scrolltotop

Sdr. Kirkevej 1

 

På dette sted har der ligget et hus i hvert fald de sidste 400 år. Her lå den gang et af de såkaldte forbedelser eller huse med en smule jord. Huset her har tidligere hørt under Haderslev amt og således til de slesvigske ejendomme i landsbyen. Huse er blevet opført eller saneret og nedrevet for igen at blive opført påny. I dag ligger her et nyopført hus, som ejes af Erna Legård. I begyndelsen af 1600-tallet boede her:

Søren Knudsen.

begyndelsen af 1600-tallet

Om ham vides intet. Derimod vides en smule om manden, som boede her i 1660. Han hed:

Anders Bennetsen.

1660-1670

Han kaldtes i daglig tale Liden Anders Bennetsen, da der på Mandøvej 14 boede en bonde, som blev kaldt Store Anders Bennetsen. Liden Anders Bennetsen døde 1669 og hans kone, Karen døde 1670. Den næste på stedet var:

Anders Nielsen Knapmager.

1670-1708

Han overtog huset ca. 1670. Han blev født ca. 1629 og døde 17 september 1704, 75 år gammel. Han var gift med Maren, som var født ca. 1627, og døde 8. april 1717, 90 år gammel. Omkring 1708 blev ejendommen overtaget af:

Jes Hansen.

1708-1721

Huset bestod da af 11 fag, som lå i en længe med stald i den østre ende. Til huset hørte en lille toft samt kålgård. I toften kunne sås 2 skipper byg. Desuden hørte der til stedet en græsningsret til 4 ungkraturer eller 4 får. Jes Hansen var skrædder og havde ingen husdyr. Han var født i Hviding 1680 og døbt 19. december 1680. Han blev gift ca. 1708 med Bodil, der var født ca. 1682. De fik 3 børn:

1. Hans Jessen født 1709 og døbt 21. juli 1709. Han blev 1. oktober 1738 gift med Ellen Hansdatter.
2. Mette Jesdatter født 8. januar 1714. Hun blev gift med Truels Jensen. Se Sdr. Kirkevej 7 i V. Vedsted.
3. Bodil Jesdatter født 24. april 1719. Død 16 september 1719.
Jes Hansen døde 30. juli 1758, 78 år gammel. Hans kone, Bodil døde 17. januar 1744, 62 år gammel. Omkring 1721 må Jes Hansen være flyttet, thi nu bor en ny mand i huset, nemlig:

Thyge Jørgensen.

1721-1729

Han var født 8. juli 1698 i V. Vedsted på gården matr. nr. 4, Degnetoftevej 2. Han var søn af gårdmand Jørgen Jacobsen, og blev gift 16. november 1721 med Maren Termansdatter, der var født 1684 som datter af gårdmand Terman Pedersen, Ulvehøjvej 15. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Anne Thygesdatter, født 1. september 1723. Hun blev gift med Peder Pedersen Morsbøl jun. De kom også til at bo i dette hus.
2. Dødfødt søn, født 1725.
Thyge Jørgensen døde 2. september 1726, 28 år gammel. Hans enke, Maren Termansdatter blev gift igen og nu med:

Søren Jørgensen.

1729-ca.1750

Han var født ca. 1691 i Henne sogn, og brylluppet fandt sted 20. november 1729. Han var ikke skrædder, men smed. Dette ægteskab var barnløst. Søren Jørgensen døde 8. maj 1767, 76 år gammel og hans kone, Maren Termansdatter døde 7. december 1764, 80 år gammel. De var da aftægtsfolk på stedet. Ejendommen var da afhændet til datteren og svigersønnen:

Peder Pedersen Moesbøll.

ca. 1750-1786

Han var født på ejendommen V. Vedsted Vej 141 den 16. juli 1725 og blev gift 6. november 1750 med Anne Thygesdatter. De fik følgende børn:

1. Maren Pedersdatter Moesbøll. Hun blev gift 28. januar 1757 med skolemester Peter Wolfenberg. Se Mandøvej 4. Den Gamle Skole.
2. Søren Pedersen Moesbøll, født 26. august 1751. Gift med Maren Christensdatter og gårdmand på gården, Mandøvej 14. Han opførte i 1805 huset, Trækærvej 3, hvor han boede på sine gamle dage.
3. Peder Pedersen Moesbøll, født 1. januar 1754. Han bor først i Høgsbro, men senere køber han først Sdr. Kirkevej 7 og senere igen broderens gård, Mandøvej 14.
4. Thyge Pedersen Moesbøll, født 31. oktober 1756.
5. Mads Pedersen Moesbøll, født 7. juni 1760. Død 20. marts 1764, 3 år gammel.
6. Niels Pedersen Moesbøll, født 10. juli 1764. Død 26. juli 1764.
Peder Pedersen Moesbøll døde 10. aug. 1801, 76 år gammel og hans kone, Anne Thygesdatter døde 13. maj 1785, knap 62 år gammel. Ejendommen blev ifølge kontrakt af 10. jan. 1786 afhændet til:

 

Niels Johansen Hein.

1786-1792

Han var født 30. januar 1765 i huset, V. Vedsted Vej 109. Han blev gift 27. maj 1788*) med Karen Christensdatter, der var født i Ø. Vedsted. Han boede nu i huset her indtil 1792, da han flyttede til Råhede, hvor de yngste af børnene blev født. De fik følgende børn:

1. Johan Hein, født 7. oktober 1788 i V. Vedsted. Senere husmand i Høgsbro og Råhede*). *) kilde: Svend B. Troelsen
2. Anne Kiestine Hein, født 17. februar 1790. Død som barn. En tvilling.
3. Anne Mariane Hein, født 17. februar 1790 i V. Vedsted. En tvilling.
4. Clemend Christian Hein, født 10. januar 1792 i V. Vedsted. Han blev gift Bodil Hansdatter. De fik en dreng:
· 1. Niels Pedersen Hein, født 24. august 1820.

Husmand i Råhede.

5. Christian Hein, født 20. oktober 1794 i Råhede. Død 20. april 1800, 5 år gammel.
6. Nicolay Hein, født 7. september 1796 i Råhede. Død i dec. 1799, 3 år gammel.
7 Anne Kiestine Hein, født 8. oktober 1799. Død 4. maj 1800, ½ år gammel.
8. Nicolay Christian Hein, født 27. april 1804. Død 14. september 1808, 4 år gammel.
Niels Johansen Hein solgte i 1792 ejendommen her til:

Michel Pedersen.

1792-1799

Han var født ca. 1734 og døde 8. november 1797, 63 år gammel, men hvor han kom fra vides ikke. Han var gift med Bodil Pedersdatter, og de havde med sig, da de kom til V. Vedsted 2 sønner:

1. Niels Michelsen, født ca. 1787.
2. Martinus Michelsen, født ca. 1790 i Vinum, Døstrup sogn. Han blev gift 19. oktober 1822 med Karen Truelsdatter, Skoleallé 6. Af deres børn kendes:
· 1. Bodil Kirstine Martinusdatter eller Martinussen, født 6. december 1822, der blev gift med Hans Tjørnelund, Ulvehøjvej 1.

· 2. Kirsten Marie Martinusdatter eller Martinussen, født 16. januar 1826. Konfirmeret 1840.

Efter Michel Pedersens død 8. november 1797, 63½ år gammel blev Bodil Pedersdatter boende i huset, som hun solgte 2. januar 1799 til:

Niels Davidsen.

1799-1900

Han var kromand og kræmmer og boede i huset lige øst for, V. Vedsted Vej 147. Han fik skøde på huset 19. februar 1800, men boede ikke i dette. Huset blev stadig stående, og i dette havde han lejefolk. I 1803 boede i huset en skomager, Jens Sørensen og hans kone, Anne Pedersdatter samt Jens Sørensens søstersøn, Andreas Nicolajsen. I de næste 60 – 70 år hørte huset til kroen, og der boede indsiddere i dette, mest arbejdsfolk, hvis navne ikke let kan findes. Niels Davidsen og hans familie findes på ejendomen V. Vedsted Vej 147, V. Vedsted kro. I året 1900 solgte den daværende kromand Christian Nielsen det gamle hus til:

Niels Jørgensen.

1900-1926

Han var født 1861 den 26. marts i Terp, Bramming søn af Johan Jensen, Terp. Han blev gift 17 december 1889 i Hviding kirke med Kirsten Marie Nielsen, der var født 6. september 1857 i Råhede. De fik i deres ægteskab to børn:

1. Johanne Jørgine Jørgensen, født 4. marts 1893 i Hvidding sogn. Konfirmeret 1907 i V. Vedsted.
2. Hanne Marie Jørgensen, født 9. oktober 1894 i Råhede. Konfirmeret 1909. Hun blev gift 6. december 1912 i med Bertel Hansen Pahus i Rejsby Kirke, Han er født 25. januar 1885, søn af Christen Hansen Pahuus og hustru Mette Kirstine, født Hansen. Se R. 50. Rejsbybogen.
I 1900 flyttede familien til V. Vedsted og ind i huset her. Niels Jørgensen døde 12. juli 1901, 40 år gammel. Hans enke boede fortsat i huset indtil 1926, da det blev solgt til:

Marie Cathrine Beck.

1926-1944

Hun var født 19. december 1875 i Brøns med efternavnet Bruun. Hun var enkekone og kom fra Brøns sogn. Hendes mand, Johann Jørgen Beck blev født 12. december 1856 og døde 17. april 1911, 54 år gammel. Hos hende boede også 2 børnebørn.

1. Johann Jørgen Beck Nielsen, født 23. april 1918. Han fik senere huset.
2. Anna Nielsen, født 2. januar 1921. Hun blev gift med Åge Lund fra Roager og bosatte sig i Rødding, hvor de fik 4 børn: Rita, Mona, Oda og Erna. Åge Lund døde for kort tid siden (2000).
Marie Beck boede i huset til hun i 1944, hvor hun rejste tilbage til Brøns. Her døde hun 25. december 1959, 84 år gammel. Huset her afhændede hun til dattersønnen:

Johann Jørgen Beck Nielsen.

1944-1986

Han lod de gamle huse nedrive og byggede et nyt. Johann Jørgen Beck Nielsen og søsteren Anna Nielsens moder var Bodil Kirstine Nielsen, født Beck 9. oktober 1899. Hun døde 5. oktober 1921 kun 21 år gammel. Børnene kom derfor til bedstemoderen Marie Kathrine Beck. Faderen var Johann Siegfried Liebknecht Nielsen, født 27. juni 1900. Han døde i 1963 i København. Johann Jørgen Beck Nielsen blev gift 4. juni 1955 i Grindsted med Elin Schmidt, der var født 12. august 1935 i Grindsted som datter af Else Schmidt (født Andersen), Korsør og Peter Schmidt fra Esbjerg. De fik 7 børn:

1. Bodil Beck Nielsen, født 18. februar 1956. Hun er gift med Hans Peter Jensen fra Haderslev og har en søn, Joachim Jensen. De bor i Arnum.
2. Peter Beck Nielsen, født 11. oktober 1957. Han er gift med Karen Vester Nielsen (født Lauersen) fra Esbjerg.
3. Lisa Beck Nielsen, født 20. marts 1959.
4. Britta Beck Nielsen, født 20. marts 1960.
5. Poul Beck Nielsen, født 4. oktober 1963.
6. Leo Beck Nielsen, født 21. september 1964.
7. Elsemarie Beck Nielsen, født 21. marts 1967.
Johann Jørgen Beck Nielsen var ufaglært mejeriarbejder og arbejdede på Sdr. Farup Andelsmejeri til det lukkede i 1960. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Elin Nielsen var invalidepensionist. Elin Nielsen døde 7. juni 1983, 47 år gammel og Johann Jørgen Beck Nielsen døde 20. juli 1986, 68 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt 1986 til:

Familien Beck Nielsens hus på Sdr. Kirkevej 1.

Elin & Johann Beck Nielsen med Britta. Pinsen 1960.

Erna Legaard.

1986

Hun var født 8. maj 1926. Se videre om hendes familieforhold, V. Vedsted Vej 74, 91

og 95. Hun lod huset nedrive og lod i 1987 opføre et nyt hus på grunden.

Erna Legaard.

Sdr. Kirkevej 2

 

Huset er opført omkring år 1900. Her lå dog tidligere et gammelt hus, som hørte til den kongerigske del af byen. Huset blev 1770 ejet af familien Clausen på Lustrupholm. Den første fæster af denne ejendom var:

Povel Michelsen Smed.

1770-1786

Han blev gift 1. november 1771 med Maren Thomasdatter og de fik følgende børn:

1. Michel Poulsen, født 20. februar 1772.
2. Anne Poulsdatter, født 23. oktober 1773.
3. Thomas Poulsen, født 9. december 1775. Han blev gift i Ribe 13. november 1807 med Anna Margrethe Mortensdatter fra Gørding og var møllersvend. De fik 7 børn:
· 1. Anders Poulsen, født 1808 i Ribe.

· 2. Morten Jensen Poulsen, født 1810 i Ribe.

· 3. Anne Marie Poulsen, født 1812 i Ribe.

· 4. Peder Poulsen, født 1815 i Ribe.

· 5. Frits Poulsen, født 1816 i Ribe. Død 1820.

· 6. Niels Poulsen, født 1819 i Ribe.

· 7. Cathrine Marie Poulsen, født 1821 i Ribe.

Efter sin kones død i 1823, flytter han til Fanø og arbejder på Møllegaarden i Nordby, omkring 1836 flytter han til hans søn, Dreiermester Morten Jensen Poulsen i Randers. Han drukner i Randers Fjord efter Julen 1836 og bliver fundet og begravet i Randers d. 22. februar 1837.

4. Anne Poulsdatter, født 13. september 1777.
5. Jens Poulsen, født 11. august 1779. Død 24. december 1782, 3 år gammel.
6. Hans Poulsen, født 15. december 1781.
7. Jens Poulsen, født 10. november 1783. Død 12. januar 1785, 1 år gammel.
Omkring 1786 forlod denne familie V. Vedsted sogn og ejendommen blev nu fæstet af:

Povel Povelsen.

1786-1819

Han var født ca. 1765 og kom fra Brøns. Han blev gift i V. Vedsted kirke 16. maj 1787 med Birethe Marie Nielsdatter Korfidsen, der var født 17. december 1750 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 9. De fik følgende børn:

1. Dødfødt søn, født 10. april 1788.
2. Kiesten Povelsdatter, født 11. august 1789.
3. Karen Povelsdatter, født 24. april 1791.
4. Niels Povelsen, født 8. november 1792.
5. Jens Andreas Povelsen, født 16. oktober 1794. Han overtog senere ejendommen.
Fra 1810 sad Hans Nielsen Korfidsen og hans kone Johanne Jensdatter til leje i dette hus. De boede tidligere Mandøvej 6. Hans Nielsen Korfidsen døde 22. april 1822, 79 år gammel. Hans kone, Johanne Jensdatter, døde 4. februar 1829, 79 år gammel.

Povel Povelsen var smed som sin forgænger, Poul Michelsen. Povel Povelsen døde 26. februar 1822, 56 år gammel. Hans kone, Birethe Marie, døde 20. maj 1823, 73 år gammel. Ejendommen med smedie blev i 1819 overdraget til sønnen:

Jens Andreas Povelsen.

1819-1834

Han var smed som faderen og født på stedet 1794. Han blev gift 8. november 1817 med Kirsten Marie Hansdatter, der var født 18. november 1786 på ejendommen, Mandøvej 6. De var fætter og kusine, de fik følgende børn:

1. Povel Jensen, født 29. juni 1819. Død 29. oktober 1821, 2 år gammel.
2. Povel Jensen, født 30. oktober 1821.
3. Hans Christian Jensen, født 30. juni 1823. Konfirmeret 1839. Død 22. april 1846, 23 år gammel.
4. Birthe Marie Jensdatter eller Poulsen, født 7. april 1826. Konfirmeret 1841. Hun blev gift med Peder Poulsen Schmidt, født 29. december 1825 i Brøns som søn af Peter Poulsen Jensen og Anne Kirstine Brodersdatter. De fik 3 børn:
· 1. Andreas Christian Schmidt, født 26. april 1856 i Vormark, Hesselager sogn.

· 2. Peter Wilhelm Jensen Schmidt, født 8. maj 1857 i Vormark, Hesselager sogn.

· 3. Anne Marie Kirstine Schmidt, født 21. november 1860 i Vormark, Hesselager sogn.

Birthe Marie Jensdatter døde 27. februar 1861, 34 år gammel. Peder Poulsen Schmidt blev gift 2. gang 24. april 1863 i Hesselager kirke med Maren Madsen, født 23. september 1836 i Hesselager sogn. De fik en dreng:

· 1. Gustav Karl Madsen Schmidt, født 12. august 1867 i Vormark, Hesselager sogn.

Peder Poulsen Schmidt døde 21. november 1883 i Hesselager sogn, 57 år gammel.

5. Jens Andersen Sild, født 28. juli 1828. Konfirmeret 1843.
6. Johanne Kirstine Jensdatter eller Poulsen, født 2. november 1828. Konfirmeret 1843. Hun blev gift 16. oktober 1858 i Hviding kirke med Lauritz Andersen, født 3. juni 1829. Han var gårdmand i Gl. Hviding. Johanne K. Andersen, født Poulsen døde i Hviding 26. december 1897, 69 år gammel. Hendes mand, Lauritz Andersen døde i Hviding 17. marts 1905, 75 år gammel. Begge er begravet på Hviding kirkegård.

 

I 1835 køber Jens Andreas Povelsen gården, Smalhale 7 og flytter ind der. I 18 år bor han nu med familie i denne gård, som han sælger i 1854 og flytter tilbage til huset her, Sdr. Kirkevej 2. I alle disse år han har været borte, var huset udlejet til forskellige familier. Den første familie, som sad til leje her, var:

Jens Pedersen Bundegaard.

1834-1843

Han var født ca. 1798 i Ø. Vedsted og blev gift 7. december 1826 med Marie Kirstine Nielsdatter eller Bertelsen, der var født på Digegården. Sdr. Kirkevej 37 den 13. juli 1802. De fik 4 børn:

1. Peter Clausen Bundegaard, født 19. marts 1827. Konfirmeret 1843. Bor senere i præstegårdens lejehus. Sdr. Kirkevej 21.
2. Niels Hansen Bundegaard, født 22. oktober 1828. Han er født i Rejsby. Konfirmeret 1844.
3. Hans Jensen Bundegaard, født 8. oktober 1831. Konfirmeret 1847. Han er også født i Rejsby. Han døde ugift 12. august 1862, 30 år gammel.
4. Johannes Lorentzen Bundegaard, født 26. april 1834 i huset her.
I dette hus døde Jens Pedersen Bundegaards kone, Marie Kirstine den 28. juni 1835. Han boede her med børnene til 1842. Han flyttede nu til Mandøvej 6. Den næste familie, som sad til leje her i huset var:

Jacob Møller Nielsen.

1843-1862

Han var født i Brede ca. 1832 og gift med Anne Kirstine, der var født i Døstrup ca. 1829. De fik i V. Vedsted 2 døtre.

1. Nielsine Frankemine Jacobsdatter eller Nielsen, født 13. januar 1843.
2. Lauriane Jacobsdatter eller Nielsen, født 13. november 1844.
I 1854 kom Jens Andreas Povelsen tilbage til ejendommen her og medbragte 2 parceller fra gården han afstod, Smalhale 7. Ejendommen her var nu på 16 tdr. land. I 1858 blev et lille hus, som havde tilhørt ejendommen udskilt og solgt til Søren Sørensen. Se under V. Vedsted Byvej 1. Jens Andreas Povelsen døde 21. august 1860, 66 år gammel. Hans kone, Kirsten Marie Hansdatter døde 17. februar 1868 hos datteren i Hviding, 81 år gammel. Hun blev begravet på V. Vedsted kirkegård. Ejendommen blev solgt 31. juli 1862 af Jens Andreas Povelsens arvinger til:

Nis Poulsen Schmidt.

1862-1871

Han var født 2. november 1807 i Brøns, som søn af Jens Sørensen Lønne. Han var gift med Lene Jensen. De kom i 1862 fra Ballum med 3 børn.

1. Dorthea Schmidt, født 18. oktober 1842 i Ballum. Senere gift med Johan Jessen Vogt, og de fik ejendommen her.
2. Mette Marie Schmidt, født ca. 1851.
3. Jens Poulsen Schmidt, født 5. oktober 1855 i Ballum. Konfirmeret 1871.

Nis Poulsen Schmidt var enkemand, da han kom til V. Vedsted. Han døde 28. december 1872, 65 år gammel. Ejendommen var da solgt til svigersønnen:

Johan Jessen Vogt.

1871-1873

Han var født 2. april 1844 i Løjt sogn som søn af indsidder, Jens Christian Vogt. Han blev gift 9. maj 1871 med Doretha Schmidt, der var datter på ejendommen. Johan J. Vogt var gendarm inden han blev gift, og det første af deres børn blev født før, de blev gift. Deres børn var:

1. Nis Poulsen Vogt, født 13. februar 1871.
2. Jes Christian Vogt, født 26. september 1872.
Ifølge skøde af 15. februar 1873 solgte Johan Jessen Vogt ejendommen til:

Sdr. Kirkevej 2 kort efter genopførelsen i 1905. Det er formentlig Christian Diederick Johansen og Bartholine Petrea Bahnsen og en tredje person, der står foran huset.

 

Christian Diederick Johansen.

1873-1923

Han var født i Rejsby 29. marts 1842 som søn af Johan Christian Diedericksen og Christiane Høyer. Han blev gift ca. 1869 med Bartholine Petrea Bahnsen, der var født 23. september 1840 i Spandet. De fik 6 børn:

1. Kristian Diderik Johansen, født 9. september 1870. Konfirmeret 1886.
2. Ane Katrine Marie Johansen, født 8. november 1871. Konfirmeret 1886. Hun blev gift 26. oktober 1894 med gendarm, Lars Jørgen Eriksen. Se V. Vedsted Byvej 7.
3. Nicolaj Diederick Johansen, født 12. maj 1873. Død 26. december 1877, 4 år gammel.
4. Bertold Diderik Johansen, født 1. maj 1875. Konfirmeret 1889.
5. Nicolaj Diederick Johansen, født 22. april 1878. Død 20. juni 1879, 1 år gammel.
6. Nikolaj Diederick Johansen, født 4. juni 1880. Konfirmeret 1895. Han blev 30. november 1906 gift i Bramming kirke med Ane Marie Thomsen, født 19. juni 1885 i Frifeldt, Vodder sogn, datter af bødkermester Thomas Jørgensen Thomsen og Elve Marie Sølbæk, De bosatte sig i Bramming og havde urmagerforretning i Storegade.

Urmager i Bramming. Christian D. Johansen var urmager og det var ham, der ca. 1900 lod opføre det hus, som stadig findes. Hans kone, Bartholine Petrea Bahnsen, døde 4. januar 1918, 77 år gammel. Christian D. Johansen døde 1. december 1923, 81 år gammel. Huset var ifølge skøde af 23. maj 1923 solgt til:

Frederik Vilhelm Sørensen.

1923-1923

Han var sergent i grænsegendarmeriet. Han solgte atter huset ifølge skøde af 10. oktober 1923 til:

Kirstine Mortensen.

1923-1937

Hun ejede huset til 1937, da det blev købt af vognmand:

Harald Fogtmann.

1937-1938

Han fik skøde læst 13. juli 1937. Han solgte huset videre 2. februar 1938 til:

Anders Peder Andersen.

1938-1955

Han havde tidligere haft ejendommen V. Vedsted Vej 58. Se der ang. familieforhold. Her døde Anders Peder Andersen den 14. januar 1948, 87 år gammel. Hans kone, Ane Tjørnelund døde 18 september 1955, 89 år gammel. Efter hendes død blev huset overtaget af sønnen:

Jens Kristian Andersen.

1955-1981

Han var født 4. august 1889 på ejendommen V. Vedsted Vej 58 og blev gift 4. august 1918 i Esbjerg med Louise Marie Møller, der var født 5. januar 1895 i Norup. De havde først en gård i Årre og her blev deres søn født:

1. Arne Peter Andersen, født 26. maj 1919. Han overtog huset i 1981.
Jens Kristian Andersen var cykelsmed. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”. Han døde her i V. Vedsted 23. november 1971, 81 år gammel. Louise, hans kone, døde 2. oktober 1981, 86 år gammel. Efter hendes død arvedes huset af sønnen.

Arne Peter Andersen.

1981-1999

Han boede først Enderupvej 4 i V. Vedsted sogn og senere i Århus. Han blev gift 17. december 1946 i Fåborg kirke med Mary Frilund Pedersen, der var født 22. august 1927 i Fåborg som datter af Marie og Anton Pedersen. Mary og Arne Andersen fik 3 børn:

· 1. Åse Marie Andersen, født 8. januar 1948.

· 2. Kurt Peter Andersen, født 28. marts 1951 i V. Vedsted.

Arne Peter Andersen.

· 3. Kai Evald Andersen, født 17. januar 1956 i Århus.

Arne Peter Andersen døde 28. oktober 1998, 77 år gammel. Huset blev nu af arvingerne solgt ifølge lyst skøde 1. marts 1999 til:

Susanne Skou Kristensen & Bjarne Lund.

1999

Susanne Skou Kristensen er født 23. maj 1963 i Grindsted som datter af Anne Jensen og Flemming Skou Kristensen, Horsens. Hun blev gift 10. juli 1999 i V. Vedsted kirke med Bjarne Lund, født 28. januar 1972 i Grindsted som søn af Karen Marie og Hans Lund, Grindsted. Susanne og Bjarne har 2 børn:

1. Alexander Skou Kristensen, født 10. februar 1990 i Århus.
2. Thea Maja Skou Kristensen, født 7. marts 1996 i Århus.

Sdr. Kirkevej 2 blev gennemrestaureret i 2001. Her fotograferet 12. november 2003

Sdr. Kirkevej 3

 

En af de meget gamle ejendomme i V. Vedsted. Her lå et hus allerede før år 1600. Denne ejendom kom som mange andre i 1614 under det Lindevitske gods, som da ejedes af familien Rantzau. På det tidspunkt vat det en ejendom som var større end en forbedelse, men mindre end en gård, at såkaldt toftegods. Den nuværende ejer af stedet er Tove Lind. I den første halvdel af 1600-tallet hed fæsteren på ejendommen:

Peder Olufsen.

første halvdel af 1600-tallet-1657

Han døde 1657 og fæstet blev så overdraget til:

Knud Hansen.

1657-1659

Efter ham fulgte ca. 1659 som fæster:

Andreas Nielsen.

1659-1692

Der kendes intet til ham. Den næste fæster blev:

Peder Hansen Ål.

1692-1722

Han har vel overtaget stedet 1692, og er da kommet til V. Vedsted. Han var født ca. 1664 og var gift, da han kom til V. Vedsted, men med hvem vides ej. En søn, Hans, døde 16. november 1693, 10 dage gammel. Hans kone må være død på den tid, thi han bliver gift igen 7. februar 1697 med Søren Nielsens datter, Ellen Sørensdatter, der er født 1670 og døbt 7. juni 1670. Se V. Vedsted Vej 74. I dette ægteskab fødtes 7 børn:

1. Hans Pedersen, født 21. juli 1697
2. Anne Pedersdatter Ål, født 1699 og døbt 4. juni. Hun blev gift med Peder Jørgensen Smed, og de fik senere ejendommen.
3. Jens Pedersen, født 2. september 1701.
4. Bodil Pedersdatter, født 5. oktober 1703.
5. Maren Pedersdatter, født 27. december 1704.
6. Niels Pedersen, født 5. april 1707.
7. Bodil Pedersdatter, født 30. august 1712. Død 6. april 1720, 7 år gammel.
Peder Hansen Ål døde 18. oktober 1726, 62 år gammel. Hans kone, Ellen Sørensdatter døde 27. marts 1734, 63 år gammel. I 1722 er ejendommen fæstet af svigersønnen:

Peder Jørgensen Smed.

1722-1754

Han var ikke født i V. Vedsted sogn, men blev gift 1722 med Anne Pedersdatter Ål, der var født 1699. Hos dem boede hans gamle fader, Jørgen Pedersen Smed, der var født 1634 og døde 7. september 1729, 95 år gammel. Peder Jørgensen Smed og Anne Pedersdatter fik følgende børn:

1. Ellen Pedersdatter, født 28. oktober 1725.
2. Karen Pedersdatter, født 25. maj 1727. Gift 1757. Se V. Vedsted Vej 147. Kroen.
3. Maren Pedersdatter, født 18. juni 1729. Hun blev gift med Niels Andersen Emmerlev. Se Mandøvej 14.
4. Jørgen Pedersen Smed, født 29. marts 1731. Død 24. april 1732, 1 år gammel.
5. Jørgen Pedersen Smed, født 5. marts 1733. Han overtog senere ejendommen.
6. Peder Pedersen Smed, født 18. januar 1735.
7. Hans Pedersen Smed, født 10. april 1737. Han fik fæstebrev 1759 på huset V. Vedsted Vej 141.
8. Nis Pedersen Smed, født 18. marts 1739.
9. Nis Pedersen Smed, født 30. december 1740.
Peder Jørgensen Smed er ikke fundet død i V. Vedsted, men sikkert glemt indførsel, hvilket sker undertiden. Hans kone, Anne Pedersdatter døde 11. marts 1759, 59 år gammel. I 1757 lod Peder Jørgensen Smed opføre et hus på sin grund. Dette hus skulle tjene som bolig til datteren Karen og svigersønnen, Hans Hansen Puggaard. Dette hus er senere kro, V. Vedsted Vej 147. Omkring 1754 blev ejendommen her overdraget til Peder Jørgensen Smeds søn:

Jørgen Pedersen Smed.

1754-1793

Født på ejendommen 1733 og gift 30. november 1754 med Anna Jensdatter Bruun, der var født i Havervad, Brøns sogn i august 1729 som datter af Jens Jensen Bruun og Karen Pedersdatter. Se V. Vedsted Vej 137. De fik 4 børn:

1. Anna Cathrina Jørgensdatter, født 23. september 1755. Gift 1779. V. Vedsted Vej 96.
2. Peder Jørgensen Smed, født 14. marts 1757. Død ugift 13. januar 1791, 34 år gammel.
3. Bodil Marie Jørgensdatter, født 24. september 1758. Gift 1793 med Willads Nissen, og de overtager hendes fødested.
4. Karen Jørgensdatter, født 11. juni 1760. Gift 1793 med Jens Hansen. Se Sdr. Kirkevej 24.
I 1780 har Jørgen Pedersen Smed brug for penge og låner 400 mark af Jens Hansen Christiansen Bierum, Sdr. Farup Vej 45 i Sdr. Farup. Jørgen Pedersen Smed døde 31. oktober 1790, 57 år gammel. Hans kone, Anne Jensdatter døde 3. februar 1810, 84 år gammel. Den 17. december 1793 blev der skrevet kontrakt, ifølge hvilken ejendommen blev overdraget til svigersøn.

Willads Nissen.

1793-1814

Han var født ca. 1751 som søn af Nis Nielsen og Karen Pedersdatter i Råhede. Gift 18. oktober 1793 med Bodel Marie Jørgensdatter. De fik ingen børn. Bodels søstersøn, Andreas Jensen boede hos dem en lang tid. Willads Nissen døde 2. juni 1814, 65 år gammel og hans kone, Bodel Marie døde 14. juni 1842, 85 år gammel som aftægtskone på stedet. Samme dag som Willads døde var der skrevet en kontrakt, som overdrog ejendommen til:

Jens Hansen.

1814-1839

Han var født ca. 1761 på et sted under Gram gods. Han blev gift i V. Vedsted kirke 18. oktober 1793 med Karen Jørgensdatter, der var født på stedet her 11. juni 1760. Hun var altså en søster til Willads Nissens kone. Jens Hansen var husmand og smed og havde indtil han i 1814 overtog stedet her, boet på ejendommen, Sdr. Kirkevej 24. Ang. hans familieforhold se der. Jens Hansen Smed døde 9. marts 1839, 77 år gammel. Hans kone, Karen Jørgensdatter døde 1. november 1822, 62 år gammel. Jens Hansen Smed var ejer af stedet til sin død. Der blev først skrevet kontrakt 27. juli 1839 til sønnen:

Hans Jørgen Jensen.

1839-1851

Han var født 3. oktober 1794 på Sdr. Kirkevej 24 i V. Vedsted. Han blev gift 28. september 1822 med Karen Janniksdatter, der var født 24. juni 1790 på ejendommen, V. Vedsted Vej 109. Datter af Jannik Janniksen. Hans Jørgen Jensen var smed ligesom faderen og fik da også tilnavnet Smed. I hans ægteskab med Karen Janiksdatter fødtes følgende børn:

1. Karen Hansdatter eller Hansen, født 23. august 1823. Konfirmeret 1839. Hun blev gift 5. november 1853 med Mikkel Poulsen, se Tørvevej 20 og V. Vedsted Vej 40.
2. Janik Hansen, født 19. september 1824. Konfirmeret 1841. Han blev gift 19. maj 1852 med Maren Pedersen fra matr. nr. 97, Skoleallé 1. Ungdomshøjskolen. Jannik Hansen køber 1855 en hedeparcel og opfører 1856 et hus. Det er Vedsted Vej 81. Nu Niels Bjerg.
3. Maren Hansdatter eller Hansen, født 15. marts 1827. Konfirmeret 1842. Hun blev gift med skrædder Christian Johansen af V. Vedsted, søn af smed Hans Jørgen Jensen af V. Vedsted og hustru Karen Janichsdatter. Han rejste til Amerika, og hun sad ene tilbage i et værelse i barndomshjemmet. Maren Johansen, født Hansen døde 3. januar 1908 i V. Vedsted, 80 år gammel.
4. Anne Marie Hansen, født 20. november 1828. Konfirmeret 1843.
5. Anne Bruun Hansen, født 6. juni 1830. Konfirmeret 1845. Hun blev gift ca. 1862 med bødker Anders Brorsen af V. Vedsted, søn af smed Hans Jørgen Jensen og hustru Karen Janichsdatter. Han var død før 1870, da Ane Bruun Hansen vendte tilbage til sit barndomshjem i V. Vedsted med tre børn: Inger Brodersen født 1863 – Hans Jørgen Brodersen født 1864 – Andrea Karoline Brodersen født 1. august 1864. Konfirmeret 1879. Se Tøndervej 72. De boede her som indsiddere i 1870. Anne Bruun Brorsen, født Hansen døde 21. september 1906, 76 år gammel.
6. Jens Hansen, født 15. juli 1833. Konfirmeret 1849. Han blev gift 4. maj 1865 i V. Vedsted kirke med Laurine Johansen Hjort fra V. Vedsted Vej 58. De byggede i 1866 ejendommen V. Vedsted Vej 42.
Hans Jørgen Jensen døde 22. maj 1852, 57 år gammel. Han var da husmand og smed. Hans kone, Karen Janniksdatter døde 10. februar 1861, 72 år gammel. Ejendommen var ifølge kontrakt af 6. september 1851 afstået til sønnen:

Janik Hansen.

1851-1856

Han var født 1824 og blev gift 1852 med Maren Pedersen. Han havde kun ejendommen i 4 år, thi i 1856 byggede han hus og oprettede et nyt familiebrug. Se under V. Vedsted Vej 81. Stedet her blev afstået til:

Anders Brorsen.

1856-1866

Han var født 5. juli 1823 på gården, Sdr. Kirkevej 13. Han blev gift 17. september 1852 med Inger Hansdatter Holm, der var født 27. oktober 1820 i V. Vedsted som datter af Hans Henrik Holm, der var indsidder. Se V. Vedsted Vej 102. De fik følgende børn i V. Vedsted:

1. Ole Brodersen, født 15. august 1852. Konfirmeret 1867. Han var født før faderen og moderen blev gift.
2. Marie Kirstine Brodersen, født 27. november 1854. Konfirmeret 1869.
3. Ane Kirstine Brorsen, født 7. maj 1857. Konfirmeret 1871. Hun døde 11. marts 1875, knap 18 år gammel.

Inger Hansdatter havde sin moder, Maren Clemmensen, på aftægt. Hun døde 25. november 1858, 68 år gammel. Se V. Vedsted vej 102. Anders Brodersen var foruden husmand også bødker. Familien forlod V. Vedsted i 1860-erne, men vides ikke hvorhen. I 1866 blev ejendommen købt af:

Jørgen Christian Warming.

1866-1870

Han boede ikke i V. Vedsted, men var gårdejer i Råhede. Han blev senere udvist fra sin hjemstavn og gård i Råhede og boede hos en datter i V. Vedsted, Mandøvej 16; men da havde han for længst solgt stedet her. Det gjorde han 10. januar 1870 til:

Søren Hansen.

1870-1877

Han var født 19. november 1830 på gården, Degnetoftevej 1 i V. Vedsted. Søn af Hans Christensen og Ellen Sandholt Davidsen. Han blev gift 6. november 1862 i Hviding kirke med Anne Marie Nisdatter, der var født i Høgsbro 21. september 1831, datter af husmand Nis Hansen og Anne Roager Bennedsdatter. Søren Hansen sad til leje i huset fra 1862, indtil han købte det i 1870. Søren Hansen og Anne Maries b

1. Ellen Marie Hansen, født 26. juli 1863. Konfirmeret 1878. Hun blev gift 6. november 1888 med Hans Peder Poulsen. Se V. Vedsted Vej 65.
2. Nis Hansen, født 13. juni 1866. Konfirmeret 1880.
3. Hans Kristensen Hansen, født 14. maj 1869. Konfirmeret 1883. Han døde ugift 28. februar 1892 på V. Vedsted Mark, 22 år gammel.
Søren Hansen døde 18. juni 1880, 49 år gammel. Hans kone. Anne Marie Nisdatter døde 14. maj 1902 som aftægtskone på V. Vedsted Mark, V. Vedsted Vej 65. Søren Hansen solgte 1877 ejendommen til:

Nis Nissen Heiselberg.

1877-1880

Han kom til V. Vedsted ude fra og var gift med Hanne Grethe Carstensen. De fik, mens de boede i V. Vedsted en søn:

1. Anders Karl Heiselberg, født 7. april 1878.
Denne familie forlod V. Vedsted i 1880, og ejendommen blev solgt til:

Hans Christian Rechtnagel.

1880-1908

Han var født 29. maj 1852 i Spandet sogn. Han blev gift 1. oktober 1880 med Anne Marie Karoline Brorsen, der var født 14. april 1859 på ejendommen V. Vedsted Vej 137. I dette ægteskab fødtes børnene:

1. Peder Frederik Rechtnagel, født 12. maj 1881. Konfirmeret 1896. Han overtog senere ejendommen.
2. Jens Hansen Rechtnagel, født 9. juli 1882. Konfirmeret 1897. Han ankom 16. maj 1911 til New York med amerikadamperen ”United States”. Se www.ellisisland.org
3. Niels Johansen Rechtnagel, født 21. marts 1885. Konfirmeret 1900. Han blev gift 12. november 1910 i V. Vedsted kirke med Ane Marie Lindberg Pedersen af V. Vedsted, født 21. august 1888 på Mandø. Forældre smed Bejer Jespersen Lindberg af Mandø og Ane Marie Petersen. Se Præstevej 10. Niels Johansen Rechtnagel var murer.
4. Maren Gunde Marie Rechtnagel, født 1. august 1891. Konfirmeret 1906. Hun blev gift med Andreas Hansen. Se Bjørnkærvej 4 og Enderupvej 10. Maren Gunde Marie Hansen, født Rechnagel døde 1. juli 1966, 74 år gammel. Begravet på V. Vedsted Kirkegård.
5. Anna Katrine Rechnagel, født 27. juni 1894 i V. Vedsted. Hun døde 25. januar 1895, 7 måneder gammel.
6. Anton Rechtnagel, født 15. juni 1897. Konfirmeret 1912. Han blev gift med Mette Rechtnagel, født Jensen i Mosevraa 17. januar 1901. Hun døde i Frifelt 28. juni 1985, 85 år gammel. Anton Rechtnagel døde i Frifelt 15. maj 1972, 74 år gammel.

Anne Marie Karoline Brorsen døde 25. december 1907, 48 år gammel. Hans Christian Rechtnagel var snedker. Fra 1899 til 1902 ejede han også ejendommen V. Vedsted Vej 81. Han solgte 4. januar 1908 ejendommen her og købte i stedet huset V. Vedsted Vej 141. Ejendommen her solgte han til sønnen:

Peter Frederik Rechtnagel.

1908-1917

Han var født 12. maj 1881 og blev gift 27. marts 1908 med Ane Marie Bothilde Poulsen, der var født 30. november 1885 på Ribe Mark som datter af arbejdsmand Jes Kristensen Povlsen og Mette Marie Kirstine Brorsen, Ribe Mark. De fik 2 børn:

1. Line Marie Rechnagel, født 22. december 1908 i V. Vedsted.
2. Hans Jørgen Rechtnagel, født 29. januar1910.
Peter Rechtnagel var snedker ligesom faderen. Han synes at have forladt sognet allerede i 1910 uden dog at have solgt huset, som han først solgte i 1917. I huset bor i 1911 hans broder, Jens Hansen Rechtnagel sammen med en mand ved navn Hans Jørgensen. De kalder sig fabrikanter og driver en agenturforretning fra ejendommen, men ejer ikke huset. Det blev solgt ifølge skøde lyst 21. marts 1917 til:

Hans Lauridsen Schmidt.

1917-sidst i 1940´erne

Han var født i Hviding 10. november 1852 som søn af Niels Pedersen Schmidt og Karen Marie Madsdatter. Han blev gift ca. 1876 med Marie Christine Pedersen. De fik 2 børn, der begge var født i Hviding på en gård nær den gamle præstegård. Deres navne:

1. Niels Karl Marius Valdemar Schmidt, født 15. oktober 1877. Han har boet flere forskellige steder i V. Vedsted sogn. Se Degnetoftevej 3, Trækærvej 22, Ribevej 34, Trækærvej 3, Villa Wat og Vester Bjergvej 30, Digehytten.
2. Elias Maxmillian Schmidt, født 22. november 1878.
I 1879 forlod Hans Lauridsen Schmidt Hviding, men det vides ikke hvor, han flyttede hen. Han dukker først op, da han som enkemand den 2. februar 1894 bliver gift med Marie Tjørnelund, der var født 11. juli 1857*) på ejendommen, Tøndervej 59, Sdr. Farup Mark. Hun var datter af husmand, Poul Mogensen Tjørnelund, der var broder til Jacob, Hans og Henrik Tjørnelund, alle født i Tobøl. Marie Tjørnelund havde arvet ejendommen Tøndervej 59 efter faderen i 1893 og bragte den nu til Hans Lauridsen Schmidt. I dette ægteskab fødtes en datter: *) jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård blev Marie Tjørnelund født 11. juli 1856.

1. Pauline Marie Schmidt, født 7. juli 1896. Senere gift med Andreas Wulff. De overtog gården sidst i 1940erne.

 

I 1918 solgte Hans L. Schmidt gården til Las Lassen og købte ejendommen her i V. Vedsted. Sdr. Kirkevej 3. Her døde Hans Schmidt 29. maj 1928, 75 år gammel. Hans kone, Marie døde 25. februar 1945. Datteren Pauline arvede huset og boede her. Hun blev gift sidst i 1940-erne med:

Andreas Wulff.

sidst i 1940erne-1977

Han var født i Hjortlund 13. november 1883 og var enkemand. Han havde tidligere boet i huset, V. Vedsted Byvej 32, hvor hans første kone, Marie blev dræbt af en bombe fra et allieret fly den 5. april 1943. Andreas Wulff var arbejdsmand og døde 6. november 1952, 59 år gammel. Pauline Wulff døde 15. september 1977, 82 år gammel.

Niels Aage Grouleff Hansen.

1977-1982

Han var født 30. november 1950 på Smørpøt i Øster Vedsted som søn af gårdejer Holger Hansen og Inger Marie Grouleff Jensen. Han blev uddannet lærer og var lærer først i V. Vedsted, V. Vedsted Byvej 55 og senere i Ribe. Niels Aage Grouleff Hansen var med i den første bestyrelse for V. Vedsted Landsbyforening. Niels Aage Grouleff Hansen døde i Ribe 30. november 2007, 58 år gammel. Huset her solgte han i 1982 til:

 

Tove Lind.

1982

Hun er født 25. august 1951 i Bramming og datter af Ella og Peter Lind. Hun har 2 børn:

1. Marie Lind, født 15. juni 1979 i Esbjerg.
2. Lotte Lind, født 18. oktober 1983 i Esbjerg.
Tove Lind er lærer.

Sdr. Kirkevej 4-6-8-10-12-14-16-18

Husene er opført af De Vanføres Boligselskab på en grund købt af Fritz Bergmann, Mandøvej 5.

 

Sdr. Kirkevej 4

Jenny Truelsen.

1989-2000

Her boede Jenny Truelsen født Jessen 12. maj 1909. Se Tørvevej 2, Sdr. Farup Vej 2 og Sdr. Farup Vej 6. Jenny Truelsen flyttede 1. april 2000 på plejehjem. Jenny Truelsen døde kort efter 10. maj 2000, næsten 91 år gammel. Huset blev pr. 15. april 2000 udlejet til:

Peter Sørensen.

2000-2002

Peter og Elva havde tidligere boet i Sdr. Kirkevej 16. Angående familie se Mandøvej 14. Peter Sørensen har en fætter, Erich Zickert-Sørensen, der bor V. Vedsted Vej 11 i Egebæk. Peter Sørensen døde 20. december 2001, 76 år gammel.

Lauge Sørensen.

2003-2022?

Hans familieforhold er beskrevet under Ulvehøjvej 11.

Metha Cathrine Andreasen.

2002-2004

Hun er født Nielsen 3. april 1912 og boede tidligere V. Vedsted Vej 92, hvor hendes familieforhold er beskrevet. Se også V. Vedsted Vej 119. Metha Kathrine Andreasen døde i oktober 2004, 92 år gammel.

 

Sdr. Kirkevej 6

Helga Westergaard.

1989-1996

Her boede Helga Karina Westergaard, født Jensen født 1. juni 1929. Se V. Vedsted Vej 131. Helga flyttede til Tømmergangen 19, st., i Ribe og den nye lejer flyttede ind 1. februar 1996. Det var:

Tonny Brummer Jørgensen.

1996-2007

Tonnys familieforhold er beskrevet under V. Vedsted Byvej 6. Tonny flyttede i august 2007 til Skyttevej i Ribe. Ny lejer er:

Alf Okholm.

2007-

Alf flyttede ind 1. september 2007. Hans familieforhold er beskrevet under Ulvehøjvej 16 og V. Vedsted Byvej 18.

Sdr. Kirkevej 8

Else Michelsen.

1989-2008

Her boede Else Michelsen født Jepsen 12. april 1914 i Århus. Se V. Vedsted Vej 82 og V. Vedsted Vej 94. Else Michelsen døde 9. september 2008, 94 år gammel.

Edith Guldberg.

2008-2011

Edith Guldberg er født på V. Vedsted Vej 145 og boede hele sit voksne liv med sin søster Karen på Mandøvej 2. I 2008 flyttede hun her til Sdr. Kirkevej 8. Edith Guldberg døde 2. december 2011.

 

Sdr. Kirkevej 10

Inger Troelsen.

1989-2002

Her boede Inger Troelsen født 20. november 1909 i Spandet. Inger Troelsen døde 18. januar 2002, 92 år gammel. Se Mandøvej 16. Lejligheden her blev 1. april 2002 udlejet til:

William Kristian Friis.

2002-

Han er født 29. december 1915 i U.S.A. Angående familieforhold se Mandøvej 28. William Kristian Friis døde 21. april 2012, 96 år gammel.

Sdr. Kirkevej 12

 

8. juli 1998, 10:09:08

 

Anna Margrethe Truelsen.

1989-2011

Her bor Anna Margrethe Truelsen født Guldberg 3. april 1918. Se Sdr. Farup Vej 42, V. Vedsted Byvej 33 og V. Vedsted Vej 145. Hendes mand, Arne Truelsen døde her 19. februar 1991. Anna flyttede i ca. 2011 på plejehjem i Ribe.

Jørgen.

2011-

Han kommer fra Fanø.

Sdr. Kirkevej 14

Elna Marie Ditlefsen.

1989-1992

Her boede først Elna Marie Ditlefsen født Thomsen 3. april 1915. Se V. Vedsted Vej 105 og V. Vedsted Vej 84. Hun kom på sygehus og døde 6. august 1992, 77 år gammel. Herefter blev huset udlejet til:

Kathrine Klaaby.

1992-2002

Kathrine Ida Marie Klaaby født Nielsen i 1915 flyttede ind 1. juli 1992. Hendes familiemæssige forhold er beskrevet under Tøndervej 50. Kathrine Klaaby flyttede til Dagmargården i Ribe, hvor hun døde 20. august 2002. Nu blev huset udlejet til:

 

Mary Sørensen.

2002-

Mary Anne Sørensen født Lindberg. Hendes familiemæssige forhold er beskrevet under Sdr. Farup Vej 36. Se også V. Vedsted Byvej 26.

Mary Sørensen, Sdr. Kirkevej 14, Vester Vedsted, fylder i morgen 90 år. Mary Sørensen er født og opvokset på den gård i Sdr. Farup, hvor hun og hendes mand, Lars Sørensen, drev landbrug til 1972, da de byggede hus i Vester Vedsted. Efter hun blev alene i 1995, passede hun selv hus og have, men er nu flyttet i en ældrebolig. Mary Sørensen har altid været aktiv, både derhjemme, hvor hun altid har været travlt beskæftiget med håndarbejde og pasning af hjem og familie, men også udad til har hun altid været engageret. Hun var i mange år Røde Kors besøgsven, og hun har været med i flere forskellige foreninger, menighedsråd med videre. Der er også mange ældre og ensomme i sognet, som har nydt godt af et besøg, en lille hjemmegjort gave og nogle opmuntrende ord fra Mary Sørensen, en egenskab, hun har arvet fra sin mor og mormor. Skønt hun altid har haft travlt, har hun altid tid til at snakke, når nogen trænger til det. Hun har stadig et rigt liv med mange venner, børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn, som alle gerne vil besøge hende og snakke med hende. Hun er rask og rørig, og hvis man ikke lige ved det, så er der ingen, som ser hende komme susende på den lille elknallert, der vil tro, at hun fylder 90 år.

Sdr. Kirkevej 16

Peter Sørensen.

1989-2000

Her boede Elva og Peter Sørensen. Se videre Mandøvej 14. De ønskede en større lejlighed og fik pr. 15. april 2000 Sdr. Kirkevej 4. Den nye lejer er:

Meta Hvass.

2000-

Hun boede tidligere Mandøvej 31 og var gift med Ernst Hvass. Se Mandøvej 31.

Sdr. Kirkevej 18

 

Karl Heinrick Phillip.

1989-2012

Her bor Karl Heinrick Phillip født 17. september 1920 i Brøns og søn af Marie Lausen og Wilhelm Heinrick Phillip. Karl Phillip blev gift 31. marts 1945 i V. Vedsted Kirke med Ellen Petrea Poulsen født 8. oktober 1922 i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 77 og V. Vedsted Vej 28. De boede i Gl. Hviding indtil de flyttede ind her 1990. Deres børn er:

1. Vilhelm Poulsen Phillip, født 23. februar 1946 Døstrup sogn. Han er gift med Grethe Andersen. De bor V. Vedsted Vej 29.
2. Sonja Phillip, født 17. maj 1952 i Døstrup sogn. Hun blev gift 20. maj 1972 i Skærbæk med Anton Marius Stenger.
3. Martin Poulsen Phillip, født 12. januar 1956 i Gl. Hviding.

Karl Heinrick Phillip døde 14. september 2008, 87 år gammel. Ellen Phillip døde 16. januar 2012, 89 år gammel.

Sdr. Kirkevej 7.

 

Her bor Line Werth Hoffmann Pedersen og Johnny Paaskesen. Ejendommen, som i dag ejes af Ungdomshøjskolen hører til de ældgamle små husmandssteder, som lå her ved Sdr. Kirkevej. De små forbedelser eller husmandssteder hørte alle til den slesvigske del af landsbyen, og har været fæste under Haderslevhus. I ejendommen her boede i 1597:

Christian Mortensen.

1597-1602

Han nævnes i en jordebog fra 1597.

Bakkart Laursen.

1602-1625

Han nævnes i jordebøger fra 1602 – 1607 – 1620. Han svarede årlig af dette sted 8 skil

Jep Andersen.

1625-1660

Han nævnes i alle jordebøger fra 1625 til 1640. Hans årlige pengeudgifter til Haderslevhus var på 8 skilling.

Jacob Andersen.

1660-1672

Han har boet på stedet omkring 1660 og måtte svare 12 skilling i pengeafgifter.

Peder Christensen.

1672

Han nævnes kun i jordebogen fra 1672, og har sikkert kun boet ganske kort tid på stedet. Det er dog ikke sikkert, han har boet der netop i 1672, thi navnene i jordbøgerne blev ikke ændret hvert år, og en mand kunne godt være død selv om hans navn står som fæster af stedet.

Thomas Pedersen.

måske 1665-1700

Han har måske boet i huset siden 1665, thi dette år blev han gift, men dette kan ikke bevises. Han er født ca. 1612 og blev gift 15. oktober 1665 med Karen Sørensdatter. Børn i dette ægteskab:

1. Maren Thomasdatter, døbt 24. juni 1666. Hun blev gift med den næste fæster af ejendommen, Niels Christensen.
Thomas Pedersen døde 26. august 1718, 106 år gammel. Han er det mennesker, der har levet i V. Vedsted sogn, som har opnået den højeste alder, hvis kirkebøgerne er til at stole på. Hans kone, Karen Sørensdatter døde 21. januar 1712, 81 år gammel.

Niels Christensen.

1700-1732

Han var født ca. 1669 og blev gift 30. oktober 1698 med datteren i huset, Maren Thomasdatter. Han flyttede vel ind i huset på det tidspunkt, og fik fæstebrev i år 1700. Han måtte i fæstepenge betale 24 skilling. Huset bestod af 11 fag, heri både beboelse og stald. Ved huset var en kålgård og en lille toft, hvor der kunne sås en halv skp. byg. Han måtte på overdrevet og hede græsse 4 får eller 4 ungkreaturer. Hans besætning bestod af 1 ko og 2 får. I ægteskabet mellem Niels Christensen og Maren Thomasdatter fødtes følgende børn:

1. Ellen Nielsdatter, født maj 1699 og døbt 29. maj.
2. Niels Nielsen, født 3. januar 1702.
3. Jens Nielsen, født 18. september 1703.
4. Karen Nielsdatter, født 4. august 1706.
5. Anne Nielsdatter, født 3. september 1708.
6. Inger Nielsdatter, født 16. april 1712.
Niels Christensen døde 18. oktober 1732, 63 år gammel. Hans kone, Maren Thomasdatter døde 13. maj 1746, knap 80 år gammel. Den næste fæster af ejendommen var:

Truels Jensen.

1732-1770

Han var født i V. Vedsted præstegård, Sdr. Kirkevej 20, 28. marts 1710 og var søn af daværende præstegårdsforpagter, Jens Pedersen og Ingeborg Truelsdatter. Han blev gift 20. november 1739 med Mette Jesdatter, der var født 8. januar 1714 på naboejendommen, Sdr. Kirkevej 1 som datter af husmand Jes Hansen og Bodil. Truels Jensen overtog vel i 1739 den lille fæsteforbedelse. I 1762 lånte han penge, ialt 200 daler af naboen, Mikkel Bennedsen, Sdr. Kirkevej 13. Allerede året efter lånte han igen penge, nemlig 20 rdl. Disse penge lånte han af Claus Jensen, Sdr. Farup Vej 36 i Sdr. Farup. Disse lån tyder på at der har været brug for ret store pengebeløb og muligvis er de bygninger, som i dag danner rammen om det nuværende hus opført omkring 1762. Indtil ca. 1952 fandtes der i dette hus rigtige alkover. Truels Jensen og Mette Jesdatter fik 7 børn:

1. Peder Truelsen, født 29. juli 1740.
2. Bodil Truelsdatter, født 9. juli 1742.
3. Ingeborg Truelsdatter, født 8. marts 1745. Død 23. aug. 1745, 5 mdr. gammel.
4. Anders Truelsen, født 28. juli 1746. Han blev gift 29. januar 1780 med Dorthe Knudsdatter fra Sejstrup. Se matr. nr. 69, forsvundet hus nordøst i byen, V. Vedsted Vej 64.
5. Jens Truelsen, født 31. august 1749.
6. Jes Truelsen, født 18. juli 1753. Død 18. juni 1754, 11 mdr. gammel.
7. Ingeborg Truelsdatter, født 25. juli 1755. Død 7. december 1755, 4 mdr. gammel.
Truels Jensen døde 20. september 1771, 61 år gammel. Mette Jesdatter, hans kone, er ikke fundet død i V. Vedsted. Ejendommen blev i begyndelsen af 1770-erne fæstet.

Peder Pedersen Moesbøll.

1770-1785

Han kaldes også Peder Pedersen Moesbøll den Yngre, thi han bar samme navn som faderen, Peder Pedersen Moesbøll. Peder Moesbøll den Yngre var født 1. januar 1754 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 1. Han blev gift første gang i Hviding kirke 10. oktober 1783 med Zidsel Lauritsdatter fra Hviding. De boede først i et hus i Høgsbro, og her fødtes en søn:

1. Thomas Hansen Pedersen, født 25. oktober 1784, men han døde 14. november samme år.
Hans kone Zidsel døde også kort efter og Peder Pedersen Moesbøll flyttede nu til huset her i V. Vedsted. Huset her havde han fæstet sammen med faderen og boede ikke her ret længe. Han afstod ifølge fæstebrev af 2. januar 1785 ejendommen til Johannes Christensen og flyttede til gården, Mandøvej 14. Her findes redegjort for hans familieforhold. I 1785 beboes ejendommen af:

Johannes Christensen.

1785-1788

Han var født 27. februar 1758 i Sdr. Farup på ejendommen matr. nr. 41 i Sdr. Farup, et hus, som nu er borte. Han var søn af husmand Christian Nissen og Anna Frantzdatter. Den 25. juni 1784 blev han viet til Anna Maria Pedersdatter, der var født 17. marts 1760 på gården Skoleallé 6, Rosengården, Ungdomshøjskolen. Johannes Christensen boede kun i huset her 3-4 år, han flyttede i 1788 tilbage til Sdr. Farup, hvor han overtog sin fødestavn. Angående hans familieforhold se Sdr. Farup, matr. nr. 41. Ejendommen her blev solgt til:

Niels Davidsen.

1788-1795

Han overtog fæstet og fik kontrakt på huset 7. april 1788, prisen var 350 rdl. Han boede ikke selv i huset, thi han var kromand i V. Vedsted og boede V. Vedsted Vej 147. Han havde lejefolk i huset og i 1795 solgte han da ejendommen til lejeren:

Michel Lauritzen*).

1795-1799

Han fik fæstebrev på ejendommen 18. maj 1795. Han var født 4. april 1770 på gården Skoleallé 6, Rosengården. Han var søn af gårdmand Lauritz Michelsen og svoger til Niels Davidsen, der var gift med hans søster. Michel Lauritzen blev gift 17. november 1792 med Dorthea Hansdatter, der var datter af gårdmand Hans Jefsen på gården, Skoleallé 4 i V. Vedsted. Hun var født i Mjolden sogn ca. 1767. De fik følgende børn:

*) I kirkebogen for 1798 er efternavnet Lauestsen.

1. Mette Kiestine Michelsdatter, født 20. september 1793. Død 25. juli 1794.
2. Hans Lauritzen Michelsen, født 15. maj 1796. Han var i live i 1803, men det må være denne Hans Lauritzen Michelsen, der jf. Rejsbybogen (K. 13) i 1821 bliver gift med Kirsten Snedkers, født 14. marts 1795 som datter af Hans Jensen og Johanne Pedersdatter, (K. 13) i Kærbølling.
3. Hans Peter Michelsen, født 8. juni 1795. Død 10. juni 1795.
Michel Lauritzen døde 18. september 1798 kun 28 år gammel. Stedet blev nu igen overtaget af Niels Davidsen 2. januar 1799. Michel Lauritzens enke Dorthea Hansdatter blev gift igen den 29. marts 1799 med:

 

Berthel Nissen.

1799-1804

Han overtog fæstet fra Niels Davidsen den 7. november 1799. Han var født i Birkelev, Vodder sogn ca. 1761 og fik i ægteskabet med Dorthea Hansdatter 2 børn:

1. Mette Kjestien Berthelsdatter, født 15. august 1799. Hun døde 30. oktober 1799, 2 måneder gammel.
2. Michel Lauestsen eller Lauritzen Berthelsen, født 8. december 1800. Konfirmeret 1817.
Berthel Nissen døde 19. september 1803, 42 år gammel. Hans enke, Dorthea Hansdatter blev gift for tredie gang den 3. november 1804 og nu med:

Niels Nielsen Greisen.

1804-1840

Han var født 22. april 1771 i V. Vedsted som søn af Niels Gregersen, V. Vedsted Vej 102. Han fik i sit ægteskab med Dorthea Hansdatter 2 børn:

1. Niels Bertelsen Nielsen, født 1. august 1805.
2. Kirsten Marie Nielsdatter, født 15. april 1808. Konfirmeret 1823. Det blev hende, der skulle føre slægten videre på stedet.
Niels Nielsen Greisen døde 10. januar 1836, 64 år gammel og hans kone, Dorthea døde 25. oktober 1855 i den høje alder 88 år gammel. I 1840 blev den lille ejendom overtaget af datteren og svigersønnen.

Niels Hansen.

1840-1879

Han købte stedet ifølge kontrakt af 29. juli 1840 og fæstebrev 14. august 1841. Han var født i Sdr. Skast ca. 1809 og blev gift 5. juni 1839 med Kirsten Marie Nielsdatter eller Nielsen, der var født på stedet. Børn fra dette ægteskab:

1. Karen Nielsdatter Skads, født 5. oktober 1839. Død 8. maj 1841, 2 år gammel.
2. Niels Nielsen Skads, født 18. maj 1842. Konfirmeret 1857. Han overtog ejendommen senere.
3. Hans Peter Nielsen Skads, født 8. oktober 1844. Konfirmeret 1860. Han forblev ugift og boede hele sit liv på fødestedet. I daglig tale blev han kaldt Hans Greisen, navnet Greisen stammer fra morfaderen. Han var landsbyens kloge mand, og konkurrent til læge og dyrlæge, men han tog næsten intet for sin flid og ihærdighed. Han var også landsbyens slagter og huskes endnu af ældre mennesker i sognet. Han er beskrevet i Marie Boesens: “Fra V. Vedsted” og Jørgen Klausen Bruuns ”Barndomsminder”.
Det lille husmandssted som Niels Hansen var fæster af, var på ca. 4 ha. Det var det areal, som blev tildelt stedet ved udskiftningen i 1770-erne. Den gang blev der ikke taget hensyn til husmændene, thi den jord, som blev tildelt ejendommen var nogle ufrugtbare sandbakker vest for landsbyen. Niels Hansen, som nu kaldtes Skads, døde 15. juni 1762, 55 år gammel. Han var til sidst sindsforvirret og hængte sig selv. Hans enke, Kirsten Marie Nielsdatter drev ejendommen videre og købte mere jord ind til denne. Hun døde 14. januar 1879, 70 år gammel. Efter hendes død blev ejendommen tilskødet sønnen.

Niels Nielsen Skads.

1879-1910

Han var født på stedet og uddannet skrædder, men drev efterhånden et ret omfattende landbrug, idet han også købte jord ind til ejendommen. Han blev gift 4. marts 1881 med Karen Margrete Møller, der var født i Rejsby 3. august 1847 som datter af Kaspar Mathiesen Møller og Hanne Marie Jensdatter.  I dette ægteskab fødtes døtrene:

1. Dødfødt drengebarn, født 13. december 1880.
2. Kirstine Marie Skads, den 25. juni 1882, og det blev hende, der arvede huset. Hun kendes dog bedst for eftertiden under navnet Kirstine Greisen.
3. Dødfødt dreng, født 23. maj 1883.
4. Karen Marie Skads, født 23. maj 1883 i V. Vedsted. Konfirmeret 1897.
Karen Margrete Møller hendes moder døde 23. februar 1887, 39½ år gammel og faderen, Niels Nielsen Skads døde 12. april 1903, 60 år gammel. Kirstine Greisen overtog nu ejendommen og megen jord blev solgt bort. Hendes fader havde 1888 solgt en byggegrund til Johannes Jespersen With, der ligger huset, Mandøvej 3. Den 26. november 1910 blev Kirstine Greisen gift med:

Johannes Petersen.

1910-1964

Han blev født 19. juni 1883 i Holbæk og var søn af købmand, Frands Peter Petersen og Hanne Margrethe Nielsen. Han blev gift 26. november 1910 med Kirstine Marie Skads. Johannes Petersen fik tinglyst adkomst til ejendommen 18. oktober 1911. Han var uddannet tømrer og meget dygtig, men han blev slave af spiritus og endte sit liv på et statshospital. Se “Her er mit Liv” af Vagn Nielsen. Der fødtes ingen børn i ægteskabet med Kirstine Skads, der døde 5. oktober 1964, 82 år gammel. Efter hendes død solgte arvingerne huset til:

Ungdomshøjskolen.

1964

Sdr. Kirkevej 7 benyttes fortrinsvis som lærerbolig for Ungdomshøjskolen, men lejes også ud til andre:

Sdr. Kirkevej 7 ca. 1988.

 

Frantz Regel & Ingelise T. Schmidt.

-1995

Ingelise Theilgaard Uhre Schmidt er født 6. april 1957 på Varde sygehus som datter af Harald Uhre Schmidt, Horne og Mette Marie Theilgaard Hansen fra Ølgod. Hun blev gift 27. august 1994 med Frantz-Jørn Regel, født 31. december 1957. Han er søn af Erlind Regel og Bodil Warming begge fra Jernved. Frantz og Ingelise har 2 børn.

1. Mette Teilgaard Uhre Regel, født 4. marts 1985.
2. Peter Teilgaard Uhre Regel, født 6. august 1988.
Frantz er forstander for VUC i Ribe Amt. Ingelise var lærer ved V. Vedsted skole nu Vadehavsskolen. De købte 1. maj 1995 bygningerne fra V. Vedsted brugsforening, der var blevet nedlagt. Se V. Vedsted Byvej 33. Huset her blev 1. august 1995 beboet af:

Birgitte S. Skov & Kristian Vang.

1995-1999

Kristian Vang er født 25. februar 1960 i Brørup som søn af Rigmor Christensen, Dyreborg ved Faaborg og Svend Aage Vang, Bramming. Han blev gift 22. april 1989 i Lejrskov kirke med Birgitte Skrubbeltrang Skov, født 8. februar 1961 i Junget på Salling som datter af børnehavepædagog Hanne Skrubbeltrang, Hjørring (Tårs) og præst Erling Skov, Jerslev (præst i Lejrskov, Kolding, gennem 24 år). Kristian og Birgitttes børn:

1. Simon Skov Vang, født 22. november 1991.
2. Kirsten Skov Vang, født 23. september 1993.
Kristian har studeret matematik og kemi på universitetet og er uddannet skovarbejder og EDB-assistent.

Susanne Köhn & Robert Hagge.

1999-2005

Susanne Köhn er født 23. marts 1977. Hun bor sammen med Robert Hagge, der er født 3. marts 1977. i Tønder. Han er søn af Hans Friedeich Hagge, Tønder og Kathrine Hagge født Lauridsen, Havervad. Susanne er opvokset i Visby og Robert i Skærbæk.

Line Werth Hoffmann Pedersen & Johnny Paaskesen.

2005-

De har foretagende en omfattende renovering af huset her.

 

Sdr. Kirkevej 9

 

En af de gamle slesvigske husmandssteder, som indtil 1864 hørte under Haderslevhus. Det var en af såkaldte fæsteforbedelser, som lå langs Sdr. Kirkevej. Den første fæster, hvis navn kendes var:

Oluf Pedersen.

før 1600-1620

Han var bruger af stedet i slutningen af 1500-tallet og betalte 8 skilling i landgilde. Den næste var:

Las Petersen.

1620-1625

Han nævnes i en jordebog fra 1620 som fæster af ejendommen og havde samme landgildeydelse som forrige. Efter Las Petersen følger:

Anders Christensen.

1625-1664

Han nævnes i jordebøger fra 1625 til 1640. I 1659 – 60 sker den store udskiftning af navne i jordebøgerne på grund af pesten og vi træffer også her en ny mand:

Las Jørgensen.

1664-1672

Han nævnes i jordebøger fra 1664-65, men er måske allerede borte på det tidspunkt. Hans efterfølger var:

Hans Brorsen.

1672-1676

Han har boet i huset omkring 1672, thi han nævnes dette år i en jordebog. Han blev gift 31. maj 1668 med Maren Mortensdatter. Dette ægtepar flyttede dog hurtigt fra ejendommen, idet de fæstede gården matr. nr.12, Smalhale 7, en nu forsvunden gård, som har ligget på Smalhale i V. Vedsted. Fæstet af stedet her gik nu til:

 

Michel Madtzen.

1676-1720

Han kaldtes også Michel Madtzen Kurfyrst og må have fæstet ejendommen ca. 1676, thi dette år blev han gift i V. Vedsted kirke med Karen Olesdatter. Deres børn var:

1. Et barn døbt 10. oktober 1676. Præsten har ikke skrevet navn.
2. Anne Michelsdatter, døbt 1. januar 1679.
3. Madtz Michelsen, døbt 24. juli 1681.
Michel Madtzen Kurfyrst nævnes i jordebøger helt frem til 1723, men er ikke fundet død i V. Vedsted kirkebog. Hans kone, Karen Olesdatter døde 27. juni 1698, 44 år gammel. Den næste fæster af ejendommen var:

Corfids Pedersen.

1720-1730

Han har haft stedet fæstet fra omkring 1720, men har boet i V. Vedsted som indsidder mange år før. Han blev gift 3. februar 1695 i V. Vedsted kirke med Ellen Nielsdatter, der var født ca. 1669. De fik følgende børn:

1. Søren Korfidsen, født 14. oktober 1695. Han blev senere bosat i Tved ved Ribe.
2. Niels Korfidsen, født 6. august 1697. Han blev senere fæstet af sin fødestavn.
3. Anne Korfidsdatter, født 30. oktober 1699. Død 7. december 1727, 28 år gammel.
4. Niels Korfidsen, døbt 29. august 1700. Han hører ikke hjemme her, thi han var et barn, som Corfids Pedersen fik med den ugifte pige, Karen Jensdatter.
Corfids Pedersen er ikke fundet død, men hans kone Ellen døde 19. februar 1745, 74 år gammel. Da var ejendommen forlængst fæstet af sønnen:

Niels Korfidsen.

1730-1760

Han var født 1697 og overtog stedet ca. 1730. Han blev gift ca. 1726 med Karen Jensdatter, der var født ca. 1711, men ikke i V. Vedsted. De fik 8 børn:

1. Jens Nielsen Korfidsen, født 24. maj 1727. Han blev gift 20. okt. 1758 i Hviding kirke med Hanna Hansdatter. De fik ejendommen i Råhede.
2. Anne Nielsdatter Korfidsen, født 14. november 1729.
3. Anne Marie Nielsdatter eller Korfidsen, født 27. september 1732. Hun blev gift med Niels Gregersen, V. Vedsted Vej 102.
4. Ellen Nielsdatter Korfidsen, født 21. marts 1737
5. Maren Nielsdatter Korfidsen, født 26. februar 1740. Død 18. april 1746, 6 år gammel.
6. Bodel Nielsdatter Korfidsen, født 16. september 1743. Død 23. marts 1744, 6 mdr. gammel.
7. Andreas Nielsen Korfidsen, født 5. oktober 1748.
8. Birethe Marie Nielsdatter Korfidsen, født 17. december 1750. Se Sdr. Kirkevej 2.
Niels Korfidsen døde 12. juni 1782, knap 85 år gammel og hans kone, Karen Jensdatter døde 29. november 1772, 62 år gammel. De var da begge aftægtsfolk, og stedet blev fæstet af:

Claus Nissen.

1760-1799

Han var født 3. februar 1724 i V. Vedsted og søn af Nis Andersen Kromand, V. Vedsted Vej 127 og Maren Andersdatter, Sdr. Kirkevej 19. Han blev gift 2. november 1760 med Johanna Jensdatter og de fik 3 børn:

1. Maren Clausdatter, født 16. februar 1762. Hun døde som ugift væverske 25. august 1830, 68 år gammel.
2. Anna Clausdatter, født 14. august 1765. Hun blev senere gift med den næste fæster af ejendommen.
3. Mette Marie Clausdatter, født 11. december 1769. Død 27. december 1799, 30 år gammel.
Claus Nissen døde 21. maj 1789, 65 år gammel. Hans kone, Johanna Jensdatter døde 24. juli 1804, 80 år gammel. Den næste fæster af den lille ejendom blev:

Michel Hansen.

1799-1832

Han var født i Vesterbæk, Roager sogn ca. 1762, og blev gift 19. oktober 1799 med datteren på stedet, Anna Clausdatter, der var født 1765. Michel Hansen fik fæstebrev dateret 7. november 1799 og i hans ægteskab med Anna Clausdatter fødtes 2 børn:

1. Mette Marie Michelsdatter, født 1. marts 1803. Konfirmeret 1819. Hun blev gift, og de fik stedet.
2. Hans Clausen Michelsen, født 15. december 1805. Konfirmeret 1821.
Michel Hansen døde 17. maj 1832, 60 år gammel. Han faldt pludselig om på vejen ved Rejsby, da han drev kreaturer til marked. Anna Clausdatter, hans kone, døde 24 januar 1821, 56 år gammel. Efter Michel Hansens død blev ejendommen overtaget af svigersøn.

Anders Enevoldsen.

1832-1854

Han var født 15. september 1803 på ejendommen, Vester Bjergvej 2 i V. Vedsted og søn af husmand Enevold Pedersen. Anders Enevoldsen blev gift 5. juni 1830 Mette Marie Michelsdatter, der var født på stedet i marts 1803. De fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Hans Andersen Enevoldsen, født 9. maj 1831.
2. Michel Hansen Enevoldsen, født 21. januar 1832. Konfirmeret 1847. Han døde ugift 7. april 1854, 21 år gammel.
3. Anne Marie Enevoldsen, født 18. januar 1835. Hun blev gift 28. december 1864 i Roager kirke med daglejer Jens Michael Truelsen, født 7. juni 1835 i Skast. Ane Marie Truelsen, født Enevoldsen døde 24. juni 1890 i Vodderbro, 55 år gammel. Hendes mand, Jens M. Truelsen døde 16. juni 1914 i Vodderbro, 79 år gammel. Begge er begravet på Roager kirkegård.
4. Maren Enevoldsen, født 12. maj 1837. Konfirmeret 1852. Hun døde ugift 7. september 1874. Se V. Vedsted Vej 73.
5. Margrethe Hansine Enevoldsen, født 20. august 1839. Konfirmeret 1854. Hun blev gift 11. maj 1869 i V. Vedsted kirke med Johan Edvard Verngreen. Født 5. april 1839 i Malmø, Sverige. Han var forkarl i Nykøbing på Mors.
Den 14 februar 1847 døde Anders Enevoldsens kone, Mette Marie Michelsdatter, 44 år gammel. Anders Enevoldsen blev atter gift 10. september 1847 i V. Vedsted kirke med Kirstine Marie Jensdatter, der var født 3. april 1809 i Tjæreborg. I dette ægteskab fødtes flg. børn:

1. Mette Marie Enevoldsen, født 30. april 1848. Konfirmeret 1863. Hun blev gift i V. Vedsted kirke 6. november 1880 med skrædder Thomas Hansen Spangsberg af Jerne født i Jerne sogn 24. maj 1847. Forlover var Anders Enevoldsen, Sdr. Kirkevej 9 og Kristen Hansen.
2. Jens Hansen Enevoldsen, født 4. oktober 1850. Han døde 7. juni 1851, 8 mdr. gammel.
3. Jens Mikkelsen Enevoldsen, født 31. oktober 1854. Konfirmeret 1869. Han blev møller i Sdr. Farup. Se Sdr. Farup Vej 27. Den gamle mølle.
Anders Enevoldsens anden kone. Kirstine Marie Jensdatter døde 21. september 1865, 55 år gammel. Han døde selv som en meget gammel mand den 2. januar 1890, 86 år gammel. Ejendommen var da forlængst overtaget af:

Claus Laustsen.

1854-1888

Han var født 19. januar 1827 i huset, V. Vedsted Vej 143 og blev gift ca. 1854 med Ane Kirstine Hansen, der var født ca. 1822 i Sneum og datter af Hans Muldvad. Claus Lauridsen og Ane Kirstine fik 4 børn:

1. Laust Jannicksen Klausen, født 8. juli 1855. Konfirmeret 1870. Han overtog 1897 sit fødehjem.
2. Marie Klausen, født 21. september 1857. Konfirmeret 1872. Hun døde 7. november 1882, 25 år gammel.
3. Kirstine Marie Klausen, født 12. april 1860. Konfirmeret 1875. Hun blev gift 24. februar 1884 i V. Vedsted kirke med Niels Peter Hansen af V. Vedsted, født i Gram sogn 25. september 1860.
4. Kristiane Klausen, født 2. august 1864. Konfirmeret 1879. Hun blev gift 8. april 1890 i V. Vedsted kirke med Martin Peter Bruun. Se Vester Bjergvej 3 i V. Vedsted.
Claus Laustsen døde 3. marts 1882, 55 år gammel og hans kone, Ane Kirstine Hansen var død 26. oktober 1876, 55 år gammel. Den 12. august 1879 mageskiftede Claus Laustsen sin ejendom med Enevold Peder Nielsen. Han var ejer af ejendommen Vester Bjergvej 2 og flyttede nu til Sdr. Kirkevej 9. Enevold Peder Nielsens familieforhold, se Vester Bjergvej 2. Enevold Peder Nielsen solgte i 1888 ejendommen her til Laust Klausen og flyttede nu til Øster Vedsted, hvor han var postbud. Den nye ejer var:

Laust Klausen.

1888-1922

Han var født på ejendommen her 8. juli 1855 og gift 12 november 1881 med Karoline Mathilde Andersen, der var født 30 december 1857 på Rømø. Han blev gift, mens han endnu boede på ejendommen Vester Bjergvej 2, og her blev de 3 ældste af ægteparrets 6 børn født:

1. Ane Kirstine Klausen, født 25. september 1882. Konfirmeret 1897. Hun blev gift 30. april 1905 i V. Vedsted kirke med Niels Lorenzen Holm, der var født 14. november 1882 i Toftlund, søn af husmand Hans Lausen Holm og Marie Lorenzen, Gredsted. De fik i V. Vedsted 2 sønner:
· 1. Hans Holm, født 2. juli 1905 i V. Vedsted.

· 2. Karl Holm, født 10. december 1906 i V. Vedsted.

Gårdmand i Fole.

2. Frederikke Klausen, født 29. november 1883. Konfirmeret 1898.
3. Klaus Kristian Klausen, født 14. maj 1886.
4. Frederik Andersen Klausen, født 26. december 1889. Konfirmeret 1904. Det er højst sandsynligt denne Frederik Klausen, der udvandrede i 1905 til U.S.A., hvor han 21. november 1912 giftede sig i Kansas City med Christine Puggaard Pedersen, født 26. september 1889 i Ribe. De fik 4 børn.
5. Kristine Klausen, født 4. november 1892. Konfirmeret 1907.
6. Aksel Klausen, født 2. oktober 1898. Konfirmeret 1913. Han overtog senere den lille ejendom her.
Ifølge kirkebogen staves efternavnet Clausen.

Laust Klausen døde 3. november 1922, 67 år gammel. Ejendommen blev samme år overtaget af sønnen:

Aksel Klausen.

1922-1922

Han havde dog i marts 1922 købt en anden gård i V. Vedsted, nemlig, Mandøvej 20. Han flyttede nu til denne gård, og jorden som hørte til huset her lagde han til ejendommen Mandøvej 20. Huset her blev solgt i marts 1922 til:

Ellen Bergmann.

1922-1969

Hun var datter af Christian Diederick Jørgensen og Anne Christine og født 21. september 1886 i Brøns. Se V. Vedsted Vej 131. Hun var enke, hendes mand, Frits Bergmann faldt i Frankrig 1915 under første verdenskrig. Hun havde en søn:

1. Frits Christian Bergmann, født 5. januar 1915 i Hennekesdam ved Jels. Han fik faderens navn. Se Mandøvej 5.
På grunden til denne ejendom blev der gjort fortidsfund i 1800-tallet. Se C. V. Andreasens “Fra Ribe Amt 1925”. Ellen Bergmann døde 28. november 1968, 82 år gammel. Huset blev af Frits Bergmann solgt til:

Henrik Noer & Ann la Cour Noer.

1969-1979

Henrik Noer er født 10. juli 1945 i Jernved og blev gift 6. juni 1968 i V. Vedsted med Ann La Cour Madsen, der er født 5. februar 1946. Hun er datter af forstander på Ungdomshøjskolen, Jens Kristian La Cour Madsen og Anne Marie Ratzer. Se V. Vedsted Vej 127 og Skoleallé 1. Ann og Henrik Noer boede en tid i huset, Sdr. Kirkevej 7, mens de lod huset her restaurere fra grunden af. De fik 2 børn:

 

1. Rebecca La Cour Noer, født 30. januar 1970.
2. Jacob Noer, født 2. februar 1975.
Efter Jens Christian La Cour Madsens død 20. december 1978 blev Henrik Noer forstander på ungdomshøjskolen, og huset blev solgt ifølge skøde lyst 7. marts 1979 til:

Ragnhild Lønne & Jan Troelsen.

1979-1986

Ragnhild Biltoft Lønne er født 3. april 1957 i Nr. Farup og datter af Peder Lønne og Mary Helene Biltoft. Jan Bejer Troelsen er født 24. marts 1954 på gården. Sprækvej 3. Han er søn af Kristine og Svend B. Troelsen. Se Sprækvej 3. Ragnhild og Jan har 3 børn:

1. Stine Lønne Troelsen, født 9. oktober 1982 i V. Vedsted.
2. Sanne Lønne Troelsen, født 18. maj 1984 i V Vedsted.
3. Mette Lønne Troelsen, født 22. maj 1991 i Egebæk.
Ragnhild og Jan solgte huset i 1986 og lod i 1987 bygge et nyt hus på Harevej 24, hvor de flyttede ind i foråret 1987. Boede til leje 3 måneder i Lyngtoft 7, Hviding. Huset på Sdr. Kirkevej 9 blev solgt 1 december 1986 til:

Lisbeth Bunde & Jørgen Vind Jensen.

1986-2002

Lisbeth Bunde er født 21. marts 1948 i København og datter af Inger og Hans Bunde i Ribe. Hun blev gift 29. marts 1986 med Jørgen Vind Jensen, der er født 1. juni 1934 i Varde og søn af Bodil Vind Jensen og Niels P. Jensen i Varde. Lisbeth og Jørgen Vinds børn:

1. Tore Vind Jensen, født 10. marts 1978 i Plougstrup, Jernved sogn.
2. Kåre Vind Jensen, født 27. december 1979 i Plougstrup, Jernved sogn.
Jørgen er pensioneret lærer og Lisbeth er lærer på Vittenbergskolen. Jørgen og Lisbeth solgte i 2002 huset her til:

 

Nordsiden fik nyt stråtag i foråret 2001.

 

Laurids Jensen

2002-

Han er gift med Grete Sandahl Jensen. De har 2 børn:

1. Simone Sandahl Jensen, født 18. maj 1991.
2. Rasmus Sandahl Jensen, født 7. juli 1994.

Sdr. Kirkevej 13

 

Denne gård var oprindelig på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land) og hørte indtil reformationen i 1530-erne under korsbrødreklosteret i Ribe. Kom der efter under Spandetgård for i 1614 at havne hos Gert Rantzau, der lagde den til godset Lindeved. I 1790-erne blev gården selveje. Det var dog kun 1½ otting som hørte under Lindeved. Den ½ otting hørte til det kongerigske område og hørte fra 1770 til 1722 under ryttergodset. Gårdens bygninger, som i dag ligger lidt tilbagetrukket fra Sdr. Kirkevej lå tidligere længere i nord. Den første kendte fæster på denne gård var:

Søren Pedersen.

ca. 1650-ca. 1660

Han var fæster af denne i midten af 1600-tallet. Han efterfulgtes af:

Christian Jørgensen.

ca. 1660-1667

Han har sikkert fæstet gården omkring 1660 efter pesten i 1659. Han var gift med Bodil, der var født ca. 1625. De havde i hvert fald en datter:

1. Leene Kristensdatter, der var født 1665. Hun overtog senere gården.
Christian Jørgensen blev ingen gammel mand. Han døde i april 1667. Hans enke, Bodil døde 9. marts 1700, 75 år gammel. Efter Christian Jørgensens død blev gården fæstet af:

Laurids Brodersen.

1667-omkring 1690

Han var født ca. 1640 og blev gift 2. november 1673 med Mette Lasdatter, der var født ca. 1644. De fik følgende børn:

1. Maren Lauridsdatter, døbt 6. maj 1674.
2. Christen Lauridsen, døbt 26. november 1676. Død 22. april 1701, 14 år gammel.
3. En datter døbt 7. december 1679
4. Las Lauridsen Brodersen, døbt 10. december 1682. Overtager gården, Skoleallé 2, Østgaarden.
5. Anne Lauridsdatter, døbt 27. januar 1684. Gift 1721 med Jesper Hansen Puggaard, Sdr. Kirkevej 27, Skoleallé 1 og Skoleallé 2.
6. Anders Lauridsen Brodersen, født 1687.
I-181

Laurids Brodersens død er ikke indført i kirkebogen, men han er sikkert død omkring 1690. Hans kone døde 11. marts 1731 i en alder af 87 år. Omkring 1690 er gården fæstet af:

Benned Michelsen.

ca. 1690-omkring 1730

Han var født i april 1668 på gården matr. nr. 4 på Degnetoftevej 2. Han var søn af Mikkel Bennedsen. Benned Michelsen blev gift 1. november 1691 med Leene Kristensdatter, der var født på gården her 1665. Datter af Christian Jørgensen. De fik i ægteskabet 8 børn:

1. Kirsten Bennedsdatter, født 14. november 1692. Hun blev gift 1721 med Hans Andersen Kromand. Se V. Vedsted Vej 127.
2. Christen Bennedsen, født 20. september 1695. Død 25. september 1695.
3. Bodil Bennedsdatter, født 23. oktober 1696. Hun blev gift 1724 med Hans Jørgensen på gården, matr. nr. 4 i V. Vedsted på Degnetoftevej 2.
4. Michel Bennedsen, født 1699 og døbt 29. maj 1699. Han fik senere fødegården.
5. Christian Bennedsen, født 5. juni 1702. Død 15. november 1702.
6. Anne Bennedsdatter, født 19. oktober 1703. Død 1. juli 1705.
7. Anne Bennedsdatter, født 3. juni 1706. Død 12. maj 1826, 19 år gammel.
8. Else Bennedsdatter, født 5. januar 1710. Hun blev gift med Knud Nielsen på gården V. Vedsted Vej 119. Se der.
Benned Michelsen døde 13. marts 1740, 72 år gammel. Hans kone, Leene Kristensdatter døde 25. oktober 1741, 76 år gammel. Gården blev overtaget af sønnen:

Michel eller Mikkel Bennedsen.

omkring 1730-1769

Han, der var født på gården 1699, blev gift 3. november 1747 med Karen Thomasdatter fra Darum, født ca. 1721. Der fødtes et barn i deres ægteskab, det var sønnen:

1. Bendix Mikkelsen, født 2. august 1750. Død 30. oktober 1751.
I 1762 lånte Mikkel Bennedsen penge, ialt 200 daler til naboen, Truels Jensen, Sdr. Kirkevej 7. Der var nu ingen livsarvinger til gården, og der blev derfor skrevet et arveforlig af 15. maj 1768. Ifølge dette skulle Hans Andersen Kromands 3 børn, Benned, Claus og Else (V. Vedsted Vej 127) samt Hans Jørgensens 4 børn, Jørgen, Benned, Mikkel og Kirsten (Degnetoftevej 2) samt Knud Nielsens 2 børn, Bendix og Maren (V. Vedsted Vej 119) arve deres efterladenskaber. De var alle fætre eller kusiner til Mikkel Bennedsen. Han døde 9. juni 1780, 81 år gammel. Hans kone, Karen Thomasdatter døde 28. juni 1791, 70 år gammel. Gården var da forlængst afstået til fætteren:

Benned Hansen.

1769-1793

Han var søn af Hans Jørgensen og født 16. marts 1729 på gården matr. nr. 4 på Degnetoftevej 2. Han tjente hos Mikkel Bennedsen i 1769 og har vel overtaget gården samme år, som en af arvingerne. Han blev aldrig gift, men drev gården i mange år. Den var efter udskiftningen i 1770-erne på ca. 50 ha. Benned Hansen døde 7. august 1790, 61 år gammel. Gården blev da solgt til:

Niels Lassen.

1793-1794

Han fik skøde på denne 16. september 1793. Hvem han var, og hvor han kom fra vides ikke, men han var gift med Kiestine Jespersdatter. De fik en datter:

· 1. Ulæseligt pigenavn, født 7. november 1793.

Han havde kun gården i godt et år, thi den 14. november 1794 solgte han den til:

Lars Jensen.

1794-1795

Han havde gården i et år. Han var gift med Karen Andersdatter, født ca. 1761 og hun fødte 22. januar 1795 et barn,

· 1. Anders Larsen, født 22. januar 1795. Død ved Fødslen.

Både mor og barn døde i fødslen. Lars Jensen forlod da igen landsbyen og solgte gården ifølge skøde af 10. november 1795 til:

Michel Moltesen.

1795-1797

Han var født 10. maj 1773 på gården, V. Vedsted Vej 127. Han var søn af Molte Michelsen. Han blev gift 17. april 1795 med Maren Lauritzdatter, der var født 6. maj 1774 på gården V. Vedsted Vej 113 som datter af landsbyen største gårdmand, Laurids Lauridsen. De fik 2 dødfødte børn:

1. En datter, født 25. november 1795
2. En datter, født 10. september 1796.
Den 22. februar 1797 døde Michel Moltesen, 24 år gammel. Hans enke, Maren blev gift igen og nu med:

Laust eller Lauest Andersen.

1797-1806

Han var født 7. september 1769 på gården, Mandøvej 16 i V. Vedsted, som søn af Anders Lauridsen. Laurids Andersen blev gift med Maren 7. oktober 1797, altså kun 8 måneder efter hendes første mands død. Netop på årsdagen for Michel Moltesens død fødte hun en dødfødt datter, den 22. februar 1798. Hun døde selv 16. juli 1798, 24 år gammel. Laust Andersen blev gift på ny og nu med en søster til hans afdøde kone, Anne Lauestdatter eller Lauridsdatter, der var født 21. oktober 1780, V. Vedsted Vej 113. Dette bryllup stod den 19. oktober 1798. I dette ægteskab fødtes 4 børn:

1. En dødfødt datter, født 22. februar 1798.
2. En dødfødt søn, født 15. juni 1800.
3. Maren Laust- eller Lauestdatter, født 21. oktober 1801. Hun blev gift med Terman Nielsen. Se Vester Bjergvej 8.
4. Else Marie Lauridsdatter, født 18. august 1804. Død 4. november 1804.

Laust Andersen overtog gården her i 1797 og i 1803 solgte han 3 tdr. land ager og 3 tdr. land eng til Anders Lassen Nielsen på gården, Sdr. Farup Vej 42. Det var den jord, som havde hørt til de kongerigske enklaver. Den 23. januar 1806 solgte han resten af gården ca. 45 ha. til Anders Lassen Nielsen, der nu var flyttet til Okholm. Ulvehøjvej 16. Laust Andersen blev dog boende i gården et par år endnu, indtil han den 15. juni 1809 købte sin fødegård, Mandøvej 16. Se der. Anders Lassen Nielsen sælger i 1809 den ene otting af gården til Hans Tonnesen, medens han lægger resten til sin egen gård i Okholm, Under matr. nr. 75. Gården her er nu på ca. 25 ha. og bonden er:

Hans Thonnesen.

1809-1820

Han var ikke fra V. Vedsted og var gift, da han flyttede ind på gården. Hans kone, Esther Nicolaisdatter døde 6. december 1826, 70 år gammel som aftægtskone på gården. Hans Thonnesen solgte den 8. november 1820 gården til:

Ole Sørensen Brorsen.

1820-1836

Han var født i Råhede 22. april 1795 som søn af Anders Jessen Brorsen og Else Nielsdatter. Han blev gift 14. oktober 1820 med Anne Kirstine Pedersdatter født i Skærbæk 1791. De fik i ægteskabet 4 børn:

1. Esther Brorsen, født 13. oktober 1821.
2. Anders Brorsen, født 5. juli 1823. Konfirmeret 1838. Han blev gift med Inger Hansdatter Holm, V. Vedsted Vej 102. De fik gården Sdr. Kirkevej 3.
3. Peder Andersen Brorsen, født 7. september 1826. Konfirmeret 1843.
4. Else Brorsen, født 3. maj 1830. Konfirmeret 1845. Gift 8. april 1854 med Hans Jepsen Nielsen, født 18. juli 1826 i Kærbølling, Farup sogn.

Ole Sørensen Brorsen led stor skade ved stormfloden i 1825 og fik i erstatning 40 rdl. Han døde 27 oktober 1835, 41 år gammel. Hans enke, Anne Kirstine Pedersdatter giftede sig nu med:

Poul Sivertsen.

1836-1852

Deres bryllup stod den 19. november 1836. Han var født i Hviding 11. juli 1801 og søn af Anders Poulsen og Anne Pedersdatter, gårdfolk i Hviding. Der blev ikke født børn i Poul Sivertsens ægteskab. Han døde af stivkrampe 15. oktober 1851, 50 år gammel. Gården blev i 1852 solgt til:

Anders Nielsen Lund.

1852-1884

Han var født i Skærbæk 1797 og gift ca. 1848 med Anne Cathrine Pedersen, der er født ca. 1818 i Sdr. Sejerslev og datter af Evald Pedersen og Lene Cathrine. De boede først i Daler, indtil de i 1852 købte gården her. Fra deres ægteskab kendes 2 børn:

1. Johanne Marie Lund, født 1848 i Daler. Hun blev gift i V. Vedsted kirke den 28. oktober 1873 med Korporal i Grænsegendarmkorpset, Mads Jensen Toft, der var født i Skodborg 6. august 1838. De fik en søn:
· 1. Jens Andersen Toft, født 11. januar 1872.

2. Niels Andersen Lund, født 31. oktober 1857 i V. Vedsted. Konfirmeret 1873. Han fik gården efter faderen.
Anders Nielsen Lund døde 21. juni 1886, 88 år gammel. Hans kone, Anne Cathrine Pedersen døde 1. juli 1897, 79 år gammel. Gården blev i 1884 overtaget af sønnen:

Niels Andersen Lund.

1884-1899

Han flyttede samme år gårdens bygninger til det sted, hvor de nu ligger. Han blev gift 28. juni 1884 med Kirstine Dorthea Marie Klemmensen, der var født på gården, Ulvehøjvej 15 den 29. maj 1858 og datter af Clemmen Mikkelsen. Niels Lund og Kirstine Dorthea fik følgende børn:

1. Meta Kirstine Lund, født 23. maj 1885. Konfirmeret 1900. Gift med Hans Hansen Klaaby, Degnetoftevej 1. Se der.
2. Anders Nielsen Lund, født 12. oktober 1886.
3. Klemmen Mikkelsen Lund, født 20. september 1888 i V. Vedsted. Konfirmeret 1903.
4. Tøste Lund, født 26. juli 1890.
5. Ane Kathrine Lund, født 9. november 1895.
Kirstine Dorthea er den ene af de 3 søskende, der er hovedpersonerne i Niels Bukhs “Børnene fra Guldagergård”. Niels Andersen Lund døde 14. maj 1899, 41 år gammel. Hans kone, Kirstine Dorthea døde 30 januar 1899, 40 år gammel. Efter Niels Andersen og hans kones død i 1899 blev gården solgt af skifteretten til:

Kristen Nissen Andersen.

1899-1929

Han havde i 1901 solgt den gård han hidtil havde haft, Skoleallé 6. Rosengården. Han købte nu gården her, som havde langt bedre bygninger. Skødet blev tinglæst 30. oktober1901. Han var født 1866 på gården, Skoleallé 6 og gift 7. december 1888 i V. Vedsted kirke med Andrea Andersen, Mandøvej 7. De fik 3 børn:

1. Ester Marie Andersen, født 11. maj 1889. Konfirmeret 1904. Død 20. juli 1906, 17 år gammel.
2. Anne Kirstine Andersen, født 4. juni 1899. Død 12. marts 1917, 17 år gammel.
3. Svend Andersen, født 30. juli 1904. Konfirmeret 1919. Han fik senere gården, men aldrig skøde på denne.
Andrea Andersen døde 13. juni 1929, 64 år gammel. Selv blev Kristen Nissen Andersen en meget gammel mand. Han døde 31. januar 1957, 90 år gammel.

Christen Nissen Andersen. 1941.

Svend Andersen. 1941.
Charlotte Andersen. 1941.

Svend Andersen.

1929-1956

Han blev gift 29. november 1929 i V. Vedsted kirke med Augusta Charlotte Marie Lenz, der var født i Kiel 30. december 1904. Hun var datter af bogtrykker, Robert Jahde og Alma Emma Augusta Jahde, født Lenz. Deres børn:

 

· 1. Anne Helene Andersen, født 4. oktober 1930. Konfirmeret 1945. Hun var ung pige i huset på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Anne Helene Andernsen blev gift 27. november1951 i V. Vedsted Kirke med Hans Egstrøm Lauridsen. De sad til leje i huset V. Vedsted Vej 133 fra 1951 til 1958 og her fødtes deres 2 børn:

· 1. Jytte Egstrøm Lauridsen, født 20. december1951 V. Vedsted.

· 2. Else Marie Egstrøm Lauridsen, født 24. december 1952. De flyttede til Seem sogn, Varming.

2. Edith Andersen, født 4. august 1933. Konfirmeret 1948. Hun var som sin søster ung pige i huset på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Eidth Andersen blev gift 15. oktober 1955 med Niels Hansen. De forpagtede af præstegården, Lundsmarkvej 4 fra 1959 til 1981. De fik 4 børn: 1) Svend Hansen. Han bor i Hillerød. 2) Bent Hansen. Han bor i Egebæk. 3) Egon Bruhn-Hansen bor V. Vedsted Vej 4 i Egebæk. 4) Irene Hansen. Hun bor i Esbjerg. Niels Hansen døde i 1985. Edith Hansen bor i dag Kløvertoften 7 i Egebæk-Hviding.
3. Arne Andersen, født 14. marts 1935. Konfirmeret 1949. Han overtog gården i 1956.
JydskeVestkysten 3.8.2003. AKTIV DAME FYLDER 70 ÅR I FIN STIL. Edith Hansen, Egebæk-Hviding, holder stadig af at komme rundt, og hun har haft masser af gøremål. Af Kai Tørnqvist og Hans Jørgensen. Edith Hansen møder avisens udsendte i døren til sin bopæl, Kløvertoften 7, Egebæk-Hviding, med et værs´god, kom ind, jeg har kaffen klar. Det er Edith Hansen kort fortalt: Venlig, hjælpsom og beleven. Det er svært at tro, at hun mandag den 4. august fylder 70 år, men sådan er kendsgerningerne. Og på spørgsmålet om, hvorvidt Edith Hansen nu holder op med at arbejde, kommer svaret promte: – Nej, jeg håber at kunne blive ved med at køre mad ud for Hviding Forsamlingshus nogle gange om ugen. Jeg nyder simpelthen at komme ud og tale med folk og se alle de glade ansigter, når jeg kommer med deres middag. – Men, føjer Edith Hansen til, jeg er ikke så aktiv som før. Jeg har noget vrøvl med skulderen, men jeg prøver at lade som ingen ting. Netop det aktive har altid præget Edith Hansen. I 12 år var hun ansat i kantinen ved Hviding Idrætsforening. EN MOR FOR ALLE. Hun vaskede fodboldtøj og passede kantinen. Edith Hansen lægger ikke skjul på, at hun var glad for arbejdet, men det var for intet at regne mod den pris, fodboldspillerne og brugerne af klubhuset satte på Edith Hansen. Hun betegnes som en mor for dem alle, og der står stadig ry om hendes fantastiske lagkager og andet hjemmebag. Da det blev aktuelt at bygge Kultur- og Aktivitetscentret vidste Edith Hansen, at en god tid som kantinebestyrer ville holde op, men Edith Hansen var ikke modstander af projektet af den grund. Hun gik aktivt ind i arbejdet og hjalp alle steder, hvor hun kunne. Edith Hansen er fra en landejendom i Vester Vedsted, og hun kom ud at tjene i huset som 13-årig. I 1955 blev hun gift med Niels Hansen, og parret drev en landbrugsejendom i Sdr. Hygum. I 1959 forpagtede de præstegården i Lundsmark, som de drev til 1981. Frem til 1989 arbejdede Edith Hansen på Amtssygehuset i Hviding sideløbende med jobbet i kantinen, som hun fik i 1987. I 1985 mistede Edith Hansen sin mand. Fritiden går med at holder hus og have og se alle de fodboldkampe, der kan overkommes. Ikke alene følger Edith Hansen Hvidings førstehold, men mange af børnebørnene spiller også, og deres kampe skal der også gerne være tid til. Edith Hansen sætter stor pris på børnebørnene, og hun holder meget af at hente de, der bor lokalt, i skoler eller børnehave. – Der er 15 børnebørn, så jeg har jo en del feriebørn, lyder det. Hendes egne fire børn er spredt lidt i landet. Svend bor i Hillerød, Bent og Egon i Egebæk, mens Irene bor i Esbjerg. Edith Hansen lægger ikke skjul på, at hun holder af at gå til banko og få et spil kort som den spillefugl, hun efter eget udsagn er. Hun har også været aktiv i bestyrelsen for husmoderforeningen, Hviding Forsamlingshus og pensionistforeningen. Fødselsdagen fejres med et åbent hus i hjemmet.

Svend Andersen døde under høstarbejde 17. august 1949, 45 år gammel, og Charlotte Andersen døde hos datteren i Lundsmark 14. februar 1961, 57 år gammel. Svend Andersen havde drevet gården siden 1929, men han fik aldrig skøde på denne. Det var først sønnen, Arne Andersen, der fik skøde på denne i 1956.

1954: ANDERSEN, KRISTIAN NISSEN, Gaardejer, Sdr. Kirkevej 13, V. Vedsted, Ribe, er født i Sognet 30.11.1866. Forældre: Anders Hansen. Kristian Nissen Andersen overtog Gaarden i 1900. Dengang var Besætningen 2 Heste, 4 Køer og 2 Kalve. I Dag er der 2 Heste, 6 Køer, 6 Ungkreaturer, 2 Søer samt 20 Svin. Bygningerne er opført i 1884, dog er Laden fra 1926. Gaarden er bortforpagtet siden 1.3.1952 til Klaus Okholm.

Gården var forpagtet ud til Klaus Okholm i en årrække. Han boede med sin kone, Ruth og 4 børn i gården, Sdr. Kirkevej 27 og var født på gården Ulvehøjvej 16. Se der. Den 1. november 1955 flyttede han med familie ind i gården her og boede her indtil den 28. februar 1958. Se også V. Vedsted Byvej 24 og Mandøvej 12. Nu flyttede ejeren ind i gården og det var:

Arne Andersen.

1956

Han var født på stedet 14. marts 1935 og blev gift 22. februar 1958 i Rejsby kirke med Ruth Helsinghoff Gotthardsen, der var født 25. september 1936 i Rejsby som datter af Karoline og Johannes Gotthardsen. Ruth og Arne Andersen fik en søn:

1. Ivan Andersen, født 29. november1959. Han bor i huset Smalhale 4 i V. Vedsted.
Da Arne Andersen i 1956 fik skøde på gården var der til denne et areal på 17 ha. Ved jordfordeling i 1981 blev jordene frasolgt gården. I dag er der til bygningerne knap 2 ha.. Arne Andersen har en nevø, Egon Bruhn Hansen, der bor V. Vedsted Vej 4 i Egebæk. Ruth Andersen døde 31. januar 1999, 62 år gammel, og Arne Andersen bor nu alene på gården.

 

Sdr. Kirkevej 17. Skovmark

 

Denne gård hører til den kongerigske del af V. Vedsted, og har hørt under domkapitlet i Ribe helt fra middelalderen. Gården har dog ikke ligget her helt fra Vikingetiden, men er en gang i middelalderen udstykket fra den østlige gård i V. Vedsted fra det sted, hvor nu gården V. Vedsted Vej 91 ligger. Gården her havde helt fra ældgammel tid et stykke toftejord, som lå her ved den østligste gård, det vidner om at gården er udstykket her fra. Dette stykke toftejord blev bebygget i 1860. Gården hørte under domkapitlet indtil 1660, men blev så lagt til Riberhus, for derefter at komme under Ribe Hospital. Bønderne på gården var nu fæstere her under til 1794, da gården blev købt til selveje. Gården var på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land) og efter 1688 på 5 tdr. 6 skp. hartkorn. Gårdens navn er i dag, Skovmark. Den første fæster som vides at have boet på denne gård var:

Niels Hansen.

ca. 1660-1703

Han var født ca. 1626 og blev gift ca. 1660 med Johanne, der var født ca. 1628. De fik 2 døtre:

1. En datter født før kirkebogen i V. Vedsted findes, altså før 1665.
2. Maren Nielsdatter, døbt 24. september 1665. Hun blev den der fortsatte på gården.
3. Christen Nielsen, døbt 2. marts 1668.
4. Ellen Nielsdatter, døbt 21. august 1669.
5. Anne Nielsdatter, døbt 1673.
Den 1. oktober 1688 døde Niels Hansen, 62 år gammel. Hans enke Johanne drev gården videre. Hun døde 28. januar 1708, 79 år gammel som aftægtskone. Den næste fæster af gården var:

Knud Pedersen.

1703-1721

Han fik fæstebrev 19. marts 1703. Han var født i Hviding 1647 og blev gift med datteren på gården, Maren Nielsdatter den 21. oktober 1703. Der blev ikke født børn i dette ægteskab. Knud Pedersen døde 13. august 1720, 73 år gammel. Den næste fæster af gården var:

 

Niels Thygesen.

1721-1726

Han fæstede gården den 12. marts 1721. Han var født i Sdr. Farup 1681 på gården, Sdr. Farup Vej 50, Højtoftegaard og søn af bonden Thyge Jensen. Han blev gift 26. oktober 1721 med Maren Nielsdatter, der var enke efter Knud Pedersen. Heller ikke dette ægteskab bragte børn til verden. Niels Thygesen døde 14. oktober 1725, 44 år gammel. Der kom dog snart en ny bonde på gården:

Hans Bertelsen.

1726-1741

Han fik fæstebrev 8. april 1726. Han var født i Hviding 1683 og søn af Bertel Nielsen og Elin Jansdatter, Hv. 23*). Hans Bertelsen blev gift 1. december 1726 med enken, Maren Nielsdatter. Det var nu hendes 3 ægteskab. Hun havde nu været gift med 3 bønder på gården, og heller ikke i dette ægteskab fødtes børn. Hans Bertelsen døde 10. september 1739, 57 år gammel. Hans kone, Maren Nielsdatter, levede mange år efter ham, hun døde 31. aug. 1745, 80 år gammel. Gården var den 4. januar 1741 blevet fæstet af: *) kilde: Svend B. Troelsen

Søren Jepsen.

1741-1766

Han var født i V. Vedsted 3. juli 1712 som søn af Jep Sørensen og Lene Knudsdatter, V. Vedsted Vej 74. Søren Jepsen blev gift 20. oktober 1741 i V. Vedsted kirke med Dorethe Lasdatter Puggaard, der var født 30. august 1718 på gården, Skolealle 2, Østgaarden. Hun var datter af Las Lauridsen og Anne Hansdatter Puggaard. Søren Jepsen og Dorethe fik 6 børn:

1. Maren Sørensdatter, født 6. juni 1743.
2. Hans Sørensen, født 8. august 1744.
3. Jep Sørensen, født 28. december 1745. Han blev gift med Anna Andersdatter, Mandøvej 28. De fik Vester Bjergvej 7 i V. Vedsted.
4. Las Sørensen, født 8. januar 1749
5. Leene Sørensdatter, født 28. september 1750. Det er formentlig denne Leene Sørensdatter der 26. oktober 1771 bliver gift med Peder Willadsen fra V. Vedsted (ikke fundet).
6. Niels Sørensen, født 19. oktober 1752.
Den 14. oktober 1755 døde Søren Jepsens kone, Dorethe Lasdatter, 37 år gammel. Han blev gift igen 2. april 1762 med Maren Jensdatter fra Nissum i Nr. Jylland. Hun var født ca.1737. De fik 2 børn:

1. Dorethe Sørensdatter, født 10. september 1762. Det er formentlig hende der blev gift med Peder Nielsen Emmerlev, født 1. juni 1755 på gården Mandøvej 14. De fik en søn:
· 1. Christen Pedersen, født 20. februar 1786.

2. Jens Sørensen, født 23. juli 1764.
Den 3. november 1759 fæstede Michel Michelsen, V. Vedsted Vej 99 en toft af Søren Jepsen. Denne toft, som lå i V. Vedsted østerby, havde tilhørt denne gård helt fra ældgammel tid og er et levn fra middelalderens dage, da denne gård tilhørte eller var en del af den østligste gård i V. Vedsted. Den 18 maj 1765 døde Søren Jepsen, 52 år gammel. Gården blev den 6. februar 1766 bortfæstet til:

Jeppe Morten Lassen*).

1766-1813

Han var født 1739 i Haved, Rejsby sogn som søn af Las Jepsen H. 4, Haved og blev gift 11. april 1766 med Søren Jepsens enke, Maren Jensdatter. De fik følgende børn:

*) I kirkebogen for 1768 er fornavnet Jep og efternavnet Larsen.

1. Maren Jepsdatter, født 3. juli 1766. Hun blev gift 1788 med Peder Nielsen fra nabogården, Sdr. Kirkevej 19.
2. Anne Cathrine Jepsdatter, født 19. oktober 1768.
3. Anne Marie Jepsdatter, født 5. november 1770. Hun døde 12. juni 1791, knap 21 år gammel.
Den 11. februar 1772 døde Jeppe Morten Lassens kone, Maren Jensdatter, 35 år gammel. Han blev gift igen den 22. oktober 1773 og nu med Anne Kiestine Jannicksdatter, der var født 5. maj 1753 på Tornbækgård, Ulvehøjvej 4 i V. Vedsted. Datter af gårdmand Jannick Sørensen. Jep M. Lassen og Anne Kiestine fik følgende børn:

1. Lars Jepsen, født 9. marts 1775. Død 3. april 1775.
2. Janik Jepsen, født 7. juli 1776. Han blev senere fæster af moderens fødegård Tornbækgård, Ulvehøjvej 4 i V. Vedsted.
3. Lars Jepsen, født 27. juli 1778. Han døde 17. december 1788, 10 år gammel.
4. Maria Jepsdatter, født 16. marts 1780. Hun rejste 6. februar 1816 til Døstrup.
5. Kiesten Jepsdatter, født 20. oktober 1782. Død 11. marts 1786, 3 år gammel.
6. Hans Peter Jepsen, født 15. maj 1785. Han blev den, der senere overtog fødegården.
7. Lars Jepsen, født 11. marts 1789. Han blev aldrig gift og boede mange år hos sin søsters svigersøn, Truels Andersen på gården V. Vedsted Byvej 23. Han blev en meget gammel mand. Døde 18. juni 1878, 89 år gammel.
8. Kiesten Jepsdatter, født 11. januar 1792. Hun blev gift 25. november 1815 med sin fætter, Anders Pedersen Truelsen på gården Mandøvej 28 i Okholm. Kiesten fik i medgift et lille stykke jord vesten for kirken af faderen, hvor senere Vester Bjergvej 3 opføres.
Det var, mens Jeppe Morten Lassen var fæster af gården, at udskiftningen af jordene fra fællesskabet fandt sted, hver gård fik sin egen jord, fordelt i godt og vel 30 agre over hele V. Vedsted bys ejerlav. Jeppe Morten fik i alt 108 tdr. land. Den 13. august 1794 fik han skøde på gården af Ribe Hospital og efter dette køb var han selvejerbonde. Han købte i 1803 en parcel fra gården, Ulvehøjvej 15. Jeppe Morten Lassen var en af de førende bønder i V. Vedsted. Han døde som aftægtsmand på gården 9. juli 1822, 84 år gammel. Hans kone, Anne Kiestine Jannicksdatter havde da været død i mange år. Hun døde 24. oktober 1810, 57 år gammel. Gården havde Jeppe Morten solgt 22. marts 1813 til sønnen:

Hans Peter Jepsen.

1813-1854

Han var født på gården 1785 og blev gift 21. november 1818 med Mette Kjestine Davidsen, der var født 9. marts 1796 på ejendommen V. Vedsted Vej 147, Kroen. De fik i deres ægteskab følgende børn:

 

1. Mette Kirstine Hansdatter, født 12. august 1819. Konfirmeret 1835. Hun blev gift 1. juni 1847 i Ribe Domkirke med gårdmand Peder Jørgensen, født 1785 i Ø. Vedsted. Han var da enkemand. Mette Kirstine Hansdatter blev mor til Hans Peder Lassen i Ø. Vedsted*).
Samme dag som denne datter blev født døde moderen, Mette K. Davidsen i barselseng. Hun blev 23 år gammel. Hans Peter Jepsen kom i nyt ægteskab den 29. september 1821. Han blev da gift med Maren Pedersdatter, der er født ca. 1793 i Landeby, Nr. Løgum sogn. De fik følgende børn:

1. Anne Cathrine Hansdatter, født 11. juli 1822. Konfirmeret 1837. Hun blev gift med Hans Chr. Vedsted. Se Mandøvej 22 og Sdr. Farup Vej 38, Krogaarden.
2. Jeppe Peder Hansen, født 14. juni 1824. Konfirmeret 1841. Han overtog senere fødegården.
3. Peder Hansen, født 6. november 1826. Død 6. marts 1832, 5½ år gammel.
4. Janik Hansen, født 5. september 1830. Konfirmeret 1847. Han blev gift med Martha Pedersen og fik først gården Matr. nr. 13 i Sdr. Farup og senere Sdr. Farup Vej 54.
5. Peter Andreas Hansen, født 28. januar 1836. Konfirmeret 1852. Han boede på gården i 1854. Hans videre skæbne kendes ikke.

Ved matrikuleringen 1844 sattes gårdens hartkorn til ca. 5 tdr. hartkorn med matr. nr. 5. Den 20. november 1854 solgte Hans Peter Jepsen gården til sønnen, Jep Peder Hansen for 2470 rdl. Beregnet således:

Aftægt 570 rdl. – Aftægtsværelsets indretning 30 rdl. – Aftægtsnydernes begravelse 50 rdl. – Ialt til brødrene Jannick og Peder Andreas 1700 rdl. – Peder Andreas føde og klæde 120 rdl.

Hans Peter Jepsen døde 10. december 1860, 75 år gammel og hans kone, Maren Pedersdatter døde 17. maj 1868, 74 år gammel. Gården var da købt af sønnen:

Jeppe Peder Hansen.

1854-1881

Han blev gift 5. marts 1859 i V. Vedsted kirke med Kirstine Thomsen, der var født 3. oktober 1835 i Øster Vedsted som datter af gårdmand Hans Thomsen. De fik følgende børn:

1. Maren Hansen, født 10. maj 1860. Konfirmeret 1875.
2. Hans Thomsen Hansen, født 26. december 1862. Konfirmeret 1878. Han blev gift med Nielsine Kirstine Hansen og de udvandrede til San Fransisco i Californien, U.S.A. Her døde Nielsine Kirstine Hansen 6. juni 1911 og Hans Thomsen Hansen vendte tilbage til Danmark og blev restauratør. Han blev gift 2. gang 25. december 1912 i St. Catarinæ kirke i Ribe med enken Caroline Jensen, født Hansen 4. november 1860 i Grimstrup, datter af aftægtsmand Hans Nielsen og Inger Kirstine Christensdatter i Grimstrup.
3. Hans Peder Hansen, født 1. februar 1865. Død 10. marts 1867, 2 år gammel.
4. Hans Peder Hansen, født 5. september 1868.
5. Anton Hansen, født 15. april 1871. Død 4. februar 1875.
6. Ane Hansen, født 6. februar 1874. Konfirmeret 1888. Hun blev gift 20. oktober 1896 i Sct. Catharinæ kirke i Ribe med landmand Peter Evald Nielsen, født 29. april 1865 i Råhede, søn af gårdmand Villads Nielsen og Bodild Cathrine ? i Råhede. Ane Hansen døde i Ø. Vedsted 10. juni 1913, 39 år gammel. Begravet på Ribe Domkirkes kirkegård.
7. Johanne Petrea Hansen, født 29. september 1877. Død 5. maj 1878, 7 måneder gammel.

Jeppe Peder Hansen havde venskab med Peder Andreas Borrig Lindbæk, Sdr. Farup Vej 24. Se Jannik Lindbæks erindringer. Jeppe Peder Hansen købte mere jord ind til gården, og det var sikkert også ham der i 1850-erne byggede stuehus. Han syntes at have haft ret god økonomi, i hvert fald i de første år, han sad på gården. Den 18. november 1880 døde hans kone, Kirstine Thomsen, kun 45 år gammel. Han var også selv syg på det tidspunkt. Ingen af børnene har været gamle nok til at overtage gården, så den 19. februar 1881 sælger han gården med overtagelse 1. april 1881. Jeppe Peder Hansen døde 21. februar 1881, 56 år gammel, to dage efter at have solgt gården. Hvad der blev af børnene, vides ikke. Gården blev nu overtaget af:

Jens Andersen Nielsen Okholm.

1881-1892

Han var født i Okholm, på gården Ulvehøjvej 16 den 30. juli 1836 som søn af gårdmand Niels Andersen. Han blev gift 2. juni 1860 i Brøns kirke med Botilla Elina Bendixen, født ca. 1840 i Søndernæs, og overtog hendes fødegård. De fik en søn:

1. Bendix Okholm, født 28. juli 1861. Han var handelsmand og døde ugift den 30. april 1918, 56 år gammel på et tuberkulosehospitalet i Ribe.
Botilla Bendixen, hans moder døde i 1865 i Søndernæs. Jens A. N. Okholm giftede sig på ny den 21. juni 1866 i Brøns kirke med Bodil Lauridsdatter Jespersen, der var født 22. februar 1834 på gården Sdr. Farup Vej 38, Krogaarden og datter af Laurids Jespersen. Her fødtes 3 børn:

1. Niels Andersen Okholm, født 20. juli 1867. Konfirmeret 1882. Han fik senere gården her i V. Vedsted.
2. Bodil Eline Okholm, født 1870. Hun døde ugift 17. januar 1898, 28 år gammel.
3. Laurids Okholm, født 15. juli 1872. Han døde ugift som student i København den 4. januar 1898, 25 år gammel.
Alle Jens A. N. Okholm børn ligger begravet på V. Vedsted kirkegård. Jens Andersen Nielsen Okholm døde 11. august 1882, 46 år gammel, som gårdmand i V. Vedsted. Hans kone, Bodil Jespersen døde 13. oktober 1899, 66 år gammel. Hun havde den 8. september 1892 skødet gården til:

Niels Andersen Okholm.

1892-1922

Han var født i Sdr. Farup 20. juli 1867. Skønt familien boede i Søndernæs, Brøns sogn, blev han født i moderens hjem og døbt i V. Vedsted kirke. Han blev gift 12. september 1891 i V. Vedsted kirke med Karen Hostrup, der var født på Høgsbrogård den 30. januar. 1868. Deres børn var

1. Bodil Okholm, født 14. februar 1892. Konfirmeret 1906. Hun blev gift 22. juli 1921 med Jes Phillipsen, Kongstedgård, Hejls. De fik 6 børn.
2. Marie Okholm, født 1. marts 1893. Hun døde 18. juni 1893, 1/4 år gammel.
3. Marie Okholm, født 2. juni 1894. Konfirmeret 1909. Hun blev gift 9. september 1919 med Nis Nielsen Muusmann, Stavedskov. De fik 7 børn. Marie Okholm døde 1932 efter at have født trillinger.
4. Dødfødt drengebarn født 31. juli 1895.
5. Ellen Okholm, født 8. september 1896. Hun døde 5. oktober 1896, 1 måned gammel.
6. Jens Okholm, født 12. februar 1898. Konfirmeret 1912. Han overtog fødegården 1922 sammen med broderen, Karl Okholm.
7. Engelline Okholm, født 28. oktober 1899. Konfirmeret 1914. Hun var cand.mag. og adjunkt i Vejle. Hun døde 22. februar 1981, 81 år gammel. Ugift. Begravet i V. Vedsted.
8. Karl Hostrup Okholm, født 15. maj 1901. Konfirmeret 1916. Han var først medejer af fødegården. Han rejste i 1923 til USA via Ellis Island, hvor han blev farmer.. Besøgte 1933 Danmark.
Niels Okholms kone, Karen Hostrup døde i barselseng den 15. maj 1901, 33 år gammel. Niels Okholm blev gift anden gang 26. maj 1905 og nu med Mette Marie Riber, der var født 18. marts 1865 i Fjersted, Spandet sogn. Hun var datter af lærer, Peter Andersen Riber og Ellen Marie Dam. Mette Marie og Niels Okholm fik sammen en søn:

1. Peter Riber Okholm, født 14. marts 1906. Han overtog fødegården i 1929.
Niels Andersen var handelsmand og kendt fra Husum til Hjallerup som en dygtig og hæderlig hestehandler. Han udvidede ved jordkøb gårdens tilliggende betydelig. I 1894 blev han valgt til den første bestyrelse i V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1.

Illustreret Haandbog for det danske Landbrug. J. C. B la Cour: Danske Gaarde, II Samling, Dansk landøkonomisk Forlag, København, Hæfte 19, ca. 1912:

Skovmark, Vester Vedsted Sogn. Postforb.: Ribe, hvortil c. 8 Km.; og St.: Vedsted, hvortil c. 4 Km. Tlf. 3 over Vester Vedsted Central. Nuværende Ejer: Niels Andersen Okholm, som overtog Gaarden 8. Septbr. 1891.

Sdr. Kirkevej 17. Skovmark. 1917.

 

Matr.-Nr. 5a m. fl. af Vester Vedsted. Hartkorn 15 Tdr. 2 Alb. Ejendomsskyld 61,600 Kr. Brandassurance for Hovedb. 6,600 Kr., for Avlsb. 5,600 Kr. Gaardens samlede Areal c. 192 Tdr. Ld., deraf Ager 42½, Eng 100, Mose 2, Skov 39, Hede og Overdrev 7, Have og Gaardsplads 1½. Agermarken drives i en 8 Marksdrift uden Brak, med 1 Roeafgrøde og 3 Græsmarker. Jordens Bonitet er dels god Sandmuld paa Sandunderlag, dels moseagtig Muld paa Sand- og Alunderlag. Besætningen bestaar af 6 Malkekøer foruden 30 Stkr. Ungkvæg og -Kalve, 2 Tyre, 5 Heste samt 28 Faar. Sidste Aar solgtes 2 Fedesvin. Der holdes 2 Grisesøer, hvis Grise sælges. Kvægbesætningen, der er af Korthornsrace, vedligeholdes dels ved eget Tillæg, dels ved Indkøb. Af Ungkvæget bliver c. 10 Stkr. fedede paa Stald. Foruden den opgivne Besætning indkøbes hvert Foraar c. 70 Køer og Stude til Græsfedning.

Skovmark har formentlig tidligere hørt til »de kongerigske« Gaarde og er da bleven solgt til fri Ejendom i 1742 af Kong Christian d. 6. Den ældst kendte Ejer er Jannichs Jepsen, der havde Gaarden omkring 1802, og som fulgtes af Sønnen, Jannichs Sørensen, hvis Enke, Anna Kristina, giftede sig med Jep Lassen, hvis Søn, Hans Peder Jepsen, havde Ejendommen 1844 og afstod den til sin Søn, Jep Peder Hansen, af hvem Jens Andersen Nielsen Okholm købte i 1881. Hans Slægt gaar tilbage til 1661 som Ejere af Gaarde i Vester Vedsted Sogn. – Han havde ved Giftermaal faaet Gaarden Søndernæs i Sønderjylland, men købte 1881 Gaarden her, der da kun havde 6 Tdr. Hartkorn, for at Sønnen kunde undgaa tysk Militærtjeneste. J. A. N. Okholm døde Aaret efter, hvorefter Enken sad som Ejer af Gaarden, indtil hun 1891 skødede den til sin Søn, den nuværende Ejer, der har købt den op til dens nuværende Størrelse.

Gaarden ligger paa sin gamle Plads midt i V. Vedsted By; Terrænet over dens Marker er meget jævnt. Hovedb. og Avlsb. er opførte i Grundmur med Rørtage, og Hovedb. har to lave Frontespicer til n. Facade. Engen ligger i det store Engdrag, der strækker sig fra Darum langs Havet til Landsgrænsen, og er Marskeng af fortrinlig Beskaffenhed. Skoven ligger Ø. for Byen i to Dele og har Bestand af Gran og Fyr.

I 1914 blev bygget ny stald og lade. I 1917 byggede han gården Trækærvej 22, som han solgte i 1918. Niels Andersen Okholm døde 2. juli 1921, 53 år gammel. Hans enke, Mette Marie Riber købte i 1923 huset, V. Vedsted Byvej 25 og flyttede ind i dette. Gården blev nu overtaget af sønnerne Jens og Karl Okholm ifølge testamente af 23. marts 1922. Karl Okholm udvandrede til USA og gården blev nu overtaget af:

Jens Okholm.

1922-1929

Han var født 12. februar 1898 på gården og blev gift 28. oktober 1922 med Signe Marie Minna Tekker Petersen, der var født 14. juli 1902 i Alså sogn syd for Grenå. Hun var datter af Søren Tekker Petersen og Maren Madsen. I Signe og Jens Okholms ægteskab fødtes følgende børn:

1. Ulla Okholm, født 8. september 1923 i V. Vedsted. Hun blev gift 17. oktober 1944 med Bertel Høegh Guldberg på Vellinggård.
2. Maja Okholm, født 9. maj 1925 i V. Vedsted.
3. Niels Kurt Okholm, født 23. december 1926 i V. Vedsted.
4. Karl Hostrup Okholm, født 8. april 1921 på Vellinggård.
5. Jens Jørn Okholm, født 24. januar1941 på Vellinggård.
I 1929 solgte Jens Okholm et areal øst for byen til Jørgen Johansen, der oprettede statshusmandsbruget, V. Vedsted Vej 67. I 1929 solgte Jens Okholm gården her i V. Vedsted og flyttede til Randersegnen. Han købte Vellinggård i Udbyneder sogn ca. 18 km. nordøst for Randers. Skovmark i V. Vedsted blev nu solgt til hans halvbroder:

Peter Riber Okholm.

1929-1935

Han var født 14. marts 1906 i V. Vedsted. Han blev gift 18. juni 1930 i V. Vedsted med Elin Rigmor Jensen, der var født 8. januar 1911 i Alså sogn ved Grenå. Hun var datter af Robert Alfred Jensen og Kristine Henriette Petersen. Elin og Peter Okholms børn:

1. Niels Okholm, født 24. april 1931 på Skovmark. Konfirmeret 1946. Død i Richmond, Canada 10. april 1987.
2. Jutta Okholm, født 4. oktober 1933 i Egebæk. Konfirmeret 1948. Blev gift med Ejvind Holm. Boede på Fyn.
3. Robert Laurids Okholm, født 1. august 1943 i Egebæk. Han har virksomheden ”Okholm´s Maskinfabrik A/S”, Ribe Landevej 80, Sølvsted, 6270 Tønder.
Peder Riber Okholm måtte gå fra gården under krisen i 1930erne. Denne blev i 1933 overtaget af kreditforeningen. Der havde en bestyrer på gården indtil den blev solgt i 1935 til Hans Jepsen. Peter Riber Okholm holdt ca. 9 ha. skov fra gården, og her lod han opføre et blokhus. Se V. Vedsted Vej 59, Enderupvej 2 og V. Vedsted Vej 12. Kreditforeningen lod gården delvis udstykke og solgte bygningerne med 31 ha. til:

Hans Jepsen.

1935-1940

Han fik skøde på gården lyst 28. februar 1935. Der kendes ikke meget til denne mand, men han boede på gården med familie i 5 år. Han solgte gården ifølge skøde lyst 6. april 1940 til:

Sdr. Kirkevej 17, Skovmark ca. 1943. Foto: Svend B. Troelsen.

 

Jens Lassen.

1940-1951

Han havde tidligere ejet en gård i Egebæk, Ribevej 22, som han nu solgte og flyttede til V. Vedsted. Han var født 29. januar 1885 på gården, Harreslund, Sdr. Farup Vej 42. Han var gift 2. april 1923 i Hviding kirke med Mathilde Møller, der var født 27. juli 1892 i Døstrup og datter af Meta og Thomas Møller. Mathilde og Jens Lassen fik 3 børn:

 

1. Meta Lassen, født 10. januar 1924, Ribevej 22 i Egebæk. Gift 7 september 1946 med Ernst Hvass. Se Mandøvej 31, Bakkegården.
2. Las Lassen, født 11. november 1927 i Egebæk. Konfirmeret 1942. Gift 1. gang med lærerinde ved V. Vedsted skole, Inger Margrethe Nielsen. Se V. Vedsted Byvej 55 og ”Født på Landet” af Poul Voss. 2. gang i Næstved med Jytte Reols. Boede i Forbjerg. Nordøst for Holstebro.
3. Esther Lassen, født 5. juni 1930 i Egebæk. Konfirmeret 1944. Hun var ung pige i huset på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Esther Lassen blev gift 23. august 1964 i V. Vedsted kirke med Bent Boring. De bor i Assentoft ved Randers.
Jens Lassens fader, Las Andersen Lassen døde i Egebæk 14. december 1925 og moderen, Olivia Lassen døde i V. Vedsted 5. november 1941, 80 år gammel. Jens Lassen og Mathilde lejede huset V. Vedsted Vej 92 og solgte gården her ifølge skøde lyst 22 november 1951 solgte Jens Lassen gården til:

Las Lassen.

1951-1952

Han var født 11. november 1927 og blev gift 5.august 1950 i Elev kirke med lærer ved V. Vedsted skole, V. Vedsted Byvej 55, Inger Margrethe Nielsen, født 4. december 1925. De fik 5 børn:

1. Jens Erik Lassen, født 26. juni 1951 på Ribe Amtssygehus.
2. Bodil Lassen, født 28. marts 1953.
3. Inger Lassen, født 7. september 1955.
4. Elsebeth Lassen, født 13. juli 1957.
5. Susanne Lassen, født 31. juli 1962.
Mathilde og Jens Lassen flyttede ind i huset V. Vedsted Vej 92, som de havde lejet. Her døde Mathilde Lassen 9. april 1961, 68 år gammel, og Jens Lassen døde 17. august 1961, 76 år gammel. Las Lassen døde 31. december 1992, 65 år gammel*), men havde allerede i 1952 solgt gården til:

Jens Jefsen Christensen.

1952-1964

Han var født 7. februar 1926 i Visby som søn af Alfred Viggo Christensen og Marie Jefsen. Jens J. Christensen var gift med Gudrun Jensen, der var født 28. april 1928 i Hovndrup sogn og datter af Chresten Jensen og Kristiane Andreasen. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Jens Jefsen Christensen havde gården i 12 år og solgte den i 1964 til:

1954: CHRISTENSEN, JENS JEFSEN, Gaardejer, “Skovmark”, Sdr. Kirkevej 17, V. Vedsted, Ribe, er født i Visby 7.2.1926. Forældre: Gdr. Alfred Viggo Christensen og Hustru Marie Jefsen.  Jens Jefsen Christensen købte Gaarden i 1952 med et Areal af 56 Tdr. Land. Af Besætning er der: 9 Køer, 17 Ungkreaturer, ingen Heste, men Traktor, endvidere er der 3 Søer samt 35 Fedesvin og Grise, 20 Høns. Bygningerne er opført saaledes: Stuehus, Lade og Hestestald er meget gamle, medens Kostald er opført 1914.

Svend Nissen.

1964-1986

Han solgte det meste af jorden fra gården, så der kun var en toft og et stykke jord uden for havdiget. Svend Nissen døde 6. juli 1999. Han blev begravet i Gram. Denne ejendom solgte han til:

Sdr. Kirkevej 17. Skovmark. 1988.

 

Anni & Sven Møller Christensen.

1986

I 1986 overtog Anni og Sven Møller-Christensen gården Skovmark. Begge er cand. mag.’er. Anni i engelsk og historie og Sven i russisk og historie. Anni fik arbejde på Amtsgården som fuldmægtig, og Sven arbejdede som salgsinspektør for Dana Belarus i området Jylland-Fyn. De har 2 børn – Sanne og Morten, født i henh. 1972 og 1978.

I 1989 blev Anni og Sven skilt, og i 1993 flyttede Poul Kristian Andersson ind på gården. Poul Kristian er oprindeligt uddannet mejerist.

 

Orkanen 3 december 1999 anrettede store skader på tag og tagkonstruktion på længen til vest. Repareret i april 2000.

Anni Møller-Christensen havde i mellemtiden også etableret egen virksomhed med uddannelse som speciale, og de 2 virksomheder blev i 1993 slået sammen til Skovmark Management. Det betød en omfattende ombygning af gården. Der blev indrettet 3 udlejningslejligheder samt kursuslokaler og videoredigeringslokaler. Anni Møller-Christensen.

Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord.

27. september 1997, 15:57:54

 

En kongerigsk gård i V. Vedsted, som helt fra middelalderen har hørt under domkapitlet i Ribe. Gården kaldes i dag Gammeljord, men dette navn er af nyere dato. Gården, som ligger lige sydøst for præstegården og kirken, hører ikke til de ældste gårde i landsbyen. En gang i middelalderen er en otting udskilt fra den østligste gård i V. Vedsted Vej 19, blevet lagt til et hus på dette sted og her dannet begyndelsen til denne gård. Omkring 1660 blev en øde gård på 1 otting delt mellem to bønder, og ½ otting blev lagt til gården her. Gården var derefter på 1½ otting (ca. 79½ tdr. land). Omkring 1730 eller 1740 blev endnu 1 otting lagt til gården her, idet den blev taget fra ejendommen, V. Vedsted Byvej 6. Gården som nu var på 2 ½ otting (ca. 132½ tdr. land), hører fra dette tidspunkt til de større gårde i V. Vedsted. I 1673 blev gården sammen med flere andre taget fra domkapitlet og lagt til et nyoprettet Ryttergods. Den var nu fæstegård under dette indtil 1722, da ryttergårdene i V. Vedsted blev solgt til Nicolaj Clausen, amtsforvalter over Løgumkloster. Familien Clausen ejede senere gården Lustrupholm ved Ribe og gården var nu fæste under denne gård til 1805, da den blev købt til selveje. Se mere om denne gårds historie i ”Gammeljord”. Den første som vides at have boet på ejendommen her er:

Niels Kymer.

1530

Han har muligvis været ringer ved kirken, hvis nabo han var. Han boede her i 1530. Det er dog ikke muligt at sige, hvem hans efterfølgere var, thi det er først omkring 1660, at man kender fæsternes navne og familier. I 1660 hed fæsteren på gården:

Niels Pedersen.

1660-1682

Han har sikkert overtaget gården efter den store pestkatastrofe i 1659. Han er da blevet gift med enken på gården, Maren Andersdatter, thi hun var 12 år ældre end ham, og hendes gamle fader, Anders Pedersen var endnu levende og boede på gården. Han døde 20. juli 1681. Niels Pedersen var født ca. 1635 og gift ca. 1660 med Maren Andersdatter, der var født 1623. De fik dog i deres ægteskab en datter:

1. Mette Nielsdatter, født 1661. Hun blev gift med den næste fæster af gården.
Niels Pedersen døde 29. januar 1702, 67 år gammel, og hans kone, Maren døde 22. september 1695, 72 år gammel. Gården blev nu fæstet af svigersønnen:

I-195

Anders Astesen.

1682-1707

Han var født 1644 i Okholm på gården, Ulvehøjvej 16. Søn af gårdmand Aster Pedersen. Anders Astersen blev gift 1682 med datteren i gården her, de fik i deres ægteskab følgende 7 børn:

1. Mette Andersdatter, født 1682 og gift 1710 med en ryttersoldat, Gregorius Rakow.
2. Bodil Andersdatter, født 1684 og død 8 måneder gammel.
3. Peder Andersen, født juni 1686.
4. Aster Andersen, født 3. december 1688.
5. Maren Andersdatter, født 14. februar 1692. Gift 1721 med Nis Andersen Kromand. Se V. Vedsted Vej 127. De fik 3. februar 1724 en søn, Claus Nissen, der overtog ejendommen Sdr. Kirkevej 9. Maren Andersdatter døde 18. april 1773, 81 år gammel.
6. Niels Andersen, født 8. august 1694.
7. Bodil Andersdatter, født 31. december 1697. Hun døde 27. oktober 1758, 60 år gammel.
Den 28. september 1701 døde Anders Astersens kone, Mette Nielsdatter, 40 år gammel. Han var nu ene med mange børn og afstod da også gården efter få års forløb. Han døde som aftægtsmand 13. oktober 1713. Gården var i 1707 overtaget af:

Las Nielsen.

1707-1721

Han var født i V. Vedsted præstegård 1661 og søn af de daværende forpagter, Niels Andersen. Se Sdr. Kirkevej 20. Præsten boede dengang i Ribe, og præstegården var bortforpagtet. Las Nielsen var i 1686 blevet gift med Karen Hansdatter, der var født 1664. Las Nielsen havde først forpagtet præstegården, men i 1707 fæstede han så gården her. I hans ægteskab med Karen Hansdatter fødtes 6 børn, men kun den yngste fødtes på gården her, de andre i præstegården. Børnene var:

1. Anders Lassen, født 24. marts 1687. Han overtog senere Gammeljord.
2. Hans Lassen, født 1. december 1689. Han tilgiftede sig gården, Okholmvej 3.
3. Anne Lasdatter, født 24. januar 1693. Hun døde som spæd.
4. Bodil Lasdatter, født 22. oktober 1697. Gift 1724 med Thomas Nielsen Puggård bosat i Ribe.
5. Niels Lassen, født 26. marts 1706. Død 2. marts 1708, knap 2 år gammel.
6. Anne Lasdatter, født 2. december 1708 og død 30. april 1709.
Las Nielsen døde 9. maj 1732 som aftægtsmand på gården, 71 år gammel. Hans kone, Karen Hansdatter døde 17. juni 1740, 76 år gammel. Gården var da overtaget af sønnen:

Anders Lassen.

1721-1758

Han var født 1687 i Præstegaarden, Sdr. Kirkevej 20, og blev i 1721 blevet gift med Martha Jensdatter, der var født 1681 i Daler. De fik af børn kun en dødfødt datter. Født 23. februar 1724. Anders Lassen var datidens rigeste mand i V. Vedsted. Han overtog endnu en fæstegård i V. Vedsted på 1 otting (ca. 53 tdr. land). Det var ejendommen, V. Vedsted Byvej 6. Jorden blev lagt til gården her og bygningerne blev brugt til inderste, de såkaldte indsiddere. Gården blev nu ansat til 7 tdr. 1. skp. hartkorn. Anders Lassen og hans kone hørte til en kristelig bevægelse, som samledes om præsten i Hviding, Joachim Ewald. Martha, Anders Lassens kone døde 27. marts 1751, 70 år gammel. Han døde selv som aftægtsmand den 12. juni 1764, 77 år gammel. Gården var afhændet til:

Niels Hansen.

1758-1760

Han var født 5. april 1727 i Okholm, Okholmvej 3. Søn af gårdmand Hans Lassen og Maren Nielsdatter. Han var altså brodersøn til Anders Lassen. Niels Hansen blev gift 13. oktober 1758 i Spandet kirke med Maren Nielsdatter, der var født 1734 i Spandet som datter af gårdmand Niels Lauridsen. I ægteskabet mellem Niels Hansen og Maren Nielsdatter fødtes kun en søn:

1. Anders Lassen Nielsen, født 7. februar 1760. Han blev en meget rig mand. Se Okholmvej 3 og Ulvehøjvej 16, Sdr Farup Vej 9, Danelund samt Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Han arvede også den gamle Anders Lassen.
Juleaften 1760 døde Niels Hansen, kun 33 år gammel fra kone og lille barn. Hans kone Maren Nielsdatter blev dog gift igen 6. november 1761 med:

Niels Pedersen.

1760-1788

Han var født i Gånsager 1733 og ud af velhavende slægt. I ægteskabet med Maren Nielsdatter fødtes en datter:

1. Kiesten Nielsdatter, født 6. november 1762.
Den 22. juli 1765 døde Maren Nielsdatter, 31 år gammel. Niels Pedersen blev gift igen 15. november 1765 og nu med sin første kones søster, Anna Nielsdatter, der var født i Spandet 1740. Han var kun enkemand i knap 4 måneder. I dette ægteskab fødtes sønnen:

1. Peder Nielsen, født 3. juni 1766. Han blev den næste fæster på gården.
I-197

Den 9. juni 1766 døde Anna Nielsdatter i barselseng efter at have født denne søn. Hun blev kun 26 år gammel. Niels Pedersen giftede sig igen 8 måneder senere. Den 27. februar 1767 blev han gift med Maren Knudsdatter, der var født 4. november 1743 på gården, V. Vedsted Vej 119. De fik følgende børn:

1. Knud Nielsen, født 26. maj 1768. Død 27 maj 1768.
2. Dødfødt søn født 8. maj 1769.
3. Dødfødt søn født 19. februar 1776.
Ved denne fødsel døde moderen, Maren Knudsdatter, 32 år gammel. Niels Pedersen giftede sig dog for fjerde gang igen efter 8 måneders forløb. Den 2. november 1776 blev han gift med Maren Jesdatter, der var født 1735 i Tved. Hun var enkekone og havde tidligere været gift med Molte Mikkelsen. Se V. Vedsted Vej 127. I dette ægteskab med Niels Pedersen fødtes datteren:

1. Anne Marie Nielsdatter, født 12. september 1778 og død 16. november 1781, 3 år gammel.
Niels Pedersen var bonde på gården, da udskiftningen i V. Vedsted fandt sted. Han var en af foregangsmændene og fik nu sin jord liggende på 35 forskellige steder i stedet for 120 smalle agerstrimler i nærheden af landsbyen. I 1776 købte han gården V. Vedsted 127 og drev de to gården sammen. Gården blev nu på 117 tdr. land. Den 30. august 1781 døde Niels Pedersen, 48 år gammel. Hans enke, Maren Jesdatter drev gården videre, indtil hun i 1788 overlod den til sin stedsøn.

Peder Nielsen.

1788-1826

Han var søn af Niels Pedersens andet ægteskab. Hans stedmor, Maren Jesdatter døde 19. juli 1789, 54 år gammel. Peder Nielsen blev gift 17. oktober 1788 med datteren fra nabogården, Maren Jepsdatter, der var født 3. juli 1766 på Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Peder Nielsen købte gården til selveje den 20. maj 1805 af Kaptajn Mylfords arvinger. Det var resterne af det såkaldte Lustrupholms gods, som da blev solgt. Peder Nielsen klarede skærene i landbrugskrisen efter statsbankerotten i 1813. Den 21. marts 1826 solgte Peder Nielsen gården til Andreas Lauridsen for 880 rigsbankdaler samt aftægt til sig selv og konen. Peder Nielsen døde 25. februar 1844, 77 år gammel, og hans kone, Maren Jepsdatter døde 29. januar 1847, 80 år gammel. Den nye bonde på gården var:

Andreas Lauritzen.

1826-1860

Han var født 10. februar 1781 på Høgsbrogård i Hviding sogn og var søn af Laurids Andersen og Karen Thyssen Nielsdatter. Han blev gift 26. maj 1821 med Kirsten Nielsdatter Vodder, der var født i Stavedskov, den gang Roager sogn 1795. Hun var datter af selvejerbonden, Niels Christensen og Else Nisdatter Vodder. Kirsten og Andreas fik 5 børn:

1. Laust Andreasen, født 26. april 1823. Konfirmeret 1840. Han døde 7. september 1846, 23 år gammel.
2. Niels Andreasen, født 16. maj 1825. Han døde 1. august 1826, 1 år gammel.
3. Else Andreasdatter eller Andreasen, født 18. juni 1827. Konfirmeret 1843. Hun blev gift 15. oktober 1859 i V. Vedsted kirke med Peder Ewald Sørensen, født 2. juni 1827 i Rejsby. Rejsbybogen R. 38. De fik en datter:
· 1. Mette Marie Pedersen, født 26. juli 1860. Gift 1894 med Hans Dockweiler (K. 13), Kærbølling.

Else Andreasen døde 7. januar 1861, 33 år gammel. Hendes mand, Peder Ewald Sørensen giftede sig 2. gang 27. april 1865 med Maren Skov (R. 58). De fik 6 børn. Peder Ewald Sørensen døde 8. november 1914, 87 år gammel.

4. Niels Andreasen, født 21. maj 1831. Konfirmeret 1847. Han fik senere overdraget fødegården.
5. Karen Andreasen, født 26. august 1835. Konfirmeret 1850. Hun blev gift 31. oktober 1857 med Bendix Knudsen på gården V. Vedsted Vej 119, Bendixminde.
Se http://www.sm1.dk/schmidt/fam26045.htm

Allerede i 1821 findes Andreas Lauritzen og Kirsten Vodder i V. Vedsted, så han må have haft gården i forpagtning før han i 1826 købte den. Efter den ny matrikul som kom i 1844, var arealet til gården den gang på 117 tdr. land og hartkornet var på 6 tdr. 2 skp. 3 fjk. 3/4 alb. I 1860 afstod Andreas Lauritzen gården til sønnen, Niels og kom med konen på aftægt. Her døde Andreas Lauritzen 1. april 1861, 80 år gammel og Kirsten Vodder døde 19. januar 1867, 72 år gammel.

Niels Andreasen.

1860-1900

Han blev gift i V. Vedsted kirke 21. oktober 1865 med Ane Beck, der var født i Råhede 7. februar 1841, som datter af gårdmand Hans Sivertsen og Anne Marie Nisdatter. Niels Andreasen og Ane Beck fik følgende børn:

1. Andreas Lauridsen Andreasen, født 22. september 1866. Konfirmeret 1882. Overtog senere fødegården.
2. Ane Marie Andreasen, født 13. august 1868. Konfirmeret 1883. Hun blev gift 23. oktober 1889 med Truels Andersen Truelsen på ejendommen, Mandøvej 20.
3. Hans Sivert Andreasen, født 25. maj 1870. Konfirmeret 1885. Han udvandrede til Amerika, hvor han blev gift med Maren Pinborg, der var født 25. november 1868 i V. Vedsted på gården Sdr. Kirkevej 37, Digegaarden. Datter af Niels Bertelsen Pinborg. En datter af dette ægteskab, Eleanor Kaylor bor i Seatle, USA.
Niels Andreasen døde som gårdmand på gården den 11. december 1891, 60 år gammel. I 1897 solgte enken, Ane Beck et areal til Carl Andersen Lund, hvor V. Vedsted Vej 36 blev opført. Hun drev gården her videre indtil hun i 1900 overlod den til sønnen, Andreas Lauridsen Andreasen. Ane Beck døde 9. oktober1927, 86 år gammel.

I-199

Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. Årstal ukendt.

 

Andreas Lauridsen Andreasen.

1900-1933

Han blev gift 26. oktober 1900 med Kirstine Bastian fra Normsted i Brøns sogn. Hun var født 28. oktober 1875 i Normsted og datter af gårdmand Nis Hansen Bastian og Elsine Marie Obling. Børnene i ægteskabet mellem Andreas Lauridsen Andreasen og Kjerstine Bastian:

· 1. Niels Andreasen, født 7. september 1901. Konfirmeret 1916. Han overtog fødegården 1933.

· 2. Anna Andreasen, født 29. maj 1903. Konfirmeret 1918. Hun blev gift 27. oktober1928 med Hans Boysen, der var født 10. februar 1898 i Gredsted, Jernved sogn.

· 3. Signe Andreasen, født 5. juli 1905. Konfirmeret 1920. Hun blev gift 16. maj 1928 med Søren Laustsen, der var født 7. maj 1904 i Øster Vedsted. Farfaderen, Laust Sørensen Laustsen, V. Vedsted Vej 102.

· 4. Nis Bastian Andreasen, født 4. maj 1907. Konfirmeret 1922. Han blev gift 15. november 1939 med Metha Kathrine Nielsen, der var født i Hannevang, Billum sogn 3. april 1912 som datter af gårdmand Morten Nielsen. Se gården V. Vedsted Vej 119. Bendixminde.

· 5. Aage Andreasen, født 31. marts 1914. Konfirmeret 1928. Han blev gift 10. november 1943 med Else Marie Nielsen, der var født 16. februar 1924 i Sdr. Farup og datter af Kresten Egede Nielsen, Præstevej 11. De var gårdfolk i Hømlund. Aage Andreasen er død.

· 6. Edith Andreasen, født 1. april 1914. Hun var tvilling til Åge. Konfirmeret 1928. Hun blev gift 26. august 1938 i V. Vedsted Kirke med Svend Christensen, der var født 7. marts 1914 i Høgsbro, Hviding sogn. Han var søn af landstingsmand og gårdmand i Høgsbro, Hans Jefsen Christensen.

JydskeVestkysten 14. februar 2004. NAVNE. 80 ÅR. Else Andreasen, Hømvej 6, Høm, fylder mandag 80 år. Else Andreasen stammer fra Sdr. Farup, og ved giftermålet med Åge Andreasen fra Vester Vedsted købte parret en gård i Hømvejle, hvor fire børn er vokset op i et trygt og godt hjem. Den ene søn er bosat i Esbjerg og kører til daglig mælk, den anden søn, Ejvind, overtog gården i Hømvejle for godt 25 år siden. Han har lige netop solgt og er med sin kone flyttet til Seem. Den ene af pigerne, Tove, har sit hjem med sin familie ved siden af moderen på Hømvej, og hun er ansat på Ribe Rådhus. Den anden datter, Maj, er inden for plejesektoren og er gift med maleren Jens Jakob Petersen i Seem. Else Andreasen har været en dygtig og omsorgsfuld landhusmor, og i de seneste år har hun været på højskole sammen med sin søster fra Århus. Da gården blev solgt til sønnen, Ejvind, flyttede parret til et nykøbt hus på Hømvej 6, hvor Else Andreasen blev enke i 1979. Else Andreasen vil meget gerne have et slag kort. Festdagen fejres i Ribe Sejlklubs lokaler i Ribe.

Andreas Lauridsen Andreasen solgte i 1921 et areal på 10 ha. øst for byen til Poul Martin Poulsen, hvor ejendommen V. Vedsted Vej 77 blev oprettet. Han var en af foregangsmændene bag oprettelsen af V. Vedsted Brugsforening. Se Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen” og Jørgen Klausen Bruuns ”Barndomsminder”. Andreas Lauridsen Andreasen døde 9. juni 1925, 58 år gammel. På det tidspunkt var hans gamle mor, Ane Beck endnu i live. Kirstine Bastian, hans enke, drev gården videre indtil 1933. I 1940 købte hun huset V. Vedsted Byvej 25, hvor hun boede til sin død 5. september 1966, 90 år gammel. Gården havde hun i 1933 overladt til sin ældste søn:

Niels Andreasen.

1933-1963

Han blev gift 27. oktober 1933 i Hviding Kirke med Anne Christensen, der var født i Høgsbro 12. marts 1909 som datter af landstingsmand og gårdmand Hans Jefsen Christensen og Kirstine Gotthardsen. Niels Andreasen og Anne Christensen fik 4 børn:

1. Kirsten Andreasen, født 28. oktober 1934. Konfirmeret 1949. Hun blev gift 1. oktober 1960 med Jørgen Knudsen. Han var forstander ved Kolding Højskole.
2. Andreas Lauridsen Andreasen, født 24. december 1938. Konfirmeret 1953. Han overtog fødegården i 1963.
3. Hans Erling Andreasen, født 1. marts 1942. Konfirmeret 1956. Han blev gift 1964 med Gurli Jensen, der er født på Fanø. Han blev ikke som sine forfædre ved jorden, men valgte søen. Han er kaptajn og bor i Hjerting.
4. Kjeld Andreasen, født 16. oktober 1946. Han blev gift 10. august 1974 med Marianne Jørgensen, der er født 23. december 1951. Kjeld Andreasen driver Sdr. Farup Maskinstation og ejer den. Se Sdr. Farup Vej 28.
1954: ANDREASEN, NIELS, Gaardejer, Gammeljord, Sdr. Kirkevej 19, V. Vedsted, Ribe, er født i Sognet 7.9.1901. Forældre: Gdr. Andr. Laursen Andreasen og Hustru Kristine Bastian. Bedsteforældre: FF Niels Andreasen 21.5.1831. FM Ane Beck 7.2.1841. MF Nis Hansen Bastian. MM Elsine Obeling. Niels Andreasen er gift med Anna Kjerstine Christensen, født i Høgsbro 12.3.1909. Forældre: Landstingsmand Hans Jefsen Christensen f. 28.2.1880 og Hustru Kjerstine Godthardsen f. 5.7.1882 i Dale Sogn. Bedsteforældre: FF Niels Christensen. FM Marie Jefsen. MF Johannes Godthardsen. MM Johanne. I Niels Andreasens Ægteskab er 4 Børn: Kirsten 28.10.1934, Andreas Laursen 24.12.1938, Hans Erling 1.3.1942, Kjeld 16.10.1946. Niels Andreasen overtog Gaarden i 1933 med et Areal af 85 Tdr. Land, heraf 35 Tdr. Land under Plov, af Marsk 30 Tdr. Ld. Bygningerne er opført: Udhusene 1907, Stuehus var opført 1821. Besætningen i Dag er paa 17 Køer, 40 Ungkreaturer, ingen Heste, men Traktor, 40 Svin. Der er lagt fast Tag af Zink og Skifer og bygget lidt til Stalden, ligesom der er indlagt elektr. Kraft.

Anne Andreasen var i bestyrelsen for V. Vedsted Brugsforening. Se Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Niels Andreasen medvirkede i radioudsendelsen om Digebyggeriet 1911-12. Hør lydprøve her. Se også Martin Julius ”Memoirer fra 1940 til 1945”. I 1963 lod Niels Andreasen opføre et parcelhus på Haldsvej 2 i V. Vedsted. Her flyttede Anne og Niels Andreasen ind, da gården 1. maj 1963 blev overdraget til sønnen:

Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. 1988.

 

Andreas Lauridsen Andreasen.

1963-1993

Han er født 24. december 1938 på gården og gift 19. juni 1963 i Nr. Farup kirke med Annelise Frøsig, der er født 22. januar 1942 som datter af gårdejer Bodin Frøsig og Ane Petersen i Hillerup. Anne Lise er også af gammel V. Vedsted slægt, idet hendes morfar, Nicolaj Petersen var født 20. juli 1887 i huset V. Vedsted Vej 96. Flytter senere til Gl. Hviding og derefter Ribevej 34. Anne Lise og Andreas fik 3 børn:

1. Niels Andreasen, født 25. april 1965. Han boede i huset, Vester Bjergvej 2, og fører nu den gamle slægtsgård videre.
2. Nanna Andreasen, født 28. august 1966. Hun blev gift 13. august 1994 med Søren Lagoni Johansen. De har 3 børn: 1) Zenia Lagoni 31. december 1995. 2) Simon Lagoni, 19. maj 1999. 3) Tobias Lagoni, født 8. august 2001. Hun er sygeplejerske og arbejder på Fredericia Sygehus. De bor Tofte Allé 3 i Brejning, Børkop.
3. Margit Frøsig Andreasen, født 8. juni 1970. Konfirmeret 1984. Hun blev gift 1. juli 2000 med Philip Andrew Mullarkey, Århus. De bor i Montanagade 58, 1 tv. i Århus. Margit er lærer.
Andreas L. Andreasen overtog gården 1963 med 47 ha. I 1975 var der til gården 63 ha. Ved en jordfordeling i 1981 blev gårdens areal yderligere væsentlig forøget. Gården er slægtsgård fra 21. marts 1826, og er da gået fra far til søn. Andreas L. Andreasen købte i 1991 Vester Bjergvej 2. Gården her blev 1. august 1993 overdraget til sønnen:

Niels & Lisbeth B. Andreasen.

1993-

Han er som sagt født på gården 25. april 1965 og blev gift 12. september 1992 i V. Vedsted kirke med Lisbeth Bergmann Hansen, født i Råhede 21. juni 1969. Hun er datter af Agnes Schack Bergmann, Mandøvej 5 og Mathias Hansen. Niels og Lisbeth har 3 børn:

1. Anneline Bergmann Andreasen, født 31. januar 1993. Konfirmeret 2007.
2. Jacob Bergmann Andreasen, født 6. februar 1995. Konfirmeret 2009.
3. Jonas Bergmann Andreasen, født 29. december 1998.
Niels og Lisbeth boede tidligere Sdr. Farup Vej 38 og Vester Bjergvej 2. Niels driver slægtsgården videre og Lisbeth startede i september 2000 egen frisørsalon, ”Salon Hårmagi”.

UgeAvisen 5. september 2000. MAGI FOR HÅRET. VESTER VEDSTED. Salon Hårmagi åbner i Vester Vedsted den 11. september. Lørdag den 9. september byder Lisbeth Andreasen kommende kunder, kolleger, venner og familie til en uformel reception i lokalerne på Sdr. Kirkevej i Vester Vedsted. Lisbeth Andreasen er uddannet ved Young Hair i Ribe og har efterfølgende arbejdet i saloner i Esbjerg. Lisbeth håber, at mange vil møde op til et par hyggelige timer mellem kl. 14 og 16.

UgeAvisen 24. februar 2009. Forpagtning i udbud Sdr. Kirkevej 19, 6760 Ribe. Herved udbydes 74,86 ha. jord inkl. betalingsrettigheder til forpagtning fra ejendommen beliggende Sdr. Kirkevej 19, Ribe. Der medfølger i alt 64,85 alm. betalingsrettigheder samt 9,61 perm. Græs rettigheder. Der er MVJ tilsagn på 43,43,ha. frem til 31.08.2010. Der medfølger ligeledes vandingstilladelse fra 2 boringer på i alt 42.0000 m3 dækkende 60 ha. Jorden udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2009. Der ønskes skriftlig tilbud på særskilt tilbudsblanket. Det præciseres, at udlejer forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de indkomne tilbud, herunder ret til at forkaste dem alle. Alle tilbud skal være indleveret til Landbogruppen Jysk, Nordre Boulevard 100, 6800 Varde, senest den 20. marts 2009 kl. 10.00. Mærk kuverten ”Sdr. Kirkevej”

Sdr. Kirkevej 20. Præstegården

V. VEDSTED

PRÆSTEEMBEDE

SVEND B. TROELSEN 1455-1929

BJARNE SØRENSEN 1929-2002

20. august 1997, 12:56:56

 

Der har været sognepræster ved kirken i V. Vedsted fra ældgammel tid, og disse har boet på en præstegård, som har ligget i landsbyen i nærheden af kirken.

 

I 1455 annekterede biskoppen i Ribe V. Vedsted kirke til Ribe Domkapitel for at denne skulle få flere fælles indtægter. Sognepræsten hed på dette tidspunkt Peder Jensen og han blev i 1459 provst i Jelling syssel, så tilslutningen til Ribe Domkapitel fandt først sted på dette tidspunkt.

 

Der blev nu sluttet en overenskomst med en bonde i V. Vedsted ved navn Las Andersen, som nu fik overladt præstegårdens bygninger som ejendom mod at holde dem i god stand. Præstegårdens jorder forpagtede han mod en årlig afgift på 10 ørtug korn. Embedet i V. Vedsted blev nu bestyret af en kapellan, der blev lønnet af Domkapitlet. Der boede fra omkring 1460 og frem til 1739 ingen præst i V. Vedsted. Efter reformationen var den første som fik del i indtægterne fra V. Vedsted kirke skolemester og rektor, Jens Tullesen, der tidligere havde været sognepræst ved Skt. Hans kirke i Ribe. Efter ham fulgte Frands Klausen Berg, som i 1540 blev forflyttet til København. Efter Frands Bergs forflyttelse blev V. Vedsted sognekald tillagt Læsemesteren i Ribe. Læsemesteren var en slags professor, der holdt theologiske forelæsninger for kanniker og andre forstandige borgere. Disse forelæsninger blev holdt på latin. Denne indstilling blev af kongen stadfæstet 22. maj 1555.

 

Disse præster som nu overtog sognekaldet i V. Vedsted boede ikke i præstegården, men kørte frem og tilbage samme dag eller overnattede måske i præstegården. Denne var stadig bortforpagtet til en bonde. Dette betød nu at kaldet i V. Vedsted blev betjent af betydelige og lærde præster. Fra 1555 og til 1738 kom præsterne fra Ribe og boede ikke på præstegården i sognet. Her følger nu de præster som betjente V. Vedsted sognekald.

PRÆSTER FRA RIBE.

Frands Klausen Berg.

?-1546

Han var søn af billedskærer Klaus Berg fra Odense og var i nogle år sognepræst ved Ribe og Vester Vedsted kirke. Frands Klausen Berg blev i 1546 forflyttet til København og blev senere biskop i Norge.

Jens Knudsen Holm.

1546-1555

Præst i V. Vedsted 1546 – 1555. Han studerede i Wittenberg 1542 – 1546. Han blev gift med Karen Sørensdatter og de fik i ihvertfald 4 døtre og to sønner. En datter Anna Jensdatter blev gift med Peder Jensen Hegelund, der senere blev præst i V. Vedsted og endelig biskop i Ribe. Jens Knudsen Holm døde 17. marts 1568. Han var da læsemester i Ribe.

20. juli 1998, 14:27:54

 

Hans Laugesen.

1555-1569

Præst i V. Vedsted 1555 – 1569. Han blev født i Ribe 31. januar 1530 som søn af rådmand Lauge Steffensen og hans moder var Mette Kristensdatter fra Varde. Han studerede først i København og senere i Wittenberg, hvor han blev magister 1555. Han blev gift 1557 med Hans Tavsens datter, Dorothea Hansdatter Tausen, der var født i 1531 og fik med hende tre børn. Af dem kendes datteren:

 

1. Mette Hansdatter, født i V. Vedsted 6. februar 1561. Hun blev gift 20. august 1581 i Ribe Domkirke med enkemand Anders Sørensen Vedel. Brylluppet blev holdt på Ribe Rådhus. Blandt gæsterne var hendes mands ungdomsven Tycho Brahe. Mette Hansdatter og Anders Sørensen Vedel fik 9 børn:
· 1. Maren Andersdatter Vedel, født 1582.

· 2. Lauge Andersen Vedel, født 1583.

· 3. Anne Andersdatter Vedel, født 1585. Hun blev senere gift med Bertel Struck.

· 4. Zidsel Andersdatter Vedel, født 1586. Hun blev senere gift med Povel Mortensen. Biskop i Lund.

· 5. Søren Anderen Vedel, født 1587. Han blev senere præst i Ribe Domkirke og gift med Susanna Pedersdatter.

· 6. Hans Andersen Vedel, født 1588. Død samme år.

· 7. Hans Andersen Tausanus, født 1590.

· 8. Lauge Andersen Vedel, født 1592. Han blev senere præst ved St. Catharinæ i Ribe.

· 9. Hans Andersen Vedel. Han blev senere præst i Burlev.

 

Se http://www.loegstrup.net/CLP/per02538.htm#0 og http://da.wikipedia.org/wiki/Hans_Laugesen

http://ahrenkiels.dk/toldsted/per03403.htm#0

 

Anders Sørensen Vedel døde i 1616. Mette Hansdatter døde i Ribe 27. december 1633, 71 år gammel.

 

Et brev fra Mette Hansdatter Laugesen til hendes søn, Søren Andersen Vedel, er bevaret (ingen dato): ”Kære Søn, Jeg har modtaget din sidste skrivelse, som du sendte mig den 25. maj, og erfarer, at du er kommet i gang med dit studium og er Gud ske lov og evig ære kommer på det sted, hvor du og dine lige kunne øves i Guds sande frygt og påkaldelse, tidlig og silde, hvilket er mig meget kært at høre, og du kan ikke vise mig mere godt end at du frygter Gud og skikker dig ærlig og vel med alle og flyer ondt selskab og drukkenskab, og for Guds skyld, vær flittig med dit studium og din lærdom, for at til sin tid måtte end med Guds hjælp blive min alderdoms støtte.

 

Hans Laugesen var læsemester i Ribe, men blev 1669 valgt til biskop i Ribe stift. Han varetog med stor omhu kirkens og skolens tarv. Han døde 16. august 1594, 64 år gammel. Dorothea Hansdatter Tausen døde 15. april 1601 i Ribe.

 

Gravsten i Ribe domkirke: M. Johannis Lagonis, Episcopi. Salig M. Hans Laugesen fordom læsemester i den hellige script her i Riber domkirke XIV år, siden canick samme steds, og biscop over Riber stift XXV år, hensof udi Herren her udi sin fødeby den den XVI augusti, år MDXCIV, udi han alders LXV år. Hans hustru Dorothe S. M. Hans Tausens fordom biscop her i Ribe hans datter. Med hvilcken hand lefde i egteskaf XXXVIII år. Døde i hendis alders LXIII år, den XV. Dag Aprillis, år MDCI. Deres sjæle hviler hos Gud. Legomerne under denne sten.

Laurids Ægidiussen.

1569-1580

Præst i V. Vedsted 1569 – 1580. Han var født 9. august 1531 i Billum præstegård som søn af sognepræsten Ægidius Christensen. Han var student fra Ribe domskole. Han studerede i Wittenberg i 1559. Han blev skolemester i Ribe 1561 skønt han endnu ikke var magister. Han rejste anden gang til Wittenberg, hvor han blev magister 1566. Han vendte samme år tilbage til Ribe, hvor han blev gift med Sofia Iversdatter. I 1667 blev han påny skolemester og derefter i 1569 sognepræst i V. Vedsted. I 1560 blev han sognepræst ved Sct. Catharinæ kirke. Hans kone Sofia døde 1591, og han blev gift anden gang med Marine Laugesdatter, der var enke efter Peder Mortensen Hegelund. I 1596 blev han ramt af apopleksi og mistede evnen til at kunne tale. Han måtte afstå sit kald og døde 16. september 1597.

Peder Jensen Hegelund.

1580-1588

Præst i V. Vedsted 1580 – 1588. Han blev født 9. juni 1542 i Ribe som søn af borgmester Jens Christensen Hegelund og Anne Pedersdatter. I 1561 blev han immatrikuleret ved Københavns universitet. Han studerede to år i Leipzig og tre år i Wittenberg. Han tog der magistergraden og kom hjem til Ribe, hvor han i 1569 blev skolemester. I 1580 blev han præst i V. Vedsted, men i 1588 blev han sognepræst ved Domkirken. Endelig blev han i 1595 biskop i Ribe stift.

 

Han var gift tre gange. Han blev gift første gang 11. november 1571 med Anne Jensdatter Holm, født ca. 1554 som datter af den første rektor i Ribe efter reformationen, Jens Knudsen Holm og Karen Sørensdatter. Anne Jensdatter Holm døde i barselsseng 27. juli 1573 efter at have født en søn, Jens, der voksede op ret svagelig og døde 3½ år gammel.

 

Peder Jensen Hegelund blev gift anden gang 26. juni 1580 med Margrethe Jørgensdatter, der var født i Tønder 13. juni 1562. I dette ægteskab fødtes 7 børn, deriblandt Mariein Pedersdatter, der blev gift med Poul Hansen Anchersen. Hans anden kone Margrethe døde 22. juli 1591 af ”sprinkelsyge” (antagelig plettyfus). Han blev gift tredie gang 27. januar 1594 med Anne Andersdatter Klyne, der var født 21. oktober 1575 og datter af Rådmand i Ribe Anders Sørensen Klyn og Kirsten Lauridsdatter, og i dette ægteskab fødtes 9 børn.

 

Peder Jensen Hegelund er bekendt for sine almanakker, i hvilke han nedskrev personlige begivenheder, som også giver et billede af datidens Ribe. (Udgivet af Bue Kaae, lektor i Esbjerg.) Disse almanakker er en hovedkilde til Ribes historie, idet ikke blot private, men også offentlige begivenheder både i Ribe og i det øvrige land er noteret ned.

 

Peder Hegelund nærede stor forkærlighed for Philip Melanchton, der var foregangsmand i trosretningen ”Philipismen”. Denne blev efter Chr. IV´s tronbestigelse voldsomt angrebet af Peder Hegelunds tidligere højt elskede elev Hans Poulsen Reesen, hvilket menes at have været medvirkende til Hegelunds død. I Ribe Domkirkes sydlige korsfløj findes en indmuret gravsten over Biskop Hegelund og hans 3 hustruer.

 

I lange tider efter at han havde været præst i V. Vedsted fortaltes om Margrethe og magister Pejers. Han døde som biskop 18. februar 1614.

 

Se http://home19.inet.tele.dk/a-larsen/jeppehtm/n1890.htm

Niels Sørensen Glud.

1588-1595

Præst i V. Vedsted 1588 – 1595. Han var magister og læsemester. Han blev gift 1589 med Marine Pedersdatter, der var datter af borgmester i Ribe, Peder Mortensen Hegelund. Han fik med hende fire børn. Efter hendes død blev han i 1605 gift anden gang og nu med Hans Svanes enke, Maren Kristensdatter. I 1595 blev Niels Sørensen Glud præst ved Sct. Catharinæ kirke. Han døde 30. april 1623.

Iver Iversen Hemmet.

1596-1614

Præst i V. Vedsted 1596 – 1614. Han blev ordineret til præst i V. Vedsted 4. februar 1596. Han blev født 1564 i Hemmet sogn som søn af sognepræsten Iver Gregersen. Han antog navnet Hemmet efter landsbyen, hvor han var født. Landsbyen ligger øst for Ringkøbing fjord. Iver Hemmet gik på latinskolen i Ribe. Han blev senere magister og læsemester i Ribe. Han var i nogle år hos Tycho Brahe på Hven. Han blev gift med rådmand Peder Baggesens datter Karen Pedersdatter. De fik mindst 2 sønner og 1 datter. I 1614 blev Iver Iversen udnævnt til Biskop i Ribe stift.

Hans Olufsen.

1614-1623

Præst i V. Vedsted 1614 – 1623. Han var også magister og læsemester. Han var født i Odense 1579 og gift 1615 mod Anna Pedersdatter, der var datter af Peder Kristensen, de fik tre børn. Hans Olufsen blev i 1623 kaldet til sognepræst ved Sct. Catharinæ kirke. Han døde 28. april 1636.

Christen Nielsen Friis.

1623-1653

Præst i V. Vedsted 1623 – 1653. Han blev født 1584 i Ribe som søn af Niels Hansen Griisbæk og Kirsten Christensdatter. Faderen Niels Hansen kom fra Grisbæk i Vejrup sogn, men kom i tjeneste hos den senere borgmester, Laurids Thøgersen. Det gik godt, og han fik borgerskab i Ribe. Han kunne gifte sig 13. oktober 1617 med Kirsten Christensdatter, enke efter Christen Friis, borger i Ribe. Niels Hansen Grisbæk blev købmand i Ribe og fik to sønner, Hans og Christen. Disse to sønner rejste til København. En kom i købmandslære og Christen skulle studere. Christen Nielsen Friis afgik fra Københavns universitet 1603 og studerede både i Strassbourg og Basel. Han blev nu skolemester i Ribe og vandt stor agtelse. Han blev gift 13. oktober 1617 med Ingeborg Lauridsdatter, der var datter af borgmester Laurids Thøgersen. Hun døde 21. juli 1631 efter at have født ham 6 sønner og 4 døtre. Af dem kendes:

 

Se http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/o/u/Ingelise-Poulsen/GENE11-0019.html

og http://tom.brondsted.dk/genealogi/fridsch/1_4.php – http://www.olifanten.dk/total.web/per01014.htm

 

1. Kirsten Kristensdatter Friis, født 1618. Død 21. februar 1701 i Ribe. Begravet 1. marts i Sct. Cathrine. Gift med Jens Pedersen Brøndum, købmand i Ribe.
2. Laurids Christensen Friis, født 1619. Død 1659. Købmand i Ribe. Gift 1. gang 1649 med Else Jesdatter (1625-1653). Gift 2. gang 1656 med Vibeke Jensdatter (1638-1709). Borger, rådmand og købmand i Ribe. Fik huset i Storegades nørreside, som farfaderen havde ladet bygge. Havde flere børn, hvoriblandt Maren, som blev gift med den lærde Peder Terpager.
3. Ingeborg Friis, født ca. 1620. Død 10. marts 1703 i Ribe. Gift 1647 med Morten Larsen Hillerup, borgmester (-1676). Borgmester i Ribe. Som borgmester forsøgte hendes mand at afværge hekseprocessen mod Maren Spliid. Stor efterslægt med navnet Friis, f.eks. professor i historie Aage Friis. En stor gren lever som lærere og landmænd i egnen mellem Ribe og Varde.
4. Maren Kristensdatter Friis, født 22. maj 1621 i Ribe. Død 1689. Gift 27. august 1654 i Ribe med Rasmus Clausen Hammer præst (1620-1658). Sognepræst i V. Vedsted.
5. Niels Kristensen Friis, født ca. 1622. Død 1654. Blev 1652 præst i Hygum ved Rødding, men tog sin død 1654 over et ægteskabsløfte, som han havde måttet give formandens enke.

1625 blev han uheldigt indblandet i en temmelig alvorlig sag. En fætter til ham, Jens Andersen, havde under et klammeri dræbt sin broder Hans. Vidnerne hævdede, at det var sket i selvforsvar, og tovsmændene (nævningerne) svor ham “til sin fred”. Men så viste det sig, at Kristen Friis havde påvirket tovsmændene stærkt til fordel for Jens, så sagen måtte genoptages. Friis dømtes til at betale 75 rdl., og Jens dømtes fredløs, han flygtede fra byen og døde i udlændighed.

1630 finder vi Kristen Friis som en af de højeste bidragydere til den frivillige fattigkasse; han tegnede sig for 30 rdl. årligt. 1640 blev han kannik, hvilket jo yderligere forøgede hans indtægter. Desuden kunne han også handle; han ses at have udført 40-50 okser årligt. 1650 købte han sin fars hus på Storegade af sin bror Hans’ arvinger. Han døde christeligen 2. marts 1653, 69 år gammel og blev begravet i domkirken hvor hans ligsten findes i nordre sideskib.

Det var mens Christen Friis var præst i V. Vedsted at stormfloden 1634 nedslog præstegården i V. Vedsted, som han lod genopbygge.

 

JydskeVestkysten 23. januar 2001. EFTERTANKE. Johanne Slot, hjælpepræst Ribe Stift. Når man går på opdagelse i Ribe Domkirke, kan gravstenene fortælle os noget om byens historie. Når man for eksempel kommer til Christen Nielsen Friis´ gravsten, så ser man, hvor tæt livet i byen har været bundet sammen med domkirken. På gravstenen står der ”Christen Nielsen Friis, rektor i Ribe skole i ti år, lektor i Ribe og sognepræst i Vester Vedsted kirke 30 år, og kannik i Ribe kapitel i 13 år, døde den 2. marts 1653 i hans alders 69. år.” Christen var søn af rådmand Niels Grisbæk i Ribe. Han læste ved Københavns Universitet i Strassburg og Basel. Han kommer tilbage til Ribe i 1614 og bliver udnævnt som skolemester. Senere avancerer han til lektor ved latinskolen. Han forbedrer skoleuddannelsen i Ribe, så man får et rigtigt gymnasium. Samtidig med er han præst. Han bliver kannik ved domkirken, hvilket kan betragtes som en slags legat. Til gengæld bliver han så præst i Vester Vedsted. Han bliver boende i Ribe og skal ride derud for at holde gudstjenester og kirkelige handlinger. Han er på én gang præst og skolemand, og hans interesse ligger nok mest i skolearbejdet. Det ser ud som en fin karriere, og der er da ingen tvivl om, at han har levet på samfundets solside. Alligevel kan man ane, at livet dengang ikke har været så let endda. For det første har han levet i en tid, hvor der skete meget i byen. Under Torstensonkrigene blev byen besat og brandbeskattet 1643-45. Før den tid var det hekseprocesserne, der hjemsøgte byen. Og tilbage i 1634 led byen under den største oversvømmelse i historisk tid. Christen Friis har følt, at han levede i historiens brændpunkt. Selv levede han heller ikke på sikker afstand af verden. Han var indblandet i en drabssag men klarede frisag. Hans kone døde som 39-årig i 1631 efter at have bragt seks sønner og fire døtre til verden. Den solide gravsten, som den dag i dag kan ses over Christen Nielsen Friis, er garant for, at her ligger en agtet borger begravet, men hans liv har været mere omtumlet og svært end stenen lader ane.

9. december 1998, 07:42:00

 

Rasmus Clausen Hammer.

1653-1658

Præst i V. Vedsted 1653 – 1658. Han blev født 1620 i Middelfart som søn af borgmester, Claus Hammer. Han blev student i Odense og han blev magister 1649. Han blev 4. marts 1653 kaldet til læsemester i Ribe, og overtog da kaldet i V. Vedsted. Han blev gift 27. august 1954 med Maren Kristensdatter Friis, datter af forrige præst, Christen Nielsen Friis. Han døde 1658 efter kun fem år som præst i V. Vedsted.

Christen Lauritsen Aagaard.

1658-1664

Præst i V. Vedsted 1658 – 1664. Han var født 28. januar 1616 som præstesøn fra Viborg. Han var student fra Viborg 1635 med udmærket vidnesbyrd. Han studerede ved universitetet i København og blev magister i 1647. Han var kapellan ved Viborg domkirke i to år. Christen Aagård blev 17. december 1658 valgt til læsemester i Ribe og 10. februar 1659 ordineret som præst i V. Vedsted. Han blev gift 28. august 1653 med Søren Andersens yngste datter Mette Sørensdatter Vedel. Hun var født i Ribe i 1632. Med hende fik han 5 børn, 4 sønner og en datter. Af dem kendes:

 

· 1. Søren Christensen Aagard, født 14. juli 1654. Han var præst på Rømø 1677-1693. Død i Ribe 13. juli 1693, 48 år gammel.

· 2. Laurits Christensen Aagaard, født 16. januar 1656.

· 3. Anders Christensen Aagaard, født 1657.

· 4. Niels Christensen Aagaard, født 1658.

· 5. Susanne Christensen Aagaard, født 1661.

 

Se http://www.geocities.com/5640.geo/efterchrnielsen.html

 

Christen Lauritsen Aagaard var en lærd, klog og forstandig mand. Han døjede meget under krigen mod svenskerne og døde 5. februar 1664, 48 år gammel i sin gerning som præst og læsemester. Mette Sørensdatter Vedel døde 15. marts 1698.

Gregers Christensen.

1664-1664

Præst i V. Vedsted 1664 -1664. Han var født i Lemvig og blev kaldet som læsemester 19. februar 1664 og med denne stilling også sognekaldet i V. Vedsted, men han nåede aldrig at tiltræde embedet. Død i København 1664.

Anders Christensen Bording.

1664-1665

Præst i V. Vedsted 1664 – 1665. Han blev født i Ribe 21. februar 1619 i Sønderportsgade ved Rådhusets bagside som søn af medikus og ærkedegn Christen Lauritsen Bording og Ingeborg Andersdatter Klyne. Han blev student i Ribe 1637 og magister i Sorø 1653. Han blev i 1664 udnævnt til læsemester i Ribe og da embedet som sognepræst i V. Vedsted fulgte med denne stilling måtte han også overtage denne. Han følte dog, at han ikke var øvet i dette embede og opgav præsteembedet og flyttede til København. Her skrev han et blad, “Den danske Mercurius”. Dette var en imponerende præstation. Han døde 1677. Se beskrivelsen fra Dansk Litteraturhistorie”: Anders Bording”.

Hans Frandsen Rosenberg.

1665-1687

Præst i V. Vedsted 1665 – 1687. Han blev født 8. september 1627 i Lund som søn af Frants Nielsen Rosenberg og Anna Hansdatter. Frants Rosenberg var da kapellan ved Lund domkirke. Han blev læsemester i 1665 og indsat i embedet i V. Vedsted 15. maj 1665 af hans svigerfader biskop Peder Jensen Kragelund. Det er denne dag at kirkebogen for V. Vedsted sogn begynder. Hans Frandsen Rosenberg blev gift 1661 med Dorothea Pedersdatter Kragelund, født 1641 i Fårevejle. Hendes fader, Peder Jensen Kragelund blev senere Biskop i Ribe. Hans Frandsen Rosenberg var en dygtig, from lærd og retskaffen mand. Han døde i sin gerning 15. oktober 1787, 60 år gammel. Der fødtes i hans ægteskab 3 sønner og 3 døtre.

Peder Nielsen Terpager.

1687-1738

Præst i V. Vedsted 1687 – 1738. Han blev født 22. maj 1654 som søn af købmand og rådmand, Niels Pedersen Terpager og Maren Rasmusdatter Harboe. Han blev student i Ribe 1674, magister 11. juni 1677. Han blev medhjælper i lektoratet 1684 og endelig Læsemester 1687. Han blev gift 15. november 1681 med Maren Lauritsdatter Friis født 1657. Hun var datter af Laurits Christensen Friis og Vibekke Jensdatter. Peder Terpager fik i sit ægteskab 11 børn. Heraf kendes:

 

Lars Terpager, født 28. februar 1684.

 

Se http://www.familytreelegends.com/trees/kjartan/1/data/5168

 

Han var præst i V. Vedsted i 50 år. Han kaldes også Ribe bys historiker. Han skrev “Ripæ Cimbricæ” et meget vigtigt kildeskrift bygget på utrykte kilder. Det blev sendt til trykkeriet i København, hvor det gik til grunde ved denne bys brand 1728. Den gamle Peder Terpager, der nu var 74 år gik i gang med et nyt manuskript, som udkom i 1726 under navnet “Ripæ Cimbricæ”. Dette var skrevet på latin. Peder Terpager var et lystigt og vittigt menneske og her er en af hans historier. Hans gode ven Søren Seerop, der også var præst og på samme alder som Terpager skulle en dag løbe om kap. De var begge omkring 80 år. Terpager blev bagefter og sagde til Søren Seerup: “Ja, vent til du bliver på min alder, så lærer du nok at tage den med ro”. Terpager var 5 dage ældre.

 

Se http://www.adl.dk/adl_pub/pg/cv/AsciiPgVaerk2.xsql?nnoc=&p_udg_id=231&p_vaerk_id=7810

 

Peder Nielsen Terpager var præst i V. Vedsted i 50 år, og det må have sat sit præg på sognet selv om han boede i Ribe. Han døde 5. januar 1738, 85 år gammel. Han var den sidste af de såkaldte lærde præster ved V. Vedsted sognekald. Alle præsterne siden 1555 havde taget magistergrad og havde været læsemester i Ribe. Se ”V. Vedsted 1966”.

Økonomiske forhold efter stormfloden 1634.

V. Vedsted præstegård 1634 – 1738.

 

Rigtig fortegnelse på V. Vedsted præstegård og sognets tilstand samt kaldets indkomst efter den specification mig blev sendt forleden d. 18. august 1709. Præstegårdens græsning, bygning, kornsæd o.s.v.. Grunden består af 2 ottinger (ca. 106 tdr. land), som præstegården haver i agre og eng lige med andre halvgårds mænd deri byen uden forskel i bygninger består af 3 huse.

 

Salshuset ned i skorsten og lerbageovn udi (beboelse) 14 fag.

Østerlade med port udi 13 fag.

Sønderlade med port og tørvehus 15 fag.

 

Der den forrige præstegaard, som stod på en anden og lav sted, man i den store flod anno 1634 var nedfalden, haver den daværende sognepræst mag. Christen Friis opbygt og sat den bygning. som nu står efter sin andel på den høj ved kirkegården og siden har efterkommere den ene efter den anden antaget præstegården ved lovlig side efter deres brug holdt husene ved magt.

 

· 3. Kornsæd til præstegården. Rug 4 tdr., byg 4 tdr., havre 2 tdr., boghvede ½ tdr.

· 4. Høbjergning består at mærsk og kjærhø være imellem 18 og 20 læs. Kjærhø af Bjørnekær mellem 8 og 12 læs. undertiden i våde åringer kan intet deraf bekommes. Præstegårdens part er den ringeste fragroet med riis.

· 5. Græsningen til præstegården, som til andre halve gårde der i byen efter bymændenes ligning og grandebrev. 8 kreaturer, 4 heste, 8 får.

· 6. Præstegårdens kvæg er nu 4 køer, 1 tredieårs stud, 4 ungnød, 7 får, 4 heste, 2 føl.

· 7. Tørveskær. Sandagtige tørv. Haver dog til daglig brug egen heede med gode tørv til at bage og brygge ved ellers må de købe fra andre egne.

· 9. Fiskeri. Intet

 

Sognet består af 2 byer, Vedsted og Farup, og noget lidet i Uder Bierum. I almindelighed består af 18 gårde 2 ottinger, 19 toftegods, 5 lansbohler har kun kålgarde. Præsten har ingen landbohler som tilhører ham. Præstens og degnens visse indkomster. Præstens visse indkomst. I tiende af korn anno 1707 var: 2½ skp rug, 2½ skp byg og 1 skp havre af hver otting.

 

Tiende Kongl. Mayst. anpart korntiende mine for form. Og jeg nydt i 70 år af Høy. Kongel. nåde mog liderlig anpart årligen til amtsstuen:

 

· 2. Påskeæg gives 10 stk. af hver otting.

· 3. Smørbør da gives 1 smør. 2 mark smør af hver ko, som giver mælk. En ost liden eller stor, ringe eller god af hver mand som haver kør.

· 4. Et brød af hver otting. Afgift deraf haver, de tvende parter, degnen den tredie. Udgift til samme smør.

 

Præsten giver: 1 tønde sigtet rugmel i kagen. 1 tønde god Riber øl. Hvede kouringer for 2 mark danske.

 

Ingen afgift gives af kaldet anden som andre i Haderslevhus amt. Til besværligheder henhører den besværlige rejse til kaldet og den store skade der har været, formedelst havets oversvømmelse af hus og brønde.

 

2. Degnens visse indkomst i degnedømmet hører til skolen, hvor anden lektiehører nyder det. Han holder en supstitut, som han betaler for sin tjeneste og opvartning i kirken. Indkomsten er en trediedel af ovenmeldte smørbør. Der gives 1 fjerding øl og kringeler. Julerenter 1 skip byg, en gåsefjerding, 2 brød af hver toftmand og hver halvegård.

 

V. Vedsted 25. august Anno 1709. Peder Terpager

 

Lektor Theologia i Ribe.

 

Jeg haver tjenere i Sdr. Farup, som ere Niels Nissen nu som bor på min stavn. Thomas Mortensen som bor på Rantzowisisk stavn. En otting som tilsammen skylder årlig 24 skilling. Peder Jensen en forbedelse eller landboel. Disse mine tjenere som en del andre synden Ribe høre til Capitlet hvorfra de er givne i år 1555.

FORPAGTERE AF PRÆSTEGÅRDEN

Den første kendte forpagter i præstegården var:

 

Las Andersen.

1455

I 1455 blev der som nævnt i indledningen sluttet en overenskomst med en bonde i V. Vedsted ved navn Las Andersen, som nu fik overladt præstegårdens bygninger som ejendom mod at holde dem i god stand. Præstegårdens jorder forpagtede han mod en årlig afgift på 10 ørtug korn. I en periode på over 200 år kendes forpagterne ikke, idet der ikke eksisterer skriftlige kilder om dem. Først da kirkebogen bliver indført fra 15. maj 1665 dukker de frem.

Niels Andersen.

-ca. 1678
Der vides ikke meget om denne mand andet end han fik 2 sønner:

· 1. Anders Nielsen. Han er formentlig søn af Niels Andersen. Han fik gården efter faderen.
· 2. Las Nielsen, født 1661. Han fik gården efter broderen.

Anders Nielsen.

ca. 1678-ca. 1686

Præsten Hans Frandsen Rosenberg skriver i kirkebogen: “Den 12. maj 1678 viet Anders Nielsen og Bodel Nielsdatter i min præstegaard”. Der kendes ikke noget til Anders og Bodels fødedato. De fik følgende børn:

 

· 1. Anne Andersdatter, født 4. maj 1679.

· 2. Dorothe Andersdatter, født 2. februar 1681.

· 3. Niels Andersen, født 14. oktober 1683.

· 4. Clemmend Andersen, født 14. oktober 1683. En tvilling.

 

Der kendes ikke noget til Anders Nielsen og Bodel Nielsdatters videre skæbne. De næste forpagter i præstegården blev:

Las Nielsen.

ca. 1686-1707

Her skriver præsten Hans Frandsen Rosenberg i kirkebogen: “Den 16. maj 1686 viet Niels Andersens søn, Las Nielsen med Karen Hansdatter. De skal bo i min præstegaard”. Han var født i V. Vedsted præstegård 1661 og søn af de daværende forpagter, Niels Andersen. Præsten boede dengang i Ribe, og præstegården var bortforpagtet. Las Nielsen var i 1686 blevet gift med Karen Hansdatter, der var født 1664. Las Nielsen havde først forpagtet præstegården, men i 1707 fæstede han så Gammeljord, Sdr. Kirkevej 19. I hans ægteskab med Karen Hansdatter fødtes 6 børn, de 5 første i præstegården. Børnene var:

 

· 1. Anders Lassen, født 24. marts 1687. Han overtog senere Gammeljord, Sdr. Kirkevej 19.

· 2. Hans Lassen, født 1. december 1689. Han tilgiftede sig gården, Okholmvej 3.

· 3. Anne Lasdatter, født 24. januar 1693. Hun døde som spæd.

· 4. Bodil Lasdatter, født 22. oktober 1697. Gift 1724 med Thomas Nielsen Puggaard, Sdr. Farup Vej 38. Bosat i Ribe.

· 5. Niels Lassen, født 26. marts 1706. Død 2. marts 1708, knap 2 år gammel.

· 6. Anne Lasdatter, født 2. december 1708 og død 30. april 1709.

 

I 1707 overtog Las Nielsen gården Gammeljord, Sdr. Kirkevej 19. Her døde Las Nielsen 9. maj 1732 som aftægtsmand på gården, 71 år gammel. Hans kone, Karen Hansdatter døde 17. juni 1740, 76 år gammel. Den ny forpagter på præstegården blev:

Jens Pedersen.

1707-1738

Jens Pedersen blev gift 18. september 1707 i Roager kirke med Ingeborg Truelsdatter, født ca. 1675 i Roager. Deres børn:

 

· 1. Peder Jensen, født 21. maj 1708

· 2. Truels Jensen, født 28. marts 1710. Blev gift med Mette Jesdatter. Se Sdr. Kirkevej 7.

· 3. Niels Jensen, født 5. marts 1712. Boede i præstegården i 1737.

· 4. Wibecke Jensdatter, født 4. december 1714. Hun boede i præstegården i 1736. Blev gift med Peder Truelsen, Mandøvej 20.

· 5. Mette Marie Jensdatter, født 8. november 1717. Hun døde ugift 23. marts 1791, 73 år gammel.

· 6. Maren Jensdatter, født 2. januar 1720. Hun døde ugift 20. februar 1802, 82 år gammel.

 

Ingeborg Truelsdatter døde 6. september 1751, 76 år gammel. Familien Jens Pedersen boede i præstegården frem til 1738, da præsten Jens Wilhelmsen Høhne overtog den.

PRÆSTER DER BOR I PRÆSTEGÅRDEN.

7. februar 1999, 15:33:38

 

I 1738 blev der bygget en ny præstegård i V. Vedsted og den gamle blev nedrevet. Den sidste bonde, der havde præstegården i forpagtning var Jens Pedersen. Fra nu af boede sognepræsten på gården i V. Vedsted og skulle drive landbrug. Den første præst der boede i V. Vedsted var:

 

Jens Vilhelmsen Høhne.

1738-1773

 

Præst i V. Vedsted 1738 – 1773. Han blev født i Odense 2. januar 1700*) som søn at Vilhelm Høhne og Anna Cathrine Franch. Jens Høhne var student fra Odense 1727, og kapellan 1731. Han blev gift i Hviding kirke ned Anna Kirstine Clemensdatter, født 1711 i Hviding. Hun var datter af sognepræsten i Hviding, Clemen Jørgensen Fog, der var søn af Jørgen Lauritsen Fog og Elisabeth Hegelund. Jørgen Fog var præst ved Sct. Catharinæ kirke i Ribe og magister 1631 – 1710.

 

*) 1706 iflg. http://www.vinbjerggaard.dk/php/individual.php?pid=I8929&ged=index

 

Clemen Jørgensen Fog var gift med Magdalene Wedel, der var datter af den tidligere præst i Hviding, Hans Thomsen Wedel. Clemen Fog var provst fra 1746 til 1752. Han fik i sit ægteskab 4 sønner og 7 døtre. Anna Kirstine var den næstældste af børnene. Clemen Fog flyttede i 1759 til V. Vedsted til Jens Høhne, der var gift med hans datter, Anne Kirstine. Fog døde i V. Vedsted 1763, men blev begravet inde i Hviding kirke. Jens Høhne var før han blev præst i V. Vedsted conrektor i Ribe og boede der. Der er sikkert også det ældste af hans børn født. (måske i Hviding ?)

 

Se http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=wernerbra&id=I26415

 

· 1. Cathrine Malene Høhne, født 25. april 1739. Ved hendes dåb var der faddere blandt næsten alle omegnens præster og deres hustruer.

· 2. Clemen Wilhelm Høhne, født 19. juni 1740. Han døde 11 dage efter 1. juli 1740.

· 3. Clemend Wilhelm Høhne, født 22. september 1742. Døbt af morfaderen Clemen Fog. Han døde 19. oktober 1743, 1 år gammel.

· 4. Else Marie Høhne, født 14. oktober 1745. Døde 17. januar 1746.

· 5. Dødfødt drengebarn, født 27. november 1746.

· 6. Christian Høhne, født 6. december 1748. Han blev faderens efterfølger som præst i V. Vedsted.

· 7. Marie Lisbeth Høhne, født 27. december 1751. Hun døde i V. Vedsted 24. september 1833, 81 år gammel.

· 8. Hans Jacob Høhne, født 5. juli 1753. Han døde 15. juli 1753, 10 dage gammel.

 

Alle disse børn fik Jens Høhne med sin hustru, Anna Kirstine Fog, med hvem han var gift, men da han blev gift i Hviding kirke, vides der intet om tidspunkt, da kirkebøgerne fra Hviding er forsvundet for tidsrummet 1706 – 1746. Anne Kirstine døde også i V. Vedsted, vel omkring 1760, men der vides intet om, hvor hun blev begravet. Jens Høhne blev gift anden gang mod Sofie Kirstine Müller, der var født ca. 1741. Hun døde i Ribe 13. januar 1805, 64 år gammel. Jens Vilhelmsen Høhne flyttede til Ribe efter sin præstegerning i V. Vedsted. Her døde han 8. februar 1779.

 

I april 1738 blev han ordineret som præst i V. Vedsted. Her blev Anna Kirstine og Jens Høhnes børn født.

 

Jens Høhne var ude for en arbejdsulykke i kirken. Se C. V Andreasens: ”Fra Ribe Amt 1925”.

 

Jens Høhne var pietist og var meget gode venner med biskop Brorson. Der blev holdt gudelige forsamlinger i præstegården, som ofte blev overværet af biskop Brorson. Skønt Høhne var ivrig for skolesagen, fik han ikke udrettet ret meget. Han var plaget af sygdom og tungsind og følte, at han var uskikket til at være noget for de vakte i sognet. Han henviste da disse til den herrnhutiske præst, Joakim Ewald i Hviding. Her var en præst, der i sine prædiker kunne give sin menighed noget at tænke på. Han talte med varme om synd og nåde. Der blev også holdt særlige møder i Hviding præstegård som blev overværet af mennesker fra egnen. Jens Høhne opfordrede da også folk fra V. Vedsted til at deltage i disse møder. Der var da omkring en snes vakte som deltog i disse møder i Hviding præstegaard.

 

Joakim Ewald følte sig tæt tilknyttet herrnhutterne i Kristiansfeld, og to af hans sønner gik også på skole i Kristansfeld. Da han blev gammel flyttede han også til denne by. Han blev 100 år og ligger begravet på Guds Ageren i Kristiansfeld. Jens Høhnes efterfølger på embedet i V. Vedsted blev sønnen:

Christian Høhne.

1773-1794

Præst i V. Vedsted 1773 – 1794. Han blev født i V. Vedsted 6. december 1748. Student i Ribe 1767 og kapellan 1770. Han blev gift første gang 1. december 1775 i Kolding med Magdalene Cathrine Frich, der var født 19. juni 1756 i Kolding. Børnene i ægteskabet mellem Christian Høhne og Magdalene Cathrine var følgende:

 

· 1. Jens Carsten Frich, født 1. februar 1777. Han blev præst i Ikast.

· 2. Anne Dorthea Frich, født 8. februar 1778. Hun døde 25. marts 1778.

· 3. Anne Dorthea Frich, født 20. marts 1779. Hun blev gift 31. juli 1807 med Christian Ludvig Rasmussen, født 1783. Han var apoteker i Ærøskøbing, De fik 2 sønner og 1 datter. Anne Dorthea Frich Høhne døde 6. august 1849, 70 år gammel. Christian Ludvig Rasmussen døde 14. februar 1849. Se: http://grove-rasmussen.org/history/dybdal.html

· 4. Anne Christine Frich, født 16. maj 1780

· 5. Ulrich Frich, født 25. september 1781. Han døde 26. august 1783.

· 6. Niels Müller Frich, født 16. januar 1783.

· 7. Ulderika Frich, født 1. maj 1786.

· 8. Charoline Frich, født 5. september 1787. Hun døde 5. april ??

· 9. Magdalene Cathrine Frich, født 5. februar 1788.

 

Efter at have født det sidste barn døde Magdalene Cathrine Frich den 21. februar 1788. Hun blev knap 32 år gammel. Den 4. september 1789 blev Christian Høhne gift for anden gang og nu med Margrethe Wandel Blangsted fra Rødding. Hun var født 15. oktober 1749 og døde 3. juli 1813. Der blev født 2 børn i hendes ægteskab med Christian Høhne:

 

· 1. Marie Mathies Blangsted, født 14. juni 1790.

· 2. Andreas Frich Høhne, født 1. november 1792. Han blev senere præst i Roager.

 

Christian Høhne var pietist som sin fader og blev redskab til sjæles omvendelse. Der var i 1778 mindst 90 troende sjæle i sognet. Hans unge kone, Magdalene var ikke enig med, hun var meget jordisk at sind, og døde som et lykkeligt guds barn i barselseng. Hans anden kone, Margrethe, hvis fader, pastor Blangsted i Rødding var gode venner med brødremenigheden og kom sammen med Joakim Ewald fra Hviding. Høhne og Ewald hørte til blandt de ledende, da der stiftedes konvent for troende præster.

 

Christan Høhne døde efter længere tids svaghedden 19. januar 1794, 48 år gammel. Den næste præst i V. Vedsted blev:

Hans Jørgensen Bang.

1794-1804

Præst i V. Vedsted 1794 – 1804. Han var født 1728 i Bredsten som søn af sognepræst Jørgen Hansen Bang og Anne Mouritzdatter. Jørgen Hansen Bang blev senere præst i Dejbjerg – Hanning og her tilbragte Hans Jørgensen Bang sine drengeår. Han blev student fra Odense i 1748 og kapellan 1752 og blev derefter præst i Sdr. Omme.

 

Der skal dog her fortælles lidt om hans fader, Jørgen Hansen Bang, født 9. marts 1692 i N. Vilstrup. Han blev gift 1725 med Anne Mouritzdatter Høyer, født 1709. Jørgen Bang og Anna Mouritzdatter fik i deres ægteskab 14 børn:

 

· 1. Sophie Dorothea Jørgensdatter, født 1726. Hun blev gift mod Frederik Christian Friis, sognepræst i Hjarup – Vamdrup. Ingen børn. Sophie Dorothea Jørgensdatter døde 15. august 1758.

· 2. Hans Jørgensen Bang, født 1728. Han blev præst i V. Vedsted. Ingen børn.

· 3. Mourits Jørgensen Bang, født 1729 og død 1748 som dicipel ved Ribe latinskole.

· 4. Margrethe Cathrine Jørgensdatter Bang, født 24. oktober 1730 i Balle. Gift med Lorents Casparsen Buchholz, præst i Bredsten. Ingen børn. Margrethe Cathrine Jørgensdatter Bang døde 10. oktober 1782, 51 år gammel i Sønder Omme.

· 5. Kirsten Jørgensdatter Bang, født 27. april 1732 og død 22. januar 1740, 7 år gammel.

· 6. Olaf Jørgensen Bang, født 6. maj 1733. Han blev præst i Nepsager-Bjerge. Han blev gift 11. oktober 1771 med Marie Margrethe Langballe, født 1749 datter af sognepræst Nicolai Langballe og Karen Elisabeth Glud. De fik en datter:

· 1. Karen Elisabeth Bang, født 25. september 1772 i Nebsager.

Marie Margrethe Langballe døde 9. juni 1774. Olaf Bang blev gift 2. gang 1. marts 1775 i Frue kirke, Aarhus med Vita Elisabeth Kragh, født 25. marts 1753 i Understed, datter af sognepræst Laurits Kragh. De fik 3 børn:

· 1. Cathrine Marie Margrethe Christiane Bang, født 22. juni 1791 i Nebsager.

· 2. Anna Cathrine Claudine Bang, født 15. maj 1793. Død 30. april 1795 i Nebsager, knap 2 år gammel.

· 3. Peter Poulsen Bang, født 7. juni 1796 i Nebsager.

Olaf Bang blev studen fra Ribe Skole i 1752. 24. marts 1762 cand. theol. og 23. marts 1770 sognepræst i Nebsager og Bjerge. Olaf Bang døde 25. maj 1806 i Nebsager, 73 år gammel.

· 7. Offer Jørgensen Bang, født 6. august 1734. Han døde før maj 1738, 3 år gammel.

· 8. Jens Jørgensen Bang, født 2. november 1735 i Bredsten. Han blev gift 1784 med Anna Hedvig Holm, født 29. marts 1750 datter af sognepræst Peder Pedersen Holm. Ægteskabet var barnløst. Jens Jørgensen Bang blev præst i Dejbjerg – Hanning. Jens Jørgensen Bang døde 7. februar 1801 i Dejbjerg, 65 år gammel. Hans kone, Anna Hedvig Holm døde 21. maj 1827 i Ringkøbing, 77 år gammel.

· 9. Hertz Jørgensen Bang, født 28. marts 1737. Han døde 28. januar 1740, 2 år gammel.

· 10. Offer Jørgensen Bang, født 24. maj 1738 i Bredsten. Han blev sognepræst i Skibet. Gift 14. november 1780 med Johanne Marie Jesdatter. I dette ægteskab fødtes 7 børn:

· 1. Anne Mette Bang, født 11. oktober 1781. Hun boede senere hos farbroderen, Hans Jørgensen Bang i V. Vedsted. Her blev hun gift 1802 med Jef Hansen, Skoleallé 4, og de fik 10 børn.

· 2. Jørgen Bang, født 9. oktober 1782. Død samme år 3 uger gammel.

· 3. Jørgen Bang, født 15. december 1783. Han blev gift 10. juli 1813 med Maren Henriksdatter. De fik 3 børn. Jørgen Bang var gårdmand i N. Vilstrup. Her døde han 10. september 1823, 39 år gammel. Maren Henriksdatter levede endnu i 1872 her som aftægtskone.

· 11. Anne Johanne Jørgensdatter Bang, født 1739 og død 1740.

· 12. Hertz Jørgensen Bang, født 16. februar 1741 død 1745.

· 13. Christian Frederik Bang, født 14. marts 1742 i Bredsten. Han blev præst i Nr. Omme – Bregninge. Gift 10. juni 1785 i Glud med Anne Kirstine Høyer, født 13. februar 1746 datter af købmand Ditlev Høyer og Eleonore Kruse. De fik en datter:

· 1. Anna Eleonore Bang, født 2. juli 1787 i Skælskør. Hun blev gift 28. oktober 1815 med Ditlev Blangsted Pontoppidan. De fik 7 børn. Anna Eleonora Bang døde 7. januar 1869 i Ribe, 81 år gammel.

· 14. Anne Johanne Jørgensen Bang, født 23. maj 1745 og død 1748.

 

Se http://www.fortunecity.com/millennium/marble/99/1220.html

 

Jørgen Hansen Bangs kone døde 30. januar 1748 kort efter det sidst barns fødsel og han blev gift anden gang 22. oktober 1755 med Maren Mikkelsdatter Kolderup, født 2. marts 1727, Hun var datter af en bonde fra egnen. Med hende fik han 6 børn.

 

· 1. Anna Bang, født 16. august 1756 i Dejbjerg. Hun blev gift med Peter Hermansen Høyer.

· 2. Michel Bang, født 9. juli 1758 i Dejbjerg.

· 3. Mette Christine Bang, født 28. december 1760 i Dejbjerg.

· 4. Sophie Dorothea Bang, født 3. marts 1763 i Dejbjerg. Hun blev gift 8. juni 1792 i Dejbjerg med Niels Strandbygaard.

· 5. Marie Margrethe Bang, født 24. april 1765 i Dejbjerg.

· 6. Jørgen Hansen Bang, født 26. november 1767 i Dejbjerg. Han blev præst i V. Vedsted i 1804 og var altså halvbroder til Hans Jørgensen Bang.

 

Den gamle Jørgen Hansen Bang fik ialt i sine to ægteskaber 23 børn, hvilket er noget af en rekord. Mange døde som små. En del af børnene blev præst ligesom faderen, eller gift med præster. Dog en ting kendetegner denne præsteslægt og det er de få børn der blev født i næste slægtled. Præsterne i V. Vedsted fik ingen børn. Den gamle Jørgen Hansen Bang døde 11. august 1781, 89 år gammel. Hans kone Maren Mikkelsdatter Kolderup døde 10. juli 1809, 82 år gammel.

 

Nu Hans Jørgensen Bang præst i V. Vedsted fra 1794. Han blev gift 5. juli 1754 i Sdr. Omme med Maren Sophie Thomasdatter Wellejus. Der blev ikke født børn i deres ægteskab. Hun døde 1780. Så Hans Jørsensen Bang var enkemand da han kom til V. Vedsted. Han var i sine prædikener tilhænger af den mere ortodokse linie. Han gik hårdt ind for dyd og pligter. Han døde 28. februar 1806 om aftenen og blev begravet 7. marts 1806 på V. Vedsted kirkegard. Han blev 78 år gammel. Den næste præst i V. Vedsted blev:

9. december 1998, 07:42:00

 

Jørgen Hansen Bang.

1804-1838

Præst i V. Vedsted 1804 – 1838. Han var halvbroder til Hans Jørgensen Bang. Han blev født i Dejbjerg 28. november 1768 som søn af Jørgen Hansen Bang, og fik altså faderens navn. Han var 40 år yngre end sin halvbroder. Jørgen Bang var student fra Viborg 1786 og kapellan 1799. Han blev gift 24. maj 1805 med Marie Margrethe Cecilie Biering, der var født 9. august 1782 i Grimstrup. Hun var datter af sognepræst samme Sted, Johan Chr. Biering.

 

Jørgen Bang og Marie Margrethes ægteskab var barnløst. Hun døde i Ribe 30. juni 1872, efter at hendes mand var død som sognepræst i V. Vedsted 12. august 1838. Der fortælles om Jørgen Bang, at korsets forkyndelse savnedes i hans prædiken. Efter hans død blev stillingen som præst i V. Vedsted søgt af den unge præst i Alslev – Hostrup og han fik kaldet:

 

Se http://www.fortunecity.com/millennium/marble/99/1709.html

Nikolaj Laurentius Feilberg.

1838-1848

Præst i V. Vedsted 1838 – 1848. Han var født i København 27. juni 1806. Han var søn af Henning Frederik Feilberg, der var chef for nationalbankens lånefag 1771 – 1841. Moderen var Louise Brummer. Han blev student i 1823 og studerede teologi. Han blev forlovet allerede som 19årig med Conradine Caroline Antonette Købke. Hun var datter af Peter Berent Købke, der havde en indbringende bagerforretning i København.

 

Conradine Købke var ved forlovelsen kun 16 år gammel. Nikolaj Feilberg og Conradine blev gift i 1830 og han var da adjunkt ved Frederiksborg statsskole i Hillerød. Conradine var ofte meget syg efter at have født hendes første barn. Der var ved fødslen blevet brugt et kviksølvspræparat, og det kom hun til at lide under resten af livet.

 

Den 24. januar 1834 blev Feilberg udnævnt til præst i Alslev – Hostrup. Og det blev en stor forandring for familien Feilberg. De måtte nu flytte fra familien og vennerne i København og til det fattige Vestjylland.

 

En vigtig ændring i Feilbergs liv var, at han nu blev landmand, men også dette fik nu hans store interesse. Han købte også bøger, der handlede om landbrug. Det varede dog ikke længe før han ønskede at flytte, idet indtægterne var for små, og der var ret langt mellem kirkerne. Han søgte da kaldet i V. Vedsted, hvor der kun var en kirke. I 1838 begyndte han da sin præstegerning i V. Vedsted.

 

Her følte han sin præstegerning som et kald og ikke som en tvang. Han følte nu at her havde han hjemme. Kirken var overfyldt ved indsættelsen, og der kom flere fra andre sogne. Se C. V. Andreasens ”Fra Ribe Amt 1925”, ”V. Vedsted 1966” og Hans Jørgen Hansen Okholms ”Træk af Slægters Liv og mit Eget”.

 

Hans forgænger Jørgen Bang var udpræget rationalist og levede sammen med sin kone i et lykkeligt ægteskab, selv om hun led af rengøringsvanvid. Ellers blev befolkningen rost i høje toner, for at være mere oplyst end den sjællandske landbefolkning.

 

I 1847 tjente Peder Christian Jensen i præstegården. Han købte i 1855 Vester Bjergvej 8 og senere V. Vedsted Vej 145, hvor han blev den første bager i V. Vedsted. Se Kirsten Webers ”Fra Andrea Andersdatters piedestal”.

 

Feilberg kom hurtigt ind i den nationale konflikt. Han følte at embedsmændene svigtede, idet deres Korrespondance foregik på tysk selv om ingen i Befolkningen forstod et ord på tysk. Befolkningen var dog politisk passiv over for dette. Feilberg var landmand og det fortsatte han med fra tiden i Alslev, men her optog det ham knap så meget som tidligere. Jorden var her ikke så god som i Alslev, og lå 40 forskellig steder. Nikolaj L. Feilberg og Conradines børn:

 

· 1. Henning Frederik Feilberg, født 6. august 1831. Han var 7 år gammel da faderen blev præst i V. Vedsted. Han skildrer meget levende sin barndomstid i V. Vedsted og ”Jul i Præstegården”. Han tilegnede sig også almuens tankegang og sprog og udgav et værk: “Ordbog i jyske almuesmål”. Han skrev en række afhandlinger og udgivet følgende bøger: første bind af “Dansk Bondeliv” (1889), “En Kaargild” (1897), anden del af “Dansk Bondeliv” (1899), det store tobindsværk “Jul” (1904), hvori et afsnit beskriver Jul i V. Vedsted præstegård. Bringes sidst i denne beretning. “Bjærgtagen” (1910), de to rækker brev fra Canada, “De derovre” (1912) og “Hjemliv paa Prærien” (1917), “Sjæletro” (1914), “Skabelsessagn og Flodsagn” (1915), “Nissens historier” (1918) og “Giv aldrig tabt” (1918). Han var først præst i Mellemslesvig, men blev fordrevet af preusserne i 1864. Lærer i Odense. Senere præst i Brørup og sidst i Darum og Bramminge. Han blev gift 1860 med sin kusine Louise Anna von Nutzhorn. Han levede sine sidste 30 år i Askov. Død 1921. Se Axel Olrik og Hans Ellekildes ”H. F. Feilberg og Folkeminderne”.

Se også http://www.nomos-dk.dk/folket/olrelk_feilberg.htm

· 2. Peter Berend Feilberg, født 1835. Han tog præliminæreksamen i Ribe. Han studerede på Polyteknisk Læreanstalt, hvor han blev landbrugskandidat. Han deltog i tilbagetoget fra Dannevirke. Han var gift med Charlotte von Nutzhorn en yngre søster til H. F. Feilbergs kone. Han var den der lignede sin moder, Conradine mest.

· 3. Cecilie Feilberg, født 1837. Hun havde sin bardom og ungdom i V. Vedsted. En af hendes legekammerater var, Albert Gottlieb en søn af præsten i Hviding. Han rejste senere til det Fjerne Østen. I 1862 rejste Cecilie til Indien og blev i Bangkok gift med Albert. Hun kunne ikke tåle klimaet og rejste til Danmark med sin førstefødte. Hun fik sit hjem i Helsingør.

· 4. Christen Schjellerup Feilberg, født i V. Vedsted 23. august 1839. Han blev uddannet som fotograf. Han rejste til Singapore og blev opkøber for Ø.K. Han blev først gift med Emma Alice Mac-Intine af skotsk – Indonesisk afstamning. Hun døde i barselseng. Datteren blev senere lærerinde i Japan. Han giftede sig igen med en eventyrerske, der snart rejste hjem.

· 5. Niels Hartvig Feilberg blev født 18. maj 1841 og uddannet som veterinær. Han forelskede sig i Elisabeth Blædel, hvis far var præst i Nustrup. Han friede til hende og fik nej. Det tog hårdt på ham, og han udvandrede til Argentina hvor han blev gaucho, kvæghyrde. Her var han i 7 år, men kom så syg hjem og blev indlagt hos broderen Carl, der fik ham helbredt. Han opsøgte nu igen Elisabeth og de blev gift i december 1874. De rejste så til broderen Christian i Østindien, for at anlægge en plantage. Her døde han i 1875 af en tropesygdom.

· 6. Karl Adolph Feilberg, født 1. oktober 1844. Han lignede sin far. På grund af moderens sygdom var hans barndom meget glædesløs. Ingen havde fortalt ham, at hans far ville gifte sig igen, og han græd, da han præsenteredes for Bolette. Han meldte sig som frivillig i krigen 1864. Han studerede medicin og blev senere overlæge ved Øresundshospitalet. Carl Feilberg døde 19. april 1937, 92 år gammel.

Se http://www.1864.dk/scripts/visobjekt.php3?id=3348

· 7. Lovise Conradine Feilberg, født 17. december 1845, død 26. august 1846, 8 måneder gammel.

· 8. Nona Lovise Feilberg, født 1848. Hun blev gift 1874 med Richard Grave. De flyttede til Skåne, hvor han blev skovridder i nærheden af Malmø. De fik ialt 11 børn.

 

Disse børns moder døde tirsdag den 21. oktober 1856, 47 år gammel. Hun led meget før hun døde.

 

Nikolaj Feilberg blev gift igen den 28. august 1857 med Bolette Rørdam. Hun havde tidligere været forlovet med Conradines broder, hans Peter Købke, der døde i V. Vedsted 1839. Hun var datter af Thomas Schat Rørdam. Der blev ikke født børn i N. Feilbergs ægteskab med Bolette. Nikolaj Laurentius Feilberg døde 27. april 1899.

Carl Wilhelm Hundrup.

1848-1860

Præst i V. Vedsted 1848 – 1860. Han blev ordineret i Nyborg 15. maj 1841. Han blev 15. marts 1848 kaldet til præst i V. Vedsted.

 

Han var en fredens mand, positiv over for de vakte, men ikke nogen kraftig personlighed. Han blev i 1849 truet med straf, hvis han ikke ville kundgøre oprørsregeringens bekendtgørelser i V. Vedsted kirke. Han mindedes som en fin mand, der aldrig gik med træsko. Hans husbesøg var meget korte.

 

En lærer ved Sdr. Farup skole, Peter Nielsen Lycke, var kirkesanger i en periode indtil han i 1850 flyttede til Nustrup.

 

I august 1860 tog Carl Wilhelm Hundrup afsked med Menigheden i V. Vedsted og flyttede til Rønninge.

Hans Jørgen Jacob Sørensen.

1860-1874

Præst i V. Vedsted 1860 – 1874. Han var født på Færøerne 1818 og blev lagtingsmand på disse øer. Han var en dygtig og myndig mand. Han blev gift ca. 1850 med Dorthea Mundine Schou, der var født ca. 1820 i Egeslevmagle, Sorø amt. De fik i ægteskabet 4 børn:

· 1. Elise Mathea Sørensen, født 26. maj 1851 på Færøerne. Konfirmeret 1866. Hun blev gift 7. maj 1872 med Edvard Wellejus, født i Vester Skjerninge 14. december 1845, søn af toldforvalter V. B. N. Wellejus i Aalborg. Edvard Wellejus var toldassistent i Grenaa men blev før brylluppet forflyttet til Ringkøbing.

· 2. Carl Gustav Sørensen, født 1. august 1853 på Færøerne. Han blev gift 2. september 1881 med Kirstine Mathilde Thomsen, født ca. 1865 datter af gårdmand Thomas Christian Johansen, Vilslev.

· 3. Christian Vilhelm Stampe Sørensen, født 14. juni 1858 på Sandø, Færøerne. Konfirmeret 1874.

· 4. Guttorm Stampe Sørensen, født 9. april 1860 på Færøerne. Han blev gift 17. februar 1893 i Vilslev kirke med Ingeborg Lambertsen, født 28. december 1865 i Vilslev, datter af husmand Mads Lambertsen og Maren Hansen fra Vilslev.

 

Hans Jacob Sørensen drev landbrug og på præstegården boede i 1870 følgende mennesker foruden præstefamilien:

 

· Søren Hansen Lausten, 31 år. Tjenestekarl. Født V. Vedsted Vej 102, matr. nr. 44 i V. Vedsted

· Ane Cathrine Marie Rasmussen Schmidt, 25 år. Tjenestepige. Født i Seem. Se Vester Bjergvej 2.

· Bodil Marie Nielsen, 32 år. Tjenestepige. Født Vester Bjergvej 2 i V. Vedsted.

· Christian Carl Johannes, 16 år. Tjenestedreng. Født i V. Vedsted.

 

UgeAvisen 12. juni 2007. Af fhv. lektor Uwe Dall. Sørensen-slægten. I 1902 købte Guttorm Stampe Sørensen (1860-1923) Tangegård. Han var præstesøn og født på Færøerne, men voksede op i V. Vedsted, hvor faderen havde fået embede i 1862. Guttorm Sørensen giftede sig med Ingeborg Lambertsen (1865-1936), født i Vilslev og søster til enelærer Jørgen Lambertsen på Tved Skole. I ægteskabet var der 6 børn: Hans Jacob, Dorthea, Gudrun, Olaf, Elsa og Harald. Den nye gårdejer var stærkt interesseret i lokalpolitik og medlem af Lustrup-Tved-Tange sogneråd, hvor han i flere perioder fungerede som formand. Da Tange i 1913 kom ind under Ribe Kommune, blev han valgt ind i byrådet. Landspolitikeren Hans Jacob Sørensen. Sønnen, Hans Jacob Sørensen, født i 1893, fulgte i faderens politiske fodspor og blev allerede som 27-årig valgt ind i Folketinget for venstre. Han var især optaget af oplysningsarbejdet inden for de danske ungdomsforeninger, ligesom Ribe Seminariums bevarelse lå ham stærkt på sinde. I 1934 fik Hans Jacob Sørensen en ondartet mavesygdom og døde året efter. Han bisattes under stor deltagelse fra hele landet. En kreds af venner satte ham en smuk mindesten på Ribe Kirkegård, ligesom Ribe Byråd senere opkaldte en vej efter ham i Tangekvarteret. Først med navnet Hans Jacob Sørensens Vej, men senere blot Hans Jacobs Vej.

 

Hans Jacob Sørensen medvirker i bogen ”Børnene På Guldagergård” og Hans Jørgen Hansen Okholms ”Træk af Tre Slægters Liv og mit Eget”. Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Han solgte i 1871 en parcel, der var lagt til Sdr. Farup, matr. nr. 51 til V. Vedsted kommune. Her opføres i 1876 Tørvevej 2. Hans Jakob Sørensen flyttede i 1874 ikke langt bort fra V. Vedsted, idet han i 1874 blev ansat som præst i Vilslev. Han gjorde en god indsats under krigen i 1864. Den nye præst i V. Vedsted hed nu:

Johan Peder Lund.

1874-1889

Præst i V. Vedsted 1874 – 1889. Han var født i Viborg 1819 og blev gift første gang 1852 med Marie Hermandine Mariager født 1826. Af børn fra første ægteskab kendes:

 

· 1. Herman M. Lund, født ca. 1855

· 2 Thomas J. Lund.

· 3. Anine Johanne Petra Lund, født 21. april 1860 i Kongens Lyngby. Konfirmeret 1875. Hun døde 1. august 1880, 20 år gammel.

· 4. Niels Diderik Lund, født 14. juli 1865 i Vorbasse sogn. Konfirmeret 1880 i V. Vedsted.

Johan P. Lunds kone, Marie Hermandine døde marts 1868. Han var nu skolebestyrer i Lyngby. Han blev gift igen 7. april 1875 i Seem kirke, og nu med Maria Alfrida Mariager, født 24. maj 1847. Året før blev han kaldet til sognepræst i V. Vedsted. Johan Peder Lund og Marie Alfrida Mariager fik i deres ægteskab 5 børn:

 

· 1. Jutta Lund, født 22. august 1875.

· 2. Anker Marius Lund, født 8. september 1876.

· 3. Marie Hermandine Lund, født 26. november 1877. Hun var opnævnt efter hans første kone.

· 4. Johan Karl Lund, født 22. april 1879.

· 5. Peder Rørdam Lund, født 15. marts 1884. Han døde 22. marts 1888, 4 år gammel.

Præstegårdshaven. Ukendt årstal.

 

Johan Peder Lund var da han blev præst i V. Vedsted en ældre mand og havde således 5 små børn. Han var en meget from mand, der hver dag holdt andagt i koret. Han var venlig og velmenende. Han var højkirkelig og stemningsmenneske. Græd ofte på Prædikestolen.

 

Johan Peder Lund er omtalt i Peder Bukhs ”Børnene På Guldagergård” og ”V. Vedsted 1966”. Han lod opføre en lille gård på V. Vedsted Vej 73, som han lejede ud.

 

To af hans sønner af første ægteskab må have udvandret. En til U.S.A. og en anden til New Zealand. Sønnen i New Zealand, Herman M. Lund udvandrede til New Zealand den 5. maj 1875 fra Hamborg på skibet “Friedeburg”. I skibslisten står, at han kom fra V. Vedsted og var forvalter. Han må have haft nogle uoverenstemmelser med familie i Danmark. Et brev fra Johan P. Lund til J. Thorsen i New Zealand i 1882 beretter om dette:

V. Vedsted pr. Ribe d. 25 marts 1882.

 

Hr. J. Thorsen !

 

De bedes undskylde, at jeg tillader mig – skjønt Dem ubekjendt – at henvende mig til Dem af følgende Grund: I slutningen af forrige Aar læste jeg i “Nationaltidende” om et sørgeligt Ulykkestilfælde, der havde ramt Deres Huus, og jeg bemærkede da, at Deres Opholdssted faldt sammen med det Sted, hvor min ældste Søn da opholdt sig. Deres Navn, som jeg forsømte at nedskrive, glemte jeg imidlertid; men saa meget erindrede jeg, at De i Avisen stod anført som en Mønbo. I henhold dertil opfordrede jeg igjennem det samme Blad Enhvert, som maatte kjende Dem, til at opgive mig Deres Navn og Adresse. Navnet fik jeg opgivet fra Folketingsmand Bojsen, som ikke vidste Adressen, men derom henviste mig til Deres Svigerfader, som har været saa venlig at tilstille mig den. Men Grunden til, at jeg saaledes har søgt Dem, er den, at min paa New Zealand værende Søn, der under sit Ophold der har døjet meget, i et Brev jeg den 26. September medtog fra ham, meddelte mig, at han helst ønskede at være død for os, og at han vilde ophøre med at skrive til Hjemmet. Denne Beslutning synes mig kun at kunne hidrøre fra Fortvivlelse; og jeg har siden hans sidste Brevs Modtagelse lidt grumme meget af Bekymring for ham. En ængstet Faders Bøn er derfor – da han har ladet alle sine Breve herfra være ubesvarede – til Dem, at De – da De sagtens kjender ham – vil bevise mig den Venlighed at tale med ham og søge ham bevæget til at forny Forbindelsen med sin Fader og sin i Amerika værende Broder, hvis lidt uoverlagte Ord i et Brev maaske nærmest have foranlediget det skete Brud. Han har imidlertid haardt fortrudt disse Ord; og hans Brev derom er tilstillet Broderen i New Zealand med hans og min Anmodning om dog ikke at bryde med os og med Tilbud om at den Understøttelse, vi formaae at yde, for at han kan skifte Opholdssted og enten vende hjem eller rejse til Broderen i Amerika. Dersom han blot vil afrejse og skrive derom til Broderen, skal han øjeblikkeligt faa de fornødne Pengemidler sendte. De ligge fremdeles rede i Amerika. Men ! skulde han – hvad jeg næppe kan tro – være ubevægelig og hverken ville skrive eller rejse, o vær da dog saa venlig at meddele mig Noget om ham ! Han havde gode Gaver og et godt Hjertelag, men forvildedes under Lykkens Solskin; og flere sammenstødende Omstændigheder bidroge til, at det endte med en Udvandring, der endnu ikke har bragt ham eller dem, han er kjær, noget Godt, og som har bragt megen Smerte og bringer mig den baade ved Dag og ved Nat.

Undskyld derfor, at jeg har taget mig den Frihed at henvende mig til Dem ! De veed ikke, hvor taknemmelig jeg vilde være Dem, hvis De kunde og vilde hjælpe mig til at faae Lys i Mørket. – Til Oplysning hidsættes nedenstaaende Adresser.

 

Ærbødigst J. P. Lund, Sognepræst.

 

1. Herman M. Lund, Care of Mr. Alpers & Co. Norsewood Sawmill, Seventy Mile Bush – Hawkes Bay – New Zealand.

2. Thomas J. Lund, East Jefferson St. 137, Fort Wayne, Ind., North-America.

3. Sognepræst J. P. Lund, V. Vedsted, Ribe, Denmark, Europe.

 

Hvad denne skrivelse ender med vides ikke, men den 14. januar 1889, året efter sin afsked døde Johan Peder Lund. Den 19. februar 1889 blev en ny præst indsat i V. Vedsted præsteembede.

Otto Rosenstand.
Aage Rosenstands bryllupsfest på Korinth Landbrugsskole d. 7. juli 1936 med lærerinde Thora Maria Skousen. Brudepigen er Thomas Rosenstands datter Bente.

Otto Ludvig Emil Rosenstand.

1889-1929

Han var præst i V. Vedsted 1889 – 1929. Han var født 17. marts 1861 i Ribe som søn af kammerassessor, sparekassekasserer, Wulf Sigward Rosenstand og Margrethe Elisabeth Magdalene Knudsen. Han blev student i Ribe 1878. Han blev gift 25. september 1888 med Anna Bolette Mohr. Hun var født 14. april 1861 Årupgård, Kvorning, som datter af Anton Theodor Verner og Frederikke Caroline Petrine Schmidt. Børn fra Otto Rosenstands ægteskab med Bolette:

 

· 1. Anna Rosenstand, født 7. juli 1889. Hun døde 3. maj 1890 i Harlev.

· 2. Helga Rosenstand, født 6. juli 1890. Hun blev gift med Hans Thomsen. De købte gården Danelund, Sdr. Farup Vej 9 i Sdr. Farup. Hun blev gift anden gang med Henrik Hvass. Se Sdr. Kirkevej 27 og Mandøvej 31, Bakkegaarden.

· 3. Tage Emanuel Rosenstand, født 14. august 1891. Han blev gift 18. april 1916 med Nanna Frederiksen. Overtog gården Danelund, Sdr. Farup Vej 9 i Sdr. Farup efter søsteren Helga.

· 4. Ida Rosenstand, født 17. november 1893. Hun blev gift med Bent Smidt Okholm, Ulvehøjvej 16. Se der.

· 5. Ingrid Rosenstand, født 1. september 1897*). Konfirmeret 1912. Hun blev gift med Søren Sørensen, Ulvehøjvej 4. Se også Ulvehøjvej 3. Ingrid Rosenstand medvirkede i radioudsendelsen om Digebyggeriet 1911-12. Hør lydprøve her. *) 1. september 1896 jf. elevprotokollen på V. Vedsted Efterskole.

· 6. Aage Rosenstand, født 14. juni 1899. Han blev gift d. 7. juli 1936 i Brahetrolleborg Slots Kirke med lærerinde Thora Maria Skousen, født d. 21. februar 1904 i Egtved som datter af gaardejer Hans Roed Skousen og Elisabeth Marie Vibeke Nielsen. Aage Rosenstand blev som cand. Mag. Seminarielærer. Han døde 10. februar 1942, 42 år gammel. Thora Maria Skousen døde i januar 2003, 98 år gammel.

· 7. Thomas Rosenstand, født 29. august 1900. Konfirmeret 1916. Han blev gift 16. april 1930 i Vester Vedsted Kirke med Birgitte Winter-Lassen, født 4. januar 1905 i Støvring sogn som datter af gaardejer Laurits Winther Lassen og Anna Katrine Lassen. De fik 6 børn:

· 1. Bente Rosenstand, født 11. januar 1931 i Lundby.

· 2. Henning Rosenstand.

· 3. Kirsten Rosenstand, født 3. juli 1934 i Brahetrolleborg.

· 4. Tove Rosenstand, født 2. maj 1936 i Brahetrolleborg.

· 5. Arne Rosenstand, født 23. april 1938 i Brahetrolleborg.

· 6. Knud Rosenstand, født 15. marts 1943 i Brahetrolleborg.

Thomas Rosenstand var uddannet ved Landbruget, blev Landbrugskandidat 1925, han opholdt sig nogen Tid i Canada og virkede efter sin hjemkomst som Landbrugslærer. Blev 1931 Forstander for Korinth Landbrugsskole. Han var kendt som en dygtig og initia­tivrig Landbrugspædagog. Thomas Rosenstand døde 19. oktober 1965, 65 år gammel. Enken Birgitte Rosenstand giftede sig 2. gang i december 1974 med Frode Bech-Petersen.

· 8. Dødfødt pigebarn, født 14. maj 1903.

 

Se http://www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=8026

 

Otto Rosenstand var en meget markant personlighed ikke blot her på egnen men ud over hele landsdelen, således var han den centrale person ved oprettelsen af V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1 i 1895. Samtidig med at han var præst og bonde indgik han i den daglige ledelse af V. Vedsted Efterskole på skiftende poster helt til sin død. Finn Krageskov beskriver meget udførligt Otto Rosenstands indsats for V. Vedsted Efterskole i sin bog: “Her var engang en grænse”. I Rosenstands tid var Peter Boesen, V. Vedsted Vej 133 formand for menighedsrådet i en periode. Han var tillige lærer ved Efterskolen og V. Vedsted skole.

Familien Rosenstand i Præstegården. Fra venstre: Thomas, Aage, Ingrid, Ida, Tage, Helga, Otto og Bolette.

Præstegården ca. 1917.

Præstegårdens nordlige længe, der i dag er nedrevet.

 

Otto Rosenstand var også toneangivende i forbindelse med beplantningen af plantagerne i Sdr. Farup og V. Vedsted. Endelig var han involveret i en del hushandler, således matr. nr. 51 i Sdr. Farup (1876). Ejede og navngav Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24 (1896-1900). Handlede Præstevej 11 (det gamle hus) (1893). Ejede Abildgård, V. Vedsted Byvej 23 (1908-1918). Otto Rosenstand studerede på Ribe Kathedralskole sammen med Jannik Lindbæk, Sdr. Farup Vej 24. Se Jannik Lindbæks erindringer og Harald Balslevs ”Jannik Lindbæk”. Se også Svend Tygesens “Bønder i Marsken”, Marie Boesens ”Fra V. Vedsted”, Peder Bukhs ”Børnene På Guldagergård”, Tage Rosenstands ”Min Far var Præst”, Kirstine Poulsens ”Minder og småtræk fra V. Vedsted præstegård”, Mads Peder Jensens Erindringer og Jørgen Clausen Bruuns ”Rejsen til Amerika”. Efter Genforeningen i 1920 til 1929 var Hviding-Rejsby sogn underlagt V. Vedsted, så der blev ansat en hjælpepræst, Svend Harald Zachariassen, fra 1923-29.

 

Kort før sin død købte Otto Rosenstand ejendommen Sdr. Kirkevej 27 for at nyde sit otium sammen med Bolette. Otto Rosenstand nåede aldrig at flytte ind, for han døde 1. september 1929 i en alder af 68 år. Bolette, hans kone døde 26. maj 1948, 87 år gammel. Den ny præst i embedet var:

Charles Otto Mikkelsen.

1929-1934

Han er født 22. juli 1903 i Vester. Faderen var landmand. Han blev student i Vejle 1923. Charles Otto Mikkelsen blev gift 28. april 1931 med Eva Engberg, hvis far var sognepræst i Korsør. Ægteskabet blev opløst i 1934. Charles Otto Mikkelsen blev afskediget 10. november 1934. Senere blev han konstitueret som kordegn ved Maria Kirke, København 1938, derefter kordegn ved Lundehus Kirke, Købehavn, 1939-40. I 1966 var han patient på ”Hvidkilde” i Strøby Egede. Charles Otto Mikkelsen efterfulgtes af:

Den trelængede præstegård ca. 1915.

 

Johannes Martin Jensen.

1935-1943

Han er født 2. november 1905 i Egense ved Svendborg og er søn af husmand og fisker Niels Sørensen Jensen og Kirsten Jensen født Nielsen. Johannes Martin Jensen var i Nørre Nærå-Bederslev på Nordfyn 1932-35, før han kom til Vester Vedsted. Han blev gift 4. april 1935 i Københavns Domkirke med Inger Margrethe Poulsen, født 29. marts 1911 i Hjadstrup, datter af murermester og musiker Hans Christian Poulsen og Anna Marie Rasmine Poulsen født Larsen. Johannes og Inger fik 4 drenge:

 

· 1. Vagn Predbjørn Jensen, født 23. april 1935 i V. Vedsted. Han blev gift 1. juli 1961 med Edith Søndberg. 2 døtre. Vagn var lærer og senere forfatter. Han har siden 1983 udgivet 11 romaner, blandt andet ”Tårnet i Atlantis”, ”Løv som vinden jager”, ”Vandspejlet”, ”Solkysten”, ”En af dagene” og ”Stendyret”. Desuden novellesamlingen ”Havet omkring Jorden”, en digtsamling og en bog om Johannes V. Jensen, ”Dyrlægen Johannes”. Bor Faaborgvej 405, Dyrup, 5250 Odense SV. Vagn Predbjørn Jensen har skrevet sine erindringer på sin hjemmeside www.vagnsverden.dk, hvoraf det for V. Vedsted sogn relevante kan ses i ”Glimt” og ”Parentesen” udgivet efter hans død 2. september 2006.

· 2. Jørgen Peder Jensen, født 30. december 1939 i V. Vedsted. Han blev gift 27. juli 1963 med Bodil Frandsen. 1 søn og 2 døtre. Jørgen Peder har været politibetjent og er nu maler. Bor Dalstrøget 19, 9600 Års.

· 3. Knud Wilhelm Jensen, født 6. december 1943. Gift 6. oktober 1973 med Ea Madsen (skilt 1999). 1 søn og 1 datter. Knud Wilhelm er lærer og bor Snebærvej 1, Fløng, 2640 Hedehusene.

· 4. Niels Erik Jensen, født 12. november 1950. Gift 18. august 1973 med Bodil Larsen. 1 søn og en
datter. Han er politibetjent. De bor Spurvevej 5, 9670 Løgstør.

 

Johannes Martin Jensen blev student i Svendborg i 1924 og blev indsat i embedet i V. Vedsted 27. februar 1935 og søgte sin afsked 31. juli 1943, efter problemer i forholdet til tyskerne, på trods af at han især hos den ældre del af menigheden var meget vellidt. Man så nu og da tyske biler holde ved præstegården.*) I kirken sang han med en meget vibrerende stemme. Han gik flittigt på husbesøg
og kom sammen med sin kone helt ud i sognets yderste kroge.

 

Johannes Martin Jensen var meget interesseret i kirkens forskønnelse og gjorde menighedsrådet interesseret i, at der skulle ske noget. Den lille kirkeklokke blev hentet tilbage fra museet i Ribe og repareret. Den var faldet ned ved tårnets brand i 1845 og havde fået en revne, så den var ubrugelig. Men Johannes Martin Jensen kendte en smed, som havde lært at svejse klokker. Ligeledes blev kirkeskibet anskaffet, og de oprindelige farver på alterets figurer blev fremdraget og restaureret af en konservator. De havde været hvidtet over, fordi de skulle ligne marmor!

 

Anton Poulsen, V. Vedsted Vej 65 leverede i perioden 1939-46 årligt 24 læs tørv til præstegården mod retten til at skære tørv på præstegårdens jord i Bjørnkær Mose.

 

I Johannes Martin Jensens periode tjente bl. a. Inga Kåsgård Madsen, Trækærvej 17 og Magrethe Klaaby, Degnetoftevej 1 i præstegården*). Johannes Martin Jensen rejste i 1943 til Bad Nauheim (ca. 30 km. nord for Frankfurt am Main) i Tyskland som sproglærer. Efter krigen underviste Johannes Martin Jensen på realskolen på Læsø fra 1948, var 1 år på Hovedgård Realskole, derefter friskolelærer i Gl. Sole i Ø. Snede sogn. I 1965 blev Johannes Martin Jensen efter en del tovtrækkeri hjælpepræst i Strandby-Farsø og fik et fuldt pastorat i Skivum-Giver-Blære i 1970. Johannes Martin Jensen gik på pension i 1975 og døde 4. august 1976, 70 år gammel. Enken, Inger Margrethe, bor i Farsø. Se Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig”. Johannes Martin Jensen efterfulgtes af:

 

Se BILLEDER fra Johannes Martin Jensens tid i V. Vedsted Præstegård.

 

*) kilde: Niels Ocholm Madsen, Degnetoftevej 3.

 

Sønnen, Vagn Predbjørn Jensen, har også været en vigtig kilde til oplysningerne om familien Johannes Martin Jensen. Han oplyser bl. a. om folk i pleje fra Vedsted Sindssygehospital. Der var tale om adskillige i årenes løb. Det drejede sig om kvindelige patienter, som skulle sluses ud i samfundet, og de fleste blev udskrevet efter et halvt til trekvart år. Der kunne nu og da være to patienter i huset på samme tid, men det var nu ikke almindeligt. Der var af og til digte af min far i de lokale aviser. Han var referent til Vestkysten og Ribe Stiftstidende og skrev især om personer (runde fødselsdage, guldbryllupper, dødsfald o.s.v) men også artikler om kirkeklokken, præstegårdens 200 årsjubilæum o.s.v. (Den blev 200 år i 1937, og det blev fejret.) Min far var meget stolt af, at Brorson havde holdt opbyggelige møder i hans store studereværelse mod vest, hvor konfirmanderne blev undervist, og der hang to billeder af digteren, hvilket gjorde indtryk på mig. (Det underlige er, at netop denne historiske del af huset blev nedrevet ved restaureringen efter vor afrejse! I dag er der jo en tom firkant i vinkelen mellem længerne.) Mine forældre støttede det danske arbejde i Flensborg, især med tøj. Der var syaftener med en del kvinder i præstegården. Mine forældre sørgede også for, at et finsk barn blev “adopteret” af Vester Vedsted under vinterkrigen. Folk gav et månedligt beløb. Videre fortæller Vagn Predbjørn Jensen: En mand fra Vester Vedsted døde. Han og konen var medlemmer af Jehovas Vidner, og han skulle derfor ikke begraves kirkeligt. Min far gik ind på kirkegården og deltog i begravelsen uden ornat, hvilket enken var meget glad for. En kvinde fra sognet lå for døden på Ribe Sygehus. Hun havde sjældent sat sine ben i kirken, men min far besøgte hende selvfølgelig. Jeg tror ikke,
at han fik nogen særlig “religiøs” kontakt med hende, men han spurgte alligevel, om der ikke var en salme, han skulle synge for hende, inden han gik. Hun bad om “Jylland mellem tvende have”, og den sang han så uden kommentar.
Den kone, der fortale mig det, var forarget over den døende kvindes ønske. Det var han åbenbart ikke.

 

JydskeVestkysten 21. august 2007. KULTUR. EN FARS SVIGT – EN SØNS SKÆBNE. STÆRKE ERINDRINGER: VAGN PREDBJØRN JENSEN SKRIVER OMSIDER OM SIN FARS, VESTER VEDSTEDPRÆSTEN JOHANNES MARTIN JENSEN, SVIGT UNDER KRIGEN. ERINDRINGER. Vagn Predbjørn Jensen: ”Parentesen”. **** af seks mulige. Af Karen Skovbjerg. Parentesen i Vagn Predbjørn Jensens liv var de afgørende fire år, han tilbragte fra 1943 til 1947 i Tyskland. Han var syv år, da hans forældre brød op fra præstegården i Vester Vedsted ved Vadehavet og flyttede til Bad Nauheim i Tyskland, hvor hans far troede en forskerstilling ventede ham. Johannes Martin Jensen tog gruelig fejl. Og før afrejsen fra Vester Vedsted havde han oven i købet indmeldt sig i DNSAP. Alting skulle gå galt for familien, mens det Hitler-tyskland, faderen havde fæstet lid til, kollapsede for øjnene af den følsomme og begavede søn. SKÆBNESVANGERT VALG. Faderens skæbnesvangre valg, og hvad det medførte for familien, står stærkt i erindringsbogen, ligesom det kom til at præge Vagn Predbjørn Jensens liv og digtning som mere end en parentes. Titlen på hans efterladte erindringer skal nok opleves galgenhumoristisk, selv om humoren ikke er dendetegnet for den væsentlige digter. Ved sin død sidste år efterlod han en lille snes romaner, novelle- og digtsamlinger med skiftende synsvinkler på de traumatiske drengeår, der senere skulle udløse forfatterens skabende kraft.

 

Kristian Eskildsen.

1944-1973

Han er født 9. december 1906 i Grindsted som søn af tømrermester Eskild Eskildsen og hustru Ingeborg. Han blev gift 18. juni 1936 i Ribe med Anna Hedvig Tønnesen, der er født 23. august 1907 i Varde som datter af provst Frederik Tønnesen i Varde og hustru Anne Marie. Anna Hedvig og Kristian Eskildsens børn:

 

· 1. Dorte Eskildsen, født 30. juni 1937 i Øster Tørslev. Konfirmeret 1951. Gift 1966 i V. Vedsted med Bent Hune. Hun er overlærer og de bor Munkevej 4 i Tvis.

· 2. Morten Kolbæk Eskildsen, født 8. november 1939 i Øster Tørslev. Konfirmeret 1954. Gift med Bodil Andersen 1966 i Torkildstrup, Falster og boede i Kalvehave. Han var direktør på Lindholm. Han er nu død.

· 3. Uffe Kolbæk Eskildsen, født 25. december 1943 i V. Vedsted. Konfirmeret 1958. Han bor Sct. Jørgens Vej 2 i Ribe og er seminarielektor.

 

Under restaureringen af præstegården i 1956 skete en ulykke, hvor Henning Bjerre, Ribevej 16 i Egebæk, født 18. september 1940, styrtede ned og døde 23. maj 1956, knap 16 år gammel. Han er begravet på V. Vedsted kirkegård. Se billeder fra restaureringen.

 

Dorte, Morten og Anna Hedvig Eskildsen er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Kristian Eskildsen var sognepræst i V. Vedsted fra 1944 – 1973. Herefter lod han et hus opføre på Smalhale 7, hvor han døde 8. marts 1989, 82 år gammel. Anna Hedvig døde 24. februar 1999, 91 år gammel. En broder, Vagner Eskildsen var førstelærer ved V. Vedsted skole, V. Vedsted Byvej 55 i tiden 1942-1946. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Anne Hedvig Eskildsen underviste på V. Vedsted skole, V. Vedsted Byvej 55. Den nye præst hed:

Menighedsrådet med biskop Lindegård og pastor Eskildsen.

Bagerst fra venstre ses bl. a. Anna Hedvig Eskildsen, Ejnar Knudsen, Jens Karl Hune og Anna Kjems.

Erling Øhle Sonnichsen.

1974-1993

Han er født 12. juni 1933 i København som søn af købmand Anthonis Øhle Sonnichsen og Karen Marie Erna Sørensen. Han blev gift 14. oktober 1962 med fotograf Tove Margit Jørgensen, født 1. februar 1937 i Ølgod. De har 1 barn:

 

· 1. Bjarke Sonnichsen. Konfirmeret 1977.

 

Erling Øhle Sonnichsen tog realeksamen 1950. Handelsmedhjælpereksamen 1954. Lærereksamen fra Esbjerg Seminarium 1962 og blev folkeskolelærer i Nordby på Fanø fra 1962 til 1974. Han blev ordineret som præst i Ribe Domkirke 20. september 1973 og blev 1. februar 1974 præst i V. Vedsted. Her virkede han til sin pension i 1993 og flyttede til Rejsby. Erling Øhle Sonnichsen døde 25. februar 2012, 78 år gammel og blev begravet på Rejsby kirkegård. Det var i Erling Øhle Sonnichsens tid at kirken blev restaureret. Herom nedenstående artikel.

 

Vestkysten lørdag 8. juni 1985. Stor indsats af mange gjorde restaurering mulig. – og efter flere års forløb er arbejdet nu færdigt. VESTER VEDSTED. Flere års arbejde med restaurering af Vester Vedsted Kirke nærmer sig nu sin afslutning. På søndag den 9. juni 1985 sættes der et festligt punktum for arbejdet med at restaurere den ca. 800 år gamle landsbykirke og dens inventar. Alt er nu sat i stand så det kan holde til mange års brug igen. På søndag markeres afslutningen ved en festgudstjeneste med efterfølgende frokost på Vester Vedsted Skole. Ved denne gudstjeneste prædiker biskop Helge Skov, Ribe og ud over sognets beboere vil der som indbudte gæster være provstiudvalg, Ribes borgmester, repræsentanter fra nationalmuseet samt de håndværkerfirmaer der har medvirket ved arbejdets udførelse. Fra projekteringen startede i 1977 har der været menighedsrådsvalg 2 gange og også tidligere menighedsrådsmedlemmer og afgået personale er specielt inviteret til at komme til stede ved festen. Menighedsrådet har endvidere inviteret sognets beboere til at deltage i frokosten for en mindre betaling. Om selve restaureringen fortæller konstruktør Christian Bennetzen, V. Vedsted Vej 100, V. Vedsted, der har været den stedlige leder af projektet siden dets start, at menighedsrådet er overordentlig tilfreds med det smukke resultat af de mange anstrengelser håndværkere og teknikere har gjort sig. I alt 50 forskellige personer har direkte medvirket på stedet ved at gennemføre byggesagen.

 

Startede i 1977. Hele restaureringsarbejdet har i øvrigt været opdelt i flere afsnit, således at kirken hele tiden har været i brug til afholdelse af de kirkelige handlinger. Derfor skal kirken heller ikke indvies igen ved gudstjenesten på søndag. Kun 2 gange har man været nødt til at bruge Hviding kirke til en konfirmation og et enkelt bryllup. Kirkens arkitekt, Rolf Graae, Hellerup, har projekteret det omfattende arbejde i samarbejde med rådg. Ingeniør Eward Troelsgård, København. Arkitekt Graae har stået for restaurering af mange ældre kirker i det syd- og vestjyske område, heriblandt Møgeltønder kirke, hvortil menighedsrådet meget tidligt rejste på besigtigelse for at se og høre, hvordan man kan gribe så omfattende en sag an. Projekteringen begyndte i 1977 og det egentlige arbejde på kirken påbegyndtes i 1979 med omlægning af blytaget på hele kirken foretaget af blytækker Hermansen, Pandrup. Et arbejde, hvor man nedtog de gamle blyplader, støbte dem om igen og lagde dem på plads, som man har gjort i flere hundrede år. Vandet piblede ud af muren. Daværende tømrerfirma Poulsen og Dahlgreen, Ribe foretog i denne forbindelse udskiftning af bræddeunderlag og dårligt

tømmer samt imprægnering af hele tagværkskonstruktionen. Kirkens loft blev senere isoleret og i oktober 1981 påbegyndte murermester Børge Christensen, Hviding, og hans folk et tålmodighedskrævende arbejde med at afhugge hele tårnets overflade for cementholdig puds, så murværker igen kunne få lov til at ånde og afgive de vanddampe, der i årevis havde samlet sig i murværket med store fugtskader til følge. Da cementpudset blev fjernet piblede vandet straks frem på murstenenes overflade i perler, der samlede sig i små strømme og løb i striber ned af murværket. Ret store partier af skalmuren, der var ødelagt af frostsprængninger, blev ommuret samtidigt med, at man søgte at bevare så meget af det gamle murværk, som muligt. For en dels vedkommende på tårnets sydside afslørede vinteren 1984-85 dog endnu nogle svagheder. Sluttet murerarbejdet, hvor man begyndte ved yderligere at udskifte et større parti af skalmuren på tårnets sydside. Efter det egentlige tårnarbejde fortsattes i 1982 med reparation af det udvendige murværk på kirkens skib og kor, samtidig med at man foretog en forstærkning af fundamenterne specielt langs sydsiden og ved hjørnerne, idet sydsiden gennem årene er sunket så meget, at væggene efterhånden er kommet til at hælde ca. 40 cm.

 

Fandt tre vinduesnicher. Ved korets østgavl blev 3 vinduesnicher fremdraget. De var muret fuldt ud, men er nu markeret og bryder smukt den store murflade. I 1982 fortsattes med den indvendige del af skibet, hvor al puds blev hugget ned, og en del mørnede mursten udskiftet. Der blev lagt nyt trægulv, og prædikestol og malerier blev istandsat på Nationalmuseet. Det indvendige snedker- og tømrerarbejde blev overdraget tømrermester Chr. Lassen, Roager, og omfattede også en forbedring af stoleværket, hvor sæderne blev øget i bredden ligesom afstanden mellem de enkelte bænke blev forøget en hel del. For at denne brugsmæssige forbedring kunne fuldføres, var det endvidere nødvendigt at øge bredden på lågerne til stolestaderne, hvilket er gjort med megen respekt for de gamle lågers udseende. Indvendig foretog el-installatør John Stenderup, Hviding, i samme forbindelse en omlægning af de elektriske installationer og etablerede en halvautomatisk styring på det eksisterende varmeanlæg. Medens disse arbejder blev udført holdt man søndagsgudstjenesterne og andre kirkelige handlinger i kirkens kor, idet der var opsat en midlertidig skillevæg mellem skib og kor. Denne ordning har menigheden tilsyneladende skønnet meget på, idet det viste sig, at selv større begravelser o.l. ønskedes afholdt i kirkens selv under de noget range pladsforhold. Inden jul 1983 åbnedes hele kirken igen og efter nytår blev skillevæggen sat op igen med en lidt anden placering, hvorefter man tog fat på arbejdet i koret. Dette omfattede også en alvorlig reparation af murværk og hvælvinger. Altertavlen blev sendt til Nationalmuseet og med hjælp af Nationalmuseets kalkmaleriekspert, Galifant Horsens og malermester Helge Schrøder, Møgeltønder, blev der udført en genfremstilling af den smukke udsmykning af koret.

 

Gave til kirken. Christian Bennetzen oplyser, at denne udsmykning er betalt af en arv fra afdøde Christine Davidsen, V. Vedsted Vej 84, Vester Vedsted, der efterlod halvdelen af sin formue til V. Vedsted kirke. En gave menighedsrådet er meget taknemlig for, således at

der blev mulighed for at udføre også denne del af projektet, idet disse kalkmalerier på en helt særlig måde er med til at give sit særpræg i forhold til mange andre landsbykirker. Under restaureringen af koret fandt håndværkerne enkelte gamle mønter under gulvet, ligesom der var indmuret en flaske med en hilsen fra en tidligere istandsættelse i 1914 af en mindre del af korvæggene. I foråret 1985 blev det malerens tur til at foretage en maling af alt det indvendige træværk. Dette arbejde blev overdraget til malermester Hans B. Nielsen, Seem, der under vejledning af Nationalmuseet, chefkonservator Ole Alkærsig, har foretaget en absolut vellykket opmaling af inventaret. Samtidig har snedkeren genetableret det helt enestående egemønstrede fyrretræsgulv foran alteret og efter arkitektens anvisning tilføjet en smuk afslutning rundt om alterbordet. Alterbordet er blevet forsynet med et nye antependium et klæde af dybrød velour-fløjl med påsatte guldbånd. Sokkel og hoved på ballustrene ved alterskranken er blevet pålagt ægte bladguld, og oven i alt dette har 2 flittige damer, Esther Kjems, Skoleallé 1, Ungdomshøjskolen og Inger Albrechtsen, V. Vedsted Vej 52, ved mange vinterafteners arbejde udført et helt ualmindeligt stort og smukt håndarbejde ved fremstilling af en ny bort til alterdugen, som en gave til kirken. Borten er udført som Amager dragværk i et gammelt mønster fra et vuggelagen med vinranke, og den kronede hjort som symbolet på Kristus. I foråret har glarmester Asberg Lauridsen, Ribe, også indsat nye blyindfattede ruder i de store vinduer mod syd. Hvor glasset før var mat og uigennemsigtigt er det nye glas helt klart og tillader dagslyset noget bedre adgang til kirkerummet og medvirker til, at det hele tager sig noget smukkere ud, end det ellers ville have gjort. Som afslutning på restaureringen har beslagsmed Peter Bach Christensen fra Ribe Maskinfabrik restaureret de gamle jernbeslag på egetræsyderdøren. Som noget helt nyt vil der på søndag være ophængt en ny lysekrone i våbenhuset, skænket som gave fra de håndværkere, der har medvirket ved restaureringsarbejdet. Denne lysekrone, der er lidt større end den hidtidige er fremstillet af firmaet Scan Metal i Tønder, hvis indehaver, Robert Okholm i øvrigt er opvokset i Vester Vedsted.

 

Udstilling om restaureringen. Den hidtidige lysekrone fra våbenhuset, der pudsigt nok er skænket til kirken til minde om Robert Okholms bedstefar af Scan Metals grundlægger, bliver ophængt i sakristiet, hvor der aldrig har været nogen særlig belysning. Robert Okholm finder det helt morsomt, at han nu kan være med til at fuldende en ensartet belysning i alle kirkens rum til en smuk helhed. Til afslutningsfesten på søndag vil Tove Sonnichsen arrangere en omfattende fotoudstilling, der skildrer hele restaureringsforløbet. Denne udstilling vil blive opsat på skolen, hvor frokosten holdes, og hvor der også bliver lejlighed til at se en del interessante og særprægede ting, der er fundet under arbejdets udførelse, bl.a. en mursten med aftryk af en barnefod, indholdet af den indmurede flaske samt de gamle mønter vil være med. I Vester Vedsted menighedsråd glæder man sig meget til på en festlig måde at bringe sognets tak til alle de, der har medvirket ved gennemførelsen af det store arbejde, ligesom man glæder sig til at vise resultatet frem for sognet og repræsentanter for de myndigheder, der har været medvirkende ved godkendelse af projektet og ved at bevilge de økonomiske midler, der var nødvendige for at det kunne sættes i gang.

Indvielsen efter den store restaurering.

 

JydskeVestkysten 30. maj 2001. Lokal Kunst udstilles. Helen Fienitz og Tove Sonnichsen udstiller på Vadehavscenteret. VESTER VEDSTED. Fra Nordatlanten til Vadehavet er titlen på en særudstilling, som Vadehavscenteret beriger sit publikum med hen over sommeren. Det er to lokale kunstnere, Helen Fienitz, Ribe, og Tove Sonnichsen, Rejsby, der viser prøver på deres kunst, der består af henholdsvis raku-keramik og kinesisk penselmaleri. Helen Fienitz viser raku-keramik, der er en helt speciel japansk keramik, hvor den specielle effekt opnås i brøndingen. I forbindelse med udstilling på vadehavscenteret har Helen Fienitz kombineret leret med havets foræringer i form af opskyllet træ. Tove Sonnichsen arbejder med den specielle kinesiske malerteknik, hvor penslerne er fremstillet af dyrehår, og hvor både papiret og malingen også er af helt speciel karakter. Hendes motiver er hentet fra Færøerne. Udstillingen vil kunne ses fra fredag 1. juni, og 8. juni er der lavet et aftenaarangement på Vadehavscenteret med de to kunstnere, der vil fortælle om deres forskellige tekniker. Hasse

 

Erling Øhle Sonnichsen afløstes af:

Finn Sørensen.

1994-1997

Han er født 17. oktober 1934 i Stoholm som søn af entreprenør Ejnar Sørensen og Mette M. Clausen. Han blev gift 23. juni 1973 med Gritt M. Kjeldsen, født 8. juli 1950 i Esbjerg. De har 3 børn:

 

· 1. Søren M. Sørensen, født 29. april 1976. Han er landmand og arbejder på Harreslund, Sdr. Farup Vej 42.

· 2. Mads M. Sørensen, født 226. maj 1977. Han er panfløjtespiller og arbejder på Lustrupholm.

· 3. Martin M. Sørensen, født 2. april 1981. Han er under uddannelse som hoteladministrator på Hotel Hilton i København.

 

Finn Sørensen er student fra Viborg Katedralskole 1953. Cand. Pæd. 1975. Lærer ved Marselisborg Seminarium 1958. Lærer ved Århus skolevæsen 1961-70. Officer af reserven 1960. Timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole 1966-73. Lærer ved Gedved Statsseminarium 1970-86. Førstelærer på Mandø fra 1986-94. Ordineret som præst i Ribe Domkirke 5. marts 1986. Herefter sognepræst på Mandø, indtil 1994, hvor Vester Vedsted og Mandø sogne lægges sammen til Vester Vedsted – Mandø pastorat med bopæl i V. Vedsted præstegård. Herefter sognepræst også i Vester Vedsted, frem til 1. juli 1997, hvor han trak sig tilbage. Underviste sideløbende på Ribe Statsseminarium. Er på nuværende tidspunkt bosiddende i Ballum. Den nye præst blev:

Uffe Vestergaard Pedersen
1997-

Han er født 9. juli 1964 som søn af hotelejer Hans Vestergaard Pedersen og Ella Langballe Pedersen. Han blev gift 23. maj 1997 i Århus med socialrådgiver, cand. scient. soc. Kirsten Greibe, født 10. november 1964 i Århus. De har et barn:

 

· 1. Johanne Greibe Andersen, født 10. september 1990.

 

Uffe Vestergaard Pedersen blev 2. august 2008 gift anden gang med Lotte Kjær. Uffe Vestergaard Pedersen tog Højere Handelseksamen 1983. Revisorelev i Randers 1984-86. Revisor i Cambridge, England 1986-87. Revisorassistent i Randers 1987-90. Erhvervsøkonomiske studier ved Handelshøjskolen 1984-89. Civiløkonom som HD i regnskabsvæsen 1989. Teologiske studier ved Århus Universitet 1990-1997. Cand. theol. 1997. Ordineret som præst i Ribe Domkirke 5. november 1997. Efter indsættelse 9. november 1997 sognepræst i Vester Vedsted – Mandø pastorat. Uffe Vestergaard Pedersen er sekretær i V. Vedsted Landsbyforening. E-mail: Se også hjemmesiden: www.folkekirken.dk/stifter/ribe/dom/vestervedsted/index.htm

 

UgeAvisen 10. oktober 2000. VEDSTER VEDSTED SOGN. Der er til menighedsrådsvalget kun indleveret én kandidatliste. Derfor bortfalder afstemningen, og følgende er valgt til menighedsrådet:

 

Bjarne Sørensen, Sdr. Farup Vej 36, Sdr. Farup
Hans Krab Koed, Sdr. Farup Vej 46, Sdr. Farup
Ann la Cour Noer, Skoleallé 1a, V. Vedsted
Elly Hansen, Mandøvej 20, V. Vedsted
Erna Legaard, Sdr. Kirkevej 1, V. Vedsted
Henning Bjørnholt, Harevej 26, Egebæk
Niels Peter Madsen, Harevej 38, Egebæk

Valgbestyrelsen for Vester Vedsted menighedsråd.

 

JydskeVestkysten 5. februar 2003. ALTERKAL FRA 1525 ER TILBAGE I KIRKEN. Trængte hårdt: Danmarks førende ekspert inden for området har stået for reparatioenn af alterkalken i Vester Vedsted Kirke. Af Ole Sønderstrup. VESTER VEDSTED: Alterkalken fra 1525 i kirken i Vester Vedsted er nu tilbage, efter den er blevet repareret. Det er guldsmed Bent Exner i Pandrup i Vendsyssel, der har forestået reparationen af alterkalken. Bent Exner anses for Danmarks førende ekspert inden for området. – Tidens tand havde gnavet i alterkalken, så den trængte hårddt til at blive repareret, siger gårdejer Bjarne L. Sørensen, Sønder Farup, der er formand for menighedsrådet. – Alterkalken er blevet repareret for nogle skavanker, og er desuden blevet lueforgyldt over det hele, som den oprindelig har været. Guldsmed Bent Exner har netop været i Vester Vedsted for at aflevere alterkalken. – Jeg har arbejdet med reparationen af alterkalken fra kirken i Vester Vedsted siden efteråret. Og han føjer til, at alterkalken er meget fornem, og at man i Vester Vedsted har grund til at være meget stolt af den. Bent Exner har stået for reparation af alterkalke mange steder rundt i landet, og det er ikke længe siden, han blev færdig med reparationen af en alterkalk fra kirken i Kalvslund. Bag lås og slå. – Nu kan den raparerede alterkalk i Vester Vedsted Kirke forhåbentlig gøre god tjeneste i mange år igen, siger formanden for menighedsrådet. Menighedsrådet sørger i øvrigt for, at alterkalken opbevares under lås og slå, når den ikke lige er i brug i kirken.

 

UgeAvisen 27. november 2007. JORD UDLEJES. Fra Vester Vedsted præstegård udlejes et jordstykke på 8,03 ha. beliggende i V. Vedsted Enge. Jorden udlejes for en 4-årig periode fra 1. januar 2008 til d. 31. december 2011. Skriftlig tilbud afgives i lukket kuvert senest d. 14. december kl. 16.00 til formanden for præstegårdsudvalget Elly Hansen, Mandøvej 20, V. Vedsted, 6760 Ribe, tlf. 75 44 55 93, hvor også udlejningsbetingelser og kort over området fås. Vester Vedsted Menighedsråd.

 

UgeAvisen 17. februar 2009. Landzonetilladelser. J. nr. 2008-1399. Tilladelse til opførelse af en konfirmandstue og garage på 162 m2 på matr. Nr. 72a Vester Vedsted By, Vester Vedsted, 6760 Ribe. Ejer. V. Vedsted Præsteembede v/ Henning Bjørnholt, Puggårdsgade 7D, 6760 Ribe. Til tilladelsen er knyttet særlige vilkår. At bygningstegningerne til byggesagen godkendes af relevante kirkelige myndigheder, herunder kirkeministeriets bygningskonsulent, inden byggetilladelsen meddeles. Godkendelsen skal indsendes til Esbjerg Kommune, Bygningsmyndigheden. At byggelovens bestemmelser kan overholdes.

 

UgeAvisen 29. november 2011. UFFE – MERE END PRÆST. Sognepræst Uffe Vestergaard er præst i en af Danmarks største pastorater – Vadehavspastoratet. Han er populær for sin folkelige måde at være på. PRÆSTEN ER MIDTPUNKT I SIT SOGN. Sognepræst Uffe Vestergaard har succes som en uformel præst, der praktiserer åbenhed, masser af arrangementer og nye tiltag. VADEHAVSPASTORATET. Da man valgte at sammenlægge pastoraterne Vester Vedsted/Mandø med Hviding/Rejsby fik Uffe Vestergaard ideen at kalde det Vadehavspastoratet. Denne gode ide blev godkendt af biskoppen til stor glæde for den lokale sognepræst. – Vadehavet er jo fællesnævneren for alle byerne i det nye sogn. Derfor er navnet Vadehavspastoratet jo oplagt. Og i en tid med stor vægt på Nationalparken var navnet jo også passende, siger Uffe Vestergaard. Vil samle sognet. Præsten forsøger nu med en stribe spændende tiltag at samle sognebåndene og skabe et godt samvær og et tættere forhold mellem indbyggerne. Jeg er et menneske, der kan lide at have travlt og skabe aktiviteter til glæde for indbyggerne i sognet. Jeg har derfor altid haft mange aktiviteter på programmet, og flere af dem har nu mellem 70 og 100 deltagere. Det overrumplede mig meget, men der er heldigvis plads til det i den nye konfirmandstue i Vester Vedsted. Jeg følger med tiden, og jeg serverer ofte ost og rødvin i stedet for kaffe og blødt brød, og det er populært og prikken over i’et siger han med et veltilfreds smil. Der kommer flere i kirken. Når aktiviteterne samtidig får flere til at komme i kirken, kan jeg jo ikke andet end glæde mig. Det vigtigste for mig er, ligesom for alle andre præster, at holde gudstjenester i kirkerne. Men det glæder mig, når jeg kan medvirke til at skabe et folkeligt fællesskab i sognet. Arrangementerne giver mig et tættere forhold til indbyggerne, og det er jo til glæde for os alle. Flere af sognebørnene kendte ikke hinanden, før de mødte hinanden ved mine arrangementer, og det har jo en stor social værdi. Formentlig den største. Uffe Vestergaard ser spændende udfordringer i at skulle rumme hele det nye sogn. – Jeg tror, at det nye sogn er Danmarks største – eller i hvert fald et af de største rent geografisk. Det giver mig en udfordring, men den tager jeg gerne, siger Uffe Vestergaard.

Sdr. Kirkevej 21

I midten: Sdr. Kirkevej 21.

 

Dette husnummer findes ikke, men ville tilhøre et hus, som nu ikke findes mere, men det lå indtil sidst i 1920-erne lige vest for gården, Sdr. Kirkevej 19, Gammeljord. Oprindelig var dette et hus, som blev bygget i 1770-erne på præstegårdens toft. Præstegårdens toft var det areal, som lå syd for gården Gammeljord. Huset tilhørte præstegården, og her boede i 1778 indsidder og arbejdsmand:

Peder Andersen Beck.

1778-1821

Han var født 31. juli 1747 på ejendommen Vester Bjergvej 7. Han blev gift 18. september 1778 med Ingeborg Pedersdatter, der var født 6. juni 1754 på ejendommen Mandøvej 20. I deres ægteskab fødtes 8 børn:

I-201

1. Ester Marie Beck, født 30. december 1778.
2. Mette Marie Beck, født 23. august 1781. Død 29. oktober 1781, 2 mdr. gammel.
3. Karen Maria Beck, født 16. februar 1784. Død 6. maj 1784, 2 mdr. gammel.
4. Karen Marie Beck, født 29. august 1786.
5. Wibecke Marie Beck, født 16. juli 1792
6. Anne Kjerstine Beck, født 3. maj 1795. En tvilling. Død 26. maj 1795.
7. Mette Marie Beck, født 3. maj 1795. En tvilling. Død 28. maj 1795.
8. Lene Marie Beck, født 20. november 1796.
Peder Andersen Beck døde 15. februar 1812, 64 år gammel. Hans kone, Ingeborg Pedersdatter døde 14. maj 1821, 67 år gammel. Den næste der boede i dette hus var:

Hans Christian Petersen Lützen.

1821-1858

Han var født 7. marts 1775 i Heegård, se V. Vedsted Vej 64. Han blev gift første gang med Anne Jensdatter, født ca. 1776. Hun døde 21. juli 1820, 44 år gammel. Han blev gift anden gang 26. maj 1821 med Karen Frandsdatter, der var født 1795 i Ho sogn. De fik følgende børn:

1. Anne Cathrine Hansdatter, født 28. november 1821.
2. Anne Kirstine Hansdatter, født 21. oktober 1823. Død 25 maj 1826, 2½ år gammel.
3. Dødfødt pige født 14. oktober 1825.
4. Frands Peter Hansen, født 5. maj 1827. Konfirmeret 1843.
5. Søren Hansen, født 28. august 1832. Han døde 1. juni 1849, 16½ år gammel.
Hans Christian Lützen døde som 13. april 1859, 84 år gammel. Hans kone, Karen Frandsdatter, døde 7. juli 1872 som fattiglem, 77 år gammel. I 1858 flyttede en ny mand ind i huset og det var:

Peter Clausen Bundegaard.

1858-1892

Han var født 19. marts 1827, men hvor vides ikke. Han var søn af Jens Pedersen Bundegaard og Marie Kirstine Nielsdatter. Se videre Sdr. Kirkevej 2. Peder Klausen Jensen blev gift 30. december 1858 med Maren Margrethe Eskesdatter, der var født i Hostrup sogn som datter af gårdmand Eske Hansen. I ægteskabet fødtes følgende børn:

1. Jens Hansen Bundegaard, født 13. august 1861. Konfirmeret 1876.
2. Hansine Marie Bundegaard, født 9. november 1864. Konfirmeret 1879. Gift med Martin Knudsen. Se Mandøvej 6.
3. Nicoline Hansine Bundegaard, født 12. juni 1867. Hun levede hele sit liv ugift, og boede hos søsteren og svogeren, Martin Knudsen, Mandøvej 6. Hun var menneskesky.
Peter Clausen Bundegaard døde 3. september 1914 i V. Vedsted, 87 år gammel. I 1892 flyttede en ny mand ind i huset her, det var:

Martin Knudsen.

1892-1895

Han var født 10. januar 1868 i Rindum og blev gift 2. november 1892 med Hansine Marie Bundegård. De får 3. september 1893 et dødfødt barn. Martin Knudsen var kommet til sognet i 1890 og tjente hos naboen, Niels Bertelsen Pinborg. I 1895 afstod han huset her til Hans Lausten Thomsen, og købte hans lille ejendom, Mandøvej 6. Se videre der. Den nye mand i huset her var:

Hans Laustsen Thomsen uden for sit hus.

 

Hans Lausten Thomsen.

1895-1926

Han var født 1. september 1847 i Vesterende, Ballum sogn. Han kom til V. Vedsted i 1878, hvor han købte den lille ejendom, Mandøvej 6. Her boede han til 1895, da han flyttede ind i huset her. Han levede ugift hele livet. Han købte, mens han boede her, nogle mindre jordlodder. Han holdt får og boede sammen med dem i det lille hus. Han har dog sikkert ejet huset og grunden, thi denne var særskilt matrikuleret under nr.118. Han blev betragtet som en særling i byen. Se Vagn Nielsens “Her er mit Liv”, Kirstine Poulsens ”Minder og småtræk fra V. Vedsted præstegård” og Marie Boesens “Fra V. Vedsted”. Hans Thomsen Lausten, der også var skomager, døde 6. november 1926, 76 år gammel. En datter fra nabogården, Kirstine Hansen gift Poulsen, arvede ham. Se Sdr. Kirkevej 27. Huset blev revet ned og grunden lagt til gården, Gammeljord.

Sdr. Kirkevej 24

6. oktober 1997, 16:56:58

 

Dette hus blev opført på denne plads en gang først i 1700-tallet. Huset er opført som rytterhus af bonden på gården, Sdr. Kirkevej 37. Den gang lå denne gård lige syd for kirken, og bonden lod huset opføre til bolig for en ryttersoldat, som han sammen med en anden bonde skulle holde med bolig, familie og udrustning. Gården hørte nemlig under det såkaldte ryttergods, som blev oprettet herpå disse egne i 1670-erne af kongen. Godset blev taget fra det tidligere domkapitel i Ribe. Efter ryttergodsets salg i 1722 kom huset under Lustrupholm eller familien Clausen, der også ejede Lustrupholm. Den første kendte fæster af dette hus var:

Knud Andersen.

1768-1793

Han var født i Roager ca. 1738 og blev gift 30. maj 1761 med Kirsten Hansdatter, der var født 27. september 1731 i V. Vedsted på gården, matr. nr. 4, den tidligere fattiggård, som lå på Degnetoftevej 2. Nu nedrevet. Hun var datter af bonden, Hans Jørgensen og Bodil Bennedsdatter. I hans ægteskab med Kirsten Hansdatter fødtes følgende børn:

I-203

1. Mette Marie Knudsdatter, født 1761. Døbt 12. juli 1761 i Roager. Hun døde 26. oktober 1825, 63 år gammel*). *) kilde: Svend B. Troelsen
2. Hans Knudsen, døbt 31. juli 1763 i Roager. Død 14. august 1835*). *) kilde: Svend B. Troelsen
2. Bodel Knudsdatter, født ca. 1767. Ikke i V. Vedsted. Gift i 1801 med Jef Lauridsen. Se Sdr. Kirkevej 27.
3. Maren Knudsdatter, født 22. september 1769 i V. Vedsted. Hun døde ugift 1. juli 1846, 75 år gammel.
4. Anders Knudsen, født 7. maj 1772 i V. Vedsted. Gift 5. oktober 1811 med Lene Marie Pedersdatter. Se Mandøvej 31.
Knud Andersen kom først til V. Vedsted omkring 1768. Knud Andersen var husmand og havde en smule jord, og hans kone sad hjemme og vævede. Han døde den 11. juni 1816, 78 år gammel, og hans kone, Kirsten Hansdatter døde 24. april 1818, 82 år gammel. Han havde da afstået ejendommen til:

Jens Hansen Smed.

1793-1822

Han var smed og født ca. 1761 i Gram, under Gram Gods og blev gift 29. september 1793 med Karen Jørgensdatter, der var født 11. juni 1760 på ejendommen Sdr. Kirkevej 3. De fik 5 børn:

1. Hans Jørgen Jensen, født 3. oktober 1794. Han overtog senere Sdr. Kirkevej 3.
2. Jens Peter Jensen, født 30. marts 1796. Død 16. december 1800, 4 år gammel.
3. Andreas Jensen, født 16. februar 1798. Konfirmeret 1815. Han blev ved fødestavnen som hjulermand.
4. Jørgen Jensen, født 4. oktober 1800. Konfirmeret 1817.
5. Willatz Peter Jensen, født 23. juni 1802. Konfirmeret 1817.
Jens Hansen flyttede i 1814 fra stedet her til ejendommen Sdr. Kirkevej 3, hvor hans kone var født. Ejendommen der var lidt større, og her kunne han så drive smedehåndværket. Se videre Sdr. Kirkevej 3. Ejendommen Sdr. Kirkevej 24 beholdt han indtil sønnen, Andreas Jensen var gammel nok og kunne overtage denne ca. 1822.

Andreas Jensen.

1822-1858

Han var født på ejendommen 16. februar 1798, og blev gift 22. maj 1824 med Bodel Pedersdatter, der var født 13. august 1798 på gården, Mandøvej 31, og datter af gårdmand Peder Jørgensen og Mette Marie Nielsdatter i Okholm. Andreas Jensen og Bodel fik 6 børn:

I-204

1. Dødfødt dreng, født 6. december 1824.
2. Peter Jørgen Andreasen, født 10. oktober 1825. Død 11. oktober 1825.
3. Jens Hansen Andreasen, født 11. august 1826. Konfirmeret 1842. Han blev skoleleder i Grindsted 1856-1887*). *) kilde: Svend B. Troelsen
4. Mette Marie Andreasdatter eller Andreasen, født 10. september 1828. Konfirmeret 1843. Hun blev gift 1851 med Anders Nielsen Truelsen. Se Mandøvej 20 i V. Vedsted.
5. Peder Jørgen Andreasen, født 25. maj 1830. Konfirmeret 1845. Han fik senere fødestavnen.
6. Willads Peder Andreasen, født 16. januar 1839. Død 16. maj 1841, 2 år gammel.
Andreas Jensen var hjulmand som faderen, og han var ringer ved V. Vedsted kirke. Han døde 31. januar 1874, 75 år gammel. Hans kone, Bodel Pedersdatter døde 1. oktober 1887, 89 år gammel. Omkring 1858 afstod Andreas Jensen den lille ejendom til sønnen:

Peder Jørgen Andreasen.

1858-1905

Han var født 1830 og blev gift 20. november 1858 i V. Vedsted kirke med Mette Margrethe Kjær, der var født 26. marts 1831 i Jesing, Hostrup sogn, som datter af Hans Kjær. De fik følgende børn:

1. Andreas Jensen Andreasen, født 1. april 1860. Konfirmeret 1875. USA. Ridset navn i rude.
2. Dødfødt drengebarn, født 12. juni 1862.
3. Maren Andreasen, født 14. maj 1863. Konfirmeret 1977.
4. Hans Frende Andreasen, født 9. august 1865. En tvilling. Konfirmeret 1880. Udvandrede i 1894 til USA via Ellis Island. Yderligere information se www.ellisisland.com.
5. Villads Peder Andreasen, født 9. august 1865. Konfirmeret 1880. En tvilling i USA.
6. Peder Karl Andreasen, født 29. juni 1868. Konfirmeret 1884. Han var den eneste af sønnerne, som ikke udvandrede, men blev i det gamle hjem.
Jf. kirkebogen i 1877 er efternavnet Andresen.

Peder Jørgen Andreasen var også husmand, hjulmand og ringer ved V. Vedsted kirke. I 1889 blev der etableret telefoncentral i dette hus. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Peder Jørgen Andreasen døde 2. september 1909, 79 år gammel. Hans kone, Mette Margrethe døde 22. april 1908, 77 år gammel.

Andreas Jensen Andreasens initialer, AJA 1879 i ruden, der er intakt her i 2001, 122 år senere.

Postillonen klar foran Sdr. Kirkevej 24. Årstal ukendt

Fra venstre ses telegrafbestyrer Carl Andreasen, fru Karla Hansen fra Læsø, fru Nielsen, som i en årrække var i pleje hos fru Andreasen (fra hospitalet i Vedsted), uldspinder Johannes Hansen, Læsø, samt fru Christine Andreasen. Billedet er taget 10. juni 1949, dagen før Carl Andreasens død af fru pastor Inger M. Jensen.

 

Peder Karl Andreasen.

1905-1957

Han var født 1868 og blev gift 1. juli 1917 med Christine Thode, der var født 8. marts 1882 i Nødager. Hendes moder var Ane Kierstine Thode. Peder Karl Andreasen og Kirstiene fik ingen børn. Han blev i 1889 telegraf- og telefonbestyrer i V. Vedsted. I 1908 kom brevsamlingsstedet til og det slap han først i 1946. Telefoncentralen gav han afkald på i 1947. Han var også graver og ringer ved kirken, ligesom hans far og farfar. Han har i “Fra Ribe Amt 1925” skrevet en fremragende artikel om V. Vedsted sogn og især kirken. Han er selv omtalt i Marie Boesens ”Fra V. Vedsted” og Vagn Nielsens ”Her er mit Liv”. Se også ”Anden Verdenskrig på Mandø”, ”V. Vedsted 1966” og Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Peder Karl Andreasen fik skøde på huset 10. maj 1905.

Mandø-Posten nr. 59 – 1963. Den gamle hylde. Eengang for mange år siden stod en mand og arbejdede i sit værksted. Af et stykke strandtræ var han ved at lave en ganske almindelig hylde og var just i færd med at lægge sidste hånd på værket. Mandens navn kan være lige meget, vi er på Mandø og har skruet tiden tilbage til år 1889. Man har netop nedlagt en telefonkabel mellem V. Vedsted og Mandø, det historiske øjeblik er inde, telegrafbestyrer Carl Andreasen, Sdr. Kirkevej 24, V. Vedsted, har sat proppen i og med andagtsfuld stemme kaldes Mandø. Forbindelsen er etableret , og Mandø er indlemmet i det danske telefonnet, men er nået et skridt ind i teknikkens tidsalder. Den gamle meddelelsesform med at blusse til Mandø, er en saga blot.

Peder Karl Andreasen døde 11. juni 1949. 80 år gammel, og hans kone, Christine døde 9. januar 1957, 74 år gammel. Huset blev nu solgt fra skifteretten 4 juni 1957 til:

I-205

I forgrunden Sdr. Kirkevej 24. Billede fra ca. 1910.

 

Peter Christian Hansen.

1957-1968

Han var født 3. september 1889 i Krogaarden, Sdr. Farup Vej 38, og gift 13. oktober 1913 med Bodil Smidt Okholm, der var født 24. juli 1891 på gården, Ulvehøjvej 16 i Okholm. I 1905-1920 byggede de et hus “Vosnok

” i Sdr. Farup, men ombestemte sig og nedbrød huset hurtigt efter. De blev senere været ejere af Gørdinglund i Gørding sogn og Kærenggård i Farup sogn. På deres ældre dage kom de nu tilbage til deres fødesogn. Her døde Peder C. Hansen den 15. januar 1962, 72 år gammel. Hans kone, Bodil Okholm døde 30. oktober 1976 i Ribe, 85 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt i oktober 1968 til:
Tage Christoffersen.

1968-2005

Han er født 4. maj 1911 i Årup på Fyn og søn af Emilie og Jørgen Christoffersen. Han blev gift med Karen Mortensen, der er født 27. januar 1919 i Læborg som datter af Anne Margrethe og Kristen Mortensen. Tage Christoffersen var uddannet gartner og tidligere direktør ved A/S Dansk Blomsterløg i Ribe. I ægteskabet fødtes følgende børn:

1. Karen Else Christoffersen, født 25. juni 1942. Hun er lektor ved Herning seminarium og bor i Herning.
2. Anna-Bodil Christoffersen, født 11. juni 1947 i Ribe. Hun er nu stadsdyrlæge i Svendborg og gift med Svend Andreasen, der er biolog. De bor i Odense.
3. Svend-Tage Christoffersen, født 14. juli 1957 i Ribe. Han er civilingeniør ved firmaet Rambøll og Hannemann.
Karen Christoffersen døde 25. december 2002, 83 år gammel. Tage Christoffersen døde 14. august 2004, 93 år gammel. Huset er stråtækket og det gamle hus er velholdt og en pryd for landsbyen.

UgeAvisen 14. december 2004. STRÅTÆKT EJENDOM. Nær marsk og Vadehavet spændende ejendom opført i 1700-tallet som ”Rytterhus”, beliggende på en stor grund med bl. a. et væld af løgplanter. Her er synlige bjælker og småsprossede vinduer, en lille stald, flere stuer, køkken, toilet samt diverse rum. Taget er for det meste nyere, men ellers kan her bruges en handy-mand til et historisk projekt/bolig. Offentlig vand og kloak. Bo/stald: 116/30 m2. Grund: 1.860 m2. Rum/vær.: 6/3. Opført: 1727. Pris: 585.000.

UgeAvisen 22. februar 2005. EJERSKIFTE. Johannes Schützsack har købt Sdr. Kirkevej 24, V. Vedsted, af boet efter Tage Christoffersen. Ejendomsværdi: 390.000 kroner.

Johannes Schützsack.

2005-

Sdr. Kirkevej 27. Digehuset

Denne gård hørte tidligere til den kongerigske del af V. Vedsted. Den var på 1 otting (ca. 53 tdr. land) og var en del af gården, Sdr. Kirkevej 37, som i middelalderen var en gård på 3 ottinger. Gården hørte den gang under domkapitlet i Ribe. Af denne gård svaredes i 1530 følgende landgilde: 2 ørtug rug – 2 ørtug rug – 2 ørtug havre 1 svin – 1 fødnød – 4 læs tørv. Bonden på denne 3 ottings gård var:

Christian Jepsen.

før 1630-1630

Ellers kendes der intet til denne mand og hans familie, men det er også 460 år siden (i 1992). Omkring 1650 bliver gården delt mellem 2 bønder, hvoraf den ene får den østlige del med 1 otting, medens den vestlige del får 2 ottinger, og det er den vi i dag kalder Digegården. Gården her skal berettes om er den østlige del, altså Sdr. Kirkevej 27. Omkring 1630 bor på gården her en bonde ved navn:

Peder Bertelsen.

1630-1665

Han er sikkert død af pesten 1659, thi efter 1660 nævnes på gården en Bodil Pederskone, der vel er hans enke. Hun døde 1671 og blev begravet 8. oktober. En pige,

1. Anne Pedersdatter, der blev født 1638,
er sikkert en datter af dette ægteskab. Hun blev 8 uger før midsommer 1665 gift med Jens Hansen. Det er den første vielse, som er indført i V. Vedsted kirkebog.

Jens Hansen.

1665-1673

Han var bonde på gården fra 1665 til 1673, da han døde. I ægteskabet mellem Jens Hansen og Anne Pedersdatter fødtes følgende børn:

1. Peder Jensen, døbt maj 1665.
2. Hans Jensen, døbt 24. marts 1667.
3. Michel Jensen, døbt 31. marts 1669.
4. Niels Jensen, døbt 2. april 1671.
5. Bodil Jensdatter, døbt 10. september 1673. Død 1673.
Jens Hansen døde 1673 omtrent samtidig med datteren, Bodil. Det varede dog ikke længe før enken, Anne Pedersdatter blev gift igen. Den 14. december 1673 blev hun viet til:

Niels Andersen.

1673-1724

Han var født ca. 1646. Da der var to bønder i V. Vedsted med navnet Niels Andersen, nævntes manden her med tilnavnet Vester, idet han boede vest i byen. I hans ægteskab med Anne Pedersdatter fødtes 4 børn:

I-207

1. Giertrud Nielsdatter, døbt 13. september 1674. Hun blev gift med Ole Damgaard. Giertrud Nielsdatter døde 25. februar 1740, 65½ år gammel. Ole Damgaard døde 25. marts 1744.
2. Jens Nielsen, døbt 3. juli 1677.
3. Anders Nielsen, døbt 21. marts 1680.
4. Karen Nielsdatter, døbt i april 1683.
Niels Andersens kone, Anne Pedersdatter døde i marts 1699, 61 år gammel. Han blev gift igen 21. november 1700 med Else Hansdatter Tækker. Hun var født 1669 og datter af Hans Tækker. Deres børn var:

1. Hans Nielsen, født 28. maj 1701. Han fæstede senere fødegården.
2. Anne Nielsdatter, født 4. november 1702. Død som barn.
3. Anne Nielsdatter, født 14. november 1704.
4. Thomas Nielsen, født 8. juni 1706.
5. Maren Nielsdatter, født 19. august 1707.
6. Jens Nielsen, født 6. februar 1712.
Niels Andersen Vester døde 12. oktober 1723, 77 år gammel. Gården var da overtaget af hans ældste søn af andet ægteskab:

Hans Nielsen.

1724-1729

Han var som nævnt født 1701. Han blev gift 7. januar 1726 med Birgitte Hansdatter Puggaard, der var født 31. maj 1695 i V. Vedsted på gården, Skoleallé 2, Østgården. Hun var datter af gårdmand Hans Hansen Puggård. Hans Nielsen overtog gården med 1 otting i 1724. Han blev trolovet i januar 1725 og først gift et år efter, hvilket var meget sjældent. Det skyldtes dog måske følgende ulykke. Den 15. februar 1725 om natten 2-3 timer før dag nedbrændte gårdens bygninger ialt 16 fag. Der indebrændte 1 hest, 3 gode køer, 4 kvier, 3 spædkalve, 9 får, 1 gås og nogle høns. Alt indbo brændte, samt alle familiens ejendele og klæder. Hans Nielsen og fæstemø, Birgitte samt hans moder og trende søskende, Thomas, Maren og Anne nåede ud kun iført det blotte linned. En hest blev dog reddet ud af stalden, men den måtte aflives. Her ser vi, at så snart et par var trolovede, flyttede de sammen. De havde kun været trolovede i ganske kort tid. Alle hendes ejendele gik også op i luer ved denne brandkatastrofe. I ægteskabet mellem Hans Nielsen og Birgitte Puggård fødtes 2 børn:

1. Else Hansdatter, født i maj 1726 og døbt 30. maj.
2. Hans Nielsen Puggaard, født 29. september 1727. Senere fæster af Skoleallé 1.
Da det sidste barn blev født var faderen, Hans Nielsen død. Han døde 12. maj 1727, 26 år gammel. Hans enke bliver boende i gården et par år, men ifølge mageskifte af 8. marts 1729, bytter hun ejendom med sin broder, Jesper Hansen Puggård. Han får gården her, og hun får det husmandssted, Skoleallé 1, han hidindtil har haft. Hun skal da have 5 rdl. årligt i en form for aftægt. Hun beholder også en ko samt afgrøderne fra 2 små enge i 3 år.

Jesper Hansen Puggaard.

1729-1740

Han var født 30. marts 1691 på gården, Skoleallé 2, Østgaarden i V. Vedsted. Han var søn af Hans Hansen Puggård. Han overtog gården i 1729 og blev gift 10. august 1721 med Anne Lauridsdatter, der var født 1684 på gården, Sdr. Kirkevej 13. Hun var datter af bonden, Laurids Brodersen. Han var altså blevet gift 8 år før, han flyttede ind på gården her. I Jesper Hansen Puggårds ægteskab fødtes kun en søn:

1. Lauritz Jespersen Puggaard, født 20. september 1722. Han blev senere bonde på gården her.
Jesper Hansen Puggård var kun ejer af bygningerne med besætning. Gårdens jordtilliggende var fæstet af ejeren, kapellanen ved Ribe domkirke. Den 10. februar 1740 solgte Jesper Hansen halvdelen af gården med den halve fæsteotting til:

Peder Nielsen Lade.

1740-1752

Han kom fra Randerup, syd for Skærbæk. Peder Nielsen skulle så have de 4 østligste fag af beboelseshuset samt de 4 fag ladehus. Disse 4 fag skulle han på egen bekostning flytte til den sydlige ende af sin beboelse. De skulle være fælles om ovnen samt brygge og bagetøj. Desuden skulle de være fælles om plov og harve. Peder Nielsen skal desuden forfærdige 3 døre til sit hus, og endelig får han også en af Jesper Puggaards pladser i kirken. De skulle også være fælles om aftægten til Niels Andersens enke, Else. I penge skulle Peder Nielsen betale 94 rdl. fordelt på 6 terminer, sidste termin i 1743. Denne deling af gården varede dog ikke mange år, thi den 24. juni 1744 købte Jesper Hansen Puggaard det solgte tilbage for 140 rdl. Desuden skulle Peder Nielsen og hans kone nu have aftægt. Peder Nielsen Lade var født 1682 og døde 15. januar 1745 i V. Vedsted. Hans kone Ellen var født 1679 og døde 1749 i V. Vedsted. Jesper Hansen Puggaard kom hurtigt i økonomiske vanskeligheder og måtte låne penge. I 1750 lånte han 140 rdl. af brødrene, Jes Bertelsen i Råhede og Claus Bertelsen i Lundsmark. I 1752 overtog de to brødre både gården og fæstet. De sælger dog samme år gården til Jespers søn, Laurids Jespersen Puggård. Jesper Hansen Puggård døde 13. oktober 1767, 76 år gammel og hans kone Anne Lauridsdatter døde 10. marts 1762, 78 år gammel. De var da begge aftægtsfolk ved gården.

I-209

Lauritz Jespersen Puggaard.

1752-1783

Han var født på gården i 1722 og blev gift 27. oktober 1752 med Anna Lasdatter, der var født 1721 i Hviding, som datter af gårdmand Las Andersen og Dorethe (Hviding 25). Hun havde en søster, Maren Lasdatter, der blev gift med Terman Nielsen, Vester Bjergvej 11 i V. Vedsted. Laurids Jespersen og Anna Lasdatters børn:

1. Maren Lauritzdatter, født 20. juli 1753. Død 7. sep. 1753.
2. Maren Lauritzdatter, født 1. september 1754. Hun blev gift 1782 med Jeppe Christensen. Se V. Vedsted Vej 143.
3. Dorthe Marie Lauritzdatter, født 22. november 1755.
4. Anne Lauritzdatter, født 14. april 1758.
5. Jesper Lauritzen Puggaard, født 3. februar 1760. Overtager senere fødegården.
6. Anders Lauritzen Puggaard, født 22. marts 1762.
7. Las Lauritzen Puggaard, født 28. december 1764.
Den 30. juni 1765 døde Anna Lasdatter, Lauritz Jespersen Puggaards kone, 44 år gammel. Han giftede sig igen den 15. november 1765 i Hviding kirke og nu med Karen Eskildsdatter fra Råhede. Hun fødte den 4. april 1767 en datter:

1. Karen Lauritzdatter. Hun fik samme navn som moderen, der døde under fødslen. Hun blev kun 35 år gammel.
Lauritz Jespersen blev gift for tredie gang med Sidsel Truelsdatter, der var født 1720, men hvor vides ikke. Hun var gammel, da de blev gift, og de fik ingen børn. Hun døde som aftægtskone på gården 21. september 1792, 72 år gammel. Lauritz Jespersen Puggaard døde 9. oktober 1793, 71 år gammel. Gården blev i 1783 overtaget af sønnen:

Jesper Lauritzen Puggaard.

1783-1784

Han var som vist før født på gården 1760 og blev gift i V. Vedsted kirke 24. oktober 1783 med Anne Grausdatter fra Vilslev. Jesper Lauritzen sælger året efter gården til Laurids Jefsen, og han og kone forsvinder fra sognet.

Laurids Jefsen*).

1784-1798

Han var født 1731 og blev gift i Hviding kirke 5. juni 1770 med Else Michelsdatter, der var født i Enderup 1731. (Enderup 4). Laurids Jefsen havde før han overtog gården her, et husmandssted i Råhede. Her blev også ægteparrets eneste søn født og kaldt:

*) I kirkebogen for 1804 er fornavnet Lauest.

1. Jeff Lauritzen, født 1772 i Råhede og døbt 20. september. Han overtog gården her i V. Vedsted 1798.
Laurids Jefsen døde som aftægtsmand på gården 23. juni 1804, 73 år gammel, og hans kone, Else Michelsdatter døde et par måneder senere den 9. august 1804, 73 år gammel. Gården blev nu overtaget af sønnen:

Jeff Lauritzen.

1798-1849

Han var født i Råhede 1772. Han blev gift i en ret høj alder med Bodel Knudsdatter, der var født ca. 1767 i Roager, som datter af Knud Andersen og Kirsten Hansdatter. Samme Knud Andersen flyttede til V. Vedsted. Se Sdr. Kirkevej 24. Brylluppet mellem Jef Andersen og Bodil Knudsdatter stod den 23. oktober 1801. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Jeff Lauritzen havde til gården ca. 50 tdr. land, og gården var ansat til hankorn: 2-3-1-2. Han drev denne gård til sin død den 15. april 1849. Hans kone, Bodil Knudsdatter døde 2. februar 1855, 88 år gammel. Denne gård kaldes også den sidste fæstegård i V. Vedsted, thi Jeff Lauritzen var fæstebonde til sin død. Gården ejedes af stiftsøvrigheden. Den næste bonde var:

Christen Hansen

1849-1893

Han var født 7. august 1810 på en gård, som nu er borte. Den lå Degnetoftevej 2. Han var søn af gårdmand Hans Jørgensen og Ingeborg Christensdatter. Han overtog gården her i 1849 efter Jef Lauridsens død. Den 17. december 1856 fik han skøde på gården af stiftsøvrigheden og blev nu selvejerbonde. Han blev gift 23. marts 1850 med Marie Kruusgaard, der var født 24. februar 1813 i Øster Gasse, Skærbæk sogn, som datter af gårdmand Niels Terkildsen, der senere flyttede til V. Vedsted. I ægteskabet mellem Christen Hansen og Marie Kruusgaard fødtes den 14. maj 1851 et dødfødt drengebarn, og det var det eneste barn, der fødtes i deres ægteskab. Christen Hansen er omtalt i Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Kristen Hansen døde 8. januar 1884, 73 år gammel. Marie Kruusgaard, hans enke, døde 25. oktober 1891, 77 år gammel. I 1893 lod arvingerne gården udstykke. Bl. a. blev en parcel i Egebæk solgt. Her blev Bjørnkærvej 4 A opført. Hovedparcellen med bygningerne blev købt af:

I-211

Sdr. Kirkevej 27 i 1908.

 

Antoni Hansen.

1893-1921

Han var søn af Andreas Hansen og Ellen Marie Sørensen, Tornskovbjerg og blev født 30. oktober 1860 i Nr. Løgum sogn. Han blev gift i V. Vedsted kirke 4. december 1886 med Mette Marie Andersen, der var født 2. juli 1859 i Sneum, som datter af gårdmand Janik Andersen, der var født på gården V. Vedsted Byvej 23 i 1823. Se også Mandøvej 7. Antoni Hansen og Mette Marie Andersen fik følgende børn:

1. Cæcilie Kristiane Hansen, født 5. marts 1887. Hun døde 23. juni 1894, 7 år gammel.
2. Andreas Hansen, født 11. december 1888. Han døde 18. december 1888, 7 dage gammel.
3. Ellen Marie Hansen, født 2. januar 1890. Konfirmeret 1904. Gift 28. maj 1913 med Søren Hansen Poulsen, V. Vedsted Vej 65 og Ribevej 22. Han var murer, bosat i Egebæk-Hviding.
4. Jannik Hansen, født 24. august 1892. Konfirmeret 1907. Han udvandrede i 1913 til USA via Ellis Island. Yderligere information se www.ellisisland.com. Han måå være vendt tilbage igen, for han bliver gift 25. marts 1922 i Ribe Domkirke med Kristine Kristensen, Hegnsvig født i Hegnsvig 29. maj 1896 datter af landmand Jens Nielsen Kristensen og hustru Johmine Ane Mari Pedersen, Hegnsvig.
5. Kirstine Hansen, født 13. marts 1895. Konfirmeret 1909. Hun blev gift 27 marts 1917 med Mikkel Hansen Poulsen, V. Vedsted Vej 65. De fik gården Trækærvej 26 og senere gård nr. 1 i Hviding. Hun arvede Hans Lausten Thomsen, Sdr. Kirkevej 21. Kirstine Hansen har skrevet ”Minder og småtræk fra V. Vedsted præstegård”
6. Ejnar Andreas Hansen, født 26. april 1897. Konfirmeret 1911. Han udvandrede til USA. Han blev gift med Kristine Lorensen, født 6. september 1896, Skoleallé 2, Østgaarden. Hendes familieforhold er beskrevet under V. Vedsted Vej 129.
7. Otto Hansen, født 15. september 1899. Konfirmeret 1914. Han udvandrede også til USA, men må være vendt tilbage, idet han blev gift 16. december 1924 i Gørding kirke med Meta Karoline Knudsen, født 16. juli 1904 i Gørding sogn, datter af Mads Kristian Knudsen og Marie Kirstine Jørgensen Skødt fra Gørding. Otto Hansen var gårdmand i Varming i Seem sogn.
8. Anna Hansen, født 17. februar 1901*). Konfirmeret 1915. Hun overtog faderens hus, Mandøvej 3 i 1923. Hun blev gift med gårdmand Peter Boel i Sejstrup. *) 17. februar 1900 jf. elevprotokollen på V. Vedsted Efterskole.
Antoni Hansen solgte gården i 1907 til sognepræst, Otto Rosenstand, men blev dog boende i huset til han købte gården Skoleallé 14. Se også Mandøvej 3. Huset blev af Otto Rosenstand udlejet til:

Bryllupsbillede fra Ellen Marie Hansen og Søren Hansen Poulsens bryllup 28. maj 1913

Øverste række fra venstre: 1. Karen Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 2. Stinne ??, 3. Jannik Hansen, Sdr. Kirkevej 27, 4. Antoni Hansen, Sdr. Kirkevej 27, 5. Mikkel Hansen Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 6. Hans Nissen Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 7. Ane Marie Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 8. Cecilie Marie Hansen, 9. Hans Peter Poulsen, V. Vedsted Vej 65.

Midterste række siddende: 1. Kirstine Hansen, Sdr. Kirkevej 27, 2. Mette Marie Andersen, Sdr. Kirkevej 27, 3. Ellen Marie Hansen, Sdr. Kirkevej 27, 4. Søren Hansen Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 5. ?.

Forrest siddende i græsset: 1. Poul Martin Poulsen, V. Vedsted Vej 65, 2. Anna Hansen, Sdr. Kirkevej 27, 3. Anton Poulsen, V. Vedsted Vej 65.

 

Mads Ebbesen Frank.

1907-1913

Mads Ebbesen Frank flyttede i 1907 fra huset V. Vedsted Vej 145. Se der angående familieforhold. Se også Vagn Nielsen ”Her er mit Liv” og Kai Pedersens ”Det tabte land i Vest” om stormfloden i 1909. I 1913 købte han huset, Vester Bjergvej 7. Se Ejnar Laursens “Erindringsbilleder”. Han solgte ejendommen her 22. oktober 1907 til:

Henrik Hvass.

1921-1929

Han var født 13. januar 1892 i Tødsø på Mors som søn af husmand Kristian Peder Andersen Hvass og Kathrine Marie Henriksen. Han blev gift 29. april 1917 i V. Vedsted kirke med enken Helga Rosenstand, der var født 6. juli 1890, Sdr. Kirkevej 20. Hun havde tidligere været gift med Hans Thomsen. Se under Danelund, Sdr. Farup Vej 9. Henrik Hvass var højskolelærer på Askov og her traf Henrik og Helga hinanden. De bosatte sig 1921 i Annekset eller Digehuset, som det nu kaldes, og her boede de til 1923, da de købte Bakkegaarden, Mandøvej 31. De fik følgende børn:

1. Gerda Hvass, født 7. marts 1918. Konfirmeret 1932. Hun blev gift første gang 29. august 1940 med læge Thøger Sejersen, født 27. februar 1913 i Tolum. De fik 3 børn:
· 1) Karin Hvass Sejersen, født 23. december 1940.

· 2) Hanne Sejersen, født 10. maj 1944 i Ribe. Hun døde 10. marts 1945.

· 3) Nanna Hvass Sejersen, født 1. april 1946 i Ribe.

Thøger Sejersen døde 17. februar 1951, 37 år gammel. Gerda Hvass blev gift anden gang med Frede Vad. De fik en datter: 1) Susanne. Gerda Hvass og Frede Vad blev senere skilt.

2. Ernst Hvass, født 24. maj 1920 i Kliplev. Konfirmeret 1934. Han overtog senere Bakkegaarden. Mandøvej 31. Se der.
3. Inga Hvass, født 10. oktober 1922 i V. Vedsted. Hun blev gift 6. juli 1944 i V. Vedsted med førstelærer Peter Emil Ingwersen, født 3. februar 1920 i Toftlund. De fik 4 børn:
· 1) Helle Hvass Ingwersen, født 22. april 1945 i V. Vedsted.

· 2) Ulf Hvass Inwersen, født 8. februar 1947 i Darum sogn.

· 3) Steen Hvass Inwersen, født 26. april 1951 i Jernved.

· 4) Anna Bolette Ingwersen.

Helga og Henrik Hvass havde fra ca. 1919 til 1921 en ejendom i Kliplev med telefoncentral. Her boede de til 1921, da de flyttede ind i Digehuset.

Otto Rosenstand.

1929-1948

Sognepræsten, der boede Sdr. Kirkevej 20, lod nu huset istandsætte, så det kunne tjene som bolig for ham og hans kone, Bolette. De ville her nyde deres otium. Det gik ikke således, thi søndag den 1. september 1929 døde han, ramt af en hjertelammelse på prædikestolen. Huset blev derfor kun hjem for hans enke, Bolette Rosenstand, født Mohr. Hun boede her til sin død 26. maj 1948. Se Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig”.Gården blev nu af arvingerne solgt til:

Bent Smidt Okholm.

1948-1950

Han var født 12. juni 1893 i Okholm på gården Ulvehøjvej 16 og denne gård havde han hidtil ejet. Bent Okholm var gift med Ida Rosenstand. Se Ulvehøjvej 16. De boede fra 1949-50 i huset Vester Bjergvej 2. Bent Okholm blev ansat som sparekassekasserer på Landbosparekassen i Ribe og flyttede nu med kone til Ribe ind i en lejlighed, som tilhørte sparekassen. Gården her blev ca. 1950 forpagtet af Ida og Bents søn:

Klaus Okholm.

1950-1966

Han var født 10. december 1923 på gården Ulvehøjvej 16 i V. Vedsted og gift 1. september 1945 i Gislev kirke med Ruth Viola Rasmussen, der var født 1. september 1927 i Ryslinge på Fyn som datter af fyrbøder Hans Rasmussen, Sandager og Anna Jensen. De boede først på Fyn indtil 1950, da de flyttede ind i Digehuset. De fik 4 børn:

1. Erik Okholm, født 20. november 1945 i Gislev på Fyn. Konfirmeret 1960. Gift med Minna Christensen. 4 børn. Bor i Grindsted.
2. Ingrid Okholm, født 2. januar 1948 i Gislev. Konfirmeret 1962. Gift med Knud Jørgensen. Sprækvej 1.
3. Karen Okholm, født 1. januar 1951 i V. Vedsted. Konfirmeret 1965. Gift med Kurt Århus. Bor Seminarievej 51 i Ribe. Har 2 børn.
4. Hans Jørgen Okholm, født 9. marts 1953 i V. Vedsted. Bor sammen med Inge Petersen i Silkeborg. Har 3 børn.
1954: OKHOLM, CLAUS, Forpagter, Sdr. Kirkevej 27, V. Vedsted, Ribe, er født sammesteds 10.12.1923. Forældre: Bent Schmidt Okholm og Hustru Ida Rosenstand. Bedsteforældre: FF Claus Okholm. FM Dagmar. MF Otto Rosenstand, Sognepræst. MM Anna Bolette. Claus Okholm er gift med Ruth Viola Rasmussen, f. i Ryslinge 1.9.1927 Forældre: Hans Rasmussen, Fyrbøder, Sandager, og Hustru Anna Jensen. Bedsteforældre: FF Jens Rasmussen. FM Hansine. MF Niels Jensen. MM Karen. I Ægteskabet er 4 Børn: Erik, Ingrid, Karen og Hans Jørgen. Claus Okholm overtog Ejendommen i 1950 med Areal 16 Tdr. Land med Skov. Ejendommen ejes af Faderen. Bygningerne menes over 200 Aar gamle og omforandrede af Bedstefaderen. Besætning er der intet af paa Ejendommen, idet Okholm driver Ejendommen sammen med Forpagtningen af Kresten Nissen Andersens Gaard.

Den 1. november 1955 flyttede Ruth og Klaus ind på gården Sdr. Kirkevej 13, som de havde forpagtet. Her boede de til februar 1958, da de atter flyttede til Fyn. Ruth Okholm og børnene kom tilbage til V. Vedsted og lod i 1960 opføre et hus på V. Vedsted Byvej 24, og her flyttede de ind i marts 1961. Ruth Okholm kom siden til at bo Mandøvej 12.

Digehuset her ejedes af Bent Smidt Okholm, der boede i Ribe. Se Ulvehøjvej 16. Hans kone, Ida, døde 21. januar 1952, 58 år gammel. Han blev gift igen 1957 med Gudny Helle, der var sparekassedirektør i Ribe. Hun var født 10. januar 1897. Bent og Gudny Helle flyttede efter at have hørt op med arbejdet i Ribe ind i Digehuset. Her døde Bent Okholm den 11. juli 1966, 73 år gammel. Gudny Helle byggede et hus Mandøvej 12 A og flyttede ind der. Ejendommen her med ca. 9 ha. blev efter Bent Okholms hans død solgt til tandlægerne:

Ebba & Kristen Danckert.

1966-1972

De havde haft tandlægepraksis i Sct. Nicolaj Gade 6 i Ribe. Kristen Joachim Danckert blev gift 27. september 1945 i København med Ebba Christiane Elisabeth Winkel fra Dybvad. Ebba og Kristens børn:

1. Christiane Danckert, født 6. februar 1948. Hun bor Peterslyst Ridecenter, Virklundvej 96 i Silkeborg.
2. Joachim Danckert, født 27. oktober 1949. Han er professor ved Aalborg Universitet og bor Kong Chr. Allé 63 i Aalborg.
3. Morten Danckert, født 11. august 1952. Han er skuespiller og boede Sct. Nicolaj Gade 6 i Ribe. Købte i 2004 V. Vedsted Vej 137.
4. Charlotte Danckert, født 31. marts 1956. Hun er skoleleder ved Friskolen i Tvis. Bor Skovbærvej 8 i Ulfborg.
Ingen af børnene er født i V. Vedsted. Ebba og Kristen blev skilt i 1973. Ejendommen blev i 1972 overtaget af:

Ebba Danckert.

1972-1991

Hun købte hus Madumvej 11 i Ulfborg og solgte huset her ifølge skøde tinglyst 25. juli 1991 til:

I-213

Janne Hansen & Lars Pedersen.

1991-1995

Janne Hansen er født 4. maj 1970 på gården, Mandøvej 20. Ejendommen her er på 4,8 ha. Den ene ha. ligger ved huset og resten ligger øst for byen og er et skovareal. De solgte 1. maj 1995 Digehuset til:

Laila H. Beck & Niels E. Frederiksen.

1995-

De boede tidligere i Gravsgade 4 i Ribe. Laila H. Beck er født 7. maj 1954 i København som datter af Jeff Beck, Kolding (familien stammer fra Mandø og Fanø) og Jonna Mortensen, København. Hun blev gift 1. gang 20. august 1977 med Hans Kann Rasmussen på Mandø. Hun blev gift 13. marts 1993 på Ribe Rådhus med Niels E. Frederiksen, født 29. januar 1955 i Silkeborg (Århus) som søn af Robert Frederiksen, København og Agnes Jensen, Hvam ved Viborg. Laila har fra tidligere forhold 1 barn:

1. Kristian Kann Rasmussen, født 22. marts 1979 i Ribe (Esbjerg). Han overtog ejendommen.
Niels har fra tidligere forhold 3 børn:

1. Robert Jepsen, født 24. december 1973 i Sønderborg.
2. Sarah Brandt, født 8. marts 1984 i Silkeborg.
3. Steffen Frederiksen, født 11. maj 1986 i Aabenraa.
Laila H. Beck er projektkonsulent og terapeut. Niels E. Frederiksen er uddannet kloakmester og faglærer og er uddannelseskonsulent i SiD. Laila Beck medvirkede i V. Vedsted Musikfestival 1998, 1999 og 2001. Hør her Sydafrikas Nationalsang fra 1999. E-mail:

JydskeVestkysten 24. november 2000. EJERSKIFTE. Laila Beck og Niels Frederiksen har solgt Sdr. Kirkevej 27, Vester Vedsted, til Kristian Kann Rasmussen. Ejendomsværdien er 760.000 kroner.

Kristian Kann Rasmussen.

Han boede tidligere Gravsgade 4, som nu blev overtaget af Niels Frederiksen. Kristian Kann Rasmussen er søn af Laila Beck, der tidligere var medejer af huset her. Hun bor stadig i huset.

Sdr. Kirkevej 33

10. marts 1999, 14:08:32

 

Dette hus er bygget 1957 på en grund købt fra gården, Sdr. Kirkevej 27, af Niels Pinborg på gården, Sdr. Kirkevej 37. Han var ejer af huset, men i dette boede datteren og svigersønnen, Nanna og Lars Thøste Eriksen. I 1967 overtog Lars Th. Eriksen Digegaarden og flyttede ind på denne. Niels Pinborg solgte huset i 1968 til sin søster:

Magda Pinborg.

1968-1970

Hun er født 5. december 1903 på Digegaarden, Sdr. Kirkevej 37 og er ugift lærer. Hun boede dog ikke i huset, som blev lejet ud. Hun solgte i 1970 huset til:

Ribe kommune.

1970-1976

Kommunen brugte huset som bolig for lærere ved V. Vedsted skole. I 1976 solgte kommunen atter huset og nu til:

Steen Klaaby.

1976-1979

Han er født på Lolland og søn af Aksel Klaaby, der var født i V. Vedsted 10. marts 1922 på gården Degnetoftevej 1. Han er gift med Jonna. Steen Klaaby solgte huset i 1979 og købte en landbrugsejendom Koldingvej 21 på Ribe Mark. Den nye ejer af huset her var:

Anne Lorentzen.

1979-1995

Hun havde tidligere været gift med gårdejer Kaare Lorentzen. Se V. Vedsted Vej 54. Hun boede selv i huset en del år. Huset blev lejet ud. I 1992 boede her Gitte og Svend E. Hansen. Anna Lorentzen solgte ifølge tinglyst skøde huset 1. februar 1995 til:

Susanne Benthien.

1995-

Susanne Benthien er født 14. juli 1941 i Gentofte som datter af Børge Benthien og Tonny Bruun, Allerød. Susanne har 2 børn:

1. Jens Jacobsen, født 2. januar 1967 i Kolding. Han er ingeniør og bor nu i Århus.
2. Marie Jacobsen, født 3. juli 1970 i Ribe. Hun er seminariestuderende og bor i Ribe.
Susanne Benthien har arbejdet som bibliotekar ved Ribe Folkebibliotek siden 1968.

Orkanen 3. december 1999 løftede taget af garagen. Taget landede i træerne ved huset Sdr. Kirkevej 27.

UgeAvisen 25. maj 2004. HYGGELIGT HUS I V. VEDSTED. Etplanshus beliggende i aktivt landsbymiljø, lige ved Vadehavet og i naturskønt område. Bl. a. kan fremhæves hyggelig stue med trægulv og loft i kip, dejligt køkken/alrum og pænt badeværelse fra 2003. Dejlig have. Garage på 40 m2 med ny tagkonstruktion. Minimal vedligeholdelse. Pris: 695.000. Bolig m2: 103. Grund: 1.005. Sue/vær: 1/3. Opført: 1957.

UgeAvisen 26. juli 2005. EJERSKIFTE. Ulva Bauge har købt Sdr. Kirkevej 33, V. Vedsted, af Susanne Benthien. Ejendomsværdi: 450.000 kroner.

Sdr. Kirkevej 37. Digegaarden

20. august 1997, 12:59:16

 

Denne gård ejes i dag af Pia B og Jens P. Eriksen. Oprindelig en gård på 3 ottinger (ca. 159 tdr. land), hvis bygninger lå lige syd for kirken. Gården blev senere delt i 2 gårde, hvoraf den ene var på 1 otting, Sdr. Kirkevej 27, og den anden på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land) var så gården her. Denne deling fandt sted omkring 1660. Gården hørte på reformationstiden under domkapitlet i Ribe, men havde før år 1400 tilhørt Lage Degn, en stormand, som boede i Hviding sogn. Fra ham kom den i 1394 under domkapitlet. I 1673 blev gården udlagt til ryttergods, og i 1722 kom gården i hænderne på doktor Ancker Anckersen i Ribe. Gården blev frikøbt til selveje omkring 1790 og bygningerne flyttet til deres nuværende plads, længere i syd. Den første fæstebonde, som vides at have boet på gården, er:

Christen Jepsen.

1530

Han boede på gården i 1530, og det var mens den endnu var på 3 ottinger. Vi springer nu 130 år til 1660, hvor gården var på 2 ottinger. Da hed bonden på gården:

Niels Knudsen.

1660-1678

Han var født ca. 1610 og var gift med Birgitte der var født ca. 1616. Fra deres ægteskab kendes to børn:

I-214

1. Knud Nielsen, født 1648. Han blev gift 20. oktober 1678 med Maren Sørensdatter, der var født ca. 1650 på gården V. Vedsted Vej 119, Bendixminde, og de overtog hendes fødegård.
2. Maren Sørensdatter, født ca. 1652. Hun blev gift samme dag som broderen, Knud Nielsen, med en broder til Maren Sørensdatter, nemlig Anders Sørensen, V. Vedsted Vej 119, så der var dobbeltbryllup på Digegaarden. Anders Sørensen skulle overtage gården her.
Niels Knudsen døde i april 1671, 61 år gammel, og hans kone, Birgitte, døde 25. april 1700, 84 år gammel. På det tidspunkt var gården forlængst overtaget af svigersønnen:

Anders Sørensen.

1678-1712

Han var født 1644 på gården, V. Vedsted Vej 119, Bendixminde. Han blev gift 20. oktober 1678 med datteren her fra gården, Maren Nielsdatter. De fik 5 børn:

1. Mette Andersdatter, født oktober 1680. Hun blev begravet 10. november 1680.
2. Birgitte Andersdatter, født 25. februar 1683. Hun blev gift 18. november 1711 med Anders Madsen fra gården Mandøvej 31.
3. Mette Andersdatter, født april 1686. Hun blev gift 1712 med Jacob Madsen, en broder til førnævnte Anders Madsen. De fik gården her.
4. Niels Andersen, født april 1689. Død 3. januar 1690, 9 måneder gammel.
5. Søren Andersen, født 23. august 1691.
Den 3. november 1693 døde Anders Sørensens kone, Maren, 41½ år gammel. Anders Sørensen blev gift igen 22. juni 1694 og nu med enken, Kirsten Hansdatter, der var enke efter korporal Johan Heinshen, Sdr. Farup, matr. nr. 8. Hun havde med ham to børn:

1. Else Johansdatter, født 1685. Gift senere med Hans Andersen Kromand. Se V. Vedsted Vej 127.
2. Kiesten Johansdatter, født 1687. Gift senere med Niels Termansen fra gården Ulvehøjvej 15.
Johan Heinshen havde boet i et rytterhus i Sdr. Farup. Dette hus er nu borte. Se Sdr. Farup, matr. nr. 8. Det må være ham der først i 1700-tallet opfører et rytterhus, Sdr. Kirkevej 24. Der blev ikke født børn i ægteskabet mellem Anders Sørensen og Kirsten Hansdatter. Hun døde 19. januar 1712, 61 år gammel, og han døde 4. juni 1719, 75 år gammel. Gården var i 1712 fæstet af svigersønnen:

I-216

10. marts 1999, 14:09:10

 

Jacob Madsen.

1712-1739

Han var født i april 1685 på gården, Mandøvej 31, som søn af gårdmand Mads Jacobsen og Birgitte Pedersdatter. Han blev gift 13. november 1712 med Mette Andersdatter fra gården her. De fik ingen børn i ægteskabet.

Den 9. marts 1722 fik Jacob Madsen nyt herskab, thi da blev ryttergodset bortsolgt og her i V. Vedsted købt af amtsforvalteren over Løgumkloster, Nicolaj Clausen, der var en stor mand i Vestslesvig. Han boede på slottet Trøjborg i Visby sogn, men var ikke ejer af dette. Hans søster var moder til den kendte biskop og salmedigter, Hans Adolf Brorson.

Jacob Madsen havde som sagt ingen livsarvinger, men det blev en broderdatter, der kom til at flytte ind på gården i 1739. Det var Anders Madsens datter, Maren, der 4. september 1739 blev trolovet til Knud Pedersen. Trolovelsen fandt sted hos Jacob Madsens. Mette Andersdatter døde 10. september 1741, 55 år gammel. Jacob Madsen døde 8. februar 1745, 60 år gammel. Herefter hed bonden på gården:

Knud Pedersen.

1739-1765

Han var født 17. december 1713 på gården, V. Vedsted Vej 137, men faderen, Peder Mikkelsen, havde i 1727 fæstet gården, Mandøvej 28 i Okholm, så han kom fra denne gård. Han blev gift 22. september 1739*) med Maren Andersdatter, der var født på nabogården, Mandøvej 31. De fik i deres ægteskab 8 børn:

*) Ægteskabet krævede kongelig bevilling: Knud Pedersen, ægteskabs bevilling i 3die led. Bevilger og tillader, at Knud Pedersen, og Maren Andersdatter, bønderfolk af Vester Vedsted sogn og bye i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 13 februar 1739.

1. Jacob Knudsen, født 7. december 1739 og død 24. december 1739, 17 dage gammel.
2. Mette Knudsdatter, født 26. januar 1741 og død 4. februar 1741, 9 dage gammel.
3. Peder Knudsen, født 28. april 1742. Han døde ugift 9. maj 1765, 23 år gammel.
4. Anders Knudsen, født 19. december 1743 og død 12. januar 1744, 24 dage gammel.
5. Anne Knudsdatter, født 11. oktober 1745. Hun blev den, der blev på fødegården.
6. Dødfødt drengebarn, født 22. november 1751.
7. Birgitte Knudsdatter, født 13. marts 1754 og død 8. maj 1755, 1 år gammel.
8. Jacob Knudsen, født 26. november 1755 og død 11. december 1755, 15 dage gammel.
Her ser man den store børnedødelighed. Af de 8 børn døde de 6 næsten som helt spæde. I 1765 blev egnen ramt af en meget smitsom sygdom og først døde den 16. april Knud Pedersen 51 år gammel, og den 9. maj døde så sønnen, Peder, der skulle have overtaget gården. Endelig døde også moderen, Maren Andersdatter, den 15. maj 1765. Hun blev 50 år gammel. Tilbage på gården var nu kun den ugifte datter, Anne, der var knap 20 år gammel. Hun blev trolovet 6. juli 1765 og gift 18. oktober 1765 med:

I-217

Jørgen Michelsen.

1765-1785

Han var født 25. april 1740 på gården Sdr. Farup Vej 9, Danelund, som dengang lå inde i Sdr. Farup by. Han var søn af gårdmand Michel Andersen og Anne Jørgensdatter. Jørgen Michelsen blev nu fæster af Digegaarden, som da ejedes af Thomas Clausen på Lustrupholm. I 1770-erne solgte han gården her til doktor Ancker Anckersen i Ribe. Jørgen Michelsen var også bonde på gården, da udskiftningen fandt sted. Gården fik da tildelt et areal på godt 100 tdr. land. Jørgen Michelsen og Anne Knudsdatter fik i deres ægteskab 9 børn:

1. Anne Marie Jørgensdatter, født 23. maj 1766. Blev gift med Mads Christensen, Faurholt, Seem sogn*). *) kilde: Svend B. Troelsen
2. Knud Pedersen Jørgensen, født 6. juli 1767. Død 8. januar 1770, 2½ år gammel.
3. Karen Jørgensdatter, født 28. marts 1769.
4. Michel Jørgensen, født 5. juli 1771. Død 3. november 1771 knap 4 måneder gammel.
5. Mette Jørgensdatter, født 6. august 1773. Død 16. november 1774.
6. Dødfødt drengebarn, født 31. august 1775.
7. Mette Jørgensdatter, født 10. oktober 1776. Død 8. september 1777, knap 1 år gammel.
8. Michel Jørgensen, født 17. september 1778. Død 23. juni 1779.
9. Mette Marie Jørgensdatter, født 14. september 1780.
10. Knud Jørgensen, født 27. juni 1783. Død 20. juli 1783.
Her ser man igen, at dødeligheden blandt børnene født på denne gård har været uhyggelig stor. I 1782 brændte gården og Jørgen Michelsen lod en ny opføre et par hundrede meter længere mod syd, hvor terrænet var højere. Af en eller anden grund, som ikke kendes, afstår Jørgen Michelsen gården ca. 1785. Han flyttede til Faurholt, Seem sogn, hvor han boede hos datteren, Anne Marie Jørgensdatter. Her dør han af svindsot 2. december 1804, 64 gammel. Samme sygdom var næsten alle børnene døde af *). Hermed forsvinder en slægt, som har boet her i sognet siden begyndelsen af 1600-tallet. Den nye mand på gården er: *) kilde: Svend B. Troelsen

Hans Nielsen.

1785-1790

Han var født 15. maj 1739 på gården, Skoleallé 14, Sysselgaarden. Han var søn af Niels Nielsen Jessen og blev gift 30. oktober 1765 med Bodel Mikkelsdatter, der var født i Rejsby 1739. Se Rejsbybogen R. 40. Hans Nielsen havde altså boet på Skoleallé 14 i 20 år, før han flyttede hertil. Hans familieforhold er refereret under gården, Skoleallé 14. Hans Nielsen frikøbte omkring 1790 gården til selveje af doktorinde Anckersen og overlod den derefter til sin søn:

Niels Hansen.

1790-1803

Han var født 8. februar 1772 på gården, Skoleallé 14, og blev gift 31. oktober 1800 i Rejsby kirke med Marthe Radoor, der var datter af sognepræsten Andreas Radoor i Rejsby. Deres børn:

1. Andreas Radoor Nielsen, født 12. december 1801 på gården i V. Vedsted. magasinopsynsmand, gift 7. november 1832, i Nordby kirke, Samsø, Elise Kirstine Høyer, født 1807, København. Børn:
· 1. Martha Christine Engetine Nielsen født 30. juni 1833, Langøre, Nordby sogn, Samsø, Holbæk amt.

· 2. Nancy Elise Nielsen født 13. december 1835.

· 3. Christiane Nielsen født 1. juni 1836, Langemark, Besser sogn, Samsø, Holbæk, død ind 1840, Nordby, Samsø.

· 4. Augusta Henriette Nielsen født 8. marts 1838, Langøre, Nordby sogn, Samsø, Holbæk amt.

· 5. Christiane Nielsen født 29. marts 1840, Langøre, Nordby sogn, Samsø, Holbæk amt.

· 6. Niels Christian Radoor født 13. september 1842, Langøre, Nordby sogn, Samsø, Holbæk amt.

2. Dødfødt datter, født 13. juli 1802.
3. Hans Nielsen, født 4. oktober 1803 i Lundsmark.
Den 20. juli 1803 solgte Niels Hansen gården her og købte Vestergaard i Lundsmark. Han flyttede nu til Lundsmark. Begge hans forældre fulgte også med. Her døde Hans Nielsen 26. august 1813 og Bodil Mikkelsdatter døde 11. maj 1813. Manden, der købte gården her i 1803, var:

Niels Hansen Berthelsen.

1803-1835

Han havde i 1794 fået overdraget gården, V. Vedsted Vej 98 af faderen. Se der. Han var født i Vester Aabølling, Brøns sogn, 23. marts 1771 som søn af Hans Bertelsen og Dorthe Nielsdatter. I 1785 kom denne familie til V. Vedsted, hvor Hans Berthelsen overtog gården V. Vedsted Vej 98. Niels Hansen Berthelsen blev gift 8. november 1799 i V. Vedsted kirke med Dorethe Clausdatter, der var født i Sdr. Farup på gården Lindberg, Sdr. Farup Vej 36 den 12. december 1768. Hun var datter af Claus Jensen og Maren Andersdatter. Hun havde sin broder, Laurits Clausen, født 30. april 1766 boende. Han blev aldrig gift og døde hos søsteren, Dorethe på Digegaarden.

Niels Hansen Berthelsen havde nu 2 gårde på tilsammen ca. 150 tdr. land. Den 23. september 1803 lod han afholde auktion over parceller fra begge gårde. På denne auktion blev solgt 34 parceller på ca. 50 tdr. land. Til den lille gård, som han nu solgte igen, blev der kun bygninger med toft og en hedeparcel. Det er V. Vedsted Vej 98. Til Digegaarden var der nu godt 100 tdr. land. Efter statsbankerotten i 1813 kom Niels Hansen Bertelsen som mange andre bønder i økonomiske vanskeligheder. Han måtte da også låne penge hos den rige Mett Lasses, Ulvehøjvej 16 i Okholm. I 1829 ses Niels Hansen Berthelsen at være kirkeværge i V. Vedsted kirke jf. “V. Vedsted Bys og Kirkes historie” af C. Andreasen. Gården her, som Niels Hansen Berthelsen købte 20. juli 1803, er stadig i samme slægts eje. Her følger nu børnene, som han fik i ægteskabet med Dorethe Clausdatter.

1. Marie Kjestien Berthelsdatter eller Bertelsen, født 13. juli 1802. Konfirmeret 1817. Hun blev gift 7. december 1826 med Jens Pedersen Bondegaard fra Øster Vedsted. Se Sdr. Kirkevej 2.
2 Hans Berthelsen, født 2. juli 1804. Konfirmeret 1821. Han gik på seminarium og fik eksamensbevis 22. september 1826. Han blev derefter huslærer i Vojens. I 1827 blev han underlærer i Aller. I 1833 er han lærer i Stenderup ved Haderslev, og her er han blevet mange år fremover.
3. Maren Nielsdatter eller Berthelsen, født 1. februar 1807. Konfirmeret 1823. Hun blev gift med Niels Hansen Pinborg og de overtog hendes fødegård.
Niels Hansen Berthelsen døde 28. februar 1848, 76 år gammel. Hans kone, Dorte Clausdatter, døde 5. april 1832, 63 år gammel. I 1835 overgik gården til svigersønnen:

I-219

Niels Hansen Pinborg.

1835-1870

Han fik skøde på gården 22. maj 1835. Han var født i Havervad, Brøns sogn, den 27. februar 1804 og søn af Hans Andersen Pinborg og Kirsten Pedersdatter. Han blev gift 20. juni 1835 med datteren på Digegaarden, Maren Nielsdatter eller Berthelsen. De fik følgende børn:

1. Niels Berthelsen Pinborg, født 29. maj 1836. Konfirmeret 1851. Han overtog senere fødegården.
2. Hans Nielsen Pinborg, født 23. august 1838. Konfirmeret 1853. Han valgte at se den store verden og sejlede på de store have. Var matros i 1855.
3. Dorthea Kirstine Pinborg, født 28. november 1840. Konfirmeret 1855. Blev gift 4. januar 1864 med Jeppe Mortensen (Tækker), der var født 6. april 1832 i Jedsted som søn af Morten Jepsen og Ane Nielsdatter. Jeppe Tækker og Dorthea Pinborg købte, da de blev gift, en gård i Seem. Her fødtes 10 børn:
1. Ane Mortensen, født 20. oktober 1864 i Seem. Hun blev gift 10. april 1891 med Marius Pedersen fra Blaksmark ved Varde. De fik 4 børn: Søren Kristian Pedersen – Jeppe Martin Pedersen – Birthe Marie Pedersen – Theodor Kristian Pinborg Pedersen.
2. Niels Pinborg Mortensen, født 21. december 1865. Han blev gift 1895 med Ane Kirstine Marie Jensen fra Nørvang i Lunde sogn. De boede i Gørding sogn og fik 3 børn: Jens Peder Mortensen – Jeppe Mortensen – Maren Mortensen.
3. Maren Mortensen, født 2. november 1870. Død ugift 1922 i Ulkær, Gredstedbro.
4. Hans Jørgen Mortensen, født 22. oktober 1877. Han blev gift 4. marts 1903 med Bodil Maria Tranberg, der er født 14. november 1878 i Obbekær som datter af Peter Thomsen Tranberg. De fik 3 børn: Peter Tranberg Mortensen – Ebbe Tranberg Mortensen – Axel Tranberg Mortensen. Disse 3 sønner fik hver en gård i Obbekær.
5. Laura Georgine Mortensen, født 15. april 1881. Gift 26. oktober 1906 med Nicolaj Beck, der var født 12. oktober 1872 i Nr. Skærbæk. De fik 9 børn: Andreas – Andreas – Dorthea Kirstine – Dorthea Kirstine – Maren – Kirstine – Agnes – Ane Maria – Thyra. Flere af disse børn døde som små og andre blev aldrig gift.
6. Christian Mathias Mortensen, født 10. september 1883. Han blev gift 7. april 1925 med sin husbestyrerinde, Kirstine Kathrine Hansen. De fik ingen børn.
4. Laura Clausine Pinborg, født 17. maj 1843. Hun døde 15. marts 1858, 14 år gammel.
5. Kirsten Pinborg, født 18. juli 1845. Konfirmeret 1860. Hun blev gift 23. marts 1870 i V. Vedsted kirke med Friederick Wulff Hilbert, der var født 15. april 1831 i Schrevendorf ved Kiel og korporal ved grænsegendarmerikorpset.
6. Andreas Pinborg, født 30. august 1848. Konfirmeret 1863. Han blev uddannet til skolelærer og var mange år lærer i Brylle på Fyn. Han blev gift 11. april 1871 med Karoline Beck fra Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard.
Niels Hansen Pinborg havde i 1850 98 tdr. land til gården. I 1862 sælger Niels Hansen Pinborg 1½ ha. beliggende nordlig i V. Vedsted ejerlav til Niels Ocksen Brodersen fra Raahede. Her bygges møllen, Sdr. Farup Vej 27. Niels Hansen Pinborg var sognefoged og er omtalt i Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Niels Hansen Pinborgs kone, Maren, døde 7. august 1873, 66 år gammel. Han døde selv 7. marts 1879, 75 år gammel. Gården havde han ifølge slutseddel af 28. februar 1870 overladt til sønnen:

Niels Berthelsen Pinborg.

1870-1899

Han var født 29. maj 1836 og blev gift 6. oktober 1864 i Ribe domkirke med Maren Lassen, der var født 19. november 1835 i Øster Vedsted som datter af gårdmand Jens Lassen. Niels B. Pinborg og Marens børn:

1. Laura Klausine Pinborg, født 21. juli 1865. Konfirmeret 1879. Hun blev gift 14. september 1887 i Sdr. Stenderup med Jens Christoffer Thygesen, født 17. juli 1863 på Stenderupgård, søn af Ane Marie Juhl og Peter Thygesen (født Tøgesen). De fik 9 børn:
· 1. Peter Thygesen, født 9. juli 1888 i Sdr. Stenderup.

· 2. Niels Thyge Thygesen, født 17. april 1890 i Sdr. Stenderup.

· 3. Jacob Christoffer Thygesen, født 16. maj 1891 i Sdr. Stenderup. Død 5. juni 1891.

· 4. Jacob Christoffer Thygesen, født 26. maj 1892 i Sdr. Stenderup.

· 5. Anna Thygesen, født 26. januar 1894 i Sdr. Standerup

· 6. Maria Thygesen, født 22. januar 1896 i Sdr. Stenderup.

· 7. Ingeborg Thygesen, født 23. november 1898 i Sdr. Stenderup.

· 8. Karen Thygesen, født 6. september 1900 i Sdr. Stnderup.

· 9. Christian Juhl Thygesen, født 13. november 1902 i Sdr. Stenderup.

Laura Klausine Pinborg døde 31. januar 1945.

Se http://www.mygenealogy.asia/histories/Tinglev%20og%20wiuff%20med%20kvindelinier.pdf

Se http://www.ancestry.com/community/researchers.aspx?fn=Andreas&ln=Pinborg&fms=

2. Niels Hansen Pinborg, født 8. maj 1867. Konfirmeret 1882. Discipel i Kathedralskolen. Hans skæbne kendes ikke.
3. Maren Pinborg, født 25. november 1868. Konfirmeret 1883. Udvandrede i 1893 til U.S.A via Ellis Island. Yderligere information se www.ellisisland.com. Blev gift 1895 i U.S.A. med Hans Sievert Andreasen, født 25. maj 1870. Se Sdr. Kirkevej 19. Maren Pinborg døde 23. februar 1943, 74 år gammel.
4. Elvira Marie Pinborg, født 8. oktober 1870. Død 18. april 1874, 3½ år gammel.
5. Kirstine Andrea Pinborg, født 26. november 1872. Konfirmeret 1887. Hun blev gift 25. september 1895 med Johannes Marius Mohr, der var født 18. april 1868 og forpagter af gården, Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24 i Sdr. Farup. Han var broder til Anne Bolette Rosenstand.
6. Jens Lassen Pinborg, født 18. maj 1875. Konfirmeret 1889. Han overtog senere fødegården.
7. Elvira Marie Pinborg, født 7. juli 1877. Hun udvandrede også til U.S.A i 1908 via Ellis Island. Yderligere information se www.ellisisland.com. Blev gift 24. september 1908 i U.S.A. med Gottfried Schneider, født 1880 og død 1926. De fik 4 børn, 1 søn og 3 døtre. Elvira Pinborg døde 29. december 1971, 94 år gammel.
Niels Berthelsen Pinborg var deltager i krigen mod tyskerne i 1864. Han døde 29. januar 1890, 53 år gammel. Hans enke, Maren, drev gården videre ved hjælp af sønnen, Jens Pinborg, der kun var 14 år, da faderen døde. Maren Pinborg overlevede sin mand med 20 år. Hun døde 8. april 1910, 74 år gammel.

I-220

Jens Lassen Pinborg.

1899-1929

Han var født 18. maj 1875 og blev gift 24. oktober 1902 med Ane Troelsen, der var født 28. januar 1878 på gården, Mandøvej 16 i V. Vedsted. Hun var datter af Hans Chr. Troelsen og Maren Lassen. Deres børn var:

1. Magda Pinborg, født 5. december 1903. Konfirmeret 1918. Lærerinde gennem mange år. Ugift. Hun overtog huset, Sdr. Kirkevej 33 i 1968 og solgte igen 1970. Hun døde 26. november 1997 i Ribe, 93 år gammel. Begravet på V. Vedsted kirkegård.
2. Niels Pinborg, født 28. august 1905. Konfirmeret 1920. Han fik fødegården.
3. Else Pinborg, født 8. august 1909. Konfirmeret 1924. Gift 5. november 1932 i V. Vedsted Kirke med Knud Bentzen, født 4 juli 1905 i Bindeballe, Randbøl Sogn, søn af Johannes Bentzen og Petrine Dahl. Else Bentzen boede senere Smalhale 1 i V. Vedsted.
4. Frede Pinborg, født 8. november 1914*). Konfirmeret 1929. Gennem mange år skoleinspektør i Bramming. Han døde 25. februar 1998, 83 år gammel og ligger begravet på V. Vedsted kirkegård.
*) 8. oktober 1914 jf. elevprotokollen på V. Vedsted Efterskole.

Jens Lassen Pinborg fik skøde på gården 6. juni 1899 af moderen, Maren Lassen. I en periode omkring 1918 sad Jens Lassen Pinborg i V. Vedsted sogneråd som sognerådsformand. I 1929 overlod han gården i forpagtning til sønnen, Niels Pinborg. Ane og Jens Pinborg lod da opføre et hus på Mandøvej 4, og her boede de i deres alderdom. Ane Pinborg døde 2. oktober 1964, 85 år gammel. Jens Lassen Pinborg døde 20. december 1976, 101 år gammel. Han er vel den, der opnåede den højeste alder i nyere tid i V. Vedsted.

Niels Pinborg.

1929-1967

Han var født 28. august 1905 og blev gift 22. juni 1929 i V. Vedsted kirke med Thyra Smidt Okholm, der var født 4. september 1905 og datter af Klaus M. Okholm og Dagmar. Se Ulvehøjvej 16. I Niels Pinborg og Thyras ægteskab fødtes 3 børn:

1. Nanna Pinborg, født 16. april 1930. Konfirmeret 1944. Gift med Lars Thøste Eriksen. De fik gården.
2. Agnes Pinborg, født 2. december 1933. Konfirmeret 1948. Gift med Henning Troelsen, født 27. december 1931, Skoleallé 6. De lod oprette et husmandsbrug i Lundsmark. De fik 4 børn:
· 1) Steen Troeslen, født 23. marts 1959. Han bor i Varde.

· 2) Finn Troelsen, født 13. september 1961. Han bor Juulbjergvej 16 i Egebæk.

· 3) Pernille Troelsen.

· 4) Martin Troelsen.

Agnes og Henning flyttede i 1990 eller 91 til Øster Digetoft 14.

3. Gunver Pinborg, født 6. april 1940. Konfirmeret 1954. Uddannet lærer. Gift med lærer Børge Lorenzen. De har 3 børn:
· 1) Jesper Pinborg Lorenzen, født 7. juni 1967. Han bor sammen med Deborah Basey i Ramsgate, Kent i England.

· 2) Ane Volf, født 3. juni 1969. Hun bor i Norgesgade i Esbjerg.

· 3) Niels Pinborg Lorenzen. Han bor Sixtusvej i København.

Børge og Gunver bor Ternevænget 11, Ribe. Gunver Lorenzen, født Pinborg døde 18. marts 2009, 68 år gammel. E-mail:

I-222

1954: PINBORG, NIELS, Gaardejer, Sogneraadsformand, Digegaarden, Sdr. Kirkevej 37, V. Vedsted, Ribe, er født sammesteds 23.8.1905. Forældre: Gaardejer og Sogneraadsformand Jens Larsen Pinborg, tidl. Ejer af Gaarden og Hustru Ane Troelsen. Bedsteforældre: FF Niels Bertelsen Pinborg, tidl. Ejer af Gaarden. FM Maren. MF Hans Chr. Troelsen. MM Maren. Niels Pinborg er gift med Thyra Okholm, f. i Okholm 4.9.1905. Forældre: Gdr. Claus Okholm og Hustru Dagmar Thyra Margrethe. Bedsteforældre: FF Benned Hansen. FM Bodil Marie. MF Claus Smidt. MM Ellen. I Ægteskabet er 3 Børn: Nanna 16.4.1930, Agnes 2.12.1933 og Gunver 6.4.1940. Niels Pinborg overtog Gaarden Matr. Nr. 23a m. fl. i Forpagtning i 1928 og senere som Ejer efter Forældrene. Arealet er paa 43 ha. Den har tidligere været større, men der er frasolgt noget Hede. Bygningerne er opført: Stuehus efter Brand i 1782, Stald 1912 og Lade 1934. Besætningen er i Dag paa 16 Køer, 32 Ungkreaturer, 75 Svin, 200 Høns. Der er Traktor. Der er siden Overtagelsen mageskiftet en Del Jord da dette før laa meget spredt.

Niels Pinborg var i mange år forpagter af gården, men i 1939 fik han skøde på Digegaarden, som den nu kaldtes. Gårdens areal var i 1956 på 47 ha. Se Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig”. I 1967 lod Niels Pinborg opføre et hus, Sdr. Kirkevej 33, som lå i umiddelbar nærhed af gården. Grunden blev købt fra gården, Sdr. Kirkevej 27, Digehuset. Dette skulle tjene som bolig for datteren, Nanna og svigersønnen, Lars Th. Eriksen, der kunne hjælpe på gården. I 1967 overtog Nanna og Lars Th. Eriksen gården og Thyra og Niels Pinborg flyttede ind i faderens hus på Mandøvej 4. Jens Pinborg kom tilbage til Digegaarden, hvor han tilbragte sine sidste år. Thyra Pinborg døde 1. februar 1983, 77 år gammel, og Niels Pinborg døde 26. maj 1988, 82 år gammel. Digegaarden ejes fra 1. januar 1967 af:

Lars Thøste Eriksen.

1967-1992

Han var født 19. november 1928 på gården, Skoleallé 14, Sysselgaarden. Han var søn af Ernst Kristian Eriksen og Karoline Marie Kristensen. Lars Th. Eriksen blev gift med datteren på gården, Nanna Pinborg, den 30. november 1957. De fik 2 børn:

1. Birgit Eriksen, født 7. april 1960. Hun blev gift 24. april 1986 med Jørn Laugesen, der er mekaniker. De bor Kløvertoft 11 i Hviding.
2. Jens Pinborg Eriksen, født 20. august 1964. Han overtog gården 1. marts 1992.
Nanna Eriksen var i bestyrelsen for V. Vedsted Brugsforening. Se Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”. Lars Thøste og Nanna Eriksen købte hus og flyttede 1. juli 1992 til Bredkjærtoft 7 i Hviding.

Jens Pinborg Eriksen & Pia B. Eriksen.

1992

De overtog gården 1. marts 1992. Jens Pinborg Eriksen er født på gården her 7. april 1960. Han blev gift 4. juni 1994 i V. Vedsted kirke med Pia Bang Jensen, født 26. november 1969 som datter af Esther og Anders Bang Jensen, Trækærvej 7, Egebæk. Se også V. Vedsted Vej 51. Jens og Pia har 3 børn:

1. Karina Bang Eriksen, født den 18. december 1993. Konfirmeret 2008.
2. Kristian Bang Eriksen, født 11. november 1995. Konfirmeret 2010.
3. Kamilla Bang Eriksen, født 26. marts 1998.
Jens har en landbrugsuddannelse og driver slægtsgården og Pia er overpostbud ved Ribe Postkontor. Gården nuværende areal er 63 ha. og 110 ha. forpagtet jord, ialt 173 ha. Gården har været i slægtens eje siden 20. juli 1803. I 2001 i 198 år.

UgeAvisen 27. marts 2001. Udvidelse af husdyrhold, Sdr. Kirkevej 37, Lokaliseringsgodkendelse. Ribe Byråds Udvalg for Teknik og Miljø har på sit møde den 20. marts 2001, meddelt godkendelse af en produktionsudvidelse på ejendommen: Sdr. Kirkevej 37, V. Vedsted, 6760 Ribe tilhørende gdr. Jens Pinborg Eriksen. Ejendommen er beliggende inden for 300 meter fra en samlet bebyggelse, nærmeste nabobeboelse 52 meter NNV for den planlagte nye stald. Godkendelsen er meddelt til en produktionsudvidelse fra 85 dyreenheder malkekvæg med opdræt til en produktion på 170 dyreenheder malkekvæg med opdræt, produktionsudvidelsen sker i ny løsdriftsstald.

UgeAvisen 6. juni 2001. Landzonetilladelser og afgørelse om VVM-pligt vedrørende nyt staldbyggeri i V. Vedsted. Ribe Amt har efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning på nærmere angiven vilkår meddelt tilladelse til at opføre en 1.583 m2 stor kostald og en gylletank med et rumindhold på 1.800 m3 på ejendommen matr. nr. 23 m. fl. V. Vedsted By, V. Vedsted.