scrolltotop

Tøndervej

Tøndervej 31

20. september 2001, 19:03:56

Denne lille landbrugsejendom, som i dag ejes af Vivian Skaarup Madsen og Kåre Riemann, hører til V. Vedsted sogn, men var ikke med i Svend B. Troelsens værk fra 1992. Ejendommen er bygget i 1880 og totalrenoveret i ca. 1999. I 1860 blev hovedvejen mellem Ribe og Skærbæk anlagt og jorderne langs denne vej blev mere attraktive. Gårdene i Sdr. Farup, som havde jord langs vejen solgte ud af dette til Ribe borgere. De første der kendes på denne ejendom er:

Anders Marius Jensen.

ca. 1960-ca. 1967

Han havde haft gården Tøndervej 47, flyttede i 1950 til Ø. Vedsted og i ca. 1960 købte han så ejendommen her til aftægt. Han var født 17. april 1889 i Øster Vedsted som søn af Carl Marius Jensen og Johanne Rasmussen. Han var gift med Ane Kristine Christensen, der var født i Øse sogn 25. marts 1895. Hun var datter af Johanne og Mads Peder Christensen. Marius Jensen døde den 20. februar 1965, 75 år gammel, og Ane Kristine døde i maj 1967, 72 år gammel. Ejendommen her blev overdraget til sønnen:

Karl Johannes Jensen.

ca. 1967-1994

Han var født 25. januar 1924 på Tøndervej 47. Karl Johannes Jensen døde 28. januar 1994, 70 år gammel. Han udlejede ejendommen her til en ”Peter”, der flyttede til Ø. Vedsted. Næste lejer var:

Brian Hellestrup.

1982-1985

Han er født 6. august 1960 som søn af Ulla Hellestrup og Bent Knudsen. Han bor sammen med Anne-Line Eskildsen, født 26. marts 1954 i Draved ved Løgumkloster. Hun er datter af Claudine og Viggo Eskildsen. Brian Hellestrup oplyser at han af Karl Johannes Jensen har fået at vide, at ejendommens stuehus er fra forrige århundrede, stalden er fra ca. 1930 og kostede 7.000 kr. at opføre. Det var for stor en mundfuld for den daværende ejer, som måtte flytte fra gården på grund af for stor gæld. Brian er faglærer og Anne-Line er børnehaveklasseleder. E-mail: . Brian og Anne-Line købte i 1985 ejendommen Lillemosevej 3. Ifølge vejviseren bor her i 1989 Kurt A. og Karen Christensen. I 1991 bor her Hans O. A. Christensen, Karen Christensen og Kurt Aarhus. Næste kendte ejer af ejendommen her er:

Vivian Skaarup Madsen & Kåre Riemann.

før 1998-

Vivian Skaarup Madsen, datter af Ingrid og Frands Madsen, Gabelsparken 31, Bramming, blev gift 1. september 2001 på Det Gamle Rådhus i Ribe med Kåre Riemann, søn af Benny Pedersen, Sønderborg, og Kamma Riemann, Benaja Rafa, Spanien.

JydskeVestkysten 31. august 2001. MÆRKEDAGE. BRYLLUP. Ribe, Det Gamle Rådhus, lørdag: Vivian Skaarup Madsen, Tøndevej 31, Ribe, datter af Ingrid og Frands Madsen, Gabelsparken 31, Bramming, og Kåre Riemann, Tøndervej 31, Ribe, søn af Benny Pedersen, Sønderborg, og Kamma Riemann, Benaja Rafa, Spanien. Festadresse: Roager Forsamlingshus.

UgeAvisen 3. august 2004. LYSTEJENDOM TÆT VED RIBE. Tøndervej 31. Stort set nybygget ejendom med et boligareal på 236 m2 samt garage og værksted på 206 m2. Gulve er belagt henholdsvis med klinke- og bræddegulve samt gulvvarme i hele stueetagen. God beliggenhed ca. 400 m. øst for hovedvej A11 og kun 3,5 km. til Ribe by bl. a. med cykelsti. Ejendommen er beliggende i naturskønt område med løvskov som nærmeste nabo og vildtet på tæt hold. Indeholder bl. a. 2 badeværelser, 4 soverum og stort fælleskøkken. Kontantpris: 2.100.000 kroner. Grund: 13.062 m2. Bolig: 236 m2. Opført 1880. Værelser: 4. Garage: 206 m2.

Tøndervej 33

19. marts 1999, 16:06:46

En lille landbrugsejendom, som i dag ejes af Niels Chr. Risbjerg Madsen og Hanne Ørnfeldt Madsen. I 1860 blev hovedvejen mellem Ribe og Skærbæk anlagt og jorderne langs denne vej blev mere attraktive. Gårdene i Sdr. Farup, som havde jord langs vejen solgte ud af dette til Ribe borgere. Således solgtes i 1862 et areal øst for hovedvejen til en borger i Ribe:

Poul Lang Nielsen.

1862-1873

I 1872 arvede hans enke, Mathilde Nielsen, jorden, og hun solgte denne ved skøde af 20. maj 1873 til:

Morten Schmidt.

1873-1897

Han boede også i Ribe. Morten Schmidt er omtalt i Hans Jørgen Jensen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Han havde jorden i mange år, men solgte i 1897 til:

Klaus Moltesen Schmidt.

1897-1909

Han var ejer af Østergård i Lundsmark og købte foruden dette areal jorden længere sydpå langs hovedvejen. Den 20. januar 1909 solgte han dette areal til købmand:

M. S. Iversen.

1909-1935

Han lod i 1910 opføre bygninger på jorden. Han boede dog ikke selv i disse, men havde lejefolk. I 1911 boede i huset følgende familie:

Laurids Lauridsen, født 21. marts 1868 i Rejsby. Han var daglejer. Marie Lauridsen, født 8. februar 1872 i Mjolden. Hans kone. Deres børn:

1. Ane Marie Lauridsen, født 22. juli 1890.
2. Marie Laurine Lauridsen, født 4. maj 1902.
Familien kom fra Rejsby. Købmand Iversen solgte den lille ejendom i 1935 til:

Søren Jørgen Sørensen.

1935-1960

Han var født 2. januar 1889 på ejendommen, V. Vedsted Vej 99 som søn af Jens Hansen Sørensen og Ane Dorthea Pedersen. Han var ugift og havde været nogle år i U.S.A. Han havde stedet i 25 år og solgte det 16. marts 1960 til:

Michael H. Pedersen.

1960-1995

Han er født 7. juli 1920 i Kragelund ved Bække. Han opvoksede dog i V. Vedsted. Se videre angående hans familieforhold under V. Vedsted Vej 137. Michael Pedersen levede hele livet ugift og solgte ejendommen her og flyttede i en ældrebolig i Ribe og her døde han 12. juli 1996, 76 år gammel. Ejendommen blev 1. december 1995 overtaget af:

Hanne Ørnfeldt Christensen & Niels Chr. Risbjerg Madsen.

1995

Hanne Ørnfeldt Madsen, født Christensen er født 26. januar 1968 i Ribe kommune. Hun er datter af Arne Christensen, Holmsland kommune og Eva Marie Ørnfeldt Svensson. Se V. Vedsted Vej 73. Hun blev gift med Niels Christian Risbjerg Madsen, født 14. februar 1967 i Holmsland kommune. Han er søn af Inga Vagner Thomsen fra Lindknud og Henning Risbjerg Madsen. Niels og Hannes børn:

1. Casper Ørnfeldt Madsen, født 30. august 1995 på Sct. Joseph Hospital i Esbjerg.
2. Christoffer Ørnfeldt Madsen, født 14. august 1997 på Sct. Joseph Hospital i Esbjerg.
Hanne er dagplejer og Niels Chr. er kleinsmed på Nisap Maskinfabrik. Der drives ikke landbrug på ejendommen. Jordtilliggende er 5,7 ha.

UgeAvisen 9. marts 2004. LANDZONETILLADELSE. Der er på nærmere angivne vilkår meddelt landzonetilladelse til opførelse af en carport på ca. 55 m2 på matr. nr. 30 p, m. fl. beliggende Tøndervej 33, 6760 Ribe.

Tøndervej 37

19. marts 1999, 16:05:28

 

 

En landbrugsejendom, som ejes af Henriette Bjerrum og Tom Bruun. Bygningerne til denne gård er opført 1909. Ifølge skøde af 11. december 1869 købte gæstgiver, Morten P. Schmidt i Ribe et stort areal på den østlige side af hovedvej 11 fra skellet til Øster Vedsted og sydpå. Arealet blev købt fra gården, Sdr. Farup Vej 37. Den 1. marts 1897 købte Klaus Moltesen Schmidt i Lundsmark dette areal. Han solgte ifølge skøde af 20. januar 1909 en del af dette areal til:

Martin Peter Bjerrum.

1909-1913

Han lod i 1909 opføre de første bygninger på dette sted. Martin Bjerrum var født i Indre Bjerrum 18. november 1882 og gift med Marie Frederikke Louise Petersen, der var født i Ribe 20. januar 1882. De fik en datter:

· 1. Johanne Andrea Bjerrum, født 13. august 1908 på Sdr. Farup Mark.

Han solgte i 1913 ejendommen med ca. 20 tdr. land til:

III-171

Søren Jepsen Villadsen.

1913-1954

Han var født 19. august 1885 på gården Mandøvej 14 i V. Vedsted. Han lod sin fødegård udstykke og flyttede i 1913 ind på gården her. Han blev gift 17. oktober 1913 med Kirstine Sørensen, der var født på gården Ulvehøjvej 11 i V. Vedsted. Med hende fik han følgende børn:

1. Emma Villadsen, født 18. maj 1915. Gift 18. april 1938 i V. Vedsted Kirke med Jacob Olesen, født 3. november 1912 i Bobøl, søn af husmand Jacob Jensen Olesen og hustru Ane Marie.Jacobsen, Lykkeskær. Emma og Jacob bor Ribe Mark. 6 børn.
2. Arne Villadsen, født 12. september 1916. Gift 20. oktober 1942 i Skørping med Dora Helene Hansen, født 20. oktober 1920 i Bravlev Sogn, Ålborg Amt, datter af skorstensfejer Niels Winther Hansen og hustru Jensine, Krestine, født Knudsen, Skørping. Bor i Ålborg. 5 børn.
3. Albert Villadsen, født 23. oktober 1924. Gift 9. maj 1948 i Roager Kirke med Anke Hedegård, født 10. september 1922 i Brøndum Sogn. Bor Skjoldborg. 3 børn.
4. Oluf Emanuel Villadsen, født 12. september 1928 på Sdr. Farup mark. Han fik senere fødegården.
Den 24. september 1928 døde Søren Villadsens kone, Kirstine, 39 år gammel. Han blev gift igen 12. maj 1930 i V. Vedsted kirke og nu med en søster til Kirstine Sørensen, som hed Agnes Sørensen, hun var født 29. oktober 1891 på gården Ulvehøjvej 11. I dette ægteskab fødtes datteren:

1. Kirstine Villadsen, født 11. december 1930. Konfirmeret 1945. Hun blev gift 27. oktober 1951 i V. Vedsted Kirke med Ejner Christensen, der var født 14. april 1922 i Bramming, søn af husmand Mads Christensen og hustru Helga Nielsen Zeberg, Egebæk. Boede først i Hjortlund og senere i Tradsborg. De har 3 sønner.
2. Ejnar Villadsen, født 11. februar 1935.
Søren Villadsen er omtalt i ”V. Vedsted 1966”. Han døde 18. august 1967, og hans kone, Agnes, døde 20. marts 1984, 93 år gammel. Herefter følger sønnen:

Oluf Villadsen.

1954-1999

Han var født 12. september 1928 og gift 29. august 1954 med Karen Julius, der var født 28. marts 1930 i Lustrup som datter af gårdejer Jens Julius og Ragnhild Madsen. Se Trækærvej 16. De fik i ægteskabet 3 børn:

1. Bente Margrethe Villadsen, født 2. juni 1955. Gift 25. marts 1976 i Esbjerg med Poul Bentzen, født 2. Maj 1954 i Frederiksberg. To sønner. Ægteskab opløst 1986. Bente er kontorassistent og bor Spangsbjerg Kirkevej 50 i Esbjerg.
2. Søren Peder Villadsen, født 15. oktober 1957. Gift 7. november 1981 med Anne Dorit Hansen, født 27. april 1957 i Særslev på Fyn. I ægteskabet 2 børn. Bor i Bredballe.
3. Verner Villadsen, født 22. maj 1960. Gift 14. marts 1987 med Karen Elisabeth Smidt. Se videre Trækærvej 6.
1954: VILLADSEN, OLUF EMANUEL, Gaardejer, Dalbo, Tøndervej 37, S. Farup Mark, Hviding, er født sammesteds 12.9.1928. Forældre: Gdr. Søren Villadsen, tidl. Ejer, Hustru Kirstine Sørensen. Bedsteforældre: FF. Andreas Villadsen, V. Vedsted. FM. Kirsten Marie Sørensen. MF. Truels Sørensen, V. Vedsted. MM. Kristiane Knudsen. Oluf E. Villadsen er gift med Karen Julius, født i Lustrup 28.3.1930. Forældre: Gdr. Jens Julius, Hustru Ragnhild Madsen. Bedsteforældre: FF. Frederik Julius fra Endrup. FM. Andrea. MF. Hans Madsen, Gendarm. MM. Dorthea Kirstine. Oluf E. Villadsen overtog Gaarden, Matr. Nr.30b m. fl. i 1954 efter Forældrene med 40 Tdr. Land. Bygningerne er opført ca. 1910, men senere udvidet flere Gange, sidst med fast Tag i 1953. Besætningen i Dag er paa 10 Køer, 10 Ungkreaturer, 2 Heste, 15 Svin og 25 Høns. Der er alle nødvendige Maskiner og Redskaber. Faderen har haft Gaarden i ca. 40 Aar, og da han overtog den var der kun ca. 20 Tdr. Land, og Besætningen var da 2 Heste og 5 Køer. Jorden blev drænet i 1935.

Oluf Villadsen flyttede til Skyttevej 78 i Ribe, hvor han døde 22. juni 2009, 80 år gammel. Gården her solgte han 1. juli 1999 til:

Henriette C. Bjerrum & Tom L. Bruun.

1999

Henriette C. Bjerrum er født 9. april 1973 i Ribe som datter af Christian Bjerrum, Bramming og Vera Bjerrum, Ribe. De bor Tøndervej 50. Henriette blev gift 11. december 2005 i V. Vedsted kirke med Tom L. Bruun, der er født 20. oktober 1970 i Ribe som søn af Hans Lykke Brun og Rita Thaysen, Ribe. De boede tidligere på Sprækvej 4. Henriette og Toms børn:

1. Emilie Lykke Bruun, født 29. september 1997 i Esbjerg. Hun blev konfirmeret 15. maj 2011 i Ribe Domkirke.
2. Mickie Lykke Bruun, født 20. februar 1999 i Esbjerg.
3. ? Lykke Bruun, døbt 11. december 2005 i V. Vedsted kirke.
Tom og Henriette gennemrenoverede ejendommen efter købet og de flyttede ind 1. maj 2000. Tom er uddannet som mekaniker og arbejder som smed. Henriette er uddannet og arbejder som pædagog.

Tøndervej 42

19. marts 1999, 16:06:06

Denne ejendom ejes og beboes i dag af Frederik Julius og Anne-Marie Tønder. Bygningerne er opført her vest for hovedvejen i 1896 eller 97. En mand fra Ribe købte jorden. Han hed:

Søren Sørensen.

1896-1910

Den 22. december 1896 blev tinglyst skøde fra Las Andersen Lassen, Harreslund, Sdr. Farup Vej 42 i Sdr. Farup til Søren Sørensen på dette areal. Han lod nu opføre bygninger her. Han solgte i 1910 til:

Mads Brink.

1910-1961

Han var født 21. januar 1879 i Øster Vedsted og gift med Kirstine Brink, der var født 16. april 1884 i Seem sogn. Hun var født Gram. I ægteskabet mellem Mads Brink og Kirstine Marie Gram fødtes sønnen:

1. Walther Kristian Brink, født 11. februar 1910. Han blev gift med Johanne Jensen datter af Hans Nissen Jensen, Bredebro. De fik 2 børn: Palle Brink og Jytte Brink. Boede i Odense. Walther Kristian Brink døde i en ung alder.
Dødsfald. Fru Kirstine Brinch, Sdr. Farup Mark, er død efter lang tids svagelighed Fru Brinch var fra Høm, og efter at hun i sin ungdom havde haft flere pladsen, blev hun gift med Mads Brinch, og de opholdt sig i nogle år i USA, men hun kunne ikke tåle klimaet. Efter hjemkomsten byggede de en ejendom på Sdr. Farup Mark, og her skabte hun et godt hjem for sin mand og søn. For nogle år siden havde ægteparret den sorg at miste deres eneste søn, og det tog hårdt på hende. I de seneste år har helbredet været dårligt, og hun måtte holde sengen de sidste 5-6 år.

Dødsfald. Fhv. landmand Mads Brink, alderdomshjemmet “Riberhus”, Ribe, er død, 86 år gammel. I sine unge år opholdt Mads Brink sig i USA. Ved hjemkomsten i 1909 købte han en ejendom på Sdr. Farup Mark. Han ernærede sig som landmand, tækkemand og hjemmeslagter. For 11 år siden mistede han sin hustru for 1½ år siden flyttede Mads Brink ind på “Riberhus”. Han var kendt som en ualmindelig venlig mand, der var meget afholdt.

Mads Brink var tækkemand og hjemmeslagter. Han købte lidt jord ind til ejendommen. Kirstine Brink døde 1. juli 1955, 71 år gammel. Mads Brink døde 1965, 86 år gammel. Ejendommen her blev solgt i 1961 til:

Hans Wind.

1961-1966

Han var mejeribestyrer. Han handlede med jorden og solgte bygninger 1. april 1966 til:

Frederik Julius.

1966

Han fik skøde lyst 21. oktober 1968. Frederik Theodor Julius er født 27. marts 1937 i Bedsted-Lø, Bedsted sogn. Han er søn af Axel Julius fra Enderup (7.12.1908) og Margrethe Andresen, Ribe Mark. (14.06.1908). Han blev gift første gang 13. maj 1966 i Ribe med Karen Jørgensen, der er født 5. januar 1947 i Gjerndrup, Brørup, som datter af fhv. landmand Bent Jørgensen og hustru Edith N. N. Frederik og Karen fik 2 børn:

1. Aksel Julius, født 4. juni 1966 i Ribe.
2. Bent Julius, født 13. juni 1969 i Ribe.
Karen Jørgensen gik i skole i Høm. Efter skolegangen havde hun et ophold på Bramminge Efterskole fra 1962-63, hvorefter hun blev beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Frederik og Karen blev skilt i 1976. Frederik Julius blev gift anden gang 28. august 1999 på Ribe Rådhus med Annemarie Tønder, der er født 16. februar 1941, som datter af Jørgen Tønder (3.04.1912), Knorborg, Sdr. Hygum sogn og Jenny Ørnfeld Svensson (28.03.1919) Sejstrup. Se V. Vedsted Vej 40, Pjaltenborg. Annemarie Tønder har fra sit første ægteskab med Hans Gerhardt Christensen, indgået 23. januar 1960 på Esbjerg Rådhus (skilt 1977), 2 børn:

1. Bjarne Tønder Christensen, født 26. marts 1960 i Esbjerg.
2. Lone Tønder Christensen, født 18. maj 1966 i Harreby, Sdr. Hygum.
Frederik Theodor Julius gik i skole i Ravsted. Efter skolegangen havde han et ophold på Rens efterskole 1952-53, og blev så beskæftiget ved landbruget indtil 1956 – værnepligten aftjentes i Padborg og Itzehoe fra 1957-58, hvorefter han var chauffør hos vognmand Svend Julius i Ribe fra 1958-75. Frederik Theodor Julius var derefter vognmand et par år – og har siden 1977 været ansat som specialarbejder på en Plastfabrik i Ribe.

Annemarie Tønder gik i skole i Kamtrup. Efter endt skolegang lærte hun husgerning tjente hun på landet . 1956-1958 var hun i køkkenet på Stenbohus, herefter Banegårdskøkkenet i Esbjerg. Efter giftermålet i 1960 arbejdede hun i Nørrelunds køkken, herefter en del år ved det Danske Rengøringsselskab. Endnu 2 år på Stenbohus. I 4 år havde hun eget hotel i Arnum. Fra 1978 var hun vært i Farup Forsamlingshus. I 1981 startede Annemarie Tønder eget køkken med Dinner transportable på Farupvej 17. Hun solgte firmaet 1. september 1995.

JydskeVestkysten 16. februar 2001. NAVNE. 60 ÅR. Madekspert Annemarie Tønder, Ribe, fylder 60 år, i dag. Annemarie Tønder er født og opvokset i Kamp ved Sdr. Hygum syd for Ribe. Efter skolegangen beskæftigede hun sig i begyndelsen ved landbruget en kort periode, efterfølgende har hun været beskæftiget med madlavning. Forskellige hotelkøkkener har nydt godt af hendes gastronomiske evner. I 1973 overtog hun Hotel Arnum. Fem år senere blev hun vært i Farup Forsamlingshus, og fire år snere etablerede hun sig med Annemaries Dinér Transportable fra bopælen på Farupvej 17 i Ribe. Denne forretning blev afhændet i 1995. I dag fungerer hun som kogekone i Roager Forsamlingshus, hvor den runde fødselsdag også skal fejres. Annemarie Tønder sidder i bestyrelsen for Ribe Soroptimisterne. På Ribe Seminarium har Annemarie Tønder uddannet sig som pædagogisk voksenunderviser, og hun sætter meget pris på de aftenskolehold under FOF, hvor hun underviser mænd i madlavning, Annemarie Tønder holder meget af at følge med, og hun dygtiggør sig ved at deltage i forskellige kurser, blandt andet dansk på VUC.

Tøndervej 43

19. marts 1999, 16:03:42

 

 

Dette hus er startet som træhus ca. 1868, og det er Jørgen Madsen, der har ladet det opføre på et hjørne af faderen, Søren Madsens mark. Se Sdr. Farup Hedevej 3.

Grethe Madsen.

Jørgen Madsens kone solgte huset i 1970 til:

Kristian Nielsen Klaaby.

1970-1974

Han er født 2. september 1947 på gården Tøndervej 50 som søn af Søren Hansen Klaaby og Kathrine Ida Marie Nielsen. Han blev gift 19. december 1969 med Vivi Pedersen, datter af Ruth og Holger Pedersen, Ø. Vedsted. De en søn:

1. Allan Klaaby, født 17. september 1967. Han blev gift med Susanne Schultz i Hellevad kirke 20. august 1994. De har tvillinger: Kristian og Andreas Klaaby, født 27. juli 1995. De bor nu Lyngtoft 3 i Hviding.
Kristian er blandemester ved KBK Beton, Ribe. Vivi er hjemmehjælper. Bor Haderslevvej 52, Ribe. Kristian Nielsen Klaaby solgte i 1974 huset til:

Annette & Viggo Lorentzen.

1974-1977

De solgte huse året efter til:

Søren Andersen.

1977-1983

Han fik skøde lyst 24. juni 1977. Han solgte atter huset i 1983 til:

Anne Dorthe Nielsen & Henning Wind Skovby.

1983

De har en datter:

· Line A. Skovby, født 2. april 1996.

Huset er igennem årene blevet væsentlig forbedret.

Tøndervej 45

Det vides ikke hvornår denne ejendom blev opført eller af hvem, men den nedbrændte omkring 1957 og blev aldrig genopført. Første kendte ejer er:

Jens Johansen.

?-før 1938

Af børn kendes Hilda Johansen, der gik i Egebæk skole. Hilda havde søskende. Næste ejer af ejendommen menes at være:

Lorentz Hansen.

før 1938-?

Navnet på konen kendes ikke, men af deres børn kendes:

1. Nicolai Hansen. Konfirmeret 1938.
2. Hans Peter Hansen. Konfirmeret 1947.
3. Kristian Hansen. Konfirmeret 1951.
4. Lilly Hansen. Konfirmeret 1955.
Lonretz Hansen solgte ejendommen her til:

Mads Drangsfeldt.

?-ca. 1957

Det var mens Mads Drangsfeldt ejede ejendommen at den nedbrændte og ikke blev genopført. Mads Drangsfeldt købte i stedet ejendommen Bjørnkærvej 7.

Tøndervej 47

19. marts 1999, 16:02:26

 

 

En gård, som i dag ejes af Reinhard Bjørn. Den første bygning er opført her ca. 1865. Den første mand, som boede her, var:

Niels Andersen.

1865-1869

Han forpagtede ca. 1865 12,5 ha. hede her lige øst for den gamle landevej, og her lod han opføre en bygning. I 1867 købte han jorden, som havde tilhørt et par af gårdene i Sdr. Farup. Han var gift med Kirstine Jensen, der var født 1842. De fik, mens de boede på ejendommen, en søn:

1. Jens Hansen Andersen, født 5. juni 1866.
Niels Andersen afstod ejendommen i 1869 til:

Carl Marius Jensen.

1869-1879

Han fik skøde dateret 16. januar 1871. Han blev født 6. december 1843 i Gammelby sogn og var søn af Hansine Karoline Bjerregaard, der blev gift 2. gang med Hans Bjerregaard Jensen, Harevej 3 i Egebæk. Carl Marius Jensen blev gift 1. gang med Ida Marie Dam, der var født 1844. De fik 5 børn, mens de boede på ejendommen:

1. Hansine Karoline Jensen, født 14. juni 1869. Hun rejste til Amerika.
2. Ole Hansen Jensen, født 17. september 1870. Han blev gift med Ane Lausten, født 10. juni 1871, V. Vedsted Vej 102. Huset er borte nu. Senere gårdejer i Øster Vedsted.
3. Ane Kathrine Jensen, født 25. august 1872. Hun rejste til Amerika.
4. Hans Bjerregaard Jensen, født 18. november 1874. Senere gårdejer i Sdr. Farup, Sdr. Farup Vej 45.
5. Marie Elisabeth Jensen, født 1. marts 1877. Hun rejste i 1900 også til Amerika via Ellis Island i New York. Se www.ellisisland.com (her vil man mod betaling kunne få yderligere oplysninger. De 2 søstre Hansine og Ane Kathrine er ikke fundet indrejst gennem Ellis Island).
Carl Marius Jensen solgte ejendommen i 1878 og flyttede til Øster Vedsted, hvor konen, Ida Marie Dam dør af tyfus 14. juni 1878, 34 år gammel. Carl Marius Jensen blev gift 2. gang med Johanne Rasmussen, født 18. marts 1853 i Kaslund, Barløse sogn på Fyn. De fik 9 børn, der alle blev født i Ø. Vedsted:

1. Rasmus Jensen, født 7. juni 1882. Han rejste til Amerika, hvor han var farmer og fik 7 børn. Han var hjemme i 1947 og var en lille glad mand.
2. Jens Jensen, født 9. juni 1883. Han overtog faderens gård i Ø. Vedsted. Konfirmeret 1897.
3. Ida Dam Jensen, født 19. september 1884. Hun rejste til Amerika hvor hun blev gift med en præst. Var hjemme i 1936 sammen med en datter Lydia. De var til olympiade i Berlin.
4. Peder Dam Jensen, født 14. marts 1886. Han havde en gård i Ø. Vedsted.
5. Agnes Jensen, født 24. januar 1888. Hun blev gift Kristiansen og boede i Ribe.
6. Anders Marius Jensen, født 17. april 1889. Han købte gården her i 1920.
7. Kristian Jensen, født 2. december 1893. Han blev kongelig berider og boede i en lang årrække på Christiansborg Slot, udnævn af kong Christian d. X. Han skulle ride Kongens heste til, så de ikke var bange for noget når Kongen red sine ture i København. Han lærte også Dronning Ingrid og de tre Prinsesser at ride og havde i øvrig selv en stor privat Rideskole i det Kongelige Ridehus på Christiansborg, som Kong Chr. havde givet ham lov til at benytte så længe han levede, men han holdt da han var 80. Han døde som 90årig.

8. Sine Hansine Jensen, født 30. april 1893. Hun blev gårdmandskone i Naur ved Holstebro.
9. Carl Johannes Jensen, født 6. juni 1898. Han døde som ungkarl ved hængning 28. februar 1921, 22 år gammel.
Carl Marius Jensen solgte ejendommen her til:

Mads Sørensen.

1879-1885

Han fik skøde på gården 13. maj 1879. Han var gift med Ingeborg Jørgensen, der var født ca. 1855. De fik, mens de boede på ejendommen, 4 børn:

1. Søren Jørgen Sørensen, født 18. juli 1879.
2. Hans Jørgen Mortensen Sørensen, født 10. maj 1881.
3. Karen Marie Sørensen, født 20. juli 1882.
4. Birte Marie Sørensen, født 16. april 1885.
Mads Sørensen solgte ejendommen i 1885 til:

Anders Petersen Hansen.

1885-1889

Han fik skøde på gården 6. april 1885. Han var gift med Kirstine Riis, der var født ca. 1851. De fik, mens de boede på gården, et barn:

1. Ottomine Kristine Hansen, født 6. juli 1887.
Anders Petersen Hansen blev kun 4 år på ejendommen. Han byttede i 1889 ejendom med:

Nis Bennetzen.

1889-1912

Mageskifteskøde af 20. maj 1889. Han kom fra Hjortkær i 1889 og var gift med Jane Mac Lauglin, født 1848. Af deres børn kendes:

1. Anna Johanne Bennetsen, født 8. oktober 1877 i Nord Amerika. Konfirmeret 1892 i V. Vedsted.
2. Christian Gotlieb Bennetsen, født 23. januar 1883 i Arrild sogn. Konfirmeret 1897 i V. Vedsted.
3. Mack Mackholm Bennetsen, født 1. maj 1885 i Grimstrup sogn. Konfirmeret 1899 i V. Vedsted.
4. Marius Bennetzen, født 13. februar 1889 i Grimstrup sogn. Konfirmeret 1903.
5. Bendix Bennetzen, født 12. september 1890 i Sdr. Farup Mark.
Nis Bennedsens kone må på et eller andet tidspunkt have forladt ham, thi hun er ikke død i sognet, og bor heller ikke i huset i 1910. Der bor derimod en anden kvinde i huset. Det er Else Mathiesen, der var født 1. juni 1865 i Brørup. Hun kom i 1894 fra Tønder og var datter af Hans Nicolaj Mathisen og Trinne og var tvillingsøster til Marie Christine Mathisen, Sdr. Farup Hedevej 7. Hun fødte 4 børn i hjemmet, selv om hun ikke var gift, og Nis Bennetzen var i hvert fald fader til den yngste, som også fik hans navn. De 4 børn var:

1. Hans Nikolaj Mathiesen, født 28. marts 1894. Som fader angiver kirkebogen skrædder Kr. Sørensen af Ribe.
2. Henrik Mathiesen, født 11. oktober 1895. Præsten noterer i kirkebogen at moderen på timaanedersdagen før fødselen opholdt sig i V. Vedsted sogn. Forsørgelsesberettiget i Brørup.
2. Peder Mathiesen, født 24. juni 1900. Konfirmeret 1915.
3. Bendix Bennetzen, født 28. marts 1905.
Familieefternavnet staves i kirkebogen Bennetsen.

Nis Bennetzen udlejede ifølge skøde af 14. maj 1890 et stykke jord til Hans Mathisen for 49 år. Her bygges et 4 fags hus, se Sdr. Farup Hedevej 7 og Mads Peder Jensens Erindringer. Nis Bennetzen solgte i 1899 et areal til Niels P. Sørensen, hvor der blev opført et hus. Se Tøndervej 54. I 1912 solgte Nis Bennetzen gården og flyttede til Tøndervej 54. Han solgte gården til:

III-175

Ejnar Kristiansen Rudbeck.

1912-1916

Han fik skøde lyst 19. juni 1912. Han var gift med Gertrud Marie Callesen, der var født ca. 1881. De fik på gården 2 børn:

1. Hans Petersen Rudbeck, født 23. juni 1912. Død 3. februar 1913, knap 1 år gammel.
2. Agnes Margrethe Rudbeck, født 8. marts 1914. Død 13. november 1914, 8 måneder gammel.
Ejnar Kristiansen Rudbeck solgte atter gården i 1916 til:

Theodor Hansen.

1916-1920

Han fik skøde lyst 27. december 1916. Han var gift med Mette Cathrine Schmidt. De boede kun i gården til 1920, men fik, mens de boede her, to døtre:

1. Karoline Kathrine Hansen, født 12. september 1916 på Sdr. Farup Mark.
2. Kathrine Dorthea Hansen, født 16. juni 1918.
Theodor Hansen solgte ifølge skøde lyst 16. juni 1920 gården til:

Anders Marius Jensen.

1920-1965

Han overtog nu den gård, som hans fader, Carl M. Jensen, havde solgt i 1879. Han var født 17. april 1889 i Øster Vedsted som søn af Carl Marius Jensen og Johanne Rasmussen. Han blev gift 25. marts 1922 i St. Catarinæ kirke med Ane Kirstine Christensen, der var født i Øse sogn 25. marts 1892. Hun var datter af Johanne Margrethe Christensen, født Olesen og Mads Peder Christensen, Øse. De fik 4 børn:

1. Karl Johannes Jensen, født 25. januar 1924. Konfirmeret 1938. Han overtog senere gården sammen med broderen, Mads Peder.
2. Karen Marie Jensen, født 17. maj 1925 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1939. Gift 25. marts 1944 i V. Vedsted Kirke med Kristian Jensen Braagaard, der var født 3. juni 1921, søn af Valdemar Braagaard og hustru Ane Hansine Tjørnelund. De overtog hans fødegård i Ø. Vedsted ca. 1945. En søn Ejgil Brågård overtager ejendommen her i 1979.
3. Mads Peder Jensen, født 12. september 1926 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1940.
4. Dødfødt dreng, født 30. september 1928 på Sdr. Farup Mark.
5. Johanne Margrethe Jensen, født 9. oktober 1930. Konfirmeret 1945. Hun blev gift 22. maj 1951 i V. Vedsted Kirke med Niels Kristian Christensen, født 11. november 1923 i Gjerlev Sogn, søn af gårdejer carl Henrik Vilhelm Christensen og hustru Johanne Nielsen, Gjerlev. Johanne og Niels Kristian boede en tid i et træhus, Sdr. Farup Hedevej 7. Bor nu i Uldum. (1992)
1954: JENSEN, KARL JOHANNES OG MADS PEDER, Landmænd, Tøndervej 47, S. Farup Mark, Hviding, er født sammesteds henholdsvis 25.1.1924 og 12.9.1926. Forældre: Anders Marius Jensen, tidl. Ejer, og Hustru Ane Kirstine Christensen. Bedsteforældre: FF Karl Jensen. FM Johanne. MF Mads Peder Christensen. MM Johanne. Slægten har været bosat i Sognet siden ca. 1865-70. Brødrene overtog Ejendommen efter Forældrene i 1950 med Areal 50 Tdr. Land. Bygningerne er opførte: Stald og Lade 1930, Stuehuset er fra 1860´erne, men senere moderniseret. Besætningen er paa 10 Køer, 15 Ungkreaturer, ingen Heste, men Traktor, ca. 50 Svin. Alt i moderne Maskiner. Faderen har haft Ejendommen fra 1919 til 1950 og har foretaget Jordtilkøb, ligesom han omforandrede Bygningerne. Da han overtog Ejendommen, var der kun tre Køer.

I 1950 solgte Anders Marius Jensen gården med 50 tdr. land til sønnerne, Karl og Mads Peder Jensen. Han flyttede med kone til Øster Vedsted. I ca. 1960 købte han ejendommen Tøndervej 31, hvor han og konen Johanne gik på aftægt. Marius Jensen døde den 20. februar 1965, 75 år gammel, og Ane Kristine døde i maj 1967, 72 år gammel. Karl og Mads Peder Jensen ejede foruden gården her også en gård, Græsgårdsvej 5 i Øster Vedsted. Den 25. november 1965 delte man ejendommene således, at Karl fik gården her og Mads Peder fik gården i Øster Vedsted. Mads Peder blev gift 31. oktober 1964 med Gretha Mortensen, der var født 1. oktober 1940, Tøndervej 69. Hun døde 6. februar 1967, 26 år gammel. Mads Peder Jensen fik senere en ny vendinde, Inge Agnete Christensen, der døde 21. februar 2009, 81 år gammel. . Hun blev bisat fra V. Vedsted kirke. Se Mads Peder Jensens Erindringer.

Karl Johannes Jensen.

1965-1979

Han var eneejer af gården fra 1965. Han blev gift 17. november 1962 med Ruth Okholm, der var født Rasmussen på Fyn 1. september 1927. Se V. Vedsted Byvej 24 og Mandøvej 12. Karl Jensen solgte i 1979 gården og byggede hus i Ø. Vedsted Engdraget 91. Han var kontrolassistent. Karl Johannes Jensen købte på et tidspunkt gården Tøndervej 31 til udlejning. Karl Johannes Jensen døde 28. januar 1994, 70 år gammel. Gården blev solgt til:

Ejgil Brågård.

1979-1985

Han er født i Ø. Vedsted 18. juni 1954 som søn af Kristian Brågård og Karen Jensen. Hans moder, Karen, var søster til Karl Jensen og født på gården her. Ejgil Brågård blev gift med Jytte Hansen, der var født 19. december 1957 i Egebæk som datter af Ingvard Reinhard Hansen, Enderupvej 12. Jytte og Ejgil fik 3 børn:

1. Pia Brågård, født 29. december 1980 på Sdr. Farup Mark.
2. Thomas Brågård, født 11. januar 1982 på Sdr. Farup Mark.
3. Tanja Brågård, født 16. september1991, men ikke i V. Vedsted sogn.
Ejgil Brågård havde skøde lyst 28. november 1979 og solgte gården i 1985 til:

Verner Christensen.

1985-1986

Han fik skøde lyst 11. september 1985. Han solgte året efter gården til:

Anne B. & Reinhard Bjørn.

1986

Han fik skøde lyst 26. september 1986 og er gårdens nuværende ejer. Han købte i 2001 ejendommen Sdr. Farup Hedevej 8 og i 2002 Sdr. Farup Hedevej 10. Begge ejendomme solgte han videre samme år. E-mail:

UgeAvisen 10. september 2002. RIBE AMT. VVM- OG LANDZONEAFGØRELSER. Ikke VVM-pligt. Kvægbrug ved Øster Vedsted. Kvægbesætningen på ejendommen Tøndervej 47, Ribe kan udvides til 241 dyreenheder (158 malkekøer med opdræt) Besætningen er i dag på 163 dyreenheder. Besætningen udvides i det eksisterende staldanlæg. Ejendommen råder over tilstrækkelig med jord til at opfylde både harmonikrav og ejerandelskrav. Mod vest er der 50 m. til nærmeste nabo og ca. 1,4 km. til nærmeste samlede bebyggelse i Øster Vedsted. På og ved ejendommens udbringningsarealer ligger engmose- og hedeområder, der er beskyttede af naturbeskyttelsesloven. En meget lille del af ejendommens jord er omfattet af grundvandsinteresser. Amtet mener, at de generelle miljøregler er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde. Der kan klages over afgørelsen efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K inden 4 uger fra i dag.

UgeAvisen 31. oktober 2006. RIBE AMT. Udvidelse af kvægbesætning på Tøndervej 47 i Ribe Kommune. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 17 til Regionplan 2016. Ribe Amtsråd har vedtaget Tillæg nr. 17 til Regionplan 2016. Hermed er der skabt det nødvendige regionplangrundlag for, at kvægbesætningen på Tøndervej 47 i Ribe Kommune kan udvides fra 241 til 304 dyreenheder.

Tøndervej 48

19. marts 1999, 16:07:54

Dette hus er opført 1970 som aftægtsbolig for Kathrine Ida Marie og Søren Hansen Klausen Klaaby, Tøndervej 50. Søren Klausen Hansen Klaaby døde 14. februar 1992, 82 år gammel på Riberhus. Kathrine Ida Marie Klaaby solgte huset 1. juli 1992 og flyttede til Sdr. Kirkevej 14 i V. Vedsted. Den nye ejer var:

Ole Fredsted.

1992

Tøndervej 50. Lykkesgaard

19. marts 1999, 16:07:20

 

 

Dette er en landbrugsejendom, som er oprettet i 1939. Den er oprettet af:

Søren Hansen Klausen Klaaby.

1939-1970

Han var født 25. maj 1909 i Ø. Vedsted som søn af Hans Hansen Klaaby og Anna Marie Klausen. Se videre om slægten, Degnetoftevej 1 i V. Vedsted. Søren Klaaby købte i 1938 35 tdr. land fra tre forskellige ejere og lod i 1939 gården bygge. Han blev gift 30. oktober 1942 i Ribe Domkirke med Kathrine Ida Marie Nielsen, der var født 29. juni 1915 i Søndernæs, Brøns sogn som datter af Peder H. Nielsen og Ester Marie Nielsen i Ø. Vedsted. Kathrine og Søren Klaabys børn:

III-177

1. Esther Klaaby, født 27. april 1943. Konfirmeret 1957. Hun blev gift 4. juni 1966 i V. Vedsted kirke med Andreas Christian Andersen, født 25. oktober 1934 i Øster Åbølling som søn af Laurids Andersen, Øster Åbølling og Alma Marie Brunsgaard, Kalvslund. De har 3 børn: 1) Steen Andersen, født 8. oktober 1966. Bor Stationssvej 4, Spandet. Arbejder på Ribe Maskinfabrik. 2) Laila Klaaby Andersen, født 20. maj 1970. Bor sammen med Peter Hansen på Arnumvej 34, Spandet. Har 2 børn: Benjamin Klaaby Hansen, født 16. oktober 1996 og Sebastian Klaaby Hansen, født 7. februar 2000. Laila er klinikassistent ved i tandlæge i Brørup. 3) Palle Klaaby Andersen, født 16. september 1981. Arbejder hos Ib Laursen i Ø. Vedsted. Esther og Andreas bor Solvænget 9 i Roager. Esther arbejdede på Amtsgården og Andreas havde landbrug i Øster Åbølling. Begge er nu pensionerede.
2. Hans Klaaby, født 29. august 1944. Konfirmeret 1959. Han overtog ejendommen 1970.
3. Kristian Nielsen Klaaby, født 2. september 1947 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1962. Han blev gift 19. december 1969 med Vivi Pedersen, datter af Ruth og Holger Pedersen, Ø. Vedsted. De fik en søn: Allan Klaaby, født 17. september 1967. Han blev gift med Susanne Schultz i Hellevad kirke 20. august 1994. De har tvillinger: Kristian og Andreas Klaaby, født 27. juli 1995. De havde en tid gården Tøndervej 43, men bor nu Lyngtoft 3 i Hviding. Kristian er blandemester ved KBK Beton, Ribe. Vivi er hjemmehjælper. Bor Haderslevvej 52, Ribe.
4. Peder Clausen Klaaby, født 11. februar 1959. Han blev gift 16. august 1986 i Rørby kirke med Inge Marie Larsen, datter af Anne-Lise og Jørgen Larsen, Uggerløse på Sjælland. De har to sønner: 1) Brian Klaaby, født 27. august 1988. 2) Nick Klaaby, født 17. juli 1991. Se V. Vedsted Vej 25 angående familieforhold.
1954: KLAABY, SØREN KLAUSEN HANSEN, gaardejer, Lykkesgaard, Tøndervej 50, Sdr. Farup Mk., Ribe, er født i Ø. Vedsted 25.5.1909. Forældre: Hans Hansen Klaaby og Hustru Anna Marie Klausen. Bedsteforældre: FF Søren Hansen, Ø. Vedsted. FM Marie Pedersen. MF Hans Klausen. MM Laura. Søren H. Klaaby er gift med Kathrine Ida Marie Nielsen, født i Søndernæs, Brøns 29. 6. 1915. Forældre: Peder H. Nielsen, Ø. Vedsted, og Hustru Esther Marie Nielsen. Bedsteforældre: FF Kristian Nielsen. FM Katrine Sorgenfri. MF Frands Nielsen. MM Mette Katrine Guldborg. I Ægteskabet er 3 Børn: Esther f. 1943, Hans f. 1944 og Kristian f. 1947. Søren Klaaby købte 35 Tdr. Land i 1938, og der byggedes Aaret efter. Senere er igen tilkøbt 10 Tdr. Land, saaledes at Arealet i Dag er 45 Tdr. Land. Til Bygningerne er senere tilbygget flere Gange. Besætningen i Dag er paa 16 Køer, 27 Ungkreaturer. Der er Traktor. Af Svin er der 7 Søer, 3 Orner (heraf 2 kaarede), 10 drægtige Gylte, 14 Fedesvin, 4 Gylte og 60 Smaagrise, 200 Høns. Der er anerkendt Avlscenter. Jorden er merglet og drænet, og der er alt i moderne Maskiner og Redskaber.

30. oktober 1967. Sølvbryllup. I dag fejrer gårdejer Kathrine og Søren Klåby, Sdr. Farup, sølvbryllup. Søren Klåby er søn af fhv. gårdejer Hans Klåby, V. Vedsted. Hans hustru er født Nielsen og stammer fra Ø. Vedsted. I ægteskabet er der to sønner og en datter. Efter indgåelse af ægteskabet byggede parret et husmandssted. Søren Klåby er kendt af svineavlere, idet han i mange år har haft avlscenter for svin. Da parret for 25 år siden bosatte sig på Sdr. Farup mark var tiden anderledes end nu. Forandringen har ikke mindst vist sig inden for landbruget, men Søren Klåby og frue har fulgt godt med i udviklingen. Sammen har de levet et virksomt liv og vundet slægts og venners agtelse.

JydskeVestkysten 22. august 2002. DØDSFALD. Kathrine Klaaby, Plejecentret Dagmargården i Ribe, er død, 87 år. Kathrine Klaaby var født og opvokset i Øster Vedsted. Efter skolegangen kom hun ud at tjene som ung pige i huset forskellige steder på egnen. Hun tjente blandt andet i Rejsby og Brøns. Efter giftermålet i 1942 med landmand Søren Klaaby bosatte parret sig på Sdr. Farup Mark umiddelbart syd for Ribe. Her købte parret en gård, hvor det i fællesskab drev landbrug med svineavl, ligesom det opdyrkede heden omkring gården. Kathrine Klaaby var sin mand en uvurderlig hjælp og støtte i det daglige, og hun malkede dagligt de mange køer. I 1970 blev gården overdraget til sønnen Hans, og parret flyttede ind i det nybyggede aftægtshus, det havde ladet opføre umiddelbart ved siden af gården. Kaathrine Klaaby blev enke i 1992, og for knap to måneder siden valgte hun at flytte ind på plejecentret Dagmargården i Ribe. I fritiden gik hun meget op i huset og haven, ligesom hun gerne så tv, og hun ville gerne læse en god bog. Kathrine Klaaby efterlader sig fire børn, Ester i Roager, Hans i Ribe, Kristian i Ribe og Peter, der er bosat i Egebæk-Hviding, samt otte børnebørn og fem oldebørn.

Søren Hansen Klaaby havde i mange år svineavlscenter på gården her. Han solgte i 1970 gården til sønnen, Hans, og lod opføre et parcelhus ved siden af gården, Tøndervej 48. Se også Sdr. Kirkevej 14. Søren Hansen Klaaby døde 18. februar 1992, 82 år gammel på Riberhus.

Hans Klaaby.

1970-1989

Han fik skøde på gården lyst 13. maj 1970. Han var gift 21. november 1970 med Ida Jensen, født 21. november 1949 som datter af Stinne og Søren Jensen, Velling ved Ringkøbing. De fik 2 døtre:

1. Bettina Klaaby, født 22. juni 1971. Udlært bager i Kvickly, Ribe og økonoma. Bor sammen med moderen på Ribevej 38.
2. Charlotte Klaaby, født 16. august 1976. Hun er udlært lagerekspedient hos Toyota. Køkkenelev på Rejsby Efterskole. Bor i Ribe.
Hans Klaaby og Ida Jensen blev skilt 1988. Ida Klaaby købte huset Ribevej 38. Hans Klaaby solgte gården i 1989 og flyttede til Storkevænget 6 i Ribe. Gården blev solgt til:

Vera Bjerrum.

1989

Hun er født 19. september 1941 i Ribe som datter af Anna Jørgensen, Lustrup og Robert Christensen, Ribe. Hun blev gift på Ribe Rådhus i september 1973 med Christian Jørgen Christensen Bjerrum, født 21. marts 1942 i Bramming som søn af Clara Christensen, Endrup og Peder Bjerrum, Bramming. Vera og Christian boede Vardevej 16, Kærbøl Mark inden de kom til Tøndervej 50. De har 2 børn:

1. Henriette C. Bjerrum er født 9. april 1973 i Ribe. Hun bor sammen med Tom L. Bruun. Se Sprækvej 4 og Tøndervej 37.
2. Marianne Bjerrum, født 23. marts 1975 i Ribe (Jedsted). Hun bor Stadionvej 17, 1. sal tv. og er under uddannelse til sygeplejerske.
Chr. Bjerrum er uddannet tømrer og blev selvstændig. Nu kører han lastbil. Vera er uddannet slagter, herefter hjemmeløbende pga. sygt barn, herefter arbejdede hun hos Thyra Kjær (Ekko Tøjbutik i Ribe). Hun er nu gået på pension.

Tøndervej 53

19. marts 1999, 16:04:16

Her bor i dag Michael og Lone Reckendorf. Denne ejendom er oprettet 1905. Det areal, som bygningerne ligger på, er købt 1869 af gæstgiver Morten R. Schmidt i Ribe fra gården, Sdr. Farup Vej 37. I 1897 købte gårdejer Klaus Moltesen Schmidt, Østergård i Lundsmark, jorden og lod opføre bygninger på stedet. Det siges, at det var til hans datter, malerinden Agnes Schmidt og hendes forlovede, men det blev aldrig til ægteskab, så han solgte i 1903 ejendommen til:

Niels Kristian Nielsen.

1903-1908

Han fik skøde dateret 9. december 1903. Der kendes intet til denne mand, som havde ejendommen i 5 år. Han solgte den 25. november 1908 til:

Thomas Petersen.

1908-1938

Han var født 4. juli 1869 i Lejrskov og gift med Anne Nielsen*), der var født 4. februar 1876 i Emmerlev og datter af Jørgen H. Nielsen. De kom til stedet allerede i 1907 med 3 børn:

’) Iflg. kirkebogen hedder hun Anna Petrea Nissen.

1. Marie Petersen, født 4. juni 1896.
2. Kathrine Petersen, født 28. oktober 1902.
3. Jørgen Nissen Petersen, født 13. februar 1904 i Nordre Sejerslev i Emmerlev sogn. Konfirmeret 1918 i V. Vedsted. Han blev gift 21. december 1924 i Gørding kirke med husholderske Helene Marie Nielsen, født 24. april 1902 i Nr. Høe, Gørding sogn, datter af husmand Kristen Nielsen og Botilde Boesen, Nr. Høe, Gørding sogn.
Disse tre børn blev født i Emmerlev. Der blev ikke født børn, efter at familien var flyttet til Sdr. Farup Mark. Thomas Petersen døde 28. september 1937, 68 år gammel. Hans kone, Anne Nielsen, døde 24. februar 1940, 64 år gammel. Gården var da solgt til:

Peter Seier Hansen.

1938-1941

Han overtog gården i 1938. Han solgte i 1941 gården til:

Johannes Petersen.

1941-1942

Han havde kun gården i et år. Han solgte i 1942 til:

Hans Eskildsen.

1942-1945

Han blev født 29. december 1913 og var gift med Gudrun. De fik 2 børn:

· 1. Nis Eskildsen.

· 2. Martha Eskildsen.

Hans og Gudrun solgte ejendommen her i 1945 og flyttede til Damhus. Hans Eskildsen blev ansat på Ribe Jernstøberi. Siden flyttede parret til Skyttevej 102 i Ribe. Hans Eskildsen døde 27. september 2009, 95 år gammel. Han solgte i 1945 til:

Chr. Winther.

1945-1947

Han havde også ejendommen ganske kort. Han solgte i 1947 til den nuværende ejer:

Erik Pedersen.

1947-ca. 2000

Han var født 23. juni 1924 på Ribe Mark som søn af Viggo Pedersen og Bothilde Puggaard. Han blev gift 30. maj 1947 i Jernved kirke med Ane Marie Henningsen, der var født 12. august 1921 i Jernvedlund og datter af Mathias Henningsen og Regina Marie Johansen. Erik Pedersen købte gården med 24. tdr. land, men senere er tilkøbt 6 tdr. land. I ægteskabet fødtes 2 børn:

1. Viggo Mathias Pedersen, født 8. november 1952. Han er mekaniker og bor i Billund.
2. Henning Pedersen, født 23. november 1958. Han er snedker og bor i Tange.
Erik Pedersens svigerfar, Mathias Henningsen blev enkemand i 1960 og boede sine sidste år på Sdr. Farup Mark, hvor han døde 18. september 1970, 75 år gammel. Han er sammen med sin kone, Regina Marie begravet på Jernvedlund kirkegård. Ane Marie Pedersen døde 3. august 2004, 82 år gammel. Erik Pedersen døde i Ribe 22. april 2007, 82 år gammel. Ejendommen her solgte Erik Pedersen i ca. 2000 til:

1954: PEDERSEN, ERIK, Landmand, Tøndervej 53, S. Farup Mark, Hviding, er født paa Ribe Mark 23.6.1924. Forældre: Viggo Pedersen og Hustru Bothilde Puggaard. Bedsteforældre: FF Erik Pedersen. FM Marie. MF Carsten Puggaard, Puggaardsminde. MM Martha Katrine. Erik Pedersen er gift med Ane Marie Henningsen, f. i Jernvedlund 12.8.1921. Forældre: Mathias Henningsen og Hustru Regina Marie Johansen. Bedsteforældre: FF Jørgen Henningsen. FM Marie. MF Henrik Johansen. MM Ane. I Ægteskabet er 1 Barn: Viggo Mathias 8.11.1952. Erik Pedersen købte Ejendommen Matr. Nr. 31h m. fl. i 1947 med Areal 24 Tdr. Land. Der er senere tilkøbt 6 Tdr. Land, saaledes at der nu er 30 Tdr. Land. Bygningerne er opført ca. 1903 og siden Overtagelsen er der tilbygget baade Lade og Stald. Besætningen er i Dag paa 6 Køer, 8 Ungkreaturer, 2 Heste, 25 Svin og 90 Høns. Iøvrigt alle nødvendige Maskiner. Den tidligere Ejer var Chr. Winther, der kun havde Ejendommen 1 Aar. Da Erik Pedersen overtog denne var den meget forfalden.

Troels Mikkel Bondrup Hansen.

Ca. 2000-

Han blev i foråret 2003 viet i V. Vedsted Kirke med Betina Dagmar Fæster Damkjær. De har en datter:

· 1. Henriette Damkjær, født 24. februar 1997.

Ejendommen her solgte Troels og Betina i 2007 til:

JydskeVestkysten 24. februar 2001. NAVNE. VORES BØRN FYLDER ÅR. Hej Henriette. Du ønskes et stort tillykke med de 4 år. Håber du får en god dag. Knus fra mor, Mikkel og Daniel. Fødselsdagsbarnet er Henriette Damkjær, Tøndervej 53, Ribe. Hun fulder år i dag.

UgeAvisen 22. februar 2005. FLOT EJENDOM MED 2,6 HA. Renoveret ejendom beliggende syd for Ribe og kun ca. 2 km. nord for Egebæk-Hviding, med cykelsti i begge retninger. Jordarealet er beliggende lige ved bygningerne og bestående af 2 regulære stykker. Dejligt stuehus med bl. a. pænt badeværelse og flot køkken/alrum/stue. Pris: 1.395.000. Bolig m2: 189. Grund m2: 25.988. Stuer/vær: 2/4. Opført 1905.

UgeAvisen 11. juli 2006. HESTE EJENDOM. NYHED. Skønt beliggende og med jordtilliggende på ca. 2,6 ha. Beliggende ved boligen. Maskinhus på 100 m2 indrettet med 8 flotte HD hestebokse, tidligere garage på 64 m2 indrettet med sadelrum m.v. Desuden er der etableret en ridebane i 2006 på ca. 1100 m2 med lys. En super lækker ejendom, særdeles velegnet til hesteinteresserede. SKAL SES. Pris: 2.000.000. Bolig: 189 m2. Grund: 25988 m2. Stuer/værelser: 2/4. Opført 1905/03.

Michael & Lone Reckendorff.

ca. 2007-

De blev 2. august 2008 gift i Ribe Domkirke. De driver sammen firmaet Nordisk Afløbs Teknik A/S.

Tøndervej 54

19. marts 1999, 16:04:48

 

 

Denne ejendom blev nedrevet i 2007 og et nyt hus opført lidt nordligere længere fra hovedvej 11. Den gamle var en lille landbrugsejendom, som blev oprettet i 1899 på et areal, som blev købt af Nis Bennedsen, der var ejer af gården, Tøndervej 47 på Sdr. Farup Mark. Manden, der købte jorden og lod bygningen opføre, var:

III-179

Niels Peter Sørensen.

1899-1901

Han fik skøde lyst 20. december 1899 på jorden og var gift med Mette Kirstine Elisabeth Bondo. De fik en pige:

· 1. Olga Magdalene Sørensen, født 1. december 1899 på Sdr. Farup Mark.

Niels Peter Sørensen var kurvemager og han solgte ejendommen ifølge skøde lyst 1. maj 1901 til:

Jens Laugesen.

1901-1904

Han var født 16. marts 1880 i Føvling sogn som søn af indsidder Mads Laugesen. Jens Laugesen blev gift 1. juli 1900 med Ise Bothilde Jørgensen, der var født 14. februar 1880 i Lintrup som datter af kådner Peder Iver Jørgensen. Jens Laugesen og Ise Bothilde fik, mens de boede på ejendommen, 2 børn:

1. Magda Kirstine Laugesen, født 15. oktober 1900.
2. Mads Markussen Laugesen, født 29. marts 1903 i V. Vedsted sogn. Han blev gift 22. februar 1925 i Gørding kirke med Ella Vilhelmine Schulot, født 2. august 1900 i Meinsdorf, datter af arbejdsmand Julius Vilhelm Shulot og Minna Elise Carvline Shulot, født Tews, Meinsdorf i Holsten. Mads Markussen Laugesen var chauffør i Kalvslund.
I 1902 boede en kort tid Niels Kristensen Madsen og hans kone Anne Marie til leje her, medens deres nye ejendom, Lillemosevej 9, blev sat i stand. Her fødtes datteren Metha Johanne Madsen, 10 november 1902. Ifølge Niels Ocholm Madsen, Degnetoftevej 3 hed ejeren Nis Bennetzen.

Jens Laugesen solgte i 1904 stedet til:

Ferdinand Rens Carl Johan Eli Kjerrumgaard.

1904-1913

Han fik skøde lyst 18. maj 1904. Han blev født 2. september 1883 i Ribe, søn af ugifte Flora Antoinette Elisabeth Kjerrumgaard, Ribe Han blev gift 10. juli 1904 i Sct. Catharinæ kirke i Ribe med Dorthea Marie Schultz, født 5. november 1880, Tørvejvej 2. De fik en søn:

· 1. Sivald Schultz Kjerrumgaard, født 16. august 1905 på Sdr. Farup Mark.

Han boede ikke i huset, men havde det lejet ud.

I 1911 boede i huset Mads Peter Madsen, der var født i Rejsby 20. september 1881. Han var broder til Hans Joachim Breinholm Madsen på gården Trækærvej 16. Han blev gift 27. december 1908 i V. Vedsted kirke med Karoline Nissine Wittrup, der var født i Kamp, Hygum sogn, 23. september 1889, datter af Simon Juhl Wittrup og Marie Hansen. Af deres børn kendes:

1. Peder Madsen, født 4. oktober 1909.
2. Ane Marie Madsen, født 19. januar 1915 i V. Vedsted.
Mads Madsen var arbejdsmand. Carl Kjerrumgård solgte ejendommen i 1913 til:

Nis Bennetzen.

1913-1917

Han havde tidligere været ejer af gården, Tøndervej 47 på Sdr. Farup Mark. Denne havde han solgt til Ejnar Rudbeck. Se videre angående Nis Bennetzen på Tøndervej 47. Nis Bennetzen solgte ejendommen her i 1917 til:

Niels Nissen.

1917-1924

Han fik skøde lyst 24. oktober 1917. Han var født 1882 og gift med Karen Elna Elisabeth Ås. De fik, mens de boede på ejendommen her, 3 børn:

1. Aksel Nissen, født 21. april 1918. Han blev gift med Valborg Hermansen fra Hviding.
2. Aage Nissen, født 6. februar 1920.
3. Petrea Nissen, født 16. august 1922. Hun blev gift 12. oktober 1947 i Seem med fabriksarbejder Laurids Skov Nielsen af Lustrup, født 2. maj 1916 i Ribe, søn af Adolf Lauridsen Skov Nielsen og hustru Metea Kathrine, født Nielsen, Lustrup.
Niels Nissen flyttede i 1924 til Seem, hvor der fødtes flere børn. Ejendommen her solgte han ifølge skøde lyst 9. juli 1924 til:

Martin Peter Mannick Hansen.

1924-1957

Han var født 24. marts 1885 i Randers og blev gift 12. marts 1920 i Emmerlev kirke med Bothilde Caroline Jepsen, der var født 8. april 1895 i Emmerlev. De fik følgende børn:

1. Marie Bothilde Hansen, født 7. maj 1921 i Høm. Konfirmeret 1935.
2. Anna Laurine Hansen, født 21. januar 1925 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1939. Hun blev gift 6. maj 1946 i V. Vedsted Kirke med Jens Jepsen Petersen og de fik senere ejendommen.
3. Thyra Karoline Hansen, født 30. marts 1926 på Sdr. Farup Mark. Bor i Holsted.
4. Dagmar Helene Hansen, født 5. september 1927 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1941. Hun er gift med Hans Hejnsvig. De boede nu Dådyrtoften 1 i Egebæk. Dagmar Helene Hansen døde 22. februar 2012, 84 år gammel.
5. Nicolaj Hansen, født 1930. Udvandret til Canada.
6. Marie Hansen. Død som ung.
7. Laust Mannick Peter Hansen, født 20. november 1930 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret i 1945. Han bor i Norge.
8. Broder Hansen, født 19. november 1933 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1948. Han bor også i Norge
Martin Hansen døde 18. april 1949, 64 år gammel. Hans kone, Bothilde Caroline, døde 15. januar 1958, 62 år gammel. Ejendommen blev ifølge skøde lyst 8. april 1957 solgt til svigersønnen:

Jens Jepsen Petersen.

1957-1988

Familien her boede tidligere Ribevej 12 i Egebæk. Han er født 29. december 1923 i Hviding som søn af Karen og Otto Bertel Petersen. Han blev gift 6. maj 1949 med Anna Laurine Hansen, der var født på stedet. De fik 3 børn:

1. Bente Petersen, født 11. oktober 1955. Hun bor i Kokkedal ved København.
2. Finn Petersen, født 26. juli 1958. Bor i Vejle.
3. Kurt Petersen, født 17. marts 1961. Bor i Vejle.
Jens J. Petersen var plejer og er omtalt i Sigurd Michaelsens “Amtsygehusets

Psykriatiske Afdeling ved Ribe

“, se der. Tidligere var der kiosk her ved hovedvejen, som Anna passede. Jens J. Petersen og Anna flyttede i 1988 til Ribevej 29 i Hviding sogn, hvor de købte hus. Anna Laurine Pedersen døde 26. maj 2007, 82 år gammel på Dagmargården. Ejendommen blev solgt 1988 til:

Reimer Lauridsen Petersen.

1988-ca. 2007

Han er født 16. april 1960 som søn af Niels Petersen og hustru Else Kathrine Light, Tiset. Reimer L. Petersen har en datter

1. Mette Foged, født 27. september 1982. Hun bor i Ribe.

Reimer L. Petersen arbejder ved forsvaret siden 1977 og driver et lille frilandsgartneri i fritiden. Reimer Lauridsen Petersen døde 22. april 2009, 49 år gammel. Ejendommen er i dag på 5 ha..

Søren Karsten Graungaard Hansen.

ca. 2007-

Han er født 1969 og er søn af Karsten Graungaard Hansen, V. Vedsted Vej 36A. Søren Karsten Graungaard Hansen boede tidligere Ribevej 3. Købte i ca. 2007 ejendommen her som han nedrev og opførte et nyt hus på grunden. Han er tømrer.

Tøndervej 59

19. marts 1999, 16:01:16

 

 

Denne ejendom er opført på lejet jord ca. 1856-1857. Jorden tilhørte gården Sdr. Farup Vej 37, men var kun hedejord. Huset har sikkert kun været ganske ringe og ubetydelig. Manden, der lod huset opføre, var:

III-181

Poul Mogensen Tjørnelund.

ca. 1856/1857-1903

Han var født 1. februar 1829 i Bobøl, Føvling sogn, og søn af rebslager Johan Gregorius Tjørnelund. Denne mand havde ikke mindre end 4 sønner, der bosatte sig i V. Vedsted sogn. Foruden Poul Mogensen Tjørnelund er det Jacob Tjørnelund, Bjørnkærvej 10, Hans Tjørnelund, Ulvehøjvej 1 og Henrik Daniel Tjørnelund, Lillemosevej 9. Poul Mogensen Tjørnelund blev gift 4. oktober 1856 i V. Vedsted med Else Marie Bruun, der var født 27. november 1832 i V. Åbølling i Brøns sogn som datter af Eskild Hansen Bruun og Maren Nisdatter. Det var en broder til Else Marie Bruun hed Søren Eskildsen Bruun, der startede en ejendom nabo til denne her, Tøndervej 69. Poul Tjørnelund og Else Marie fik 10 børn:

1. Thomas Nissen Bruun, født 9. september 1850. Konfirmeret 1865.
2. Marie Tjørnelund, født 11. juli 1857. Konfirmeret 1871. Hun fik ejendommen efter faderen.
3. Caroline Tjørnelund, født 17. februar 1860. (27. marts jf. link) Hun blev konfirmeret 12. april 1874 i V. Vedsted kirke.
4. Mathea Tjørnelund, født 23. oktober 1862. (27. oktober jf. link) Hun blev konfirmeret 1. oktober 1876 i V. Vedsted kirke.
5. Eskild Hansen Tjørnelund, født 24. oktober 1864. Han blev konfirmeret 20. april 1879 i V. Vedsted kirke.
6. Johan Tjørnelund, født 22. oktober 1866. Konfirmeret 1881. Død 30. april 1886, 19½ år gammel.
7. Nis Andersen Tjørnelund, født 27. marts 1869. Konfirmeret 1883.
8. Elise Tjørnelund, født 22. september 1871. (27. september jf. link) Hun blev konfirmeret 4. oktober 1885 i V. Vedsted kirke.
9. Otto Tjørnelund, født 19. april 1874. Han blev konfirmeret 7. april 1889 i V. Vedsted kirke.
10. Jakobine Sørine Tjørnelund, født 19. november 1876. Hun blev konfirmeret 5. april 1891 i V. Vedsted kirke. Jacobine Sørine Tjørnelund blev gift med Hans Christian Hansen. Af deres børn kendes:
· Hans Jørgen Hansen.

· Metha Marie Hansen, født 29. september 1897 i V. Vedsted. Hun blev gift 10. november 1917 i Varde kirke med Henrik Rask Hansen, født 16. december 1891 i Horne sogn, søn af gaardmand Jens Hansen og Maren Rasksen af Sig, Thorstrup sogn.

Se http://www.myerichsen.net/p340.html#i10200

Den 22. august 1894 døde Else Marie Bruun, 62 år gammel. Året før i 1893 havde datteren fået skøde på gården, som faderen havde haft skøde på siden 29. marts 1867, da han købte jorden fra gården i Sdr. Farup. Poul Mogensen Tjørnelund døde 18. maj 1914, 85 år gammel. På det tidspunkt var datteren, Marie Tjørnelund, forlængst gift. Hun blev gift 2. februar 1894 med:

Hans Lauridsen Schmidt.

1903-1917

Han var født 10. november 1852 i Hviding, søn af smed Niels Pedersen Schmidt og Karen Marie Madsdatter. Konfirmeret 1868 i V. Vedsted kirke.Han blev gift første gang med Marie Christine Pedersen. I dette ægteskab fødtes 2 sønner:

1. Niels Karl Marius Valdemar Schmidt, født 15. oktober 1877. Kendes under navnet Valdemar Schmidt. Han flyttede meget rundt i V. Vedsted sogn. Se Trækærvej 22, Ribevej 34, Trækærvej 3, Degnetoftevej 3 og Vester Bjergvej 4.
2. Elias Maxmillian Schmidt, født 22. november 1878.
I 1879 forlod Hans L. Schmidt Hviding sogn og flyttede til et andet sogn, hvor hans kone døde 22 november 1879. I 1893 dukker han op i V. Vedsted sogn, hvor han bliver gift 2. februar 1894 med Marie Tjørnelund, født her på ejendommen og får i 1903 skøde på gården her. I hans ægteskab med Marie Tjørnelund fødtes en datter:

1. Pauline Marie Schmidt, født 7. juli 1896. Hun bliver senere gift med Andreas Wulff. Se Sdr. Kirkevej 3 og V. Vedsted Byvej 32 i V. Vedsted.
Se http://www.myerichsen.net/p341.html#i10220

Marie Tjørnelund var væverske. Hans Lauridsen Schmidt er omtalt i Mads Peder Jensens Erindringer. I 1917 sælger Hans Lauridsen Schmidt gården og køber ejendommen Sdr. Kirkevej 3 i V. Vedsted. Gården her sælger han til:

Las Andersen Lassen.

1917-1933

Han var født i Sdr. Farup på gården Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Han var, da han købte gården her, ejer af gården Ribevej 22, hvor han boede. Han kom aldrig til at bo i bygningerne på gården, men drev dens jorder sammen med sin egen gårds jorder. Las Lassen døde 14. december 1925 og hans enke, Olivia Lassen, solgte i 1933 gården til:

Hans Henrik Klinge.

1933-1938

Han er født 22. november 1909 i Sdr. Farup som søn af Theodor Klinge og Sille Marie Christine Jacobsen. Han fik skøde på gården her lyst 9. november 1933. Hans Klinge blev gift 3 november 1933 i V. Vedsted kirke med Else Kathrine Lund, der er født 26. februar 1909 på ejendommen V. Vedsted Vej 36 og datter af Johan Diederik Lund og Anne Dorthea Hertz. Else og Hans Klinges børn:

1. Egon Klinge, født 28. marts 1936. Konfirmeret 1950. Bor Tarpvej 7 i Sdr. Felding.
2. Grethe Klinge, født 17. august 1939. Bor Vestergade 37 i Gredstedbro.
3. Bente Klinge, født 31. juli 1943. Bor Snoghøj, Fredericia.
4. Torben Klinge, født 23. juli 1948 i Egebæk. Bor Kirsebærvænget 10 i Bramming.
JydskeVestkysten 4. august 2000. DØDSFALD. Hans Henrik Klinge, Elmegården 5, 1., Bramming, er død, 90 år. Hans Henrik Klinge var født og opvokset i Øster Vedsted ved Ribe. Efter skolegangen kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder. Efter giftermålet i 1933 med Else Klinge bosatte parret sig i Egebæk syd for Ribe, først på en mindre ejendom, senere byggede parret selv hus i byen. Herfra drev han i nogle år selvstændig vognmandsforretning, og i en tid kørte han som langturschauffør. I 1953 blev vognmandsforretningen solgt, og parret flyttede til Bramming. Her fik han straks arbejde inden for hård-hvidevarer. Senere blev han ansat som lastbilchauffør hos Glasalstrup i Esbjerg, og senest inden han lod sig pensionere, kørte han som chauffør på skolebusser for daværende vognmand Conrad Hansen i Bramming. Efter at været blevet enkemand flyttede Hans Henrik Klinge for syv år siden ind i lejligheden på Elmegården 5. I fritiden reparerede han cykler, han gik til bankospil, og i de senere år nød han godt af det varme vanskab med Grethe Larsen fra Esbjerg. Sammen havde de flere gode ture og rejser, og i 1994 besøgte de sammen Californien, hvilket var en stor oplevelse for dem begge. Hans Henrik Klinge efterlader sig foruden veninden Grethe Larsen i Esbjerg også fire børn, Egon i Snejbjerg ved Herning, Grethe i Bramming, Bente i Taulov og Torben i Vong, samt ni børnebørn og nitten oldebørn.

Alle børnene er født i den østlige del af V. Vedsted, men ikke samme sted. Hans Klinge byggede i 1937 ejendommen Ribevej 38, i 1946/47 Ribevej 19 og i 1948 Ribevej 18. Ejendommen her solgte han i 1938 til:

Niels Hansen Andersen.

1938-1945

Han fik skøde lyst 3. februar 1938. I 1938-39 køber han murbrokkerne fra det nedbrudte ledvogterhus nr. 15, Sdr. Farup Hedevej 5 og opfører et hønsehus, der angiveligt står den dag i dag. Se Mads Peder Jensens Erindringer. Af deres børn kendes:

· Broder Andersen. Han er teknisk tegner og bor til 1989 på Harevej 7.

· Jens Andersen. Han var arrestbetjent i Ribe. Forsikringsagent i sin fritid.

· Harry Andersen. Han var postbud og boede i Ribe. Han døde i juni måned 1995.

· En søn. Døde som ung

· Hedvig Andersen.

Niels Hansen Andersen havde gården i 7 år og solgte 1945 til:

Emma G. Lassen.

1945-1945

Hun fik skøde 25. juli 1945 og solgte igen 5. december 1945 til:

Kristian Antonsen.

1945-1946

Han solgte 21. december 1946 til:

III-183

Niels Holger Ager.

1946-1950

Han havde gården i 4-5 år og drev den sammen med gården Tøndervej 66, hvor han opførte nye bygninger. Se også videre under Ribevej 22. Han solgte 11. maj 1950 til:

Oluf Mahler.

1950-1985

Han kom fra Bjørnkærvej 7 og var ejer af gården her i næsten 35 år og solgte 1. februar 1985 gården til:

Gunnar Koch Stokbæk.

1985-1995

Han er født 27. januar 1956 i Ribe som søn af Jutta og Egon Stokbæk. Han er bror til Ejner Stokbæk, V. Vedsted Byvej 7, er ugift og tømrer. Gunnar Koch Stokbæk flyttede til Ø. Vedsted og solgte i februar 1995 ejendommen til:

Alice Pedersen & Frank Wollesen.

1995

Frank Wollesen er født 26. april 1970 i Esbjerg som søn af Hanne og Egon Wollesen, Tørvevej 38. Han blev gift 22. april 2000 i V. Vedsted kirke med Alice Pedersen, der er født 9. november 1973 i Esbjerg. Hun er datter af Else og Kurt Pedersen, Esbjerg. Alice er uddannet kontorassistent. Frank er selvstændig inden for møbelbranchen.

Stuehuset er moderniseret indvendig, ligesom den gamle lade er fjernet, og en ny muret op. I stalden er der plads til tre heste, men p.t. er der kun to og en masse katte. Af de 20 tdr. land jord der hører til ejendommen, er der to indhegnede marker, samt en dressurbane, resten er lejet ud.

Tøndervej 60

Her bor i dag Karl Otto Hansen på er husmandsbrug, som er oprettet lidt før 1850. Det er måske det første hus, der er bygget på heden øst for Sdr. Farup by. Manden, som slog sig ned her ude på heden, var:

Peder Hansen Holmmand.

lidt før 1850-1872

Han var født omkring 1810 og blev gift med Anne Marie Laustdatter, der var født 1811 i Sneum, datter af Laust Hansen. De fik 3 børn:

1. Hans Pedersen, født 26. april 1840.
2. Anne Pedersen, født 13. oktober 1844.
3. Niels Pedersen, født 13. august 1847. Konfirmeret 1862. Han fik senere huset. Han var født på Sdr. Farup Mark, medens de to ældste var født inde i Sdr. Farup.
Peder Hansen Holmmand døde 3. juni 1873, 72 år gammel og hans kone, Anne Marie, døde 26. juli 1886, 75 år gammel. I 1872 blev den lille ejendom overtaget af sønnen:

Niels Pedersen.

1872-1881

Han var født på stedet 1847 og blev gift 7. december 1872 med Inger Marie Pedersen, der var født 9. oktober 1849 i Fåborg som datter af Søren Pedersen. Hun kom fra Øster Løgum. Niels Pedersen og Inger Marie fik, mens de boede i huset her, 4 børn:

1. Ane Marie Pedersen, født 28. november 1873. Hun blev gift 12. december 1891 i Sct. Catharinæ kirke med murersvend Ole Gjerluf Olesen, født 16. oktober 1868 i Nr. Holsted.
2. Kathrine Marie Pedersen, født 27. august 1875.
3. Hans Peder Pedersen, født 27. marts 1877. Han blev gift 28.april 1904 i Ribe Domkirke med Karoline Christensen, født 8. april 1882 i Ribe Domsogn, datter af skomager Christen Christensen og Johanne Andresen. Karoline Christensen døde 11. april 1921, 39 år gammel. Hans Peder Pedersen blev gift igen 2. april 1922 i Ribe Domkirke med Anne Mari Knudsen født Hansen 7. maj 1874 i Toftlund, datter af skomager Anders Hansen og hustru Anne Cathrine Sørensen, Toftlund. Hans Peder Pedersen var arbejdsmand.
4. Sørine Kirstine Pedersen, født 19. februar 1879.
Niels Pedersen gik fallit i 1881 og måtte forlade ejendommen. Den blev nu solgt ifølge skøde 26. april 1881 til:

Hans Anton Hansen.

1881-1900

Han var født i Nr. Farup ca. 1852 og søn af indsidder Knud Hansen og Ane Hansdatter. Han blev gift 1878 med Birthe Marie Andersen, der var født i Jedsted 17. juli 1855. De fik 9 børn:

1. Knud Hansen, født 10. maj 1879 i Øster Vedsted. Konfirmeret 1894. Fik senere fødestavnen.
2. Kristen Andersen Hansen, født 13. april 1881. Konfirmeret 1895. Han blev gift 24. marts 1905 i Jernved med Nielsine Petrea Juhl, født 9. januar 1880 i Jernved som datter af Gregers Christiansen Juhl og Ane Marie Christensen. De adopterede to børn. Kristen Andersen Hansen var arbejdsmand i Gørding.
3. Hans Kristian Hansen, født 19. marts 1883. Konfirmeret 1897.
4. Laurids Hansen, født 2. marts 1885. Konfirmeret 1899.
5. Ane Hansen, født 2. september 1887. Konfirmeret 1902. Gift med Frederik Bjørnsen, Roager.
6. Abelone Kirstine Hansen, født 24. maj 1890. Død 23. februar 1891.
7. Marius Hansen, født 3. januar 1892. Konfirmeret 1906. Han oprettede ejendommen, Sdr. Farup Hedevej 10.
8. Otto Hansen, født 20. januar 1894. Konfirmeret 1908. Han blev gift 31. oktober 1921 i Vilslev kirke med Marie Kirstine Madsen, født 24. august 1895 i Helligkors sogn, København, datter af maler Mads Lassen Madsen og Caroline Hansen, Vilslev.
9. Hans Anton Hansen, født 7. september 1896. Konfirmeret 1911. Boede en tid i Råhede.
Da det sidste barn blev født, var faderen, Hans Anton Hansen, død, og barnet fik hans navn. Han døde 17. april 1896, 44 år gammel. Hans enke, Birthe Marie, sad nu tilbage med mange små børn, så kårene for familien var små. Hun døde som aftægtskone 15. september 1923 på Ribe Amtssygehus, 68 år gammel. Ejendommen blev i året 1900 skødet til hendes ældste søn:

Knud Hansen.

1900-1968

Han var født i Ø. Vedsted 10. maj 1879 og blev gift 31. maj 1908 i V. Vedsted kirke med Ane Marie Andersen, der var født 13. november 1885 på ejendommen V. Vedsted Vej 58. Hun var datter af Anders Peder Andersen og Ane Marie Tjørnelund. Knud Hansen var vejmand, og kaldtes ofte Knud Vejmand. Se Mads Peder Jensens Erindringer. Knud Hansen fik sammen med Ane Marie Andersen 12 børn:

III-185

1. Dødfødt dreng, født 23. august 1908.
2. Hans Anton Hansen, født 5. september 1909. Konfirmeret 1924. Han blev gift 29. januar 1939 i Sct. Catarinæ Kirke med Helene Lovise Lund, født 20. oktober 1919 i Ribe, datter af husmand Niels Peter Hansen og hustru Augusta Margrethe, født Müller.
3. Anders Peter Hansen, født 9. november 1911. Konfirmeret 1926. Død 5. juni 1984, 72 år gammel. Ugift.
4. Berta Marie Hansen, født 7. marts 1914. Konfirmeret 1928. Hun blev gift 25. november 1938 i V. Vedsted Kirke med landmand Peter Grøndahl Andersen, født 13. august 1911 i Seem, søn af husmand Claudi Thomsen Andersen og hustru Ellen Marie Bothilde Grøndahl, Seem.
5. Aksel Marinus Hansen, født 30. januar 1916. Konfirmeret 1930. Han blev viet 3. januar 1940 i Seem kirke med Marie Margrethe Slot, født 2. september 1920. De fik en søn:
· Vagn Egon Hansen, født 7. april 1940 i Enderpskov, Frøs Herred.

6. Ane Marie Cecilie Hansen, født 16. september 1917. Konfirmeret 1932. Hun blev gift 31. maj 1949 i V. Vedsted Kirke med Harold Bendix Helsinghof, født 3. september 1919, søn af Peder Lauridsen Helsinghof og hustru Hansemine M. Jørgine Dorthea Friis, Jernvedlund.
7. Abeline Kirstine Hansen, født 16. november 1919. Konfirmeret 1934. Hun blev borgerligt ægteforenede på Ribe Borgmesterkontor 15. juni 1942 med Kurt Lennart Bergdahl, født 28. september 1918 i Gørlev sogn. De fik flg. børn:
· Bente Elisabeth Bergdahl, født 15. marts 1942 i Sønder Farup.

· Bjarne Lennart Bergddahl, føt 23. august 1945 i Herning.

· Emma Marie Bergdahl, født 6. december 1946 i Herning.

· Hanne Anette Bergdahl, født 9. december 1952 i Herning.

· Jan Lennart Bergdahl, født 19. maj 1960 i Herning.

Parret her boede Ny Møllevej 6 i Herning. Kurt Lennart Bergdahl døde 15. januar 1979, 60 år gammel. Abeline døde i august 1986, 64 år gammel.

Se http://www.bergdahl.webbyen.dk/vishjemmeside_privat.asp?mode=top_frame&id=436109&side=&webside=5651509

8. Otto Hansen, født 8. maj 1922. Han 30. maj 1922, 3 uger gammel.
9. Karl Otto Hansen, født 25. august 1924. Konfirmeret 1938. Han fik senere ejendommen.
10. Knud Holger Hansen, født 22. september 1926 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1941. Han blev gift 28. december 1950 i Ribe Domkirke med Laura Kirstine Hansen, født Olsen 24. september 1932 fra Ribe Mark, datter af Hans Christian Olsen og hustru Mathilde Louise Bergendorf. De har 5 børn: Bent, Birgit, Susanne, Britta og Anette. Bor Øster Vedsted Vej 87 i Øster Vedsted. Knud Holger Hansen døde i Ø. Vedsted 29. maj 2002, 75 år gammel.
JydskeVestkysten 27. december 2000. NAVNE. GULDBRYLLUP. Laura og Holger Hansen, Øster Vedsted Vej 87, Øster Vedsted, har guldbryllup i morgen. Holger Hansen stammer fra Sdr. Farup, mens Laura Hansen er fra Ribe Mark. I mange år drev de landbrug på Øster Vedsted mark, indtil de i 1983 flyttede i hus på Øster Fenner i Øster Vedsted, hvor han i en del år hjalp til på en minkfarm, mens Laura Hansen gjorde rent forskellige steder. I 1999 flyttede det harmoniske par til deres nuværende bolig, hvor de nyder pensionisttilværelsen. Holger Hansen passer haven på bedste måde, mens hun ordner det indvendige. Deres store fælles interesse er fiskeri, og hver tirsdag drager de på fisketur. Desuden nyder Laura Hansen at spille banko, og en kortklub er de begge med i. Ægtefællerne er meget gæstfrie og holder meget af børn. Selv har de fem børn – Bent, der bor i Krusbjerg, Birgit og Susanne i Øster Vedsted, Britta i Holsted, og Anette i Ribe. Familien tæller desuden 13 børnebørn og inden længe et oldebarn. Festen holdes i Høm forsamlingshus. Der er morgensang klokken 8.

· Dagmar Agnete Hansen, født 9. september 1928 i Egebæk. Konfirmeret 1943.

· Inger Helene Hansen, født 10. juni 1930. Konfirmeret 1945.

Knud Hansen døde 30. april 1951, 71 år gammel. Hans kone, Ane Marie, døde 22. november 1968, 83 år gammel. Ejendommen var da afstået til sønnen:

Karl Otto Hansen.

1968

Han er ugift og gårdens nuværende ejer.

Tøndervej 66

19. marts 1999, 16:01:50

 

 

Denne gård er bygget 1946 af:

Niels Holger Ager.

1940-1947

Han blev gift 19. december 1940 i Tjæreborg med Anna Christine Ager, født Jepsen 17. april 1916, datter af Jep Jepsen (Lille Jep). Anna døde 15. november 2003, 87 år gammel. Begge døde på Toftevej i Hviding. Han havde tidligere ejendommen Ribevej 22. Han bygger i 1946 nye bygninger på Tøndervej 66 og gårdens drift foregår nu derfra. Han købte i 1946 også gården Tøndervej 59 og lagde de 2 gårde sammen. Han havde patienter fra Hospitalet i familiepleje. Se Sigurd Michelsens “Ribe Amts Psykriatisk Afdeling ved Ribe”.

Finn V. & Gitte Ager Frandsen

Finn V. Frandsen er født på Tørvevej 30 og er søn af Svend Erik og Jenny Frandsen. Han blev gift med Gitte Ager. De har en søn:

· Christian Frandsen, født ?

Tøndervej 69

19. marts 1999, 12:14:46

 

 

Her boede Hans Mortensen og sønnen Svend Mortensen. Gårdens tilblivelse må være ca. 1860. Et ungt par nedsatte sig her ved den gamle landevej og fik opført bygninger på stedet. Jorden, som var hede, tilhørte gården, Danelund, Sdr. Farup Vej 9 i Sdr. Farup. Manden, som begyndte her, var:

Søren Eskildsen Brun.

ca. 1860-1877

Han var født 1835 i V. Åbølling, Brøns sogn og søn af Eskild Hansen og Maren Nisdatter, der kom på aftægt på ejendommen. Søren Bruun blev gift 13. september 1861 med Nielsine Andersdatter, der var født 18. juni 1832 i Hviding som datter af Anders Andersen. Søren Bruun og Nielsine fik 4 børn:

· Eskild Hansen Brun, født 21. juli 1862. Død 4. maj 1866, 4 år gammel.

· Anders Hansen Brun, født 21. juni 1865. Konfirmeret 1880.

· Laura Andrea Andersen Bruun, født 10. maj 1868. Hun blev gift med Christian Hansen Vandborg, født 22. november 1856 i Sdr. Farup, søn af Laust Christensen Vandborg og Anne Marie Christensen, Præstevej 18. Christian Hansen vandborg døde 17. april 1905 i Øster Vedsted, 48 år gammel. Laura Andrea Andersen Vandborg, født Bruun blev gift 2. gang 8. oktober 1908 i St. Catarinæ kirke med enkemand, arbejdsmand Søren Petersen Skov, født 12. juni 1847 i Vesterbæk, Roager sogn, søn af gaardmand Peder Nissen Skov og Johanne Hansen i Vesterbæk.

· Jørgen Eskild Hansen Brun, født 6. september 1872. Konfirmeret 1887.

III-187
Søren Eskildsen Brun havde en søster Else Marie Bruun, som var gift med Poul M. Tjørnelund. De havde startet en hedeejendom ved siden af. Se Tøndervej 59. Søren Eskildsen Bruns mor, Maren Nisdatter døde 3. februar 1869, 74 år gammel. Søren Eskildsen Brun døde 4. februar 1876, 41 år gammel. Hans enke, Nielsine Andersdatter, blev gift på ny 10. marts 1877 med:

Karl Vilhelm Dinesen.

1877-1885

Han var født i Ådum 10. februar 1850. Han fik skøde på gården 1877. Der blev ikke født børn i dette ægteskab. Nielsine Andersdatter døde 9. december 1884, 52 år gammel. Karl Dinesen solgte ejendommen ifølge skøde af 27. maj 1885 til:

Simon Nielsen Petersen.

1885-1914

Han var født i Gasse, Skærbæk sogn den 10. september 1857 og blev gift i V. Vedsted kirke den 30. april 1885 med Kirstine Lindberg, der var født 5. april 1857, Præstevej 10 i Sdr. Farup, datter af Hans Andersen Lindberg. Simon Petersen og Kirstine Lindberg fik ingen børn. Simon Nielsen Petersen solgte i 1905 et areal til Poul Christian Christensen, hvor ejendommen Tørvevej 14 opføres. Arealet havde Simon Nielsen Petersen købt af gården Præstevej 4 i Sdr. Farup. Simon Nielsen Petersen er omtalt i ”Niels Ocholm Madsens Erindringer”. Han solgte ejendommen her i 1914 til Carl Mortensen og lod opføre nye bygninger på en del af jorden øst for jernbanen. Se Sdr. Farup Hedevej 6.

Carl Mortensen.

1914-1938

Han var født 22. december 1892 i Glamsbjerg og søn af Hans Mortensen og Dorthea. Han blev gift ca. 1914 med Margrete Lindberg. Hun er plejedatter af den tidligere ejer og var født 15. juli 1886 i Sdr. Farup, datter af smed Anders Jessen Lindberg, Præstevej 10, der var broder til Simon Petersens kone, Kirstine Lindberg. Carl Mortensen og Margrethe Lindberg fik en søn:

· 1. Hans Mortensen, født 18. februar 1916. Konfirmeret 1930. Han overtog senere gården.

Carl Mortensen er omtalt i Niels Ocholm Madsens ”Mine Erindringer”. I 1938 solgte Carl Mortensen gården her til sønnen og købte en ejendom i Mejlby, men kom tilbage i 1947 og overtog gården Sdr. Farup Hedevej 6.

Hans Mortensen.

1938

Han var født 1916 og blev gift 1. maj 1938 i Zions kirke i Esbjerg med Metha Rechnagel, der var født i Esbjerg 18. august 1918. Hun var datter af murer Niels Rechnagel og Marie Lindberg. Marie Lindberg var datter af Bejer Jespersen Lindberg, født Præstevej 10 og smed på Mandø. Metha og Hans Mortensen fik 5 børn:

· Gretha Mortensen, født 1. oktober 1940. Konfirmeret 1955. Hun blev gift 31. oktober 1964 med Mads Peter Jensen i Øster Vedsted. Se Tøndervej 47.

· Karl Mortensen, født 28. marts 1943. Konfirmeret 1957. Han er ugift. Han overtog i 1965 ejendommen Sdr. Farup Hedevej 6 efter bedstemoderen, Margrethe Mortensen.

· Svend Mortensen, født 30. april 1944. Konfirmeret 1958. Han er ugift og hjalp faderen på gården. Svend Mortensen købte efter faderens død i 2007 Vibetoften 1 i Egebæk.

· Inger Marie Mortensen, født 20. februar 1947. Hun blev gift i V. Vedsted kirke 16. marts 1968 med Jørgen Smidt. De bor i Nyborg. Hun er sygehjælper.

· Vera Mortensen, født 29. februar 1952. Hun blev gift 16. marts 1974 med Niels Peter Nielsen. De bor V. Vedsted Vej 59.

1954: MORTENSEN, HANS, Gaardejer, Tøndervej 69, S. Farup Mark, Hviding, er født sammesteds 18.2.1916. Forældre: Gdr. Karl Mortensen og Hustru Margrethe Lindberg. Bedsteforældre: FF Hans Mortensen, Formand paa Assens Sukkerfabrik. FM Dorthea. MF Anders Jessen Lindberg. MM Andrea Pedersen. Hans Mortensen er gift med Metha Rechnagel, født i Esbjerg 18.8.1918. Forældre: Murer Niels Rechnagel og Hustru Marie Lindberg. Bedsteforældre: FF Hans Chr. Rechnagel. FM Line. MF Beyer Lindberg fra Mandø. MM Marie. I Ægteskabet er 5 Børn: Gretha 1.10.1940, Karl 28.3.1943, Svend 30.4.1944, Inger Marie 20.2.1947 og Vera 29.2.1952. Hans Mortensen overtog Ejendommen Matr. Nr. 33bm m. fl. i 1938 med Areal 40 Tdr. Ld. Bygningerne er opført: Stald og Lade meget gamle, Stuehus 1952. Besætningen er i Dag 8 Køer, 19 Ungkreaturer, ca. 22 Svin og 40 Høns. Der er ingen Heste, men Traktor. Der blev indlagt Lys i 1952.

Hans Mortensens kone, Metha, døde 3. september 1975, 57 år gammel. Hans Mortensen døde i juni 2007, 91 år gammel.

UgeAvisen 13. november 2007. HUS ELLER GRUND MED 1,5 HA. Her er tale om et ældre hus der trænger til gennemgribende renovering, hvorfor et alternativ kunne være at bygge et nyt hus på grunden. Ejendommen sælges på købstilbudsbasis med frist for afgivelse af bud til den 14. december 2007. Forventet mindstepris kr. 500.000,-. Forhør nærmere om vilkårene ved henvendelse til kontoret. Pris: 500.000. Bolig: 120 m2. Grund: 15.000 m2. Stuer/værelser: 2/1. Opført: 1952.

Tøndervej 72. Hedegaarden

19. marts 1999, 16:09:36

 

 

Denne landbrugsejendom er oprettet her ude på Sdr. Farup hede i 1854. Inde i landsbyen Sdr. Farup lå vestlig i byen et lille husmandssted, matr. nr. 40. Se der. Dette husmandssted blev ifølge skøde af 7. april 1851 overtaget af:

III-189

Jørgen Hansen Bruun.

1851-1884

Han var født på stedet 24. maj 1821*) og blev gift 24. maj 1851 i V. Vedsted kirke med Else Marie Clausen, der var født 1. februar 1818**) i Sdr. Farup på et husmandssted, matr. nr. 13. Lå i gamle dage sydøst for Sdr. Farup Vej 45. Hun var datter af Zacharias Clausen og Karen Marie Truelsdatter. I 1854 flyttede Jørgen Bruun bygningerne ud på heden til deres nuværende plads. De gamle bygninger blev nedbrudt. Else og Jørgen Bruun fik følgende børn:

*) Jørgen Bruun Hansen blev hjemmedøbt d. 24. maj 1821. Faddere var Elisabeth, Morten Hjulers kone fra Ribe, pigen Ellen Marie Tødstesdatter, Sdr. Farup, matr. nr. 6, pigen Barbra Jespersdatter, Sdr. Farup Vej 46, pigen Lena Marie Mortensdatter, Sdr. Farup Vej 38, gaardmand Jens Peder Bjerrum, Sdr. Farup Vej 45, alle fra Sdr. Farup, gaardmand Simon Pedersen fra Øster Gasse, ungkarl Claus Jespersen, Sdr. Farup Vej 46 og ungkarl Thomas Pedersen, begge fra Sdr. Farup. Jørgen Bruun Hansen blev konfirmeret d. 2. april 1837 i V. Vedsted kirke og fik da betegnelsen ”god af kundskab og sædelig af opførsel”.

**) Else Marie Zachariasdatter blev hjemmedøbt d. 2. februar 1818. Faddere var Bodel, Jens Sigvart Bierums kone af Sdr. Farup, matr. nr. 5, pigen Ester Marie Andersdatter, Sdr. Farup Vej 50 og Ellen Marie Tøstesdatter, Sdr. Farup, matr. nr. 6, begge af Sdr. Farup, Mette Cathrine Truelsdatter, Skoleallé 6 af V. Vedsted, Truels Pedersen Callesen, Skoleallé 1, forbedelsesmand i V. Vedsted, ungkarl Peder Mathisen Johansen, Sdr. Farup, matr. nr. 41 af Sdr. Farup, og Thyge Jespersen, Sdr. Farup Vej 46, samme sted. Else Marie Zachariasdatter blev konfirmeret d. 14. april 1833 i V. Vedsted kirke og fik skudsmaalet: ”temmelig god af kundskab og sædelig af opførsel.

1. Hans Jørgen Bruun, født 6. marts 1852. Død 16. januar 1853.
2. Hans Jørgen Bruun, født 21. marts 1853. Konfirmeret 1868. Han fik ejendommen efter faderen.
3. Sacharias Clausen Bruun, født 27. marts 1855. Konfirmeret 1870. Se Vester Bjergvej 3. Han blev gift 27. marts 1885 i Sct. Catharinæ kirke i Ribe med Ellen Marie Clausen, født 7. marts 1858 i Lustrupdal, datter af gårdmand Niels Clausen og hustru Maren Tygesen. Deres børn:
·  Else Marie Bruun, født 5. oktober 1888 i V. Vedsted. Hun gik i skole i Lustrup, dimitteredes 1910 fra Frk. Langs Seminarium, Silkeborg, var derefter vikar indtil 1913, blev da ansat ved Holsted skole.

·  Niels Clausen Bruun, født 13. maj 1890 i Lustrup. Han blev 27. marts 1917 i Jernved med Dorthea Schack, født 13. maj 1891 i Brøns, datter af gårdejer Hans Hansen Shack og hustru Anna Marie Elise Nielsen. De fik 6 børn:

·  Thyge Clausen Bruun, født 9. april 1919 i Lustrup. Gift 16. april 1946 i Seem med Jenny Marie Kristensen, født 16. september 1921 i Faverholt, datter af gårdejer Kristian Kristensen og hustru Margrethe Holm. De har 2 børn, Niels Clausen Bruun og Kristian Kristensen Bruun.

·  Hans Schack Bruun, født 8. maj 1921 i Lustrup. Gift 26. december 1946 i Ribe med Ilse Ingeburg Kyhn, født 4. juni 1921 i Kiel, Tyskland, datter af Jes Hansen Kyhn og Martha Ida Reichel. Bosat Bovvej 43, Padborg.

· Svend Bruun, født 26. august 1924 i Lustrup. Han blev gift med Helga Knudsen, datter af gårdejer Andreas Knudsen og Hustru. Bankassistent. Bosat Viborggade 8., København Ø.

· Ellen Bruun, født 1. september 1927 i Lustrup. Hun blev gift 28. juni 1952 i Ribe med arbejdsmand og husmand Anton Jacobsen Tygesen, født 16. august 1927 i Sølsted, søn af husmand Peter Jensen Thygesen og hustru Kristine Nikoline Jacobsen. Niels Clausen Bruun døde 17. juni 1935 i Lustrup.

· Anna Elise Marie Bruun, født 15. marts 1930 i Lustrup. Død 20. marts 1931, 1 år gammel.

·  Poul Arne Bruun, født 25. september 1933 i Lustrup. Sømand bosat på ”M/S Vilma Dan”.

· Jørgen Bruun, født 17. december 1892 i Lustrup. Han blev gift 15. marts 1918 i Ribe med Karen Thyra Bruun, født 24. april 1893 i Lustrup, datter af gårdejer Thyge Jørgensen Bruun og hustru Jørgine Schultz. Deres børn:

·  Elly Marie Bruun, født 2. december 1918 i Høm. Gift 10. november 1939 i Seem med gårdejer Frederik Vestergaard, født 12. juli 1913 i Høm, søn af gårdejer Peter Westergaard og hustru Anna Lene Karkov. De fik 5 børn: 1) Nanna Bruun Vestergaard, født 29. august 1940 i Høm. 2) Peter Vestergaard, født 7. april 1942 i Høm. 3) Gerda Bruun Vesstergaard, født 8. november 1943 i Høm. 4) Birgit Bruun Vestergaard, født 26. maj 1946 i Høm. 5) Esther Bruun Vestergaard, født 15. april 1950 i Høm. Karen Bruun Vestergaard, født 9. februar 1953 i Høm.

·  Inger Jørgine Bruun, født 28. december 1920 i Lustrup, gift 19. oktober 1946 i Ribe med snedker Egon Peter Larsen, født 18. maj 1922 i ”Mølgaard”, Hadsund, søn af gårdejer Jens Peter Larsen og hustru Andrea Petrea Jakobsen. De fik 2 børn: 1) Jørgen Bruun Larsen, føddt 30. juni 1949 i Hadsund. 2) Else Bruun Larsen, født 14. april 1954 i Hadsund.

· Dagny Bruun, født 5. august 1926 i Nr. Farup, gift 31. marts 1950 i Seem med forpagter Alfred Jensen Gyrup, født 15. maj 1925 i Nr. Næraa, søn af gårdejer Carl Christian Jensen Gyrup og hustru Maren Christiansen. Bosat Nærø, Skamby.

·  Astrid Bruun, født 5. maj 1933 i Høm. Husassistent. Bosat Hømvejle, Ribe.

·  Claus Thygesen Bruun, født 4. november 1894 i Lustrup, gift 7. april 1922 i Ribe med Ingeborg Kirstine Mikkelsen, født 27. april 1895 i Tved, datter af gårdejer Hans Peter Thude Mikkelsen og hustru Helene Nielsen. Deres børn:

·  Ellen Bruun, født 14. november 1924 i Seem, gift 9. december 1945 i Seem med gårdejer Marius Christian Schneider, født 8. januar 1919 i Seem, søn af gårdejer Carl Clausen Schneider og hustru Ellen Marie Wind. De fik 5 børn: 1) Claus Scheider, født 29. december 1946 i Seem. 2) Inge Schneider, født 30. august 1948 i Seem. 3) Carl Schneider, født 5. oktober 1949 i Seem. 4) Otto Scheider, født 19. april 1951 i Seem. 5) Else Schneider, født 1. november 1952 i Seem. Bosat Seem, Ribe.

Sacharias Clausen Bruun var i nogle år skomager i V. Vedsted. Overtog kort efter giftermålet hustruens fødegård i Lustrup, overdrog 1914 gården til sønnen Niels og flyttede til en ejendom ved Damhus. Sacharias døde 4. april 1935 i Seem, 80 år gammel. Hans kone, Ellen Marie Clausen døde 5. april 1930 i Lustrup, 72 år gammel.

4. Martin Peter Brun, født 22. december 1856. Konfirmeret 1872. Han blev gift 8. april 1890 med Christiane Klausen, født 2. august 1864 i V. Vedsted, datter af Anne Kirstine Hansdatter. Se videre under Vester Bjergvej 3, V. Vedsted. Christiane Clausen døde 22. juli 1950 i V. Vedsted. Martin Peter Bruun døde 6. marts 1951 i V. Vedsted, 84 år gammel. Deres børn:
· 1. Jørgen Klausen Bruun, født 30. august 1890. Ugift. Han har gået i skole i V. Vedsted, er uddannet ved landbruget og kom ud at tjene som 11-årig, aftjente 1910 sin værnepligt i Nyborg, havde derefter forskellige pladsen ved landbruget og en tur i Amerika indtil 1933, da han købte ejendommen V. Vedsted Vej 147.

·  Klaudi Bruun, født 18. marts 1892. Ugift. Han har gået i skole i Vester Vedsted, er uddannet ved landbruge og kom ud at tjene som 10-årig på ”Abildgård”, aftjente sin værnepligt i Roskilde og var i tiden 1914-1917 indkaldt til Sikringsstyrken, havde forskellige pladser og overtog 1916 fødehjemmet, der var på 22 tdr. land. I 1918 købte han ”Abildgård”, V. Vedsted Byvej 23. og tillagde jord fra fødehjemmet, således at der i alt var 72½ tdr. land. Se også V. Vedsted Byvej 29.

· Elias Bruun, født 12. december 1894. Han købte gård i Lustrup. Død 1913 i U. S. A.

·  Kristian Bruun, født 2. november 1897, gift 1926 i V. Vedsted med Lokadie Zielka, født 11. december 1900 i Ukraine, Rusland. De fik en søn: Martin Bruun, født 15. juli 1929 i V. Vedsted. Han har gået i skole i V. Vedsted, er uddannet ved landbruget og var 1944-45 hos farbroderen Klaudi Bruun, arbejdede 1½ år som mekaniker i Bramming, var 1947-1950 fisker og aftjente 1950-1951 sin værnepligt ved søværnet, fiskede derefter i ½ fra Esbjerg og er nu beskæftiget ved forskelligt. Kristian Bruun har gået i skole i V. Vedsted, er uddannet murer og blev udlært 1915, aftjente 1917-18 sin værnepligt ved infanteriet i København, arbejdede derefter som murer indtil 1925, da han etablerede sig som murermester i V. Vedsted. Lokadie Zielka, der er af tysk afstamning, blev af russerne forvist til Sibirien og kom senere til Sønderjylland. Ægteskabet blev opløst 1945. Se V. Vedsted Byvej 6 og V. Vedsted Byvej 29. Kristian Bruun medvirkede i radioudsendelsen om Digebyggeriet 1911-12. Hør lydprøve her.

· Else Bruun, født 30. juli 1900. Ugift. Hun gik i skole i V. Vedsted og var 1921 på Roskilde Højskole, hun er uddannet ved husgerning og har siden 1924 holdt hus for broderen Klaudi Bruun.

· Marie Caroline Brun, født 13. december 1858. Konfirmeret 1873. Hun blev gift 29. oktober 1886 i Hviding kirke med Mikkel Truelsen, født 19. august 1845 i Hviding, søn af Truels Mikkelsen og Anne Nielsdatter i Hviding.

· Hansen Bruun, født 14. marts 1861, død 15. februar 1866.

Jørgen Bruun var som fodgarder med i krigen 1848-50. Ifølge beretninger fra familien, skulle han have købt sig fri for krigstjeneste ved efter datidens skik at betale en anden for at stille for sig. Da hans stedfortræder imidlertid døde, måtte Jørgen Bruun møde igen. I lægdsrullerne og Hærens arkiv findes der ingen oplysninger om dette forhold. Da lægdsrullerne for Slesvig imidlertid er meget mangelfuldt ført, kan det måske godt forholde sig som anført. I Livgardens stambøger for 3. kompagni findes følgende: ”1844 – Garder nr. 23, Jørgen Bruun, født i Haderslev Amt, Lægd nr. 4, løbenummer 14, født d. 24. maj 1821, 67 tommer høj, ugift, Fane –Ed d. 16. juli 1844. Udnævnt til underkorporal d. 23. oktober 1844. Slettet af Krigsreserven d. 13. september 1852”

I 1861 mageskifter Jørgen Bruun et areal med gårdmand Bendix Knudsen i V. Vedsted i henhold til følgende kontrakt:

”Vitterliggjøres herved, at imellem Gaardmand Bendix Knudsen i Vestervedsted og Kaadner Jørgen Bruun i Sønderfarup, er følgende uigjenkaldelige Mageskiftecontract bleven aftalt, indgaaen og sluttet.

§1. Jeg Bendix Knudsen overdrager og mageskifter herved fra mig og mine Arvinger til ovennævnte Jørgen Bruun og hans Arvinger, i Henhold til Bevilling fra Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig af 19. marts 1861 fra den mig ifølge Arveforlig 18. April 1857 tilhørende lindewedske Eiendoms Gaard, et Areal stort 2 Tdr. 4 14/16 Skp., boniteret til 7 9½/16 Skp. Uden at dog indestaaes for Arealets Rigtighed til uadskillelig Forbindelse med Jørgen Bruun i Sønderfarup beliggende lindewedske Eiendomssted, med tilhørende Rettigheder og Herligheder, men og Tyngder og Byrder, saa at Antageren, der denne Parcel alt har taget i Besiddelse den 1. november 1860 fremtidig maa eie, nytte og bruge den og for sig og sine gjøre sig samme saa nyttig og gavnlig, som han bedst veed og kan og tilladeligt er, imod at han til Vederlag derfor igjen overdrager til mig, fra benævnte Eiendomssted, at Areal af 1 Td. 3 4/5/16 Skp. Boniteret til 7 9,5/16 Skp., og i øvrigt opfylder følgende Betingelser.

§2. For saadan Overdragelse og Afstaaelse mageskifter og overdrager jeg Jørgen Bruun fra mig og mine Arvinger til ovennævnte Bendix Knudsen og hans Arvinger, i Henhold til benævnte Bevilling fra Ministerieet for Hertugdømmet Slesvig af 19. marts 1861 fra det mig ifølge Contract 7. April 1851 tilhørende lindewedske Eiendomssted i Sønderfarup, et Areal, stort 1 Td. 3 4/5/16 Skp. Boniteret til 7 9,5/16 Skp., uden at dog indestaaes for Arealets Rigtighed til uadskillelig Forbindelse med Bendix Knudsen, forannævnte lindewedske Eiendomsgaard i Vestervedsted, med de tilhørende Rettigheder og Herligheder, men og Tyngder og Byrder, saaledes som jeg Overdrageren har besiddet samme, saa at Antageren der denne Parvcel alt har taget i Besiddelse d. 1/11 1860, fremtidig maa eie, nytte og bruge den, og for sig og sine Arvinger gjøre sig samme saa nyttig og gavnlig som han bedst veed og kan og tilladeligt er, imod at han, som i § 1 bestemt, overdrager mig den deranførte Parcel og i øvrigt opfylder følgende Betingelser.

§3. De respective Antagere svare og betale hver især, fra Tiltrædelsen af, alle paa det tilbyttede Areal hvilende Skatter og Afgivter, Ydelser og Præstationer af enhver Art – Intet undtaget, saaledes som disse ere eller maatte vorde paalagte.

§4. Der svares ingen Mageskiftesum, og betale Kontrahenterne, hver med det Halve, alle med denne Mageskiftecontracts Udfærdigelse forbundne Omkostninger. Dets til Stadfæstelse have Kontrahenterne egenhændigt denne Mageskriftecontract underskrevet, under Frasigelse af alle Indsigelser, Udflugter og Paafund, og ombede de de Kongelige Retsbetjente for Hviding Herred, at underskrive med dem til Vitterlighed. Saaledes skeet Vestervedsted, udfærdiget i det Kongelige Actuariat for Hviding og Nørrevangstrup Herreder i Toftlund og underskrevet d. 27. September 1861.

Bendix Knudsen. Iflg. Fuldmagt af Jørgen Bruun af 26. September 1861 er underskrevet paa dennes Vegne af I. Seissen.”

Jørgen Bruun Hansen købte 1877 et Stykke Jord fra V. Vedsted Præstegaard, der fik Matr. Nr. 27m af Sdr. Farup, Hartkorn 1 Fjdk. 2 Alb., Gammelskat 70 Øre. Han blev ved denne Handel skyldig til Ribe Stifts offentlige Midler Kr. 350,00, for hvilket Beløb han udsteder Panteobligation.

Jørgen Bruun var først hjuler i Sdr. Farup, men solgte hjulerhåndværkstedet. Han kunne ikke klare sig som hjuler; folk sagde, at han lavede arbejdet for godt (det tog for lang tid). Jørgen Bruuns sønnesøn, lærer Bruun i Hostrup, kan huske, at adskillige af bedstefaderens vogne endnu i hans tid var i brug der på egnen. Et andet barnebaarn, Jørgen Klausen Bruun skrev om sine besøg hos bedsteforældrene i ”Barndomsminder”. Jørgen Hansen Bruun døde 16. december 1902, 81 år gammel, og hans kone, Else, døde 23. marts 1908, 90 år gammel. Gården var i marts 1884 afhændet til den ældste søn:

Tegning af Tøndervej 72 ca. 1914.

 

 

Hans Jørgen Bruun.

1884-1925

Han var født i Sdr. Farup 21. marts 1853*) og blev gift 8. november 1888**) i V. Vedsted kirke med Andrea Karoline Brodersen, der var født 1. august 1864 i Skodborg. Se Sdr. Kirkevej 3. De fik i deres ægteskab en søn og en datter:

*) Hans Jørgen Bruun blev hjemmedøbt på fødselsdagen og fremstillet i V. Vedsted kirke d. 10. april 1853. Faddere var pigerne Bodil Hansen, Bodil Jespersen, Sdr. Farup Vej 38, Bodil Tøstesen og Marthe Hansen, gårdmand Christian Beck, Sdr. Farup Vej 45, ungkarl Niels Thomsen, Sdr. Farup, matr. nr. 11, ungkarl Jens Larsen og ungkarl Hans Peter Jensen, Sdr. Farup Vej 50, alle af Sdr. Farup.

**) Forlovere ved brylluppet var Jørgen Bruun, husmand på Sdr. Farup Mark, og Hans Jørgen Brodersen, urmager i Bramminge.

· 1. Else Marie Bruun, født i Sdr. Farup 13. juli 1889. Konfirmeret 1904. Hun blev gift 2. januar 1921 på Mandø med Jens Knudsen Hansen Mandøe, født 16. marts 1892 på Mandø som søn af gårdejer Niels Thomsen Hansen og hustru Marie Jørgenstine Mikkelsen. I ægteskabet var børnene

· Niels Thomsen Hansen Mandøe, født 29. august i Smedager, Bjolderup sogn. Han blev gift 15. oktober 1946 i Aabenraa med Anna Kjestine Øllegaard Bill, født 13. september 1919 i Tandslet, Als, som datter af bagermester Laue Bill og hustru Ellen Jessen. De fik 4 børn:

·  Kaare Finn Mandøe, født 21. juli 1947 i Sønderborg.

· Else Mandøe, født 14. september 1949 i Vraa.

·  Arne Bo Mandøe, født 7. august 1952 i Vraa.

· Inge Jessen Mandøe, født 21. september 1954 i Vraa.

Anna Mandøe, født Bill døde i april 2011, 90 år gammel.

Niels Mandøe gik først i skole hos Faderen og senere paa Tinglev Realskole. Han tog Realeksamen 1938 og kom paa Aabenraa Gymnasium, hvor han tog Studentereksamen 1941. Han blev derefter optaget paa Haderslev Seminarium, og dimitteredes herfa 1945. Niels Mandøe var lærer i Give til April 1946 og derefter ved Gram Skole til November 1947, da han kom til Vraa Højskole. Han er senere blevet ansat ved Skrave skole, Skodborg J.

Anna Kjestine Øllegaard Bill begyndte sin skolegang i Tandslet og kom derefter paa Sønderborg Statsskole, hvorfra hun tog Realeksamen 1936. Vinteren 1937-38 var hun Husholdningselev paa ”Søstgaard”, Rødekro, og var saa assistent i Landmandsbanken i 1 Aar. Hun opholdt sig derefter hjemme indtil sommeren 1940, var paa Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1940 og paa Als Husholdningsskole vinteren 1940-41. 1941 blev hun optaget paa Haderslev Seminarium og bestod første del af Lærereksamen 1943. 1945 bestod hn anden del fra Ribe Seminarium, hvorefter hun virkede som lærerinde ved Give Borger- og Realskole fra januar til maj 1946, ved Rødding Borger- og Realskole fra maj 1946 til oktober 1947 og ved Vraa Realskole fra april 1948 til oktober 1952.

· 2. Hans Jørgen Hansen Mandøe, født 29. august 1921 i Smedager, Bjolderup sogn. Han blev gift 8. juli 1950 i Hirtshals med sygeplejerske Kirsten Olesen, født 5. august 1925 i Horne, datter af viceskoleinspektør Søren Olen og Hustru Martha Maria Ulrikka Christine Christensen. Hans Jørgen Hansen Mandøe tog realeksamen 1938 fra Tinglev Realskole og studentereksamen 1941 fra Aabenraa Statsskole, blev herefter uddannet ved Forstvæsenet, tog Skovbrugseksamen 1947, aftjente sin militærtjeneste 1947-1948, var kornet 1948 og sekondløjtnant 1949. Han var 1949-1954 beskæftiget med forstlige planlægningsarbejder ved private skovdistrikter dels i Sverige, dels i Danmark, og udvandrede 1954 til Canada. Hans Jørgen Hansen Mandøe døde 15. marts 2011 i sit eget hjem i Hvalpsund, 89 år gammel.

Else Marie Bruun gik i skole i Egebæk og blev uddannet ved husgerning. Jens Knudsen Hansen Mandøe har gået i skole på Mandø. Han aftjente sin værnepligt 1912 og var i tiden 1914-1917 indkaldt til sikringsstyrken. I 1916 kom han på Ribe Seminarium og flyttede senere til Gedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1920. Han blev derefter ansat ved Smedager Kommuneskole, hvor han var til 1940, da han blev lærer i Rebbøl skole ved Bolderslev. Else Marie Bruun døde 16. oktober 1928 i Smedager, Bjolderup Sogn, 39 år gammel. Jens Knudsen Hansen Mandøe blev gift anden gang med Johanne Jensen, født 13. maj 1892 i Kragelund, Lønne sogn, som datter af fisker og gårdejer Kristen Jensen og hustru Kirstine.

Jens Knudsen Hansen. Tog navneforandring til Mandøe. Var først ved landbruget, senere lærereksamen fra Gedved. Embede i Sønderjylland, længst i Smedager. J. K. Hansen skrev flere digtsamlinger. Der findes flere af hans digte i Mandø sangbogen, og i 2006 og 2007 blev et udvalg udgivet på cd, se www.morgenstjernen-bakskuld.dk Gift anden gang med Johanne, født 13. maj 1897, lærerinde. Jens Kundsen Hansen døde 3. april 1980. Johanne, hans 2. kone, døde 7. juni 1985.

Hans Mandøe, Hvalpsund, døde den 15. marts 2011 i sit eget hjem, 89 år gammel. På trods af, at han ikke var født på Mandø, men ”kun” tilbragte en stor del af hans liv der, ikke mindst i tankerne, så var hans længsel efter øen og hans familie der meget stor. Han var født den 29. august 1921 i Smedager, som den ene af to drengetvillinger, Niels og Hans, søn af Else marie og Jens Knudsen, senere Mandøe. Det var på Mandø, tæt på hav og natur i den mest oprindelige form i Danmark, at hans store glæde for naturen, for flora og fauna og eventyr, blev skabt. Han blev ved livet igennem at vende tilbage til Mandø og til vadehavet, og i sine sidste dage drømte han om Mandø og spurgte os, om vi kendte bustiderne derover, for det er jo vigtigt, når man skal til Mandø, at det sker ved lavvande. Det var naturligt, at hans sidste tanker kredsede om hans elskede ø og de mange dejlige minder, han havde her. I sin ungdom var han aktiv i modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig, hvor han var med i Holger Danske. I maj 1949 mødte den nyuddannede sekundløjtlant sine drømmes pige, sin rødtop, Kirsten, som var nyuddannet sygeplejerske, og sammen skabte de to rammerne om et liv af eventyr og glæde ved naturen for os tre børn: Jens, Else Marie og Kresten. Hans blev forstkandidat, og i 1954 tog han det store ansvar på sig at flytte familien med til Canada, hvor han blev forstkandidat i Labrador og New Foundland. I 1960 vendte han tilbage til Danmark for at blive skivrider for Skovdyrkerforeningen for Sydfyns Amt, og frem til 1989 var de bosat i Ringe på Fyn. For det var ikke kun naturen, der optog Hans. Også kultur, musik, litteratur og maleri var en vigtig del af Hans og Kirstens liv sammen. De var meget belæste begge to, og de opsøgte gerne ny viden. Da Hans gik på pension, tog han og Kirsten en tur rundt om Limfjorden og fandt huset i Hvalpsund, hvor de kunne være tæt på vandet, midt i ’et af Danmarks smukkeste områder. Her besluttede Hans, at han som pensionist ville gå i gang med at male på fuld tid. Han bestemte sig for at male ’et maleri om dagen, og det holdt han stort set, helt indtil han blev syg i december sidste år. Han var en mand med en meget hør moral, ydmyg og nærmest selvudslettende. En mand, der aldrig kunne finde på at sige noget ondt om andre – selvom han måske godt kunne tænke sig det. Igennem hele sit liv både herhjemme og i udlandet har Hans også kunnet knytte varme venskaber, som har holdt på trods af afstande. Kendetegnende for hele Hans’ liv har været kærligheden til mennesker omkring ham, til naturen og til kulturen. I 2005 mistede Hans sin sødtop, Kirsten, sit liv og sin lykke, som han kaldte hende. Hans var ikke et øjeblik i tvivl om, at de to ville mødes igen, og det sidste, han sagde i sin tale for Kirsten, var: På gensyn! Jan Kirsten, natten er over os. Vi ses ! Hans har haft et fuldt, et rigt og et langt liv: han vil blive husket i lang tid. Æret være Hans Mandøe’ s minde. På vegne af familien. Jens Mandøe.

· 2. Jørgen Andersen Bruun, født i Sdr. Farup 21. august 1904. Konfirmeret 1919. Han blev gift 23. maj 1930 i Øsse med Valborg Hornhaver, født 15. december 1906 i Kolding, datter af maskinmester Valdemar Viggo Hornhaver og hustru Kirstine Laumand. Deres børn:

· 1. Hans Hornhaver Bruun, født 24. januar 1932 i Hostrup. Var kontorassistent. Død 19. november 2000, 68 år gammel.

· 2. Bent Hornhaver Bruun, født 21. februar 1934 i Hostrup. Kommis.

· 3. Mogens Hornhaver Bruun, født 19. november 1939 i Hostrup.

· 4. Else Hornhaver Bruun, født 24. juli 1942 i Hostrup.

Jørgen Andersen Bruun har gået i skole i Egebæk og var ved landbruget til sit 20. år, kom 1924 på Tønder Seminarium og dimitteredes derfra 1928, var i 1½ år lærer på Nordborg Efterskole, derefter andenlærer i Øsse til 1931 og blev førstelærer i Hostrup. Valborg Hornhaver har gået i Kolding højere Almenskole, kom 1925 på Tønder Seminarium og dimitteredes derfra 1928, var vikar i Skanderborg 1 år og derefter vinterlærerinde, blev 1948 fast ansat ved Hostrup skole. Bosat Hostrup, Nordenskov.

I 1894 tilkøbte Hans Jørgen Bruun ca. 6 tdr. land. Der blev da udstedt følgende skøde:

”Underskrevne fhv. Gaardejer Johan Chr. Clausen tilstaar at have solgt, ligesom jeg herved til Gaardejer i S. Fardrup, Hans Jørgen Bruun til Forening med hans øvrige Ejendom sælger, skøder og aldeles overdrager fra den mig ifølge Skøde tinlæst 7. Januar 1885 tilhørende Gaard Matr. No. 28 a af S. Fardrup den østlige Halvdel af Lodden ”Nedereng”, 80.930 Kvadratalen. Ved Indenrigsministeriets Udstykningstilladelse af 17. Januar d.A. er Parcellen bleven særskilt sskyldsat som Matr. 28 o af Sønder Fardrup By, Vester Vedsted Sogn, med Hartkorn 5 Skp. 1 Fjdk., Gammelskat 8 Kr. 96 Øre, Præstetiende 1 Skp. Rug, 1 Skp. 1½ Fjdk. Byg og ¾ Fjdk. Boghvede, Smaaredsel og Kvægtiende til Præsten 1 Skp. ½ Fjdk. Byg – Vedtægtsbrev om Landvinding, tinglæst 10. december 1873, reserveres. – Køberen har ifølge Skøde, der tinglæses samtidig hermed, til Jes Andersen Ret til Færdsel langs det østre Skel af Matr. No. 28 u, men maa selv taale Færdsel af Ejeren af Matr. No. 28 p til og fra denne Lod langs det sydlige Skel af den her solgte Parcel Matr. No. 28 o imod, at hin deltager med Halvdelen i Vedligeholdelse af Broen over Vandløbet mellem ”Slet” og ”Nedereng” (mellem Matr. No. 28 u og Matr. No. 28 o sammen med Matr. No. 28 p.) Købesummen er fastsat til 3500 Kr., skrivet Tre Tusinde og Fem Hundrede Kroner, og da den er berigtiget ved kontant Udbetaling, saa skal Matr. No. 28 o S. Fardrup herefter tilhøre Køberen Hans Jørgen Bruun med de samme Rettidheder, Pligter og Byrder, hvormed den hidtil har tilhørt mig, fri for hver Mands Tiltale under min Hjemmel efter Loven.

Til Bekræftelse med min egenhændige Underskrift vidnesfast. Ribe, den 10. Februar 1894. Johan Chr. Clausen. Til Vitterlighed: M. Pontoppidan. Th. Jensen.”

Hans Jørgen Bruun mistede i 1923 sin kone. Hun døde 3. maj 1923, 58 år gammel. Han solgte i 1925 gården og lod bygge et hus i sin fødeby Sdr. Farup. Se Sdr. Farup Vej 32. Gården her solgte han ifølge skøde lyst 18. februar 1925 til:

Peder Hansen Madsen.

1925-1951

Han var født 25. september 1888 i Ribe som søn af Hans Peder Madsen og Marie Kirstine Jessen. Se Degnetoftevej 2. Peder Madsen blev gift 14. november 1912 i V. Vedsted kirke med Elise Andrea Jessen, der var født 25. april 1890 i V. Vedsted på gården, V. Vedsted Vej 113. De købte ejendom i Ø. Vedsted, hvor de ældste af børnene er født. Deres børn er:

1. Laurids Jessen Madsen, født 18. september 1914*) i Ø. Vedsted. Konfirmeret 1929. *) kilde: Svend B. Troelsen
2. Hans Jessen Madsen, født 14. december 1916. Konfirmeret 1931. Gift med Marie Pedersen og bosat i Råhede.
3. Bertel Jessen Madsen, født 5. oktober 1918. Konfirmeret 1933. Han havde i en kort periode Trækærvej 17. Gift med Kirstine Marie Pedersen, født 20. maj 1920. De bor Råhede Mark.
4. Marie Madsen, født 1. juli 1921*). Konfirmeret 1935. Bor i Bramming. *) kilde: Svend B. Troelsen
5. Anne Madsen, født 15. juni 1923. Død.
6. Karl Aage Madsen, født 1. august 1924 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1938. Han er død.
7. Arne Madsen, født 14. april 1930 på Sdr. Farup Mark. Han bor i Esbjerg.
Peder Madsen og Elise flyttede ind på gården allerede i 1924. Peder Madsen solgte gården i 1951 og familien flyttede til Råhede. Elise Madsen døde 29. oktober 1968*) i Visby, 78 år gammel. Peder Hansen Madsen døde på Dagmargården i Ribe 27. oktober 1973, 85 år gammel. Gården her blev solgt 12. maj 1951 til: *) Jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård døde Elise Madsen 19. oktober 1968.

Ejnar Mahler.

1951-1958

Han var ugift og måtte på grund af sygdom sælge gården. Ejnar Mahler døde på Riberhus 4. december 2002, 81 år gammel. Han solgte 25. marts 1958 til:

Viggo Pedersen.

1958-1961

Han havde kun gården i få år, men solgte den ifølge skøde af 11. november 1961 til:

Villy Culmbach Klausen.

1961

Han er født 9. juli 1939 på Jedsted Mark som søn af Hans og Dinne Klausen. Han blev gift 24. marts 1962 med Kirsten Kåsgård Madsen, der var født 23. juli 1941 på gården, Trækærvej 16 i Egebæk og datter af Oskar Breinholm Madsen og Inga Kåsgård. Kirsten og Villy Klausen har 2 børn:

1. Gitte Kåsgård Klausen, født 7. februar 1963. Konfirmeret 1977. Gift 19. august 1987 med Martin Phillip. De boede Sprækvej 4 i V. Vedsted, men blev skilt.
2. Rinda Kåsgård Klausen, født 19. oktober 1971. Hun ejer restaurant Sælhunden i Ribe.
Kirsten og Villy driver stadig gården, hvortil der er 31. ha. Der er også rideskole på gården.