scrolltotop

V. Vedsted sogneråd

Ca. 1918:

Bagerst fra venstre: 1. ukendt (fra Egebæk) 2. Hans Peter Jensen, Sdr. Farup Vej 50. 3. Johan Tjørnelund, Bjørnkævej 10. Førstelærer Søren Pedersen Ernebjerg, V. Vedsted Byvej 55.

Forrest fra venstre: 1. Jes Andersen, Sdr. Farup Vej 12. 2. Jens Pinborg, Sdr. Kirkevej 37. 3. Peder Jensen Bejer, Sprækvej 3.