scrolltotop

Sprækvej 1

 

Dette hus blev bygget 1976 på en grund købt i 1975 af Svend B. Troelsen, Sprækvej 3. Huset er opført som to vinkelbygninger og er tækket med strå. Det var møbelsnedker Knud Jørgensen, der fik dette hus opført.

Knud Jørgensen.

1976

Han er født 13. juni 1945 på ejendommen, V. Vedsted Byvej 6 som søn af smeden, Bent Jørgensen og Dora Troelsen, der var en søster til Svend B . Troelsen. Knud blev gift 20. juli 1969 med Ingrid Okholm, der var født på Fyn 2. januar 1948 som datter af Claus Okholm og Ruth Rasmussen. Ruth og Claus boede senere i V. Vedsted. Se Sdr. Kirkevej 27 , Sdr. Kirkevej 13, V. Vedsted Byvej 24 og Mandøvej 12. Ingrid og Knud Jørgensen boede tidligere i huset, V. Vedsted Vej 129. Dette hus havde Knud Jørgensen også selv bygget. Se videre der. Ingrid og Knud har 2 børn:

1. Mona Jørgensen, født 7. maj 1970.
2. Benth Jørgensen, født 5. august 1973.
Knud Jørgensen er pedel på ungdomshøjskolen i V. Vedsted og Ingrid arbejdede på amtsgården i Ribe.

Sprækvej 3

 

Her bor i dag Henrik Gundesen og Marlene Johnsen. Her lå helt fra middelalderen en gård, som tilhørte domkapitlet i Ribe. I 1668 blev gården købt af borgmester Vilhelm Brockmann i Ribe. Omkring 1690 solgte han til medicus- embedet i Ribe. Det var doktoratet i Ribe, som ejede gården frem til 1850-erne. Den sidste fæstegård i V. Vedsted. Gården hørte til den kongerigske del af landsbyen. Den første fæstebonde som vides at have boet på gården var:

 

Rasmus Lauridsen.

før 1679-ca. 1683

Han var bonde på gården til sin død 1679. Han efterfulgtes af en enke fra Ribe, nemlig enken efter dr. Ludvig Pousch. Hun boede i gården, men har sikkert ikke drevet denne. Det var derimod en bonde ved navn:

Rasmus Nielsen.

ca. 1683-ca. 1721

Han blev gift 1683 med Anne Lasdatter. De fik 4 børn:

1. Las Rasmussen, døbt 7. december 1684. Han blev gift 1709 og var skrædder i V. Vedsted. Han blev gift 2. gang 1737 med Birgitte Termansdatter, Ulvehøjvej 15. Las Rasmussen døde 11. november 1758, 74 år gammel.
2. Anne Rasmusdatter, døbt 18. april 1686. Hun blev gift 1721 med Peder Mikkelsen Øster. Se V. Vedsted Vej 137 og Mandøvej 28.
3. Niels Rasmussen, født 4. december 1687. Han overtog gården efter faderen.
4. Hans Rasmussen, født 26. marts 1689.
Rasmus Nielsens kone, Anne Lasdatter, døde natten mellem den 5. og 6. februar 1697, 50 år gammel. Rasmus Nielsen blev gift igen 1698 med Anne……..Hun døde 22. december 1698 i barnsnød og blev ej forløst. Hun blev 44 år gammel. Rasmus Nielsen blev gift for tredie gang 17. september 1699 med Maren Mathiasdatter, der var født 1659. De fik i ægteskabet en søn:

· 1. Mathias Rasmussen, født 25. juni 1701. Han blev gift 1725 med Anne Kallesdatter. Se Skoleallé 6, Rosengaarden.

Rasmus Nielsen døde 3. maj 1746 som en meget gammel mand. Hans kone, Maren Mathiasdatter, døde 30. januar 1742, 82 år gammel. Gården var da for længst overtaget af sønnen:

Niels Rasmussen.

ca. 1721-før 1759

Han var født på stedet 1687 og blev gift 22. juni 1721 med Maren Sørensdatter, der var født 1688 og døbt 21. oktober. Hun var datter af Søren Jacobsen. Se Sdr. Farup, matr. nr. 6. Niels Rasmussen og Maren Sørensdatters børn:

1. Søren Nielsen, født 6. december 1721. Han overtog sin fødegård.
2. Kirsten Nielsdatter, født 22. september 1723. Gift med Laurids Lassen Puggaard. Se under Skoleallé 2. Østgaarden.
3. Rasmus Nielsen, født 8. september 1725. Død 11. juni 1758, 33 år gammel.
4. Maren Nielsdatter, født 5. maj 1727. Hun blev gift 10. november 1764 med Søren Jespersen. Se V. Vedsted Vej 92.
5. Mette Nielsdatter, født 27. januar 1730. Hun døde 20. marts 1779, 49 år gammel.
Niels Rasmussen døde 15. oktober 1759, 71 år gammel. Hans kone, Maren, døde 22. september 1762, 73 år gammel. Gården var da fæstet af sønnen:

Søren Nielsen.

før 1759-1792

Han var født 1721 og blev gift. første gang 24. april 1767 i Ribe domkirke med Kiesten Jensdatter, der var født i Øster Vedsted 1725. Deres ægteskab var barnløst. Kiesten Jensdatter døde 5. juni 1779, 54 år gammel. Søren Nielsen blev gift anden gang 2. november 1780 i Hviding kirke med Anna Nielsdatter, der var født 1729 i Høgsbro og datter af husmand Niels Nielsen. I dette ægteskab fødtes heller ingen børn. Søren Nielsen døde 4. marts 1793, 71 år gammel. Hans kone, Anne Nielsdatter, døde 7. marts 1810, 80 år gammel. Gården var i 1792 blevet fæstet af en mand fra Nr. Farup.

Christen Madsen.

1792-1817

Han var født 1762 i Nr. Farup på en ejendom under det Lindevitske gods. Han blev gift i V. Vedsted kirke 10. november 1792 med Maren Frandsdatter, født 27. oktober 1751 i huset V. Vedsted Vej 94. De fik i ægteskabet en datter:

1. Maren Christensdatter, født 11. december 1794. Hun blev gift 1817 med Christen Lauridsen Jepsen, og de fik gården her.
Samme dag som denne datter blev født døde moderen, Maren Frandsdatter, i barselseng. Hun blev 43 år gammel. Christen Madsen blev gift anden gang 23. april 1796 med Anne Hansdatter, der var født 1752 i Rørbækhus, Faaborg sogn. Ingen børn i dette ægteskab. Gården her, som Christen Madsen havde fæstet, var på ca. 52 tdr. land eller 28,5 ha. Jorden lå på 32 forskellige steder. Af disse lodder blev kun omkring 10 opdyrket, ialt ca. 10 ha. Marskeng udgjorde 2 lodder på tilsammen 5 ha. Resten af jorden var hede, kær og mose, der lå udyrket hen. Christen Madsen døde 22. maj 1822, 60 år gammel, og hans kone, Anne Hansdatter, døde 19. august 1823, 71 år gammel. Gården blev i 1817 overtaget af svigersønnen:

Christen Lauritzen Jepsen.

1817-1833

Han var født 16. marts 1784 på ejendommen V. Vedsted Vej 143. Han blev gift 19. april 1817 med datteren på gården, Maren Christensdatter. De fik 3 børn:

1. Christen Madsen Christensen, født 1. februar 1818. Han blev gift 20. marts 1842 med Maren Frandsdatter fra Hjortkær, Grimstrup sogn, født ca. 1817. De fik flg. børn:
· 1. Christen Lauridsen Christensen, født 28. december 1842. Konfirmeret 1858.

· 2. Dødfødt pigebarn, 1. januar 1852.

· 3. Marius Kristensen, født 8. juni 1859. Konfirmeret 1875.

Christen Madsen Christensen var smed og de sad til leje i et hus i V. Vedsted hele deres liv. Han døde på fattiggården, Degnetoftevej 2 15. marts 1872, 54 år gammel.

2. Jep Lassen Christensen, født 10. oktober 1819. Død 2. december 1819, 8 uger gammel.
3. Maren Christensdatter, født 1. november 1821. Konfirmeret 1837. Hun blev gift 29. november 1850 i Ribe Domkirke med Peder Nielsen Huus, født 2. november 1827 i Ribe Domsogn.
Christen Lauritzen Jepsen døde 18. september 1832, 47 år gammel. Hans enke, Maren Christensdatter, blev gift igen den 11. maj 1833 med:

Hans Jørgen Hansen.

1833-1855

Han var født i Lustrup ca. 1810 og overtog gården 1833. Hans Jørgen Hansen og Maren Christensdatter fik 3 børn:

1. Christen Lauridsen Hansen, født 31. juli 1833.
2. Marie Hansen, født 31. december 1834.
3. Dødfødt drengebarn, født 4. december 1836.
Det gik ikke godt for Hans Jørgen Hansen, selv om han både åndelig og legemlig var en velbegavet mand, drak han mere og mere og blev til sidst forfalden til flasken. Han førte også et uordentligt levned, og det endte med, at han blev skilt fra konen. Det endte i den rene armod, han kom under fattigforsørgelse og den 17. juli 1860 hængte han sig selv i fattighuset, V. Vedsted Vej 64. Han blev begravet uden klokkeringning, sang eller ligfølge eller anden ceremoni. Han var dog allerede i 1853 blevet fradømt fæstet af gården. Stiftsøvrigheden, som ejede gården, opråbte nu gården til offentlig auktion for mindste bud 4000 rdl. Første gang mødte ingen og den anden gang 29. marts 1854 mødte heller ingen. Tredie auktion blev holdt den 15. april 1854 og her blev storbonden, Peder Davidsen, på Tornbækgaard højstbydende med 4.525 rdl. Buddet gjaldt gården med bygninger, ialt 18 fag samt 2 vogne, en plov og en harve. Angående Peder Davidsen se Ulvehøjvej 4. Gårdens areal var da på 52 tdr. land. Den 11. juni 1855 solgte Peder Davidsen bygningerne med 3,78 ha. til Mathias Frederik Sørensen. Resten af gårdens jorder blev lagt til hans egen gård.

Mathias Frederik Sørensen.

1855-1861

Han måtte for ejendommen betale 1640 rdl. Han var født i Ullerup 29. maj 1797. Han havde tidligere været kromand i Egebæk. Se under Trækærvej 3. Her findes hans familieforhold registreret. Der boede i gården en familie mere som sad til leje her. Det var Christen M. Christensens kone, Maren Frandsdatter, der var blevet skilt fra ham samt hendes 3 børn: Christen Lauridsen – Abelone Marie – Frands Peder. Mathias Frederik Sørensen solgte atter ejendommen her i 1861 og flytter til Egebæk, hvor han lader opføre bygninger på jord købt i 1855 af Peder Davidsen. Se videre under Bjørnkærvej 5. Manden, der nu købte ejendommen, var:

Ole Nielsen Hollænder.

1861-1873

Han fik skøde på ejendommen 12. marts 1861. Han var født i Skærbæk 2. juni 1828 som søn af Anders Nielsen Olesen Hollænder og Anne Christensen. Han blev gift 4. april 1857 i V. Vedsted kirke med Maren Nielsdatter, der var født 17. september 1826. Se under V. Vedsted Vej 127. Ole Nielsen og Maren fik følgende børn:

1. Anders Nielsen Hollænder, født 25. september 1858 i Skærbæk. Konfirmeret 1873.
2. Martine Marie Hollænder, født 1. februar 1861. Konfirmeret 1875.
3. Anne Marie Hollænder, født 8. juli 1863. Hun døde 1. april 1872, 8 år gammel.
4. Nielsine Hollænder, født 26. februar 1866. Konfirmeret 1880. Udvandret til U.S.A. Arizona.
5. Marie Oline Hollænder, født 3. oktober 1868. Konfirmeret 1882.
Ole Nielsen var snedker, og det fik han brug for, thi i april måned 1870 brændte gårdens bygninger. Han fik dem opført igen ca. 50 meter længere mod syd. Der findes rester af den oprindelige bygning. Der blev snakket mellem folk om denne brand, idet man mente, han selv havde hjulpet til, idet alt var forberedt på branden. Den 28. oktober 1872 døde Maren Nielsdatter, Ole Nielsens kone, 46 år gammel. Ole Nielsen Hollænder solgte ejendommen et halvt år efter sin kones død og flyttede ind hos nabokonen, Ane Johanne Troelsen, der var enke. Se videre V. Vedsted Vej 123. Manden, som Ole Nielsen solgte gården til, hed:

Jens Klausen.

1873-1876

Han fik skøde på gården 27. maj 1873. Der kendes intet til denne mand, men han købte 1,4 ha. ind til ejendommen. Han boede kun i V. Vedsted i knap 3 år, thi den 27. marts 1876 solgte han stedet til:

Jes Jørgensen Bejer.

1876-1883

Han havde nu til ejendommen 5,2 ha. Han var født 3. januar 1805 i Havervad, Brøns sogn. Han havde, før han flyttede ind her, en anden gård i V. Vedsted, som han lod udstykke. Se under Smalhale 7. Der findes også hans familieforhold beskrevet. Da han kom til gården her, havde han med sig sin kone, Else Marie Pedersen, der var født 21. januar 1826 i Lustrup. Jes Jørgensen Bejer solgte ejendommen den 22. august 1883 til sønnen Peder Jensen Bejer for 3000 kr. Heri en aftægtskontrakt på kapitalværdi 1000 kr. Jes Jørgensen Bejer døde som aftægtsmand den 13. december 1890, knap 86 år gammel. Hans kone, Else Marie, døde 7. september 1913, 87 år gammel.

Sprækvej 3. Årstal ukendt, men før 1900. Bemærk grænsegendarmerne.

 

Peter Jensen Beyer.

1883-1918

Han var født 15. december 1859 på gården Smalhale 7 i V. Vedsted. Han blev gift 12. marts 1886 med Mathea Margrethe Møller, der var født 23. juni 1862 på ejendommen, V. Vedsted Vej 98. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Jes Jørgensen Bejer, født 2. februar 1887. Han døde 5. maj 1894, 7 år gammel.
2. Semine Margrethe Bejer, født 8. juni 1895. Konfirmeret 1910. Hun blev gift 8. november 1918 med Hans Lassen Troelsen. De fik senere ejendommen.

Peter Jensen Beyer var husmand og kørte desuden vognmandskørsel med doktor og dyrlæge. Mathea, hans kone, der var skrædderdatter, syede tøj for andre. Han udvidede ejendommens areal væsentlig i de år, han havde den. De havde aftægtsfolk boende i hjemmet fra de blev gift i 1886 til 1913. Først Peder Jensens far og mor og siden også Matheas mor, Margrethe Nielsdatter, der døde 25. december 1912, 88 år gammel. Peter Jensen Beyer sad i en periode omkring 1918 i V. Vedsted sogneråd. I 1918 købte Peter Jensen Beyer huset V. Vedsted Vej 96, og her tilbragte han og Mathea deres alderdom. Peter Jensen Beyer døde 20. april 1943, 83 år gammel. Hans kone, Mathea, døde 5. december 1947, 85 år gammel. Gården blev i 1918 overdraget til svigersønnen:

Peder Jensen Bejer

Mathea Margrethe Møller & Margrethe Bejer.

Sprækvej 3 ca. 1912.

Semine, Helge, Svend, Dora og Hans Lassen Troelsen.

Hans Lassen Troelsen og Anna ve æ hav.

Hans Lassen Troelsen under en siesta.

 

Hans Lassen Troelsen.

1918-1950

Han var født 25. februar 1884 på gården Mandøvej 16 i V. Vedsted som søn af Maren og Hans Christian Troelsen. Han blev gift 8. november 1918 i V. Vedsted kirke med Semine Margrethe Troelsen, der var født 8. juni 1895 på gården. I deres ægteskab fødtes 3 børn:

· 1. Svend Bejer Troelsen, født 8. oktober 1919. Konfirmeret 1934. Han overtog gården i 1950.

· 2. Helge Troelsen, født 24. juni 1922. Konfirmeret 1937. Han blev gift i oktober 1951 med Inga Stougaard, der var født i Tørring. De har 5 børn.

· 3. Dora Troelsen, født 27. juli 1925 i V. Vedsted. Konfirmeret 1940 og gift 1943 med Benth H. Jørgensen, smed i V. Vedsted. Se V. Vedsted Byvej 6. Hun var pige i huset i V. Vedsted Brugsforening.

Hans Lassen Troelsen overtog gården i 1918 med ca. 13. ha. Han fik først skøde på denne i 1925. Margrethe, hans kone døde 13. september 1929 på Ribe sygehus, 34 år gammel. Hans Lassen Troelsen blev gift igen den 9. april 1939 i V. Vedsted kirke med Anna Othilie Hansen, der var født 28. september 1904 i Kokspang ved Varde. I dette ægteskab fødtes datteren:

· 1. Margrethe Troelsen, født 30. maj 1940. Hun blev gift med Anders Nissen.

Den 15. december 1950 afstod Hans L. Troelsen gården til sønnen, Svend B. Troelsen, og købte ejendommen, V. Vedsted Vej 137. Se der.

Hans Lassen Troelsen & Anna Othilie Troelsen. 1941.

Helge Troelsen. 1941.

Sprækvej 3 ca. 1988.

Kristine (Dinne), Jan, Svend og Torsten

 

Svend Bejer Troelsen.

1950-2004

Han blev som nævnt født 8. oktober 1919 og gift 15. december 1950 med Kristine Dorthea Schmidt, der var født 21. februar 1929 i Høgsbro, Hviding sogn som datter af gårdejer Martin Schmidt og Anne Lund. Kristine og Svend Troelsen har 2 sønner:

· 1. Torsten Troelsen, født 21. oktober 1951 og gift 28. november 1981 med Conni Fabrin Petersen.

· 2. Jan Bejer Troelsen, født 24. marts 1954.

1954: TROELSEN, SVEND BEYER, overtog Gaarden i 1950 efter Forældrene med 25 Tdr. Land. Bygningerne er opført: Stuehus 1871, Stald og Lade 1924. Ved Overtagelsen var Besætningen 5 Køer, 7-8 Ungkreaturer, 2 Heste og 8 Svin, og i Dag er der 8 Køer, 11 Ungkreaturer, ingen Heste, men Traktor og 40-50 Svin. Stuehuset er blevet moderniseret siden Overtagelsen, bl. a. med Centralvarme, elektrisk Komfur m. m. Faderen drev Gaarden fra 1918-1950. Bedstefaderen overtog den efter sin Far i 1886 og gav kun 1000 Kr. plus Aftægt til saavel Forældre som Svigerforældre. Han købte i sin Tid 15 Tdr. Land til Gaarden. Troelsens Fader købte senere 2 Tdr. Land.

Svend Troelsen byggede gården fuldstændig om og købte mere jord, så gården kom op på 24 ha. Den 1. januar 1990 blev største delen af jorden solgt fra. Svend B. Troelsen er forfatter til V. Vedsted Sogns Slægts- og Ejendomshistorie. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Svend B. Troelsen flyttede til Ribe, hvor han døde 3. juni 2005. Ejendommen her solgte han til:

JydskeVestkysten 7. oktober 1999. Gårdejer fandt kusine i USA. DAGENS NAVN. Svend Troelsens interesse for slægtsforskning førte til spændende rejse. I morgen fylder gårdejeren 80 år. Af Ole Sønderstrup. VESTER VEDSTED. At forske i slægtens historie kan føre til mange spændende oplevelser. For Svend Troelsen, Sprækvej 3, Vester Vedsted, medførte de omfattende studier blandt andet til et besøg hos en kusine i USA. – Jeg fandt min indtil da ukendte kusine gennem granskning af slægtens historie, fortæller Svend Troelsen, 80 år i morgen og stadig meget optaget af slægtshistorie. – Sammen med min kone Kristine besøgte vi kusinen i Los Angeles, og hun kom senere på besøg hos os på Sprækvej. Det var store oplevelser, erindrer den snart 80-årige gårdejer. Han kan føre slægten tilbage til 1600 tallet, men Svend Troelsen har ikke begrænset studierne til sin egen slægt. Han har udgivet bøger, hvori han beskriver historien for borgerne i sognet. Det er slut med at skrive bøger om slægtsforskning, men jeg får af og til henvendelser fra Amerika fra folk, der gerne vil have oplysninger om deres rødder her i området. Det er et arbejde, jeg holder meget af, og det går der megen tid med, siger Svend Troelsen. Fødselaren holdt med at drive landbrug på fødegården Sprækvej 3 for otte år siden, men har stadig fire tønder land, som lejes ud. Flere rejser. Politik er en anden af Svend Troelsens store interesser. I 12 år var han medlem af det daværende sogneråd, og senere sad han i Ribe Byråd i yderligere 12 år valgt for Venstre. Svend Troelsen var i en årrække formand for teknisk udvalg. – Jeg følger stadig godt med i det politiske, og er stadig Venstremand, forsikrer Svend Troelsen med et stort grin. Kirstine og Svend Troelsen har altid rejst meget. – Vi holder meget af at komme ud og opleve livet i andre lande, og jeg har snart ikke tal på alle de lande, vi har været i, fortæller fødselaren med glæde i stemmen. Tidligere på året var ægteparret i Grækenland. – Og jeg vil bestemt ikke udelukke, at det bliver til endnu en rejse til det fremmede inden året er omme. Til ejendommen på Sprækvej hører en stor have, men pasningen af denne er efter fælles aftale overladt til Kristine Troelsen. – og jeg kan sagtens få tiden til at gå uden at skulle i sving med haveredskaberne.

 

Svend B. Troelsen. 1941. & Dinne & Svend B. Troelsen

 

Henrik Gundesen & Marlene Ellegaard Johnsen.

2004-

Hun er født 22. juni 1981 som datter af Dagmar og Hans Jacob Johnsen, Kløjsvej 7 og bor sammen med Henrik Gundesen. Det gamle stuehus blev i 2006 revet ned og et nyt opført.

Sprækvej 4

11. marts 1999, 17:32:36

 

Huset her er opført 1964 på en 1502 m2 stor grund købt af Kaj Pedersen fra gården Sprækvej 8. Manden, som lod huset opføre, var:

Arnold Sylvestersen.

1964-1972

Han var født 16. februar 1926 og blev gift med Anna Marie Madsen, der var født 14. december 1925, Sdr. Farup Hedevej 3. De fik 4 børn:

1. Jane Sylvestersen, født ca. 1953.
2. Lars Peter Sylvestersen. Han døde 27. juni 2007 og blev begravet 3. juli 2007 fra V. Vedsted Kirke.
3. Poul Erik Sylvestersen.
4. Ebba Sylvestersen
Arnold Sylvestersen døde 16. november 1985, 59 år gammel og hans kone, Anna Marie Sylvestersen døde 17. juli 1996, 70 år gammel. De boede i huset her til 1972, da de solgte til:

Jens Jørgensen.

1972-1988

Han er født 9. december 1949 på V. Vedsted Byvej 6 som søn af smeden, Bent Jørgensen og Dora, født Troelsen, Sprækvej 3. Han blev gift 26. oktober 1968 med Kirsten Hansen, der er født 10. april 1949 i Obbekær som datter af Hans Henrik Hansen, Høm og Kirstine Kathrine Warming, Obbekær. Jens og Kirsten har 3 børn:

1. Bente Jørgensen, født 11. februar 1967. Hun blev gift med Nikolaj Jensen fra Amager. Hun er socialpædagog og han er elektriker.
2. Brian Jørgensen, født 2. september 1969.
3. Henriette Jørgensen, født 7. september 1970.
Jens Jørgensen er VVS-mand og drev en tid forretning i V. Vedsted.

De solgte i november 1988 huset her til:

Martin Phillip.

1988-1994

Han var født 12. januar 1956 i Hviding og søn af Ellen og Karl Phillip. Se Sdr. Kirkevej 18. Han blev gift 19. august 1983 med Gitte Kåsgård Klausen, der var født 7. februar 1963 på ejendommen, Tøndervej 72, Sdr. Farup Mark. Martin og Gitte har 3 børn:

1. Brian Klausen Phillip, født 2. juni 1984.
2. Anders Kåsgård Klausen Phillip, født 21. maj 1987.
3. Marianne Kåsgård Klausen Phillip, født 2. juni 1990.
Martin Phillip flyttede først til Krogaarden, Sdr. Farup Vej 16 B, hvor han boede til 1998. Herfra flyttede han til Agerbæk. Huset her solgte han ifølge skøde 15. september 1994 til:

Henriette C. Bjerrum & Tom L. Bruun.

1994-1999

Henriette C. Bjerrum er født 9. april 1973 i Ribe som datter af Christian Bjerrum, Bramming og Vera Bjerrum, Ribe. De bor Tøndervej 50. Hun bor sammen med Tom L. Bruun, der er født 20. oktober 1970 i Ribe som søn af Hans Lykke Brun og Rita Thaysen, Ribe. Henriette og Toms børn:

1. Emilie Lykke Bruun, født 29. september 1997 i Esbjerg.
2. Mickie Lykke Bruun, født 20. februar 1999 i Esbjerg
Tom er uddannet som mekaniker og arbejder som smed. Henriette er uddannet og arbejder som pædagog. De købte 1. juli 1999 Tøndervej 37 og satte huset her til salg:

 

Tom og Henriette valgte så at udleje huset pr. 1. juli 2000. Lejeren blev:

Hans Jacob Jacobsen.

2000-2000

Han boede før Møllebakkevej 20, Faster ved Skjern. Hans Jacob Jacobsen er født 14. juli 1952 i Løgumkloster og er søn af Christine Magdalene Petersen (20.04.1928), Koldkåd ved Løgumkloster og Jacob Thomas Jacobsen (11.09.1930), Bevtoft. Hans Jacob Jacobsen blev gift 27. juli 1974 i Nr. Løgum kirke med Elin Jørgine Jacobsen (født Hansen). Hun er født 26. januar 1954 i Nr. Løgum sogn og er datter af Anne Marie Søndergård (24.2.1915), Arrild og Johannes Hansen (27.11.1915), Kløjeng. De blev viet af Holger Pahus. Hans Jacob og Elin har 2 børn:

1. Troels Hansen Jacobsen, født 19. november 1978 i Sønderborg. Han bor i dag i Svendborg.
2. Merete Hansdatter Jacobsen, født 3. juli 1981 i Tønder. Hun bor i Ribe.
Elins tip-tip-oldefar var Hans Jørgen Lund, V. Vedsted. Elin er børnehaveleder i Visby og Hans Jacob er skoleleder i V. Vedsted Friskole, V. Vedsted Byvej 38, fra april 2001 V. Vedsted Byvej 55. Da huset her skulle sælges 1. januar 2001, fandt Hans Jacob og Elin et nyt lejemål i huset Mandøvej 1 og købte 1. september 2001 V. Vedsted Vej 131. Huset blev nu overtaget af:

Rikke Ewald & Helge Kjeldsen

2001-

Rikke Ewald er født 11. april 1973 og bor sammen med Helge Kjeldsen, født 2. december 1969. De har en datter:

· 1. Pernille Evald, døbt i foråret 2003.

Sprækvej 8

 

 

11. marts 1999, 17:31:56

 

Denne gård er bygget 1962. Det var Kai Pedersen, der i 1962 solgte bygningerne til gården, V. Vedsted Vej 127, Klostergaarden. Han lod nu opføre nye bygninger på den gamle gårds arealer lidt syd for byen på Sprækvej 8.

Kai Pedersen.

1962-1984

Han er født 7. februar 1932 i Canada som søn af Karen Marie og Aage Pedersen. De rejste dog til Danmark kort efter. Se Sdr. Farup Vej 27. Kai Pedersen blev gift 1. november 1958 i Sønderup, Himmerland, med Agnes Færk, der er født 12. februar 1937 i Sønderup, Himmerland som datter af Margrethe og Aage Færk, Knolde Sønderup. Agnes og Kai Pedersen fik 2 sønner:

1. Jens Aage Færk Pedersen, født 25. februar 1960. Han overtog gården her i 1984.
2. Karsten Færk Pedersen, født 17. juni 1962.  Han købte i 1982 gården, Degnetoftevej 1. Senere overtog han gården her.
Kai Pedersen var også forfatter, bl. a. har han skrevet ”Det Tabte Land i Vest” om stormfloder gennem tiderne. Han er citeret i Vagn Nielsens ”Her er mit Liv”. Kai Pedersen er optaget med et foredrag om stormfloder for V. Vedsted Grande. Kai Pedersen købte ret betydelige arealer ind til gården og udvidede bygningerne. I 1984 blev gården overdraget til sønnen:

Jens Aage Færk Pedersen.

1984-1986

Han var født på gården V. Vedsted Vej 127. Han havde kun gården et par år. Den blev nu solgt til hans broder, Karsten F. Pedersen, der ejede gården, Degnetoftevej 1. Her boede Jens Aage til leje.

Sprækvej 8. Stuehuset. 1988.

Sprækvej 8. Staldbygningen. 1988.

 

Karsten Færk Pedersen.

1986-2002

Han er født 17. juni 1962 og blev gift 31. marts 1990 med Randi Andersen, der er født 25. januar 1964 på gården, Ulvehøjvej 15 i V. Vedsted og datter af Irene og Erik Andersen. Randi og Karsten har en datter:

1. Vibeke Færk Pedersen, født 5. januar 1990.
2. Majbritt Færk Pedersen, født 26. december 1993.
3. Michael Færk Pedersen, født 7. november 1995.
I 1999 solgte Karsten Færk Pedersen en grund til Pernille Termansen og Jørn Møllgaard, hvor Degnetoftevej 36 blev opført. I dag driver Karsten Pedersen gården, som nu har et tilliggende på 48 ha.. Gården Degnetoftevej 1 er købt til gården her i 1997, så det samlede areal er 95 ha. Besætningen er på 120 køer med opdræt. Af helbredsmæssige årsager valgte Karsten Færk Pedersen at opgive landbruget og købte 1. juni 2002 Mandøvej 28 af William Friis. Ejendommen her blev i 2002 solgt til:

Albertus Wilhelmus R. Prins og Yvonne Kapitaine: