scrolltotop

Sdr. Farup Vej

Sdr Farup Vej 2. Nørremark.

Denne gård er opført 1930 af bygmester Jens Jessen. Bygningerne er opført på jorder fra gården Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Ejeren af denne gård var:

Holger Truelsen.

1930-1967

Han er født 31. oktober 1907 på gården, V. Vedsted Byvej 23, men familien flyttede kort efter til Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Han var søn af Truels Andersen Truelsen og Augusta Cathrine Henningsen. Holger Truelsen blev gift 2. september 1931 i V. Vedsted kirke med Jenny Jessen, der er født 12. maj 1909 i huset Tørvevej 2, Sdr. Farup, som datter af bygmester Jens Mikkelsen Jessen og Anna. Jenny og Holger Truelsen fik 2 sønner:

1. Truels Truelsen, født 28. juli 1934 i Sdr. Farup. Han overtog gården efter faderen i 1967
2. Jens Truelsen, født 13. september 1941 i Sdr. Farup. Han er forretningsmand og blev gift 16. juli 1966 med Karin.
I 1967 lod Holger Truelsen opføre et parcelhus syd for gården, Sdr. Farup Vej 6. Her flyttede Jenny og Holger Truelsen ind, da sønnen fik gården. Holger Truelsen døde 9. juli 1975, 67 år gammel. I 1989 flyttede Jenny til V. Vedsted ind i et nyopført hus. Se Sdr. Kirkevej 4. Gården her var i 1967 overdraget sønnen:

Truels Truelsen.

1967-1996

Han var født på gården 1934 og blev gift 4. december 1965 med Erna Jonassen, der er født 30. november 1943 i Tarm som datter af Elvira og Karl Jonassen. Erna og Truels Truelsen har 2 sønner:

1. Jan Truelsen, født 6. juni 1966 i Sdr. Farup. Han er uddannet ingeniør og er skibsinspektør. Han bor i Stralsund i Tyskland.
2. Ole Truelsen, født 28. august 1967 i Sdr. Farup. Han er specialarbejder og bor Kirkevej 38 i Nr. Farup.
Truels Truelsen drev gården som svinefarm og havde et jordareal på 27 ha. Staldbygningerne er store og ret nye. Truels Truelsen gik på efterløn og købte Sdr. Farup Vej 6 af Mogens Olsen i ca. 1992 og solgte gården her til:

Kurt Freund & Jette G. Hansen.

1996

Kurt Freund er født 24. juni 1968 i Guldager som søn af Esther & Verner Freund, Guldager. Han blev gift 2. september 2000 med Jette Gammelgaard Hansen, født 15. februar i Outrup som datter af Else & Hans-Erik Hansen, Outrup. De kom hertil fra Varde. Kurt og Jette har et barn:

1. Christian Gammelgaard Freund, født 9. maj 1999 i Sdr. Farup.
2. Mikkel Gammelgaard Freund, døbt i foråret 2004.
Kurt Freund har arbejdet med svineproduktion siden 1985 og har en landmandsuddannelse på Riber Kjærgård Landbrugsskole som driftsleder i 1990/91.

 

Sdr. Farup Vej 5

Nordøst for Sdr. Farup ligger denne ejendom, som allerede eksisterede i midten af 1700-tallet. Den ejedes af det Lindvitske gods, som havde fæstere boende her. Her boede i 1766 den ugifte Anne Margrethe Nielsdatter, født ca. 1731. Hun blev gift 1766 med:

Christen Nissen.

1766-1803

Han var fæster af ejendommen, matr. nr. 41 i Sdr. Farup, og der er hans familieforhold beskrevet. Ved sit ægteskab med Anne Margrethe Nielsdatter overtog han nu også denne lille ejendom. Han drev nu de to ejendomme sammen indtil sin død 1803. I sit ægteskab med Anne Margrethe blev der født en søn:

1. Niels Christensen, født 5. december 1766. Det blev ham, der fik ejendommen her.

Niels Christensen.

1803-1841

Han overtog ejendommen i 1803. Han var den 2. november 1793 blevet gift med Maren Christensdatter, født ca. 1767 i Abild og de fik 4 børn:

1. Anne Margrethe Nielsdatter, født 25. marts 1796 i Sdr. Farup. Hun blev gift 2. august 1838 med Laurids Jørgensen Bruun fra ejendommen matr. nr. 40 i Sdr. Farup. De blev senere ejer af et sted i V. Vedsted. V. Vedsted Vej 64.
2 Christen Nissen Nielsen, født 5. april 1799 i Sdr. Farup.  Han blev senere ejer af huset her.
3. Christian Nielsen, født januar 1802. Død 20. februar 1802, 7 uger gammel.
4. Christian Nielsen, født 25. maj 1803 i Sdr. Farup.
5. Bendix Nielsen, født 14. juni 1806 i Sdr. Farup.  Han blev gift 29. juni 1833 med Anne Marie Pedersdatter. Se V. Vedsted Vej 109 og V. Vedsted Vej 141.
Niels Christensen var husmand og skrædder. Han havde til ejendommen et areal på 14 tdr. land. Niels Christensen døde 2. marts 1847, 81 år gammel, som aftægtsmand. Hans kone, Maren Christensdatter, døde 14. juli 1820, 53 år gammel. Det lille husmandssted blev den 25. juni 1841 skødet til sønnen:

Christen Nissen Nielsen.

1841-1870

Han var født på stedet og blev gift 10. november 1832 med Anne Laurine Nielsdatter, der var født i Stauning ca. 1802. I deres ægteskab fødtes ingen børn. De havde dog en plejedatter:

1. Mathea Nielsine Nielsen, der var født 14. oktober 1835 i Ribe som datter af hjulmand Chr. Nielsen og Margrethe Mortensdatter. Konfirmeret 1851. Denne plejedatter blev senere gift med Peder Jensen, der overtog ejendommen efter Christen Nissen Nielsen.
Christen Nissen Nielsen døde 8. juni 1880, 81 år gammel. Hans kone, Anne Laurine Nielsdatter, døde 27. juli 1886, 84 år gammel. Ejendommen blev den 18. november 1870 skødet til svigersønnen:

Peder Jensen.

1870-1899

Han var født i Nr. Farup 15. september 1828 og blev gift 6. november 1858 i V. Vedsted kirke med Mathea Nielsine Nielsen, der var født i Ribe 14. oktober 1835 som datter af hjulmand Christen Nielsen i Ribe. Hun var plejedatter hos Christen Nissen Nielsen i Sdr. Farup. Peder Jensen var væver og boede først i Ribe, hvor ægteparrets eneste barn blev født. Det var:

1. Jens Julius Jensen, født 21. juli 1862 i Ribe. Han overtog ejendommen 1899.
Peder Jensen flyttede ind i huset her i 1870. Ejendommen var stadig på 13 tdr. land. Den 13. januar 1894 døde Peder Jensens kone, Mathea Nielsine Nielsen. Han døde 11. april 1908, 79 år gammel. Ejendommen var den 2. maj 1899 blevet overtaget af:

Jens Julius Jensen.

1899-1941

Han var født 21. juli 1862 i Ribe og blev gift 9. november 1894 med Justine Dorthea Borresen, der var født 26. august 1875 i Nibe som datter af Nicolaj Borresen og Birthe Marie Poulsen. Jens Julius Jensen og Justine fik følgende børn:

1. Signe Mathea Nielsine Jensen, født 8. september 1895. Hun blev gift 27. juli 1919 i Vor Frelsers kirke i Esbjerg med arbejder Johannes Petersen Boisen, født 4. april 1896 i Øster Linnet, søn af arbejder Søren Christian Boisen og Marie Kirstine Petersen, Esbjerg.
2. Birthe Marie Jensen, født 20. september 1896. Hun blev gift med Hans Truels Sørensen, født 14. juli 1897 i Jernvedlund. Birthe Marie Sørensen, født Jensen, døde i Ribe Mark 12. juni 1960, 63 år gammel. Hendes mand, Hans Truels Sørensen, døde i Ribe Mark 7. marts 1987, 89 år gammel.
3. Peter Jensen, født 5. februar 1898.
4. Astrid Margrethe Jensen, født 12. august 1899. Hun blev gift Møller og fik en datter Jutta, gift med Aksel Brandt fra Brøns, hvis datter Anette Brandt bor Degnetoftevej 17.
5. Ingefred Jenny Jensen, født 17. januar 1901. Emigreret til USA i 1930-erne.
6. Harald Jensen, født 25. april 1902. Død 28. april 1903, 1 år gammel.
7 Helga Jensen, født 1. april 1904. Død ugift 22. december 1989, 85 år gammel.
8. Harald Jensen, født 7. august 1906. Han fik ejendommen i 1941.
9. Emma Jensen, født 30. oktober 1908. Død ugift 14. januar 1963, 54 år gammel.
10. Holger Jensen, født 28. februar 1911.
11. Valborg Jensen, født 23. marts 1913. Død ugift 20. august 1972, 59 år gammel.

Jens Julius var husmand og musiker. Han døde 9. oktober 1918, 56 år gammel. Hans enke, Justine Jensen, drev ejendommen videre. Hun døde 23. februar 1947, 71 år gammel. Hun havde ifølge skøde lyst 28. november 1941 overdraget ejendommen til sønnen:

Harald Jensen.

1941-1990

Han var født 7. august 1906. Han blev aldrig gift. I mange år boede han sammen med sine ugifte søstre. Han døde 14. marts 1990, 83 år gammel. Ejendommen blev solgt i 1990 til Aage Rosenstand på gården, Danelund, Sdr. Farup Vej 9. Han lagde jorden til sin egen gård, og havde lejefolk i huset.

Aage Rosenstand.

1990-1999

Aage Rosenstand solgte ifølge lyst skøde 1. november 1998 huset til:

Niels Clemmensen.

1998-

Niels Clemmensen er født 2. november 1962 i Ribe som søn af Jens og Inge Clemmensen, Bredeslippe 2, Ribe. Han blev i 1988 gift i Sct. Catharinæ kirke med Jytte Irene Madsen. De fik 2 børn:

1. Ronni Clemmensen, født 16. december 1984.
2. Steffen Clemmensen, født 18. august 1988.

Sdr. Farup Vej 6

Et parcelhus opført 1967 af gårdejer Holger Truelsen på gården, Sdr. Farup Vej 2. Her boede Jenny og Holger Truelsen fra 1967 til hans død i 1975. I 1989 flyttede Jenny til V. Vedsted, Sdr. Kirkevej 4 og solgte huset her 1. juli 1990 til:

Mogens Olsen.

1990-1992

Han er født i Nr. Farup 9. januar 1965 og glasmester i Vejen. Mogens Olsen solgte i 1992 til:

Truels Truelsen.

1992

Han var født på gården Sdr. Farup Vej 2 i 1934 og blev gift 4. december 1965 med Erna Jonassen, der er født 30. november 1943 i Tarm som datter af Elvira og Karl Jonassen. Erna og Truels Truelsen har 2 sønner:

1. Jan Truelsen, født 6. juni 1966 i Sdr. Farup. Han er uddannet ingeniør og er skibsinspektør. Han bor i Stralsund i Tyskland.
2. Ole Truelsen, født 28. august 1967 i Sdr. Farup.
Truels Truelsen gik på efterløn og købte huset her.

Sdr. Farup Vej 9. Danelund.

Denne gård ligger i dag øst for landsbyen Sdr. Farup. Her blev gården opført 1851-52. Tidligere lå gården inde i Sdr. Farup syd for Præstevej. Gården var indtil ca. 1650 på 2 ottinger (ca. 76-80 tdr. land) og ejedes af godset Lindeved, hvis hovedsæde lå syd for den nuværende grænse. Omkring 1650 blev gården delt i to selvstændige gårde på hver 1 otting. På skitsen over Sdr. Farup er det de to gårde, matr. nr. 33 og 35. Matr. nr. 33 er gården Danelund og matr. nr. 35 er gården Sdr. Farup Vej 38, den gamle krogård, som da lå ved den nordlige vej i Sdr. Farup, Præstevej. Den første bonde, hvis navn er kendt og som havde fæstet begge ottinger, var:

Hans Christensen.

1650-1671

Det var ham, der omkring 1650 fik gården delt i en østlig og en vestlig del. Han havde 2 døtre, de blev gift og svigersønnerne overtog hver en halvdel af gården. Den halvdel, som senere blev kaldt Danelund, blev ca. 1671 fæstet af:

Niels Madsen.

1671-1704

Han var født 1644 og blev gift 12. november 1671 med Mette Hansdatter, der var datter af Hans Christensen, Sdr. Farup Vej 38. De fik i ægteskabet følgende børn:

1. Hans Nielsen, døbt 4. august 1672. Død som barn.
2. Karen Nielsdatter, døbt 8. april 1674. Hun blev gift 1704 med Jørgen Jørgensen og de fæstede senere gården.
3. Hans Nielsen, døbt 9. juni 1676.
4. Et barn, døbt 2. december 1677. Død kort efter fødslen.
5. Kirsten Nielsdatter, døbt 8. februar 1680.
6. Else Nielsdatter, døbt 17. april 1682.
7. Nis Nielsen, døbt 2. februar 1684. Han var en tvilling. Død 1684.
8. Maren Nielsdatter, døbt 2. februar 1684. Tvilling til forrige. Død 1684.
9. Peder Nielsen, døbt 21. november 1686.
10. Anne Nielsdatter, døbt 30. marts 1689.
III-13

Niels Madsen døde 26. januar 1708, 63 år gammel. Hans kone, Mette Hansdatter, døde 2. januar 1722, knap 80 år gammel. Gården blev i 1704 fæstet af svigersønnen:

Jørgen Jørgensen.

1704-1733

Han var født 1668 og døbt 19. juli. Han var søn af en mand kaldt Jørgen Skrædder. Han blev gift 22. juni 1704 med datteren på gården her, Karen Nielsdatter. De fik 4 børn:

1. Niels Jørgensen, født 17. juli 1705. Gårdmand i Øster Vedsted.
2. Anne Jørgensdatter, født 13. juni 1708. Hun blev gift med Mikkel Andersen, der blev den næste fæster af gården her.
3. Else Jørgensdatter, født 25. maj 1711. Hun blev gift med Nis Andersen. Se V. Vedsted Vej 98.
4. Birgitte Jørgensdatter, født 19. marts 1713. Hun blev 9. november 1742 gift med Hans Rasmussen fra Ribe.
Jørgen Jørgensen døde 19. marts 1752 som aftægtsmand på gården, knap 84 år gammel. Hans kone, Karen Nielsdatter, var da død forlængst, hun døde 4. april 1730, 58 år gammel. I 1733 blev gården fæstet af svigersønnen:

Michel Andersen.

1733-1765

Han var født 25. juli 1703 i V. Vedsted på gården, V. Vedsted Vej 98. Han var søn af Anders Nissen. Han blev gift 28. juni 1734 med Anne Jørgensdatter, der var født på gården. De fik i ægteskabet 10 børn:

1. Karen Michelsdatter, født 9. oktober 1733. Død 16. oktober 1733.
2. Karen Michelsdatter, født 7. august 1735. Død ugift 24. juli 1765, 29 år gammel.
3. Mette Michelsdatter, født 15. november 1737. Hun blev gift 1764 med Jens Madsen. Han blev den næste fæster på gården.
4. Jørgen Michelsen, født 25. april 1740. Han blev senere gårdmand på gården, Sdr. Kirkevej 37 i V. Vedsted, Digegaarden.
5. Anna Michelsdatter, født 1. april 1743. Død 13. juli 1743.
6. Anders Michelsen, født 14. juli 1744. Død 16. juli 1744. En tvilling.
7. Niels Mikkelsen, født 14. juli 1744. Død 23. juli 1744. En tvilling.
8. Anna Michelsdatter, født 3. oktober 1745. Hun blev gift 20. april 1770 med Jens Jensen fra Enderupskov.
9. Birethe Michelsdatter, født 27. juli 1748. Hun blev gift 31. august 1781 med Laurits Lauritsen. Se V. Vedsted Vej 147.
10. Anders Mikkelsen, født 9. september 1751. Død 30. juli 1755, 4 år gammel.
Børnedødeligheden var stor i 1700-tallet, men i 1765 rasede en smitsom sygdom her på egnen. Af denne sygdom døde først moderen, Anne Jørgensdatter, 7. april 1765 og Michel Andersen døde 25. juli 1765. De blev henholdsvis 57 og 62 år gamle. Deres datter Karen blev trolovet 1764 med Holdner Madsen, men hun blev også offer for pesten. Hun døde 24. juli 1765, altså dagen før faderen. Efter Michel Andersens død blev gården overtaget af svigersønnen:

Jens Madsen.

1765-1788

Han var født 9. juni 1735 som søn af husmand Mads Holdnersen, der boede på ejendommen matr. nr. 40 i Sdr. Farup. Se skitsen over Sdr. Farup. Jens Madsen blev gift 11. oktober 1764 med Mette Michelsdatter, der var født på gården 1737. Jens Madsen og Mette fik 2 børn:

1. Anne Marie Jensdatter, født 2. november 1765. Død december 1765.
2. Anne Marie Jensdatter, født 23. januar 1767. Hun blev gift 1788 med Jens Clausen fra gården, Sdr. Farup Vej 36, Lindberg.
Mette Michelsdatter døde 7. februar 1767 efter at have født denne datter. Hun blev 29 år gammel. Den 6. november 1767 blev Jens Madsen gift påny og nu med Kiersten Lauridsdatter, der var født 1732 i Kærbølling, Rejsby sogn. Hun var datter af gårdmand Laurids Michelsen og Maren Christensdatter. Se Rejsbybogen K.12. Kiersten Lauridsdatter havde 3 søskende i V. Vedsted sogn, Michel Lauridsen, Degnetoftevej 1, Bodil Lauridsdatter, Okholmvej 3 og Laurids Lauridsen, V. Vedsted Vej 113. Jens Madsen og Kiersten Lauridsdatter fik 2 børn:

1. Mette Jensdatter, født 21. juni 1768. Hun blev gift 1787 med sønnen fra nabogården, Harreslund, Anders Lassen Nielsen. Hun er den i folkemunde kendte Mett Lasses. Se Sdr. Farup Vej 42 og Ulvehøjvej 16 i V. Vedsted. Se også Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”.
2. Maren Jensdatter, født 6. august 1775. Død 4. december 1783, 8 år gammel.
Jens Madsen døde 26. februar 1788, knap 54 år gammel. Hans kone, Kiersten Lauridsdatter, død 8. januar 1811, 79 år gammel. Hun var da aftægtskone på gården. Den næste fæster af gården blev svigersønnen:

Anders Lassen Nielsen.

1788-1851

Han var født 1760 på gården, Sdr. Kirkevej 19, Gammeljord. Han blev gift 26. oktober 1787 med datteren fra gården her, Mette Jensdatter. På dette tidspunkt var han ejer af gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Mette Jensdatter var kun 19 år gammel, da hun blev gårdmandskone på Harreslund. Efter hendes fars død i 1788 blev gården købt af Anders Lassen Nielsen. Han lagde jorden ind under Harreslund og bygningerne blev udlejet. Først boede svigermoderen i disse og senere forfaldt de. Anders Lassen Nielsens levnedsløb vil blive fortalt under gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Gården Danelund eksisterer ikke som selvstændig gårdbrug fra 1788 til 1851. Dette år sælger Anders Lassen Nielsens søn Lars Andersen, der var ejer af Harreslund, jorden, som havde tilhørt gården, Danelund, til sin søn:

Christian Lassen.

1851-1852

Han fik skøde på gården 11. april 1851. Han var født på Harreslund, Sdr. Farup Vej 42, 24. juni 1825. Hans levnedsløb er i dag vanskelig at få hold på. Han var i 1850 blevet forlovet med sin kusine, Mette Nielsdatter Okholm, født 17. juli 1832 på gården Ulvehøjvej 16. Hun døde 25. april 1851, 18 år gammel kort før hun skulle stå brud og 14 dage efter Christian Lassen havde overtaget gården. Herefter afstod Christian Lassen gården Danelund og flyttede andet steds hen og blev gift med en pige fra Dybbøl ved navn Diderikke Kathrine Jepsen. Hun var datter af mølleforpagter Peder Jepsen. De sad til leje i gården i Yder Bjerrumvej 6 fra 1865 til 1868 og flyttede derefter til Lustrup. I 1870 – 71 boede de i en noget, der lignede en jordhule på Sdr. Farup Mark. Omkring 1880 fik familien et hus og bo i Sdr. Farup. Se Sdr. Farup Vej 23. Her vil blive fortalt om familieforhold. Christian Lassen afstod som sagt gården Danelund kort efter overtagelsen til broderen:

Anders Lassen.

1852-1860

Det er sikkert også ham, der i 1852 lader opføre bygninger øst for byen, hvor gården stadig ligger. Han var født 7. juni 1819 på gården Harreslund, Sdr. Farup Vej 42 i Sdr. Farup som søn af Lars Andersen og Marina Eliasdatter. Anders Lassen blev gift første gang den 30. oktober 1846 med Maren Beck, der var født 8. november 1821 som datter af Nicolaj Hansen, gårdmand i Birkelev. Anders Lassen fik med hende et dødfødt drengebarn, født 14. december 1848. Maren Beck døde i barselseng 27. december 1848, 27 år gammel. Anders Lassen blev gift anden gang 14. marts 1850 og med Gunder Marie Ottesen, der var født i Roost, Arrild sogn, 7. oktober 1826. Hun var datter af gårdmand Erik Ottesen i Roost. Anders Lassen og Gunder Marie fik sammen en datter:

1. Marine Lassen, født 7. januar 1851.
Gunder Marie Ottesen døde 3. marts 1851, 24 år gammel. Anders Lassen blev gift for tredie gang 28. maj 1852 med Anne Marie Clausen, der var født 7. marts 1829 i Tykskov som datter af gårdmand Anders Clausen. De fik på Danelund følgende børn:

1. Gunder Marie Lassen, født 15. marts 1853.
2. Lars Andersen Lassen, født 2. juli 1854.
3. Elisabeth Lassen, født 28. juli 1857.
4. Ane Lassen, født 10. april 1860. Hun blev gift med Niels Brodersen, født 31. august 1856 i Raahede. Ane Brodersen døde 29. januar 1940, 79 år gammel i Tankefuld (sådan står der på gravstenen). Niels Brodersen døde 9. januar 1921, 64 år gammel i Kalvslund, hvor begge ligger begravet på kirkegården.
Kort efter, at det sidste barn blev født, forlod familien Anders Lassen Sdr. Farup. Han solgte ifølge skøde af 23. juli 1860 gården til:

Anders Lassen Nielsen Okholm.

1860-1902

Han var født 24. februar 1834 i Okholm, Ulvehøjvej 16 i V. Vedsted. Han var søn af Niels Andersen og Anne Marie Laustdatter og sønnesøn af Anders Lassen Nielsen, hvis navn han fik. Anders L. N. Okholm blev gift 27. juni 1861 med Marthe Hansen Kloster, der var født 16. september 1831 på gården, Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard. Hun var datter af Hans Jensen Kloster og Karen Madsdatter. Anders Lassen og Marthe fik en datter:

1. Anne Marie Caroline Okholm, født 29. januar 1862.
Moderen, Marthe Hansen Kloster, døde i barselseng 5. februar 1862, 30 år gammel. Anders Lassen Nielsen Okholm blev gift anden gang 12. oktober 1865 med Ingeborg Petersen, der var født 13. april 1841 i Jejsing som datter af Peter Nielsen Petersen og Anna Nielsen Petersen. Denne familie flyttede senere til Haved i Rejsby sogn. Ingeborg og Anders Lassen Nielsen Okholm fik følgende børn:

1. Martin Nielsen Okholm, født 1. september 1866. Død 15. juli 1887, 20 år gammel.
2. Ane Mettea Okholm, født 12. oktober 1867.  Død 20. december 1895, 28 år gammel.
3. Niels Andersen Okholm, født 7. april 1870. Død 2. september 1882, 12 år gammel.
4. Peter Nielsen Okholm, født 29. oktober 1871.  Han overtog Danelund i 1902.
5. Valdemar Okholm, født 9. maj 1873. Han blev gift 16. juni 1912 med Martha Fischer.
6. Jørgen Nielsen Okholm, født 23. august 1875.
7. Laurids Peter Okholm, født 6. oktober 1878. Død 15. september 1880, knap 2 år gammel.
8. Marta Okholm, født 18. december 1879.
9. Laurids Okholm, født 12. februar 1881. Han blev i 1920 ejer af Søby Møllegaard ved Højslev.
10. Niels Andersen Okholm, født 17. december 1883. Død 15. juli 1886, 2½ år gammel.
Det er formentlig Anders Lassen Okholm, der ca. 1860 solgte en hedeparcel fra, hvor gården Tøndervej 69 opføres. Anders Lassen Nielsen Okholm døde 25. juni 1890, 56 år gammel. Han havde en tvillingbroder, Laust Thomsen Nielsen Okholm, der døde 3. februar 1890, knap 56 år gammel. Han var ugift og havde levet på Danelund hele livet. Se Ulvehøjvej 16. Ingen af denne Okholm slægt blev over 60 år. Anders Lassen Nielsen Okholms enke, Ingeborg, drev gården videre. Hun døde 7. februar 1907, 65 år gammel. Gården her solgte hun i 1902 til sønnen:

Peder Nielsen Okholm.

1902-1912

Han fik skøde på gården lyst 17. december 1902. Han var født på gården 29. oktober 1871 og blev gift 26. november 1901 med Petra Christine Henriette Jessen, der var født 18. februar 1866 i Søllinge, Svendborg amt, som datter af lærer og kirkesanger, Jens Jessen og Sophie Birgitte Waitlow. Peder Nielsen Okholms børn:

1. Jens Christian Jessen Okholm, født 23. november 1902.
2. Ingrid Sophie Jessen Okholm, født 21. juli 1904.
3. Paul Jessen Okholm, født 22. april 1906. Han blev gift med Gudrun Magda Rønne-Andersen, født 11. september 1905 i Ruds Vedby på Sjælland. De fik en datter Birthe Okholm, født 16. februar 1938 i Esbjerg. Hun blev gift med Peter Neidhardt og bor Sdr. Farup Vej 41. Paul og Gudrun boede senere på Lustrupholm.
Peder Nielsen Okholm var kreaturkommissionær i Ribe. Han solgte i 1912 Danelund til:

Hans Thomsen.

1912-1916

Han fik skøde tinglyst 6. november 1912. Han var født 20. april 1882 på Bakkegaarden i Okholm, Mandøvej 31. Han var søn af Lorents Kristian Thomsen og Mathea Beck. Hans Thomsen blev gift 9. august 1914 med Helga Rosenstand, der var født 6. juli 1890 som datter af sognepræsten i V. Vedsted, Otto Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20. I dette ægteskab fødtes ingen børn. Hans Thomsen døde 30. januar 1915, 32 år gammel. Helga Rosenstand giftede sig senere med Henrik Hvass, Sdr. Kirkevej 27 og Mandøvej 31, Bakkegaarden. Hun solgte ifølge skøde lyst 3. maj 1916 gården Danelund til sin broder:

Tage Emanuel Rosenstand.

1916-1967

Han var født 14. august 1891 i V. Vedsted præstegård, Sdr. Kirkevej 20 og blev gift i V. Vedsted kirke 18. april 1916 med Nanna Frederiksen, der var født 18. april 1890 i Værslev. Hun var datter af friskolelærer Søren Frederiksen og Jensine Johanne Larsen i Støvring. Børn i Nanna og Tage Rosenstands ægteskab:

*) jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård er Nanna Frederiksen født 14. august 1891.

1. Erik Rosenstand, født 12. august 1917. Der er optaget et foredrag om landbrug, Erik Rosenstand holdt for V. Vedsted Grande.
2. Johanne Rosenstand, født 9. juli 1919.  Hun blev 13. oktober 1944 gift i V. Vedsted kirke med Jens Kristian Svenstrup, født 4. oktober 1918 i Barslund, Hoven sogn som søn af Jørgen Svendstrup Jørgensen og Karen Møller Jensen. Johanne og Kristians børn:
1. Kirsten Svenstrup, født 23. november 1945 i Thisted. Hun døde 30. januar 1948, 2 år gammel og blev begravet på V. Vedsted kirkegård.

2. Jørgen Svenstrup, født 12. juli 1947 i Sdr. Farup (Lindbæksminde). Han blev gift 18. august 1973 i Nørrelandskirken, Holstebro med Else Marie Snerling, der er født 27. maj 1950 i Holstebro. De har 2 børn: 1) Kristian Svenstrup, født 7. marts 1975 i Holstebro  2) Karen Svenstrup, født 22. april 1978 i Holstebro.

3. Arne Svenstrup, født 13. november 1948 i Odder. Han blev gift 16. september 1972 i Holstebro Valgmenighedskirke med Kirsten Nielsen, født 21. maj i Holstebro. De har 2 børn: 1) Mikkel Svenstrup, født 28. december 1973 i Aalborg. Gift 20. oktober 2001 i Tilst med Helle Friis Clausen, født 14. juni 1974 i Århus.  2) Matilde Svenstrup, født 7. september 1982 i Holbæk .

4. Karen Svenstrup, født 4. juni 1952 i Ribe. Gift 1. gang 10. juli 1982 med Alex Fersbye. Gift 2. gang 4. april 1997 i Århus med Jørgen Møller Hansen, født 4. marts 1954 i Ringsted.

5. Bodil Svenstrup, født 1 oktober 1954 i Ribe. Gift 8. april 2000 i Århus med Mads Hindhede, født 1. maj 1950 i Højmark.

Johanne Rosenstand var 1934-35 elev på V. Vedsted efterskole. 1936-37 i huset hjemme. 1938-39 i huset i Watford, England. 1939 elev Korinth husholdningsskole. 1940 elev Rødding højskole. 1941-43 Husholdningsseminariet i Sorø. 1943-44 lærer Korinth husholdningsskole. 1950-51 lærer Kjærgaard landbrugs- og husholdningsskole. 1964-83 forstanderpar Lægaard Landbrugsskole.

Jens K. Svenstrup agronom i 1943. 1943-44 assistent ved forsøgsgården St. Lundgård, Hadsten. 1944-45 lærer på Næsgård Agerbrugsskole. 1945-47 konsulent i landboforeningen Nordthy. 1947-49 konsulent i Hads Herreds landboforening. 1949-56 lærer ved Kjærgaard Landbrugsskole. 1956-64 lærer ved Dalum Landbrugs- og Mejeriskole. 1964-83 forstanderpar Lægaard Landbrugsskole, Holstebro. Jens Kristian Svenstrup døde 18. juli 1991, 72 år gammel.

3. Elisabeth Rosenstand, født 25. april 1921. Boede først Sdr. Farup Vej 13 og senere Margrethegården, Ribe, hvor hun døde 24. april 1994. Hun var pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.11.39 – 01.05.40.
4. Anna Rosenstand, født 3. april 1923. Konfirmeret 1937. Hun blev gift 17. august 1947 i V. Vedsted kirke med Knud Henneberg, født 29. april 1921 i Kvong. De fik 4 børn: 1) Jens Kristian Henneberg, født 13. oktober 1948 i Gellerup ved Varde. 2) Inger Henneberg, født 30. september 1951 i Gellerup. 3) Poul Henneberg, født i 1955. 4) Kirsten Henneberg.
5. Else Rosenstand, født 11. august 1926. Hun blev gift i V. Vedsted kirke 24. marts 1948 med Anker Poulsen, født 18. november 1919 i Vilsted. De fik 4 børn: 1) Sejer Rosenstand Poulsen, født 9. september 1949. 2) Stig Rosenstand Poulsen, født 24. december 1950. 3) Thyge Rosenstand Poulsen. 4) Susanne Rosenstand Poulsen. Alle børn er født i Brahetrolleborg. Else Rosenstand døde 19. august 1986, 60 år gammel.
6. Inge Rosenstand, født 10. juni 1929 på Danelund. Hun blev gift i V. Vedsted kirke i 1961 med Verner Clausen Koch. De fik 2 sønner: 1) Peter Clausen Koch. 2) Jens Clausen Koch. Inge er omtalt i Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig”.

Se Tyge Tygesens ”Danelund et Hjem og et Lærested” og Erik Høgsbro Holms ”Mit tid på Danelund” om livet på Danelund i Tage Rosenstands tid.

Tage Rosenstand forøgede gårdens tilliggende betydeligt. I 50 år var han formand for bestyrelsen i V. Vedsted brugsforening. Se Karen Knudsens “Ejnar Knudsen”, ”Mandø Ebbevej”, ”V. Vedsted 1966”, ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig” og Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”. Selv skrev han ”Min Far var Præst”.

Uddannet ved Landbruget; Ophold paa Ryslinge Højskole og Tune Land­brugsskole; Forpagter af Abildgaard i V. Vedsted 1913; Ejer af Danelund ved Ribe fra 1915. Medlem af V. Vedsted Sogneråd fra 1921, Formand fra 1937; Formand for Ribe og Omegns Landboforening fra 1923; Næstformand for Ribe Amts vestre Landboforening fra 1926; Medlem af Be­styrelsen for Esbjerg Andelsslagteri fra 1930, af Amtsraadet 1932-35 og af Besty­relsen for Ribe Amtssygehus fra 1932; Medlem af Kommissionen angaaende Bygning af Havdige paa Manø 1937-38 og af Bestyrelsen for Dansk Forening for Hjem og Skole fra 1938 (Formand fra 1940); Formand for Ribekredsens Venstrevælgerforening fra 1936 og for Ri­be Amts Venstre fra 1938; Landvæsenskommissær fra 1938; Medlem af Repræsentantskabet for Ugebladet Landet fra 1939, af Kommissionen vedr. Anlæg af Vandkraftanlæg ved Holstebro fra 1940, af Bestyrelsen for Dagbladet Vestky­sten fra 1943 og af Ribe Amts Grundforbedringsudvalg; Præstegaardskonsulent for Ribe Amt samt Tønder og Tørninglen Provsti fra 1944. Har skrevet en Række Artikler i Uge-, Fag- og Dagblade.

Tage Rosenstand døde på gården 9. december 1967, 76 år gammel. Hans kone, Nanna, flyttede nu ind i et nyopført hus ikke langt fra gården, Sdr. Farup Vej 13. Hun boede i dette hus sammen med datteren Elisabeth. Nanna Rosensand døde her 7. oktober 1986, 96 år gammel. Danelund blev i 1967 købt af Tage Rosenstands sønnesøn:

 

Fra Else Rosenstand og Anker Poulsens bryllup i 1948.

Bagerste række fra venstre Johanne Svenstrup (født Rosenstand) Jens Kristian Svenstrup, Anna Henneberg (født Rosenstand ), Knud Henneberg, Inger Rosenstand, Lis Rosenstand, Erik Rosenstand og Mette Rosenstand (født Thomsen)

Forreste række: Tage Rosenstand med børnebørnene Aage og Tage Rosenstand, Anna Bolette Rosenstand ( født Mohr ), brudeparret og Nanna Rosenstand (født Frederiksen).

 

 

Aage Rosenstand.

1967-2011

Han er født 10. juli 1944 på gården Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24. Han er søn af Mette og Erik Rosenstand. Aage blev gift 21. oktober 1967 med Elsebeth Kathrine Bjerrum, der er født 5. september 1943 i V. Vedsted på gården, V. Vedsted Vej 105. Hun er datter af Marie og Hans Bjerrum. Elsebeth og Aage Rosenstand fik 2 sønner:

1. Erik Rosenstand, født 21. april 1969. Han byggede hus, Granly 48 i Øster Vedsted sammen med Susanne Rosenstand, født Hansen i 1964. De har 3 børn:

2. Thomas Rosenstand, født 8. marts 1972. Han er landmand og bor Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde.

Aage Rosenstand købte i 1990 naboejendommen Sdr. Farup Vej 5 og lagde jorden til Danelund. I 1996 købte han fødegården Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde med tilhørende 26 ha. og driver dem sammen med Danelunds jorder, ialt 105 ha. i kompagniskab med sønnen Thomas Rosenstand.

UgeAvisen 8. oktober 2002. Sjældne sølvmønter dukkede op på mark. SDR. FARUP – 72 sølvmønter fra perioden 1042 til 1086 dukkede op under pasningen af et nyt læhegn på Danelunds jorder i Sdr. Farup. Der er tale om mønter fra 12 mønter fra kongerne Svend Estridsen (1047-75), Harald Hen (1075-1080), Knud den Hellige (1080-1086) tid og hele 60 mønter fra den engelske konge Ed­ward Bekenderens tid (1042-1066). – Det er usædvanligt at fin­de så mange engelske mønter fra så sent i 1000-året. I England var det meget almindeligt, at kongerne skiftede mønterne ud hvert tredje år, så man var nødt til at tvangsomveksle. Den danske konge Knud den Hellige var i øvrigt den første danske konge, som be­gyndte at komme mindre sølv i mønterne, så han tjente flere penge siger arkæolog Claus Feviele, Den Antikvariske Samling. Claus Feveile påpeger at det er yderst sjældent at man finder jyske mønter, hvorfor fundet er ekstra interessant. Arkæologerne undersøgte området med metaldetektor, hvorefter jorden blev soldet. Efterfølgende havde man håbet på, at finde den krukke, som mønterne formodentlig havde ligget i men der var ikke flere i området. Det kommer imidlertid ik­ke bag på arkæologerne, at der kunne gøres et sådant fund i Sdr. Farup. Luftfotos fra området viser, at der har været tidlige be­byggelser i området, og sølvskatten har efter al sandsynlighed været gravet ned på en gårdsplads. De mange mønter er nu blevet sendt til konservering på Nationalmuseet.

Danelund blev solgt i december 2011 til:

Sdr. Farup Vej 12

Denne ejendom er ældgammel, og der har ligget bygninger på dette sted helt fra 1600-tallets begyndelse. Stedet hørte tidligere under det Lindevitske gods. I første halvdel af 1700-tallet boede her:

Niels Sørensen Smed.

første halvdel af 1700-tallet-1764

Han var født ca. 1674 og blev gift med Else, der døde 29. maj 1754. Niels Sørensen Smed døde 22. december 1754, 80 år gammel. Hvem, der fæstede stedet efter ham, vides ikke, men omkring 1764 boede her en mand ved navn:

Peder Nielsen.

1764-1801

Han var født 1738 og blev gift 1764 med Else Simonsdatter, der var født 7. september 1738 på gården, Præstevej 4 i Sdr. Farup. Hun var datter af Simon Pedersen. Peder Nielsen og Else fik 3 børn:

1. Karen Pedersdatter, født 27. juli 1765.
2. Niels Pedersen, født 15. oktober 1768.
3. Simon Nielsen, født 25. juli 1770.
Else Simonsdatter døde 31. juli 1770, 32 år gammel kun 6 dage efter at have født denne søn. Peder Nielsen blev gift anden gang 10. november 1770 og nu med Karen Christensdatter, Sdr. Farup Vej 50. De fik også 3 børn:

1. Else Marie Pedersdatter, født 14. oktober 1771. Hun blev gift 1797 med Kjeld Lauridsen. Se Præstevej 2.
2. Esther Cathrine Pedersdatter, født 15. december 1774. Hun blev gift 1797 med Christen Bendtsen fra Hjerting.
3. Maren Pedersdatter, født 10. oktober 1778.
Den 20. januar 1779 døde Peder Nielsen, 41 år gammel. Karen Christensdatter døde 28. maj 1819, 74 år gammel. I 1801 kommer en ny familie til at bo i huset. Det er:

Mette Cathrine Nicolajsdatter.

1801-1804

Hun var født ca. 1758 og var enke, da hun kom til Sdr. Farup med 3 små børn:

1. Karen Pedersdatter, født ca. 1790. Gift med Jes Andersen, der fik ejendommen.
2. Anne Kiestine Pedersdatter, født ca. 1793.
3. Else Marie Pedersdatter, født ca. 1797. Hun døde som ugift tjenestepige 1. august 1815, 19 år gammel.
Ingen af disse børn var født i V. Vedsted sogn. Den 15. maj 1804 solgte Mette Cathrine stedet til:

Peder Andersen Sild.

1804-1816

Han måtte sælge gården, Sdr. Farup Vej 38, Krogaarden, og købte så stedet her. Hans familieforhold findes beskrevet under Sdr. Farup Vej 38. Peder Andersen Silds kone, Maren Jensdatter døde 29. juli 1823, 60 år gammel.

I 1814 købte Mette Cathrine Nicolajsdatter ejendommen tilbage. Hun blev gift igen den 25. november 1815 med gårdmand Hans Michael Lauritzen fra nabogården, Sdr. Farup Vej 28. Han flyttede nu sammen med hende. Hun var da 57 år gammel, og der blev ikke født børn. Den 29. november 1816 skødede Mette Cathrine husmandsstedet til sin svigersøn:

Jes Andersen.

1816-1848

Han var født 17. marts 1785 i Raahede som søn af Anders Jessen og Else Nielsdatter. Han blev gift 10. februar 1816 med Karen Pedersdatter, der var datter af Mette Cathrine fra stedet her. Jes Andersen og Karen fik følgende børn:

1. Peder Andersen Jessen, født 25. april 1817, Han overtog ejendommen efter faderen.
2. Else Jesdatter, født 29. september 1818.
3. Anders Jessen, født 20. november 1820. Han døde 5. december 1820.
4. Anders Jessen, født 24. oktober 1822.
5. Hans Jessen Andersen, født 23. maj 1825.  Han blev gift med Marie Nissen Krag. Se Bjørnkærvej 10.
6. Anders Brorsen Jessen, født 13. november 1830.
7. Mette Cathrine Jesdatter, født 9. januar 1834. Hun blev gift med Klaus Thøstesen, matr. nr. 6.

Jes Andersen var skrædder, men havde også det lille landbrug, hvortil der hørte 15 tdr. land. I 1818 fæstede han endnu en lille ejendom, nemlig matr. nr. 16 i Sdr. Farup. Se der. Det var et sted, som hørte under Schackenborg. Han drev nu de 11 tdr. land, som hørte til denne ejendom, sammen med sin egen. Jes Andersen døde 15. februar 1840, 55 år gammel. Præsten skriver i kirkebogen følgende: Han havde været en stille gudfrygtig mand og vindskibelig med oplyst forstand. Han fik et åbent sår på benet, som lukkede sig. Smerterne drog sig fra benet og opad, og satte sig som sting i sider, lænder og bryst. Han døde af svær feber. Hans kone, Karen Pedersdatter, døde 9. maj 1861, 72 år gammel. Ejendommen blev 27. maj 1848 overtaget af sønnen:

Peder Andersen.

1848-1884

Han var født 25. april 1817 med efternavnet Jessen, som aldrig blev brugt. Han overtog den lille gård efter at have delt med sine søskende. Han blev gift 24. oktober 1850 i V. Vedsted kirke med Dorthe Augusta Nielsdatter, der var født 17. november 1825 i Tjæreborg som datter af gårdmand Niels Hansen Krag. Peder Andersen og Dorthe fik følgende børn:

1. Karen Marie Andersen, født 1. august 1851. Hun blev gift 13. maj 1886 i V. Vedsted kirke med konditor Hans Hansen af Ribe, født 4. oktober 1844 sammesteds.
2. Johanne Andersen, født 23. december 1853. Hun blev gift 29. marts 1882 i V. Vedsted kirke med arbejder Nis Frederik Lorentsen af Ribe, født i Løgumkloster sogn 16. oktober 1859.
3. Jes Andersen, født 8. maj 1857. Han overtog ejendommen 1884.
4. Niels Andersen, født 7. maj 1861. Han blev gift 1. marts 1891 i Sct. Catharinæ kirke med Mathilde Christine Rairesen ? (efternavnet svært læseligt), født 1868 i Darum.
Peder Andersen døde 29. juni 1877, 60 år gammel. Hans kone, Dorthe Augusta Nielsdatter, døde 27. september 1893, 67 år gammel. Hun havde den 6. maj 1884 skødet gården til sin søn.

Jes Andersen.

1884-1929

Han var født på stedet 8. maj 1857. Han levede ugift hele livet og havde husbestyrerinder til hjælp med driften. I en periode omring 1918 sad Jes Andersen i V. Vedsted sogneråd. Han er også afbildet på et gruppebillede på Sdr. Farup Vej 50. Jes Andersen døde 26. marts 1942, 84 år gammel. Gården blev i 1929 solgt til:

Hans Christensen Pahuus.

1929-1986

Han var født 26. september 1900 i Sdr. Farup på gården, Sdr. Farup Vej 28. Han blev gift 25. september 1942 i V. Vedsted Kirke med Ane Jensine Marie Nissen, der var født 20. december 1899 i Seem som datter af Nis Peder Nissen og Marie Kirstine Boe. De fik en datter:

1. Betty Pahuus, født 9. august 1943. Hun blev gift 16. juni 1967 med Jens Chr. la Cour Madsen, der er født 9. april 1944. De fik en datter, Anne la Cour Madsen, der blev gift 21. juni 2003 i Møgeltønder Kirke med Peter Gormsen, søn af Karen Margrethe og Lars Gormsen, Vodskov. Jens Kristian og Betty bor i Vester Anflod, Ved Aaen 18, hvor Jens Kristian la Cour Madsen døde af sygdom 25. februar 2000, 55 år gammel. Se V. Vedsted Vej 127 og Skoleallé 1.
Hans C. Pahus købte Gaarden i 1929 af Jes Andersen med Areal af ca. 30 Tdr. Land. Bygningerne er opført: Stuehuset meget gammelt, men moderniseret, Lade bygget 1933, Stalden ældre, men moderniseret, ligesom der er foretaget Installation af Lys og Kraft. Besætningen er i Dag: 4 Køer, 19 Ungkreaturer, 2 Heste, 6 Svin og 25 Høns. I øvrigt alle nødvendige Maskiner og Redskaber.

Hans Chr. Pahuus fik skøde på gården her lyst 9. april 1929. Han er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Hans Pahuus medvirkede i radioudsendelsen om Digebyggeriet 1911-12. Ane Pahuus, hans kone, døde 3. september 1980, 80 år gammel. Hans Pahuus døde 11. februar 1986, 86 år gammel. Eneste arving til huset var datteren Betty. Betty la Cour Madsen solgte huset ifølge skøde lyst 26. september 1986 til:

Thor O. Jahsea.

1986

Han gik fallit og huset blev solgt på tvangsauktion 25. august 1987 til:

Finn Lydom.

1987

Han er født 30. december 1943 i Ribe Domsogn og er søn af Kaj Thune Højberg og Astrid Lydom. Finn Thune Højberg er ved kongelig bevilling tilkendt retten til at bære slægtsnavnet Lydom fra 7. september 1951 at regne. Finn Lydom blev gift første gang 27. maj 1966 i Vejle med Jette Bjørn Lydom, født Jensen 8. maj 1944 i Vejle som datter af Bjørn Jensen og Ellen Bjørn Jensen, født Heede. De fik en søn:

1. Anders Lydom, født 19. juli 1970 i Ribe. Han er maskinmester og bor i Venezuela, hvor han sælger fabriksanlæg til foderstofproduktion for et dansk firma.
Finn og Jette etablerede et fotografisk atelié og forretning i Sønderportsgade 1, Ribe i september 1966. Forretningen blev flyttet til Overdammen 3 i juni 1978. I august 1979 blev Jette og Finn skilt. Finn Lydom blev gift anden gang 28. juni 1980 med Anne Marie Lydom (født Nielsen) i Ollerup Kirke. Hun er født 26. maj 1954 på Sjælland. Finn og Anne Marie fik 2 børn:

1. Johanne Lydom, født 7. april 1981.
2. Christian Lydom, født 20. april 1983.
Finn og Anne Marie skilles 4. maj 1985. I november 1987 afhænder Finn Lydom sin forretning, men beholder ejendommen Overdammen 3 i Ribe. Finn Lydom blev gift tredje gang 30. maj 1997 med Britta Berntsen Madsen. Hun er født 23. december 1964 i Esbjerg. Finn og Brittas børn:

1. Jacob Lydom, født 17. juli 1994 i Ribe.
2. Marie Louise Lydom, født 7. februar 1998 i Ribe.
Finn Lydom har stort set ene mand genopbygget Sdr. Farup Vej 12 fra grunden med stort akkuratesse. Byggeriet har nu stået på i 13 år, men skrider stille og roligt fremad. Finn forventer ejendommen står klar til indflytning, når tidens fylde er inde, som han udtrykker det. Tidens fylde blev juli 2004, hvor familien Lydom flyttede ind den gennemrestaurerede ejendom.

Sdr. Farup Vej 13

Dette hus er opført 1967 af Poul Tegewald, Sdr. Farup Vej 16, som aftægtsbolig for Sdr. Farup Vej 9, Danelund af ejeren:

Tage Rosenstand.

1967-1986

Tage Rosenstand døde 9. december 1967, så det blev enken, Nanna Rosenstand, der var født 18. april 1890, der kom til at bo i det nyopførte hus sammen med datteren Elisabeth, der var født 25. april 1921. Nanna Rosenstand døde her 7. oktober 1986, 96 år gammel. Huset blev nu arvet af datteren:

Elisabeth Rosenstand.

1986-1994

Hun var født på Danelund, Sdr. Farup Vej 9 og boede nu alene i huset. Hun kom på Margrethegården, Ribe. Her døde hun 24. april 1994. Nu blev huset overtaget af:

Thomas Rosenstand.

1994-1998

Han er født 8. marts 1972 på gården Danelund, Sdr. Farup Vej 9 som søn af Aage og Elsebeth Rosenstand. Han bor ikke i huset men lejer det ud. Lejerne er:

Solveig Friis Clausen.

1990-1992

Solvejg Friis Clausen boede Mandøvej 22, flyttede ind her 1. august 1990. Hun er født 9. januar 1948 i Gelballe og datter af Kirstine og Hans Christian Friis. Solveig var tidligere gift med Per Clausen, Mandøvej 22. Solvejg og Per Clausens børn:

1. Rikke Friis Clausen, født 25. marts 1973
2. Rune Friis Clausen, født 29. oktober 1976
3. Mikkel Friis Clausen, født 12. maj 1981
1. september 1992 købte Solveig Vester Bjergvej 7 og lod det gennemrestaurere.

Tomas Jensen & Dorte Aagaard Strøyberg.

1998-1999

Tomas og Dorte lejede huset her fra 25. februar 1998. Tomas Jensen er født 7. maj 1970 i Grenaa. Han bor sammen med Dorte Aagaard Strøyberg født 10. januar 1969 i Grenå. De har en søn:

1. Jonas Strøyberg Jensen, født 12. december 1997
Tomas Jensen er uddannet biolog og er naturvejleder på Vadehavscentret. Dorte er uddannet translatør og arbejder hos Logitrans A/S. Tomas og Dorte købte 1. maj 1999 huset på Degnetoftevej 38 og flyttede dertil.

Sdr. Farup Vej 16

I dag ligger her ret omfattende bygninger, som ejes af Louise Laugesen, der sammen med sin mand, Egon Laugesen, drev Hviding kro. Den første bygning blev opført her i 1913 af:

Jens Mikkelsen Jessen.

1913-1945

Han havde tidligere boet i ejendommen Tørvevej 2. Han havde i 1910 opført huset Sdr. Farup Vej 17 og boet der med familie indtil han solgte den i 1913 boet der med familie indtil han solgte den i 1913 til Anton Lauridsen. Dette år byggede han huset her og flyttede ind. Angående hans familieforhold se videre under Tørvevej 2. Jens M. Jessen var bygmester og opførte mange gårde her på egnen. Han drev en ret stor forretning. Han var desuden bestyrelsesmedlem i V. Vedsted Brugsforening. Se ”Ejnar Knudsen”. Den 19. august 1943 døde hans kone, Anne Kirstine Jessen. Hun blev 68 år gammel. Han solgte forretningen i 1945 og flyttede til sønnen, Peter Kjær Jessen. Han døde 9. oktober 1958, 80 år gammel. Forretningen blev solgt til:

Martin Skou Jessen.

1945-1948

Han fik skøde lyst 4. juni 1945. Han var født 22. december 1916 i Øster Vedsted som søn af Jes Jessen, der var en broder til Jens Jessen. Martin Schou Jessen blev gift 20. november 1943 i Rejsby Kirke med Laura Christine Nielsen, der var født i Rejsby 26. november 1921 som datter af Laurids Nielsen. De fik 1 barn:

· Vera Marie Andersen, født 12. juni 1947.

Martin Jessen døde efter et par års forløb, og hans enke solgte tømrerforretningen til.

Laue Jensen Bill.

1948-1957

Han fik skøde lyst 2. april 1948. Laue Jensen Bill er født 24. oktober 1918 og gift 27. juni 1943 med Jenny Christensen, født 25. august 1923. De fik 2 børn:

· Ruth Bill, født 7. november 1948 i Sdr. Farup.

· Jonna Dorthea Mathilde Bill, født 11. december 1950 i Sdr. Farup.

Laue Jensen Bill drev i 9 år en ret stor forretning, men den 25. juli 1957 gik den til tvangsauktion og blev solgt til:

Kurt Christiansen.

1957-1962

Han var tømrer og fik skøde lyst 11. oktober 1957. Han klarede heller ikke skærene, thi den 18. april 1961 blev ejendommen solgt på tvangsauktion til en panthaver, der atter solgte den til:

III-35

Sdr. Farup Vej 16 i begyndelsen af 1960´erne. Poul Tegewaldt er i gang med renovering.

 

 

Poul Valdemar Hohwü Tegewaldt.

1962-1976

Han fik skøde lyst 30. november 1962. Han er født 23. oktober 1929 i Sønderborg og er søn af skoleinspektør Jørgen og Ellen Hohwü Tegewaldt. Han blev gift 5. juni 1954 i Sverige med Stina Franson, født 12. januar 1935 i Østergötland i Sverige. Hun er datter af Margit og Allan Franson i Sverige. Poul og Stina fik 5 børn:

1. Vivian Hohwü Tegewaldt, født 14. december 1956 i Sønderborg. Hun blev gift med Leif Maimburg. De fik 2 børn: 1) Rikke Hohwü Maimburg, født 28. september 1982. 2) Janni Hohwü Maimburg, født 27. november 1987. Vivian blev skilt og gift igen med Jørgen Nielsen.

2. Aase Hohwü Tegewaldt, født 10. oktober 1959 i Sønderborg. Hun blev gift med Freddy Petersen, V. Vedsted Byvej 22. Se Ulvehøjvej 7.
3. Poul Jørgen Hohwü Tegewaldt, født 27. oktober 1965 i Sdr. Farup. Han bor sammen med Helle Thomsen, der kommer fra Varde. Poul Jørgen har fra et tidligere forhold en søn, Robin Tegewaldt, født 29. juli 1983. Poul Jørgen og Helle har sammen 2 børn: 1) Jakob Hohwü Tegewaldt, født 30. april 1990. 2) Nicklas Hohwü Tegewaldt, født 18. februar 1997.
4. Helle Hohwü Tegewaldt, født 20. april 1967 i Sdr. Farup. Hun er gift med Gunner Pedersen. Fra et tidligere forhold har hun en pige: Linda Hohwü Tegewaldt, født 8. december 1988. Sammen har de en pige: Monika Hohwü Tegewaldt Pedersen, født 19. april 1998.
5. Allan Hohwü Tegewaldt, født 19. februar 1970 i Sdr. Farup. Han blev gift med Lone Husted Steffensen.
Poul Tegewaldt drev her en meget stor virksomhed. Han udvidede bygningerne og i 1968 køber han bygningerne til gården, Sdr. Farup Vej 28 og i 1968/69 køber han V. Vedsted Vej 20 B i Egebæk. Han var kendt for sit Ribehus, hvor en stor del af byggematerialerne var i træ. Her i sognet er der Ribehuse på Sdr. Farup Vej 13, Ulvehøjvej 1, V. Vedsted Vej 37 og V. Vedsted Vej 38. Han overlever heller ikke byggekrisen. Den 9. december 1975 bliver virksomheden overtaget af Ribe Stampemølle. Stina og Poul flyttede til Starup-Tofterup, hvor han startede snedkerfirma som senere blev til Grill/Bodega. Bygningerne til gården, Sdr. Farup Vej 28 købes i 1976 af Kjeld Andreasen og de øvrige bygninger købes ifølge skøde lyst 6. oktober 1976 af:

Louise Laugesen.

1976

Louise Laugesen har tidligere boet Mandøvej 9. Se der vedr. familieforhold.

Sdr. Farup Vej 17

28. september 1997, 16:08:08

Dette er et husmandsbrug. Bygningerne er opført ca. 1910 af bygmester:

Jens Mikkelsen Jessen.

1910-1913

Hans familieforhold er beskrevet under Tørvevej 2. Han købte Sdr. Farup Vej 16 og solgte den lille ejendom her 5. februar 1913 til:

Anton Kristian Lauridsen.

1913-1940

Han var født 30. juni 1882 og gift 1912 med Vilhelmine Kathrine Friis, der er født 24. marts 1888. De fik 2 børn:

1. Anna Kathrine Lauridsen, født 15. april 1913. Konfirmeret 1927. Hun blev gift 14. maj 1933 i V. Vedsted Kirke med Otto Petersen af Ribe Nørremark, født 13. juni 1908 i Hygum Sogn, søn af Peter Christian Petersen og Johanne Sophie Friederike Triiek.
2. William Friis Lauridsen, født 12. marts 1917. Konfirmeret 1931. Han blev gift med Oline ?, der døde i 1988. De boede Øster Vedstedvej 40. William Friis Lauridsen døde på Dagmargården 6. september 2003, 86 år gammel.
JydskeVestkysten 10. september 2003. DØDSFALD. William Friis Lauridsen, plejecentret Dagmargården, Ribe, er død 86 år. Han var født i Sønder Farup, hvor han også voksede op og kom i lære som cykelsmed. Det var også her han efter udstået læretid drev cykelforretning nogle år. Senere flyttede han til Øster Vedsted. I perioder arbejdede han på Ribe Jernstøberi ved siden af at drive forretningen. Sammen med sin hustru, Oline, bestyrede han en årrække Øster Vedsted Forsamlingshus. Her skulle der fyres i kakkelovnen, gøres rent, og ægteparret tog sig også af at lave kaffe til gæsterne. Oline og William Friis Lauridsen holdt af at opholde sig i deres sommerhus ved Vadehavet. William Friis Lauridsen blev enkemand i 1988, men han affandt sig med alenetilværelsen i Øster Vedsted, indtil han for få måneder siden måtte tage ophold på Dagmargården. Han var et stilfærdigt og hjælpsomt menneske, der altid var rede til i en snæver vending at lappe et punkteret dæk. Og der blev aldrig frådset med tingene, når han havde med noget at gøre.

Anton Lauridsen havde ejendommen fra 1913 til 1940. Han solgte da og flyttede til Øster Vedsted. I 1943 flyttede han til Sdr. Farup Vej 32. Ejendommen blev solgt 27. september 1940 til:

III-19

Lars Peder Lund Hansen.

1940-1970

Han er født 20. februar 1917 Kærbøl Mark, Nr. Farup sogn. Han er søn af Hans P. Hansen og Kathrine Lund. Han blev gift 22. november 1940 i Farup kirke med Kirstine Marie Ager, der er født 3. december 1915, Kærbøl mark. Hun var datter af Valdemar Ager og Marie Thiedemann. Lars Lund Hansen og Kirstine fik 4 børn:

1. Marie Lund Hansen, født 18. marts 1942. Gift med Kristian Olesen.
2. Elly Karen Lund Hansen, født 3. oktober 1943. Gift med Bent Petersen.
3. Erling Ager Hansen, født 10. juni 1945. Han døde 4. december 1945, ½ år gammel.
4. Svend Valdemar Lund Hansen, født 14. oktober 1946. Gift med Tove Møller. Bor i Ålbæk. Han var kommis i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 01.05.63 – 01.08.66.

Lars P. Lund Hansen købte Ejendommen i 1940 af Anton Laursen med 15 Tdr. Land. Senere er tilkøbt 3½ Td. Land, saaledes at der i Dag er 18½ Td., Land. Bygningerne er opført ca. 1916. Siden Overtagelsen er indlagt Lys og Kraft. Besætningen er i Dag paa 5-6. Køer, 5 Ungkreaturer, 2 Heste, 5 Søer, 20-25 Svin, 100 Høns samt 300 Kyllinger om Sommeren. Marken er nylig blevet merglet, ligesom 2 Parceller blev drænet i 1943-44.

Lars P. Lund Hansen købte gården med 15 tdr. land og solgte i 1970 med 18½ tdr. land. Ved siden af landbruget var han mælkekusk på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Lars P. Lund Hansen købte et parcelhus i Egebæk, V. Vedsted Vej 49. Ejendommen solgtes ifølge skøde lyst 20. august 1970 til:

Hasse Helmer Thranholm.

1970

Han er født 5. marts 1933 i Halmstad, Sverige, som søn af Gulli Maria og Eli. Han er gift med Anni Hansen, der er født 3. september 1943 i Brede som datter af Hansine og Carl Hansen. Han var ingeniør og hun omsorgsassistent. Hasse Helmer Thranholm døde 16. februar 2012, 78 år gammel. Anni bor i huset i dag.

JydskeVestkkysten 24. februar 2012. DØDSFALD. En kendt Ribeborger Hasse Tranholm, Sdr. Farupvej 17, Ribe, er sovet ind efter laig tids sygdom. Hàn flyttede med sine forældre fra Sverige til Ribe, da han var 13 år, hvor hans forældre drev en fotoforretning. Hasse tog realeksamen fra Ribe Katedralskole, hvorefter han blev uddannet som mekaniker, læste senere til teknisk ingeniør, han blev ansat på Ribe Jernindustri og blev senere, da Ribe Jernindustri oprettede en filial i Tønder, ansat her som leder af filialen.I de år boede Anni og Hasse Tranholm på Seminarievej i Ribe, men flyttede senere til adressen i Sdr. Farup, hvor Tranhoim oprettede selvstændig tegnestue med kontor og tegnestue på første salen i deres hjem. Hasse Tranholm stod for eksempel for den nye bro ved Kammerslusen, broen fra Mellemdammen til hovedengen og broen, der forbinder den røde tråd ved Kvickly. Hasse Tranholm var ligeledes engageret ved Musikhuset i Esbjerg, idet han stod for etableringen af magasinet. Da turistfærgen Riberhus blev etableret var Hasse Tranholm også med. Han var i flere år ejer äf spisestédet Sælhunden på-Skibbroen og har endvidere været med i mange andre ting i Ribe. I fritiden var Hasse Tranholm ivrig jæger og drev jagten sammen med andre kammerater i Sdr. Farup plantage, og en gang om året blev der ved Tranholm serveret gule ærter efter jagten. Hasse Tranholm fik aldrig selv børn, men var utrolig glad ved søskendebørn og nabobørn, som de nød at have besøg af i hjemmet i Sdr. Farup. Hasse Tranholm efterlader sig sin kone Anni. Han bisættes fredag den 24. februar fra V. Vedsted Kirke.

Sdr. Farup Vej 20

Det gamle stuehus blev nedrevet i 2009 og erstattet med et helt nyt hus i gammel stil.

Denne gård er opbygget her i 1838. Tidligere lå den vest for Lindbæksminde og havde matr. nr. 4, se skitsen over Sdr. Farup 1840. Det var Niels Nielsen Bierum eller Niels Bjerrum Nielsen, som han også bliver nævnt, der flyttede gården til pladsen her. Han havde til gården ialt 55 tdr. land, da gården blev flyttet i 1838. Den gamle byggeplads blev ved gården, indtil den i 1910 blev solgt til ejeren af gården, matr. nr. 5, Niels Bjerrum Jensen. Niels Bjerrum Nielsen døde 16. juli 1860, 68 år gammel, og hans kone, Lene Marie Nissen, døde 19. marts 1867, 75 år gammel. Gården blev nu ifølge skøde af 4. maj 1847 afstået til sønnen:

Jens Bjerrum Nielsen.

1847-1885

Han var født på den gamle gård, Sdr. Farup matr. nr. 4 i 1819 og blev gift 9. maj 1844 med Johanne Lassen*), der var født 16. juli 1820 på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Hun var datter af Lars Andersen og Marina Eliasdatter. De fik i ægteskabet 2 sønner:

*) Larsen iflg. kirkebogen.

1. Niels Bjerrum, født 24. marts 1845. Konfirmeret 1860. Han overtog fødegården i 1885.
2. Las Andersen Bjerrum, født 11. marts 1846. Konfirmeret 1861. Død ugift 18. maj 1884, 38 år gammel. I kirkebogen for 1846 er fornavnet Lars.
Jens Bjerrum Nielsen døde 17. maj 1885, 65 år gammel, og hans kone, Johanne Lassen, døde 6. august 1892, 72 år gammel. Efter Jens Bjerrum Nielsens død blev gården i 1885 overtaget af sønnen:

Niels Bjerrum.

1885-1888

Han var født på gården 24. marts 1845. Han blev gift med Maren Vedsted, født 26. november 1847, Mandøvej 22. De fik flg. børn:

1. Johanne Bjerrum, født 20. november 1872 i La Salle country Illinois, U. S. A. Konfirmeret 1887 i V. Vedsted.
2. Jens Bjerrum, født 7. august 1874 i Dwight i Nord Amerika. Konfirmeret 1888 i V. Vedsted.
3. Lars Andersen Bjerrum, født 17. januar 1885.
4. Ane Katrine Bjerrum, født 4. juni 1888.
Familien må have været en tur i Amerika og vendt tilbage igen. Niels Bjerrum solgte gården ifølge skøde af 28. december 1888 til:

Kristen Bertelsen.

1888-1906

Han var født 10. marts 1860 i Føvling sogn, men forældrene havde købt gård i Hjortlund. Forældrene var, Elias Bertelsen og Maren Kristensen. Kristen Bertelsen var ungkarl, da han i 1888 købte gården. Han blev gift 15. marts 1894 med Barbra Thøstesen, der var født 19. november 1869 på gården matr. nr. 6 som datter af Klaus Thøstesen og Mette Kathrine. Kristen Bertelsen og Barbara fik 8 børn:

1. Elias Bertelsen, født 13. februar 1895.
2. Klaus Bertelsen, født 8. oktober 1896
3. Marius Andreas Bertelsen, født 13. januar 1898.
4. Karl Theodor Bertelsen, født 5. marts 1899
5. Marie Kathrine Bertelsen, født 9. februar 1901. Gift 1930 med Olaf Augustinus.
6. Bertha Dorthea Bertelsen, født 12. maj 1904.
Den 5. september 1906 lod Kristen Bertelsen gården udstykke og her købte brødrene Ove og Jes Thøstesen bygningerne med 5 ha. Kristen Bertelsen udvandrede med familie til Parlier, Californien, U.S.A. i 1909 og er omtalt i Olaf Augustinus ”Dagbog for min Amerikarejse”. Familien boede i Ribe fra 1906 til 1909. Her fødtes 2 børn:

7. Bertel Bertelsen, født 1906.
8. Karen Bertelsen, født 1. november 1908.
Ove & Jes Andersen Tøstesen.

1906-1941

De kom fra gården, matr. nr. 6 i Sdr. Farup. De tog jorden med fra denne gård og flyttede ind her, hvor bygningerne var i bedre stand. Bygningerne til den gamle gård blev nedrevet og byggestedet solgt til Hans Peter Jensen, Højtoftegaard, Sdr. Farup Vej 50. Ove og Jes Andersen Tøstesen var brødre til Kristen Bertelsens kone, Barbara Thøstesen. Se videre under matr. nr. 6 i Sdr. Farup. Ingen af de to brødre blev gift og de drev gården i fællesskab. Ove Tøstesen, der var født 25. oktober 1873, døde 9. december 1939, 66 år gammel. Jes Andersen Tøstesen, der var født 31. marts 1876, døde 11. marts 1954, 77 år gammel. Jes Andersen Tøstesen solgte gården ifølge skøde lyst 4. juli 1941 til:

Olaf Augustinus.

1941-1963

Han var født 29. juli 1896 i Dons ved Kolding som søn af Grethe og Augustinus Sørensen. Han var en tur i U.S.A. i 1926. Se ”Dagbog fra min Amerikarejse” af Oluf Augustinus. I U. S. A. her traf han Marie Kathrine Bertelsen, der var født 9. februar 1901. Hun var datter af den tidligere ejer af gården, Kristen Bertelsen. De emigrerede i 1909. Hende blev Olaf Augustinus gift med i 1930 i V. Vedsted kirke. De købte en gård i Kliplev i 1930 og boede der til 1940. De flyttede til Sdr. Farup i marts 1940, hvor de overtog gården efter hendes morbroder, Jes Thøstesen. Oluf Augustinus og Marie Kathrine fik en søn:

1. Ove Jes Augustinus, født 12. februar 1932 i Sønderborg. Konfirmeret 1946.
Han fik gården efter forældrene. O. Augustinus var en tid sognefoged i V. Vedsted sogn. Han døde 22. november 1981, 85 år gammel. Hans kone, Marie Kathrine, døde 20. november 1978, 77 år gammel. Gården blev ifølge skøde lyst 1963 overdraget til sønnen:

Ove Jes Augustinus.

1963-1995

Han er ugift og bor i gården. Jorden er bortforpagtet. I 1995 solgte han gården til:

 

Kjeld Andreasen.

1995

Han bor på nabogården, Sdr. Farup Vej 28, hvor hans familieforhold er registreret Kjeld Andreasen byggede i 2009 et nyt stuehus her på grunden og flyttede ind i dette. Ove Jes Augustinus har ved salget sikret sig at han kan blive boende. Ved salget havde gården et areal af 45 ha.

 

Sdr. Farup Vej 23. Lonnes Hus.

Dette hus kaldes også Lonnes hus. Det er bygget ca. 1880. Det blev bygget på et lille areal købt i 1877 fra gården matr. nr. 11, som da blev nedlagt. Det fortælles, at det blev bygget af bønderne i Sdr. Farup, til at huse en fattig familie. Alt tyder på, at der er rigtigt, thi det fandt ofte sted, at bønderne i en landsby byggede et sådant hus et lille stykke fra selve landsbyen. I dette hus kom følgende familie til at bo:

III-27

Christian Lassen.

1880-1905

Om hans mærkelige skæbne skal fortælles her. Han blev født 24. juni 1825 på gården Harreslund, Sdr. Farup Vej 42 i Sdr. Farup og skulle arve gården Danelund, som skulle nyopføres øst for landsbyen. Han blev i 1850 trolovet med sin kusine, Mette Nielsdatter, der var født 17. juli 1832 i Okholm på gården, Ulvehøjvej 16. Hun var datter af Niels Andersen og arving til mange penge. Han havde den 11. april 1851 fået skøde på Danelund, Sdr. Farup Vej 9, men 14 dage efter, den 24. april 1851, døde Mette Nielsdatter, få dage før hun skulle stå brud. Christen Lassen afstod da gården til broderen Anders Lassen og flyttede fra sognet. Årsagen til dette kan man kun gisne om.

Christian Lassen blev gift 19. marts 1854*) måske i Dybbøl med Diderikke Kathrine Jepsen, der var født 3. december 1836 på Sandbjerg Mølle i Dybbøl som datter af mølleforpagter Peder Jepsen. De har måske boet her netop til 1864, da møllen i Dybbøl blev skudt i grus af tyskerne. Hvor mange børn, der blev født i Dybbøl, vides ikke, men midt på året kom familien fattig tilbage til Sdr. Farup. De kom til at bo i Yder Bjerrum i et hus, der ejedes af Peter Andreas Borrig Lindbæk på Lindbæksminde. Her boede de fra 1864 til 1868, men dette år blev Yder Bjerrum gården solgt til Christen Lauridsen Thygesen, og de måtte flytte igen. Se Yder Bjerrumvej 6 og Svend Tygesens ”Bønder i Marsken”. De boede da i en hytte nedgravet i jorden på Sdr. Farup Mark. Ca. 1878 fik de da det lille hus her at bo i. Hvor mange børn Christian Lassen og Diderikke havde vides ikke, men i V. Vedsted sogn fødtes 10: *) kilde: Svend B. Troelsen

1. Jens Marinus Lassen, født 24. september 1856 i Alslev. Konfirmeret 1872.
2. Eline Cathrine Lassen, født 4. januar 1859 i Alslev. Konfirmeret 1873.
3. Hans Lassen, født 22. november 1863 i Yder Bjerrum. Konfirmeret 1878.
4. Jørgen Jepsen Lassen, født 6. april 1866 i Yder Bjerrum. Han døde 15. juli 1876, 10 år gammel.
5. Mads Lassen, født 28. april 1867 i Yder Bjerrum. Død som barn.
6. Frinka Marie Lassen, født 6. september 1869 i Lustrup. Konfirmeret 1884.
7. Mads Lassen, født 23. august 1872.
8. Mads Lassen, født 7. juni 1875 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1887.
9. Anders Lassen, født 7. juni 1875. En tvilling. Konfirmeret 1890.
10. Jørgen Jepsen Lassen, født 10. juli 1877 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1891. Købte Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde i 1902.
11. Meta Lassen, født 30. april 1880 i huset her i Sdr. Farup. Konfirmeret 1895.
12. Bodil Marie Lassen, født 10. marts 1883 i huset her. Konfirmeret 1897.
Diderikke Kathrine Jepsen døde 5. september 1900, 63 år gammel, og Christian Lassen døde 13. december 1903, 78 år gammel. Efter hans død blev huset overtaget i 1905 af:

Sdr. Farup Vej 23. Lonnes Hus. Årstal ukendt.

Lars Knudsen.

1905-1906

Han var født 30. december 1825 på gården Ulvehøjvej 11, Sandagergaard, og søn af Knud Sørensen Nielsen og Abelone Lasdatter. Las Knudsen blev gift 17. august 1865 i Hviding kirke med Nielsine Christine Pedersen, der var født 18. april 1838 i Roborghus, Tjæreborg sogn. Las Knudsen var da husmand i Høgsbro, Hviding sogn. De fik i deres ægteskab en datter:

1. Abelone Kristine Knudsen, født 30. juni 1866*). Hun købte huset her i 1906. Det er efter hende huset kaldes Lonnes hus. *) kilde: Svend B. Troelsen
Las Knudsen solgte i 1904 ejendommen i Høgsbro og flyttede til Sdr. Farup ind i huset her. Han døde 4. oktober 1913 i Sdr. Farup, 87 år gammel. Det var dog datteren, der fik skøde på huset 1906.

Abelone Kristine Knudsen.

1906-1935

Hun blev aldrig gift, men passede sine gamle forældre. Las Knudsen døde 4. oktober 1913, 87 år gammel. Nielsine Christine, hans kone, døde 8. oktober 1921, 83 år gammel. Abelone Kristine Knudsen døde 1935 og huset blev arvet af Inger og Knud Sørensen i V. Vedsted, Ulvehøjvej 11, Sandagergaard. Knud Sørensens mor var kusine til Las Knudsen*)

Niels, Hentiette, Valdemar, Egon, Markus og Ulla Madsen. Udlånt af Valdemar Madsen.

Markus Sørensen Madsen.

1935-1946

Han var født 12. maj 1910 på Harevej 1 A i Egebæk som søn af Jacob Valdemar Madsen og Ane Petrine Hansen. Han blev gift 29. november 1935 i Hviding med Henriette Jørgensen, der var født 27. september 1915 i Hviding sogn. Hun var datter af fodermester Niels Timmermann Jørgensen og Ane Marie Jacobsen. Markus og Henriette fik 4 børn:

1. Egon Madsen, født 8. marts 1936 i V. Vedsted sogn. Han blev gift 18. december 1965 i Hjortlund med Ninna Marie Tryk, født 29. juli 1939 i Rejsby som datter af arbejdsmand Niels Tryk og Anna Marie Tjørnelund. De har 2 børn: 1) Anne-Marie Tryk Madsen, født 23. februar 1962 i Hjortlund 2) Alex Lars Madsen, født 27. januar 1967 i Ribe. Her døde Egon Madsen 3. april 2002, 66 år gammel.
2. Valdemar Madsen, født 7. juni 1937 i Sdr. Farup. Han blev gift med Ketty Lillan Nielsen. Se V. Vedsted Vej 55 og Hermelintoften 18.
3. Ulla Madsen, født 1. oktober 1938 i Sdr. Farup. Hun blev gift 14. november 1959 i V. Vedsted med Hans Klavsen, født 22. marts 1934 i Hjortlund sogn som søn af gårdejer Dusines Klavsen og Elise Callesen Jepsen. Ulla og Hans fik 4 børn: 1) Jette Marie Klavsen, født 28. august 1960 i Ribe 2) Helle Elisabeth Klavsen, født 14. februar 1963 i Ribe 3) Gitte Henriette Klavsen, født 13. juli 1966 i Ribe 4) Charlotte Timmermann Klavsen, født 14. oktober 1970 i Ribe.
4. Niels Jørgensen Madsen, født 2. juli 1940 i Ribe. Han blev gift 11. august 1962 i Varde med Anne Greta Jensen, født 26. januar 1946 i Varde sogn som datter af kommunalarbejder Morten Sakarias Jensen og Dagny Elisabeth Dastrup. De fik 2 børn: 1) Anita Malene Madsen, født 17. december 1962 i Tarm 2) Ulla Helene Madsen, født 16. januar 1967 i Vejle.
Markus Sørensen Madsen gik i skole i V. Vedsted. Han virkede ved landbruget indtil giftermålet, siden forskelligt arbejde og har fra 1947 desuden været strandfoged. Markus Sørensen Madsen købte i 1946 Bjørnkærvej 7 og samme år eller 1947 Vester Bjergvej 30, Digehytten. I 1947 købte han Vester Bjergvej 2 i V. Vedsted. Han solgte huset her i 1946 til:

Adolf Madsen.

1946-1947

Han fik skøde på huset lyst 23. marts 1946. Han var født 12. marts 1920 på gården, Sdr. Farup Vej 31. Adolf Madsen er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Han solgte igen huset i 1947 til:

Søren Hansen Madsen.

1947-1999

Han havde også gården Sdr. Farup Vej 31. Se videre der. Se også V. Vedsted Vej 18. Han lejede huset her ud. Søren Madsen døde 7. juni 1999, 87 år gammel og huset blev i september 2000 solgt hans enke, Astrid Madsen til sønnen Thorvald Madsen, Sdr. Farup Vej 31.

 

Sdr. Farup Vej 24. Lindbæksminde.

11. marts 1999, 17:35:38

Navnet Lindbæksminde fik gården først for knap 100 år siden efter slægten Lindbæk, som levede på gården i forrige århundrede. Gården er ældgammel, og der har ligget bygninger på dette sted siden middelalderen, ja, længe før. Det første, som kendes til gården er fra begyndelsen af 1500-tallet, da tilhørte gården domkapitlet i Ribe. Gården var da en enhed på 4 ottinger (ca. 152-160 tdr. land) og fæstebonden på gården hed:

Bertil Kallisen.

begyndelsen af 1500-tallet

Gården kom efter reformationen under Ribe Domkirkes gods. I 1500-tallet blev gården delt i to gårde på hver 2 ottinger (ca. 76-80 tdr. land). Den nu opståede halvdel kom til at ligge vest for den oprindelige gård. Den vestligste gård blev så atter delt i 1600-tallet i to gårde på hver 1 otting (ca. 38-40 tdr. land). Disse to gårde fik senere matr. nr. 4 og matr. nr. 5. Se skitsen. Her er det dog den østligste af de tre gårde, som historien gælder, altså den der kom til at hedde Lindbæksminde. I 1660 efter enevældens indførelse skete der flere ting, og de 3 gårde kom under Ribe Hospital, det tidligere Sortebrødrekloster. Fæsterne kaldes nu hospitalstjenere. Den første fæster af Lindbæksminde, som vi kender navnet på, var:

Søren Sørensen.

1660-1697

Han var født 1633 og har vel overtaget gården efter pesten i 1659-60. Han var gift med Karen Jensdatter, der var født ca. 1629. Hvor mange børn, der fødtes i deres ægteskab, vides ikke, idet kirkebogen for V. Vedsted sogn først begynder 1666.

1. Et dødfødt barn kom til verden i 1666.
2. Giertrud Sørensdatter, født 1669 og døbt 12. september 1669. Gift med Nis Nielsen, der senere fæstede gården.
III-39

Søren Sørensen angav i 1682 sin besætning til: 3 heste og en plag – 3 køer og 2 treårs stude – 4 ungkreaturer – 4 får – 3 svin – 3 bistader. I 1690 kom Søren Sørensen og Karen Jensdatter på aftægt, og gården blev overladt til svigersønnen. Karen Jensdatter døde 30. april 1697 og Søren Sørensen døde 5. maj 1697. Hun blev 68 år gammel og han blev 64. Herefter svigersønnen:

Nis Nielsen.

1697-1703

Han var født 1656 i V. Vedsted og blev gift 22. juni 1690 med datteren i gården, Giertrud Sørensdatter, der var født 1669. Deres ægteskab var barnløst. Den 28. marts 1703 døde Nis Nielsen, knap 47 år gammel. Giertrud, hans enke, blev gift igen 15. juni 1704 og nu med:

Jens Pedersen Bierum.

1703-1728

Han var født 1674 på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Han var søn af Peder Nielsen Bierum og Anne Jensdatter. Jens Pedersen Bierum og Giertrud fik følgende børn:

1. Anne Jensdatter Bierum, døbt 5. april 1705. Hun døde pludselig 31. juli 1728, 23 år gammel og ugift.
2. Søren Jensen Bierum, født 6. februar 1709. Han skulle have overtaget gården, men døde 6. november 1736, 27 år gammel og ugift. Tuberkulosen krævede sine ofte og ikke mindst blandt Bjerrumslægtens medlemmer. Navnet Bjerrum skrives enten som Bierum eller Bjerrum. Den første stavemåde bruges hyppigst i ældre tid.
3. En dødfødt datter, født 16. juni 1711.
4. Et barn skulle have set dagens lys 31. januar 1714, men blev aldrig født. Både mor, Giertrud Sørensdatter, og barn døde.
Jens Pedersen Bierum døde 19. december 1728, 54 år gammel. Han havde fæstebrev på gården fra Ribe Hospital dateret 4. september 1703. Han havde dog solgt gården og afhændet fæstet den 15. februar 1728, altså kort før han døde. Den nye mand på gården var:

Hans Christian Hansen Bierum.

1728-1769

Han var født 4. november 1697 i V. Vedsted på gården, V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard, og søn af Hans Jensen Rytter og Barbara Jensdatter. Hans Jensen Rytter døde 10 dage efter at dette barn blev født og Barbara giftede sig igen og nu med Peder Pedersen Bierum, der var broder til den tidligere fæster Jens Pedersen Bierum på Lindbæksminde. Hans Christian Hansen fik navnet Bierum efter stedfaderen, Peder Pedersen Bierum, der i 1716 flyttede fra V. Vedsted og fæstede Yder Bjerrum Vestergaard, Yder Bjerrumvej 6. Gården i Yder Bjerrum overtog Hans Christian Hansen Bierum ca. 1725 efter faderen. Jorden fra Yder Bjerrum Vestergaard blev da lagt til Lindbæksminde og hørte nu til denne gård indtil 1896 under matr. nr. 2.

Den 20. juni 1730 blev Hans Christian Hansen Bierum gift med Anne Andersdatter Ibsen, der var født 1713 på gården, Ulvehøj 4, Tornbækgaard i V. Vedsted. Hun var datter af gårdmand Anders Ibsen og Anne Pedersdatter Bierum. Hans Chr. Bierum blev gift med sin halvkusine. Den 15. december 1731 fæstede Hans Chr. Bierum et husmandssted, hvis bygninger lå nord for Lindbæksminde. Denne lille ejendom havde siden 1718 været fæstet og beboet af Molte Hansen. Han afstod nu fæstet på grund af sygdom og svaghed til Hans Chr. Bierum, der lagde jorden til sin egen gård. Bygningerne til dette sted blev i mange år lejet ud, indtil de forsvandt omkring år 1800. Endnu i 1870-erne nævnes et stykke jord, som tilhørte Lindbæksminde, med navnet »Moltes Toft«. I ægteskabet mellem Hans Christian Hansen Bierum og Anne Andersdatter fødtes 14 børn:

1. Hans Hansen Christian Bierum, født 12. november 1731. Han blev gift 1769 i Nr. Farup.
2. Jens Hansen Christiansen Bierum, født 2. april 1733. Han giftede sig med Maren Jensdatter og fik gården Sdr. Farup Vej 45 i 1768.
3. Andreas Hansen Bierum, født 27. december 1734. Død 9. juli 1735, ½ år gammel.
4. Barbara Hansdatter Bierum, født 1. oktober 1736. Død 8. januar 1739, 2 år gammel.
5. Andreas Hansen Bierum, født 22. september 1738.
6. Barbara Hans Christiansdatter Bierum, født 20. august 1741. Hun blev gift 1769 med Jacob Pedersen Borrig, og de fik senere Lindbæksminde.
7. Peder Hansen Bierum, født 12. februar 1743. Død 17. november 1763, 20 år gammel.
8. Anne Else Hansdatter Bierum, født 22. februar 1745. Død 12. juli 1745, 4 mdr. gammel.
9. Anne Else Hansdatter Bierum, født 11. august 1746. Hun blev gift 1766 med Jens Nielsen Bierum på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund.
10. Hans Christian Hansen Bierum, født 14. august 1748. Han kom i farverlære og blev farver.
11. Laurids Hansen Bierum, født 8. februar 1750. Han blev gårdmand i Rejsby. Se Rejsbybogen R.22. Her hedder han Laust Hansen Bierrum. Han blev gift 27. april 1787 med enken Anna Nielsdatter og overtog gården R.22 ifølge kontrakt af 4. januar 1787. Gården på 3 otting måtte han dog kun beholde i 15 år, da den skulle tilfalde datteren fra Anna Nielsdatters første ægteskab. Laurids Hansen Bierum og Anna Nielsdatter får en datter: Anne Elisabeth Bierrum, født 20. april 1788. Hun blev gift 1812 med Christen And. Sørensen, der var gdm. (R.44). Bierrumslægtens stamfader. Laurids H. Bierrums kone, Anna, døde 18. maj 1789, kun 26 år gammel. Han blev gift igen 9. april 1790 med Karne Pedersdatter, født 13. april 1766 og datter af Peder Nissen (R.10), Rejsby. De fik 5 børn:
· Anne Kierstine Bierrum, født 2. juni 1791. Gift 1815 med Jep Jefsen Sørensen (R.61), Rejsby.

· Hans Christian Bierrum, født 19. september 1793. Han overtog fødegården.

· Anne Else Bierrum, født 28. juni 1796. Hun var en tid medejer af gården. Død ugift 1851.

·  Peder Niessen Bierrum, født 15. maj 1799. Han overtog fødegården efter broderen, Hans Christian.

· Jens Hansen Bierrum, født 17. august 1801. Flyttet til Brøns 1841. Gdm. I Skærbæk 1842.

Laurids Hansen Bierum døde 10. november 1830, 80 år gammel.

12. Else Hansdatter Bierum, født 11. december 1751. Død 11. maj 1777, 25 år gammel.
13. Bodil Marie Hansdatter Bierum, født 11. april 1753. Død 2. juni 1753, 6 uger gammel.
14. Otto Christian Hansen Bierum, født 13. marts 1755. Død 2. oktober 1755, 7 mdr. gammel.
III-41

Anne Andersdatter, Hans Chr. Hansen Bierums kone, døde 1. december 1763, 50½ år gammel. Han døde selv som gammel aftægtsmand på gården den 27. maj 1780, 82 år gammel. Gården var i 1769 blevet afhændet til svigersønnen:

Jacob Pedersen Borrig.

1769-1796

Han var født ca. 1741 i Brede sogn og blev gift 16. juni 1769 i V. Vedsted kirke med Barbara Hans Christiansdatter Bierum, der var født på Lindbæksminde 1741. Jacob Borrig fik fæstebrev på gården 24. november 1770. Han var dog selv ejer af bygningerne. Gårdens hartkorn var på 7 tdr. 1 skp. 3 fik. 2 alb. Heraf hidrørte 0-7-3-0 fra det forlængst nedlagte husmandssted. Gården i Yder Bjerrum var sat til 5-2-1-0. Ialt var Lindbæksminde sat til følgende hartkorn: 12 tdr. 4 skp. 0 fik. 2 alb. Mens Jacob Pedersen Borrig havde gården blev fællesskabet ophævet, og han fik til gården ca. 200 tdr. land. Han fik i sit ægteskab med Barbara Hansdatter Bierum 9 børn:

1. Hans Christian Borrig, født 4. oktober 1769.
2. Peter Borrig, født 30. oktober 1770. Død 18. marts 1772, 1½ år gammel.
3. Andreas Borrig, født 26. november 1771. Død 7. maj 1773, 1½ år gammel.
4. Peder Andreas Borrig, født 9. februar 1774. Han overtog senere fødegården.
5. Jens Peter Borrig, født 22. marts 1776. Død 29. oktober 1776, 7 måneder gammel.
6. Anne Else Borrig, født 18. august 1777. Hun blev gift 30. oktober 1801 med gårdmand Hans Adolph Nielsen fra Mosbøl i Skærbæk sogn. En datter fra denne ægteskab, Barbara Hansdatter, blev gift med Peder Davidsen på Tornbækgaard, Ulvehøjvej 4 i V. Vedsted.
7. Maria Borrig, født 29. januar 1780. Død 4. maj 1780, 3 mdr. gammel.
8. Babra Borrig. Dødfødt datter, født 13. november 1781.
9. Jens Peder Borrig, født 7. juni 1783. Død 20. juni 1783, 13 dage gammel.
Af de mange børn var der kun få, som nåede voksen alderen. Jacob Pedersen Borrig døde 3. februar 1790, 49 år gammel, og hans kone, Barbara Hans Christiansdatter Bierum, døde 1. december 1796, 55 år gammel. Hun skødede kort før sin død gården til sønnen:

Peder Andreas Borrig.

1796-1813

Gården var nu frikøbt fra Ribe Hospital til selveje og bygningerne blev ombygget. Han var kun 22 år gammel, da han overtog den store gård, hvor han var født 9. februar 1774. Han blev gift ca. 1798 med Anna Elisabeth Jørgen Fredrichsdatter eller Riis, der var født ca. 1775 i Daler præstegård som datter af provsten, Jørgen Friedrick Riis. Hendes broder, Jacob Riis havde gården Ulvehøjvej 16. Peder Andreas og Anna Elisabeth fik 3 børn:

1. Jacob Pedersen Borrig, født 1. maj 1799. Konfirmeret 1815. Han døde 6. november 1818, 19 år gammel.
2. Cathrine Borrig, født 13. december 1800. Død 16. december 1800, 2½ dag gammel.
3. Cathrine Borrig, født 18. juni 1802. Hun blev gift 1825 med Jannick Sørensen Lindbæk og de overtog gården i 1826.
4. Barbra Borrig, født 19. august 1804. Konfirmeret 1819. Død 25. juli 1825, 21 år gammel.
Peder Andreas Borrig omtales i Harald Balslevs ”Jannik Lindbæk”. Peder Borrigs gård var en af de største og bedste på egnen og i 1801 havde han 3 tjenestekarle og 2 tjenestepiger. Hans ægteskab med provstedatteren fra Daler betød også, at han hørte til blandt egnens mest ansete bønder. Han blev dog ingen gammel mand, thi han døde 20. oktober 1810, kun 36 år gammel af den sygdom, som ramte mange af slægtens medlemmer, nemlig tuberkulose. Hans enke, Anna Elisabeth Fredrichsdatter eller Riis, var nu et godt parti for egnens bondesønner, men det blev ikke en bonde, hun blev gift med, men den theologiske kandidat:

Matthias Müller.

1813-1826

Han kom fra Ribe og var født ca. 1774. Han blev gift 2. april 1813 i en stue på Lindbæksminde. Som forlovere var sognefogden, Jens Clausen fra Sdr. Farup, Sdr. Farup Vej 36, og Hans Müller fra Ribe. Der udviklede sig nu et rigt kulturliv på gården, som blev et kulturelt samlingspunkt. Se C. V. Andreasens “Fra Ribe Amts 1925”. Der fødtes ingen børn i ægteskabet mellem Matthias Møller og Anna Elisabeth Fredrichsdatter eller Riis. Han døde 18. juni 1825, 51 år gammel, efter 12 års ægteskab. Den 22. februar 1826 skødede Anna Elisabeth Fredrichsdatter eller Riis gården til sin svigersøn:

III-43

Janick Sørensen Lindbæk.

1826-1863

Han var født 11. juli 1794 på gården, Ulvehøjvej 4, Tornbækgaard. Han var søn af Søren Jannichsen og Anna Christensdatter, og blev gift i V. Vedsted kirke 7. december 1825 med Cathrine Borrig, der var født på gården i 1802. Janick Sørensen Lindbæk blev en kendt skikkelse langt ud over sognets grænser. Han er stamfader til slægten Lindbæk og navnet stammer fra gården i V. Vedsted, hvor han blev født. Gården her lå ved bækken, hvor der måske har stået lindetræer. I dag hedder gården Tornbækgaard. I 1844 fik gården matr. nr. 1 og til gården hørte da 165 tdr. land. Ind under gården hørte også Yder Bjerrum Vestergaard på 37 tdr. land, samt engen Høgholm på 5 tdr. land. De to sidstnævnte ejendomme fik henholdsvis matr. nr. 2 og 3. Ialt var der til gården 207 tdr. land. Hartkornet var sat til 13 tdr. 4 skp. 2 fik. 13/4 alb. Jannick Sørensens svigermor, Anne Elisabeth Riis, døde 19. juli 1858, 83 år gammel som aftægtskone på gården. Janick Sørensen Lindbæk og Cathrine Borrig fik følgende børn:

1. Et dødfødt drengebarn, født 8. december 1826.
2. Et drengebarn, født 12. april 1828. Død i fødslen.
3. Barbra Kirstine Lindbæk, født 2. august 1829. Konfirmeret 1845. Hun blev gift 8. august 1851 med Hans Peder Brodersen, der var født 31. august 1822 og ejer af Østergaard mølle i Hoptrup. Han kom senere til egnen her, idet han oprettede en kro i Høgsbro ved hovedvejen. De fik flg. børn:
· Elvine Brodersen, født 19. maj 1856 i Hoptrup. Konfirmeret 1872.

· Aake Janniksen, født 22. marts 1858 i Hoptrup. Konfirmeret 1873.

4. Peder Andreas Borrig Lindbæk, født 12. november 1831. Død 24. december 1831, 1½ måned gammel.
5. Peder Andreas Borrig Lindbæk, født 10. januar 1833. Konfirmeret 1849. Han fik i 1863 skøde på gården. Han er omtalt i Hans Jørgen Jensen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”.
6. Søren Janniksen Lindbæk, født 4. august 1835. Konfirmeret 1851. Han køber i 1863 gården, Mandøvej 31, Bakkegaarden i Okholm, V. Vedsted. Se der.
7. Jacob Borrig Lindbæk, født 7. maj 1838. Han blev gift med Augusta Caroline Nielsen, født 4. februar 1842. Jacob Borrig Lindbæk blev sognepræst i Seem. Han er omtalt i Hans Jørgen Jensen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”, Jannik Sørensen Lindbæks ”Fra Ribe Amt 1968” og Harald Balslevs ”Jannik Lindbæk”. Jacob Borrig Lindbæk døde 19. marts 1877, 34 år gammel. Hans kone, Augusta Caroline Lindbæk, født Nielsen, døde 27. december 1878, 36 år gammel. Begge er begravet på Ribe Domkirkes kirkegård.
8. Anne Elisabeth Lindbæk, født 25. juni 1841. Konfirmeret 1856. Hun blev gift 13. december 1860 i Brøns kirke med Niels Sønniksen Schmidt, født ca. 1830 på Havervadgaard i Brøns sogn.
9. Andreas Kristian Riis Lindbæk, født 3. november 1844. Konfirmeret 1860. Han var forpagter af Lindbæksminde fra 1873 til sin død 1881.
Den 31. august 1861 solgte Janick Sørensen Lindbæk gården til sønnen, Peder Andreas. Det gjaldt både selve gården Lindbæksminde samt Bjerrumgaarden. Derimod blev engen Høgholm overladt til sønnen, Søren Jannicksen Lindbæk i V. Vedsted. Engen kom tilbage til gården i 1876. Ca. 1860 solgte Jannick Sørensen Lindbæk en hedeparcel, hvor ejendommen Sdr. Farup Hedevej 8 blev opført. Se desuden Harald Balslevs ”Jannik Lindbæk”. Janick Sørensen Lindbæk døde 27. november 1870, 76 år gammel, og hans kone, Cathrine Borrig, døde 1. september 1882, 80 år gammel. De var da aftægtsfolk på gården.

Peder Andreas Borrig Lindbæk.

1863-1873

Han var født på gården 12. december 1831 og blev gift 21. marts 1861 i V. Vedsted kirke med Jepbine Marie Midtgaard, der var født i Lundsmark på Midtgaard 21. juni 1837 som datter af gårdmand Peder Sørensen Midtgaard og Christine Wind Tornskov Peder Borrig og Jepbine fik 5 børn:

1. Jannik Sørensen Lindbæk, født 14. juni 1862. Han fik gården i 1875, men var ikke landmand. Han blev gift med Charlotte Ingerslev, datter af pastor F. Ingerslev, Baarup. De fik i foråret 1901 en søn, Esbern Borrig Ingerslev Lindbæk. Jannik Sørensen Lindbæk blev forstander på Ubberup højskole, hvor han døde 17. maj 1909, 47 år gammel.
2. Cathrine Lindbæk, født 31. marts 1864. Død 26. april 1865,1 år gammel.
3. Cathrine Lindbæk, født 21. februar 1866. Død 1. april 1867. En tvilling.
4. Christine Lindbæk, født 21. februar 1866. Død 19. juli 1870, 4½ år gammel. En tvilling.
5. Anne Cathrine Barbara Lindbæk, født 12. juli 1868. Hun blev gift med Olaf Joachim Gudme, født 16. november 1862 i lumby, Lunde, Odense. De fik en søn:
· 1. Peter de Hemmer Gudme, født 28. september 1897. Han døde 30. november 1944, 47 år gammel.

Olaf Joachim Gudme tog eksamen som cand. Theol. Han tog eksamen som student i Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han var i 1898 rektor i Marselisborg Kostskole og lærde Skole, Århus. Han boede i 1916 Marselisborg fuldt. Højere almenskole, Århus. Anne Cathrine Barbara Lindbæk døde 1911. Olaf Joachim Gudme døde 15. maj 1925 i en alder af 62 år. Se http://www.myerichsen.net/p191.html

Den 5. februar 1869 døde Jepbine Marie Midtgaard kun 32 år gammel. Peder Andreas Borrig Lindbæk blev gift anden gang 16. november 1871 med Maren Beck, der var født 8. oktober 1850 på gården Sdr. Farup Vej 45 og datter af Christian Beck. I dette ægteskab fødtes ingen børn. Hun giftede sig atter efter Peder Borrigs død i 1873 med Jens Lassen Moltesen, født 3. maj 1852 i Hviding. Dette bryllup stod 30. oktober 1875 i V. Vedsted kirke. Peder Borrig Lindbæk solgte 4. december 1868 en del af gården i Yder Bjerrum, Yder Bjerrumvej 6 med bygninger til Christen Lauridsen Thygesen. Arealet var 4,67 ha. Se beretningen herom i “Bønder i Marsken” af Sven Tygesen”. Se desuden Harald Balslevs ”Jannik Lindbæk”. Der var ansat to karle, to piger og en dreng. Peder Andreas Borrig Lindbæk døde 6. januar 1873, 40 år gammel. Han døde af tuberkulose, som var slægtens svøbe. Gården blev nu delvis udstykket og hovedparcellen blev ifølge skøde af 15. december 1875 overdraget til sønnen:

Jannik Sørensen Lindbæk.

1873-1881

Han var født 14. juni 1862 og blev gift med Charlotte Ingerslev ca. 1898. De fik en søn. Han var ikke landmand, men læste på latinskolen i Ribe. Han grundlagde og blev højskoleforstander på Ubberup højskole ved Kalundborg i 1899. Han udgav Folkehøjskolens danske læsebog og skrev sine erindringer fra Sdr. Farup og Ribe. Se artikel ”Fra Ribe Amt 1968”. Se også Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget” og Harald Balslevs ”Jannik Lindbæk” . Jannik Lindbæk lejede et lille stykke hede til Knud Petersen Lund, hvor han ca. 1875 lod opføre et lille hus. Se Sdr. Farup Hedevej 3. Han fik først skøde på grunden i 1887. Jannik Lindbæk døde af tuberkulose i 1909, 47 år gammel. Jannik Lindbæk havde i 1881 solgt gården for 84.000 kr. til sin farbroder:

Andreas Kristian Riis Lindbæk.

1881-1886

Han var født på gården 3. november 1844 og blev gift 29. april 1875 med Meta Marie Jessen, der var født i Havervad, Brøns sogn, 18. oktober 1847. De fik 3 børn:

1. Peder Lindbæk, født 28. februar 1876. Han døde på Ribe Sygehus 25. november 1948, 62 år gammel, og blev begravet på Brøns kirkegård.
2. Jesidore Bothilde Lindbæk, født 30. april 1877.
3. Jacob August Lindbæk, født 12. august 1879. Han døde ugift 28. oktober 1905 på Blegdamshospitalet i København, 26 år gammel.
4. Andreas Kristian Lindbæk, født 18. maj 1881. Han døde 30. oktober 1882, 1½ år gammel.
Andreas Kristian Lindbæk var ramt af tuberkulose og døde 30. januar 1881, 36 år gammel. Jannik Lindbæk, der ejede gården, bestemte sig nu til at sælge gården, som havde været i samme slægt siden 1728. Gården blev solgt ifølge skøde af 31. august 1886 til:

Maren Beier Lassen.

1886-1887

Hun var enke efter afdøde gårdmand Jens Lassen på gården Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Se der angående hendes familieforhold. Hun havde afstået Harreslund til sønnen, Las Lassen. Hun købte nu gården Lindbæksminde. Om hendes nabo, Laurids Pedersen Nissen, har været med i denne handel, kan ikke ses. Hun blev dog gift 28. november 1887 med:

Laurids Pedersen Nissen.

1887-1896

Han var enkemand og ejer af gården Sdr. Farup Vej 28. Se under dette nummer angående hans familieforhold. I 1885 havde Maren Bejer Lassen også købt gården, Sdr. Farup Vej 45. Laurids Pedersen Nissen og Maren Bejer Lassen ejede nu tre store gårde i Sdr. Farup på ialt 18 tdr. hartkorn. Maren Bejer Lassen søgte 1887 om at sammenlægge de tre gårde, men det blev aldrig en realitet. I 1889 blev gården, Sdr. Farup Vej 45, solgt til Maren Bejer Lassens søn, Anders Jessen Lassen. Den 10. januar 1893 døde Laurids Pedersen Nissen, 69 år gammel, og i 1896 solgte hun hans gård, Sdr. Farup Vej 28 til Christen Hansen Pahuus. Hun solgte samme år jorden i Yder Bjerrum til sin søn, Las Lassen. Den 12. januar 1894 giftede Maren Bejer Lassen sig for tredie gang, og nu med avlsbruger Peter Hansen i Ribe. Han var født 4. juni 1827 i V. Vedsted og ud af gammel V. Vedsted slægt. Se Degnetoftevej 1, Vedstedgaard. Maren Bejer Lassen lod nu gården udstykke og solgte i 1896 gårdens bygninger med ca. 10 ha. jord til sognepræsten i V. Vedsted, Sdr. Kirkevej 20:

Otto Rosenstand.

1896-1900

Det var ham, som gav gården navnet Lindbæksminde, som henfører til slægten Lindbæk, der sad på gården i lange tider. I 1897 købtes en engfenne til gården, og denne var på 11,64 ha. Rosenstand solgte i 1900 gården til Las Lassen. Rosenstand havde gården bortforpagtet til sin svoger, Johannes Marius Mohr, der var født 18. april 1868 i Harlev sogn. Han blev gift i V. Vedsted kirke 25. september 1895 med Kirstine Andrea Pinborg, der var født 26. november 1872 på gården, Sdr. Kirkevej 37, Digegaarden. De fik en datter:

· Anna Mohr, født 16. juli 1896 i Sdr. Farup. Konfirmeret 1911.

· Frederikke Mohr, født 11. marts 1899 i Essenbæk Sogn. Konfirmeret 1913.

Efter 1900 hedder bonden på Lindbæksminde:

Las Andersen Lassen.

1900-1902

Han var født 2. april 1860 og havde i 1884 overtaget fødegården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Denne havde han nu solgt og flyttede ind på Lindbæksminde. Her blev han dog ikke længe, thi han købte ejendom i Egebæk, Ribevej 22. Han solgte i 1902 Lindbæksminde til:

Jørgen Jepsen Lassen.

1902-1907

Han købte gården med et areal på 15 ha. Han var gift med Thyra Jessine Kirstine Jessen, født 17. marts 1880. Jørgen Jepsen Lassen var født 10. juli 1877 på Sdr. Farup Mark som søn af Kristen Lassen og Diderikke Jepsen. Se Sdr. Farup Vej 23 angående familieforhold. De levede under meget trange forhold. Jørgen Lassen og Thyra Kirstine Jessen fik i Sdr. Farup 2 børn:

1. Hans Christian Jessen Lassen, født 6. januar 1904.
2. Lilly Lassen, født 20. august 1906.
Thyra Kirstine Jessen døde 20. august 1938. Jørgen Jepsen Lassen solgte 29. maj 1907 gården med 19,7 ha. til:

Niels Hansen Vandborg.

1907-1941

Han var født 30. november 1878 i Sdr. Farup på gården, Præstevej 18, som søn af Laurids Christensen Vandborg og Karen Jepsen. Han blev gift med Marie Elise Kristensen, der var født 26. juni 1879 i Føvling. De fik i ægteskabet en datter:

1. Anne Vandborg, født 13. marts 1910. Konfirmeret 1925. Hun blev gift 16. oktober 1936 i V. Vedsted Kirke med enkemand forpagter Jørgen Andersen af Højelse Sogn, født 9. december 1901 i Vemmedrup, søn af Anders Andersen og hustru Mathilde Kristine Andersen af Vemmedrup.
Niels Hansen Vandborg døde 19. juni 1947, 68 år gammel. Hans kone, Marie, døde 3. september 1966, 87 år gammel. Gården blev solgt 1941 til:

Erik Rosenstand.

1941-1996

Han er født 12. august 1917 på gården Danelund, Sdr. Farup Vej 9 som søn af Nanna og Tage Rosenstand. Han blev gift første gang 14. august 1943 i Tjæreborg med Mette Thomsen, født 11. april 1916, datter af Marie og Andreas Thomsen. De fik 4 børn:

1. Aage Rosenstand, født 10. juli 1944. Han blev gift med Elsebeth Kathrine Bjerrum, V. Vedsted Vej 105 og overtog gården Danelund, Sdr. Farup Vej 9. Aage Rosenstand er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss.
2. Tage Rosenstand, født 27. februar 1946. Gift 25. marts 1972 i Nykøbing F. med Elsebeth Grøndahl.
3. Nanna Rosenstand, født 30. oktober 1948.

4. Knud Rosenstand, født 30. september 1951.

Mette Rosenstand døde 30. september 1951, 35 år gammel i barselseng, da det sidste barn blev født. Erik Rosenstand blev gift anden gang 3. juli 1954 med Margrethe Due Andersen, der er født 20. december 1914 i Framlev som datter af Nanna og Niels Anton Andersen. I dette ægteskab fødtes datteren:

1. Bente Rosenstand, født 14. marts 1956.

Margrethe Due var sygeplejerske og jordemoder. Erik Rosenstand havde i 1977 til sin gård Lindbæksminde 33 ha.. I 1996 solgte de solgte gården og flyttede til Broager 3 i Ø. Vedsted. Her døde Erik Rosenstand 4. juli 2002, 84 år gammel. Margrethe Due døde 26 dage senere, 30. juli 2002, 87 år gammel. Lindbæksminde blev solgt til sønnen:

Aage Rosenstand. Se Danelund, Sdr. Farup Vej 9

 

Sdr. Farup Vej 27. Den gamle Mølle

 

Ejendommen er oprettet i 1862. Den 14. januar 1862 købte mølleejer i Raahede, Niels Ocksen Brodersen, et areal på 1½ ha. beliggende nordlig i V. Vedsted ejerlav, af Niels Hansen Pinborg, Sdr. Kirkevej 37. Niels Ocksen Brodersen lod i 1862 opføre en vindmølle og et hus. Han havde i forvejen en vindmølle i Raahede i forbindelse med en gård. Vindmøllen her i V. Vedsted forpagtede han ud og den første, der forpagtede denne, var:

Sdr. Farup Mølle

 

 

Anders Schmidt.

1862-få år efter 1862

Han var født 24. februar 1816 i Høgsbro og blev gift 28. juni 1860 med sin kusine, Karen Lauridsen, fra Rejsby. De fik 2 børn:

· Ingeborg Schmidt, født 12. april 1861 i Raahede.

· Laurits Lauridsen Schmidt, født 13. november 1863 i V. Vedsted.

Anders Schmidt var en fætter til Niels Ocksen Brodersens kone, Else. Han havde også haft Raahede mølle i forpagtning. Karen og Anders Schmidt må dog have forladt møllen i V. Vedsted efter få års forløb, idet der snart kom en ny forpagter af møllen nemlig:

Niels Thyssen Brodersen.

få år efter 1862-1878

Han var født 15. oktober 1840 i Raahede som søn af mølleejer Niels Ocksen Brodersen og Else Møller. Han var gift, men synes ikke at have fået børn. Han døde som forpagter af møllen 10. august 1878, 37 år gammel. Den næste, der forpagtede møllen, var:

Niels Ocksen Brodersen.

1878-1885

Han var født 31. august 1857 i Raahede og søn af mølleren Niels Ocksen Brodersen og Marie Jensen. Han fik faderens navn og var en halvbroder til den forrige forpagter. Konfirmeret 1872 i V. Vedsted. Han var ikke gift endnu i 1880, men boede sammen med et par søskende, Eline Emilie Brodersen og Marie Brodersen. Han havde også en møllersvend, Jef Hansen Jensen, Skoleallé 4. Han blev senere gårdmand i Øster Vedsted.

Dette mølledynasti, som styredes fra Raahede, gik nu mod sit endeligt, idet Niels Ocksen Brodersen døde 10. august 1878, 37 år gammel. Søsteren, Marie Brodersen, i 1885 solgte V. Vedsted mølle til:

Jens Mikkelsen Enevoldsen.

1885-1891

Han var født 31. oktober 1854 i huset Sdr. Kirkevej 9 og søn af Anders Enevoldsen og Kirsten Marie Jensdatter. Jens M. Enevoldsen blev gift 18. april 1884 i V. Vedsted kirke med Margrethe Nissen, født 9. maj 1863 i Nørre Løgum sogn. Af deres børn kendes:

· Hans Andersen Enevoldsen, født 21. august 1888.

Det var endnu en gylden tid for møllerne, og han havde også en møllersvend, Hans Andersen, der var født på Fyn 1. september 1863. Han blev gift med Kirstine Thygesen fra gården, Sdr. Farup Vej 46. Jens Mikkelsen Enevoldsen blev ingen gammel mand. Han døde 29. december 1888, 34 år gammel. Hans enke solgte nu møllen til:

Jens Lauridsen Jensen.

1891-1894

Han overtog møllen den 6. april 1891. Han blev født 24. februar 1864 i Høgsbro og blev gift 2. maj 1891 i V. Vedsted kirke med Ane Marie Hansen, der var født 8. juni 1869 i Gånsager. De fik mens de boede i V. Vedsted mølle 3 børn:

1. Jes Jensen, født 10. februar 1892.
2. Laurids Jensen, født 10. maj 1893. Han døde 12. december 1893, 7 måneder gammel.
3. Maren Laurine Jensen, født 27. juli 1894.
Jens Lauridsen Jensen havde kun møllen i 3½ år. Han solgte i 1894 til:

Hans Sønderby Christensen.

1894-1896

Han fik skøde 14. november 1894 og solgte efter 1½ års forløb møllen til:

Mads Peder Sørensen.

1896-1924

Han fik skøde lyst 20. maj 1896. Han var gift med Lene Marie Saatterup, der var født 1867. De fik 3 børn:

1. Sofus Marinus Sørensen, født 24. januar 1895 i Faaborg sogn. Konfirmeret 1909.
2. Adolf Sørensen, født 18. april 1896. Konfirmeret 1910.
3. Magna Bertha Jensine Sørensen, født 11. juli 1898. Konfirmeret 1913.
III-31

Mads Peder Sørensen købte jord til ejendommen og var en driftig mand. Omkring 1920 forpagtede han møllen ud til en mand ved navn, Niels C. E. Nielsen, se Tørvevej 2, medens han med familie flyttede til Vamdrup, hvor han købte en biograf. Ejendommen med møllen solgte han 1924 til:

Hans Christian Roager.

1924-1927

Han kom fra Hammelev i Sønderjylland. Han var gift 10. maj 1897 i Hellevad med Anna Rosine Benther, der var født 9. maj 1877 i Østpreussen. De havde en datter:

1. Cathrine Hansine Roager, der var født ca. 1903 i Hammelev sogn. Hun blev gift med Andreas Christian Andreasen og overtog møllen.
Hans Christian Roager var ejer af møllen i 3 år, før han flyttede på aftægt i huset V. Vedsted Byvej 32. Her døde hans kone, Anna Rosine, den 10. september 1929, 52 år gammel. Møllen havde han i 1927 solgt til svigersønnen:

Andreas Christian Andreasen.

1927-1932

Han var født ca. 1901 i Brøns og blev gift 17. august 1923 i V. Vedsted kirke med Kathrine Hansine Roager, der var datter af Hans Chr. Roager. Andreas og Cathrine fik 2 sønner:

1. Hans Kristian Andresen, født 3. december 1923 i Sdr. Farup.
2. Viggo Roager Andreasen, født 18. august 1926 i Sdr. Farup.
3. Arne Andresen, født 21. maj 1932 på V. Vedsted Mark.
Familiens efternavn er iflg. kirkebogen Andresen.

Andre børn kendes ikke. Det gik ikke godt for Andreas, alt forfaldt, mølleriet var forbi og i 1930 blæste møllen ned efter at have eksisteret i 78 år. Den 8. august 1932 kom ejendommen til tvangsauktion, og blev overtaget af kreditforeningen. Den lille ejendom uden mølle blev nu overtaget af:

Aage Pedersen.

1932-1946

Han var født 10. december 1904 i Darum og blev gift med Karen Marie Hansen, der er født 3. februar 1907 på ejendommen Sdr. Farup Vej 54 som datter af Kathrine og Jep Peter Hansen. De blev gift i V. Vedsted og rejste til Canada. Vendte tilbage til Danmark i 1932 og overtog ejendommen her. De fik i deres ægteskab 2 sønner:

1. Kai Pedersen, født 7. februar 1932 i Canada. Konfirmeret 1946. Han blev gift med Agnes Færk. Se videre V. Vedsted Vej 127, Sprækvej 8 og Degnetoftevej 1. Kai Pedersen er optaget med et foredrag om stormfloder for V. Vedsted Grande.

2. Jeppe Peder Pedersen, født 7. februar 1935 i Sdr. Farup. Konfirmeret 1949. Se Tørvevej 2.
Aage Pedersen solgte i 1946 ejendommen her og købte svigerfaderens gård, Sdr. Farup Vej 38, Krogaarden. I 1947 købte han Tørvevej 2. Senere i 1959 købte han Præstevej 12. Ejendommen her blev solgt ifølge skøde lyst 11. juli 1946 til:

Chr. Sand Sørensen.

1946-1949

Han var født 28. november 1905 i Lerup som søn af Petrea og Søren Sørensen. Han blev gift 30. april 1940 i Homaa kirke med Magda Jensen, der er født 16. august 1909 i Homaa som datter af Hans Jensen og Ane Johanne Kathrine Mikkelsen. De fik 2 børn:

1. Søren Sand Sørensen, født 13. september 1942 i Hammel. Han blev gift 6. januar 1968 med Ulla Beuehau. De bor Langeskov på Fyn. Han er bager og musiker. Hun er damefrisør og musiker.
2. Hans Holger Friis Sørensen, født 15. september 1946 i Sdr. Farup. Han blev gift 22. juli 1972 med Rita Pedersen i Lading kirke. De er gartnere og bor i Søften ved Hinnerup.
Chr. Sand Sørensen forlod i 1949 Sdr. Farup og solgte ejendommen til:

Jens Madsen.

1949

Han er født 8. marts 1918 på gården Sdr. Farup Vej 31 som søn af Ane Marie Nielsen og Mads Hansen Madsen. Han blev gift 30. april 1949 i Jerne kirke med Meta Agnete Asserbo, der var født 1. september 1919 i København som datter af Christiane Annersen og Charles Asserbo. Meta og Jens Madsen fik 2 børn:

1. Hardy Asserbo Madsen, født 1. februar 1950.
2. Lise Asserbo Madsen, født 22. marts 1951.
Familien her er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Jens Madsen fik skøde på ejendommen lyst 29. april 1949. Jens Madsen døde 23. november 2001, 83 år gammel. Meta Agnete bor i dag alene i huset.

 

Sdr. Farup Vej 28

 

Denne gård dannede sammen med gården, Sdr. Farup Vej 36, Lindberg, en enhed, som indtil 1500-tallets slutning var en gård på 5 ottinger (ca. 190-200 tdr. land). Desuden var gården en selvejergård, det vil sige, at bonden, der boede på gården havde skøde på denne, men skulle ellers svare skatter og afgifter lige som fæstebønderne. I slutningen af 1500-tallet blev gården delt i to selvstændige gårde på hver 2½ otting (ca. 95-100 tdr. land), og det er den østligste af disse, som her fortælles om. Gården er i dag nedlagt, men bygningerne på stedet ejes af Kjeld Andreasen, Sdr. Farup Maskinstation. I 1542 ejes den samlede gård på 5 ottinger af bonden:

Nis Pedersen.

1542-ca. 1580

Efter ham deles gården i en østlig og vestlig del. Den østlige del ejes da af:

Jens Sørensen (Severinsen).

ca. 1580

Han efterfølges af bonden:

Hans Jensen.

1620-ca.1650

Han var måske søn af Jens Sørensen, men det kan ikke bevises. Han havde gården fra omkring 1620 til ca. 1650. Han efterfølges af sønnen:

Jens Hansen.

ca. 1650-1690

Han var født 1620-25 på gården og blev gift kort efter 1660 med Bodil Pedersdatter, der var født 1630. Fra deres ægteskab kendes følgende børn:

1. Hans Jensen, født i maj 1665 og døbt 16. maj. Det blev ham, der kom til at føre gården videre.
2. Barbra Jensdatter, døbt 9. februar 1668. Hun blev gift første gang med Hans Jensen Rytter på gården V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. Efter hans død blev hun gift anden gang i 1701 med Peder Pedersen Bierum. Se V. Vedsted Byvej 23.
3. Peder Jensen, født 1670. Han gifter sig i 1696 med Maren Sørensdatter og overtager hendes fødegård, Sdr. Farup Vej 45.
Jens Hansen døde 1677 og blev begravet 1. juni 1677. Hans kone, Bodil, døde 19. august 1702. Gården var i 1690 blevet overdraget til sønnen:

Hans Jensen.

1690-1730

Han var født 1665 og blev gift 5. oktober 1690 med Inger Jensdatter, der var født 1664 i V. Vedsted på gården, V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. Hun var datter af Jens Lauridsen Rytter og Else Nisdatter. Hans Jensen og Inger Jensdatter fik 3 børn:

1. Bodil Hansdatter, født 31. december 1691. Hun blev gift 25. juni 1713 med Niels Pedersen Bierum på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund.
2. Else Hansdatter, født 26. april 1693. Hun blev gift 1737 i Hviding kirke med Jef Jefsen i Høgsbro. Han blev senere ejer af gården her.
3. Jens Hansen, født 1. august 1698. Han arvede fødegården.

Hans Jensen døde 30. oktober 1730, 67 år gammel. Hans kone, Inger, døde 12. september 1739, 75 år gammel. Efter Hans Jensens død blev gården i 1730 overtaget af:

Jens Hansen.

1730-1742

Han var født på gården 1. august 1698. Han blev aldrig gift og hans økonomiske forhold blev hurtigt dårligere. Han lånte penge af svogeren, Jef Jefsen i Høgsbro. Det endte med, at han i 1742 overtog gården her. Jens Hansen døde som ugift ungkarl i Sdr. Farup den 1. januar 1756, 57 år gammel. Bonden på gården var nu:

III-57

Jef Jefsen.

1742-1742

Han var født i V. Vedsted 16. januar 1695 som søn af Ib Troelsen på gården, Ulvehøjvej 4, Tornbækgaard. Hans døbenavn var Ib Ibsen Schmidt, men i Høgsbro kaldtes han altid Jef Jefsen. Han giftede sig i 1717 med Bendix Andersens datter, Karen, i Høgsbro og overtog hendes fødegård. Han blev en stor mand i Hviding sogn, men flyttede dog i 1742 til Sdr. Farup og overlod gården i Høgsbro til sin søn af første ægteskab, Niels Jefsen. Karen Bendixdatter havde en søster, Leene Bendixdatter, der blev gift med Nis Christensen Borre, Sdr. Farup Vej 46. Jef Jefsens børn fra ægteskabet med Karen Bendixdatter:

1. Bendix Jefsen, født 1718 i Høgsbro. Han får gården her i Sdr. Farup.
2. Niels Jefsen, født 1723 i Høgsbro. Han får fødegården i Høgsbro. Han blev gift 26. november 1759 med Maren Pedersdatter Bierum, født 9. oktober 1735. Se Sdr. Farup Vej 45. De fik 4 børn:
· Karen Nielsdatter, født 1761 i Høgsbro. Død 1799 i Lundsmark.

Maren Pedersdatter Bierum døde 1761 måske i barselsseng. Niels Jefsen giftede sig 2. gang 5. november 1762 med Anna Marie Jensdatter, født 1730 i Høgsbro. De fik 3 børn:

· Maren Nielsdatter, født 1763. Død 1763.

· Peder Nielsen, født 1764. Død 1767.

· Jef Nielsen, født 1766.

Niels Jefsens 2. kone, Anna Marie Jensdatter døde 1767 i Høgsbro. Han selv døde 1801 i Høgsbro.

3. Kiesten Jefsdatter, født 1725 i Høgsbro. Hun blev gift 31. januar 1754 med Hans Lassen Christensen på gården, Degnetoftevej 1 i V. Vedsted.
4. Anne Jefsdatter, født 1728 i Høgsbro. Hun blev gift 13. februar 1753 i Hviding kirke med Laurids Michelsen fra V. Aabølling i Brøns sogn. Dette ægtepar rykkede 1756 ind som gårdfolk på gården her.

Efter at Jef Jefsen havde overtaget gården her i 1742, skødede han denne til sønnen:

Bendix Jefsen.

1742-1748

Han, der var født 1718 i Høgsbro, blev aldrig gift. Han døde 1. februar 1748 kun 30 år gammel. Den 7. februar 1748 blev hans lig ført til Hviding kirke, hvor hans kiste blev nedsænket i familiens gravplads inde i kirken foran koret. Gården blev efter hans død igen overtaget af faderen:

Jef Jefsen.

1748-1756

Han drev nu gården i Sdr. Farup indtil 1756. Han fik ingen børn med Else Hansdatter, thi hun var 44 år, da de blev gift. Jef Jefsen døde 13. april 1767, 72 år gammel, og blev begravet på V. Vedsted kirkegård. Hans kone, Else, levede mange år efter og fik se mange ting ske på gården. Hun døde 5. december 1791, knap 99 år gammel. Den 14. oktober 1756 havde Jef Jefsen skødet gården til sin svigersøn:

Lauritz Michelsen.

1756-1780

Han var født december 1708 i Vester Aabølling som søn af gårdmand Michel Hansen. Han blev gift 13. februar 1753 i Hviding kirke med Anne Jefsdatter. De fik 3 børn:

1. Else Cathrine Lauritzdatter, født 25. oktober 1755 i Vester Aabølling. Hun døde 23. august 1776, 23 år gammel.
2. Hans Michael Lauritzen, født 10. august 1758 i Sdr. Farup. Han blev den næste ejer af gården.
3. Jef Lauritzen, født 22. oktober 1761 i Sdr. Farup. Han døde 3. februar 1763, 1 år gammel.

Lauritz Michelsen døde som gårdmand og sognefoged den 20. december 1780, 71 år gammel. Anne Jefsdatter, hans kone, døde 29. april 1768, knap 40 år gammel. Efter Lauritz Michelsens død 20. december 1780,71 år gammel blev gården overtaget af sønnen:

Hans Michael Lauritzen.

1780-1804

Han var født på gården 1758 og blev gift 3. november 1786 i V. Vedsted kirke med Anne Beyer Jensdatter, født 1765. Hun var datter af Jens Iversen Stavnager og Botilla Madsdatter. De var gårdfolk på gården Stavnager i Seem sogn. Hans Michael Lauritzen og Anne Beyer fik 2 børn:

1. Lauritz Hansen Michaelsen, født 4. oktober 1784. Han overtog fødegården i 1804.
2. Anne Cathrine Hansdatter, født 24. februar 1786. Død 6. marts 1786.
Anne Beyer Jensdatter døde i barselseng 5. marts 1786 efter at have født det sidste barn. Hun blev kun 20 år gammel. Hans Michael Lauritzen blev gift igen den 3. november 1786 og nu med Anne Jensdatter Bierum, der var født 28. august 1768 på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund, som datter af gårdmand Jens Nielsen Bierum. Hans Michael Lauritzen og Anne Jensdatter fik 2 børn:

1. Jens Bierum, født 28. januar 1788. Død 7. februar 1788, 10 dage gammel.
2. Anne Michaelsdatter, født 3. maj 1789. Død 14. marts 1791, knap 2 år gammel.

Da det sidste barn døde, var moderen, Anne Jensdatter, allerede død. Hun døde 7. august 1789, 21 år gammel. Hans Michael Lauritzen mistede begge sine to første koner som ganske unge kvinder. Det er muligvis denne Hans Lauritzen, der optræder på den rige Mett´ Lasses debitorliste. Se Ulvehøjvej 16. I 1804 solgte han gården til sønnen, Lauritz Hansen Michaelsen og flyttede på aftægt. Han blev dog gift igen for tredie gang og nu med enken på naboejendommen, Sdr. Farup Vej 12. Hun hed Mette Cathrine Nicolajsdatter. De blev viet i V. Vedsted kirke 25. november 1815. Han flyttede sammen med hende og døde der 13. februar 1828, 70 år gammel. Vi vender nu tilbage til gården her som den 15. december 1804 blev overtaget af:

III-59

Lauritz eller Laust Hansen Michaelsen.

1804-1819

Han var født 4. oktober 1784 på gården og blev gift 2. november 1805 i V. Vedsted kirke med Johanne Marie Jensdatter, der var født 13. marts 1789 på gården, Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard. Hun var datter af Jens Christensen Kloster. Lauritz H. Michaelsen og Johanne Marie fik 4 børn:

1. Anne Beyers, født 31. maj 1806. Hun døde 5. juli 1826, 20 år gammel. Var døvstum.
2. Anne Cathrine Laustdatter, født 28. februar 1808. Hun blev gift 28. maj 1825 med Laurids Warming på Vestergaard i Lundsmark.
3. Anne Laustdatter, født 13. september 1811. Hun blev gift 13. oktober 1827 med gårdmand Jens Lauridsen Jensen fra Raahede.
4. Dødfødt søn, født 16. november 1813.
Laust Hansen Michaelsen og hans kone, Johanne Marie, blev ikke gamle. Han døde 24. december 1817 og hun døde 17. juni 1819. De var da henholdsvis 33 år og 30 år. Gården blev den 4. oktober 1819 solgt på auktion for 4.096 rbdl. rede sølv til:

Christen Jensen Kloster.

1819-1826

Han var ejer af nabogården, Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard. Han var broder til den nylig afdøde kone på gården her, Johanne Marie Jensdatter. Gården blev altså i slægten. Christen Jensen måtte udbetale arveparter til Laurids Hansen Michaelsens børn. Christen Jensen Kloster havde nu to store gårde i Sdr. Farup, idet han også ejede sin fødegård. Denne solgte han dog i 1821 til halvbroderen, Hans Jensen Kloster. Christen Jensen blev aldrig gift og havde kun gården her i få år. Den 18. februar 1826 solgte han gården her til halvbroderen:

Hans Jensen Kloster.

1826-1845

Han drev nu gården sammen med sin egen gård, Sdr. Farup Vej 37 og lod bygningerne på gården her nedrive. I 1840 var bygningerne til gården her fuldstændig borte. Hans Jensen Kloster drev nu en gård på ca. 280 tdr. land. Se videre under gården Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard. I 1845 blev der opført nye bygninger, hvor den gamle gård havde ligget, og det er vel delvis de bygninger, der står i dag. Det var Hans Jensen Klosters datter, Mette Cathrine og hendes mand, Anders Bejer Clausen, der nu overtog den nye gård.

III-60

Anders Beier Clausen.

1845-1851

Han var født 6. august 1820 i Sdr. Vollum, Brede sogn, og blev gift 1. november 1845 i V. Vedsted kirke med Mette Cathrine Hansdatter, der var født 26. marts 1824 som datter af Hans Jensen Kloster. Se Sdr. Farup Vej 37. Anders Beier Clausen fik skøde på gården 13. marts 1846. Den var da på 166 tdr. land. I hans ægteskab med Mette Katrine Hansdatter fødtes datteren:

1. Anne Beier Clausen, født 12. december 1846. Hun blev 19. juni 1868 gift i Brede med Johann Christian Peter Clausen, født 16. juli 1842 som søn af Anders Clausen og Anna Lydiksen. Anne Beier Clausen døde i Brede 1. februar 1920, 73 år gammel. Johann Christian Peter Clausen døde i Brede 24. februar 1933, 90 år gammel.
Da denne datter blev født, var Anders Beier Clausen forlængst død. Han døde 5. maj 1846, 26 år gammel, efter et halvt års ægteskab. Hans enke, Mette Katrine blev gift igen 6. december 1851 og nu med:

Laurids Pedersen Nissen.

1851-1896

Han var født 23. november 1823 i Hviding som søn af Jens Bertelsen Nissen og Karen Sørensdatter Midtgaard. Han fik skøde på gården 16. januar 1852. Laurids Pedersen Nissen og Mette Katrine fik i ægteskabet en datter:

1. Caroline Marie Nissen, født 29. september 1852. Hun døde 8. december 1875, 23 år gammel.
Laurids P. Nissens kone, Mette Katrine Kloster, døde 25. juni 1887, 63 år gammel. Han blev gift igen 5 måneder efter med Maren Beier Lassen. De blev gift 8. december 1887 i V. Vedsted kirke. Maren Beier Lassen var født Lindberg den 24. december 1839 på gården Lindberg, Sdr. Farup Vej 36 og var nu enke efter gårdmand Jens Lassen på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Maren Beier var nu ejer af gården Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde og gården, Sdr. Farup Vej 45. Ved sit ægteskab med Laurids Pedersen Nissen blev de to nu ejer af 3 af Sdr. Farups store gårde. Laurids Pedersen Nissen er omtalt i Hans Jørgen Hansen Okholms ”Træk af Tre Slægters Liv og mit Eget”. Han døde 10. januar 1893, 69 år gammel. Maren Beier var en livskraftig dame. Hun blev gift for tredie gang den 12. januar 1894 og med en enkemand og avlsbruger fra Ribe, Peter Hansen. Han var født i V. Vedsted 4. juni 1827 på gården, Degnetoftevej 1, V. Vedstedgaard. Maren Beier Lassen eller Hansen, som hun nu kaldes, døde i Ribe 16. april 1919, 79 år gammel. Begravet på V. Vedsted kirkegård. Maren Beier solgte gården her 19. december 1896 efter en delvis udstykning til:

Christen Hansen Pahuus.

1896-1939

Han var født 17. marts 1856 i Øster Gasse, Skærbæk sogn, som søn af Hans Christensen Pahuus og Bodil Marie Andersen, Øster Gasse, og blev gift 11. september 1898 I V. Vedsted kirke med Marie Kirstine Schmidt, der var født 2. maj 1870 i Gaansager, datter af kådner Jens Chr. Hansen Schmidt og Mette Kirstine Bech, Vodder sogn. De fik i Sdr. Farup følgende børn:

1. Bodil Marie Pahuus, født 1. oktober 1898. Hun blev gift 3. april 1924 i V. Vedsted kirke med gårdejer Jeppe Frederik Madsen af Gørding født i Føvling.
2. Hans Christensen Pahuus, født 26. september 1900. Han køber ejendommen, Sdr. Farup Vej 12. Hans Pahuus medvirkede i radioudsendelsen om Digebyggeriet 1911-12.
3. Meta Kirstine Pahuus, født 14. juni 1904. Hun blev gift 22. april 1933 i Vedsted Kirke med Lauritz Petersen Lange af Rødding, født 23. september 1896, søn af Peter Lauridzen Lange og hustru Ane Cathrine Thomsen.
4. Christian Schmidt Pahuus, født 3. november 1906. Han overtog fødegården i 1943.
5. Niels Kristensen Pahuus, født 12. oktober 1910. Overtog fødegården i 1939
6. Aage Christensen Pahuus, født 15. april 1918. Han blev gift 10. april 1944 i V. Vedsted Kirke med Dagny Pedersen, født 29. oktober 1919, datter af smed Ebbe Hansen Pedersen, Mandøvej 7. Automobilforhandler i Bramming.
Christen Hansen Pahuus døde 20. november 1937, 81 år gammel. Marie Kirstine Pahuus døde 28. december 1942, 72 år gammel. Gården havde hun i 1939 overdraget til sønnen:

Niels Kristensen Pahuus.

1939-1943

Han var født på gården i 1910. Han blev aldrig gift, men døde 26. november 1943, kun 33 år gammel. Gården blev nu ifølge arveudlægsskøde af 17. december 1943 tilskødet broderen:

Christian Schmidt Pahuus.

1943-1968

Han var født 3. november 1906 i Sdr. Farup og gift 1. maj 1937 i Seem kirke med Else Kathrine Staunager, der er født 17. oktober 1907 på Stavnagergaard i Seem sogn som datter af Mette Kathrine og Jørgen Jørgensen Stavnager. Else og Christian Pahuus havde først en gård i Seem sogn, men overtog i 1943 gården her. De fik 3 børn:

1. Kirsten Pahuus, født 27. juli 1938 i Seem.
2. Jørgen Pahuus, født 24. maj 1940 i Seem. Han er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss.
3. Niels Staunager Pahuus, født 20. oktober 1948 i Sdr. Farup.
Kristian S. Pahus overtog Gaarden i 1943 efter Forældrene med 34 Tdr. Land. Bygningerne er opført: Stuehus meget gammelt, Stald og Lade er om- og udbygget i 1939 og yderligere Ombygning forestaar. Besætningen i Dag er 5 Køer, 12 Ungkreaturer, 37 Svin, 5 Heste og 50 Høns.

Christian Pahuus havde til gården ca. 34 tdr. land. Han sælger i 1964 det meste af jorden fra gården, og ifølge skøde lyst 5. april 1968 sælger han bygninger med toft til bygmester Poul Tegewald. Else og Christian Pahuus flytter først til Rødding  og derefter til Skyttevej 172 i Ribe.  Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”.

Poul Tegewald.

1968-1976

Han bor i bygningerne Sdr. Farup Vej 16 og overtager nu også bygningerne her. Poul Tegewald gik konkurs i 1975 og ejendommen her blev overtaget af Ribe Stampemølle. Denne ejendom blev ifølge skøde lyst 7. maj 1976 købt af:

Kjeld Andreasen.

1976-

Han er født 16. oktober 1946 på gården, Sdr. Kirkevej 19, Gammeljord, og søn af Anna og Niels Andreasen. Han blev gift 1974 på Fyn med Mariane Jørgensen, der er født 23. december 1951 på Fyn som datter af Else og Viggo Jørgensen. Mariane og Kjeld Andreasen har 3 børn:

1. Kathrine Andreasen, født 5. februar 1975 i Sdr. Farup. Bor sammen med Jan Nygaard Kruse, der er født på Hyrdegaarden, V. Vedsted Vej 54. Kathrine og Jan boede V. Vedsted Byvej 37, men købte ca. 2006 det gamle mejeri, Sdr. Farup Vej 55.
2. Christian Andreasen, født 20. september 1979 i Sdr. Farup.
3. Søren Andreasen, født 29. april 1981 i Sdr. Farup.
Kjeld Andreasen oprettede her en maskinstation. I 1995 købte Kjeld Andreasen Sdr. Farup Vej 20 og lagde denne gård til. Sdr. Farup Vej 20 er på 45 ha. Sdr. Farup Vej 28 er på 1,7 ha. I dag drives herfra en ret stor forretning, kaldet Sønder Farup Maskinstation. Kjeld Andreasen købte i 2008 entreprenørfirmaet Herluf Ebsen, V. Vedsted Vej 20 B.

 

Sdr. Farup Vej 31

 

Bygningerne her er opført ca. 1913 af bygmester Jens M. Jessen. Gården lå tidligere længere i vest. Se skitsen over Sdr. Farup 1840, matr. nr. 15. Manden, der lod gården flytte, var:

Mads Hansen Madsen.

1913-1958

Han var født 18. november 1880 i Roager, søn af Jens Madsen og Marie Nissen, Roager. Han blev gift 15. november 1907 med Ane Marie Nielsen, der var født 5. januar 1886 som datter af Cecilie og Rasmus Nielsen på ejendommen Præstevej 12 i Sdr. Farup. Mads Madsen og Ane Marie fik følgende børn:

1. Margrethe Jensine Madsen, født 22. september 1908. Ugift, boede fra 1951 i huset, V. Vedsted Byvej 32. Død 24. april 1990 i Esbjerg, 81 år gammel.
2. Astrid Cecilie Madsen, født 2. juni 1910. Død 10. december 1919, 9 år gammel.
3. Jenny Madsen, født 8. december 1911.
4. Thorvald Madsen, født 8. maj 1914. Død 1. september 1945 i Glæsborg, 31 år gammel. Ugift.
5. Bodil Madsen, født 1. august 1916. Hun blev gift 31. oktober 1937 i Hjortlund Kirke med Herluf Martinussen, født 27. maj 1916 i Sejstrup, Hunderup Sogn, søn af bygmester Søren Martinussen og hustru Raasminne Frederikke, født Kristensen.
6. Jens Madsen, født 8. marts 1918. Han havde ejendommen Sdr. Farup Vej 27.
7. Adolf Madsen, født 12. marts 1920. Han købte i 1946 Lonnes Hus, Sdr. Farup Vej 23. Han døde ugift i Ribe 8. juli 1984, 63 år gammel.
8. Astrid Cecilie Madsen, født 17. februar 1923. Hun blev gift med Søren H. Madsen og de overtog hendes fødehjem i 1958.
9. Mary Madsen, født 12. december 1924. Hun var gift med Arne G. Hansen, der nu er død.
10. Else Marie Madsen, født 31. januar 1927 i Sdr. Farup. Hun fik en datter, Eva Madsen, født ca. 1949. Else Madsen blev gift med Aage Mortensen og boede i Årre. Else Marie Madsen døde 21. juli 1969 i Årre, 42 år gammel.
Mads Madsens kone, Ane Marie Nielsen, døde 22. januar 1963, 77 år gammel. Han døde hos datteren, Margrethe, i V. Vedsted den 27. august 1963, 82 år gammel. Gården blev solgt ifølge skøde lyst 27. maj 1958 til svigersønnen:

Søren Hansen Madsen.

1958-1978

Han er født 16. juli 1911 i Egebæk som søn af Jacob Valdemar Madsen og Ane Petrine Hansen, Harevej 1 A. Se også Degnetoftevej 3 i V. Vedsted. Søren Madsen blev gift 16. november 1947 i V. Vedsted med Astrid Madsen født 17. februar 1923 på gården. Deres børn:

1. Anne Marie Madsen, født 9. juli 1941.
2. Thorvald Valdemar Madsen, født 28. januar 1949. Han er nuværende ejer af gården.
Søren Hansen Madsen gik i skole i V. Vedsted. Han virkede efter endt skolegang ved landbruget forskellige steder, havde hustruens fødegård i forpagtning for 7 år og købte samme, der var på 40 tdr. land, i 1958. Søren Hansen Madsen havde foruden landbruget her arbejde som mælkekusk på Sdr. Farup Mejeri. Familien her er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss og ”Memoirer fra 1940 til 1945” af Martin Julius. Astrid Cecilie Madsen gik i skole i V. Vedsted. Hun lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Bygningerne er opført ca. 1911, og der er senere tilbygget baade Stald og Lade. Besætningen er i Dag paa 10 Køer, 15 Ungkreaturer, 2 Heste, 15 Svin og 90 Høns, medens der ved Overtagelsen var 9 Køer, 8 Ungkreaturer. Der er alle nødvendige Redskaber og Maskiner.

Søren Hansen Madsen købte i 1947 nabohuset Sdr. Farup Vej 23, Lonnes Hus. Søren Madsen og Astrid flyttede i 1978 ind i huset V. Vedsted Vej 18, som sønnen, Thorvald, havde boet i. Det vil sige, at de mageskiftede gård med hus.

Thorvald Valdemar Madsen.

1978

Han var født på gården og blev gift 5. oktober 1968 i V. Vedsted kirke med Eva Laugesen, der er født 8. juli 1950 i Hviding som datter af Arne Laugesen og Inger Brink, V. Vedsted Vej 19. Eva og Thorvald Madsen har 2 sønner:

1. Torben Madsen, født 12. juli 1968 i Esbjerg. Han bor i Øster Vedsted sammen med Susanne Nielsen, der er født på Møen.
2. Ole Madsen, født 20. september 1973. Han blev i august 2000 gift med Petra Jepsen.
Thorvald var kirketjener ved V. Vedsted kirke til han gik på efterløn i 2008. Eva er plejerske på Amtssygehuset i Hviding.

Sdr. Farup Vej 32

 

Dette hus blev bygget 1925, og manden, der lod huset opføre, var:

Hans Jørgen Bruun.

1925-1943

Han var født 26. marts 1853 i huset matr. nr. 40 i Sdr. Farup. Det var kort før dette hus blev nedrevet og flyttet til Tøndervej 72. Hans Bruun havde selv haft ejendommen Tøndervej 72 på Sdr. Farup Mark. Den solgte han i 1925 til Peder Hansen Madsen og flyttede nu ind i det nye hus i Sdr. Farup. Han var enkemand, konen var død 1923. Se videre Tøndervej 72. Hans Bruun boede i huset til sin død i november 1944 i Hostrup Skole, Øse sogn. Huset blev solgt gennem skifteretten den 10. juli 1943 til:

Da Hans Jørgen Bruun fyldte 90 år, bragte Ribe Stiftstidende følgende omtale:

Halvfems Aars Fødselsdag i Sønder Farup. Paa Fredag den 26. ds. Fylder Vester Vedsted Sogns næstældste, Rentier Hans Bruun, Sønder Farup, halvfems Aar. Hans Bruun er født i Sønder Farup og har boet i Vester Vedsted Sogn al sin Tid. Hans Hustru, der stammede fra Skodborg, døde i 1923, og ikke længe derefter solgte Hans Bruun den Ejendom, som de havde haft paa Sønder Farup Mark og byggede det lille Hus i Sønder Farup, hvor han nu bor. Fødselsdagen fejrer han dog ikke der, men hos Sønnen, Lærer Jørgen Bruun, Hostrup Skole pr. Nordenskov. Hans Bruun er trods sin høje Alder livlig og aandsfrisk og kan glæde sig ved et godt Helbred. Han er en stor Børneven, og det er hans største Fryd at synge Viser og Sange fra sine unge Dage. Han var tidligere en ivrig Jæger. Mange Hilsener og Lykønskninger vil sikkert finde Vej til ham paa halvfems Aars Fødselsdagen.

Anton Kristian Lauridsen.

1943-1951

Han var gift med Vilhelmine Kathrine Friis. De havde tidligere haft ejendommen, Sdr. Farup Vej 17. Denne blev solgt i 1940 og de flyttede til Øster Vedsted. Her døde Anton Lauridsens kone. Vilhelmine den 28. juni 1943. Han havde da købt huset her og flyttede til Sdr. Farup. Angående familieforhold se Sdr. Farup Vej 17. Anton Kristian Lauridsen døde i Sdr. Farup 20. februar 1951, 67 år gammel. Sønnen, William Lauridsen, solgte efter hans død huset i skifteretten til:

Ejnar Kubel.

1951-1953

Han fik skøde på huset 13. september 1951. Han gik fallit og huset gik til tvangsauktion 19. januar 1953. Det blev købt i fogedretten af:

III-63

Thyge Jesper Thygesen.

1953-1975

Han fik skøde 7. september 1953. Han var født i Yder Bjerrum 2. januar 1879, Yder Bjerrumvej 6 og gift med Karen Thomsen, der var født 23. januar 1885. De havde tidligere boet i Yder Bjerrum. Efter at have afstået gården der, flyttede de nu til Sdr. Farup. Se beretningen om deres liv i “Bønder i marsken” af Sven Tygesen. Thyge Thygesen døde 11. februar 1967, 88 år gammel. Hans kone, Karen, kom på plejehjemmet Riberhus og døde her 18. januar 1974. Huset, der havde været lejet ud, blev solgt gennem skifteretten 10. marts 1975 til:

Karl Erik Horup.

1975-

Han er født 30. december 1944 som søn af Anna Horup og Knud Hansen Mærsk. Han blev plejesøn hos Marius Jensen Horup og Metha Madsen. Se Vester Bjergvej 7. Han blev gift med Bente Sørensen, der er født 2. februar 1953 på ejendommen, Mandøvej 14 som datter af Peter Sørensen og Elva Jensen. Deres børn:

1. Robert Horup, født 29. juli 1971.
2. Christina Elisabeth Horup, født 28. marts 1973.
3. Ditte Horup, født 11. august 1979.

Sdr. Farup Vej 36. Lindberg

 

Oprindelig udgjorde denne gård sammen med gården, Sdr. Farup Vej 28, en enhed, en gård på 5 ottinger (ca. 190-200 tdr. land). Senere boede der to bønder på gården, og endelig blev gården delt i to fritliggende gårde. Gården har fra ældgammel tid hørt under Haderslevhus, men som den eneste i Sdr. Farup var denne gård på 5 ottinger ikke en fæstegård. Det var en selvejergård, og det vil i realiteten sige, at bonden eller bønderne, som drev denne gård, havde fået skøde på denne. Forskellen mellem at være fæstebonde og selvejerbonde var dog ikke særlig stor, thi selv om en selvejerbonde havde skøde på gården, måtte han svare afgifter og skatter til landsherren lig bonden, som kun havde gården i fæste. I 1542 boede på denne 5 ottingers gård en bonde ved navn:

Nis Petersen.

1542-ca. 1580

Han betalte dette år 5 mark – 10 skilling – 10 denarer i pengeafgifter. Efter ham blev gården delt mellem to bønder, som i fællesskab svarede ovennævnte afgift. Hver af de to bønder fik nu 2½ otting (ca. 95-100 tdr. land). På gården her, som var den vestligste, hed bonden, som efterfulgte Nis Petersen:

Truels Nissen.

ca. 1580-ca. 1600

Han var sikkert søn af forrige, og var måske den, der delte gården, men det kan ikke bevises. Han sad på gården fra ca. 1580 til 1600. Det var sikkert hans søn, som omkring 1600 overtog den vestlige del af gården, som vi nu kalder Lindberg, selvom dette navn er af ganske ny dato. Sønnen hed:

Peter Truelsen.

ca. 1600-1622

Han var bonde på gården fra ca. 1600 til 1622 og efter ham fulgte sønnen:

III-73

Thomas Petersen.

1622-1681

Han får skøde 1622, og er bonde på gården under den store stormflod i 1634, men kilderne tier om denne katastrofe, som ramte Sdr. Farup hårdt. Thomas Petersen dør i 1681 og bliver begravet 20. juli. Han havde en søn, der arvede gården efter ham, og det var:

Truels Thomsen.

1681-1692

Han var født 1623 og overtog gården efter faderen, men han blev aldrig gift. Der var derfor ingen børn, som kunne arve gården, da han døde 1691 og blev begravet 27. maj 1691. Gården kom derfor ud af en slægt, som havde ejet den siden begyndelsen af 1500-tallet. Gården blev i 1692 solgt til:

Claus Jensen.

1692-ca. 1725

Han var født ca. 1670 i Øster Vedsted og blev gift i V. Vedsted kirke 9. oktober 1692 med Maren Thygesdatter, der var døbt 14. juli 1672. Hun var datter af gårdmand Thyge Jensen og Karen Thomasdatter på gården, Sdr. Farup Vej 50, Højtoftegaard. Karen Thomasdatter kan muligvis være søster til den forrige bonde på gården her, Truels Thomsen. I så fald er det den samme slægt, som stadig sidder på gården, men det kan ikke bevises. Claus Jensen og Maren Thygesdatter fik følgende børn:

1. Troels Clausen, født 17. juli 1693. Død 7. maj 1717, 23 år gammel.
2. Jens Clausen, født 1695 og døbt 26. maj. Han blev gift 1725 og overtog da gården.
3. Anne Clausdatter, født 28. juli 1697.
4. Dødfødt søn, født 10. september 1699
5. Thyge Clausen, født februar 1701. Død som barn.
6. Anders Clausen, født 16. november 1703. Død 1. april 1705, 1½ år gammel.
7. Thyge Clausen, født 25. april 1706. Hans skæbne kendes ikke.
8. Anders Clausen, født 22. januar 1709. Død 28. maj 1711, 2 år gammel.
9. Dødfødt søn, født i julen 1711.
Efter at have født dette dødfødte barn, døde moderen, Maren Thygesdatter, den 29. december 1711, 39 år gammel. Claus Jensen blev gift anden gang 16. oktober 1712 og nu med Anne Sørensdatter, der var født i december 1668 som datter af gårdmand Søren Jensen og Bodil på gården, Degnetoftevej 1, Vedstedgaard. Dette ægteskab var barnløst. Omkring år 1700 bestod bygningerne til Claus Jensens gård af 21 fag beboelse og 21 fag stald og lade. Han havde græsningsret til 7 køer og 7 heste på fællesmarken. Hans besætning var i 1706 på 5 køer, 8 stk. ungkreaturer, 8 får og 7 heste og 1 føl. I gennemsnit avledes til gården ca. 50 læs hø årligt. Claus Jensen havde nogen privat gæld. Han skyldte præsten, Peder Terpager, 13½ rdl. Til Rasmus Møller i Skallebæk skyldte han 20 rdl. og til Peder Bierum i Sdr. Farup 13 rdl. Claus Jensen døde natten mellem den 26. og 27. april 1740, 70 år gammel. Hans kone, Anne, døde 24. januar 1734, 65 år gammel. På det tidspunkt var gården overtaget af sønnen:

Jens Clausen.

ca. 1725-1753

Han var født 1695 og blev gift 4. november 1725 med Birgitte Lauridsdatter, der var født 10. juli 1691 på gården, Sdr. Farup Vej 45 som datter af gårdmand Laurids Nielsen. De fik følgende børn:

1. Claus Jensen, født 27. oktober 1726. Han overtog fødegården 1753.
2. Laurids Jensen, født 1. maj 1728. Død 14. oktober 1750, 22 år gammel.
3. Anne Marie Jensdatter, født 30. august 1730. Gift første gang 1753 med Peder Andersen i Okholm. Se Ulvehøjvej 16.
4. Maren Jensdatter, født 5. august 1732. Gift første gang med Jens Pedersen Bierum. Se Sdr. Farup Vej 45.
5. Else Jensdatter, født 19. august 1734. Død 6. juli 1737, knap 3 år gammel.
Jens Clausen hørte ikke til de rigeste bønder i Sdr. Farup, men var alligevel med i deres kreds. Han tilhørte også en kristelig bevægelse, som især samledes omkring præsten i Hviding, Joachim Ewald. Det var en pietistisk bevægelse, som senere startede brødremenigheden i Christiansfeld. Han blev regnet som velanset og musikalsk var en af mændene bag anskaffelsen af et nyt orgel til V. Vedsted Kirke. Se C. Andreasens ”Fra Ribe Amt 1925”. Om Jens Clausen står der i V. Vedsted kirkebog, at han hensov i Herren den 12. april 1749, 53 år gammel. Hans kone, Birgitte Lauridsdatter, døde 16. maj 1756, 65 år gammel. Gården var i 1753 blevet overtaget af sønnen:

Claus Jensen.

1753-1788

Han var født 27. oktober 1726 og blev gift 13. september 1753 med Maren Andersdatter, der var født 20. august 1731 på gården, Ulvehøjvej 16 i Okholm. Hun var datter af Anders Pedersen og Dorethe Andersdatter Claus Jensen og Maren fik følgende børn:

III-75

1. Birgitte Marie Clausdatter, født 18. april 1756. Død 16. maj 1757, 1 år gammel.
2. Jens Clausen, født 15. september 1757. Han blev den, der fik fødegården.
3. Peter Andreas Clausen, født 2. august 1759. Han blev gårdmand i Hygum.
4. Dorthea Clausdatter, født 19. februar 1761. Død 10. marts 1761.
5. Laurits Clausen, født 3. oktober 1763. Død i marts 1766, 2½ år gammel.
6. Laurits Clausen, født 30. april 1766. Han blev aldrig gift og døde hos søsteren, Dorethe på Digegaarden i V. Vedsted, Sdr. Kirkevej 37.
7. Dorethe Clausdatter, født 12. december 1768. Hun blev gift med Niels Hansen Berthelsen 8. november 1799 på Digegaarden, Sdr. Kirkevej 37 i V. Vedsted.
8. Andreas Clausen, født 23. marts 1772. Død 3. januar 1791, 19 år gammel.
9. Johannes Clausen, født 17. februar 1776.
Efter at have født disse 9 børn døde moderen, Maren Andersdatter, 11. november 1776, 45 år gammel. Claus Jensen blev gift igen 24. november 1779 og med enken, Leene Jensdatter, der var 47 år og tidligere havde været gift med Knud Sørensen på gården, Ulvehøjvej 11, Sandagergaard i V. Vedsted. De fik ingen børn, men levede dog sammen i næsten 14 år. I 1763 lånte Claus Jensen 20 rdl. til Truels Jensen, Sdr. Kirkevej 7 i V. Vedsted. Leene Jensdatter døde 28. juli 1793, 60 år gammel. Claus Jensen døde 13. oktober 1796, knap 70 år gammel. Den 18. september 1788 blev gården skødet til sønnen:

Jens Clausen.

1788-1820

Han var født på gården 15. september 1757 og blev gift 24. oktober 1788 med Anne Marie Jensdatter, der var født 23. januar 1767 på gården, Danelund, som dengang lå inde i Sdr. Farup by. Se Sdr. Farup Vej 9. Hun var datter af Jens Madsen og Mette Michelsdatter. Jens Clausen og Anne Marie Jensdatter var altså nabobørn. De fik følgende børn:

1. Claus Jensen Clausen, født 13. december 1789. Han overtog 1820 fødegården.
2. Mette Marie Clausen, født 30. juni 1791. Hun blev gift 3. juni 1815 med sognepræsten i Hjerpsted, hr. Peder Friederick Outzen, der var født ca. 1755. Vielsen fandt sted i sognefogden, Jens Clausens gård i Sdr. Farup efter kgl. bevilling af 17. juni 1815.
3. Leene Kristine Clausen, født 6. oktober 1793. Hun blev gift samme dag som søsteren på gården i Sdr. Farup med Peder Jacobsen Alsbro, der var født i Hunderup 1753.
4. Jens Andreas Clausen, født 16. maj 1797. Død 17. maj 1797, 1 dag gammel.
5. Jens Andreas Clausen, født 25. april 1799. Konfirmeret 1815.
6. Birthe Marie Clausen, født 27. oktober 1801.
7. Marie Kirstine Clausen, født 23. september 1804. Konfirmeret 1819. Hun blev gift 18. marts 1825 med Christen Hansen Jensen fra V. Vedsted. (ikke fundet)
Jens Clausen var nok den mest betydningsfulde af Clausen slægten, og der herskede stor velstand på gården. Han opgav da også i 1810 en indkomst på 125 rdl. Efter statsbankerotten i 1813 gik det ned ad bakke med Jens Clausens økonomi, og det store dobbeltbryllup i 1815, hvor mange prominente personer var samlede, var den sidste kraftanstrengelse for at holde på værdigheden. Den 6. december 1821 døde Jens Clausen som sognefoged, 64 år gammel. Gården havde han den 23. februar 1820 overdraget til sønnen:

Claus Jensen Clausen*).

1820-1828

Han var født 13. december 1789 på gården og blev gift i Seem kirke 20. oktober 1811*) med Christina Bothilde Jacobsdatter, født 21. februar 1796 som datter af Christian Jacobsen og Kirstine Pedersdatter på Seemgaard. Vielsen foregik uden forudgående lysning og på kongelig bevilling. De fik i Sdr. Farup følgende børn:

1. Christiane Clausen, født 1. februar 1812.
2. Jens Clausen, født 10. juni 1813. Død 9. januar 1814.
3. Anne Marie Clausen, født 19. juli 1818.
4. Christian Jacobsen Clausen, født 7. februar 1820.
5. Christine Clausen, født 1. februar 1822.
Claus Clausen fik ikke overdraget gården straks efter brylluppet, men boede på gården som en slags indsidder eller tjenestekarl i 9 år. Straks efter at have overtaget gården i 1820 lånte han den nette sum på 3200 rbdl. rede sølv af en Kaptajn von Schultz fra Pløn. Han gik hurtigt fallit og gården blev den 25. November 1825 overtaget af Kaptajn von Schultz’s arvinger. Hele familien Clausen forsvinder fra V. Vedsted sogn. Det gælder Claus Clausen med kone og børn samt hans yngre søskende og gamle moder. Faderen, Jens Clausen, var død inden den store katastrofe fandt sted. En ældgammel slægtsgård glider over på andre hænder. Gården blev nu af de nye ejere solgt ifølge skøde af 10. maj 1828 til:

Anders Jessen Lindberg.

1828-1873

Han var født 1797 i Havervad, Brøns sogn, på en gård, som kaldtes »E Bjerre«. Han var søn af gårdmand Jes Andersen og Ancke Marie Truelsdatter, der døbte deres børn Lindberg. Anders Jessen Lindberg overtog ca. 1822 sin fødegård i Havervad, og blev gift 3. maj 1823 i Brøns med Maren Beyer, der var født 1802. Anders Jessen Lindberg var fætter til Truels Jensen Stauning i Vester Aabølling, der var farfar til Truels Stauning Jensen i Rejsby. Anders Jessen Lindberg og Maren Beyer fik følgende børn:

III-77

1. Jes Andersen Lindberg, født 4. september 1823 i Havervad. Konfirmeret 1839.
2. Jep Andersen Lindberg, født 2. januar 1825. Konfirmeret 1839.
3. Ancke Marie Lindberg, født 21. november 1826 i Havervad. Konfirmeret 1841.
4. Hans Andersen Lindberg, født 1. november 1828 i Sdr. Farup. Konfirmeret 1845. Han blev gift med Bodil Marie Tygesen. De fik ejendommen, Præstevej 10 i Sdr. Farup.
5. Truels Andersen Lindberg, født 30. maj 1831. Konfirmeret 1847. Han døde 13. april 1864, 32 år gammel.
6. Beier Andersen Lindberg, født 26. april 1833. Konfirmeret 1849.
7. Och Andersen Lindberg, født 15. januar 1835. Han døde 16. januar 1835, 1 dag gammel.
Den 1. april 1835 døde Maren Beyer på gården i Sdr. Farup, 33 år gammel. Anders Jessen Lindberg blev gift på ny 26. november 1836 med Petrea Barbara Augusta Bjerrum, der var født 14. juni 1818 på gården, Sdr. Farup Vej 45 som datter af gårdmand Jens Peter Bierum og Anne Jensdatter. Petrea Barbara Augusta Bjerrums farmor, Maren Jensdatter Clausen, var født på gården her, så den kom nu tilbage i den gamle slægt. Anders Jessen Lindberg fik i andet ægteskab 9 børn:

1. Jens Peter Lindberg, født 19. december 1837. Konfirmeret 1853. Han udvandrede til U.S.A. til West Haven, Conniticut, hvor han var dekorationsmaler, stifter. Se http://www.kinquest.com/dkgenealogy/pershistindex.php
2. Maren Beier Lindberg, født 24. december 1839. Konfirmeret 1854. Hun blev gift 24. juni 1859 med sønnen fra nabogården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Det var Jens Lassen og de overtog denne gård.
3 Anne Sophie Lindberg, født 30. oktober 1841*). Konfirmeret 1856. Hun blev gift 23. april 1868 med Christen Lauritzen Thygesen fra gården, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund. Dette ægtepar kom til at bo i Yder Bjerrum, Yder Bjerrumvej 6. *) Jf. gravstenen er Anna Sophie Lindberg født 30. oktober 1842.
4. Caroline Marie Hedevig Lindberg, født 26. november 1843. Død 29. marts 1852, 8 år gammel.
5. Jepina Lindberg, født 23. december 1846.
6. Dødfødt søn, født 1. februar 1849.
7. Andreas Ocksen Lindberg, født 18. juli 1850. Konfirmeret 1865. Han overtager fødegården 1873.
8. Caroline Marie Hedevig Lindberg, født 28. januar 1853. Konfirmeret 1867. Hun blev gift 1. januar 1882 i V. Vedsted kirke med enkemand og høker Niels Vilhelmsen af Vamdrup, født 27. juni 1851 i Kollerup. De fik 2 børn:
· Johanne Augusta Vilhelmsen, født 29. april 1883 i Vamdrup.

· Marius Marinus Vilhelmsen, født 20. juli 1886 i Vamdrup.

9. Beier Andersen Lindberg, født 4. marts 1856. Konfirmeret 1870. Han blev gift 28. november 1887 i V. Vedsted med Christiane Laurette Andersen Johansen, født 25. februar 1865 i Visby.

Anders Jessen Lindberg døde 8. april 1865, 68 år gammel. Hans enke, Petrea Bjerrum, blev gift igen 30. oktober 1868 og nu med Niels Bjerrum Jensen, der var født 10. august 1807 på gården, matr. nr. 5 i Sdr. Farup. Han havde overtaget denne gård i 1830 og var blevet gift med Anne Marie Hansdatter, der døde 1842. I 1863 overlod han matr. nr. 5 til svigersønnen, Jesper Hansen. Det var som aftægtsmand og enkemand, han giftede sig med Petrea Bjerrum og flyttede ind på gården Lindberg. Hun havde dog sikret arvingerne og gården ved testamente af 9. marts 1865. Petrea Barbara Augusta Bjerrum døde 28. marts 1883, 64 år gammel. Hun havde den 15. oktober 1873 skødet gården til sin søn:

Lindberg 1935.

Andreas Ocksen Lindberg og Marianne Lindberg. Foto før 1908.

Andreas Ocksen Lindberg

1873-1908

Han var født på gården 18. juli 1850 og blev gift 27. marts 1879 i V. Vedsted kirke med Mariane Nielsen, der var født 19. oktober 1853 i Brørup som datter af Niels Jensen Jespersen og Ane Karoline Nissen. Andreas Ocksens moder, Petrea Bjerrum, døde 28. marts 1883, 64 år gammel. Niels Bjerrum Jensen døde 3. december 1879, 72 år gammel. Andreas Ocksen Lindberg og Mariane fik 3 sønner:

1. Anders Jessen Lindberg, født 24. december 1880. Konfirmeret 1896. Han overtog gården i 1908.
2. Niels Jensen Lindberg, født 16. marts 1882. Død 27. juli 1883, 1 år og 4 måneder gammel.
3. Peter August Lindberg, født 1. april 1883. Han rejste til England. Blev gift ca. 1910 med Lucy Caroline Travis. Bosat i Liverpool. Maskinarbejder. Død 10. maj 1974, 81 år gammel. Se Bjarne Lindberg Sørensens ”Onkel August”.

Andreas Ocksen Lindberg var en af initiativtagerne til V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1, hvor han valgtes til den første bestyrelse i 1894. Han drev gården til 1908, da han overlod den til sønnen, Anders Jessen Lindberg. Andreas Ocksen døde 16. september 1931 og hans kone, Mariane, døde 20. juni 1941, 88 år gammel.

2.

4 generationer Lindberg. Ane Karoline Nissen, Anders Jessen Lindberg, Marianne Lindberg og Mary Lindberg. 1913 .

Anders Jessen Lindberg

1908-1938

Han var født på gården 24. december 1880 og blev gift i V. Vedsted kirke 27. november 1908 med Sørine Kirstine Sørensen, der var født 7. juli 1882 på ejendommen, V. Vedsted Byvej 6. Hun var datter af Niels Sørensen og Mette Kirstine Johansen. Anders Jessen Lindberg var en af pionererne bag oprettelsen af V. Vedsted Brugsforening. Se Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Anders Jessen Lindberg og Sørine Sørensen fik 2 døtre:

1. Mary Anne Lindberg, født 26. oktober 1912. Hun blev gift 1938 med Lars Frandsen Sørensen, der overtog gården 1938.
2. Meta Lindberg, født 22. februar 1915. Hun blev gift 11. september 1938 i V. Vedsted Kirke med Peder Ollgaard, født 3. april 1915 i Jernved Sogn, søn af gårdejer Olav Ollgaard og hustru Sofie Clausen, Gredsted. Meta og Olav overtog gården, Nielsbygaard i Føvling sogn.
Anders Jessen Lindberg døde 24. oktober 1928 på Rigshospitalet i København, 47 år gammel. Gården blev drevet videre af enken, Sørine Sørensen. Hun døde i Sdr. Farup 9. april 1953, 70 år gammel. Gården afstod hun i 1938 til svigersønnen:

Dobbeltbryllup. Lars Frandsen Sørensen og Mary Anne Lindberg. Metha Lindberg og Peder Ollgaard.

Lars Frandsen Ladefoged Sørensen.

1938-1972

Han var født 1. november 1910 i Lerup sogn, Vendsyssel. Han var søn af landmand Søren Hansen Sørensen og Petrea Pedersen. Han blev gift 11. september 1938 i V. Vedsted kirke med Mary Anne Lindberg, der var født på gården. Mary og Lars Sørensens børn:

III-79

1. Bjarne Lindberg Sørensen, født 21. juni 1941. Han er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Han fik fødegården 1972.
2. Ingrid Sørensen, født 16. december 1943.  Hun blev gift 22. august 1964 i V. Vedsted kirke med Knud Grundahl.
3. Anders Lindberg, født 28. november 1946. Han er gift med Kirsten Marie Degn. De blev gift 18. september 1976 i Skovby kirke. Han er ingeniør.
4. Karen Lindberg Sørensen, født 24. september 1949. Hun blev gift 15. august 1970 i V. Vedsted kirke med Magnus Christian Bjerrum Andresen.
Lars Sørensen er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss.

Lars Sørensen overtog Gaarden, Matr. Nr. 32 a m. fl., efter Svigerforældrene i 1938 med 30 ha. Bygningerne er opført: Stalden, en Del opført 1912, tilbygget igen 1939, samme Aar byggedes Hønsehus. 1941 byggedes Stuehus., I 1948 byggedes Laden og den tidligere Lade blev saa benyttet til Kostald. I Aar er tilbygget Hønsehuset samt bygget Maskinhus. Besætningen er i Dag: 15 Køer, 23 Ungkreaturer, 5 Søer samt 50 Svin og 200 Høns. Der er 2 Heste samt Traktor og alt i øvrige Maskiner og Redskaber.

Mary Sørensen har holdt et foredrag om dagligdagen i Sdr. Farup og V. Vedsted for V. Vedsted Grande. I 1972 lod Mary og Lars Sørensen bygge hus i V. Vedsted på V. Vedsted Byvej 26 og gården blev solgt til sønnen:

Bjarne Lindberg Sørensen.

1972

Han er født 21. juni 1941 og blev gift 3. august 1963 i Jerne kirke med Kirstine Brun Hansen, der er født 14. februar 1939 i Esbjerg som datter af Arne Brun Hansen og Anna Margrethe Thomsen. Kirstine Brun Hansen er lærer. Kirstine og Bjarne har 2 børn:

1. Kim Lindberg Sørensen, født 10. september 1973.
2. Nina Brun Sørensen, født 14. april 1975
Kirstine Brun Sørensen døde 28. august 1998, 59 år gammel. Gården har været i samme slægt måske helt fra 1500-tallet med undtagelse af årene 1825-36, altså 11 år. Gårdens areal er vokset betydeligt i de senere år, idet et stort areal fra gården Sdr. Farup Vej 28 samt jorden fra Krogaarden, Sdr. Farup Vej 38, er lagt ind under gården Lindberg. Bygningerne er siden 1938 blevet fornyede og udvidede efter tidens krav. Orkanen 3. december 1999 flåede omkring 1.000 tagplader af laden.  Bjarne Lindberg Sørensen er medlem af menighedsrådet.

JydskeVestkysten søndag 17. juni 2001. Den oplyste bonde fylder 60. Bjarne L. Sørensen fik ikke mange lærepladser ved landbruget. Til gengæld har han set meget af verden. Af Hans Jørgensen. Sønder Farup: At Bjarne L. Sørensen skulle være rigtig grundtvigianer, tygger han lidt på. Så kommer det: – Jeg vil hellere huskes som en oplyst bonde. Grundtvig er blevet brugt og misbrugt til så meget, og så skiftede han kurs et par gange. Det ved jeg ikke rigtigt, hvordan jeg skal forholde mig til. På torsdag fylder bonden på Sdr. Farup Vej 36 60 år. Det fejres med en stor fest på ungdomshøjskolen dagen efter, hvor programmet er en understregning af, at Bjarne Sørensen absolut er en oplyst mand. Noget der også bevises af de mange ting, han har haft med at gøre. Ikke fagidiot. Ved fødselsdagsfesten bydes der blandt andet på god jazz og folkedans, og når man kigger på listen over ting, han har været og fortsat er med i, tæller den både faglige og ikke faglige emner. – Jeg besluttede mig tidligt for, at mindst 50 procent af de ting, jeg skulle beskæftige mig med uden for selve gården, skulle være ting, der ikke havde med landbruget at gøre. Hvis man i fritiden udelukkende beskæftiger sig med faglige ting, bliver man let fagidiot. Og hvis man slet ikke beskæftiger sig med faglige ting, bliver man let en sværmer, der glemmer at drive landbrug. Det er trods alt det, der er basen, lyder Bjarne Sørensens filosofi, som han har holdt sig til. Han lægger i øvrigt meget vægt på et godt naboskab og en god familie. – Selv om man er med i meget, skal naboerne fortsat kunne kende én. Hvad hjælper det, at man kender John i Wales eller Jack i Normandiet, hvis ikke man kender sine naboer. De og min familie er min base, lyder det. 15. Generation. Han er 14. generation på gården Lindberg, og han har den fornøjelse, at 15. generation i sønnen Kim står klare til at tage over. – Det er rart ikke at skulle være den, for hvem linjen knækker. Det er sjovt, jo ældre man bliver, jo mere betyder det, konstaterer Bjarne Sørensen. Som ung havde han få pladser – måske for få, siger han selv – ved landbruget, indtil han kom til gården Hedelund i Esbjerg. Bytter med børnene. – Her fik jeg lidt i løn, men så tog jeg den ene af døtrene, fortæller Bjarne Sørensen med den humor, der også er karakteristisk for ham. Gårdmandsdatteren Kirstine Bruun og Bjarne Sørensen blev forlovet og købte en mindre naboejendom til fødegården i Sdr. Farup, som parret drev sammen med hans far i ni år, indtil det unge par overtog begge bedrifter. For tre år siden mistede Bjarne Sørensen sin kone, der døde efter længere tids sygdom. Nu er han selv parat til at bytte bopæl med sin søn og svigerdatter, der for tiden bor i det hus, hvor han selv og hans dengang unge kone begyndte. For, som Bjarne Sørensen siger: – Huset her er for stort til mig alene, så lad de unge og deres børn få noget mere plads. Skal væk. Selv om det ikke blev til de mange lærepladser ved landbruget ud over ophold på landbrugsskole og højskole samt militærtjeneste, har Bjarne Sørensen dog set meget af verden. Sammen med sin kone og senere børnene har han rejst både i ind- og udland og til fjerne rejsemål som Afrika og USA. – Vi havde det princip, at vi ville have ferie, og det har vi holdt. Men engang, vi havde lejet et sommerhus på Rømø, sagde min kone, at det var sidste gang. For det var midt i en meget tør periode, og der var ikke længere hjem, end jeg lige kunne smutte til gården og flytte vandingsanlægget eller lave noget andet. – Nej, når man har fri, skal man så langt hjemmefra, at man ikke lige kan køre hjem og ordne nogle ting, konstaterer den snart 60-årige bonde. Og det med at køre langt væk, holder Bjarne Sørensen fortsat fast i. Han har fundet en kæreste, som bor i Grenå. Mange tillidsposter. Bjarne L. Sørensen har i tidens løb haft mange tillidshverv både inden for og uden for landbruget. Han var blandt andre ting stærkt impliceret i starten af Ribe Biogas og aktiv i den lokale landboforening. Han har i mange år været med i det lokale menighedsråd, hvis formand han fortsat er. Bjarne L. Sørensen er også formand for Ungdomshøjskolen ved Ribe i Vester Vedsted, og han er formand for Vadehavscenteret i Vester Vedsted. Også mejerisektoren har beskæftiget den travle mand. I mange år var han formand for mejerikredsen Riberhus og sidder i dag i repræsentantskabet for Arla Foods.

Bjarne Lindberg Sørensen solgte i 2002 gården til Knud Erik Truelsen, Sdr. Farup Vej 42 og flyttede til V. Vedsted Byvej 26.

Sdr. Farup Vej 37. Toftegaard

16. marts 1999, 18:34:06

Denne gård hørte helt fra 1500-tallet under Haderslevhus og var en gård på 2 ottinger (ca. 76-80 tdr. land). I modsætning til de 2 andre gårde under Haderslevhus var denne gård en fæstegård. Den første bonde, som vides at have boet på gården her, er:

Jens Severinsen.

1597-1625

Han var fæster af gården i 1597 og i begyndelsen af 1600-tallet. Han efterfølges af:

Hans Jensen.

1625-1650

Han var måske søn af den forrige bonde, men det kan ikke bevises. Han boede på gården i 1625 og under den store stormflod i 1634. Han efterfulgtes af sønnen:

Jens Hansen.

1650-ca. 1660

Han overtog vel gården omkring 1650. Efter pestårene 1659/60 sker der noget i det lille landsbysamfund. Jens Hansen køber ejendomsgården, Sdr. Farup Vej 28, som er på 2½ otting, og gården her fæstes af:

Christen Nielsen Bierum.

ca. 1660-1687

Han var født i april 1622 i Yder Bjerrum som søn af gårdmand Niels Tocksen på Yder Bjerrum Østergaard, Yder Bjerrumvej 4. Christen Nielsen Bierum var broder til Peder Nielsen Bierum på gården Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Christen Bierum blev gift ca. 1660 med Mette. De fik følgende børn:

· Kirsten Christensdatter, født 1662. Hun blev gift 1686 med Anders Ibsen eller Jepsen. Han fæstede hendes fødegård.

· Et barn, døbt 17. september 1665.

· Anne Christensdatter, døbt 2. maj 1669. Hun døde i V. Vedsted 6. september 1751, 82 år gammel.

· Margrethe Christensdatter, døbt 21. januar 1672.

· Dødfødt barn, født 1675.

· Dødfødt søn, født i maj 1676.

Moderen, Mette, døde i barselseng 28. maj 1676. Christen Nielsen Bierum døde 21. juli 1687, 65 år gammel. Gården blev da overtaget af svigersønnen:

Anders Ibsen.

1687-ca. 1716

Hvor han kom fra vides ikke, men han blev gift i V. Vedsted kirke 25. september 1686 med Kirsten Christensdatter, der var født på gården. De fik 7 børn:

· Mette Andersdatter, født 31. maj 1687. Hun blev gift 20. oktober 1720 med Anders Jørgensen fra gården Mandøvej 22.

· Maren Andersdatter, født 1689. Død 6. august 1690, knap 1 år gammel.

· Maren Andersdatter, født 1691 og døbt 13. september. Hun blev gift 1716 med Tøkke Pedersen Bierum. Han fæstede senere gården.

· Anna Cathrine Andersdatter, født 18. maj 1694. Hun blev gift 11. februar 1725 med Truels Pedersen Pøt på gården matr. nr. 11 i Sdr. Farup.

· Christen Andersen, født 18. oktober 1696. Død 2. oktober 1721, 25 år gammel.

· Esther Andersdatter, født 29. maj 1699. Død 4. juli 1729 ugift, 30 år gammel.

· Ib Andersen, født 26. marts 1702. Død 22. september 1703, 1½ år gammel.

Anders Ibsen overtog gården 1686, men fik ikke fæstebrev på denne før 1698. Han bliver i flere kilder kaldt Anders Jepsen i stedet for Ibsen. På gården havde han en besætning på 4 køer – 8 ungkreaturer – 5 får – 4 heste. Udsæden til gården var: 3 tdr. rug – 4 tdr. byg – 1 tdr. havre og 2 skp. boghvede. Anders Ibsens dødsdag er ikke indført i kirkebogen. Hans kone, Kirsten Christensdatter, døde 9. august 1725, 63 år gammel. Gården var da fæstet af svigersønnen:

III-65

Tocke Pedersen Bierum.

ca. 1716-ca. 1756

Han var født 1683 i Yder Bjerrum og døbt 2. februar 1683 i V. Vedsted kirke. Han var søn af Peder Nielsen Bierum og Anne Jensdatter, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Navnet Tocke nævnes også som Tøkke eller Tøger. Han blev gift 1716 med Maren Andersdatter, der var født på gården. De fik følgende børn:

· 1. Peder Tockesen Bierum, født 4. juli 1718. Han var fæster af gården en kort tid.

· 2. Anne Tockesdatter, født 15. oktober 1720. Død 26. april 1725, 4 år gammel.

Den 29. september 1721 døde Maren Andersdatter, Tocke Bierums kone, 30 år gammel. Han blev gift anden gang ca. 1726 med en pige ved navn Mette. I dette ægteskab fødtes en datter:

· Maren Tockesdatter Bierum, født 18. juni 1729. Død 27. oktober 1729.

To dage efter at have født dette barn døde moderen, Mette, i barselseng, 29 år gammel. Tocke Pedersen Bierum blev gift tredie gang med en Karen Michelsdatter, der var født ca. 1695 på Vestergaard i Lundsmark*). Der fødtes ingen børn i dette ægteskab. Tøkke Pedersen Bierum døde i januar 1756, 72 år gammel. Gården var da fæstet af sønnen: *) kilde: Svend B. Troelsen

Peder Tockesen Bierum.

ca. 1756-1759

Han var født på gården 4. juli 1718. Han blev aldrig gift og døde 17. juli 1761, 43 år gammel. På dette tidspunkt er det hans stedmoder, Karen Michelsdatter, der ejer gården, thi hun havde frikøbt den. Hun betalte i 1764 24 mark for at blive begravet inde i kirken. Hun kaldes da Karen Tøgers. Hun døde 20. oktober 1765, 70 år gammel. Gården havde hun solgt 11. august 1759 til:

Niels Nielsen Bierum.

1759-1774

Han var født 28. februar 1723 på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund, som søn af Niels Pedersen Bierum, der var broder til Tocke Pedersen Bierum. Det var altså farbroderens gård, han her købte. Niels Nielsen Bierum var 44 år, da han den 27. november 1767 blev gift med Anne Jacobsdatter, der var født 11. august 1741 på gården, Præstevej 18 i Sdr. Farup. Hun var datter af Jacob Sørensen og Johanne Sørensdatter. Niels Nielsen Bierum og Anne Jacobsdatter fik en søn:

· Peder Nielsen Bierum, født 4. juni 1772. Han fik overdraget gården 11. december 1794.

Som de fleste af den i Sdr. Farup så mægtige Bjerrumslægt, blev Niels Nielsen Bierum heller ikke en gammel mand. Han døde 3. maj 1774, 51 år gammel. Hans enke, Anne Jacobsdatter, blev gift igen 25. november 1774 og nu med:

Jens Christensen Kloster.

1774-1794

Han var født 1743 i Jedsted, Vilslev sogn. Han fik skøde på gården 25. oktober 1774 på følgende vilkår, at sønnen fra Anne Jacobsdatters første ægteskab, Peder Nielsen Bierum, skulle have gården overdraget til ejendom efter 19 års forløb. Han skal desuden sørge for drengens opdragelse samt holde gården i forsvarlig stand. Jens Christensen Kloster og Anne Jacobsdatter fik følgende børn:

· Niels Bierum, født 23. marts 1775. Død 22. marts 1779, 4 år gammel.

· Jacob Jensen Kloster, født 8. januar 1777.

· Christen Jensen Kloster, født 8. marts 1778. Han overtog gården i 1813.

· Johanne Marie Jensdatter, født 13. marts 1779. Hun blev gift 1805 med Laust Hansen Michaelsen på gården, Sdr. Farup Vej 28.

· Claus Jensen Kloster, født 18. maj 1780. Død 28. juni 1780.

· Jens Nielsen Kloster, født 23. juni 1782. Død 26. maj 1783, 1 år gammel.

Jens Christensen Kloster døde 16. april 1783, 39 år gammel. Anne Jacobsdatter fik efter mandens død en søn udenfor ægteskab:

· Hans Jensen Kloster, født 8. juni 1785. Som fader til dette barn blev udlagt Frands Jacobsen af Rodenis. Hans Jensen Kloster blev senere ejer af gården.

Enken, Anne Jacobsdatter, drev gården videre. Hun døde 20. juni 1809, 67 år gammel. Hun havde dog skødet gården til sin søn af første ægteskab:

Peder Nielsen Bierum.

1794-1813

Han var født 4. juni 1772 og fik skøde 11. december 1794. Han måtte give aftægt til moderen, 600 mark til halvbroderen, Christen Jensen Kloster, 300 mark til sin uægte halvbroder, Hans Jensen Kloster. Halvsøsteren, Johanne Marie, skulle have 150 mark. Peder Nielsen Bierum blev aldrig gift og døde 3. marts 1813, 41 år gammel. Gården blev nu overtaget af halvbroderen:

III-67

Christen Jensen Kloster.

1813-1821

Han får skøde på gården 30. oktober 1813 og må betale til øvrige arvinger 3840 rbdl. i rede sølv. Den 4. oktober 1819 køber han på auktion nabogården, Sdr. Farup Vej 28, som hans søster og svoger var døde fra. Købesummen for denne gård var 4096 rbdl. rede sølv. Christen Jensen var nu ejer af 2 store gårde i Sdr. Farup, men tiderne for landbruget var på dette tidspunkt meget dårlige. Han solgte derfor fødegården, altså gården her til halvbroderen, Hans Jensen Kloster, og beholdt gården, Sdr. Farup Vej 28, til sin død 16. juli 1835. Se Sdr. Farup Vej 28. Ejeren af gården her var nu:

Hans Jensen Kloster.

1821-1845

Han, der var født som uægte søn af Anne Jacobsdatter, blev en stor mand i Sdr. Farup. Han købte 11. oktober 1821 gården her af Christen Jensen Kloster. Han køber den 18. februar 1826 nabogården, Sdr. Farup Vej 28, af Christen Jensen Kloster, og er nu ejer af 2 store gårde i Sdr. Farup på tilsammen 4½ otting (ca. 171-180 tdr. land). Hans Jensen Kloster blev gift 7. november 1818 i V. Vedsted kirke med Karen Madsdatter, der var født i Kalvslund ca. 1790 som datter af Mads Hansen. De fik følgende børn:

· Peter Kloster, født 6. februar 1819. Død 29. juni 1819, 20 uger.

· Peter Kloster, født 2. april 1820. Død 2. maj 1821, 1 år gammel.

· Anne Marie Hansdatter, født 11. april 1822.

· Mette Cathrine Hansdatter, født 26. marts 1824. Hun blev gift 1. november 1845 med Anders Bejer Clausen fra Sdr. Vollum. De overtog gården, Sdr. Farup Vej 28.

· Petrea Hansdatter Kloster, født 20. oktober 1826. Hun blev gift 1845 med Hans Beck, og de overtog gården her.

· Johanne Marie Hansdatter, født 9. februar 1829. Hun døde som barn.

· Marthe Hansdatter Kloster, født 16. september 1831. Hun blev gift 27. juni 1861 med Anders Lassen Nielsen Okholm på gården Danelund, Sdr. Farup Vej 9.

Hans Jensen Kloster drev nu begge gårde sammen i en årrække. Han boede på gården her, som var hans fødegård. Gården, som lå Sdr. Farup Vej 28, lod han nedrive. Han havde nu til gården ca. 280 tdr. land. I 1840 var der på gården ikke mindre end 5 voksne tjenstekarle. Hans Jensen Kloster døde 17. august 1842 af dysenteri skriver præsten. Han blev 57 år gammel. På V. Vedsted kirkegård findes en stor firkantet gravsten, som en gang blev lagt over hans grav. Karen Madsdatter døde 16. maj 1853, 63 år gammel. Hans Jørgen Hansen skriver i sin slægtsbog, at der hvilede en skygge over slægten Kloster, et eller andet, som han ikke vidste. Måske var det Hans Jensen Klosters herkomst. Han var en uægte søn af Anne Jacobsdatter. Hans Jørgen Hansen Okholm var gift med en datterdatter af Hans Jensen Kloster. Petrea Hansdatter Kloster blev gift 31. maj 1845 med:

Hans Beck.

1845-1872

Han kom ved dette ægteskab i besiddelse af gården. Han var født 1809 i Hjemsted, Skærbæk sogn, som søn af gårdmand Søren Beck og Anne Hansen Nielsdatter. Hans Beck købte sammen med broderen, Christian Beck, i 1844 gården, Sdr. Farup Vej 45, af Jens Peter Bjerrum. Hans Beck solgte i 1845 sin halvpart af denne gård, da han blev gift med Petrea Hansdatter Kloster, men beholdt halvdelen af Bjerrum mark. Hans Beck fik skøde på gården 5. juni 1855. I ægteskabet mellem Hans Beck og Petrea Kloster fødtes følgende børn:

· Anne Beck, født 25. juni 1846.

· Anne Margrethe Beck, født 25. juli 1847. Se Sdr. Farup Vej 41.

· Karoline Marie Beck, født 5. november 1847. Gift 11. april 1871 med Andreas Pinborg, der var født på gården, Sdr. Kirkevej 37 i V. Vedsted, Digegaarden. Han blev lærer i Brylle sogn på Fyn.

· Hans Peder Beck, født 15. juni 1849. Han fik gården i forpagtning i 1872.

· Sophie Marie Beck, født 25. december 1850. Hun blev gift med Søren Nicolajsen Beck og de fik gården i 1877.

· Maria Christine Beck, født 31. august 1855. Hun blev gift 28. april 1878 med Hans Jørgen Hansen Okholm. Han var født i Okholm, Ulvehøjvej 16. Han blev gårdmand på gården, Bøllinglide ved Skjern. Se ægtemanden, Hans Jørgen Jensen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”.

· Hansine Petrea Beck, født 5. maj 1858.

Hans Beck blev ingen gammel mand, han døde 23. november 1859, 49½ år gammel. Han er omtalt i Hans Jørgen Hansen Okholms ”Træk af Tre Slægters Liv og mit Eget”. Hans enke, Petrea Hansdatter Kloster, drev gården videre. Hun er omtalt i Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Ifølge skøde af 11. december 1869 købte gæstgiver, Morten P. Schmidt i Ribe et stort areal på den østlige side af hovedvej 11 fra skellet til Øster Vedsted og sydpå af Petrea Hansdatter Kloster. Her opføres ejendommene Tøndervej 37, 53 og 59. I 1872 afhændede hun gården i forpagtning til sønnen:

Hans Peder Beck.

1872-1877

Han var født på gården 15. juni 1849 og blev gift 15. april 1874 i V. Vedsted kirke med Karen Nielsen, der var født 23. juni 1848 i Hjortlund sogn som datter af Laurids Nielsen og Anne Marie Petersdatter på Hedegaard. Anne Marie Petersdatter var født på Høgsbrogaard. Hans Peder Beck og Karen Nielsen fik ingen børn, thi han døde 17. februar 1876, 26 år gammel. Hans moder, Petrea Kloster, sælger gården den 13. oktober 1877 til sin svigersøn:

Søren Nicolajsen Beck.

1877-1898

Han blev gift 19. oktober 1871 i Henne kirke med Sofie Marie Beck en søster til Hans Peter Beck. Det var altså svigermoderens gård, han nu købte. Søren Nicolajsen Beck var født 8. september 1842 i Havervad, Brøns sogn, som søn af Nicolaj Beck og Marie Kjerstine Holm. Søren Beck havde tidligere haft en gård i Klinting, Henne sogn, og her blev deres ældste søn født:

III-69
· Hans Beck, født 19. december 1872 i Henne. Han fik senere gården her i Sdr. Farup.

· Petrea Beck, født 28. september 1876 i Sdr. Farup. Hun døde 10. januar 1877, 3 måneder gammel.

Sofie Marie Beck, Søren N. Becks kone, døde 23. oktober 1877, 26 år gammel. Han blev gift igen 27. april 1879 og det var med sin svoger, Hans Peter Becks enke, Karen Nielsen. De fik ingen børn. Svigermoderen, Petrea Kloster døde 28. september 1878, 52 år gammel. Søren Nicolajsen Beck forøgede ved køb gårdens jordtilliggende betydeligt. Der var i hans tid ca. 130 tdr. land til gården. Den 22. juli 1891 brændte gårdens bygninger og nye blev opført. De nyopførte bygninger fra 1891 er stadig de bygninger, der står i dag. Søren Nicolajsen Beck var en af initiativtagerne til etableringen af V. Vedsted Efterskole og er desuden omtalt i Hans Jørgen Hansen Okholms ”Træk af Tre Slægters Liv og mit Eget”. I 1893 solgte Søren Nicolajsen Beck jordlodden matr. nr. 29b til Jannick Hansen, Sdr. Farup, matr. nr. 13, hvor Sdr. Farup Vej 54 opføres. Den 1. november 1898 overlod Søren N. Beck gården i forpagtning til sønnen, Hans Beck. Søren Beck lod bygge aftægtshus i 1898 vest for gården. Se Sdr. Farup Vej 41.

Hans Beck.

1898-1917

Han var født i Henne 19. december 1872 og fik skøde på gården her af faderen, Søren Nicolajsen Beck, den 24. januar 1902. Hans Beck blev gift 1898 med Ingeborg Jensen, der var født 3. september 1871 i Vedersø. De fik i Sdr. Farup følgende børn:

· Søren Jensen Beck, født 4. december 1899.

· Kresten Jensen Beck, født 11. marts 1901.

· Sofie Marie Jensen Beck, født 31. maj 1902. Hun blev gift med Erik Marius Kristian Bech, født 17. december 1899, søn af Anton Hansen Bech og Nielsine Kirstine Jensen, Ulfborg Kjærgård.

· Anton Bech. Han blev gift med Maren Lauridsen.

Erik Marius Kristian Bech døde 27. april 1961. Sofie Beck døde 26. december 1983, 81 år gammel.

· Karl Jensen Beck, født 9. august 1903.

· Svend Jensen Beck, født 24. august 1907.

· Åge Jensen Beck, født 24. september 1912

Gaarden har tidligere hørt under Haderslevhus Len. Den ældst kendte Ejer er Hans Beck, der fik Gaarden 1845 ved Giftermaal med Hans Klosters Datter, Petrea; H. Beck selvkøbte Gaarden 5. Juni 1855 for 109 Rbd. 19 Sk.; han døde 1859, og 1876 skødede Enken Gaarden til sin Svigersøn, Søren Nicolajsen Beck; han tilkøbte Gaarden c. 15 Tdr. Ld. og skødede den derefter til sin Søn, den nuværende Ejer, som har tilkøbt c. 5 Tdr. Ld. Gaarden ligger paa sin oprindelige Plads Østligst af Sønder Farup Bygaarde; den ligger lavt i Terrænet, der over Markerne er meget jævnt. Bygningerne er opførte efter Brand 22. Juli 1891. Hovedb. og Avlsb. er opførte i Grundmur med Tage henholdsvis af Skifer og Rør; i Staldene er der Jernbjælker og Hvælvinger. Engen ligger i det store Engdrag, der langs Vesterhavet strækker sig fra Darum til Landsgrænsen; den er Marskeng og af fortrinlig Beskaffenhed; 24 Tdr. Ld. benyttes aarlig til Slet, Resten til Græsfedning.

I 1917 lod Hans Beck gården udstykke og flyttede med familie bort fra sognet. Bygningerne med en hovedparcel på ca. 16½ ha. solgte han til:

Fra venstre: 1. Niels Bjerrum Jensen 2. Maren Jensen, født Hansen 3. Frank Lauridsen, Vong (tog til U.S.A.) 4. Bodil Jensen, født Bjerrum (iflg. Hans Lillelund) 5. Kristine Lauridsen, født Jensen 6. Esther Klinge, født Jensen 7. Hans Peter Jensen, Sdr. Farup Vej 50 8. Johanne Marie Varming, født Jensen 9. Ane Jensen, født Mikkelsen 10. ? Warming (boede ved Gamst ved Vejen) Billedet er taget ca. 1900.

Niels Bjerrum Jensen.

1917-1928

Han var ejer af gården, matr. nr. 5, hvis bygninger den gang lå vest for Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24. Han tog en del af jorden med fra den gamle gård og flyttede nu ind i gården her, Sdr. Farup Vej 37. Denne gårds bygninger var i en meget bedre stand. Bygningerne til den gamle gård blev nedrevet. Niels Bjerrum Jensens familieforhold findes beskrevet under gården, matr. nr. 5. Se også skitsen fra 1840. Niels Bjerrum Jensen fik skøde på gården her tinglyst 25. juli 1917. Han døde som aftægtsmand på gården 1. juni 1938, 80 år gammel. Hans kone, Maren Hansen, døde 1. juli 1931, 61 år gammel. Gården var i 1928 afhændet til sønnen:

Luftfoto af Toftegaard. Billedet er taget efter 1925.

Ingvard Jensen.

1928-1966

Han var født 15. juli 1898 i Sdr. Farup på Gammelgaard, matr.nr. 5. Han blev gift 12. juli 1928 i Hunderup kirke med Meta Mikkelsen, der var født 5. januar 1907 i Sejstrup som datter af Johanne Hansen og skræddermester Peter Thøgersen Mikkelsen. Meta og Ingvardt Jensen fik følgende 5 børn:

· Niels Bjerrum Jensen, født 7. oktober 1928 i Sdr. Farup. Han overtog 1957 gården, V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. I 1966 købte han fødegården.

· Johanne Jensen, født 16. september 1930.  Hun blev gift 31. maj 1954 med Karl Jansen.

· Egon Peder Jensen, født 9. september 1932. Han er ugift og bor i Agerskov. Han var ejer af huset, V. Vedsted Byvej 28.

· Henning Jensen, født 16. marts 1934. Han blev i 1958 gift med Else Lægaard. De fik 3 børn:

· Agnete Jensen.

· John Jensen.

· Tina Jensen.

De boede Øster Vedsted Vej 150, hvor han havde en gård. Han er en tvilling. Henning Jensen døde 19. september 2005 i Ø. Vedsted, 71 år gammel.

· Maja Jensen, født 16. marts 1934. Hun er gift med konsulent Bent Nielsen.

Ingvard Jensen købte Toftegaard i 1927 med et Areal af ca. 75 Tdr. Land. Bygningerne er opført: Stuehus 1891, Stald og Lade samme Aar, alt efter Brand. Siden Overtagelsen er baade Stald og Lade helt omforandret, ligesom Stuehuset er blevet moderniseret med Centralvarme, Badeværelse etc. Besætningen er i Dag paa 12-14 Køer, 28 Ungkreaturer, 3 Heste, 60 Svin samt 150 Høns. Iøvrigt er der alle nødvendige Maskiner. Siden Overtagelsen er tilkøbt 5 Tdr. Land Eng.

Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”. Ingvardt Jensen medvirkede i en radioudsendelse om Digebyggeriet 1911-12.  I 1966 lod Ingvardt Jensen opføre et parcelhus på V. Vedsted Byvej 39 og Meta og Ingvardt flyttede til V. Vedsted. Gården i Sdr. Farup blev nu overtaget af sønnen:

Johanne, Maja, Niels, Henning & Egon Peter.

Niels Bjerrum Jensen.

1966-1992

Han er født på gården og fik skøde på denne af faderen den 1. maj 1966. Han var fra 1957 ejer af gården, V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. Han blev gift 14. september 1957 med Inger Tonnesen, der er født 5. november 1939 som datter af Hansine og Andre Tonnesen i Ribe. Inger og Niels Bjerrum fik 3 børn: Ingvard – Birthe – Irene. De er alle født i V. Vedsted. Se videre under V. Vedsted Byvej 23. I 1992 solgte Niels Bjerrum Jensen en stor del af jorden fra gården og endelig solgte han gården den 1. maj 1992 til Torben Vous. Inger og Niels Bjerrum lejede sig ind i huset V. Vedsted Byvej 28, mens de fik bygget nyt parcelhus på Degnetoftevej 34 i V. Vedsted. Den nye ejer af Toftegaard i Sdr. Farup var nu:

Torben Vous.

1992-1997

Han solgte i april 1997 gården til:

Lars P. & Sanna Schrøder-Madsen.

1997-2000

Lars Schrøder-Madsen er født 17. februar 1967 i Gram og er søn af Judith Schrøder-Madsen og John Nielsen. Lars blev gift 12. september 1998 med Sanna Schrøder-Madsen født Kastrup 8. august 1969 i Gram. Hun er datter af Ellen Kastrup, født Overgaard og Helge Kastrup. Lars og Sanna har flg. børn:

1. Rasmus Sommer-Jørgensen, født 29. januar 1991 i Tønder.
2. Karoline Schrøder-Madsen, født 26. februar 1998 på gården i Sdr. Farup.
3. Sissel Sofia Schrøder-Madsen, født 27. januar 2000 på gården i Sdr. Farup.

Lars har en søster, Beathe Schrøder-Madsen, der bor Præstevej 10 i Sdr. Farup. Til ejendommen hører der i dag 5,8 ha. jord.

Orkanen 3. december 1999 anrettede voldsomme skader på hele gården her. Det overvejes om de tre længer med stald og lade overhovedet skal genopføres, idet det meste af tagkonstruktionen blæste af den sydlige længe og murene slog revner. Stuehuset blev så beskadiget, at Lars og Sanna måtte bo til leje fra juni på Mandøvej 31. Reparationerne var så omfattende, at Lars og Sanna valgte at sætte gården til salg.

Gården her blev i december 2000 solgt til:

Allan & Else Marie Kosegarten.

2000-

Allan Kosegarten er født 11. november 1947 som søn af Hans August Petersen og Birthe Marie Pedersen i Tjæreborg. Han blev gift 15. juni 1990 på gården Fuglholt, Lagegårdvej 14, Bredsten med Else Marie Kosegarten, født Thomsen den 28. oktober 1949 som datter af gårdejer Kristian Magnus Thomsen og Inger Marie Thomsen, født Simonsen i Amnitsbøl. Allan og Else Marie har gennemrestaureret gården efter de omfattende skader i forbindelse med orkanen 3. december 1999.

Sdr. Farup Vej 38. Krogaarden

21. april 1999, 13:52:36

Denne ejendom lå tidligere længere i nord ud til Præstevej. Se skitsen matr. nr. 35. Den tilhørte fra 1616 godset Lindeved. Den dannede indtil ca. 1660 en gårdenhed sammen med gården matr. nr. 33, Danelund, Sdr. Farup Vej 9. Det var en gård på 2 ottinger (ca. 76-80 tdr. land), men efter 1660, hvor den blev delt, en gård på 1 otting. I slutningen af 1700-tallet blev gården frikøbt til selveje. Den første fæstebonde på gården her, hvis navn kendes, var:

III-80

Hans Christensen.

før 1662-1662

Han var fæster af hele gårdenheden på 2 ottinger og det er sikkert ham, der fik gården delt i to, idet han havde to døtre, der blev gift med to bønder, der fik hver sin halvdel af gården. Hans Christensen havde to døtre:

1. Kirsten Hansdatter, født ca. 1635 og gift med Nis Astesen. De fik den østlige halvdel af gården, som er gården her beskrives.
2. Mette Hansdatter, født ca. 1642 fik den vestlige del, som er gården, der senere kaldes Danelund, Sdr. Farup Vej 9. Hun blev gift med Niels Madsen.
Gården her kaldes ofte Krogaarden, thi i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var der kro på dette sted. Omkring 1662 blev gården fæstet af bonden:

Nis Astesen.

1662-ca. 1684

Han overtog gården, da han blev gift med Hans Christensens datter, Kirsten. De fik følgende børn:

1. Maren Nisdatter, født 1663. Hun døde 20. september 1690, 27 år gammel.
2. Karen Nisdatter, døbt 14. maj 1665. Hun blev gift 1684 med Peder Madsen, og de fik fæstet af hendes fødegård.
3. Bodil Nisdatter, døbt 9. august 1668. Hun blev begravet 24. januar 1690, 1½ år gammel.
4. Hans Nissen, døbt 29. september 1670.
5. Anne Nisdatter, døbt 12. oktober 1673.
6. Mette Nisdatter, døbt 19. august 1677.
Den 23. oktober 1678 blev Nis Astesen begravet. Han var da kommet i stor gæld, og den 21. januar 1682 indkaldte fogden på Høgsbrogaard, Hans Mortensen, alle, som havde noget at fordre i boet, til at møde op. Enken, Kirsten Hansdatter, blev dog ved gården. Hun døde 30. oktober 1717, 82 år gammel. Gården var da fæstet af svigersønnen:

Peder Madsen.

ca. 1684-1691

Han var født 1656 og blev gift 26. oktober 1684 med datteren i gården, Karen Nisdatter. Deres ægteskab var barnløst. Peter Madsen døde 27. februar 1690, 33 år gammel. Hans enke blev gift anden gang 7. juni 1691 med:

Niels Thomsen Puggaard.

1691-17 ?

Han var født 1660. Han er formodentlig søn af Thomas Puggaard. En søster til Niels Thomsen Puggaard var Anne Thomasdatter, der var gift med Troels Jensen på gården, matr. nr. 11 i Sdr. Farup. Niels Thomsen Puggaard og Karen Nisdatter fik 4 børn:

III-81

1. Peder Nielsen Puggaard, født 20. juli 1692. Han fik fødegården.
2. Nis Nielsen Puggaard, født 18. april 1695.
3. Thomas Nielsen Puggaard, født 17. januar 1699. Han blev i 1724 gift med Bodil Lasdatter, født i Præstegaarden, Sdr. Kirkevej 20. Bosat i Ribe.
4. Kirsten Nielsdatter, født 9. april 1703. Død 5. maj 1705, 2 år gammel.
Karen Nisdatter døde 23. december 1739, 79 år gammel. Niels Thomsen døde 29. januar 1745. På det tidspunkt var gården forlængst overtaget af sønnen:

Peder Nielsen Puggaard.

17 ?-1748

Han var født 20. juli 1692. Han blev aldrig gift og døde 6. juli 1748, 56 år gammel. Efter hans død blev gården solgt til:

Anders Pedersen Sild.

1748-1794

Han var født 1710 i Rejsby som søn af Peter Andersen Sild og Kirsten. Se Rejsbybogen R.20. Anders Pedersen Sild blev gift 19. april 1748 i V. Vedsted kirke med Karen Molthesdatter, der var født i Rejsby ca. 1708 som datter af gårdmand Molthe Truelsen og Berrit. Anders Pedersen Silds ægteskab med Karen var barnløst. Hun døde 15. marts 1768, 60 år gammel. Han blev gift anden gang med Maren Jensdatter, der var født ca. 1735 måske i Varming. I dette ægteskab fødtes 4 børn:

1. Karen Andersdatter, født 8. marts 1769. Død 31. oktober 1772, 3 år gammel.
2. Peder Andersen Sild, født 29. april 1771. Han overtog gården 1796.
3. Karen Andersdatter Sild, født 17. maj 1774. Død 12. marts 1785, 10 år gammel.
4. Jens Andersen Sild, født 24. april 1777. Han døde som ugift fattiglem 1. maj 1855, 79 år gammel. (efternavnet er i kirkebogen Silt)
Året efter den 30. juli 1778 døde moderen, Maren Jensdatter, 43 år gammel. Anders Pedersen Sild blev gift for tredie gang 13. november 1778 og nu med Johanne Jensdatter, der var født 1730. De fik ingen børn. Anders Pedersen Sild døde 27. april 1787, 77 år gammel og hans kone, Johanne, døde 30. september 1794, 64 år gammel. Gården, der nu var købt til selveje blev i 1794 overtaget af sønnen:

Peder Andersen Sild.

1794-1805

Han var født 29. april 1771 og blev gift 28. oktober 1796 med Maren Jensdatter, der var født 20. februar 1774 som datter af Jens Lassen og Kirsten Nielsdatter på gården, matr. nr. 5 i Sdr. Farup. Denne gård er nu borte, men lå vest for Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24. Se skitsen over Sdr. Farup. Peder Andersen Sild og Maren Jensdatter fik 4 børn:

1. Maren Møller Pedersdatter, født 4. august 1797.
2. Jens Jensen Pedersen Sild, født 21. juli 1798. Han blev gift med Ellen Marie Andersdatter. Af deres børn kendes:
· 1. Johanne Marie Jensdatter, født 16. juni 1824.

· 2. Jens Andersen, født 28. juli 1828.

Iflg. Kirkebogen døde Jens Jensen Pedersen Sild som ugift fattiglem 2. maj 1878, 79 år gammel. (måske enkemand)

3. Kirsten Pedersdatter, født 2. december 1806.
4. Johanne Cathrine Pedersdatter, født 23. december 1807.
Det gik ikke godt for Peder Andersen Sild, og han måtte sælge gården. Han købte dog et lille husmandssted, Sdr. Farup Vej 12. Denne ejendom købte han i 1804 og flyttede ind her. Gården solgte han ifølge skøde af 1805 til:

Morten Christensen.

1805-1826

Han var født ca. 1769, hvor vides ej. Han blev gift ca. 1805 med Anna Jensdatter Renlef, der var født i Øster Vedsted 18. august 1782. De fik i Sdr. Farup følgende børn:

1. Jens Mortensen, født 13. maj 1805. Død 19. maj 1805, 6 dage gammel.
2. Leene Marie Mortensdatter, født 21. juni 1806. Gift med Laurids Jespersen.
3. Jens Renlef Mortensen, født 14. september 1808.  Han overtog fødegården 1826.
4. Christen Mortensen, født 17. februar 1811. Død 10. marts 1811. 1 måned gammel.
5. Anna Mortensdatter, født 5. maj 1812. Død 25. maj 1812, 20 dage gammel.
6. Christen Mortensen, født 1. oktober 1813. Død 15. oktober 1813, 13 dage gammel.
7. Dødfødt dreng, født 22. januar 1815.
8. Anna Mortensdatter, født 18. april 1816. Død 11. december 1816, 8 måneder gammel.
Moderen, Anne Jensdatter Renlef, døde 7. november 1817, 35 år gammel, og Morten Christensen døde 25. januar 1826, 57 år gammel. Gården blev nu overtaget af sønnen:

Jens Renlef Mortensen.

1826-1839

Han var født på gården 14. september 1808. Han var svagelig og blev aldrig gift. Den sidste oplysning er måske ikke korrekt, idet flg. inskription blev fundet på en gravsten på Vilslev kirkegård:

Jens M. Renlef, født i Sdr. Farup 1807, død i Jedsted 1857, ca. 50 år gammel. Mette Renlef, født Helle, født i Hunderup 1814, død i Jedsted 1887, ca. 73 år gammel.

I 1839 solgte Jens Renlef Mortensen gården til sin svoger:

Lauritz Jespersen.

1839-1862

Han var født 13. november 1801 på gården, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund. Han var søn af Jesper Lauridsen og blev gift 26. april 1828 med Leene Marie Mortensdatter, der var født på gården her 21. juni 1806. De fik 10 børn:

III-83

1. Morten Lauritzen, født 10. august 1828. Død 19. august 1828.
2. Morten Lauritzen, født 17. august 1830. Død 21. marts 1832.
3. Jesper Lauridsen, født 7. september 1832. Død 23. november 1832.
4. Bodil Lauridsdatter Jespersen, født 22. februar 1834. Konfirmeret 1848. Hun blev gift 30. juni 1866 med Jens Andersen Nielsen Okholm, der var født 30. juli 1836 i Okholm, Ulvehøjvej 16. De blev forældre til Niels Andersen Okholm. Se Sdr. Kirkevej 17, Skovmark.
5. Morten Jespersen, født 24. juni 1836. Død 3. februar 1838.
6. Morten Jespersen, født 11. marts 1839.
7. Anne Jespersen, født 8. juli 1841. Død 6. august 1853, 12 år gammel.
8. Elline Jespersen, født 25. juni 1843. Død 5. januar 1849, 5½ år gammel.
9. Jesper Jespersen, født 27. august 1844. Død 19. maj 1869 hos søsteren i Søndernæs. Han blev 25 år gammel.
10. Peder Jespersen, født 31. januar 1847.
Her lægger man mærke til den store dødelighed blandt børn og unge i denne slægt. Der var sikkert kun en af 10 børn, som kom til at føre slægten videre. Lauritz Jespersen døde 23. april 1856, 54 år gammel. Hans kone, Leene Marie Mortensdatter, drev gården videre. Hun døde som aftægtskone 23. juni 1884, 78 år gammel. Gården havde hun solgt ifølge skøde af 30. december 1862 til:

Hans Kristian Vedsted.

1862-1882

Han var født på Fanø 29. maj 1819 som søn af Jens Jørgensen Vedsted, der senere var kromand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 147. Hans Chr. Vedsted overtog i 1846 gården, Mandøvej 22. Han blev gift 5. oktober 1844 med Anne Cathrine Hansdatter, der var født 11. juli 1822 på gården, Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. I V. Vedsted fødtes ægteparrets 6 børn: Jens Jørgen Vedsted – Maren Vedsted – Frederikke Marie Vedsted – Johanne Petrea Vedsted – Hansine Jepbine Vedsted – Hans Peter Vedsted. Se videre under Mandøvej 22. Hans Christian Vedsted overtog gården i Sdr. Farup i 1862, den var da på ca. 52 tdr. land. Bygningerne lå da ved nordlige vej, Præstevej. De blev nu flyttet til det sted, hvor de nu ligger, Sdr. Farup Vej 38. I bygningerne blev nu indrettet høckeri og krostue. Jannik Lindbæk har i sine erindringer beskrevet et besøg på kroen. Se Jannik Lindbæks erindringer. Hans Christian Vedsted døde 21. maj 1876, 57 år gammel. Hans enke, Anne Cathrine, drev gården videre. Hun døde 29. maj 1898, 75 år gammel. Gården havde hun solgt 28. februar 1882 til sin svigersøn:

Sdr. Farup Kro, årstal ukendt.

Anton August Hansen.

1882-1918

Han var født 25. november 1856 i Brarup, Sydslesvig, som søn af Peder Kristian Hansen, der senere flyttede til Kirkeby i Roager sogn. Anton Hansen blev gift 29. december 1880 med datteren fra gården her, Johanne Petrea Vedsted, der var født 29. august 1853 på gården Mandøvej 22. En broder til Johanne, Hans Peter Vedsted, var krøbling og led af melankoli. Han satte i marts måned 1885 ild på gården, som nedbrændte. De nuværende bygninger er opført 1885. Johanne og Anton er omtalt i ”Mandø Ebbevej”. De fik følgende børn:

1. Ane Katrine Hansen, født 6. april 1881. Hun døde 4. januar 1883, 1 ¾ år gammel.
2. Hans Kristian Vedsted Hansen, født 7. oktober 1882. Emigreret til Fresno, Californien, U.S.A. Han er omtalt i Olaf Augustinus ”Dagbog for min Amerikarejse”.
3. Ane Kathrine Hansen, født 4. juni 1884. Hun blev gift 3. november 1906 med Kristian Sørensen Villadsen, Mandøvej 14. De fik Rosengaarden, Skoleallé 6 i V. Vedsted.
4. Maria Katrine Hansen, født 24. februar 1886. Hun blev gift 1. oktober 1915 med fhv. postkører Hans Laurits Carl Nielsen af Snerlinge på Sjælland, født på Mandø 20. oktober 1882. Forældre: fhv. skibsfører Hans Christensen Nielsen af Mandø og hustru Mette Jørgensen.
5. Peder Christian Hansen, født 3. september 1889. Han blev gift 13. oktober 1913 med Bodil Smidt Okholm, Ulvehøjvej 16. De fik i Sdr. Farup 2 børn:
· Helge Okholm, født 14. december 1914 i Sdr. Farup.

· Sigrid Okholm Hansen, født 27. august 1916 i Sdr. Farup.

De byggede huset ”Vosnok

” lige ved siden af Krogaarden, men huset blev hurtigt brudt ned igen. De boede så på Gørdinglund og var senere ejer af Kærenggaard i Farup sogn. De boede i deres alderdom i huset, Sdr. Kirkevej 24 i V. Vedsted.

6. Jens Christian Vedsted Hansen, født 15. februar 1892. Bosat i Ølgod.
7. Aksel Hansen, født 26. marts 1895. Han døde 6. april 1897, 2 år gammel.
I 1918 flytter Anton Hansen og Johanne til V. Vedsted, hvor de har købt huset, Skoleallé 4. Gården bliver solgt til:

Sdr. Farup Kro fotograferet af Peter Boesen. Før 1920.

Jep Peter Hansen.

1918-1946

Han havde tidligere haft gården Sdr. Farup Vej 54, som han nu havde solgt til Simon Christensen. Han fik skøde på Krogaarden lyst 7. august 1918. Jep Peter Hansen var født 17. maj 1882 på ejendommen, matr. nr.13 i Sdr. Farup. Han blev gift 1906 med Kathrine Christensen, der var født 13. oktober 1884. Se videre under Sdr. Farup Vej 54, hvor børnene er født. Jep Peter Hansen døde 21. januar 1964, 81 år gammel, og hans kone, Kathrine, døde 30. november 1969, 85 år gammel. Begge var da på plejehjem. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Gården blev i 1946 solgt til svigersønnen:
Aage Pedersen.

1946-1948

Han var født i Darum 10. december 1904 og gift med Karen Marie Hansen, der er født 3. februar 1907. De havde tidligere ejet ejendommen, Sdr. Farup Vej 27, Den gamle Mølle. Se også Tørvevej 2 og Præstevej 12. Aage Pedersen fik skøde på gården her lyst 11. april 1946. og solgte den ifølge skøde lyst 12. januar 1948 til svogeren:
Svend Aage Hansen.

1948-1949

Han er født 26. juni 1923 som søn af Jep Peter Hansen og Kathrine Christensen, Sdr. Farup Vej 54. Han solgte dog gården ret hurtigt og nu til:

Ejvind Larsen.

1949-1958

Han fik skøde lyst 1. december 1949. Han er født 16. juni 1921 i Tanderup på Fyn som søn af Sørine og Valdemar Larsen. Ejvind blev gift 24. marts 1950 i V. Vedsted Kirke med Elna Brodersen, der er født 2. april 1930 som datter af Jensine og Hans Brodersen. Se videre Mandøvej 22 i V. Vedsted. Elna og Ejvind Larsen fik 2 børn:
1. Grethe Larsen, født 17. maj 1952. Hun er gift med Finn Okholm, der er lærer. De bor i Middelfart.
2 Bendix Larsen, født 16. november 1954. Han er gift med Marianne Christensen.
Elna Larsen døde 29. januar 2012, 81 år gammel.

JydskeVestkysten. NAVNE. GULDBRYLLUP. Elna og Ejvind Larsen, Hillerupvej 44, har fredag guldbryllup. Elna Larsen er født og opvokset i Vester Vedsted. Efter skolen havde hun forskellige pladser i huset. Der blev hun god til husholdning. Ejvind Larsen stammer fra Fyn. I vinteren 1948 blev han udlært kontrolassistent på Langelands Landbrugsskole, og de næste to år var han ansat i Vester Vedsted. Efter at være blevet gift overtog parret en mindre ejendom i Sønder Farup, men på grund af pladsproblemer købte parret i 1948 Dortheashvile på Kærbølvej, hvor to børn voksede op. På Dortheashvile fik parret pladsen til at udfolde dets virketrang. Den første sommer på gården i 1959 blev hård på grund af tørke, men de nystartede gav ikke op og fortsatte ufortrødent. I løbet af få år blev Dortheashvile en veldrevet gård, både hvad angår bygninger og marker. I 1983 satte helbredet en stopper for arbejdet, og parret måtte sælge gården. De flyttede til Hillerupvej 44, hvor havearbejdet fangede interessen. Desuden går begge et stort stykke arbejde i adskillige foreninger. Det vil de fortsætte med også som guldbrudepar. Datteren Grethe bor nu i Middelfart og sønnen Bendix bor i Gredstedbro.

Ejvind Larsen solgte gården ifølge skøde lyst 13. november 1958 og købte gården, Dortheashvile i Nr. Farup sogn. Senere flyttede de til Gredstedbro. Gården her blev solgt til:

Dan Lindberg Michelsen.

1958-1963

Han er født 26. september 1936 på V. Vedsted Vej 94 som søn af Else og Anker Michelsen. Han var ikke gift og solgte atter gården i januar 1963 til:

Lars F. L. Sørensen.

1963-1963

Han solgte gården videre til sønnen:

Bjarne Lindberg Sørensen.

1963

Han fik skøde på gården 11. december 1963. Han var også ejer af gården, Sdr. Farup Vej 36, Lindberg. I 1974 blev jorden fra gården her lagt til Lindberg. Bygningerne er omforandret til udlejningslejligheder og ejes stadig af Bjarne Sørensen. Lejeren fra 1999 var sønnen:

Orkanen 3. december 1999 blæste tag og tagkonstruktion af den nord/sydgående mellemlænge. Skaderne blev udbedret i marts 2001.

 

Kim Lindberg Sørensen.

Han er født 10. september 1973. Kim Sørensen blev gift 2. juni 2001 i V. Vedsted kirke med Vibeke Haahr Berntsen. Kim og Vibeke har flg. børn:

1. Nanna H. Berntsen, født 1. september 1994.
2. Søren

Bjarne Lindberg Sørensen solgte i 2002 gården ”Lindberg”, Sdr. Farup Vej 36 og flyttede ind her på Krogaarden medens han fik moderens hus på V. Vedsted Byvej 26 renoveret. Hertil flyttede han i oktober 2003 og lod Krogaardens bygninger her nedrive. Hermed forsvinder Krogaarden, Sdr. Farup Vej 38 ud af historien.

Sdr. Farup Vej 41

Dette hus blev bygget 1898 som aftægtsbolig til gården, Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard. Manden, der lod det bygge, var:

III-71

Søren Nicolajsen Beck.

1898-1938

Han havde i 1898 afstået sin gård, Toftegaard, til sønnen, Hans Beck, og flyttede nu ind i det nybyggede hus sammen med sin kone, Karen Beck samt Anne Margrethe Beck, der var en ugift søster til hans første kone, Sofie Beck. Se under Sdr. Farup Vej 37. Søren Nicolajsen Beck døde 5. august 1928, 85 år gammel. Hans kone, Karen Beck, døde 14. juni 1934, 86 år gammel. Anne Margrethe Beck døde 18. april 1936, 88 år gammel. Hun er omtalt i Hans Jørgen Hansen Okholms ”Træk af Tre Slægters Liv og mit Eget”. Huset arvedes nu af Søren Becks søns enke, Ingeborg Beck. Hun solgte huset i 1938 til lærer:

Sdr. Farup Vej 41 før 1915.

Michael Nybo.

1938-1967

Han ejede nu huset fra 1938 til 1967 og havde i dette tidsrum mange forskellige lejere boende. Bl.a. boede Astrid og Georg Hansen her inden de i 1953 købte V. Vedsted Byvej 10. Astrid og Georg er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Ifølge skøde lyst 18. oktober 1967 solgte Michael Nybo huset til:

Hans Frederiksen Puggaard.

1967-1975

Han havde tidligere ejet gården Præstevej 4 i Sdr. Farup og havde nu solgt denne til sønnen, Hans Elis Puggaard. Se videre Præstevej 4. Hans F. Puggaard døde 30. september 1974, 72 år gammel, og hans kone, Grethe, døde 14. juni 1980, 68 år gammel. Hun havde i 1975 solgt huset til:

Arne Christensen.

1975-1984

Han er født 5. marts 1953 og fik skøde på huset lyst 24. juni 1975. Han solgte huset igen i 1984 og lod bygge et nyt hus på Degnetoftevej 23 i V. Vedsted. Se videre der. Huset blev ifølge skøde lyst 2. august 1984 købt af:

Birthe og Peter Neidhardt.

1984

Birthe Neidhardt, født Okholm er født 16. februar 1938 i Esbjerg som datter af Paul Jessen Okholm, Sdr. Farup Vej 9, Danelund og Gudrun Magda Okholm, født Rønne Andersen fra Ruds Vedby på Sjælland. Birthe Neidhardt blev gift med Peter Neidhardt, der er født 29. december 1950 i Århus som søn af Ole Neidhardt (14.12.1920), Varde og Birte Neidhardt, født Lund (23.2.1926) fra Fåborg. Birthe og Peter Neidhardt var øjenvidner til branden på Faruplund. Se deres skildring Sdr. Farup Vej 46.

Sdr. Farup Vej 42. Harreslund

Denne gård var tidligere en gård på 2 ottinger (ca. 76-80 tdr. land) og ejedes fra 1616 til den blev frikøbt i 1766 af det Lindevitske gods, som havde store besiddelser på denne egn. Det var gårde, som tidligere havde tilhørt klostre i Ribe. I 1616 kom disse gårde i hænderne på Rantzauslægten og blev lagt under herregården Lindeved i Sydslesvig. Den første fæstebonde på gården her, hvis navn kendes, var:

Jes Jensen.

før 1647-1647

Han efterfulgtes i 1647 af sønnen:

Jens Jessen.

1647-1669

Han svarede i 1650 17 rdl. 35 skilling i landgilde af gården. Hvem han var gift med vides ikke, men det var formodentlig hans datter, Anne Jensdatter, der i 1669 blev gift med den næste bonde på gården:

Peder Nielsen Bierum.

1669-ca. 1713

Han er stamfader til slægten Bierum eller Bjerrum, som senere blev meget dominerende i Sdr. Farup, og stadig har mange efterkommere på denne egn, ja langt videre ud. Peder Nielsen Bierum var født 1635 på Yder Bjerrum Østergaard som søn af bonden Niels Tocksen. Se Yder Bjerrumvej 4. Peder Bierum blev gift 23. juni 1669 med Jens Jessens datter, Anne. Peder Niels Bierum havde overtaget sin fødegård i Yder Bjerrum, men efter at være blevet gift med Anne Jensdatter fæstede han nu hendes fødegård, Harreslund. Forholdene på Yder Bjerrum blev på grund af gentagne stormfloder i slutningen af 1600-tallet umulige, så gården blev opgivet. Peder Nielsen Bierum og Anne Jensdatter fik 7 børn:

1. Niels Pedersen Bierum, døbt 30. oktober 1670. Han overtog senere fødegården her.
2. Peder Pedersen Bierum, døbt 27. maj 1672. Han blev gift 1701 med Hans Jensen Rytters enke, Barbara, på gården V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard.
3. Jens Pedersen Bierum, døbt 30. august 1674. Han blev gift 1704 med Nis Nielsens enke og overtog ved dette ægteskab gården, Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde.
4. Anne Pedersdatter Bierum, døbt 2. december 1677. Hun blev gift 1711 med Anders Ibsen, der var gårdmand på gården Ulvehøjvej 4, Tornbækgaard.
5. Mette Pedersdatter Bierum, dåb ej indført i kirkebogen. Begravet 28. august 1681.
6. Tocke Pedersen Bierum, døbt 2. februar 1683. Han blev gift 1716 med Maren Andersdatter og overtog hendes fødegård i Sdr. Farup, Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard.
7. Christen Pedersen Bierum, født 26. juli 1686. Han var muligvis senere gårdmand i Inder Bjerrum.
III-87

Vi ser, at næsten alle Peder Nielsens børn blev gift ind på nogle af sognets betydeligste gårde, og kom til at danne stammen i sognets storbondeslægter. I 1700-tallet sad Bjerrumslægten på næsten alle gårdene i Sdr. Farup. Dog var slægten hærget af en sygdom, som lagde mange af dens medlemmer i en alt for tidlig grav. Denne sygdom var tuberkulose. Peder Nielsen Bierum døde 7. juli 1699, 63 år gammel. Hans kone, Anne Jensdatter, døde 8. juli 1694, 47 år gammel. Gården var da fæstet af sønnen:

Niels Pedersen Bierum.

ca. 1713-1748

Han var født 1670 og blev gift 25. juni 1713 med Bodil Hansdatter, der var født 31. december 1691 på gården Sdr. Farup Vej 28. Hun var datter af gårdmand Hans Jensen og Inger Jensdatter. Niels Pedersen Bierum og Bodil fik 8 børn:

1. Peder Nielsen Bierum, født 30. juli 1715. Han flyttede en del rundt. En søn, Niels Pedersen Bierum, blev født 1757 i Skærbæk. Senere gårdmand matr. nr. 4 Sdr. Farup. Se også Præstevej 11.
2. Hans Nielsen Bierum, født 18. oktober 1716. Han blev gift første gang 31. oktober 1761 med Anne Olufdatter fra Søndernæs. De fik en datter:
· Anne Bothelle Bierrum, født ca. 1763. Gift 1783 med Søren Povlsen. De fik senere fødegården. Der fødtes i ægteskabet 5 børn. Anne Bothelle Bierrum døde 23. februar 1793, ca. 30 år gammel.

Hans N. Bierrum blev gift 2. gang den 30. oktober 1767 med Maren Lauritsdatter, der var født ca. 1735. De fik 2 børn:

· Peder Lauritsen Bierrum, født 8.-9. oktober 1768. Han døde 4. juli 1778, 9 år gammel.

· Dødfødt søn, født 5.-6. februar 1777.

Hans Nielsen Bierrum var gårdmand i Rejsby. R. 35. i Rejsbybogen.

3. Jens Nielsen Bierum, født 30. april 1719. Han fik fødegården Harreslund.
4. Anne Nielsdatter Bierum, født 4. juni 1721. Død 20. maj 1747 ugift, 26 år gammel.
5. Niels Nielsen Bierum, født 28. februar 1723. Han overtog 1759 gården Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard.
6. Inger Nielsdatter Bierum, født 13. december 1726. Død ugift 18. juni 1794, knap 68 år gammel.
7. Laurids Nielsen Bierum, født 13. september 1725. Død 17. november 1725.
8. Laurids Nielsen Bierum, født 30. maj 1729. Han blev gift 28. maj 1768 med Mette Madsdatter fra Sdr. Farup

Niels Pedersen Bierum døde 10. februar 1748, 77 år gammel. Bodil Hansdatter, hans kone, døde 6. februar 1745, 53 år gammel. Efter at Niels Pedersen Bierum var død i 1748, blev gården overtaget af sønnen:

Jens Nielsen Bierum.

1748-1769

Han var født på gården 1719 og blev gift 4. januar 1766 med Anne Else Hansdatter Bierum, der var født 1746 på gården, Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde. Hendes mor var en kusine til Jens Nielsen Bierum, altså også af Bjerrumslægten. Han var 47 år, da han blev gift med den nittenårige pige, Anne Else. En aldersforskel på 28 år. I 1766 frikøbte Jens Nielsen Bierum gården fra det Lindevitske gods. Jens Nielsen Bierum og Anne Else fik 3 børn:

1. Anne Botella Jensdatter Bierum, født 25. januar 1767. Død 16. maj 1771, 4 år gammel.
2. Anne Jensdatter Bierum, født 28. august 1768. Hun blev gift 3. november 1786 med Hans Michael Lauridsen på gården, Sdr. Farup Vej 28.
3. Niels Jensen Bierum, født 8. januar 1770. Hvad der blev af denne søn vides ej. Han er formodentlig død som ung. Han fik i hvert fald ikke gården.
Efter at have født disse tre børn døde Anne Else den 4. april 1773, kun 26 år gammel. Jens Nielsen Bierum døde 18. februar 1779, 60 år gammel. Han havde dog forinden den 19. september 1769 solgt gården til:

Las eller Lars Hansen.

1769-1782

Han var født 1. december 1729 i Okholm på gården, Okholmvej 3. Han var søn af gårdmand Hans Lassen. Las Hansen blev gift 1760 med Bodil Lauridsdatter, der var født 1723 i Kærbølling, Rejsby sogn, og datter af gårdmand Laurids Michelsen. Las Hansen og Bodil fik ingen børn, men de fik dog en plejesøn:

· 1. Anders Lassen Nielsen, der var født 7. februar 1760 på gården, Sdr. Kirkevej 19, og søn af gårdmand Niels Hansen og Maren Nielsdatter. Se også Okholmvej 3.

De døde begge, mens Anders Lassen Nielsen var lille. Han kom da i pleje hos farbroderen i Okholm, Las Hansen. Han solgte gården i Okholm og købte nu ifølge skøde af 19. september 1769 gården her i Sdr. Farup. Harreslund var en større og bedre gård end den i Okholm. Her tilbragte Anders Lassen Nielsen sin ungdom. Han arvede også gården efter stedfaderen og fik skøde på denne den 22. marts 1782. Las Hansen og Bodil Lauridsdatter kom da på aftægt. Han døde 23. april 1791, 61 år gammel.

III-89

Anders Lassen Nielsen.

1782-1825

Han overtog nu gården kun 23 år gammel, men havde allerede på dette tidspunkt penge på kistebunden, idet han var enearving efter tidligere gårdmand Anders Lassen i V. Vedsted på gården, Sdr. Kirkevej 19, Gammeljord. Han arvede også faderen, Niels Hansen. Han skulle også arve Las Hansen. Anders Lassen Nielsen blev gift 26. oktober 1787 i V. Vedsted kirke med Mette Jensdatter, der var født 21. juni 1768 som datter af Jens Madsen, der var bonde på nabogården, Danelund, Sdr. Farup Vej 9 i Sdr. Farup. Hun var kun 19 år gammel, da hun blev gift. Mette Jensdatter var den i V. Vedsted sogn senere bekendte, Mett Lasses. Anders Lassen Nielsen og Mette Jensdatter fik 7 børn:

1. Lars Andersen, født 16. august 1790. Død 2. oktober 1790.
2. Bodel Marie Andersdatter, født 17. september 1791. Død 14. januar 1816, 24 år gammel.
3. Lars Andersen, født 7. juni 1794. Han overtog senere gården her, Harreslund.
4. Jens Andersen, født 3. juli 1797. Han døde 29. april 1816 af en smitsom sygdom, 18 år gammel.
5. Niels Hansen Andersen, født 25. marts 1800. Død 4. august 1800, 4 måneder gammel.
6. Et barn, der ej blev døbt, født 13. december 1801. Død 16 timer gammel.
7. Niels Andersen, født 2. december 1803. Han blev senere ejer af gården, Ulvehøjvej 16 i Okholm.
Af de 7 børn var der kun to, som kom til at fortsætte slægten. Ægteparret, Anders Lassen Nielsen og Mette Jensdatter skabte sig en formue, hvis ry, der endnu går fortælling om. Den 2. juni 1788 overtog Anders Lassen Nielsen sin kones fødehjem, Danelund, Sdr. Farup Vej 9, og lagde jorden til sin egen gård. Fra 1788 til 1851 blev de to gårde drevet som en enhed. I 1803 købte han 3 tdr. land eng og 3 tdr. land ager fra gården, Sdr. Kirkevej 13 i V. Vedsted. Den 23. januar 1806 købte han hele gården, Sdr. Kirkevej 13. Han solgte dog kort efter halvdelen af gården med bygninger. Den anden halvdel blev drevet fra gården i Sdr. Farup. Den 11. februar 1812 købte han gården, Ulvehøjvej 16 i Okholm, som da var en gård på 3 ottinger og ca. 150 tdr. land. Han lagde nu den halve gård på Sdr. Kirkevej til gården i Okholm, så denne blev på 200 tdr. land. Omkring 1818 flyttede Anders Lassen Nielsen og Mette Jensdatter til Okholm med familie. Se videre under gården Ulvehøjvej 16 i V. Vedsted. Gården i Sdr. Farup, som denne beretning handler om, blev overdraget til sønnen:

Lars Andersen.

1825-1851

Han sad først på gården som bestyrer, men 19. november 1825 fik han skøde på gården af moderen, Mette Jensdatter. Det gjaldt begge gårde både Harreslund og Danelund. Lars Andersen blev gift 26. september 1818 med Marina Eliasdatter, der var født ca. 1795 i Steens, Hjortlund sogn, som datter af gårdmand Elias L. Jepsen. Lars Andersen og Marina Eliasdatter fik følgende børn:

1. Anders Lassen, født 7. juni 1819. Senere ejer af gården Sdr. Farup Vej 9, Danelund.
2. Johanne Bjerrum Larsdatter, født 16. juli 1820. Hun blev gift 9. maj 1844 med Jens Bierum Nielsen på gården, Sdr. Farup Vej 20.
3. Bodil Marie Larsdatter, født 20. september 1821.
4. Elias Lassen, født 19. oktober 1822.
5. Jens Lassen, født 13. december 1823. Han fik fødegården i 1851.
6. Christian Lassen, født 24. juni 1825. Han fik i 1851 skøde på Sdr. Farup Vej 9, Danelund. Boede senere Yder Bjerrumvej 6 og Sdr. Farup Vej 23. Se også Svend Tygesens ”Bønder i Marsken”.
7. Mette Lassen, født 3. april 1827. Hun blev gift 1. gang med Hans Chr. Christensen. Han døde og Mette Larsen blev gift 2. gang 3. april 1875 i Sønder Hygum kirke med Laurids Andresen Brandenburg, døbt 15. juli 1815 i Arrild.
8. Anne Lassen, født 22. april 1828. Hun døde 10. maj 1837, 9 år gammel.
9. Niels Lassen, født 15. januar 1830.
10. Kirsten Marie Lassen, født 18. juni 1831. Hun blev gift 5. december 1865 med handelsbetjent Andreas Hansen i Ribe. Han var født i Hunderup.
11. Mads Lassen, født 4. oktober 1832. Han døde 6. januar 1867, 34 år gammel.
12. Hans Lassen, født 6. december 1834.
Alle børnenes efternavne må være Larsen eller Larsdatter.

Lars Andersen døde på gården i Sdr. Farup den 24. april 1852, 57 år gammel. Han døde af tæring. Hans kone, Marina, levede mange år efter ham. Hun døde som aftægtskone på gården 24. marts 1877, 83 år gammel. Lars Andersen havde, før han døde, delt gården, så Kristian Lassen fik gården Danelund, se Sdr. Farup Vej 9. Gården her blev overdraget til sønnen:

Jens Lassen.

1851-1884

Han fik skøde af 18. marts 1851. Han var født på gården 1823 og blev gift 24. juni 1859 med Maren Beier Lindberg, der var født 24. december 1839 på gården, Sdr. Farup Vej 36, Lindberg. Hun var datter af Anders Jessen Lindberg og Petrea Augusta Bjerrum. Jens Lassen og Maren Bejer Lindberg fik følgende børn:

III-91

1. Las Andersen Lassen, født 2. april 1860. Han overtog fødegården i 1884.
2. Anders Jessen Lassen, født 2. september 1862. Han overtog i 1889, Sdr. Farup Vej 45.
3. Hans Lassen, født 24. februar 1865. Død 16. februar 1866, 1 år gammel.
4. Hans Lassen, født 27. juli 1866. Død 18. marts 1867, 8 mdr. gammel.
5. Marine Lassen, født 21. marts 1868. Gift 5. juni 1888 med Jens Peder Andersen Jensen, der var født på gården, Skoleallé 4 i V. Vedsted. Han blev gårdejer i Enderup. 8 sønner deltog i Første Verdenskrig.
6. Petrea Augusta Barbara Lassen, født 15. maj 1870. Gift 27. januar 1889 med lærer Niels K. Nielsen Dejgaard. Se under V. Vedsted Vej 123 og Ribevej 2, Egebæk skole.
7. Hans Lassen, født 17. februar 1873. Han blev gift 27. oktober 1897 med Bertha Vind Brorsen, født 1. november 1871 i Kærbøl Kro. Hun var datter af kroejer Morten Sørensen Brodersen og Karen Vind Brodersen, født Hansen. De fik flg. børn:
· Jens Lassen, født 15. maj 1900 i Kærbøl.

· Jørgen Wind Lassen, født 1. december 1902 i Kærbøl.

· Karen Lassen, født 9. februar 1904 i Kærbøl.

· Marius Beier Lassen, født 17. februar 1906 i Kærbøl.

· En pige.

· Viggo Lassen, født 12. januar 1910 i Kærbøl.

· Morten Lassen.

Hans Lassen var ejer af Kærbøl kro i Nr. Farup sogn. Hans Lassen døde 31. december 1942. Hans kone Bertha Vind Brorsen døde i 1946. (Se familiebillede nedenfor)

8. Jensemine Lassen, født 3. august 1879. Hun fik faderens navn, thi han var død, da hun blev født. Hun blev gift 11. november 1904 i Sct. Catharinæ kirke med Peter Brunberg Lauritsen, født 24. december 1877 i Taars sogn, søn af lærer Laust Christian Lauritsen og Methine Maria Christensen af Houstrup skole, Taars sogn.

Jens Lassen døde 14. maj 1879, 56 år gammel. Hans enke, Maren Beier Lassen, giftede sig igen 28. november 1887 med enkemand, Laurids Pedersen Nissen. Se videre under Sdr. Farup Vej 28, Sdr. Farup Vej 24 og Sdr. Farup Vej 45. Gården her afstod Maren Beier ifølge skøde af 8. april 1884 til sønnen:

Hans Lassen og familie 1915.

Las Andersen Lassen.

1884-1898

Han var født på gården 2. april 1860 og blev gift 1. maj 1884 med Olivia Marie Kathrine Brandrup, der var født 14. december 1860 i Rejsby som datter af Jeppe Brandrup og Marie Cathrine Olufsdatter. Se Rejsbybogen R.1. Hun havde en søster, Karen Schack Brandrup, der var gift på nabogården Sdr. Farup Vej 46. Las Lassen og Olivia fik 2 børn:

1. Jens Lassen, født 29. januar 1885. Gårdmand Ribevej 22 i Egebæk og Sdr. Kirkevej 17 i V. Vedsted. Han er omtalt i Bjarne Lindberg Sørensens ”Onkel August”
2. Karoline Skak Lassen, født 17. oktober 1886. Gift 17. oktober 1908 med lærer Hans Thomsen, der var født 1. oktober 1880 i Høm, Seem sogn og søn af Mikkel Hansen Thomsen. Boede i Odense. Karoline Thomsen, født Skak Lassen, døde i Odense 16. maj 1987, 100 år gammel. Hendes mand, Hans Thomsen døde i Odense 6. september 1970, 89 år gammel. Begge er begravet på Hviding kirkegård.
Las Andersen Lassen solgte i 1896 arealet, hvor Tøndervej 42 blev opført til Søren Sørensen. Han solgte gården her ifølge skøde lyst 20. december 1898 og flyttede til gården, Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde. I 1900 overtog han Ribevej 22 og i 1917 Tøndervej 59. Han solgte gården her til:

Hans Andersen Hansen.

1898-1901

Han var født 9. juni 1868 i Ottersbøl og gift med Karoline Hansen. De kom fra Jernved, hvor de hidtil havde boet. De kom til gården her med 3 børn:

1. Ane Kirstine Bleichen Hansen, født 1895.
2. Martin E. Bleichen Hansen, født 1896.
3. Broder Bleichen Hansen, født 1897.
Hans Andersen Hansen solgte gården den 14. juni 1901 til:

Asmus Pedersen Top.

1901-1907

Ham vides der intet om. Han havde gården fra 1901, til han ifølge skøde af 23. oktober 1907 solgte til:

Truels Andersen Truelsen.

1907-1942

Han var født 16. august 1882 på gården V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. Han var søn af Anders Truelsen og Malene Lauridsen. Han overtog fødegården i 1905, men solgte igen i 1908 til sognepræsten Otto Rosenstand. Han købte da i 1907 gården her. Truels Andersen Truelsen blev gift 16. august 1905 med Augusta Cathrine Henningsen, der er født 11. december 1883 i Rørkær som datter af gårdmand Johannes Henningsen og Johanne Marie Jensen. Augusta og Truels Truelsen fik 5 børn:

1. Arne Truelsen, født 2. november 1906 i V. Vedsted. Han overtog gården her efter faderen.
2. Holger Truelsen, født 31. oktober 1907 i Sdr. Farup. Han lod bygge gård på en del af jorden fra gården her. Se gården Nørremark, Sdr. Farup Vej 2 og Sdr. Farup Vej 6.
3. Johanne Augusta Truelsen, født 11. august 1909. Gift med Erik Christian Thygesen fra Yder Bjerrum. Se Yder Bjerrumvej 6. Se også ”Født på Landet” af Poul Voss.
4. Gerda Truelsen, født 14. juni 1914. Gik i V. Vedsted skole, og var desuden elev på efterskolen samme sted. I 1934 besøgt hun Ollerup Gymnastikhøjskole, og i 1938 havde hun et ophold i England. Hun blev 24. februar 1943 gift med Gunnar Bruun, født 14. januar 1916 i Skive. Han var gårdejer og søn af Julius Ingvar Brun og Boline Kristine Jensen Dalgaard. De fik 4 børn:
· Jens Bruun.

· Jørn Bruun.

· Peder Bruun.

· Karen Bruun.

Gunnar Bruun bestod realeksamen i Skive. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette i 3 år, hvorpå han aftjente sin værnepligt i Viborg. I 1935 avancerede han til sekondløjtnant. En tid havde han en ejendom i Tapdrup, og efter at have været bestyrer hos faderen på Alken Østergaard overtog han gården i 1947. Denne har han siden drevet samtidig med en anden ejendom i Svejstrup. Han er bla. formand for Skanderborg Landboforening samt for Andelsbankens afdeling i Skanderborg.

· Agnete Truelsen, født 28. juni 1927. Se Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig”.

Truels Andersen Truelsens moder, Malene Truelsen flyttede ved sin mands død i 1923 fra huset V. Vedsted Byvej 25 til sønnen her på Harreslund, hvor hun døde i 31. oktober 1929, 75 år gammel. Truels Andersen Truelsen er omtalt i Kai Pedersens ”Det tabte land i Vest” og Jørgen Clausen Bruuns ”Rejsen til Amerika”. Han solgte i 1942 gården til sønnen Arne Truelsen og købte gården, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund. Han flyttede ind på denne gård og Harreslund blev ifølge skøde lyst 10. juni 1942 overladt til:

Preben, Hanne, Anna, Bent og Knud Erik

Arne Truelsen.

1942-1972

Han fik gården med ca. 30 ha. Han blev gift 3. maj 1942 i V. Vedsted kirke med Anna Margrethe Guldberg, der er født 3. april 1918 som datter af Greis Guldberg og Esther Beck. Se V. Vedsted Vej 145. Anna og Arne Truelsen fik 5 børn:

1. Erling Guldberg Truelsen, født 12. november 1945. Død 26. maj 1948, 2½ år gammel.
2. Hanne Augusta Truelsen, født 28. september 1947. Gift med Poul Le Lievre. De bor på New Zealand.
3. Knud Erik Truelsen, født 19. marts 1949. Han overtog fødegården 1972.
4. Preben Truelsen, født 4. juli 1950. Han boede Farup Kirkevej 38, Nr. Farup. Preben Truelsen døde i august 2008, 58 år gammel.
5. Bent Truelsen, født 13. september 1956. Han er gift med Else Holberg Hansen.

Arne Truelsen overtog Gaarden i 1942 efter Forældrene, der havde haft den siden 1907. Arealet er paa 30 ha. Gaarden har tidligere været større, men en Del af Jorden er afstaaet til en anden Søn. Bygningerne er opført i 1858, men vedligeholdte og moderniserede. Besætningen er paa 15 Køer, 25 Ungkreaturer, 2 Heste samt Traktor, 70 Svin, 200 Høns.

UgeAvisen 11. maj 2004. Lyndahl Plasts udviklings- og reparationschef har 25 års jubilæum. Lyndahl Plast har en hel stribe folk, der har været i firmaet i mange år. En af dem er Preben Truelsen, der i denne uge fejrer 25 års jubilæum i firmaet. Han startede som værktøjsmager, men han er siden blevet chef for Udviklings- og reparationsafdelingen, og det er et job, som han nyder meget at betræde. – Ja, jeg er faktisk udlært sammen med chefen (direktør Bjarne Lynddahl red.), hos firmaet Petermann – det firma som i dag hedder Ripladan. Jeg skiftede så hertil for 25 år siden, og det har jeg bestem ikke fortrudt. Det er gået stille og roligt i den rigtige retning, siden jeg kom i firmaet, og jeg nyder meget at arbejde her, siger Preben Truelsen. Firmaets tekniske direktør, Jan Kyster Madsen, er glad for, at firmaet har stabile medarbejdere. – Det er en stor fordel for os, at vi har indtil flere medarbejdere, der har været her i lang tid. Det er utrolig vigtigt, for at tingene kører, og det giver firmaet stor styrke, at vi har så mange medarbejdere, som har stor erfaring indenfor faget, siger Jan Kyster Madsen.

Anna og Arne Truelsen

Arne Truelsen afstod i 1972 gården til sønnen, Knud Erik, og Anna og Arne flyttede ind i beboelsen til V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33. I 1989 flyttede de ind i et nybygget hus Sdr. Kirkevej 12 i V. Vedsted. Her døde Arne Truelsen 19. februar 1991, 84 år gammel. Gården i Sdr. Farup blev ifølge skøde lyst 14. februar 1972 overtaget af:

Knud Erik Truelsen.

1972

Han var født på gården 1949 og blev gift 19. marts 1981 med Else Jacobsen, der er født 2. oktober 1954 i Vilslev. Else og Knud Erik har 2 børn:

1. Lisbet Truelsen, født 30. december 1980.
2. Klaus Truelsen, født 10. maj 1983.
Knud Erik Truelsen har forøget driftsbygningerne betydeligt og købt mere jord til gården således der i dag (1999) er en besætning på 120 malkekøer og 200 ungkreaturer til opdræt. Der hører 102 ha. til gården.

Orkanen 3. december 1999 trykkede en gavl ind. . Hertil kommer elmesygen, der stort set har udryddet samtlige elmetræer i sognet i årene 1998-2000. Her er det alléen til Harreslund, der er fældet i februar 2000.

Knud Erik har en medhjælper, Søren M. Sørensen, der er søn af den tidligere præst i V. Vedsted, Finn Sørensen, Sdr. Kirkevej 20. I 2002 købte Knud Erik Truelsen gården Lindberg, Sdr. Farup Vej 36 og lagde den til ”Harreslund”. I ca. 2005 købte Knud Erik Truelsen Præstevej 12 og nedrev den.

 

Sdr. Farup Vej 45

16. marts 1999, 18:37:52

 

 

Denne gård er en af de helt gamle gårde i Sdr. Farup. Den hørte til den slesvigske del af byen og var på 2 ottinger (ca. 76-80 tdr. land). Gården hørte før 1600 under herregården Krogsgaard i Tjæreborg, og ejedes da af adelsmanden, Frederik Munk. Han solgte gården her med andet gods i 1614 til Gert Rantzau, en sønnesøn af den fra Danmarkshistorien kendte feltherre Johan Rantzau. Gert Rantzaus hovedsæde var herregården Bredenborg ved Itzehoe i Holsten, men han ejede også herregården Lindeved, som ligger eller rettere lå ca. 15 km. sydvest for Flensborg. Gården her blev nu lagt ind under dette gods, som efterhånden havde store besiddelser på egnen her. Fogeden, som styrede det lindevitske gods her på egnen, boede på Høgsbrogaard. Derimod boede godsforvalteren på slottet Lindeved. Den første bonde, som vides at have boet på gården her, var:

Peder Hansen.

1626

I 1626 var det hans enke, Ingeborg, der havde gården i fæste. Efter hende fulgte:

Hans Pedersen.

ca. 1626-1655

Han var muligvis søn af Peder Hansen. Hans Pedersens enke, Anne, nævnes som død i 1719. Den næste fæstebonde på gården var:

Niels Pedersen.

1655-1680

Han blev gift omkring 1655 og har sikkert fæstet gården på det tidspunkt. Han havde en søn:

· Laurids Nielsen, der var født 1659, og det var ham, der senere fæstede gården.

Niels Pedersen blev begravet 9. september 1689. I 1680 var gården blevet overdraget til sønnen:

Laurids Nielsen.

1680-1696

Han blev gift første gang den 16. oktober 1681 i V. Vedsted kirke med Birgitte Nielsdatter. De fik følgende børn:

1. Hans Lauridsen, født 1682 og døbt 9. oktober 1682. Han blev gift 7. november 1706 med Else Sørensdatter. De fæstede hendes fødegård, Degnetoftevej 1, Vedstedgaard.
2. Niels Lauridsen, født 1685 og døbt 15. marts 1685. Begravet 21. januar 1786.
3. Niels Lauridsen, født 1686 og døbt 1. november 1686.
4. Simon Lauridsen, født 1688 og døbt 7. oktober 1688. Han blev gift 17. november 1720 med enken, Maren Andersdatter, på gården, V. Vedsted Vej 119, Bendixminde, og overtog denne gård.
I september 1689 døde Laurids Nielsens kone, Birgitte, og blev begravet 9. september 1689. Han blev gift anden gang 12. oktober 1690 i V. Vedsted kirke med Maren Sørensdatter, der var født 1666 på gården, Degnetoftevej 1, Vedstedgaard. Hun var datter af gårdmand Søren Jensen. Her ses en sjov ting, thi Hans Lauridsen, en søn af Laurids Nielsens første ægteskab, bliver 16 år senere gift med en søster til sin stedmor. Laurids Nielsen og Maren Sørensdatter fik følgende børn:

III-105

1. Birgitte Lauridsdatter, født 10. juli 1691. Hun blev gift 4. november 1725 med Jens Clausen på gården, Sdr. Farup Vej 36, Lindberg.
2. Søren Lauridsen, født 21. november 1692.
3. Maren Lauridsdatter, født 26. august 1694.
4. Et spædbarn, født 5. juli 1696. Død 2 dage efter.
Da dette sidste barn blev født, var Laurids Nielsen død. Han døde pludselig 4. november 1695 om morgenen kl. 7, 36 år gammel. Allerede året efter giftede enken, Maren Sørensdatter sig igen og nu med:

Peder Jensen.

1696-1731

Han var født 1670 på gården, Sdr. Farup Vej 28 som søn af gårdmand Jens Hansen og Bodil Pedersdatter. Peder Jensen overtog i 1696 gården og fik med Maren Sørensdatter følgende børn:

1. Bodil Pedersdatter, født 18. september 1697. Hun blev gift med Niels Jepsen. Se matr. nr. 5.
2. Barbara Pedersdatter, født 22. oktober 1699. Hun blev gift 10. juni 1731 med Peder Pedersen Bierum, der var født på gården, V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. Han overtog 1731 gården her.
3 Else Pedersdatter, født 6. oktober 1701. Død 14. december 1728, 27 år gammel.
4. Anne Pedersdatter, født 29. september 1703 og død samme dag.
5. Maren Pedersdatter, født 21. marts 1706. Død 23. juni 1706.
Peder Jensens kone, Maren Sørensdatter, døde 29. december 1718, 51 år gammel. Peder Jensen levede mange år efter hende. Han døde som aftægtsmand 12. maj 1754, 84 år gammel. Han havde i 1731 afhændet gården til sin svigersøn:

Peder Pedersen Bierum.

1731-1762

Han blev født i september 1701 på gården V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. Se også Yder Bjerrumvej 6. Han var søn af Peder Pedersen Bierum og Barbara Jensdatter. Det er den vidtudbredte slægt Bierum eller Bjerrum. Peder P. Bierum, som i 1731 overtog gården her, blev gift 10. juni 1731 med Peder Jensens datter, Barbara. De fik i deres ægteskab 5 børn:

1. Jens Pedersen Bierum, født 2. august 1732. Han overtog fødegården i 1762.
2. Peder Pedersen Bierum, født 27. november 1733. Han studerede til præst, men fik tuberkulose og døde i sit hjem 21. november 1771. Han blev knap 38 år gammel. I våbenhuset i V. Vedsted kirke findes en stor gravsten lagt til hans minde. Se billede nedenfor.
3. Maren Pedersdatter Bierum, født 9. oktober 1735. Hun blev gift 5. oktober 1759 med Niels Jefsen i Høgsbro. Den rigeste bonde i Hviding sogn. Se Sdr. Faup Vej 28.
4. Hans Pedersen Bierum, født 28. marts 1737. Død 6. december 1737.
5. Barbara Pedersdatter Bierum, født 28. marts 1737. Død 19. maj 1737. Tvilling.
Peder Pedersen Bierum var sognets rigeste mand og frikøbte gården fra godset Lindeved. Han arvede efter faderen, Yder Bjerrum Østergaard. Han havde engang boet på denne, men var blevet drevet derfra på grund af gentagne stormfloder. Bygningerne derude er for længst borte og marken kaldes Bjerrum Mark. Jorden der ude hørte nu til gården her. Peder Pedersen Bierums kone, Barbara, døde kort efter at have født tvillingerne. Det var 6. januar 1738 og hun blev 38 år gammel. Peder P. Bierum døde 20. december 1761, knap 60 år gammel.

Sønnen Peder Pedersen Bierums gravsten i våbenhuset i V. Vedsted kirke. Født 27. november1733. Død 21. november 1771, knap 38 år gammel.

På deres grave blev lagt en stor sandstensplade med ornamenter og med følgende indskrift: ”Her under støvet hviler ærlig og velagted mand, Peder Pedersen Bierum af Synder Farup, som døde 20. december 1771 i hans alders 69 år og 8 måneder med hans kjære hustru den Gud og Dydelskende Barbara Pedersdatter, som døde 1738 den 6. januar i hendes alders 38 år og 9 måneder. De levede tilsammen et kærligt ægteskab 6 år og 9 måneder. Imidlertid velsignet af Gud med 5 børn – 3 sønner og 2 døtre”. Stenen ligger ikke mere over graven, men findes på V. Vedsted kirkegård. Den 15. februar 1762 skødede Peder Pedersen Bierum gården til sin søn:

Jens Pedersen Bierum.

1762-1768

Han var født på gården 2. august 1732 og blev gift 15. oktober 1762 med Maren Jensdatter Clausen, der var født 5. maj 1732 på gården, Sdr. Farup Vej 36, Lindberg. Hun var datter af en anden af de velhavende Sdr. Farup bønder, Jens Clausen. Jens Pedersen Bierum og Maren fik 2 børn:

1. Peder Jensen Bierum, født 4. august 1763. Død 13marts 1765, 1½ år gammel.
2. Barbara Jensdatter Bierum, født 10. august 1765. Hun døde 9. juni 1782, 17 år gammel.
Tuberkulosen krævede sine ofre og især i Bierumslægten. Jens Pedersen Bierum blev heller ikke gammel, han døde 11. februar 1766, kun 33 år gammel. På kirkegården i V. Vedsted findes også en stor gravsten lagt over ham og hans kone, men den er nu næsten ulæselig. I knap 4 år sad han som selvejerbonde på gården. Hans enke, Maren Jensdatter Clausen blev gift igen 22. oktober 1768 og nu med:

III-107

Jens Hansen Christiansen Bierum.

1768-1795

Endnu en Bierum blev ejer af gården. Han var i familie med Jens Pedersen Bierum, idet deres fædre var halvbrødre. Jens Hansen Bierum var født 2. april 1733 på gården Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde. Han var søn af Hans Christian Hansen Bierum og Anne Andersdatter Ibsen. Jens Hansen Bierum og Maren Jensdatter fik 2 børn:

1. Birthe Marie Jensdatter Bierum, født 30. oktober 1769. Hun blev som syttenårig gift 10. november 1786 med Hans Michael Villadsen, født 15. august 1748 på Havedgaard i Rejsby sogn. Han var søn af Willads Michelsen og Karen Nielsdatter Schack. Børn i dette ægteskab:
· Karen Bierrum, født 1.-2. august 1789. Gift 1809 med Andreas Petersen, Søndernæs. Herfra slægten Bjerrum i Brøns sogn.

· Bothelle Schackes, født 10. oktober 1790. Gift med Peder Jørgensen.

·  Karen Schackes, født 26. oktober 1791.

· Willads Michael Schack, født 11. november 1792. Han overtog fødegården.

· Jens Hansen Schack, født 12. oktober 1793. Død 3. december 1793.

· Augusta Maria Schackes, født 5. marts 1795.

· Jens Hansen Schack, født 20. februar 1796. Slægten Schack i Råhede.

· Barbara Schackes, født 19. marts 1797.

· Dødfødt søn, født 15. oktober 1798.

Den 22. oktober 1799 døde Birthe Marie, Hans Michaels kone, kun 30 år gammel. Hun havde i 11 år født 10 børn, hvoraf 7 var i live. Hans Michael Willadsen døde 27. maj 1821, 73 år gammel.

2. Jens Peter Bjerrum, født 9. marts 1772. Han overtog fødegården 1795.
I 1780 har Jørgen Pedersen Smed, Sdr. Kirkevej 3, brug for penge og låner 400 mark af Jens Hansen Christiansen Bierum. Jens Hansen Bierums kone, Maren Jensdatter Clausen, døde 14. november 1782, 50 år gammel. Han blev gift igen 1785 i Ballum kirke med Ester Marie Detlefsen, der var datter af Poul Henrick Detlefsen gårdmand i Ballum. Jens Hansen Bierum og Ester Marie fik 2 børn:

1. Maren Bierum, født 3. august 1786. Hun døde 5. april 1789, 2½ år gammel.
2. Augusta Marie Bierum, født 27. august 1787. Hun døde 9. august 1790, knap 3 år gammel.
Ved disse to pigebørns dåb samledes hele egnens storbønder på gården i Sdr. Farup. Jens Hansen Bierum drev nu gården her sammen med Bjerrum mark på dygtig vis til sin død 24. juli 1794. Han blev 61 år gammel. Hans enke, Esther Marie Detlefsen, døde 1. maj 1806, 60 år gammel. Ejendommen her skødede hun den 16. marts 1795 gården til sin stedsøn:

Jens Peter Bjerrum.

1795-1844

Han var født på gården 9. marts 1772 og blev gift 27. oktober 1797 i Brøns kirke med Anne Jesdatter Møller, der var født ca. 1780 som datter af mølleren i Brøns, Jes Lassen Møller, men hun er muligvis født i Ballum. Jens Peter Bierum og Anne Jesdatter fik 11 børn:

Familieefternavnet er i 1800 Bierum.

1. Jens Hansen Bjerrum, født 2. december 1799. Han studerede og var student fra Ribe. Han døde 16. november 1853, 54 år gammel.
2 Anne Sophie Bjerrum, født 18. november 1800. Hun blev gift 28. oktober 1837 med gårdbesidder Peter Hansen Petersen i Hjerpsted.
3 Maren Bjerrum, født 23. maj 1803. Død 14. marts 1807, 4 år gammel.
4. Jes Lassen Bjerrum, født 28. april 1805. Død 16. januar 1806, 38 uger gammel.
5. Jes Lassen Bjerrum, født 23. juni 1807. Han gik også den boglige vej og studerede. Jens Lassen Bjerrum var præst i Nr. Omme fra 1844-62. Han var født i Farup ved Ribe, søn af gårdejer Jens Peter Bjerrum. Han blev kandidat i 1833, Missionær i Egedesminde på Grønland fra 1835-43. På Grønland blev han gift med Christiane Ursin. Kom til Nr. Omme i 1844. Blev i 1862 forflyttet til Vandborg-Ferring ved Lemvig.
6. Maren Bjerrum, født 21. august 1809. Hun blev gift 26. oktober 1839 med gårdmand i Høgsbro, Hans Nielsen. De fik en søn:
· 1. Jens Peter Nielsen, født 9. maj 1845 i Høgsbro.

7 Povel Hendrich Bjerrum, født 5. februar 1812. Hvad der blev af ham, vides ikke, men han var i live og hjemme på gården i 1840.
8. Ester Marie Bjerrum, født 19. februar 1814. Hun døde ugift 3. januar 1856, 42 år gammel.
9. Marie Hedevig Bjerrum, født 19. maj 1816. Død 5. juni 1820, 4 år gammel.
10. Petrea Barbara Augusta Bjerrum, født 14. juni 1818. Hun blev gift 26. november 1836 med Anders Jessen Lindberg. Se Sdr. Farup Vej 36, Lindberg.
11. Jens Peter Andreas Bjerrum, født 16. februar 1822. Han døde af strubehoste 23. september 1828, 6 år gammel.
Den 1. maj 1806 døde Jens Peter Bjerrums stedmor, Esther Marie Detlefsen, 60 år gammel. I 1810 angav Jens Peter Bjerrum en indkomst på 125 rdl. Under stormfloden natten mellem den 3. – 4. februar 1825 led han meget stor skade på bygninger, og var den, som fik den største erstatning i V. Vedsted sogn. Jens Peter Bjerrum var kirkeværge ved V. Vedsted kirke i 1829. Se C. Andreasen, “Bidrag til Vester Vedsted Bys og Kirkes historie”. Den 12. marts 1838 døde hans kone, Anne Jesdatter Møller, 58 år gammel. 1. januar 1844 indrykkede Jens Peter Bjerrum følgende i Ribe Stifts- og Avertissementstidende:

Begge mine ejendomsgårde agter jeg at sælge under hånden. Den i Sdr. Farup af det forhen såkaldte Lindevitske gods er ½ gård, som står for gl. månedsskat 1 rdl. og 8 skilling courant, hvoraf alle skatterne med rigsbanksrente kan svares med 38 rdl. og 46 skilling årligt. Gården i Yder Bjerrum står for hartkorn 5 tdr. og 2 skp. 2 fjk. 2½ alb. efter ny matrikulering. På begge gårde kan årligt græsses og fodres mellem 50 og 60 stk. kreaturer og 30 til 40 får. Gårdene kan drives med 4 stærke heste, dog hvis opdræt af heste ønskes, kan flere indtil 10 á 12 holdes. Liebhavere vil snarest muligt henvende sig til: Jens Peter Bierum. Sdr. Farup 28. december 1843.

I 1844 solgte han så den gamle slægtsgård til brødrene, Christian og Hans Beck, medens han selv købte en gård i Tanderup, Nr. Farup sogn. Ingen af hans mange børn fik slægtsgården, men årsagen til salget kendes ikke. Jens Peter Bjerrum døde i Tanderup 12. maj 1852, 80 år gammel. Han blev begravet 21. maj 1852 i familiegravstedet på V. Vedsted kirkegård. I ca. et år ejedes gården nu af brødrene:

III-109

Kristian & Hans Beck.

1844-1846

Hans Beck blev i 1845 gift med Petrea Hansdatter Kloster og overtog hendes fødegård. Se gården, Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard. Han solgte så sin halvdel af gården her, men beholdt sin halvdel af gården i Yder Bjerrum, Altså Bjerrum Mark. Fra den 19. august 1846 var eneejer af gården her:

Kristian Beck.

1846-1884

Han var født 3. marts 1805 i Hjemsted, Skærbæk sogn. Han var søn af gårdmand Søren Nicolajsen Beck og Anne Hansen Nielsen. Han blev gift 26. juni 1846 med Ane Marie Nisdatter, der var født 1. marts 1822 i Lustrup som datter af gårdmand og værtshusholder i Ribe, Nis Jørgensen. Kristian Beck og Anna Marie Nisdatter fik 10 børn:

1. Mettea Kristiane Beck, født 23. juli 1847. Hun blev gift 25. oktober 1870 med Søren Jannicksen i Okholm. Mandøvej 31. Senere gift med Lorents Thomsen.
2. Anne Beck, født 24. december 1848. Hun blev gift med Niels Hansen Skrydstrup, lærer ved Sdr. Farup skole. Se der.
3. Maren Beck, født 8. oktober 1850. Hun blev gift først med Peder Andreas Borrig Lindbæk på Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24, i Sdr. Farup og anden gang med Jens Lassen Moltesen i Hviding. Maren Beck er omtalt i Hans Jørgen Hansen Okholms ”Træk af Tre Slægters Liv og mit Eget”.
4. Christiane Beck, født 27. maj 1852. Gift på Horsensegnen.
5. Søren Beck, født 7. maj 1854.
6. Nis Jørgensen Beck, født 2. september 1855. Han blev gift med Sophie Vindfeld fra Tanderupgaard. Han var senere kromand i Nordby. Se Jannik Lindbæks erindringer.
7 Anne Margrethe Beck, født 25. juli 1857. Død 13. februar 1858, ½ år gammel.
8. Ane Margrethe Beck, født 22. marts 1860. Hun blev gift 5. november 1884 i V. Vedsted kirke med gårdejer Peder Mikkelsen Hansen af Rindom, født i Vodder sogn 12. juni 1860.
9. Hans Beck, født 2. august 1862. Han var legekammerat og gik på latinskolen i Ribe sammen med Jannik Lindbæk. Se Jannik Lindbæks erindringer.
10. Niels Beck, født 2. oktober 1865.
Kristian Beck lejer i 1858 en hedeparcel ud til Henrik Daniel Tjørnelund, hvor Lillemosevej 9 opføres. Lejemålet gælder i 49 år. Kristian Beck var lille af vækst og kort og knap i sin udtryksmåde. Han blev lidt forfalden til spiritus og døde som en stakkel den 10. juli 1872, 67 år gammel. Han er omtalt i Hans Jørgen Hansen Okholms ”Træk af Tre Slægters Liv og mit Eget”. Hans enke, Anne Marie Nisdatter, drev gården videre, men solgte den i juli 1884 til:

Maren Beier Lassen.

1884-1889

Hun var født 24. december 1839 som datter af Anders Jessen Lindberg og Petrea Bjerrum. Gården kom nu tilbage i Bjerrumslægten, idet hun var en datterdatter af Jens Peter Bierum. Maren Beier Lassen var enke efter gårdmand Jens Lassen på gården Harreslund, Sdr. Farup Vej 42 i Sdr. Farup. Maren Beier Lassen havde solgt Harreslund til sønnen, Las Andersen Lassen, og købte nu gården her. I 1886 købte hun gården Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde. I 1889 blev hun gift med Laurids Pedersen Nissen på gården, Sdr. Farup Vej 28. Gården her blev da solgt til hendes søn:

Anders Jessen Lassen.

1889-1917

Han var født 2. september 1862 på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund, som søn af Jens Lassen og Maren Bejer Lindberg. Anders Jessen Lassen blev gift 23. februar 1893 i Nr. Farup kirke med Dorthea Brorsen, der var født 26. juli 1868 i Nr. Farup, datter af gårdmand Anders Kristian Brorsen og Kirsten Hansen. De fik ingen børn, men havde en plejedatter:

1. Marie Hansine Møller, født 29. august 1891 i Ribe, datter af ugifte Adeline Marie Møller af Ribe. Marie Hansine Møller blev gift med Jeppe Jensen Jepsen på gården, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund.

Illustreret Haandbog for det danske Landbrug. J. C. B la Cour: Danske Gaarde, II Samling, Dansk landøkonomisk Forlag, København, Hæfte 19, ca. 1912:

Nuværende Ejer: Anders Jessen Lassen, som købte Gaarden 1. Marts 1889, er født i Sønder Farup 2. Septbr. 1862 og gift med Dorthea Brorsen, født i Nørre Farup Sogn 26. Juli 1868. Matr.-Nr. 29a m. fl. af Sønder Farup. Hartkorn 10 Tdr. 6 Skpr. 2, Fdkr. 2½ Alb. Ejendomsskyld 43,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 5,000 Kr., for Avlsb. 8,500 Kr. Gaardens samlede Areal 168 Tdr. Ld., deraf Ager 45, Eng 80, Skov 7, Hede 35, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift uden Brak, med 1 Roeafgrøde og 3 Græsmarker. Jordens Bonitet er god Sandmuld paa fugtigt Sandunderlag. Besætningen bestaar af 2 Malkekøer foruden 22 Stkr. Fedekreaturer, Køer og Stude, 6 Heste, 6 Plage og Føl samt 6 Faar. Sidste Aar solgtes 12 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af Korthornsrace, vedligeholdes ved Indkøb. Foruden den anførte Besætning indkøbes hvert Foraar c. 90 Køer og Stude til Græsfedning.

Gaardens ældst kendte Ejer er Jens Hansen Bierum, hvis Enke, Ester Maria, f. Detlevsen, i 1795 skødede Gaarden til sin Stedsøn, Jens Peder Bierum, den nuværende Ejers Oldefader paa Spindesiden. J. P. Bierum solgte 1844 til Brødrene Christian og Hans Beck, senere overtog C. Beck den som Eneejer, og hans Enke, Ane Marie f. Nissen, solgte 1884 Ejendommen til Maren Bejer Lassen, f. Lindberg, Enke efter Jens Lassen; hun giftede sig anden Gang med Laust Peder Nissen, som 1889 skødede Gaarden til Jens Lassens Søn, den nuværende Ejer, der har købt 45 Tdr. Ld. til den oprindelige Gaard. Gaarden ligger, paa sin gamle Plads i Sønder Farup Bys v. Del; den ligger lavt i Terrænet, der over Markerne er meget jævnt. Hovedb. er opført c. 1846 i Grundmur med Rørtag og har en lav Frontespice til n. Facade. Avlsb. er opførte dels i Grundmur, dels i Stolper og Brædder og med Tage henholdsvis af Rør og Tagpap. Engen ligger i forskellige Fenner i Engdraget mellem Darum og Grænsen og er Marskeng af fortrinlig Beskaffenhed. Skoven ligger i to Dele c. ½ Km. Ø. for Gaarden og har Bestand af Gran og Fyr.

Anders Jessen Lassen var en dygtig landmand og havde her en meget stor gård med betydelige arealer på Bjerrum Mark. I 1902 ophæves lejemålet for arealet, Lillemosevej 9, og jorden sælges til Niels Christensen Madsen. I 1910 købte han matr. nr. 9, der var nedbrændt, og lod bygningerne nedrive og lagde jorden til gården her. I 1917 blev gården delvis udstykket og hovedparcellen med bygninger solgt. Andreas J. Lassen og hans kone flyttede til Ribe. Her døde Andreas J. Lassen 2. november 1931, 69 år gammel. Hans kone, Dorthea Lassen, født Brorsen, døde i Ribe 31. maj 1945, 76 år gammel. Ejendommen her havde han i 1917 solgt til:

Hans Bjerregaard Jensen.

1917-1944

Han fik skøde lyst 18. juli 1917 på gården med 52 tdr. land. Han var født 18. november 1874 på Sdr. Farup Mark, Tøndervej 47. Han var søn af Karl Marius Jensen og Ida Marie Dam. Hans Bjerregaard Jensen blev gift 20. november 1900 i St. Catarinæ kirke med Anne Kathrine Tilgaard, der var født 11. januar 1878 i Mølby, Spandet som datter af boelsmand Mads Peter Jensen Tilgaard og Marie Kristine Lausen i Mølby, Spandet sogn. De købte først en gård i Øster Vedsted, og der er børnene født undtagen den yngste, Rudolf. De fik 7 børn:

1. Ida Bjerregaard Jensen, født 3. november 1901. Hun blev gift med skræddermester i Rødding, Knud Pedersen.
2. Mads Peder Bjerregaard Jensen, født 26. april 1903. Han var en tid ejer af gården, Tørvevej 2 i Sdr. Farup.
3. Karl Marius Jensen, født 4. februar 1905. Han udvandrede til Canada.
4. August Bjerregaard Jensen, født 5. juni 1906. Han døde 3. december 1982, 76 år gammel.  døde August Bjerregaard Jensen 13. januar 1986.
5. Kristian Bjerregaard Jensen, født 15. december 1908. Han fik i 1944 gården efter faderen.
6. Aage Bjerregaard Jensen, født 5. maj 1915. Han var skrædder og bosat i Haderslev. Han blev gift 19. marts 1939 i Holsted Kirke med butiksbestyrerinde Nanna Elisabeth Pedersen, født 5. oktober 1917 datter af Claus Frederik Pedersen og hustru Anna Kathrine Petersen, Holsted. De fik et barn:
· 1. Anni Bjerregaard Jensen, født 6. januar 1940 i Egebæk.

7. Rudolf Bjerregaard Jensen, født 23. november 1921. Han udvandrede til Canada.
Hans Bjerregaards kone, Ane Kathrine, døde 11. marts 1933, 66 år gammel. Han døde hos sønnen, Mads Bjerregaard Jensen, i Lindknud den 31. december 1960, 86 år gammel. Den 6. december 1944 blev lyst skøde på gården til:

Kristian Johannes Bjerregaard Jensen.

1944-1973

Han var født 15. december1908 i Ø. Vedsted og blev gift 6. december1948 i V. Vedsted kirke med Ingeborg Refsgaard, der er født 1. december 1924 i Hvejsel som datter af Johannes Refsgaard og Marie Jensen. Ingeborg og Kristian Bjerregaard fik 6 børn:

1. Hans Jørgen Bjerregaard, født 7. marts 1949. Gift med Birgit.
2. Johannes Bjerregaard, født 26. maj 1950. KHan overtog fødegården 1973
3. Erik Bjerregaard, født 7. oktober 1952. Han var kommis i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.07.68 – 01.11.69.
4. Sonja Bjerregaard, født 22. februar 1954. Hun er gift med John Andersen.
5. Steen Bjerregaard, født 8. oktober 1960.
6. Inge Lene Bjerregaard, født 11. december 1968.

JydskeVestkysten 5. marts 2009. 60 år. Hans Jørgen Bjerregaard, Marskvej 4, Ø. Vedsted, fylder 60 år lørdag. Hans Jørgen Bjerregaard er opvokset i Sdr. Farup. Han arbejdede over 25 år hos KBK Beton. Men på grund af en ulykke i 1994, da han i sin betonbil blev ramt af et tog, da signalet svigtede, måtte han i 1999 opgive jobbet. Men Hans Jørgen har bevaret sit positive sind og får meget tid til at gå med at lave legehuse og fuglehuse, og han har et par timers arbejdede i børnehaven Ribo. Hans Jørgen Bjerregaard har i mange år arrangeret loppemarked og julebasar, som hvert år giver et pænt overskud til Øster Vedsted Forsamlingshus. Hans Jørgen er gift med Birgit, og de har fire børn. Senere er der kommet tre svigerbørn og to børnebørn til, og de nyder at komme hjem.

I 1967 købte Kristian Bjerregaard gården, Sdr. Farup Vej 54 og lagde jorden til sin egen gård, medens ejeren af Sdr. Farup Vej 54, Niels Madsen Christensen, blev boende i bygningerne. I 1963 blev familienavnet ændret fra Jensen til Bjerregaard. Kristian Bjerregaard lod i 1973 bygge et parcelhus på Sdr. Farup Vej 49. Her flyttede Ingeborg og Kristian ind i 1973. Her døde Kristian Johannes Bjerregaard den 3. december 1982, knap 74 år gammel. Ingeborg Bjerregaard døde 21. april 2004, 80 år gammel på Dagmargården. Hun blev begravet på V. Vedsted kirkegård 24. april 2004. Gården blev afhændet til sønnen:

Johannes Bjerregaard.

1973-1997

Han fik skøde tinglyst 5. juli 1973. Han blev gift 5. maj 1973 med Sonja Pedersen, der er født 17. januar 1952. De har følgende børn:

1. Annemarie Bjerregaard, født 11. september 1974.
2. Suzanne Bjerregaard, født 22. august 1976. Se Ribevej 14. Hun blev 21. maj 2005 viet i V. Vedsted Kirke med Kenny Sørensen.
3. Allan Johannes Bjerregaard, født 16. januar 1980.
4. Janni Kathrine Bjerregaard, født 5. maj 1989.
JydskeVestkysten 25. maj 2000. 50 ÅR. Johannes Bjerregaard, Toften 2, Øster Vedsted, fylder fredag 50 år. Johannes Bjerregaard drev en landbrugsejendom i Sønder Farup i 25 år. I dag arbejder han som vicevært. Sammen med hustruen Sonja Bjerregaard, har han skabt et godt og gæstfrit hjem. Ægtefællerne har fire børn – Annemarie, der studerer litteraturvidenskab i København, Suzanne, der er salgsassistent og bor i Hviding. Allan arbejder som landbrugsmedhjælper i Brørup, og Jannie, der går i 4. Klasse. Fødselsdagen fejres i Prag.

Johannes Bjerregaard byggede meget og købte et større areal ind til gården. Han købte i 1997 hus i Ø. Vedsted, Toften 2 og solgte gården her 1. oktober 1997 til:

Marc & Dorthe Nygaard de Baan.

1997-

Marc de Baan er født 3. november 1969 i Vlaardingen i Holland. Han er søn af Marcelis og Erica Paulina de Baan, Vlaardingen, Holland. Marc blev gift 20. februar 1999 med Dorthe Nygaard de Baan (f. Johnsen), født 4. januar 1970 som datter af Eigil Johnsen, Grindsted og Karen Nygaard Jensen, Vejrup. Marc og Dorthe har to børn:

1. Maria Nygaard de Baan, født 17. juli 1999 i Esbjerg.
2. Emil Nygaard de Baan, døbt 2005 i V. Vedsted kirke.

Til gården her hører der i dag 70 ha. jord og yderligere 25 ha. er forpagtet. Besætningen består af 70 køer og opdræt. I sognet bor yderligere 2 hollandske familier i sognet. Se Sdr. Farup Vej 50 og V. Vedsted Vej 91. Marc de Baan købte i 2008 nabohuset Sdr. Farup Vej 49 til brug som stuehus.

Orkanen 3. December 1999 trykkede sydgavlen i kostalden ind og mange eternittagplader blæste af.

Marc De Baan lod i 2001 opføre en ny kostald.

 

Sdr. Farup Vej 46. Faruplund

Denne gård dannede sammen med gården, Præstevej 4, en gårdenhed på 2 ottinger (ca. 76-80 tdr. land), som var fæste under godset, Lindeved siden 1616. Lindeveds hovedsæde lå sydvest for Flensborg i Store Vi sogn, og ejedes af slægten Rantzau. Gården blev allerede i 1600-tallet delt mellem to bønder, der hver havde 1 otting i fæste. De to bønder boede endnu helt op til 1700tallet i samme bygning. Først senere har hver bonde fået sin egen fritliggende bygning. Faruplund udgør den østligste del af denne gård. Her boede i 1626 fæstebonden:

Peter Marquarsen.

1626-ca. 1630

Han var bonde her indtil ca. 1630, da han efterfulgtes af:

Christen Hansen.

ca. 1630-1660

Om denne mand vides ikke meget, han sad på gården fra ca. 1630 til 1660. De to følgende personer var muligvis hans sønner, men det kan ikke bevises. Peder Christensen Borre, født 1628. Han overtog senere fæstet af gården. Niels Christensen Borre, født ca. 1630. Han fæstede gården, matr. nr. 5 i Sdr. Farup. Efter Christen Hansen fulgte som fæstebonde:

Peder Christensen Borre.

1660-ca. 1696

Han var som nævnt muligvis søn af den forrige bonde og født 1628. Han blev gift ca. 1658 med Karen, og de fik med sikkerhed 2 børn:

1. Anne Pedersdatter Borre. Hun levede endnu i 1697.
2. Christen Pedersen Borre, født 1660. Han blev den næste bonde på gården.
Christen Pedersen Borre.

ca. 1696-1727

Han blev gift 1. november 1696 med Kiesten Nisdatter, der var født 1662. De fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Karen Christensdatter, født 14. august 1697. Hun døde ugift den 9. juli 1732, 35 år gammel.
2. Kirsten Christensdatter, født 20. august 1699. Hun døde 27. maj 1705, 6 år gammel.
3. Peder Christensen Borre, født 5. februar 1702. Han døde af børnekopper den 17. april 1705, 3 år gammel.
4. Nis Christensen Borre, født 19. april 1704. Han blev den næste fæster af gården.
5. Kirsten Christensdatter, født 10. august 1706. Hun var i live endnu i 1735 og var ugift.
Christen Pedersen Borre døde 26. april 1727, 67 år gammel. Hans kone, Kiesten, døde 22. juni 1737, 75 år gammel. Efter Christen P. Borres død i 1727 blev gården fæstet af sønnen:

Nis Christensen Borre.

1727-1740´erne

Han var født på gården 19. april 1704 og blev gift 1729 i Hviding kirke med Leene Bendixdatter, der var født 1698 i Høgsbro som datter af storbonden, Bendix Andersen. Hun havde en søster, Karen Bendixdatter, der blev gift med Jef Jefsen, Sdr. Farup Vej 28. Nis Christensen Borre og Leene Bendixdatter fik 2 børn:

1. Christen Nissen, født 25. maj 1730. Han overtog senere ejendommen, matr. nr. 41 i Sdr. Farup. Denne ejendom lå lige sydøst for gården her. Den er nu borte.
2. Bendix Nissen, født 2. maj 1733.

Nis Christensen Borre afstod i 1740-erne gården til Jesper Lauridsen og fæstede den lille ejendom matr. nr. 41, som lå nabo til gården. Gården kom nu ind i en anden slægt, og den nye bonde på gården var:

Jesper Lauritzen.

1740´erne-ca. 1753

Han var født 1692 i Enderup, Hviding sogn, og søn af skrædder Laurids Michelsen. Jesper Lauridsen blev gift ca. 1718 med Maren Sørensdatter og de fik 2 sønner, der begge blev født i Enderup:

1. Lauritz Jespersen, født 1720. Han blev gårdmand her på Faruplund.
2. Søren Jespersen, født 1722. Da han er den eneste Søren Jespersen i Sdr. Farup, må det være ham, der blev gift med Maren Nielsdatter, Sprækvej 3. Han var senere indsidder i Sdr. Farup. Søren Jespersen døde 23. februar 1765, 43 år gammel.
III-95

Om denne slægt har Sven Tygesen forfattet “Bønder i Marsken”. Se der. Om ovennævnte Jesper Lauritzen var fæster af gården her, inden sønnen overtog den, er ikke sikkert, men han døde i hvert fald i Sdr. Farup 11. juni 1779, 88 år gammel. På dette tidspunkt var gården forlængst overtaget af sønnen:

Lauritz Jespersen.

ca. 1753-1766

Han var født i Enderup 30. marts 1720 og blev gift 9. november 1753 med Bodel Jensdatter, der var født 3. februar 1717 på Mandø. Se “Bønder i Marsken”. De fik 4 børn:

1. Maren Lauritzdatter, født 16. juli 1754. Hun blev gift 1779 med Jørgen Hansen Bruun fra gården, V. Vedsted Vej 113. De kom til at bo i ejendommen matr. nr. 40 i Sdr. Farup. Se der ifølge skitsen fra 1840.
2. Kiesten Lauritzdatter, født 31. december 1755. Hun blev gift 30. november 1776 med Peder Nielsen Vandborg på gården, Præstevej 18, i Sdr. Farup.
3. Jesper Lauritzen, født 3. januar 1758. Han overtog fødegården 1781.
4. Thomas Lauritzen, født 16. marts 1761. Han døde 1. september 1783, 22 år gammel.

Lauritz Jespersen døde 18. maj 1765, 45 år gammel. Hans enke, Bodel Jensdatter, blev gift igen med:

Tyge Michelsen.

1766-1781

Han var født i Raahede 1730 og hans bryllup med Bodel Jensdatter fandt sted 11. oktober 1766. De fik ingen børn i deres ægteskab, og i 1781 blev de aftægtsfolk på gården. Se “Bønder i Marsken”. Her døde Bodel 24. juli 1796, 79 år gammel og Tyge Michelsen døde 14. november 1804, 74 år gammel. Gården blev den 2. januar 1781 skødet til hendes søn af første ægteskab:

Jesper Lauritzen*)

1781-1826

Han var født på gården 3. januar 1758 og blev gift 4. november 1785 med Bodel Clausdatter, der var født 28. oktober 1765 på gården, matr. nr. 6 i Sdr. Farup. Hun var datter af Claus Thøstesen og Ellen Pedersdatter, som var gårdfolk på matr. nr. 6, som nu er borte. Denne gård lå tidligere nordøst for Højtoftegaard. Se skitsen. Se også “Bønder i Marsken”. Jesper Lauritzen og Bodel Clausdatter fik følgende børn:

*) I kirkebogen for 1800 er efternavnet Lauestsen.

1. Bodel Margrethe Jespersdatter, født 3. november 1786. Hun døde 25. maj 1823, 36 år gammel.
2. Ellen Jespersdatter, født 27. marts 1788. Hun blev gift 25. juli 1807 med bonden på nabogården, Præstevej 4, Simon Pedersen.
3. Thyge Jespersen, født 6. december 1789. Han fik fødegården.
4. Karen Jespersdatter, født 6. december 1789. Hun var tvilling til Thyge.
5. Claus Jespersen, født 20. februar 1792. Han blev gift 5. juni 1824 med Ellen Marie Thøstesdatter, Sdr. Farup, matr. nr. 6.
6. Kiesten Jespersdatter, født 26. juli 1793.
7. Et barn (navn ulæseligt), født 30. juli 1795.
8. Maren Jespersdatter, født 28. april 1797. Hun blev gift med Hans Bertelsen Jørgensen Bruun. Se matr. nr. 40 i Sdr. Farup.
9. Barbra Jespersdatter, født 28. april 1797. (Maren Jespersdatter er ikke nævnt i kirkebogen under denne dato).
10. Anna Jespersdatter, født 8. marts 1799. Hun døde 4. november 1800, 1 år og 8 måneder gammel.
11. Lauritz Jespersen, født 13. november 1801. Han giftede sig til Krogaarden, Sdr. Farup Vej 38.
12. Peder Jespersen, født 29. november 1803. Han blev husmand i Sdr. Farup. Se under matr. nr. 15 i Sdr. Farup.
13. Barbra Jespersdatter, født 8. november 1805. Hun blev gift 9. november 1833 med sin fætter, Ove Thøstesen. Se matr. nr. 6.
Jesper Lauritzen døde 2. april 1829, 71 år gammel. Han var da aftægtsmand. Hans kone, Bodel Clausdatter, døde 14. marts 1820, 54 år gammel. Den næste bonde på gården var sønnen:

Thyge Jespersen.

1826-1856

Han fik skøde på gården 12. oktober 1826 og var født på denne den 6. december 1789. Han blev gift 30. oktober 1819 med Kirsten Frandsdatter, der var født 1789 i Tjæreborg. Se “Bønder i Marsken”. Thyge Jespersen og Kirsten Frandsdatter fik følgende børn:

1. Jesper Thygesen, født 27. august 1820.
2. Frands Hansen Thygesen, født 11. august 182. Han overtog fødegården 1856.
3. Bodil Margrethe Thygesdatter eller Thygesen, født 26. oktober 1824. Hun blev gift 1852 med Hans Andersen Lindberg. De boede i Præstevej 10. Se der.
4. Thomas Peter Thygesen, født 10. oktober 1826. Han blev gift 29. oktober 1859 med Ane Kirstine Clausen, født 28. juni 1829 i Tjæreborg.
5. Christen Lauritzen Thygesen, født 3. april 1829. Han blev gift 23. april 1868 med Anne Sophie Lindberg fra gården Lindberg, Sdr. Farup Vej 36. Han købte i 1868 gården, Yder Bjerrumvej 6, med en lille smule jord. Se også ”Bønder i Marsken”.
6. Anne Marie Thygesen, født 23. december 1831. Død 27. december 1831, 4 dage gammel.
Thyge Jespersen bortforpagtede i 1853 jorden, hvor senere Tørvevej 20 opføres, til Mikkel Poulsen. Thyge Jespersen døde 11. februar 1868, 78 år gammel, da han for vild i tågen sammen med naboen Peder Pedersen, matr. nr. 41, undervejs til Yder Bjerrum. Se ”Bønder i Marsken”. Hans kone, Kirsten Frandsdatter, døde 27. marts 1864, 74 år gammel. De var da aftægtsfolk på gården. Gården var den 25. januar 1856 skødet til sønnen:

Frands Hansen Thygesen.

1856-1890

Han var født på gården 11. august 1822 og blev gift 3. december 1859 med Dorthea Bjerrum, det var født 26. januar 1837 i Raahede. Hun var datter af Søren Bendixen Møller Bjerrum, deri 1839 købte gården, Præstevej 4. Dorthea Bjerrum var altså nabodatter til Frands Hansen Thygesen. Se “Bønder i Marsken”. Frands Thygesen og Dorthea fik 9 børn:

 

1. Thyge Jespersen Thygesen, født 24. januar 1861. Død 6. december 1864, 3 år gammel.
2. Kirstine Thygesen, født 15. november 1862. Gift 22. oktober 1886 i V. Vedsted kirke med møllersvend Hans Andersen fra Bække. Han var født 1. september 1863 i Næsbyhoved Broby på Fyn. Han var svend på møllen i Sdr. Farup. Se Sdr. Farup Vej 27. Kirstine Thygesen døde 16. januar 1897, 34 år gammel. Se link nedenfor.
3. Gunder Dorthea Thygesen, født 26. november 1864.
4. Thyge Jespersen Thygesen, født 28. december 1866.
5. Søren Lauridsen Thygesen, født 19. marts 1869.  Han overtog fødegården i 1890.
6. Ane Kirstine Thygesen, født 24. juni 1871. Hun blev gift med Jens Peder Skouboe, født i Tjæreborg 16. august 1867. Han var Dannebrogsmand. Ane Kirstine Skouboe, født Thygesen, døde i Sneum 21. februar 1966, 94 år gammel. Hendes mand, Jens Peder Skouboe, døde i Sneum 5. december 1939, 72 år gammel. Begge er begravet på Sneum kirkegård.
7. Ane Marie Thygesen, født 18. juni 1873. Hun blev gift med Anders Jessen Lindberg, Præstevej 10.
8. Marie Kathrine Thygesen, født 13. september 1875. Død 29. oktober 1875, 7 uger gammel.
9. Laust Jesper Thygesen, født 14. juni 1877 i Sdr. Farup. Han blev gift 25. november 1904 i Hviding kirke med Karen Nielsen, født 3. september 1877 i Høgsbro, datter af gårdmand Hans Nielsen og Jensine Møller fra Høgsbro.
10. Marie Katrine Thygesen, født 31. december 1878. Hun døde 15. august 1880, knap 2 år gammel.

Frands Hansen Thygesen døde 7. juli 1890, 67 år gammel. Hans kone, Dorthea Bjerrum, var død 12. maj 1885, 48 år gammel. Frands Hansen Thygesen havde 3 dage før sin død skødet gården til sin søn:

Søren Lauridsen Thygesen.

1890-1898

Han var født på gården 19. marts 1869 og fik skøde på gården 4. juli 1890. Gården var da på 72 tdr. land. Søren Lauridsen Thygesen blev gift 15. november 1895 i V. Vedsted kirke med Marie Kirstine Hansen, født i Vong 7. september 1876 datter af gårdejer Jes Hansen og Ane Kirstine Riis fra Vong. Søren Lauridsen Thygesen mageskiftede i 1898 gården med:

Niels Jepsen Madsen.

1898-1901

Han var født i Sig ved Varde 16. oktober 1866 og gift ca. 1892 med Dorthea Jensen Kallesen, der var født 31. december 1869 i Ellum. De boede først i Ellum og senere i Bramming. De kom i 1898 til Sdr. Farup. Fra deres ægteskab kendes 4 børn:

1. Mette Marie Madsen, født 22. januar 1894 i Ellum.
2. Margrethe Madsen, født 15. september 1897 i Bramming.
3. Jenny Jørgine Madsen, født 13. november 1898 i Sdr. Farup.
4. Karen Jacobine Madsen, født 3. januar 1901.
Niels Jepsen Madsen solgte i 1898 den jord, hvor Tørvevej 20 var opført til Ewald Hansen Feddersen. Jorden havde siden 1853 været bortforpagtet. Niels Jepsen Madsen ejede kun gården i ca. 3 år og flyttede da fra sognet. Han solgte gården til:

Knud Jepsen.

1901-1915

Han var født 26. august 1848 i Jedsted, Vilslev sogn. Han blev gift 10. juni 1879 i Rejsby kirke med Karen Schack Brandrup, der var født 6. juli 1853 på ejendommen, R.1 i Rejsby som datter af Jeppe Brandrup. Hun havde en søster, Olivia Marie Kathrine Brandrup, der var gift på nabogården Sdr. Farup Vej 42. Knud Jepsen købte i 1883 en mindre ejendom i Rejsby, men denne solgte han bygningerne fra og overtog en større ejendom. Han blev udvist af tyskerne omkring år 1900, thi da var Rejsby under tysk herredømme. Han solgte da gården i Rejsby til udstykning, og ifølge skøde af 28. maj 1901 købte han gården her i Sdr. Farup. I 1907 købte Knud Jepsen huset matr. nr. 41 og lod det nedrive. Det lå i det sydøstlige hjørne af den nuværende have. Knud Jepsen og Karen Schack Brandrup fik to børn:

1. Marie Cathrine Jepsen, født 7. marts 1880 i Rejsby.
2. Jeppe Jensen Jepsen, født 26. juni 1886 i Rejsby. Han fik gården her efter faderen.
I 1915 solgte Knud Jepsen gården til sønnen Jeppe Jensen Jepsen og han og kone, Karen Schack, kom på aftægt. Her døde hun 9. november 1923 og han døde nogle år efter.

Jeppe Jensen Jepsen.

1915-1936

Han fik skøde lyst 8. december 1915 og blev gift 19. april 1916 i V. Vedsted kirke med Marie Hansine Møller, Sdr. Farup Vej 45. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Knud Schack Jepsen, født 8. oktober 1917.
2. Karen Schack Jepsen, født 3. oktober 1920.
I 1936 solgte Jeppe Jensen Jepsen gården og flyttede til Vamdrup med familien. Gården blev solgt til:

Arne Truelsen.

1936-1942

Han var født 1906 og søn af Truels Truelsen. Se Sdr. Farup Vej 42, Harreslund. Han byttede i 1942 gård med faderen og drog ind på sin fædrende gård, medens faderen fik gården her.

Truels Andersen Truelsen.

1942-1959

Han overtog gården her i 1942. Den 29. maj 1946 døde hans kone, Augusta Cathrine Henningsen. Hun blev 62 år gammel. Truels Truelsen døde 29. juni 1959, 76 år gammel. Arvingerne solgte samme år gården til:

Knud Skov Petersen.

1959-1960

Han havde ikke gården ret længe, thi han solgte 18. maj 1960 gården til:

III-99

Ellen Margrethe Wolden Ræthinge.

1960-1987

Hun var født 4. juli 1900 i Vamdrup som datter af Camilla og Emil Wolden. Hun blev gift 8. september 1923 i Dybbøl kirke med Poul Ræthinge, der er født 23. juli 1894 som søn af Inger og Peter Sørensen, St. Heddinge. Ellen Wolden Ræthinge var toldforvalter og gårdejer. Poul Ræthinge var kriminalassistent. Familien boede først på Gråsten slot og her er deres 3 børn født:

1. Lis Wolden Ræthinge, født 3. januar 1924. Gift 6. august 1946 med George Vivien Wise. De boede i Virginia i U.S.A.
2. Torben Wolden Ræthinge, født 3. april 1925. Han var direktør og boede i København. Torben Wolden Ræthinge døde 28. december 2000, 75 år gammel. Begravet 5. januar 2001 på V. Vedsted kirkegård.
JydskeVestkysten 4. januar 2001. DØDSFALD. Fhv. direktør og konsul Torben Wolden-Ræthinge, København, er død, 75 år. Han begraves i dag fra Vester Vedsted Kirke ved Ribe. Torben Wolden-Ræthinge var født i Gråsten og var meget aktiv under krigen. Han deltog således i jernbanesabotage syd for grænsen og tyskerne havde dømt ham til hængning den 4. maj 1945. Efter befrielsen forløb hans karriere inden for skibsfarten. Han gjorde tjeneste flere steder i udlandet, inden han i 1967 blev direktør for Dampskibsselskabet 1866 og Bornholmstrafikken. Senere blev han formand for DSB´s rederifunktion.

3. Anne Wolden Ræthinge, født 11. juli 1929. Hun blev den næste ejer af Faruplund.
Familien boede efter Gråsten i Rinkenæs, siden Sønderborg. Poul Ræthinge, døde 19. januar 1976 i Ribe og Ellen Margrethe Wolden Ræthinge døde 24. juli 1986 i Ribe. Begge ligger begravet på V. Vedsted kirkegård.

Vestkysten 21. januar 1976. DØDSFALD. Pens. Kriminalassistent Poul Wolden Ræthinge, Sdr. Farup, er død, 80 år gammel. Poul Wolden Ræthinge var i mange år politimand i Gråsten, hvor han blev pensioneret i 1965. Han var en både dygtig og grundig politimand. Da han blev pensioneret, flyttede han sammen med hustruen til Ribe, hvor fru Wolden Ræthinge på det tidspunkt var toldforvalter. For ngle år siden købte de ejendommen ”Faruplund” i Sdr. Farup, hvor begge nåd deres otium. Han var levende interesseret i, hvad der rørte sig i tiden, og tog gerne en debat om problemerne. Foruden sin hustru efterlader han sig datteren Anna Wolden Ræthinge, der er jounalist på ”Politiken”, datteren Lis, der er gift i Amerika, og sønnen Torben, der er direktør i 66-selskabet, der sejler mellem København og Bornholm.

Anne Wolden Ræthinge.

1987-1994

Hun overtog gården fra dødsboet efter moderen den 1. august 1987. Anne Wolden Ræthinge, Virum. Hun er journalist først på ”Dagens Nyheder” siden ”Politiken” gennem 40 år og kendes under pseudonymet ”Ninka”. Hun har en søn:

1. Adam Wolden Ræthinge, født 10. juli 1967. Han er manuskriptforfatter og filminstruktør.
Faruplund blev fredet i 1991. Anne Wolden Ræthinge solgte Faruplund 1. august 1994 til:

Hans Krab Koed & Klavs Asbjørn Hansen.

1994-2007

Hans Krab Koed er født 22. juli 1950 på Mosevraagaard i Mosevraa ved Almind som søn af gårdejer Jens Koed, Mosevraa og Gerda Dagmar Frydendall Krab, Højvang i Lilballe ved Bramdrupdam. Klaus Asbjørn Hansen er født 29. juli 1958 i Bagdad i Irak som søn af civiløkonom Vagn Asbjørn Hansen, Glostrup og bogholder Bente Rasmussen, Sofiendal i Horslunde på Lolland. Faruplund nedbrændte 25. juli 1997 ved et lynnedslag og blev derefter genopført efter lange tvister med forsikringsselskabet KaB. Genopførelsen tog 14 måneder fra august 1998 til oktober 1999, således den i dag fremstår i sin gamle skikkelse og indretning. I genopførelsesperioden boede Hans Krab Koed og Klavs Asbjørn Hansen til leje på Yder Bjerrumvej 6.

Øjenvidneskildring om branden på Faruplund af Peter Neidhardt, Sdr. Farup Vej 41.

Sidst på dagen den 25. juli 1997 kom der et kraftigt tordenvejr, og vi stod ude i vores bryggers, da der kom et meget kraftigt brag. Ud af en stikkontakt kom der en stor gnist og vi var klar over at lynet var slået ned ganske tæt ved. Jeg gik rundt i huset for at se om der var sket noget, og gik så ovenpå for at slå relæet til igen. Da opdagede jeg at det røg på Faruplund. Jeg sagde til Birthe at der var brand på Faruplund og løb ud af døren. Regnen silede ned, og jeg kunne se en person komme løbende ovre fra Johannes Bjerregaards gård. Det viste sig at være Hans, og det forundrede mig noget da vi troede at både Hans og Klavs var i Japan (det viste sig de var kommet hjem samme dag). Få minutter senere kom Birthe, og medens Hans og jeg fik afmonteret en PC, som var meget vigtig for Hans, fik Birthe og Klavs slæbt en dragkiste ud i haven. På det tidspunkt stod gården i lys lue, og det var helt umuligt at få reddet andre sager ud. En del af beboerne fra Sdr. Farup var kommet til stede. Efter hvad der for vores vedkommende syntes som en evighed ankom brandvæsenet, og der gik noget tid før slanger var rigget til, idet nærmeste vandudtag var på maskinstationen. Ilden havde fat i stråtaget og i løbet af få minutter skred taget ned i haven og medens regnen stadig silede ned, stod vi (Hans, Klavs, Birthe og Peter) der i shorts og t-shirts og så hele gården brænde ned. Alt hvad der blev reddet var en dragkiste – en mindre rygsæk samt en PC.

Ugeavisen 12. december 2000. FARUPLUND REJSTE SIG. Som en anden Fugl Phønix lettede Faruplund sig af gløder og aske og fremstår i dag smukkere end nogen sinde. Af John Garp. SDR. FARUP – For Hans Krab Koed og Klavs Asbjørn Hansen blev den 25. juli 1997 en dag de aldrig glemmer. Den dag mistede de alt, da lynet slog ned i Faruplund. Branden udviklede sig med en eksplosiv kraft, som overraskede både Ribe Brandvæsen og Politiet. Det tog kun 15 minutter, så var hus og indbo gået op i røg. Mens brandslukningen stod på slog lynet ned flere gange i området. Sågar i et træ lige ved siden af Faruplund. Her måtte to politifolk springe for livet. Kastet til jorden. Hans husker tydeligt, at han og Klavs netop var kommet hjem fra Japan. På trods af jetlag, havde de valgt at lave røde bøffer i stedet for at sove. Pludselig blev de kastet til jorden, da det kraftige lyn ramte huset. – Der var mange tanker, som gik gennem hovederne på os. Vi var utrolig glade for, at så mange naboer dukkede op for at hjælpe, men også at min mor og far ikke var i huset. De var her for at passe det, mens vi var i Japan, fortæller Hans Krab Koed. Fra 1200-tallet. I dag, 3½ år efter, er trængslerne ikke glemt, men både Hans og Klavs har forsøgt at lægge oplevelserne med besværlige forsikringsselskaber og til tider irriterende begrænsninger på grund af fredningsbestemmelser bag sig. Det dengang næsten færdigrenoverede hus fremstår i dag smukkere end nogensinde, selvom nogen måske vil anfægte, at et nyt hus aldrig kan blive som et gammelt hus fra 1852. Det årstal stod nemlig over hoveddøren. – Arkæologerne fandt under udgravningen af brandtomten vidnesbyrd på, at der har været et hus her fra 1700-tallet. Huset er siden blevet bygget om i 1800-tallet. Neden under 1700-tals huset fandt man yderligere beviser på, at der også har været bebyggelse fra 1200-tallet, siger Hans Krab Koed. Dyr genopbygning. Det nye hus er blevet bygget med en af vor tids dygtigste arkitekter, når det drejer sig om gamle huse, Steffen Søndergaard. – Det nye hus er blevet holdt i 1800-tallets stil, hvilket betyder, at den gamle rumopdeling, æstetisk og uden alt for megen pynt, er kommet tilbage. Klinkerne i stuerne er blevet bevaret, selv om det var meget svært at finde frem til de gamle klinker, og så var det dyrt. – I alt har det kostet 5 millioner kroner af genopføre Faruplund. Vi har været heldige at kunne købe eller arve møbler, som passer ind i huset, men alle vores personlige ejendele. De kan aldrig erstattes, siger Hans Krab Koed.

Britt Steffensen Nielsen & Paul Thulstrup Nielsen .

2007-

 

Sdr. Farup Vej 49

29. april 1999, 19:08:42

Et parcelhus opført 1973 af gårdejeren på gården, Sdr. Farup Vej 45:

Kristian Johannes Bjerregaard Jensen.

1973-1998

Han var født 15. december1908 og blev gift 6. december 1948 med Ingeborg Refsgaard, der er født 1. december 1924 i Hvejsel som datter af Johannes Refsgaard og Marie Jensen. Deres familieforhold er beskrevet under Sdr. Farup Vej 45. Kristian Johannes Bjerregaard døde den 3. december 1982, knap 74 år gammel. Hans enke, Ingeborg, solgte huset 1. april 1998 til:

Anette Marie Christensen & Roelof Harmen Klijnstra.

1998-2008

Anette Marie Christensen er født 12. oktober 1972 i Sønderborg som datter af Eline Johanne Johanssen og Herluf Christensen, begge født i Sølvsted. Hun blev gift 2. september 2000 med Roelof Harmen Klijnstra, der er født 21. maj 1972 i Sneek, Holland som søn af Bartha De Jong, Lemmer og Douwe Klijnstra, Marknesse i Holland. Roelof og Anette Maries børn:

1. Louise Klijnstra, født 7. august 1997 i Tønder.
2. Laura Klijnstra, født 31. august 1999 i Tønder.

Marc de Baan.

2008-

Familien de Baan købte huset her som stuehus til nabogården, Sdr. Farup Vej 45 hvor deres familieforhold er beskrevet.

Sdr. Farup Vej 50. Højtoftegaard

 

På reformationstiden lå der her vestlig i Sdr. Farup en gård på 2 ottinger (76-80 tdr. land). Den ejedes på det tidspunkt af domkapitlet i Ribe. I 1673 blev en del af domkapitlets gårde udlagt til ryttergods blandt andre også gården her. Fæsterens afgifter gik til underholdning af et rytterkompagni. Allerede i 1670-erne var gården her delt i 2 gårde med hver sin bonde. Gården bliver her beskrevet som matr.nr. 7, medens den anden gård fik matr. nr. 6. Hver af gårdene var da kun på 1 otting. Disse to gårde blev den 9. marts 1722 solgt på auktion over ryttergodset til Nicolaj Clausen, amtsforvalter over Løgumkloster. Han købte senere gården Lustrupholm ved Ribe, og fæsterne kaldes herefter tjenere under Lustrupholm. Gårdene blev frikøbt til selveje omkring 1800. Vi skal nu her beskæftige os med Højtoftegaard, matr.nr. 7. Den første fæstebonde på denne gård var:

Jens Jensen.

1667-efter 1667

Han var født ca. 1610. Hans kones navn kendes ikke, men han havde formodentlig en søn, hvis navn var Thyge Jensen. Han fik gården omkring 1667. Faderen, Jens Jensen, blev begravet 29. november 1685.

Tyge Jensen.

efter 1667-1691

Han var født ca. 1643 og måske søn af forrige bonde. Han blev gift 17. februar 1667 i V. Vedsted kirke med Karen Thomasdatter, hvis fødselsår og herkomst ikke kendes. De fik i deres ægteskab en datter:

1. Maren Thygesdatter, født 14. juli 1672. Hun blev gift 1692 med Claus Jensen fra Øster Vedsted. De overtog senere gården, Sdr. Farup Vej 36, Lindberg.
Tyge Jensens kone, Karen, må være død ca. 1679. Ej indført i kirkebogen. Tyge Jensen giftede sig anden gang 2. januar 1680 og nu med Ingeborre Nielsdatter, der var født 1645. De fik 5 børn:

1. Karen Thygesdatter, døbt 10. oktober 1680. Begravet 31. oktober 1680.
2. Niels Thygesen, døbt 23. oktober 1681. Han blev gift 1721 med enken, Maren Nielsdatter, og han fik derved i fæste, gården Sdr. Kirkevej 17, Skovmark.
3. Karen Thygesdatter, døbt 19. oktober 1684. Hun blev gift 1721 med Hans Jepsen Borre, og de fik hendes fødegård.
4. Birreth Thygesdatter, døbt 1. maj 1687.
5. Jens Thygesen, født 23. juli 1690. Død 8. december 1690.
Tyge Jensen døde 2. juni 1691, 47 år gammel. Hans enke, Ingeborre, blev gift igen og nu med:

Christen Nielsen Borre.

1691-1721

Han var født 1663 i Sdr. Farup på gården, matr. nr. 5. Nu borte. Se skitsen. Han var søn af Niels Christensen og Ingeborre. Christen Nielsen Borre og Ingeborre fik ingen børn. Hun døde 30. marts 1714 og han døde 4. juni 1743 som aftægtsmand på gården, 52 år gammel. Den næste bonde på gården var:

Hans Jepsen Borre.

1721-måske 1747

Han var født 1. november 1690 på gården matr. nr. 5 som søn af Jep Mortensen og Maren Nielsdatter. Jep Mortensen var født på Høgsbrogaard og Maren Nielsdatter var søster til den tidligere bonde på gården, Christen Nielsen Borre. Gården forblev i slægten. Hans Jepsen Borre blev gift 9. november 1721 med Karen Thygesdatter, der var født på gården her 19. oktober 1684. Hans Jepsen og Karen Thygesdatter fik kun et barn:

1. Christen Hansen, født 17. februar 1723. Han var arving til fødegården.
Hans Jepsen Borre døde 4. juni 1743, 52 år gammel. Karen Thygesdatter, hans kone, døde 28. april 1754. I 1747 blev gården fæstet af sønnen:

Christen Hansen.

måske 1747-måske 1780

Han var født på gården 1723 og blev gift 17. november 1747 med Ester Sørensdatter, der var født 1727 i Øster Vedsted. De fik i deres ægteskab 7 børn:

1. Karen Christensdatter, født 3. marts 1749. Gift 10. november 1770 med Peder Nielsen, Sdr. Farup Vej 12.
2. Hans Christensen, født 2. september 1751. Han døde 18. april 1782, ugift, 30 år gammel.
3. Mette Marie Christensdatter, født 11. august 1753. Død 4. november 1778, ugift, 25 år gammel.
4. Søren Christensen, født 27. marts 1755. Død 15. marts 1756, 1 år gammel.
5. Cathrine Christensdatter, født 29. januar 1757. Hun blev gift 1780 med Anders Jensen og de overtog gården her.
6. Ingeborg Christensdatter, født 6. november 1759.
7. Søren Christensen, født 11. november 1761.
Christen Hansen døde 13. januar 1776, knap 53 år gammel. Hans kone, Ester Sørensdatter, døde 8. april 1790, 63 år gammel. Da var gården forlængst overtaget af svigersønnen:

III-117

Anders Jensen.

måske 1780-1817

Han var født 1742 i Drengsted, Døstrup sogn som søn af Jens Andersen i Overby. Han blev gift 14. januar 1780 i V. Vedsted kirke med Cathrine Christensdatter, der var født på gården her i 1757. De fik i ægteskabet følgende 7 børn:

1. Bodel Marie Andersdatter, født 18. september 1781. Hun døde 5. august 1797, knap 18 år gammel.
2. Christen Hansen Andersen, født 24. april 1784. Død 25. september 1791, 7 år gammel.
3. Jens Peder Andersen, født 6. marts 1789. Han fik senere skøde på fødegården.
4. Ester Marie Andersdatter, født 30. januar 1791.
5. Mette Marie Andersdatter, født 18. april 1793.
6. Christen Hansen Andersen, født 28. januar 1795.
7. Kjesten Magrethe Andersdatter, født 14. juni 1797.
Det var Anders Jensen, der havde gården, da udskiftningen fandt sted, og han fik til gården ca. 30 ha. Han købte også gården til selveje i 1790-erne. I 1817 skødede han gården til sønnen:

Jens Peder Andersen.

1817-1853

Han var født på gården 6. marts 1789. Han blev gift 25. oktober 1817 med Johanne Marie Pedersdatter, der var født 17. oktober 1791 på gården, Præstevej 18, som datter af Peder Nielsen Vandborg og Kiesten Lauridsdatter. Jens Peder Andersen havde begge forældrene på aftægt og her døde moderen, Cathrine Christensdatter, 25. februar 1819, 63½ år gammel og faderen, Anders Jensen døde 18. januar 1825, 83 år gammel. Jens Peder Andersen og Johanne Marie fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Bodil Marie Jensdatter, født 3. januar 1818. Hun blev gift med gårdmand Jens Brodersen fra Hillerup. De kom på deres gamle dage på aftægt i Sdr. Farup. Bodil Marie Brodersen, født Andersen døde i Sdr. Farup 10. juli 1897, 79 år gammel.
2. Cathrine Jensdatter, født 6. april 1819.
3. Anders Jensen, født 16. februar 1821.  Han blev gift 23. april 1853 med Anne Margrethe Jefsdatter. Se Skoleallé 4 i V. Vedsted, Skovhuset og Trækærvej 16 i Egebæk.
4. Peder Nielsen Jensen, født 29. januar 1823.
5. Kirsten Marie Jensdatter eller Jensen, født 18. juli 1825.
6. Niels Lauritzen Jensen, født 8. september 1827. Han overtog fødegården i 1853.
7. Maren Jensdatter eller Jensen, født 13. februar 1830.
8. Hans Peter Jensen, født 29. februar 1832.  Han blev såret ved Dybbøl 17. marts 1864, taget til fange og døde på tysk lazaret, formentlig samme dag. Han blev 32 år gammel. Hans navn står på mindestenen ved Sct. Catharinæ kirke i Ribe.
9. Chresten Andersen Jensen, født 27. januar 1834. Død 6. september 1847, 13 år gammel.
Jens Peder Andersen døde 19. juni 1869, 80 år gammel og hans kone, Johanne Marie Pedersdatter, døde 6. februar 1866, 74 år gammel. Gården var den 20. december 1853 blevet skødet til sønnen:

Niels Lauritzen Jensen.

1853-1897

Han var født 8. september 1827 på gården og blev gift 22. oktober 1859 med Bodil Bjerrum, der var født 29. august 1833 på gården, matr. nr. 5 i Sdr. Farup. Se skitsen. Hun var datter af Niels Bjerrum Jensen og Anne Marie Hansdatter. Niels Lauritzen Jensen og Bodil Bjerrum fik 7 børn:

1. Johanne Marie Jensen, født 3. august 1860. Gik i skole med Jannik Lindbæk. Se Jannik Lindbæks erindringer.
2. Jens Peder Jensen, født 20. august 1862. Død 3. maj 1882, knap 20 år gammel.
3. Ane Marie Jensen, født 27. februar 1864.

4. Niels Bjerrum Jensen, født 13. november 1866. Se gården matr. nr. 5 i Sdr. Farup.

5. Ester Marie Jensen, født 10. oktober 1868.  Gift 1909 med Jeppe Klinge. Se Præstevej 10.
6. Hans Peter Jensen, født 12. februar 1871. Han overtog gården i 1887. Tvilling.
7. Kirstine Marie Jensen, født 12. februar 1871. Tvilling.
Niels Lauritzen Jensen døde 7. december 1879, 52 år gammel. Hans enke, Bodil Bjerrum, drev gården videre ved hjælp af sønnen, Hans Peter Jensen. Hun døde 11. marts 1912, 78 år gammel. Hun havde den 30. november 1897 skødet gården til sønnen:

Personerne: Bagerste række fra venstre: 1. Mebel Lauridsen, datter af Frank og Kirstine. (Hans Lillelund mener ikke det kan være Mabel, da hun og Niels Lauridsen Jensen er jævnaldrende) 2. Ester Klinge, født Jensen, Præstevej 10. 3. Frank Lauridsen (Ingvard Jensens onkel) 4. Kirstine Lauridsen, født Jensen (Ingvard Jensens onkels kone) 5. Andreas Ocksen Lindberg, Sdr. Farup Vej 36. 6. Hans Peder Jensen, Sdr.Farup Vej 50. 7. Ane Jensen, født Mikkelsen, Sdr. Farup Vej 50.

Midterste række fra venstre: 1. ? Warming fra Gamst. 2. Johanne Marie Jensen, Sdr. Farup Vej 50. 3. Bodil Jensen født Bjerrum, Sdr. Farup Vej 50. 4. Maren Jensen, født Hansen, Sdr. Farup vej 37. 5. Marianne Lindberg, Sdr. Farup Vej 36, Niels Lauritsen Jensen, Sdr. Farup Vej 50.

Forreste række fra venstre: 1. Niels Bjerrum Jensen, Sdr. Farup Vej 37. 2. ukendt 3. Jes Andersen, Sdr. Farup Vej 12. Gården i baggrunden er Højtoftegaard. Billedet er fra ca. 1908-09.

Hans Peter Jensen.

1897-1950

Han var født 12. februar 1871 på gården og blev gift 26. november 1901 i V. Vedsted kirke med Ane Kirstine Nicoline Michelsen, der var født 13. december 1873 i Vong, Nykirke sogn. Hun var datter af gårdmand Michel Nissen Mikkelsen og Else Jørgensen. Hans Peter Jensen og Ane Mikkelsen fik i deres ægteskab en søn:

1. Niels Lauridsen Jensen, født 10. august 1904. Han blev i 1950 ejer af gården.

 

Hans Peter Jensen drev i over 50 år gården på meget dygtig vis. Han købte mange parceller ind til gården. I 1909 købte han bygningerne med toft fra gården matr. nr. 6 af brødrene Jes og Ove Thøstesen. Denne gårds bygninger lå lige nordøst for hans egen gård. Se videre under matr. nr. 6 i Sdr. Farup. Gården vises på skitsen over Sdr. Farup. Hans Peter Jensen købte mere end 15 parceller ind til gården. I 1922 lod han opføre nye og tidssvarende bygninger. Hans Peter Jensen sad i en periode omkring 1918 i V. Vedsted sogneråd. Den 8. maj 1934 døde hans kone, Ane Mikkelsen, 60 år gammel.

Under 2. verdenskrig var ældre tyske soldater tvangsindkvarteret på gården her. Kathrine Jensen, født Hansen har fortalt, at hun næsten aldrig så sin søn Hans Peter Jensen, for de ældre tyske soldater savnede deres egen familie så hårdt, at de udøste hele deres opsparede kærlighed på den ca. 3 årige søn. Han hang hele tiden på en tyskers arm, hvad moderen var helt tryg ved. Det må være forklaringen på, at Hans Peter Jensen siden var påfaldende bedre til tysk end sine kammerater.

Hans Peter Jensen døde 7. november 1955, 83 år gammel. Gården havde han i 1950 overladt til sønnen:

Højtoftegaard 1954

Niels Lauridsen Jensen.

1950-1968

Han var født på gården i 1904 og blev gift 25. juni 1938 i V. Vedsted kirke med Kathrine Hansen, der var født 13. november 1917 i Skodborg Skov ved Sommersted som datter af landmand Niels Hansen og Anna Marie. Kathrine og Niels Jensen fik 4 børn:

1. Arne Christian Jensen, født 16. november 1939. Han overtog gården.
2. Hans Peter Jensen, født 16. marts 1942. Han blev kaldt ”Haise” og var ungdomsven med Poul Voss. Se ”Født på Landet”. Hans Peter Jensen blev gift med Tenna Høyer Lillelund, født 24. februar 1943 i København. De tog begge efternavnet Lillelund. De har to døtre:
· 1. Nina Lillelund, født 10. januar 1966 i København.

· 2. May Lillelund, født 3. december 1967 i København.

Hans Peter Lillelund er student fra Ribe Katedralskole 1961 og civilingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt i 1967.

3. Launy Lauridsen Jensen, født 20. februar 1946. Han blev gift i 1972 med Birthe Thygesen, født 10. juni 1948 i Sandager på Fyn. De fik to børn:
· 1. Lars Valkilde Jensen, født 24. maj 1974 i Esbjerg.

· 2. Heidi Valkilde Jensen, født 26. juni 1977 i Esbjerg.

Launy Lauridsen Jensen blev uddannet på handelsgymnasiet i Esbjerg. Han blev dræbt ved en færdselsulykke 21. april 1980, kun 34 år gammel.

4. Lone Berit Jensen, født 29. maj 1950. Konfirmeret 1964. Hun blev 1986 gift med Wilhelmus L. J. van der Kooye, født 10. juli 1946 i Haag, Holland.

Niels Lauridsen Jensen døde 18. juni 1969, 64 år gammel. Hans kone Kathrine Lauridsen, født Hansen døde 11. april 1995, 1995, 95 år gammel.

 

Familien her er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Niels Lauridsen Jensen overtog gården ifølge skøde lyst 7. juli 1950. I 1968 solgte han gården til sønnen Arne og lod bygge hus, Tørvevej 3.

Højtoftegaard. 1954.

Arne Christian Jensen.

1968-1994

Han er som nævnt født 1939 på gården og overtog den ifølge skøde lyst 1. august 1968. Han var gift med Birgit Ruth Jacobsen, der var født 6. august 1942 i Hillerup som datter af Thora og Søren Jacobsen. Hun er uddannet sygehjælper og socialrådgiver. Birgit og Arne Jensen har 3 børn:

1. Søren Emil Jensen, født 11. august 1964. Han er tømrermester.
2. Berit Helle Jensen, født 7. oktober 1966. Gift 8. august 1990 i Farup kirke med Gert Andersen. De har to sønner:
· Stephen Andersen, født 1. maj 1990

· Karsten Andersen, født 11. oktober 1992

3. Hanne Sophie Jensen, født 22. marts 1970.

Hanne Sophie Jensen er advokatsekretær. Michael Holm driver anlægsgartnerfimaet Holms Anlægsservice.

Arne Christian Jensen havde i 1992 et areal på 40 ha. til gården. I 1994 valgte Arne Christian Jensen at sætte gården til salg. Den havde på dette tidspunkt været i samme slægt fra ca. 1667 måske tidligere, en imponerende periode på ca. 327 år. Han var forinden blevet skilt fra Birgit Jacobsen. Nu bor han i Egernsund og er gift med Helene Jacobsen, født 28. maj 1936 i Bøjskov ved Gråsten. Gården blev ifølge tinglyst skøde 1. november 1994 solgt til:

Hette Jan & Pietje Krips Akkerman.

1994

Hette Jan Akkerman er født 23. juni 1959 i Terhorne, Holland som søn af Riemer Jacob Akkerman, Terhorne, Holland og Janke Brouwer, Terkaple, Holland. Han blev gift 24. april 1987 i Holland med Pietsje Krips, der er født 5. februar 1963 i Poppinqawier i Holland som datter af Lombertus Krips og Meintsje de Jong, Akkrum, Holland. Hette og Pietsjes børn:

1. Marije Akkerman, født 5. november 1989 i Blessum, Holland.
2. Riemer Akkerman, født 18. maj 1992 i Blessum, Holland.
3. Vibeke Akkerman, født 30. maj 1997 i Esbjerg.
Hette og Pietje opførte i 1996 en stor kostald og fik således plads til en besætning på 76 køer og 70 kvæg til opdræt. I maj/juni 2000 blev kostalden udvidet. Der er købt jord til gården, der i 1999 har et areal på 75 ha. (ca. 135 tdr. land eller ca. 3½ otting).

I 1990´erne oplever dansk landbrug en tilgang af hollandske bønder der alle har et stærk ønske om at blive selvstændige, et ønske der er næsten umuligt at opfylde i Holland på grund af de tårnhøje priser på gårde der. Foruden gården her har sognet fået hollandske familier på Sdr. Farup Vej 45 og V. Vedsted Vej 91, Østergaard. Se der. I 2003 købte Hette Akkerman ejendommen Nørvang, Sdr. Farup Vej 60 lagde 20 ha. Til ejendommen her. Bygningerne og 5 ha. solgte han til Birgit og Henning Mørch.

Orkanen 3. december 1999 blæste tag og tagkonstruktion af den nord/sydgående mellemfløj.

Højtoftegaard marts 2001. Foto BS.

 

Sdr. Farup Vej 54

 

Denne ejendom er oprettet 1893, og bygningerne er flyttet fra matr. nr. 13. Se skitsen over Sdr. Farup 1840. Manden, der lod nye bygninger opføre her, var:

Janik Hansen.

1893-1905

Angående hans familieforhold se under Sdr. Kirkevej 17 og matr. nr. 13 i Sdr. Farup. Janik Hansen døde her 1. august 1904, 74 år gammel, og hans kone, Martha Pedersen, døde 10. maj 1911, 67 år gammel. Ejendommen blev i 1905 overtaget af sønnen:

Jep Peter Hansen.

1905-1918

Han var født 17. maj 1882 på ejendommen matr. nr. 13 som søn af Jannik Hansen. Han blev gift 20. januar 1907 med Kathrine Beathe Christensen, der var født 13. oktober 1884 i Munkemark, Seem sogn, datter af husmand, hjuler Jens Beier Christensen og Karen Marie Simonsdatter. Kathrine og Jep Peter fik 4 børn:

1. Karen Marie Hansen, født 3. februar 1907. Hun blev gift 1931 med Aage Pedersen. Se under Den gamle Mølle, Sdr. Farup Vej 27, Tørvevej 2 og Præstevej 12.
2. Martha Hansen, født 10. april 1909. Hun døde 23. juni 1920, 11 år gammel af meningitis.
3. Agnes Hansen, født 15. september 1911. Konfirmeret 1926. Gift 14. august 1935 i V. Vedsted Kirke med landmand Hans Korsgaard af Jejsing, født 15. april 1910, søn af landmand Hans Jensen Korsgaard og hustru Maria Cathrine Korsgaard, Jejsing.. Agnes Hansen er nu enke, (1992) bor i Vejle.
4. Svend Aage Hansen, født 27. juni 1923. Han havde Krogaarden, Sdr. Farup Vej 38 ganske kort tid. Han er gift med Helene. De bor i Ejby, Tværgade.
Jep Peter Hansen solgte ejendommen ifølge skøde lyst 9. januar 1918 til Simon Christensen og købte samme år gården, Sdr. Farup Vej 38, Krogaarden, og flyttede ind i denne.

Simon Nielsen Christensen.

1918-1936

Han var født 6. juni 1871 i Øster Aabølling, Roager sogn, og blev gift 28. november 1902 i V. Vedsted kirke med Johanne Marie Pedersen, der var født 19. marts 1868 i Vejrup. Hanne og Simon Christensen tjente som gift ægtepar hos Mads Lausen Jessen i V. Vedsted fra 1902 til 1918. Se Degnetoftevej 1 i V. Vedsted. I ægteskabet fødtes en søn:

1. Niels Madsen Christensen, født 18. oktober 1904*). Han fik senere gården her. *) jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård.
Simon Christensen fik skøde lyst 9. januar 1918. Han døde 17. oktober 1936, 65 år gammel. Hans kone, Johanne, døde 26. oktober 1933, 65 år gammel. Den 3. november 1936 blev lyst skifteretsskøde til sønnen:

Niels Madsen Christensen.

1936-1981

Han var født 1904 og blev gift 15. maj 1935 i V. Vedsted kirke med Johanne Kirstine Beck, der var født 27. marts 1906 på ejendommen, Tørvevej 24, Sdr. Farup Mark. De fik følgende børn:

1. Dødfødt dreng, født 29. september 1935
2. Dødfødt pige, født 23. februar 1941
3. Dødfødt pige, født 11. oktober 1942
4. Eva Alice Christensen, født 16. oktober 1944 og død 19. juni 1949. De adopterede derefter en dreng.
5. Svend Erik Christensen, født 28. september 1952.
Niels Madsen Christensen overtog Gaarden efter Forældrene i 1936 med 22 Tdr. Land. I Dag er der 30 Tdr. Land, idet der siden er tilkøbt 8 Tdr. Ld. Bygningerne er opført. Stuehus meget gammelt, antagelig over 100 Aar, Stald og Lade opført 1927. Besætningen er i Dag paa: 8 Køer, 12 Ungkreaturer, 2 Heste, 24 Svin samt 200 Høns.

Niels Madsen Christensen tog ud som arbejdsmand ved siden af arbejdet på gården her. Se Ejnar Laursens “Erindringsbilleder” og ”Født på Landet” af Poul Voss. Niels Madsen Christensen solgte i 1967 gården til naboen, Kristian Bjerregaard, på gården Sdr. Farup Vej 45. Niels Madsen købte dog senere bygningerne tilbage, medens jorden blev lagt til gården, Sdr. Farup Vej 45. Niels Madsens kone, Johanne, døde 2. november 1972, 66 år gammel. Han døde i Ribe den 2. december 1985, 81 år gammel. Huset blev 15. januar 1981 solgt til:

Jørn Gammeltoft Tandler.

1981-2004

Han boede før på Klydevænget, Nørremarken, Ribe og er født 7. februar 1950 i Varde som søn af Irma Tandler og Peder Gammeltoft Christensen, Århus.  Han solgte ejendommen her 1. juli 2004 og flyttede til  Ø. Vedsted.

Orkanen 3. december 1999 ødelagde den gamle staldlænge.

Jeppe Rosenstand Køser.

2004-

Han er født 2. november 1976 i Sønderborg kunstmaler Rosenstand Laus Køser og Ulla Køser, født Brodersen. Jeppe blev gift 27. maj 2004 med Katja Clausen, født 28. marts 1974. Hun er opvokset på øen Föhr, datter af Karen og Arendt Clausen, Föhr. Karen Clausen kom fra Odense. Jeppe og Katjas børn:

1. Aksel Køser, født 22.december 2004.
2. Anna Køser, født 12. september 2006.
Jeppe Rosenstands tipoldefar var broder til Otto Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20. Jeppe arbejder dagligt som kunstner.

 

Sdr. Farup Vej 55. Sdr. Farup Andelsmejeri

Sdr. Farup Andelsmejeri blev oprettet i 1888. Første mejeribestyrer er muligvis:

Anders Cortsen.
1888-?

Iflg. kirkebogen er Anders Cortsen gift med Karen Kirstine Madsen, født ca. 1864. De får en søn:

· Frederik Marcus Cortsen, født 26. januar 1892.

Barnet døbes 6. marts 1892 og faddere er pigen Maren Mortensen, Gaardejer Andreas Oksen Lindberg, Mejerist Georg Hansen alle V. Vedsted sogn.

Chr. Michelsen
?-1902

Mælkeritidende nr. 31, 1902 skriver: “Mejeribestyrer Chr. Michelsen, der i en lang Aarrække har bestyret Sdr.-Farup Mejeri v. Ribe, er den 23. juli afgaaet ved Døden efter et halvt Aars haabløst Sygeleje. Michelsen var én af de stille, der aldrig søgte at gjøre sig bemærket. Hans Collegaer i Ribe Amt vil med Tak mindes ham som en god og trofast Værkfælle. Ære være hans Minde.” Chr. Michelsens afløser i 1903 blev:

Lauritz Laursen.

1903-1935

Han var født 14. oktober 1876 i Glæsborg og blev gift 9. maj 1903 med Marie Andersen Krogh, født 6. maj 1881 i Stouby ved Daugaard. Lauritz og Maries børn:

1. Ejnar Laursen, født 22. februar 1904. Han blev mejeribestyrer efter faderen.

2. Sigurd Laursen, født 12. maj 1905. Han blev gift 29. januar 1942 med Lilly Schmidt. Han var bøssemager og boede Nygade 8 i Ribe. Sigurd Laursen døde 11. december 1961, 56 år gammel. Se ”Sigurd Laursen i Modstandsbevægelsen”.

3. Agnes Laursen, født 4. november 1909. Hun døde ugift 14. juli 1969, 59 år gammel.

Sdr. Farup Andelsmejeri, foto fra et postkort købt i 1956.

Mejeribestyrer Laursen, Sdr. Farup, død. Søndag Formiddag, da gudstjenesten var til Ende i Vester Vedsted Kirke, hørtes udover Sognet Kirkeklokkerne ringe. De fleste anede sikkert hvorfor. Det var mejeribestyrer Laursen der efter lang Tids Sygdom nu var død. Laursen var født i Glæsborg, Randers Amt, i 1876, og han kom for ca. 35 Aar siden til Sognet her som Mejeribestyrer, og han naaede i den Tid at komme i et sjældent godt Forhold til den Befolkning, han virkede iblandt. Han faldt ret hurtigt til Ro her og lærte at sætte Pris paa den vestjydske Befolkning, der til Gengæld ogsaa satte Pris paa Laursen og skattede ham, først og fremmest for hans trofaste og samvittighedsfulde Arbejde i den Virksomhed, han var sat til at lede, men man forstod ogsaa at drage Nytte af Laursens Arbejdskraft og Erfaring i Sognet. Hvad der havde med Sammenslutning og Andelsforetagender at gøre, var Laursen med i. Det skal saaledes nævnes, at han hele Tiden har været Formand og Kasserer for Foderstofforeningen, ligesom han i mange Aar har været Formand og Kasserer for Sygekassen. Da Forholdene for nogle Aar siden formede sig saaledes, at Betingelserne var tilstede for at faa startet en Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33, var Laursen ligeledes den, der tog Sagen op og gjorde det forberedende Arbejde. Da Rejsningen var endt og Brugsforeningen en Kendsgerning, fortsatte Laursen som Formand og Ledede hele dette Foretagendepaa en saa dygtig Maade, at hans Navn herigennem længe vil blive bevaret med Tak. Alt i alt maa det siges, at han gennem sit Virke i Sognet har skaffet sig Agtelse og Respekt, ligesom han ved sin stilfærdige og venlige Maade at komme alle i møde har vundet en stor Vennekreds, der nu med Vemod hører om hans – som det synes – alt for tidlige Bortgang. Han vil blive Savnet her i Sognet, men Savnet vil selvfølgelig blive størst i Hjemmet hvor hans Plads nu staar tom, og Medfølelsen samler sig om hans Hustru og Brøn. E.

Lauritz Laursens virke for V. Vedsted Brugsforening er nærmere beskrevet i Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Lauritz Laursen døde i Sdr. Farup Mejeri 29. september 1935, 59 år gammel. Hans kone, Marie Andersen Laursen, flyttede til Nygade 8 i Ribe. Her døde hun 24. marts 1960, 78 år gammel. Mejeribestyrerhvervet blev nu overtaget af sønnen:

Ejnar Laursen.

1935-1960

Han var som sagt født 22. februar 1904 her på mejeriet og blev gift 8. maj 1936 i Føvling kirke med Dagny Kirstine Voss, født 11. december 1905. Ejnar og Dagny fik 5 børn:

·  Birtha Voss Laursen, født 25. november 1937. Hun blev gift 30. november 1961 med Helmar Schmidt. De fik en datter: 1) Jette Schmidt, født 17. april 1968. Birtha døde i 1983.

· Ole Voss, født 17. juni 1939. Han blev gift 5. januar 1963 med Gerda Nielsen. De fik 3 børn: 1) Helle, født 9. marts 1964. 2) Kim, født 16. august 1968 3) Henrik, født 12. maj 1972. Ole Voss var elev på Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss.

· Dødfødt pige, født 6. november 1940.

· Poul Voss, født 4. juni 1942. Han blev gift 28. december 1963 med Christa Nielsen. De fik 2 børn: 1) Steen, født 20. april 1964. 2) Mette, født 9. juni 1967. Han har skrevet ”Født på Landet”.

· Lise Voss, født 20. august 1944.  Hun blev gift 25. september 1965 med Svend Clemmensen. De fik 2 døtre: 1) Nina, født 7. marts 1966. 2) Pia, født 11. maj 1972.

· 6. Erik Voss, født 11. maj 1949. Han blev gift 1. gang 6. juni 1981 med Aase Schmidt. De fik 2 døtre: 1) Signe, født 22. oktober 1972. 2) Nanna, født 28. maj 1977. Erik Voss blev gift 2. gang 19. juni 1999 med Annette Lillemor Hansen. Han har skrevet ”Jul i Sdr. Farup Mejeri 1960” til sit barnebarn.

Dagny Voss Laursen døde 16. juni 1980, 74 år gammel. Ejnar Laursen døde 30. november 1986, 82 år gammel. De er begge begravet på V. Vedsted kirkegård. Andelsmejeriet Sdr. Farup måtte som så mange andre små mejerier lukke i 1960. Ejnar og Dagny byggede et parcelhus i Ø. Vedsted og solgte bygningerne her til:

Svend Aage Lund

1960-1984

Svend Aage Lund, født 7. januar 1926 i Vor frelsers Sogn i Esbjerg, søn af mejerist Anton Jensen Lund og hustru Ane Marie Pedersen, Norgesgade 29, Esbjerg. Han blev gift 29. december 1951 i V. Vedsted Kirke med Inger Dorthea Andersen, født 15. januar 1932 som datter af Klemmen Mikkelsen Andersen og Nielsine Marie Hansen. Se Ulvehøjvej 15. De fik 3 børn:

· Steffen Birger Lund, født 3. juni 1956 i V. Vedsted. Han var gift med Mona Schmidt, og havde 2 børn. Steffen ejer stadig ejendommen V. Vedsted Byvej 20, men flyttede fra byen i 1980´erne.

· Marianne Lund, født 15. december 1959. Hun blev gift med Ole Hansen fra Ribe.  Han var kommis i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i Martin Brodersens tid.

· Annette Lund, født 15. december 1959. En tvilling. Hun bor Jacob A. Riis Vej 26 i Ribe.

Svend Aage Lund byggede mejeriet om til privatbolig med 2 udlejningslejligheder. Inger Lund døde 5. august 1982, 50 år gammel. Ejendommen blev nu solgt til:

Leif VesterLund.

1984-

Han blev i 1980 gift med Karen J. S. Vesterlund, der døde 16. marts 2002, 54 år gammel. De har 2 børn:

· Tore Vesterlund.

· Søren Vesterlund.

 

 

 

Kathrine Kruse Andreasen & Jan Kruse.

2004-

De boede tidligere V. Vedsted Byvej 37. Kathrine Andreasen er født 5. februar 1975 som datter af Kjeld Andreasen og Mariane Jørgensen, Sdr. Farup Vej 28. Hun blev gift i V. Vedsted kirke 6. juli 2001 med Jan Nygaard Kruse, der er født 14. september 1974 i Ø. Vedsted. Han er søn af Inge-Lise og Jens Jørn Kruse V. Vedsted Vej 54.  De har 3 sønner:

· Laurids Kruse Andreasen, døbt i foråret 2003.

· Valdemar Kruse Andreasen.

· Sigurd Kruse Andreasen, født 29.august 2007.

 

Sdr. Farup Vej 60. Nørvang

Denne gård kaldet, Nørvang, er bygget her i 1906 på jord fra gården, Skoleallé 14, i V. Vedsted. Manden, der lod bygge gården her, var:

Niels Sørensen Nielsen.

1906-1924

Han var født 3. juni 1856 på gården Skoleallé 14 i V. Vedsted og gift 3. juni 1899 med Kirstine Friis, der var født 29. december 1870 i Lustrup. Alle deres børn er født i V. Vedsted. Se derfor under Skoleallé 14 i V. Vedsted angående familieforhold. I 1906 solgte Niels Sørensen Nielsen bygninger og toft til denne gård og lod opbygge en ny gård nordvest for V. Vedsted skole, Sdr. Farup Vej 60. Her flyttede han ind i 1906. Den 21. marts 1911 døde hans kone, Kirstine Friis på Ribe Turberkulosehospital, 40 år gammel. Niels Nielsen døde den 4. december 1940, 84 år gammel. Gården var i 1924 blevet overdraget til sønnen:

Niels Christian Nielsen. På gravstenen står fejlagtigt 4. november 1940.

Vilhelm Friis Nielsen.

1924-1972

Han var født 16. juli 1901. Han fik skøde lyst 10. december 1924. Den 14. november 1924 blev han gift i V. Vedsted kirke med Amalie Marie Petersen, der var født 16. december 1900 i Spandet. Hun var datter af Theodor Jepsen Petersen, Hillerød og AneMarie Lorenzen, Tørvejvej 24. Amalie og Vilhelm Nielsen fik 2 børn:

1. Niels Christian Nielsen, født 21. september 1925. Han overtog gården i 1972.
2. Anna Marie Nielsen, født 6. marts 1929 på V. Vedsted Mark. Hun var pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.11.44 – 01.05.46. Hun blev gift 27. juni 1953 med Holger Jørgen Jepsen, der var født 27. juni 1923 i Tiset. De købte en landbrugsejendom i Tjæreborg. Her døde Holger Jepsen 15. maj 1990, 66 år gammel.

Denne familie er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”.

Vilhelm Friis Nielsen overtog Gaarden Matr. Nr. 16a m. fl. i 1924 efter Forældrene med Areal 35 Tdr. Land. Senere er der baade tilkøbt og frasolgt Jord, men Arealet er stort set det samme nu som ved Overtagelsen. Bygningerne er opført: Stuehus og Stald 1906, Lade 1911. Senere er dog ombygget og udvidet, baade i 1936 og 1951. Besætningen i Dag andrager: 10 Køer, 16 Ungkreaturer, ca. 20 Svin, 150 Høns. Der er udvidet meget siden Overtagelsen, idet der da kun var 4 Køer, 6 Kalve og 4 Grise. Der er alt i moderne Maskiner og Redskaber samt indlagt elektrisk Lys og Kraft samt Vand.

Vilhelm Nielsen døde 24. juni 1972, 70 år gammel. Hans kone, Amalie, døde 19. november 1980 i Ribe, 79 år gammel. Den 10. august 1972 blev gården overdraget til sønnen:

Nørvang var under 2. Verdenskrig nabo til tyskernes betydeligste forsvarsanlæg på egnen, de 3 store bunkers ved skolen, opført fra 10. januar til 14. april 1944. Niels Christian Nielsen tog en række billeder i 1945, som bringes her.

Kommissionsrapporten fra 1946, der beskriver kystbatteriet i V. Vedsted.

Bilag nr. 2
Kortfattet Beskrivelse af de enkelte tyske Kystbatterier

Nr.1
Dansk Betegnelse: Vester Vedsted.
Tysk Betegnelse: Vester Vedsted.
Tysk Organisation: 15/180 HKAR
Beliggenhed:
Ca. 200 m Vest for Vejen mellem Vester Vedsted og Sdr. Farup ca. 800 Nord for Vester Vedsted. Afstand til Kysten ca. 1400 m.
Artilleri
4-12,2 cm russiske Feltkanoner. Rækning = 195 hm. Elevation -160 -+800 Ts, ca. -10o – + 45o. Vo = 830m/Sek. Kanonerne var flyttet til Artilleriparken i Esbjerg, hvor de ved Besigtigelse fandtes uanvendelige. Der var opført Skytsstandpladser, nærmest som en i begge Ender aaben Port. Kanonen kunde føres ind bagfra op ad en Rampe, bringes i Stilling derinde og skyde ud gennem et stort Skydsskaar i den anden Ende. Skydefrihed ca. 50o. Uden for hver kytsstandplads fandtes en Betonbrisk, hvorfra Kanonen (paa Hjul) kunde gives 360o skydefrihed.
Skytsstandpladserne var som nævnt Kasematter og af Jernbeton i svær Udførelse. Ildlederstationen var let pansret og anbragt paa en ca. 8m høj Gitterkonstruktion.

Lette Mandskabsrum af Beton.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

Det nedskudte Lancaster fly, Sprækvej.

Lancaster III ED614 crashed Vester Vedsted 21/4-1943.

The aircraft belonged to RAF 103 Sqn. Bomber Command and was coded PM-G.
T/o 21:41 Elsham Wolds. Op: Stettin.

At midnight the Lancaster was seen on fire over Vester Vedsted while being fired at by a German night fighter piloted by Hauptman Baer of 4./NJG 3 with the crew of Feldwebel Lingen and Oberfeldwebel Heise.

At 00:02 the tail broke off the Lancaster which fell to the ground.

When local people arrived on the scene they heard a moaning from the tail of the aircraft and it turned out that the tail gunner F/Sgt Patrick J. Cramer RAAF was still alive. He was taken to Ribe hospital where he perished later on the same night.

The whole crew were laid to rest in Fourfelt cemetery in Esbjerg on 30/4.
Apart from Cramer it were: Pilot P/O George M. Pettigrew , Flt. Engr. Sgt. James Cooper, Air Gnr. Sgt. Arthur Daley DFM, Air Gnr. Sgt. Raymond G. Elkins, Bomb Aimer Sgt. Archibald I. Mackay and Observer Sgt. Walter D. Ramsay.

Dansk oversættelse:

Lancaster III ED614 styrtede i Vester Vedsted 21/4-1943.

Flyet tilhørte RAF 103 SQN. Bomber Command og var kodet PM-G. T / o 21:41 Elsham Wolds. OP: Stettin.

Ved midnat blev Lancasteren set i brand over Vester Vedsted og blev samtidig beskudt af en tysk natjager som ledtes af Hauptman Baer af 4./NJG 3 med besætningen på Feldwebel Lingen og Oberfeldwebel Heise.

På 00:02 brækkede halen af Lancasteren og faldt til jorden.

Da lokale folk kom til hørte de en stønnen fra halen af flyet, og det viste sig, at agterskytte F / Sgt Patrick J. Cramer RAF stadig var i live. Han blev kørt til Ribe Sygehus, hvor han døde senere samme nat.

Hele besætningen blev stedt til hvile i Fourfelt kirkegård i Esbjerg den 30 / 4.
Bortset fra Cramer var det:

Pilot P / O George M. Pettigrew,

FLT. Engr. Sgt. James Cooper,

Air GNR. Sgt. Arthur Daley DFM,

Air GNR. Sgt. Raymond G. Elkins,

Bomb Aimer Sgt. Archibald I. Mackay

og Observer Sgt. Walter D. Ramsay.

Yderligere oplysninger se http://www.airmen.dk/p151.htm

http://www.airmen.dk/dk-flagmini.gif”Under en stor overflyvning af Danmark natten til den 21. april 1943, hvor bombemålene var Stettin og Rostock, nedstyrtede mindst 17 fly på dansk område.

Fra 8 af disse fly blev i alt 40 dræbte flyvere begravet i Esbjerg. De 37 begravedes om formiddagen den 30. april 1943 ved den største jordfæstelse af allierede flyvere under besættelsen. Ved højtideligheden medvirkede en tysk feltpræst, og der blev nedlagt kranse fra både den tyske værnemagt og Esbjerg byråd.” (FAF)

Mindesten for besætningen.

Verner Sørensen, Ulvehøjvej 4, tog egenhændigt initiativ til at opstille en mindesten for besætningen på 39 års dagen for det nedstyrtede fly 21. april 2012.

I den forbindelse blev der gjort anstrengelser for at nogle af de pårørende til at deltage. Den engelske Ambassade i Danmark blev kontaktet. De henviste videre til den flybase som besætningen kom fra, RAF Elshem Wolds Assosiation til en David Fell. Han oplyste at han for mange år siden blev opsøgt af Cramer-familien, hvor han fik fotoet ved siden af, men ikke har hørt fra dem siden. David Fell oplyste at basen udgiver en avis, hvor han ville bringe fotos og tekst fra ceremonien. Han håber omtalen vil få os i kontakt med pårørende til 70 årsdagen næste år. (2013)

Link til basen: www.walter9.info/RAFEW/.

Bjarne Sørensen

Niels Christian Nielsen.

1972-2002

Han var ugift og gårdens ejer til sin død. Niels Nielsen var lidt af en opfindertype, som uden uddannelse reparerede radioer mm. for folk. Under krigen fik alle brug for at gå med pas. Til det formål tog Niels Nielsen en serie portrætter i 1941. Alle fotos i dette værk med årstal 1941 stammer fra denne serie. Se Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig”. Niels Christian Nielsen døde 11. november 2002, 77 år gammel. Ejendommen blev nu solgt til:

Orkanen 3. december 1999 gav store skader på taget. Reparationen kostede anslået 110.000 kr.

JydskeVestkysten 19. september 2000. NAVNE. 75 ÅR. Niels Christian Nielsen, Sdr. Farup Vej 60, Ribe, fylder torsdag 75 år. Niels Chr. Nielsen bor på sin fødegård og har hele sit liv været beskæftiget ved landbruget. Ud over at være passioneret landmand, har Niels Chr. Nielsen altid været og er stadig optaget af teknik i alle afskygninger. Tidligere reparerede han alt fra hegn til marken, radioer, båndoptagere og så videre for venner og naboer. Hjemmet er præget af stor gæstfrihed, og Niels Chr. Nielsen er altid parat til en god hold snak – både om gamle dage og hvad der rører sig i tiden. Ikke mindst i de seneste år er Niels Chr. Nielsen blevet meget glad for besøg, da det kniber lidt med mobiliteten, efter han for nogle år siden ramtes af sygdom. På trods af sygdommen klarer han dog sig selv på gården med hjælp af venner, familie og lidt hjemmehjælp.

JydskeVestkysten 13. november 2002. DØDSFALD. Gårdejer Niels Christian Nielsen, Plejecentret Dagmargården i Ribe, er død 11. november 2002, 77 år. Niels Chr. Nielsen var født og opvokset på landbrugsejendommen på Sønder Farupvej 60 i Sønder Farup. Efter skolegangen hjalp han til hjemme på forældrenes gård. Da han blev voksen overtog han selv gården, som han siden drev med stor flid og dygtighed. Han drev i mange år gården med almindeligt husdyrhold og planteavl, inden han sidst i 1980´erne satte dyrene ud. I 1994 blev jorden lejet ud på grund af sygdom. Niels Chr. Nielsen var en utrolig dygtig håndværker, der havde forstand på alt mekanik og teknik. Han reparerede elhegn, gamle radioer og fjernsyn, og hans egen maskinpark var i tip top stand. Han var meget historisk interesseret, og som den gode fortæller, han var, fik han ofte lejlighed til at berette om sine egne oplevelser under blandt andet anden verdenskrig. Det gæstfrie hjem blev ofte og gerne besøgt, og verdenssituationen blev ofte klaret over en kop kaffe eller en øl. Niels Chr. Nielsen havde lune, et godt humør og et glimt i øjet. I fritiden var han tidligere ivrig jæger, han læste meget, og han ville gerne se en spændende, tysk kriminalfilm i tv. På grund af tiltagende sygdom flyttede han ind på plejehjemmet Dagmargården i Ribe for et år siden. Gården blev herefter passet af gode venner.

Hette Jan Akkermann

2003-2003

Han lagde 20 ha. af denne ejendoms jord til sin ejendom på Sdr. Farup Vej 50. Bygningerne med 5 ha. Jord blev solgt til:

JydskeVestkysten 8. september 2003. EJERSKIFTE. Boet efter Niels Christian Nielsen har solgt Sønder Farup Vej 60, til Hette Jan Akkermann. Ejendomsværdien er 1.450.000 kroner.

Birgit & Henning Mørch

2003-

Her bor også Louise Nyland Sørensen, konfirmeret 2007 og Kirstine Mørch. De foretog i 2008 en væsentlig ombygning så stuehuset fremstod som nyt.

UgeAvisen 16. april 2011. UDSIGT TIL NATIONALPARKEN FRA 1. SALEN. Sdr. Farup Vej 60. Kunne du tænke dig at nyde solnedgangen over nationalparken hver eneste aften ? Her har du direkte view udover nationalparken, diget og vadehavet. En hesteejendom, hvor der er kræset for detaljerne i boligen. Absolut en fremvisning værd ! Pris: 3.225.000 kr. Bolig: 182 m2. Rum/vær.: 6/4. Grund: 56.290 m2. Opført/Omb.: 1906/2008.