marts 1960 i Haderslev og datter af Edith Nielsen (født Hansen), Haderslev og Poul Nielsen fra Thisted. Deres børn:

1. Kristine Kirkegaard Jochumsen, født 18. januar 1986.
2. Charlotte Kirkegaard Jochumsen, født 23. juni 1989.
Kim og Karina har taget tre plejebørn til sig:

3. Christina Yvonne Larsen, født 22. maj 1992.
4. Trine Jespersen.
5. Dannie Toft Jessen.
Karina Nielsen har optrådt på V. Vedsted Musikfestival i 1998, 1999, 2000 og 2001.

V. Vedsted Vej 74

 

Her, hvor nu Grethe Barkerud og Terje Wiberg bor, lå i ældre tider en gård. Oprindelig var denne gård en del af det, der en gang var V. Vedsted Hovedgaard. Selve bygningerne til hovedgården lå dog lidt nordvest for gården her. Allerede før år 1500 var hovedgården delt i to gårde en vestlig på 4½ otting (ca. 238½ tdr. land) og en østlig på 3½ otting (ca. 185½ tdr. land). Gården her udgjorde en del af den østlige gård. Den østlige gård blev i begyndelsen af 1600-tallet atter delt i to gårde, én på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land), selve resterne af den tidligere hovedgård, som endte som fattiggård, se Degnetoftevej 2, og så gården her, som blev på 1½ otting (ca. 79½ tdr. land). Gården tilhørte den kongerigske del af landsbyen og hørte under domkapitlet i Ribe, indtil den i 1673 blev tillagt det nyoprettede rytterkompagni. Efter 1722 kom den i familien Clausens besiddelse under Lustrupholm, og endelig blev gården frikøbt i 1770-erne. Den første fæstebonde, som vides at have boet på gården, er:

Søren Nielsen.

1667-1711

Han blev født ca. 1637 og gift 1667 med Bodil Jensdatter, der var født ca. 1643. De fik følgende børn:

1. Jens Sørensen, døbt 10. november 1667.
2. Ellen Sørensdatter, døbt 7. juni 1670. Hun blev gift 1697. Se Sdr. Kirkevej 3.
3. Dødfødt barn, født 1674.
4. Niels Sørensen, døbt 10. januar 1675. Død.
5. Niels Sørensen, døbt 9. december 1677.
6. Anne Sørensdatter, døbt 4. april 1681. Begravet 20. august 1682.
7. Jep Sørensen, døbt 3. oktober 1683. Han fik senere fødegården i fæste.
8. Anne Sørensdatter, døbt 13. februar 1687.
9. Simon Sørensen, født 12. januar 1690.
Søren Nielsen døde 19. september 1715, 78 år gammel. Hans kone, Bodil Jensdatter, døde 25. marts 1726, 83 år gammel. Omkring 1711 blev gården overtaget af sønnen:

Jep Sørensen.

1711-1745

Han var født i oktober 1683 og blev gift 28. juni 1711 med Lene Knudsdatter, der var døbt 12. april 1674. Hun var datter af husmand Knud Jacobsen, se Mandøvej 20. De fik 3 børn:

1. Søren Jepsen, født 3. juli 1712. Han blev gift med Dorethe Lasdatter Puggaard, Skoleallé 2 og blev senere gårdmand på gården, Sdr. Kirkevej 17.
2. Anne Jepsdatter, født 27. december 1713. Død 13. maj 1736, 22 år gammel.
3. Jens Jepsen, født 21. marts 1716. Han overtog senere fødegården.
Den 9. juni 1726 døde Jep Sørensens kone, Leene Knudsdatter, 53 år gammel. Jep Sørensen blev gift anden gang 1728 med Bodil Hansdatter, der var født 1687, men ikke i V. Vedsted, og de blev ej heller gift i V. Vedsted. I dette ægteskab fødtes ingen børn. Bodil Hansdatter døde 4. januar 1744, 56 år gammel. Jep Sørensen døde 19. august 1761, knap 78 år gammel. Gården var da forlængst overdraget til sønnen:

Jens Jepsen.

1745-1755

Han var som nævnt født på gården 21. marts 1716. Han blev gift 12. november 1745 med Anne Pedersdatter, der var født 18. februar 1722 på gården, V. Vedsted Vej 137 som datter af Peder Michelsen Øster. De flyttede senere til Okholm, Mandøvej 28. Jens Jepsen og Anne Pedersdatter fik 6 børn:

1. Leene Jensdatter, født 9. oktober 1746. Død 10. maj 1747.
2. Peder Jensen, født 27. februar 1748.
3. Bodil Jensdatter, født 6. oktober 1749.
4. Jeppe Jensen, født 29. maj 1751. Han blev gift 13. februar 1787 med Else Jensdatter fra V. Vedsted (ikke fundet).
5. Anna Jensdatter, født 24. marts 1753. Død juleaften 1753.
6. Leene Jensdatter, født 6. februar 1755.
I-43

Den 29. juli 1754 døde Jens Jepsen fra kone og børn kun 38 år gammel. Hans enke, Anne Pedersdatter, giftede sig igen 17. oktober 1755 med:

Jens Jespersen.

1755-1798

Han var født i Raahede 1724 som søn af Jesper Jensen og Maren Madsdatter. Se V. Vedsted Vej 105. Han fik i ægteskabet med Anne Pedersdatter 3 børn:

1. Maren Jensdatter, født 19. marts 1757.
2. Karen Kiestine Jensdatter, født 14. november 1759. Hun blev gift første gang med Morten Jensen. Se Sdr. Farup, matr. nr. 4. Hun blev gift anden gang med gårdmand Laurids Lauridsen. Se V. Vedsted Vej 113.
3. Jens Jespersen Jensen, født 29. maj 1762. Han fik fødegården.
Året efter at have født denne søn døde Anne Pedersdatter 10. august 1763, 41 år gammel. Jens Jespersen døde 10. marts 1798, 73 år gammel. Han havde da skødet gården, som nu var frikøbt, til sønnen:

Jens Jespersen Jensen.

1798-1823

Han blev efter at have overtaget gården gift 6. november 1789 med Gunder Hansdatter, der var født 11. oktober 1758 i Havervad, Brøns sogn, og datter af gårdmand Hans Willadsen. Gunder Hansdatter havde en bror Mads Hansen, Ulvehøjvej 15. Jens Jespersen Jensen og Gunder Hansdatter fik 6 børn:

1. Jens Jespersen Jensen, født 4. oktober 1790.
2. Ingeborg Jensdatter, født 29. februar 1792.
3. Anne Jensdatter, født 31. december 1793
4. Hans Willadsen Jensen, født 5. februar 1796. Han døde 5. december 1822, 24 år gammel. Han talte ikke et ord i 4 måneder før sin død, men kort før han døde, kaldte han med høj og klar stemme på forældrene.
5. Peter Jensen, født 31. juni 1799.
6. Dorthea Jensdatter, født 18. februar 1801.
I 1823 måtte Jens Jensen gå fra gården. Han klarede ikke landbrugskrisen efter statsbankerotten i 1813, og det var der flere bønder, som ikke gjorde. Jens Jensen gik helt ned og begyndte at drikke og både han og hans kone endte deres liv i fattighuset i V. Vedsted. V. Vedsted Vej 64, matr. nr. 69. Her døde han 10. maj 1848 og hans kone var død allerede den 23. juli 1828. Gården kom i 1823 på fremmede hænder, idet den blev solgt til:

Anders Hansen.

1823-1845

Han var født 1776 på Mandø, hvor han blev gift første gang ca. 1801 med Karen Jørgensdatter, der også var født 1777. I dette ægteskab fødtes blandt flere børn:

1. Jørgen Andersen, født 16. september 1804 på Mandø. Han var blandt de fire fra Mandø, der omkom, da galeasen ”Fortuna” af Aarhus forliste i nærheden af Newcastle 12. oktober 1824.
2. Hans Jensen Andersen, født på Mandø ca. 1818. Han døde 19. februar 1842, 24 år gammel af tuberkulose.
Den 13. maj 1831 døde Anders Hansens kone, Karen Jørgensdatter, 54 år gammel. Han blev gift anden gang 7. januar 1832 i V. Vedsted kirke med Anne Marie Pedersdatter, der var født 1789 i Øster Vedsted som datter af Peder Hansen. Dette ægteskab var barnløst. Anders Hansen havde som mange andre på Mandø været skipper. Efter Napoleonskrigene var han gået i land og havde så købt gården her i V. Vedsted. Der var til gården her et areal på 92 tdr. land, en stor del mose og hede. Anders Hansen var ret velhavende, og han blev sognefoged for de ejendomme, der hørte under Riberhus amt. Han døde som aftægtsmand på gården 19. juni 1846, 69 år gammel. Hans kone, Anne Marie Pedersdatter, døde 6. juli 1877, 88 år gammel. Inden han døde havde han solgt gården til:

Johan Jensen Johansen.

1845-1891

Han fik skøde på gården den 20. februar 1845 og måtte give aftægt til Anders Hansen og kone. Han var født 9. januar 1818 i Høgsbro kro og søn af Jens Nielsen Johansen. Han blev gift 24. maj 1845 i V. Vedsted kirke med Maren Østergaard, der var født 16. juni 1819 på Østergaard i Lundsmark som datter af Claus Moltesen og Mette Kirstine Thomsen. Moltesen familien er beskrevet i Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Johan Jensen Johansen og Maren Østergaard fik følgende børn:

1. Kristine Johansen, født 1. marts 1846. Død 6. april 1853, 7 år gammel.
2. Claus Moltesen Johansen, født 16. februar 1848.
3. Karen Johansen, født 28. marts 1850.  Gift med Claus Moltesen fra Råhede.
4. Mette Kirstine Johansen, født 10. juli 1852. Hun blev gift 30. oktober 1877 i V. Vedsted kirke med Jørgen Olsen, der var født i Aastrup 6. december 1854.
Den 10. marts 1873 solgte Johan Jensen Johansen ca. 2 ha. agerland til Povl Jensen Schmidt fra Rejsby. Her blev gården Trækærvej 6 opført 1883-84. Maren Østergaard var ”klog kone” og er omtalt i Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Johan Jensen Johansen døde 17. november 1885, knap 68 år gammel. Hans kone, Maren Østergaard, døde 13. april 1890, 70 år gammel. Der var ingen af børnene, som ville have gården, så efter Marens død i 1890 blev gården solgt af arvingerne i 1891 til:

Peter Hansen Gaarde.

1891-1914

Han var født 23. april 1865 i Skærbæk sogn og blev gift i V. Vedsted kirke den 7. november 1890 med Ingeborg Thomsen, der var født 18. november 1862 i Gørding sogn. De fik 3 børn:

1. Anne Petrea Gaarde, født 12. juni 1892. Hun blev gift 7. november 1916 i V. Vedsted kirke med boelsmand Hans Christian Jørgensen af Sneslev på Sjælland, født i Ulstrup, Skælby sogn 26. september 1887.
2. Abeline Kristine Gaarde, født 31. marts 1895. Hun blev gift 7. november 1918 i V. Vedsted kirke med Søren Kristian Sørensen, født i Jebjerg sogn 31. december 1889.
3. Krestine Petrea Gaarde, født 29. juni 1898. Hun blev gift 23. september 1919 i Føvling kirke med Peder Pedersen Gram, født 8. maj 1889 i Tobøll.
Ingeborg Gaarde, født Thomsen døde 31. oktober 1923 i V. Vedsted, 61 år gammel.

I 1914 solgte Peter Hansen Gaarde gården til:

Jens Rasmussen Højby.

1914-1917

Han var forstander på V. Vedsted efterskole, Skoleallé 1. Han boede dog ikke i gårdens bygninger. Her boede stadig Peter Hansen Gaarde. Derimod lod Højby gårdens jorder udstykke helt ned til 4½ ha. I 1917 solgte han så bygningerne med de 4½ ha. til den tidligere ejer:

Peter Hansen Gaarde.

1917-1923

Han solgte i 1923 ejendommen og flyttede fra sognet. Den nye ejer var:

Mads Hansen Lassen.

1923-1933

Han havde i 1888 købt gården V. Vedsted Vej 91. Østergaard. Se videre under dette nummer. I 1923 solgte Mads Hansen Lassen denne gård til sønnen, Niels Valdemar Lassen og købte ejendommen her af Peter Hansen Gaarde. Mads Hansen Lassens kone, Maren Nielsen, døde 12. maj 1930, 73 år gammel. Mads Lassen døde 12. juli 1933, 77 år gammel. Herefter blev ejendommen overtaget af datteren:

Hansemine Marie Lassen.

1933-1947

Hun var født 18. marts 1891 på V. Vedsted Vej 91. Hun drev alene den lille ejendom med et par køer. I 1947 solgte Marie Lassen ejendommen til sin broder:

Niels Valdemar Lassen.

1947-1977

Han var født 13. april 1894 og havde hidtil haft sin fødegård, V. Vedsted Vej 91. Denne blev nu overdraget til svigersønnen, Svend Legaard, og Valdemar flyttede ind til søsteren på ejendommen her. Marie Lassen døde 8. februar 1977, 84 år gammel, og den 23. februar 1977 døde Valdemar Lassen, 82 år gammel.

Niels Vald. Lassen overtog Ejendommen i 1947 efter i 24½ Aar at have drevet den Gaard, som Svigersønnen Svend Kr. Legaard nu har. Bygningerne her er opført i 1823, men restaurerede. Besætningen er paa 1 Hest, 3 Køer, 2 Ungkreaturer, 4 Svin samt 25 Høns.

Efter hans død bliver ejendommen overtaget af datteren:

Erna Legaard, født Lassen.

1977-1987

Hun er født 8. maj 1926 på gården V. Vedsted Vej 91, Østergaard. Se der. Hun var enke efter Svend Legaard.  I 1987 solgte hun huset til datteren, Karen Marie og svigersønnen, Jens Bang Jensen. Hun købte et gammelt hus på Sdr. Kirkevej 1, som hun lod nedrive og opbygge i helt ny skikkelse fra grunden af.  Huset her ejes af:

Jens Bang Jensen.

1987-2008

Han blev født 9. december 1959 på gården, Trækærvej 7 i Egebæk som søn af Esther og Anders Bang Jensen. Se også V. Vedsted Vej 51. Han blev gift 16. september 1989 i V. Vedsted med Karen Marie Legaard, der blev født 18. februar 1966 på Østergaard, V. Vedsted Vej 91 i V. Vedsted. Datter af Erna og Svend Legaard. Karen Marie og Jens Bang har 2 børn:

1. Line Bang Jensen, født 12. juni 1991. Line optrådte på V. Vedsted Musikfestival i 1999 og 2000.
2. Nicolaj Bang Jensen, født 27. april 1993.
Jens og Karen Marie solgte i 2008 ejendommen her til:

Grethe Barkerud & Terje Wiberg.

2008-

Grethe Barkerud er født 4. april 1953 i Eidsberg, Mysen i Norge som datter af Øivind og Anne Marie Barkerud. Hun blev gift i 1990 med Terje Wiberg, født 22. juni 1959 i Sarpsborg, Norge som søn af Odd og Asbjørg Hilma Wiberg. De har 3 børn:

1. Mirjam Barkerud, født 9. oktober 1976.
2. Alexandra Barkerud Wiberg, født 27. august 1985.
3. Christopher Andreas Barkerud Wiberg, født 12. marts 1989.
Grethe Barkerud døde 26. november 2010, 57 år gammel.

V. Vedsted Vej 77

 

Dette er en landbrugsejendom oprettet 1921. Bygningerne er opført samme år på et areal på 10 ha. købt fra gården Sdr. Kirkevej 19, Gammeljord. Manden, der oprettede denne ejendom, var:

Poul Martin Poulsen.

1921-1960

Han var født 3. december 1897 på ejendommen, V. Vedsted Vej 65. Han var søn af Hans Peder Poulsen og Ellen Marie Hansen. Martin Poulsen blev gift 26. november 1921 i St. Catharinæ kirke med Marie Kirstine Pedersen, der var født 29. januar 1897 i Øster Vedsted og datter af Elias Marinus Pedersen og Johanne Nielsine Margrethe Christensen, Øster Vedsted. Marie og Martin Poulsens børn:

1. Ellen Petrea Poulsen, født 8. oktober 1922.Hun blev gift 31. marts 1945 med Karl Heinrick Phillip.
2. Elias Poulsen, født 6. juli 1924. Gift i Døstrup.
3. Hans Peter Poulsen, født 30. december 1925.
4. Arne Poulsen, født 15. marts 1927 på V. Vedsted Mark. Han blev gift med Lilly. Arne Poulsen døde 1. juli 2001, 73 år gammel.
5. Anker Poulsen, født 9. januar 1932.  Han var tømrermester. Ørstedsvej 3, Ribe. Anker Poulsen døde 5. juni 2007, 75 år gammel.
6. Inger Margrethe Poulsen, født 29. januar 1942.

Martin Poulsen overtog Ejendommen i 1921 og har selv bygget. Jorden blev købt fra Andreas Laursens Gaard i V. Vedsted og var oprindelig paa 10 ha. Senere er tilkøbt 5 ha, saaledes at der i Dag er ca. 15 ha. Besætningen er nu paa 6 Køer, 8 Ungkreaturer, 12 Svin og ca. 100 Høns. Der blev senere installeret Lys og Kraft og Jorden er blevet merglet og drænet.

Poul Martin Poulsen lod opføre et hus i 1960 på V. Vedsted Vej 28, hvor han døde 1. maj 1984, 86 år gammel. Hans kone, Marie Poulsen boede nu på Margrethegården i Ribe, hvor hun døde 28. maj 1993, 96 år gammel. Poul Martin Poulsen solgte ejendommen ifølge skøde lyst 8. november 1960 til:

Ellen Marie & Poul Martin Poulsen. oktober 1982.

Gården ligger ved stenalderbopladsen Dankirke og Arne Kurt Jørgensen har gjort adskillige fund på sine marker. Det nederste øksehoved menes at være 4.500 år gammel

 

 

Arne Kurt Jørgensen.

1960-2003

Han er født 28. september 1934 i Søstrup på Sjælland. Han overtog ejendommen med ca. 20 ha. 18. december 1997 blev 15,4 ha. solgt til Jens Jørn Kruse, V. Vedsted Vej 54. I dag har han droslet lidt ned og har 10 tdr. land tilbage. Han er ugift og boede i gården med sin mor, Astrid Jørgensen, født 21. januar 1911. Hun døde 5. november 1998, 87 år gammel. Arne Kurt Jørgensen solgte 1. august 2003 ejendommen her til:

Michael Bastian Andreasen.

2003-

Han er gift med Yvonne Marlene Andreasen. De har en søn:

· 1. Niklas Bastian Andreasen, født 29. august 1996.

V. Vedsted Vej 81

Denne ejendom er opført 1856 og ejes Niels Bjerg. Ved udskiftningen blev denne hedelod på ca. ½ ha. tillagt gården Sprækvej 3. Peder Davidsen på Tornbækgaard, Ulvehøjvej 4 havde i 1854 købt denne gård på auktion og lagt jorden til sin egen gård. Ifølge skøde af 11. december 1854 solgte han så denne hedeparcel øst for byen til:

Janik Hansen.

1854-1894

Han var født 19. september 1824 på ejendommen Sdr. Kirkevej 3 og søn af Hans Jørgen Jensen. Han blev gift 19. maj 1852 med Maren Pedersen, der var født 15. oktober 1826, Skoleallé 1, Ungdomshøjskolen. De fik følgende børn:

1. Hans Jørgen Hansen, født 26. februar 1853.
2. Maren Hansen Schmidt, født 27. juli 1854.
3. Peter Andersen Hansen, født 8. juni 1856.
4. Karen Hansen Schmidt, født 13. august 1858. Hun blev gift 4. november 1879 i V. Vedsted kirke med Kristen Justesen af Havervad
5. Mariane Hansen Smidt, født 12. december 1860.
6. Jens Troelsen Hansen Smidt, født 20. november 1863.
7. Jørgen Hansen Smidt, født 21. maj 1866.
8. Niels Petersen Johansen Schmidt, født 10. februar 1869.
Iflg. kirkebogen 1879 er børnenes efternavn Smidt.

Janik Hansen var smed ligesom faderen og havde smedie her øst for byen. Han var også husmand, idet han i 1855 foruden den købte hedeparcel, hvor han lod opføre bygningen, også fik en stor fenne med fra hans faders ejendom, Sdr. Kirkevej 3. På denne parcel havde der tidligere ligget et hus, som forlængst var nedrevet. Her havde farfaderen, Jens Hansen, ca. 1792 ladet opføre et hus med smedie. Han kaldtes da Spræksmed, fordi arealerne her kaldtes Spræk. Dette areal solgte Janik Hansen dog i 1870, men købte i stedet flere nærliggende arealer. I 1894 solgte han ejendommen til Søren Jesper Nielsen. Ingen af de 7 børn ses at have bosat sig i V. Vedsted og både Janik Hansen og hustru forlod V. Vedsted sogn.

Søren Jesper Nielsen.

1894-1899

Han købte ejendommen ifølge skøde af 25. juni 1894. Han kom fra V. Vedsted Vej 99, hvor han havde boet som husmand og smed. Hans kone var nu død, og han var en gammel mand på 72 år. Angående hans familieforhold se V. Vedsted Vej 99. Han døde som aftægtsmand 29. marts 1899, 76 år gammel.

Hans Christian Rechtnagel.

1899-1902

Han havde ejendommen Sdr. Kirkevej 3 sammen med denne, og der er berettet om hans familieforhold. Han fik skøde på ejendommen her fra skifteretten den 2. november 1899. Da han købte ejendommen, var der 2½ ha. til denne, men han øgede jordtilliggendet ved køb. I 1908 køber han ejendommen V. Vedsted Vej 141. Ifølge skøde lyst 19. februar 1902, solgte han igen denne lille ejendom til:

Thomas Marius Thomsen.

1902-1941

Han var født 5. april 1875*) og var gift med Ane Marie Riber, der var født 28. december 1875 i Øster Aabølling, Roager sogn. I deres ægteskab fødtes følgende børn: *)Jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård er Thomas Marius Thomsen født 4. maj 1874

1. Axel Thomsen, født 19. april 1902
2. Olga Thomsen, født 1. november 1903. Hun blev gift 18. april 1926 i Ribe Domkirke Kaj Strådt Olesen Meldgaard, født 26. februar 1900 i Nørre Aaby, søn af Laurt Olesen og hustru Johanne Strådt. Olga blev skilt og blev gift igen 27. august 1949 i Sct. Catarinæ Kirke med enkemand, arbejdsleder Anders Stræde Nielsen af Vemb, Ringkøbing, født 2. marts 1904 i Vildbjerg Sogn
3. Anne Thomsen, født 21. december 1907. Hun døde 15. maj 1919, 11 år gammel.
4. Signe Thomsen, født 9. juli 1918. Gift med Karl Møller Christensen.
Marius Thomsen købte meget jord indtil ejendommen, der ved hans død 12. september 1935 var på 16 ha. Han blev 61 år gammel. Ane Marie Riber døde i Ribe 7. december 1961, knap 86 år gammel. Ejendommen her solgte hun ifølge skøde lyst 5. juli 1941 til svigersønnen:

Karl Møller Kristensen.

1941-1971

Han var født 18. juni 1920 og blev gift 17. november 1940 i V. Vedsted kirke med Signe Thomsen, der var født på gården 9. juli 1918. Af deres børn kendes:

1. Dødfødt dreng4 født 6. juli 1941 på V. Vedsted Mark.
2. Annelise Kristensen, født 6. Juli 1941 på V. Vedsted mark. Trilling.
3. Bent Kristensen, født 28. september 1942 på V. Vedsted Mark. Han blev konfirmeret i 1957.
4. Birgit Møller Kristensen, født 22. juli 1946.
Karl Møller Christensen havde foruden landbruget her arbejde som mælkekusk på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Signe Møller Christensen døde 27. december 2003 på Riberhus Plejehjem, 85 år gammel. Der blev solgt jord fra ejendommen og 1971 blev gården solgt til:

Martin Christian Bjerg.

1971-2000

Han var da præst på Mandø. Han var født 14. juli 1917 i Hee og gift 1946 med Vera Knudsen. Om familieforholdene se V. Vedsted Vej 131. Ejendommen var nu på ca. 5 ha. Jorden, som nu hører til gården, er for størstedelens vedkommende skov og hedearealer.  Efter at han holdt op med præstegerningen, flyttede Vera og Martin ind i den gamle gård. Her døde Martin Bjerg den 11. marts 1986, 68 år gammel. Vera Bjerg døde 20. januar 2000, 82 år gammel.

Mandø-Posten nr. 105 – 1986. DØDSFALD. Det meddeles os, at pastor emeritus Martin Bjerg, præst og lærer på Mandø 1964-1985, er død på Ribe sygehus, efter længere tiltagen­de sygdom, 69 år gammel. Martin Bjerg var oprindelig læreruddannet, men tog senere sin præsteuddannelse efter den akademiske ordning. Pastor Bjerg og hustru, Vera Bjerg, faldt godt til på Mandø. Vera Bjerg er uddannet sygeplejerske og fungerede som hjemmesygeplejerske på øen, så begge var i en periode fuldt optaget. Martin Bjerg og familie kunne lide naturen på Mandø og sås ofte færdes i eng og ved strand. På grund af sygdom måtte Martin Bjerg for et års tid siden trække sig tilbage og søge sin afsked, hvorefter familien flyttede til deres landsted i Vester Vedsted, en idyllisk beliggende landejendom, som familien Bjerg havde erhvervet for flere år siden. Se Mandøposten, bind 4, side 132. Æret være Martin Bjergs minde.

Huset blev nu overtaget af sønnen:

Niels Bjerg.

2000-

Han er født 7. juni 1948 i Ringe. Han blev gift med Anne Mette Ladekær.

V. Vedsted Vej 82

 

Her bor i Marian og Niels P. Rosenmay. Huset er bygget 1897 på et areal købt fra ejendommen V. Vedsted Vej 98, der da ejedes af Margrethe Nielsdatter, Simon Møllers enke. Manden, der lod huset opføre, var:

Søren Nielsen Sørensen.

1897-1918

Han var sergent i grænsegendarmeriet og født 10. august 1861 i Kauslunde på Fyn. Han blev gift 18. juli 1896 i V. Vedsted med Bodil Marie Jessen, der var født 14. juli 1876 i Hviding som datter af Bertel Pedersen Jessen. Se V. Vedsted Vej 113. De fik 4 børn:

1. Anna Kirstine Sørensen, født 10. maj 1897 i V. Vedsted. Hun døde 13. juni 1897, 1 måned gammel.
2. Kirstine Dorthea Sørensen, født 16. juni 1898.
3. Bertel Jessen Sørensen, født 26. august 1900
4. Anton Alfred Sørensen, født 6. april 1908.

Søren Nielsen Sørensen var ubereden gendarm i V. Vedsted fra 1. oktober 1894 til 5. maj 1920. Han købte i 1897 en byggegrund fra toften til V. Vedsted Vej 98 af enken Margrethe Møller. Søren Nielsen Sørensen solgte ifølge skøde lyst 2. oktober 1918 dette hus til:

Bodil Marie Jessen & Søren Nielsen Sørensen

Jep Peter Lausten.

1918-1926

Han var født 26. marts 1842 i et hus der nu er borte, V. Vedsted Vej 102 og var, indtil han flyttede ind i huset her, ejer af gården Okholmvej 3. Se videre der. Han var ugift og købte, mens han boede her, toften fra ejendommen V. Vedsted Vej 98. Kort før sin død skænkede Jep Peter Lausten de 2 lysekroner, der hænger den dag i dag til V. Vedsted kirke. Herom skriver han til menighedsrådet:

2/3 1926. Jeg har i den sidste Tid beskæftiget mig med og tænkt paa, med det ærede Meningheds billigelse og önske at gøre til vor Kirkes forskjønnelse, og jeg vilde nu at det helst skulde være et Par Lyskroner naar det for Prisen var overkommelig, nu ved jeg jo ikke spor af Prisen og kan derfor ikke bestemme en vis Sum. De skulde jo helst være de mest Tidssvarende og pæne 2-3.000 maaske 3.000 vilde jeg jo kalde lidt meget, men som sagt jeg vilde jo helst det skulde være de 2 Kroner, een kan jo ikke gjøre det, vi tages jo senere ved, det ærede Menighedsraad maa jo nok være medbestemmende. Agtelse Jep Peter Lausten.

Menighedsrådet billiger gaven. Jep Peder Lausten døde ca. 1½ måned senere, 18. april 1926 på Ribe sygehus, 84 år gammel. Huset tilfaldt nu ifølge skifteretsattest hans broder, Søren Lausten. Han solgte den med det samme til:

Kristian Laustsen Jepsen.

1926-1938

Han var født 17. oktober 1865 i huset V. Vedsted Vej 143 som søn af Jeppe Laustsen. Han var kvartermester i Aarhus, hvor han blev gift og fik 2 døtre:

1. Elvira Jepsen, født ca. 1895, ugift.
2. Henny Jepsen, født ca. 1902. Gift Hansen.

Kristian Jepsen blev gift igen i 1913 i Aarhus med Astrid Olivia Jepsen, der var født 10. januar 1887 i Aarhus. Olivia og Christen Jepsen flyttede ind i huset her i 1928. Kristian Laustsen Jepsen døde 2. december 1936, 71 år gammel, og hans enke, Astrid O. Jepsen, flyttede til Ribe. Hun kom tilbage til V. Vedsted, hvor hun boede hos datteren, Else, til sin død den 29. oktober 1975*

· 1. Else Jepsen blev født 12. april 1914 i Aarhus. Hun blev gift 1935 med Anker Michelsen. Se V. Vedsted Vej 94.

Huset her solgte Astrid Olivia Jepsen til:

Hans Andersen Nielsen.

1938-1960

Han fik skøde tinglyst 3. september 1938. Han var født Præstevej 12 i Sdr. Farup og havde tidligere haft ejendommen V. Vedsted Vej 73 øst for byen. Hans Nielsen var gift med Henriette Kristiane Hansen og de flyttede ind i huset i 1938. Hans Andersen Nielsen døde 6. marts 1948, 60 år. Hans kone, Henriette Kristiane Hansen, døde 13. januar 1965 i Ribe, knap 80 år gammel. Huset blev i 1960 solgt til:

Adolf Andersen.

1960-1992

Han var født 5. juni 1902 på gården, V. Vedsted Vej 58. Hyrdegaarden. Han var gift med Meta Marie Klaaby. Se videre V. Vedsted Vej 58. Adolf Andersen døde 25. april 1990, 87 år gammel. Meta Andersen døde 10. maj 1992, 84 år gammel. Huset blev herefter af arvingerne solgt til:

Marian & Niels P. Rosenmay.

1992

Niels P. Rosenmay er født 22. september 1962 som søn af Inger og Palle Rosenmay, Ribe. Han blev gift 23. september 1989 i Sct. Catharinæ Kirke i Ribe med Marian Wonsyld der er født 17. januar 1967 som datter af Åge og Elly Wonsyld, Sdr. Hygum. Niels og Marians børn:

1. Kristian Rosenmay, født 8. august 1991
2. Jakob Rosenmay, født 23. juli 1994

V. Vedsted Vej 84. Hjemly

 

Dette hus blev bygget 1939, og det var Peder Davidsen, der var ejer af gården, V. Vedsted Vej 105, der lod huset bygge på en grund købt fra ejendommen V. Vedsted Vej 82.

Peder Davidsen.

1939-1971

Han var født 22. september 1872 på gården V. Vedsted Vej 127, Klostergaarden, og han var gift 1902 med Johanne Kirstine Andersen fra Randerup. Fra 1908-1939 drev de gården V. Vedsted Vej 105. De flyttede ind i huset her i efteråret 1939. Peder Davidsen døde 1949, 76 år gammel. Deres ugifte datter, Christine Davidsen, født 17. juni 1904, flyttede hjem til moderen, Johanne Davidsen, der døde 1963, 92 år gammel. Christine Davidsen arvede nu huset, som hun solgte 1971 til Elna Ditlefsen. Christine kom på plejehjem i Ribe, hvor hun døde 1981. Christine Davidsen testamenterede det halve af sin formue til V. Vedsted kirke, Sdr. Kirkevej 20, hvorved koret kunne udsmykkes i forbindelse med restaurering 1977-85.

Elna Marie Ditlefsen, født Thomsen.

1971-1989

Hun var født 3. april 1915 og enke efter Hans Madsen Ditlefsen, der havde ejet gården, V. Vedsted Vej 105. Se der. Hun flyttede i december 1989 til huset Sdr. Kirkevej 14, som var nybygget. Huset her blev solgt til:

Birthe Thye Kristensen & Børge Midtgaard.

1989-1996

Birthe blev født 14. januar 1962 i Vemb som datter af Rosemarie og Ejvind Kristensen. Børge Midtgaard blev født 21. oktober 1958 i Egebæk som søn af Inger og Bent Midtgaard, Vibetoften 7. Birthe Kristensen og Børge Midtgaard har en datter:

1. Maja Thye Kristensen, født 17. marts 1983 i Vinum.
Børge Midtgaard døde 6. juli 1996, 37 år gammel. Birthe solgte huset til:

UgeAvisen 10. december 1996. Solid rødstensvilla med delvis udnyttet tagetage, beliggende på god grund midt i byen. Indeholdende bl. a. 2 sammenhængende stuer, spisestue, køkken, badeværelse og baggang. Loftsetagen: 2 værelser og mulighed for yderligere udnyttelse. Kontant: 455.000 kroner. Grund: 1085 m2. Hus: 108 m2. Værelser: 3.

Ungdomshøjskolen.

1996

Her bor i dag Dorte Fuglebjerg.

V. Vedsted Vej 86

 

Dette hus er opført 1975 – 76 og det var Britta og Jørgen Windeballe, der lod dette hus opføre.

Britta & Jørgen Windeballe

1976

De har 2 børn:

· 1. Anne Marie Windeballe, født 30. september 1975.

· 2. Søren Windeballe, født 17. januar 1979.

Jørgen medvirkede i V. Vedsted Musikfestival 2001.

V. Vedsted Vej 87. Klitten

 

 

Her bor i dag arkitekt John Jensen. Alt tyder på, at der her er bygget et lille 4 fags hus omkring 1830. Huset blev da bygget på et areal, som hørte under ejendommen V. Vedsted Vej 99. Hvem, der har boet i det lille hus, vides ikke, men det har været folk, som sad til leje under meget små forhold. Huset er ikke blevet særskilt matrikuleret i 1840. I 1880 er huset blevet udvidet mod øst, og der er bygget stald og lade mod vest. Denne udvidelse blev foretaget af:

Martin Jensen.

1880-1938

Han var født 11. juni 1859 i Stepping sogn og blev gift 16. december 1879 med Cecilie Cathrine Sørensen, der var født 26. juli 1851 på ejendommen V. Vedsted Vej 99. Hun var datter af Søren Jesper Nielsen og Mette Kirstine Jensdatter. Ved dette ægteskab fik Martin Jensen det gamle hus, som han lod udvide. Cecilie og Martin Jensen fik 2 børn:

1. Maren Jensen, født 22. september 1880. Hun forblev ugift og passede faderen på hans gamle dage. Hun fik skøde på denne ejendom i 1935.
2. Søren Jesper Jensen, født 1. juli 1882. Se V. Vedsted Vej 109, Bjørnkærvej 7 og V. Vedsted Byvej 3.
Martin Jensen og datteren, Maren, flyttede i 1938 til V. Vedsted Byvej 3, hvor de havde ladet et nyt hus bygge. Martin Jensens kone døde 1. juli 1927, 76 år gammel. Ejendommen blev solgt til:

Klitten i Kaj Jensens tid. Udlånt af Anders Clausen Jensen.

 

 

Kaj Jensen.

1938-1945

Han er født 27. marts 1917 i Århus. Han blev gift 18. juni 1937 i Hjortlund kirke med Andrea Nielsine Jensen (født Mortensen), født 29. april 1918 i Ribe. De overtog ejendommen 1. april 1938. De fik fire børn i V. Vedsted:

1. Anders Clausen Jensen, født 18. juni 1938 i V. Vedsted.  Hillerød med Hanne Line Petersen.
2. Betty Meta Jensen, født 15. november 1939 i V. Vedsted.
3. Svend Morten Jensen, født 25. august 1941 i V. Vedsted.
4. Gurli Karen Jensen, født 3. september 1943 i V. Vedsted.

Under krigen udlejede Kaj Jensen en hest til Greis Guldberg. Se V. Vedsted Vej 145. Kaj og Andrea flyttede midlertidigt til Jedsted, hvor de boede til leje fra 1. august 1945 til 1. april 1946 hos Andreas mor. Her fødtes tvillingerne:

5. Bent Clausen Jensen, født 8. januar 1946 i Jedsted.
6. Leif Clausen Jensen, født 8. januar 1946 i Jedsted.
Kaj Jensen voksede op i Jernvedlund, inden han købte ejendommen her med 9 tønder land jord. Den 1. april 1946 overtog Kaj og Andrea ejendommen Lillemosevej 3. Se der. Se også Hermelintoften 30. Ejendommen her blev solgt til:

V. Vedsted Vej 87 i 1950´erne. Udlånt af Klara Pedersen.

 

 

Niels Peter Hansen Pedersen.

1945-1971

Han var født 10. september 1884 og gift med Kirstine Knudsen. Han havde siden 1929 været ejet af ejendommen V. Vedsted Vej 54. Se der. Kirstine og Niels P. Pedersen overtog stedet her 1. august 1945 og drev nu denne lille ejendom i deres alderdom. Han døde 28. juli 1966, 81 år gammel, og hun døde 12. marts 1971, 85 år gammel. I 1965 blev jorden, som tilhørte ejendommen lagt til gården, V. Vedsted Vej 54, som da ejedes af sønnen, Hans Pedersen. I 1971 blev huset solgt til:

Nis Thue Nissen.

1971-1972

I 1972 solgtes det videre til:

Peter W. Nissen.

1972-1979

Han var overlæge ved Ribe sygehus og ejede den sammen med Karna Nissen. Ifølge skøde lyst 23. oktober 1979 blev huset solgt til:

John Jensen.

1979

Han var født 26. maj 1940 og er arkitekt. Han var søn af Elly og Roald Jensen, der var gift i Bramming 4. juni 1939. John Jensen bor sammen med Birgitte Bondrup Lasbo, der er født 22. april 1965 i Esbjerg. John Jensen har 2 børn:

I-53

1. Johnny Brian Jensen, født 4. marts 1966 i Middelfart.
2. Lene Jensen, født 9. december 1970 i Hviding.
Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”.

V. Vedsted Vej 91. Østergaard

Det gamle stuehus og stald lige før det blev revet ned.

 

 

En gård som i dag ejes af Klooster Hendrikus J. van Het. Denne gård hørte til den kongerigske del af landsbyen i tiden før 1864. Det var den østligste gård i det gamle V. Vedsted, og går vi tilbage til middelalderen, lå her en af de virkelig store gårde, nemlig en gård på 8 ottinger (ca. 424 tdr. land). Det vil sige en gård på samme størrelse, som V. Vedsted Hovedgaard og gården Okholm. Gården blev dog delt allerede i tidlig middelalder, så den ved 1600-tallets begyndelse var en gård på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land), og det er gårdens størrelse, da denne beretning begynder. Den hørte under domkapitlet i Ribe indtil omkring 1670, da den blev delt med 1 otting til Ribe Hospital og 1 otting blev udlagt til ryttergods. Det vil sige, at bonden på denne gård var fæster under to herrer. Den første kendte bonde på gården var:

Povel Andersen.

ca. 1630-1673

Han kaldtes også Povel Ottersbøl, så det er muligt, at han kom fra denne landsby. Han var født omkring år 1600 og blev gift ca. 1630 med Maren Povelskone. Fra deres ægteskab kendes kun én søn:

1. Anders Povelsen, født omkring 1633. Han fik fæstet efter faderen.
Povel Andersen døde i december 1675 og hans kone, Maren, døde i juli 1679. Efter Povel Andersen fulgte i 1673 sønnen:

Anders Povelsen.

1673-1687

Han var født 1633 og blev gift 16. november 1673 med Agnethe Eskelsdatter, der var født omkring 1640. Deres ægteskab var barnløst og hun døde i marts 1683, blev begravet 27. marts. Anders Povelsen kom i andet ægteskab 7. oktober 1683, da han blev gift med Kirsten Mathiasdatter, der var født 1653. I dette ægteskab fødtes datteren:

1. Maren Andersdatter, født juli 1684 og døbt 13. juli.
De fik ikke flere børn, og i 1687 døde Anders Povelsen. Han blev begravet 5. juni. Kirsten Mathiasdatter blev gift på ny den 15. januar 1688 og med:

Troels Nielsen.

1687-1701

Han havde allerede i 1687 fået overdraget fæstet af gården. Han var født omkring 1660 og muligvis i Rejsby eller Ø. Vedsted. I ægteskabet mellem Troels Nielsen og Kirsten Mathiasdatter fødtes 3 børn:

1. Maren Troelsdatter, født 6. februar 1689.
2. Anders Troelsen, født 23. november 1690.
3. Niels Troelsen, født 30. januar 1693
Den 2. juli 1695 døde Kirsten Mathiasdatter, 42 år gammel. Troels Nielsen blev gift anden gang 4 måneder efter, den 3. november 1695 med Maren Sørensdatter, der var født ca. 1664. De fik også 3 børn:

1. Lavrids Troelsen, født 6. juli 1696. Han blev gift 1719 med Anne Madsdatter Bondesen. Se V. Vedsted Byvej 6.
2. Hans Troelsen, født 10. november 1697.
3. Maren Troelsdatter, født 18. juni 1699.
Da det sidste barn blev født, var faderen, Troels Nielsen, død. Han døde 29. maj 1699. Hans enke, Maren Sørensdatter, blev gift igen den 3. juli 1701 med:

Hans Jepsen.

1701-1721

Han var født ca. 1670 i Roager og overtog nu ved sit ægteskab fæstet af gården. Det er dog ikke gået særlig godt for denne mand, thi i 1710 måtte han afstå fæstet af den ene otting til kromanden, Anders Hansen, på V. Vedsted Vej 127. Det var den otting, som han havde fæstet fra Ribe Hospital. Fra 1710 er gården her kun på 1 otting, som hører under ryttergodset. I ægteskabet mellem Hans Jepsen og Maren Sørensdatter fødtes kun én søn:

I-55

1. Troels Hansen, født 18. juni 1702. Han overtog gården.
Maren Sørensdatter døde 28. november 1722, 58 år gammel, og Hans Jepsen døde 6. marts 1739 som aftægtsmand på gården, 69 år gammel. Gården var da overtaget af sønnen:

Truels Hansen.

1721-1758

Han var født på gården 18. juni 1702 og blev gift 12. oktober 1721 med Ester Termendsdatter, der var født 16. december 1692 på gården, Ulvehøjvej 15, og datter af Terman Pedersen og Ellen Nielsdatter. Truels Hansen og Ester fik følgende børn:

1. Maren Truelsdatter, født 9. februar 1723. Gift 1748 med Anders Sørensen Outzen. Se gården, Skoleallé 4, Skovhuset.
2. Karen Truelsdatter, født 11. april 1725. Gift først med Peder Mathiasen og senere med Laurids Michelsen. Se Skoleallé 6, Rosengaarden.
3. Ellen Truelsdatter, født 8. juli 1728. Død 17. august 1754, 26 år gammel.
4. Bodil Marie Truelsdatter, født 15. september 1732. Hun blev gift med Laust Hansen, V. Vedsted Vej 102.
5. Hans Truelsen, født 6. april 1735. Han overtog fødegården.
Truels Hansen døde på gården 3. april 1765, 62 år gammel, og hans kone, Ester Termendsdatter, døde 12. september 1766, 73 år gammel. Gården var da overdraget til sønnen:

Hans Truelsen.

1758-1803

Han var som anført født på gården 6. april 1735. Han blev gift første gang den 6. oktober 1758 med Mette Lasdatter Puggaard, der var født 27. maj 1723 på gården, Skoleallé 2, Østgaarden. Hun var datter af Las Lauridsen Brodersen. I Hans Truelsens ægteskab med Mette Lasdatter fødtes 3 børn:

1. Truels Hansen, født 21. juni 1760. Han blev gårdmand på gården, Skoleallé 6, Rosengaarden.
2. Las Lauridsen Hansen, født 17. juni 1762. Han blev gårdmand på gården, Skoleallé 2, Østgaarden.
3. Laurids Hansen, født 1763. Han blev gårdmand på gården, V. Vedsted Vej 137.
Den 18. marts 1765 døde Mette Lasdatter Puggaard, knap 42 år gammel. Hans Truelsen blev gift anden gang 23. juli 1768 i Brøns kirke med Karen Harisdatter Pinborg, døbt 12. september 1734 i Brøns kirke og født i Havervad som datter af Hans Nielsen Pinborg og Mette Petersdatter. I dette ægteskab fik Hans Truelsen 5 børn:

1. Hans Hansen, født 22. december 1769. Død 15. juni 1770.
2. Mette Hansdatter, født 13. marts 1772. Død 15. marts 1772.
3. Niels Hansen, født 20. august 1773. Død 18. september 1773.
4. Ester Marie Hansdatter, født 30. oktober 1774. Død 22. januar 1775.
5. Hans Hansen, født 5. december 1776. Han fik fødegården efter faderen.
Det var, mens Plans Truelsen havde gården, at udskiftningen af fællesskabet fandt sted, og gården fik da et areal på 53 tdr. land. Hans Truelsen og Karen Pinborg kom på aftægt i 1805, da sønnen fik gården til selveje. Hans Truelsen døde 21. oktober 1815, 80 år gammel. Hans kone, Karen, døde 28. marts 1817, 83 år gammel. Ejer af gården var nu sønnen:

Hans Hansen.

1803-1847

Han overtog gården i 1803, og det er muligt, at gården på dette tidspunkt har haft ret nye bygninger, men det kan ikke bevises. Han var født 1776 og blev gift 23. februar 1805 med Maren Clemends Chrestensdatter, der var født 2. oktober 1783 på gården Degnetoftevej 1 som datter af Christen Michelsen og Dorothe Clemensdatter. Hans Hansen og Maren Clemens fik 6 børn:

1. Karen Hansdatter, født 19. december 1805. Død 23. marts 1807.
2. Chresten Hansen, født 17. december 1807. Han døde 1. januar 1839 af tuberkulose, 31 år.
3. Karen Hansdatter, født 5. januar 1810. Hun fik fødegården.
4. Dorthea Hansdatter, født 8. oktober 1812.
5. Mette Marie Hansdatter, født 25. april 1816.
6. Hans Hansen, født 14. september 1818. Død 17. juli 1844 af tuberkulose, 25 år gammel.
I-57

Hans Hansen og Maren Clemens Chrestensdatter kom begge på aftægt hos svigersønnen, da han overtog gården 1847. Her døde Hans Hansen 21. februar 1850, 73 år gammel, og hans kone døde 22. september 1847, knap 64 år gammel. Gården ejedes da af svigersønnen:

Michel Hansen.

1847-1881

Han var født 12. september 1818 på den gård, som har ligget på Degnetoftevej 2, og som senere blev fattiggård. Han var søn af gårdmand Hans Jørgensen og Ingeborg Christensdatter. Han blev gift 4. marts 1848 med datteren på gården, Karen Hansdatter. De fik kun én søn:

1. Hans Michelsen Hansen, født 3. december 1848. Han fik gården i 1881.
Michel Hansen blev ingen gammel mand. Han døde 12. marts 1851, kun 32 år gammel. Han var af velhavende familie, så der blev en ret stor arv til den lille faderløse søn, Hans, da Michel Hansens fader i 1852 solgte gården til en anden søn. Der blev 266 rbdl. til drengen. Se under Degnetoftevej 2. Michel Hansens enke, Karen, drev nu gården i mange år, indtil sønnen blev voksen. Hun skødede den til ham den 24. oktober 1881.

Hans Michelsen Hansen.

1881-1886

Han blev gift 5. september 1872 med Anne Mette Nielsen, der var født 12. marts 1851 på ejendommen Vester Bjergvej 2 og datter af Niels Clausen. I dette ægteskab fødtes i V. Vedsted 4 børn:

1. Mikkel Hansen, født 23. september 1874.
2. Marie Kirstine Hansen, født 11. november 1877. Hun døde 4. august 1878, ¾ år gammel.
3. Niels Klausen Hansen, født 17. august 1879.
4. Laurids Varming Hansen, født 20. april 1882.
5. Marie Kirstine Hansen, født 28. juni 1884.
Den 26. februar 1886 solgte Hans Hansen gården til Mads Lassen. Hans Hansens gamle mor, Karen Hansdatter, døde 15. september 1886, 76 år gammel. Hun kom ikke fra den gamle gård, mens hun var i live. Hvad der blev af familien Hans M. Hansen vides ikke, men nu var gården solgt til.

Mads Hansen Lassen.

1886-1923

Han var født 29. januar 1856 i Øster Vedsted som søn af Laust Hansen Lassen og Maren Aschou Madsdatter. Mads Lassen blev gift 12. oktober 1888 med Maren Nielsen, der var født 21. juli 1856 i Baungaard ved Kalvslund. De fik følgende børn:

1. Hans Hansen Lassen, født 11. april 1889. Død 5. februar 1891, 1 år gammel.
2. Hansemine Marie Lassen, født 18. marts 1891.
3. Marie Lassen, født 25. januar 1893.
4. Niels Valdemar Lassen, født 13. april 1894. Han blev gift 1923 med Karen Feddersen og de overtog hans fødegård.
5. Martin Lassen, født 14. maj 1895.
I 1923 købte Mads Hansen Lassen en mindre ejendom i V. Vedsted, V. Vedsted Vej 74. Han flyttede nu hertil, og her døde han 12. juli 1933, 77 år gammel. Hans kone, Maren Nielsen, var død 12. maj 1930, 74 år gammel. Gården var i 1923 afstået til sønnen:

Niels Valdemar Lassen.

1923-1947

Han var født på gården 13. april 1894 og blev gift 13. april 1923 i V. Vedsted kirke med Karen Feddersen, der var født 23. maj 1892 på ejendommen Trækærvej 26. Hun var datter af husmand Hans Christian Feddersen og Maren Poulsen. Hendes forældre døde, mens hun var lille, og hun kom i pleje hos Bartolin Andersen. Se V. Vedsted Vej 64. Valdemar Lassen og Karen Feddersen fik en datter:

1. Erna Lassen, født 8. maj 1926 i V. Vedsted. Hun blev 947 gift med Svend Kristian Legaard og de overtog hendes fødegård.
Niels Valdemar Lassen solgte i 1947 gården til svigersønnen, Svend Legaard, og flyttede til ejendommen, V. Vedsted Vej 74, som han overtog efter søsteren, Marie Lassen. Valdemar mistede her sin kone, Karen, ved en ulykke. Hun døde 15. oktober 1948, 56 år gammel.

Svend Kristian Legaard.

1947-1976

Han var født 23. september 1918 i Outrup og søn af Jørgen Kristian Legaard og Ane Marie Barslund. Svend Legaard blev gift 13. november 1947 i V. Vedsted kirke med Erna Lassen, der var født på ejendommen 8. maj 1926. De fik følgende børn:

I-59

1. Valdemar Lassen Legaard, født 23. april 1948 i V. Vedsted.
2. Jørgen Kristian Legaard, født 11. marts 1949 i V. Vedsted. Han blev gift 8. februar 1969 med Gunda Okholm Westergaard. Se V. Vedsted Vej 95, Mandøvej 22 og Vibetoften 5.
3. Børge Legaard, født 18. november 1950 i V. Vedsted.
4. Poul Legaard, født 10. juni 1954 i V. Vedsted. Han blev gift 30. december 1981 i Ribe med Tove Poulsen.  Han havde først fødegården.
5. Kristian Legaard, født 18. september 1964 i V. Vedsted.
6. Karen Marie Legaard, født 18. februar 1966 i V. Vedsted. Hun blev gift 16. september 1989 med Jens Bang Jensen. Se V. Vedsted Vej 74.
Svend Kr. Legaard overtog Gaarden i 1947 efter Svigerforældrene. Arealet er paa 38 Tdr. Land samt lidt Eng og Mose. Bygningerne er opført: 2 Længer i Tiden 1750-1800, Stalden er bygget 1951. Besætningen er i Dag paa 9 Køer, 14 Ungkreaturer, 2 Heste, 3 Søer, 43 Fedesvin og Grise, 120 Høns. Der er siden Overtagelsen lagt fast Tag paa Bygningerne, installeret Vandværk samt Malkemaskine.

Svend Kr. Legaard døde 4. februar 1972, 53 år gammel. Erna Legaard drev gården videre. I 1976 overtog hun ejendommen V. Vedsted Vej 74. I 1977 huset V. Vedsted Vej 95. I 1986 Sdr. Kirkevej 1. Gården her blev i 1976 overtaget af sønnen:

Poul Legaard.

1976-1982

Han overtog gården med 25 ha. Han blev gift 30. december 1981 med Tove Poulsen. Erna Legaard var da flyttet til ejendommen V. Vedsted Vej 74. Poul Legaard var med i den første bestyrelse i V. Vedsted Landsbyforening. I 1982 forlod Tove og Poul Legaard ejendommen og flyttede til Gørding. Gården blev nu overtaget af:

Per Jespersen Nielsen.

1982-1998

Han fik skøde på gården 15. august 1982. Han blev født 20. august 1962 i Gl. Hviding som søn af Karen Marie og Niels Jespersen Nielsen. Han var ugift. I 1989 blev der bygget ny stald. Den gamle stald, der blev bygget i 1951 og udvidet i 1962, bliver stadig udnyttet. Stuehuset er vel 200 år gammelt. Per Jespersen Nielsen døde i V. Vedsted 28. august 1997, 35 år gammel. Han er begravet på Hviding kirkegård. Gården her blev af arvingerne solgt ifølge lyst skøde 16. januar 1998 til:

Hendrikus Jacobus van´t Klooster

1998

Han stammer fra Holland, hvor han er født 10. oktober 1955 i Eemnes som søn af Lament Van´t Klooster, Eemnes og Cilia Van´t Klooster fra Verhoef. I daglig tale kalder han sig Harrie. Han bor sammen med Bodil Kathrine P. Hansen. Hendrikus har en søn:

1. Jimmy Van´t Klooster, født 17. april 1987 i Holland.
Besætninger er i år 2000: 80 køer og 80 ungkreaturer. Der hører 38 ha. til gården, herunder 6 ha. købt af Jens Jørn Kruse, V. Vedsted Vej 54 ved jordfordelingen i 1998. Under orkanen 3. december 1999 blæste det gamle stuehus.

 

 

 

 

V. Vedsted Vej 92

 

Her bor Martin Bang Jørgensen. Huset er opført 1896 – 97. Før dette hus blev opført, lå der på samme sted et andet meget gammelt hus, hvor der til tider boede to familier, så huset fik to matrikelnumre, nemlig 57 og 58. Den vestre del af huset fik nr. 58 og den østre nr. 57. Dette hus var ejet af Ribe Hospital og var engang i 1700-tallet opført på en grund fra gården, Degnetoftevej 1. I dette hus boede i 1787 enken:

Maren Nielsdatter.

1787-1800

Hun var født 5. maj 1727 på gården, Sprækvej 3, som datter af bonden Niels Rasmussen. Hun blev gift 10. november 1764 med Søren Jespersen, Sdr. Farup Vej 46, Sdr. Farup og de fik en datter:

1. Severine Sørensdatter, født 14. oktober 1765 på gården, Sprækvej 3, der var fæstet af hendes morbroder, Søren Nielsen. Hun døde 21. juli 1791, 27 år gammel.
Hendes fader, Søren Jespersen, var død 23. februar 1765, så moderen fødte barnet hos hendes broder. Maren Nielsdatter fæstede da huset her, hvor hun boede til sin død 15. oktober 1800. Hun blev 72 år gammel. Huset var da delt mellem to familier og hun boede i den vestre del. Denne del af huset blev efter hendes død fæstet af:

Berthel Pedersen.

1800-1857

Han var født i Terpling, Aastrup sogn, ca. 1751 og blev gift 18. oktober 1794 med Anne Marie Lauestdatter eller Lauritzdatter, der var født 9. januar 1760 på gården V. Vedsted Vej 102. De fik 3 børn:

1. Bodel Marie Berthelsdatter, født 5. maj 1796.
2. Mette Marie Berthelsdatter, født 15. maj 1796. Hun var ugift og boede i huset til sin død 13. november 1857.
3. Laust Hansen Berthelsen, født 4. maj 1798.
4. Peder Hansen Berthelsen, født 27. juli 1800. Han døde 3. januar 1801, ½ år gammel.
Berthel Pedersen døde 30. august 1828, 76 år gammel. Hans kone, Anne Marie Lauestdatter, døde 2. maj 1848, 91 år gammel. Hun boede da sammen med sin ugifte datter i den vestlige del af huset, som nu var overtaget af V. Vedsted sogneråd. I den østlige del af huset boede i 1790:

Niels Nielsen Oulund.

1790-1818

Han var født ca. 1753 og gift med Giertrud Nielsdatter, der var født ca. 1755. De fik i ægteskabet 4 børn:

1. Niels Bertelsen Oulund, født 6. februar 1782.
2. Peter Hansen Oulund, født 28. juli 1784.
3. Bertel Oulund, født 1. februar 1786. Død 6. november 1786, 7 måneder gammel.
4. Lauritz Lassen Oulund, født 8. november 1787.
5. Maren Nielsdatter, født 6. maj 1790.
3. Anne Kiestine Nielsdatter eller Nielsen, født 7. oktober 1791. Hun blev gift med Nis Lauritsen. Se Præstevej 10 i Sdr. Farup.
4. Niels Nielsen Oulund, født 17. marts 1795. Han fik huset efter faderen.
Niels Oulund var indsidder og daglejer. Han døde 22. marts 1822 og hans kone, Giertrud, døde 21. september 1829, 74 år gammel. Denne del af huset blev i 1818 overtaget af sønnen:

Niels Nielsen Oulund.

1818-1866

Han var født 1795 og havde samme navn som faderen. Han blev gift 10. oktober 1818 med Mette Katrine Frandsdatter, der var født ca. 1790 i Høm. Hun tjente da hos kromanden i V. Vedsted, Niels Davidsen. Niels Oulund og Mette Katrine fik flg. børn.

1. Dødfødt drengebarn, født 17. marts 1819.
2. Dødfødt drengebarn, født 5. april 1820.
3. Dødfødt datter, født 17. april 1821.
4. Gjertrud Marie Nielsdatter, født 27. april 1822.
5. Anne Nielsdatter, født 19. oktober 1825.
Niels Oulund døde 8. oktober 1862, 67½ år. Han hængte sig i sengebåndet. Hans kone døde som fattiglem på fattiggården, Degnetoftevej 2, 20. november 1869, 79 år gammel. Kommunen ejede huset indtil 1866, hvor det blev overtaget eller købt af

Jannik Laustsen

1866-1897

Han var født 28. juli 1820 i huset, V. Vedsted Vej 143, og søn af Laust Laustsen Janniksen. Han blev gift 21. november 1848 med Lene Marie Pedersdatter, der var født 24. august 1820 i Sdr. Farup som datter af Peder Mathiasen Johansen. Se matr. nr. 41 i Sdr. Farup. Jannik Laustsen og Lene Marie fik 9 børn:

1. Kirsten Marie Janniksen, født 27. juni 1848.  Hun døde 24. april 1864, 15 år gammel.
2. Martheline Janniksen, født 22. august 1850. Hun døde 10. juli 1860, 10 år gammel.
3. Maren Janniksen, født 4. november 1852 i V. Vedsted. Hun døde som ugift aldersrentenyder 27. august 1928 på Ribe Sygehus, 75 år gammel.
4. Petrea Matthea Janniksen, født 7. marts 1855.
5. Laura Kirstine Janniksen, født 18. april 1857.
6. Peder Mathiasen Janniksen, født 24. december 1860. Død 5. oktober 1861.
7. Marteline Marie Janniksen, født 26. august 1861.
8. Kirsten Marie Janniksen, født 8. oktober 1866. En tvilling.
9. Peder Mathiasen Janniksen, født 8. oktober 1866. En tvilling. Han døde 19. marts 1879, 12 år gammel.
I kirkebogen 1879 er Jannik Laustsens efternavn Lauridsen.

Jannik Laustsen var arbejdsmand og familien levede i ringe kår, så han tog omkring 1870 en tur til Amerika for at tjene penge. Han kom dog hjem igen og døde i V. Vedsted 4. juli 1880, 60 år gammel. Hans kone, Lene Marie, døde 11. februar 1900, 79 år gammel. Hun solgte huset til:

Søren Hansen Klemmensen.

1897-1933

Han havde hidtil haft gården, V. Vedsted Vej 105, hvor han var født 1829. Han lod det gamle hus nedrive og i 1897 blev det nuværende hus opført. Her boede han nu med sin kone, Henriette Lauritsen. Han døde her den 28. juni 1908, 79 år gammel. Henriette Klemmensen døde 8. juli 1934, 83 år gammel. Huset blev nu købt af:

Knud Nielsen Knudsen.

1933-1967

Han havde hidtil haft gården V. Vedsted Vej 119, som han nu solgte til Nis Bastian Andreasen. Han flyttede ind i huset her og boede i mange år sammen med Ane Marie Truelsen, født Andreasen, der var enke. Se Mandøvej 20. Hun holdt hus for ham. Ane Marie Truelsen døde 24. oktober 1950, 82 år gammel. Knud Nielsen Knudsen døde 13. januar 1954, 88 år gammel. Huset blev nu arvet af:

Nis Bastian Andreasen.

1954-1967

Han lejede det ud til Mathilde og Jens Lassen, der tidligere boede Sdr. Kirkevej 17. Mathilde Lassen døde 9. april 1961, 68 år gammel, og Jens Lassen døde 17. august 1961, 76 år gammel.

Nis Bastian Andreasen.

1967-2002

Han afstod i 1967 gården, V. Vedsted Vej 119, Bendixminde, til sønnen Knud Bent Andreasen og flyttede ind i huset her. Angående familieforhold se V. Vedsted Vej 119. Nis Bastian Andreasen døde 29. januar 2002, 94 år gammel. Metha Andreasen flyttede 15. december 2002 til Sdr. Kirkevej 4. Huset solgte hun i 2003 til:

JydskeVestkysten 14. november 1999. NAVNE. DIAMANTBRYLLUP. Metha og Nis Bastian Andreasen, Vester Vedsted Vej 92, Vester Vedsted, har mandag diamantbryllup. Nis Bastian Andreasen er gammel Vester Vedsted dreng, og det var en given ting, at han skulle være landmand. Han købte i 1934 gården af en onkel. Han begyndte med at rive de stråtækte staldbygninger ned og bygge nyt, ligesom han købte ny besætning. Nis B: Andreasen blev hjemme de første år efter skolen. Han var kun 17 år, da hans far døde. Derefter drev han stort set gården, indtil hans bror kom hjem fra Amerika. Efter militærtjenesten havde Nis Bastian Andreasen ophold på Antvorskov Højskole. Senere havde han pladser på Sjælland, inden han blev ansat på Gørdinglund. Han uddannede sig som kontrolassistent, og havde arbejde i Fåborg/Årre og Billund. Nis Bastian Andreasen har altid været meget interesseret i lokalområdet. Han har siddet i mejeriets bestyrelse, og i bestyrelsen for venstreforeningen. Her er han i dag æresmedlem. Endvidere har han i 38 år været i bestyrelsen i Vester Vedsted plantage. Metha Andreasen er opvokset på en gård i Billum ved Varde. Efter skolen fik hun en huslig uddannelse, og hun var på Rødding Højskole. Metha Andreasen har altid været kendt som en meget dygtig husmor. Hun har holdt såvel hus som have i bedste stand. Nu kniber det dog med helbredet, så Nis Bastian Andreasen har måttet overtage havearbejdet. Det klarer han trods de 92 år. Ægtefællerne har tre børn: Knud, der har overtaget gården, Morten, der bor i Voel ved Silkeborg, og Karen Marie i Jernved. Desuden har de syv børnebørn og to oldebørn. Diamantbrylluppet fejres med flaghejsning ved hjemmet og fest på Hviding Kro.

JydskeVestkysten 3. april 2002. NAVNE. 90 ÅR. Metha Andreasen, Vester Vedsted Vej 92, Ribe, fylder i dag 90 år. Metha Andreasen er opvokset i Billum ved Varde og blev i 1939 gift med nu afdøde Nis Bastian Andreasen. I sin ungdom havde hun forskellige pladser i huset og var på Rødding Højskole. Metha har været en god husmor og holdt hus og have i bedste stand. Familien har altid været midtpunktet i hendes liv. De fik i ægteskabet tre børn, og hun har nu ni børnebørn og tre oldebarn. Mange har nydt godt af Metha Andreasens hjælpsomhed og bagværk. Mange småkager har hun bagt og foræret til venner og familie under sygdom eller til en given lejlighed. Børnebørnene har tilbragt mange ferier i Vester Vedsted og nydt godt af madkurven i skov og ved strand. Trods sin høje alder er Metha stadig åndsfrisk og følger med i, hvad der rører sig. Sygdom igennem en del år har gjort hende mindre mobil, men ved god hjælp af hjemmeplejen bor hun stadig i huset. I januar havde hun den sorg at miste sin mand. Sit handicap til trods var hun ham en god støtte i den sidste tid med sygdom og sengeleje. Fødselsdagen fejres hos en søn og svigerdatter.

Martin Bang Jørgensen.

2003-

V. Vedsted Vej 94

 

Her har fra første halvdel af 1700-tallet ligget et hus, som da tilhørte slægten Fridsch i Ribe. Denne familie i Ribe var meget rig og boede fra 1717 på Porsborg. Mads Pedersen Fridsch var justitsråd og rådmand og senere var sønnen Peder Madsen Fridsch borgmester i Ribe i midten af 1700-tallet. Huset hørte som de fleste andre til den kongerigske del af byen. I huset boede i 1746:

Frantz Christensen.

1746-1795

Han var markmand i V. Vedsted og blev gift 11. november 1746 med Cathrine Olesdatter Damgaard, der var født oktober 1720 som datter af Ole Povelsen Sommersted, Skoleallé 14. Frantz Christensens børn:

1. Christen Frantzen, født 6. december 1747.
2. Ole Frantzen, født 19. august 1749.
3. Maren Frandsdatter, født 27. oktober 1751. Gift 1792 med Christen Madsen. Se Sprækvej 3.
4. Mette Frantzdatter, født 22. april 1756. Død 8. august 1756, 3 mdr. gammel.
5. Mette Frantzdatter, født 9. august 1757
6. Povel Frantzen, født 17. oktober 1759. Død 2. april 1760, 26 uger gammel.
7. Povel Frantzen, født 20. februar 1762.
Frantz Christensen døde 20. marts 1764, 67 år gammel. I 1787 sad hans kone, Cathrine Olesdatter Damgaard, som enke i huset. Hvem der boede i huset efter familien Frantz Christensen vides ikke, men i 1795 bor i huset:

Niels Hansen Puggaard.

1795-1815

Han var født ca. 1755 og gift med Kiesten Ollufsdatter, der var født ca. 1770. De fik i V. Vedsted 2 børn:

I-63

1. Karen Kjestien Nielsdatter, født 3. august 1796. Hun døde 17. oktober 1796, 11 uger gammel.
2. Karen Kjestien Nielsdatter, født 16. november 1797.
3. Hans Peter Nielsen, født 8. november 1799.
Denne familie blev heller ikke længe i V. Vedsted, men hvem der fulgte efter denne vides ikke. I 1815 boede i huset:

Niels Hendricksen.

1815-1855

Han var født ca. 1778 og blev gift i V. Vedsted kirke 9. september 1815 med Wibecke Jensdatter, der var født 19. februar 1786 på gården, Okholmvej 3, som datter af Jens Nielsen Snedker og Anne Pedersdatter. Børnene efter Niels Hendricksen og Vibecke Jensdatter:

1. Karen Nielsdatter, født 23. november 1815.
2. Ane Kirstine Nielsdatter, født 5. oktober 1818. Gift 1857 med Hans Frederik Nielsen. Se V. Vedsted Vej 129.
3. Maren Nielsdatter, født 23. november 1821.
4. Hendrick Nielsen, født 23. november 1824.  Han overtog huset.
5. Jens Mortensen Nielsen, født 17. august 1829.
Niels Hendricksen var skrædder. Han døde 26. september 1840, 63 år gammel. Hans kone, Vibecke Jensdatter, døde 2. juli 1855, 69 år gammel.  Huset var da overtaget af sønnen:

Hendrick Nielsen

1855-1859

Han var født på stedet 23. november 1824. Han overtog huset efter moderens død 1855.  Han solgte huset til:

Frederik Henrik Dionyssus Jensen.

1859-1892

Han var født i Flensborg 1808 og var gift med Ingeborg Hansen, der var født i Marstal 1806 som datter af Albert Hermann Hansen. De kom til V. Vedsted som ældre mennesker og havde ingen børn. Han havde tidligere været smed. Ingeborg Hansen døde 28. januar 1890, 83 år gammel. Frederick Henrick Jensen døde 14. februar 1895, 87 år gammel. Han havde dog forinden solgt huset til:

Hans Sørensen Lindberg.

1892-1898

Han havde lejefolk i dette. Frederick Jensen boede her til sin død. Hans Sørensen Lindberg var gift husmand af Sdr. Farup. Født i Aastrup. Forældre: ungkarl Lauritz Sørensen og ugifte Ane Margrethe Hansdatter. Hans Sørensen Lindberg døde 22. maj 1900 i Sdr. Farup. Hans Sørensen Lindberg havde skøde dateret 22. juni 1892, og han solgte igen huset  til:

Peder Nielsen Schjerlund.

1898-1912

Han havde sikkert siddet til leje i huset, før han købte det. Han var født ca. 1859 og gift med Edeline Schjerlund, født Petersen. Han var skrædder. I V. Vedsted blev født 4 børn (2-5):

1. Peter Scherlund, født 17. december 1891 i Visby sogn.
2. Krestine Schjerlund, født 13. marts 1893.
3. Jørgen Petersen Schjerlund, født 4. december 1895.
4. Kristian Andersen Schjerlund, født 10. januar 1899.
5. Thorvald Petersen Schjerlund, født 16. marts 1901.
6. Ellen Marie Schjerlund, født 21. januar 1905.
I kirkebogen har præsten streget j´et i Schjerlund.

Peder Nielsen Schjerlund solgte i 1903 en lille jordlod, matr. nr. 4 til Jens Peter Jensen, hvor V. Vedsted Vej 54 blev opført. Peder Nielsen Schjerlund døde 20. juni 1906, 45 år gammel. Hans kone, Edeline, solgte huset 6. marts 1912, og familien flyttede fra sognet. Hun solgte til:

Jeppe Nielsen Christensen.

1912-1920

Han var født i Raahede 16. april 1847 Endrup Møllevej 1. Han var søn af Jeppe Christensen, der var død efter en løbskkørselsulykke kort før barnet blev født. Jeppe Nielsen Christensen blev konfirmeret 1864 i V. Vedsted kirke. Han var gift med Jensine Christensen. Han døde 29. marts 1914 i huset, 66 år gammel. Hans enke solgte igen huset ifølge skøde lyst 28. juni 1920 til:

Carl Henrik Hellesø.

1920-1920

Han var grænseoverløber. Han blev senere husmand i Raahede, Endrup Møllevej 4. Han solgte huset igen i 1920 til:

Carl Frederik Christensen.

1920-1922

Han havde ejendommen i 2 år og solgte i 1922 til:

Jes Møller.

1922-1927

Han havde det lejet ud. Her boede folk, der arbejdede ved digebygning, der huskes en mand ved navn Mamsen. Senere boede her arbejdsmand:

Andreas Hansen.

1927-1927

Han boede i huset først i 1920-erne og fik også skøde på dette i 1927. Han var født 13. september 1887 og gift med Maren Andersen, der var født 4. oktober 1891. Han ernærede sig som arbejdsmand. Familien flyttede meget rundt, og kun det yngste af deres 5 børn blev født i V. Vedsted. Børnene var:

· 1. Hansine Hansen.

· 2. Andrea Hansen.

· 3. Bothilde Hansen.

· 4. Ella Hansen.

· 5. Gunnar Marius Hansen, født 18. december 1924 i V. Vedsted.

· 6. Oda Hansen, født 29. september 1926 i V. Vedsted.

Andreas Hansen var fodermester. I 1927 flyttede Andreas Hansen med familie til Hviding sogn. Andreas Hansen døde 16. marts 1968, 80 år gammel. Hans kone, Maren Hansen, født Andersen, døde 23. november 1964, 73 år gammel. Begge er begravet på Hviding kirkegård. Huset her blev solgt til:

Peder Michelsen.

1927-1935

I-65

Han havde lejefolk i dette. Han boede i huset V. Vedsted Vej 143. I 1935 blev det gamle hus nedbrudt, og der blev bygget nyt. Et værksted blev bygget i 1934 og i 1935 blev beboelseshuset bygget. Hele denne ejendom blev i 1935 overtaget af Peder Michelsens søn:

Anker Michelsen.

1935-1990

Han var tømrer og faderen murer, så de havde selv opført bygningerne. Anker Michelsen var født 23. oktober 1906 i Egebæk og søn af Metha og Peder Michelsen, der senere boede i huset V. Vedsted Vej 143. Anker Michelsen blev gift 1. december 1935 i V. Vedsted med Else Jepsen, der var født 12. april 1914 i Aarhus som datter af Christen Lauridsen Jepsen og Astrid Olivia Jepsen. Se V. Vedsted Vej 82. Else og Anker Michelsen fik 2 drenge:

1. Dan Lindberg Michelsen, født 26. september 1936.  Han overtog Sdr. Farup Vej 38, Krogården.  Se Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig”.
2. Kjeld Lindberg Michelsen, født 6. oktober 1940.
Anker Michelsen er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. I Anker Michelsens værksted var der indrettet en bolig og her boede skomager Johan Harald Jørgensen. Se angående ham under Mandøvej 3. Anker Michelsens fader, Peder Michelsen, tilbragte sine sidste år her. Han døde 1. december 1956, da var hans kone, Metha, forlængst død. Hun døde 13. august 1945. Anker Michelsen døde 11. juni 1975, 68 år gammel. Else Michelsen solgte ejendommen 23. december 1990 og flyttede i 1991 ind i huset Sdr. Kirkevej 8.

Anne-Vera & Jannik Petersen Madsen.

1990-

Angående familieforhold se gården V. Vedsted Vej 58, Hyrdegaarden. Anne-Vera Madsen døde 4. juni 2011, 70 år gammel.

JydskeVestkysten 10. december 2010. NAVNE. GULDBRYLLUP. Anna-Vera og Jannik Madsen, Vester Vedstedvej 94, V. Vedsted, har fredag den 10. december guldbryllup. Anna-Vera er født i Vester Vedsted, Jannik i Råhede. De drev i mange år Hyrdegaarden i V. Vedsted med stor flid. Anna-Vera hjalp til på gården og var senere dagplejer. Hun er kendt for hendes store hjælpsomhed. De sidste arbejdsår var hun i hjemmeplejen, hvor hun var meget vellidt blandt såvel kollegaer som borgere. Hun er også kendt for hendes talrige kniplinger, som mange har fået æren at modtage. Jannik Madsen er ligeledes altid parat med en hjælpende hånd, og altid frisk på en snak. De sidste aktive arbejdsår var Jannik pedelmedhjælper på Ungdomshøjskolen, et job, han var rigtig glad for. Nu nøjes han med at arbejde lidt for børnene og kører en gang eller to i egen varm mad ud til pensionister for Hviding Forsamlingshus. Anna-Vera og Jannik Madsen har tre børn samt seks børnebørn, og dagen fejres med hele familien.

JydskeVestkysten 11. juni 2011. Anna-Vera Madsen, V. Vedsted Vej 94. V. Vedsted er stille sovet ind, 70 år. Anna Vera voksede op på en gård i V. Vedsted og efter endt skolegang, fortsatte hun på Ølgod Ungdomsskole og igen senerc et ophold pa Rønshoved højskole. derefter forskellige pladser i huset i området ved Ribe/V. Vedsted. I 1960 blev Anna-Vera gift med Jannik Madsen, og de overtog sammen hendes forældres gård i V. Vedsted. som de sammen drev indtil 1990, hvor de flyttede ind til V. Vedsted. Annå-Vera var i en periode dagplejemor, men skiftede senere til hjemmehjælper i lokalområdet, indtil hun i 2001 gik på efterløn. Anna-Vera deltog aktivt i foreningsarbejde i lokalområdet, ligesom hun sammen med sin mand passede hus og have. Ferier var der tidligere ikke tid til, men da datteren flyttede til Canada i 1988, tog de en tur over til hende, og det startede en del ferieture til bl.a Kina, Cambodia og andre interessante steder. Anna-Vera Madsen efterlader sig sin mand Jannik Madsen, tre børn, Ove der bor i Egebæk-Hviding, Uffe i Ø.Vedsted og Helle i Skærbæk samt syv børnebørn.

V. Vedsted Vej 95

 

Dette hus blev bygget 1971 på en grund fra ejendommen V. Vedsted Vej 91. Det var en søn fra denne gård, som først ejede huset.

Jørgen Kristian Legaard.

1971-1977

Han er født 11. marts 1949 på gården V. Vedsted Vej 91 og blev gift 8. februar 1969 med Gunda Westergaard, der er født 31. juli 1949 og datter af Marie og Niels Westergaard. Gunda og Jørgen Legaards børn:

1. Ingrid Legaard, født 4. oktober 1968.
2. Svend Legaard, født 6. marts 1972 i V. Vedsted.
Gunda og Jørgen Legaard solgte huset. De købte da gården, Mandøvej 22 i V. Vedsted. Se også Vibetoften 5. Huset blev solgt til Jørgen Legaards mor:

Erna Legaard.

1977-1983

Se videre V. Vedsted Vej 91 og 74 samt Sdr. Kirkevej 1. Erna Legaard  solgte det til:

Esben Lagoni Johansen.

1983-1995

Han er født 1. februar 1959 i Brørup og søn af Maria og Svend Aage Johansen, Præstevej 18 i Sdr. Farup. Esben Johansen bor sammen med Lisbeth Bork, der er født 1. juni 1960 og datter af Judith og Knud Bork. Se Mandøvej 16. Lisbeth og Esbens børn:

1. Daniel Bork Johansen, født 14. september 1986.
2. Jonas Bork Johansen, født 16. juni 1988.
1. april 1995 byttede Esben ejendom med sine forældre og flyttede til Præstevej 18, Sdr. Farup. De ny ejere af huset er:

Svend Aage Johansen.

1995

Svend og Maria boede før Præstevej 18 i Sdr. Farup. Svend Aage Johansen er født 10. august 1923 i Kamp, Obbekær sogn, som søn af Ejler M. Johansen og Karoline Mathilde født Hansen. Svend Aage Johansen er gift med Maria Lagoni, født 27. marts 1933. Hun er datter af Sigrid og Chr. N. Lagoni i Kløjing, Nr. Løgum. Maria og Svend Aage Johansens børn:

1. Helen Lagoni Johansen, født 22. oktober 1956 i Bobøl.
2. Bente Lagoni Johansen, født 13. oktober 1957 i Bobøl.
3. Esben Lagoni Johansen, født 1. februar 1959 i Brørup.
4. Bodil Lagoni Johansen, født 3. september 1960.
5. Søren Lagoni Johansen, født 27. februar 1963 i Bobøl.
Maria Johansen døde 10. juli 2011, 78 år gammel.

 

V. Vedsted Vej 96

 

Dette hus beboes i dag af Bodil Nissen. Huset er meget gammel. Huset hørte tidligere til de såkaldte kongerigske ejendomme i V. Vedsted og var fæste under Ribe Hospital. Huset er opført på dette sted ca. 1746 af beboeren på gården, V. Vedsted Vej 98. Huset blev altså bygget på gårdens toft, dette var almindeligt på disse tider. Det var altså bonden, Anders Nissen, der lod huset opføre til sin søn:

Knud Andersen.

1746-1776

Han var født 12. september 1721 V. Vedsted Vej 98 og søn af Anders Nissen og Karen Mikkelsdatter. Han blev gift 15. april 1746 med Karen Pedersdatter Led, der var født 9. august 1721 på gården Ulvehøjvej 11 som datter af gårdmand Peder Hansen Lundsmark. Knud Andersen var husmand, hjulmand og tækkemand. Han fik 3 børn i sit ægteskab med Karen Pedersdatter:

1. Karen Knudsdatter, født 9. april 1747. Død 10. juni 1747.
2. Peder Knudsen, født 23. april 1749. Han overtog senere huset.
3. Karen Knudsdatter, født 1. juni 1751. Hun døde 22. november 1753.
Den 14. juni 1751 døde Knud Andersens kone i barselseng kun 30 år gammel. Han blev gift igen den 18. november 1752*) og nu med Kirsten Eskildsdatter, der var født 1724 i Normsted, Brøns sogn, og datter af Eskild Knudsen og Anne Marie Pedersdatter. Knud Andersen fik i dette ægteskab 4 børn:

*) Ægteskabet blev godkendt ved kongelig bevilling: Knud Andersen af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Knud Andersen af Vester Vedsted sogn og Kirsten Eskildsdatter af Brøns sogn udi Ribe stift, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at Knud Andersens afgangne hustrue og bemeldte Kirsten Eskildsdatter, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 20 oktober 1752.

1. Anders Knudsen, født 4. januar 1754. Død 22. marts 1761, 7 år gammel.
2. Eskild Knudsen, født 19. maj 1755. Senere i Vester Aabølling, Brøns sogn.
3. Karen Knudsdatter, født 5. september 1756.
4. Else Knudsdatter, født 19. november 1758. Hun døde ? marts 1783, 24 år gammel.

Kirsten Eskildsdatter døde 22. december 1758, 34 år gammel, og Knud Andersen døde 19. maj 1761, 39 år gammel. Efter dette ægtepars tidlige død blev huset fæstet af Maren Pedersdatter Led, Ulvehøjvej 11, der var født 1. januar 1717 og datter af Peder Hansen Lundsmark og altså søster til Knud Andersens første kone. Hun har vel også skullet tage sig af de forældreløse børn. Hun blev aldrig gift og døde 13. august 1793, 76 år gammel. I 1776 blev fæstet overtaget af Knud Andersens søn:

Peder Knudsen.

1776-1803

Han var født på ejendommen 1749 og blev gift 5. november 1779 med Anna Cathrina Jørgensdatter, der var født 23. september 1755 på ejendommen Sdr. Kirkevej 3. Hun var datter af husmand, Jørgen Pedersen Smed. Peder Knudsen var husmand og hjulmager ligesom faderen. I hans ægteskab med Anne Cathrine Jørgensdatter fødtes 3 børn:

1. Knud Pedersen, født 15. maj 1780. Han blev gift 22. november 1800 med Mette Christensdatter fra Ansager sogn. Af deres børn kendes:
· 1. An Cathrine Knudsdatter, født 6. februar 1801.

· 2. Christen Knudsen, født 13. oktober 1804.

2. Birethe Cathrine Pedersdatter, født 15. oktober 1782. ·

Birthe Cathrine (Christine) Pedersdatter (Petersen) døde 25. juli 1845 i Ravsted sogn i en alder af 62 år.

3. Anne Marie Pedersdatter, født 9. maj 1788. Hun blev gift 1811 med Jens Jensen, Se V. Vedsted Vej 98.

I 1803 blev gården V. Vedsted Vej 98 nedlagt som gård og her købte Peder Knudsen nu bygningerne og flyttede til denne ejendom, som var hans faders fødehjem. Huset her solgte han i 1803 til:

Lars Thermansen.

1803-1850

Han var født i Hviding og døbt 2. august 1772 og søn af Terman Nielsen. Se Vester Bjergvej 11. Han blev gift 16. november 1805 med Anne Bothilla Jensdatter, der var født ca. 1773. De fik to døtre:

1. Maren Larsdatter, født 20. januar 1808.
2. Margrethe Larsdatter, født 20. november 1813.

Lars Thermansen var snedker. Han døde 4. juli 1854, 82 år gammel. Hans kone, Anne Bothilla, døde 8. februar 1853, 79 år gammel. Huset var den 15. maj 1850 blevet skødet til svigersønnen:

Nikolaj Peder Nielsen.

1850-1881

Han var født 2. december 1816 i Lund, Burkal sogn, og blev gift 11. juni 1839 med Margrete Larsdatter, der var født på ejendommen. De fik i deres ægteskab 6 børn:

1. Anne Marie Nicolajsen, født 6. oktober 1839. Død 19. september 1846, 6 år gammel.
2. Kirsten Marie Nicolajsen, født 29. september 1840. Død 17. januar 1850, 9½ år gammel.
3. Peder Lassen Nicolajsen, født 19. oktober 1845. Død 1. februar 1850, 4 år gammel.
4. Anne Marie Nicolajsen, født 11. februar 1848. Død 24. april 1852, 4 år gammel.
5. Peder Lassen Nikolajsen, født 23. juli 1851. Han blev husmand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Byvej 28.
6. Kirstine Marie Nikolajsen, født 6. maj 1855. Hun blev gift med Jens Petersen og de overtog senere ejendommen her.
Nikolaj Peder Nielsen døde 28. september 1869, 52 år gammel. Han var skomager. Hans kone, Margrete Larsdatter, døde 14. december 1886, 73 år gammel. Ejendommen blev overtaget i 1881 af svigersønnen:

Jens Petersen.

1881-1891

Han fik skøde på huset den 13. oktober 1881. Han var født 1. april 1853 i Tohede, Nr. Løgum og blev gift 30. marts 1878 i V. Vedsted kirke med Kirstine Marie Nikolajsen, der var født på stedet 6. maj 1855. Jens Petersen og Kirstene Marie Nicolajsen fik i V. Vedsted 5 børn:

1. Bodilde Nielsine Petersen, født 1. februar 1879.Død 26. november 1893 14 år gammel.
2. Margrethe Nikoline Petersen, født 6. december 1881.
3. Niels Kristian Petersen, født 25. oktober 1884. Han blev meldt savnet 30. august 1916 ved Somme i Frankrig under 1. verdenskrig. Hans navn er nævnt på mindestenen på Hviding kirkegård.
4. Nikolaj Petersen, født 20. juli 1887. Han blev gift 8. december 1908 i Tjæreborg kirke med Kathrine Margrethe Andreasen, født 13. august 1886 i Tjæreborg
5. Elda Elise Marie Petersen, født 11. juli 1890. Hun blev gift 6. februar 1920 i Ribe Domkirke med smed Christian Peter Jakobsen

I 1891 solgte Jens Petersen huset her og købte en mindre gård i Hviding by ikke langt fra den gamle præstegård. I Hviding fødtes 3 børn:

5. August Marius Petersen, født 17. august 1892.
6. Dødfødt drengebarn, født 15. marts 1895
7. Otto Bertel Petersen, født 22. december 1898.
Jens Petersen døde i Hviding 19. maj 1927, 74 år gammel. Hans kone, Kirstine M. Petersen, født Nicolaisen, døde i Hviding, 29. december 1915, 70 år gammel. Begge er begravet på Hviding kirkegård. Huset på V. Vedsted Vej, som her bliver beskrevet, solgte Jens Petersen i 1891 til:

Hans Sørensen Lindberg.

1891-1893

Han boede ikke i huset og solgte det videre i 1893 til:

Søren Hansen Nielsen.

1893-1895

Han var fra Skads og boede heller ikke i huset, men havde det udlejet. Han solgte et par år efter til.

Jens Christian Nielsen.

1895-1899

Han var fra Darum og boede ikke i huset, men ejede det. Han solgte i 1899 stedet til:

Hans Andersen Pedersen.

1899-1903

Efter ham fulgte i 1903 en ny ejer, nemlig:

Søren Knudsen.

1903-1905

Han solgte i 1905 til:

Nis Lorentzen Holm.

1905-1907

Han boede i V. Vedsted, men sikkert ikke i huset. Han solgte da også dette ifølge skøde tinglyst 16. april 1907 til.

Johan Christensen.

1907-1918

Han boede i Brøns og havde lejefolk i huset. I huset boede fra 1901 til 1917 følgende familie, som sad til leje i huset:

Hans Nielsen.

1901-1917

Født 27. juni 1837. Gift med Ane Marie Nielsen, født 6. februar 1859. De havde en søn:

· 1. Hans M. Nielsen, født 13. oktober 1901.

Manden var arbejdsmand, men fik senere aldersrente. Denne familie flyttede dog fra sognet omkring 1917 og Johan Christensen solgte i foråret 1918 huset til:

Peter Jensen Beyer.

1918-1951

Han var født 15. december 1859 på gården Smalhale 7 i V. Vedsted. Gift 12. marts 1886 med Mathea Margrethe Møller. De havde til 1918 boet på gården, Sprækvej 3. Se videre der. Peter J. Beyer købte nu huset her. I 1920 købte han sammen med Peder N. Lorentsen huset V. Vedsted Vej 98, som de delte mellem sig. Peter J. Beyer fik den østre halvdel, som han brugte til hønsehus og værksted. Peter J. Beyer døde 20. april 1943, 83 år gammel. Hans kone, Mathea, døde 5. december 1947, 85 år gammel. Da var halvdelen af huset, V. Vedsted Vej 98, forlængst solgt til Peder Lorentsen. Huset her blev i 1947 overtaget af Peter J. Beyers børnebørn. Svend, Helge og Dora Troelsen. Se Sprækvej 3. De solgte huset 2. november 1951 huset til:

 

Dorthea Nielsen, født Jørgensen.

1951-1962

Hun var født 21. januar 1893 og enke efter Anders Peder Nielsen. Se videre Vester Bjergvej 11 i V. Vedsted. Dorthea Nielsen boede her i huset sammen med sin datter, Astrid Nielsen, der var født 16. januar 1917. De tog i 1962 ind på alderdomshjemmet, Riberhus. Her døde Dorthea Nielsen 29. december 1966, 73 år gammel. Datteren, Astrid Nielsen døde 19. november 1987, 70 år gammel. Huset her blev solgt 27. marts 1962 til:

Mads Shelde Hansen.

1962-1967

Han var murer og gift med Edith Hansen, der er født 12. oktober 1939 på ejendommen V. Vedsted Vej 36 i Egebæk. I 1967 byggede han et nyt hus på Harevej 4 i Egebæk og flyttede ind i dette. Huset her solgte han 4. oktober 1967 til:

V. Schmidt.

1967-1970

Han var bankdirektør i Esbjerg. Han solgte huset 30. september 1970 til:

Erik Lauridsen.

1970-1971

Tjener på Postgården i Ribe. Han solgte 9. juli 1971 til:

Per Lundgaard Jensen.

1971-1974

Han havde huset i godt 3 år og solgte 4. december 1974 til:

Martin Schou.

1974-1977

Han solgte atter huset den 8. august 1977 til:

Kjeld Nissen.

1977-1985

 

Han er gift med Karen Nørgaard, De solgte huset den 16. juli 1985 til Bodil Nissen og flyttede til Ribe, hvor de bor Kongensgade 9.

Bodil Nissen.

1985

Hun er født 4. marts 1948 i Fredericia som datter af Lene og Hans Nissen. Hun overtog huset 1. juli 1985. Hun bor sammen med Flemming Larsen og har en søn:

1. Klaus Anders Nissen, født 14. januar 1976 i København.
Det gamle hus blev nedrevet og var væk 1. september 1993. Herefter blev et nyt hus bygget. Flemming Larsen døde 21. februar 2012 og blev bisat på Bispebjerg Kirkegård.

V. Vedsted Vej 98

Her bor Peter Andresen. Dette er også en nedlagt landbrugsejendom, men det er meget længe siden, at gårdens jorder blev bortsolgt, nemlig 1803. Gården hørte tidligere til den kongerigske del af landsbyen og var fæste under Ribe Hospital. Gårdens tilblivelse som selvstændig landbrug med egne bygninger må sættes til ca. 1670. Oprindelig var denne gård en ottendedel af det, man kaldte V. Vedsted Hovedgaard, som blev delt i to før 1500-tallet. I 1660 blev den vestre del af hovedgården, Degnetoftevej 1, delt på ny. Gården her opstår da her på det sydvestlige hjørne af gården, Degnetoftevej 1´s toft. Gården var på 1 otting. Det vil sige, at gården efter udskiftningen i 1770-erne fik ca.50 tdr. land. Den første fæster af denne gård var:

Michel Lauridsen.

1660-1703

Han var født ca. 1638 og blev gift 25. maj 1673 med Anne Pedersdatter, der var født ca. 1648. De fik følgende børn:

1. Peder Mikkelsen, døbt 25. marts 1674. Død 17. marts 1678.
2. Anne Mikkelsdatter, døbt 4. maj 1676.
3. Laurids Mikkelsen, døbt 15. september 1678. Død 13. juli 1679.
4. Peder Mikkelsen, døbt 15. august 1680. Se V. Vedsted Vej 137 og Mandøvej 28.
5. Karen Mikkelsdatter, døbt 2. februar 1683. Hun blev den, som blev i fødestavnen.
6. Lauritz Mikkelsen, døbt 16. april 1686.
7. Maren Mikkelsdatter, født 4. december 1688.
8. Christian Mikkelsen, født 12. september 1694. Død 13. maj 1695.
Michel Lauridsen døde 21. januar 1721, 86 år gammel. Hans kone, Anne Pedersdatter, døde 15. november 1735, 86 år gammel. Michel Lauridsens gamle mor, Karen, der var født i 1614 døde i 1691. Den næste på gården var svigersønnen:

Anders Nissen.

1703-1739

Han fik fæstebrev på gården dateret 8. november 1703. Han var født ca. 1669 og blev gift 29. oktober 1702 med Karen Mikkelsdatter, der var født på gården her 1683. De fik 7 børn:

1. Michel Andersen, født 25. juli 1703. Han blev gift med Anne Jørgensdatter og gårdmand på Danelund, Sdr. Farup Vej 9.
2. Birgitte Andersdatter, født 9. marts 1706. Død 25. december 1707.
3. Birgitte Andersdatter, født 5. april 1709. Gift 1734 med Anders Callesen. Se Skoleallé 6. Birgitte Andersdatter døde 21. april 1744, 35 år gammel.
4. Nis Andersen, født 25. februar 1712. Han fæstede fødegården 1739.
5. Knud Andersen, født 30. april 1716. Død som spæd.
6. Anne Andersdatter, født 1. januar 1718. Gift med Niels Cramer, Høgsholm ved Grenå. Kilde: Svend B. Troelsen
7. Knud Andersen, født 12. september 1721. Han blev gift med Karen Pedersdatter Led, Ulvehøjvej 11. Se V. Vedsted Vej 96.
Anders Nissen døde 14. december 1756, 87 år gammel. Han kom fra Sdr. Farup, da han i 1702 blev gift med Karen Mikkelsdatter, men han var ikke født i Sdr. Farup. Hans fader, Nis Nielsen, kom til Sdr. Farup omkring 1672. Se Præstevej 11 (ikke fundet). Karen Mikkelsdatter døde 29. november 1738, 55 år gammel. Den næste bonde på gården var sønnen:

Nis Andersen.

1739-1762

Han var født på stedet 1712 og blev gift 16. november 1742 med Else Jørgensdatter, der var født 25. maj 1711 i Sdr. Farup. Se Danelund, Sdr. Farup Vej 9. Nis Andersen og Else fik 4 børn:

I-73

1. Anders Nissen, født 23. september 1744. Han fik fødestavnen, fæstebrev 29. juni 1762.
2. Jørgen Nissen, født 28. august 1746. Han døde 10. februar 1747.
3. Karen Nisdatter, født 12. marts 1749. Hun døde 13. maj 1758, 9 år gammel.
4. Jørgen Nissen, født 14. juni 1751.
Nis Andersen havde fæstebrev på gården fra Ribe Hospital af 14. januar 1739. Han døde på gården 14. januar 1781, 69 år gammel. Hans kone, Else Jørgensdatter, døde 10. marts 1788, knap 77 år gammel. Gården var i 1762 overtaget af sønnen:

Anders Nissen.

1762-1785

Han var født 23. september 1744 og blev viet 12. oktober 1771 i Ribe Domkirke med Karen Pedersdatter, der var født i Øster Vedsted. De fik 4 børn:

1. Nis Andersen, født 9. oktober 1772.
2. Peder Andersen, født 5. oktober 1775.
3. Anne Else Andersdatter, født 30. april 1779.
4. Søren Andersen, født 18. juli 1783.
Den 13. september 1784 døde Anders Nissen kun 40 år gammel og hjemmet blev herefter opløst. Enken med de tre ældste børn forsvinder fra V. Vedsted sogn, medens den yngste, Søren, bliver hos farmoderen, der er i live endnu i 1788. Gården bliver i 1785 fæstet af bonden:

Hans Bertelsen.

1785-1794

Han var født i Roost, Arrild sogn 1744 og blev gift 1770 i Brøns kirke med Dorthe Nielsdatter, der var født 1736 i Vester Aabølling som datter af Niels Pedersen, Hjuler. De boede først som indsiddere hos Truels Jensen i V. Aabølling, men i 1785 fæstede Hans Bertelsen gården her i V. Vedsted. Deres børn født i Brøns sogn:

1. Niels Hansen Berthelsen, født 23. marts 1771. Han blev gårdmand på gården her.
2. Maren Hansdatter, født 23. marts 1774. Hun døde 5. marts 1789, knap 15 år gammel.
I 1792 frikøbte Hans Bertelsen gården til selveje og overlod den til sønnen, Niels Hansen Bertelsen. Hans Bertelsen døde 23. maj 1797 i V. Vedsted, 53 år gammel. Hans kone, Dorthe Nielsdatter, døde 22. april 1810, 73 år gammel. Nu sønnen:

Niels Hansen Berthelsen.

1794-1803

Han fik skøde på gården her den 13. august 1794. Niels Hansen Berthelsen købte i 1803 Digegaarden eller Sdr. Kirkevej 37 af bonden, Niels Hansen, der flyttede til Lundsmark. Niels Hansen var nu ejer af to gårde, en på 50 tdr. land og Digegaarden på 100 tdr. land. Den 23. september 1803 lod han afholde auktion over parceller fra begge gårde. Her blev solgt ialt 34 parceller, samt bygninger og toft fra den lille gård, altså gården som her beskrives. Angående Niels Hansen Berthelsen se Sdr. Kirkevej 37. Bygningerne til gården her blev solgt til:

Peder Knudsen.

1803-1811

Han var født 23. april 1749 i nabohuset V. Vedsted Vej 96. Hans familie havde tidligere boet på denne ejendom, nemlig hans farfader, Anders Nissen. Peder Knudsen flyttede nu fra V. Vedsted Vej 96 til 98 og her døde han 11. februar 1826, 77 år gammel. Hans kone, Anna Cathrina Jørgensdatter, døde 7. november 1838, 84 år gammel. Angående Peder Knudsens familieforhold se V. Vedsted Vej 96. Foruden den store toft nord for ejendommen var der også en parcel i Sdr. Trækær, som var fulgt med, da gården blev udstykket. Denne parcel blev senere bebygget, se Trækærvej 17. Efter Peder Knudsen fulgte hans svigersøn:

Jens Jensen.

1811-1845

Han var født ca. 1762 i Graulund sogn ved Aalborg. Han kom på disse kanter at tjene og blev gift 1. maj 1811 med Peder Knudsens datter, Anne Marie Pedersdatter, der var født 9. maj 1788 i huset, V. Vedsted Vej 96. Jens Jensen og Anne Marie fik følgende børn:

1. Jens Jensen, født 23. juni 1811.
2. Peter Knudsen Jensen, født 8. august 1813.
3. Maren Jensen, født 12. oktober 1815.
4. Jørgen Peter Jensen, født 25. september 1817.
5. Andreas Jensen, født 3. juni 1820.
6. Anne Cathrine Jensdatter eller Jensen, født 28. marts 1823.
7. Knud Jensen, født 17. marts 1825. Konfirmeret 1840. Han overtog senere ejendommen efter faderen.
8. Martinus Jensen, født 31. august 1827.
9. Hans Peter Jensen, født 28. februar 1830.
Jens Jensen døde 7. april 1845, 82 år gammel. Anne Marie Pedersdatter døde 28. juli 1850, 62 år gammel. I 1844 solgte Jens Jensen den store parcel i Sdr. Trækær, som hørte til huset. Han solgte den til Simon Pedersen, der i 1845 lod opføre hus på denne parcel. Se Trækærvej 17. Ejendommen her i V. Vedsted blev i 1845 overtaget af:

Knud Jensen.

1845-1856

Han var skrædder og født på stedet 1825. Han blev gift 24. april 1846 i V. Vedsted kirke med Mariane Petersen, der var født 16. oktober 1822 i Jejsing, Hostrup sogn. De fik følgende børn:

1. Jens Peder Knudsen, født 24. maj 1846.
2. Anne Marie Knudsen, født 14. august 1848.
3. Eli Andreasen Knudsen, født 6. oktober 1850.
4. Nikolai Laurentius Feilberg Knudsen, født 7. marts 1853.
5. Conradine Antonette Caroline Knudsen, født 12. juli 1855 i V. Vedsted.
6. Andreas Knudsen, født 14. november 1858.
7. Henrikke Mariane Knudsen, født 22. november 1860.
8. Knuddine Katrine Knudsen, født 15. december 1863.
Det gik ikke godt for Knud Jensen. Han måtte sælge ejendommen i 1856. De 3 yngste af børnene er ikke født i huset her, men andre steder i sognet, hvor familien har kunnet leje sig ind. Hvad der blev af disse børn vides ikke, men selv hængte han sig den 15. juli 1868, 43 år gammel. Hans kone, Marianne, kom derefter på fattiggården, Degnetoftevej 2. Køberen af ejendommen var:

Søren Hansen.

1856-1859

Han overtog ejendoms ifølge lyst skøde 12. december 1856. Heller ikke ham gik det særlig godt. Søren Hansen måtte gå fra huset ifølge tvangsauktion 8. juli 1858. Ved auktionen var taksatorerne, Niels H. Pinborg, V. Vedsted og Mads Olsen fra Ø. Vedsted. Huset var takseret til 300 rdl. og jorden, ialt 2 tdr. land, ligeledes til 300 rdl.. En værtshusholder Jørgen Bang fra Ribe fik hammerslag for 900 rdl.. Han bød for den næste ejer: kilde: Svend B. Troelsen

Simon Hansen Møller.

1859-1910

Han fik auktionsskøde af 22. marts 1859. Han var født i Hjemsted, Skærbæk sogn, den 5. januar 1825, som søn af Niels Lassen Møller, og han blev gift i V. Vedsted kirke 21. oktober 1858 med Margrethe Nielsdatter, der var født 21. juni 1821 i Yder Bjerrum, Yder Bjerrumvej 6. Hun var datter af gårdmand Niels Sørensen, der først sad til leje i Yder Bjerrum, men senere købte gården, V. Vedsted Vej 127. Simon Hansen Møller var også skrædder som sin forgænger. Han fik sammen med Margrethe Nielsdatter kun et barn, nemlig datteren:

1. Mathea Margrethe Møller, født 23. juni 1862.

Simon Hansen Møller var broder til Hans Peter Møller, der boede i huset, V. Vedsted Vej 141. Simon Hansen Møller døde 16. januar 1885 af lungebetændelse, 59 år gammel. Hans enke, Margrethe, blev boende i huset, indtil hun kom på aftægt hos svigersønnen, Peder J. Bejer. Her døde hun 25. december 1912, 91 år gammel. Peder Jensen Bejer arvede dette hus her efter svigermoderen ifølge skøde tinglyst 23. juni 1909. Hun havde dog i 1897 solgt en byggegrund fra toften til grænsegendarm Søren Nielsen Sørensen. Se V. Vedsted Vej 82. Peder Jensen Bejer boede ikke i huset, men solgte det videre i 1910 til:

Launy Hermansen.

1910-1915

Han var murermester og tømrer og født på Mandø 13. marts 1881, søn af husmand Niels Chr. Hermansen og Ane Jørgensen, Mandø. Han blev gift 31. maj 1909 i V. Vedsted kirke med Petrea Dorthea Vilhelmine Nikolajsen, der var født 23. september 1887 i V. Vedsted som datter af Peder Lassen Nikolajsen, V. Vedsted Byvej 28. Launy og Petrea fik i V. Vedsted følgende børn:

1. Herluf Nicolajsen Hermansen, født 28. juli 1911.
2. Dagny Nicolajsen Hermansen, født 29. juli 1913.
3. Anna Nicolajsen Hermansen, født 13. februar 1915.
4. Marie Nicolajsen Hermansen, født 14. februar 1915. De to er tvillinger.
Launy Hermansen var murer. Han solgte ejendommen ifølge skøde tinglyst 30. juni 1915 til:

Anton Nielsen Friis.

1915-1917

Født ca. 1884. Han var gift med Ester Marie Friis, født Ebsen ca. 1894. De fik flg. børn:

1. Andreas Hansen Friis. Han blev født 1. november 1915 i V. Vedsted.
2. Anna Maria Dorthea Friis, født 17. juli 1917 i Egebæk.
3. Hans Kristian Friis, født 11. april 1919 i Egebæk.
Anton Friis var arbejdsmand og han solgte igen huset i 1917 til:

Peder Boesen.

1917-1920

Han var lærer og boede i huset V. Vedsted Vej 133, som han havde ladet bygge. Han boede ikke i huset her, som nu stod tomt. Han solgte toften fra huset i 1920 til ejeren af huset V. Vedsted Vej 82, Jep Peder Lausten. Selve huset solgte Peder Boesen i 1920 til:

Peter Jensen Beyer & Peder Nielsen Lorentsen.

1920-1936

De ejede nu huset i fællesskab. Peder Lorentsen ejede den vestlige del og Peder J. Bejer ejede den østlige del, som blev brugt til stald og værksted. I 1936 solgte Peter J. Beyer, V. Vedsted Vej 96 sin halvdel og Peder Lorentsen blev eneejer.

V. Vedsted Vej 98. ca. 1943. Foto Svend B. Troelsen.

Peder Nielsen Lorentsen.

1936-1961

Han havde hidtil haft naboejendommen, Østgaarden, Skoleallé 2, som han nu overlod til sønnen, Aage Lorentsen. Han indrettede nu det gamle hus, så det kunne bruges til beboelse. Her boede Mathilde og Peder Lorentsen i deres alderdom. Mathilde Lorentsen døde 8. juni 1954, 88 år gammel, og Peder Lorentsen døde 31. december 1960, 93 år gammel. Huset blev af sønnen Aage Lorentsen solgt i 1961 til:

Aage Juul.

1961-1966

Han var født 15. maj 1930 i Raahede og blev gift 1953 med Ruth Juul, der var født 19. juni 1932. De fik 3 børn:

1. Preben Juul, født 19. maj 1954.
2. Lars Juul, født 30. august 1959.
3. Gitte Juul, født 16. september 1963.
Aage Juul var murer og byggede bl.a. gården, Sprækvej 8. Han flyttede fra huset i 1966 til Als og derefter til Toftlund. Huset blev i 1966 overtaget af:

Mogens Juul Jørgensen.

1966-1968

Han havde kun huset i et par år, thi den 5. juni 1968 købtes huset af:

Aage Lorentsen.

1968-2002

Han havde afhændet bygningerne til sin gård, Skole Allé 2, til Ungdomshøjskolen. Angående familieforhold se Skole Allé 2 og V. Vedsted Vej 129. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Aage Lorentsen medvirkede i Radioudsendelsen om Digebyggeriet i 1991-12. Aage Lorentsen døde 12. januar 1995, 93 år gammel. Karoline Lorentsen døde 24. april 2002, 93 år gammel. Huset blev nu overtaget af:

Peter Andresen.

2003-

 

 

V. Vedsted Vej 99

Denne ejendom ejes og beboes i dag af Niels Zeerow. Bygningerne er opført på grunden ca. 1760. Denne ejendom hører, som de fleste andre til den kongerigske del af landsbyen. Den 3. november 1759 fæstede Michel Michelsen en toft af gårdmand Søren Jepsen i V. Vedsted, på gården, Sdr. Kirkevej 17. Denne toft, som lå i V. Vedsted østerby, havde tilhørt denne gård helt fra ældgammel tid og er et levn fra middelalderens dage, da denne gård tilhørte eller var en del af den østligste gård i V. Vedsted.

Michel Michelsen.

1760-1800

Han var født 14. april 1730 i Heegaard, som er navnet på tre små huse, som lå nord for bækken, se V. Vedsted Vej 64 (her er han ikke fundet). Han fæstede toften med de 6 små agre i 1759 fra Ribe Hospital. Han har sikkert ladet opføre et hus her i 1760. Han blev gift første gang 12. oktober 1759 med Anne Jespersdatter fra Raahede. De fik sammen en søn:

1. Michel Michelsen, født 27. oktober 1760. Han blev aldrig gift og i 1801 fik han almisse fra Ribe Kloster eller Hospital. Han døde 8. marts 1801, 40 år gammel.
Anne Jespersdatter døde efter at have født denne søn. Hun døde 5. november 1760, 30 år gammel. Michel Michelsen blev gift anden gang 4. december 1761 med Kiesten Termansen. De fik ingen børn og hun døde få år efter. Han blev da gift tredie gang 2. november 1765 og nu med Dorethe Christensdatter født ca. 1739. De fik en datter:

1. Anne Kiestine Michelsdatter, født 2. november 1767.
Dette ægteskab blev heller ikke langt, idet Dorethe Christensdatter døde 8. november 1767, 27½ år gammel. Michel Michelsen blev gift fjerde gang med Maren Lambertsdatter, der var født 1719, men ikke i V. Vedsted. Den 29. juni 1800 blev Michel Michelsen gift for femte gang, og det var med Kiesten Gravesdatter fra Lindknud. Der var ingen børn i de to sidste ægteskaber. Michel Michelsen har rekorden for antal ægteskaber i V. Vedsted sogn. Han døde som aftægtsmand på stedet 24. januar 1816, 87 år gammel. Ejendommen havde han kort efter 1800 solgt til:

Søren Jesper Pedersen.

1800-1822

Han var født 29. juli 1770 i Sdr. Farup, se matr. nr. 9. Han blev gift 2. november 1793 med Kiesten Andersdatter, der var født 1759 i Hillerup som datter af Anders Madsen. Søren Jesper Pedersen og hustru boede først i Heegaard, se V. Vedsted Vej 64 (ikke fundet). Her havde de huset matr. nr. 42, V. Vedsted Vej 64. Omkring 1800 overtog de så ejendommen her efter Michel Michelsen. De fik 2 børn:

1. Peder Sørensen, født 10. februar 1795. Død 22. maj 1795, 14 uger gammel.
2. Silla Cathrine Sørensdatter, født 16. december 1797 i Heegaard. Hun blev senere gift og de overtog da stedet her.
Søren Jesper Pedersen døde 25. januar 1849, 78 år gammel. Hans kone, Kiesten Andersdatter, døde 1. juni 1848, 89 år gammel. Ægteparrets eneste datter, Silla Cathrine Sørensdatter, blev gift 15. november 1822 med:

Niels Willadsen.

1822-1854

Han var født ca. 1794 som søn af husmand Willatz Thomsen i Seem. I dette ægteskab fødtes 8 børn:

I-79

1. Søren Jespersen Nielsen, født 1. februar 1824. Han blev den, der overtog stedet her.
2. Anne Nielsdatter, født 6. august 1825.
3. Peter Nielsen, født 20. september 1827.
4. Hans Thomsen Nielsen, født 18. februar 1830.
5. Anders Nielsen, født 18. april 1832. Død 15. november 1832.
6. Anne Sine Kirstine Nielsen, født 14. maj 1833. Død 10. marts 1834.
7. Anders Nielsen, født 30. november 1835. Død 5. marts 1836.
8. Anders Nielsen, født 29. juni 1838.
Niels Willadsen havde til det lille husmandssted 12 tdr. land. Han døde 12. september 1843, 49½ år gammel. Hans kone, Silla Cathrine Sørensdatter, døde 30. september 1870, 73 år gammel. Hun havde ifølge skøde af 31. maj 1854 overdraget ejendommen til sønnen:

Søren Jespersen Nielsen.

1854-1879

Han var som anført født 1. februar 1824 og blev gift 10. maj 1849 med Mette Kjerstine Jensdatter, der var født 17. september 1825 på Mandø som datter af Jens Hansen og Dorthe Hansdatter. Søren Jespersen Nielsen og Mette Kjerstine fik 2 børn:

1. Cecilie Cathrine Sørensen, født 26. juli 1851. Hun blev gift 1879 med Martin Jensen. Se V. Vedsted Vej 87.
2. Jens Hansen Sørensen, født 24. marts 1854. Han fik senere ejendommen.
· 3. Dorthea Nielsine Sørensen, født i Vester Vedsted den 14. august 1864.

Søren Jespersen Nielsen var smed og der var indrettet smedie i huset. Den 26. maj 1892 døde hans kone, Mette Kirstine Jensdatter, 66 år gammel. Den 25. juni 1894 købte den gamle Søren Jespersen ejendommen, V. Vedsted Vej 81, men han har sikkert ikke boet der, thi han havde aftægt hos sønnen, Jens Hansen Sørensen. Han døde da også her som aftægtsmand den 29. marts 1899, 76 år gammel. Ejendommen V. Vedsted Vej 81 blev solgt af skifteretten 2. november 1899 til Hans Chr. Rechtnagel. Ejendommen her var da forlængst overtaget af Søren Jespersens søn:

Jens Hansen Sørensen.

1879-1922

Han var født på ejendommen og blev gift i V. Vedsted kirke 16. december 1879 med Ane Dorthea Pedersen, der var født i Sjelborg, Hostrup sogn, 16. december 1850. De fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Meta Kirstine Sørensen, født 8. september 1880.
2. Ane Marie Sørensen, født 24. november 1882.
3. Peter Kristian Sørensen, født 1. november 1884. Ugift. Død i V. Vedsted 30. december 1966, 82 år.
4. Søren Jesper Nielsen Sørensen, født 27. december 1887. Fik senere ejendommen.
5. Søren Jørgen Sørensen, født 2. januar 1889. Levede ugift og var i Amerika. Senere ejer af ejendommen, Tøndervej 33 på Sdr. Farup Mark.
6. Jensmine Dorthea Sørensen, født 15. august 1892.
7. Christian Sørensen, født 2. marts 1895.
8. Theodor Sørensen, født 29. juni 1897. Han udvandrede til U.S.A.
Jens Hansen Sørensen og Ane Dorthea kom på aftægt i 1922 og ejendommen blev overtaget af sønnen:

Søren Jesper Nielsen Sørensen.

1922-1940

Han var født på ejendommen 27. december 1887. Han fik skøde lyst 31. maj 1922. Han havde til ejendommen 7 ha. Han blev aldrig gift og i 1940 solgte han ejendommen til broderen:

V. Vedsted Vej 99. Årstal ukendt. Markvejen nederst til venstre i billedet gik fra V. Vedsted Vej 119, Bendixminde til V. Vedsted Vej 87 og videre helt til Egebæk.

Christian Sørensen.

1940-1977

Søren J. Sørensen døde 20. juni 1956, 68 år gammel. Christian Sørensen fik skøde lyst 29. marts 1940. Han var født på stedet 2. marts 1895. Han blev gift med Esther Marie Sørensen, der var født 1. december 1905. De fik ingen børn, men adopterede en pige:

1. Margrethe Dorthea Sørensen, født 6. juni 1948
Christian Sørensen drev gården i mange år, men afstod den i 1977 til datteren, Margrethe og svigersønnen, Niels Zeerow. Christian Sørensen døde 14. juni 1981, 86 år gammel. Esther Marie Sørensen døde 29. juni 1981, 76 år gammel. De var da begge på plejehjem i Gredstedbro.

Margrethe Dorthea Sørensen.

1977-2009

Hun fik skøde på ejendommen 1. juli 1977. Hun blev gift 10. juli 1971 med Niels Erik Zeerow, der var født 12. august 1942 i Nr. Sejerslev og søn af Margrethe og Johsef Zeerow. Margrethe Sørensen havde da 3 børn:

1. Bengt Hansen Jørgensen, født 27. maj 1965 i Spandet.
2. Britta Jørgensen, født 20. oktober 1966 i Spandet.
3. Bjarne Jørgensen, født 30. juli 1968 i Spandet.
Margrethe og Niels Zeerows børn:

 

1. Inga Zeerow, født 28. marts 1971 i Vimtrup, Lintrup sogn. Hun er gift med Klaus Rauschenberg og bor V. Vedsted Byvej 36.
2. Henning Zeerow, født 17. oktober 1973
De jordarealer, som hørte til ejendommen er bortsolgt under jordfordelingen 1981. Margrethe Dorothea Zerrow døde 5. februar 2009, 60 år gammel. Niels Erik Zeerows flyttede herefter til Hermelintoften 26 i Egebæk. Gården her solgte han til:

Lene Schultz.

2009-

V. Vedsted Vej 100

Dette hus er bygget 1969-70 på en grund 4015 m2 købt 1968 af Aage Lorentsen. Huset er bygget af:

Christian Bennetzen.

1970

Han er født 15. juni 1943 i Nr. Snede som søn af provst Erik Bennetzen og Anna Margrethe Bennetzen født Forman. Christian Bennetzen blev gift 1964 i Løgsted kirke, Løgstør, med Maja Gudrun Christensen, der er født 31. august 1943 i Fjeldsø som datter af husmand Peder Christensen og Thomine Christensen, født Thomsen. Maja og Christian Bennetzen har 4 børn:

1. Birgit Bennetzen, født 12. juli 1964 i Freeslev sogn, Haslev.
2 Poul Bennetzen, født 3. maj 1966 i Ribe.
3 Bjarne Bennetzen, født 10. september 1968 i Ribe.
4. Erik Bennetzen, født 13. marts 1971 i V. Vedsted.
Christian Bennetzen har i en årrække været formand for menighedsrådet. Han var også en af initiativtagerne til V. Vedsted Landsbyforening. Christian Bennetzen købte i 1998 Det gamle Vandværk, Mandøvej 11. I slutningen af 1990´erne købte han Alfred Schødts sommerhus, Mandøvej 25 af dennes datter.

V. Vedsted Vej 102. Matr. nr. 44

 

Dette hus, som hører til de gamle huse i landsbyen, lå lige overfor bageren på Ungdomshøjskolens grund. Det blæste om i en storm ved juletid 1894 og var da ubeboet. Grunden blev solgt af Søren Hansen Lausten til efterskolen. Denne grund, på hvilken huset havde ligget, var kun på 808 m2. Dette hus var en gang i 1700-tallet opført på en grund, som tilhørte byen, og hørte til den kongerigske del af denne. Den første som vides at have boet i dette hus var:

Niels Gregersen.

1765-17??

Han var født ca. 1738 i Hostrup og blev gift 12. april 1765 i V. Vedsted kirke med Anne Marie Nielsdatter eller Korfidsen, der var født 27. september 1732 i ejendommen Sdr. Kirkevej 9. De fik i de år, de boede i V. Vedsted, 4 børn:

1. Kiesten Marie Nielsdatter, født 1. august 1765
2. Anne Cathrine Nielsdatter, født 18. februar 1768.
3. Niels Nielsen, født 22. april 1771. Han blev også kaldt Niels Grejsen efter faderen. Han var fæster af ejendommen Sdr. Kirkevej 7. Se der.
4. Karen Nielsdatter, født 23. juli 1774.
Anne Marie Nielsdatter eller Korfidsen døde 20. januar 1797, 64 år gammel. Den næste, der boede i huset, var:

Laust Hansen*).

17??-1818

Han var født 1726 i Tjæreborg og søn af Hans Lausten og Anne Madsdatter. Han blev gift 3. juni 1758 med Bodil Marie Truelsdatter, der var født 15. september 1732 på gården, V. Vedsted Vej 91. Børn i deres ægteskab:

*) I kirkebogen for 1766 og 1768 er fornavnet Lauritz. I 1770 Laurids.

1. Anne Marie Lauestdatter eller Lauritzdatter, født 9. januar 1760. Gift 1794 med Berthel Pedersen, V. Vedsted Vej 92.
2. Ellen Marie Laustdatter, født 24. august 1765. Hun døde 7. september 1766, 1 år gammel.
3. Ester Marie Laustdatter, født 17. januar 1768.
4. Mads Hansen, født 20. oktober 1770.
Laust Hansen var husmand og gik rundt og tærskede for bønderne. Statsbankerotten i 1813 udhulede økonomien og han måtte låne penge af Mett´ Lasses, Ulvehøjvej 16. Han døde 10. februar 1813, 86 år gammel, og hans kone, Bodil Marie Truelsdatter, døde 3. maj 1813, 81 år gammel. De to gamle havde i de senere år deres datter, Ester Marie Laustdatter til at passe hus og hjem. Hun var ugift og boede også i huset efter forældrenes død. Hun døde 11. november 1831, 65 år gammel. Huset havde hun solgt til:

Hans Hendrich Holm.

1818-1835

Han var født 1786 i Ølluf mølle, Nebel sogn. Han blev gift 16. maj 1818 med Maren Clemments Sørensdatter, der var født 20. januar 1791 på gården, V. Vedsted Vej 105. Hun var datter af gårdmand Søren Hansen Clemmensen. I ægteskabet mellem Hans Henrick Holm og Maren Clemmensen fødtes 4 børn:

I-83

1. Søren Hansen Holm, født 3. september 1818.
2. Inger Hansdatter Holm, født 27. oktober 1820.
3. Ester Marie Holm, født 14. september 1829. Hun døde 29. oktober 1833, 4 år gammel.
4. Jens Fredrich Hansen, født 6. oktober 1832.
Hans Henrick Holm døde 5. december 1835, 49 år gammel. I kirkebogen står der, at han omkom ved et skud. Hans kone, Maren Clemmensen, døde 25. november 1858, 68 år gammel hos sin datter, Inger Hansdatter, der var gift med Anders Brodersen, Sdr. Kirkevej 3. Efter Hans H. Holms død fik Maren Clemmensen aftægt hos datteren, Inger Hansdatter Holm, Sdr. Kirkevej 3 og solgte stedet her til broderen:

Laust Lassen Sørensen.

1835-1870

Han var født 2. februar 1809 på gården, V. Vedsted Vej 105, og søn af Søren Hansen Clemmensen. Han var altså broder til Hans H. Holms kone, Maren. Laust Lassen Sørensen blev gift 14. november 1835 med Anne Jeppesdatter eller Jepsen, der var født i Aarre 1810. De fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Maren Laustsen, født 21. juli 1836. Død 1839.
2. Søren Hansen Laustsen, født 21. september 1838. Han var senere fattiggårdsbestyrer i V. Vedsted. Fattiggården lå på Degnetoftevej 2, men overtog først ejendommen her.
3. Jep Peder Lausten, født 19. november 1840. Død 25. april 1841, ½ år gammel.
4. Jep Peter Lausten, født 26. marts 1842. Gårdmand Okholmvej 3. Ugift. I kirkebogen er efternavnet i 1842 Lausen.
5. Laust Laustsen, født 26. december 1844. Rejste i 1865 til U.S.A., hvor han blev gift 22. september 1871 med Mette L. Norgaard, født 14. september 1843 i Danmark.

6. Jens Laustsen, født 27. februar 1847. Rejste i 1867 til U.S.A., hvor han blev gift med Bertha Helena Nielsdatter, født 7. februar 1854 i Isdal, Hamre, Hordaland, Norge.

7. Niels Laustsen, født 10. maj 1850. Han blev gift med Karen Hansen, født 13. november 1853 på Møn, Danmark. De boede i Minneapolis, Mn., U. S. A. og fik 3 børn

8. Christian Lausten, født 16. maj 1853. Konfirmeret 1868. Han rejste i 1869 til U. S. A., hvor han blev gift med Katherine Hansen, født 1850.

Laurs Lassen Sørensen døde 28. august 1875, 66 år gammel. Hans kone, Ane Jepsen, døde 1. april 1884, 74 år gammel. Huset blev nu overtaget af sønnen:

Jens Laustsen og Bertha Helena Nielsdatter

Jens Laustsen farm i Merton, Minnesota.

Søren Hansen Laustsen.

1870-1873

Han var født 21. september 1838 og blev gift 11. maj 1870 med Mariane Pedersen, der var født i Varde 15. juni 1829 som datter af Anne Petersen. I V. Vedsted fødtes 2 børn:

1. Ane Laustsen, født 10. juni 1871.
2. Laust Sørensen Laustsen, født 5. januar 1876.
Søren Hansen Laustsen var tjenestekarl i præstegården, Sdr. Kirkevej 20 i 1870. Fra 1873 var han fattiggårdsbestyrer i V. Vedsted, Degnetoftevej 2, og ingen boede nu i huset, der forfaldt og blæste ned i 1894. Søren Hansen Laustsen solgte i 1895 grunden, hvor V. Vedsted Byvej 16 blev bygget til Valdemar Jacobsen Hald. Søren Hansen Laustsen døde 11. april 1928 hos datteren, Marskvej i Ø. Vedsted. Hans kone, Mariane Pedersen, var da forlængst død. Hun døde, mens de boede i fattiggården, den 8. marts 1894, 64 år gammel. På det gamle huses plads i V. Vedsted ligger nu en elevfløj til Ungdomshøjskolen i V. Vedsted.

V. Vedsted Vej 105

 

Denne gård ejes i dag af Ida og Henry Nissen. Den nuværende gårds bygninger er opført 1881 og er senere udbyggede. Der har dog ligget en gård tidligere på dette sted, måske lidt længere i nord. Denne gårds historie går også tilbage i middelalderen. I modsætning til de fleste andre hørte gården her før 1864 til de slesvigske ejendomme. Gården var, da denne historie begynder, på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land) og tilhørte Skt. Hans klosteret i Ribe. Efter reformationen 1536 blev klosterets gods overtaget af lensmanden på Riberhus, Klaus Sehested, der lagde det under Spandetgaard. Ved arv havnede gården sammen med mange andre gårde hos adelsmanden, Otto Kristoffer Rosenkrands til Boller, herregård ved Horsens. Han solgte på grund af økonomiske vanskeligheder ejendommene på denne egn til Gert Rantzau i 1616. Han lagde nu dette gods ind under herregården, Lindeved, som lå sydvest for Flensborg i Store Vi sogn. Fra 1616, til gården blev frikøbt i slutningen af 1700-tallet, hørte denne nu under det Lindevitske gods. Her følger nu de bondeslægter, som har boet på denne gård. Den første bonde, som vides at have boet på gården, var:

I-85

Peter Lassen.

ca. 1625-ca. 1650

Han boede her fra ca. 1625 til ca. 1650. Han betalte årligt for at sidde på gården 16 rdl. 36 skil.. Han efterfulgtes af:

Anders Nielsen.

1650-1660

Han var gift med Anne Thomasdatter og de fik to sønner:

1. Niels Andersen, født ca. 1639. Han fik senere gården.
2. Thomas Andersen, født 1653. Han blev gift 2. maj 1680 med Birreth Lauridtzdatter. De fik flg. Børn:
· 1. Karen Andersdatter, døbt 25. marts 1683.

· 2. Karen Andersdatter, født 1685.

Thomas Andersen døde 22. maj 1694, 41 år gammel.

Anders Nielsens kone, Anne Thomasdatter, døde 5. februar 1689, og han blev gift anden gang 20. september 1691 med Mette Jesdatter fra Fanø. Der blev holdt skifte med de to sønner af første ægteskab. I andet ægteskab ingen børn. Gården var da forlængst afstået til sønnen:

Niels Andersen.

1660-1692

Han var født 1639 og blev gift omkring 1660 med Anne…….. De fik i deres ægteskab i hvert fald 2 sønner:

1. Anders Nielsen, født 1661. Han fik gården.
2. Jens Nielsen, født ca. 1663. Han døde 1678.
Denne Niels Andersen fik tilnavnet Øster, for at kunne kende ham fra en anden Niels Andersen, der boede i vesterbyen, Sdr. Kirkevej 27. Niels Andersen her døde 18. marts 1694, 55 år gammel, og hans kone, Anne, døde 25. august 1704, 78 år gammel. Niels Andersen havde kort før sin død afhændet gården til sin søn:

Anders Nielsen.

1692-1736

Han var født 1661 og blev gift ca. 1692 med Mette…….. Ej gift i V. Vedsted. Hun var født i maj måned 1669, hvor vides ikke. De fik 3 børn:

1. Kiesten Andersdatter, født 13. august 1693
2. Maren Andersdatter, født 7. august 1697. Hun blev gift 1734 med Hans Andersen Kromand. Se V. Vedsted Vej 127.
3. Niels Andersen, født 20. marts 1701.
Det blev ingen af børnene, som fik gården. I et gammel skøde står der, at Anders Nielsen på grund af svaghed afstår gården til Jesper Jensen fra Raahede. Dette skete den 28. februar 1736. Anders Nielsen og hans kone, Mette, skulle have aftægt på gården. Han døde 28. december 1742 og hun 18. oktober 1748. Han blev 81 år og hun 79 år gammel. Den nye bonde på gården var:

Jesper Jensen.

1736-1755

Han var født i Raahede 1693 og døbt 12. februar. Han blev gift ca. 1722 med Maren Madsdatter. De havde en gård i Raahede og her blev deres 3 første børn født. Der kendes fra deres ægteskab 4 børn, men de havde sikkert flere, det kan ikke oplyses på grund af manglende kirkebøger fra Hviding sogn. De fire børn var:

1. Jens Jespersen, født 1724. Han blev senere gårdmand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 74.
2. Mads Jespersen, født 1734. Han blev senere gårdmand i Vilslev.
3. Karen Jespersdatter, født i juli 1729. Hun blev gift senere med Bertel Hansen, og de overtog gården her.
4. Anders Jespersen, født 17. juni 1737 i V. Vedsted. Se gården Skoleallé 2. Den blev overtaget af ham, før han endte som gårdejer i Høgsbro.
Jesper Jensen døde 18. februar 1746, men enken drev gården videre. Maren Madsdatter døde 4. marts 1773, 79 år gammel. Gården her havde hun i 1755 overdraget til svigersønnen:

Bertel Hansen.

1755-1762

Han var født 12. september 1706 på nabogården, V. Vedsted Vej 113 som søn af gårdmand Hans Bertelsen. Bertel Hansen blev gift 24. oktober 1755 med datteren på gården, Karen Jespersdatter. De fik i ægteskabet en datter:

1. Bodil Marie Bertelsdatter, født 9. august 1757. Hun blev gift 7. maj 1779 i Hviding kirke med gårdmand Peder Nielsen på gård nr.2 i Høgsbro og moder til 10 børn.
Bertel Hansens kone, Karen Jespersdatter, døde 9. september 1757, 28 år gammel. Bertel Hansen døde selv 3. maj 1762, 55 år gammel. Han havde kun haft gården i 7 år. Datteren Bodil fik nu en mindre formue efter sine afdøde forældre, da gården blev solgt den 17. februar 1762 til:

1-87

Clemend Sørensen.

1762-1789

Han var født 16. september 1719 på gården, V. Vedsted Byvej 23 og søn af Søren Clemmensen og Maren Hansdatter. Han blev gift 8. november 1754 med Maren Lasdatter Puggaard, der var født 22. december 1720 på gården, Skoleallé 2. Hun var datter af Las Lauridsen Brodersen og Anne Hansdatter Puggaard. Clemend Sørensen og Maren Lasdatter fik 3 børn:

1. Søren Clemmensen, født 16. august 1755. Død 21. august 1755.
2. Dorethe Clemendsdatter, født 6. august 1756. Hun blev gift 3. november 1780 med Christen Michelsen. Se Degnetoftevej 1.
3. Søren Hansen Clemmensen, født 6. december 1758. Han overtog senere fødegården.
Clemend Sørensen døde som gårdmand 3. december 1771, 52 år gammel, og hans kone, Maren Lasdatter, døde 7. januar 1801, 80 år gammel. Gården, der nu var på ca. 100 tdr. land blev 1789 overtaget af sønnen:

Søren Hansen Clemmensen.

1789-1824

Han var født 1758 og blev gift 16. oktober 1789 med Ester Marie Lauritzdatter, der var født 19. september 1769 på nabogården, V. Vedsted Vej 113. Datter af gårdmand Lauritz Lauritzen, der var ejer af landsbyens største gård. Ester og Søren H. Clemmensen fik 5 børn:

1. Maren Clements Sørensdatter, født 20. januar 1791. Hun kaldes også Maren Clemmensen. Hun blev gift 16. maj 1818 med Hans Henrick Holm fra V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 102.
2. Maren Sørensdatter, født 11. juli 1792. Død 4. december 1793, 1½ år gammel.
3. Clemment Sørensen, født 25. december 1794. Han fik fødegården. Se Hans Jørgen Jensen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”.
4. Lauest Lauestsen Sørensen, født 29. januar 1797. Han døde 20. maj 1797, 4 måneder gammel.
5. Maren Sørensdatter, født 3. juni 1798.
Søren Hansen Clemmensens kone, Ester, døde 22. november 1807, 38 år gammel. Han blev gift igen 12. november 1808 med Maren Larsdatter, der var født ca. 1766 i Rørkær ved Esbjerg. I dette ægteskab fødtes 2 børn:

1. Laust Lassen Sørensen, født 2. februar 1809. Han blev gift med Ane Jepsen og fik gården V. Vedsted Vej 102.
2. Marie Sørensdatter, født 24. august 1810.
Søren Hansen Clemmensen døde 2. januar 1824, 65 år gammel, og hans kone, Maren, døde 3. august 1831, 65 år gammel. Efter Søren Clemmensens død blev gården overdraget til sønnen:

Clemment Sørensen.

1824-1871

Han havde købekontrakt af 26. maj 1824. Han var født på gården 1794 og blev gift 16. december 1826 i V. Vedsted kirke med Esther Marie Pedersdatter, der var født ca. 1800 i Sejstrup som datter af Peder Tonnesen og Abelone. I Clemment Sørensen og Esther Maries ægteskab fødtes 2 børn:

1. Søren Hansen Clemmensen, født 5. februar 1829. Fik fødegården 1871.
2. Anne Marie Clemmensen, født 16. november 1833. Hun blev gift 28. maj 1869 med Jannik Davidsen. Se Ulvehøjvej 4. Tornbækgaard.
Clemment Sørensen havde til gården et areal på 88 tdr. land og var ret velhavende. Sammen med sin kone kom han på aftægt ved gården i 1871. Han døde 24. februar 1875, 80 år gammel. Hans kone, Esther Marie, døde 6. december 1894, 94 år gammel. Gården var ifølge skøde tinglyst 11. februar 1871 blevet skødet til sønnen:

Søren Hansen Clemmensen.

1871-1897

Han var født 1829 og endnu i 1880 var han ikke blevet gift. Han var ellers et godt parti for en ung pige, thi der var penge på kistebunden. Han blev da også gift den 9. december 1880 med Marie Henriette Lauridsen, der var født 8. juli 1851 på ejendommen, Præstevej 11 i Sdr. Farup. Hun var 22 år yngre og krævede da også, at der blev oprettet bedre boligforhold. I sommeren 1881 blev der så bygget en fuldstændig ny gård lidt syd for den gamle. Nu var de ydre rammer i orden, men der blev ikke født børn i deres ægteskab. De boede nu i 16 år i den nye gård, men i 1897 solgte de denne til Andreas Peder Bastiansen. Søren Clemmensen købte da et gammelt hus og lod det nedrive og fik opført et nyt, hvor han sammen med Henriette kunne nyde resten af livet. Se V. Vedsted Vej 92. Han døde 28. juni 1908, 79 år gammel. Henriette overlevede ham i 25 år. Tilbage til gården, som i 1897 blev købt af:

Andreas Peder Bastiansen.

1897-1908

Han var født i Raahede 14. december 1857 og søn af smeden, Søren Jensen Bastiansen og Sidsel Kirstine Hedemark. Han blev gift i V. Vedsted kirke 23. juni 1897 med Marie Poulsen, født 28. maj 1859 i Kalvslund, datter af Poul Hansen og Ise Hansdatter, Kalvslund. Andreas Peder Bastiansen boede kun på gården i 10 år. I 1907 begyndte han at stykke gården ud. Der blev frasolgt omkring 15 parceller og den 26. februar 1908 solgte han gården til:

 

Gammelt foto af V. Vedsted Vej 105. Årstal ukendt

 

 

Peter Davidsen.

1908-1939

Han havde tidligere haft gården, V. Vedsted Vej 127. Se der. Han tog nu det meste af jorden med fra denne gård og lagde den til gården her. Peder Davidsen var født 22. september 1872 på gården V. Vedsted Vej 127 og blev gift 3. oktober 1902 med Johanne Kirstine Andersen, der var født i Randerup 24. juni 1871 datter af gårdmand Jef Jefsen Andersen og Kirstine Marie Skov. Peder Davidsen og Johanne fik 2 børn:

1. Kristine Davidsen, født 17. juni 1904. Hun fik navnet ændret i 1972 til Christine Davidsen. Levede ugift hele livet. Se V. Vedsted Vej 127 og V. Vedsted Vej 84.
2. Anna Kjerstine Davidsen, født 21. november 1907. Hun døde 14. januar 1908
Disse børn var født, før Peder Davidsen flyttede til gården her. Den 2. august 1939 solgte Peder Davidsen gården til Hans Bjerrum og lod opføre et nyt hus på en grund, han havde købt af Hans Nielsen, V. Vedsted Vej 82. Det nye hus ligger V. Vedsted Vej 84.

Hans Bjerrum.

1939-1946

Han var født 18. november 1903 i Indre Bjerrum som søn af Knud Bjerrum, født 25. januar 1881, og Mette Cathrine Puggaard, født 5. januar 1875. Hans Bjerrum blev gift 27. september 1932 i Gørlev valgmenighedskirke med Marie Petersen, der var født på Tyrstofte Forsøgsstation og datter af Peder Hansen Petersen og Karen Marie Nielsen, født 2. oktober 1902. Marie og Hans Bjerrums børn:

1. Jørgen Bjerrum, født 7. oktober 1933 i
2. Peder Hansen Bjerrum, født 22. marts 1935 i Roager.
3. Karen Bjerrum, født 25. juli 1936 i Roager.
4. Finn Bjerrum, født 26. november 1938 i Roager.
5. Udøbt pige, født 24. september 1940 døde samme dag.
6. Knud Erik Bjerrum, født 26. oktober 1941 i V. Vedsted. .
7. Elsebeth Kathrine Bjerrum, født 5. september 1943 i V. Vedsted. Gift med Aage Rosenstand, der er født 10. juli 1944 i Sdr. Farup på Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24. Gårdejer på Danelund, Sdr. Farup Vej 9.
Hans Bjerrum havde først en gård i Roager. I 1939 købte han så gården her af Peder Davidsen. Hans Bjerrum er nævnt i Martin Julius ”Memoirer fra 1940 til 1945”. I 1945 solgte han gården og fik sin fødegård i Indre Bjerrum. Han døde 22. marts 1984. Hans kone, Marie, var død 3. april 1971*). Gården her var afhændet til: *) Kilde: Elsebeth Kathrine Rosenstand

Tobias Tobiasen & Valdemar Sørensen.

1946-1948

De boede begge i Nr. Farup og til at drive gården her i V. Vedsted blev ansat Valdemar Sørensens sønner, Niels og Søren Sørensen. Efter 2 års forløb blev gården atter solgt og nu til:

Hans Madsen Ditlefsen.

1948-1970

Han var født 6. september 1910 i Vilslev som søn af murer Anton Ditlefsen og Maren Madsen. Han blev gift ca. 1935 med Elna Marie Thomsen, der var født 3. april 1915 i Ilsted, Gørding sogn. Hun var datter af Jens Jørgen Thomsen og Mette Johanne. Elna og Hans Ditlefsen fik 3 børn:

1. Bengta Ditlefsen, født 31. juli 1936.
2. Kaj Ditlefsen, født 3. september 1939.  Kaj Ditlefsen døde 3. april 2009, 69 år gammel.
3. Ida Ditlefsen, født 9. juni 1943 i Farup. Gift med Henry Nissen. De fik gården.
Hans Detlefsen er omtalt i ”Mandø Ebbevej”.

Hans Ditlevsen købte Gaarden i 1947 med et Areal af 44 Tdr. Land. Bygningerne er opført i 1881 og vel vedligeholdte. Der er siden Overtagelsen indlagt Vand, anskaffet Malkemaskine etc. Besætningen er i Dag: Der er Traktor, 11 Køer, 20 Ungkreaturer, normalt 5 Søer samt 10-12 Ungsvin, 100 Høns. Der er alle nødvendige Redskaber og Maskiner og merglet en Del.

Hans Ditlefsen overtog gården med 44 tdr. land, men et ret stort areal var da solgt fra gården. Hans Ditlefsen døde 3. september 1970, 60 år gammel. Hans enke, Elna Ditlefsen, købte i 1971 huset V. Vedsted Vej 84. Se også Sdr. Kirkevej 14. Gården var i 1970 overtaget i forpagtning af svigersønnen:

Henry Nissen.

1970

Han er født 9. juni 1943 i Skrave som søn af Kirstine og Marius Nissen i Aatte, Føvling. Han blev gift 21. november 1964 i V. Vedsted med Ida Ditlefsen, der var datter på gården. Ida og Henry Nissen havde først en ejendom på Stenderup Fællesmark, Gørding. I 1970 kom de til V. Vedsted og købte gården den 1. januar 1972. De fik i ægteskabet følgende børn:

1. Finn Nissen, født 14. april 1965 i Gørding sogn
2. Vivi Nissen, født 18. september 1968 i Gørding sogn.
3. Henrik Nissen, født 11. september 1973 i V. Vedsted. Både Finn og Henrik har også spillet på V. Vedsted Musikfestival 1997, 1998, 1999 og 2001.

V. Vedsted Vej 109

 

 

Denne ejendom stammer fra begyndelsen af 1700-tallet, og er da opført som et rytterhus til gården matr. nr. 13, V. Vedsted Vej 113. Denne gård tilhørte på den tid ryttergodset, og skulle være med til at holde en ryttersoldat med udrustning og bopæl. Først boede rytteren på gården, men senere opførte bonden måske i fællesskab med en anden bonde et sådant rytterhus. Da ryttergodset blev ophævet 1722, kom gården under familien Clausen på Lustrupholm, og det gjorde huset også. Den først kendte, som har boet i dette hus er:

Johan Andreasen Hein.

1759-1786

Han blev gift i V. Vedsted kirke 26. august 1759 med Anna Nielsdatter. De har sikkert overtaget huset ved dette tidspunkt. Hvor de to kom fra vides ikke, men de fik, mens de boede i huset, 4 børn:

1. Niels Johansen Hein, født 30. januar 1765. Han købte 1786 huset Sdr. Kirkevej 1 i V. Vedsted. Angående hans familieforhold se der.
2. Peder Johansen Hein, født 11. maj 1768.
3. Anne Marie Johansdatter Hein, født 17. februar 1771. Hun blev gift 11. januar 1806 med Laust Thomsen Hjort fra Tjæreborg. De fik en datter Anne Marie Laustdatter, født 7. maj 1806 i V. Vedsted. Konfirmeret 1821. Hun blev gift med Niels Andersen, Ulvehøjvej 16
4. Clemend Johansen Hein, født 8. november 1774 og død 7. juni 1782, 7 år gammel.
Endnu i 1785 boede familien i huset, men må være rejst bort fra V. Vedsted kort efter. De flyttede til Tjæreborg. Den næste familie, der rykker ind i huset er:

Jannik Janniksen.

1786-1812

Han er født ca. 1746 og kom fra Havervad i Brøns sogn, hvor hans forældre boede. Det var Jannik Janniksen og Karen Laustdatter. Han blev gift i V. Vedsted kirke 29. december 1775 med Maren Clausdatter. Hun var fra Raahede i Hviding sogn. De boede ikke i dette hus før 1786. De første 10 år sad de til leje flere stedet i sognet, men alle deres børn er født i V. Vedsted sogn. De fik 9 børn:

1. Maren Janiksdatter, født 24. april 1776. Gift med Enevold Pedersen, Vester Bjergvej 2.
2. Jannik Janniksen, født 15. juni 1777 i Sdr. Farup.
3. Karen Janiksdatter, født 12. juli 1779. Hun døde 17. maj 1786, 7 år gammel.
4. Anne Marie Janniksdatter, født 5. december 1780. Hun blev gift 3. januar 1821 i Hviding kirke med gårdmand Niels Hansen, Hv. nr. 2, der da var 55 år. De fik ingen børn. (Kilde: Svend B. Troelsen)
5. Jannik Janniksen, født 15. august 1782.
6. Claus Janniksen, født 13. august 1784.
7. Niels Hansen Janiksen, født 27. september 1786. Han fik senere sit fødehjem.
8. Lauritz Lauritzen Janiksen eller Laust Laustsen Janiksen, født 12. oktober 1788. Gift 1817. Se V. Vedsted Vej 143.
9. Karen Janniksdatter, født 24. juni 1790. Gift 1822 med Hans Jørgen Jensen. Se Sdr. Kirkevej 3. V. Vedsted.
Jannik Janniksen døde 7. juni 1812, 68 år gammel. Hans kone, Maren Clausdatter, blev meget gammel. Hun døde 28. oktober 1826, 81 år gammel. Hun havde da været blind i 5 år. Den lille ejendom var da overtaget af sønnen:

Niels Hansen Janiksen.

1812-1849

Han blev gift 30. oktober 1813 i V. Vedsted kirke med Maren Bendixdatter, der var født 27. oktober 1789 på gården, V. Vedsted Vej 119. Hun var datter af gårdmand Bendix Knudsen og Rebecka Marie Thomasdatter. De fik følgende børn:

1. Jannik Janniksen Nielsen, født 9. december 1814.
2. Rebecca Marie Nielsdatter, født 30. april 1818. Hun blev gift 1844 med Peder Pedersen og de fik hendes fødehjem, huset her.
3. Maren Nielsdatter, født 29. december 1822. Død 13. marts 1829, 6 år gammel.
4. Else Marie Nielsdatter eller Nielsen, født 14. september 1826.
5. Bendix Nielsen, født 18. november 1829. Han døde 23. januar 1842, 12½ år gammel.
I 1849 kommer Niels Hansen Janiksen og Maren Bendixdatter på aftægt, og det lille husmandssted på 3 tdr. land bliver overdraget til svigersønnen:

Peder Pedersen.

1849-1854

Han var født i Jedsted, Vilslev sogn, 1813 og blev gift 30. november 1844 med datteren på stedet, Rebecca Marie Nielsdatter. De første 4 -5 år boede de som indsiddere hos hendes forældre. De fik i V. Vedsted følgende børn:

I-93

1. Johanne Marie Pedersen, født 28. august 1845.
2. Niels Hansen Pedersen, født 1. maj 1847.
3. Peder Greisen Pedersen, født 5. november 1849.
4. Maren Pedersen, født 7. oktober 1852.
I 1854 sælger Peder Pedersen ejendommen og flytter fra V. Vedsted med kone og børn samt de to gamle aftægtsfolk, Niels Hansen Janniksen og hans kone. Ejendommen sælges til:

Bendix Nielsen.

1854-1891

Han var født Sdr. Farup Vej 5 i Sdr. Farup 14. juni 1806 og havde den 29. juni 1833 giftet sig til et husmandssted i V. Vedsted, V. Vedsted Vej 141. Her boede han såsom husmand og væver til 1854, da han købte stedet her. Angående hans familieforhold se V. Vedsted Vej 141. Han kom til huset her med kone, Anne Marie Pedersdatter, født 1808 og en datter:

1. Maren Bendixen, født 6. oktober 1833. Hun overtog gården.
2. Peder Hansen Bendixen, født 22. oktober 1834 i V. Vedsted.
3. Else Cathrine Bendixen, født 1. september 1836 i V. Vedsted.
4. Niels Christensen Bendixen, født 1. februar 1838.

5. Broder Bendixen, født 10. december 1839 i V. Vedsted.

6. Andreas Christian Bendixen, født 11. februar 1842 i V. Vedsted.
7. Klaus Bendixen, født 10. maj 1843 i V. Vedsted.
8. Anne Marie Bendixen, født 10. maj 1843 i V. Vedsted. En tvilling. Hun døde 28. maj 1843.
9. Laust Jørgensen Bendixen, født 21. oktober 1844 i V. Vedsted.

Bendix Nielsen døde 23. juni 1891, 85 år gammel. Hans kone, Anne Marie Pedersdatter, døde 1. april 1890, 82 år gammel. Ejendommen blev nu overtaget af datteren, Maren Bendixen. Hun var nu 57 år, men blev dog gift kort efter faderens død med:

Laust Jessen Pedersen Vodder.

1891-1909

Han var født i Gørding 6. maj 1864. Han var tjenestekarl i V. Vedsted, men hans forfædre havde rod i egnen her. Han blev gift med den gamle pige 4. november 1891 og fik selvfølgelig ingen børn. Ægteskabet varede da heller ikke ret længe, thi den 6. oktober 1893 døde Maren Bendixen efter et par års ægteskab. Laust Vodder blev gift igen den 6. maj 1894 med Anna Andreasen, der var født 29. oktober 1873 i Føvling og datter af husmand Andreas Nielsen og Appoline Jensen. Laust Vodder købte meget jord ind til det lille sted. I de ca. 6 år han havde ejendommen, købte han ialt 7 parceller. Den 10. februar 1909 købte han hovedparcellen fra gården, V. Vedsted Vej 127. Han flyttede nu til denne gård, hvor hans familieforhold er beskrevet. Han tog jorden med fra ejendommen her og solgte huset til:

Søren Jesper Jensen.

1909-1917

Han fik skøde på huset 17. februar 1909. Han var født 1. juli 1882 på ejendommen V. Vedsted Vej 87 som søn af husmand Martin Jensen og Cecilie Kathrine Sørensen. Søren Jensen blev gift 16. maj 1908 med Margrethe Hansen, der var født i Hunderup 2. januar 1889, datter af Hans Frederik Hansen og Ane Else Bruun, Sejstrup. De fik følgende børn:

 

1. Martha Jensen, født 21. oktober 1909.
2. Hans Arnold Jensen, født 19. december 1910.
3. Kathrine Cecilie Jensen, født 1. august 1912.

Søren Jensen havde ejendommen i 8 år. Han købte nogle parceller, men fik 1917 opført et nyt husmandsbrug på Bjørnkærvej 7. Søren Jensen boede senere V. Vedsted Byvej 3. Familien flyttede da i 1917 til Bjørnekær, medens huset her blev solgt 1917 til:

Magnus Jørgensen Christensen Fjord.

1917-1920

Han havde tidligere været ejer af ejendommen, Trækærvej 26 i V. Vedsted sogn, men solgte nu denne og flyttede hertil i 1917. Magnus Fjord var født i Hviding 13. august 1877 og gift med Maren Langballe, der var født 25. oktober 1886. De havde med sig sønnen, Jørgen Kristian Fjord, der var født 6. december 1910 i Egebæk. Magnus Fjord købte huset V. Vedsted Vej 129 og solgte i 1920 ejendommen her til:

Peder Christian Jørgensen.

1920-1968

Han var født 16. juni 1888 i Brøns som søn af postbud Christian Diederick Jørgensen, se V. Vedsted Vej 131. Peder Jørgensen blev gift ca. 1916 med Anna Kathrine Madsen, der var født 12. juli 1894. Peder Jørgensen var skomager og sadelmager. I ægteskabet fødtes følgende børn:

· 1. Astrid Jørgensen, født 1916 ej i V. Vedsted. Gift Ewald i Brøns.

2. Theodor Jørgensen, født 30. juni 1918 ej i V. Vedsted. Han blev borgerligt ægteforenede for borgmesteren i Ribe 22. juli 1944 med Else Jonna Margrethe Madsen, født 16. april 1923. De fik 3 sønner:
· 1. Erling Jørgensen, født 10. oktober 1944 i V. Vedsted.

· 2. Finn Jørgensen, født 26. juli 1947 i V. Vedsted.

· 3. Peder Madsen Jørgensen, født 10. september 1949 i V. Vedsted.

Peder Chr. Jørgensen døde 25. april 1959, 70 år gammel. Hans kone, Anne Kathrine Madsen, døde 30. marts 1968, 73 år gammel. Huset blev af hendes børn solgt 1. maj 1968 til:

Theodor Andresen.

1968

Han blev født 28. december 1924 i Nr. Sejerslev. Han blev gift 1960 med Ruth Hansen, der var født 28. august 1937 i V. Vedsted som datter af Thomas Hansen og Mary Beck. Se huset V. Vedsted Byvej 14. Theodor Andresen var værktøjsmager. Theodor og Ruth fik 3 børn:

1. Jonna Hansen Andresen, født 7. maj 1959.
2. Bent Hansen Andresen, født 8. september 1963.
3. Jutta Hansen Andresen, født 26. oktober 1968.

Theodor Andresen døde 4. marts 2012, 87 år gammel.

Jonna, Ruth, Theodor og Bent ca. 1964.

 

 

JydskeVestkysten 7. marts 2012. MINDEORD. Theodor Andresen, V. Vedsted er stille sovet ind lørdag 3. marts 87 år. Theodor voksede op i Emmerlev og senere i Brøns. Efter endt skolegang fik Theodor en uddannelse som værktøjsrnager i Slotsgade i Ribe og arbejde derefter ved Brdr. Petermann i Ø. Vedsted og var derefter et par år i Norge og Sverige. Theodor ville gerne prøve noget nyt og tog derfor hyre ved rederiet A.P. Møller, hvor han igennem mange år sejlede på verdenshavene. Tilbage i Ribe blev han ansat ved Berima, hvor han arbejdede igennem mange år. Theodor Andresen blev i 1963 gift med Ruth og de købte huset i V. Vedsted i 1968, et hus som de sammen har udbygget og altid holdt godt ved lige, ligesom den meget store have som altid blev passet til punkt og prikke. Biler interesserede Theodor meget og hans biler gennem tiderne var særdeles velholdte. Theodor var en afholdt person, såvel på hans tidligere arbejdspladser, som hans omgang med naboerne, vennerne og familien..Theodor Andresen efterlader sig sin kone Ruth, tre børn, Jonna der bor i Ø. Vedsted, Bent og Jutta, Egebæk-Hviding, og 6 børnebørn.

V. Vedsted Vej 113

 

Denne gård ejes i dag af Tina Andrea Christiansen, jorden er bortsolgt. En gang lå her en af de største gårde i V. Vedsted, og denne gård tilhørte den kongerigske del af landsbyen. Gården er også en af de gårde, som har ligget her fra middelalderen. Før 1394 var det stormanden i Hviding, Lage Degn, som ejede gården. Han solgte til domkapitlet i Ribe. Domkapitlet var således ejer af gården frem til reformationen, men også efter denne eksisterede domkapitlet helt til efter 1660. I 1673 blev gården her, som var på 3 ottinger (ca. 159 tdr. land) udlagt til det nyoprettede rytterregiment. Bonden på gården var nu rytterbonde indtil 1722, da ryttergodset blev solgt på auktion. Gården her kom da i familien Clausens besiddelse, og det vil sige, at den blev lagt under Lustrupholm, som ejedes af Clausen familien. I slutningen af 1700-tallet blev gården købt til selveje. I 1530, da gården tilhørte domkapitlet i Ribe, hed fæstebonden:

Anders Astersen.

1530

Landgildeafgiften af denne 3 otttingsgård var da: 2 ørtug rug – 2 ørtug byg – 2 ørtug havre – 1 svin – 1 fødnød – 4 læs tørv – 1 daler gæsteri. Kommer vi frem til 1660, bor der 2 bønder i samme gård. En bonde bor i den østlige ende af gården og har fæstet 1 otting, medens en anden bonde bor i den vestlige del af bygningerne og har fæstet 2 ottinger. Først vil her blive redegjort for bønderne i den vestlige del af bygningerne. Her boede i 1660 bonden:

Bertel Hansen.

1660-1689

Han har sikkert fæstet gården efter pesten i 1659. Han var født 1625 og gift ca. 1661 med Maren, der var født ca. 1631. Deres børn:

1. Hans Bertelsen, født 1661. Han fæstede gården efter faderen.
2. Karen Bertelsdatter.
3. Peder Bertelsen, døbt 29. april 1666 og død samme år.
4. Søren Bertelsen, døbt 29. april 1666 og død samme år. Tvillinger.
5. Else Bertelsdatter, døbt 20. september 1668.
6. Kirsten Bertelsdatter, døbt 13. juli 1670.
7. Søren Bertelsen, født 12. oktober 1673.
Alle rettelser i forhold til S. B. Troelsens bøger er foretaget iflg. slægten Bruuns slægsbog.

Bertel Hansen døde hastigt den 29. juni 1703, 78 år gammel. Hans kone, Maren, døde 5. august 1687, 55 år gammel. Her står også, at hun døde hastigt. Gården, som var på 2 ottinger blev 1689 overtaget af sønnen:

Hans Bertelsen.

1689-1731

Han var født 1661 på gården og blev gift 17. juni 1696 i V. Vedsted kirke med Bodel Jensdatter, der var født i januar 1668 på gården, V. Vedsted Byvej 23. Hun var datter af Jens Lauridsen Rytter og Else Nisdatter. Hans Bertelsen og Bodel Jensdatter fik følgende børn:

1. Maren Hansdatter, født 10. marts 1697. Hun blev gift med Søren Clemmensen. Se V. Vedsted Byvej 23. Abildgaard.
2. Else Hansdatter, født 8. oktober 1698. Hun døde ugift 8. januar 1755, 56 år gammel.
3. Hans Hansen Bertelsen, født 10. februar 1701. Han fik fødegården.
4. Kirsten Hansdatter, født 9. april 1703. Hun døde ugift 7. juni 1751, 48 år gammel.
5. Anne Hansdatter, født 10. august 1705. Hun døde 2. december 1705. I kirkebogen meddeles der herom: ”Dom. 2. Adventus, blev Anne, Hans Bertelsens Datter, som hans Kone Bodel Jensdatter havde mellem d. 1. og 2. december om Natten taget død op ved sig, begravet.”
6. Bertel Hansen, født 12. september 1706. Han blev gift 24. oktober 1755 med naboens datter, Karen Jespersdatter. Se gården Vedsted Vej 105.
I-97

Hans Bertelsen døde som gårdmand 22. december 1723, 62 år gammel. Hans kone, Bodel Jensdatter, døde 26. februar 1754, 86 år gammel. Gården blev i 1731 overtaget af sønnen, Hans Hansen Bertelsen, der ca. 1740 blev fæster af hele gården på 3 ottinger, idet han også fæster den østre halvdel på 1 otting. Her vil vi nu følge bønderne på den østre halvdel fra 1660 til gården bliver en samlet enhed. Den første fæstebonde på denne 1 ottingsgård var:

Mads Mikkelsen.

1660-1678

Han var født 1605 og har sikkert boet på gården før 1660. Han døde 9. august 1690, 85 år gammel. Det er dog sikkert hans datter, Kirsten Madsdatter, der var født 1640 og gift 17. juli 1678 med den næste bonde på gården:

Ancker Gregersen.

1678-1699

Han var født ca. 1630 og gift med ovennævnte Kirsten Madsdatter. I deres ægteskab fødtes 3 børn:

1. Gregers Anckersen, døbt 18. maj 1679. Han fik fødegården.
2. To piger, døbt 17. april 1682. Døde uden at være navngivet.
Ancker Gregersen døde 17. juli 1699, 69 år gammel og hans kone, Kirsten, døde 25. august 1699, 59 år gammel. Gården blev nu fæstet af sønnen:

Gregers Anckersen.

1699-1740

Han blev gift med en ældre pige ved navn Birgitte, men de fik ingen børn. Hun døde 20. april 1725, 72 år gammel. Han blev gift igen 18. november 1725 med Kiesten Andersdatter og de fik følgende børn:

1. Anne Kiestine Gregersdatter, født 4. juli 1726.
2. Anders Gregersen, født 4. april 1728.
3. Mette Gregersdatter, født 29. juli 1730.
4. Hans Gregersen, født 25. december 1732.
5. Maren Gregersdatter, født 18. december 1735. Hun døde 17. februar 1740.
I 1740 forsvinder familien Gregers Anckersen fra V. Vedsted og den ene otting, som han hidtil har haft i fæste, bliver nu fæstet af bonden på den anden del af gården, Hans Hansen Bertelsen, der også overtager alle bygninger.

Hans Hansen Bertelsen.

1740-1760

Han var født 10. februar 1701 på gården og blev gift 29. december 1739*) med Elsbe Andersdatter, der var født 31. august 1715 på gården, Ulvehøjvej 4. Tornbækgaard. Hun var datter af storbonden Anders Ibsen. Hans Hansen Bertelsen og Elsbe Andersdatter fik 10 børn:

Hans Hansen Bertelsen blev 29. oktober 1739 troloved med Elsebeth Andersdatter Ibsen. En trolovelse var oprindelig en meget højtidelig handling, hvor præsten medvirkede. Efter trolovelsen flyttede parret straks sammen, og trolovelsen kunne kun hæves efter kongelig bevilling. Men aar 1783 blev det forbudt at holde gilde ved trolovelsen, og de trolovede måtte ikke flytte sammen, samtidig ophørte præstens medvirken. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript, men skikken med at holde trolovelse fortsatte dog længe efter som en privat fest uden ægteskabsstiftende karakter.

1. Hans Hansen, født 15. april 1740.
2. Anne Hansdatter, født 26. marts 1741.
3. Dødfødt pigebarn, født 24. september 1742.
3. Andreas Hansen, født 8. juli 1743.
5. Jens Hansen, født 20. september 1745.
6. Thomas Clausen Hansen, født 8. december 1747. Han var opkaldt efter gårdens ejer.
7. Bodil Hansdatter, født 3. marts 1749.
8. Jørgen Bruun Hansen, født 6. april 1751. Han var opkaldt efter amtsforvalteren i Ribe, der hed Jørgen Bruun. Slægten Bruun stammer fra den Jørgen Bruun, der er født her på gården. Han blev gift med Maren Lauritzdatter, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund. De overtog ejendommen matr. nr. 40 i Sdr. Farup.
9. Friederick Hansen, født 2. marts 1753 og død 19. december 1753. Opkaldt efter ejeren af Klaabygaard.
10. Else Marie Hansdatter, født 10. januar 1755. Død 25. maj 1759.
Hans Hansen Bertelsen foretog, som det fremgaar af nedstaaende, en Del Pengetransaktioner. Saaledes meddeler Riberhus Skøde- og Panteprotokol følgende:

”Underskrevne Hans Hansen Bertelsen, Boende udi Wester Wedsted, giør Vitterligt Skyldig at Være til Chresten Hansen i Østervedsted Redepenge Et hundrede og fiorten Rixdaller danske Courant, som hand mig af Hans Mindlingers Neils Hansen og Ester Sørrens Daatters arvemidler efter vores Husbonds ædle Sr. Thomas Clausens Villie og forevidende Laandt og med forstragt haver, hvilke Penge 114 Rdlr. Hver Rixdaler til 96 Sk. Danske Beregnet. Jeg fornefnte Hans Hansen Bertelsen herved lover og forpligter for mig og mine Arvinger paa Ære, troe og Love at betale velbemeldte Chresten Hansen, hans Myndlinger eller hans og Deres arfvinger til 2de Ianuary førstkommende Aar 1746 med da forfalden Rendte efter 5 procento, og Hvis Capitalen lengere endnu med hosbondens of formynderes tilladelse og Villie bliver henstaaende, skal ieg Rendterne aarlig til forskrefne tiid rigtig erlægge, saafremt Capitalen ikke skal være som opsagt og ieg same tillige med Rendterne deraf erlægge. Eller naar Vedkommende ei længre vil lade den paa Rendte henstaae, skal ieg efter ¼ aars foregaaende advarsel eller Opsigelse, Capital, Rendter og ald omkostning til dend paa opsigelsen nestfølgende 2den Ianuary Rigtig og Skadesløs betale til Over- eller Underformynderen, som denne min Obligation maatte i hænde have, og paa bemelte Chresten Hansen og Hans Myndtlinger desto Bedre kand være forsikret om bemelte Capital og Rendters skadesløs Betaling, Pandsætter ieg herved fra mig og mine Arfvinger til hannem og myndlinger og deres arfvinger mine i Boende gaards Bygning i Vester Vedsted med hvad derudi som Muur- og nagelfast findes, hvilket skal Være og forblive Chresten Hansen og myndtlinger til et fuld fast forsikring og underpandt indtil forskrefne Capital og Rendter rigtig dend sidste Skilling med dend første Blifver afbetalt, Og skal ieg icke magt have Pandtet at forringe, Pandtsætte eller afhænde til andre, man samme i god og tilbørlig Stand Vedligeholde, Skulle /: som Gud i Naade afvende :/ Bemeldte Bygning og Pandt ved ulyckelig Ilds Vaade eller anden Hendelse Blifve forringet komme til Skade, og det icke til forskrevne Capital og Rendters Betaling kunde tilslaae, skal Chresten Hansen og Hans Myndlinger og deres arfvinger Være pandte Prioriteret udi alt mit Øfrige gods og Midler, rørende og urørendes, som ieg nu Eiendes er eller herefter Eiendes Bliver, intet i nogen Maader undtagen af hvad Nafn Nefnes kand. Og de fremfor andre Creditorer have første Prioritet og nyde skadesløs Betaling efter Loven. Saa at hvad og de af Mig og mine Arfvinger skal blifve aldeles Skadesløs holde. Til Bekræftelse under min Haand og Zignete, og venlig ombedet mine kjære Svogre Ib Andersen og Jens Jepsen af Wester Wedsted dette med mig at underskrive, Og maa denne min udgifne Pandte Bref til Riibe Birketing Læses og Protokolleres uden nogen Varsel, naar Behages.

Wester Wedsted, dend 2den January Anno 1745.

H. Hansen Bertelsen

Til Vitterlighed:

Jep Andersen. Jens Jebsen. Af foregaaende Seer Jeg, at Hans Bertelsen ved formynderen Chresten Hansen af Ester Sørrens daatters Arve Capital har bekommed til Laan Reede Penge Eet Hundrede og fiorten Rixdahler og derfor Pandtsat hans af mig i fæste havende gaards Bygning. Men Siden bemeldte Hans Bertelsens omstendigheder seer Vitløftig ud, saa haver formynderen inden førstkommende Iuny Maaneds Udgang i det seeneste at udgiøre denne ting og for Capital og Rendte at see sig forsikret, da hand neml: Chresten Hansen forbem. 114 Rdle. Nest Efter Kongen og Hosbonden skal vorde for hans Møntlings Capital prioriteret. Og paa saadan maade tillader Jeg denne Document at nyde lovformelig publication.

Riibe, d. 5. Ianuary 1746.

Gælden blev betalt d. 28. Juni 1752.

Hans Hansen Bertelsen var foruden gaardmand sognefoged og han og Elsebeth holdt stort hus, og deres omgangskreds var storbønder og rige folk fra Ribe. Ca. 1740 havde han også fæstet den anden halvdel af gården samt overtaget alle bygningerne. Han havde da en gård på 3 ottinger. Gården var nu på samme størrelse som svigerfaderens. Han lod da omkring 1740 opføre helt nye bygninger til gården og del af det nuværende stuehus på gården er vel helt fra den tid. Hans Hansen Bertelsen døde 2. maj 1756, 55 år gammel, og hans enke, Elsebeth, sad nu tilbage med mange små børn. Hun måtte da også forlade gården i 1760. Elsbe Andersdatter døde 25. juni 1778 kl. 5 om eftermiddagen i V. Vedsted sogn, 62 år gammel. Den nye bonde på gården var:

Lauritz Lauritzen.

1760-1793

Han var født i Kærbølling, Rejsby sogn, 1727 som søn af gårdmand Laurids Michelsen og Maren Christensdatter. (Rejsbybogen K.12). En søster, Bodil Lauridsdatter blev gift med Las Hansen, Okholmvej 3. En broder, Michel Lauridsen, overtog gården Degnetoftevej 1 og nok en søster, Kiesten Lauridsdatter blev gift med Jens Madsen, Sdr. Farup Vej 9. Lauritz Lauritzen blev gift i V. Vedsted kirke 27. november 1761 med Maren Andersdatter Beck, der var født 15. september 1742 i V. Vedsted. Se Vester Bjergvej 7. De fik i deres ægteskab 5 børn:

I-99

1. Lauest Lauestsen, født 18. februar 1763. Han fik senere gården.
2. Ester Marie Lauridsdatter, født 21. august 1766. Død 29. november 1766
3. Ester Marie Lauridtzdatter, født 19. september 1769. Hun blev gift med nabosønnen, Søren Hansen Clemmensen. Se V. Vedsted Vej 105.
4. Maren Lauritzdatter, født 6. maj 1774. Hun blev gift først med Michel Moltesen og siden med Laust Andersen. Se Sdr. Kirkevej 13 og Mandøvej 16.
5. Anne Lauritzdatter, født 21. oktober 1780. Hun blev efter søsterens død gift i 1798 med Laurids Andersen. Sdr. Kirkevej 13 og Mandøvej 16.
Det var, mens Lauritz Lauritzen havde gården, at udskiftningen fandt sted, og han fik efter denne en gård på over 150 tdr. land. Lauritz Lauritzen døde 25. juli 1788, 60 år gammel. Hans kone, Maren Andersdatter Beck, døde 23. februar 1820, 77 år gammel, som aftægtskone på gården. Nu fulgte sønnen:

Lauest Lauestsen

1793-1800

Han var født 1763 og var nu blevet selvejerbonde. Han blev gift første gang den 4. oktober 1793 med enken, Karen Kiestine Jensdatter, der var født 14. november 1759 på gården V. Vedsted Vej 74. Hun havde tidligere været gift med Morten Jensen på gården matr. nr. 4 i Sdr. Farup, og i dette ægteskab fødtes ingen børn. I ægteskabet med Lauest Lauestsen fødtes 2 børn:

 

1. Anna Lauridsdatter, født 21. august 1794. Hun døde 21. december 1796, 2 år gammel.
2. Lauest Lauestsen, født 17. marts 1797.
Den 18. april 1798 døde Karen Kiestine Jensdatter, 38 år gammel, men Lauest Lauestsen blev gift igen 6 måneder senere. Han holdt bryllup den 26. oktober 1798 med Leene Kierstine Nielsdatter, der var født 18. september 1774 på gården, Ulvehøjvej 11 og datter af Niels Thomsen. I dette ægteskab fødtes døtrene:

1. Marie Anne Kjerstine Lauridsdatter, født 16. august 1799. Død 5. august 1800.
På dette tidspunkt var Lauest Lauestsen død. Dette dødsfald er ikke indført i kirkebogen, men han er sikkert død år 1800. Enken, Leene Kierstine Nielsdatter, blev gift igen 10. oktober 1800 med:

Hans Thomsen Nielsen.

1800-1825

Han var født 28. august 1774 i Rejsby. Søn af gårdmand Niels Hansen og Karen Hansdatter. Hans Thomsen Nielsen og Leene Kirstine Nielsdatter fik 7 børn:

1. Anna Hansdatter, født 1. november 1801.
2. Lauest eller Laurids Hansen, født 4. februar 1803.
3. Karen Hansdatter, født 17. november 1804. Død 23. februar 1805.
4. Mette Cathrine Hansdatter, født 28. marts 1806.
5. Karen Hansdatter, født 25. oktober 1809.
6. Niels Hansen, født 10. december 1812.
7. Kiesten Hansdatter, født 31. december 1814.
Som mange andre bønder kom Hans Thomsen Nielsen i økonomiske vanskeligheder efter statsbankerotten i 1813. Ifølge det kongelige rentekammers bevilling af 11. september 1824 blev den store gård udstykket. Ca. 100 tdr. land blev frasolgt gården. Hovedparcellen blev solgt 1825 med 52 tdr. land til Anders Christensen. Et andet stort stykke blev solgt til Peder Davidsen, V. Vedsted Vej 147. Hans Thomsen Nielsen og hustru skulle dog bo i gårdens bygninger og have aftægt. Han døde 7. april 1844, 69 år gammel, og hans kone, Leene Kierstine, døde 15. oktober 1849, 75 år gammel. Den nye bonde på gården var:

Anders Christensen.

1825-1826

Han hed også ”Anders Skipper” og var født ca. 1790 i Snepsgårde i Seem sogn. Han blev gift 22. oktober 1825 i V. Vedsted kirke med Lene Jensdatter, der var født i Tange ca. 1802. Hun var 6. barn af Jens Lambertsen og Ane Nielsdatter. De fik i deres korte ægteskab en datter:

1. Andrea Andersdatter, født 19. juli 1826. Konfirmeret 1842. Gift 1852 med Peder Christian Jensen. Se Vester Bjergvej 8 og V. Vedsted Vej 145. Se ”Fra Andrea Andersdatters piedestal” af Kirsten Weber. Denne artikel danner grundlaget for udbygningen af oplysningerne om denne familie.
Anders Christensen var død, da denne datter blev født. Han døde 30. maj 1826, 36 år gammel. Gården skal ved overtagelsen have haft et jordtilliggende på over 100 tdr. land, men hartkornet var kun 2 tdr. 2 skpr. 1 fjerdingkar og 1½ album. Hans enke, Lene Jensdatter, blev gift igen den 11. november 1826 og nu med:

Knud Svenningsen Lauritzen.

1826-1838

Han var født i Ullerup, Skærbæk sogn ca. 1803. I hans ægteskab fødtes 4 børn:

1. Anne Marie Knudsdatter, født 13. marts 1828. Død 28. oktober 1831, 3½ år gammel.
2. Anne Kirstine Knudsen, født 26. april 1830.
3. Anne Marie Knudsen, født 26. november 1832.
4. Jensine Knudsen, født 9. januar 1835.
Knud Svenningsen Lauritzen døde af hikkesyge 4. november 1836, kun 37 år gammel, og hans kone, Lene Jensdatter, var enke for anden gang. Hun blev dog gift tredie gang og det med:

Peder Rasmussen Møller.

1838-1852

Han var født ca. 1803 i Ullerup, Skærbæk sogn. Han overtog nu gården her, da han den 19. maj 1838 blev gift 19. maj 1838 med Lene Jensdatter. De fik sammen 2 børn:

1. Kirsten Marie Møller, født 14. februar 1839.

2. Christiane Møller, født 31. december 1841.

Peder Rasmussen Møller er omtalt i Kirsten Webers ”Fra Andrea Andersdatters piedestal”. Han solgte gården den 18. december 1852 til Peder Risbøl således, at han og hans kone skulle have aftægt fra gården så længe de levede. Det viste sig at blive en byrde for de kommende ejere af gården. Peder Rasmussen Møller var aftægtsmand på gården til sin død den 9. juli 1900. Han var da 96 år og havde været aftægtsmand i 47 år. Hans kone, Lene Jensdatter, døde 19. september 1866, 63 år gammel. Manden, der købte gården, var:

Peder Risbøl.

1852-1855

Han var født 24. november 1822 og blev gift 8. maj 1852 med Anne Dorthea Andersen, der var født 1808 som datter af gårdmand Henrik Andersen i Roost. Der blev ikke født børn i ægteskabet. Peder Risbøl solgte 31. maj 1855 gården med godt halvdelen af jorden til Jens Mikkelsen, medens han selv beholdt et areal øst for landsbyen, og her lod han i 1855 opføre en bygning til et husmandsbrug. Se Trækærvej 16.

Jens Mikkelsen.

1855-1888

Han købte gården med ca. 15. ha., som var resten af den tidligere storgård. Han havde tidligere haft Vester Bjergvej 8. Se der. Han var født i Gørding 1813 og blev gift 8. februar 1849 i Hviding kirke med Elise Hansen, der var født 1. juli 1825 i Nr. Farup. De tjente da begge i Hviding sogn. I V. Vedsted fødtes alle deres børn, ialt 8.

1. Anne Dorthea Jensen, født 14. september 1849. Død 8. december 1849
2. Hans Michael Jensen, født 17. februar 1851.

Hans Michael Jensen blev gårdmand i Nr. Farup. Han døde i Tanderup 7. februar 1941, 89 år gammel. Hans kone, Ane Marie Jensen, født Nielsen, døde i Kærbøl 22. juni 1926, 69 år gammel.

3. Ane Dorthea Jensen, født 3. december 1853. Gift med Bertel Pedersen Jessen, og de overtog senere hendes fødehjem.
4. Anne Jensen, født 13. maj 1855. Død 14. maj 1855.
5. Dødfødt pige, født 13. maj 1855. Tvilling til forrige.
6. Ane Jensen, født 30. december 1857.
7. Ane Marie Jensen, født 2. november 1860.
8. Andrea Jensen, født 14. februar 1864.
Jens Mikkelsen døde 8. september 1885, 71 år gammel. Hans kone, Elise, døde 28. oktober 1905, 82 år gammel. Det var hende, der den 29. februar 1888 skødede ejendommen til svigersønnen:

Berthel Pedersen Jessen.

1888-1907

Han var født 13. april 1851 i Hviding som søn af Jes Jefsen Nørgaard og Bodil Marie Bertelsdatter.  Han blev gift 8. oktober 1875 med Ane Dorthea Jensen, der var født på ejendommen 1853. De fik følgende børn:

1. Bodil Marie Jessen, født 14. juli 1876 i Hviding.
2. Jens Mikkelsen Jessen, født 21. oktober 1877 i Hviding.Han blev bygmester. Se Tørvevej 2, Sdr. Farup Vej 17 og Sdr. Farup Vej 16.
3. Jes Jefsen Jessen, født 27. juni 1879 i Hviding. Han blev den næste ejer af ejendommen her.
4. Niels Jefsen Jessen, født 25. marts 1881 i Hviding.
5. Peder Nielsen Jessen, født 7. februar 1883 i Hviding.
6. Anders Hansen Jessen, født 17. juli 1888 i V. Vedsted.
7. Elise Andrea Jessen, født 25. april 1890 i V. Vedsted. Hun blev gift 14. november 1912 med Peder Hansen Madsen, Degnetoftevej 2. Se Tøndervej 72.
8. Laurids Bennedsen Jessen, født 14. juni 1892 i V. Vedsted.
9. Niels Christian Jessen, født 17. januar 1894 i V. Vedsted.

Berthel Pedersen Jessen fik i 1876 skøde på sit fødehjem i Hviding, som var en lille landbrugsejendom på 8 tdr. land. Her blev de ældste af børnene født. Han var også en tur i Amerika i midten af 1880-erne, men kom hjem i 1887. Ane Dorthea Jensen døde 17. februar 1902 i en alder af 48 år. Berthel Pedersen Jessen var i 1909 endnu en gang i Amerika i en alder af 58 år. (ankom 10. marts 1909 til Ellis Island ombord på ”United States”) I 1888 overtog han så den lille gård i V. Vedsted og flyttede fra Hviding. Foruden at være jordbruger var han også maltgjører. I 1907 afstod han gården til sønnen, Jes Jefsen Jessen, og købte en anden endnu mindre ejendom i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 129. På gården her bor nu:

Jes Jefsen Jessen.

1907-1915

Han var som nævnt født i Hviding 1879. Han blev gift 27. august 1904 med Kjerstine Marie Schou, der var født 14. december 1876 i Seem som datter af Martin Ovesen Schou og Ingeborg Andersen. Jes Jefsen Jessen var oprindelig ansat i grænsegendarmeriet som gendarm. Han byggede huset Egetoften 1 i 1904 og solgte det igen i 1906. Han blev nu landmand på en gård på 15 ha. I ægteskabet var der følgende børn:

1. Agnes Dorthea Jessen, født 18. februar 1906.
2. Inger Schou Jessen, født 24. juni 1908.
3. Bertaline Petrea Jessen, født 23. april 1910.
4. Martin Jessen, født ? i Øster Vedsted.
5. Frederik Jessen, født ? i Øster Vedsted.
Jes Jefsen Jessen var ubereden grænsegendarm i Egebæk fra 1 november 1901 til 1. april 1906. Han flyttede i 1915 til Øster Vedsted og solgte ifølge skøde tinglyst 13. januar 1915 ejendommen til:

Karl Kristian Peder Madsen.

1915-1956

Han var født 26. april 1882 i Ribe og søn af landmand og bager Hans Peder Madsen og Kirstine Jessen. Carl Madsen levede hele livet ugift, men hos sig havde han sin ugifte søster, Kathrine Madsen, der var født 25. juni 1879. Faderen, Hans Peter Madsen, havde været fattiggårdsforpagter i V. Vedsted, Degnetoftevej 2, men kom nu på aftægt sammen med konen, Kirstine, hos Carl Madsen og Kathrine. Hans Peder Madsen døde 27. marts 1926, 77 år gammel. Hans kone, Kirstine Madsen døde 8. august 1947, 96 år gammel. Kathrine Madsen havde en søn, der var født udenfor ægteskab*):

1. Ejner Madsen, født 11. juni 1903. Det blev ham, der senere overtog gården.
*) Præsten skriver i kirkebogen at som barnefader er udlagt Ungkarl, Tjenestekarl Peter Tarp af Skærbæk.

Karl Madsen købte Gaarden i 1913 med Areal af 30 Tdr. Land, og senere er tilkøbt 4 Tdr. Ld. Bygningerne er opført ca. 1725, idet disse er bygget samtidig med Præstegaarden. Der er i Tidens Løb siden Overtagelsen ombygget overalt samt ilagt nyt Tømmer og paalagt fast Tag. Besætningen var ved Overtagelsen 4 Køer, 3 Kalve, 4 Svin og 2 Heste, og i Dag er Besætningen 10 Køer, 13 Ungkreaturer, 1 Hest, Traktor og 15 Svin samt 50 Høns.

Hos Karl og Kathrine boede desuden en gammel dame, Rikke, i pleje. Læs om hende i “Her er mit Liv” af Vagn Nielsen. Karl Madsen sad i mange år i bestyrelsen for V. Vedsted brugsforening. Se Karen Knudsens “Ejnar Knudsen”. Carl og Kathrine Madsens mor, Kirstine Madsen, der var født 14. februar 1851, døde 3. august 1943, 92 år gammel. Kathrine Madsen døde 9. november 1953*), 74 år gammel. Karl Madsen ejede en kort tid i 1956 huset V. Vedsted Vej 131, men flyttede samme år ind i huset V. Vedsted Byvej 2 og afstod gården til søstersønnen:

Ejner Madsen.

1956-1984

Han var født 11. juni 1903 og blev gift ca. 1956 med Anni Pedersen, født 27. maj 1913. Hun havde en søn:

1. Jørgen Bertelsen Pedersen, der var født 23. november 1943. Konfirmeret 1959. Han fik fødegården.
Ejner Madsen døde 3. januar 1993, 89 år gammel. Anni Pedersen døde 15. november 1993, 80 år gammel. Gården blev nu  overladt til:

Jørgen Bertelsen Pedersen.

1984-2002

Han drev nogle år landbrug på gården, men i 1989 solgte han det meste jorden. 15. marts 1990 solgte han 12 ha. til Jens Jørn Kruse, V. Vedsted Vej 54.

Anita Møller Pedersen.

-2007

Hun solgte i 2007 ejendommen her til:

Tina Andrea Christiansen.

2007-

V. Vedsted Vej 119. Bendixminde

27. september 1997, 17:46:02

 

 

Denne gård hørte tidligere til den slesvigske del af landsbyen og var på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land). Det mest mærkelige ved denne gårds historie er dog, at den i lange tider havde to forskellige herskaber, som hver ejede 1 otting, altså hver en halvdel af gården. Gårdens historie kan føres 500 år tilbage, og den har sikkert ligget på omtrent samme sted helt siden middelalderen. Den først kendte ejer af gården var Emmike Espernsen, der i slutningen af 1400-tallet ejede gården Refsø, som var en hovedgård i Sommersted sogn. Han ejede også hovedgården Taagerup i Stepping sogn, samt meget andet gods i Haderslev amt. Gården hørte under Taagerup. Da Emmike Espernsen døde ca. 1475 arvede hans datter, Mette, gården Taagerup. Hun bragte den ved sit ægteskab med Peder Munk ind under gården Krogsgaard i Tjæreborg sogn. Bendixminde kom altså under denne herregård ca. 1475. Peder Munk og Mette Emmikesdatter fik syv børn og sønnen Hans Munk overtog Krogsgaard.

Efter hans død i 1582 blev godset delt, idet en søn, Christoffer, fik Krogsgaard, medens en anden søn fik Taagerup. Her sker det mærkelige, idet den ene halvdel af gården her bliver ved Krogsgaard, medens den anden halvdel bliver ved Taagerup. Det var meget almindeligt i slutningen af 1500-tallet, at der boede mere end en bonde på den samme gård, og det har sikkert været tilfældet på Bendixminde. Det var i hvert fald tilfældet på nabogården øst for. Den halvdel af gården her, som hørte under Taagerup, kom i 1604 under kongen, og blev lagt til Haderslevhus. Den anden halvdel, som hørte under Krogsgaard, blev i 1614 købt af Gert Rantzau til Bredenborg i Holsten. Han lagde gården ind under godset Lindeved, som han også ejede. Dette gods styredes fra Høgsbrogaard i Hviding sogn. Fra begyndelsen af 1600-tallet hørte den ene otting af Bendixminde under Haderslevhus, og den anden otting under Lindeved. Se mere om denne gårds historie i ”Bendixminde”. Fæstebonden på den Lindevitske del af gården hed i 1625:

Anders Andersen.

1625-ca. 1640

Han efterfulgtes ca. 1640 af:

Søren Andersen.

ca. 1640-1688

Han var måske søn af Anders Andersen, men det kan ikke bevises. Søren Andersen overtog ca. 1660 den anden halvdel af gården, som indtil 1659 havde været fæstet af bonden, Anders Poulsen, der muligvis døde af pesten i 1659. Fra 1660 og til nutiden har der ikke være mere end en bonde på Bendixminde. Søren Andersen er direkte stamfader til Knud Nielsen Knudsen, der havde gården til 1934. Hvornår Søren Andersen blev født vides ikke, men han blev gift omkring 1642 og fra hans ægteskab kendes 2 børn:

I-105

1. Anders Sørensen, født ca. 1644. Han blev gift 4. november 1677 med Maren Nielsdatter, der var født på Sdr. Kirkevej 37. Digegården. Han overtog hendes fødegård.
2 Maren Sørensdatter, født ca. 1650. Hun blev gift 4. november 1677 med Knud Nielsen, Sdr. Kirkevej 37. De overtog Bendixminde.
Efter Søren Andersen fulgte så svigersønnen:

Knud Nielsen.

1688-1711

Han var født 1648 på gården, Sdr. Kirkevej 37. Digegaarden. Han blev gift 1677 med Maren Sørensdatter her fra gården. De fik følgende børn:

1. Dødfødt barn, født 21. december 1679.
2. Dødfødt barn, født 5. maj 1681.
3. Mette Knudsdatter, døbt 29. maj 1682. Hun døde 26. oktober 1690, 8 år gammel.
4. Birgitte Knudsdatter, døbt 12. marts 1684.
5. Maren Knudsdatter, døbt 28. februar 1686. Hun blev gift med Niels Pedersen, Sdr. Kirkevej 19.
6. Niels Knudsen, født 13. august 1687. Han overtog senere fødegården.
7. Søren Knudsen, født 3. februar 1690. Han blev gift 24. juni 1714 med Mette Knudsdatter, og de overtog hendes hjem, Mandøvej 20.

Knud Nielsen fik fæstebrev på gården i 1688. Gårdens bygninger bestod af 21 fag beboelse og 15 fag stald og lade. Hans besætning var omkring år 1700 på 5 heste, 6 køer, 7 ungkreaturer, 1 føl og 6 får. Knud Nielsen havde som sagt to herskaber og måtte betale afgifter til både Haderslevhus og Lindeved. Knud Nielsen døde som aftægtsmand på gården 23. marts 1720. Gården var da forlængst overtaget af sønnen:

Niels Knudsen.

1711-1720

Han var født på gården 13. august 1687 og blev gift 7. juni 1711 med Maren Andersdatter Kromand, der var født 1679 i V. Vedsted kro. Se under V. Vedsted Vej 127. De fik følgende børn:

1. Maren Nielsdatter, født 7. februar 1712. Død 27. december 1719, knap 8 år gammel.
2. Knud Nielsen, født 14. september 1714. Han overtog senere fødegården.
3. Claus Nielsen, født 6. juli 1716. Han overtog i 1739 Østergaard i Raahede.
4. Anne Nielsdatter, født 2. april 1718. Hun blev gift 1743 med Mads Andersen. Se Mandøvej 31 i Okholm.
5. Niels Nielsen, født 13. marts 1720. Død 20. marts 1720, 7 dage gammel.
Da det sidste barn blev født, var faderen, Niels Knudsen, død. Han døde 14. februar 1720, 31 år gammel. Hans enke, Maren Andersdatter, sad nu tilbage med tre små børn, to var døde. Hun blev dog gift på ny 9 måneder efter med:

Simon Lauridsen.

1720-1739

Han var født i Sdr. Farup 1688 og søn af gårdmand Laurids Nielsen og Birgitte Nielsdatter på gården, Sdr. Farup Vej 45. Han blev gift med enken 17. november 1720. Han overtog nu gården i 1720, men han blev heller ikke en gammel mand, thi han døde 27. januar 1728, 40 år gammel. Han havde da været på gården i godt 7 år. Han fik ingen børn i sit ægteskab med Maren Andersdatter. Hun drev nu gården videre til hendes ældste søn af første ægteskab kunne overtage den. Hun døde som aftægtskone på gården 30. april 1756, 68 år gammel. Gården var i 1739 fæstet af sønnen:

Knud Nielsen.

1739-1779

Han var født 14. september 1714 og blev gift 30. december 1739 med Else Bennedsdatter, der var født 5. januar 1710 på gården Sdr. Kirkevej 13. Se der. De fik i deres ægteskab 2 børn:

1. Bendix Knudsen, født 30. april 1747. Han overtog senere fødegården, Bendixminde.
2. Maren Knudsdatter, født 4. november 1743. Hun blev gift 27. februar 1767 med Niels Pedersen på gården, Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord.
Det var, mens Knud Nielsen havde gården, at udskiftningen fandt sted. Han fik da til den otting, som hørte under Haderslevhus, ialt 25,3 ha. og til den otting, som hørte under Lindeved, fik han ialt 24,7 ha. Ialt ca. 50 ha., som lå i 32 forskellige parceller fra havet i vest til Roager markskel i øst. Knud Nielsen døde 24. oktober 1782, 68 år gammel. Hans kone, Else Bennedsdatter, døde 9. april 1768, 58 år gammel. I 1779 blev gården fæstet af sønnen:

Bendix Knudsen.

1779-1822

Han var født på gården 1747 og blev gift 19. april 1782 i V. Vedsted kirke med Rebecka Marie Thomasdatter, der var født ca. 1757 i Gørding. De fik 7 børn:

I-107

1. Else Marie Bendixdatter, født 14. februar 1783. Hun døde 1. december 1797, 14 år gammel.
2. Knud Nielsen Bendixen, født 26. november 1784. Han overtog fødegården i 1822.
3. Anne Kiestine Bendixdatter, født 29. januar 1787. Hun blev gift 20. april 1816 med Ole Nielsen. Se under Skoleallé 14. Sysselgaarden.
4. Maren Bendixdatter, født 27. oktober 1789. Hun blev gift 20. november 1813 med Niels Hansen Jannicksen. Se under V. Vedsted Vej 109.
5. Leene Cathrine Bendixdatter, født 6. juli 1792. Død ugift 17. juni 1844, 52 år gammel.
6 Thomas Lauritzen Bendixen, født 30. marts 1795. Han blev senere husmand i Sdr. Farup, Matr. nr. 14. Huset er borte nu.
7. Else Marie Bendixdatter, født 1. december 1797. Hun døde 25. februar 1798, 3 måneder gammel.
Den 22. december 1797, 3 uger efter at have født det sidste barn, døde Rebecka Marie, Bendix Knudsens kone. Han sad nu tilbage med mange små børn og havde lige købt gården til selveje, så han havde først i 1800-tallet en skrantende økonomi. Han lånte flere gange penge, men klarede dog problemerne. Han døde 26. november 1822, 75 år gammel. Han havde dog kort før sin død skødet gården til sønnen:

Knud Nielsen Bendixen.

1822-1857

Han fik skøde dateret 1. juli 1822 og måtte udbetale arv til hver af sine to søstre. Han kom også i pengeforlegenhed og måtte låne penge hos Mett Lasses, Ulvehøjvej 16, i Okholm. Han blev gift i V. Vedsted kirke 13. november 1819 med Marie Hansdatter, der var født 1789 i Lustrup og datter af sognefoged Hans Andersen i Lustrup. De fik i ægteskabet 4 børn:

1. Bendix Knudsen, født 19. marts 1826.  Han overtog gården i 1857.
2. Hans Knudsen, født 9. september 1827. Konfirmeret 1844. Han blev gift og bosat i Jedsted. Her fik han en datter, Marie, der blev gift med Knud Hjerrild. Deres søn var sagfører H. K. Hjerrild i Ribe.
3. Anne Marie Knudsen, født 13. januar 1830.
4. Johannes Knudsen, født 25. februar 1832. Konfirmeret 1847. Han hjalp broderen Bendix på gården.
Den 13. september 1838 døde Knud Nielsen Bendixen, 54 år gammel.  Hans enke, Marie Hansdatter, drev gården videre, indtil sønnen, Bendix, kunne overtage den. Hun døde 5. december 1868, 79 år gammel.

Gammelt foto af Bendixminde. Årstal ukendt.

 

 

Bendix Knudsen.

1857-1915

Han var født på gården 19. marts 1826 og blev gift 31. oktober 1857 med Karen Andreasen, der var født 26. august 1835 på gården, Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. De fik 4 børn:

1. Dødfødt søn 1. maj 1859.
2. Marie Knudsen, født 21. september 1860. Konfirmeret 1875. Hun blev aldrig gift, men hun fik en søn udenfor ægteskab, Andreas Lauridsen Knudsen, født 2. juli 1884 og død 19. februar 1886, 1½ år gammel. Hun opholdt sig da i Aarre sogn.
3 Andreas Lauridsen Knudsen, født 17. november 1862. Død 19. februar 1869, 7 år gammel.
4. Knud Nielsen Knudsen, født 21. juni 1866. Han fik skøde på fødegården i 1915.
Bendix Knudsen fik skøde på gården 18. april 1857. Han fik et barn med en tjenestepige, Ane Dorthea Terkildsen, som tjente på gården 1868. Dette barn blev født 30. januar 1869 i Grimstrup og kaldt Marius Bendix Terkildsen. Bendix Knudsen døde som gårdmand 4. januar 1889, 62 år gammel. Det er ham, der har lagt navn til gården. Hans enke, Karen, drev gården videre, til hun i 1915 overlod den til sønnen, Knud Nielsen Knudsen. Karen Andreasen døde 1. juni 1915, 79 år gammel.

Knud Nielsen Knudsen.

1915-1934

Han var født 21. juni 1866 og blev aldrig gift. Han boede sammen med sin ugifte søster, Marie, der døde 7. november 1924, 64 år gammel. Knud N. Knudsen købte V. Vedsted Vej 92 og solgte 1. april 1934 gården til:

Nis Bastian Andreasen.

1934-1967

Han var født 4. maj 1907 på gården, Sdr. Kirkevej 19, Gammeljord. og søn af gårdejer Andreas Lauridsen Andreasen og Kirstine Bastian. Gården forblev i slægten, idet Andreas Lauridsen Andreasen og Knud Nielsen Knudsen var fætre, børn af søskende. Nis B. Andreasen blev gift 15. november 1939 med Metha Cathrine Nielsen, der var født i Hannevang, Billum sogn, den 3. april 1912. Hun var datter af gårdejer Morten Nielsen og Ane Jørgine Nielsen. I ægteskabet mellem Nis Bastian og Metha fødtes 3 børn:

1. Knud Bent Andreasen, født 28. november 1940.  Han overtog i 1967 fødegården.
2. Morten Andreasen, født 16. oktober 1945.
3. Karen Marie Andreasen, født 21. juli 1950.
Nis Bastian Andreasen overtog Gaarden i 1934 med et Areal af 29 ha. Senere er baade tilkøbt og frasolgt, saaledes at der i Dag er ca. 44 ha. Bygningerne er opført saaledes: Stald og Lade i 1934, Stuehus opført ca. 1876. Siden Overtagelsen er indlagt Kraft og Vand, ligesom al Jorden er blevet merglet og drænet en Del. Besætning ved Overtagelsen: 1 Hest, 6 Køer, 8 Ungkreaturer, alle Korthorns, samt 2 Svin. I Dag er Besætningen: 1 Hest og Traktor, 14 Køer (hollandske) og ca. 30 Ungkreaturer, 2 Søer og 40 Fedesvin og Grise samt 100 Høns.

Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn” og Martin Julius ”Memoirer fra 1940 til 1945”.. I 1967 flyttede Nis Bastian og Metha ind i huset V. Vedsted Vej 92. Se der. Gården Bendixminde blev overdraget til sønnen:

Knud Bent Andreasen.

1967

Han var født 28. november 1940 og blev gift i Holsted 26. november 1967 med Birtha Laurette Nielsen, der er født 1. april 1946 i Veerst som datter af Marie og Marinus Nielsen. Knud og Birtha har 3 børn:

1. Berit Andreasen, født 9. marts 1970.
2. Michael Andreasen, født 24. februar 1973.
3. Thormod Andreasen, født 25. april 1981.

I 1980 var der 36 ha. til gården. Faderen havde ved ejendomsoverdragelsen beholdt et areal på ca. 10 ha. skov. Ved jordfordelingen i 1998 købes 6 ha. af Jens Jørn Kruse, V. Vedsted Vej 54 og gårdens arealer blev betydelig mere samlede. I 2000 er det samlede areal på 54 ha..

V. Vedsted Vej 123

 

Dette hus er sikkert opført første gang her på stedet i midten af 1700-tallet. Huset hørte til den kongerigske del af landsbyen og ejedes indtil omkring 1800 af Ribe Hospital. Huset ejes og bebos i dag af Karen Nitschke og Lars Rasmussen. Den først kendte fæster af dette hus er:

Johann Jensen.

1787-1815

Han var født ca. 1758, men ikke i V. Vedsted. Han blev gift i V. Vedsted kirke den 2. november 1787 med Anna Jefsdatter, der var født ca. 1760, måske i Mjolden. Hun var søster til Hans Jefsen på gården Skoleallé 4. Johann Jensen og Anne Jefsdatter fik 4 børn:

1. Jens Johansen, født 4. september 1788. Han var krigerkarl i København, hvor han døde 12. december 1820 i en alder af 32 år.
2. Margrethe Johannsdatter, født 22. januar 1791. Hun døde 14. maj 1791, 4 måneder gammel.
3. Jef Johansen, født 14. marts 1792. Han var skomager. Se V. Vedsted Byvej 6.
4. Marie Johannsdatter, født 17. september 1798. Hun blev gift 17. november 1821 med Peder Christian Christoffersen fra Lustrupdal.
Johann Jensen var skrædder og han døde 3. september 1800, 38 år gammel. Hans enke, Anna Jefsdatter, boede i huset til sin død 23. marts 1815, 55 år gammel. Hun havde dog afstået huset til:

Andreas Hansen.

1815-1858

Han var født ca. 1786 og blev gift omkring 1820 med Anne Cathrine Johannesdatter, født 17. juni 1785, Sdr. Farup, matr. Nr. 41. De fik 3 børn:

1. Johannes Andreas Andreasen, født 6. august 1817.
2. Maria Cathrine Andreasdatter, født 10. oktober 1821. Død 1. april 1824, 2½ år gammel.
3. Dødfødt barn, født 9. september 1824.

Den 2. februar 1826 blev Anne Cathrine forløst med et dødfødt barn og døde 2 timer efter, 40 år gammel. Andreas Hansen blev gift igen 28. oktober 1826 med Anne Nielsdatter, der var født i Brændstrup ca. 1792 og datter af kromand Niels Hansen. Hun havde i Brændstrup fået en søn:

1. Peter Nicolai Pedersen, født 26. marts 1819 i Brændstrup.
Andreas Hansen og Anne Nielsdatter fik 2 børn:

1. Hans Hansen, født 8. august 1828.
2. Inger Cathrine Hansen, født 18. november 1829. Hun blev senere gift med Truels Michelsen Martinussen, og de fik stedet her.
Andreas Hansen var skomager og budfoged. Han døde 19. november 1865, 79 år gammel. Hans kone, Anne Nielsdatter, døde 14. april 1859, 67 år gammel. Den næste ejer af huset var:

Truels Michelsen Martinussen.

1858-1871

Han var født 4. december 1824 i Lustrup og kom til V. Vedsted som skomagersvend hos Andreas Hansen. Her traf han datteren, Inger Cathrine, med hvem han blev gift 14. november 1857. I deres ægteskab fødtes datteren:

1. Johanne Andrea Hansen, født 16. februar 1857 i V. Vedsted.  Hun blev gift 16. februar 1889 i Rejsby kirke med Martin Hansen Nielsen, født 5. april 1856 i Hjemsted, Skærbæk sogn. De fik 4 børn:
· 1. Kathrine Detline Nielsen, født 15. januar 1890.

· 2. Esther Marie Nielsen, født 26. oktober 1891.

· 3. Truels Nielsen, født 3. juni 1894. Han faldt på Vestfronten den 15. juni 1915.

· 4. Marius Nielsen, født 12. april 1897.

Martin Nielsen var husmand og tækkemand. Han døde 20. juni 1901, kun 45 år gammel. Johanne Andrea Nielsen, født Hansen, drev ejendommen (R. 60) videre ind til sin død 2. september 1928.

Truels Michelsen var også skomager, men det gik ikke særlig godt for ham. Han købte ejendommen i 1858 og solgte jorden fra i 1859. Han måtte med familie forlade huset i 1870 og sad til leje i huset, som lå på Skoleallé 1. Senere forlod familien V. Vedsted. Huset her blev den 3. juli 1871 købt på auktion af:

Bertel Christensen.

1871-1879

Han var født i Hee 16. marts 1824 og blev gift 7. november 1857 i Døstrup kirke med Ane Johanne Troelsen, der var født 31. maj 1835 i Føvling sogn som datter af Truels Hansen og Edel Andersdatter. Hun var søster til Hans Christian Troelsen på gården Mandøvej 16. Bertel Christensen og Ane Johanne kom til V. Vedsted med 4 børn:

1. Christian Henrik Bertelsen, født 21. november 1860 i Lovrup, Døstrup sogn. Han udvandrede som ung til U.S.A. Blev der en kendt mand, hvis efterslægt der stadig er forbindelse med.
2. Eduard Emil Bertelsen, født 27. august 1863 i Lovrup. Udvandrede til U.S.A.
3. Anna Elise Bertelsen, født 24. marts 1866 i Lovrup. Hun blev gift Christensen og udvandrede som 21 årig til Albert Lea, Minnesota, U.S.A. med skibet ”Island”, hvor hun ankom 15. august 1887.
4. Truels Hansen Bertelsen, født 25. september 1869 i Lovrup. Drog også til U.S.A.

Mens familien boede i Døstrup sogn, sad den til leje, men nu fik den eget hus. Det blev dog ikke længe for Bertel Christensens vedkommende, thi han døde den 28. september 1871, 45 år gammel. Hans enke sad nu tilbage med 4 små børn i trange kår. Hun fik dog ofte besøg af sin nærmeste nabo, Ole Nielsen Hollænder, der boede på gården, Sprækvej 3. Han var enkemand. Den 2. august 1874 fødte Ane Johanne Troelsen en søn:

5. Bertel Troelsen, født 2. august 1874. Ole Nielsen var faderen. Denne søn døde 1. marts 1878, 3 år gammel.
Ole ville nu gifte sig igen i 1878. Men den udkårne var Marie Jepsen fra Ribe. Hun var enke efter værtshusholder Jes Jepsen, Ribe. Der blev lyst 6., 13., og 20 januar 1878, men der kom indsigelse fra V. Vedsted sogneråd. Det endte så i stedet med, at Ole Nielsen og Ane Johanne blev gift den 16. november 1879.

Ole Nielsen Hollænder.

1879-1901

Han var født i Skærbæk 2. juni 1828. Han havde i 1861 overtaget gården, Sprækvej 3. Angående hans familieforhold se der. Ole Nielsen Hollænder døde 8. november 1900, 72 år gammel. Ane Johanne Hollænder, født Truelsen døde 15. april 1915 i V. Vedsted, 79 år gammel. Hun havde den 13. juli 1901 solgte huset her til sin brodersøn, Knud Lassen Troelsen, der med det samme solgte den videre til:

Petrea Augusta Barbara Dejgaard, født Lassen.

1901-1932

Hun var født 15. maj 1870 i Sdr. Farup på gården Harreslund, Sdr. Farup Vej 42. Hun blev gift 27. januar 1889 med lærer Niels Kristensen Nielsen Dejgaard, der var født 1. august 1862 i Horne ved Varde. Han var lærer i Egebæk, da de blev gift. Se Egebæk skole, Ribevej 2. Han blev i 1892 lærer i Horne og døde her i 1901. Petrea købte da huset her og var ejer af det til sin død. Den tidligere ejer af huset, Ane Johanne Hollænder, rejste i 1901 til børnene i Amerika, men kunne ikke trives i det store land, så hun vendte tilbage til V. Vedsted. Hun boede sine sidste år i huset Degnetoftevej 3 hos Knud Pedersen Lund. Her døde hun den 15. april 1915, 79 år gammel. Petrea og Niels Chr. Dejgaards ældste søn, Jens Lassen Dejgaard, blev født i Egebæk 22. december 1890. De fik en søn mere, Harald Dejgaard, der blev læge i Gredstedbro. Han er bedstefar til Søs Fenger. Efter mandens død boede Petrea Dejgaard ofte i huset. Hun arbejdede meget med bier og havde mange bistader. Petrea Dejgaard døde 15. april 1932, 61 år gammel og huset blev nu skødet til hendes søn:

Jens Lassen Dejgaard.

1932-1966

Han ejede nu huset til sin død. I de over 50 år har huset været lejet ud til mange forskellige mennesker, men bl. a. Hanna Cathrine Schmidt, født 24. november 1861, Trækærvej 6 boede her på sine ældre dage til sin død 17. november 1939, knap 78 år gammel. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Ifølge skøde lyst 13. april 1966 blev huset solgt af Anna Dejgaard til:

Johan Nissen.

1966-1976

Han var proprietær på Sjælland. Han boede ikke selv i huset, men det tjente som bolig for hans fraskilte kone:

Jytte Nissen.

1976-1995

Hun fik overdraget huset til ejendom. Hun er født 26. september 1933. Hun solgte i 1995 det gamle smukke hus til:

Karen Nitschke & Lars Rasmus Maltha Rasmussen.

1995

Karen Nitschke er født 9. april 1964 og er datter af Doris Lassen, Djursland og Erling Frederiksen Nitschke, Glæsborg på Djursland. Hun blev gift 15. august 1992 i Bryndum kirke med Lars Rasmus Maltha Rasmussen, født 21. februar 1956. Han er søn af Helen Pedersen fra Lolland og Mogens Maltha Rasmussen, Odder. Karen og Lars har 2 børn:

1. Emil Maltha Rasmussen, født 10. juli 1991
2. Jens Maltha Rasmussen, født 24. oktober 1995
3. Asger Maltha Rasmussen,

 

V. Vedsted Vej 127. Klostergaarden

 

Matr. nr. 15. Her lå V. Vedsted kro fra 1600-tallet til omkring 1800. Til kroen hørte lidt jord, og det var altså en forbedelse eller husmandssted. Stedet hørte under domkapitlet i Ribe og senere under ryttergodset. Fra 1710 blev en otting (ca. 53 tdr. land) lagt fra gården V. Vedsted Vej 91 til denne ejendom, som derfor blev en gård. Den første, som kendes at have boet på dette sted, var:

Niels Kromand.

1660-1677

Han har boet her i 1660-erne og var da kromand på stedet. Han havde en datter, Lizabeth, der blev født 1675. Den næste på kroen var:

Anders Hansen Kromand.

1677-1711

Han var født 1648 og blev gift 23. december 1677 med Anne Andersdatter, der var født 1646. De fik følgende børn:

1. Karen Andersdatter, døbt 20. oktober 1678. Hun blev gift 1701 på gården Mandøvej 16.
2. Maren Andersdatter Kromand, døbt 23. november 1679. Gift med Niels Knudsen på gården V. Vedsted Vej 119.
3. Hans Andersen, døbt 4. april 1682. Han fik ejendommen efter faderen.
4. Anders Andersen, døbt 27. december 1683.
5. Nis Andersen, døbt 22. juli 1688. Død.
6. Nis Andersen, døbt 16. august 1691. Han blev gift med Maren Andersdatter fra gården, Sdr. Kirkevej 19 i V. Vedsted. De fik 3. februar 1724 en søn, Claus Nissen, der overtog ejendommen Sdr. Kirkevej 9.
Anders Hansen Kromand døde 27. marts 1727, 79 år gammel. Hans kone, Anne Andersdatter, døde 26. februar 1733, 87 år gammel. Det lille sted med krohus overgik i 1711 til sønnen:

Hans Andersen Kromand.

1711-1742

Han var født på ejendommen 1682 og blev gift første gang 14. juni 1711 med Else Johansdatter, der var døbt 1. februar 1685 og datter af korporal Johan Henschen. Matr. nr. 8 Sdr. Farup. (Huset borte) Se også Sdr. Kirkevej 37. Deres børn:

1. Kirsten Hansdatter, født 15. februar 1712. Død 21. marts 1712.
2. Ide Hansdatter, født 3. marts 1713. En tvilling.
3. Kirsten Hansdatter, født samme dag og død oktober 1713.
Moderen, Else Johansdatter, døde 16. april 1713, 28 år gammel. Hans Andersen Kromand blev gift anden gang 26. november 1713 med Anne Pedersdatter fra Okholm. Ulvehøjvej 16. Datter af gårdmand Peder Jensen. De fik 3 børn:

1. Anders Hansen, født 7. september 1714.
2. Else Hansdatter, født 17. marts 1716. Død 10. december 1719, 3½ år gammel.
3. Peder Hansen, født 19. april 1718. Død Mikkelsdag 1718.
Den 18. november 1720 døde Anne Pedersdatter, 46 år gammel. Hans Andersen Kromand blev gift tredie gang 29. juni 1721 og nu med Kirsten Bennedsdatter, der var født 14. november 1692 på gården Sdr. Kirkevej 13 i V. Vedsted. Hun var datter af gårdmand Benned Mikkelsen. De fik i ægteskabet 5 børn:

1. Benned Hansen, født 16. maj 1722.
2. Anne Hansdatter, født 24. april 1724.
3. Claus Hansen, født 22. august 1726.
4. Leene Hansdatter, født 9. januar 1729. Død 18. oktober 1742, 13 år gammel.
5. Else Hansdatter, født 23. marts 1731.
Kirsten Bennedsdatter, Hans Andersen Kromands tredie kone, døde 25. juni 1731. Hun blev 38 år gammel. Han giftede sig dog for fjerde gang og nu med Maren Andersdatter, der var født i V. Vedsted 7. august 1697 og datter af Anders Nielsen den Yngre, V. Vedsted Vej 105. Dette ægteskab var dog barnløst. Den 21. februar 1711 fæster Hans Andersen en otting fra gården, V. Vedsted Vej 91, som den derværende fæster, Hans Jepsen, må afgive på grund af restancer. I 1717 skriver præsten om Hans Andersens forhold, at han sammen med konen bor på et lidet sted, som kaldes krohus. Det ligger dog ikke ved nogen landevej. Han haver ikke andet end gemen brændevin, som han selv brænder, og det er der også andre i sognet, der gør. I 1717 brænder han ikke mere brændevin, thi kornet er for dyrt, og folk har ingen penge at købe for. Han skal desuden give føde til sine gamle bedagede forældre. Hans Andersen Kromand døde 14. marts 1742, 60 år gammel. Hans fjerde kone overlever ham. Hun dør den 27. august 1746, 49 år gammel. Gården er i 1742 afhændet til:

Hans Hansen Emmerlev.

1742-1759

Han var født 21. juli 1700 på gården Mandøvej 14 og blev gift i Rejsby 27. oktober 1741 med Karen Jørgensdatter, der var født i Rejsby 1703 som datter af gårdmand Jørgen Jefsen. Hun havde to brødre, der begge var gårdmænd i V. Vedsted. En i Okholm ved navn Niels Jørgensen og en på gården V. Vedsted Byvej 23 ved navn Jef Jørgensen. Karen og Hans Hansen Emmerlev fik kun et barn

1. Maren Hansdatter, født 2. oktober 1742. Hun blev gift 1759 med Molte Mikkelsen og de overtog da stedet med kroen.
Hans Hansen kaldes også Hans Kromand, så han har også holdt kro i V. Vedsted. Både han og hans kone dør i 1758. Han døde 1. oktober og hun 21. december 1758. Efter deres død blev der holdt skifte den 15. januar 1759. Deres datter, Maren, skulle have stedet. Hun agtede da at gifte sig med Jens Conradsen fra Plougstrup i Jernved sogn, såfremt han kunne overtage stedet, men det gik ikke således. Han blev i stedet gift i Sdr. Farup. Hun blev gift 19. oktober 1759 med:

Molthe Mikkelsen.

1759-1776

Han var født i Rejsby 1727 som søn af Mikkel Nissen og Kirsten, Rejsbybogen nr.40. En søster, Bodel Mikkelsdatter blev gift med Hans Nielsen, Skoleallé 14. Molte Mikkelsen fik fæstebrev på ejendommen med kro den 19. november 1759 af Ribe Hospital. Gården var da på hartkorn 2 tdr. 7 skp. 1/4 alb. og han betalte i fæstepenge 16 rdl. Molthe Mikkelsen og Maren Hansdatter fik en datter:

1. Karen Moltesdatter, født 12. juli 1760. Hun døde 13. august 1760.
Moderen, Maren Hansdatter, døde i barselseng 17. juli 1760, knap 18 år gammel. Molthe Mikkelsen blev gift anden gang 30. november 1761 med Maren Jesdatter, der var født i Tved 1735. De fik 3 børn:

1. Maren Moltesdatter, født 22. januar 1763. Hun døde 18. januar 1783, 20 år gammel.
2. Karen Moltesdatter, født 22. januar 1765. Hun døde 1. juli 1783, 18 år gammel.
3. Michel Moltesen, født 10. maj 1773. Han købte i 1795 gården Sdr. Kirkevej 13 i V. Vedsted.
Molthe Mikkelsen døde 14. april 1776, 48 år gammel. Hans enke, Maren Jesdatter, blev gift anden gang 2. november 1776 med gårdmand Niels Pedersen, Sdr. Kirkevej 19. Hun var kun enke ½ år. Den 4. februar 1778 blev fæstet overladt til:

Niels Pedersen.

1776-1782

Han var født i Gånsager 1733 og havde i 1761 overtaget en større gård i V. Vedsted. Det var gården Sdr. Kirkevej 19. Angående hans familieforhold se under denne gård. Han drev nu de to gårde sammen og havde også krohold. Det varede dog kun få år, thi han døde 30. august 1781 og fæstet af gården her blev atter ledigt. Det blev den 18. juli 1782 overtaget af:

Niels Pedersen Borre.

1782-1825

Han var født ca. 1755, hvor vides ikke. Han blev gift 25. maj 1787 med Mette Marie Pedersdatter, der var født ca. 1752. Hun skulle føde et barn den 3. marts 1787, men barnet kom aldrig til verden. Fødslen kostede moderen livet. Det varede dog ikke længe, før Niels Pedersen Borre giftede sig igen. Allerede 25. maj 1787 blev han gift med Sidsel Maria Jefsdatter, der var født 19. juni 1758 på gården, V. Vedsted Byvej 23 i V. Vedsted. Datter af Jef Jørgensen og Bodil Sørensdatter. De fik i ægteskabet 5 børn:

1. Peter Christian Nielsen, født 24. maj 1788.
2. Mette Marie Nielsdatter, født 21. juni 1789.
3. Bodel Nielsdatter, født 14. december 1790.
4. Kiesten Marie Nielsdatter, født 3. februar 1793.
5. Jef Hansen Nielsen, født 8. april 1795. Død 17. december 1797.
Niels Pedersen Borre var den sidste kromand på dette sted. Hvor længe han boede her vides ikke. Hans kone, Sidsel Maria Jefsdatter døde 17. januar 1797, 38 år gammel. Niels Pedersen Borre var nu enkemand for anden gang, men han blev gift tredie gang den 17. februar 1798 og med Maren Nielsdatter, der var fra Vester Aabølling i Brøns sogn. I dette ægteskab fødtes ingen børn. Hvor længe Niels Pedersen havde gården vides ikke og hverken han eller hans kone findes døde i V. Vedsted sogn. Den næste bonde, som var ejer af gården er:

Niels Sørensen.

1825-1851

Han overtog gården 1825 efter at have været indsidder på en gård i Yder Bjerrum, Yder Bjerrumvej 6. Han var født i Gredsted, Jernved sogn i 1783. Han blev gift 18. marts 1820 i V. Vedsted kirke med Martine Møller Nielsdatter Bjerrum, der var født 8. september 1794 i Sdr. Farup på gården matr. nr. 4. Gården er nu borte. Hun var datter af gårdmand Niels Pedersen Bierum. Niels Sørensen og Martine Bierum fik 5 børn:

1. Margrethe Nielsdatter, født 21. juni 1821 i Yder Bjerrum.  Hun blev gift 21. oktober 1858 med Simon Hansen Møller. Se V. Vedsted Vej 98.
2. Anne Kirstine Nielsdatter, født 9. marts 1823 i Yder Bjerrum. Hun blev gift med Niels Michelsen. Se Skoleallé 14.
3. Søren Nielsen, født 2. juli 1824 i Yder Bjerrum. Han overtog gården her efter faderen.
4. Niels Bjerrum Nielsen, født 27. september 1826. Død 6. november 1826. En tvilling.
5. Maren Nielsdatter, født 27. september 1826. Gift 4. april 1857 med Ole Nielsen Hollænder. Se ejendommen Sprækvej 3 i V. Vedsted.
I-117

Familien Niels Sørensen boede fra 1820 til 1825 i Yder Bjerrum, hvor de sad til leje i hus tilhørende gårdmand Mathias Møller, Sdr. Farup, på gården Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24. Det blev stormfloden natten mellem den 3. og 4. februar 1825, som tvang familien bort fra dette udsatte sted. Familien mistede ved denne stormflod alle ejendele, men slap dog derfra med livet i behold. Niels Sørensen fik da midler, så han kunne købe gården her. Se Svend Tygesens ”Bønder i Marsken”.

Gårdens stuehus var ret stor efter datidens forhold, og der var en lejlighed mere, hvor der boede lejefolk. Således boede her en familie, hvor manden var i familie med Niels Sørensens kone. Det var Niels Petersen Bjerrum, der var født ca. 1806 i Skærbæk. Han blev gift 31. oktober 1828 i V. Vedsted kirke med Ingeborg Truelsdatter, der var født på gården Skoleallé 6. De havde to børn:

1. Peter Nielsen Bjerrum, født 2. marts 1829.
2. Anne Marie Kirstine Bjerrum, født 16. januar 1833.

Niels Petersen døde 25. maj 1887, 54 år gammel. Enken, Anne Marie, drev ejendommen videre med hjælp fra sønnen Hans Christian, der i sine unge år havde været ude at sejle. Hun døde 19. august 1906 af brystkræft efter operation.

Denne familie flyttede i 1843 til Rejsby. Niels Sørensen døde 6. juni 1851, 68 år gammel. Hans kone, Martine Bjerrum, levede mange år efter ham som aftægtskone på gården, selv om den skiftede ejer. Hun døde 17. marts 1880, 86 år gammel. Gården blev efter faderens død overdraget til sønnen:

Søren Nielsen.

1851-1860

Han lod ombygge stald og lade i 1850-erne. Han var født 2. juli 1824 i Yder Bjerrum, Yder Bjerrumvej 6 og blev gift 13. november 1858 i V. Vedsted kirke med Margrethe Nielsen, der var født 26. december 1835 i Jedsted, Vilslev sogn. De fik en datter:

· 1. Mathea Maria Nielsen, født 1. maj 1861 i V. Vedsted.

 

Margrethe Nielsen fandt sig ikke tilfreds med at bo i V. Vedsted. I 1860 byttede Søren Nielsen gård med Laust Hansen fra Vester Aabølling, Brøns sogn. Mageskifteskøde af 18. april 1860. Den gamle aftægtskone skulle dog fortsat have bolig i gården. Fra 1860 hed ejeren af gården her:

Laust Hansen.

1860-1870

Han var født i Vester Aabølling 7. oktober 1807 og var i 1839 blevet gift med Marie Cathrine Vindfeld fra Raahede, hvor hun var født 18. juli 1820. Hendes fader var Terman Jensen Vindfeld, som var død meget tidlig. Hendes stedfader var Søren Bendixen Møller Bierum, som senere købte gården, Præstevej 4 i Sdr. Farup. Alle Laust Hansens børn blev derfor døbt Bjerrum. Da Laust Hansen kom til V. Vedsted, var hans kone, Marie Cathrine, død, men han kom med 4 børn:

1. Hans Lauridsen Bjerrum, født 2. juni 1840 i V. Aabølling. Udvandret til U.S.A.
2. Terman Lauridsen Bjerrum, født 7. januar 1842 og død 13. marts 1843.
3. Gunder Dorthea Bjerrum, født 21. april 1843 i V. Aabølling. Hun blev gift 13. december 1866 med korporal i gendarmkorpset, Henrick Christian Frederick Heise, der var født i Holsten 26. november 1835. De sad først til leje i Skoleallé 4 i V. Vedsted og overtog siden Trækærvej 3.
4. Martin Carl Bjerrum, født 13. maj 1845 i V. Aabølling.
Laust Hansen døde 3. januar 1879, 71 år gammel. Han havde flere år tidligere købt gården Mandøvej 22 og solgt gården her til:

Hans Adolph Davidsen.

1870-1904

Han var født 1. september 1837 i V. Vedsted på Tornbækgaard som søn af Peder Davidsen og Barbara Adolphsdatter. Se Ulvehøjvej 4. Han blev gift 9. juni 1871 med Anna Kirstine Thyssen, der var født i Vodder 22. marts 1831 som datter af Peder Simonsen Thyssen og Martha Gad Terkelsdatter. Hans Adolph Davidsen fik skøde på gården 6. april 1870 med ca. 58 tdr. land. I hans ægteskab med Anne Kirstine fødtes en søn:

1. Peder Davidsen, født 22. september 1872. Han overtog gården efter faderens død.
Hans Adolph Davidsen døde 15. juni 1898, 60 år gammel. Hans kone, Anne Kirstine Thyssen, døde 6. februar 1904, 72 år gammel. Gården var da overtaget af sønnen:

Peder Davidsen.

1904-1908

Født på gården og gift 3. oktober 1902 med Johanne Kirstine Andersen, der var født i Randerup 24. juni 1871, datter af gårdmand Jef Jefsen Andersen. I deres ægteskab fødtes døtrene:

1. Kristine Davidsen. Hun blev født 17. juni 1904. Se V. Vedsted Vej 105 og V. Vedsted Vej 84.
2. Anna Kjerstine Davidsen, født 21. november 1907. Hun døde 14. januar 1908

Peder Davidsen fik skøde på gården den 30. november 1904. I 1908 køber han gården V. Vedsted Vej 105 og flytter nu til denne gård, idet han også tager en stor del af jorden med fra gården her. Se også V. Vedsted Vej 84. Samme år sælger han gården her til:

Laust Jessen Pedersen Vodder.

1908-1924

Han havde tidligere været ejer af ejendommen, V. Vedsted Vej 109. Se der. Han var født 6. maj 1864 i Gørding og blev gift 4. november 1891 med Maren Bendixen. Ved dette ægteskab overtog han ejendommen V. Vedsted Vej 109. Efter hendes død blev han gift 6. maj 1894 med Anna Andreasen, der var født 29. oktober 1873 i Føvling og datter af husmand Andreas Nielsen og Appoline Jensen. Laust Vodder og Anna fik 15 børn:

1. Marius Bendixen Vodder, født 20. november 1894.
2. Peter Petersen Vodder, født 26. oktober 1895. I U.S.A.
3. Andrea Abeline Vodder, født 9. marts 1898. Konfirmeret 1912. Hun blev gift 19. august 1919 med gendarm Marinus Petersen af V. Vedsted, født i Vejen sogn 17. oktober 1895. Forældre: husmand Johannes Petersen og hustru Kirstine Hansen.

4. Andreas Nielsen Vodder, født 8. juni 1900. Udvandrede i 1920 til U.S.A. via Ellis Island.
5. Hans Kristian Vodder, født 8. juni 1900. En tvilling til forrige. Udvandrede i 1922 til U.S.A via Ellis Island. (Hans Vodder)
6. Aksel Marinus Vodder, født 24. juni 1901. følge www.ellisisland.com udvandrede han i 1920 til U.S.A. via Ellis Island (Axel M. Vodder), men må være kommet tilbage, idet han fik gården her efter faderen.
7. Oskar Vodder, født 11. november 1903.  Udvandrede i 1922 til U.S.A. via Ellis Island.
8. Anne Marie Vodder, født 22. februar 1905.
9. Alfred Lundkvist Vodder, født 3. august 1906. Han udvandrede i 1924 til U.S.A. via Ellis Island. (Alfred Vodder)
10. Otto Laustsen Vodder, født 5. september 1908.
11. Laurids Vodder, født 12. februar 1910.
12. Niels Ovesen Lysholt Vodder, født 10. oktober 1913.
13. Alma Lysholt Vodder, født 10. oktober 1913. En tvilling til forrige.
14. Dødfødt pige, født 28.september 1914.
15. Ejner Granholdt Vodder, født 29. februar 1916.
16. Gerda Margrethe Vodder, født 4. april 1918. Hun blev gift 1. marts 1936 i Ribe Domkirke med snedkersvend Peder Gammelby Jensen af Ribe født i Tjæreborg 19. maj 1912, søn af arbejdsmand Jens Peter Jensen og hustru Karoline Vilhelmine Jensen, født Thomsen.
I 1924 afstod Laust Vodder gården til sønnen, Aksel Vodder, og købte en mindre ejendom i Hviding, hvor han nu bosatte sig.

Aksel Marinus Vodder.

1924-1929

Han var som nævnt født 24. juni 1901 og blev gift 1924 med Maren Hansen Jepsen, der var født i Øster Vedsted 24. januar 1904. Mens ægteparret boede i V. Vedsted fødtes en søn:

1. Harry Vodder, født i 20. april 1925 i V. Vedsted.
2. Regner Jepsen Vodder. 3. Ingrid Vodder.
4. Erling Johannes Vodder.
I 1929 flyttede Aksel Vodder til Øster Vedsted, hvor han lod bygge hus. Gården her solgte han ifølge skøde tinglyst 23. maj 1929 til:

JydskeVestkysten 14. december 2003. DØDSFALD. Maren Vodder, Dagmargården, Ribe, er død 99 år. Maren Vodder var født i Øster Vedsted, og der tilbragte hun sin barndom. Tidligt kom hun ud at tjene i huset og havde forskellige pladser, indtil hun i 1924 giftede sig med landmand Aksel Marius Vodder. De første fem år boede og drev ægteparret familiegården i Vester Vedsted, men de valgte at sælge den og flytte til Ribe, hvor han fik ansættelse på støberiet. Her vedblev han at arbejde, da de få år efter flyttede til Øster Vedsted, hvor de byggede hus. Maren Vodder var ud af en gammel, stærk familie, hvor mange opnåede en høj alder. Hun var en arbejdsom husmor, og hun gav sine fire børn et trygt og godt hjem. Hun var flittig med sine hænder. Hun syede og strikkede, huset og haven omhyggeligt passet, blomster myldrede frem under hendes ferme, grønne fingre. Maren Vodder tilbragte sine sidste år på plejecentret Dagmargården. Hun efterlader børnene Harry, Regner, Ingrid og Johannes, der alle er bosiddende i Ribe samt svigerbørn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.

Mikkel Johan Andreas Hansen.

1929-1957

Han var født 6. december 1897 på Mandø. Moderen døde i barselseng og faderen druknede i den Botniske Bugt, så han blev fader- og moderløs. Han blev derfor opdraget hos bedstefaderen. Mikkel Hansen blev gift med Herle Schmidt, der var født 8. oktober 1901. I deres ægteskab fødtes sønnen:

1. Ejnar Schmidt Hansen, født 29. oktober 1929 i V. Vedsted.
Mikkel Hansen solgte i 1957 gården til Kaj Pedersen med 14 ha. Han holdt selv et areal på 2,3 ha. og købte huset V. Vedsted Vej 9, som netop var under opførelse. Mikkel Hansen boede her i dette hus til sin død i juli 1992. Mikkel ”Mandemand”, som han kaldtes er omtalt i Martin Julius ”Memoirer fra 1940 til 1945”. Hans kone, Herle, blev dræbt ved en trafikulykke på hovedvej 11 den 26. august 1964.

V. Vedsted Vej 127 ca. 1943. Foto Svend B. Troelsen.

Kai Pedersen.

1957-1962

Han overtog gården 1. maj 1957 og gården blev herefter kaldt Klostergaarden. Navnet hentyder til, at gården for et par hundrede år siden havde været fæste under Ribe Kloster eller Hospital. Kaj Pedersen blev født 7. februar 1932, Sdr. Farup Vej 27 og gift 1. november 1958 med Agnes Færk, der var født 12. februar 1937. Se videre under Sprækvej 8, V. Vedsted. Kai Pedersen er optaget med et foredrag om stormfloder for V. Vedsted Grande. I 1962 solgte Kai Pedersen gårdens bygninger til Victor Petersen i Ribe. Han solgte dem videre samme år til Johannes Pedersen. Kai Pedersen lod i 1962 opføre nye landbrugsbygninger lidt syd for byen, Sprækvej 8.

Johannes Pedersen.

1962-1966

Han var gift og kom fra København. Han moderniserede stuehuset og lod i 1962 opføre nogle gamle barakker syd for stuehuset til opbevaring af trykkerimaskiner, som han drev handel med. I 1965 døde Johannes Pedersen og ejendommen blev i 1966 solgt til:

Jens Kristian la Cour Madsen.

1966

Han var forstander på Ungdomshøjskolen i V. Vedsted, Skoleallé 1. Han var født 29. juli 1917 på Baungaard i Vejen og gift 23. oktober 1942 i Askov med Anne Marie Ratzer, der var født 13. januar 1920 i Rangstrup som datter af Søren og Kjersten Ratzer. Jens Kr. la Cour var søn af Jens Kr. Madsen og Rebekka la Cour. I ægteskabet fødtes 3 børn:

1. Jens Kristian la Cour Madsen, født 9. april 1944. Han blev gift 16. juni 1967 i V. Vedsted med Betty Pahuus, født Sdr. Farup Vej 12. De fik en datter, Anne la Cour Madsen, der blev gift 21. juni 2003 i Møgeltønder Kirke med Peter Gormsen, søn af Karen Margrethe og Lars Gormsen, Vodskov. Jens Kristian og Betty bor i Vester Anflod, Ved Aaen 18, hvor Jens Kristian la Cour Madsen døde af sygdom 25. februar 2000, 55 år gammel.
2. Ann la Cour Madsen, født 5. februar 1946. Gift 6. juli 1968 i V. Vedsted med Henrik Noer, der er nuværende forstander på Ungdomshøjskolen i V. Vedsted.
3. Rebekka la Cour Madsen, født 1. februar 1951. Gift 28. juni 1975 i V. Vedsted med Carl Pedersen, Ribe
Jens Kr. la Cour Madsen var forstander på højskolen til sin død den 20. december 1978. V. Vedsted Vej 127 kaldes stadig Klostergaarden. Anne Marie la Cour Madsen flyttede i 199? til Rosengaarden, Skoleallé 6. Og Klostergården blev solgt til:

Geert E. & Connie E. M. Jensen.

V. Vedsted Vej 129

 

I dag bor på dette sted Ole Kristensen og Bettina Holmquist. På dette sted har der ligget en bygning fra før 1660. Huset hørte fra 1616 til det Lindevitske gods, hvis hovedsæde lå i det nuværende Sydslesvig. Godset her på denne egn blev styret af en foged på Høgsbrogård. Huset hørte derfor med til den slesvigske del af landsbyen. I 1660 boede i dette hus:

Nis Nissen.

1660

Han efterfulgtes af:

Tyge Arendsen.

Efter ham kendes ikke navnet, men omkring 1740 blev huset fæstet af bonden på nabogården, V. Vedsted Vej 127. Disse bønder var også kromænd. Her skal nævnes Hans Hansen Emmerlev fra 1742 og Molte Mikkelsen fra 1759. Niels Pedersen fra 1778 og Niels Pedersen Borre fra 1782 til 1797. De var alle fæstere af huset her og havde lejefolk i dette. Se videre angående disse fæstere under V. Vedsted Vej 127. I 1797 blev huset købt af:

Niels Termen Johannsen.

1797-1840

Han var født 4. marts 1764 på gården, Ulvehøjvej 15. Se der. Han blev gift 28. juni 1800 med Karen Pedersdatter, der var født ca. 1774 i Kærbøl, Nr. Farup sogn. Hun var datter af Peder Brodersen. Niels Thermen Johannsen og Karen Pedersdatters børn:

1. Johann Peter Nielsen, født 28. januar 1801. Han døde 4. marts 1816, 15 år gammel.
2. Peder Brorsen Nielsen, født 18. marts 1803.  Han købte 1843 gården V. Vedsted Vej 137. Se der.
3. Hans Friderich Nielsen, født 27. september 1805. Han fik senere hjemstavnen.
4. Mette Caroline Nielsdatter, født 19. juni 1808. Hun døde ugift 16. januar 1849, 40 år gammel.
5. Jens Bruun Nielsen, født 30. juni 1811.Gårdmand på Okholmvej 3. Se der.
6. Maren Nielsdatter, født 19. maj 1815.
Niels Termen Johannsen måtte låne penge af den rige Mett´ Lasses, Ulvehøjvej 16. Niels Termen Johannsen døde 6. januar 1840, 76 år gammel. Hans kone, Karen Pedersdatter, døde 25. marts 1854, 80 år gammel. Den lille ejendom blev i 1840 overdraget til sønnen:

Hans Friderich Nielsen.

1840-1891

Han var husmand og gartner og født 1805. Han var derfor en gammel mand, da han den 20. juni 1857 blev gift med Ane Kirstine Nielsdatter, der var født 15. oktober 1818 som datter af Niels Henricksen. Se V. Vedsted Vej 94. Hans Friderich Nielsen og Anne Kirstine fik 2 børn:

1. Dødfødt dreng, født 12. januar 1859.
2. Jens Nielsen Johansen, født 10. marts 1861. Død 31. januar 1862. Der var altså ingen levende børn i ægteskabet.
Hans Friderich Nielsens kone, Ane Kirstine, døde 5. april 1874, 55½ år gammel. Han døde 8. april 1890, 84 år gammel. En af arvingerne til Hans Friderich Nielsen var Hans Chr. Rechtnagel, Sdr. Kirkevej 3. Han fik adkomstskøde i 1891 og solgte ejendommen videre samme år til:

Peder Nielsen Lorentsen

1891-1906

Han var født 20. februar 1867 på Sdr. Farup Mark, Tørvevej 24. Søn af Nis Lorentsen. Han blev gift 11. april 1891 med Mathilde Hansine Friedericksen, der var født 21. september 1865 i Sdr. Farup. Hus matr. nr. 9. Datter af snedker Christian Frederiksen. Børn i ægteskabet mellem Peder Lorentsen og Mathilde:

 

1. Christian Nissen Lorentsen, født 6. marts 1892. Udvandret til U.S.A.
2. Ane Marie Lorentsen, født 27. juli 1893.
3. Kathrine Lorentsen, født 4. juni 1895.  Gift med Søren Madsen. Se V. Vedsted Vej 147.
4 Kristine Lorentsen, født 6. oktober 1896.  Udvandret i 1922 til U.S.A. via Ellis Island. Gift med Ejnar Hansen. Se under Sdr. Kirkevej 27.
5. Astrid Lorentsen, født 13. september 1899.
6. Aage Lorentsen, født 20. maj 1901. Se under Skoleallé 2. Østgaarden og V. Vedsted Vej 98.
Peder N. Lorentsen købte flere jordlodder ind til den lille ejendom og disse lodder tog han med sig, da han i 1906 købte ejendommen Skoleallé 2. Østgaarden. Se der. Peder Nielsen Lorentsen arbejdede også i Jens Rasmussen Højbys Planteskole, Skoleallé 6. Ejendommen her solgte han i 1906 til:

Berthel Pedersen Jessen.

1906-1920

Han havde tidligere haft gården, V. Vedsted Vej 113, som han nu afstod til sønnen, Jes Jefsen Jessen. Berthel Pedersen Jessen flyttede ind her i 1906. Han havde i 1902 mistet sin kone, Ane Dorthea Jensen, der døde 17. februar 1902, 48 år gammel. Han blev gift igen 28. september 1904 med Inger Brodersen, der var født 1. juni 1862 i Skodborg som datter af bødker Anders Brodersen og Anne Bruun Hansen. Berthel P. Jessen købte i 1907 toften syd for huset og 1908 en Sprækfenne. Det var den eneste jord, der var til ejendommen. Han drev også vognmandsforretning med hest og vogn. Han døde 9. juli 1919, 68 år gammel på Ribe sygehus. Hans enke, Inger Brodersen, solgte i 1920 ejendommen og flyttede til V. Vedsted Vej 137, hvor hun sad til leje i den vestlige ende af stuehuset. Ejendommen her blev solgt til:

 

Magnus Jørgensen Christensen Fjord.

1920-1959

Han kom fra ejendommen V. Vedsted Vej 109, som han havde haft siden 1917. Han var født 13. august 1877 i Hviding og gift med Maren Langballe, der var født i Jedsted 25. oktober 1886. De havde en søn:

1. Jørgen Kristian Fjord, der var født 6. december 1910 i Egebæk. Han overtog senere huset.
Se Trækærvej 26, hvor Magnus Fjord boede fra 1908 til 1917. Magnus Fjord drev den lille ejendom med et par køer og et par svin i mange år. Magnus Fjord døde 15. marts 1966, 88 år gammel. Maren, hans kone, døde 26. juli 1959, 72 år gammel.

Jørgen Kristian Fjord.

1959-1966

Han overtog huset med de få tdr. land jord efter moderens død. Han blev gift med Gerda Lauridsen, der var født 26. juli 1911 på gården, Mandøvej 28 i Okholm, men var flyttet med sin far og mor til huset, V. Vedsted Vej 133. Jørgen Fjord flyttede ind i dette hus og solgte huset her til Knud Jørgensen, idet han dog beholdt jorden. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn” og ”Restaureringen af V. Vedsted Præstegård 1956.”.

Knud Jørgensen.

1966-1976

Han var født 13. juni 1945 og udlært møbelsnedker. Han lod nu de gamle bygninger nedrive og byggede nyt hus. Han fik skøde på huset i 1966 og byggeriet på det nye hus foregik i 1966-67-68. Knud Jørgensen var født V. Vedsted Byvej 6 og søn af smeden Benth Jørgensen. Han blev gift 20. juli 1969 med Ingrid Okholm, der var født 2. januar 1948 på Fyn som datter af Claus Okholm og Ruth Rasmussen. Knud og Ingrid har 2 børn:

1. Mona Jørgensen, født 7. maj 1970.
2. Benth Jørgensen, født 5. august 1973.
I 1976 gik Knud Jørgensen i gang med et nyt byggeri, som blev bygget på Sprækvej 1. Huset her blev solgt

Peder Jensen Andersen.

1976-1979

Han havde ikke huset mere end knap 3 år. Han solgte dette til:

Ebbe & Kirsten Lund.

1979-1985

I 1985 blev det så atter solgt til en mand ved navn:

Steen Winkler.

1985-1986

Han solgte huset den 15. december 1986 til:

Ole Frank Kristensen.

1986

Han er født 3. juni 1958 i Ribe og søn af Esther og Frank Kristensen. Han blev gift 25. juni 1988 i V. Vedsted kirke med Bettina Holmquist, der er født 6. februar 1961 i Svendborg og datter af Marni og Hans Werner Holmquist. De har 2 børn:

1. Mathias Frank Holmquist, født 2. januar 1985 i Esbjerg.
2. Emil Frank Holmquist, født 31. januar 1987 i Esbjerg.

V. Vedsted Vej 131

 

Dette hus er bygget omkring år 1900. Der lå dog et hus på samme parcel, før det nuværende blev bygget. Det gamle hus er vel opført her i midten af 1700-tallet på en grund, der ejedes af J. K. Frisch i Ribe, og som hørte under den kongerigske del af V. Vedsted. I 1787 boede i huset et ældre ægtepar:

Peder Hansen.

1787-1813

Han var født ca. 1724 og gift med Appelone Bertelsdatter, der var født ca. 1736. De havde ingen børn. Endnu i 1801 boede Peder Hansen i huset, men han ses ikke at være død i V. Vedsted. Der har sikkert boet lejefolk i huset i mange år. I 1813 flytter en ny mand ind i huset, og det er:

Lauritz eller Laust Andersen Sandholt Davidsen.

1813-1847

Han var født 20. februar 1792 i V. Vedsted kro. Se V. Vedsted Vej 147. Han blev gift 20. november 1813 med Anna Michels Christensdatter, der var født 6. januar 1791 på gården, Degnetoftevej 1. I deres ægteskab fødtes 4 børn:

I-125

1. Niels Davidsen, født 24. august 1814. Død 3. april 1834, 19 år gammel.
2. Christen Michelsen Lausten, født 30. januar 1817. Han indebrændte den 18. april 1839, da Peder Davidsens gård, Tornbækgaard, Ulvehøjvej 4, nedbrændte til grunden.
3. Dorthea Laustdatter, født 11. marts 1819.
4. Hans Peter Sandholt Lausten, født 17. oktober 1821. Han overtog stedet i 1847.
Fra 1842 boede Kirsten Termansdatter og hendes yngste datter, Jensine til leje i huset her. Kirsten Termansdatter kom fra Mandøvej 6 og var blevet skilt fra Peter Kleinberg, der flyttede i fattighuset, V. Vedsted Vej 64. Kirsten Termansdatter døde den 27. juni 1852, 61 år gammel.

Lauritz Andersen Sandholt Davidsen var husmand med et par køer og gik ud som arbejdsmand. Han døde 30. januar 1837, 45 år gammel. Hans kone, Anna Michels, døde 3. januar 1847, 56 år gammel. Ejendommen blev da overtaget af sønnen:

Hans Peter Sandholt Lausten.

1847-1901

Han var født på stedet 17. oktober 1821 og blev gift 18. juli 1845 i Hviding kirke med Bothilde Jensdatter, der var født 24. oktober 1820 i Råhede som datter af gårdmand Jens Lauridsen Jessen og Mette Kirstine Thomasdatter. Hans Peter Lausten og Bothilde Jensdatter fik 5 børn:

1. Laust Davidsen Hansen, født 7. november 1845.
2. Mette Kirstine Hansen, født 8. oktober 1848.
3. Anne Dorthea Hansen, født 17. juni 1851. Død 13. juli 1853, 2 år gammel.
4. Anne Dorthea Hansen, født 26. oktober 1854.
5. Jens Lauridsen Hansen, født 10. februar 1858.
Hans Peter Lausten var husmand og rørmager. Nok var han gift med en storbondedatter fra Raahede, men det var ikke rigdom, som herskede i dette hjem. Han mistede sin kone den 25. november 1877, 57 år gammel. Han døde selv 23. januar 1900, 78 år gammel. Huset blev herefter solgt i skifteretten den 4. januar 1901 til:

Christian Nissen From.

1901-1912

Han var født i Aller sogn ca. 1843 og gift med Cathrine From. Han havde tidligere været gendarm i grænsegendarmeriet, men var nu på pension. Han lod opføre et nyt hus på grunden, og det er det hus, som står i dag. Christian Nissen From døde 26. november 1908, 65 år gammel. Han havde tidligere boet i V. Vedsted. Se Skoleallé 4. Hans enke, Ane Cathrine From, døde på alderdomshjem i Ribe 8. juli 1923, 82 år gammel. Hun var født i Føvling 12. september 1840. Det var hende, der i 1912 solgte huset her til:

Jeppe Christian Sivertsen.

1912-1924

Han fik skøde på huset lyst 8. oktober 1913. Han var født i Raahede 1. maj 1857 som søn af Hans Sivertsen og Anne Marie Nisdatter. Han levede hele sit liv ugift. Han er omtalt i naboen Marie Boesens ”Fra V. Vedsted”. Han døde 25. januar 1924, 66 år gammel. Hans arvinger skødede i 1924 huset til:

Christian Diederick Jørgensen.

1924-1956

Han var født 25. december 1863 i Sladum ved Leck syd for grænsen. Han var gift med Anna Christine Jørgensen, der var født 15. april 1858 i Bylderup. Han var i mange år postbud i Brøns, og kom først til V. Vedsted på sine gamle dage.Han havde 2 børn:

1. Peder Christian Jørgensen, født 16. juni 1888 i Brøns. Han blev gift med Anna Kathrine Madsen. Se V. Vedsted Vej 109.
2. Ellen Bergmann, født 21. september 1886 i Brøns. Hun boede Sdr. Kirkevej 9.
Hans kone, Anna Christine, døde 22. juli 1945, 87 år gammel. Han døde selv den 17. november 1955, 91 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt til:

Karl Kristian Peder Madsen.

1956-1956

Han ejede gården V. Vedsted Vej 113, som han nu ville afhænde til søstersønnen, Ejner Madsen. Han kom ikke til at bo i huset, som han solgte ifølge skøde lyst 4. september 1956 til:

Martin Christian Bjerg.

1956-1960

Han var født 14. juli 1917 i Hee og søn af gårdejer Niels Bjerg og Marie Nørgaard. Han flyttede nu til V. Vedsted. Fra 1. august 1964 lærer og præst på Mandø. Han blev gift 3. november 1946 med Vera Knudsen, der var født 25. december 1918 i Løvstrup, Hanning sogn, og datter af Nicoline og Vilhelm Knudsen. Vera og Martin Bjerg fik følgende børn:

· 1. Niels Bjerg, født 7. juni 1948 i Ringe. Han blev gift med Anne Mette Ladekær. Han overtog efter moderens død i 2000 ejendommen V. Vedsted Vej 81.

· 2. Eskild Bjerg, født 1. august 1953 i Brudager. Død 3. april 1958 i V. Vedsted.

· 3 Anne Marie Bjerg, født 9. februar 1955 i Brudaget.

Vera Bjerg var uddannet sygeplejerske og ansat mange år ved statshospitalet i Hviding. Mens Martin Bjerg var præst på Mandø købte han ejendommen V. Vedsted Vej 81. Her døde Martin Bjerg 11. marts 1986, 68 år gammel. Vera Bjerg døde der 20. januar 2000, 81 år gammel. Familien Martin Bjerg flyttede fra huset her til Skanderup i 1960 og huset blev solgt til:

 

Hans Jensen Westergaard.

1960-1989

Han var født 25. august 1917 i Brøns. Han var søn af Marie og Svend Westergaard. Se videre Okholmvej 3 i Okholm. Han købte huset i september 1960 af Martin Bjerg. Han blev gift 22. november 1960 med Helga Karina Jensen, der blev født 1. juni 1929 i Aarhus. Deres børn:

1. Elin Westergaard, født 31. maj 1956 i Esbjerg. Gift 19. juni 1976 i V. Vedsted med Mads Drangsfeldt.,
2. Svend Jensen Westergaard, født 14. august 1961 i V. Vedsted. Han er ugift.

Hans J. Westergaard er omtalt i ”Mandø Ebbevej”. Han døde 7. december 1989, 72 år gammel. I 1989 solgte Helga Westergaard huset og flyttede ind i et helt nyt hus. Se Sdr. Kirkevej 6. Huset her blev købt af:

Marianne Nicolaysen.

1989-2001

Hun er født i Tønder 29. marts 1952 som datter af Kathe Nicolaysen, født Holm på Rømø og Hans Chr. Nicolaysen fra Varde. Hun bor sammen med Hans Tarp, født 14. marts 1947. Han er søn af Mathias Tarp og Tinne Tarp, født Stenger. De er begge fra Birkelev. Marianne har en søn:

1. Kenneth Nicolaysen, født 26. november 1978.
Hun har i mange år arbejdet på Hospitalet og både hun og Hans Tarp er omtalt i Sigurd Michaelsens “Amtssygehusets Psykriatiske Afdeling ved Ribe”.  Marianne og Hans solgte huset her 1. september 2001 til:

Hans Jacob Jacobsen.

2001-

Hans Jacob Jacobsen er født 14. juli 1952 i Løgumkloster og er søn af Christine Magdalene Petersen (20.04.1928), Koldkåd ved Løgumkloster og Jacob Thomas Jacobsen (11.09.1930), Bevtoft. Hans Jacob Jacobsen blev gift 27. juli 1974 i Nr. Løgum kirke med Elin Jørgine Jacobsen (født Hansen). Hun er født 26. januar 1954 i Nr. Løgum sogn og er datter af Anne Marie Søndergård (24.2.1915), Arrild og Johannes Hansen (27.11.1915), Kløjeng.  Hans Jacob og Elin har 2 børn:

1. Troels Hansen Jacobsen, født 19. november 1978 i Sønderborg.
2. Merete Hansdatter Jacobsen, født 3. juli 1981 i Tønder.
Hans Jacob er skoleleder i V. Vedsted Friskole, der i april 2001 flyttede ind i den gamle kommunalskole i Vester Vedsted.

 

Anette Buk & Tom Buk-Swienty.

2003-2008

De solgte i 2008 huset til :

Jydske Vestkysten 5. oktober 2003. Af Karen Skovbjerg. SOMMEREN SLÅR om, blæsten hvirvler lugten af skaldyr og vadehav op gen­nem åens løb mellem slipper og smøger, de røde munkesten mørkner mellem huse­nes bindingsværk, og Tom Buk-Swienty er tilbage ved åen, hvor Jacob Riis’ lillebror druknede som dreng. Skribenten fra Sønder­borg, der i dag lever som korrespondent for Weeken­davisen i New York, er kom­met til Ribe for at spole tiden tilbage og kigge sin landsmand, ripenseren Jacob Riis, efter i kortene. Og han er kommet efter mere end det. Sammen med sin familie har han her fået en ny base. Tom Buk-Swienty er i gang med det, der skal være den ultimative biografi om manden, som præsident Roosevelt kaldte »Amerikas nyttigste borger«, og jagten på lærer Riis’ søn, drengen der voksede op under krigs­truslen fra syd og drevet af ulykkelig kærlighed tog til USA, sætter ind i Skolegade, hvor Jacob Riis blev født, og fortsætter i Sortebrødrega­de, hvor Riis ridsede sit navn i ruden sammen med den al­trådende Elisabeth Giørts, samt på Ribe Katedralskole, hvor stakkevis af aviser fra 1864 rapporterer om krig. – Det er fantastiske beretninger. Jeg har levet mig ind i den krig, lige siden jeg var barn nær skansen, så jeg deler Jacob Riis’ passion for krigen i 1864. Jeg ved godt, at ripenserne ikke vil kaldes sønderjyder, men de var skrækslagne. – Tønder blev hærget af de tyske tropper, de danske styrker forsvandt fra Dannevirke, og i takt med hærens tilbagetog steg frygten hos folk i Ribe, hvor østrig-un­garnske soldater brugte domkirken til katolske mes­ser. Jacob Riis kom sig al­drig over det Han havde et meget patriotisk sindelag. Det har jeg så ikke, siger Tom Buk-Swienty med et af­væbnende smil.

HAN KOM PÅ sporet af Jacob Riis i 1995, da Mu­seum of the City of New York havde en udstilling med de fotos, Riis tog på si­ne skelsættende reportager fra metropolens fattigkvarterer: – Jeg blev bjergtaget og så i kataloget, at Jacob Riis kom fra Ribe. Det er den klassi­ske historie om manden, der tager afsted og klarer sig godt, og så er der dramaet bag det hele: Får han Elisa­beth? Hun er i hans tanker dag og nat Han pønser på at komme tilbage til Ribe i uniform som soldat i den fransk-tyske hær, men når ikke skibet, og da han står på kajen, forstår han, at han må blive i USA. Selv forstod Tom Buk-Swi­enty, at han måtte skrive hi­storien om Riis.

HAN HAR HAFT skrivekløe, lige siden han som gymnasiast vandt en novellekonkurrence i Jydske Tidende, og en god buket anmelderoser for rejsebogen »Americana Maxima« om et 17.000 kilometer langt road­trip gennem USA gav i 1999 yderligere næring til forfatterdrømmen. Heldet var med ham, ind­rømmer han indenfor i var­men over en kop kaffe på Ca­fé Quedens. Ikke blot fik han sidste år et legat fra New York Public Libery, som gav ham løn og kontor på det fornemme bibliotek med de store løver ved indgangen på Fifth Avenue, der huser et arkiv over Jacob Riis’ breve og papirer, hans kone viste sig også villig til at tage tør­nen med ungerne på tre og 11, da Irak-krigen brød ud, og det stod klart, at han ikke kunne tage en pause fra korrespondentjobbet, mens han researchede til bogen om Riis. Det gav en travl og intens dagligdag med to job fra syv morgen til ni aften. – Men nu skal der også andre kager på bordet, som min kone siger på bredt søn­derjysk, og så er det alvor, vedgår han. Hun hedder Annette Buk-Swienty og er netop hyret af et amerikansk forlag til at oversætte bogen »Den ideel­le borger« til engelsk. Egent­lig var det hende, der fik fa­milien med til USA, da hun fik et Fulbright-legat til to års studier i amerikansk litteratur på et universitet i Atlanta.

HERBLEV HAN korrespondent for JydskeVestkysten, hvorfor familien efterfølgende flyttede til New York. Dér boede hans søster dengang, og familien fandt et hus i nærheden på Long Island. Nu er søsteren tilba­ge i Sønderborg, hvor hun har overtaget forældrenes virksomhed, Swienty Biavl, og han har i flere omgange ført familien til Ribe for at kigge sine personer i kortene, som Jacob Riis ville have gjort. – Jeg bruger mine øjne, ja men man får også en fornemmelse af datidens men­nesker ved at snakke med folk i dag. Rygterne går sta­dig hurtigt, selv om det nu er blevet en turistby. – På bordet ligger bogens første 210 sider. Den svulmer op mod 500, når den ud­kommer på Gyldendal og det store amerikanske forlag W W Norton. – USA har man en tradi­tion for store levnedsbeskri­velser med et litterært præg. Det er et møjsommeligt ar­bejde. Det går ikke uden vi­dere at skrive »Det var en solrig dag, da Jacob Riis kom til USA«, selv om det er sådan, han husker det. Jeg tjekkede det, og aviserne fortæller, at 6. juni 1870 var kø­lig og overskyet, og nyhederne samme dag melder om indianerangreb i Kansas. – Det har været en større mental rejse, end jeg havde forestillet mig, at genrejse tiden omkring Jacob Riis i bå­de New York og Ribe, tilstår han.

UNDER HELE forløbet har Ribe draget ham som en i magnet Også her deler han skæbne med sin hovedper­son. Riis er i den grad fasci­neret af Ribe. Han elskede den by – ja, jeg tror slet ikke, man kan forstå ham, hvis man ikke kender byens for­tættede miljø. Riis’ tankesæt blev formet af Ribe, hvor der ikke rigtig var plads til en overklasse, og hvor man ikke tillod fattig armod. Diget var der ikke dengang, og man måtte putte sig sammen mod havet Det var en lille by, men en helstøbt enhed. – Netop derfor reagerede Riis så stærkt på den fattigdom, han så i USA. Ind imel­lem har jeg mistænkt for at ville omdanne New York til Ribe. Når han ville rive metropolens højhuse ned, ser han helt klart mar­skens åbenhed for sig. Nok er han nostalgisk, men Ribe var en by med lys og leg i gaderne. – Jeg har tjekket andre erindringer; og det holder, selvom byen langt fra altid var fuld af sol. Ribe var og er en ultimativ by, en lille tæt by, hvor folk bor og arbejder. Det lader sig ikke nægte. Tom Buk-Swiety er ramt på sjælen af Riis’ begejstring for Ribe, og noget trækker ham tilbage mod rødderne, selv om familien, efter ti år er integreret i USA. – Vi tilhører en gruppe, der står mellem to kulturer. Jeg kan godt se mig selv som pensionist i USA, men verden er blevet mindre, og det er ikke umuligt at leve et dobbeltliv. Jeg har en kæmpe kærlighed til NewYork, men holder lige så meget af marsken. Det er det tætteste jeg kommer USA’s åbne vidder under en høj himmel, mens Ribe er New Yorks diametrale modsætning. Byen står lige så intakt som byer­ne i Toscana, og dens ind­byggere har en eksotisk kærlighed til byen. Her lig­ner de Riis.

ET JOB SOM gæstelektor ved Syddansk Universitet frister i første omgang til at tage et halvt år i Danmark fra januar, og under research på ture rundt om Ribe faldt familien for et hus i Vester Vedsted, så den danske base står snart klar. Alle siger: ”Hvad vil I dog i Vester Vedsted?«, men set med amerikanske øjne er afstandene ikke helt de sam­me. Helst havde vi købt et hus i downtown Ribe, men de er svære at få fat på og så faldt vi for det smukke hus midt i marsken med højt til loftet og et fantastisk lys ind ad vinduerne. Måske er vi vanvittige, men livet i Danmark må godt være lidt af et eventyr.

 

V. Vedsted Vej 133

Her bor i 2009 Kirsten Laustsen og Peder Emil Jensen. Dette hus er opført 1898 på et areal fra ejendommen V. Vedsted Vej 137. Manden, som lod dette hus opføre, var:

Peter Boesen.

1898-1920

Han var født 24. august 1871 i Knudsbøl ved Kolding søn af gårdmand Jens Sørensen og Ane Marie Boesen, Knudsbøl. Han dimitterede fra seminariet i Silkeborg 1893 og blev lærer ved V. Vedsted skole, V. Vedsted Byvej 55 fra 1894 til 1920. Han underviste også ved efterskolen i V. Vedsted, Skole Allé 1. I en periode var han formand for menighedsrådet. Se Sdr. Kirkevej 20. Han blev gift i V. Vedsted kirke 7. oktober 1898 med Ane Marie Bothilde Schmidt, der var født 5. januar 1871 i Skrave sogn datter af gårdmand Peter Madsen Schmidt og Kirsten Marie Gram, Københoved. De fik følgende børn:

JydskeVestkysten 29. september 2000. DØDSFALD. Fhv. overinspektør på Rosenborg Slot, cand.mag. Gudmund Boesen, Dragør, er død, 95 år. Han var en guldgrube af oplysninger og bistod gerne tidligere kolleger og forskere. Han skrev med stor viden om alt fra sølv, tapeter og gamle danske glas til dronningernes guldtoilette. Det blev til berømmede værker om venetianske glas og bogen “Danmarks Riges Regialer”, som udkom i 1986 ni år efter han afgang fra Rosenborg.

1. Ejner Boesen, født 2. juni 1900. , violinist, seminarielærer, sanginspektør [1947-].
2. Anna Boesen, født 23. maj 1902. Død 13. maj 1904, knap 2 år gammel.
3. Gudmund Boesen, født 4. april 1905. Museumsinspektør på Rosenborgmuseet.
4. Tage Boesen, født 16. juli 1906. Død 2. november 1918, 12 år gammel.
5. Signe Boesen, født 29. april 1910.

Peter Boesen var ikke stor af vækst, men havde en hobby, nemlig fotografering. Mange billeder fra V. Vedsted findes i hans samlinger. Hans kone, Marie, har skrevet enkelte ting fra V. Vedsted i Sønderjydsk Månedsskrift. Se “Fra V. Vedsted”. I 1917 købte Peter Boesen et hus i V. Vedsted, liggende V. Vedsted Vej 98. I 1920 fik han efter Genforeningen kaldet som førstelærer i Københoved, Skrave sogn, og flyttede dertil. Huset her solgte han til en fabrikant fra Nakskov ved navn:

P. Suhr.

1920-1924

Hans enke solgte i 1924 huset til:

Jacob Jørgensen Lauridsen.

1924-1966

Han var født 23. marts 1864 i Gram og købte i 1895 gården, Mandøvej 28 i Okholm. Der boede han til 1924, og der fortælles om hans familieforhold. I 1924 overlod han gården til sønnen, Simon Lauridsen, og flyttede ind i huset her. Han var gift med Bodil Enemark, der var født 25. april 1869 i Enderup. Jacob Lauridsen døde 1. juni 1932 af et hjerteslag, 68 år gammel. Efter hans død flyttede datteren, Gerda, der var født 26. juli 1911, hjem til moderen, Bodil, der døde 30. september

1951, 82 år gammel. Gerda flyttede ind i den vestre ende af huset og havde nu lejefolk i huset i mange år. Her boede nogle år Hans Egstrøm Lauridsen og Anne Helene Andersen 1951-58, se Sdr. Kirkevej 13, Viggo Andersen Lund 1942-45, se Mandøvej 20 og V. Vedsted Byvej 32, men også andre har boet her. Gerda Lauridsen blev senere gift med:

Jørgen Kristian Fjord.

1966-1986

Han var født 6. december 1910 Trækærvej 26 i Egebæk, men boede på det tidspunkt hos forældrene i ejendommen V. Vedsted Vej 129. Jørgen Fjord havde lagt jorden fra faderens ejendom ind under huset her og lod opføre et lille hus til et par svin på den medbragte jord. Han havde nemlig mulighed for adgang fra huset her. Senere solgte han jorden til Kaj Pedersen, Sprækvej 8. Gerda, Jørgen Fjords kone, døde 17. februar 1977, 65 år gammel. Jørgen Fjord døde 16. juni 1985, 74 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt august 1986 til:

 

Peter Emil Jensen & Kirsten Laustsen.

1986

De har to børn:

1. Thorbjørn Laustsen Jensen
2. Uffe Laustsen Jensen.

V. Vedsted Vej 135

Dette hus er bygget i 1960´erne af:

Ungdomshøjskolen

1960´erne-

der også ejer huset i dag. Huset anvendes til gæstebolig.

V. Vedsted Vej 137

 

 

Oprindelig en gård på 1 otting (ca. 53 tdr. land), som hørte under den kongerigske del af landsbyen. I dag ligger her ingen gård, men resterne af et husmandsbrug, som ejes af Ungdomshøjskolen. Bygningerne er i dag gennemrestaurerede. Hvis vi går nogle hundrede år tilbage i tiden, lå der ingen gårde i den sydlige del af V. Vedsted. Gården her er udskilt fra gården, Skoleallé 6 eller Rosengaarden, som den også kaldes. Gården tilhørte indtil 1660 domkapitlet i Ribe, men blev i 1660-erne købt af borgmester Brockmann i Ribe. Endnu i 1710 hørte den til borgmesterens familie. Det var også en af de første gårde i V. Vedsted, som blev frikøbt til selveje. Den første fæstebonde, som vides at have boet på denne 1 ottingsgård, er:

Anders Nielsen.

før 1660-1707

Han boede på gården før 1660, men om hans familieforhold vides intet. Ifølge kirkebogen døde gammel Anders Nielsen 27. marts 1706, 86 år gammel. Han var altså født 1620. Den næste bonde på gården var:

Peder Mikkelsen.

1707-1730

Han kaldes også Peder Mikkelsen Øster, for at skelne ham fra Peder Michelsen Vester, der bor i vesterbyen. Denne Peder Mikkelsen her blev født 1680, V. Vedsted Vej 98 og han blev gift første gang 19. juni 1707 med Anne Knudsdatter, der var døbt 22. juni 1679 og født juni 1679 på ejendommen, Mandøvej 20. Hun var datter af husmand Knud Jacobsen. Peder Mikkelsen og Anne Knudsdatters børn:

1. Ester Pedersdatter, født 8. december 1708. Hun blev gift 6. november 1739 med Anders Jacobsen Beck. Se Vester Bjergvej 7.
2. Anne Pedersdatter, født marts 1710.
3. Michel Pedersen, født 5. marts 1712. Han døde i Okholm 28. oktober 1768 ugift, 56 år gammel.
4. Knud Pedersen, født 17. december 1713. Han blev gift 22. september 1739 med Maren Andersdatter, Mandøvej 31. De fik gården Sdr. Kirkevej 37.
5. Peder Pedersen, født 21. juli 1719.
Året efter at have født dette barn døde Peder Mikkelsens kone, Anne Knudsdatter, den 2. oktober 1720, 41 år gammel. Peder Mikkelsen blev gift anden gang 5. oktober 1721 og nu med Anne Rasmusdatter, der var født i april 1686 som datter af Rasmus Nielsen og Kiesten Lasdatter på gården Sprækvej 3. Peder Mikkelsen og Anne Rasmusdatter fik 2 børn:

1. Anne Pedersdatter, født 18. februar 1722. Hun blev gift med Jens Jepsen første gang og med Jens Jespersen anden gang. Se V. Vedsted Vej 74.
2. Kiersten Pedersdatter, født 25. oktober 1724. Hun blev gift 1749 med Anders Pedersen. Se Mandøvej 28.
I 1727 forlod Peder Mikkelsen Øster gården her, idet han den 31. december 1727 fæstede gården, Mandøvej 28 i Okholm. Han flyttede nu med familie til denne gård, hvor der vil blive fortalt om hans videre skæbne og familieforhold. Den bonde, som nu fæstede stedet, var:

Jens Jensen Bruun.

1730-1766

Han var født i Havervad, Brøns sogn, 1692 som søn af Jens Bruun. Han blev gift i Brøns kirke 1. november 1726 med Karen Pedersdatter, der var født i Havervad 1700 og datter af Peder Skrædder. Jens Jensen Bruun havde en søster, Maren Bruun, der blev gift med Las Jensen, Sdr. Farup, matr. nr. 5. Jens Jensen Bruun og Karen Pedersdatter boede først i Brøns, hvor 2 børn blev født:

1. Anna Jensdatter Bruun, døbt 17. august 1727. Hun blev gift 30. november 1754 med Jørgen Pedersen Smed. Se Sdr. Kirkevej 3.
2. Jens Jensen Bruun, døbt 4. september 1729. Han overtog senere gården her i V. Vedsted.
Omkring 1730 flyttede Jens Jensen Bruun til V. Vedsted, hvor han fæstede gården her, V. Vedsted Vej 137. I V. Vedsted fødtes sønnen:

3. Peder Jensen Bruun, født 1732. Han døde ugift 13. januar 1798, 65 år gammel.
Jens Jensen Bruun døde 25. december 1777, 85 år gammel. Hans kone, Karen Pedersdatter, døde 31. maj 1776, 75 år gammel. De var da begge aftægtsfolk på gården, som da forlængst var afstået til sønnen:

Jens Jensen Bruun.

1766-1795

Han var født i Brøns 1729 og blev gift 17. oktober 1766 med Else Nielsdatter, der var født 1743 på gården Ulvehøjvej 15. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Anne Kiestine Jensdatter, født 25. marts 1772. Død 3. marts 1773, knap 1 år gammel.
2. Anne Kiestine Jensdatter, født 6. juli 1773. Død 26. oktober 1773, 3 mdr. gammel.
Jens Bruun fik altså ingen livsarvinger. Han var ellers en agtet mand i landsbyen, thi han frikøbte tidligt sin påboende fæstegård, og var desuden sognefoged for de mennesker, som hørte under Riberhus amt. Han døde 1. maj 1807, 80 år gammel. Hans kone, Else Nielsdatter, døde 5. oktober 1821, 88 år gammel. Da var de gamle aftægtsfolk. Gården her havde Jens Jensen Bruun solgt ca. 1795 til:

Laurids Hansen.

1795-1808

Han var født i V. Vedsted 1763 på gården V. Vedsted Vej 91. Han forblev ugift. I 1803 solgte han nogle af gårdens marker, så gårdens areal blev formindsket. Gårdens areal var i 1770-erne på ca. 50 tdr. land, hvoraf et lille stykke jord var til skoleholderens brug. Se Mandøvej 4. Laurids Hansen døde 4. april 1812, 48½ år gammel. Han havde dog allerede solgt gården i 1808 til:

Anders Jørgensen.

1808-1843

Han var født 14. oktober 1778 på gården, Degnetoftevej 2, som nu er borte. Her lå den tidligere V. Vedsted hovedgård. Han var søn af Jørgen Hansen og Cathrine Andersdatter. Han blev gift 26. april 1817 med Anne Dorthe Jepsdatter, der var født 10. september 1790 i huset V. Vedsted Vej 143. De fik i ægteskabet 3 børn:

1. Jørgen Hansen Andersen, født 29. december 1817. Han døde 12. juli 1825, 7½ år gammel.
2. Maren Andersdatter, født 15. august 1820
3. Jørgen Andersen, født 19. februar 1827. Han døde 18. marts 1840, 13 år gammel.
Anders Jørgensen fik skøde på gården 22. april 1808. Gården var da sat til følgende hartkorn: 2 tdr. 5 skp. 0 fjk. 1/6 alb. Anders Jørgensen døde 9. september 1850, 76 år gammel, og hans kone, Anne Dorthe, døde 9. august 1863, 73 år gammel. De var da aftægtsfolk på gården, som 1843 var afstået til svigersønnen:

Peder Brorsen Nielsen.

1843-1881

Han var født 18. marts 1803 på ejendommen V. Vedsted Vej 129 og søn af husmand Niels Terman Johansen og Karen Pedersdatter. Han blev gift 25. februar 1843 med datteren i gården, Maren Andersdatter. De fik følgende børn:

1. Anders Jørgensen Brorsen, født 14. maj 1843.Han fik gården efter faderen.
2. Niels Johansen Brorsen, født 1. november 1845.
3. Jørgen Peder Brorsen, født 11. marts 1848.
4. Anne Kirstine Brorsen, født 5. april 1851.
5. Anne Marie Karoline Brorsen, født 14. april 1859. Hun blev gift 1. oktober 1880 med Hans Christian Rechtnagel. Se Sdr. Kirkevej 3 og V. Vedsted Vej 141.
Peder Brorsen Nielsen var gartner, idet han i sit fødehjem drev gartneri, men nu blev han gårdmand, da han giftede sig til gården her. Han døde 8. maj 1881, 78 år gammel. Hans kone, Maren Andersdatter, døde 27. februar 1878, 57 år gammel. Efter faderens død 1881 blev gården overtaget af sønnen:

 

Anders Jørgensen Brorsen.

1881-1892

Han var født på stedet 1843 og blev gift 22. oktober 1885 med Hansine Pedersen Skov, der var født 2. oktober 1845 i Kirkeby, Roager sogn. Hun var da 40 år, og der blev heller ikke født børn i dette ægteskab. Derimod hængte Anders Jørgensen Brorsen sig selv den 27. februar 1886, kun få måneder efter brylluppet. Han led meget af tungsind. Hans enke, Hansine Skov, blev gift igen den 18. april 1888 og nu med Mads Lausen Jessen, der var ejer af gården, Degnetoftevej 1. Han tog nu jorden fra gården her og lagde den til sin egen gård. Han solgte i 1892 bygningerne med toften til:

Frands Nielsen.

1892-1930

Han fik skøde 18. juni 1892. Han var født i Jernved 29. december 1855 og gift ca. 1888 med Mette Kathrine Guldberg, der var født 15. juni 1857 i Arnum, Højrup sogn. De fik følgende børn:

I-133

1. Petrine Christine Nielsen, født 22. januar 1881 i Skodborg sogn.
2. Marie Kirstine Nielsen, født 21. maj 1890 i Roager.
3. Marie Magdalene Nielsen, født 10. juli 1892.
4 Ester Marie Nielsen, født 18. august 1895.  Hun blev gift med Peter Hansen Nielsen, der var født 12. juni 1895 i Søndernæs. Han blev senere gårdmand og sognefoged i Øster Vedsted. 7 børn. Ester Marie Nielsen, født Nielsen, døde i Ø. Vedsted 25. marts 1865, 69 år gammel. Hendes mand, Peter Hansen Nielsen, døde i Ribe 9. august 1971, 76 år gammel.
I 1898 solgte Frands Nielsen grunden hvor V. Vedsted Vej 133 blev opført til Peter Boesen. I 1930 døde Frands Nielsens kone, Mette Kathrine Guldberg, og han flyttede til datteren i Øster Vedsted. Ejendommen her blev solgt 1930 til:

Bodil Pedersen, født Jørgensen.

1930-1937

Hun var født 22. juni 1891 på gården, Vester Bjergvej 11. Hun blev gift 15. januar 1916 med Niels Lassen Pedersen, der var født 4. april 1890 i Kærbølling, Rejsby sogn som søn af Hans Madsen Petersen og Ane Marie Pedersen, (K. 4), Kærbølling. Ægteparret havde først en gård i Kragelund, Bække sogn. De fik i deres ægteskab 4 børn:

1. Anne Marie Pedersen, født 11. april 1917 i Kærbølling, Rejsby sogn.
2. Kirstine Pedersen, født 20. oktober 1918 i Kragelund.
3. Hans Madsen Pedersen, født 7. juli 1920 i Kragelund. En tvilling. Konfirmeret 1934. Han blev gift med Elly Hermansen og var vognmand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Byvej 20.
4. Michael Hansen Pedersen, født 7. juli 1920 i Kragelund.
Niels Lassen Pedersen døde 6. marts 1926 i Kragelund og i 1926 flyttede Bodil Pedersen med børnene til V. Vedsted, hvor familien boede hos Bodil Pedersens mor, Gjertrudline Kirstine Andersen, som døde i 1928. Bodil Pedersen arvede ejendommen efter hende. Se Mandøvej 14. I 1920 flyttede Inger Brodersen, V. Vedsted Vej 129 ind i den vestlige ende af stuehuset, hvor hun sad til leje. Bodil Pedersen solgte i 1930 Mandøvej 14 til Laurids Nielsen, der var gift med hendes halvsøster. Bodil Pedersen købte nu ejendommen her, som hun ejede til 1937. Hun lod da opføre huset Mandøvej 8, hvor hun boede til sin død. Ejendommen her solgte hun til:

Anders Jepsen Beck.

1937-1941

Han fik skøde 5. november1937. Han var født 20. maj 1907 i Raahede, Hviding sogn, og søn af karetmager Niels Christian Beck og Hansine Schmidt. Anders Beck blev gift 17. november 1937 i V. Vedsted kirke med Ane Marie Beck, der var født 15. november 1910 på ejendommen, Tørvevej 24, Sdr. Farup Mark. Hun var datter af Bøjle Madsen Beck og Kathrine Lorentsen. Anders J. Beck og Anne Marie fik 2 børn:

1. Hansine Kathrine Beck, født 14. marts 1940. Gift med Elias Pedersen, Øster Vedsted Mark.
2. Niels Christian Beck, født 6. september 1942 på Sdr. Farup Mark.
Anders Jepsen Beck byttede i 1941 ejendom med Poul Poulsen, der var ejer af ejendommen, Tørvevej 14. Anders Beck flyttede nu til denne ejendom, medens stedet her blev overtaget af: