scrolltotop

Trækærvej 3, Villa Wat. Egebæk

4. marts 2009, 11:13:19

 

Her boede Astrid og Thorvald Petersen. Det er et af de ældste huse i de fra V. Vedsted udflyttede ejendomme. Her var kro i mange år, thi huset lå lige ved den gamle landevej mellem Ribe og Skærbæk. Det første hus her er opført ca. 1805, og måske har der været kro her helt fra begyndelsen. I gamle papirer kaldes stedet Egebækholm. Den første, som boede her var:

Søren Pedersen Moesbøll.

1805-1816

Han var født 26. august 1751 på ejendommen Sdr. Kirkevej 1. Han blev gift 1. maj 1778 med Maren Christensdatter. Han overtog i 1777 gården, Mandøvej 14. Se der. Han afstod denne i 1792 til broderen, Peder Pedersen Moesbøll og sad derefter til leje i et hus i V. Vedsted. Han var nu en ældre mand, men købte dog en hedeparcel her ved den gamle landevej og lod opføre et hus. Om han holdt kro er ikke klart, men der blev i hvert fald oprettet kro kort efter hans død. Søren Pedersen Moesbølls kone, Maren Christensdatter døde 23. januar 1797, 55 år gammel. Han selv døde 1. april 1816, 64 år gammel. Han efterfulgtes af:

Peder Nissen Kjær.

1816-1828

Han var født ca. 1770, men ellers kendes intet til denne mand. Han døde 27. oktober 1828, 58 år gammel. Herefter blev kroen og ejendommen overtaget af:

Peder Lauridsen.

1828-1843

Han var født ca. 1775 og var ugift. Han boede i huset sammen med en ugift søstersøn, Laurids Pedersen, der var døvstum. Peder Lauridsen blev heller ikke gift, og i 1843 solgte han kro og ejendom til:

Mathias Frederik Sørensen.

1843-1855

Han var født 29. maj 1797 i Ullerup, Sundeved, og blev gift første gang 25. august 1844 med Mette Cathrine Bejer fra kroen i Kærbølling, Rejsby sogn. I kirkebogen for 1842 hedder hustruen Mette Kirstine Jessen med hvem Mathias Frederik Sørensen fik en datter:

· 1. Kirstine Sørensen, født 7. september 1842.

Mette Cathrine Bejer døde 8. december 1845, uden at der var født børn i ægteskabet. Mathias E. Sørensen blev gift anden gang 24. maj 1846 med Karen Bjerrum, der var født 19. august 1816 som datter af gårdmand Jep Jefsen Sørensen i Rejsby. Karen Bjerrum havde da hun blev gift en datter uden for ægteskab:

1. Anne Kristine Sørensen, født 27. september 1844. Faderen var en karl fra Jylland.
I ægteskabet med Mathias Frederik Sørensen fødtes følgende børn:

1. Mads Beier Sørensen, født 20. oktober 1846. Død 1. december 1846.
2. Dødfødt pigebarn, født 17. maj 1848.
3. Mathias Frederik Sørensen, født 8. maj 1849. Død 22. marts 1851, 1 år gammel.
4. Mathias Jepsen Sørensen, født 24. februar 1852. Konfirmeret 1866. Han blev gift 27. januar 1891 i Esbjerg med jordemoder Marie Kristensen, født Thorsen 19. februar 1849 i Kolding. Det var hendes 2. ægteskab.
5. Jens Hansen Sørensen, født 9. juli 1854. Konfirmeret 1869. Han blev gift 11. november 1884 i Varde med Marie Cathrine Nissine Henriette Jensen, født 27. november 1857 i Hjerting.
6. Ingeborg Cathrine Sørensen, født 30. november 1858 i Egebæk. Konfirmeret 1873.
Kort efter at det sidste barn var født i 1854 flyttede Mathias Frederik Sørensen til V. Vedsted, hvor han havde købt ejendommen, Sprækvej 3. Se der. Det var samme Mathias Frederik Sørensen, der i 1863 lod oprette en ny ejendom på Bjørnkærvej 5. Manden der købte ejendommen her var:

Laurids Jørgensen.

1855-1860

Han fik skøde den 30. december 1855 og drev krovirksomheden videre. Laurids Jørgensen var født 6. maj 1822 på Råhedevej 16 i Hviding sogn. Han var søn af Jørgen Lauridsen og Mette Marie Madsdatter. Jørgen Lauridsen var født på Høgsbrogård. Laurids Jørgensen blev gift med Lisbeth Christensdatter, der var født ca. 1817 i Grimstrup og datter af Christen Jensen og Christiane Pedersdatter. Familien sad først til leje i Yder Bjerrum, Yder Bjerrumvej 6, hvor der i 1854 fødtes en dødfødt datter. I 1855 købtes kroen i Egebæk på Trækærvej 3 og her fødtes datteren:

1. Marie Kirstine Jørgensen, født 4. august 1855. Hun blev 1892 gift med Anders Pedersen Jensen, Vester Bjergvej 8 og V. Vedsted Vej 145. De fik kroen Bjørnkærvej 1.
Hun var ægteparrets eneste barn. I 1860 byggedes den ny landevej mellem Ribe og Tønder, og da blev chancen for krogæster betydeligt forringet på det sted, hvor kroen ligger. I 1859 lod Laurids Jørgensen opføre bygninger til både kro og landbrug på Bjørnkærvej 1 og flyttede i 1860 ind i disse. Han tog jorden med fra stedet her og solgte de gamle bygninger med 1 tdr. land til:

Hans Andersen.

1860-1871

Han boede ikke i huset, men havde lejefolk i huset. Hans Andersen boede i Øster Vedsted. Han solgte ifølge skøde af 22. november 1871 ejendommen til:

Otto Georg Rudolf Clausen.

1871-1875

Han var født 21. oktober 1827 i Roskilde og var ubereden oversergent i grænsegendarmeriet i Egebæk fra 2. september 1868 til 1. juni 1875. Han var gift med Kathrine Magdalene David. Deres børn:

1. Anna Sofie Vilhelmine Clausen, født 1867. Død 3. september 1868, 1 år gammel.
2. Martine Vilhelmine Elisabeth Clausen, født 15. januar 1870.
3. Mathilde Marie Caroline Clausen, født 24. marts 1872. Hun døde af kighoste 17. februar 1873, 11 måneder gammel.
4. Doris Louise Kathrine Clausen, født 30. marts 1875. En tvilling.
5. Henrick Johan Mathias Clausen, født 30. marts 1875. En tvilling. Han døde 17. april 1875, 3 uger gammel.
Otto G. R. Clausen solgte stedet den 20. december 1875 til:

Henrik Christian Frederik Heise.

1875-1879

Han var oversergent ligesom sin forgænger. Han var født 26. november 1835 i Hamborg og blev gift 13. december 1866 i V. Vedsted kirke med Gunder Dorthea Bjerrum, der var født 21. april 1843 i V. Åbølling, Brøns sogn som datter af Laust Hansen. Se videre under V. Vedsted Vej 127. Familien sad først til leje i gården Skoleallé 4. Skovhuset, og her er de 4 ældste af deres børn født. Deres børn:

1. Laust Christian Frederick Heise, født 27. april 1867.
2. Marie Katrine Heise, født 7. februar 1869. Hun blev gift 23. oktober 1891 i Askov kirke med gaardmand Niels Peter Nielsen, født 12. maj 1868 i Malt sogn. De havde gård på Maltbækmark.
3. Karoline Heise, født 2. november 1871. Hun døde straks efter fødselen.
4. Ane Marie Karoline Heise, født 9. juni 1873.
5. Lovise Heise, født 24. juni 1876 i Egebæk.
6. Mathilde Theresia Heise, født 1. november 1878 i Egebæk.
Heise var bereden gendarm i Egebæk fra 13. marts 1865 til 21. marts 1865, hvor han kom til V. Vedsted ind til 5. juni 1875, hvor han igen flytter til Egebæk og gør tjeneste til 5. december 1878. Heise boede nu i ejendommen fra 1875 til 1879 og solgte dette år stedet til:

Jeppe Andersen.

1879-1892

I 1892 havde Jeppe Andersen udlejet huset til:

Niels Jensen Vadt.

1892-1907

Han var ubereden sergent i grænsegendarmeriet i Egebæk fra 4. juni 1879 til 1. maj 1905. Niels Jensen Vadt var født 17. marts 1843 i Skodborg og blev gift 1. gang med Hanne Marie Jepsen, født ca. 1854 i Kalvslund sogn, datter af Jeppe Andersen. Hanne Marie Jepsen døde 1. juni 1887, 32 år gammel.

Niels Jensen Vadt blev gift 2. gang 5. november 1892 i V. Vedsted kirke med Hanne Valentine Bendesen, der var født 1. august 1864 i Visby, datter af husmand Johannes Bendesen og Anna Aagesen. De fik følgende børn, mens de boede i Egebæk:

1. Hans Ebbesen Vadt, født 26. februar 1893.
2. Johannes Jensen Valentin Vadt, født 4. august 1894.
2. Jutta Anna Johanne Vadt, født 28. december 1895.
3. Hanne Marie Helga Vadt, født 6. november 1897
4. Maria Elisabeth Juliane Vadt, født 29. marts 1900.
5. Gustav Seeger Vadt, født 19. juli 1901.
6. Andreas Viggo Axel Vadt, født 21. maj 1904.. Han blev gift med Jensine Nielsen og blev bladsælger i Vamdrup. De fik en søn:
· 1. Kaj Seeger Wadt, født 11. januar 1927 i Vamdrup.

Familieefternavnet er ifølge kirkebogen Wadt.

Denne familie forlod sognet 1906. Jeppe Andersen boede ikke i huset, men i Kalvslund. Han solgte det i 1907 til:

Ane Kathrine Bredahl.

1907-1909

Hun var født 16. april 1859 i Skodborg. Hun var ugift, men havde et plejebarn, Andreas Peder Paul Raben Lange, der var født 6. september 1905. I 1909 byttede hun ejendom med Niels Karl Marius Valdemar Schmidt. Hun overtog huset, Ribevej 34, som han havde haft. Huset her ejes nu af:

Niels Karl Marius Valdemar Schmidt.

1909-1911

Han havde Trækærvej 22 inden gården her. Niels Karl Marius Valdemar Schmidt var født 15. oktober 1877 på en gård ved den gamle præstegård i Hviding. Faderen var Hans Lauridsen Schmidt. Valdemar Schmidt blev gift 1900 med Maren Jensen, der var født 6. maj 1878 i Sdr. Nissum. Se Sdr. Kirkevej 3, Degnetoftevej 3 og Ribevej 34. I ægteskabet fødtes følgende børn:

1. Hansine Kirstine Marie Schmidt, født 22. april 1899 i Sdr. Nissum. Hun blev gift 1917 med Jens Christian Lund. Se Vester Bjergvej 3.
2. Jenny Eleonora Schmidt, født 9. juni 1902. Gift med elektriker Fogtmann, Ribe.
3. Hans Christian Schmidt, født 27. oktober 1904. Konfirmeret 1919. Ugift. Bor i Ribe (1992).
4. Kirstine Tomine Schmidt, født 21. maj 1907. Hun blev 4. december 1927 gift i V. Vedsted kirke med smedesvend Hans Ingemann Schmidt, født 26. august 1903 i Lustrup.
5. Elias Maksimilian Schmidt, født 3. januar 1910. Konfirmeret 1924. Han druknede i Varde å 19. juni 1928, 18 år gammel.
Valdemar Schmidt bor 1917-18 på Degnetoftevej 3. 1918-1940 bor han i Digehytten, Vester Bjergvej 30. Han solgte i 1911 ejendommen her til:

Kristen Pedersen.

1911-1919

Han var født 20. januar 1844 i Ravning, Kalvslund sogn og blev gift 24. april 1872 med Karen Johansen Hjort, der var født 8. august 1846*) på ejendommen V. Vedsted Vej 58. De fik i deres ægteskab 5 børn. Se videre V. Vedsted Vej 42. Kristen Pedersen var nemlig ejer af denne ejendom, før han købte ejendommen her i Egebæk. Kristen Pedersen døde 6. august 1921, 77 år gammel. Hans kone, Karen Hjort døde 18. september 1915 i Egebæk, 68 år gammel. Det blev deres søn, der i 1919 overtog ejendommen. Han hed:

Peter Kristian Petersen.

1919-1966

Han var født 18. december 1870 på ejendommen V. Vedsted Vej 42. Han dimitterede 1904 fra seminariet i Ribe, og var lærer ved Skjoldbjerg skole i Vorbasse sogn fra 1904 til 1906. Han blev derefter førstelærer ved Lintrup skole i Holsted sogn 1906 – 1919. Han havde allerede i 1917 fået skøde på faderens ejendom i Egebæk. Peter Kristian Petersen blev gift 1909 med Ane Magdalene Nielsen, der var født 14. januar 1880 i Engesvang, Kragelund vest for Silkeborg. I deres ægteskab fødtes sønnen:

1. Thorvald Kristian Pedersen, født 20. januar 1910 i Lintrup ved Holsted.
Peter Kristian Petersen købte, mens han havde ejendommen, mange moseparceller fra gårdene i V. Vedsted og fik disse forandret til landbrugsjord. Peter K. Petersen døde 17. juni 1935, 64 år gammel. Ane Magdalene Pedersen drev gården videre ved hjælp af sønnen:

Øverst: Trækærvej 3 før 1954. Nederst: Trækærvej 3 1960.

Thorvald og Astrid på høstarbejde.

 

Thorvald Kristian Pedersen.

1966-2000

Han fik skøde på gården den 9. februar 1966. Hans moder, Ane Magdalene Pedersen, døde 22. november 1967, 87 år gammel. Thorvald Petersen blev gift 13. december 1938 i Silkeborg med Astrid Rigmor Lund Jensen, der er født 6. marts 1913 i Silkeborg som datter af Elisabeth og Peder Lund Jensen i Silkeborg. Thorvald Pedersens mor og Astrids mor var søstre. Astrid og Thorvald fik i deres ægteskab 4 børn:

 

1. Arne Pedersen, født 25. september 1939 i Egebæk. Han blev gift i juni eller juli 1961 i Ålborg, men ægteskabet blev opløst i 1976. De fik 3 børn i ægteskabet:
1. Morten Pedersen, født 4. november 1961 i Ålborg.

2. Kirsten Pedersen, født i foråret 1964 i Ålborg.

3. Lene Pedersen, født 12. april 1966 i Ålborg.

Han var telegrafist og flyttede i 1976 til Alicante i Spanien, hvor han blev gift igen. I dette ægteskab er der to børn. Arne Pedersen døde 10. november 1998, 59 år gammel.

2 Peter Pedersen, født 1. marts 1941 i Egebæk. Han blev gift 29. august 1964 i Filipskirken i København med Ulla Feddersen, født 12. december 1945. De har to børn:
1. Joan Pedersen, født 1. juni 1966 i Vor Frelser sogn, København. Hun blev gift med Peter Siim Madsen i Kr. Såby kirke 15. september 1990. Der er to børn: David og Camilla Siim Madsen, født 10. juli 1993. Ægteskabet er nu opløst. Joan er advokatsekretær.

2. Allan Pedersen, født 20. november 1967 i Vor Frelser sogn, København. Han er ugift.

Peter Pedersen var postbud i næsten 39 år, nu pensioneret. Ulla var kontorassistent, nu hjemmegående. De boede fra 1. november 1992 på deres skib ”Opal” beliggende i Holbæk Marina.

3. Lis Pedersen, født 13. december 1945 i Egebæk. Konfirmeret 1960. Hun har været gift, men nu skilt. Hun er frisør og bor i Varde.
4. Magda Pedersen, født 13. december 1945 i Egebæk. Konfirmeret 1960. Gift 3. august 1968 i Spørring nord for Århus med Freddy Hausgård Andersen. Han arbejder ved Århus kommune, og hun er kontorassistent i Århus.

I 1981 blev der foretaget en jordfordeling i området ved Egebæk, og her afstod Thorvald Pedersen det meste af jorden til gården. I dag er der ca. 1 ha. til ejendommen. Der er nævnt, at huset kaldes Villa Wat. Dette navn må henhøre til gendarm, Niels Jensen Vadt, der boede i huset ved dette århundredes begyndelse. Se ”V. Vedsted 1966”. Thorvald Pedersen har skrevet sine erindringer. Se ”Drengeminder”. Astrid Rigmor Pedersen døde 21. december 1994, 81 år gammel. Thorvald Petersen døde på Margrethegården 26. marts 2000, 90 år gammel. Begge er begravet fra V. Vedsted kirke og ligger begravet på de ukendtes på Ribe Gammel kirkegård. Gården blev nu af arvingerne solgt til:

Susann Katrine Truelsen & Klaus Porse

Trækærvej 6

Dette er en landbrugsejendom, som ejes af Verner Villadsen. Den 10. marts 1883 købte Povl Jensen Schmidt fra Rejsby ca. 2 ha. agerland lige vest for den gamle landevej af Johan Jensen Johansen, der ejede gården, V. Vedsted Vej 74. Her lod har 1883-84 opføre bygninger til et lille husmandssted.

Povl Jensen Schmidt.

1884-1900

Han var født 8. december 1827 i Rejsby på ejendommen R.25 som søn af Jens Jørgensen Schmidt og Hanne Cathrine Povlsdatter. Han blev gift 16. maj 1860 med Anne Lauridsen, der var født 9. oktober 1827 som datter af gårdmand Laurids Lauridsen og Maren Johansdatter. De var gårdfolk i Rejsby, men var begge født i Høgsbro. Han på Høgsbrogård og hun i Høgsbro kro. Povl Jensen Schmidt og Anne Lauridsen havde først hans fødehjem i Rejsby og her blev begge deres børn født:

1. Hanna Cathrine Schmidt, født 24. november 1861. Hun forblev ugift og var først husholder for broderen. Som ældre boede hun i huset V. Vedsted Vej 123.
2. Laurids Jensen Schmidt, født 16. juni 1865. Han fik senere ejendommen her i Egebæk.

Povl Jensen Schmidt flyttede i 1883 til Egebæk og her overlod han i året 1900 ejendommen til sønnen, Laurids. Povl Jensen Schmidt og hustru kom på aftægt hos en familie på Ribevej 34. Her døde Povl Jensen Schmidt 1. november 1913, 85 år gammel. Hans kone, Anne Lauridsen, døde 24. november 1916, 89 år gammel.

Poul Jensen Schmidt
Anna Lauridsen

Laurids Jensen Schmidt.

1900-1953

Han overtog ejendommen i 1900 og havde da søsteren som husholder, thi han blev først gift i 1916 og da med Emilie Severine Hansen, der var født 10. februar 1891 i Lustrup. De fik i ægteskabet 5 børn:

1. Poul Jensen Schmidt, født 7. februar 1917. Konfirmeret 1931. Han overtog senere gården sammen med broderen Karl. Død 2. februar 1973, 56 år gammel.
2 Niels Hansen Schmidt, født 2. marts 1919. Konfirmeret 1933. Gift 4. februar 1950 i V. Vedsted Kirke med Anna Bang, født 7. maj 1921 i Esbjerg, datter af Jens Petersen Bang og hustru Anne Marie Sørensen. En søn Bjarne Bang Schmidt bor Degnetoftevej 17.
3. Alfred Schmidt, født 2. juni 1921. Konfirmeret 1935. Se Trækærvej 26 og Hjortetoften 5.
4. Karl Jensen Schmidt, født 28. september 1923. Konfirmeret 1938. Overtog gården sammen med broderen Poul.
5. Hans Laurids Schmidt, født 9. november 1927 i Egebæk. Konfirmeret 1942. Han omkom ved en ulykke på Ribe Kammersluse den 3. oktober 1952. Han blev kun 25 år gammel.

Laurids Jensen Schmidt købte i 1916 huset Egetoften 1, som han ejede sammen med gården her. Laurids Jensen Schmidt døde 17. oktober 1940*), 75 år gammel. Hans enke overtog nu gården. Hun døde 4. maj 1953, 62 år gammel. Gården blev da overtaget af brødrene: *) kilde: Karl Jensen Schmidt

Familiebillederne på denne side er udlånt af Karl Jensen Schmidt, Trækærvej 10.

Emilie Sevenrine Hansen, Poul Jensen Schmidt og Laurids Jensen Schmidt

 

Poul & Karl Schmidt.

1953-1973

Ingen af disse to blev gift. Poul Schmidt døde 2. februar 1973 og ejendommen tilfaldt nu broderen:

Karl Jensen Schmidt.

1973-1986

Karl Schmidt havde til gården 26,8 ha. Han solgte denne i 1986 og købte et lille hus, som lå lige syd for gården, Trækærvej 10. Gården blev solgt til:

Verner Villadsen.

1986-

Han er født 22. maj 1960 på gården Tøndervej 37, Sdr. Farup Mark. Han er søn af Karen og Oluf Villadsen. Verner Villadsen blev gift 14. marts 1987 i V. Vedsted kirke med Karen Elisabeth Schmidt, der er født 20. april 1953 i Otterup på Fyn. Hun er datter af Inger og Alfred Schmidt. Se Trækærvej 26 og Hjortetoften 5. Karen og Verner Villadsen har 3 børn.

Trækærvej 7, Egebæk

 

Her bor Gitte Andersen og Bjarne Bang Jensen. Dette er en landbrugsejendom, som er oprettet 1866 på arealer, som er fraskilt gården, Degnetoftevej 1 i V. Vedsted. Manden, der lod opføre de første bygninger på dette sted var:

Frands Boesen.

1866-1895

Han var født 17. september 1829 i Tjæreborg, søn af Boe Pedersen og Kirsten Frandsen. Frands Boesen blev i foråret 1866 forlovet med Bodil Marie Jessen, der var født 22. januar 1842 og datter af gårdmand Jes Nielsen i V. Vedsted. Det unge par fik da 12 ha. mest hedejord fra hendes faders gård i V. Vedsted, Degnetoftevej 1, Vedstedgård. Her skulle nu opføres bygninger i 1866. Den 22. april 1866 døde Bodil Marie Jessen kort før hendes bryllup med Frands Boesen. Han blev da i stedet forlovet med hendes søster, Ellen Jessen, Degnetoftevej 1, der var født 5. juli 1840. De blev gift 27. juni 1867. De fik et barn:

1. Jes Nielsen Boesen, født ca. 1868. Død 8. januar 1869, 1 ¼ år gammel.
Ellen Jessen døde 11. maj 1869, 29 år gammel. Frands Boesen blev gift 2. gang 28. december 1869 i V. Vedsted kirke med Thomasine Knudsen, født 3. december 1841 i Alslev, datter af husmand Knud Thomsen og Mette Kirstine Jespersen. De fik flg. børn:

II-188

1. Jes Nielsen Boesen, født 20. februar 1870. Konfirmeret 1884.
2. Knud Peder Boesen, født 21. december 1871. Død 8. maj 1872.
3. Ellen Marie Boesen, født 26. februar 1873. Konfirmeret 1887.
4. Knud Peder Boesen, født 2. juli 1875. Konfirmeret 1890.
5. Mathea Kirstine Boesen, født 22. november 1877. Hun blev gift 4. marts 1906 i Esbjerg med Ferdinand Julius August Larsen, født 13. juli 1877 i Næstved, søn af skomagermester Christian Larsen og Inger Martine Christine Christensen, Næstved.
Thomasine Knudsen døde 10. marts 1879, 37 år gammel. Frands Boesen døde 1. maj 1895, 65 år gammel. Gården blev herefter solgt, og familien flyttede fra sognet. Den nye ejer af gården var:

Hans Henrik Jessen Pedersen.

1895-1928

Han fik skøde dateret 4. december 1895. Han var født 8. november 1861 i Brokær, Hjortlund sogn og søn af gårdejer Niels Pedersen og Cecilie Marie Hansdatter. Han blev gift 30. maj 1892 i Hviding kirke med Esther Maria Jacobsen, der var født i Lustrup 22. april 1879*) som datter af Simon Hansen Jacobsen og Gjertrud Marie Lassen. Hans Pedersen havde først en gård i Høgsbro. Høgsbrovej 20, men måtte flygte fra tyskerne. Her blev deres 3 børn født:

Ilfg. folketællingslisten fra 1916 er Esther Maria Jacobsen født 22. april 1870.

1. Jens Truelsen Pedersen, født 20. juli 1893. Konfirmeret 1908. Han fik gården her i 1928.
2. Cecilie Marie Pedersen, født 25. januar 1895. Konfirmeret 1909. Hun blev gift 2. april 1921 med gendarm Lars Poulsen Andsager, der var født i Bastrup, Vamdrup sogn 23. april 1893.
3. Niels Simon Hansen Pedersen, født 24. juli 1900. Død 17. juli 1905, 5 år gammel.
Han udvidede ved køb gårdens areal betydelig. Den 6. april 1920 døde Hans H. Pedersens kone, Esther Marie Pedersen, 49 år gammel. Hans H. Pedersen lod i 1927 opføre nyt stuehus til gården. Stalden var bygget 1914. Hans Pedersen kom på aftægt 1927 og døde ? Gården blev solgt i 1928 til sønnen:

Jens Truelsen Pedersen.

1928-1953

Han fik skøde på gården lyst 17. september 1928. Han var født 20. juli 1893 og blev gift 8. november 1927 i Seem med Johanne Grøndal Andersen, der var født 12. november 1897 i Seem som datter af Ellen Marie og Claudi Andersen. Johanne og Jens T. Pedersen fik i ægteskabet en datter:

1. Esther Pedersen, født 14. januar 1932. Konfirmeret 1946. Gift 1953 med Anders Bang Jensen.
Jens Truelsen Pedersen havde til gården ca. 57 tdr. land. I 1953 overlod Jens Pedersen gården i forpagtning til svigersønnen, Anders Bang Jensen, og lod opføre et nyt hus, Ribevej 1. Her flyttede Johanne og Jens Pedersen ind i 1953. Jens Truelsen Pedersen døde 21. juli 1961, 68 år gammel. Hans kone, Johanne, overlevede ham i 28 år. Hun døde 4. november 1989, 92 år gammel.

Anders Bang Jensen.

1953-1987

Han var forpagter af gården fra 1953 og fik skøde på denne i 1962. Han er født 8. marts 1925 i Stokbæk, Torstup sogn, (nord for Varde) som søn af Jens Bang Jensen og Elisabeth Nielsen. Anders Bang blev gift 7. november 1953 i V. Vedsted med datteren på gården, Esther Pedersen, født 14. januar 1932. De fik i ægteskabet 6 børn:

1. Ingrid Bang Jensen, født 4. juli 1954. Ugift, bor i Ishøj.
2. Hanne Bang Jensen, født 7. marts 1956. Gift med tømrer Knud Ahrenholt og bor i Alslev ved Varde.
3. Elisabeth Bang Jensen, født 5. februar 1958. Hun boede sammen med Verner Chr. Kaul i Gredstedbro. Han døde 17. april 2000.
4 Jens Bang Jensen, født 9. december 1959. Gift 16. september 1989 med Karen Marie Legaard. Se videre V. Vedsted Vej 74.
5. Bjarne Bang Jensen, født 23. april 1965. Han overtog fødegården 1987.
6. Pia Bang Jensen, født 26. november 1969. Bor sammen med Jens Pinborg Eriksen. Se Sdr. Kirkevej 37.
1954:  Anders Bang Jensen overtog Svigerforældrenes Gaard Matr. Nr. 3b m. fl. i Forpagtning i November 1953. Gaarden har været dreven af Svigerfaderen i 27 Aar. Bygningerne er opført: Stuehus 1927, Lade 1914, Stalden som er det gamle Stuehus er forandret i 1927, ligesom der er bygget ny Zinklade i 1927. Arealet er paa 57 Tdr. Ld. Besætningen i Dag er paa 10 Køer, 25 Ungkreaturer, 40 Svin, ingen Heste, men Traktor, 100 Høns. Iøvrigt er der alt i moderne Maskiner og Redskaber.

Anders Bang Jensen havde i 1989 40 ha. til gården, og han lod opføre flere nye driftsbygninger. I 1987 købte han parcelhuset V. Vedsted Vej 51 af dyrlæge N. K. Nielsen og flyttede ind i dette med hustru og svigermor. Gården solgte han til sønnen:

Bjarne Bang Jensen.

1987-

Han er født 23. april 1965, og han bor sammen med Gitte Andersen, der er født 1. marts 1964 i Kolding. Hun er datter af Anne Marie og Egon Andersen. Gitte og Bjarnes børn:

1. Charlotte Bang Jensen, født 22. februar 1988
2. Henriette Bang Jensen, født 12. oktober 1989
3. Christoffer Bang Jensen, født 21. juli 1994.

Trækærvej 10

 

Her bor i dag Karl Jensen Schmidt, der indtil 1986 ejede gården Trækærvej 6. Huset blev bygget 1963 af:

Andreas Christian Christensen.

1963-1983

Han havde tidligere ejet gården, V. Vedsted Vej 42 og efter den Ribevej 8. Nu fik han bygget dette hus, som aftægtsbolig. Andreas Christian Christensen døde 3. maj 1978, 78 år gammel. Hans kone, Marie Lausen døde 21. marts 1968, 66 år gammel. Efter hans død blev huset købt af:

Helle Jacobsen & Poul Laugesen.

1983-1986

De fik skøde tinglyst 27. oktober 1983. Poul Laugesen er født V. Vedsted Vej 19 og er søn af Arne og Inger Hansine Laugesen. De solgte huset til:

Karl Jensen Schmidt.

1986-2004

Han fik skøde lyst 31. oktober 1986. En søn til Karl Schmidts broder Niels, Bjarne Bang Schmidt, bor Degnetoftevej 17. Karl Jensen Schmidts familieforhold se under Trækærvej 6. Karl Jensen Schmidt døde 4. august 2004, 80 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt til:

UgeAvisen 17. august 2004. MINDEORD. Karl Jensen Schmidt født den 28. september 1923 døde onsdag den 4. august 80 år gammel. Karl var en af de rigtig gode, der fortjener et mindeord. Karl levede sit liv som ungkarl og landmand på Trækærvej. Han levede et nøjsomt liv med de store livsværdier i højsædet. Han tog sig kærligt af store og små, var altid hjælpsom, var ærlig og turde stå ved sin mening. I 1986 solgte Karl sin gård og gik ind i pensionisttilværelsen. Det var her, Karl kom ind i vores liv. Gennem hans mange besøg har vi lært ham at kende som en rigtig god ven, som vi havde en del interesser tilfælles med: vores forskellige dyr, landbrugslivet, naturen og egnen omkring os. Han repræsenterede de gode tidløse dyder som ærlighed, respekt, omsorg, nøjsomhed og hjælpsomhed. Karl plejede sin vennekreds med mange små besøg og tilbud om hjælp i enhver henseende. Ferietiden var den travleste for Karl. Han passede dyr, hus og have for venner og naboer. Karls hverdag i hans hjem på Trækærvej 10 var fyldt med daglige gøremål til det sidste. Han satte en ære i at passe og klare sig selv. Han havde en køkkenhave med kartofler og grønkål. Hønsene blev passet efter alle kunstens regler, der lå ikke et strå forkert i hønsehuset, og der blev holdt regnskab med hvert eneste æg. Franskbrødene var altid hjemmebagte. Der blev lavet varm mad i Karls køkken hver eneste dag. Han var god til at lave mad – den sidste aften ved mit besøg serverede Karl hjemmelavet ribsgrød. Vi og vores børn har fulgt Karl de sidste 17 år, han vil altid leve i vores hjerter, og vi vil mindes ham som noget af det bedste i vores hverdag. Han viste os, hvordan man kan leve uden stress og jag, hånd i hånd med de gamle dyder. Æret være Karls minde. Didde, Mia, Brian og Anne-Line Hellestrup, Lillemosevej 3.

Sergio Levi.

2005-

Han har siden begyndelsen af 1970´erne haft pizzarier, længst i Ribe, Meditarania i Sønderportsgade, siden ”Europa” i Havneby, Rømø og nu Vestergade 11 i Tønder. Sergio er italiener og kom oprindeligt hertil som musiker.

Trækærvej 16

 

Her bor Bent J. Kiholm og Pia Pedersen. Den første bygning på dette sted blev opført ca. 1855. I 1852 købte Peder Risbøl gården, V. Vedsted Vej 113. Se der. Han solgte i 1855 atter denne gård, men fraskilte et areal på 8½ ha., hvor han samme år lod opføre bygninger. Denne ejendom starter altså 1855 af:

Peder Risbøl.

1855-1871

Han var født 24. november 1822 og blev gift 8. maj 1852 med Anne Dorthea Andersen, der var født 1808 og datter af gårdmand Henrik Andersen i Roost. De fik ingen børn. De flyttede fra sognet 1871 og solgte ejendommen til:

Anders Jensen.

1871-1879

Han var født 16. februar 1821 på Højtoftegård, Sdr. FarupVej 50. Han overtog i 1853 gården, Skoleallé 4. Skovhuset. Se videre under denne ejendom. I 1871 solgte han gården i V. Vedsted og købte ejendommen her ifølge skøde af 19. oktober 1871. Her boede han nu sammen med sin kone, Anne Marie Margrethe Jefsdatter til sin død den 10. marts 1877. Han blev 56 år gammel. Han enke, Anne Marie, solgte i 1879 ejendommen og flyttede til V. Vedsted, hvor hun købte bygninger fra den nu nedlagte skole. Se Mandøvej 4. Den Gamle Skole. Ejendommen her blev solgt til:

Bejer Pedersen Søndergaard.

1879-1885

Han fik skøde 10. oktober 1879. Bejer Pedersen Søndgaard blev født 21. juni 1853 og blev gift 5. november 1880 i Gørding kirke med Karoline Frederikke Mortensen, født 8. februar 1856 i Gørding sogn. De fik mens de boede på ejendommen en datter:

1. Katrine Vilhelmine Søndergaard, født 7. juni 1881.
Det er ikke gået særligt godt for Bejer Pedersen Søndergaard, han har ikke kunnet klare sine økonomiske forpligtelser. Gården blev 1885 solgt af fogedretten til:

Niels Pedersen Søndergaard.

1885-1888

Han var gift med Marie Claudine Hansen Birch, født ca. 1851 og havde to børn:

1. Mette Kathrine Søndergaard, født 7. maj 1880 i Seem sogn. Konfirmeret 1895 i V. Vedsted.
2. Hans Pedersen Søndergaard, født 25. april 1887.
Om han var i familie med forrige vides ikke. Han havde kun gården et par år. Han solgte ifølge skøde af 9. januar 1888 ejendommen til:

Laurids Jensen Bæk.

1888-1917

Han var født 1. januar 1859 i Fole. Han blev gift 23. juni 1888 i V. Vedsted kirke med enken, Ingeborg Andersen fra Høm. Hun var født 1. maj 1847 i Skads. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Det var, mens Laurids Bæk havde gården, at den brændte. Denne katastrofe indtraf omkring 1910. Laurids Bæk og Ingeborg flyttede også bort fra sognet i deres alderdom, og de solgte i 1917 gården til:

Hans Joachim Breinholm Madsen.

1917-1942

Han var født 9. maj 1875 i Rejsby som søn af landmåler Peder Madsen og Anne Cathrine Hansen. Han havde en broder, Mads Peter Madsen, Tøndervej 54. Hans J. B. Madsen var ubereden gendarm i V. Vedsted fra 1. juli 1899 til 1. april 1900, hvor han blev gendarm i Egebæk til 11. april 1908. Han købte i 1903 en grund af Las Lassen i Egebæk. Det var Ribevej 34 og her lod han i 1902 opføre et hus. Han blev gift 4. december 1904 med Dorthea Kirstine Villadsen, der var født 13. maj 1883 i V. Vedsted på gården, Mandøvej 14, se der. Han solgte i 1908 huset på Ribevej til Valdemar Schmidt og mageskiftede samme år til gården Trækærvej 22 senere til Tørvevej 20. Denne ejendom solgte han i 1917 til Niels Frederik Rasmussen, og købte samme år gården her af Laurids Beck. I ægteskabet mellem Hans J. Breinholm Madsen og Dortheas Kirstine Villadsen fødtes 3 børn:

1. Aage Madsen, født 18. december 1905 på Ribevej 34. Konfirmeret 1920. Han døde som soldat i Sønderborg 3. december 1926, 20 år gammel. Han døde af meningitis.
2. Ragnhild Madsen, født 8. februar 1907 på Ribevej 34. Hun blev gift 3. juli 1929 med Jens Peter Nielsen Julius, født 6. december 1904. Han var søn af Frederik Theodor Julius, Hviding og Maren Nielsen, Sdr. Farup. Jens Peter Nielsen Julius var gårdmand i Lustrup. Ragnhild og Jens Peters børn:
1. Karen Julius, født 28. marts 1930 i Lustrup. Hun blev gift med Oluf Villadsen, Tøndervej 37.

2. Else Kirstine Julius, født 5. juni 1936 i Lustrup. Hun blev gift 28. maj 1966 i Ribe med Jens Kristian Pedersen, født 22. november 1934 i Igelsø, Fly sogn, som søn af fhv. gårdejer Søren Pedersen og Magrethe Krarup. Fik 2 børn.

3. Aage Julius, født 3. januar 1939. Gårdejer og bor Lustrupvej 7 i Lustrup.

4. Esther Andrea Julius, født 13. august 1942 i Lustrup. Hun blev gift 24. maj 1969 i Ribe med Jens Uwe Schnoor, født 23. oktober 1939 i Rise sogn som søn af tømrermester Otto Johannes Schnoor og Clothilde Petersen. 2 børn. Esther var sygeplejerske på Gram sygehus 1965-67. Siden 1967 på Ribe sygehus. Jens Uwe er tømrersvend i Roager.

5. Thora Julius, født 18. februar 1944 i Lustrup og hun blev gift 10. januar 1965 i Ribe med Viggo Lassen, født 23. juli 1942 i Roager. 2 børn. Thora Julius er medhjælpende hustru. Viggo Lassen er murermester.

6. Henning Julius, født 4. april 1947 i Lustrup og han blev gift i Ribe med Ella Jessen, født 31. marts 1945 i Lustrup. 2 børn. Henning er montør og Ella er kontorassistent.

7. Ninna Julius, født 2. oktober 1952 i Lustrup. Er pensionist og bor hjemme.

Jens Peter Nielsen Julius gik i skole i Hviding. Efter skolegangen blev han beskæftiget ved landbruget forskellige steder, værnepligten aftjentes i Borris i 1925 – hvorefter han havde et ophold på Haslev højskole m/ landbrugsundervisning. Jens Peter Nielsen Julius købte i 1929 en gård på ca. 38 tdr. land i Lustrup og drev denne indtil 1970, da sønnen Aage købte den.

Ragnhild Madsen gik i skole i Egebæk. Efter skolegangen blev hun beskæftiget ved husgerning både ude og hjemme hos forældrene indtil giftermålet. Ragnhild Madsen var hjemmearbejdende husmoder.

Ragnhild Madsen døde 9. september 1969 i Ribe, 62 år gammel.

3. Oskar Breinholm Madsen, født 2. oktober 1914 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1929. Han fik senere ejendommen her.

Hans Joachim Breinholm Madsen døde 11. september 1946, 71 år gammel. Hans kone, Dorthea Kirstine Villadsen, døde 7. februar 1956, 72 år gammel. I 1942 købte han huset Ribevej 52 og ejendommen blev overdraget til sønnen:

Oskar Breinholm Madsen.

1942-1996

Han var født 2. oktober 1914 og blev gift 15. november 1938 i V. Vedsted kirke med Inga Kaasgaard, der var født 30. april 1916 i Ferring ved Lemvig, datter af gårdejer Jens Kaasgaard og hustru Edele Lund, Ferring. I deres ægteskab fødtes 4 børn:

1. Kirsten Kåsgård Madsen, født 23. juli 1941. Gift 1962 med Villy Klausen. Se videre Tøndervej 72.
2. Birgit Breinholm Madsen, født 3. januar 1943. Hun blev gift 31. oktober 1964 med Klaudi Beck i Plougstrup, hvor han er født 28. maj 1936. 2 børn.
3. Britta Breinholm Madsen, født 22. december 1946. Gift med Frede Hansen 1. juli 1967. 2 børn.
4. Erling Kåsgård Madsen, født 28. marts 1950 i Egebæk. Gift med Jytte Levring 10. februar 1973. Har 2 børn og er skilt.
En broder til Inga Kaasgaard, Svend Aage Kaasgaard boede i en menneskealder hos familien her til sin død 15. november 1993, 84 år gammel. Inga og Oscar er omtalt i Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Inga Kaasgaard tjente i præstegården, Sdr. Kirkevej 20 i Johannes Martin Jensens tid. Oscar Breinholm Madsen døde 2. januar 1996, 81 år gammel og ligger begravet på V. Vedsted kirkegård. Inga Kaasgaard Madsen døde 26. august 2009, 93 år gammel.

Bent J. Kiholm & Pia Pedersen.

1996

De blev viet 30. september 2006 i V. Vedsted kirke. De har en datter:

1. Stine Horup Kiholm.

Trækærvej 17, Egebæk

 

Dette er et husmandsbrug, som er oprettet 1845. I 1844 solgte Jens Jensen på ejendommen V. Vedsted Vej 98 et areal på ca. 9 ha. hedejord, som lå øst for V. Vedsted by til:

Simon Pedersen.

1845-1876

Han var født 6. januar 1802 på ejendommen V. Vedsted Vej 141 og søn af snedker Peder Hansen og Else Cathrine Pedersdatter. Han var ungkarl og blev aldrig gift, men fik bygget hus her i 1845. Han var en af de første udflyttere fra V. Vedsted, der udelukkende flyttede ud for at skaffe sig en kummerlig tilværelse ved at dyrke heden op. Her boede han i 30 år og døde 24. marts 1875, 73 år gammel. Efter ham blev stedet overtaget af:

Laust Jørgensen Bendixen.

1876-1878

Han fik testamenteret ejendommen og flyttede ind i 1876. Han var født 21. oktober 1844 på ejendommen V. Vedsted Vej 141 og søn af Bendix Nielsen og Anne Marie Pedersdatter. Simon Pedersen, den forrige ejer, var hans morbroder. Laust Bendixen havde kun ejendommen i 2 år. Han solgte ifølge skøde juni 1878 til:

Niels Rasmussen.

1878-1881

Han var født i Barløse 21. februar 1851 og blev gift 3. september 1880 med Bothilde Kristine Nielsen, der var født 7. maj 1861 i Seem. Konfirmeret 1875. De fik ingen børn i Egebæk, thi allerede 1881 solgte Niels Rasmussen stedet til:

Nis Martin Andersen.

1881-1927

Han var født 23. maj 1850 i Nørå og var gift med Marie Cathrine Karstensen, der var født 19. oktober 1856 i Skads ved Esbjerg, datter af husmand Karsten Mathiasen og Johanne Katrine Pedersen. I deres ægteskab fødtes sønnen:

1. Andreas Nissen Andersen, født 13. november 1881. Konfirmeret 1896. De tog også en plejedatter:
2. Ida Lindberg, født 22. august 1894 i Lejrskov som datter af enken, Ane Marie Kirstine Lindberg i Lejrskov fattiggård. Konfirmeret 1909. Ida Lindberg blev gift 1919 med Jørgen Chr. Jørgensen. Se V. Vedsted Vej 33.
I 1927 købte Nis Martin Andersen huset V. Vedsted Vej 141 af Johan Tjørnelund og flyttede til V. Vedsted. Ejendommen her solgte han ifølge skøde af 12. november 1927 til:

Anders Jørgensen.

1927-1946

Han var søn af Peder Jørgensen og gift med Karoline Jørgensen, født Jepsen i Øster Vedsted. Hun havde med sig en datter:

· 1. Anna Johanne Jepsen, født 8. februar 1920 i Øster Vedsted. Konfirmeret 1934. Hun blev gift 22. april 1973 i Ribe Domkirke med Niels Christian Friis Johansen, født 19. november 1920 i Jagtholm, Tørslev sogn søn af Johan Marinus Johansen og hustru Kirstine Laurette, født Nielsen.

Han købte huset Ribevej 34 og solgte ejendommen her 30. juli 1946 til:

Bertel Madsen.

1946-1948

Han er født 5. oktober 1918 i Ø. Vedsted som søn af Peder Hansen Madsen og Elise Andrea Jessen. Gift 19. november 1942 i Hviding Kirke med Kirstine Marie Pedersen, født 23. maj 1920. De fik et barn:

· 1. Kathrine Petersen Madsen, født 2. oktober 1946 i Egebæk.

Se Tøndervej 72. Bertel Madsen solgte ifølge skøde af 2. september 1948 ejendommen til:

Poul Houborg.

1948-1949

Han havde ikke ejendommen et år. Han solgte ifølge skøde lyst 16. marts 1949 gården til:

Holger Guldberg Lauridsen.

1949-1953

Husmand af Egebæk født 22. august 1905 og blev viet i Tirstrup kirke med Johanne Marie Lauridsen, født 27. september 1913. De fik 2 sønner:

1. Knud Guldberg Lauridsen, født 12. september 1949 i Egebæk.
2. Thormod Guldberg Lauridsen, født 14. juli 1951 i Egebæk.
Holger Guldberg Lauridsen blev på gården i 4 år og solgte i marts 1953 til:

Johan Hansen.

1953-1953

Han solgte atter ejendommen i august 1953, altså samme år til:

Holger Pedersen.

1953

Han er født på Sjælland og gift med Anna. Han har nu til ejendommen ca. 10 ha. Efter at ejendommen i nogle år hyppigt skiftede ejer, har Holger Pedersen nu haft den i næsten 40 år.

Trækærvej 22

 

Dette husmandssted er oprettet i 1897. Det var Niels Andersen Okholm på gården Sdr. Kirkevej 17, der i 1897 lod opføre bygninger på dette sted på arealer, han havde indkøbt. Den 29. januar 1898 solgte han det lille brug til:

Mathias Mathiasen Christensen.

1898-1902

Han kom fra Sdr. Farup, hvor han siden 1891 havde ejet det lille sted på Præstevej, matr. nr. 51. Se videre under dette nr. Mathias Christensen solgte stedet ifølge skøde af 12. november 1902 til:

Niels Karl Marius Valdemar Schmidt.

1902-1908

Han var født 15. oktober 1877 i Hviding og gift 1900 med Maren Jensen. Ang. familieforhold se under Sdr. Kirkevej 3, Degnetoftevej 3 og Trækærvej 3. Ejendommen her var den første han købte efter at være blevet gift. Senere flyttede han utrolig meget rundt, og kom til at bo over 10 forskellige steder. Han boede dog i huset her i næsten 6 år. Den 1. juli 1908 blev tinglyst mageskifteskøde med Hans J. B. Madsen. Valdemar Schmidt flyttede nu til Ribevej 34, og ejendommen her blev overtaget af:

Hans Joachim Breinholm Madsen.

1908-1908

Han var født 9. maj 1875 i Rejsby. Hans familieforhold er beskrevet under ejendommen Trækærvej 16, som han købte 1917. Han var ubereden gendarm i V. Vedsted fra 1. juli 1899 til 1. april 1900, hvor han blev gendarm i Egebæk til 11. april 1908. Ejendommen her havde han kun i 1½ år. Den 8. december 1909 blev tinglyst et mageskifteskøde ifølge hvilken han afstod stedet her og fik ejendommen Tørvevej 20, som hidtil havde været ejet af Peder Nielsen Tjørnelund. Den nye ejer af stedet her er fra 1908:

Peter Nielsen Tjørnelund.

1908-1954

Han var født 10. februar 1877 på ejendommen, Bjørnkærvej 10 i Egebæk. Han var søn af Jacob Tjørnelund og Kirstine Pedersen Beck. Peder Tjørnelund blev gift 17. november 1904 med Anine Lorentsen, der var født 2. oktober 1884 og datter af Nis Lorentsen, Tørvevej 24. Peder og Anine kom hertil fra Tørvevej 20. Peter Tjørnelund og Anine fik 10 børn:

1. Jacob Tjørnelund, født 19. august 1905. Død ugift.
2. Ane Marie Tjørnelund, født 5. april 1907. Gift 5. juni 1931 i V. Vedsted med Niels Jensen Tryk, født 14. november 1905 i Hjortlund. Af deres børn kendes 2:
· 1. Arne Mathias Tryk, født 6. oktober 1933.

· 2. Peder Tjørnelund Tryk, født 14. maj 1935.

De boede på ejendommen (R. 72) i Rejsby fra 1931 til 1940.

3. Nis Lorentsen Tjørnelund, født 15. oktober 1908. Konfirmeret 1923. Han blev borgerligt ægteforenede 27. december 1940 af sognefogeden i V. Vedsted med Marie Agnete Hansen, født 28. februar 1920 som datter af Niels Hansen og Dorthea Sørensen. De fik 3 børn:
· 1. Willy Niels Peder Tjørnelund.

· 2. Freddy Hansen Tjørnelund.

· 3. Lilly Rosa Tjørnelund, født 27. august 1941..

Nis Lorentsen Tjørnelund døde 28. december 1997 i en alder af 89 år. Aknete Marie Hansen døde 20. juni 200 i Kolding i en alder af 80 år.

4. Kristian Kristensen Tjørnelund, født 15. juli 1910. Konfirmeret 1925. Boede i Abterp, Brede sogn.
5. Kirstine Tjørnelund, født 30. september 1911. Hun døde 7. september 1965, 53 år gammel. Begravet på V. Vedsted kirkegård.
6. Dagmar Tjørnelund, født 26. maj 1913. Konfirmeret 1927. Hun blev gift 8. marts 1938 i V. Vedsted Kirke med Peder Andreas Andersen, født 31. oktober 1909 i Hostrup, søn af husmand Christian Andersen og hustru Maren Andrea Mortensen, Hostrup. Dagmar og Peder boede i Guldager. Dagmar Andersen, født Tjørnelund, døde i Forum 29. januar 1995, 81 år gammel. Hendes mand, Peder A. Andersen døde 15. juli 1955, 45 år gammel. Begge er begravet på Bryndum kirkegård.
7. Aage Tjørnelund, født 3. oktober 1915. Konfirmeret 1930. Han overtog senere gården efter faderen.
8. Otto Tjørnelund, født 4. februar 1917. Konfirmeret 1931. Han var sømand. Bor i København.
9. Bodil Tjørnelund, født 15. april 1918 og død 19. april 1918, 4 dage gammel.
10. Ejner Tjørnelund, født 16. september 1922. Død 20. august 1923, 1 år gammel.

Peter Nielsen Tjørnelund og Anine flyttede i 1956 ind i huset, Egetoften 1 i Egebæk. Her døde Peter Tjørnelund 29. februar 1960, 73 år gammel. Hans kone, Anine, døde 6. december 1969, 83 år gammel. Gården var den 6. juni 1954 afstået til sønnen:

Aage Tjørnelund.

1954-1979

Han var født på gården 3. oktober 1915. Han havde til gården 14 ha. Han blev ikke gift, men boede sammen med Anne Marie Sørensen, der er født 2. februar 1907 i huset, Bjørnkærvej 4 A. Jorden blev solgt fra gården og i 1979 solgte Aage Tjørnelund bygningerne til Ida Margrethe Jensen. Han flyttede sammen med Anne Marie Sørensen ind i hendes hus, Bjørnkærvej 4 A.

Ida Margrethe & Tom Keld Jensen.

1979

Tom Keld Jensen er født 6. august 1935 i København som søn af Inger Dorthea Borggård og Kaj Vilhelm Jensen. Han er gift med Ida Margrethe Mathiasen, der er født 2. februar 1940 som datter af Aksel Åge Mathiasen og Angels Karoline Jepsen. Tom Jensen er arbejdsleder og har med Ida Margrethe 2 børn:

1. Frank Borggaard, født 20. april 1959 i Avedøre, København. Han blev gift 9. august 1986 i Seem kirke med Laila Svendsen. De bor Hjortetoften 4. Han er byggetekniker.
2. Thea Borggård Jensen, født 5. maj 1967 i Avedøre. Hun er fiskeimportør og flyttede i ca. 1993 til Hirtshals.
Tom Keld Jensen døde i ca. 1998. I ca. 1993 flyttede Brian Madsen, født 18. oktober 1966 ind i den lejlighed, som Thea Borggård Jensen havde boet i ind til da. Brian Madsen er søn af Svend og Gerda Madsen, V. Vedsted Vej 13.

 

Trækærvej 26

 

Bygningerne til denne ejendom er opført på dette sted i 1878. Den 26. november 1877 lod Jes Jørgensen Bejer, Smalhale 7 i V. Vedsted sin gård udstykke. Se Smalhale 7. Ved denne udstykning købte en mand fra Fyn ca. 4½ ha. her øst for V. Vedsted. Her lod han opføre bygninger til et lille husmandsbrug. Han hed:

Rasmus Rasmussen.

1878-1888

Han var født i Barløse sogn på Fyn 22. marts 1847 og blev gift 21. november 1880 i V. Vedsted kirke med Ane Sofie Bæk, der var født 1. marts 1856 i Rødding. De fik 3 børn:

1. Kirstine Rasmussen, født 4. september 1881.
2. Marie Kirstine Rasmussen, født 16. september 1883.
3. Rasmine Josefine Rasmussen, født 19. marts 1885. Hun døde 25. juni 1885, 3 måneder gammel.
Den 30. november 1885 døde Rasmus Rasmussens kone, Ane Sofie, 29 år gammel. Han flyttede da fra sognet i 1888. Ejendommen blev solgt til:

Hans Kristian Feddersen.

1888-1908

Han var født 26. oktober 1848 i Landby, Nr. Løgum sogn som søn af Fedder Bossen Feddersen og Cathrine Paulsdatter*). Han blev gift 2. november 1888 i V. Vedsted kirke med Maren Poulsen, der var født 17. maj 1861 på V. Vedsted Vej 40, Pjaltenborg, som datter af Mikkel Poulsen og Karen Hansen. Se også Tørvevej 20. Maren og Hans Chr. Feddersen fik 2 børn: *) kilde: Svend B. Troelsen

1. Fedder Bossen Feddersen, født 26. december 1889. Konfirmeret 1904. Død 12. marts 1905, 15 år gammel.
2. Karen Feddersen, født 23. maj 1892. Hun kom efter moderens død i pleje hos sin moster og onkel. Se V. Vedstedvej 64. Bartolin Andersen og V. Vedsted Vej 91. Niels Valdemar Lassen.
Hans Kristian Feddersens kone, Maren Poulsen, døde 3. marts 1897, 35 år gammel. Han har dog levet flere år efter. Han døde 1. juni 1907, 58 år gammel. Ejendommen solgt 1908 til:

Magnus Jørgensen Christensen Fjord.

1908-1917

Han fik skøde 2. februar 1908. Han var født i Hviding 13. august 1877 som søn af skomager Jørgen Mogensen Fjord og Maren Thomsen. Magnus Fjord blev gift 12. oktober 1907 med Maren Kirstine Langballe, der var født 25. oktober 1886 i Jedsted som datter af Christian Pedersen Langballe og Dorthea Nielsen. Maren og Magnus Fjord fik en søn:

1. Jørgen Kristian Fjord, født 6. december 1910. Konfirmeret 1925. Se videre V. Vedsted Vej 129 og 133.
Magnus Fjord solgte ejendommen her i 1917 og flyttede til V. Vedsted Vej 109, hvor han købte en mindre ejendom. Gården her blev solgt til:

Mikkel Hansen Poulsen.

1917-1926

Han fik skøde lyst 20. juni 1917. Han var født 8. februar 1892 på ejendommen, V. Vedstedvej 65 som søn af Hans Peder Poulsen og Ellen Marie Hansen. Mikkel Poulsen blev gift 27. marts 1917 i V. Vedsted kirke med Kirstine Hansen, der var født 13. marts 1895 på ejendommen Sdr. Kirkevej 27 i V. Vedsted som datter af Antoni Hansen og Mette Marie Andersen. Kirstine og Mikkel Poulsen fik 2 børn:

1. Peder Hansen Poulsen, født 19. september 1917. Død 21. september 1917.
2. Elisabeth Poulsen, født 30. august 1920. Hun var adoptivdatter. Hendes moder var ugift, Ingeborg Andreas Christine Andersen, der var født 29. oktober 1904.
Mikkel Poulsen tjente omkring 1918 i præstegården hos pastor Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20. Han købte i 1926 gård nr. 1. i Hviding og flyttede dertil med familien. Han solgte ifølge skøde lyst 10. november 1926 gården her til:

Theodor Knudsen.

1926-1945

Han var født 1. juni 1900 i Brøns som søn af postbud Thomas Knudsen og Ane Kathrine Nielsen. Theodor Knudsen blev gift 12. oktober 1926 i Hviding kirke med Anne Bothilde Lassen, der var født 24. november 1898 i Hviding som datter af Laurids Lassen og Marie Nielsen. Bothilde og Theodor Knudsen fik 3 børn:

1. Laurids Lassen Knudsen, født 3. februar 1928 på V. Vedsted Mark.
2. Thomas Knudsen, født 8. september 1932. Han var gift med Gudrun Jensen. Han var postbud og hjemmeslagter. De boede i Frifeldt, hvor han døde 26. maj 2003. Gudrun Jensen døde 6. december 2010 Begge er begravet på V. Vedsted kirkegård.
3. Anne Kathrine Knudsen, født 13. december 1934.
Theodor Knudsen kørte i flere år mælk til mejeriet i Sdr. Farup, men drev ellers gården, som var på ca. 17 ha. Han blev dog ikke en gammel mand, thi han døde 17. juli 1943*), 43 år gammel. Hans enke, Bothilde, solgte gården i 1945 og flyttede til et hus i Egebæk – Hviding, hvor hun døde 12. december 1975. Gården havde hun solgt til: *) jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård døde Theodor Knudsen 7. juli 1943.

Alfred Schmidt.

1945-1989

Han fik skøde lyst 17. november 1945. Han er født 2. juni 1921 på gården, Trækærvej 6, som søn af Emilie og Laurids Jensen Schmidt. Alfred Schmidt blev gift 22. juni 1946 i V. Vedsted Kirke med Inger Kathrine Frost, der er født 24. november 1924 i Sønderborg som datter af Margrethe og Kristian Frost. Inger og Alfred Schmidt har 2 adoptivbørn:

1. Leif Schmidt, født 19. juli 1948. Han har været sømand.
2. Karen Elisabeth Schmidt, født 20. april 1953. Hun er gift med Verner Villadsen. Se Trækærvej 6.
Alfred Schmidt købte mere jord til gården, så den kom op på 18 ha. Alfred Schmidt solgte gården i 1989 og købte hus i Egebæk. Hjortetoften 5. Alfred Schmidt døde 26. februar 2002, 80 år gammel. Inger Kathrine Schmidt, født Frost døde 31. maj 2005 på Margrethegården i Ribe, 80 år gammel. Gården blev solgt til:

JydskeVestkysten. DØDSFALD. Inger Kathrine Schmidt, Margrethegården, Ribe, er død, 80 år. Inger Kathrine Schmidt var født i Sønderborg, senere flyttede hun en del rundt med familien. Efter endt skolegang havde hun huslige pladser. I 1946 blev Inger og Alfred Schmidt gift, og hun flyttede ind på hans gård i Egebæk, hvor de i 40 år drev tradionelt landbrug. Efter at have solgt gården flyttede ægteparret til Hjortetoften i Egebæk-Hviding, hvor det boede i 17 år. De sidste år boede det i Obbekærparken. Inger Kathrine Schmidt var en meget flittig kvinde. Foruden at være gårdmandskone, strikkede hun til fabrikker, og hun påtog sig at reparere folks tøj og ændre det. Hun var ferm til alle slags håndarbejde, orkis, knipling, broderi samt hækling og strikning. I den sparsomme fritid holdt hun af at arbejde i haven, Hun havde en mangfoldighed af forskellige blomster i såvel haven som i udestuen. I 2002 døde Alfred Schmidt. For halvanden måned siden fik hun ophold på plejecentret af helbredsmæssige årsager. Foruden sønnen, Leif, som er bosiddende i Ribe, og datteren, Karen, i Egebæk-Hviding, efterlader Inger Kathrine Schmidt sig syv børnebørn.

Kristian Petersen.

1989

Han er født 15. oktober 1959 i Tvedhuse, Obbekær, som søn af Lilly og Jens Peter Petersen. Han blev gift 22. juli 1989 i Sct. Catharinæ kirke i Ribe med Birgitte Svendsen, der er født 23. september 1963 i Ribe som datter af Gerda og Leif Svendsen. Birgitte og Kristian har 4 børn:

1. Tina Svendsen, født 1. september 1982 i Ribe.
2. Klaus Petersen, født 29. januar 1986 i Egebæk.
3. Allan Petersen, født 2. januar 1994 i Egebæk.
4. Majbritt Petersen, født 29. maj 1995 i Egebæk

Kristian Petersen driver gården og Birgitte er medhjælpende hustru. Kristian Petersen oplyser, at han overtog gården her i 1985.