scrolltotop

Vester Vedsted Landsbyforening

Sdr. Farup Grandelaug

På initiativ af Andreas Larsen, Ulvehøjvej 1, Henrik Noer, Ungdomshøjskolen, Skoleallé 1 og Christian Bennetzen, V. Vedsted Vej 100, indkaldtes i januar 1979 til et beboermøde i gymnastiksalen på Vester Vedsted Skole, hvor mange mødte op for at drøfte, om vi skulle starte en Landsbyforening i Vester Vedsted.

Christian Bennetzen havde i nogle år forinden været valgt ind i Egebæk-Hviding Beboerforening, men denne forening havde ikke mange medlemmer fra Vester Vedsted. Christian mente derfor, at tiden nu var inde til at starte egen borger eller landsbyforening.

På mødet var der god stemning for ideen om at starte en Landsbyforening, og der nedsattes et vedtægtsudvalg, der indkaldte til stiftende generalforsamling.

Vester Vedsted Landsbyforening blev stiftet den 28. februar 1979

Til 1. bestyrelse blev valgt:

Ejnar Knudsen, Haldsvej 1.

Elly Hansen, Mandøvej 20.

Christian Bennetzen, V. Vedsted Vej 100.

Henrik Noer, Ungdomshøjskolen, Skoleallé 1.

Niels Grouleff Hansen, Sdr. Kirkevej 3.

Peter Andersen

Poul Legaard, V. Vedsted Vej 91.

Kontingent blev fastsat til 20 kr. pr år.

Udslagsgivende for tidspunktet for foreningens stiftelse var Ribe kommunes forslag til lokalplan for Vester Vedsted.

Dette forslag blev drøftet på et beboermøde den 20. marts 1979, hvor det mødte stor modstand. Efter ret megen lokal kamp mod lokalplanen faldt forslaget.

Vester Vedsted Landsbyforening anno 2001

Bestyrelsen valgt februar 2001:

Inge Fischer Sørensen, Ulvehøjvej 3, formand

Elly Hansen, Mandøvej 20, næstformand

Henrik Christensen, Degnetoftevej 19, kasserer

Uffe Vestergaard, Sdr. Kirkevej 20, sekretær

Finn Krageskov, Vester Bjergvej 3

Anni Møller-Christensen, Sdr. Kirkevej 17

Formål

Foreningens formål er at arbejde for at bevare og videreudvikle Vester Vedsted landsbysamfund, dets miljø og den kultur, landsbyen repræsenterer. Dette søges gjort, bl. a. gennem kontakter til offentlige myndigheder. Desuden bestræber foreningen sig på, at skabe forskellige aktiviteter af interesse for alle grupper beboere i landsbyen.

Den årlige generalforsamling afholdes i februar. Der er her mulighed for at fremkomme med forslag og idéer til kommende aktiviteter. Det fordrer opbakning og engagement og derfor opfordrer bestyrelsen så mange som muligt til at møde frem.

Årskontingent: Kr. 30,00 pr. person (voksne)

Sdr. Farup Grandelaug anno 2001

Klaus Asbjørn Hansen, Sdr. Farup Vej 46, formand

Else Truelsen, Sdr. Farup Vej 42, kasserer

Hette J. Akkerman, Sdr. Farup Vej 50, sekretær

Formål

Foreningens formål er at bevare og fremme sammenhold og levevilkår for alle, som bor i Sdr. Farup. Som medlemmer kan optages myndige grundejere og beboere i Sdr. Farup.

Den årlige generalforsamling holdes i februar. Der er mulighed for at komme med forslag til idéer til kommende aktiviteter.

Årskontingent kr. 60,00 pr. husstand.