scrolltotop

Tørvevej

Tørvevej 2

11. marts 1999, 17:37:24

Denne ejendom er oprettet i 1876. V. Vedsted kommune købte i 1871 en parcel her, som ejedes af præsten i sognet, pastor Sørensen, Sdr. Kirkevej 20 og var lagt til huset matr. nr. 51 i Sdr. Farup. Denne parcel var fæstet af:

Klaus Pedersen Schulz.

1876-1903

Han var født 22. august 1852 i Gram som søn af Peder Schulz og Dorthea Rosendahl. Han blev gift 8. december 1876 med Dorthea Kristine Nielsen, der var født 23. september 1849 i huset matr. nr. 51 i Sdr. Farup. Klaus Schulz lod opføre en lille bygning her i 1876. Han fik skøde på jorden af V. Vedsted kommune lyst 31. januar 1877. Klaus Schulz startede her en lille ejendom. I hans ægteskab fødtes to døtre:

1. Dorthea Marie Schulz, født 5. november 1880. Konfirmeret 1895. Hun blev gift 10. juli 1904 i Sct. Catharinæ kirke i Ribe med Ferdinand Rens Carl Johan Eli Kjerrumgaard, født 2. september 1883 i Ribe, søn af ugifte Flora Antoinette Elisabeth Kjerrumgaard, Ribe. De havde ejendommen Tøndervej 54.
2. Marie Kathrine Schulz, født 25. februar 1884. Konfirmeret 1898. Hun blev gift med Niels Nicolaj Nielsen. De fik senere ejendommen.
I 1891 døde Klaus Pedersen Schulz´s kone, Dorthea. Klaus Schulz gik selv på ejendommen en del år, men i 1903 flyttede et ungt par ind på gården, og han kom på aftægt. Han blev dog ved med at eje gården til sin død 21. maj 1912, 59 år gammel. Den nye mand på gården var:

Jens Mikkelsen Jessen.

1903-1910

Han var født 21. oktober 1877 i Hviding, men forældrene flyttede til V. Vedsted i 1888. Se videre under V. Vedsted Vej 113. Han blev gift 1903 med Anna Kirstine Kjær, der var født 5. august 1875 i Jernvedlund. De fik følgende børn:

1. Peder Kjær Jessen, født 10. januar 1904. Konfirmeret 1918. Han boede i Bevtoft og Fjelstrup. Tømrer.
2. Dorthea Jessen, født 5. april 1905. Konfirmeret 1919. Ugift. Bor i København (1992).
3. Dagny Jessen, født 12. maj 1909. Død 12. oktober 1912, 3½ år gammel. En tvilling.
4. Jenny Jessen, født 12. maj 1909. Konfirmeret 1924. Gift 1931 med Holger Truelsen. Se Sdr. Farup Vej 2 og 6. Jenny boede Sdr. Kirkevej 4 i V. Vedsted. Hun er tvilling til forrige.
5. Dagny Jessen, født 9. maj 1913 i Sdr. Farup. Konfirmeret 1927. Gift 1. november 1936 i V. Vedsted Kirke med Hans Vejrup, født 9. juli 1910 i Nr. Farup. , søn af Søren Hansen Vejrup og huatru Meta Marie Bjørn af Nørre Farup. Dagny Vejrup, født Jessen, døde i Gredstedbro 14. februar 2003, 89 år gammel. Hendes mand, Hans Vejrup, døde i Gredstedbro 10. august 1994, 74 år gammel. Begge er begravet på Nr. Farup kirkegård. Tvilling
6. Julie Jessen, født 9. maj 1913. Konfirmeret 1927. Gift 17. august 1935 i V. Vedsted Kirke med møbelsnedker Aage Buck Hundevad, af Ulfborg, født 1. oktober 1907 i Skanderup Sogn, søn af gårdejer Hans Olesen Hundevad og hustru Bodil Kristensen Buch. Julie og Aage bor i Ulfborg. Tvilling
Den 21. maj 1912 døde Klaus Pedersen Schulz, 59 år gammel. Det blev nu datteren, Marie Kathrine Schulz og hendes mand, Niels Nicolaj Nielsen, der overtog gården. Jens M. Jessen byggede hus i 1910 på Sdr. Farup Vej 17 og flyttede dertil. Se også Sdr. Farup Vej 16.

Niels Nicolaj Nielsen.

1910-1918

Han var som nævnt gift med Marie Kathrine Schulz og de fik, mens de boede i Sdr. Farup, 2 børn:

III-21

1. Edith Nielsen, født 14. juli 1912.
2. Aage Nielsen, født 29. juni 1914
Niels Nicolaj Nielsen solgte gården ifølge skøde lyst 9. oktober 1918 til:

Simon Kristensen.

1918-1921

Han var gift med Giertrud Marie Jacobsen og de fik, mens de boede i Sdr. Farup en datter:

1. Erna Marietta Kristensen, født 22. august 1920. Hun blev gift 30. januar 1947 i St. Ansgar Kirke i Bramming med Niels Jessen af Grimstrup. Født 15. februar 1902, søn af husmand Simon Kristensen og hustru Gertruid Marie Jacobsen, Bramming.
Simon Christensen solgte ejendommen 1921 til:

Niels C. F. J. Nielsen.

1921-1927

Han fik skøde lyst 8. juni 1921. Han forpagtede omkring 1920 Den gamle Mølle i Sdr. Farup. Se Sdr. Farup Vej 27. Der kendes ud over dette intet til denne mand. Han solgte atter ejendommen i 1927 til:

Mads Peder Bjerregaard Jensen.

1927-begyndelsen af 1930´erne

Han var født 26. april 1903 i Øster Vedsted som søn af Hans Bjerregaard Jensen og Ane Kathrine Tilgaard. Se Sdr. Farup Vej 45. Han blev gift 30. marts 1928 i Rødding kirke med Kathrine Hansen, kaldt Tinne, født 8. juni 1900. De fik 3 døtre.

1. Anne Kathrine Jensen, født 8. februar 1929 i Sdr. Farup.
2. Kirstine Jensen, født 2. juli 1931 i Sdr. Farup.
3. Gerda Jensen, født 9. maj 1933 i Sdr. Farup.
I kirkebogen hedder Mads Peder: Mads Peter Tilgaard Jensen. Mads Bjerregaard solgte gården i begyndelsen af 1930’erne og blev chauffør i Lindknud. Han solgte gården til:

Søren Kristensen.

begyndelsen af 1930´erne-1939

Der vides intet om denne mand. Han blev kaldt Søren Denneme. Han solgte ejendommen ifølge skøde lyst 13. november 1939 til:

Hans Lassen Jessen.

1939-1947

Han var født 17. maj 1909 i Gadbjerg ved Toftlund og gift 7. november 1939 i Sct. Catharinæ kirke i Ribe med Helene Jessie Bruun, der var født 4. maj 1918 i Lustrup. De flyttede ind på gården i 1939. De fik følgende børn:

1. Anne Jessen, født 1. maj 1940 i Sdr. Farup. Bor i Helsingør.
2. Ole Marius Jessen, født 29. marts 1942 i Sdr. Farup. Han bor Hølleskovvej 38 i Spandet.
3. Bunde Bruun Jessen, også født 29. marts 1942 i Sdr. Farup. Han bor Fjærsted Byvej 4 i Spandet sogn. Han er tvilling til Ole.
4. Mary Jessen, født 13. august 1944 i Sdr. Farup. Hun bor i Sig ved Varde.
5. Sigrid Jessen, født 21. februar 1950 i Fjersted. Bor i Fjersted.
6. Aase Jessen, født 13. april 1954 i Fjersted. Boede i Rudme på Fyn, nu Odense.
Hans Lassen Jessen døde i 1978. Helene døde november 2006, 88 år gammel. De købte i 1947 en større ejendom i Fjersted og solgte gården her til:

JydskeVestkysten 16. november 2006. DØDSFALD. Helene Jessie Jessen, Områdecenteret Åhaven i Ribe, er død 88 år. Helene Jessie Jessen var født og opvokset på gården Lustrupdal i Lustrup ved Ribe som den yngste ud af en søskendeflok på syv. Efter skolegangen arbejdede hun et par år hjemme hos forældrene, inden hun kom ud at tjene som ung pige i huset forskellige steder. Efter giftermålet i 1939 med landmand Hans Lassen Jessen bosatte parret sig først i Sdr. Farup, hvor de købte en mindre landbrugsejendom. De første år af ægteskabet var præget af krigen, hvor mangel på tøj og brændsel blev større og større. I 1947 flyttede parret til Fjersted hvor de købte en større ejendom. Helene Jessie Jessen var sin mand en god hjælp og støtte, og hun forestod husholdningen og pasningen af børnene, der fik en god og tryg opvækst. I 1969 byggede parret et aftægtshus over for gården, der blev overtaget af sønnen Bonde Jessen. Helene Jessie Jessen, der blev enke i 1978, var kendt for sit altid lyse sind og gode humør. Hun elskede at samle hele familien omkring sig, hvor gamle minder blev vendt. Hun passede selv huset og haven, spillede kort og fulgte aktivt med i byens foreningsliv. Det gæstfrie hjem blev gerne besøgt af familie og venner. Helene Jessie Jessen flyttede ind på Områdecenteret Åhaven i Ribe i foråret på grund af sygdom. Hun efterlader sig seks børn, Anna i Helsingør, Ole i Hølleskov, Bonde i Fjersted, Maja i Sig ved Varde, Sigrid i Spandet og Aase der er bosat i Odense, samt børnebørn og oldebørn.

III-22

Aage Pedersen.

1947-1959

Han kom fra Sdr. Farup Vej 38, hvor han havde haft Krogaarden. Han havde tidligere haft ejendommen Den gamle Mølle, Sdr. Farup Vej 27. Der er oplyst om familieforhold. Aage Pedersen havde foruden landbruget her arbejde som mælkekusk på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Aage Pedersen solgte i 1959 ejendommen her til sønnen, Jeppe Pedersen. Han købte da i stedet ejendommen Præstevej 12 i Sdr. Farup.

Jeppe Peder Pedersen.

1959

Han fik skøde fra faderen lyst 3. februar 1959. Han er født 7. februar 1935 Sdr. Farup Vej 27 i Sdr. Farup. Gift 1973 i Ribe med Kirsten Schmidt Prahl, der er født 30. december 1940. Hun er datter af Rigmor og Johannes Prahl. Se Vibetoften 7. Kirsten og Jeppe Pedersens børn:

1. Birthe Pedersen, født 4. september 1960 i Sdr. Farup. Gift med Frede Mark. Han er husmand. De bor i Tødsø på Mors.
2. Susanne Elisabeth Pedersen, født 8. april 1962 i Esbjerg. Gift i 1983 med gårdejer Jan Nørgaard. De bor Nørremarken, Birkelev.
3. Frank Ansgar Pedersen, født 14. marts 1963 i Esbjerg. Han bor sammen med Inga i Arnum. Smedesvend.
4. Tine Pedersen, født 23. oktober 1973 i Ribe. Hun blev gift 14. juni 2003 i V. Vedsted kirke med Jesper Jørgensen, søn af Inga og Kaj Jørgensen, Smedegård ved Bramming.
Jeppe Pedersen har foretaget udvidelse af bygningerne og indkøbt mere jord. I 1990 begyndte han at bortforpagte jorden grundet bentøjet.

Orkanen 3. december 1999 ødelagde den nord/sydgående længe mod vest. Taget fløj ca. 300 m. og landede i træerne til Tørvevej 3. Nordgavlen på staldbygningen blæste ind.

JydskeVestkysten 10. februar 2000. Utrættelig konsulent får landbrugs ærespris. Dansk Familielandbrugs Ærespris gik til Jeppe Pedersen i Sdr. Farup. Han har i en menneskealder ydet en stor organisatorisk indsats. Af Hans Jørgensen. SDR. FARUP: Efter en utrættelig og uegennyttig indsats gennem snart en menneskealder for Dansk Familielandbrug, er Jeppe Pedersen, Tørvevej 2, Sdr. Farup, blevet hædret for denne indsats. På Dansk Familielandbrugs årsmøde på Nyborg Strand fik Jeppe Pedersen familielandbrugets ærespris overrakt af formanden fra amtsforeningen. – Jeppe Pedersen har gjort et kolossalt arbejde, og for amtsforeningen er han en uvurderlig hjælp. Han har alle dage haft en utrolig stor interesse for og engagement i sangen. Som vi siger, har han ideologien på det rette sted, siger formanden, Gunnar Schmidt, Lourup. Æresprisen uddeles en gang om året til en person, et par eller en organisation, der har gjort noget særligt for Dansk Familielandbrug. I dag får Jeppe Pedersen et beskedent honorar for at stå til rådighed som konsulent, som Gunnar Schmidt omtaler hans virke i organisationen. Men Jeppe Pedersen har alle dage haft en glødende interesse for det organisatoriske og udført et kæmpe arbejde på området.

Gammel Bonde. – Jeppe Pedersen udfører et stort arbejde inden for medlemsplejen. Han hjælper nye medlemmer til rette både med økonomiske sager og rent praktiske ting, ligesom han også hjælper gamle medlemmer. Som gammel bonde er der jo mange ting, Jeppe Pedersen kan hjælpe med. Han kan opstille budgetter, og han kan rent praktisk fortælle, hvordan en plov skal indstilles. – Vi har mange nye medlemmer, der er deltidslandmænd, og som har brug for lidt praktisk hjælp med både det ene og det andet for at komme i gang. Det arbejde er Jeppe Pedersen utrolig god til, siger Gunnar Schmidt.

JydskeVestkysten 27. december 2000. NAVNE. 60 ÅR. Kirsten Pedersen, Tørvevej 2, Sønder Farup, fylder 60 år på lørdag. Kirsten Pedersen er gift med Jeppe Pedersen, og gennem en længere årrække drev ægtefællerne på særdeles dygtig måde ejendommen på Tørvevej. Senere fik Kirsten Pedersen arbejde som servitrice, og gennem en længere årrække arbejdede hun restaurant Sælhunden i Ribe. Her var hun yderst vellidt og respekteret. Kunderne var altid sikre på en god og reel betjening af Kirsten Pedersen. På grund af sygdom måtte hun for en del år siden opgive arbejdet. Hun har interesseret sig meget for dilettant, og hun har været aktiv både på scenen og bagved. Ægtefællerne holder meget af at rejse, og ikke mindst Spanien holder de meget af at besøge. Kirsten Pedersen er meget gæstfri, og hjemmet på Tørvevej holdes i fineste stand.

Tørvevej 3

3. oktober 1997, 13:13:42

Dette hus er bygget i 1968 på et areal, der hørte til gården Højtoftegaard, Sdr. Farup Vej 50. Det var ejeren af denne gård, som lod huset opføre. Han hed:

Niels Lauridsen Jensen.

1968-1995

Han var gift med Kathrine Hansen. De flyttede ind i det nye hus i november 1968. Niels L. Jensen døde kort efter den 18. juni 1969, 64 år gammel. Hans enke, Kathrine boede en tid i huset og flyttede til Dagmargården, hvor dun døde 11. april 1995, 77 år gammel. Se videre om slægten under Sdr. Farup Vej 50, Højtoftegaard. Huset blev nu solgt til:

III-23

Leo Petersen Matzen & Lone Juel Matzen.

1995-

Leo Petersen Matzen er født 4. juli 1965 på Toftlundvej 16, Seem Mark som søn af Josias Johansen Matzen, Lintrup og Maren Marie Matzen (født Hundebøl), Fole. Han blev gift i V. Vedsted kirke 7. september 1996 med Lone Juel Jensen, født 8. februar 1975 i Kvong i Blåbjerg kommune som datter af Bonde Schmidt Jensen, Hygum ved Vester Nebel og Anne Marie Jensen (født Ebbesen), Barslund ved Sdr. Hygum. Leo og Lones børn:

1. Signe Juel Matzen, født 3. november 1997.
2. Tanja Juel Matzen, født 11. juli 1999.