scrolltotop

Sdr. Farup, mursten og mosehullet

I Sdr. Farup ligger Tørvemosen lidt ude ad Tørvevejen – en smukt beliggende lille sø, kaldet ”Gammelmose”. Her blev der i gamle dage gravet tørv, som blev brugt til at brænde mursten med. Materialet til murstenene var klæg gravet i marsken, som blev iblandet sand. Brændingen af murstenene foregik på den lille mark, kaldet ”Teglager” ved den forhøjning, der endnu kan ses på marken. Marken ligger i svinget mellem Sdr. Farupvej og Tørvevej (her).

Skoven på den anden side af vejen ned til Tørvemosen er Sdr. Farup Bjergplantage, besøg evt. spejderhytten Lillebjerg lidt inde i skoven til højre

I Sdr. Farup er der kendskab til mange fortidsminder. I 2002 fandtes en møntskat fra slutningen af 1000-årene i forbindelse med plantning af et læhegn. Stedet kaldes Danelund og på luftfotos kan man ane stolpehuller efter en stor gård, hvor skattens ejermand må have boet.

Undervisningspligten blev indført i Danmark 23. januar 1739 ved forordning af Kong Christian 6, og i Sdr. Farup har der været ført en eller anden form for undervisning siden 1700-tallets begyndelse.  Der var ganske vist ingen skolebygning, men der var altid en skolelærer, der underviste. Denne boede oftest i et værelse i byen og fik sin mad rundt ved bønderne. Den første skole blev opført i 1842 og blev anvendt indtil 1872-73. Da blev der opført en ny skole i Vester Vedsted. Den gamle skole i Sdr. Farup er i dag revet ned.

I Sdr. Farup – dvs egentlig i Vester Vedsted, men navnet er Sdr. Farup – blev der i 1888 opført et andelsmejeri. Mejeriet blev nedlagt i 1960, hvor det blev sluttet til Riberhus Andelsmejeri i Ribe.