scrolltotop

V. Vedsted Byvej 1

I dag ligger der intet hus på dette vejnummer, men der lå indtil for ca. 20 år siden et lille gammelt hus, i folkemunde kaldt “Det gule Palæ”. Der har ikke boet folk i huset siden 1942. Dette hus var oprindeligt et hus, som hørte under huset Sdr. Kirkevej 2. I 1857 blev huset udskilt fra det oprindelige hus og overdraget til:

II-105

Søren Sørensen.

1857- efter 1870

Han var født 31. august 1819 på ejendommen, Vester Bjergvej 3 som søn af Søren Jepsen Sørensen. Han var gift med Ane Mathea Pedersen, der var født 1821 i Aal. Af deres børn kendes:

1. Kirsten Marie Sørensen, født 4. februar 1851 i Rejsby. Konfirmeret 1865.
2. Dødfødt drengebarn, født 27. januar 1853.
3. Mads Peter Sørensen, født 24. marts 1859. Konfirmeret 1874.
Denne familie boede dog ikke længe i huset, thi kort efter 1870 rejste familien til Australien. Huset ejedes dog stadig af ejeren af huset Sdr. Kirkevej 2. Huset blev først udskilt og fik eget matrikelnummer i 1932. Det var enkefrue, Kirstine Mortensen, der i 1932 solgte huset med en lille grund til:

Johan Peter Gregorius Tjørnelund.

1932-1942

Han er født på ejendommen Ulvehøjvej 1, boede så Vester Bjergvej 2 og V. Vedsted Vej 141. I 1938 solgte Johan Tjørnelund grunden, hvor V. Vedsted Byvej 3 opføres til Martin Jensen. Han boede her i dette hus til sin død i 1942. Huset blev af hans datter, Anna Hansine, gift Braagaard, solgt til:

Jens Peter Johansen.

1942-1954

Han fik skøde lyst 18. november 1942. Han boede ikke i huset. Han solgte ifølge skøde lyst 6. november 1954 huset til:

Wanda Nicolajsen.

1954-1957

Hun havde en datter, Lydia Nicolajsen. Wanda Nicolajsen solgte i 1957 solgte huset til:

Svend Andersen Westergaard.

1957-1981

Han boede i huset lige nord for altså V. Vedsted Byvej 3. Se der. Der boede ikke mennesker i huset fra 1942 til det blev fjernet ca. 1981.

V. Vedsted Byvej 2

27. september 1997, 13:36:16

 

Dette hus blev bygget 1932. I 1932 blev fraskilt et areal på 250 m2 fra den jord, som hørte til den gamle kro i V. Vedsted. V. Vedsted Vej 147. Det var den ugifte datter fra kroen:

Anne Kirstine Nielsen.

1932-1933

der lod opføre dette hus. Hun var født 10. oktober 1863*) på kroen i V. Vedsted, V. Vedsted Vej 147. Hun var datter af kromand, Christen Nielsen og Ellen Marie Jensen. Anne Kirstine Nielsen blev gift som 70-årig i 1933 med en ungdomskærlighed. Han hed:

*) Efter gravstenen hedder hun Ane Christine Christensen, født Hansen 6. august 1863.

Anne Kirstine Nielsen & Michel Christensen

 

Michel Christensen.

1933-1956

Han var født 30. marts 1858 i Voerladegård og var 73 år gammel, da han blev gift. De levede dog sammen i 13 år. Han døde 29. marts 1946, 86 år gammel, og ”Ane i e kro”, som hun kaldtes, døde 5. marts 1955, 91 årgammel. Det var hendes søstersøn, Hans Chr. Bothmann, der arvede huset som han i 1956 solgte til:

Karl Kristian Peder Madsen.

1956-1966

Han var født 26. april 1882 og havde tidligere haft gården V. Vedsted Vej 113. Se der angående familieforhold. Karl Madsen døde 6. maj 1973, 91 år gammel. Huset havde han i 1966 solgt til Ungdomshøjskolen, som stadig ejer det.

Ungdomshøjskolen.

1966

Huset udlejes og her bor fra 1. juli 2001:

Britt Karlshøj Sprecher.

2001-2003

Hun er født 24. maj 1979 og er datter af Sonny Sprecher og Lis Karlshøj Petersen, Mandøvej 6. Hun byggede i ca. 2003 et træhus på Kløjsvej 8. I 2009 bor her jf. telefonbogen:

Maria Solon & Lasse Snorgaard.

efter2003-

V. Vedsted Byvej 3. Vesterhavs Hytten

27. september 1997, 13:35:24

 

Dette hus ejes og beboes af Lisbeth Kristensen og Henning Zeerow. Huset blev bygget 1938 på en grund på 726 m2 købt fra ejendommen V. Vedsted Byvej 1, som da ejedes af Johan Tjørnelund. Manden, der lod huset opføre, var:

Martin Jensen.

1938-1941

Det var dog ikke ham, der var ejer af huset, men derimod hans datter, Maren Jensen. De havde samme år solgt deres ejendom, V. Vedsted Vej 87, til Kaj Jensen. Martin Jensen var født 11. juni 1859 i Stepping sogn, og var nu enkemand. Se videre V. Vedsted Vej 87. Hans datter, Maren, var født 22. september 1880. De boede kun i huset få år, thi Martin Jensen døde 12. maj 1941, 81 år gammel. Hans datter, Maren, døde 25. juli 1941, 60 år gammel. Huset arvedes nu af:

Søren Jesper Jensen.

1941-1955

Han var født 1. juli 1882, V. Vedsted Vej 87 og søn af ovennævnte Martin Jensen. Han blev gift 1908 med Margrethe Hansen, der var født 2. januar 1889 i Hunderup sogn. Søren Jensen og Margrethe ejede først huset V. Vedsted Vej 109 og senere Bjørnkærvej 7. Se der. I 1955 flyttede Søren Jensen og Margrethe til Ribe, hvor Søren døde 2. juni 1959, 76 år gammel, og Margrethe døde 28. september 1978, 89 år gammel. Huset her var blevet solgt til:

II-107

Svend Andersen Westergaard.

1955-1981

Han var født 7. juni 1889 og gift 1916 med Marie Schmidt. De havde hidtil ejet gården, Okholmvej 3 i Okholm, og her findes deres familieforhold beskrevet. I 1957 købte Svend Westergaard også det gamle hus på V. Vedsted Byvej 1, som nu er borte. Svend Westergaard døde 16. april 1979, 89 år gammel. Hans kone, Marie, døde 9. september 1981, 92 år gammel. Huset blev i 1981 solgt af arvingerne til:

Mandø-Posten nr. 87 – 1977. Med hestevogn ad ebbevejen til Mandø. Stiller du ovennævnte spørgsmål til den ældre mand, der står på diget i Vedsted og skygger for solen mod øjnene og spejder ud over vadehav og ebbevej til Mandø, vil svaret lyde: Jeg har gjort mange ture til Mandø ved dag og ved nat i regn og blæst. Manden er den 87 årige fhv. gdr. Svend Vestergård, der endnu kan klare turen op til diget, til fods i selskab med sin hund. Her kommer han dagligt, dels for at se ud over havet, som han holder meget af, men måske nok så meget for at røgte og kæle for sin gamle hest, der med sine 32 år, ligesom sin herre, for­længst er gået på pension. Svend Vestergård fortæller, at han begyndte i 1924 at køre til Mandø. På daværende tidspunkt var S. Vestergård ung landmand og kunne også dengang godt lide vadehavet og også at tjene en ekstra skilling. Skulle der læge, dyrlæge eller andre personer til Mandø, var S. Vestergård altid parat, og det er blevet til mange ture i åre­nes løb. Svend var i disse tider godt kendt på Mandø og var der ventetid, var der tid til at få en snak med mandøboerne. Selv om færdselen på ebbevejen, som hver en mandøbo jo kender særdeles godt, måske aldrig har været forbundet med direkte livsfare, så har der i Svend Vestergårds færden i vadehavet været faretruende episoder, når han kørte derude på Dan­marks mærkeligste vej. Det kunne jo ske, at man kom lidt i knibe, som Svend udtrykker sig. Der var engang jeg havde væ­ret ovre med dyrlægen, det var i november måned engang under krigen. Da vi skulle tilbage, sneede og haglede det og vadehavet var dækket af tæt tåge. Vi havde en ingeniør med fra Skærbæk, som skulle hjem. Vi kom da godt af sted fra Mandø. Efterhånden som vi kom frem steg vandet op til midt på si­derne af både heste og vogn og jeg måtte indrømme, at jeg på grund af tågen ikke vidste hvor jeg var. Dyrlægen bad om at måtte køre, hvilket han fik lov til, men så kørte vi i en granathul (bløde), vi kunne ikke komme op igen. Nu så jeg, at vi måtte efterlade vognen. Dyrlægen fik den ene hest og slap godt i land. Ingeniøren og jeg fik bagagen over på den anden hest og samtidig begyndte tyskerne på diget i V. Vedsted at skyde lysraketter op, så vi kunne orientere os om retningen mod land. Vognen, en Charabanc, står derude endnu, det vil sige, den er ikke synlig mere. Jeg må indrømme, at jeg ikke den dag var ret meget værd. Svend Vestergård har forlængst stoppet sin vadehavskørsel, dette er historie, med den nye låningsvej, hvor autoen ruller, er det en smal sag at komme til Mandø. Når Svend blader i sine erindringer fra den tid, kommer der mange træk frem, trods sine 87 år har han endnu lune, som mange mandøboere vil huske ham. Han slutter med at sige: Blev jeg end ikke en rig mand ved mine mange ture til Mandø i ca. 35 år, så har det dog alligevel været en god tid, rig på op­levelser derude og derovre fra.

Alex Andersen.

1981-1986

Han var søn af bageren i V. Vedsted, Andreas Andersen, V. Vedsted Vej 145 og flyttede til gården Ulvehøjvej 16 i Okholm. Se der, Alex solgte huset i 1986 til:

Jytte Lund & Leif Kruse.

1986-1990

De ejer nu Vadehavsbageriet i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 145. De solgte huset her i 1990 til:

Jonna Bruun.

1990-199?

Hun var født 4. august 1963 ved Ribe Kammersluse og datter af Gerda og Martin Bruun, der er født V. Vedsted Byvej 6. Jonna solgte i 199? til Karina Kruse og Preben Jensen og flyttede til Haderslevvej 78.

Karina Kruse & Preben Jensen.

199?-1997

Jeg kender ikke til Karina og Preben. De solgte 1. marts 1997 til:

Lisbeth Kristensen & Henning Zerrow.

1997

Henning Zeerow er født 17. oktober 1973 på Ribe Sygehus og er søn af Niels og Margrethe Zeerow, V. Vedsted Vej 99. Han bor sammen med Lisbeth Kristensen født 27. marts 1972 på Holstebro Sygehus. Hun er datter af Ulla Kristensen, Hurup Thy og Torben Kristensen, Vemb. De har et barn:

· 1. Emma Zeerow, døbt i foråret 2003.

Det er Lisbeth og Henning, der har givet huset navnet “Vesterhavs Hytten”. Lisbeth er køkkenleder og Henning er tømrer.

UgeAvisen 13. september 2011. MODERNISERET BYHUS I V. VEDSTED – MED STOR, NYERE GARAGE. Centralt i byen – og tæt ved Vadehavet – sælger vi moderniseret og charmerende 2-plans villa. Decra-tag fra 2003. Nyere el-installationer og tagrender fra 2003. Flot køkken-alrum med lyse HTH-elementer. Badeværelse fra 2003 med bruseniche og hvid sanitet. Hyggelig stue med udgang til haven, og i åben forbindelse med alrummet. Soveværelse med skabsvæg. To gode børneværelser – begge med loft til kip. Nyere garage med stort hobbyværksted. Skøn solvendt have. Pris: 845.000 kroner. Bolig/garage: 198/32 m2. Byggeår: 1928/2002. Grundareal: 659 m2. Etager: 2. Soverum: 3. Stuer: 1.

V. Vedsted Byvej 5

27. september 1997, 13:34:56

 

Dette hus er opført 1961 som lærerbolig for Ungdomshøjskolen. I 1967 blev foretaget en jordfordeling i V. Vedsted, og ved denne blev flere gårde nedlagt, blandt disse også gården Skoleallé 6. Jorden blev tillagt andre gårde i landsbyen og bygningerne med toft blev købt af Ungdomshøjskolen. I bygningerne boede:

Hans Christian Troelsen.

1961-1988

Han byttede nu gården og fik huset her. Han var født 8. april 1900 og gift med Ragna Villadsen, der var født 15. januar 1908. Se Skoleallé 6. Hans Troelsen flyttede ind her i 1967. Hans kone, Ragna, døde 24. juli 1970, 62 år gammel. I 1988 flyttede Hans Troelsen ind på plejehjemmet »Ved Åen« i Ribe. Her døde han 30. december 1992, 92 år gammel*). Huset her blev solgt i 1988 til: *) kilde Svend B. Troelsen

Ronnie Michl.

1988-1990

Han var uddeler i V. Vedsted brugsforening, V. Vedsted Byvej 33, men stoppede i 1989 og huset blev solgt 1. januar 1990 til:

II-108

Lis Schmidt.

1990-2011

Hun er født 28. juni 1944 i Vamdrup som datter af Christine og Detlef Schmidt. Hun var ugift og arbejdede til sin pensionering som rengøringsassistent på Ungdomshøjskolen. Lis Schmidt døde i sit hjem 14. august 2011, 65 år gammel.

UgeAvisen 27. september 2011. HYGGELIG VILLA TÆT PÅ NATURSKØNNE OMGIVELSER. Villa beliggende i V. Vedsted tæt på naturskønne områder, såsom marsken og vadehavet. Plastvinduer og døre overalt og decratag fra 2005. 3 værelser samt soveværelse. Kræver minimum af udvendig vedligehold. Pris: 575.000 kroner. Bolig: 104 m2. Grund: 1.104 m2. Rum/værelser 5/4. Opført: 1961.

V. Vedsted Byvej 6

27. september 1997, 14:48:32

 

Her bor Kurt Jørgensen. Her var også ind til juli 2003 et stort smedeværksted. Her lå på omtrent samme sted eller måske lidt længere mod øst en gård på 2 ottinger i 1660 (ca. 106 tdr. land). På denne gård var der to bønder. Gården hørte under domkapitlet i Ribe. Indtægterne fra gården gik til at holde V. Vedsted kirke. Efter 1673 blev gården udlagt til ryttergods og nu var gården delt i to gårde på hver 1 otting (ca. 53 tdr. land) og med en bonde på hver gård. Den ene går var gården her, medens den anden var Skoleallé 14. Gården her hørte også til de kongerigske gårde. På gården her boede i 1688 en bonde ved navn:

Las Andersen.

1688-1698

Efter ham blev gården fæstet af Anders Lassen, som var fæster af gården, Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. Han lagde nu jorden til sin egen gård, så den blev på 2½ otting (ca. 132½ tdr. land). Las Andersen blev i 1671 gift med Maren Pedersdatter. Bygningerne til gården her blev ca. 1698 overtaget af:

Mads Bundsen.

1698-ca. 1732

Han kom til V. Vedsted ca. 1698 med kone, Mette, der var født 1663. Han overtog nu det jordløse hus. Deres børn var:

1. Anne Madsdatter Bondesen, fødeår ukendt. Hun blev i 1719 gift med Lavrids Troelsen, V. Vedsted Vej 91.
2. Bunde Madsen, født 1694 i et andet sogn. Han fik senere huset.
3. Hans Madsen, født 8. januar 1699.
4. Karen Madsdatter, født 5. juli 1704.
Mads Bundsens kone, Mette, døde 22. oktober 1737. Han ses ikke at være død i V. Vedsted. Han efterfulgtes af sønnen:

Bunde Madsen.

ca. 1732-1770´erne

Han var født 1694, blev gift 5. oktober 1732 med Karen Nielsdatter, født 18. oktober 1703. Se under Smalhale 7 i V. Vedsted. De fik 4 børn:

1. Bodil Bundesdatter, født 14. november 1733
2. Mads Bundsen, født 9. juli 1736. Han blev gift 24. oktober 1772 med Anne Else Jefsdatter. De boede senere i huset her.
3. Anne Bundesdatter, født 20. april 1738. Hun blev gift 9. januar1773 med Christen Nielsen. De overtog senere ejendommen.
4. Niels Bundsen, født 7. juli 1740. Død 11. februar 1741, 7 mdr. gammel.
II-109

Bunde Madsen døde 10. juli 1741, 47 år gammel. Hans enke, Anne Else Jefsdatter, fortsatte på ejendommen. I 1770-erne blev ejendommen overtaget af svigersønnen:

Christen Nielsen Lambertsen.

1770´erne-1804

Han var født 1737 og kom fra Raahede, gård nr. 7*). Han blev gift 9. januar 1773 med Anne Bundesdatter, der var født på stedet 20. april 1738. De fik ingen børn. Den 10. august 1789 døde Anne Bundesdatter, 51 år gammel. Christen Nielsen blev gift igen 30. oktober 1789 med Else Jesdatter fra Seem. Hun var født 1760. Heller ikke i dette ægteskab fødtes børn. Christen Nielsen Lambertsen døde 14. marts 1804, 67 år gammel. Christen Nielsen ejede huset, men i samme hus boede endnu en familie, nemlig hans svoger: *) kilde: Svend B. Troelsen

Mads Bundsen.

1770-erne-1824

Han var broder til Christen Nielsens første kone og født på stedet 9. juli 1736. Han blev gift 24. oktober 1772 med Anne Else Jefsdatter og de fik 5 børn:

1. Bodil Cathrine Madsdatter, født 27. maj 1773.
2. Birethe Marie Madsdatter, født 2. maj 1776.
3. Botelle Madsdatter, født 4. maj 1778. En tvilling.
4. Anne Madsdatter, født 4. maj 1778. En tvilling. Død 7. marts 1784, 5 år gammel.
5. Bunde Madsen, født 11. oktober 1780. Død 12. oktober 1792, 12 år gammel.
Mads Bundsen var ikke hjemme en lang tid af året, thi han var søfarende. Han forlod sognet med familie før 1800, thi da boede Christen Nielsen og kone alene i huset. Christen Nielsen Lambertsen døde 14. marts 1804, 67 år gammel. Hans kone, Else Lamberts, døde 11. april 1841 som almisselem hos Jef Johansen, der da var ejer af huset. Hun blev 86 år gammel. Ejendommen var i 1824 blevet solgt til:

Jef Johansen.

1824-1843

Han var født 14. marts 1792 på ejendommen, V. Vedsted Vej 123. Han blev gift 12. juni 1824 med Mette Sørensdatter, der var født år 1800 i Ilsted, Gørding sogn, som datter af Søren Pedersen. De fik 5 børn:

II-110

1. Johan Jefsen, født 7. maj 1825. Konfirmeret 1840. Han blev senere ejer af ejendommen.
2. Søren Jefsen, født 11. oktober 1827. Konfirmeret 1843. Han blev gift 20. marts 1859 med Cathrine Marie Hansen, født 4. oktober 1831 i Emmerlev som datter af Steffen og Ane Kirstine Hansen. De fik flg. børn:
· 1. Mette Kirstine Jefsen, født 1860. Hun døde 1869, 9 år gammel.

· 2. Jens Hansen Jefsen, født 1862.

· 3. Steffen Hansen Jefsen, født 29. november 1866 i Faaborg. Han udvandrede til U.S.A., hvor han blev gift med Chisilie Cecelia Marie Bagger. De fik 11 børn. Steffen Hansen Jefsen døde 11. april 1957, 90 år gammel i Juhl, Elmer Twp., Sanilac Co., MI

· 4. Mette Kirstine Jefsen, født 1870. Hun døde 1872, 2 år gammel.

· 5. Martin Christian Jefsen, født 1874. Han døde 1877, 3 år gammel.

Søren Jefsen købte en gård i Faaborg, Skast sogn. Han døde i Faaborg 24. august 1878, 51 år gammel. Cathrine Marie Hansen døde i Faaborg 27. marts 1901, 69 år gammel.

3. Anne Jefsen, født 12. marts 1830.
4. Anne Marie Jefsen, født 3. februar 1833.
5. Jens Nielsen Jefsen, født 22. juli 1835. Død 23. september 1839, 4 år gammel.
Jef Johansen var skomager. Han var pukkelrygget og svagelig og døde 7. juli 1842, 50 år gammel. Hans kone, Mette Sørensdatter, døde 6. juni 1841, 41 år gammel. Ejendommen blev 9. maj 1843 skødet til sønnen:

Johan Jefsen.

1843-1882

Han var født på stedet 1825 og blev gift 15. november 1851 med datteren fra nabogården, Skoleallé 14. Hun hed Kirsten Olesdatter og var født 7. august 1822. De fik 2 børn:

1. Mette Kirstine Johansen, født 3. august 1854. Konfirmeret 1869. Gift 1878 med Niels Sørensen fra Spangsbjerg. De overtog senere ejendommen.
2. Anne Marie Johansen, født 20. april 1857. Konfirmeret 1871. Hun blev gift 28. april 1882 i V. Vedsted med husejer i Roager, Hans Johansen Sørensen, der var født i Boldesager, Jerne sogn 4. februar 1857 som søn af Søren Madsen og Kirsten Jensdatter. Anne Marie Johansen døde 2. marts 1895 i Roager, 37 år gammel. Hans Johansen Sørensen giftede sig 2. gang 22. april 1897 i Roager med Cathrine Margrethe Dethlevsen, født 4. oktober 1874 i Tiset ved Gram. De fik 2 børn:
· 1. Søren Madsen Sørensen, født 25. januar 1898 i Roager. Han blev gift 14. maj 1921 med Hanne Sofie Skov.

· 2. Anne Marie Sørensen, født 2. december 1908. Hun blev gift 14. december 1931 i Roager med Enevold Midtgaard.

Se http://www.sm1.dk/schmidt/fam16465.htm og http://www.kajj.dk/pages/person.php?person=17303

Johan Jefsen var skomager som faderen, men han var også husmand, idet der var købt lidt jord indtil ejendommen. Johan Jefsen døde 7. maj 1893 som aftægtsmand, 68 år gammel. Hans kone, Kirsten Olesdatter, døde 28. december 1894, 72 år gammel. Ejendommen var ifølge skøde af 17. juni 1882 overladt til svigersønnen:

Niels Sørensen med familie foran V. Vedsted Byvej 6.

 

Niels Sørensen.

1882-1921

Han var født 19. maj 1854 i Spangsbjerg, Jerne sogn, og søn af husmand Søren Madsen. Han blev gift 15. november 1878 i V. Vedsted kirke med Mette Kirstine Johansen, født 3. august 1854 i V. Vedsted. De fik 7 børn: *) kilde Mary Sørensen

1. Kirstine Oline Sørensen, født 13. maj 1880. Konfirmeret 1895. Hun blev gift 15. februar 1920 med Hans P. Mauritzen, født 12. oktober 1879 i Roager, søn af arbejdsmand Laurits Mauritsen og hustru Anne Margrethe Petersen. De fik 3 børn:
· 1. Niels Lauge Mauritzen. Han blev gift med Annelise Sørensen. De fik 3 børn:

· 1. Hans Lauge Mauritzen.

· 2. Lars Jørgen Mauritzen.

· 3. Anne Kirstine Mauritzen.

· 2. Mette Kirstine Johanne Mauritzen. Hun blev gift med Georg Petersen Morthorst. De fik 3 børn:

· 1. Hans Theodor Morthorst.

· 2. Jørn Morthorst.

· 3. Kisten Elisabeth Morthorst.

· 3. Maren Marie Mauritzen. Hun blev gift med Laurids Bech Schmidt. De fik 4 børn:

· 1. Kirstine Mauritzen Schmidt.

· 2. Birgitte Cathrine Schmidt.

· 3. Susanne Beck Schmidt.

· 4. Anette Beck Schmidt.

Kirstine Oline Sørensen døde 5. april 1950, 69 år gammel. Hans P. Mauritsen døde i 1954.*)

2. Sørine Kirstine Sørensen, født 7. juli 1882. Konfirmeret 1897. Hun blev gift 27. november 1908 med Anders Jessen Lindberg. Se Sdr. Farup Vej 36. Lindberg.
3. Johan Jefsen Sørensen, født 14. juli 1884. Død 5. februar 1886, 1½ år gammel.
4. Johan Jefsen Sørensen, født 19. marts 1887. Han døde 17. november 1891, 4 ¾ år gammel.
5. Søren Madsen Sørensen, født 9. juli 1889. Konfirmeret 1904. Han blev gift 30. juni 1916 med Anne Marie Skov, født 9. oktober 1893 i Birkelev, Vodder sogn. De fik senere ejendommen.
6. Johannes Jefsen Sørensen, født 10. november 1891. Konfirmeret 1906. Han blev gift i Seem 29. april 1921 med Maren Feddersen, født 2. april 1897 i Høm, datter af husmand Michael Hansen Feddersen og Kirstine Sørensen fra Høm. De fik 2 børn:
· 1. Niels Michael Sørensen. Han blev gift med Helga Andersen. De fik 5 børn:

· 1. Niels Olav Andersen. Han blev gift med Lis Holst.

· 2. Johannes Sørensen. Han blev gift med Marianne Alsen.

· 3. Henning Sørensen. Han blev gift med Ulla Johansen.

· 4. Marna Sørensen. Hun blev gift med Theodor Juhl.

· 5. Erling Sørensen.

· 2. Mette Kirstine Sørensen. Hun blev gift med Ejner Julius.

De fik en ejendom på Høm Østermark. De sidste år boede de i et hus i Roager. Her døde Maren Sørensen, født Feddersen 21. oktober 1964, 67 år gammel. Johannes Jefsen Sørensen døde i Vodder 12. januar 1972, 80 år gammel. Begge er begravet på Roager kirkegård.

7. Hans Beck Marius Sørensen, født 26. september 1894. Konfirmeret 1909. Han blev gift 28. december 1921 i V. Vedsted med Anna Bartholine Eriksen, der var født i Ødis 26. oktober 1895. Se V. Vedsted Byvej 7. De fik en mindre ejendom i Darum. Hans Beck Marius Sørensen døde i Darum 23. september 1936, 41 år gammel.
II-111

Se http://www.sm1.dk/schmidt/fam16351.htm og http://www.kajj.dk/pages/person.php?person=7188

Niels Sørensen var slagter og husmand, men var tilstede hver gang, der solgtes jord fra gårdene i V. Vedsted, så han samlede efterhånden til en lille gård. Niels Sørensen døde 8. juli 1923, 69 år gammel. Han var da enkemand. Hans kone, Mette Kirstine, døde 19. januar 1922, 67 år gammel. Se V. Vedsted Byvej 32. Gården blev solgt 1921 til sønnen:

Søren Madsen Sørensen.

1921-1925

Han var født 1889 og gift 30. juni 1916 med Anne Marie Skov, der var født i Birkelev 9. oktober 1893, datter af lærer Markus Jensen Skov af Birkelev og hustru Hanne Marie Christensen. De fik i V. Vedsted følgende børn:

1. Metha Johanne Sørensen, født 22. april 1919. Gift på Røddingegnen.
2. Niels Skov Sørensen, født 26. juli 1920.
3. Uffe Sørensen, født 20. januar 1922.
4. Markus Skov Sørensen, født 3. september 1924. Han blev 14. april 1949 gift i Ribe Domkirke med Emmy Frida Nielsen, fødtt 22. maj 1926 i Fjallerup sogn, Randers, datter af Agton Carlo Nielsen og hustru Karla Petrea Marie Harbed, Tornum sogn. Efternavnet i 1972 ændret til: Skov-Sørensen.
Søren Madsen Sørensen lod i 1925 gården udstykke og flyttede til Alslev i Hjordkær sogn. Her døde han 91 år gammel*). Bygningerne blev solgt samme tid til murermester: *) kilde: Mary Sørensen

Kristian Bruun.

1925-1945

Han var født 2. november 1897 på ejendommen Vester Bjergvej 3 i V. Vedsted som søn af Kristiane og Martin Bruun. Han blev gift 1928 med Lokadia Zilke, der var født i Polen ca. 1898. De fik en søn:

l. Martin Bruun, født 15. juli 1929 i V. Vedsted. Konfirmeret 1943. Han blev gift med Gerda og de ejede i flere år restauranten ved Kammerslusen. De har 3 børn, hvor de 2 bor i V. Vedsted. Litta Birgitte Spicker Bruun bor V. Vedsted Vej 147, Jonna Bruun boede V. Vedsted Byvej 3, nu Haderslevvej 78 og Jens Kristian Bruun bor V. Vedsted Byvej 29.
I 1939 solgte Kristian Bruun grunden, hvor V. Vedsted Byvej 14 blev bygget, til Thomas Hansen. I 1947 solgtes yderligere grundene, hvor V. Vedsted Byvej 8 og 10 ligger. Kristian Bruun var murermester. Han blev skilt fra Lokadia, der flyttede til Ribevej 15 i Egebæk. Under krigen boede i stuehuset tyske soldater. Kristian Bruun medvirkede i radioudsendelsen om Digebyggeriet 1911-12. Hør lydprøve her. Se V. Vedsted Byvej 29. Han solgte ifølge skøde lyst 3. august 1945 til:

Den nye smedie. Porten tv. var til ”gummivogne”. Døren midt heste fra Mandø kunne overnatte.

i var til heste. Smedien var indrettet med hestestald, så

Benth Helge Jørgensen

 

Benth Helge Jørgensen.

1945-1983

Han var født 5. april 1920 Hyllerup, Sct. Mikkels Landsogn ved Slagelse på Sjælland, som søn af arbejdsmand Niels Peter Jørgensen og Maren Jensine Kristine Pedersen. Han blev gift 24. juli 1943 i V. Vedsted Kirke med Dora Troelsen, der var født 27. juli 1925 i V. Vedsted på gården, Sprækvej 3. De fik følgende børn:

1. Kurt Jørgensen, født 18. juni 1943 i V. Vedsted. Konfirmeret 1957. Han boede først V. Vedsted Byvej 25 og overtog smedeforretningen her i 1984.
2. Knud Jørgensen, født 13. juni 1945 i V. Vedsted. Konfirmeret 1959. Han er uddannet møbelsnedker. Se V. Vedsted Vej 129 og Sprækvej 1.
3. Jens Jørgensen, født 9. december 1949 i V. Vedsted. Konfirmeret 1964. Han er V.V.S.mand. Se Sprækvej 4.
4. Ove Jørgensen, født 1. august 1956. Han bor sammen med Aase Sørensen. De har 3 børn og bor i Bramming.
5. Allan Jørgensen, født 9. juli 1960 i V. Vedsted. Uddannet indenfor bankvæsenet og er i dag assurandør. Han er gift med Birthe Laugesen. De har 3 børn og bor i Galten.
Benth Jørgensen var uddannet smed hos Ebbe Pedersen i V. Vedsted. Mandøvej 7. Han købte smedien med klausul om, at der ikke måtte drives smedeforretning mere her. Smedien blev ombygget til Mandøvej 9. Han købte stedet her ifølge skøde lyst 3. august 1945 af Kristian Bruun. Et gammelt stuehus og gamle landbrugsbygninger. Her oparbejdede han en stor smedeforretning, hvor der blev bygget smedie og hal. I 1964 købte han V. Vedsted Byvej 25, hvor sønnen Kurt Jørgensen boede. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Benth Jørgensen blev syg og døde 22. oktober 1966 på Grindsted sygehus, 46 år gammel. Hans enke, Dora, drev forretningen videre ved hjælp af et par sønner. Hun døde 16. september 1983, 58 år gammel. Der blev holdt skifte og i 1984 blev forretningen overdraget til:

Kurt Jørgensen.

1983

Han var som nævnt født 1943. Han blev gift 1964 med Brunhild Brummer, der var født 27. maj 1942 i Sdr. Brarup, Sydslesvig. Hun er datter af Martha Jahn og Wilhelm Brummer, der døde i Hvide Rusland 1942. Kurt og Brunhild har 2 børn:

1. Tonny Brummer Jørgensen, født 14. marts 1964. Han bor Sdr. Kirkevej 6.
2. Vivian Brummer Jørgensen, født 17. april 1966. Hun boede sammen med John Schmidt i huset V. Vedsted Vej 143, men er nu flytte til Granly 46 i Ø. Vedsted.
Kurt drev smedeforretningen ind til lukningen 1. juli 2003. Brunhild Jørgensen døde 13. marts 2005, 62 år gammel. Kurt Jørgensen ejede fra 1970 til 1984 huset V. Vedsted Byvej 25. Se der.

UgeAvisen 1. april 2008. GL. SMEDIE. Villa tæt ved Vadehavet og skov med mulighed for at drive erhverv hjemmefra. Boligen er i fin stand. Pris: 1.500.000 kroner. Bolig: 161 m2. Grund: 2984 m2. Stuer/værelser: 2/5. Opført: 1830.

V. Vedsted Byvej 7

27. august 1997, 13:16:16

 

Her bor Jonna og Ejner K. Stokbæk. Huset er bygget 1905 og bygherre var:

Lars Jørgen Eriksen.

1905-1939

Han var født 25. april 1860 i Veilby sogn på Fyn. Han var søn af husmand, Erik Jørgensen og Ane Kirstine Larsdatter. Lars J. Eriksen blev gift i V. Vedsted kirke 26. oktober 1894 med Ane Kathrine Marie Johansen, der var født 8. november 1871 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 2, og datter af urmager Christian D. Johansen. Lars J. Eriksen var ubereden gendarm ved grænsegendarmeriet i V. Vedsted fra 14. oktober 1904 til 2. maj 1916 og igen fra 1. oktober 1916 til 30. april 1920. Først boede ægteparret i Ødis sogn, senere flyttede de til Seem og i 1895 bosatte de sig i V. Vedsted i det nyopførte hus. Grunden blev købt af Bojle Nissen, der boede i en af bygningerne fra den gamle, nu nedlagte skole. Grunden omfattede også Mandøvej 2. I 1917 købte Lars J. Eriksen også det sidste hus, som havde tilhørt den gamle skole indtil 1872. Huset her blev nedrevet. I 1929 blev her bygget et nyt hus. Se Mandøvej 4. Lars Jørgen Eriksen var medlem af bestyrelsen i V. Vedsted Brugsforening. Se Ejnar Knudsen. Ane og Lars J. Eriksen fik 3 børn:

II-103

· 1. Anna Bartholine Eriksen, født 26. oktober 1895 i Ødis sogn. Konfirmeret 1910. Hun blev gift 28. december 1921 med Hans Beck Marius Sørensen, der var født i V. Vedsted 26. september 1894 på ejendommen V. Vedsted Byvej 6. Husmand i Darum.

· 2. Ernst Kristian Eriksen, født 1. marts 1900 i Ødis sogn. Konfirmeret 1914 i V. Vedsted. Han blev gårdejer af Korsvejgaard. Nu Sysselgaarden, Skoleallé 14 under Ungdomshøjskolen.

· 3. Kristian Jørgen Eriksen, født 21. januar 1903 i Seem sogn. Konfirmeret 1918. Han overtog huset her i 1939.

Ane & Lars Jørgen Eriksen.

Kristian Jørgen Eriksen. 1941 & Ane Kathrine Eriksen. 1941.

Kristian Eriksen & Laura Eriksen

 

Kristian Jørgen Eriksen.

1939-1985

Han var født i Seem 21. januar 1903 og blev gift 25. juni 1932 i V. Vedsted kirke med Laura Eriksen, der var født 26. oktober 1910. Han købte sammen med broderen, Ernst Eriksen, gården, Skoleallé 14, i 1924. De drev i mange år en omfattende vognmandsforretning. I 1942 solgte han sin part af gården til Ernst Eriksen. Kristian Eriksen fik efterhånden flere bestillinger. Han fik brevsamlingsstedet eller posthuset og senere telefoncentralen. Han var i en årrække kæmner i V. Vedsted kommune. I ægteskabet med Laura fødtes 3 børn:

1. Erik Eriksen, født 19. april 1933. Konfirmeret 1948. Han blev gift 28. juni 1958 med Kirsten Risbjerg Nielsen, der er født 14. august 1941 i Frederikshavn. Erik arbejdede i mange år i Rødding hos Lindberg, senere hos Brdr. Holst Sørensen. Erik Eriksen døde 28. juni 2000 i Gram, 67 år gammel.
2. Ruth Eriksen, født 14. april 1936. Konfirmeret 1950. Gift 24. marts 1962 med Helge From Pedersen. Se V. Vedsted Vej 143. Bor nu Storegade 37, Skærbæk.
3. Leif Eriksen, født 24. november 1945. Konfirmeret 1960. Gift 29. januar 1968 med Agnes Hansen, der er født 23. februar 1943 i Kalvslund. De har 2 børn, Jørgen og Britta. De boede Gravsgade 25 i Ribe. Leif Eriksen døde 5. februar 2000, 54 år gammel efter lang tids sygdom og blev begravet på Ribe Domkirkes kirkegård.
Kristian Eriksen er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss, ”Mit Liv” af Erling Albrechtsen og ”Mandø Ebbevej”. Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”.

 

Mandø-Posten nr. 89 – 1978. Laura. Et rummeligt og varmt kontor, stabler af postsække, aviser, pakker, reservedele fra smeden og andet grej, alt sammen i ny­delig orden, ligger og venter på at blive befordret til Mandø, ved første ebbe, når bussen på et eller andet tidspunkt når frem. Telefonen ringer, brudstykker som, jo der står tre par støvler her eller, ja ja, sæt bare pakken uden for døren, hvis jeg har lukket, den skal nok komme med til Mandø i aften. Kom ind i varmen, det varer nok en tid endnu inden bussen kommer, jeg må lige have disse sække færdige. De fleste læsere har nok allerede gættet, at personen bag alt dette, kun kan være Laura Eriksen, bestyrer af V. Vedsted posthus, travlt beskæftiget de fleste af døgnets timer i sit hyg­gelige kontor. Laura, med sin enestående gæstfrihed og hjælpsomhed og med sine mange gøremål i postvæsenets tjeneste igennem 40 år. Lau­ra, der på sin vis igennem alle disse år varetog alt hvad der hed forsendelse til og fra Mandø. Altid fandt vi dig med et stort smil, parat til hjælp og med oplysninger om ebbe-vejen, med dens undertiden besværlige overfart, med bus, hestevogn eller til fods, altid kunne man hen­vende sig på posthuset og hente gode råd. Vi skal da heller ikke undlade at sige, at tit og ofte rakte din villighed til ting og sa­ger, der i grunden havde grumme lidt med postvæsenet at gøre. Nu er Laura stået af ræset, og jeg tror jeg har samtlige Mandøboere og andre trafikanter, der skulle over (æ hav) bag mig, når vi her igennem sender dig, Laura, en hjertevarm hilsen og stor tak for din enestående måde at være på. Mandøforeningen ønsker dig en række gode år frem i tiden. Vi vil savne dig på posten. På Mandøforeningens vegne. (Redaktionen).

 

Mandø-Posten, nr. ? – 1982. DØDSFALD. Den 16. december 1982 døde fhv. kommunekasserer Christian Eriksen, V. Vedsted. Christian Eriksen var en dygtig og stabil mand, der foruden sit mange-årige virke på kommunekontoret i V. Vedsted også var at finde der­hjemme i postkontoret, som hans kone Laura drev indtil for få år siden. Christian og Laura boede i centrum i V. Vedsted, og dannede for så vidt også det centrale punkt i byen, idet mange havde ærinde i dette gæstfrie hjem, der dannede rammen om postkontoret. For os mandø­boere var det samlingsstedet både i tide og utide, når vi skulle til Mandø. Begge vil være særdeles kendte og afholdte mennesker på Mandø. Christian Eriksen var som sin kone, folk man altid kunne henvende sig til om råd og dåd, telefon, tidevandstabel og søstøvler til en strabads­tur over Vadehavet en kold vinterdag. Lauras lune kakkelovn, hvor man også altid kunne finde Christian, er der blevet kælet for af mange af os forfrosne mandøboere, der søgte ind på posthuset, hvor der var venlighed og varme og tid til en »hold snak«. Christian havde altid sit lune smil på, og flink og rar som han altid var, blev det som regel til en snak om Mandø og dens beboere, som Laura og Christian kendte alle. Med Christian Eriksen er en af vort nære samfunds gode mænd gået bort. Christian var en regulær og pligtopfyldende mand, der havde mange venner også på Mandø. Æret være Christian Eriksens minde.

Mandø-Posten nr. 101 – 1984. DØDSFALD. Den 7. januar 1984 døde fru Laura Eriksen, V. Vedsted, 73 år gam­mel. Laura Eriksen vil være en særdeles kendt person af samtlige Mandø­boere og andre, der har taget turen over vadehavet i tidligere tider. Laura var næsten i en menneskealder bestyrer af V. Vedsted posthus og kom som følge deraf i forbindelse med mange af øens folk enten på den ene eller anden måde. Laura Eriksen var en særdeles flink og rar dame og har på kolde og våde vinterdage i tidligere tider beredvil­lig givet husly og varme for mange øboere og rejsende til Mandø. Vi henviser til Mandø-Posten, bind 6, side 13, hvor hun omtales i anledning af hendes 70 års fødselsdag. Laura Eriksen blev begravet fra V. Vedsted kirke den 11. januar. Æret være Laura Eriksens minde.

JydskeVestkysten 9. februar 2000. DØDSFALD. Rørlægger Leif Eriksen, Gravsgade 25, er død, 54 år Leif Eriksen var en kendt skikkelse i Ribes bybillede. Ikke alene gennem sit mangeårige virke for VVS-mester Bent Varming Hansen, Men også fra sit liv på håndboldbanen og i Ribe HK. Fra 1967 til 1979 stod Leif Eriksen i mål på førsteholdet, og senere fortsatte han på lavere rangerende hold. Da den aktive karriere var slut, fortsatte Leif Eriksen på mange områder med at hjælpe håndboldklubben med en lang række praktiske spørgsmål. Leif Eriksen var måske ikke prototypen på en moderne sportsmand, hvad figuren angik, og mangen en modstander har taget grueligt fejl, når de så Leif Eriksen løbe ind på håndboldbanen. Han var en blændende målmand. Mange af de tilskuere, der har fået en god oplevelse ved at se Leif Eriksens udfoldelser på banen. Leif Eriksen var langt hen ad vejen den stille og rolige type. Han var hjælpsom og i besiddelse af en god portion humor, men hvis han syntes, at uretfærdighederne blev for store, kunne temperamentet lyne. Ikke sådan, at det gik ud over andre, men der var i de tilfælde ingen, der var i tvivl om, at nu kunne det være nok. Leif Eriksen stammede fra Vester Vedsted, hvor han blev uddannet rørlægger. Siden kom han til Ribe hos Bent Varming Hansen, og i de sidste erhvervsaktive år til sygdommen ramte ham, var han ansat ved Ribe Amt. I ægteskabet med Agnes var der to børn, Kristian og Britta.

Kristian Eriksen købte i 1958 huset V. Vedsted Vej 141, som han ejede til sin død. Kristian Eriksen døde 16. december 1982, 79 år gammel, og Laura døde 7. januar 1984, 73 år gammel. Børnene arvede huset og solgte ifølge skøde lyst 5. marts 1985 huset til:

Jonna & Ejner Koch Stokbæk.

1985

Ejner Koch Stokbæk er født 17. december 1960 i Øster Vedsted som søn af Jutta og Egon Stokbæk. Han bor sammen med Jonna Stokbæk, der er født 2. december 1963 som datter af Ane og Leif Jørgensen i Gredstedbro. De har 2 børn:

1. Nanna Marie Stokbæk, født 22. juni 1989 i V. Vedsted. Konfirmeret 2003.
2. Michael Kristian Stokbæk, født 15. august 1991 i V. Vedsted. Konfirmeret 2005.
Ejnar Koch Stokbæks bror, Gunnar Koch Stokbæk, boede fra 1985-1995 på Tøndervej 59. Ejnar er el-installatør og hun er assistent. E-mail:

Orkanen 3. december 1999 gav store skader på taget. Dele af tag og tagkonstruktion fra Mandøvej 1 ramte med stor kraft huset her. Heldigvis kom ingen noget til. Taget blev repareret af Ejnar Stokbæk selv sommeren 2000.

Vedsted Byvej 8

27. september 1997, 14:50:18

 

Her bor Inger og Carl Schack. Huset er opført 1960 som selvbyggeri. Grunden er købt af Ingers far, Thomas Hansen, V. Vedsted Byvej 14.

Carl Schack.

1960

Carl E. Schack er født 11. februar 1939 som søn af Birthe og Peter Schack, Ribe. Han blev gift 10. september 1960 med Inger Hansen, der er født 15. december 1942 i V. Vedsted i huset V. Vedsted Byvej 14 som datter af Mary og Thomas Hansen. Inger og Carl Schack har 3 børn:

1. Conny H. Schack, født 4. august 1961. Hun boede Lyngtoft 1 i Hviding nu V. Vedsted Vej 30 C i Egebæk. Fabriksarbejder.
2. Susanne Schack, født 22. juni 1965. Gift 1989 med Henrik B. Christensen. De bor Egerntoften 7 i Egebæk.
3. Thomas Peter Schack, født 26. juni 1967. Konfirmeret 1981. Han bor sammen med Helle Quebec Jensen V. Vedsted Byvej 10. Ansat ved Vejvæsenet, Ribe kommune.
Carl Schack er murersvend og Inger Schack er rengøringsassistent.

Inger og Carl Schacks bryllupsbillede.

V. Vedsted Byvej 9

27. september 1997, 14:47:50

Huset her blev i ca. 2005 tilbygget en vinterstue.

 

Her bor Bodil og Jørgen Bram. Huset er bygget 1981. Grunden er købt fra gården, V. Vedsted Byvej 23.

Bodil & Jørgen Bram.

1981

Jørgen Bram er født 4. juli 1949 i Ribe som søn af Ella og Einar Bram. Han blev gift 27. december 1979 med Bodil Smidt Hansen, der er født 31. januar 1947 i Skærbæk som datter af Hilda og Christian Hansen. Hilda var født Nielsen 6. april 1909 i Raahede. Bodil og Jørgen Brams børn:

1. Uffe Bram, født 14. februar 1975 i Fredericia.
2. Stine Bram, født 22. februar 1981 i Ribe. Stine Bram optrådte på V. Vedsted Musikfestival 1999 og 2000. Hør hende synge African Fairytaile fra 1999.
Jørgen Bram er liniemester ved E.A.S.V. og Bodil er lærer i Ø. Vedsted skole.

II-115

JydskeVestkysten 30. marts 2001. NAVNE. 25 ÅRS JUBILÆUM. Liniemester Jørgen Bram, Vester Vedsted Byvej 9, har søndag været ansat 25 år hos Sydvest Energi. Jørgen Bram er uddannet elektriker og elinstallatør og kom fra en stilling i projekteringsafdelingen ved Fredericia Elforsyning til daværende EASV. Som driftsassistent fik Jørgen Bram til opgave at stå for selskabets afdeling i Ribe og dermed for langt den største del af samtlige anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på nettet i den nordlige del af forsyningsområdet. Jørgen Bram blev i 1984 udnævnt til liniemester, og arbejdsopgaverne blev i 1992 udvidet i forbindelse med fusionen med Ribe Kommunale Elværk, hvor Ribe-afdelingens opgaver blev udvidet med forsyningsnettet i Ribe by. På samme tidspunkt overtog selskabet kommunens gadebelysning, hvor udbygning samt eftersyn og vedligeholdelse i dag indgår som en af afdelingens ansvarsområder. Alle opgaver bliver løst på bedste vis. I fritiden bliver der også tid til Jørgen Brams helt store interesse omkring jazz. Utallige ”trut” er der kommet fra hans saxofon og klarinet i løbet af de seneste 20 år. En interesse som gør, at Jørgen Bram i dag spiller i Ribes Mindste Bigband med cirka 20 medlemmer. Hele gruppen har to gange inden for de seneste år været på besøg i Sydamerika. I anledning af jubilæet er der reception i Sydvest Energis afdeling, Tangevej 123, i dag kl. 11.00-13.00.

UgeAvisen 2. november 2004. LANDZONETILLADELSE. Der er på nærmere angivne meddelt landzonetilladelse til opførelse af en udestue på ca. 40 m2 som tilbygning til ejendommen beliggende V. Vedsted Byvej 9, matr. nr. 19az, V. Vedsted.

V. Vedsted Byvej 10

27. september 1997, 14:50:26

 

Dette hus er opført 1953 med beboelse og butik til købmandsforretning. Det var Astrid og Georg Hansen, der lod dette hus opføre på en grund købt af Thomas Hansen i huset V. Vedsted Byvej 14.

Georg Hansen.

1953-1988

Georg Hansen var født 20. november 1914 i Enner, Tamdrup sogn, Århus amt. Han blev gift med Astrid Hansen, der var født 12. september 1920 i Glamsbjerg på Fyn. De fik i ægteskabet en datter:

1. Ina Merete Hansen, født 18. december 1950. Konfirmeret 1965. Hun blev gift med Finn Vedsted-Hansen fra Gram. Bor nu i Gram.
Astrid og Georg sad først til leje i huset, Sdr. Farup Vej 41. I 1955 startede de en købmandsforretning i V. Vedsted i huset her. De er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Georg Hansen var ofte syg og døde 22. januar 1968 på Ribe sygehus, 53 år gammel. Astrid drev forretningen videre, men holdt op i 1970-erne og fik derefter postkontor, som hun bestyrede til sin død den 2. december 1988. Hun blev 68 år gammel. Det blev datteren, Ina Merete, der arvede huset, som hun lejede ud til:

Anne-Marie Prange Madsen.

1988-1994

Hun er født Lauridsen 30. november 1949 som datter af Wilhelmine og Jørgen Lauridsen. Hun blev gift 3. november 1973 i V. Vedsted kirke med Ove Madsen. Et barn:

1. Jørgen Prange Madsen, født 23. juni 1980 i Esbjerg. Anne-Marie boede ene med sønnen i huset, idet hun er skilt.
Anne-Marie Prange Madsen flyttede og Ina Merete solgte huset i følge tinglyst skøde 1. marts 1994 til:

Helle Quebec Jensen & Thomas P. Schack.

1994

Thomas Peter Schack er født 26. juni 1967 som søn af Carl Frederik Schack og Inger Hansen, V. Vedsted Byvej 8. Se der. Helle Quebec Jensen, der flyttede ind her på V. Vedsted Byvej 10 1. oktober 1994, er født 30. december 1966 i Ribe som datter af Arne Jensen, Vilslev og Ingrid Madsen, Ribe. De har flg. børn:

1. Heidi Quebec Schack, født 18. november 1995 i V. Vedsted. Konfirmeret 2009.
2. Daniel Quebec Schack, født 16. april 1998 i V. Vedsted. Konfirmeret 2012.
3. Frederik Quebec Schack, født 27. februar 2001 i V. Vedsted.
Helle havde en broder i sognet, Tonny Quebec, Enderupvej 10. Han er nu flyttet. Helle er hjemmegående og Thomas, der er udlært murer arbejder i Vejvæsenet i Ribe kommune. Helle medvirkede i V. Vedsted Musikfestival i 1999 og 2001. Hør California Dreamin´ fra 1999.

V. Vedsted Byvej 14

27. september 1997, 14:50:58

 

I dette hus bor Elias Hansen. Huset blev bygget 1939 på en grund købt af Kristian Bruun på ejendommen V. Vedsted Byvej 6. Thomas Hansen købte i 1947 yderligere jord til grunden af Kristian Bruun og på denne jord ligger husene V. Vedsted Byvej 8 og 10.

Thomas Hansen.

1939-2001

Han er født 28. januar 1914 i Ribe og blev gift 28. november 1935 i V. Vedsted kirke med Mary Beck, der er født 28. februar 1914 på ejendommen, Tørvevej 24, Sdr. Farup Mark. De fik følgende børn:

· 1. Bøjle Hansen, født 26. februar 1936 i Ribe. Konfirmeret 1950. Gift 19. maj 1961 i Seem med Marie Hansen. Han var arbejdsmand og boede Bispegade 29, Ribe. Bøjle Hansen døde 4. august 2004, 68 år gammel.

2. Ruth Hansen, født 28. august 1937 i V. Vedsted. Konfirmeret 1952. Gift 31. maj 1960 med Theodor Andreasen. Se under V. Vedsted Vej 109.
3. Dagny Hansen, født 10. november 1938 i V. Vedsted. Konfirmeret 1953. Gift 7. maj 1959 med Peter Madsen, der er gårdejer i Gl. Hviding. Hun døde 22. december 1998.*) *) kilde: Svend B. Troelsen
· 4. Svend Hansen, født 14. april 1941 i V. Vedsted. Konfirmeret 1955. Gift 6. juli 1968 i Døstrup med Anita Hansen. Han er chauffør. De boede Lundgaardsvej 47, Ribe. Svend Hansen døde 14. juli 2007 i Ribe, 66 år gammel.

JydskeVestkysten 22. februar 2002. TROFAST MAND BAG RATTET I LASTVOGNEN. Svend Hansen har i dag været ansat på Ribe Stampemølle i 40 år. Han har ingen planer om at stoppe. I eftermiddag er der reception. Af Ole Sønderstrup. RIBE. Den 60-årige Svend Hansen, Lundgårdsvej 47 i Ribe. Er ikke en mand, der sådan løber af pladsen. – I dag for 40 år siden mødte jeg lidt før klokken 7.00 op på Ribe Stampemølle for at søge arbejde. Jeg fik at vide, at jeg kunne begynde med det samme. Det gjorde jeg så, og nu er der altså gået 40 år, griner Svend Hansen. Han fortæller videre, at han de sidste omkring 35 år har været med til at bringe varer ud fra virksomheden. – Arbejdet som chauffør er jeg meget glad for, ja, faktisk så glad, at jeg trods de mange år ikke har nogen planer om at holde. – Hvis ellers helbredet holder, vil jeg bestemt gerne i endnu nogle år sidde bag rattet i en af firmaets lastbiler, siger han og føjer til, at han gennem arbejdet kommer til at kende mange mennesker. Mange Lærlinge. – Det er sjovt, og gennem årene er det jo heller ikke så helt få lærlinge, som jeg har fulgt på Ribe Stampemølle. – Dem møder jeg af og til, og det er da altid hyggeligt, siger Svend Hansen, som i eftermiddag fejres med reception i Ribe Mark Forsamlingshus fra klokken 13.00 og fremefter. – Det glæder jeg mig til og håber naturligvis på, at mange vil møde frem. Gennem de 35 år bag rattet er der selvfølgelig blevet kørt mange kilometer. – Hvor mange, det er blevet til, har jeg dog ikke talt på, smiler den trofaste medarbejder, og han føjer lige til, at det da er blevet til nogle uheld med lastvognen gennem årene, men dog heldigvis ikke noget alvorligt. På grund af de mange timer bag rattet i lastvognen fra Ribe Stampemølle, står den ikke just på overmåde meget kørsel i den private Saab, når Svend Hansen slapper af fra arbejdet. – Det bliver mest til småture for at besøge familie og venner. Skal der rigtig slappes af, foregår det i haven ved huset på Lundgårdsvej, og så er der hunden, der skal luftes. Anita og Svend Hansen har tre døtre, Ulla i Ribe, Dorthe i Kalvslund og Lene i Brørup.

· 5. Inger Hansen, født 15. december 1942 i V. Vedsted. Konfirmeret 1957. Gift med Carl Schack. Han er murersvend. De bor V. Vedsted Byvej 8.

· 6. Elias Hansen, født 1. december 1944 i V. Vedsted. Konfirmeret 1959. Gift 19. juli 1968 i Give med Britta Hansen. De fik 2 børn:

· 1. Gitte Hansen. Hun bor i Ribe og har sønnen Patrick.

· 2. Betina Hansen. Hun blev gift med Johan Larsen og bosatte sig i Nordenskov. De har børnene Pia og Jannic.

Elias Hansen var chauffør. De boede Grønnevej 4, Nr. Farup, men blev skilt i 1997. Elias Hansen overtog i 2001 huset her.

Thomas Hansen var arbejdsmand. Desuden var Mary og Thomas pedel ved V. Vedsted skole, V. Vedsted Byvej 55 i en årrække. Han døde 13. juli 1988, 74 år gammel. Mary Hansen døde 23. november 2000, 87 år gammel. Se Elias Hansens Slægtsbog. Huset blev nu overtaget af sønnen:

JydskeVestkysten 25. november 2000. DØDSFALD. Mary Hansen, Vester Vedsted Byvej 14, Vester Vedsted, er død, 86 år. Mary Hansen byggede sammen med sin mand, Thomas Hansen, huset i Vester Vedsted i 1939, og her boede hun siden. Hun mistede sin mand i 1986, og for to år siden havde hun også den sorg at miste datteren, Dagny. Mary Hansen var meget flittig og i de unge år arbejdede hun sammen med sin mand i skoven. Siden passede de kirken i Vester Vedsted, hvor de kunne fejre 25 års jubilæum. Mary Hansen gjorde i mange år rent på skolen i Vester Vedsted, ligesom hun også arbejdede ved landbruget, når der skulle høstes, hakkes roer med videre. Hun var meget energisk, og ville gerne drøfte aktuelle ting. Hun var også i besiddelse af et godt humør. Mary Hansen efterlader fem børn – Bøje, Ruth, Svend, Mary og Elias.

JydskeVestkysten. DØDSFALD. Fhv. lastbilchauffør Svend Hansen, Lundgaardsvej 47, Ribe, er død, 66 år. Svend Hansen var født og opvokset i V. Vedsted. Efter skolegangen kom han som meget ung ud at tjene ved landbruget forskellige steder på egnen. Han var efterfølgende i 42 år ansat ved Ribe Stampemølle som lastbilchauffør. Her bragte han varer ud til kunderne, og i de seneste år med en kran. Efter giftermålet i 1968 med Anita Hansen bosatte parret sig først i Ribes centrum og i 1985 flyttede parret til huset på Lundgaardsvej 47. I fritiden var Svend Hansen et udpræget naturmenneske, han gik til bowling og han nød at mødes med sine gamle venner. Svend Hansen efterlader foruden hustruen også tre døtre, Ulla i Ribe, Dorthe i Kalvslund og Lene, der er bosat i Sdr. Hygum, samt seks børnebørn.

Thomas og Mary Hansen. 1941.

Thomas & Mary Hansen. 1977.

Marie og Bøjle Hansen

 

Elias Hansen.

2001-2011

Elias Hansen blev gift 2. gang 27. marts 2002 med Linda Stokbæk Hansen, født 21. marts 1963 som datter af Edith og Jens Stokbæk, Tobøl. Hun har 3 børn:

· 1. Heidi Stokbæk, født 21. juni 1984. Hun bor i Vejen.

· 2. Stephan Stokbæk Olesen, født 15. februar 1989.

· 3. Michael Stokbæk, født 24. juni 1993. Han bor hjemme.

Elias Hansen døde 19. april 2010, 65 år gammel. Huset blev solgt til:

UgeAvisen 13. juli 2010. CHARMENDE RØDSTENSVILLA MED UDNYTTET TAGETAGE. Beliggende i V. Vedsted og med grund direkte til bæk. Indretning. Baggang med nyere væghængt naturgaskedel, vaskerum med plads til vaskesøjle, disponibel rum, værksted, badeværelse med bruseniche og gulvvarme, køkken med spiseplads og gulvvarme samt nedgang til lille kælder, 1 soveværelse, stue med gulvvarme, entre med trappe til 1. sal: 2 værelser og uudnyttet loftsrum. Desuden carport fra 2003 og redskabsskur samt dejlig ugenert have. Bolig/kld.: 79/2. Grund: 1450. Stuer/værelser: 1/3. Opført: 1939. Kontantpris: 645.000 kroner.

Birte Kjems.

2011-

Hun er født 9. april 1949 i Klithytten, V. Vedsted Vej 48 og datter af Aase og Frode Kjems. Hun boede ind til 2006 V. Vedsted Vej 46, hvor hendes familieforhold er beskrevet. Birte var konstitueret skoleinspektør i Hviding skole. Hun er nu skoleinspektør ved Hellevad skole.

V. Vedsted Byvej 16

19. februar 1999, 10:51:48

 

Dette hus er bygget i 1895 på en grund, som blev købt af Søren Hansen Lausten, hvis fødehjem lå lige over for Vadehavsbageriet i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 102, matr. nr. 44. Dette hus forsvandt i 1895 ved opførelsen af efterskolen. Byggegrunden blev solgt til:

Valdemar Jacobsen Hald.

1895-1938

Han var maler og født 3. maj 1871 i Viborg som søn af skomager Gunder Jacobsen Hald. Valdemar Hald blev gift i V. Vedsted kirke 27. juni 1895 med Marie Kirstine Beck, der var født 10. april 1870 i Skærbæk som datter af gårdmand Andreas Beck og Maren Pedersdatter. Hun var af gammel Skærbækslægt. Marie og Valdemar Halds børn:

1. Andreas Beck Hald, født 17. april 1896. Konfirmeret 1910. Han døde 12. december 1910, 14 år gammel.
2. Gunnar Hald, født 4. marts 1900. Konfirmeret 1914. Han overtog huset og forretningen efter faderen.
3. Magnus Hald, født 21. januar 1905. Konfirmeret 1919. Han blev uddeler i Hviding Brugsforening. Ugift. Magnus Hald døde 5. april 1966, 61 år gammel og er begravet på Hviding kirkegård.
4. Knud Hald, født 10. juni 1913. Han døde 6. august 1917, 4 år gammel.
II-117

Vagn Nielsen, V. Vedsted Byvej 33, har skrevet en del om sine besøg hos denne familie. Se “Her er mit Liv”. Valdemar Hald sad i mange år i bestyrelsen for V. Vedsted brugsforening. Se Karen Knudsens “Ejnar Knudsen”. Endelig deltog han i ombygningen af Vedsted Station til Hospital. Se Sigurd Michaelsen ”Ribe Amts Psykiatriske Afdeling ved Ribe”, hvor Valdemar Hald er afbildet sammen med byggeholdet. Han arbejdede også ved restaureringen af V. Vedsted Kirke i 1915. Se C. Andreasens ”Fra Ribe Amt 1925”. Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Valdemar Hald var en meget dygtig maler. Han døde 1938. Hans kone, Marie Kirstine, døde 18. marts 1925 i V. Vedsted, 54 år gammel. I 1938 blev huset overtaget af sønnen:

Gunnar Hald.

1938-1979

Han fik skøde lyst 7. juni 1938. Han var født 4. marts 1900 og var maler ligesom faderen. Han blev gift med Maren Mathiasen, der var født 14. december 1896. De fik ingen børn. Hun døde 20. juni 1950, 53 år gammel. I 1952 solgte Gunnar Hald grunden, hvor V. Vedsted Byvej 20 blev opført. Køberen var Hans Madsen Pedersen, der i 1959 også købte den grund, hvor enken, Elly Pedersen i 1978 opførte V. Vedsted Byvej 18. Gunnar Hald døde 16. maj 1979, 79 år gammel. Huset blev nu overtaget af arvingerne. De solgte det i 1979 til:

Vestkysten marts 1975. Greven i Paris ville have Vedsted-maler. Antik-maleren Gunnar Hald fylder 75 år. De fleste i Syd- og Sønderjylland med sans for gode og veltjente bondemøbler og “bornholmerure” ved godt, at der i Vester Vedsted bor en maler, der netop har forstand på den slags. Det er vist ikke for meget sagt, at han har sat sit præg på adskillige hjem. Så langt ud i den store verden er Vester Vedsted-maleren kendt, at han for et par år siden fik et venligt brev fra en greve i Paris om at komme og male døre. Men her sagde han stop. For, som han siger: – Hvad skulle jeg stille op, når jeg kom med toget til Paris uden malerpensler og –bøtter. Tirsdag den 4. Marts fylder Gunnar Hald 75 år – og hvem skulle tro det. Han svinger stadig med omhu og kunstnerisk talent sin malerpensel, han er stadig den høje, flotte fyr, der havde svært ved at gå i fred for pigerne, da han var “på valsen”: – Jo, det var i Schweiz. Der var en pige, der spurgte mig, om jeg ikke ville gå en tur med hendes veninde. Hun var da meget sød. Men jeg sagde nu nej. Det var i begyndelsen af 20erne. Gunnar Hald, der er født i Vester Vedsted, fik sin uddannelse i Ribe og drog som enhver anden håndværkssvend med mod på livet ud i verden. Senere vendte han tilbage til Vester Vedsted, og her har han været siden. Det er blevet til ikke så få gamle kister, spinderokker, standure, skuffedarier og nipsæsker gennem årene. Gunnar Hald, hvis forfædre også var håndværksfolk, har den fornødne tålmodighed til at beskæftige sig med gamle, gedigne ting, og han holder af dem. Dette med at få en gammel kiste eller et gammelt ur, der i årevis har stået gemt på loftet, restaureret er noget af en tillidssag. Det kræver håndelag og en sikker farvefornemmelse. Gunnar Hald er også af den gammeldags slags. Han forlader sig ikke på nymodens, fabriksfremstillet maling. Han blander den selv – af farvepulver. Gunnar Halds fritidssysler er mange. I de unge år tog han den ene pokal efter den anden på skydestævner rundt i landet, nu gælder det frimærkesamlingen, der nok siger spar to til de fleste. Men først og fremmest er det restaureringsarbejdet, hans ildhu står til – og har gjort det længe. Da han nåede op i nærheden af pensionsalderen, krøb han ned fra malerstigen: – Det var jo ikke meget ved at blive ved med at male lofter.

Preben Nielsen.

1979-

Han er født 22. december 1952 i Varde som søn af Eline og Viggo Nielsen. Han blev gift 18. maj 1985 i V. Vedsted kirke med Anne Birthe Nielsen, der er født i Ringe på Fyn den 21. juni 1955 som datter af Gerda og Viggo Nielsen. Anne Birthe og Preben Nielsen har 2 børn:

1. David Viggo Nielsen, født 26. juli 1984 i Esbjerg. Konfirmeret 1998.
2. Winnie Geraldine Nielsen, født 21. april 1986 i Esbjerg.
Preben er arbejdsmand og Anne Birthe er køkkenleder.

JydskeVestkysten 22. december 2002. HAN KØRER VADEHAVET TYNDT PÅ TRAKTOR. MÆRKEDAG. Mandø fylder meget i Preben Nielsens liv. I dag runder brolæggeren i Vester Vedsted det skarpe hjørne. Af Ole Sønderstrup. VESTER VEDSTED: – Mandø fylder virkelig meget i mit liv, og det bliver til mange ture på traktoren fra bopælen på Vester Vedsted Byvej 16 i Vester Vedsted gennem Vadehavet til ørn. Det fortæller brolægger Preben Nielsen, der i dag bliver 50 år og hermed runder det skarpe hjørne. Tilknytning til øen. – Min mor er fra Mandø, og jeg har stor tilknytning til øen, hvor jeg i dag sammen med min mor ejer en ejendom med 40 tønder land. Videre fortæller Preben Nielsen, at han på Mandø har to mindre søer, som han plejer, og det tager en god bid af fritiden at passe godt på naturen på vadehavsøen. Og søerne kaster da også en ål eller to af sig en gang imellem, griner han. Preben Nielsen kender virkelig til vadehavsområdet, hvor han har tilbragt så mange år. – I en årrække boede jeg ved Kammerslusen, hvor jeg også senere i en årrække arbejdede som slusemedhjælper. Havet skal bruges. – Jeg færdes meget i naturen og holder også af at gå på jagt. Det er ikke mindst edderfugle, som jages, og dem er der rigtig mange af. – Jeg forstår slet ikke den megen tale om fredning, som ofte er fremme. – Vadehavet skal naturligvis bevares, men det skal skam også bruges, fremhæver dagens fødselar. Under ophold på øen går turen også ofte på traktor ud til den store banke Korresand. – Desværre ser fremtiden jo ikke alt for lys ud for Mandø, hvor antallet af beboere er for nedadgående. Preben Nielsen har de seneste ni år arbejdet som brolægger i et firma i Askov. Anne Birthe og Preben Nielsen har to børn, Winnie og David. Desuden har han Didde i Esbjerg.

V. Vedsted Byvej 18

19. februar 1999, 10:51:08

 

Dette hus blev bygget 1978 på en grund, som Hans Madsen Pedersen købte 1959 af maler Gunnar Hald, V. Vedsted Byvej 16. Det var Hans Madsen Pedersens enke, Elly Pedersen, som i 1978 lod huset bygge.

Elly Pedersen, født Hermansen.

1978-1985

Hans M. Pedersen var død 11. november 1976. Elly og Hans Madsen havde indtil da boet i ejendommen V. Vedsted Byvej 20. Se videre angående Hans M. Pedersen under dette nummer. Elly Pedersen døde i september 2004 på Margrethegården. Huset her solgte Elly Pedersen i 1985 på grund af sygdom til:

Alf Okholm.

1985-2007

Han var født 20. februar 1918 i Okholm på gården, Ulvehøjvej 16. Det var også denne gård, som Birtha og Alf Okholm havde haft, før de købte huset her. Birtha Okholm døde 20. juni 2002, 80 år gammel. Angående familieforhold se Ulvehøjvej 16. Alf flyttede 1. september til Sdr. Kirkevej 6. Huset blev købt af:

II-118

UgeAvisen 13. november 2007. EJERSKIFTE. Alf Okholm har solgt Vester Vedsted Byvej 18A i Vester Vedsted til Inger Graff Andersen. Ejendomsværdien er 780.000 kroner.

Inger Graff Andersen.

2007-

V. Vedsted Byvej 20

28. september 1997, 14:20:26

 

Dette hus er opført 1952 på en grund købt af maler Gunnar Hald, V. Vedsted Byvej 16. Det var Hans Madsen Pedersen, der lod dette hus opføre.

Hans Madsen Pedersen.

1952-1978

Han var født 7. juli 1920 i Kragelund, Bække sogn, og var en tvilling. Han var søn af Niels Lassen Pedersen og Bodil Jørgensen. Se videre V. Vedsted Vej 137. Hans Madsen blev gift 28. juli 1946 i Hviding Kirke med Elly Hermansen, der var født 20. april 1922 i Hviding som datter af murer Herman Hermansen og Anne Marie Hermansen. Elly og Hans Madsen fik 2 børn:

1. Niels Herman Pedersen, født 16. juli 1947 i Sct. Catharinæ sogn. Konfirmeret 1962. Gift 13. maj 1972 med Tove Nissen. Han er overassistent, og de bor Rylevænget 8 i Ribe.
2. Anne Bodil Pedersen, født 8. august 1949. Konfirmeret 1964. Gift 1971 med Jens Erik Paulsen. De bor Tornskadevænget 3 i Ribe. Hun er sparekasseassistent, og han teknisk tegner.
Hans Madsen Pedersen drev i mange år en vognmandsforretning med to lastbiler. Den anden lastbil blev ført af naboen, Vagn Aage Petersen, V. Vedsted Byvej 22. Hans Madsen Pedersen er omtalt i ”Mit Liv” af Erling Albrechtsen. Hans Madsen Pedersen døde 11. november 1976, 56 år gammel. Hans enke, Elly Pedersen, drev forretningen videre et par år, men solgte i 1978 huset med garager til Steffen Lund. Hun lod bygge på en nabogrund, som var købt i 1959 af Gunnar Hald. Se V. Vedsted Byvej 18.

Steffen Birger Lund.

1978

Han fik skøde på ejendommen lyst 14. september 1978. Han er født 3. juni 1956 i V. Vedsted som søn af Inger og Svend Aage Lund, der senere boede i det gamle Sdr. Farup mejeri, Sdr. Farup Vej 55. Steffen Lund var gift med Mona Schmidt, og de havde to børn. Steffen Lund havde autoværksted i de tidligere garageanlæg. Han flyttede i 1980-erne fra V. Vedsted, men er stadig ejer af ejendommen. Både beboelse og værksted er nu udlejet. I huset bor nu Svend S. Jørgensen og Brian S. Schmidt. Svend er elektriker.

V. Vedsted Byvej 22

27. september 1997, 15:32:10

 

Dette hus er bygget 1953 på en grund købt af sygeplejerske Johanne Johansen, der ejede ejendommen V. Vedsted Byvej 28. Manden, der lod huset bygge, var:

II-119

Vagn Aage Petersen.

1953

Han er født 10. februar 1930 i Købelev ved Nakskov som søn af Maria Kamilla og Thorkild Valdsted Petersen. Vagn Aage blev gift 4. januar 1950 i V. Vedsted kirke med Thyra Sørensen, der er født 16. april 1923 på gården Ulvehøjvej 11 i V. Vedsted. Thyra og Vagn Aage fik 3 børn:

1. Kjeld Petersen, født 19. august 1949 i V. Vedsted. Konfirmeret 1964. Gift med Gitte Petersen. De bor i Gesten. Se Bjarne Sørensens ”Carions fra V. Vedsted”.
2. Visti Petersen, født 9. april 1957 i V. Vedsted. Han bor Rønnevej 12 i Hviding.
3. Freddy Petersen, født 9. april 1957 i V. Vedsted. En tvilling. Gift 26. juli 1986 med Aase Hohwii Tegewaldt, Sdr. Farup Vej 16. De bor Ulvehøjvej 7 i V. Vedsted. Se der.
Vagn Aage var specialarbejder og var i en årrække chauffør hos naboen Hans Madsen, V. Vedsted Byvej 20. Vagn Aage Petersen døde 30. august 2010, 80 år gammel. Thyra bor stadig i huset.

JydskeVestkysten 5. september 2010. DØDSFALD. Vagn Åge Petersen, V. Vedsted Byvej 22, V. Vedsted er død 80 år gammel. Vagn Åge Petersen voksede op på Lolland, men flyttede til Vestjylland som 17-årig. Her var han beskæftiget ved landbruget en del år. Efter krigen i 1945 arbejdede han i en længere periode ved skovbrug i Sverige, men returnerede til V. Vedsted, hvor han i 1950 blev gift med Thyra. De byggede sammen huset, hvor de siden har boet. Vagn Åge Petersen kørte som chauffør i mange år for vognmand Hans Petersen i V. Vedsted, helt frem til vognmandens død, derefter arbejdede Vagn Åge Petersen igen som skovarbejder, indtil han lod sig pensionere. I fritiden var det haven, der optog ham. Parret har altid haft fin velholdt have, ligesom Vagn Åge Petersen var en afholdt nabo og ven. Han efterlader sig hustru samt tre børn, hvor Kjeld der bor i Gesten, Visti i Ribe og Freddy i V. Vedsted.

V. Vedsted Byvej 23. Abildgård

29. april 1999, 19:07:28

Denne gård ejes i dag af Henning Juel. Gården hører til blandt de gårde, som har ligget omtrent samme sted siden middelalderen. I slutningen af 1300-tallet og begyndelsen af 1400-tallet ejedes gården af slægten Frille fra Ribe. Fra denne slægt kom den under domkapitlet i Ribe. Derefter blev den af kongen udlagt til det nyoprettede ryttergods i 1673. I 1722 blev gården her sammen med andre købt af amtsforvalter Nicolaj Clausen til Løgumkloster. Den blev i Clausenslægten, indtil den kom under kaptajn Mylford til Søvig i 1880-erne. Gården blev omkring 1790 købt til selveje. Gården hørte indtil 1864 til den kongerigske del af V. Vedsted. Den første fæstebonde, som vides at have boet på gården her, var:

Hans Andersen.

ca. 1650-ca. 1660

Han var født ca. 1620 og blev gift ca. 1650 med Else Nisdatter, der var født ca. 1624. I deres ægteskab fødtes datteren, Maren Hansdatter, der blev gift 1686 med Niels Michelsen fra Havervad. Det var hans anden kone. I 1659 døde Hans Andersen af pesten, og hans enke, Else, blev gift ca. 1660 med:

Jens Lauridsen Rytter.

ca. 1660-1690

Han var født ca. 1639 og fik med Else Nisdatter følgende børn:

1. Hans Jensen Rytter, født september 1662. Han overtager fødegården 1690.
2. Anders Jensen, født 1663. Død januar 1673, 9 år gammel.
3. Inger Jensdatter, født 1664. Hun blev gift 1690 med Hans Jensen. Se under Sdr. Farup Vej 28.
4. Bodel Jensdatter, døbt 26. januar 1668. Gift 1696 med Hans Bertelsen. Se under V. Vedsted Vej 113.
5. Laurids Jensen, døbt 2. oktober 1669.
Jens Lauridsen havde tidligere været soldat i rytterregimentet og havde også omgang med egnens præster og rytterofficerer samt storbønder. Han fik også udvidet det fæstede areal til gården. Han fæstede sammen med bonden på gården Sdr. Kirkevej 19 en ødegård på 1 otting. Herved blev gårdens størrelse øget til 2½ otting (ca. 132½ tdr. land). I 1688 blev gården sat til hartkorn: 7 tdr. 3 skp. Den 3. april 1704 døde Jens Rytters kone, Else Nisdatter, 80 år gammel. Jens L. Rytter døde 21. oktober 1715, 76 år gammel. Gården blev 1690 overtaget af sønnen:

Hans Jensen Rytter.

1690-1701

Han var født 1662 og blev gift 5. oktober 1690 med Barbara Jensdatter, der var døbt 9. februar 1668 og født i Sdr. Farup som datter af gårdmand Jens Hansen og Bodil på gården Sdr. Farup Vej 28. Hans Jensen Rytter og Barbara Jensdatter fik 5 børn:

II-121

1. Jens Hansen, født 30. oktober 1691. Han døde 18. november 1694, 3 år gammel.
2. Laurids Hansen, født 22. januar 1693. Han døde 7. november 1696, 4 år gammel.
3. Hans Christian Hansen, født 5. november 1694. Han døde 24. november 1696, 2 år gammel.
4. Else Hansdatter, født 3. november 1696. Hun døde 19. november 1696, 16 dage gammel.
5. Hans Christian Hansen Bierum, født 4. november 1697. Han blev senere storbonde i Sdr. Farup. Se Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde og Yder Bjerrumvej 6.
Hans Christian Hansen bliver altid nævnt med efternavnet Bierum, som han fik efter sin stedfar. Han var den eneste af Hans Jensen Rytters børn, der blev over 4 år gammel. Tre døde i 1696 af børnekopper. Hans Jensen havde været soldat i rytterregimentet ligesom faderen. Han måtte før sit bryllup med Barbara Jensdatter søge om fritagelse hos rytterregimentet. Han fik ritmesterens attest dateret 30. september 1690, underskrevet af chefen Bülow. Hans nære forbindelse med rytterofficererne ses også på, at blandt fadderne ved hans børns dåb fandtes altid officerer fra rytterregimentet. Præstefamilierne fra Rejsby, Hviding og V. Vedsted var også blandt fadderne. Hans Jensen Rytter blev dog ingen gammel mand, thi han døde 14. november 1697, kun 35 år gammel. Hans enke, Barbara Jensdatter, giftede sig igen den 26. juni 1701 og nu med:

Peder Pedersen Bierum.

1701-1716

Han var født 18. maj 1672 i Ydre Bjerrum på Østergaard, Yder Bjerrumvej 4. Han var søn af Peder Nielsen Bierum og Anne Jensdatter, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Han kom nu til V. Vedsted og overtog Abildgaard. I hans ægteskab med Barbra Jensdatter fødtes sønnen:

1. Peder Pedersen Bierum i september 1701. Han blev senere gift med Barbara Pedersdatter. Se videre under Sdr. Farup Vej 45.
Han var eneste barn af Peder Bierum og Barbra Jensdatter. I 1716 flyttede familien fra V. Vedsted ud på Yder Bjerrum Vestergaard, som han havde fæstet. Se Yder Bjerrumvej 6. Byttet med Søren Clemmensen. Han fæstede dog samtidig jordene fra sit fødehjem Yder Bjerrum Østergaard. Bygningerne var her forsvunden, thi stedet kunne ikke beboes på grund af stormfloder. Se videre under Sdr. Farup Vej 24. Abildgaard blev i 1716 overtaget af:

Søren Clemmensen.

1716-1753

Han var født januar 1686 i Yder Bjerrum, og døbt i V. Vedsted kirke 17. januar 1686. Han var søn af Clemmen Nissen og Else Hansdatter på Yder Bjerrum Vestergaard. Se Yder Bjerrumvej 6. Søren Clemmensen blev gift 28. oktober 1714 med Anne Pedersdatter, der var født 28. maj 1695 i Okholm som datter af Peder Lassen. Ved dette giftermål overtog han svigerfaderens gård i Okholm. Se Mandøvej 28. Gården i Okholm afstod Søren Clemmensen i 1716 til broderen, Hans Clemmensen, og flyttede til Abildgaard. Søren Clemmensen og Anne Pedersdatter fik i Okholm en datter:

1. Anne Sørensdatter Clemmensen, født 14. juli 1715. Hun blev gift 17. februar 1740 med Peder Pedersen Præst fra Øster Vedsted.
Efter at have født denne datter døde Søren Clemmensens kone, Anne Pedersdatter, den 22. juli 1715, 20 år gammel, og han flyttede som enkemand til Abildgaard. Han blev gift anden gang 16. oktober 1718 med Maren Hansdatter, der var født 10. marts 1697 på gården V. Vedsted Vej 113. Datter af gårdmand Hans Bertelsen og Bodil Jensdatter. Søren Clemmensen og Bodil Jensdatter fik 6 børn:

1. Clemend Sørensen, født 16. september 1719. Han blev gift med Maren Lasdatter Puggaard, Skoleallé 2, Østgaarden og blev gårdmand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 105.
2. Bodil Sørensdatter, født 22. oktober 1720. Hun blev gift med Jef Jørgensen fra Rejsby. De overtog hendes fødegård.
3. Hans Sørensen, født 16. oktober 1722.
4. Else Sørensdatter, født 20. september 1727. Hun døde 23. juni 1730, 2½ år gammel.
5. Jens Sørensen, født 6. november 1730. Han døde 14. august 1766, 36 år gammel.
6. Laurids Sørensen, født 13. august 1732. Død 7. juli 1753, 21 år gammel.
Søren Clemmensen var ret nært beslægtet med sin kone, Maren Hansdatter, idet hans fader var broder til hendes mormoder, der også boede på gården her. Søren Clemmensen døde på gården 14. januar 1757, 70 år gammel. Maren døde 29. april 1771, 73 år gammel. Gården var da overladt til svigersønnen:

Jef Jørgensen.

1753-1770

Han var født ca. 1714 i Rejsby som søn af bonden, Jef Jørgensen og Sidsel Nielsdatter. Se Rejsbybogen R. 5. En broder, Niels Jørgensen, blev gårdmand på gården Mandøvej 20. Jef Jørgensen blev gift 12. oktober 1753 med datteren på gården, Bodil Sørensdatter. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Hans Lauritz Jefsen, født 27. august 1755. Han overtog senere gården.
2. Sidsel Maria Jefsdatter, født 19. juni 1758. Hun blev gift 1787 med Niels Pedersen Borrig, kromand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 127, Klostergaarden.
Bodel Sørensdatter døde 21. oktober 1763, 43 år gammel. Jef Jørgensen døde 10. september 1770, 56 år gammel. Der var nu ingen til at overtage fæstet af gården, idet sønnen Hans Laurids kun var 15 år gammel. Det blev bestemt, at han skulle overtage gården i 1778 og indtil den tid blev gården bortfæstet til:

II-123

Holdner Madsen.

1770-1778

Han var født i Sdr. Farup 8. april 1738. Se Sdr. Farup, matr. nr. 40. Han boede først i Sdr. Farup, men 1771 flyttede han ind på gården i V. Vedsted. Han var gift 9. juni 1770 med Jeng Hansdatter, der var født i Hillerup 1746. De fik 6 børn:

1. Maren Holdnersdatter, født 6. august 1770 i Sdr. Farup.
2. Hans Holdnersen, født 9. juli 1771 i V. Vedsted. Død 12. august 1771.
3. Karen Holdnersdatter, født 13. oktober 1773. Hun døde ugift 26. juli 1859, 85 år gammel.
4. Hans Holdnersen, født 23. marts 1775. Død 19. september 1775.
5. Hans Holdnersen, født 4. september 1776.
6. Mads Holdnersen, født 3. august 1777
I 1778 måtte Holdner Madsen afgive fæstet af gården og flyttede ind i et hus, som var bygget i toften syd for gården. Se Mandøvej 6. Nu gik gården over til:

Hans Lauritz Jefsen.

1778-1788

Han var som nævnt født her på gården 27. august 1755. Han blev gift første gang 1780 med Maren Japsdatter, der var født 1753. Hun fik en dødfødt datter den 30. december 1780 og døde samme dag, 27 år gammel. Hans Lauritz Jefsen blev gift anden gang 6. juli 1781 med Gjertrud Jannicksdatter, der var født på Tornbækgaard 21. august 1754 og datter af Jannick Sørensen og Kirsten Andersdatter Vandborg. Se Ulvehøjvej 4. Hans Lauritz Jefsen og Giertrud fik 4 børn:

1. Jeff Hansen, født 1. juni 1782.
2. Maren Hansdatter, født 15. september 1783. Hun blev gift med Anders Truelsen.
3. Bodel Hansdatter, født 10. juli 1785. Død 19. maj 1790, knap 5 år gammel.
4. Kiesten Marie Hansdatter, født 25. juli 1787. Død 8. maj 1788, 10 måneder gammel.
Hans Lauritz Jefsen fik ved udskiftningen en gård på 111 tdr. land. Han blev dog ingen gammel mand. Han døde 22. marts 1788, 32 år gammel. Giertrud Jannicksdatter blev gift igen den 10. oktober 1788 og nu med:

Jens Andersen.

1788-1809

Han var født 1752 i Brøns og blev døbt 10. marts. Han var søn af gårdmand Anders Hansen og Else Jensdatter. Jens Andersen og Giertrud fik flg. børn:

1. Hans Laurids Jensen, født 24. december 1790.
2 Kiesten Jensdatter, født 28. august 1792.
3. Et pigebarn (navn ulæseligt), født 12. juli 1794.
Jens Andersen døde 30. marts 1832, 80 år gammel, og Giertrud Jannicksdatter døde 27. november 1844, 90 år gammel. De havde da været aftægtsfolk siden 1809, da de afstod gården til Giertrud Jannicksdatters datter af første ægteskab og hendes mand:

Anders Truelsen.

1809-1852

Han var født i Vester Aabølling, Brøns sogn, 5. november 1775 og søn af Truels Andersen og Karen Hansdatter. Anders Truelsen blev gift med Maren Hansdatter fra gården her 18. oktober 1804 i V. Vedsted kirke. De nygifte fik først en gård i V. Aabølling, men i 1809 fik de hendes fødegård i V. Vedsted. Abildgaard. De fik 10 børn:

1. Jens Andersen Holm, født 25. februar 1806 i V. Aabølling. Konfirmeret 1823. Død 1. juli 1826, 20 år gammel.
2. Truels Andersen Holm, født 1807 i V. Aabølling. Død 8. april 1822, 14½ år gammel.
3. Gjertrud Andersdatter, født 15. april 1810. Konfirmeret 1825. Hun fik som ugift en datter:
· 1. Henderikke Bendel, født 21. januar 1837. Konfirmeret 1851. Som barnefader blev udlagt ugifte karl Johan Henriik Bendel

Gjertrud Andersdatter blev gift 17. september 1843 med Morten Nielsen Snedker i Vorbasse.

4. Karen Andersdatter, født 27. februar 1812. Hun blev gift i V. Vedsted 22. maj 1838 med Jens Mogensen Kjær, født ca. 1805 i Fole. Se http://www.sm1.dk/schmidt/fam39340.htm
5. Kirstine Andersdatter, født 7. juni 1814. Konfirmeret 1829.
6. Hans Lauritzen Andersen, født 24. august 1816. Død 1. december 1816.
7. Kirsten Andersdatter, født 1. december 1817. Konfirmeret 1833.
8. Hans Andersen, født 12. november 1821. Han døde 28. juli 1847, 25 år gammel.
9. Truels Andersen, født 25. februar 1823. Konfirmeret 1838. Han fik fødegården 1852.
10. Janick Andersen, født 31. juli 1825. Konfirmeret 1841. Han blev gift 22. marts 1855 i V. Vedsted med Cecilie Christiane Bennetsen fra Gram. De fik en gård i Terpager, Sneum sogn. De fik der en søn og tre døtre, som alle blev gift og bosat i V. Vedsted. Se videre Mandøvej 7, Sdr. Kirkevej 27 og Skoleallé 6 i V. Vedsted. Janick er omtalt i Peder Bukhs “Børnene På Guldagergård”.
Se http://www.sm1.dk/schmidt/fam15211.htm

Anders Truelsen var sognefoged for de kongerigske dele af V. Vedsted sogn. Han købte i 1808 ejendommen Ulvehøjvej 1 og lejede huset ud. Han sælger igen i 1825. Han døde 1. december 1842, 67 år gammel af brystsyge. Hans kone, Maren Hansdatter, døde 19. juli 1852, 69 år gammel. Kort før sin død skødede hun gården til sin søn:

Truels Andersen.

1852-1879

Han var født 25. februar 1823 på gården og blev gift 18. november 1848 med Anne Kirstine Andersdatter, der var født 18. november 1819 i Okholm på gården, Mandøvej 28. Hun var datter af gårdmand Anders Pedersen Truelsen og Kirsten Jepsdatter. Truels Andersen og Anne Kirstine fik i deres ægteskab 3 børn:

1. Anders Truelsen, født 23. juni 1850. Konfirmeret 1865. Han overtog gården 1879.
2. Kirstine Truelsen, født 23. oktober 1853. Konfirmeret 1869. Hun døde 21. februar 1931, 77 år gammel. Begravet på V. Vedsted kirkegård.
3. Maren Truelsen, født 27. juli 1856. Konfirmeret 1871. Hun blev gift 1. april 1881 med Mads Olufsen Ravn, der var født i Oksenvad 6. januar 1858. De fik en datter Metha Marie Ravn, født 8. april 1887 i Hallum. Hun blev plejebarn hos morbroderen Anders Truelsen og blev konfirmeret 1902 i V. Vedsted.
Se http://www.sm1.dk/schmidt/fam39341.htm

Truels Andersen er omtalt i Peder Bukhs bog, “Børnene På Guldagergård”. I mange år boede Lars Jepsen, født 11. marts 1789 på Sdr. Kirkevej 17 i huset her. Han blev aldrig gift og boede således hos sin søsters svigersøn. Han blev en meget gammel mand. Døde 18. juni 1878, 89 år gammel. Truels Andersen døde 27. april 1888, 65 år gammel, og hans kone, Anne Kirstine, døde 21. januar 1893, 74 år gammel. De var da begge aftægtsfolk på gården. Gården var da overtaget af sønnen:

Anders Truelsen.

1879-1905

Han var født 23. juni 1850 og blev gift 8. oktober 1881 med Malene Kristine Lauridsen, der var født 18. december 1854 i Oksenvad. I deres ægteskab fødtes sønnen:

1. Truels Andersen Truelsen, født 16. august 1882. Konfirmeret 1897. Han fik gården 1905.
2. En dødfødt datter, født 3. januar 1884.
Se http://www.sm1.dk/schmidt/fam39344.htm

Familieefternavnet er iflg. Kirkebogen Troelsen.

Anders Truelsen fik skøde på gården 11. maj 1879. Han drev gården frem til 1905, da han overlod den til sønnen, Truels A. Truelsen. Anders Truelsen er omtalt i Niels Ocholm Madsens ”Mine Erindringer”. Anders Truelsen lod i 1905 opføre et aftægtshus på toften nord for gården. Se V. Vedsted Byvej 25. Her døde Anders Truelsen den 4. april 1923, 69 år gammel. Hans kone, Malene, døde 31. oktober 1929, 75 år gammel, hos sønnen, Truels Truelsen i Sdr. Farup.

Truels Andersen Truelsen.

1905-1908

Han var født 1882 og blev gift 16. august 1905 med Augusta Cathrine Henningsen, der var født i Rørkjær 17. december 1883*) som datter af gårdmand Johannes Henningsen og Johanne Marie Jansen i Rørkjær. Truels Truelsen fik skøde på gården i 1905, men solgte den igen i 1908 og købte Harreslund i Sdr. Farup. Se videre Sdr. Farup Vej 42. Abildgaard i V. Vedsted blev nu købt af sognepræsten, Sdr. Kirkevej 20:

*) Jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård

Otto Rosenstand.

1908-1918

Han var nu ejer af gården til 1918, da han lod den udstykke og solgte bygningerne med hovedparcellen til:

Abildgaard. 1923.

 

Claudi Bruun.

1918-1957

Han var født 19. marts 1892 på ejendommen, Vester Bjergvej 3 i V. Vedsted og havde overtaget denne i 1917. I 1918 flyttede han nu ind på gården her. Han var ugift og hos sig havde han som medhjælp sin ugifte søster, Else. Hans gamle forældre, Kristiane og Martin Brun, fulgte med på aftægt. Kristiane Bruun døde 22. juli 1950, 85 år gammel, og Martin Bruun døde 22. december 1951, 96 år gammel. Claudi Bruun er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. solgte gården 1957 og flyttede sammen med søsteren ind i huset V. Vedsted Byvej 29 til broderen, Kristian Bruun.

Martin Bruun. 1941. & Kristiane Bruun. 1941.

Else Bruun. 1941. Hun var i 1950´erne med en af de første Tjæreborgrejser til Spanien for at se tyrefægtning. & Klaudi Bruun. 1941.

 

Niels Bjerrum Jensen.

1957-1966

Han er født 7. oktober 1928 på gården Sdr. Farup Vej 37 som søn af Meta og Ingvard Jensen. Niels Bjerrum blev gift 1. maj 1957 med Inger Tonnesen, der er født 5. november 1939 i Ribe. Datter af Hansine og Andre Tonnesen. Inger og Niels Bjerrum fik 3 børn:

1. Ingvardt Jensen, født 11. december 1957 i V. Vedsted. Gift 1987 med Britta Lolk, som er datter af Inge og Karl Ejner Lolk i Fole. De bor Kløjsvej 3 i V. Vedsted.
2 Birthe Jensen, født 24. februar 1959 i V. Vedsted. Hun bor i Sdr. Hygum.
3. Irene Jensen, født 12. december 1961 i V. Vedsted. Hun er gift med Chr. Haagensen. De boede Jasminvej 6 i Bramming, men blev skilt. Irene bor nu Klostergade 30a i Ribe. E-mail:
I 1966 overtog Niels Bjerrum Jensen fødegården, Sdr. Farup Vej 37, og flyttede til Sdr. Farup. Se også Degnetoftevej 34. Abildgaard blev ifølge skøde lyst 7. maj 1966 solgt til:

Ellen & Niels Juel 1999.

 

Niels Juel.

1966-2001

Han kom fra gården Skoleallé 14. Se der. Niels Juel er født 8. september 1922 i Langetved, Rødding sogn, som søn af Maren og Marius Juel. Niels Juel blev gift 19. maj 1951 i Kalvslund kirke med Ellen Kjær, der er født 29. oktober 1930 som datter af Dagny og Knud Kjær i Kalvslund. Ellen og Niels Juel har 3 børn:

1. Knud Kjær Juel, født 15. august 1952 i Grisbæk. Han er gift med Inger Rasmussen i Gentofte rådhus 1. februar 1988. De bor i Charlottenlund. Han er cand.stat.
2. Henning Hesselberg Juel, født 27. september 1955 i Grisbæk. Gift 1984 med Helene Juul Andersen. De boede V. Vedsted Byvej 49, men overtog 1. maj 2001 gården her.
3. Britta Hesselberg Juel, født 4. juli 1961 i V. Vedsted. Hun er gift med Erik Bruun, der er tømrer. De bor i Vester Lindet.
Niels Juel solgte i 1981 en grund til Jørgen Bram, hvor V. Vedsted Byvej 9 blev opført. I 1987 solgte han en grund til Hans Jacob Johnsen, hvor Kløjsvej 7 blev bygget. Abildgaard fremtræder i dag som en gammel vestslesvigsk gård, dog ikke med stråtag. I 1981 var der til gården 26 ha.. Ellen Juel døde 2. februar 2006, 76 år gammel. Niels Juel købte i 2001 hus i Hviding men flyttede i slutningen af 2002 til Mandøvej 11. Gården her solgte han pr. 1 maj 2001 til sønnen:

Henning Hesselberg Juel.

2001-

Han er født 27. september 1955 i Grisbæk som søn af Ellen og Niels Juel. Han blev gift 9. juni 1984 i Hviding kirke med Helene Andersen, der er født 10. januar 1962 i Hviding som datter af Inge og Harald Andersen. Helene og Henning har 3 børn:

1. Lotte Andersen Juel, født 5. september 1988. Konfirmeret 2002.
2. Simon Hesselberg Juel, født 8. september 1990. Konfirmeret 2004.
3. Cecilie Hesselberg Juel. Konfirmeret 2007.
Henning er folkeskolelærer og Helene er sygeplejerske. Henning Juel solgte i 2001 en grund til Arne Thomsen, hvor Kløjsvej 18 blev opført. I ca. 2003 solgte han en grund til Britt Sprecher hvor Kløjsvej 8 blev opført.

V. Vedsted Byvej 24

27. september 1997, 15:31:32

 

Dette hus er opført 1961 som arbejderbolig på en grund købt 1960 af sygeplejerske Johanne Johansen ejendommen V. Vedsted Byvej 28. Huset blev opført som bolig for:

Ruth Okholm, født Rasmussen.

1961-1967

Hun er født 1. september 1927 på Fyn og har tidligere boet i V. Vedsted sammen med sin mand, Klaus Okholm. De boede Sdr. Kirkevej 13 og 27. Se der. Efter at være skilt lod hun bygge dette hus og boede her, til hun blev gift på ny med Karl Johannes Jensen, der er født 25. januar 1924 på gården, Tøndervej 47. Ruth Okholm flyttede ind på denne gård. I dag bor hun Mandøvej 12. Huset her solgte hun til broderen:

Jens Rasmussen.

1967-1968

Han fik skøde lyst 14. april 1967. Han var søn af fyrbøder Hans Rasmussen, Sandager og Anna Jensen. Jens Rasmussen solgte dog huset året efter til:

Peter Nielsen Lorentsen.

1968-1985

Han fik skøde lyst 3. maj 1968. Han var fisker og født 15. januar 1945 på gården, Skoleallé 2 i V. Vedsted. Han blev gift 10. april 1966 med Vera Petersen, der er født 8. november 1949. Deres børn født i V. Vedsted:

1. Marianne Lorentsen, født 18. maj 1966.
2. Aage Lorentsen, født 15. februar 1970.
3. Kent Lorentsen, født 24. maj 1976.
Peter Lorentsen fik huset udbygget væsentligt og moderniseret. I 1985 solgte han huset og flyttede til Janderup. Huset blev solgt til:

Alice Radmer & Arly Hansen.

1985

Arly Hansen er født 25. december 1944 i Nr. Aaby på fyn som søn af Rosa og Holger Hansen. Han boede sammen med Alice Dixen Skaarup, der er født 14. juni 1947 som datter af Anna og Aage Skaarup. I huset bor også en søn:

1. Jens Radmer, født 27. februar 1974.
Alice Dixen Skaarup døde 22. juni 1995, 48 år gammel. Hun var lærer på Valdemarskolen, medens Arly var lærer på V. Vedsted skole. Han underviser nu på Vittenbergskolen i Ribe. Han spillede med på V. Vedsted Musikfestival i 1998.

V. Vedsted Byvej 25

12. februar 1999, 11:53:58

 

I dette hus bor i dag Charlotte og Aage Rasmussen. Huset er bygget 1902 som aftægtshus til gården, V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. Gårdmanden, der lod huset opføre, var:

Anders Truelsen.

1902-1923

Han var født på Abildgaard 23. juni 1850 og gift med Malene Kristine Lauridsen. Se videre under V. Vedsted Byvej 23. Anders Truelsen døde på Ribe Sygehus den 4. april 1923, 72 år gammel. Hans enke, Malene, flyttede til sønnen, Truels Truelsen, på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund, hvor hun døde 31. oktober 1929, 75 år gammel. Hun havde i 1923 solgt huset til:

V. Vedsted Byvej 25 i forgrunden. Bagved V. Vedsted Byvej 6 til venstre og 23 til højre. Billedet taget omkring 1900-1910.

 

Mette Marie Riber.

1923-1940

Hun var født 18. marts 1865 og var enke efter Niels Andersen Okholm. Se videre under Sdr. Kirkevej 17. Skovmark. Hun boede nu i huset til sin død den 2. maj 1939*). Hun blev 74 år gammel. Hendes søn Peder Riber Okholm arvede huset og solgte det i 1940 til:

*) Jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård døde Mette Marie Riber 28. maj 1939.

Kirstine Andreasen.

1940-1964

Hun var født 28. oktober 1875 i Normsted med navnet Bastian. Hun var enke efter Andreas Lauridsen Andreasen. Se videre under gården, Sdr. Kirkevej 19, Gammeljord. Hun boede i huset en tid sammen med søsteren Ingeborg og hendes mand, Laurids Schmidt, men var ejer af huset. Kirstine Andreasen døde 5. september 1966, 90 år gammel. Huset blev solgt ifølge skøde lyst 19. november 1964 til:

Ribe Folkeblad Lørdag den 8. oktober 1938. Tre Guldbryllupper på Ribeegnen. Den 13. ds. Oplever man i Vester Vedsted det ret sjældne, nemlig at to Ægtepar kan fejre deres Guldbryllup. Det første Par, vi præsenterer, er Laurids Bastian Schmidt og Hustru Ingeborgline. De vil ikke ved deres Virke være Offentligheden bekendt, idet de al deres Tid har ofret sig for deres Hjem. De er beeg fødte i Brøns, henholdsvis 1857 og 1865, og deres meste Tid har de været bosat her og levet Livet med her, saaledes som det formede sig i Aarene under tysk Styre for den danske Befolkning. Ogsaa i Krigaarene boede de der og fik denne Oplevelse med, ligesom de oplevede Genforeningen og hele det Brus, der i den Anledning gik over Sønderjylland. Men kort efter solgte de deres Gaard og flyttede til Vester Vedsted, hvor de boede nogle Aar, men købte saa Hulkjær Møllgaard ved Holsted, som de drev nogle Aar, hvorefter de solgte den og flyttede i 1928 tilbage til Vester Vedsted, hvor de har boet siden. De Steder, hvor de har boet, har de kun vundet sig Venner. Deres jævne, stille Færd og deres hyggelige Maade at sidde og holde Snak paa, gør, at alle, der kommer i Berøring med dem, kommer til at synes om dem, hvad de sikkert paa deres Guldbryllupsdag vil faa at mærke. De er nu ved at blive ældre Folk, og navnlig Laurids maa kendes ved Aarenes Tal. Han kan ikke godt færdes ude i Byen længere, men han kan endnu slaa en lille Sludder af og sige sine lune Vittigheder med det poliske Blink i Øjet, som er eget for ham. I Hjemmet er der opvokset 7 Børn, hvoraf de 6 er levende og gifte og bosiddende ved Grenaa og 4 her paa Egnen.

Benth Helge Jørgensen.

1964-1970

Han var smed i V. Vedsted og boede i huset V. Vedsted Byvej 6. I huset boede herefter sønnen, Kurt Jørgensen og Brunhild. I 1970 solgte Bent Jørgensens enke, Dora, huset til sønnen:

Brundhild,Kurt, Theodor & Tonni.

 

Kurt Jørgensen.

1970-1984

Han foretog i 1978 en fuldstændig ombygning af huset indvendig. I 1984 overtog han smedeforretningen med hus og flyttede så til V. Vedsted Byvej 6. Huset her solgte han 1. april 1984 til:

Aage Rasmussen.

1984

Han er født 24. februar 1960 i Janderup som søn af Esther og Hans Rasmussen. Se V. Vedsted Vej 40. Han blev gift 12. oktober 1989 på Ribe rådhus med Charlotte Poulsen, der er født 17. december 1959*) på Mandø som datter af Henny og Kaj Poulsen. Charlotte og Aage Rasmussen har 3 børn:

*) 12. december 1959 jf. ”Mandø huse og deres beboere 1800-2000 af Jeff Nielsen.

II-128

1. Kathrine Rasmussen, født 20. juli 1986 i V. Vedsted. Konfirmeret 2000.
2. Anne-Sofie Rasmussen, født 18. november 1989 i V. Vedsted. Konfirmeret 2003.
3. Marie Rasmussen, født 24. december 1997.
Aage Rasmussen er arbejdsmand og Charlotte er børnehavepædagog.

V. Vedsted Byvej 26

Dette hus er bygget 1972 og bygherren er:

Lars Frandsen Ladefoged Sørensen.

1972-2002

Han er født 1. november 1910 i Lerup sogn. »Underlien«. Han er søn af Petrea Sand, født 4. august 1869 og Søren Hansen Sørensen, født 18. september 1867. Disse to er gift 29. september 1893 i Lerup kirke. Lars Sørensen blev gift 11. september 1938 i V. Vedsted kirke med Mary Anne Lindberg, der er født 26. oktober 1912, Sdr. Farup Vej 36, Lindberg. Mary bidrog meget med oplysninger og billeder til Sven Tygesens bog “Bønder i Marsken” og også til dette værk. Angående familieforhold se Sdr. Farup Vej 36. Mary Sørensen har holdt et foredrag om daglidagen i Sdr. Farup og V. Vedsted for V. Vedsted Grande. Hør lydeksempel her. Lars Ladefoged Sørensen døde 7. oktober 1995, 84 år gammel. Mary Sørensen flyttede i 2002 til Sdr. Kirkevej 14. Huset her blev solgt til sønnen:

Bjarne Lindberg Sørensen.

2002-

Hans familiemæssige forhold er beskrevet på Sdr. Farup Vej 36. Se der. Bjarne Lindberg Sørensen har skrevet ”Onkel August”.

UgeAvisen 7. december 2004. LANDZONETILLADELSE. Tilladelse til opførelse af garage/redskabsrum på 86 m2 på matr. nr. 4aæ, V. Vedsted, beliggende V. Vedsted Byvej 26, V. Vedsted. Eksisterende garage/udhus nedrives. Ejer: Bjarne L. Sørensen, V. Vedsted Byvej 26, 6760 Ribe.

V. Vedsted Byvej 28. Klithuset

12. februar 1999, 11:57:04

 

I dette hus bor i dag Niels og Dorthe Beck. Huset er bygget ca. 1870 på en parcel af jorden fra den jord, der tilhørte en gård, som lå på Degnetoftevej 2, men som nu er borte. Gården endte i 1866 som fattiggård. Parcellen blev solgt 17. december 1869 af Thomas Lauridsen til en Niels Pedersens enke, men hendes navn kendes ikke. Dog har hun sikkert ladet huset opføre på den sandede jord her omkring 1870. Huset med jorden solgte hun ifølge skøde af 18. februar 1881 til:

Peder Lassen Nikolajsen.

1881-1910

Han var født 23. juli 1851 i huset V. Vedsted Vej 96 og søn af Nicolaj Peter Nielsen. Han blev gift 29. maj 1876 i V. Vedsted kirke med Dorothea Marie Pedersen, der var født 26. juni 1855 i Nr. Løgum. De fik følgende børn:

1. Nikolaj Peter Nikolajsen, født 17. juli 1876 i Tohede. Konfirmeret 1891.
2. Niels Kristian Nikolajsen, født 11. maj 1878. Død 27. maj 1880, 2 år gammel.
3. Margrete Nikolajsen, født 3. december 1879 i V. Vedsted. Konfirmeret 1894. Hun døde ugift 14. januar 1898, 18 år gammel.
4. Bodiline Nielsine Nikolajsen, født 20. maj 1882. Konfirmeret 1897.
5. Niels Kristian Nikolajsen, født 21. august 1884. Konfirmeret 1899.
6. Theodor Nikolajsen, født 8. august 1886. Død samme dag.
7. Peter Nikolajsen, født 8. august 1886. Død 29. august 1886. Tvilling til forrige.
8. Petrea Dorthea Vilhelmine Nikolajsen, født 23. september 1887. Konfirmeret 1902. Hun blev gift 31. maj 1909 med Launy Hermansen. Se V. Vedsted Vej 98.
9. Marius Lassen Nicolajsen, født 28. september 1889 i V. Vedsted. Konfirmeret 1904.
10. Lovise Hansine Nikolaisen, født 25. september 1891. Konfirmeret 1906.
11. Anton Kristian Nikolajsen, født 11. september 1893. Konfirmeret 1908. Han overtog ejendommen her.
Peder Lassen Nicolajsen var en af de mange små husmænd i V. Vedsted. Han gik også ud som arbejdsmand for at tjene til den ret store families daglige fornødenheder. Han døde 4. maj 1903, 51 år gammel. Hans enke blev dog boende i huset, som hun i 1908 solgte til datteren, Petrea Dorothea Nicolajsen, der blev gift med Launy Hermansen. I 1910 efter at være blevet gift solgte hun huset til sønnen:

V. Vedsted Byvej 28. Det er formentlig Dorothea Marie Petersen, der fodrer får. Årstal ukendt.

 

Anton Kristian Nicolajsen.

1910-1940

Han boede dog ikke i huset. Her boede stadig Peder Lassen Nicolajsens enke, Dorothea Marie Petersen. Hun blev i daglig tale kaldt Marie Kløj af folk i landsbyen. Vejen, som fører mod vest fra V. Vedsted Byvej på dette sted, hedder Kløjsvej. Marie Kløj er omtalt i Vagn Nielsens “Her er mit Liv”. Marie Nicolajsen eller Kløj boede i huset til sin død. Huset blev i 1940 solgt til sygeplejerske:

Johanne Johansen.

1940-1964

Hun var ugift og hjemmesygeplejerske her på egnen. Hun fik skøde lyst 30. juli 1940. Johanne Johansen solgte i 1953 en grund til Vagn Aage Petersen, hvor han opførte V. Vedsted Byvej 22. I 1961 solgte hun en grund til Ruth Okholm, hvor hun opført V. Vedsted Byvej 24. Johanne Johansen ejede huset her i 24 år til sin død i 1964. Hendes arvinger solgte huset i 1964 til Hans Klemmensen.

Hans Klemmensen.

1964-1972

Han er født 1. november 1907 i Ribe som søn af Nielsine og Hans Klemmensen. Han blev gift 1931 med Cecilie ”Sidsel” Nielsen, der var født 9. juli 1911 i Seem. Hun var datter af Margrethe og Martin Nielsen. Se Vester Bjergvej 8. I deres ægteskab fik de en adoptivdatter:

1. Inger Klemmensen, født 11. marts 1936. Konfirmeret 1949. Hun var gift med Hans Lassen og fik en søn, Hans Holger Lassen. De boede først til leje på Vester Bjergvej 7 og byggede I 1957 hus V. Vedsted Byvej 36. Hun arbejdede i en periode som ufaglært på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Hun havde eget firma ”Inges Frugt og Grønt” og boede Høgsbrovej 14 sammen med Eigil Gothardsen, der er født 20. august 1941. Inger Lassen, født Klemmensen døde i ca. 2007 på Ribe Plejecenter i en alder af 71 år.
DØDSFALD. Inger Lassen, Ribe Plejecenter, er død, 71 år. Inger Lassen voksede op i Vester Vedsted. Som voksen var hun beskæftiget som hjemmehjælper og ved servering, og senere blev hun ansat på Amtssygehuset i Hviding som rengøringsassistent. Da hun blev ramt af sygdom, måtte hun opgive arbejdet. I en årrække solgte hun grøntsager i Ribe to dage om ugen. I fritiden holdt Inger Lassen meget af at gå til bankospil. Inger Lassen var et menneske, der havde sine meningers mod.

Hans Klemmensen var de første år efter giftermålet fodermester på forskellige store gårde, blandt andet på Klaabygaard. I 1946 lejede han sig ind i huset her hos sygeplejerske Johanne Johansen. Han kørte rundt som fiskehandler og kørte senere mælk til Sdr. Farup mejeri først med heste, senere med traktor. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Han kørte desuden varetur for V. Vedsted Brugsforening. Se Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Endelig er han omtalt i ”Niels Ocholm Madsens Erindringer”. Den 14. november 1964 fik han tinglyst skøde på huset af Johanne Johansens arvinger. Han solgte siden ca. 1 ha. af den jord, som hørte til huset, til uddeler Ejnar Knudsen, V. Vedsted brugsforening. Han holdt selv 2679 m2. Hans kone Cecilie ”Sidsel” Nielsen døde 14. august 1969, 58 år gammel. Hans Klemmensen solgte huset 1972 til:

DØDSFALD. Hans Clemmensen, Ribe Plejecenter, er død, 97 år. En rigtig Ribedreng var Hans Clemmensen. Han levede hele sit lange liv på Ribeegnen. Tidligt kom han ud at tjene hos bønderne, senere var han fodermester. Han kørte mælk til mejeriet med hestevogn, han kørte varer ud fra Vester Vedsted Brugsforening med hestevogn, og han kørte rundt med fisk også i en hestetrukket vogn. Aldrig var han arbejdsledig, altid hjalp han der og der. De sidste 19 år gik han datteren til hånde, når dun solgte grøntsager på torvet i Ribe. I begyndelsen af 30´erne giftede Hans Clemmensen sig med Cecilia. I 1969 blev han enkemand. Han forstod at klare sig alene, aldrig fejlede han noget, og maden lavede han selv. De sidste 20 år boede han i Korsbrødregade, blot den sidste måned måtte han tilbringe på plejehjem. Hans Clemmensen var en glad mand. Han efterlader sig datteren Inger, der bor Høgsbrovej 14, samt dattersønnen Hans-Holger der er bosat i Toftlund.

Egon Peder Jensen.

1972-1996

Han er født 9. september 1932 i Sdr. Farup på gården Sdr. Farup Vej 37 og søn af Metha og Ingvard Jensen. Han boede ikke i huset, men brugte det som udlejningsejendom. Huset kaldes nu Klithuset. Egon Peder Jensen solgte Klithuset ifølge tinglyst skøde 1. juli 1996 til:

Dorthe G. & Niels H. Beck

1996

Niels Hansen Beck er født 1. maj 1962 i Øster Åbølling, Roager som søn af Jens Hansen Nielsen Beck, Hølleskov, Roager og Inger Hansen, Knorborg, Hygum. Han blev gift 29. juni 1991 i Vilslev kirke med Dorthe Gregersen der er født 27. oktober 1970 i Esbjerg som datter af Kjeld Martin Arnkild Gregersen, Vorbasse og Karen Margrethe Kristoffersen, Brande. Niels og Dorthes børn:

1. Helle Gregersen Beck, født 18. februar 1991 i Esbjerg (Hunderup). Helle optrådte på V. Vedsted Musikfestival i 1999, 2000 og 2001. Hør Jeg har en Rokketand fra 1999. Konfirmeret 2005.
2. Casper Gregersen Beck, født 1. oktober 1995 i Esbjerg (Hunderup). Han optrådte på V. Vedsted Musikfestival 2001. Konfirmeret 2009.
I 1997 byggede Niels og Dorthe en ny staldbygning og fik nyt stråtag på begge bygninger. I 1998 blev 1. sal på stuehuset gjort beboelig. V. Vedsted Byvej 28 er i dag en pryd for landsbyen. Dorthe arbejder på Margrethegården som social- og sundhedshjælper. Niels er traktorfører ved Sdr. Farup Maskinstation. Niels Beck kom med idéen til V. Vedsted Musikfestival. Dorthe har spillet på V. Vedsted Musikfestival i 1998, 1999, 2000 og 2001. Hør Jeg har en Rokketand fra 1999.

JydskeVestkysten 18. februar 2000. EJERSKIFTE. Kurt Lastein-Madsen har solgt Degnetoften 25, V. Vedsted, til Dorthe og Niels Beck. Ejendomsværdien er 108.900 kroner.

V. Vedsted Byvej 29

4. august 1998, 23:08:44

 

Dette hus er opført 1923 på en grund købt af Kristian S. Villadsen. Manden, der lod huset opføre, var:

Klaus Moltesen Hansen Okholm.

1923-1942

Han havde tidligere haft gården, Ulvehøjvej 16 i Okholm. Se videre der. Efter at have afstået denne til sønnen, flyttede han nu ind i huset her sammen med sin kone, Thyra Dagmar Margrethe Schmidt. Hun døde 9. januar 1942, 75 år gammel. Klaus Okholm døde 9. maj 1942, 81 år gammel. Huset blev i 1942 solgt af arvingerne til:

Kristian Bruun.

1942-1988

Han fik skøde tinglyst 18. december 1942. Han var født 2. november 1897 på ejendommen, Vester Bjergvej 3. Han havde tidligere ejet ejendommen, V. Vedsted Byvej 6, som han nu solgte til smeden, Bent Jørgensen. Kristian Bruun boede i huset her sammen med søsteren, Else Bruun og broderen, Claudi Bruun, efter at Claudi i 1957 havde solgt gården V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. Se videre der. Kristian Bruun medvirkede i radioudsendelsen om Digebyggeriet i 1911-12. Hør lydprøve her. Else Bruun døde her 16. november 1983, 83 år gammel. Kristian Bruun døde 2. marts 1988, 90 år gammel. Claudi Bruun døde 26. juni 1990, 98 år gammel. Efter Kristian Bruuns død overgik huset til hans sønnesøn:

4. august 1998, 23:09:22

 

Jens Kristian Bruun.

1988

Han er født 11. november 1958 ved Ribe kammersluse som søn af Gerda og Martin Bruun. Martin Bruun var født 15. juli 1929 på V. Vedsted Byvej 6 og døde 29. november 1985 i Ribe. Gerda døde 5. marts 1982 i Ribe. Jens Kristian Bruun blev gift 22. december 1989 med Mette Sieljacks, der er født 30. august 1957 i Ribe som datter af Magda og Heinrich Sieljacks. Mette og Jens boede tidligere Tørvevej 14. Mette og Jens Bruuns børn:

1. Martin Sieljacks Bruun, født 2. maj 1987 i Esbjerg.
2. Kristian Sieljacks Bruun, født 24. april 1990 i Esbjerg. Konfirmeret 2004.
Jens Kristian Bruun er smed og Mette Sieljacks er kontorassistent.

V. Vedsted Byvej 31

Dette hus blev bygget 1978 og det var uddeleren i V. Vedsted brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 Martin Brodersen, der lod huset opføre.

Martin Brodersen.

1978

Han er født 9. februar 1931 og gift 27. juli 1957 i Andst kirke med Maren Johanne Warming, født 17. januar 1933. De fik 3 børn:

1. Hans Jørgen Brodersen, født 5. februar 1960 i Holtum, Vejle. Han er gastekniker og bor Rønnebærparken 126, Ribe.
2. Karen Marie Brodersen, født 16. juni 1962 i Holtum, Vejle. Konfirmeret 1976. Gift 30. april 1988 i Billund med Bent Sørensen. De bor Flintemarken, Billund. Hun er sekretær.
3. Claus Brodersen, født 16. marts 1965 i Holtum, Vejle. Han er maskinarbejder og bor Jernkærvej 12 i Ribe.
II-133

Martin Brodersen var uddeler i V. Vedsted Brugsforening fra ca. 1970-88. Huset her solgte Maren Johanne og Martin Brodersen den 15. februar 1992 til:

Peter Børgesen & Ingrid Birgitte Troensegaard.

1992

Per Jensen & Lis Jørgensen.

Per og Lis har 2 børn:

1. Sanne Ea Jørgensen. Konfirmeret 2002.
2. Troels Jørgensen, født 28. september 1990. Konfirmeret 2004.
UgeAvisen 3. maj 2011. FANTASTISK STORVILLA. Storvillaen er beliggende på pragtfuld grund på hele 2.929 m2. som er helt kapitel for sig selv – haven, som nærmest er parklignende, er vest vendt så man rigtig kan nyde den flotte solnedgang. Pris: 1.698.000 kr. Hus: 232 m2. Grund: 2.929 m2. Stue/vær.: 1/6. Byggeår: 1978.

V. Vedsted Byvej 32. Fredens Bo

12. januar 1999, 11:15:40

 

I dette hus bor i dag Hanne Theut og Ole Thorup. Huset blev bygget 1877 – 78 og det var Ribe amtsråd, som lod huset opføre på en grund købt 1877 af Hans Tjørnelund, Ulvehøjvej 1. Huset skulle tjene som jordemoderbolig for egnen. Af de forskellige jordemødre, som har boet her, kendes følgende:

Thora Elise Katrine Ejler.

1878-1879

Hun var født ca. 1839 i Vejen, datter af Daniel Ejler og var jordemoder i V. Vedsted. Hun var gift med lærer Poul Jepsen. Thora Elise Katrine Ejler døde 8. marts 1879, 39 år gammel. Hun blev efterfulgt som jordemoder af:

Maren Jensen.

1879-1883

Hun var født Jørgensen 10. august 1850 på Mandø og var datter af skibskaptajn Anders Madsen Jørgensen. Hun blev gift 1. gang med grænsegendarm Jes Jensen Jørgensen. Han påmønstrede svigerfaderens skib og døde af gul feber i Pernambuco (Recife) i Brasilien. I dette ægteskab fødtes en datter:

· 1. Jørgine Jørgensen, født 21. april 1872 i Ribe. Døbt på Mandø.

Maren Jørgensen var i mellemtiden blevet uddannet som jordemoder i København og blev jordemoder i Hejnsvig. Hun blev gift 2. gang 9. maj 1876 i Hejnsvig kirke med husmand og enkemand Morten Jensen fra Vittrup sogn. Han var født 19. april 1858 og søn af gårdmand Jens Andersen og Ingeborg Pedersdatter fra Klink, Hejnsvig sogn. Morten Jensen havde fra 1. ægteskab 6 børn, hvoraf de 4 døde som små. De 2 sidste hed:

· 1. Jens Jensen, født før 1876. Han udvandrede til Amerika.

· 2. Kirstine Jensen, født før 1876. Hun udvandrede til Amerika i ca. 1898 over Esbjerg.

Maren og Morten Jensens fik sammen følgende børn:

· 1. Marie Jensen, født 11. maj 1877 i Hejnsvig sogn.

· 2. Jes Jensen, født 24. maj 1879 i Hejnsvig sogn. Han blev gift 2. december 1904 med ?. De fik flg. børn: 1) Lilli Jensen, født 7. september 1905. 2) Doris Jensen, født 26. marts 1907. Jes Jensen gjorde karriere ved militæret og har skrevet sine erindringer, hvor den del, der foregår i V. Vedsted sogn er med i dette værk. Se ”Jes Jensens Erindringer”.

· 3. Agnes Matilde Jensen, født 11. marts 1882 i V. Vedsted.

· 4. Hans Jensen, født 18. juli 1884 i Kragelund, Hunderup sogn.

Familien her flyttede til Kragelund i Hunderup sogn i 1883. De flyttede senere til Bramming. Maren Jensen døde af en hjerneblødning i 30. oktober 1916 på Esbjerg sygehus. Morten Jensen døde i sommeren 1917. Næste kendte jordemoder er:

Else Marie Terp.

Omkring 1908

Hun var født ca. 1883 og var gift med arbejdsmand Johannes Peter Madsen. De fik 2 børn:

· 1. Dagny Madsen, født 20. august 1907 i V. Vedsted.

· 2. Holger Madsen, født 30. september 1908.

De øvrige jordemødre i huset her kendes ikke. I 1914 solgte Ribe amtsråd huset til:

Niels Sørensen.

1914-1926

Hans skøde på huset blev lyst 18. marts 1914. Niels Sørensen ejede også gården, V. Vedsted Byvej 6, og her findes hans familieforhold beskrevet. Niels Sørensen og hans kone, Mette Kirstine Johansen, flyttede ind i huset her i 1916. Fra 1913-16 boede Martin Nielsens familie her. Se Vester Bjergvej 8. Niels Sørensen var en af pionererne bag oprettelsen af V. Vedsted Brugsforening. Se Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Mette Kirstine døde 19. januar 1922*), 67 år gammel, og Niels Sørensen døde 8. juli 1923, 69 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt 1926 til: *) 19. januar 1921 jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård

Hans Christian Roager.

1926-1930

Han havde tidligere været møller og var ejer af møllen i V. Vedsted. Se videre under Sdr. Farup Vej 27. Den gamle mølle. Mens Hans Christian Roager boede i huset her, døde hans kone, Anna Rosine. Hun døde 10. september 1929, 52 år gammel. I 1930 flyttede Hans Chr. Roager til Brøns og solgte huset til:

Andreas Wulff.

1930-1945

Han var født i Hjortlund 13. november 1893*) og var gift med Marie Wulff, der var født 25. januar 1895. De kom til V. Vedsted med 4 børn:

· 1. Hans Wulff, født 19. august 1917 i Hjortlund. Konfirmeret 1932.

· 2. Karl Wulff, født 27. marts 1919 i Hjortlund. Konfirmeret 1933.

· 3. Anna Wulff, født 17. november 1921 i Hjortlund. Konfirmeret 1936.

· 4. Alfred Wulff, født 7. maj 1927 i Hjortlund. Han blev konfirmeret 1941.

Den 5. april 1943 blev hans kone, Marie, dræbt af en bombe, som faldt ikke langt fra huset, kastet af et allieret fly. Se Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig”, Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn” og ”Memoirer fra 1940 til 1945” af Martin Julius. Andreas Wulff blev i 28. marts 1945 gift i V. Vedsted Kirke med Pauline Marie Schmidt og flyttede ind i hendes hus, Sdr. Kirkevej 3.

Tyskerne beslaglagde skolen, V. Vedsted Byvej 55, så kommunekontoret lejede sig i 1943-45 ind i dette hus. Andreas Wulff solgte huset her ifølge skøde lyst 6. april 1945 til: *) Jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård

Viggo Andersen Lund.

1945-1951

Han var ejer af gården, Mandøvej 20, fra 1926 til 1942 og boede til leje V. Vedsted Vej 133 1943 til 1945. Under Mandøvej 20 findes hans familieforhold beskrevet. Viggo Lund var i flere år kirketjener. Han kaldte det nyerhvervede hus Fredens Bo. I 1951 flyttede han til Toftlund og huset her solgte han til:

Margrethe Madsen.

1951-1990

Hun var født 22. september 1908 i Sdr. Farup som datter af Mads Hansen Madsen og Ane Marie Nielsen på gården, Sdr. Farup Vej 31. Hun var ugift men adopterede 3 piger, Anna Madsen, konfirmeret i 1956, Annegrethe Madsen, konfirmeret i 1959 og Eva Madsen, konfirmeret i 1962. I huset boede også Margrethe Madsens gamle far, Mads Hansen Madsen, der døde 27. august 1963, 83 år gammel. Margrethe Madsen døde i Esbjerg 24. april 1990, 81 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt 1. september 1990 til:

Ole Thorup.

1990

Han er født 6. maj 1955 i Århus og søn af Inge og Rasmus Thorup. Han bor sammen med Hanne Katrine Folkmann Theut, der er født 15. maj 1954 i Hejnsvig sogn som datter af Inge og Willi Theut. Ole og Hanne Kathines børn:

1. David Folkmann Drost, født 30. november 1980 i Fåborg på Fyn.
2. Aske Mattias Folkmann Drost, født 24. oktober 1982 i Fåborg.
Ole er miljøkonsulent og observatør og Hanne er lærer og kunstner. Se mere herom på hjemmesiden:

www.galleritheut.dk/

V. Vedsted Byvej 33. V. Vedsted Brugsforening

28. september 1997, 14:21:24

 

V. Vedsted Brugsforening blev oprettet 1917 på initiativ af bl. a. mejeribestyrer Lauritz Laursen, Sdr. Farup Andelsmejeri, Sdr. Farup Vej 55. Første uddeler var:

Harald Nielsen.

1917-1934

Harald Nielsen er født 8. september 1882 som søn af husmand P. Nielsen, Højby på Fyn (ved Odense). Han blev gift 26. august 1917 i Seem kirke med Maren Knudsen Varming, født 25. april 1893 som datter af gårdejer Andreas Knudsen Varming og Kirstine Varming, Varming, Ribe. Deres børn:

· 1. Vagn Nielsen, født 9. april 1918 i V. Vedsted. Konfirmeret 1932. Han blev gift 18. februar 1940 i Vor Frelsers Kirke, Esbjerg med Anna Magrethe Hansen, født 3. december 1917. Vagn og Annas børn:

· 1. Kirsten Nielsen, født 16. juli 1940. Hun blev gift 25. juli 1964 med Jens Jørgen Cornelius. Bor i Troense.

· 2. Bent Varming, født ?. Han er læge i Viborg.

· 3. Kim Varming, født 31. december 1954. Han er læge i Ålborg.

Anna Magrethe Hansen døde 3. februar 1981, 63 år gammel. Vagn Nielsen døde 4. januar 1995, 76 år gammel. Hele sit arbejdsliv arbejdede han i FDB, sidste stilling var oplysningskonsulent i Vejen. Han har skrevet udførligt om sit liv i V. Vedsted og om årene i V. Vedsted Brugsforening. Se: “Her er mit Liv”.

2. Karen Kristine Nielsen, født 2. januar 1920 i V. Vedsted og død 1 time efter fødselen.
3. En pige, tvilling, født 2. januar 1920 i V. Vedsted og død kort efter fødselen.
4. Aksel Nielsen, født 1920 i V. Vedsted.
5. Birtha Nielsen, født 17. marts 1923 i V. Vedsted.
6. Holger Nielsen, født 8. september 1925 i V. Vedsted.
I 1934 trak Harald Nielsens bror sig tilbage som uddeler i Højby Brugsforening på Fyn og Harald Nielsen blev tilbudt og modtog uddelerstillingen der. Den nye uddeler i V. Vedsted Brugsforening blev:

Harald Nielsen & Magnus Hald foran Brugsforeningen. 1920.

Julepostkort fra 1930´erne.

 

Ejnar Knudsen.

1935-1969

Han er født 11. september 1907 i Ølstrup som søn af Knud Knudsen og Anne Juditte Pedersen. Han blev gift 12. oktober 1935 i Bejsnap kirke, Ølgod sogn, med Karen Margrethe Juul, der er født 5. februar 1916 i Krusbjerg som datter af Dorthea Marie Sørine Hansen og Anders Hartvig Juul. Karen og Ejnar Knudsens børn:

· 1. Birgit Juul Knudsen, født 27. juni 1938 i Krusbjerg, Ølgod sogn. Konfirmeret 1953. Gift 26. marts 1960 med Laurids Pedersen, født 6. april 1934. De bor i Stakroge. Handel – Dekoratør.

· 2. Inger Juul Knudsen, født 27. januar 1942 i V. Vedsted. Konfirmeret 1956. Gift 26. marts 1966 i V. Vedsted kirke med Harald Viuf. De bor Glejbjerg Vestergård. Hun er uddannet økonoma.

· 3. Grethe Juul Knudsen, født 18. marts 1944 i V. Vedsted. Konfirmeret 1959. Gift 6. august 1966 i V. Vedsted kirke med Hans Peder Hansen. Herreekviperingsforretning Tøjekspert, Jels. De bor Vestergade 12 A i Jels.

· 4. Hartvig Juul Knudsen, født 23. februar 1949, død 26. februar 1949, 4 dage gammel.

· 5. Anders Juul Knudsen, født 1. april 1951 i V. Vedsted. Konfirmeret 1965. Gift 7. april 1970 i Ribe domkirke med Bente Gantzel. De har to børn og bor Tykhøjetvej 62, 7321 Gadbjerg. Han er prokurist og hun er lærer.

Ejnar Knudsen er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss og ”V. Vedsted 1966”. Ejnar Knudsen overtog V. Vedsted Brugsforening nøjagtig som den er beskrevet af Vagn Nielsen i “Her er mit Liv”, d.v.s. med vandpumpe og WC i gården, mel i 100 kg.´s sække, sirup på tønde o.s.v.. Efterhånden blev flere og flere af varerne fabriksafvejede og fædigpakkede og butikken udviklede sig gradvist mod selvbetjening. Hvor Vagn Nielsen detaljeret fortæller om varerne, fortæller Ejnar Knudsen detaljeret om sit personale.

Familien Knudsen med børn og børnebørn.

Jeg har lånt flg. oplistning af Karen Knudsen. (folk fra sognet markeret med rødt):

Kommiser:

01.01.35 – 01.09.36                       Ove Christensen

01.09.36 – 01.05.37                       Mikkel Tobiasen

01.10.36 – 01.04.37                       Kristian Knudsen

01.05.37 – 01.02.42                       Hans Puggaard Jensen

01.05.38 – 01.05.40                       Marie Lauridsen

Han var uddelersøn fra Skovlund. Blev selv uddeler. Er nu død.

Kom fra Nr. Farup. Hans far var tidl. direktør for Sparekassen i Ribe. Er nu død.

Kom fra Ølstrup ved Lem og var Ejnars bror. Blev uddeler i Næsbyhoved på Fyn. Er død

Kom fra Krusbjerg og er Karen Knudsens svoger. Blev uddeler.

Kom fra Vilslev.

01.05.40 – 01.07.45                       Henning Vind

01.02.42 – 01.08.44                       Hans Thomas Sørensen

01.08.44 – 01.08.47                       Kresten Pedersen

01.07.45 – 01.07.49                       Thomas Pedersen

01.10.46 – 01.11.50                       Jørgen Pedersen

01.09.47 – 01.01.48                       Poul Sørensen

01.01.48 – 01.02.50                       Max N. Pedersen

Født 6. september 1924 i Spandet. Hans mor hjalp mange mennesker over grænsen under 1. verdenskrig. Kom i fængsel for det. Henning blev i 1949 uddeler i Gudum Brugsforening. Døde 18. maj 1959, 34 år gammel.

Fanø. Lever og bor på Fanø i dag.

Blev uddeler i Hald ved Skive.

Fra Ribe. Blev mælkehandlende i Glejbjerg.

Vilslev. Han er død nu.

Fortrød

Kom fra Fanø

01.06.49 – 01.06.52                       Svend Quistgaard

01.02.50 – 01.11.51                       Henry Jensen

01.11.50 – 01.05.51                       Kathrine Krusbjerg

01.11.51 – 01.11.52                       Kristine Nielsen

01.11.51 – 01.02.54                       Søren Juul Sørensen

Blev gift med Kathrine Krusborg og blev købmand i Føns på Fyn.

Blev uddeler i Rønshoved. Er død.

Blev gift med Svend Quistgaard og blev købmand i Føns på Fyn.

Kom vistnok fra Jedsted.

Blev gift med Inger Schmidt, Harevej 3. Blev uddeler.

01.07.52 – 01.01.53                       Evald Bendixen

01.11.52 – 10.04.53                       Svend Slott Rasmussen

15.03.53 – 01.11.54                       Henry Frandsen

20.04.53 – 01.05.54                       Birgit Juul Knudsen

01.11.53 – 01.01.55                       Niels Aage Duncher

Fortrød. Fik læreplads i andet erhverv i Ribe.

Karen husker ham ikke

Blev købmand i Bramdrup ved Haderslev. Havde Else Jacobsen, Sdr. Farup Vej 42 i lære.

Datter.

Kom til Farslev i Nordjylland.

01.04.54 – 01.08.57                       Martin Brodersen

01.04.54 – 05.03.58                       Svend Aage Mathiasen

01.11.54 – 01.02.56                       Birgit Juul Knudsen

01.02.56 – 01.05.59                       Vera Hansen

01.09.57 – 01.11.57                       Birgit Juul Knudsen

Blev senere uddeler i V. Vedsted Brugsforening.

Se Mandøvej 20. Blev senere uddeler.

Datteren. Hjalp til når der manglede een.

Stammer fra Nr. Farup.

Datter. Hjalp til når der manglede een.

03.03.58 – 01.11.58                       Vagn Jepsen

15.03.58 – 01.05.59                       Gjerluf Knudsen

01.11.58 – 01.04.60                       Birgit Juul Knudsen

01.05.59 – 01.10.59                       Jens Pedersen

01.05.59 – 01.05.63                       Henning Frank

Kom fra Lindbjerg ved Ølgod. Blev senere uddeler muligvis i Ulfborg.

Fortrød

Datter

Fortrød.

Se Mandøvej 3. Blev uddeler vistnok på Herningegnen.

01.10.59 – 01.04.60                       Laurids Pedersen

01.04.60 – 01.04.62                       Svend Aa. Mathiasen

01.11.60 – 01.01.64                       Benthe Pedersen

01.04.62 – 15.08.62                       Mogens Møller Andersen

15.08.62 – 01.06.63                       Peder Geil

Blev gift med Birgit Juul Knudsen og blev købmand i Stakroge.

Se Mandøvej 20. Blev senere uddeler.

Kom fra Gredstedbro

Blev senere uddeler bl.a. i Rønshoved.

Blev uddeler i Nr. Vissing ved Skanderborg

01.05.63 – 01.08.66                       Svend Hansen

01.06.63 – 01.01.65                       Mogens Møller Andersen

01.01.64 – 01.04.64                       Anne Marie Nygaard

01.04.64 – 01.02.66                       Gunhild Thomsen

01.01.65 – 01.04.69                       Nicolaj Stattrup

Se Sdr. Farup Vej 17. Bor i dag i Ålbæk.

Blev senere uddeler i Rønshoved

Husker Karen ikke.

Husker Karen ikke

Blev uddeler på Mandø. Er i dag postbud i Ribe.

01.04.66 – 01.11.69                       Alice Westergaard

01.07.66 – 01.11.69                       Birge Christensen

01.07.68 – 01.11.69                       Erik Bjerregaard

01.04.69 – 01.05.69                       Richard Andersen

01.05.69 – 01.11.69                       Ejvind Toft Chritiansen

Ialt 15 af kommiserne under Ejnar Knudsen blev uddelere.

Se Okholmvej 3. Bor i dag i Esbjerg.

Kom fra Jernvedlund.

Se Sdr. Farup Vej 45.

Blev uddeler.

Kom senere til Nørremarkens Elservice i Ribe.

Piger i huset.

01.04.37 – 01.05.38                       Elna Jensen

01.11.39 – 01.05.40                       Lis Rosenstand

01.05.40 – 01.05.41                       Vera Lund

01.05.41 – 01.11.42                       Dora Troelsen

01.11.42 – 01.11.43                       Marie Hansen

En datter af Ejnars søster.

Se Sdr. Farup Vej 9.

Datter af klokker Lund i V. Vedsted.

Se Sprækvej 3. Blev gift med smeden, Bent H. Jørgensen.

En kusine til Karen Knudsen fra Skovlund.

01.11.43 – 01.09.44                       Else Hostrup

1 måned i 44                                  Ingeborg Guldberg

1 måned i 44                                  Anna Nielsen Nørvang

2 måneder i 44                               Anna Guldberg

1 dag om ugen i 39                        Petrea Nielsen

01.11.44 – 01.05.46                       Anne Nielsen

Kom fra Hviding.

Se V. Vedsted Vej 145. Bor i dag i København.

Se Nørvang, Sdr. Farup Vej 60.

Se V. Vedsted Vej 145. Sdr. Farup Vej 42 og Sdr. Kirkevej 12.

Se Præstevej 11.

Se Nørvang, Sdr. Farup Vej 60.

01.11.45 – 01.05.47                       Eline Knudsen

01.05.46 – 01.11.46                       Marie Haahr Hansen

01.05.47 – 01.11.47                       Kristine Nielsen

01.11.47 – 01.05.48                       Ruth Feddersen

01.05.48 – 01.11.48                       Signe Knudsen

Blev gift med Svend. Vester Bjergvej 11 ?????

kusine til Karen fra Skovlund.

Kom fra Spandet

Se Enderupvej 2.

En datter af Ejnars bror i Spjald.

01.11.48 – 01.11.49                       Thora Frank

01.11.49 – 01.11.50                       Kathrine Krusbjerg

01.11.50 – 01.10.52                       Anna Jørgensen

01.10.52 – 01.11.52                       Solveig Eriksen

01.11.52 – 01.11.53                       Esther Klinge

Se Mandøvej 3.

Blev gift med Svend Krisgaard og blev købmand i Føns på Fyn.

Karen husker hende ikke.

Se Skole Allé 14, Sysselgaarden.

Se Præstevej 10 og V. Vedsted Byvej 37.

01.11.53 – 01.04.54                       Margrethe Christensen

01.05.54 – 01.11.54                       Karen Clausen

01.11.54 – 01.05.55                       Edit Olsen

01.05.55 – 01.11.55                       Kaja Puggaard

01.11.55 – 01.05.56                       Anna-Vera Andersen

Se V. Vedsted Vej 42

Karen husker hende ikke

Karen husker hende ikke

Se Præstevej 4

Se V. Vedsted Vej 58 og 94.

01.05.56 – 01.05.57                       Inger Juul Knudsen

01.05.59 – 01.11.60                       Benthe Pedersen

01.05.59 – 01.11.60                       Elin Troelsen

15.08.62 – 01.11.63                       Agnes Bergmann

01.11.63 – 01.01.64                       Anne Marie Nygaard

01.08.64 – 01.05.65                       Martha Friis

01.05.65 – 01.05.66                       Anne Marie Graversen

Datter.

Kom fra Gredstedbro.

Se Skoleallé 6.

Se Mandøvej 5

Hun kom fra Stakroge.

Se Mandøvej 28.

Var vist nok ansat på Ungdomshøjskolen.

Billeder fra Brugsen november 1977

Ejnar Knudsen var uddeler fra 3. januar 1935 til 30. september 1969, i alt 34 år. Karen og Ejnar lod opføre et hus på Haldsvej 1 og lod nye kræfter overtage uddelerarbejdet i V. Vedsted Brugsforening. Ejnar blev ansat på Landbosparekassen i Ribe. Ejnar Knudsen døde 1. maj 1987, 79 år gammel. Her i år 2000 er Karen Knudsen enke og bor alene i huset på Haldsvej 1. Den nye uddeler blev.

Martin Brodersen.

1970-1988

Han er født 9. februar 1931 og gift 27. juli 1957 i Andst kirke med Maren Johanne Warming, født 17. januar 1933. De fik 3 børn:

1. Hans Jørgen Brodersen, født 5. februar 1960 i Holtum, Vejle. Han er gastekniker og bor Rønnebærparken 126, Ribe.
2. Karen Marie Brodersen, født 16. juni 1962 i Holtum, Vejle. Gift 30. april 1988 i Billund med Bent Sørensen. De bor Flintemarken, Billund. Hun er sekretær.

3. Claus Brodersen, født 16. marts 1965 i Holtum, Vejle. Han er maskinarbejder og bor Jernkærvej 12 i Ribe.
I Martin Brodersens tid var bl. a. Ole Hansen fra Ribe kommis. Han blev gift med Marianne Lund, Sdr. Farup Vej 55, det nedlagte Sdr. Farup Andelsmejeri og blev uddeler i Jels. Martin Brodersen havde selv været kommis i perioden 1 april 1954 til 1. august 1957. Han var nu uddeler i V. Vedsted Brugsforening fra ca. 1970-88. Se Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Han byggede i 1978 et hus, V. Vedsted Byvej 31. Beboelsen i V. Vedsted Brugsforening blev herefter udlejet til:

Arne Truelsen.

1972-1989

Arne Truelsen afstod i 1972 gården Sdr. Farup Vej 42, Harreslund til sønnen, Knud Erik, og Anna og Arne flyttede ind i beboelsen til V. Vedsted Brugsforening. I 1989 flyttede de ind i et nybygget hus Sdr. Kirkevej 12 i V. Vedsted. Her døde Arne Truelsen 19. februar 1991.

Ved en generalforsamling ophørte V. Vedsted Brugsforening som selvstændig Brugs og blev underlagt Kvickly i Ribe. Det blev starten til enden for V. Vedsted Brugsforening. Den endelige lukning kom 1. april 1995.

Ronnie Michl.

1988-1989

Han var uddeler i V. Vedsted Brugsforening og boede V. Vedsted Byvej 5. Han stoppede i 1989. Herefter blev der sendt forskellige medarbejdere fra Kvickly ud, blandt andet kan nævnes Aase Petersen, Ulvehøjvej 7 og Marian Rosenmay, V. Vedsted Vej 82.

Der skete i de sidste år en dårlig udvikling for V. Vedsted Brugsforening. Vareudvalget blev ringere og priserne steg. Kunderne svigtede i højere grad og V. Vedsted Brugsforening lukkede endeligt den 1. april 1995 efter en epoke på 78 år. Bygningerne blev nu af Kvickly, Ribe udbudt til salg som privatbolig og blev 1. maj 1995 solgt til:

Frantz Regel & Ingelise T. Schmidt.

De boede før Sdr. Kirkevej 7 og købte bygningerne her på en 9.000 m2 stor grund. Ingelise Theilgaard Uhre Schmidt er født 6. april 1957 på Varde sygehus som datter af Harald Uhre Schmidt, Horne og Mette Marie Theilgaard Hansen fra Ølgod. Hun blev gift 27. august 1994 med Frantz-Jørn Regel, født 31. december 1957. Han er søn af Erlind Regel og Bodil Warming begge fra Jernved. Frantz og Ingelise har 2 børn.

1. Mette Teilgaard Uhre Regel, født 4. marts 1985 på Sct. Joseph hospital i Esbjerg. Konfirmeret 1998.
2. Peter Teilgaard Uhre Regel, født 6. august 1988 på Sct. Joseph hospital i Esbjerg. Konfirmeret 2002.
Frantz er forstander for VUC i Ribe Amt. Ingelise var lærer ved V. Vedsted skole, V. Vedsted Byvej 55 nu Vadehavsskolen, Egebækvej 28.

September 2003.

 

Ved Esbjerg Kommunes Byfonds præmiering for året 2007 har bestyrelsen vedtaget at fremhæve renoveringen af Vester Vedsted Byvej 33, Vester Vedsted.

 

Vester Vedsted Byvej 33 er udtaget til præmiering for smuk renovering.

 

Vester Vedsted Byvej er opført i 1917 som brugsforening.

 

Hovedbygningen er opført i røde mursten og med rødt tegltag. Facaden består af to høje gavle, der flankerer en længe. Tidligere har der været benzinstander foran bygningen, der også fungerede som parkeringsplads. I en sidelænge var der garage og lager.

 

Vester Vedsted Brugsforening blev oprettet 1917 på initiativ af mejeribestyrer Lauritz Lauritzen fra Sdr. Farup Andelsmejeri. Indtil 1978 boede brugsuddelerfamilien selv i ejendommen, derefter blev beboelsen lejet ud. Brugsforeningen eksisterede indtil 1995, hvor ejendommen blev solgt til de nuværende ejere.

 

I 2001 begyndte ejerne at planlægge en større renovering af ejendommens ydre. Foran bygningen lå en parkeringsplads og gårdspladsarealer, der ikke harmonerede med hovedbygningen. Sidelængen var blot en rektangulær, fladtaget bygning tilbygget hovedbygningen, og den blev nu revet ned. Ejerne indgik ingen kompromiser for at opfylde deres eget behov. Parkeringspladsen og gårdspladsen blev fjernet og erstattet af en åben, parklignende have med en sti op til hoveddøren. I haven blev plantet enkelte træer og buske, og man undlod at anlægge en hæk, der ville have skjult bygningens smukke arkitektur.

 

Begrundelse for Byfondens præmiering er tilbageførslen af en bygning til dens oprindelige arkitektur, under hensyntagen til Vester Vedsteds øvrige karakter som en landsby med velbevarede gårde, mange grønne arealer og smukke træer. Ejerne har kompromisløst fjernet en skæmmende sidebygning og anlagt en åben, parklignende forhave, hvor der tidligere var parkeringsplads og benzinstander. Butiksindgangene er med stort held blevet erstattet af en smuk hovedindgang midt i bygningen. Både for- og bagside er blevet renoveret og ført tilbage til noget nær oprindeligt udseende. Renoveringen efterlader et smukt helhedsindtryk af en bygning, der harmonerer smukt med sine omgivelser.

Rådgiver under den nyeste ombygning var arkitekt m.a.a. Helene Plet, som derfor ikke deltog i præmieringsvurderingen.

V. Vedsted Byvej 36

10. marts 1999, 14:17:00

 

Dette hus blev opført 1957 som arbejderbolig for:

Hans Lassen.

1957-1992

Han er født 1. maj 1934 i Raahede som søn af tømrer Holger Hansen i Raahede. Han var gift med Inger Klemmensen, der var født 11. marts 1936 som adoptivdatter af Sidsel og Hans Klemmensen. Se V. Vedsted Byvej 28. Inger og Hans Lassen fik en søn:

1. Hans Holger Hansen, født 13. juni 1954 i V. Vedsted. Han bor i Kamp, Kalvslund sogn. Han er skrothandler.
Familien her boede til leje fra 1951 til 1957 på Vester Bjergvej 7. Hans Lassen arbejdede som ufaglært på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. døde 22. februar 1992, 57 år gammel. Huset blev nu solgt til:

Klaus & Inga Zeerow Rauschenberg

1992

Inga Zeerow er født 28. marts 1971 i Vimtrup, Lintrup sogn som datter af Margrethe Dorthe og Niels Erik Zeerow, V. Vedsted Vej 99. Hun blev gift i V. Vedsted i 1994 med Klaus Rauschenberg der er født 21. september 1968 i Esbjerg som søn af Inge-Lise og Johannes Rauschenberg der bor Toften 5 i Ø. Vedsted. Klaus og Ingas børn:

1. Asbjørn Rauschenberg, født 8. juni 1995 i V. Vedsted, døbt i V. Vedsted kirke 30. juli 1995. Konfirmeret 2009.
2. Johanne Rauschenberg, født 2. april 1998 i V. Vedsted, døbt i V. Vedsted kirke 21. juni 1998. Konfirmeret 2012.
3. Mathilde Rauschenbert, født 2002 i V. Vedsted.
Huset blev totalrenoveret og udvidet i 1997. Inga er folkeskolelærer, dimitteret fra Ribe Seminarium i 1996 og arbejder som lærer ved Jernved Skole. Klaus er uddannet automekaniker og er chauffør ved Vadehavsbageriet, V. Vedsted Vej 145.

V. Vedsted Byvej 37

15. juli 2000, 08:54:16

 

Huset blev opført 1961 på en 1.000 m2 stor grund købt af Niels Juel. Det var Ida Klinge, der lod huset opføre.

Ida Dam Klinge.

1961-1973

Hun er født Jensen 14. oktober 1902 i Øster Vedsted og enke efter Johannes Klinge. Se videre angående familieforhold, Præstevej 10, Sdr. Farup. Ida Klinge døde 23. marts 1973, 70 år gammel. Huset blev i 1973 overtaget af datteren:

 

Esther Sørine Klinge.

1973-1999

Hun er født 7. december 1932 på gården, Præstevej 10 i Sdr. Farup. Hun er ekspeditrice og ugift. Hun blev ramt af sygdom og kunne ikke bo i huset. Esther Sørine Klinge døde 11. marts 2011, 78 år gammel. Huset blev nu solgt pr. 14. juni 1999 til:

JydskeVestkysten 14. februar 2000. EJERSKIFTE. Ester Sørine Klinge har solgt V. Vedsted Byvej 37, til Jan Nygaard Kruse. Ejendomsværdien er 380,000 kr.

Jydske Vestkysten 17. marts 2011. DØDSFALD. Esther Sørine Klinge, Margrethegården, Ribe, tidl. V. Vedsted, er død 78 år. Esther Klinge voksede op på en landbrugsejendom i Sdr. Farup og har været det meste af livet i lokalområdet. De første år efter endt skolegang havde hun forskellige pladser i huset, hvorefter hun arbejdede flere steder. Hun var en periode i Norge, men hendes hovedgerning på arbejdsmarkedet blev Skovgrillen i Ribe, hvor hun var ansat i cirka 25 år, helt frem til hun gik på efterløn i 1994. Ester Klinge har altid været meget optaget af, hvad der skete i lokalområdet og deltog selv i mange ting, blandt andet i venstre. Esther Klinge havde ingen børn, men var meget optaget af søskendebørnene, som hun viste sin store interesse. Hun fik ikke den pensionisttilværelse, hun havde drømt om, da hun for 12 år siden blev ramt af alvorlig sygdom. Esther Klinge efterlader søstrene Anna og Ebba.

Jan Nygaard Kruse.

1999

Kathrine Andreasen er født 5. februar 1975 som datter af Kjeld Andreasen og Mariane Jørgensen, Sdr. Farup Vej 28. Hun blev gift i V. Vedsted kirke 6. juli 2001 med Jan Nygaard Kruse, der er født 14. september 1974 i Ø. Vedsted. Han er søn af Inge-Lise og Jens Jørn Kruse V. Vedsted Vej 54. Jan og Kathrine boede tidligere til leje Ribevej 72 st. th. i Hviding. De har en søn:

· 1. Laurids Kruse Andreasen, døbt i foråret 2003.

Jan er uddannet landmand og arbejder som lagermand. Kathrine er jordmoderstuderende. Jan og Kathrine købte i 2004 det gamle mejeri i Sdr. Farup, Sdr. Farup Vej 55.

UgeAvisen 26. juli 2005. V. VEDSTED IDYL. Et dejligt rødstenshus, som er beliggende på en dejlig grund på 1000 m2 og tæt ved Vadehavet. Huset er opført i 1961 og fremstår i pæn stand. Der er foretaget nogen modernisering bl. a. er badeværelset næsten nyt samt tagbelægningen. Endvidere carport med redskabsrum opført i 2002 på 43 m2. Kom og se ved åbent hus. Pris: 750.000. Bolig: 86 m2. Stue/vær: ½. Grund: 1.000. Opført: 1961/2002.

UgeAvisen 22. august 2006. EJERSKIFTE. Christina Nissen og Jacob Heinsen har købt V. Vedsted Byvej 37, V. Vedsted af Inge-Lise Kruse. Ejendomsværdi: 490.000 kroner.

UgeAvisen 15. juli 2008 EJERSKIFTE. Christina Nissen har solgt halvdelen af V. Vedsted Byvej 37 i Vester Vedsted til Jacob Heinsen. Ejendomsværdien er 680.000 kroner.

Christina Nissen & Jacob Heinsen.

2006-

Christina Nissen solgte i 2008 sin halvdel af huset til Jacob Heinsen.

UgeAvisen 3. maj 2011. RØDSTENSVILLA – BELIGGENDE I V. VEDSTED BY. NYT TAG OG VINDUER MEDFØLGER. Solid et-plans villa – veldisponeret med tilhørende carport og stort hobbyrum på i alt 43 kvm. Entré med garderobe. Spisekøkken med mulighed for et godt køkken-alrum. Hyggelig stue med nyere brændeovn. Badeværelse med bruseniché og hvid sanitet. To soverum – det ene med faste skabe. Nyt bryggers med fast bord og vask. Der er i 2008 installeret nyt gasfyr. Pris: 725.000. Boligareal: 86 m2. Byggeår: 1961. Grundareal: 1.000 m2. Etager: 1. Soverum: 2. Stuer: 1.

V. Vedsted Byvej 38. V. Vedsted Friskole

UgeAvisen 23. maj 2000. RIBE KOMMUNE. Landzonetilladelse: V. Vedsted. Ribe kommune har på nærmere angivne vilkår meddelt landzonetilladelse til midlertidig opstilling af 2 pavilloner til undervisningsbrug samt toiletskure på grunden overfor V. Vedsted skole, matr. nr. 3 am, V. Vedsted. Pavillonerne opstilles i perioden fra d. 1/8-2000 til den 31/1-2001. Ejer: Karsten F. Pedersen, Sprækvej 8, V. Vedsted, 6760 Ribe. Sagen er fremlagt i Teknisk Forvaltning, Bøge Allé 2, 6760 Ribe. Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af ansøgeren, Amtsrådet samt af enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal være indgivet til Ribe Kommune, Teknisk Forvaltning inden 4 uger fra offentliggørelsen. Kommunen videresender klagen. Ribe Kommune, Teknisk Forvaltning den 23. maj 2000.

V. Vedsted Friskole startede skolegangen efter sommerferien 2000. Den første leder blev:

Hans Jacob Jacobsen.

2000

Han boede før Møllebakkevej 20, Faster ved Skjern. Fra 1. juli 2000 lejede Hans Jacob og Elin sig ind Sprækvej 4, men flyttede 1. oktober 2000 til Mandøvej 1. Hans Jacob Jacobsen er født 14. juli 1952 i Løgumkloster og er søn af Christine Magdalene Petersen (20.04.1928), Koldkåd ved Løgumkloster og Jacob Thomas Jacobsen (11.09.1930), Bevtoft. Hans Jacob Jacobsen blev gift 27. juli 1974 i Nr. Løgum kirke med Elin Jørgine Jacobsen (født Hansen). Hun er født 26. januar 1954 i Nr. Løgum sogn og er datter af Anne Marie Søndergård (24.2.1915), Arrild og Johannes Hansen (27.11.1915), Kløjeng. De blev viet af Holger Pahus. Hans Jacob og Elin har 2 børn:

1. Troels Hansen Jacobsen, født 19. november 1978 i Sønderborg. Han bor i dag i Svendborg.
2. Merete Hansdatter Jacobsen, født 3. juli 1981 i Tønder. Hun bor i Ribe.
Elins tip-tip-oldefar var Hans Jørgen Lund, V. Vedsted. Elin er børnehaveleder i Visby.

Foruden Hans Jacob Jacobsen er Anne-Line Hellestrup, Lillemosevej 3 og Charlotte Klemmensen ansat i V. Vedsted Friskole. Ved årsskiftet 2000/2001 købte Friskolen bygningerne der rummede V. Vedsted Skole, V. Vedsted Byvej 55 af Ribe kommune.

V. Vedsted Byvej 39

9. februar 2009

 

Huset her er opført 1966 og det var Ingvardt Jensen, der lod huset opføre.

Ingvard Jensen.

1966-2006

Han var født 15. juli 1898 på gården, matr. nr. 5, Sdr. Farup Vej og gift 12. juli 1928 med Meta Mikkelsen, der er født 5. januar 1907 i Sejstrup. Se Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard angående familieforhold. Ingvardt havde indtil 1966 gården i Sdr. Farup og denne overlod han nu til sønnen, Niels Bjerrum Jensen, og flyttede ind i huset her. Ingvardt Jensen med virkede i en radioudsendelse om Digebyggeriet i 1911-12. Ingvardt Jensen døde 10. februar 1981 i V. Vedsted, 82 år gammel. Meta Jensen døde 21 maj 2006, 99 år gammel.

JydskeVestkysten 26. maj 2006. MINDEORD. Niels Bjerrum Jensen, Degnetoftevej 34, skriver på vegne af søskende, følgende mindeord om deres mor, Meta Jensen, V. Vedsted Byvej 39. Efter et langt og virksomt liv er vores kære mor stille sovet ind. Hun blev 99 år. Vi vil huske og mindes hende som en glad og dejlig mor, der altid var til stede for os børn. Hun blev født i Sejstrup som den ældste af en børneflok på fem. Barndommen og ungdommen tilbragte hun her. Mor tjente forskeligge steder og kom til sidst til Sdr. Farup, hvor hun lærte far at kende. I året 1928 blev de gift og flyttede ind på vores barndomshjem. Her gik det med arbejde og travlhed, men ikke merre end der altid var tid til fornøjelser og senere udflugter. I 1966 flyttede mor og far til et nybygget hus i V. Vedsted, hvor de hyggede sig med mange ture både herhjemme og i udlandet. Mor var en hjemmets kvinde, og hun havde altid omsorg for store og små i familien. Håndarbejde, hus og have var hendes store interesse. Hendes hænder var aldrig i ro, det er der mange, der har nydt godt af. Det var en stor sorg, da hun mistede far i 1981 og en søn i 2005, men hun kom videre og havde et godt liv her. Hun efterlader sig to drenge og to piger, svigerbørn, 11 børnebørn og 21 oldebørn. Æret være mors minde.

UgeAviawn 28. august 2007. EJERSKIFTE. Boet efter Ingvard og Metha Jensen har solgt V. Vedsted Byvej 39 i Vester Vedsted til Karin Hannesbo Pedersen og Tommy Hannesbo Pedersen. Ejendomsværdien er 590.000 kroner.

UgeAvisen 2. december 2008. EJERSKIFTE. Rødstenvilla med 90 kvm carport. Villa med uno-form køkkeninventar og moderniseret indenfor det sidste år med hulmursisolering, efterisolering af loft, naturgasfyr og opførelse af ny carport. Kontantpris: 1.185.000 kroner. Grund: 1.470 m2. Bolig: 125 m2. Byggeår: 1966. Værelser: 5. Caport: 70 m2.

Karin Hannesbo Pedersen & Tommy Hannesbo Pedersen.

2008-

V. Vedsted Byvej 43

27. september 1997, 15:30:40

 

Dette hus er bygget 1962 og manden, der lod dette hus opføre, er:

Klemmen Mikkelsen Andersen.

1962-1984

Han var født 12. august 1895 i Varming, Seem sogn som søn af Anders Truelsen Andersen. Klemmen Andersen havde tidligere været ejer af gården, Ulvehøjvej 15 i V. Vedsted. Han lod nu dette hus opføre til sig og sin hustru, Nielsine Marie Hansen, der var født 27. november 1910 i Darum. Se videre Ulvehøjvej 15. Klemmen Andersen døde 12. september 1973, 78 år gammel. Hans kone, Marie, døde 6. juni 1984, 73 år gammel. Efter hendes død blev huset købt af en sønnesøn:

Benny Andersen.

1984

Han er født 4. marts 1959 på gården, Ulvehøjvej 10, som søn af Ingrid og Verner Andersen. Han blev gift 19. november 1988 i V. Vedsted kirke med Berit Kulmback, der er født 8. september 1961 i Hillerup, Farup sogn. Hun er datter af Minna og Klaus Kulmback, gårdfolk i Hillerup, Hillerupvej 54 og har en søster Pia Kulmback, Mandøvej 3. Berit og Benny har 2 børn:

1. Kent Kulmback Andersen, født 13. juni 1984*). Konfirmeret 1998. Kent spillede til V. Vedsted Musikfestival i 1998 og 1999. Hør Jeg har en Rokketand fra 1999. *) kilde: Benny Andersen
2. Bjarne Kulmback Andersen, født 3. september 1987. Bjarne spillede til V. Vedsted Musikfestival 2000.
Benny Andersen arbejdede hos smeden, Kurt Jørgensen, V. Vedsted Byvej 6 i V. Vedsted indtil smedeforretningen ophørte 1. juni 2003. Han er strandfoged og har ved siden af startet eget firma, Bennys Plæneklipperservice, op i 1999. Der er i 2000 opført en lagerhal. Berit Andersen er kontorassistent.

V. Vedsted Byvej 49

Dette hus er opført 1950-51 på en grund 4.472 m2 stor købt af Viggo Lund fra Mandøvej 20. Manden, der lod huset opføre, var:

Johannes Hansen Madsen.

1951-1979

Han var født 24. september 1907 på ejendommen, Sdr. Farup Hedevej 3, som søn af Søren Madsen og Anne Dorthea Pedersen. Han blev gift 31. oktober 1931 i Ribe Domkirke med Petrea Frederikke Madsen, der var født 18. april 1911 i Ribe som datter af Søren og Ingeborg Sørensen. De fik 5 børn:

1. Søren Madsen, født 16. juli 1931*). Konfirmeret 1946. Han var en meget kort periode mejerist på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Han døde 25. juli 1959 i Søborg, 28 år gammel.
2. Tage Madsen, født 29. november 1932. Konfirmeret 1947. Han blev i 1953 gift med Laura Hansen, datter af Hans Poulsen, Ø. Vedsted. De fik en datter, Hanne Elise Madsen, som blev gift første gang med møbelhandler Rudolf Schmidt og anden gang med Peter Hansen. De fik en datter, Kristine Hansen. Tage Madsen bor Granly 9 i Øster Vedsted.
3. Hans Madsen, født 27. november 1934. Konfirmeret 1950. Han blev gift med Inga fra Oppesundby ved Frederikssund. De fik en datter Lone Madsen, født 24. december 1960. Hun blev gift med elektriker Allan Hansen. Hans Madsen og Inga bor i Frederikssund på Sjælland og han er vejformand.
4. Margrethe Madsen, født 4. september 1938. Konfirmeret 1953. Hun er gift i 1960 i Gladsaxe med Kaj Flemming Schmidt Pedersen, søn af Svend Schmidt Pedersen og Else Ludvigsen. Vielsen blev forestået af borgmesteren, Erhard Jacobsen. Margrethe og Kaj fik 3 børn:
· 1) Susanne Schmidt Pedersen, født 26. juli 1960. Hun blev gift første gang med fisker Jørgen Jensen fra Brøns. Han døde og Susanne blev gift anden gang med Keld Ryge Ottesen. De har en datter Christina Ryge Ottesen. De bor i Give og her har Susanne frisørsalon og Keld en vognmandsforretning.

· 2) Leif Schmidt Pedersen, født 17. august 1963. Han blev gift med Laila fra Egebæk. De har 2 piger, Janni og Rikke Schmidt Pedersen. Leif og Laila bor i Kolding.

· 3) Charlotte Scmidt Pedersen, født 19. december 1971. Hun blev gift med Henrik Christensen. De har 3 børn: Michelle, Patrick og Kevin Christensen. De bor Seminarievej 125 i Ribe.

Margrethe og Kaj Flemming Schmidt Pedersen bor Peder Downs Slippe 5 i Ribe Margrethe Petersen døde i februar 2008, 69 år gammel.

5. Henry Madsen, født 9. januar 1940. Konfirmeret 1954. Han blev gift med Astrid Iversen. De fik 3 døtre:
· 1) Jane Madsen, født 24. december ?

· 2) Dorthe Madsen, født 18. marts ?

· 3) Majbritt Madsen, født 3. marts ?

Henry og Astrid bor i Vestergade 27 i Augustenborg og han er plejer.

*) 18. april 1931 jf. elevprotokollen på V. Vedsted Efterskole.

Petrea og Johannes Madsen fejrede i 1956 deres sølvbryllup på V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1. Se billede af opvarterne fra den gang. Petrea Madsen var i en periode rengøringshjælp på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss, Niels Ocholm Madsens ”Mine Erindringer” og Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Petra og Johannes Madsen havde boet flere forskellige steder i sognet, før de i 1951 flyttede ind i deres nybyggede hus V. Vedsted Byvej 49. Han var arbejdsformand og i mange år V. Vedsted kommunes vejmand. Petrea gik ud og arbejdede ved alt indenfor landbrug. I 1979 blev huset solgt og Petra flyttede til Ribe. Her døde Johannes Madsen 10. februar 1979, 71 år gammel. Petrea døde 21. november 1993, 82 år gammel. Begge er begravet på Ribe Domkirkes kirkegård. Huset blev solgt til:

Johannes og Petrea Madsen

 

Anne & Poul Jørgen Hansen.

1979-1982

De blev skilt i 1982, hvor han blev eneejer. Han gik fallit, og huset gik til tvangsauktion 22. marts 1982, hvor Petra Madsen købte det tilbage. Hun solgte det et par måneder efter til:

Henning Hesselberg Juel.

1982-2001

Han er født 27. september 1955 i Grisbæk som søn af Ellen og Niels Juel, der boede på gården V. Vedsted Byvej 23. Abildgaard. Henning Juel lod huset ombygge og udvide. Han blev gift 9. juni 1984 i Hviding kirke med Helene Andersen, der er født 10. januar 1962 i Hviding som datter af Inge og Harald Andersen. Helene og Henning har 3 børn:

1. Lotte Andersen Juel, født 5. september 1988. Konfirmeret 2002.
2. Simon Hesselberg Juel, født 8. september 1990. Konfirmeret 2004.
3. Cecilie Hesselberg Juel. Konfirmeret 2007.
UgeAvisen 31. oktober 2000. FLOT NATUROMRÅDE. V. Vedsted Byvej 49, Ribe. Villaen er beliggende i flot naturområde, tæt ved Vadehavet. Stor grund, hvoraf en del er udlagt som naturgrund. Jernbanebogn indrettet itl heste. Brændselsfyr. Entré, spise- og opholdsstue med pergogulve, nyt flot køkken, gulvvarme, toilet/badeværelse med gulvvarme, 3 værelser samt soveværelse med faste skabe, bryggers/baggang. Bo/kld. 158/20 m2. Grund: 4272 m2. Rum/vær.: 6/4. Opf. 1948/86. Pris: 1.095.000.

Henning er folkeskolelærer og Helene er sygeplejerske. Henning Hesselberg Juel overtog forældrenes gård, V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard og solgte huset her pr. 1. maj 2001 til:

Olav Hansen Skønager & Tove Bjørnbak Tygesen.

2001-

De boede før til leje på Degnetoftevej 1. Olav Hansen Skønager er født 28. maj 1962 i Øster Vedsted som søn af Holger Hansen Skønager, Øster Vedsted og Margrethe Skønager (født Rahr Jensen) fra Mittenborg ved Tønder. Han blev gift 11. september 1987 i Holstebro med Tove Bjørnbak Tygesen, født 13. oktober 1962 i Vamdrup som datter af Ellen Bjørnbak Tygesen (født Bjørnbak), Vamdrup og Thyge Thygesen, Yder Bjerrumvej 6 i V. Vedsted sogn. Olav og Toves børn:

1. Sanne Tygesen Skønager, født 15. februar 1990. Hun spillede til V. Vedsted Musikfestival 2000. Konfirmeret 2004.
2. Carsten Tygesen Skønager, født 2. juli 1992. Konfirmeret 2006.
3. Martin Tygesen Skønager, født 6. juni 1995. Konfirmeret 2009.
4. Jane Tygesen Skønager, født 16. december 1996. Konfirmeret 2010.
Olav er konstruktør og Tove var plejehjemsassistent, nu dagplejemor. E-mail:

 

V. Vedsted Byvej 55. V. Vedsted skole

DEGNE OG SKOLEVÆSEN

I VESTER VEDSTED

1711 – 2002

SVEND B. TROELSEN (1711 – 1942)

BJARNE SØRENSEN (1942 – 2002)

Den Gamle Skole i V. Vedsted lå Mandøvej 4. I Sdr. Farup er skolen beskrevet under Matr.nr. Sdr. Farup Skole. Se der om skoleforholdene i V. Vedsted og Sdr. Farup før den nye fælles skole blev taget i brug i 1873.

NY SKOLE V. VEDSTED BYVEJ 55

Den nye skole. På billedet til højre ses gavlen af forsamlingshuset. Et af de få eksisterende billede af forsamlingshuset. Årstallet er før 1907.

 

I 1872-73 blev der opført en ny skolebygning mellem Vester Vedsted og Sdr. Farup og de to gamle bygninger blev nedlagt som skoler. Fra nu af gik børnene i Vester Vedsted sogn i den samme skole. Lærer Mortensen flyttede nu ind i den nye skole. Andenlæreren var da Niels Hansen Skrydstrup.

Thomas Mortensen.

1873-1900

Han blev født 14. september 1837 i Darum. Han var søn af husmand Morten Thomsen og Maren Nielsdatter, Lambertsdam, Darum sogn. Han blev gift i Vilslev ca. 1860 med Lene Hansdatter, der var født 8. maj 1832 i Vilslev, som datter af husmand Hans Nissen Hendricksen og Ane Marie Bertelsdatter. Thomas Mortensen og Lene Hansen fik følgende børn:

1. Hans Henrik Mortensen, født 20. april 1860 i Gørding. Konfirmeret 1875.
2. Frederikke Karoline Marie Mortensen, født 26. april 1864 i Sdr. Farup. Konfirmeret 1879. Hun blev gift 27. december 1884 med andenlærer Kristoffer Jensen af Vester Vedsted, født i Hunderup sogn 2. oktober 1858. De fik en søn:
· 1. Aage Jensen, født 17. maj 1885 i V. Vedsted. Konfirmeret 1900.

3. Morten Marius Mortensen, født 24. maj 1868 i Vester Vedsted. Konfirmeret 1883.
4. Maren Mortensen, født 26. august 1872 i Vester Vedsted. Konfirmeret 1887. Hun blev gift i Vester Vedsted kirke 28. april 1892 med Jørgen Georg Petersen fra matr. nr. 15 i Sdr. Farup. De var bosat i Ribe. Deres søn Jens Petersen har en datter Inger Hansen, der nu bor på New Zealand, Devenport. Hun er den eneste forbindelse som i dag er med lærerfamilien Mortensen.
Thomas Mortensen og Lene Hansdatter tog også et plejebarn til sig:

· 5. Hans Peder Hansen, født 31. maj 1855 i Vilslev. Konfirmeret 1870 i V. Vedsted.

Thomas Mortensen dimitterede fra Ranum seminarium i 1861. Han blev først ansat som lærer i Gørding. Han blev lærer ved Sdr. Farup skole i 1863. Her blev han indtil han i efteråret 1867 blev ansat som førstelærer ved Vester Vedsted skole. Det var endnu mens skolen lå inde i Vester Vedsted by.

Thomas Mortensen er omtalt i ”Jes Jensens Erindringer”. Han afgik i året 1900 med pension. Han flyttede nu til Ribe sammen med sin kone Lene. De boede nu deres sidste år i Gravsgade. I over 30 år var Thomas Mortensen med til at sætte sit præg på den opvoksende ungdom i Vester Vedsted sogn.

Det er meget svært at følge andenlærerne ved skolen, thi de bliver ikke ret længe på stedet, men søger nye stillinger. Andenlæreren ved Vester Vedsted skole hed i 1870 Søren Andreas Jacobsen. Han var da 42 år og enkemand. I 1868 kom en ung mand som lærer til Vester Vedsted og hed Nis Pedersen Vodder. Han var født 4. februar 1846 i Råhede, Hviding sogn, som søn af Peder Andersen Vodder og Else Cathrine Nielsdatter. Han dimitterede 1868 fra Tønder seminarium. Han var med i krigen 1870-71 på tysk side. Han kom tilbage til Vester Vedsted skole, men i 1875 blev han ansat ved Neder Jerstal skole og blev gift 1875 med Jacobine Christine Jensen fra Hoptrup. Hans tip-tip-oldefar var en gang degn ved Vester Vedsted skole.

Efter Thomas Mortensen i 1900 havde forladt skolen og taget ophold i Ribe, kom en ny skoleleder til Vester Vedsted, og det blev:

Thomas Mortensen
Den nye skole.

Skolebillede fra ca. 1890. Thomas Mortensen nr. 2 fra venstre øverst.

Christian Johansen Jessen.

1900-1907

Han var født 5. april 1873 i Grimstrup. Han dimitterede fra det private seminarium i Århus i 1894. Han var skolelærer i Vester Vedsted i 6 år, og han satte ikke som tidligere, der havde været i sognet et par generationer, sit præg på befolkningen. Der blev dog i hans tid udført en tilbygning til skolen i 1902. Omkring 1902 ses der at have været en vinterlærer, Mette Johanne Eliasen. 1907 kom en ny førstelærer til Vester Vedsted og det var:

Søren Petersen Ernebjerg.

1907-1942

Han var født 26. februar 1881 i Lejrskov. Han dimitterede fra Jelling seminarium i 1902. Han var først lærer i Klattrup og Sindal ved Hjørring et par år før han i 1907 kom til Vester Vedsted. Han blev gift omkring 1907 med Elna Kathrine Knudsen, der var født 19. december 1884 i Kolding. De fik følgende børn:

· 1. Svend Ernebjerg, født 17. april 1908. Konfirmeret 1922. Han døde 8. januar 1924, 15 år gammel.

· 2. Aage Ernebjerg, født 20. april 1909. Han døde 6. maj 1918, 9 år gammel.

· 3. Ingrid Ernebjerg, født 14. juni 1910. Konfirmeret 1925. Hun blev gift 14. maj 1931 i V. Vedsted kirke med Tyge Tygesen fra Yder Bjerrum. De fik 3 sønner:

· 1. Svend Ernebjerg Tygesen, født 13. februar 1932 i Aate Føvling sogn.

· 2. Knud-Erik Tygesen, født 24. oktober 1935 i Aatte, Føvling sogn.

· 3. Asger Tygesen, født 27. juni 1938 i Aatte, Føvling sogn

Drev landbrug i Åtte, Føvling sogn. Se Yder Bjerrumvej 6.

· 4. Knud Ernebjerg, født 27. juni 1911. Konfirmeret 1926. Han havde et landbrug ved Dover. Se Vagn Nielsens “Her er mit Liv”.

Søren Ernebjerg & Elna Ernebjerg

Knud, Ingrid, Aage & Svend Ernebjerg.

 

På det tidspunkt Ernebjerg blev lærer ved skolen i Vester Vedsted skete der en voldsom udvikling i sognet. Der blev født mange flere børn, og der blev 1885 bygget ny skole i Egebæk. I 1907 blev skolen i Vester Vedsted også udvidet med en nybygning, der lå nord for den gamle. Det krævede flere lærerkræfter.

Lærer Boesen

 

Der blev ansat en andenlærer Peter Boesen. Han var født 24. januar 1871 i Knudsbøl ved Kolding, dimitterede fra seminariet i Silkeborg 1893 og blev lærer i Vester Vedsted 1894. Han blev gift 1898 med Marie Schmidt fra Skrave sogn. Han underviste også på V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1. Han lod i 1898 opføre et hus på V. Vedsted Vej 133 og her boede familien til den i 1920 rejste fra sognet. Se der. Peder Boesen og Marie Schmidt fik følgende børn:

1. Ejner Boesen, født 2. juni1900. Han blev musiklærer.
2. Anna Boesen, født 23. maj 1902. Død 13. maj 1904.
3. Gudmund Boesen, født 4. april 1905, museumsinspektør på Rosenborgmuseet.
4. Tage Boesen, født 16. juli 1906. Død 2 november 1918, 12 år gammel.
5. Signe Boesen, født 29. april 1910. Gift med lektor Bue Kaae, Esbjerg.

Den nye skolebygning fra 1902.

Den gamle og nye skolebygning

En folk skolebørn ved gavlen af forsamlingshuset. I baggrunden den gamle og nye skolebygning.

 

Peder Boesen havde en hobby, nemlig fotografering, og i hans samlinger findes mange billeder fra Vester Vedsted. I 1920 fik han kaldet i Københoved, Skrave sogn, og det var i hans hustrus fødesogn. Peder Boesen havde også timer som lærer ved efterskolen i Vester Vedsted. Det er den nuværende Ungdomshøjskole.

Ved skolen blev nu også ansat en småbørnslærerinde Karen D. Pedersen, født 6. november 1880 og dimitteret fra Langs seminarium 1902. Hun var lærerinde ved skolen fra 1907 til 1910, hvor hun efterfulgtes af Kathrine Nielsen, født 30. december 1880. Hun var lærerinde ved skolen fra 1910 til 1925. Hun igen afløstes af Inge Marie Håhr fra 1925 – 1930. Fra 1930 til 1940 hed småbørnslærerinden Elly Kjær Hansen, født 20. juli 1907 i Hvam og dimitteret fra Vejle seminarium i 1928.

Karen D. Pedersen & Elly Kjær Hansen

 

Søren P. Ernebjerg var lærer for min mor, Margrethe Bejer (Sprækvej 3) i næsten hele hendes skoletid og han blev også lærer i den tid jeg gik i Vester Vedsted skole, og således burde jeg kunne fortælle om ham som lærer. Han var en meget dygtig lærer, og langt den største del af eleverne, der havde ham som lærer fik virkelig lært noget i dansk og regning i den tid de gik i skole. Jeg vil nok sige mere end man lærer i dag. Der var selvfølgelig også nogle som ikke kunne følge med og derfor fik meget lidt ud af deres skoletid.

Øverste række: Niels Pinborg, Sdr. Kirkevej 37. Helge Højby, Skoleallé 1. Kristian Eriksen,V

. Vedsted Byvej 7. Peter Jensen, Sdr. Farup Vej 5. Ejnar Laursen, Sdr. Farup Vej 55. Svend Andersen, Sdr. Kirkevej 13. Ejner Madsen, V. Vedsted Vej 113. Sigurd Højby, Skolealle 1. Adolf Andersen, V. Vedsted Vej 54. Oscar eller Alfred Vodder, V. Vedsted Vej 127. Rasmus Nielsen; Præstevej 12. Sigurd Laursen, Sdr. Farup Vej 55. Niels Jensen, Sdr. Farup Vej 50. Lærerinde K. Nielsen.

Anden række: Tomine Schmidt. Marie Frank, V. Vedsted Vej 145. Anne Marie Vodder, V. Vedsted Vej 127. Maja Thomsen. Christine Davidsen, V. Vedsted Vej 105. Anna Andersen. Mette Kirstine Pahuus, Sdr. Farup Vej 28. Tine Rasmussen. Signe Andreasen, Sdr. Kirkevej 19. Betty Jensen, V. Vedsted Vej 54. Thyra Okholm, Ulvehøjvej 16. Helga Jensen, Sdr. Farup Vej 5.

Tredje række: Lærer Ejner Boesen, V. Vedsted Vej 133. Aksel Warming Troelsen, Mandøvej 16. Erik Smidt Okholm, Ulvehøjvej 16. Karl Andersen, V. Vedsted Vej 58. Niels Christensen Pahuus, Sdr. Farup Vej 28. Tinus Nielsen, Skoleallé 14. Magnus Hald, V. Vedsted Byvej 16. Ejner Madsen, V. Vedsted Vej 113. Peter Riber Okholm, Sdr. Kirkevej 17. Kristian Warming Troelsen, Mandøvej 16. Harald Jensen, Sdr. Farup Vej 5. Arne Truelsen, Sdr. Farup Vej 42. Anders Nielsen, Skoleallé 14. Kristian Smidt. Lærer Ernebjerg.

Fjerde række: Niels Madsen,Degnetoftevej 1. Anker Michelsen, V. Vedsted Vej 143. Nis Bastian Andreasen, Sdr. Kirkevej 19. Dorthea Jessen, Tørvevej 2. Ingeborg Højby, Skoleallé 1. Ragna Villadsen, Skoleallé 6. Marthe Petersen. Signe Thomsen. Mary Nielsen. Emma Jensen, Sdr. Farup Vej 5. Margrethe Madsen, Sdr. Farup Vej 31. Marie Petersen, V. Vedsted Vej 141. Lærerinde Elna Ea.

Femte række: Rasmus Rasmussen. Erik Tygesen, Yder Bjerrumvej 6. Kristian Didriksen. Carlo Lund Jensen, V. Vedsted Vej 54. Svend Ernebjerg, V. Vedsted Byvej 55. Tyge Tygesen, Yder Bjerrumvej 6. Holger Truelsen, Sdr. Farup Vej 42. Peder Madsen, Tøndervej 54. Viktor ?. Agnes Laursen, Sdr. Farup Vej 55. Johanne Truelsen, Sdr. Farup Vej 42. Else Pinborg, Sdr. Kirkevej 37. Jenny Jensen. Ingrid Ernebjerg, V. Vedsted Byvej 55. Knud Ernebjerg, V. Vedsted Byvej 55. Gudmund Boesen, V. Vedsted Vej 133. Otto Laustsen Vodder, V. Vedsted Vej 127.

På den tid jeg gik i skole, det var i årene 1926-1933 var skolen en ganske anden, børnetallet var mindre end årene forud. Der var i skolen kun to klasser. Den lille klasse som vi kaldte den med børnene fra de første tre årgange, og den store klasse fra de 4 ældste årgange som omfattede børnene til konfirmationsalderen. Læreren var i den lille klasse i min skoletid en lærerinde og for de fire ældste årgange var det læreren Ernebjerg, der selv underviste i alle fag. Ofte underviste han selv samtidig i flere regningsarter.

Hver eneste dag begyndte med regning og dansk. Dengang gik eleverne også i skole om lørdagen. Dog skal her siges, at de ældste elever gik ikke i skole fra 15. april til 16. oktober, den såkaldte vestjyske skoleordning. Hver eftermiddag havde vi så Danmarkshistorie og bibelhistorie. Religion var ikke det Ernebjerg satte højest og heller ikke sang. Han satte fagene dansk og regning meget højt.

Fag som formning var ukendt og kun sjældent fik vi lov til tegning. I min skoletid havde vi to gange om ugen faget sløjd, som foregik i den nye skole som vi kaldte den. I denne bygning der var bygget ca. 1907 var der en stor sløjdsal og en skolestue, der aldrig blev brugt. Det var kun værelset til sløjd der blev benyttet. Sløjdlæreren var en håndværker fra Vester Vedsted, Kristian Villadsen, Skole Allé 4. Gymnastikundervisning foregik i forsamlingshuset, der lå lige øst for skolen på den modsatte side af vejen. Ernebjerg ledede selv gymnastikken de første år, men senere havde vi en ung mand fra egnen, som ledede gymnastikken om aftenen.
Skolen med undenomsarealerne var dengang en stor tumleplads, hvor børnene kunne lege. Hele den nærmeste omegn var dengang tilplantet med nåletræer. Det gjaldt på området nord, vest og syd for skolen, ja selv området ved forsamlingshuset var tilplantet. I frikvartererne blev her bygget huse både på jorden og oppe i træerne, det ene sted efter det andet. Her blev udkæmpet drabelige slag mellem forskellige grupper af børn. Når så timen begyndte så kom børnene ind med snavsede hænder og tøj. Så en tur ud til pumpen for at tage den værste snavs.

Skoleudflugt ca. 1910. I midten: Ejnar Boesen, V. Vedsted Vej 133. Otto Hansen, Sdr. Kirkevej 27. Gunnar Hald, V. Vedsted Byvej 16. Ernst Eriksen, V. Vedsted Byvej 7. Sigurd Højby, Skoleallé 1. Søren Petersen Ernebjerg.

Da legeområdet var ret stort kunne det godt knibe for børnene at høre når fløjten lød og læreren kaldte ind til næste time. Der var også tider, hvor læreren måtte med ud i skoven, for at tage bygningsværkerne i øjesyn. Det var lidt om den store tumleplads vi havde ved vores skole. Der kunne også leges på pladsen mellem de to skolebygninger. Pladsen på modsat side af vejen ved forsamlingshuset blev også benyttet som legeplads.

Vagn Nielsen har også skrevet om sine skoleoplevelser. Se “Her er mit Liv”.

Det var et stort arbejdspres der var lagt på en lærer dengang. Lærer Ernebjerg var dog selv med til at gøre det endnu større. Han var i 1918*) blevet valgt som sognerådsformand i Vester Vedsted kommune, og dette embede måtte han betjene samtidig med at han var skolelærer. Se billede af sognerådet fra ca. 1918. *) kilde: Erik Rosenstand

Søren P. Ernebjerg døde som lærer i V. Vedsted 19. april 1941, 60 år gammel. Han var da sognefoged. Hans enke, Elna Ernebjerg flyttede så til Ribe. Hun døde 3. juni 1966, 91 år gammel. Ernebjerg var lærer i V. Vedsted i 34 år. Den næste førstelærer i V. Vedsted var:

Ældste klasser på udflugt til Zoologisk Have i København ca. 1934.

1. række nederst fra venstre: Ukendt ?, Holger Nielsen, Vester Bjergvej 8, Lis Rosenstand, Sdr. Farup Vej 9, Aksel Klaaby, Degnetoftevej 1, Terkel Guldberg, V. Vedsted Vej 145, Ingeborg Guldberg, V. Vedsted Vej 145, Karen Schack Jepsen, Sdr. Farup Vej 46, Dagny Petersen, Mandøvej 7, Anna Wulf, V. Vedsted Byvej 32, Anne (Beck) Nielsen, Sdr. Kirkevej 1, Ukendt, Elfrida Nielsen, Mandøvej 14 ( hun kom fra Tønder).

2. række fra venstre: Fru Ernebjerg, Viktor Ernst ( menes at hans mor var husbestyrerinde hos slusemesteren ved Kammerslusen ), og bag ham Hans Vandborg, Præstevej 18, Rudolf Bjerregaard, Sdr. Farup Vej 45, Hans Jørgen Nielsen, Vester Bjergvej 11, Micael Petersen, V. Vedsted Vej 137, Aksel Nielsen, V. Vedsted Byvej 33, Kristian Jørgensen, V. Vedsted Vej 109, Troels Sørensen, Ulvehøjvej 11, Hans Madsen Petersen, V. Vedsted Vej 137.

3. række fra venstre: lærerinde Elly Kjær Hansen, Vagn Lund, Vester Bjergvej 3, Karl Wulf, V. Vedsted Byvej 32, Ernst Hvass, Sdr. Kirkevej 27, Svend Troelsen, Sprækvej 3, Ellen Okholm, Ulvehøjvej 16, Ernebjerg.

4. række fra venstre: Kirstine Pedersen, V. Vedsted Vej 137, Johanne Rosenstand, Sdr. Farup Vej 9, Hans Wulf, V. Vedsted Byvej 32, Karlo Lund, Vester Bjergvej 3, Marinus Nielsen, (barnebarn af Niels Rasmussen Nielsen, Matr. nr. 51, Sdr. Farup), Signe Thomsen, V. Vedsted Vej 81, Bodil Petersen, V. Vedsted Vej 137 (mor til Mikael og Hans Madsen Petersen ).

Vagner Eskildsen.

1941-1946

Han var født 16. oktober 1908 i Grindsted som søn af tømrermester Eskild Eskildsen og hustru Ingeborg. Han var broder til præsten i V. Vedsted kirke, Kristian Eskildsen. Se Sdr. Kirkevej 20. Han blev gift i Grindsted Kirke 7. december 1941 med Anna Kristensen, født 6. maj 1914 fra Grindsted. De fik tre børn:
1. Hanne Grethe Eskildsen, født 3. juni 1943.
3. Bolette Eskildsen, født 12. maj 1946.
2. Karen Eskildsen
Han dimitterede fra Jelling seminarium 1939 og var vinterlærer i Starup og blev ansat ved V. Vedsted skole 1942. Hans lærergerning blev ikke lang. Han døde efter operation for blindtarmsbetændelse i 1946.

Småbørnslærerinde Eja Nielsen var ansat ved skolen fra 1940 til 1947. Hun var født 6. juni 1912 og dimitteret fra Vejle seminarium i 1932. Hun kom fra Knabberup.

Skolebillede ca. 1942. Øverst til venstre Vagner Eskildsen

Skolebillede fra 1944 i Refugiet.

 

“I Vagner Eskildsens tid blev hele skolen beslaglagt af den tyske værnemagt, også den nye bygning, der blev opført 1941-42. Skolen – undervisningen blev flyttet til Refugiet, Mandøvej 10, der var en feriebolig for en præstefamilie der havde tilknytning til familien Sørensen, Tornbækgaard, Ulvehøjvej 4. Skoleeleverne blev undervist her af lærer Eskildsen og lærerinde Eja Nielsen fra januar 1943*) til sommeren 1945. Lærer Eskildsen med familie fik bolig i præstegården og lærerinden boede hos bekendte i byen. Kommunekontoret, der havde lokale i skolebygningen måtte også flytte til et hus på V. Vedsted Byvej 32, der ejedes af Andreas Wulff”. Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”.

*) Verner Sørensen, Ulvehøjvej 4,og Aase Kjems, V. Vedsted Vej 48 mener det var fra 10. januar 1944.

Aase Kjems, V. Vedsted Vej 48, skriver i 1999 følgende om Vagner Eskildsens tid ved skolen:

“Jeg var vikar nogle måneder under Vagner Eskildsen i 1942-43. Vagner Eskildsen styrede skolen selvstændigt. Han ville ikke have indblanding i sit arbejde. Bl. a. begyndte og sluttede han skoledagen og holdt frikvarter som han selv syntes. Det skabte ofte lidt diskussion med skolemyndighederne. Til gengæld blandede han sig ikke i mit arbejde.

Skolebillede 1945-46.

 

Øverste række fra venstre: 1) Hans Madsen, V. Vedsted Byvej 49. 2) Egon Madsen, Sdr. Farup Vej 23. 3) Bøjle Hansen, V. Vedsted Byvej 14. 4) Olaf Troelsen, Skoleallé 6. 5) Erling Okholm, Ulvehøjvej 16. 6) Henning Lauridsen, Mandøvej 28. 7) Maren Puggaard, Præstevej 4. 8) Arne Andersen, Sdr. Kirkevej 13. 9) Jens Truelsen, Sdr. Farup Vej 2. 10) Jeppe Peder Pedersen, Sdr. Farup Vej 27. 11) Erik Eriksen, V. Vedsted Byvej 7. 12) Verner Andersen, Ulvehøjvej 15. 13) Dorthe Eskildsen, Sdr. Kirkevej 20. 14) Ebba Marie Klinge, Præstevej 10.

2. række fra venstre: 1) Truels Truelsen, Sdr. Farup Vej 2. 2) Tage Nielsen, Vester Bjergvej 11. 3) Kai Pedersen, Sdr. Farup Vej 27. 4) Søren Madsen, V. Vedsted Byvej 49. 5) Mathilde Lorentsen, Skoleallé 2. 6) Kirsten Andreasen, Sdr. Kirkevej 19. 7) Agnes Pinborg, Sdr. Kirkevej 37. 8) Ingrid Lorentsen, Skoleallé 2. 9) Anker Poulsen, V. Vedsted Vej 77. 10) Egon Peder Jensen, Sdr. Farup Vej 37. 11) Ukendt 12) Erik Andersen, Ulvehøjvej 15. 13) lærerindens søn 14) lærerinden.

3. række fra venstre: 1) Solveig Eriksen, Skoleallé 14. 2) Ester Sørine Klinge, Præstevej 10. 3) Inger Dorthea Andersen, Ulvehøjvej 15. 4) Karen Lund, Mandøvej 20. 5) Ove Jes Augustinus, Sdr. Farup Vej 20. 6) Aksel Okholm, Ulvehøjvej 16. 7) Jakob Lauridsen, Mandøvej 28. 8) Henning Troelsen, Skoleallé 6. 9) Edith Andersen, Sdr. Kirkevej 13. 10) Henning Jensen, Sdr. Farup Vej 37. 11) Tage Madsen, V. Vedsted Byvej 49. 12) Vagner Eskildsen, V. Vedsted Byvej 55.

Forreste række fra venstre: 1) Mona Pedersen, V. Vedsted Vej 64. 2) Ruth Hansen, V. Vedsted Byvej 14. 3) Birte Lauridsen, ?. 4) Inger Klemmensen, V. Vedsted Byvej 28. 5) Lilly Pedersen, V. Vedsted 64. 6) Maja Jensen, Sdr. Farup Vej 37. 7) Betty Lorentsen, Skoleallé 2. 8) Aase Lorentsen, Skoleallé 2. 9) Anna Viola Klinge, Præstevej 10. 10) Ingeborg Puggaard, Præstevej 4. 11) Valdemar Madsen, Sdr. Farup Vej 23. 12) Helge Andersen, Ulvehøjvej 15. 13) lærerindens datter. 14) Ruth Eriksen, V. Vedsted Byvej 7.

Skoleudflugt til Mandø i 1950´erne. Udlånt af Anna Truelsen

Skoleudflugt til Mandø i 1942. Blandt deltagerne bl. a.: Inger Clemmensen, Verner Sørensen og Las Sørensen.

 

I den tid blev den nordre skolefløj bygget. Arkitekt var Jacobsen, Gredstedbro. Murere var H. Hermansen og M. Frank (Mandøvej 3). Frode Kjems (V. Vedsted Vej 48) og Anker Michelsen (V. Vedsted Vej 94) havde tømrer og snedkerentreprisen i fællesskab, og Eskildsen arbejdede som svend hos dem i sin fritid. Men det var Tage Rosenstand (Sdr. Farup Vej 9), der havde den overordnede og til tider alfaderlige styring, bl. a. fik håndværkerne ikke øl og pølser til rejsegildet, fordi de et par dage inden havde “festet” over et par kasser øl, de havde fået af tømmerhandler Danielsen og “Øl-Knudsen”. Det gik livligt til, en af håndværkerne faldt af cyklen på vejen hjem og sov rusen ud i grøften, én slog græs med nogle mærkelige sving ! Det kom Tage Rosenstand for øre, og så blev der ikke øl i anden omgang !

10. januar 1944 tog tyskerne skolen. Eskildsen flyttede ind hos broderen i præstegården, og skolen blev holdt i Refugiet, Mandøvej 10. Tyskerne behandlede skolen godt. Det var en rektor fra Lübeck, der var øverstbefalende. Jeg havde en privat kontrovers med værnemagten; en soldat kravlede under en øvelse igennem mine guldrødder og spiste af dem. Jeg blev så ophidset, at jeg tog guleroden fra ham og daskede ham i ansigtet med toppen. Min mand blev meget betænkelig, og vi ventede spændt på repressalier, men en aften kom den omtalte rektor rygende på sin pibe og opknappet uniformsjakke og undskyldte på værnemagtens vegne !”

Efter Vagner Eskildsens død i november 1946 var der vikar i embedet til 1. maj 1947. Den der nu blev lærer ved skolen i V. Vedsted var:

Jens Karl Hune.

1947-1977

Han var født 29. januar 1911 i Voldum som søn af Magdalene og Peder Jensen Hune. Jens Karl Hune blev gift 2. februar 1940 i Bøvling valgmenighedskirke med Solveig Beck, der var født 1. juli 1916 i Lomborg som datter af Jacobine og Anton Beck. Solveig og Jens Karl fik 3 børn:
1. Jacob Hune, født 22. april 1941 i Udby skole, Holbæk. Konfirmeret 1956. Gift 12. februar 1966 i Ribe med Merete Dahl Jeppesen. De bor Vestervold 16 i Varde. Han er læge. Jacob Hune er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss.
2. Anne Bodil Hune, født 4. juni 1944 i Udby skole, Holbæk. Konfirmeret 1959. Hun et ugift og bor Vegavej 45 i Højbjerg, Århus. Hun er pensioneret lærer.
3. Jon Hune, født 28. januar 1952 i V. Vedsted skole. Han blev gift 11. august 1973 i Rødding med Eva Lund. Han er arkitekt. De bor Cort Adelersgade i Århus.
Hune familien er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss.

Solveig Hune har i 1999 skrevet følgende om skolen i Jens Karl Hunes tid fra 1947 til 1977:

“Jens Karl Hune blev ansat som førstelærer og kirkesanger 1. maj 1947. Han var dimitteret fra Vordingborg seminarium 1936, havde et par årsvikariater inden han blev ansat som førstelærer og kirkesanger ved Udby Skole ved Holbæk, hvor han var til 1947, da han fik embedet i V. Vedsted. Her var han skoleleder i 30 år, de sidste fem år som skoleinspektør, fordi der blev oprettet børnehaveklasse. Det sidste år havde han sygeorlov før han gik på pension i 1977.

Der skete utrolig mange forandringer med skolen i de år. Da vi kom til V. Vedsted var det den “stråtækte skole” med den vestjyske skoleordning, hvor de ældste elever var skolefri om sommeren og ekstra undervisning om vinteren. Det var børn fra 10-12 års alderen, der dengang overvejende var fra landbohjem, hvor der var brug for deres hjælp i bedriften. Ordningen nedlagde sig selv efterhånden som der ikke blev gjort brug af børnenes arbejdskraft i landbruget, og der blev flere elever der ikke havde tilknytning til erhvervet.

Skolebillede fra 1952.

 

Bagerst fra venstre: Henry Madsen, V. Vedsted Byvej 49. Bjarne Lindberg Sørensen, Sdr. Farup Vej 36. Aage Pedersen, V. Vedsted Vej 64. Ole Voss Laursen, Sdr. Farup Vej 55. Arne Chr. Jensen, Sdr. Farup Vej 50. Knud Bent Andreasen, V. Vedsted Vej 119. Leo Eriksen, Skoleallé 14. Kjeld Michelsen, V. Vedsted Vej 94. Kaj Ditlevsen, V. Vedsted Vej 105.

Midterste række fra venstre: Jens Karl Hune, V. Vedsted Byvej 55. Svend Aage Mathiesen, Mandøvej 20. Andreas Andreasen, Sdr. Kirkevej 19. Kaja Puggaard, Præstevej 4. Ingeborg Puggaard, Præstevej 4. Kirsten Pahuus, Sdr. Farup Vej 28. Ulla Madsen, Sdr. Farup Vej 23. Jørgen Pahuus, Sdr. Farup Vej 28. Jacob Hune, V. Vedsted Byvej 55. Anna Hedvig Eskildsen, Sdr. Kirkevej 20. Inger Margrethe Nielsen, Sdr. Kirkevej 17.

Mellem midterste og foreste fra venstre: Arne Mathiesen, Mandøvej 20. Svend Hansen, V. Vedsted Byvej 14.

Forrest fra venstre: Margrethe Madsen, V. Vedsted Byvej 49. Gunver Pinborg, Sdr. Kirkevej 37, Anne Vera Andersen, V. Vedsted Vej 58, Dagny Hansen, V. Vedsted Byvej 14. Judith Troelsen, Mandøvej 16. Birgit Knudsen, V. Vedsted Byvej 33. ? Svensson, Sdr. Farup Hedevej 3. ukendt. Niels Madsen, Sdr. Farup Vej 23.

Øverste række fra venstre: Lauge Sørensen, Ulvehøjvej 11. Kurt Jørgensen, V. Vedsted Byvej 6. Erling Franks, Mandøvej 3. Hans Erling Andreasen, Sdr. Kirkevej 19.

Næste række: Lærer Jens Karl Hune, V. Vedsted Byvej 55. Marie Lund Hansen, Sdr. Farup Vej 17. Poul Voss, Sdr. Farup Vej 55. Bent Møller Christensen, V. Vedsted Vej 81. Jens Truelsen, Sdr. Farup Vej 2. Hans Peter Jensen, Sdr. Farup Vej 50. Inger Margrethe Poulsen, V. Vedsted Vej 77.

Siddende: Inger Margrethe Nielsen, Sdr. Kirkevej 17. Lydia Nicolajsen, V. Vedsted Byvej 1. Inger Hansen, V. Vedsted Byvej 14. Eva Pedersen, V. Vedsted Vej 64. Inger Knudsen, V. Vedsted Byvej 33. Anne Madsen, Sdr. Farup Vej 31. Ellen Bergmann, Mandøvej 5. Christel Mathiesen, Mandøvej 20. Ida Ditlevsen, V. Vedsted Vej 105.

Ellers var der skolegang på alle hverdage også om lørdagen. Senere blev det til en halv dag om lørdagen til kl. 12 og til sidst blev lørdag hel fridag.

Fra 1947 til 1953 var der ca. 40-50 elever i skolen fordelt på 2-3 klasser, der blev undervist af Jens Karl og Inger Margrethe Nielsen, gift Lassen (Sdr. Kirkevej 17). Hun var småbørnslærer, født 4. december 1925 og dimitteret fra Vejle seminarium 1946 og var på V. Vedsted skole fra 1947 til 1955. Hun underviste de mindste klasser i den nye bygning og havde desuden håndgerning og gymnastik med alle skolens piger.

Jens Karl underviste de ældste klasser med flere årgange sammen i den gamle bygning fra 1872, hvor der foruden et stort klasseværelse med lejlighed til læreren og lærerinden også var kommunekontor. Det hørte med til lærerens forpligtelse fra Ernebjergs tid som sognerådsformand, at sørge for kaffe til sognerådet når der var møder, og bespisning når der var valg. Det gav en god kontakt og det var hyggeligt, når rådet sluttede deres møder med en kop kaffe inde hos os i spisestuen.

Efterhånden kom der flere elever – i 1967 var der ca. 70, så der var brug for flere lærere og klasseværelser. I de år kom undervisningsminister Jørgen Jørgensens skolelov og den blå betænkning med nye tanker og planer.

Skolekommissionen blev til skolenævn, der gav forældrene mere medbestemmelse om bl. a. undervisning og læreransættelse. Der kom nye fag, bl. a. sprog – tysk og engelsk, formning, skolekøkken og matematik.

Anna Hedvig Eskildsen, cand. mag., gift med pastor Kr. Eskildsen, V. Vedsted (Sdr. Kirkevej 20 og Smalhale 7) var ansat som timelærer 1953-68. Hun var født 23. august 1907. Hun underviste bl. a. i engelsk og havde flest timer i køkkenet i den “nye” bygning, der blev brugt som klasseværelse indtil der i 1968-70 blev bygget to pavilloner med 4 klasseværelser og lærerværelse. Den “nye” bygning rummede ud over køkkenet et klasseværelse, gymnastiksal og forstue. Ovenover var der sløjdsal og bibliotek.

Inden pavillonerne blev bygget, fungerede vor spisestue som lærerværelse, hvor der blev drukket kaffe og snakket om sagerne. Der var efterhånden som elevtallet voksede til 60-70 brug for flere lærere.

17. september 1998, 15:36:30

1960.

 

4. række: Keld Petersen, V. Vedsted Byvej 22. Valdemar Legaard, V. Vedsted Vej 91. Uffe Hvass, Mandøvej 31. Jens Jørgenen, V. Vedsted Byvej 6. Erik Andersen, V. Vedsted Vej 145. Thorvald Madsen, Sdr. Farup Vej 31. Niels Pahus, Sdr. Farup Vej 28. Anders Lindberg, Sdr. Farup Vej 36. Svend Hansen, Sdr. Farup Vej 17. Flemming Petersen, V. Vedsted Vej 64. Jørgen Legaard, V. Vedsted Vej 91. Niels Herman Pedersen, V. Vedsted Byvej 20. Hardy Madsen, Sdr. Farup Vej 27. Johannes Bjerregaard, Sdr. Farup Vej 45. Hans Jørgen Bjerregaard, Sdr. Farup Vej 45. Jens Karl Hune, V. Vedsted Byvej 55.

3. række: Anna Hedvig Eskildsen, Sdr. Kirkevej 20. Solveig Hune, V. Vedsted Byvej 55. Eva Madsen, V. Vedsted Byvej 49. Ingrid Okholm, V. Vedsted Byvej 24. Agnes Bergmann, Mandøvej 5. Karin Albrechtsen, V. Vedsted Vej 52. Margrethe Sørensen, V. Vedsted Vej 99. Elin Okholm, Ulvehøjvej 16. Birgit Møller Christensen, V. Vedsted Vej 81?. Inge Lise Mathiasen, Mandøvej 20. Hanne Truelsen, Sdr. Farup Vej 42. Nanna Rosenstand, Sdr. Farup Vej 24. Anne Lise Pedersen, V. Vedsted Vej 64. Anna Bodil Petersen, V. Vedsted Byvej 20. Karen Lindberg Sørensen, Sdr. Farup Vej 36. Karen Marie Andreasen, V. Vedsted Vej 119.

2. række: Laura Andersen, Torsten Troelsen, Sprækvej 3. Bent Okholm, Ulvehøjvej 16. Johanne Friis, Mandøvej 28. Lise Madsen, Sdr. Farup Vej 27. Linda Thygesen, V. Vedsted Vej 67. Martha Friis, Mandøvej 28. Ina Hansen, V. Vedsted Byvej 10. Lone Jensen, Sdr. Farup Vej 50. Karen Okholm, V. Vedsted Byvej 24. Alice Westergaard, Okholmvej 3. Knud Erik Truelsen, Sdr. Farup Vej 42. Knud Rosenstand, Sdr. Farup Vej 24. Erik Bjerregaard, Sdr. Farup Vej 45. Jon Hune, V. Vedsted Byvej 55.

1. række: Knud Juel, Skole Allé 14. Svend Erik Christensen, Sdr. Farup Vej 54. Anders Knudsen, V. Vedsted Byvej 33. Erik Voss Laursen, Sdr. Farup Vej 55. Michael Andersen, V. Vedsted Vej 145. Henrik Hvass, Mandøvej 31. Preben Truelsen, Sdr. Farup Vej 42. Bjarne Sørensen, Mandøvej 14. Børge Legaard, V. Vedsted Vej 91.

Folkedanseropvisning ved Laura Andersen ca, 1956.

Første skoledag august 1960.

Fra venstre: 1. Dorthe Albrechtsen, V. Vedsted Vej 52. 2. Caja Nielsen, Vester Bjergvej 11. 3. Hans Jørgen Okholm, Sdr. Kirkevej 27. 4. Lajla Thygesen, V. Vedsted Vej 67. 5. Lærerinde Laura Toftdal Andersen. 6. Susanne Olesen, Præstevej 11. (Hun var kusine til Leon og Lene Olesen og rejste til Sjælland i 2. klasse) 7. Hans Holger Lassen, V. Vedsted Byvej 36. 8. Jane Sylvestersen, Sprækvej 4. 9. Bente Sørensen, Mandøvej 14.

 

Laura Andersen afløste Inger Margrethe Lassen i 1955 og var her til 1963. Hun kom fra et vinterlærerembede i Hunderup. Efter hende blev Inge Kromann, født 17. september 1936, ansat. Hun var dimitteret fra Vejle seminarium i 1962 og var på V. Vedsted skole til 1968, hvor hun blev afløst af Elly Hansen, født 2. maj 1946 i Skanderup sogn (Smalhale 4 og Mandøvej 20), dimitteret fra Kolding seminarium 1968.
Hrolf Thorulf (Skovvej 3) blev også ansat i de år, netop som han var dimitteret fra Ribe seminarium 1965. Han var født 5. november 1942 i København. Han oprettede Historisk Værksted, hvor han gjorde et stort arbejde. Se J. Kr. La Cour Madsens ”Ved Vadehavet”.

 

Udlånt af Anna Truelsen, Sdr. Farup Vej 42

I 1966 blev 7. klasse med lærer Aase Kjems, V. Vedsted Vej 48 flyttet fra Egebæk skole til V. Vedsted og i 1967 kom de øvrige klasser med lærerne Esben Mathiesen, Ribevej 2 (1967 – 1971, hvor han flyttede til Obbekær skole) og Birte Nissen (V. Vedsted Vej 26 C). Så var der pludselig 140 elever, hvoraf de ca. 70 kom fra Egebæk. Det var selvfølgelig med blandede følelser forældrene og lærere måtte se deres skole nedlagt og flyttet til V. Vedsted, men sammenføringen forløb uden de store problemer, til stor lettelse for alle parter.
Det gav mange møder og administration, så der var meget at ordne for Jens Karl i de år. Der blev bygget to pavilloner med fire klasseværelser og lærerværelse og flere lærere blev ansat.