scrolltotop

Skoleallé 1

Her midt i V. Vedsted by ligger i dag Ungdomshøjskolen, som er en udvidelse af den efterskole, der lå her fra 1895. Før den tid lå her på dette område 3 huse. Et hus lå lige over for bageren, og er i denne beskrivelse anført under V. Vedsted Vej 102. Dette hus lå på en meget lille grund, som hørte til den kongerigske del af byen. Et andet hus lå midt på arealet, og dette hus hørte til den slesvigske del af byen. Endelig lå der nordvest for dette et lille bitte hus, som ej var matrikuleret, og som kun eksisterede i ganske kort tid. Det hus, som her kaldes Skoleallé 1, lå på en plads, hvor der har været bebyggelse fra ældgammel tid. Allerede i 1600-tallet lå der her et lille husmandsbrug. Den første fæster af dette hus, hvis navn kendes, var:

Jesper Hansen Puggaard.

ca. 1721-1729

Han var født 30. marts 1691 på Skoleallé 2 som søn af Hans Hansen Puggaard. Han blev gift 10. august 1721 med Anne Lauridsdatter, der var født 1684 på gården Sdr. Kirkevej 13 og datter af Laurids Brodersen. De fik i ægteskabet en søn:

1. Laurids Jespersen Puggaard, født 20. september 1722.
Jesper Hansen Puggaard havde en søster, der var gift på gården, Sdr. Kirkevej 27. Hun hed Birgitte Hansdatter Puggaard og var født 31. maj 1695 og gift med Hans Nielsen, se Sdr. Kirkevej 27. Hun blev enke 1727 og i 1729 byttede hun ejendom med broderen, så han fik gården, medens hun fik husmandsstedet her. Jesper Hansen Puggaard døde 10. marts 1762, 78 år gammel. Fra 8. marts 1729 hedder fæsteren af stedet her:

Birgitte Hansdatter Puggaard.

1729-1755

Hun havde med sig 2 børn:

1. Else Hansdatter, født maj 1726 og døbt 30. maj.
2. Hans Nielsen Puggaard, født 29. september 1727 på gården Sdr. Kirkevej 27. Han fik faderens navn, da han var død, før barnet blev født.
Birgitte Hansdatter var fæster af ejendommen, indtil den, ca. 1755, blev afstået til sønnen. Hun døde 9. juni 1763, 70 år gammel.

Hans Nielsen Puggaard.

1755-1787

Han blev gift omkring 1758, men med hvem vides ej. Han fik i sit ægteskab en datter:

1. Birthe Maria Hansdatter, født 5. december 1760. Hun døde 6. september 1766, knap 6 år gammel.
Hans Nielsen Puggaard døde 2. april 1793, 65 år gammel. Han var da aftægtsmand på ejendommen, som i 1787 var afstået til:

Truels Pedersen Kallesen.

1787-1815

Han var født 7. juli 1753 på ejendommen Skoleallé 6, Rosengaarden. Han blev gift 31. oktober 1788 med Else Frandsdatter eller Frandsen, der var født ca. 1760 i Tjæreborg. De fik i deres ægteskab 2 døtre:

1. Karen Marie Truelsdatter eller Truelsen, født 1. september 1791. Hun blev gift med Zacharias Clausen. Se matr. nr. 13 i Sdr. Farup.
2. Maren Truelsdatter eller Truelsen, født 22. oktober 1794. Hun blev gift med Peder Andersen Pedersen, der blev den næste fæster af ejendommen.
Truels Pedersen Kallesen døde som aftægtsmand 28. september 1842, 89 år gammel. Hans kone, Else Frandsdtter eller Frandsen, døde 5. marts 1831, 72 år gammel. Ejendommen var da forlængst afstået til svigersønnen:

Peder Andersen Pedersen.

1815-1867

Han var født 17. juli 1792 på gården, Mandøvej 14, og blev gift 28. oktober 1815 med Maren Truelsdatter eller Truelsen, der var født på ejendommen. De fik 5 børn:

1. Truels Pedersen, født 24. marts 1816. Konfirmeret 1833. Han blev gift 15. april 1843 med Kjersten Marie Truelsen,, født i Rejsby 15. maj 1811 og datter af Truels Moltesen Adsersen og Kirsten Nielsdatter. De fik 5 børn:
· 1. Dødfødt dreng, født 14. januar 1844.

· 2. Peder Andersen Truelsen, født 24. juni 1845. Han overtog faderens ejendom (K. 9) i 1876 og blev gift 23. november 1870 med Ida Charlotte Bohnsen. 8 børn. Peder A. Truelsen døde af hjerteslag 9. september 1915, 70 år gammel. Hans kone, Ida, døde 13. februar 1927, 82 år gammel.

· 3. Kirstine Truelsen, født 28. januar 1848.

· 4. Maren Truelsen, født 5. december 1851. Død 14. maj 1865, 13 år gammel.

· 5. Carl Hansen Truelsen, født 16. februar 1856. Død 23. juli 1866, 10 år gammel.

En stor efterslægt. Se Rejsbybogen K.13.

2. Abelone Pedersen, født 4. oktober 1817. Hun blev gift 19. maj 1852 med Jens Peter Møller, født i Rejsby 6. februar 1826. De fik bygget et lille hus på denne ejendoms grund.
3. Else Pedersdatter, født 30. marts 1820. Gift med Jeppe Laustsen, V. Vedsted Vej 143.
4. Peder Moesbøl Pedersen, født 7. april 1823. Konfirmeret 1841. Han fik senere ejendommen her.
5. Maren Pedersdatter eller Pedersen, født 15. oktober 1826. Konfirmeret 1842. Hun blev gift med Janik Hansen, Sdr. Kirkevej 3. Se V. Vedsted Vej 81.

De 2 døtre, Abelone og Maren, blev gift samme dag, den 19. maj 1852. Præsten skriver i kirkebogen, at de to gamle, nemlig Peder A. Pedersen og Maren, fejrede deres guldbryllup i V. Vedsted kirke, som var festlig pyntet, og hvor en talrig forsamling af menigheden næsten fyldte kirken. Efter præstens tale ofredes til de to gamle en kærlighedsgave på alteret. Hjemme var børn og børnebørn samt nogle gode venner indbudt til festmåltid og kaffe. Det var i 1865. Den 13. april 1867 døde Peder Andersen Pedersen, 74 år gammel. Maren, hans kone, døde 24. februar 1875, 80 år gammel. Den 30. marts 1867 blev ejendommen skødet til sønnen:

Peder Moesbøll Pedersen.

1867-1875

Han var postbud i V. Vedsted og blev aldrig gift. I 1870 flyttede Truels Michelsen Martinussen, hans kone, Inger Cathrine Hansen og deres barn Johanne Andrea Hansen ind. De boede tidligere V. Vedsted Vej 123, som de måtte forlade. De boede nu til leje her i huset ind til de forlod V. Vedsted. Peder Moesbøll Pedersen døde 1. februar 1893, 69 år gammel. Ejendommen her solgte han i 1875 til sin svoger:

Jeppe Laustsen.

1875-1895

Han fik skøde dateret 20. marts 1875. Han kom fra V. Vedsted Vej 143 og der findes hans familieforhold beskrevet. Peder Morsbøl Pedersen boede også i huset og han døde 1. februar 1892. Jeppe Laustsen døde 24. juni 1882, 64 år gammel. I 1895 blev ejendommen solgt til aktieselskabet V. Vedsted Efterskole og huset nedrevet.

Hus på samme grund

1850-1895

Peder Andersen Pedersen lod omkring 1850 opføre et hus på samme grund lidt nordvest for hans eget hus, og her kom datteren, Abelone og svigersønnen, Jens Peter Møller, til at bo.

Jens Peter Møller.

Han var født 6. februar 1826 i Rejsby som søn af Jens Pedersen og Margrethe Jensdatter.  Jens Peter Møller og Abelone blev gift 19. maj 1852 og de fik 4 børn:

1. Jens Peder Møller, født 20. juli 1853. Konfirmeret 1868.
2. Peter Andersen Møller, født 18. november 1855. Konfirmeret 1871.
3. Martin Christian Møller, født 14. november 1858. Konfirmeret 1874.
4. Margrethe Møller, født 21. januar 1863. Konfirmeret 1877. Hun blev gift 5. april 1883 med Jens Hansen Brodersen. Se videre Mandøvej 22.
Jens Peter Møller var rorsbetjent og fik også pension, da han blev gammel. Han døde 19. maj 1904, 78 år gammel, og hans kone, Abelone, døde 31. december 1909, 92 år gammel. Da var de begge flyttet fra huset, som blev nedrevet 1895 for at give plads til efterskolen.

Skoleallé 2. Østgaarden

27. september 1997, 16:06:28

 

En nedlagt landbrugsejendom hvis bygninger tilhører Ungdomshøjskolen i V. Vedsted. Det gamle stuehus bliver brugt til lærerbolig og stald og lade dannede ind til 1998 rammen om det såkaldte Vadehavscenter. På dette sted har der ligget landbrugsbygninger helt fra reformationstiden omkring 1530, ja måske længe før. De to bygninger Skoleallé 2 og 4 var oprindelig en gård på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land) men blev før 1660 delt i to. Endnu for 150 år siden var de to gårde sammenbyggede men hver bonde havde sine egne bygninger og sin egen jord. Gården hørte før 1864 til den slesvigske del af landsbyen, og var fæste under Haderslevhus indtil 1800-tallets begyndelse. Den første, som vides at have boet på denne gård, var:

Hans Hansen Puggaard.

1677-ca. 1717

Han havde fæstet gården fra Haderslevhus i 1677. Han var født 1651 og blev gift første gang 8. oktober 1676 med Anne Jespersdatter. De fik 4 børn:

1. Et dødfødt barn. begravet 28. maj 1677.
2. Jesper Hansen Puggaard, født 1678 og begravet 6. januar 1679.
3. Hans Hansen Puggaard, født 1681 og døbt 20. marts 1681.
4. Anne Hansdatter Puggaard, født 1682 og døbt 1. maj. Død samme år.
Anne Jespersdatter døde, da det sidste barn blev født. Hun blev begravet 14. maj 1682. Hans Hansen Puggaard blev gift anden gang 4. marts 1683 og med Birgitte Andersdatter. Med hende fik han kun et barn:

1. Anders Hansen Puggaard, født 1683 og døbt 18. november. Begravet 30. april 1684.
Birgitte Andersdatter døde 1684 og begravet 30. marts. Hans Puggaard blev gift tredie gang 5. oktober 1684 med Dorethe Nielsdatter, der var født ca. 1658. Med hende fik han 9 børn:

1. Anne Hansdatter Puggaard, født 1685 og døbt 25. oktober. Se Sdr. Kirkevej 13. Gift med Las Lauridsen Brodersen. De får gården.
2. Niels Hansen Puggaard, født 1687 og døbt 20. marts.
3. Jesper Hansen Puggaard, født 2. november 1688. Død 21. december 1690.
4. Jesper Hansen Puggaard, født 30. marts 1691. Gift med Anne Lauridsdatter, Sdr. Kirkevej 13 og gårdmand først Skoleallé 1 og senere Sdr. Kirkevej 27.
5. Birgitte Hansdatter Puggaard, født 26. november 1693. Død 2. august 1694.
6. Birgitte Hansdatter Puggaard, født 31. maj 1695. Gift 1726. Se Sdr. Kirkevej 27 og Skoleallé 1.
7. Maren Hansdatter Puggaard, født 13. oktober 1697. Gift med Las Jensen, gårdmand i Sdr. Farup, matr. nr. 5.
8. Thomas Hansen Puggaard, født 26. december 1700. Død 28. juli 1705, 4 år gammel.
9. Hans Hansen Puggaard, født 5. oktober 1704. Han blev gift 9. juni 1741 med Oedde Pedersdatter fra Skast. Se V. Vedsted Vej 147.
Hans Hansen Puggaard døde 20. februar 1729, 77 år gammel. Hans kone, Dorthe Nielsdatter, var død få dage før, den 3. februar 1729, 70 år gammel. Gården var da forlængst afstået til svigersønnen:

Las Lauridsen Brodersen.

ca. 1717-1746

Han var født 1682 på gården Sdr. Kirkevej 13 og blev døbt 10. december 1682. Han blev gift 21. november 1717 med Anne Hansdatter Puggaard, der var født på gården her 1685. De fik sammen 6 børn:

 

1. Dorethe Lasdatter Puggaard, født 30. august 1718. Hun blev gift 20. oktober 1741 med Søren Jepsen, V. Vedsted Vej 74. Se Sdr. Kirkevej 17.
2. Maren Lasdatter Puggaard, født 22. december 1720. Hun blev gift 12. oktober 1754 med Clemend Sørensen fra Abildgaard, V. Vedsted Byvej 23. De fik gården V. Vedsted Vej 105.
3. Mette Lasdatter Puggaard, født 27. maj 1723. Gift 3. september 1758 med Hans Truelsen. Se V. Vedsted Vej 91.
4. Laurids Lassen Puggaard, født 13. maj 1725. Han overtog senere fødegården.
5. Anne Lasdatter Puggaard, født 13. august 1727. Død 23. august 1727.
6. Hans Lassen Puggaard, født 3. december 1729.
Las Lauridsen Brodersens dødsdag er ikke indført i kirkebogen, men hans kone, Anne Hansdatter Puggaard, døde 10. februar 1772, 86 år gammel. Gården var ifølge kontrakt af 16. januar 1746 overladt til sønnen:

Laurids Lassen Puggaard.

1746-1757

Han var som vist født på gården 13. maj 1725. Han blev gift 31. oktober 1755 med Kirsten Nielsdatter, der var født 22. september 1723 på gården Sprækvej 3, se der. I deres ægteskab blev kun født en søn:

1. Las eller Lars Lauritzen, født 20. august 1756 og død 11. juli 1792, 36 år gammel, ugift.
Faderen, Laurids Lassen Puggaard, døde kort efter den 24. november 1756, 31 år gammel. Hans enke, Kirsten Nielsdatter, bliver gift påny den 11. november 1757 med:

Bertel Madsen.

1757-1765

Han fik kontrakt på gården 16. oktober 1757. Han var født i Hviding*) 1724. I hans ægteskab med Kirsten fødtes 2 børn:

1. Anne Kiestine Bertelsdatter, født 5. september 1758. Hun blev gift 2. november 1782 med Niels Nielsen fra Tange. Anne Kiestine Bertelsdatter døde 23. maj 1790, 32 år gammel.
2. Maren Bertelsdatter, født 27. december 1760. Død 12. januar 1780, 19 år gammel.
Bertel Madsen sælger ca. 1765 gården til Anders Jespersen, men bliver dog boende. Han dør som aftægtsmand 21. december 1775, 51 år gammel. Hans kone, Kirsten, døde 30. juni 1809, 85 år gammel. Nu var gården blevet købt af:

Anders Jespersen.

1765-1775

Han var født 17. juni 1737 på gården, V. Vedsted Vej 105 som søn af Jesper Jensen. Han blev gift i Hviding kirke 22. juli 1776*) med Maren Truelsdatter, men da har han forladt V. Vedsted. Han blev nemlig gårdmand i Høgsbro, først på Krogården og senere på gård nr. 3 i Høgsbro. Gården her solgte han ifølge kontrakt af 23. februar 1775 til:

Ægteskabet måtte have kongelig bevilling: Bønderfolkene Anders Jespersen af Vester Vedsted sogn og Maren Truelsdatter af Høxbroe i Hviding sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det lige led beslægtede. Christiansborg 19 april 1776.

 

Peder Ewald Sørensen.

1775-1785

Han var født i Brøns 1745 og ud af en kendt slægt. Han blev gift 9. november 1771 med Elisabeth Pedersdatter, der var født 1735 og var enke. Dette ægteskab blev ikke langt. Hun døde 25. marts 1774, 39 år gammel, efter et barnløst ægteskab. Peder Ewald Sørensen solgte gården her i 1785 og flyttede til Rejsby, hvor han blev gift med Maren Sejerslev 20. januar 1786 og overtog gården R. 41 b. Peder Ewald Sørensen døde i Rejsby 20. marts 1793 efter at have haft gården i Rejsby i 7 år. Gården her blev solgt 1785 til:

Søren Michelsen.

1785-1795

Han var født 1744 i Hviding og søn af Michel Sørensen. Han blev gift i Hviding kirke 6. oktober 1769 med Karen Christensdatter, datter af Christen Vandborg i Høgsbro. I Høgsbro var der født en datter:

1. Ellen Sørensdatter født 1771. Hun blev gift i V. Vedsted kirke 12. april 1793 med Søren Hansen Schmidt fra Rejsby, søn af Hans Sørensen Smed. R. 31. De fik 8 børn:
· 1. Kirsten Schmidt, født 8. april 1794. Gift 1822 med Willads Michael Schack, Havedgård. (H 1).

· 2. Christine Schmidt, født 8. september 1795. Død 27. januar 1826, 30 år gammel. Ugift.

· 3. Søren Schmidt, født 13. januar 1798. Gdm. I Lindrup. Senere hmd. I Rejsby. (R. 24).

· 4. Hans Sørensen Schmidt, født 1. marts 1800. Død 5. maj 1800.

· 5. Hans Sørensen Schmidt, født 27. april 1801. Storbonde i Rejsby. Se (R. 30), (R. 41) og R. 42).

· 6. Peder Sørensen Schmidt, født 21. juni 1802. Køber afd. Peder Jensens gård i Lustrup 1839.

· 7. Johanne Cathrine Schmidt, født 27. juli 1805. Død 3. november 1807, 2 år gammel.

· 8. Johanne Cathrine Schmidt, født 17. august 1808. Gift 1835 med Adser H. Søndergård i Rejsby. (R. 21).

 

Den 1. maj 1810 døde Søren Hansen Schmidt, 44 år gammel. Hans enke, Ellen, giftede sig allerede den 20. oktober samme år med Christen Hansen Schmidt, født 9.-10. september 1782 og søn af smeden, Niels Hansen Sørensen (R. 16). Han var altså broder til Søren Lauritsen Schmidt i Lundsmark. I hans ægteskab med Ellen Sørensdatter fødtes 4 børn:

· 1. Anne Schmidt, født 10. april 1811.

· 2. Niels Chr. Schmidt, født 11. november 1812. Han fik fødegården.

· 3. Søren Schmidt, født 29. januar 1815. Død 16. februar 1851, 36 år gammel. Ugift.

· 4. Jinge Marie Schmidt, født 12. februar 1816.

Ellen Sørensdatter døde 4. maj 1831, 58 år gammel. Og Christen Hansen Schmidt døde som aftægtsmand den 16. december 1868, 86 år gammel.

Den 3. oktober 1795 overtog Søren Michelsen faderens gård i Hviding, og han solgte gården her samme år til:

Las Lauridsen Hansen.

1795-1828

Han var født 17. januar 1762 på gården V. Vedsted Vej 91 som søn af Hans Truelsen. Han blev gift november 1812 med Bodil Kiestine Pedersdatter fra ejendommen Præstevej 18 i Sdr. Farup. Hun var datter af Peder Nielsen Vandborg. Denne gård som Las Lauridsen havde købt her, havde hans bedstefar, Las Lauridsen Brodersen, også haft. Las Lauridsen Hansen og Bodil Kiestine fik ingen børn. Han solgte gården i 1828 til sin svoger, Thomas Pedersen Vandborg. Las Hansen og kone kom nu på aftægt. Han døde 13. marts 1841 og hun døde 11. juli 1859. Han blev 79 år og hun 76 år.

Thomas Pedersen Vandborg.

1828-1855

Han var født 10. marts 1799 på gården Præstevej 18 i Sdr. Farup. Han blev gift ca. 1830 med Marie Hansen, der var født 1794. De fik ingen børn, men de tog en plejedatter:

1. Cecilie Dorthea Hingbüll, der var født 16. oktober 1825 på øen Føhr. Konfirmeret 1840. Hun var datter af afdøde forbedelses-ejer Niels Jensen, men blev nu opdraget i V. Vedsted.
Thomas Pedersen Vandborg købte ifølge kontrakt af 16. februar 1839 et stort hedeareal øst for V. Vedsted under matr. nr. 92, V. Vedsted Vej 33. Her lod han i 1855 opføre et hus, hvor han ville tilbringe sin alderdom. Her boede han da også i 1855 med en husbestyrerinde. Gården i V. Vedsted, som her fortælles om, solgte han ifølge skøde kontrakt af 12. maj 1855 til svigersønnen:

 

Christen Michelsen Hansen.

1855-1905

Han var født 13. september 1825 på gården, Degnetoftevej 1. Han blev gift første gang 20. januar 1853 med Cecilie Dorthea Hingbüll, der var født 16. oktober 1825 på Føhr. Hun var Thomas Vandborgs plejedatter. I dette ægteskab fødtes følgende børn:

1. Nicoline Hansen, født 6. juni 1853. Konfirmeret 1868.
2. Thomas Pedersen Vandborg Hansen, født 31. marts 1855. Konfirmeret 1871.
3. Eleonore Marie Hansen, født 5. juli 1857. Konfirmeret 1872.
4. Niels Hingbøll Hansen, født 11. september 1862. Konfirmeret 1877. Han udvandrede til Amerika.
Christen Michelsen Hansens kone, Dorthea, døde 7. december 1871, 46 år gammel. Han blev gift anden gang 12. november 1873 med enke, Ane Marie Pedersen Smidt, der var enke efter fattiggårdsbestyrer, Peder Kjeldsen Pedersen. Se fattiggården, Degnetoftevej 2. Hun døde 23. februar 1885, 48 år gammel. Christen Michelsen Hansen blev gift tredie gang 28. december 1885 og nu med enken, Kirstine Hansen, der var født 17. juni 1850 i Lustrup. I dette ægteskab fødtes en søn:

1. Hans Kristensen Hansen, født 5. oktober 1886. Konfirmeret 1901. Han overtog senere gården.
Christen Michelsen Hansen er omtalt i ”Lidt om Krydstoldvæsen”. Han døde 7. august 1901, 75 år gammel. Hans enke, Kirstine, drev gården videre. I 1905 flyttede hun til Ranum, hvor hun døde 6. marts 1929, 78 år gammel. Hun er begravet på V. Vedsted kirkegård. Gården her overlod hun i 1905 til sønnen:

Hans Kristensen Hansen.

1905-1906

Han havde dog ikke gården ret længe, thi i 1906 købte han bygningerne med toft fra gården Skoleallé 14, Sysselgaarden. Han tog jorden med fra gården her og solgte så bygningerne her med toft til:

Skoleallé 2.Årstal ukendt.

 

Peder Nielsen Lorentsen.

1906-1935

Han flyttede nu hertil fra ejendommen, V. Vedsted Vej 129. Han tog jorden med fra denne ejendom og lagde denne til gården, han flyttede ind sidst på året 1906. Peder Nielsen Lorentsen var født 20. februar 1867 og blev gift 11. april 1891 med Mathilde Hansine Friedericksen, der var født 21. september 1865 i et hus matr. nr. 9, Sdr. Farup, som nu er borte. Angående Peder Nielsens familieforhold se under V. Vedsted Vej 129. Peder Nielsen Lorentsen og Mathilde købte i 1936 resten af ejendommen V. Vedsted Vej 98. Han havde ejet den ene halvdel siden 1920. Huset her blev nu indrettet som aftægtsbolig. Gården havde Peder Lorentsen solgt ifølge skøde lyst 30. december 1935 til sønnen.

II-88

Aage Lorentsen.

1935-1968

Han var født 20. maj 1901 i huset V. Vedsted Vej 129. Han blev gift 11. september 1927 i Hviding kirke med Karoline Beck, der var født 11. oktober 1908 i Høgsbro, Hviding sogn. Hun var datter af Niels Bennedsen Beck og Karen Hansen. Aage Lorentsen overtog gården i forpagtning allerede i 1929. Karoline og Aage Lorentsen fik følgende børn:

1. Marie Lorentsen, født 9. november 1927 i V. Vedsted. Hun blev gift med Peder Westergaard. Se under Okholmvej 3 i V. Vedsted. Se Martin Julius ”Memoirer fra 1940 til 1945”.
2. Karen Lorentsen, født 5. oktober 1929 i V. Vedsted.  Hun blev gift 1. december 1946 i V. Vedsted Kirke med Peter Schack, født 18. februar 1922 i Råhede. De fik 1 barn:
·

Peter Jørgen Schack døde 22. februar 1999, 77 år gammel.

3. Mathilde Lorentsen, født 29. april 1932. Hun blev gift med Tage Tjørnelund. De boede Lærkevej 81 i Bække. Mathilde Lorentsen døde 21. september 2000, 68 år gammel.
4. Ingrid Lorentsen, født 4. september 1933. Hun blev i 1957 gift med Alfred Wollesen. De boede i Roager.
5. Betty Lorentsen, født 6. september 1934.  Hun blev gift 27. juli i 1952 i V. Vedsted kirke med Aksel Andersen, arbejdsmand af Enderup, født 5. september 1926. De fik en søn:

6. Aase Lorentsen, født 17. oktober 1937.  Hun blev gift med Alfred Schødt, Esbjerg. Hun døde 18. november 1968, 31 år gammel.
7. Peter Nielsen Lorentsen, født 15. januar 1945.  Han blev gift med Vera Petersen. De bor nu i Janderup. Boede tidligere V. Vedsted Byvej 24. Han er fisker.

 

Aage Lorentsen. 1941.
Karoline Lorentsen. 1941.

1954: LORENZEN, AAGE, Gaardejer, Skole Allé 2, V. Vedsted, Ribe. Aage Lorentzen overtog Gaarden i 1927 efter forældrene med et Areal af 23 Tdr. Land. Senere er tilkøbt 3 Tdr. Land. Stuehuset er gammelt, men vedligeholdt og pålagt fast Tag i 1942. Stalden er bygget 1931 og Laden opført 1953. Der er indlagt Vand. Engene er blevet merglet. Besætningen er nu på 8 Køer, 6 Ungkreaturer, 2 Heste, 17 Svin og 70 Høns. Faderen havde haft Gaarden siden 1906.

Aage Lorentsen solgte ved jordfordeling i 1967 jorden fra bygningerne med undtagelse af toften. I 1968 solgte han så bygningerne med toften til Ungdomshøjskolen og flyttede ind i huset V. Vedsted Vej 98, som faderen tidligere havde ejet.

Ungdomshøjskolen.

1968

I dag tilhører gårdens bygninger Ungdomshøjskolen og kaldes Østgaarden. I lade og staldbygninger var der efter stormfloden i 1976 blevet skabt en Vadehavsudstilling af først og fremmest højskolelærer John Frederiksen. Udstillingen blev anvendt som både undervisning for ungomshøjskoleelever og offentlig udstilling for bl. a. besøgende skoler. Vadehavsudstillingen fungerede til 1993, hvor udstillingen gik i dvale af økonomiske grunde. Udstillingen blev i 1997 flyttet til det nyopførte Vadehavscentret, Okholmvej 5. Nu er Østgården lærerbolig. Fra august 1994 hed lærerne:

Henrik Bülow Nielsen & Lone Hee.

1994-

Henrik Bülow Nielsen er født 5. juni 1962 i Århus og er søn af Lis Jensen og Knud Bülow Nielsen. Han bor sammen med Lone Hee, der er født 7. september 1965 i Århus og er datter af Anne Grethe Hee og Henrik Oxhøj. Henrik og Lone har en datter:

1. Sara Bülow Hee, født 29. oktober 1992 i Århus.
Henrik Bülow er uddannet som almen musikpædagog på Det Jyske Musikkonservatorie i Århus. Begge underviste på Ungdomshøjskolen.

Skoleallé 4. Skovhuset

8. februar 1999, 12:32:34

 

Dette var tidligere en landbrugsejendom, som blev udstykket i 1888. Dette er en af de tidligere slesvigske ejendomme i V. Vedsted. Gården, som lå her på reformationstiden, var sammen med gården på Skoleallé 2 en gård på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land). Der boede da kun en bonde på gården, som hørte under Haderslevhus. Gården hørte under Haderslevhus indtil 1864, først som fæstegård og senere som selvejergård. Gården blev omkring 1660 delt i to ejendomme på hver 1 otting (ca. 53 tdr. land) og med hver en fæstebonde. Dog var gården i begyndelsen kun en bygning, men senere fik hver bonde sin egen bygning. Den første bonde, som vides at have boet på den samlede gård var:

 

Jep Paysen.

1542

Han boede her i 1542. I 1597 var navnet på bonden:

Anders Jebsen.

1597-ca. 1620

Han boede på gården de første årtier i 1600-tallet og efterfulgtes af:

Bendet Andersen.

ca. 1620-ca.1650

I midten af 1600-tallet hed bønderne på gården:

Hans Jessen & Jesper Jessen.

ca. 1650-1667

De har muligvis været brødre, thi det var ofte almindeligt, at en bonde fik delt gården mellem to sønner. Fra nu af følger vi gården på Skoleallé 4, som nu kun er på 1 otting (ca. 53 tdr. land) . Vi må regne med, at Hans Jessen boede på gården her og han efterfulgtes i 1667 af:

Anders Pedersen Outzen.

1667-1710

Han var født ca. 1633 og blev gift 18. august 1667 med Anna Hansdatter, der var født 1647. De fik sammen 6 børn:

1. Hans Andersen, døbt 19. april 1668.
2. Peder Andersen, døbt 12. juni 1671.
3. Karen Andersdatter, døbt 14. december 1673.
4. Søren Andersen Outzen, døbt 19. marts 1675. Han var også bonde på gården.
5. Kirsten Andersdatter, døbt 26. juni 1681.
6. Maren Pedersdatter, født 1684.
6. Maren Andersdatter, døbt 6. juli 1687.
II-90

Anders Pedersen Outzen døde 18. maj 1711, 78 år gammel. Hans kone, Anna Hansdatter, døde 7. juli 1708, 61 år gammel. Den næste bonde på gården var:

Jens Andersen.

1710-ca. 1723

Han var fæster af gården fra ca. 1710 til ca. 1723, men der vides intet om denne mand. Han efterfulgtes af:

Søren Andersen Outzen.

ca. 1723-ca. 1748

Han var født på gården 1675 og blev gift ca. 1723 med Anne Hansdatter, der var født ca. 1688. De fik følgende børn:

1. Hans Sørensen Outzen, født 1. maj 1724.
2. Anders Sørensen Outzen, født ca. 1726. Han blev den næste fæster af gården.
3. Anne Sørensdatter Outzen, født ca. 1730. Død 5. juli 1757, 27 år gammel. Ugift.
Søren Andersen Outzen ses ikke at være død i V. Vedsted, men hans kone, Anne Hansdatter, døde 11. juli 1757, 69 år gammel. Gården blev ca. 1748 fæstet af sønnen:

Anders Sørensen Outzen.

ca. 1748-1771

Han var født ca. 1726 og blev gift med Maren Truelsdatter, der var født 1723. Se V. Vedsted Vej 91. Hun var ikke født i V. Vedsted og de blev ikke gift i V. Vedsted, men derimod trolovet 23. april 1748. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Anders Sørensen Outzen blev gift igen 11. december 1761, efter at hans kone var død 23. juni 1761, 38 år gammel. Hans anden kone var Maren Lauritzdatter, der var født ca. 1728. I dette ægteskab fødtes 3 børn:

1. Søren Andersen, født 7. august 1762.
2. Laurids Andersen, født 1764 og død 16. juli 1814, 50 år gammel. Ugift.
3. Anne Marie Andersdatter, født 17. november 1767.
Anders Sørensen Outzen døde 5. januar 1771, 45 år gammel. Hans enke, Maren Lauritzdatter, giftede sig igen 2. november 1771 med:

Anders Willadsen.

1771-1778

Han var født i Brøns og døbt 16. juli 1719. Søn af gårdmand Willads Nielsen. Han overtog nu gården, men der fødtes ingen børn i ægteskabet. Anders Willadsen døde 8. maj 1777, 57 år gammel. Hans enke, Maren Lauritzdatter, blev gift for tredie gang 30. oktober 1778 og nu med:

Hans Jefsen.

1778-1794

Han var født ca. 1735 i Ottersbøl, Mjolden sogn, og blev gift første gang i Mjolden ca. 1766 med Kirsten Lauritzdatter, der var født ca. 1735. Hans Jefsen havde en søster, Anna Jefsdatter, der boede V. Vedsted Vej 123. Hans Jefsens familie boede først i Mjolden og her blev deres ældste børn født:

1. Dorthea Hansdatter, født 1767. Hun blev gift med Michel Lauritsen i V. Vedsted. Se Sdr. Kirkevej 7.
2. Jef Hansen, født 1771. Han fik senere gården her efter faderen. Hans Jefsen og Kirsten flyttede til V. Vedsted ca. 1775 og her fik de en søn:
3. Lauritz Hansen, født 14. oktober 1776 og død 31. oktober 1776.
Den 2. maj 1777 døde Kirsten Lauritzdatter, 42 år gammel. Hans Jefsen blev da som ovenfor nævnt gift med Anders Willadsens enke, Maren Lauritzdatter. Hans Jefsen fik kontrakt på gården 31. august 1778. Der blev ikke født børn i hans ægteskab med Maren Lauritzdatter. Maren Lauritzdatter døde 7. maj 1808, 80 år gammel. Hans Jefsen døde 28. september 1818, 80 år gammel. I 1794 blev gården overtaget af sønnen:

Jef Hansen.

1794-1838

Han var født i Ottersbøl ca. 1771 og blev gift 6. november 1802 med jomfru, Anna Mette Bang, der var født 11. oktober 1781 og datter af en broder til sognets præst, Jørgen Bang og Marie Margrethe, Sdr. Kirkevej 20. De fik følgende børn:

1. Kristine Marie Jefsdatter, født 6. april 1804.
2. Offer Bang Jefsen, født 19. juni 1806. Døde 17. juni 1814, 8 år gammel.
3. Johanne Marie Jefsdatter eller Jefsen, født 15. maj 1808. Konfirmeret 1823. Gift 28. maj 1836 med Mads Hansen, Allerup.
4. Hans Jefsen, født 14. november 1809. Konfirmeret 1825. Han fik gården efter faderen.
5. Jørgen Bang Jefsen, født 14. september 1811. Død 19. november 1811.
6. Jørgen Bang Jefsen, født 6. september 1813. Konfirmeret 1831.
7. Maren Jefsdatter, født 20. juni 1816. Konfirmeret 1831.
8. Offer Bang Jefsen, født 5. januar 1818. Død samme dag.
9. Anne Marie Margrethe Jefsdatter, født 26. august 1820. Konfirmeret 1835. Hun blev 1853 gift med Anders Jensen og de fik gården her i 1856.
10. Offer Bang Jefsen, født 26. april 1823. Konfirmeret 1839.

Jef Hansen døde som aftægtsmand på gården 22. august 1839 af gulsot, 69 år gammel. Hans kone, Anna Mette Bang, døde 1. marts 1837, 55 år gammel. I 1838 var gården afhændet til sønnen:

Hans Jefsen.

1838-1853

Han fik gården ifølge kontrakt af 1838. Han var født på gården 1809 og blev gift 10. december 1836 med Maren Hansdatter, der var født i Allerup, Sneum sogn 1813. Hun var søster til den Mads Hansen, der samme år blev gift med Hans Jefsens søster, Johanne Marie. De boede i Vilslev, men fik dog deres første barn døbt i V. Vedsted kirke 9. april 1837 med navn, Anne Kirstine Hansen. Hans Jefsen og Maren Hansdatter fik i V. Vedsted 3 børn:

1. Jef Hansen, født 16. september 1837. Konfirmeret 1853. Han blev gift 12. december 1878 i Sneum kirke med Ane Marie Sørensen, født 25. oktober 1849 i Aare.
2. Hans Hansen, født 30. november 1839. Konfirmeret 1855. Han blev gift 28. juli 1863 i Lintrup kirke med Karen Sørensen, født 19. januar 1842 på Mejlby Mark, datter af gdm. Laurids Sørensen og Bodild Marie Clausdatter, Mejlby Mark. Iflg. Esbjerg Byhistorisk Arkiv bor han i 1916 Storegade 35 i Jerne, er bedstefar og har tidligere boet i Opsneum.
3. Ane Mette Hansdatter eller Hansen, født 16. december 1844.
I 1853 købte Hans Jefsen en gård i Opsneum, Sneum sogn, og flyttede til dette sogn med familien. Gården blev efter dette overdraget til hans svoger:

Anders Jensen.

1853-1871

Han var født 16. februar 1821 på Højtoftegaard, Sdr. Farup Vej 50. Han blev gift 23. april 1853 med Anne Marie Margrethe Jefsdatter, der var født på gården 1820. Deres børn var:

1. Jens Peder Andersen Jensen, født 31. marts 1854. Konfirmeret 1870. Han blev gårdmand i Enderup og gift 10. januar 1883 i Hviding kirke med Ane Cathrine Bertelsen, født 1. september 1861, datter af Truels Mikkelsen Bertelsen og Maren Nielsen fra Enderup. Anden gang gift 1888 med Marina Lassen fra Sdr. Farup Vej 42, Harreslund.
2. Jef Hansen Jensen, født 22. december 1856. Konfirmeret 1873. Han blev gift 26. juni 1890 i V. Vedsted kirke med Mette Marie Lauritzen Nørgaard, født 25. september 1865 i Roager. De fik en søn:
· 1. Peter Nørgaard Jensen, født 27. oktober 1890 i V. Vedsted. Han blev gift 10. juli 1920 i St. Catarinæ kirke med Bodil Marie Petersen, født 26. februar 1893 i Farup sogn, datter af boelsmand Peter Jensen Petersen og Marie Skou i Hillerup.

Jeff Hansen Jensen var først møllersvend på Sdr. Farup Mølle, Sdr. Farup Vej 27, senere gårdmand i Ø. Vedsted, hvor han døde 4. juni 1922, 65 år gammel. Hans kone, Maria Jensen, født Nørgaard, døde i Ø. Vedsted 24. marts 1933, 67 år gammel. Begge er begravet på Ribe Domkirkes kirkegård.

3. Johan Anton Jensen, født 22. marts 1862. Konfirmeret 1877. Han blev gift 30. oktober 1890 i St. Catarinæ kirke med Katrine Marie Enemark, født 2. september 1867 i Hviding sogn, konfirmeret i V. Vedsted kirke 1882, datter af gmd. Hans Kostgaard Enemark af Enderup og hustru Ane Marie Østergaard. Johan Anton Jensen var skolelærer i Øster Vedsted.
4. Hansine Marie Jensen, født 26. april 1864. Konfirmeret 1878. Gift med Peter Madsen Kjær.
Det var Anders Jensen, der lod opføre det stuehus, som står i dag. Stuehuset var stort, og der var derfor lejefolk i dette. I 1870 boede en gendarm i den ene ende af huset. Det var familien: Henrik Frederik Kristian Heise født i Holsten. Gunder Dorthea Heise hans kone samt deres to børn, Laust Frederik Kristian Heise og Marie Katrine Heise. Gunder Dorthea Heise er født Bjerrum i V. Vedsted Kro, V. Vedsted Vej 127. Denne familie overtog i 1875 gården Trækærvej 3. Af en eller anden grund solgte Anders Jensen gården i 1871 til Jørgen Andersen Degn. Anders Jensen købte i stedet et husmandsbrug. Se Trækærvej 16. Her døde han som husmand 10. marts 1877, 56 år gammel. Hans kone, Anne Marie Jefsdatter, solgte stedet i 1879 og flyttede til V. Vedsted, hvor hun samme år købte bygningerne fra den nu nedlagte gamle skole på Mandøvej 4 af V. Vedsted kommune. Her døde hun 25. december 1899, 79 år gammel. Vi fortsætter nu med gården, Skoleallé 4, som den 1. august 1871 blev købt af:

 

Jørgen Andersen Degn.

1871-1888

Han var født ca. 1835 i Skærbæk og blev gift i Brøns ca. 1870 med Marie Kirstine Beier, der var født 20. marts 1840 i Havervad, Brøns sogn. Hun var datter af gårdmand Hans Feddersen Beier. I ægteskabet mellem Jørgen Andersen Degn og Marie Kirstine Beier fødtes følgende børn:

1. Bunde Jørgensen Degn, født 19. august 1871. Konfirmeret 1887.
2. Hans Feddersen Degn, født 15. marts 1874. Død 26. marts 1874.
3. Hans Feddersen Degn, født 2. april 1875.
4. Meta Degn, født 9. maj 1878.
Den 24. februar 1887 døde Marie Kirstine Degn, 46 år gammel. I 1888 lod Jørgen Andersen gården udstykke fuldstændig, den var da på ca. 50 tdr. land. Bl. a. blev en parcel solgt til Hans Peder Poulsen, der opførte ejendommen V. Vedsted Vej 65. Bygningerne med toft blev solgt til Chr. From. Jørgen Andersen udvandrede til U.S.A.

Christian Nissen From.

1888-1896

Han var ubereden korporal i grænsegendarmeriet, først i Egebæk fra 19. maj 1875 til 1. november 1875, hvor han flyttede til V. Vedsted og gjorde tjeneste til 19. april 1879 og igen fra 30. marts 1887 til 1. august 1889. Han fik skøde på huset her 20. juli 1888 og var født i Aller sogn ca. 1843*). Christian Nissen From var gift med Cathrine From, der var født 12. september 1840. Han måtte dog gå fra huset, som gik til auktion, og blev købt af Peder Madsen Kjær. Christian Nissen From fik dog igen et hus i V. Vedsted, overtaget fra skifteretten i 1901. Se V. Vedsted Vej 131.

 

Peder Madsen Kjær.

1896-1906

Han fik auktionsskøde lyst 24. juni 1896. Han var sergent i grænsegendarmeriet. Han var født 26. september 1862 i Vejen og blev gift 21. juni 1889 med Hansine Marie Jensen, der var født 26. april 1864 som datter af gårdmand Anders Jensen, der tidligere havde ejet gården her. Peder Madsen Kjær og Hansine Marie Jensen boede først i Skallebæk, Seem sogn, og her blev deres børn født:

1. Peter Kjær, født 22. februar 1890. Konfirmeret 1904.
2. Marie Kjær, født 25. august 1891. Konfirmeret 1906.
3. Anders Jensen Kjær, født 22. juni 1893. Konfirmeret 1908. Han ankom 2. december 1913 til Ellis Island, New York ombord på ”United States” i en alder af 20 år. Se www.ellisisland.org
I 1896 kom Peder Kjær til V. Vedsted, hvor han havde købt huset her. Den 25. september 1898 døde hans kone, Hansine Marie, 34 år gammel. Han blev gift igen 3. november 1899 og nu med Frieda Elise Margrethe Andersen, der var født i Viuf 6. februar 1874. Hun var datter af Rasmus Hartvig Andersen og Alvine Margrethe Henriette Krogh, Ribevej 14 i Egebæk. I Peder Kjærs andet ægteskab fødtes:

 

1. Hartvig Kjær, født 30. august 1900 i V. Vedsted.
2. Alvine Hansine Kjær, født 14. november 1902 i V. Vedsted.
3. Emma Christense Kjær, født 29. maj 1911 i Sdr. Farup.
Peter Madsen Kjær var ubereden grænsegendarm fra 31. oktober 1883 til 16. november 1885 i Egebæk. Fra 15. maj 1896 blev han ansat ved grænsegendarmeriet i V. Vedsted, hvor han gjorde tjeneste ind til 3. maj 1914. I 1906 solgte Peder Madsen Kjær huset og flyttede til Sdr. Farup. Se Præstevej 2. Han solgte til en snedker:

Peder Villadsen.

1906-1916

Han solgte igen huset i 1916 til:

Anton August Hansen.

1916-1938

Han kom fra Sdr. Farup, hvor han havde været gårdejer og kromand. Se Sdr. Farup Vej 38. Anton August Hansen døde her den 12. august 1920, 63 år gammel. Hans enke, Johanne Vedsted, boede her til hun døde 14. maj 1935, 81 år gammel. Klavs Moltesen Hansen Okholm fik skifteskøde i 1936, men solgte i 1938 til:

Kristian Sørensen Villadsen.

1938-1967

Han havde tidligere haft ejendommen Skoleallé 6, men overlod nu denne til svigersønnen, Hans Chr. Troelsen, og flyttede ind i huset her. Kristian Sørensen Villadsen var håndværker og underviste i sløjd på V. Vedsted skole, V. Vedsted Byvej 55 jf. Svend B. Troelsen. Han stod også for produktionen af smørdritler på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Kristian Sørensen Villadsen døde 22. december 1956, 78 år gammel. Hans kone, Marie Kathrine Hansen, døde 11. marts 1963, 77 år gammel. I 1967 blev huset købt af Jens Chr. la Cour Madsen og kom ind under Ungdomshøjskolen med navn Skovhuset.

Ungdomshøjskolen.

1967

Her har boet mange lærerfamilier i 1999 flytter denne familie ind:

Birgitte S. Skov & Kristian Vang.

1999-2008

De boede tidligere Sdr. Kirkevej 7. Kristian Vang er født 25. februar 1960 i Brørup som søn af Rigmor Christensen, Dyreborg ved Faaborg og Svend Aage Vang, Bramming. Han blev gift 22. april 1989 i Lejrskov kirke med Birgitte Skrubbeltrang Skov, født 8. februar 1961 i Junget på Salling som datter af børnehavepædagog Hanne Skrubbeltrang, Hjørring (Tårs) og præst Erling Skov, Jerslev (præst i Lejrskov, Kolding, gennem 24 år). Kristian og Birgittes børn:

1. Simon Skov Vang, født 22. november 1991 i Århus.
2. Kirsten Skov Vang, født 23. september 1993 i Århus.

Skoleallé 6. Rosengaarden

27. august 1997, 13:18:10

 

Dette er en nedlagt landbrugsejendom, som i dag med bygninger og toft tilhører Ungdomshøjskolen i V. Vedsted. Her lå oprindelig fra ældgammel tid en gård på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land), som tilhørte Domkapitlet i Ribe, som havde fået den fra Frilleslægten omkring år 1400. Efter at domkapitlet omkring 1660 gik sit endeligt i møde, blev den af kongen solgt 8. juni 1669 til borgmester Brockmann i Ribe. På det tidspunkt var gården delt i to særskilte gårde på hver 1 otting (ca. 53 tdr. land), nemlig gården V. Vedsted Vej 137 og gården her Skoleallé 6. Denne gård her hørte til den kongerigske del af landsbyen. Det var doktorinde Anckersen i Ribe, der ejede gården, indtil den blev frikøbt i 1790-erne. Den første fæstebonde på gården, hvis navn kendes, var:

 

Peder Andersen Puggaard.

ca. 1660-1689

Han var født omkring 1635 og gift med Maren Pedersdatter. Fra deres ægteskab kendes flg. børn:

1. Mette Pedersdatter Puggaard, der var født ca. 1663.
2. Dorethe Pedersdatter Puggaard, døbt 19. juli 1668.*)
3. Hans Pedersen Puggaard, døbt 5. oktober 1669.*)
*) iflg. Kirkebogen fik Peder Andersen Puggaard også disse 2 børn. Kilde: Ulla Pedersen, Stilbjergvej 72, 6800 Varde

Peder Andersen Puggaard døde 1685 og begravet 15. marts. Hans kone, Maren, er ikke fundet død i V. Vedsted kirkebog. I 1689 blev gården overtaget af svigersønnen:

Calle Andersen.

1689-ca. 1725

Han var født 1660 i Råhede som søn af gårdmand Anders Kallesen, Enderup Møllevej 5. Han blev gift 10. februar 1689 med Peder Puggaards datter, Mette. De fik 8 børn:

1. Anne Callesdatter, født 7. juni 1689. Det var hende, som blev ved fødestavnen. Hendes efternavn er i 1751 Kallesdatter.
2. Peder Callesen, født 31. oktober 1690.
3. Karen Callesdatter, født 9. maj 1693. Hun døde 8. august 1694, 1 år gammel.
4. Maren Callesdatter, født 1. december 1696.
5. Bodel Callesdatter, født 25. august 1698. Gift 7. juni 1742 med Hans Christopher Lademand i Heegaard. Se V. Vedsted Vej 64.
6. Anders Callesen, født 5. april 1702. Han blev gift med Birgitte Andersdatter. Se V. Vedsted Vej 98. De boede i Sdr. Farup. De fik en søn:
· 1. Anders Andersen, født 11. september 1737.

· 2. Hans Andersen, født 22. juli 1739.

Birgitte Andersdatter døde 21. april 1744, 35 år gammel. Anders Callesen døde 25. marts 1759, knap 57 år gammel. I 1759 er efternavnet Kallesen.

7. Hans Callesen, født 1. februar 1703. Gift 27. juni 1743 i Hviding med Bodil Jensdatter fra Sdr. Farup, matr. nr. 4.
8. Karen Callesdatter, født 6. juni 1706. Hun blev gift 23. maj 1734 med Peder Lassen fra Råhede. Hun døde i V. Vedsted 2. januar 1771, 64 år gammel.
Børnenes efternavn er mange steder Kallesen.

Calle Andersen døde 22. marts 1744, 83 år gammel. Hans kone, Mette Pedersdatter, døde 6. juli 1731, 68 år gammel. Gården blev fæstet af svigersønnen:

Mathias Rasmussen.

ca. 1725-1732

Han var født 25. juni 1701 på gården, Sprækvej 3. Han blev gift 4. februar 1725 med Anne Callesdatter fra gården her. De fik sammen en søn:

1. Peder Mathiasen, født 3. marts 1727. Han blev senere bonde på fødegården.
Mathias Rasmussen døde samme år, som denne søn blev født, nemlig 21. november 1727. Anne Callesdatter blev gift igen 22. juni 1732 og nu med:

II-96

Christen Knudsen Lomborg.

1732-ca. 1746

Han var født 1686 og overtog nu fæstet af gården. Ægteskabet barnløst. Han døde 2. maj 1742 i Tved, men blev ført til V. Vedsted og begravet der. Hans kone, Anne Callesdatter, døde 24. maj 1751, knap 62 år gammel. Den næste, som fæstede gården, var hendes søn af første ægteskab:

Peder Mathiasen.

ca. 1746-1777

Han var født på gården 3. marts 1727 og blev gift 9. februar 1746 med Karen Truelsdatter, der var født 11. april 1725 på gården, V. Vedsted Vej 91. Se der. I deres ægteskab fødtes 4 børn:

1. Mathias Pedersen, født 30. august 1751.
2. Truels Pedersen Kallesen, født 7. juli 1753. Han blev gift med Else Frandsen og fik Skoleallé 1.
3. Hans Pedersen Callesen, født 31. oktober 1757. Se V. Vedsted Vej 58.
4. Anna Maria Pedersdatter, født 17. marts 1760. Hun blev gift 25. juni 1784 med Johannes Christensen. Se Sdr. Kirkevej 7 og Sdr. Farup, matr. nr. 41.

Karen Truelsdatter var væver. Peder Mathiasen døde 9. maj 1765, 38 år gammel. Hans enke, Karen Truelsdatter, blev gift anden gang den 25. oktober 1777 med:

Lauritz Michelsen*).

1777-1796

Han var født 1736 i Enderup som søn af Michel Andersen og Ellen Lauridsdatter. Han blev gift første gang i Hviding kirke med Mette Pedersdatter, der var født 1727 i Råhede. De boede da i V. Vedsted på gården her og fik 4 børn.

*) I kirkebogen for 1808 er fornavnet Laurs. I 1773 Laurids.

1. Anna Laustdatter eller Lauritzdatter, født 1. maj 1766. Hun blev gift 23. januar 1784 med Niels Davidsen, der var kromand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 147. Slægten Davidsen.
2. Anne Marie Lauritzdatter, født 8. januar 1768.
3. Michel Lauritzen, født 4. april 1770. Han blev husmand på ejendommen, Sdr. Kirkevej 7.
4. Ellen Lauritzdatter, født 4. august 1773. Hun blev aldrig gift. Hun faldt i bækken og druknede 15. oktober 1835, 63 år gammel.
Lauritz Michelsens kone, Mette Pedersdatter, døde 23. december 1776, 39 år gammel. Han giftede sig anden gang 25. oktober 1777 med den ovenfor nævnte Karen Truelsdatter, der var enke efter Peder Mathiasen. Mens Lauritz Michelsen havde gården, fandt udskiftningen sted, og her fik han til gården et areal på 50 tdr. land. Det var måske også ham, der frikøbte gården. Han afstod den i 1796 til sin kones brodersøn Truels Hansen, og de to gamle kom begge på aftægt. Lauritz Michelsen døde 22. maj 1808 og hans kone, Karen Truelsdatter, døde 13. marts 1806. Han var da 73 år gammel og hun 81 år gammel. Den nye mand på gården var:

 

Truels Hansen.

1796-1831

Han var født 21. juni 1760 på gården V. Vedsted Vej 91. Han blev gift 22. oktober 1796 med Ingeborg Kjestine Pedersdatter, der var født på Mandø ca. 1767. I deres ægteskab fødtes følgende børn:

1. Hans Lauestsen Truelsen, født 11. oktober 1797. Død 15. oktober 1797, 3½ dag gammel.
2. Mette Cathrine Truelsdatter, født 12. september 1799. Hun blev gift 3. juli 1824 med snedker Hans Petersen, der var født ca. 1789 på Kærbøl Mark, Nr. Farup sogn.
3. Ingeborg Truelsdatter, født 6. april 1802. Konfirmeret 1817. Hun blev gift 31. oktober 1828 med Niels Petersen Bjerrum, født august 1806 i Skærbæk. Se V. Vedsted Vej 127. Bosat i Rejsby. (Se Rejsbybogen R 28).
4. Peder Hansen Truelsen, født 3. september 1804. Død 23. oktober 1804.
5. Karen Truelsdatter, født 2. oktober 1805. Konfirmeret 1821. Hun blev gift 19. oktober 1822 med Martinus Michelsen, Sdr. Kirkevej 1. De fik en datter, Bodil Kirstine Martinussen, født 6. december 1822, der blev gift med Hans Tjørnelund, Ulvehøjvej 1.
6. Peder Hansen Truelsen, født 3. april 1808. Konfirmeret 1823. Han blev den næste ejer af gården.
7. Dødfødt drengebarn, født 3. september 1809.
Truels Hansen solgte i 1799 en lille hedeparcel til Peder Christensen og her blev samme år bygget et lille hus. Det var den første bygning udenfor det gamle V. Vedsted. Se Ribevej 8. Truels Hansen afstod gården her til sønnen, Peder Hansen Truelsen i 1831 og Truels Hansen og Ingeborg skulle have aftægt fra gården. Truels Hansen døde 17. juli 1848, 88 år gammel, og Ingeborg døde 8. maj 1845, 79 år gammel.

Peder Hansen Truelsen.

1831-1852

Han var født på gården 3. april 1808 og blev gift 9. maj 1829 med Maren Jensdatter der var født 1804 i Darum som datter af Jens Hansen og Johanna Lambertsdatter. Hun tjente i kroen i V. Vedsted, da de blev kendt. De fik i ægteskabet 7 børn:

1. Truels Hansen, født 23. april 1829. Konfirmeret 1844. Han var periodisk sindssyg.
2. Jens Hansen, født 9. september 1830. Konfirmeret 1845. Han døde 28. januar 1898, 67 år gammel i Crosbie, Vic. Han blev begravet 30. januar 1898 i Heathcote, Vic.
3. Hans Truelsen Hansen, født 28. november 1832. Konfirmeret 1847. Han blev gift i Mjolden 3. august 1865 med Caroline Hollænder, datter af Andreas Jepsen Hollænder og Mette Marie Hansen. De udvandrede til U. S. A., hvor de fik flg. børn:
· 1. Peter Alfred Hansen, født 10. juli 1866 i Sandhurst 17555. Han døde 24. maj 1867 knap 1 år gammel.

· 2. Christiana Frederica Hansen, født 1. oktober 1868 i Sandhurst 26007.

· 3. Maria Hansen, født 25. oktober 1870 i Sandhurst 25990. Hun døde 3. september 1872 i Mount Pleasant 6997, 1 år gammel.

· 4. Hans Hansen, født 28. april 1872 i Heathcote 9493. Han blev gift 9. april 1904 i Crosbie med Jessie Margaret Lonsdale.

· 5. Martin Peter Hansen, født 24. januar 1874 i Heathcote 2898. Han blev gift 11. juli 1900 i Woodford med Margaret Morgan. De fik en søn: 1) Rolf Truelson Hansen, født 1902 i South Yarra. Han døde 1903 samme sted. Martin Peter Hansen døde 11. december 1932, 58 år gammel i Toorak

· 6. William Alfred Hansen, født 19. maj 1876 i Toolleen 26338. Han blev gift 30. marts 1904 med Sarah Ann Clarkson.

Hans Truels Hansen døde 19. april 1934, 101 år gammel i Heathcote.

4. Gregers Hansen, født 22. september 1834. Konfirmeret 1850.
5. Ingeborg Hansen, født 18. februar 1837. Konfirmeret 1851. I Rejsbybogen er omtalt en Ingeborg Hansen, født ca. 1837 i V. Vedsted, men faderen angives at være Anders Hansen. (Grd. Matr. nr. 8). Hun blev gift 11. oktober 1857 med Anders Pedersen, søn af Peder Andersen og Mette Sørensdatter (R. 37), Rejsby. Anders Pedersen overtog i 1856 fødegården. Ingeborg og Anders fik i ægteskabet 7 børn:
· 1. Peder Andersen Pedersen, født 10. november 1858.

· 2. Peder Hansen Pedersen, født 28. juli 1861. Død 10. januar 1862, 5 måneder gammel.

· 3. Peder Hansen Pedersen, født 15. december 1862.

· 4. Anders Sørensen Pedersen, født 10. april 1865.

· 5. Mette Pedersen, født 22. januar 1867.

· 7. Christen Hansen Pedersen, født 4. november 1872.

Den 7. maj 1875 døde Anders Pedersens kone, Ingeborg, 38 år gammel. I 1884 besluttede Anders Pedersen at rejse til Amerika med hele familien, for at drengene kunne slippe for militærtjenesten. Han lod da hele sin gård på ca. 30 ha udstykke.

6. Christen Hansen, født 28. oktober 1839. Konfirmeret 1855.
7. Johanne Marie Hansen, født 27. november 1842. Hun døde 4. januar 1846, 3 år gammel.
II-98

Peder Hansen Truelsen døde 22. juli 1843, kun 35 år gammel. Præsten skriver, at han førte et uordentlig levned og var næsten altid fuld. Det var grunden til en tidlig død. Maren Jensdatter døde 24. februar 1888, 84 år gammel. Hun drev efter mandens død gården her videre, indtil hun den 5. september 1852 solgte gården til:

Anders Hansen

1852-1893

Han var født i Råhede 7. oktober 1812 og søn af skrædder Hans Andersen og Ellen Andersdatter. Anders Hansen blev gift første gang 9. oktober 1851 med Dorthea Marie Jørgensdatter, der var født 1820 i Tømmerby, Sneum sogn. Hun var datter af husmand Jørgen Hansen. Anders Hansen og Dorthea Marie blev gift i Hviding kirke. De fik 2 børn:

1. Hans Andersen, født 12. maj 1852 i V. Vedsted. Han udvandrede til U.S.A.
2. Kirstine Andersen, født 5. oktober 1854 i V. Vedsted. Konfirmeret 1869. Hun blev gift 7. juni 1876 i Varde med gaardmand Jørgen Lauridsen, født på Oxenvadgaard i Vejen sogn 11. november 1850, søn af gmd. Laurids Petersen og Marie Hansdatter.
Dorthea Marie Jørgensdatter døde 20. april 1860, 40 år gammel. Anders Hansen blev gift anden gang 7. november 1861 med Ester Marie Christensdatter eller Christensen, født 16. oktober 1828 på ejendommen, Ulvehøjvej 1, og datter af Christen Nissen Johansen. I dette ægteskab fødtes sønnen:

1. Kristen Nissen Andersen, født 30. november 1866. Konfirmeret 1881. Han fik gården efter faderen.
Ester Marie Christensdatter døde 29. januar 1869, 40 år gammel. Anders Hansen blev gift for tredie gang 19. maj 1871 med Sidsel Marie Troelsen, der var født 2. december 1827, som datter af Truels Andersen og Bodil Marie Laustdatter. Se Mandøvej 20. Ingen børn i tredie ægteskab. Sidsel Marie Troelsen døde 11. januar 1883, 55 år gammel. Anders Hansen døde som aftægtsmand på gården den 11. juli 1899, 86 år gammel. Gården var i 1893 blevet afhændet til sønnen:

Kristen Nissen Andersen.

1893-1901

Han var født på gården 1866 og blev gift 1888 med Andrea Andersen, der var født 8. februar 1865 i Sneum. Hun var datter af Janik Andersen, hvis slægt havde rødder i V. Vedsted. Se Mandøvej 7 og V. Vedsted Byvej 23. Kristen Nissen Andersen var ejer af gården i 8 år, men solgte så til Jens Rasmussen Højby. Christen Nissen Andersen købte samme år i 1901 gården, Sdr. Kirkevej 13. Se videre angående hans familieforhold der.

Jens Rasmuusen Højbys Planteskole. Mændene fra venstre: Peter Lorentsen, V. Vedsted Vej 129. Jens Rasmussen Højby, Knud Pedersen Lund, Degnetoftevej 3.

 

Jens Rasmussen Højby.

1901-1906

Han var lærer på V. Vedsted Efterskole. Han købte gården her ifølge skøde læst 26. juni 1901 og oprettede en planteskole. Han blev i 1906 udnævnt til forstander på V. Vedsted Efterskole, Skole Allé 1, Ungdomshøjskolen, og solgte gården her igen i 1906, men da var der kun bygningerne og toften til denne. Køberen var:

 

Skoleallé 6. Årstal ukendt

 

Kristian Sørensen Villadsen.

1906-1938

Han var født 30. november 1878 på gården, Mandøvej 14. Han blev gift 30. november 1906 med Ane Kathrine Hansen, der var født 4. juni 1884 i Sdr. Farup kro, Sdr. Farup Vej 38. I deres ægteskab fødtes børnene:

1. Ragna Villadsen, født 15. januar 1908. Konfirmeret 1922. Gift med Hans Troelsen. Den næste ejer.
2. Eli Villadsen, født 19. februar 1913. Konfirmeret 1927.
3. Rigmor Villadsen, født 3. februar 1915. Konfirmeret 1929.
4. Aase Villadsen, født 16. juni 1916. Konfirmeret 1931. Gift 31. oktober 1937 i V. Vedsted Kirke med mejerist ved Sdr. Farup Mejeri, Hans Henrich Mandø, 11. august 1911 i Bolilmark på Rømø, søn af Niels Christian Manø og hustru Anne Marie Petersen, Bolilmark, Rømø.
Kristian S. Villadsen var murer. Han købte i 1916 bygningerne fra den gamle fattiggård, Degnetoftevej 2 til nedrivning og lagde toften, som hørte til denne, til sin egen ejendom. I 1938 købte han nabogården, Skoleallé 4, og overlod gården her til svigersønnen:

Skoleallé 6 ca. 1943. Foto Svend B. Troelsen.

 

Hans Christian Troelsen.

1938-1967

Han var født 8. april 1900 i Kristup sogn ved Randers. Søn af Anton Edvard Troelsen og Jesmine Petrea Lassen. Han blev gift 14. april 1929 i V. Vedsted Kirke med Ragna Villadsen, datter af den forrige ejer. I ægteskabet fødtes 5 børn, to døde som lille.

· 1. Aase Troelsen, født 4. maj 1930. Død 16. marts 1931, knap 1 år gammel.

· 2. Henning Troelsen, født 27. december 1931.  Gift med Agnes Pinborg, Sdr. Kirkevej 37. Bosat i Lundsmark. Henning Troelsen døde 5. marts 2009, 77 år gammel.

· 3. Olaf Troelsen, født 13. januar 1936.

· 4. Eva Troelsen, født 8. juni 1944, død 13. februar 1945, 9 måneder gammel.

· 5. Elin Troelsen, født 27. januar 1946. Gift med Egon Andersen. De bor i Klaaby, Roager sogn. Hun var pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 01.05.59 – 01.11.60

1954: TROELSEN, HANS CHR., Gaardejer, Skole Allé 6, V. Vedsted, Ribe, er født i Kristrup Sogn 8.4.1900. Forældre: Lmd. Anton Edvard Troelsen og Hustru Jesmine Petrea Larsen. Bedsteforældre: FF Hans Chr. Troelsen, V. Vedsted. FM Bothilde Mærsk. Hans Chr. Troelsen er gift med Ragna Villadsen, født i V. Vedsted 15.1.1908. Forældre: Kr. Sørensen Villadsen, Hustru Katrine Hansen. Bedsteforældre: FF. Andreas Villadsen, Tømrer, Veteran 1864. FM. Kirsten Marie Sørensen. MF. Anton Hansen, Kroejer, S. Farup. MM Hanne Vedsted. I Ægteskabet er 3 Børn: Henning 27.12.1931, Olaf 13.1.1936, Elin 27.1.1946. Hans Chr. Troelsen overtog Gaarden i 1938 efter Svigerforældrene med et Areal af 18 Tdr. Land. Besætningen i Dag 8 Køer, 8 Ungkreaturer, 25 Svin. Der er Traktor, ingen Heste. Bygningerne er over 150 Aar gamle for Stuehusets Vedkommende, Stald og Lade er bygget 1940. Svigerforældrene drev Gaarden i Tiden fra 1916 til 1938.

Hans Christian Troelsen solgte i 1967 og flyttede V. Vedsted Byvej 5. Gården blev nu overtaget af:

Ungdomshøjskolen.

1967

Her boede Anne Marie La Cour Madsen enke efter den tidligere forstander på Ungdomshøjskolen. Hendes familieforhold er beskrevet under V. Vedsted 127, Klostergaarden. Anne Marie La Cour Madsen flyttede i 2003 til Hundegade 33, st. i Ribe. Anne Marie la Cour Madsen døde 27. marts 2009, 89 år gammel og blev begravet fra Askov kirke.

JydskeVestkysten 12. januar 2000. DAGENS NAVN. Anne Marie la Cour Madsen var med til at oprette Vester Vedsted Ungdomsskole. I morgen fylder hun 80 år og kan se tilbage på et liv med mange spændende oplevelser og rejser. Af Julie Lindegaard. VESTER VEDSTED. Det lille stråtækte hus med den flotte gadedør ligger helt ideelt for Anne Marie la Cour Madsen. Hun kunne ikke tænke sig at bo andre steder. Lige overfor huset ligger hende og hendes mands værk, Vester Vedsted Ungdomshøjskole og bagved bor de 82 elever. Selv om fødselaren ikke længere er på skolen, elsker hun stedet, og hun har boet i smørhullet i fem år. Indtil for nylig, da Anne Marie la Cour Madsen fik problemer med knoglerne, har hun dagligt indtaget sit varme måltid på skolen. – Jeg behøver slet ikke være nysgerrig, for jeg kan simpelthen ikke undgå at følge med i det hele, siger Anne Marie la Cour Madsen og ler. I morgen fylder hun 80 år, og siden 1961 har hun boet i Vester Vedsted og har altid haft meget at gøre med unge mennesker. – Vi købte skolen i oktober 1961, og selv om den skulle sættes i stand, var der allerede 62 elever i november. Det var en spændende tid med gode oplevelser. Hele landsbyen hjalp os med reparationer, selv om mange ikke rigtig troede på ideen, fortæller hun. Mange lærere. Anne Marie la Cour Madsen har et langt liv med mange oplevelser bag sig. Når hun husker tilbage, lukker hun øjnene, smiler og peger med pegefingeren rundt i luften, mens hun fortæller. Oprindelig er hun fra Rangstrup ved Toftlund. I mange generationer a familien har der været mange lærere, og Anne Marie la Cour Madsen og hendes mand, Jens Kristian la Cour Madsen, fulgte efter. De blev gift i 1942 og boede på svigerforældrenes husholdningsskole på Baungård i Vejen. Senere flyttede parret til Sydslesvig, hvor hun underviste i husholdning og håndarbejde, og han var ungdomskonsulent. Vikar ved sygdom. I årene efter købet af skolen blev det ikke kun til undervisning for Anne Marie la Cour Madsen. Hun sprang til som vikar ved sygdom, klarede husholdningen og passede en overgang kontoret. Hun sørgede ganske enkelt for, at det hele hang sammen. – Men det var et spændende job med de unge. Og det gjalt bare om at klø på. I 1978 blev skolen en selvejende institution, og Anne Marie la Cour Madsen og hendes mand flyttede lidt ned af vejen til Klostergården. Kort tid efter døde hendes mand, og hun besluttede at holde op med at arbejde. Besøg i udlandet. Men tiden har ikke stået stille for Anne Marie la Cour Madsen. Verden er blevet udforsket, og Kina, Rusland, Grønland og Thailand er blot et uddrag af steder, der er blevet besøgt. Sønderjydsk Forening har også haft stor glæde af Anne Marie la Cour Madsen. I mange år har hun haft formandsposten, som i dag er overtaget af den ene af de to døtre. Fødselsdagen skal holdes på skolen, som i dag ledes af hendes ene datter og svigersøn. Hendes to døtre og sønnen har gjort hende til syvdobbelt bedstemor og dobbelt oldemor.

J

Skoleallé 14. Sysselgaarden

8. februar 1999, 12:30:42

 

En nedlagt landbrugsejendom, som hører til Ungdomshøjskolen. Denne gård hører til de helt gamle i landsbyen og før 1864 til den kongerigske del. Oprindelig lå omtrent på dette sted en gård på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land), som var blevet skænket til et kapel ved domkirken i Ribe, og som derfor hørte under domkapitlet. Gården blev delt i 2 gårde på hver 1 otting før 1660 (ca. 53 tdr. land). Disse 2 gårde, gården her og så en gård, som lå der, hvor nu smeden bor, V. Vedsted Byvej 6. Begge gårde kom i 1673 under ryttergodset. Den første bonde, som vides at have boet på gården her, var:

 

Hans Jepsen.

ca. 1670-ca. 1690

Han var født ca. 1637 og har vel fæstet gården omkring 1670. Der kendes intet til hans familieforhold, men han døde 5. december 1706, 69 år gammel. Han blev efterfulgt af:

Anders Hansen.

ca. 1690-ca.1710

Han var bonde på gården fra omkring 1690 til ca. 1710. Han blev efterfulgt af:

Ole Povelsen Sommersted.

ca. 1710-1738

Han var født i Sommersted omkring 1680 og blev gift 12. oktober 1710 med Mette Pedersdatter Damgaard, der var født 1684 og døbt 24. august. Hun var datter af en rytter, Peder Damgaard. Ole Sommersteds børn:

1. Povel Olesen Damgaard, født 19. december 1712. Død 12. februar 1740, 28 år gammel. Overtog gården 1738.
2. Ellen Olesdatter, født 1. september 1714. Død 3. januar 1715.
3. Peder Olesen Damgaard, født 1. februar 1716.
4. Ellen Olesdatter, født 10. april 1717.
5. Cathrine Olesdatter Damgaard, født 1720. Gift 1746 med Frantz Christensen. Se V. Vedsted Vej 94.
6. Anders Olesen, født 5. september 1724. Han blev gift 8. januar 1746 i Farup kirke med Gunder Sørensdatter, født 1721. De fik en søn:
· 1. Søren Andersen Damgaard, født januar 1751 i Kirkeby, Farup sogn.

Anders Olesen døde i april 1789 i Kirkeby, Farup sogn i en alder af 64 år. Hans kone Gunder Sørensdatter døde december 1785, 64 år gammel.

7. Peder Olesen Damgaard, født 9. marts 1728.

Ole Povelsen Sommersted døde 25. marts 1744 og hans kone, Mette Pedersdatter Damgaard døde 14. marts 1746. De var da begge aftægtsfolk. Gården var i 1738 blevet overtaget af sønnen:

Povel Olesen Damgaard.

1738-1740

Han var født 1712 og blev gift 4. november 1738 med Mette Knudsdatter. De fik sammen en datter:

1. Mette Povelsdatter, født 6. oktober 1739. Hun fik en søn uden for ægteskab:
· 1. Thomas Jørgensen, født 28. september 1779. (efternavn næsten ulæseligt)

Som barnefader blev udlagt Hans Thomsen (fornavnet næsten ulæseligt)

Povel Olesen Damgaard døde 12. februar 1740, kun 28 år gammel. Gården blev efter hans død fæstet af:

Niels Nielsen.

1740-1765

Han var født 4. december 1701 på gården, Smalhale 7. Han var søn af Niels Jessen Rytter. Han blev gift 20. november 1738 med Anne Nielsdatter Vodder, der var født 12. juli 1709 på gården Okholmvej 3. De fik følgende børn:

1. Hans Nielsen, født 15. maj 1739. Han fik gården efter faderen.
2. Anne Nielsdatter, født 9. december 1740.
3. Niels Nielsen, født 28. april 1743.
4. Bodel Nielsdatter, født 2. september 1746. Død 10. september 1746.

Niels Nielsen døde 31. januar 1769, 67 år gammel, og hans kone, Anne, døde 27. april 1763, 53 år gammel. Gården blev i 1765 overtaget af sønnen:

Hans Nielsen.

1765-1785

Han var født 1739 og blev gift i V. Vedsted kirke 30. oktober 1765 med Bodel Michelsdatter, der var født i Rejsby 1739 og datter af gårdmand Mikkel Nissen. Rejsbybogen R.40. Hun havde en broder Molte Mikkelsen, V. Vedsted Vej 127. Hans Nielsen og Bodel Michelsdatter fik 7 børn:

1. Anna Hansdatter, født 11. juli 1766.
2. Anne Kiestine Hansdatter, født 6. oktober 1767.
3. Anne Hansdatter, født 28. marts 1769.
4. Niels Hansen, født 8. februar 1772. Han blev gift med Marthe Radoor fra Rejsby. Se Sdr. Kirkevej 37.
5. Bodel Hansdatter, født 10. juli 1774.
6. Michel Hansen, født 26. februar 1776.
7. Molthe Hansen, født 12. oktober 1778.
I 1768 indkaldes Hans Nielsen til retten i Lustrup birk som vidne i en sag om strandrettigheden til Korresand. Se Musse Becks ”Korresand”. I 1785 afstår Hans Nielsen gården her og fæster en anden større gård i V. Vedsted. Gården Sdr. Kirkevej 37. Digegaarden. Gården her afstås til:

Hans Hansen.

1785-1795

Han var født i 1729 og gift anden gang 12. oktober 1764, da han overtog gården. Hans kone hed Karen Hansdatter, der var født 6. maj 1725 og datter af Hans Lassen, Okholmvej 3 i Okholm. Hun døde 21. januar 1787, 62 år gammel uden at der var født børn i ægteskabet. Hans Hansen blev gift for tredie gang 26. september 1788 med Anne Michelsdatter. Der blev heller ikke født børn i dette ægteskab. Hans Hansen døde 14. november 1808, 79½ år gammel. Anne Michelsdatter døde 4. maj 1822, 84 år gammel. Hans Hansen solgte gården ca. 1795 til:

Niels Michelsen.

1795-1816

Han var født 1760 i Tjæreborg og blev gift 15. april 1786 i Tjæreborg kirke med Kiesten Ollufsdatter, der var født 1756 i Tjæreborg og datter af Ole Jørgensen. Niels Michelsen og Kiesten Ollufsdatter boede først i Tjæreborg, men købte ca. 1795 gården her i V. Vedsted. Deres børn:

1. Ole Nielsen, født 1786 og døbt 3. december. Han fik senere gården efter faderen.
2. Marie Nielsdatter, født 1788 i Tjæreborg. Gift 1818 med Christen Pedersen Vandborg, Sdr. Farup, Præstevej 18.
3. Hans Michael Nielsen, født 22. august 1797. Han blev født i V. Vedsted.
II-102

Niels Michelsen havde til gården et areal på ca. 50 tdr. land. Han døde som aftægtsmand på gården den 9. juni 1826, 66 år gammel. Hans kone, Kiesten Ollufsdatter, døde 10. december 1837, 81 år gammel. Gården blev ca. 1816 afhændet til sønnen:

Ole Nielsen.

1816-1851

Han var født 1786 og blev gift 20. april 1816 med Anne Kiestine Bendixdatter, der var født 29. januar 1787 på gården, V. Vedsted Vej 119, Bendixminde. De fik følgende børn:

1. Niels Michelsen eller Mikkelsen, født 10. august 1816. Konfirmeret 1833. Han fik gården efter faderen 1846.
2. Rebecka Marie Olesdatter, født 22. juli 1819. Konfirmeret 1835. Hun døde ugift 23. november 1888, 69 år gammel.
3. Kirsten Olesdatter, født 7. august 1822. Konfirmeret 1837. Gift med Johan Jefsen. Se V. Vedsted Byvej 6.
4. Maren Olesdatter, født 24. december 1825.
5. En dødfødt søn, født 13. marts 1831.
Ole Nielsens kone, Anne Kiestine Bendixdatter, døde 12. oktober 1846, 60 år gammel. Han døde selv som aftægtsmand 15. marts 1864, 77 år gammel. Gården var da overtaget af sønnen:

Niels Michelsen eller Mikkelsen.

1851-1881

Han var født 1816 og blev gift 15. november 1851 med Anne Kirstine Nielsdatter, der var født 9. marts 1823 på Yder Bjerrum Vestergård, Yder Bjerrumvej 6, men opvoksede på gården, V. Vedsted Vej 127. Hun var datter af Niels Sørensen. Niels Michelsen og Anne Kirstine fik 5 børn:

1. Ole Nielsen, født 1. marts 1853. Konfirmeret 1868. Udvandrede til USA.*)
2. Niels Sørensen Nielsen, født 3. juni 1856. Konfirmeret 1871. Han fik gården i 1881.
3. Anders Christian Nielsen, født 10. september 1858. Konfirmeret 1873. Udvandrede til USA. Var på besøg hjemme i 1934.*)
4. Martin Nielsen, født 30. oktober 1862. En tvilling. Død 2. december 1862.
5. Bendix Nielsen, født 30. oktober 1862. En tvilling. Konfirmeret 1877. Udvandrede til USA. Var på besøg hjemme i 1934.*) *) kilde: Niels Christian Nielsen, Sdr. Farup Vej 60.

Bendix Nielsen i U.S.A.
Anders Christian Nielsen, sønnen Henry Nielsen og ?

Niels Michelsen havde skøde på gården dateret 12. oktober 1846. Han døde 19. oktober 1868, 52 år gammel. Enken, Anne Kirstine, drev gården ved hjælp af sønnerne, indtil hun i 1881 solgte til sønnen, Niels Sørensen Nielsen. Anne Kirstine døde 24. marts 1893, 70 år gammel. En af sønnerne, der udvandrede til USA har rejst gravsten på V. Vedsted kirkegård. Nu sønnen der overtog gården:

 

Niels Sørensen Nielsen.

1881-1906

Han var født 1856 og blev gift 3. juni 1899 med Karoline Friis, der var født i Lustrup 29. december 1870 som datter af Vilhelm Friis og Bodil Cathrine Andersen. Niels S. Nielsen og Kirstine Friis´s børn:

· 1. Niels Mikkelsen Nielsen, født 29. maj 1900. Konfirmeret 1915. Udvandrede i 1923 til U.S.A. via Ellis Island. Yderligere information se www.ellisisland.com.

· 2. Vilhelm Friis Nielsen, født 16. juli 1901. Konfirmeret 1916. Han blev faderens efterfølger.

· 3. Anne Kirstine Nielsen, født 7. juni 1903. Konfirmeret 1917. Gift med landmand Simon Hansen Jakobsen Eilrick, født 1. juli 1904 i Vilslev. Anne Kirstine Eilrich, født Nielsen, døde 12. marts 1992, 88 år gammel. Hendes mand, Simon H. Eilrich, døde 3. februar 1975, 70 år gammel. Begge er begravet på Vilslev kirkegård.

· 4. Martinus Nielsen, født 4. november 1904. En tvilling. Konfirmeret 1919. Udvandret til Amerika.

· 5. Anders Nielsen, født 4. november 1904. En tvilling. Konfirmeret 1919. Levede ugift. Han døde i Vilslev 12. juni 1988, 83 år gammel. Er begravet på Vilslev kirkegård.

Martinus Nielsen
Anna Kistine Nielsen & Simon Eilrich

I 1906 solgte Niels Sørensen bygninger med toft og lod opføre en ny gård nord for V. Vedsted på jorder, som kaldtes Nørvang. Se Sdr. Farup Vej 60. De gamle bygninger blev solgt til:

Hans Kristensen Hansen.

1906-1915

Han var født 5. oktober 1886 som søn af Christen Michelsen Hansen og Kirstine Hansen. Han var født på gården, Skoleallé 2. Østgaarden. Denne overtog han i 1905 af moderen. I 1906 solgte han bygningerne med toft fra denne gård og tog jorden med til gården, Skoleallé 14. Altså gården her. Hans Hansen solgte dog også jord fra gården her, for endelig den 10. februar 1915 at sælge resten af jorden med bygninger til:

Skoleallé 14. Måske i 1920´erne. I baggrunden tv. V. Vedsted Byvej 6. Billedet lånt af Niels Nielsen, Sdr. Farup Vej 60 .

 

Antoni Hansen.

1915-1924

Han var født 30. oktober 1860 i Nr. Løgum sogn og blev gift i V. Vedsted 4. december 1886 med Mette Marie Andersen. Angående Antoni Hansens familieforhold se under Sdr. Kirkevej 27. Han kom nemlig fra denne gård, da han i 1915 flyttede ind på stedet her. I 1924 solgte Antoni Hansen gården til brødrene Eriksen og købte huset, Mandøvej 3.

Ernst K. Eriksen & Kristian Eriksen.

1924-1956

De købte gården i fællesskab ifølge skøde lyst 10. september 1924. Ernst Kristian Eriksen var født 1. marts 1900 i Ødis sogn og Kristian Jørgen Eriksen var født 21. januar 1903 i Seem sogn. Angående Kristian Eriksen se V. Vedsted Byvej 7. Ernst Eriksen blev gift 1927 eller 1928 med Karoline Marie Christensen, der var født 2. januar 1901*) i Grimstrup som datter af Ane og Thøste L. Christensen. De fik følgende børn:

· 1. Lars Thøste Eriksen, født 19. november 1928 i V. Vedsted. Han blev gift 1957 med Nanna Pinborg og de overtog hendes fødegård, Digegaarden. Sdr. Kirkevej 37.

· 2. Arne Eriksen, født 26. december 1929 i V. Vedsted. Død 3. juli 1999, 69 år gammel. Begravet på V. Vedsted kirkegård.

· 3. Solveig Eriksen, født 28. april 1935.  Gift. Bor i Vejen. Hun var ung pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.10.52 – 01.11.52.

· 4. Leo Henry Eriksen, født 4. januar 1941.  Gift. Bor i Løgumkloster.

1954: ERIKSEN, ERNST KRISTIAN, Gaardejer, Korsvejgaard, Skole Allé 14, V. Vedsted, Ribe, er født i Ødis 1.3.1900. Forældre: Lars Jørgen Eriksen, Grænsegaarden, og Hustru Anna Marie Johansen. Ernst Eriksen købte Gaarden i 1924 med knapt 20 Tdr. Land. I Dag er der. 70 Tdr. Land; der har i Mellemtiden været endnu mere, men der er frasolgt. Der har fra Gaarden i 11 Aar været drevet Vognmandsforretning. Bygningerne er opført: Stuehus er over 100 Aar gl., de Øvrige Bygninger er opført i 1931. Gaarden er tidligere drevet sammen med en Broder, men han fratraadte i 1942. Der er fuld Mekanisering. Besætning i Dag: 18 Køer, 26 Ungkreaturer, 112 Svin,. 150 Høns, ingen Heste, men Traktor.

Familien Eriksen foran Skoleallé 14.

Ernst Eriksens traktor, som ifølge Niels Nielsen var den første i V. Vedsted.

Ernst Eriksen.1941
Karoline Eriksen. 1941

Da Ernst og Kristian Eriksen købte gården, var der til denne knap 20 tdr. land, men de købte jord ind til denne, så den kom op på ca. 70 tdr. land. Brødrene Eriksen drev i ca. 11 år en ret stor vognmandsforretning fra gården. Der blev bygget stald og lade i 1931. I 1942 købte Ernst Eriksen broderens halvpart i gården og drev denne videre, indtil han i 1956 solgte denne til Lorentz Lange. Karoline og Ernst Eriksen flyttede nu til Bramming. Her døde Ernst Eriksen den 15. november 1975, 75 år gammel, og Karoline døde 8. november 1987, 86 år gammel. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”.

Lorentz Lange.

1956-1958

Han fik skøde på gården lyst 14. april 1956. Han boede på gården et par år og solgte ifølge skøde lyst 4.december 1958 til:

 

Niels Juel.

1958-1966

Han havde gården i 8 år og i 1966 købte han gården V. Vedsted Byvej 23, Abildgård. Han solgte bygningerne til gården her til Ungdomshøjskolen, og tog jorden med til Abildgård. I en jordfordeling 1967 blev en del af disse jorder solgt til andre ejendomme. Ang. Niels Juels familieforhold se V. Vedsted Byvej 23. Abildgård. Ungdomshøjskolen i V. Vedsted ejer nu de gamle bygninger.

Ungdomshøjskolen.

1966-

Her boede fra december 1987 Ulla Berling, født 2. februar 1939 i Göteborg, Sverige. Hun er datter af Sven Berling, Västerås og Gerd Sjögren, Göteborg. Ulla Berling blev gift 20. maj 1961 i Ransäter i Sverige, men blev skilt november 1985. Ulla Berlings børn:

1. Jens Lasthein-Madsen, født 24. marts 1964.
2. Anne Lasthein-Madsen, født 25. maj 1966.
3. Morten Lasthein-Madsen, født 19. november 1971.
Ulla Berling har en uddannelse som filosofie magister (cand. mag.) og blev ansat på Ungdomshøjskolen 1. august 1976. Hun underviser i tekstile fag, litteratur og fortælling. Hun gik på pension 1. juli 1999 og flyttede til Ribe.