scrolltotop

Stormfloden November 1981

Forstærkningen af

Ribediget og Fløjdiget

Fotomontage af Bjarne Sørensen
Foto: Peter Sørensen

Situationen ved Rejsbydiget lige syd V. Vedsted var som billederne viser meget kritisk.

Overalt var der huller i diget og faren for et gennembrud var overhængende.

Her var et digebrud meget tæt på.

Her graves der godt og grundigt i digekronen.

Og bølgerne slår over og huler diget ud bagfra.

Så skulle diget forstærkes. Arbejdet gik i gang i maj 1978 og afsluttedes november 1980. Her ses projektskiltet. Det nye dige blev en klar forstærkning og bestod sin prøve i 1981 og 1999. Bredere og højere. Den lange profil bevirker, at bølgerne løber sig trætte inden de når kronen.

En Hollandsk sandpumper pumpede sand og vand ind ad 3-4 km. lange rør, hvorefter sandet aflejrede sig.

Det gamle dige før opfyldning med sand.

Og bagefter

Her arbejdes der ved V. Vedsted sluse.

Det nye Ribedige efter orkanen 3. december 1999. Flodskarnet lå ikke langt fra kronen.

Rejsbydiget sommeren 1999. Det er ikke blevet forstærket og fik mange skader 3. december 1999, men holdt .

Fløjdiget forstærkes

Sommerdiget eller fløjdiget blev i 1998 forhøjet og forstærket. Foto 22. juli 1998.

Til slut igen et billede fra stormfloden 1981 taget dagen derpå. Her ser man igen hvor tæt man var på et gennembrud.