scrolltotop

Tørvevej

Tørvevej 14. Skovbo

16. marts 1999, 10:06:42

Her bor Sanne og Jan Birkemose. Dette var indtil for få år siden en mindre landbrugsejendom. Bygningerne blev opført 1905 på et areal købt af Simon Nielsen Petersen, Tøndervej 69. Det var et areal, som oprindelig havde tilhørt gården, Præstevej 4 i Sdr. Farup. Der blev i 1905 oprettet et statshusmandsbrug, og den første ejer var:

Poul Christian Christensen.

1905-1929

Han boede først i bygninger fra den nedlagte skole i V. Vedsted, Mandøvej 4. Her boede han fra 1898 til 1902. Han flytter da til Egebæk, hvor han bor til 1905, da han overtager den lille ejendom her. Han var først gift med Ane Marie Christine Pedersen, der var født 1876. Hun døde 21. oktober 1908, 31 år gammel. Han blev gift anden gang med Ane Tomine Thulesen, der var født 29, marts 1874 i Nr. Vejrup. Deres bryllup stod 30. august 1912, datter af gaardmand Anders Thulesen af Vejrup sogn og hustru Nikoline Brun. Børnene fra første ægteskab:

1. Margrethe Christensen, født 24. oktober 1898 i V. Vedsted. Hun blev gift 16. juni 1922 i Ribe Domkirke med korporal Christian Buus Madsen, Burkal født 19. januar 1897 i Øster Hornum, søn af gårdejer Niels Bruun madsen og hustru Johanne Sørensen.
2. Kirstine Berteline Christensen, født 7. maj 1900 i V. Vedsted. Konfirmeret 1914.
3. Marie Christensen, født 15. oktober 1901 i V. Vedsted. Hun blev gift 25. april 1931 i Ribe Domkirke med Christian Bossen Feddersen, født 7. november 1903 i Nr. Løgum Sogn, søn af Bothilde Christine Feddersen.
4. Bertha Dorthea Christensen, født 17. februar 1903 i Egebæk. Hun døde 20. oktober 1903 i Egebæk, 8 måneder gammel.
5. Bertel Petersen Christensen, født 11. juni 1904 i Egebæk.
6. Berthe Dorthe Christensen, født 1. november 1905 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1920.
I andet ægteskab fødtes børnene:

1. Eiler Christensen, født 5. november 1912. Konfirmeret 1927.
2. Thorvald Nielsen Christensen, født 28. december 1914. Konfirmeret 1929.
3. Villi Christensen, født 19. august 1917
Ane Tomine Christensen, født Thulesen døde 22. april 1922 på Sdr. Farup Mark, 50 år gammel. Poul Christian Christensen solgte i 1929 ejendommen til:

Poul Kristian Poulsen.

1929-1941

Han solgte i 1941 ejendommen med 21. tdr. land, og flyttede til ejendommen, V. Vedsted Vej 137, hvis ejer nu flyttede ind på ejendommen her, og det var:

Anders Jepsen Beck.

1941-1984

Han var født 20. maj 1907 i Råhede, Hviding sogn som søn af karetmager Niels Christian Beck og Hansine Schmidt. Han blev gift 17. november 1937 i V. Vedsted kirke med Ane Marie Beck, der var født 15. november 1910. Se Tørvevej 24. De boede tidligere V. Vedsted Vej 137. De fik i ægteskabet 3 børn:

1. Hansine Kathrine Beck, født 14. marts 1940. Konfirmeret 1954.
2 Kathrine Beck, født 2. marts 1941.
3. Niels Christian Beck, født 6. september 1942. Konfirmeret 1957.
1954: BECK, ANDERS JEPSEN, Husmand, Tørvevej 14, S. Farup Mark, Hviding, er født i Hviding Sogn 20.5.1907. Forældre: Karetmager Niels Christian Beck og Hustru Hansine Schmidt. Bedsteforældre: FF Andres Beck. FM Anna. MF Iver Schmidt. MM Margrethe. Anders Jepsen Beck er gift med Anna Marie Beck, f. i S. Farup Mk. 15.11.1910. Forældre: Bøjle Madsen Beck og Hustru Kathrine Lorenzen. Bedsteforældre: FF Mads Beck. FM Hanne. MF Nis Lorenzen. MM Ane Marie. I Anders Jepsen Becks Ægteskab er 2 Børn: Hansine Kathrine 14.3.1940 og Niels Christian 6.9.1942. Anders Jepsen Beck overtog Ejendommen efter Poul Poulsen i 1941 med et Areal af 21 Tdr. Land. Bygningerne er opført ca. 1898. Siden Overtagelsen er der lagt nyt Tag 1952-53 samt bygget ny Lade i 1950. Besætningen i Dag er paa 5 Køer, 7 Ungkreaturer, 2 Heste, 9 Svin samt ca. 90 Høns. Der er ligeledes indlagt Lys og Kraft siden Overtagelsen, ligesom Jorden er blevet merglet.

Han solgte i 1984 huset og flyttede til Ribe. Her døde Anders Jepsen Beck 2. april 1994, 86 år gammel. Begravet på V. Vedsted kirkegård. Huset blev solgt 8. september 1984 til:

III-199

Jens Kristian Bruun.

1984-1988

Han købte den lille ejendom den 8. september 1984. Han var født ved Ribe Kammersluse 11. november 1958 og bor sammen med Mette Sieljacks, der er født 30. august 1957 i Ribe som datter af Magda og Heinrich Sieljacks. Jens Bruun arvede efter hans bedstefader et hus i V. Vedsted. Det var huset V. Vedsted Byvej 29. Mette og Jens Bruun flyttede nu til V. Vedsted og solgte i 1988 huset her til:

Ruth Fischer.

1988-2006

Hun overtog ejendommen 1988. Hun er født 27. maj 1938 som datter af Johanne og Chr. Hansen. Hun bor sammen med Sigfred Gothardsen, der er født i Enderup, Hviding sogn som søn af Anne og Sigurd Gothardsen. Sigfred Gothardsen var tidligere ejer af sin fødegård, som blev solgt til en søn, Sigurd Peder Gothardsen. Ruth Fischer, der er frisør, boede i huset sammen med Sigfred Gothardsen. De købte Ribevej 48 og solgte huset her i 2006 til:

UgeAvisen 20. juni 2006. NATURSKØNT. Et hyggeligt hus, med udhusbygning på 346 m2 i god kvalitet. Skøn fredelig beliggenhed ved skov og by. Pris: 1.098.000. Bolig: 102 m2. Grund: 9.698 m2. Stuer/værelser: 1-2. Opført: 1905.

UgeAvisen 15. august 2006. EJERSKIFTE. Sanne og Jan Birkemose har købt Tørvevej 14, V. Vedsted, af Ruth Friis Fischer. Ejendomsværdi: 560.000 kroner.

Sanne & Jan Birkemose.

2006-

Sanne Birkemose er født 15. februar 1978. Jan Birkemose er født 29. marts 1975. De har en datter:

· Mejse Birkemose, født 6. marts 2008.

Tørvevej 20

24. marts 1999, 19:41:02

 

 

Gårdene i Sdr. Farup ejede store arealer øst for landsbyen, kaldet Sdr. Farup Mark. Disse arealer blev ikke dyrkede, men lå hen i hede. I begyndelsen af 1850-erne flyttede unge mennesker herud for at starte en tilværelse. De byggede selv deres hus, hvis man kan kalde det sådan. Det var vel nærmere en jordhule, i hvert fald en meget dårlig bolig set med nutidens øjne. Her ude på en hedeparcel tilhørende gården, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund, opbyggede i 1853 en mand ved navn, Mikkel Poulsen en hytte. Han ejede ikke jorden, men havde vel forpagtet denne for en årrække.

Mikkel Poulsen.

1853-1861

Han var født 28. januar 1828 i Sneum som søn af Poul Mikkelsen. Han blev gift 5. november 1853 i V. Vedsted kirke med Karen Hansen, der var født 23. august 1823 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 3 i V. Vedsted. De fik 7 børn, og de 4 ældste blev født her ude på Sdr. Farup hede.

1. Hans Jørgen Poulsen, født 9. august 1854.
2. Anne Kirstine Poulsen, født 25. oktober 1855. Konfirmeret 1870. Hun blev gift med Bartolin Andersen. Se V. Vedsted Vej 64.
3. Karen Marie Poulsen, født 20. august 1857. Hun blev gift 29. juli 1880 med Las Peder Lassen, der var født i Alslev 5. januar 1855. De fik en datter:
· 1. Karen Marie Frederikke Poulsen, født 11. juni 1881.

Han rejste til Amerika i 1881.

4 Anne Marie Poulsen, født 12. juli 1859. Hun fik ejendommen efter faderen.
5 Maren Poulsen, født 17. maj 1861. Hun blev gift 12. oktober 1888 med Hans Christian Feddersen, der var født i Nr. Løgum 26. oktober 1848. Se Trækærvej 26.
6. Hans Peder Poulsen, født 20. november 1863. Han blev gift 6. november 1888 med Ellen Marie Hansen. Se V. Vedsted Vej 65.
7. Poul Poulsen, født 28. maj 1866.
I 1861 købte Mikkel Poulsen et andet hus og flyttede fra Sdr. Farup Mark. Se videre V. Vedsted Vej 40 . Huset her blev afstået til:

Berthel Clausen Christensen.

1861-1863

Han var født 1794 i Plovstrup søn af Christen Lauritzen og Karen Nielsdatter. Han blev gift 23. oktober 1821 i V. Vedsted med Mette Margrethe Jensdatter, Okholmvej 3. De havde siddet i et lejehus i Sdr. Farup. De flyttede nu i 1860 ind i det lille hus på Sdr. Farup hede. De fik 4 børn:

1. Jens Bertelsen, født 12. december 1819 i V. Vedsted.
2. Karen Berthelsdatter eller Berthelsen, født 24. juni 1822 i Sdr. Farup. Konfirmeret 1837. Hun blev gift med Anders Jensen, Sdr. Farup Hedevej 3.
3. Anne Clausen eller Bertelsen, født 19. november 1824 i V. Vedsted. Konfirmeret 1843.
2. Christen Clausen, født 10. april 1827 i V. Vedsted. Konfirmeret 1845. Han overtog ejendommen.
Se http://www.agerbaeks.dk/slaegt/html/fam028xx/fam02810.htm

Berthel Clausen Christensen døde 20. november 1861, 67 år gammel. Ejendommen blev overtaget af sønnen:

Christen Clausen.

Han var født 10. april 1827 i Sdr. Farup og blev gift 26. november 1858 i V. Vedsted kirke med Dorthe Margrethe Pedersen, der var født 25. september 1828 i Emmerlev som datter af Thyge Jensen Mærsk. Dorthe og Christen Clausen fik en søn:

1. Berthel Clausen, født 3. december 1858.
Se http://www.geocities.com/alsborg_it/ind0005.html

Christen Clausen døde 9. februar 1860 og faderen, Bertel Clausen Christensen, døde 20. november 1861. Christen Clausens enke, Dorthe, blev gift igen den 5. september 1863 med:

Hans Clausen Niemann.

1863-1898

Han var født 12. november 1824 i Ditmarsken. Han fik sammen med Dorthe Margrethe 3 børn:

1. Johan Frederik Jokum Hartvig Niemann, født 6. oktober 1863. Konfirmeret 1878. Efter kirkebogen bor konfirmanden da på Fattiggården, Degnetoftevej 2 i V. Vedsted
2. Ane Kristine Meta Engeline Marte Katrine Niemann, født 11. juli 1866. Konfirmeret 1881, hvor hun var på fattiggården. Hun blev gift 22. oktober 1892 i Brøns kirke med Peter Andersen Gram, født 28. juni 1836 i Brøns. Ane Niemann døde 15. maj 1927, 60 år gammel i Brøns.
3. Rejmer Thyko Peter Valdemar Niemann, født 24. august 1867. Konfirmeret 1882. Han bor også på fattiggården ved sin konfirmation.
Se http://www.geocities.com/alsborg_it/ind0021.html

Det var ikke navne børnene savnede, men ellers havde de intet og en dag forsvandt faderen. Ingen vidste, hvor han var, da moderen, Dorthe, døde 12. februar 1876, 47 år gammel. Hun var da under fattigvæsenet. Hvad der blev af børnene vides ikke, men Hans Clausen Niemann vendte en dag tilbage og døde 20. januar 1898, 73 år gammel. Han var da under fattigforsørgelse. Huset, hvis man kan tale om hus, blev nu overtaget af:

Evald Hansen Feddersen.

1898-1903

Han var født 1856 i Seem sogn som søn af husmand, Chr. Feddersen i Spandet. Evald Feddersen var ugift, og det var ham, der købte jorden, hvor huset lå. Han købte jorden af gårdmand i Sdr. Farup, Niels Jepsen Madsen på gården, Sdr. Farup Vej 46. Det er muligvis ham, der har opført de første reelle bygninger på stedet. Evald Hansen Feddersen døde som ungkarl og husmand på Sdr. Farup Mark den 23. februar 1903. Hans arvinger solgte ejendommen i 1903 til:

III-201

Peter Nielsen Tjørnelund.

1903-1909

Han fik skøde lyst 23. december 1903. Han var født 10. februar 1877 på ejendommen, Bjørnkærvej 10 i Egebæk. Han blev gift 17. november 1904 med Anine Lorentsen, der var født 2. oktober 1884 på ejendommen Tørvevej 24. Se videre angående børn og familieforhold på Trækærvej 22. Den 8. december 1909 mageskiftede Peter Tjørnelund ejendommen her med:

Hans Joachim Breinholm Madsen.

1909-1917

Han overtog nu landbruget her. Peder Tjørnelund overtog Madsens ejendom, Trækærvej 22. H. J. B. Madsen var født 9. maj 1875 i Rejsby. Han var ubereden gendarm i V. Vedsted fra 1. juli 1899 til 1. april 1900, hvor han blev gendarm i Egebæk til 11. april 1908. Han havde tidligere boet i huset, Ribevej 34. Dette hus mageskiftede han i 1908 med Valdemar Schmidt og overtog Trækærvej 22. Det var denne ejendom han nu igen mageskiftede med gården her. Angående Hans J. B. Madsens familieforhold er de beskrevet Trækærvej 16. I 1917 købte han gården Trækærvej 16 af Laurids Beck og flyttede dertil. Gården her solgte han til:

Else og Peter Rasmussens bryllupsbillede fra 1963.

Peter Rasmussen.

1962-ca. 1998

Han fik skøde på gården 1962 og blev gift i 1963 med Else Agger, der er født 24. december 1929 i Rom, Ringkøbing amt. Hun er datter af Anna og Holger Agger, Bøvlingbjerg. Else og Peter Rasmussen fik en datter:

1. Ellen Birgitte Rasmussen, født 6. juni 1965 i Ribe. Hun bor Holger Danskesvej 71, Frederiksberg. Studerende.
Peter Rasmussen døde 2. december 2008, 88 år gammel. Han var landmand og Else er musiklærer. Jf. vejviseren 1998 er Else og Peter Rasmussen flyttet til Engdraget 29 i Ø. Vedsted. I stedet bor her nu:

Lise-Lotte B. Nielsen & Børge M. S. Pilegaard.

ca. 1998-2001

De bor her kun i nogle få år, for jf. vejviseren for 2001 bor her nu:

Carl Nissen.

2001-

Jf. vejviseren for 2003 bor Per Nissen nu også her.

Tørvevej 24

16. marts 1999, 10:06:06

 

 

Her bor i dag Kristian Møller Kristensen i et stort parcelhus. Tidligere var stedet et husmandsbrug. Ejendommen er startet herude på Sdr. Farup hede, hvor de første beboere boede i jordhuler eller også et meget simple huse, som var selvbyggede. Det første hus her blev opført ca. 1847 af:

Peder Nielsen.

1847-1867

Han var født 28. juni 1805 i V. Vedsted som søn af Niels Pedersen og Else Pedersdatter. Han blev gift 26. maj 1838 i V. Vedsted kirke med Anne Pedersdatter fra Sneum sogn, hvor hun blev født 1807. De boede i Yder Bjerrum, Yder Bjerrumvej 6. De fik i ægteskabet 5 døtre, alle født i Yder Bjerrum:

1. Anne Marie Pedersen Bæk, født 1. maj 1839 i Yder Bjerrum. Død som lille.
2. Else Pedersdatter Bæk, født 2. oktober 1840 i Yder Bjerrum. Konfirmeret 1855.
3. Anne Marie Pedersen Bæk, født 22. maj 1842 i Yder Bjerrum. Konfirmeret 1858. Gift 1865 med Nis Lorentsen fra Nørbølling. Han overtog senere ejendommen.
4. Kirstine Petersen Bæk, født 6. marts 1844 i Yder Bjerrum. Hun blev gift 1872 med Jacob Tjørnelund. Se Bjørnkærvej 10 i Egebæk.
5. Ane Pedersen Bæk, født 7. marts 1844, tvilling. Konfirmeret 1858. Hun blev gift 18. november 1865 i Føvling kirke med skrædder i Sorrild Peder Lorensen, født 9. december 1831 i Folding sogn. Han må være død, idet Ane Pedersen Bæk gifter sig anden gang 6. juli 1880 med Frederik Sørensen, Bjørnkærvej 5, Egebæk.
Peder Nielsen var foruden husmand også gartner og er omtalt i Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Peder Nielsen døde som aftægtsmand 6. januar 1885, 79½ år gammel, og hans kone, Anne Pedersdatter, døde 21. oktober 1881, 74 år gammel. Stedet blev ifølge skøde af 27. marts 1867 overdraget til svigersønnen:

Nis Lorentsen.

1867-1903

Han var født 12. juli 1836 i Nørbølling som søn af Lorents Johansen. Han blev gift 18. maj 1865 med datteren på stedet, Anne Marie Pedersen Bæk. I deres ægteskab fødtes 7 børn:

1. Ane Marie Kirstine Lorentsen, født 29. september 1865. Konfirmeret 1879. Hun blev gift med Theodor Jepsen Petersen fra Hillerød og bosat i Spandet, hvor de fik en datter, Amalie Marie Petersen, der blev gift med Wilhelm Friis Nielsen, Sdr. Farup Vej 60.
2. Peder Nielsen Lorentsen, født 20. februar 1867. Se V. Vedsted Vej 129.
3. Dorthea Kirstine Lorentsen, født 2. januar 1869. Kofirmeret 1883. Hun blev gift 18. juni 1896 i Hviding kirke med Peter Nissen Westergaard, født 12. februar 1863 i Høgsbro, søn af Nis Petersen Westergaard og Bodil Marie Nielsen i Høgsbro. De boede på Vestergård i Høgsbro.
4. Lavrine Petrea Lorentsen, født 4. september 1873. Konfirmeret 1888.
5. Kirstine Marie Lorentsen, født 5. maj 1877. Hun blev gift 11. oktober 1899 med mejerist Peder Jørgensen Junker, der var født i Dover 22. maj 1874.
6. Katrine Lorentsen, født 27. december 1879. Konfirmeret 1894. Hun blev gift med Bøjle Madsen Beck, og de fik stedet i 1903.
7. Anine Lorentsen, født 2. oktober 1884. Konfirmeret 1899. Hun blev gift 17. november 1904 med Peder Nielsen Tjørnelund. Se Tørvevej 20 og Trækærvej 22.
Nis Lorentsen var vejmand på den i 1860 nyanlagte landevej mellem Ribe og Skærbæk. Han kom i 1903 på aftægt sammen med konen, Anne Marie Bæk. Hun døde 28. maj 1919, 77 år gammel, og han døde 12. december 1925, 89 år gammel. I 1903 blev den lille ejendom overtaget af svigersønnen:

Bøjle Madsen Beck.

1903-1950

Han var født 22. december 1875 i Seem som søn af Mads Jessen Beck fra Lustrup. Han blev gift 28. november 1903 med Katrine Lorentsen, der var født på stedet. De fik 4 børn:

1. Johanne Kirstine Beck, født 27. marts 1906. Konfirmeret 1920. Hun blev gift med Niels Madsen Christensen. Se Sdr. Farup Vej 54.
2. Nis Madsen Beck, født 9. september 1908. Konfirmeret 1923. Han fik senere fødehjemmet.
3. Ane Marie Beck, født 15. november 1910. Konfirmeret 1925. Hun blev gift med Anders Beck. Se V. Vedsted Vej 137 og Tørvevej 14.
4. Mary Beck, født 28. februar 1914. Konfirmeret 1928. Hun blev gift med Thomas Hansen, V. Vedsted Byvej 14.
Kathrine og Bøjle Beck flyttede i 1950 til V. Vedsted, hvor de købte huset, V. Vedsted Vej 143. Ejendommen her afstod de til sønnen:

Nis Madsen Beck.

1950-1969

Han er født på ejendommen 9. september 1908 og blev gift 1954 med Metha Wollesen, der var født 28. marts 1916. De fik en datter:

1. Anna Kathrine Beck, født 30. november 1954. Hun bor nu sammen med Arne B. Hansen, Jernvedvej 212.
I 1969 solgte Metha og Nis Beck huset og flyttede til Ribevej 3. På dette tidspunkt var jorden til ejendommen frasolgt gennem jordfordeling. Huset blev solgt 1. april 1969 til:

Niels Hansen.

1969-2000

Han er født 19. januar 1942 i Ullerslev på Fyn. Han er gift med Ingelise Friis-Lausen, der er født 1. juli 1946. Hun er omsorgsmedhjælper. De har 3 børn:

1. Winnie Hansen, født 14. april 1968, Øster Vedsted Mark. Hun blev gift 7. februar 1992 med Bo Schneider. De bor i Hviding.
2. Claus Hansen, født 25. maj 1971.
3. Leif Hansen, født 25. marts 1975.
Ingelise og Niels Hansen foretog omfattende forbedringer af huset, som de solgte i 1999 til:

JydskeVestkysten 6. februar 2000. Ejerskifte. Niels E. Hansen har solgt Tørvevej 24, Vester Vedsted, til Kristian M. Kristensen. Ejendomsværdi 560.000 kroner.

Kristian Møller Kristensen.

2001-

UgeAvisen 28. april 2009. NYHED. Landlige omgivelser nær Ribe. U-formet ejendom beliggende ca. 5 km. syd for Ribe by, hvortil der bl. a er cykelsti. Nyere badeværelse, toilet og nyere fyr til piller/fast brændsel. Kontantpris: 1.125.000 kr. Gund: 2.996 m2. Bolig: 266 m2. Byggeår: 1877. Værelser: 6.

Tørvevej 30

16. marts 1999, 10:05:32

 

 

Svend Erik Frandsen.

1982

Svend Erik Frandsen er født i 1934 i Darum og blev gift med Jenny Frandsen. De fik 2 sønner:

1. Finn Frandsen, født ?. Han bor Tøndervej 66 og er gift med Gitte Ager Frandsen.
2. Jan Vestergaard Frandsen, født 25. marts ?. Han bor hjemme.

Svend Erik Frandsen døde 13. september 2000, 66 år gammel.

JydskeVestkysten, 13. september 2000. DØDSFALD. Pelsfarmer Svend Erik Frandsen, Tørvevej 30, Sdr. Farup mark er efter kort tids sygdom død, 66 år. Svend Erik Frandsen voksede op i Darum i en søskendeflok på fire. Som ung var han beskæftiget ved landbruget, og senere arbejdede han i mange år som buschauffør hos DSB. Samtidig med dette job begyndte Svend Erik Frandsen at arbejde med minkavl og byggede hurtigt en farm op, hvilket betød, at det efterhånden blev til et fuldtidsjob, og gennem årene hvor farmen er blevet udbygget, har det betydet, at den i dag fremtræder som en mønsterfarm, hvor kvaliteten i pelsen på dyrene altid er i top. Svend Erik Frandsen har altid sat dyrenes velfærd meget højt, og det har været kendetegnende for ham, at der altid har været god orden på farmen. Svend Erik Frandsen var en hyggelig mand, som alle satte stor pris på at være sammen med så vel i det daglige som i selskab. Svend Erik Frandsen efterlader hustruen Jenny Frandsen, som han var gift med i 38 år, samt to sønner Finn og Jan, svigerdatteren Gitte og barnebarnet Christian.

Tørvevej 34

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget, højst sansynligt i slutningen af 1960´erne. Grunden er på 8.500 m2 og huset opført af:

Søren Mulvad.

slutningen af 1960´erne-1982

Søren Mulvad var gift med Lilly Holm Nielsen. Af børn kendes:

Jørn Rohde Mulvad. Konfirmeret 1976. Han bor Egebækvej 1.

Søren Mulvad døde inden 1982. Lilly Holm Nielsen døde 21. april 2004 på Margrethegården i Ribe. Hun havde i 1982 solgt ejendommen til:

Lissi & Poul Antonsen.

1982

De kom fra Terpagervej 9 i Ribe. Poul Antonsen er født 13. april 1940 i Ribe. Han blev gift 29. august 1964 i Ribe med Lissi Schmidt fra Tjæreborg. Lissi og Poul har 2 børn:

1. Winni Antonsen Schmidt, født 10. marts 1965. Hun er sygeplejerske og bor Egerntoften 4 i Egebæk.

2. Line Antonsen. Hun har en datter, Lisa Kvist Antonsen, født 6. maj 1995. Konfirmeret 2009. Line er overassistent ved embedslægerne i Ribe Amt.

Lissi er sygehjælper og Poul er pedel.

UgeAvisen 23. august 2005. TILLYKKE. Søndag den 28. august 2005. Katja Aarhus Antonsen, Tørvevej 34, Ribe, 1 års fødselsdag.

Tørvevej 36

Dette hus er bygget i 1965 på en 719 m2 stor grund. Første kendte ejer er:

Magnus Vestergaard.

19??-

Han døde på Margrethegården 6. februar 2004, 96 år gammel

Knud Erik & Jane Andersen.

19??-1994

Han er født 6. januar 1961 på Ulvehøjvej 10 i V. Vedsted som søn af Verner Andersen og Ingrid Nielsen. Han blev gift 4. april 1987 med Jane Andersen, født 7. august 1965 som datter af Ruth og Hans Madsen. De købte 1. februar 1994 Harevej 43 i Egebæk, hvor deres familieforhold er beskrevet. Huset her blev nu overtaget af:

Enver Dedic & Flemming S. Stokbæk.

1994-2005

UgeAvisen 5. juli 2005. DØDSFALD. Flemming Skov Stokbæk, Sdr. Farup Mark, 55 år.

UgeAvisen 11. oktober 2005. RØDSTENSVILLA MED GARAGE. Rødstensvilla med eternittag beliggende i landlige omgivelser 4 km. syd for Ribe by. Indretning: baggang, fordelingsgang, 1 soveværelse med faste skabe, 2 børneværelser med faste skabe, badeværelse med bruseniche og gulvvarme, entre med garderobeplads, køkken, vinkelstue med spiseafdeling og brændeovn samt udgang til sydvendt terrasse. Desuden carport og muret garage med hobbyrum samt overkommelig have. Her kan tilbydes hurtig overtagelse. Kontantpris 595.000. Grund: 719 m2. Hus: 101 m2. Byggeår: 1965. 3 værelser. Garage: 20 m2.

UgeAvisen 13. november 2007. Ejerskifte. Jimmy Christensen har solgt Tørvevej 36 i Sdr. Farup til Anja Klausen. Ejendomsværdien er 560.000 kroner.

Jimmy Christensen.

2005-2007

Anja Klausen.

2007-

UgeAvisen 17. marts 2009. 1-plans villa med eternittag og vandskuret facade. Beliggende mellem Ribe og Hviding, ca. 4 km. til hver by. Gode stiforbindelser. Ny renoveret bryggers, stort køkken/alrum, badeværelse samt 3 værelser. Boligen er pæn og støjsvag. God til førstegangskøbere. Bo/Carport: 10/120 m2. Rum/værelser: 4/3. Grund: 719 m2. Opført 1965. Kontantpris: 825.000 kr.

Søren Beck & Mette Iversen.

?-

De blev viet lørdag den 7. august 2010 i Sct. Catharinæ kirke.

Tørvevej 38

Dette hus er bygget i 1960 af:

Niels Høgh Rohde.

1960-1981

Han var gift med Maren Rohde. Hun solgte 1. december 1981 huset til:

Hanne & Egon Wollesen.

1981-

Egon Westergaard Wollesen er født 14. september 1944 i Rejsby. Han blev gift med Hanne Wollesen, der er født 3. januar 1949 også i Rejsby. Hanne og Egon har 4 børn:

1. Frank Wollesen, født 26. april 1970 i Esbjerg. Konfirmeret 1984. Han er gift med Alice Pedersen og bor Tøndervej 59.
2. Allan Wollesen, født 3. april 1972 i Ribe. Hen er lastvognsmekaniker og bor Vardevej 22, Ribe.
3. Keld Wollesen, født 12. marts 1975 i Gram. Har er chauffør og bor Sønderskiftevej 12, Ribe.
4. Lone Wollesen, født 13. juni 1978 i Haderslev. Hun bor Seminarievej 22.
Hanne er plejer og Egon er chauffør.