scrolltotop

Smalhale 1

 

Det var Else Bentzen, der i 1967 lod dette hus opføre på en grund købt af Kristian W. Troelsen, der var ejer af ejendommen Mandøvej 16.

Else Bentzen.

1967-1998

Hun et født Else Pinborg den 8. august 1909 som datter af gårdejer Jens Lassen Pinborg og Ane Troelsen på gården, Sdr. Kirkevej 37, Digegaarden.  Else Pinborg blev gift 5. november 1932 med gårdejer Knud Bentzen, der var født 4. juli 1905 i Bindeballe, Randbøl sogn. Han var søn af Petrine og Johannes Bentzen. Knud Bentzen døde 13. maj 1967 i Fitting, hvor de havde en gård. Efter hans død flyttede Else til sit fødesogn, V. Vedsted. I ægteskabet fødtes ingen børn. I 1997 flyttede Else Bentzen på plejehjem og satte huset til salg. Køberen var:

1999 – Bjarne Riis Pedersen og Annelise Pedersen. Han er nabo og bor Smalhale 3. Han renoverede huset og bruger det til udlejning. Den nye lejer var:

Lene Hansen.

1999-2000

Hun er født 16. december 1967 i Kolding som datter af Aage Henry Hansen og Elly Friis, Mandøvej 20.  Lene var gift, men flyttede tilbage til V. Vedsted. Hun har to børn:

De nye lejere blev fra 1. juni 2000:
Klaus Anders Nissen.

2000-2004

Han er født 14. januar 1976 i København. Klaus er søn af Bodil Nissen, V. Vedstedvej 96. Han bor sammen med Mette Vejrup, født 2. juni 1978 i Mølby ved Spandet. Klaus Anders Nissen købte i 2004 ejendommen Ulvehøjvej 16.

Smalhale 3

 

Dette hus er bygget 1972 på en grund købt af Kristian W. Troelsen, Mandøvej 16 opført af:

Bjarne Riis Pedersen.

Han er født 6. august 1944 og er murer. Han blev gift 5. juni 1966 med Annelise Juul, der er født 21. august 1947 i Egebæk som datter af Kirstine og Niels Juul, Ribevej 13, Egebæk.

Annelise og Bjarne har to børn:

Bjarne Riis Pedersen overtog i 1998 huset Smalhale 1 og udlejer det.

Smalhale 4

 

Dette hus er opført 1970 af V. Vedsted kommune som lærerbolig. I 1970 kom huset under Ribe storkommune og blev udlejet som privat parcelhus.

I 1970 kom huset under Ribe storkommune og udlejet som privat parcelhus. Den første lejer var:

Elly og Aage Henry Hansen – 1970-1973

Elly Hansen er lærer på V. Vedsted skole og er gift med Aage Hansen. De boede her fra september 1970 til julen 1973. Her overtog de gården Mandøvej 20. Her er deres familieforhold beskrevet. Den næste lejer var:

Ulla Dyrberg.

1974-1975/76

Hun var også lærer ved V. Vedsted skole. Hun flyttede i 1975 eller 1976. Den næste lejer var:

Pia Solveig Eriksen & Børge Jensen.

1975/76-1980

De flyttede i 1980 til Egebæk. Den næste lejer er den nuværende:

1995-

Ivan Andersen og Jane Andersen

Han er født 29. november 1959 på gården, Sdr. Kirkevej 13 som søn af Ruth og Arne Andersen. Ivan er gift med Jane Gravesen Jacobsen, der er født 15. november 1963 i Ribe som datter af Ulla og Bruno Jakobsen. Jane og Ivan har 2 børn:

1. Michael Andersen, født 9. august 1980.
2. Carina Andersen, født 13. februar 1985.

Smalhale 5

Dette hus er opført 1970 på en grund købt af Kristian W. Troelsen, Mandøvej 16. Huset udvidet i 1975. Manden, der lod huset opføre, var:

Ernst Hansen.

1970

Han er født 20. august 1945 i Süder Brarup, Sydslesvig. Han er søn af Johanne og Hans Chr. Hansen. Ernst Hansen blev gift 27. januar 1968 i Sct. Catharinæ kirke i Ribe med Karin Helth, der er født 31. december 1946 i Herning som datter af Anna Marie og Hans Vilhelm Helth. Karin og Ernst har 2 børn:

1. Henrik Helth Hansen, født 12. marts 1973 i Ribe.
2. Jesper Helth Hansen, født 27. november 1975 i Esbjerg.

Ernst Hansen var pedel på V. Vedsted skole og flyttede med til Vadehavsskolen ved udgangen af 2000. Karin er kontorassistent.

Ernst & Jesper

Smalhale 7

 

Lidt sydvest for det hus, hvor nu Klaus Melbye og Susanne Andersen bor, lå før i tiden en gård, som hørte til den kongerigske del af byen. Gården var på 1 otting (ca. 53 tdr. land) og var udskilt fra gården, Mandøvej 14, omkring 1660. Den tilhørte først Domkapitlet i Ribe, men kom i 1673 under ryttergodset. Efter 1722 under familien Clausen i Ribe, indtil den ca. 1790 blev selveje. I 1688 hed fæsteren af gården:

Hans Brorsen.

1688-ca. 1700

Han boede omkring 1672-76 på Sdr. Kirkevej 9, thi han nævnes dette år i en jordebog. Han blev gift 31. maj 1668 med Maren Mortensdatter. De efterfulgtes ca. 1700 af:

II-58

Niels Jessen Rytter.

1700-1748

Han var født 1672 og havde været ryttersoldat. Han blev gift 9. maj 1700 med Anne Hansdatter, født ca. 1673, datter af Hans Ibsen. De fik følgende børn:

1. Bodil Nielsdatter, født 18. februar 1700. Hun var født, inden de blev gift, og kaldt uægte. Hun druknede i et hul i en dam 30. december 1722, 22 år gammel.
2. Niels Nielsen, født 4. december 1701. Han blev gift med Anne Nielsdatter Vodder, Okholmvej 3 og blev gårdmand på gården, Skoleallé 14, Sysselgaarden.
3. Karen Nielsdatter, født 18. oktober 1703. Hun blev gift 5. oktober 1732 med Bonde Madsen. Se V. Vedsted Byvej 6.
4. Hans Nielsen, født 27. januar 1706.
5. Dorothe Nielsdatter, født 1. marts 1708. Hun blev gift 4. november 1736 med Søren Jacobsen Beck. De blev bosat i Ribe.
6. Jørgen Nielsen, født 5. marts 1714.
Niels Jessen Rytter døde 6. december 1748, 76 år gammel. Anne Hansdatter døde 19. maj 1753, 80 år gammel. Hvem der fæstede gården efter ham vides ikke, men omkring 1782 blev gården fæstet af:

Søren Nielsen.

1782-1796

Han var født 31. juli 1749 på ejendommen, Mandøvej 20, og blev gift første gang 31. marts 1780 i Hviding kirke med Bodil Olufsdatter, der var født 1749. Deres børn:

1. En dødfødt datter, født 6. september 1780.
2. Niels Jørgen Sørensen, født 16. december 1781 i Råhede.
Efter hans fødsel døde Bodil Olufsdatter den 21. december 1781, 32 år gammel. Søren Nielsen blev gift anden gang 11. oktober 1782 i Hviding kirke med Maren Hansdatter, der var født i Råhede 1756 som datter af Hans Andersen Pahuus og Karen Jesdatter. Søren Nielsen fæstede i 1782 gården her og flyttede til V. Vedsted. Søren Nielsen og Maren Hansdatter fik følgende børn:

1. Hans Sørensen, født 7. maj 1784.
2. Jørgen Sørensen, født 13. maj 1786.
3. Bodel Marie Sørensdatter, født 19. oktober 1788.
4. Karen Sørensdatter, født 7. juni 1790.
5. Birthe Marie Sørensdatter, født 18. september 1792.
6. Else Cathrine Sørensdatter, født 3. november 1795.
I 1796 rejste Søren Nielsen med familie fra sognet og gården blev købt af:

Simon Andersen.

1796-1819

Han var født ca. 1758 og gift ca. 1789 med Maren Hansdatter, der var født ca. 1760. De kom i 1796 fra Kløjing i Nr. Løgum sogn. De havde 2 sønner med sig:

1. Anders Simonsen, født ca. 1790 i Kløjing. Han døde 9. juni 1816 af en smitsom sygdom, 26 år gammel.
2. Hans Simonsen, født ca. 1791 i Kløjing. Han fik gården efter faderen.
Simon Andersen døde som aftægtsmand på gården 6. april 1832, 74 år gammel. Hans kone, Maren Hansdatter, døde 23. marts 1836, 76 år gammel. Gården var i 1819 blevet overtaget af sønnen:

Hans Simonsen.

1819-1835

Han blev gift i V. Vedsted kirke 23. oktober 1819 med Marie Pedersdatter, der var født 19. maj 1795 på gården, Præstevej 18 i Sdr. Farup. De fik følgende børn:

1. Simon Andersen Hansen, født 10. juni 1820. Død 20. juni 1820, 10 dage gammel.
2. Maren Hansdatter, født 21. juni 1821.
3. Anders Simonsen Hansen, født 20. april 1823.
4. Peder Nielsen Hansen, født 25. juli 1825.
5. Niels Hansen, født 5. juni 1827. Han blev gift med Maren Callesen, født 20. september 1830 i Visby. På deres gravsten på Visby kirkegård er nævnt en Peter N. Hansen, født 30. april 1867, død 9. juni 1887, 20 år gammel. Det er formentlig en søn. Niels Hansen døde i Visby 8. marts 1910, 82 år gammel. Hans kone, Maren Hansen, født Callesen, døde 18. marts 1898, 67 år gammel.
6. Kirsten Marie Hansen, født 2. marts 1830. Død 29. marts 1830, 4 uger gammel.
Den 23. januar 1832 døde Hans Simonsens kone, Marie Pedersdatter, 36 år gammel. Han blev gift igen 20. oktober 1832 og nu med Anne Kirstine Larsdatter, der var født ca. 1791 og enke efter skolelærer Schierlund i Ribe. De fik tvillinger:

1. Thøger Pedersen Schjerlund Hansen, født 2. april 1833. tvilling
2. Anne Marie Hansen, født 2. april 1833. tvilling
I 1835 solgte Hans Simonsen gården her og flyttede til Buntje i Ballum sogn. Gården blev solgt til:

Jens Andreas Povelsen.

1835-1854

Han var ejer af ejendommen, Sdr. Kirkevej 2, hvor han var smed, og her findes også hans familieforhold registreret. Den 9. november 1835 får han skøde på gården her. Han flytter nu ind i gården og har lejefolk i Sdr. Kirkevej 2. Han var født i Brøns 16. oktober 1794 og blev gift 8. november 1817 med Kirsten Marie Hansdatter. Jens Andreas Povelsen boede nu i gården her i godt 18 år, men i 1854 solgte han gården her og flyttede tilbage til den lille ejendom på Sdr. Kirkevej 2. Gården blev i solgt til:

Jes Jørgensen Bejer.

1854-1877

Han var født 3. januar 1805 i Havervad, Brøns sogn, og gift tre gange. Først med Karen Simonsdatter fra Rejsby, ingen børn. Anden gang med Mette Marie Bertelsdatter fra Lustrup. I dette ægteskab 2 børn:

1. Berthel Hansen Bejer, født 2. december 1847 i Lustrup. Konfirmeret 1862. Udvandrede i 1881 til U.S.A.
2. Karen Bejer, født 16. april 1850 i Lustrup. Konfirmeret 1864. Hun udvandrede i 1880erne også til U.S.A.

I 1851 døde Mette Marie Bertelsdatter, og Jes Jørgensen Bejer blev gift for tredie gang og nu med Else Marie Pedersen, der var født i Lustrup 21. januar 1826. Den ældste født i Lustrup og de andre født i V. Vedsted. Jes Jørgensen Bejer solgte i 1854 ejendommen i Lustrupdal og flyttede til V. Vedsted, hvor han købte gården her. De fik 7 børn:

· 1. Mette Marie Beier, født 12. maj 1853 i Lustrup. Udvandret i 1880erne til U.S.A.

· 2. Marie Kathrine Bejer, født 26. maj 1855 i V. Vedsted. Udvandret til U.S.A.

· 3. Jørgen Andersen Bejer, født 11. april 1857 i V. Vedsted. Udvandret til U.S.A. Han kommer hjem igen efter mange år og køber ejendom i Øster Vedsted. Bliver som 59 årig gift 14. november 1916 i Ribe Domkirke med Marie Kristine Jensen, født 16. maj 1870 i Øster Vedsted, datter af boelsmand Poul Jensen og Maren Pedersen, Øster Vedsted.

· 4. Peter Jensen Beyer, født 15. december 1859 i V. Vedsted. Se under Sprækvej 3 og V. Vedsted Vej 96.

· 5. Mathias Jensen Bejer, født 10. februar 1863 i V. Vedsted. Han udvandrede som 20 årig jf. udvandrerarkivet med forevisningsdato 14. marts 1883 med bestemmelsessted New York med skibet “Geiser”.

· 6. Jens Peder Kristensen Bejer, født 11. juli 1864 i V. Vedsted. Udvandret til U.S.A.

· 7. Dødfødt drengebarn, 1. marts 1869.

I dette hjem opvoksede 8 børn under meget små kår, hvor det kneb med at få føden. Derfor udvandrede alle børnene undtagen én. Den 26. november 1877 holdt Jes Jørgensen Bejer auktion over gården med alle jorderne. Bygningerne med toften blev købt af Hans Christian Troelsen, der var nabo og ejede gården, Mandøvej 16. Et stort areal øst for byen blev købt af Rasmus Rasmussen fra Fyn, og han lod samme år opføre bygninger her. Se Trækærvej 26. Jes Jørgensen Bejer flyttede nu til ejendommen, Sprækvej 3, som han havde købt 27. marts 1876. Bygningerne til gården her forfaldt og blev senere nedrevet.

Bertel Hansen Bejer

Mathias Jensen Bejer

Jens Peter Christensen Bejer

 

Nyt hus næsten samme sted.

I 1973 blev et nyt hus opført. Dette hus beboes i dag af Klaus Melbye og Susanne Andersen. Tidligere boede i huset Anna Hedvig Eskildsen, der er var enke efter tidligere sognepræst i V. Vedsted, Kristian Eskildsen. Det var ham, der i 1973 lod dette hus opføre på en grund købt af Kristian W. Troelsen, Mandøvej 16.

Kristian Eskildsen.

1973-1996

Han er født 9. december 1906 i Grindsted som søn af tømrermester Eskild Eskildsen og hustru Ingeborg. Han blev gift 18. juni 1936 i Ribe med Anna Hedvig Tønnesen, der er født 23. august 1907 i Varde som datter af provst Frederik Tønnesen i Varde og hustru Anne Marie. Anna Hedvig og Kristian Eskildsens børn:

1. Dorte Eskildsen, født 30. juni 1937 i Øster Tørslev. Gift 1966 i V. Vedsted med Bent Hune.
2. Morten Kolbæk Eskildsen, født 8. november 1939 i Øster Tørslev. Gift med Bodil Andersen 1966 i Torkildstrup, Falster. De bor i Kalvehave
3. Uffe Kolbæk Eskildsen, født 25. december 1943 i V. Vedsted. Han bor Sct. Jørgens Vej 2 i Ribe og er seminarielektor.
Kristian Eskildsen var sognepræst i V. Vedsted fra 1944 – 1973.  Anna Hedvig Eskildsen underviste på V. Vedsted skole Han døde 8. marts 1989, 82 år gammel. Anna Hedvig døde 24. februar 1999, 91 år gammel.

JydskeVestkysten, 26. februar 1999: Dødsfald: Anne Hedvig Eskildsen, Plejehjemmet Riberhus i Ribe, er død 91 år. Anna Hedvig Eskildsen, der stammede fra Borde ved Limfjorden, flyttede som ung til Ribe, hvor hendes far havde fået arbejde. Hun tog studentereksamen fra Ribe Katedralskole og blev cand. mag. i kristendom og engelsk. Efter uddannelsen blev Anna Eskildsen i begyndelsen af 1930´erne ansat på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød. Anna Hedvig Eskildsen underviste på aftenskole i Vester Vedsted og Skærbæk, og i en årrække var hun lærer på skolen i Vester Vedsted. I 1936 blev hun gift med sognepræst Kristian Eskildsen, og i 1943 flyttede parret til Vester Vedsted. Anna var sammen med sin mand meget aktiv i alt, hvad der rørte sig i sognet. Hun mistede sin mand i 1989. De sidste år havde hun på grund af svigtende helbred boet på Riberhus, hvor hun var glad for at være. Anna Hedvig Eskildsen efterlader to børn, Uffe i Ribe, og Dorthe i Holstebro.

Huset på Smalhale blev i 1996 solgt til:

Klaus Melbye & Susanne Andersen.

1996

Huset blev overtaget ifølge tinglyst skøde 1. december 1996

Klaus Melbye er født 15. marts 1959 i Tønder som søn af børnehavepædagog Anne Brøndum født i Ans og domorganist Mogens Melbye født i Birkerød. Susanne Andersen er født 28. marts 1959 i Sdr. Bork som datter af medhjælpende hustru, Sonja Lorentsen født i Aulum og cykelhandler Viktor Andersen født i Spjald. Klaus og Susannes børn:

1. Peter Melbye Andersen, født 21. april 1990 i Århus.
2. Simon Melbye Andersen, født 15. marts 1994 i Sdr. Farup.
Klaus blev ansat som naturvejleder i V. Vedsted i 1992. Fra 1998 er han leder af Vadehavscenteret. Klaus er uddannet agronom fra Landbohøjskolen i København. Fra 1998 er han leder af Vadehavscenteret,  Susanne er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Århus og med i ledelsen af centeret.