scrolltotop

Sdr. Farup Hedevej

Sdr. Farup Hedevej 3

 

 

Her bor i dag Allan Tarp og Ida Matzen. Det nuværende hus er bygget ca. 1960 efter brand, men tidligere lå her et hus som i 1855 blev opført på lejet jord af :

Anders Jensen.

1855-1870´erne

Han er født 14. november 1819 i Vilslev søn af Jens Andersen og Christiane Pedersdatter. Han blev 24. juni 1855 gift med Karen Berthelsen, født 24. juni 1822 som datter af Berthel Clausen Christensen, Tørvevej 20. Anders Jensen og Karen Bertelsens børn:

1. Christiane Jensen, født 29. september 1856 på Sdr. Farup Mark.
2. Bertel Clausen Jensen, født 5. marts 1858 på Sdr. Farup Mark. Han blev skibskaptajn og har lavet modelskibet ”Havfruen” i V. Vedsted kirke i 1939 (3 mastet fuldskib). Se J. Kr. La Cour Madsens ”Ved Vadehavet”.
3. Ellen Marie Jensen, født 5. juni 1859 på Sdr. Farup Mark.
4. Jens Andersen Jensen, født 12. november 1860 på Sdr. Farup Mark.
5. Martin Jensen, født 1. marts 1862 på Sdr. Farup Mark.
6. Hansine Jebine Jensen, født 15. september 1863 på Sdr. Farup Mark.

Søren Jensen døde 28. juli 1914 i Ribe.

Karen Berthelsen døde 10. september 1867, på Sdr. Farup Mark 45 år gammel. Anders Jensen blev gift 2. gang 31. marts 1868 med Mette Andersdatter, født ca. 1817. Anders Jensen døde 1905 på Fanø. Den næste ejer af huset var:

 

 

Bertel Clausen Jensens modelskib i V. Vedsted Kirke.

 

Knud Pedersen Lund.

1870´erne-1896

Han var født i Spandet 18. januar 1847 og blev gift med Karen Knudsen, der var født 1847 i Tange som datter af daglejer, Knud Knudsen og Kirsten Hansen. Han havde lejet et lille stykke hede fra gården Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24 i Sdr. Farup. Her lod han ca. 1875 opføre et lille hus. Han fik først skøde på grunden i 1887. Han fik i ægteskabet med Karen Knudsen 4 børn:

1. Knud Knudsen Lund, født 22. marts 1876. Han blev gift 4. december 1902 i Sct. Catharinæ kirke med Sørende Hansine Cathrine Gram, født 19. maj 1874 i Grimstrup, datter af smed Andreas Christian Gram og Karoline Sloht, Grimstrup.
2. Ellen Marie Lund, født 19. april 1878. Hun blev gift 2. november 1899 i Hviding kirke med Jeppe Christian Jepsen, født 7. marts 1874 i Råhede, søn af Jens Jeppesen og Maren Westergaard, Råhede.

3. Kirstine Hansine Lund, født 9. juli 1880. Hun blev gift 21. april 1900 i V. Vedsted kirke med stationskarl Anders Hansen Sørensen, født 9. juni 1876 søn af ugifte Helene Johanne Sørensen.
4. Peter Jessen Lund, født 24. juni 1883.
Knud Pedersen Lund er omtalt i Mads Peder Jensens Erindringer. Han flyttede i 1896 til V. Vedsted, hvor han boede i huset Degnetoftevej 3. Ejendommen her solgte han til:

Søren Madsen.

1896-1931

Han var født i Varde 3. september 1842, søn af matros Kristen Madsen og Ane Margrethe Jørgensdatter i Varde. Søren Madsen blev gift 1. juli 1893 i Esbjerg med Anne Dorthea Marie Pedersen, der var født i Vesterenge, Obbekær sogn 22. september 1869, datter af arbejder Mads Peder Pedersen og Abelone Hansen, Ribe. De fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Georg Kristian Hansen Madsen, født 12. september 1893.
2. Anna Margrethe Madsen, født 6. april 1895 i Sdr. Farup Mark.
3. Adolf Hansen Madsen, født 7. februar 1897.
4. Søren Madsen, født 18. juni 1899. Død 25. maj 1900, 11 mdr. gammel.
5. Søren Hansen Madsen, født 18. september 1900. Fik senere sit fødehjem.
6. Mads Peter Hansen Madsen, født 27. april 1903. Han døde på Ribe Sygehus 21. oktober 1915, 12 år gammel.
7. Andreas Otto Jørgen Frederik Madsen, født 12. marts 1906.
8. Kristian Nielsen Thim Madsen, født 12. marts 1906. Han var tvilling til den forrige.
9. Johannes Hansen Madsen, født 24. september 1907. Bosat i V. Vedsted Byvej 49.
10. Jørgen Frederik Madsen, født 3. september 1911. Han overtog sit fødehjem i 1931.
11. Tage Dusinus Madsen, født 15. december 1914 på Sdr. Farup Mark.
Søren Madsen døde 14. maj 1928, 85 år gammel. Anne Dorthea Marie Pedersen døde ca. 1935. Hun havde i 1931 skødet ejendommen til sin yngste søn:

Jørgen Frederik Madsen.

1931-1948

Han var som sagt født her på gården 3. september 1911 og blev gift 17. september 1940 i V. Vedsted Kirke med Iris Lund Jensen af Sdr. Farup, født 24. august 1911i Silkeborg, datter af arbejdsmand Peter Kristian Lund og hustru Elise Jensen. Jørgen Frederik Madsen havde gården til 1948, da han solgte den til broderen:

Søren Hansen Madsen.

1948-1967

Han var født 18. september 1900 på den ejendom, han nu købte. Han blev gift 7. september 1925 i Brøns kirke med Hulda Maria Gudmand, der var født 21. april 1905 i Store Vi sogn, Sydslesvig. Hun var datter af Peter og Johanne Gudmand. I deres ægteskab fødtes 11 børn:

1. Anna Marie Madsen, født 14. december 1925. Hun var gift med Arnold Sylvestersen. Se Sprækvej 4.
2. Peder S. Madsen, født 12. december 1926. Han byggede hus på V. Vedsted Vej 32 i Egebæk og var en tid ejer af gården, Bjørnkærvej 10.
3. Dorthea Madsen, født 18. maj 1928. Hun døde samme år.
4. Nicolaus Madsen, født 9. juli 1931.
5. Christian Madsen, født 29. december 1932.
6. Elfrida Madsen, født 4. marts 1934.
7. Tage Madsen, født 27. marts 1935 i Harres. Død 12. september 1942.
8. Otto Madsen, født 21. april 1936. Han døde 27. december 1977, 41 år gammel.
9. Ingrid Madsen, født 22. oktober 1938.
10. Gerda Madsen, født 25. oktober 1939.
11. Jørgen Madsen, født 21. april 1941. Han opfører et lille træhus på Tøndervej 43.
Søren Madsen overtog Ejendommen i 1948 efter en Broder, der havde overtaget denne efter Faderen. Arealet var da 9 ha, senere er tilkøbt 6 ha. Hede, som nu er opdyrket. Bygningerne er opført: 2 Fag Stald 1892, 2 Fag Stuehus ca. 1907, Laden er opført 1934, og samme Aar er Stalden tilbygget. Besætningen i Dag er 3 Køer, 2 Ungkreaturer, 100 Svin og 60 Høns. Der er ingen Heste, men Traktor.

Søren Madsen havde ved siden af landbruget et job som mælkekusk ved Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Søren Madsen døde 20. september 1966, 66 år gammel. Hans kone, Hulda, døde 18. april 1972, 67 år gammel. Hun havde i 1967 solgt ejendommen til:

Johannes Svensson.

1967-1989

Han er født 24. december 1923 i huset, V. Vedsted Vej 40 og søn af Maren Svensson. Han blev gift 30. oktober 1948 i Darum kirke med Elin Svensson, født Pedersen 4. februar 1928, datter af gårdejer Chresten Martinus Pedersen og hustru Mary Karoline Kristensen. De fik 4 sønner:

1. Tonni Kresten Ørnfeldt Svensson, født 19. februar 1952.
2. Sten Svensson.
3. Lars Svensson.
4. Karsten Svensson.

Han solgte ejendommen her og flyttede til Hviding, hvor han døde 24. maj 2001, 78 år gammel. Ejendommen her solgte han i 1989 til:

Allan Tarp.

1989

Han er født 11. august 1968 i V. Vedsted som søn af Jytte og Hans Tarp. Han blev gift 26. marts 1992 med Ida Matzen, der er født 15. marts 1970 i Esbjerg som datter af Nis og Merete Matzen. Ida er konfirmeret 1984. De har tre børn:

1. Helene Matzen Tarp, født 11. juni 1997.
2. Lenette Matzen Tarp, født 15. november 2000.
3. Christian Matzen Tarp, født 16. november 2002.

Sdr. Farup Hedevej 5. Ledvogterhus nr. 15

Dette ledvogterhus nr. 15 blev opført formentlig ved etableringen af Ribe-Hviding jernbanen i 1887. Hvem de første ledvogtere var vides ikke, dog boede her:

Hans Christian Hansen.

?-ca. 1892

Iflg. kirkebogen er banevogter Hans Christian Hansen gift med Martha Christine Jørgensen, født ca. 1860. De fik en søn:

· Kristian Antonius Hansen, født 14. maj 1889.

Næste ledvogterfamilie jf. kirkebogen er:

Bertram Christensen.

ca. 1892-ca. 1896

Han er gift med Ane Kirstine Christensen, født ca. 1872. De fik flg. børn:

· Anna Bertina Marie Christensen, født 13. august 1891 i Hjartlund.

· Hans Christian Christensen, født 18. november 1892. Han døde 21. februar 1893, 3 måneder gammel.

· Marie Elna Kirstine Christensen, født 17. april 1895 på Sdr. Farup Mark.

· Dagmar Hansine Kristine Christensen, født 24. juni 1897 på Sdr. Farup Mark.

· Kristian Hansen Christensen, født 24. januar 1899.

· Olga Margrethe Christensen, født 20. april 1900 på Vedsted Station.

·  Elna Dorthea Christensen, født 15. november 1901 på Vedsted Station.

·  Othilie Kathrine Christensen, født 4. juli 1903 i Egebæk.

Hvornår denne familie forlader ledvogterhuset vides ikke, men Bertram Kristensen er 20. april 1900 banearbejder ved Vedsted Station. 1915 er han ledvogter i Holsted Stationsby. Formentlig bor her 2 familier, for i 1896 bor her iflg. kirkebogen også:

Jørgen Kristian Jørgensen.

ca. 1896-?

Han er gift med Hansine Hansen, født ca. 1865. De får en søn:

· Hans Magnus Jørgensen, født 28. oktober 1896.

·  Carl Georg Jørgensen, født 16. april 1898.

Faddere til barnedåben er jf. kirkebogen bl. a. Bertram Christensen og hans hustru Ane Kirstine. Hvornår denne familie forlader ledvogterhuset vides ikke. På et tidspunkt boede her en Ingvard, hvis efternavn ikke kendes. Jf. folketællingslisten fra 1916 bor der i et vogterhus en Karl Mortensen, født 15. september 1876 og Kristine Mortensen, født 21. maj 1876. I kirkebogen nævnes i 1903 en ny ledvogter på Sdr. Farup Mark:

Jens Peder Nielsen.

ca. 1896-?

Han kommer fra Rønkilde, Bording sogn og er gift med Kathrine From. De har med sig en datter:

· Jensine Katrine Nielsen, født 15. april 1889 i Bording sogn.

Hvornår denne familie forlader ledvogterhuset vides ikke. Næste ledvogter jf. kirkebogen er:

Niels Peder Villadsen.

ca. 1896-?

Næstformand og ledvogter af Sdr. Farup Mark født 28. april 1875, på gården Mandøvej 14 i V. Vedsted. Niels Peder Villadsen gift med Karoline Henriette Møller født ca. 1887. Af deres børn kendes::

· Dødfødt pige, født 3. marts 1925 på Sdr. Farup Mark.

· Peter Henri Villadsen, født 27. juli 1926 på Sdr. Farup Mark.

Peder Jensen Bjerre.

ca. 1929-1939/40

Han er født 16. januar 1878 i Bjerre ved Fasterholt som den 4. i søskendeflok på 6 børn og er søn af Jens Troelsen Bjerre og Ane Askjær Christensen. Peder Jensen Bjerre blev viet 3 oktober 1905 i Vissing kirke til Kirstine Jensen Christensen, født 14. december 1881 i Vissing. Peder og Kirstine fik 7 børn:

· Arne Jensen Bjerre, født 9. juli 1905.

· Kresten Ejvind Jensen Bjerre, født 13. december 1907. Han blev gift 8. marts 1933 med Elvine Eriksen, født 14. marts 1911. De byggede et hus på Ribevej 16, hvor deres familieforhold er beskrevet.

· Anna Jensen Bjerre, født 2. maj 1910. Hun blev gift med Åge Edvard Ploug, født 30. januar 1911. De boede V. Vedsted Vej 4 i Egebæk, hvor Anna døde 1. februar 1950, 39 år gammel.

· Gudrun Jensen Bjerre, født 30. januar 1912. Hun blev viet i V. Vedsted kirke med Peter Frederik Bertelsen, født 19. juni 1909.

· Carlo Gunnar Jensen Bjerre, født 21. april 1913 i Kølkær. Han blev gift med Gurli Hilda Bertelsen, født 24. oktober 1917.

· Edel Jensen Bjerre, født 14. april 1917 Kølkær. Hun gik i Egebæk skole.

· Ester Jensen Bjerre, født 19. april 1921 i Kølkær. Ester blev gift 28. november 1948 i . Vedsted kirke med Viggo Børge Pedersen, født 13. septmber 1921 i Skanderborg, søn af Peder Pedersen og hustru Ane Kathrine Sørensen, Borgergade 13, Skanderborg.

Kirstine Jensen Christensen var ledvogter medens Peder Jensen Bjerre arbejdede ved DSB. Familien her er omtalt i Mads Peder Jensens Erindringer. I ca. 1939-40 ophører ledvogterfunktionen, hvorefter familien her flytter til Ribe 14 i Egebæk. Ledvogterhuset blev nedbrudt og af stenene byggede Niels Andersen, Tøndervej 59 et hønsehus.

Familie Bjerre foran Ribevej 14.

Bagerst fra venstre: Arne Bjerre, ukendt, ukendt, Gudrun Bertelsen, født Bjerre, Frederik Bertelsen, Ejvind Bjerre, ukendt, ukendt

Forrest: Kirstine og Peder Jensen Bjerre, ? Bertelsen, Elly Bjerre (gift med Arne), Elvine Bjerre og ukendt.

Børnene fra venstre: Birthe Bjerre, Ingrid Bjerre (datter af Arne Bjerre), Preben Bjerre. På armen Ingerlise Bjerre.

Bagerst fra venstre: Peter Jensen Bjerre, Gurli og Gunnar Bjerre, Anna Ploug født Bjerre med Lasse Bjerre på armen. (søn af Gurli og GunnerBjerre)

Forrest fra venstre: Henning Bjerre, Ingelise Bjerre, Norma Bjerre (datter af Gurli og Gunnar Bjerre) og Birthe Bjerre. Se Ribevej 16.

Sdr. Farup Hedevej 6

 

Denne ejendom blev opført øst for jernbanen i 1914 på et areal fra gården, Tøndervej 69. Simon Nielsen Petersen tog jorden med fra sin gamle gård, Tøndervej 69, og lod her opføre nye bygninger på ca. 25 tdr. land.

Simon Nielsen Petersen.

1914-1947

Se under Tøndervej 69. Simon Nielsen Petersen døde her 4. februar 1947, 89 år gammel. Hans kone, Kirstine Lindberg, døde omkring 1940.

Carl Mortensen.

1947-1965

Han overtog 1914 gården Tøndervej 69, som han i 1938 solgte til sønnen, Hans Mortensen. Han havde, efter at have solgt Tøndervej 69, en ejendom i Mejlby, men kom tilbage i 1947 og overtog gården her efter Simon Nielsen Petersen, der var hustruens onkel. Angående slægtskab se Tøndervej 69.

Karl Mortensen overtog den gamle Ejendom i 1914 og havde denne til 1938, hvorefter han havde en Ejendom i Mejlby, da han flyttede tilbage og overtog Hustruens Onkels Ejendom, medens Sønnen Hans fik den Ejendom, som Mortensen tidligere havde haft. Arealet her er 30 Tdr. Land, og Besætningen er paa 2 Køer, 1 Kalv, 2 Søer samt 200 Høns. Bygningerne er opført 1914 og vedligeholdte.

Carl Mortensen døde 24. juli 1965, 73 år gammel. Hans kone, Margrete, døde 20. november 1975, 89 år gammel. Hun solgte i 1965 gården til sønnesønnen:

Karl Mortensen.

1965

Han er født 28. marts 1943 på naboejendommen Tøndervej 69. Han overtog ejendommen med 30 tdr. land. Ved jordfordeling er arealet forøget væsentligt. Karl Mortensen er ugift og bor ene på gården.

Sdr. Farup Hedevej 7

 

Her bor i dag Hans Rueløkke og Bente Nielsen. Huset var oprindeligt et træhus, men gennem tiden er der bygget til det af forskellige ejere, så der i dag er et almindeligt parcelhus. Her lå dog tidligere et hus, som blev nedrevet i 1929. Dette hus blev opført i 1880-erne af Hans Mathiasen på lejet jord ejet af Nis Bennetzen, Tøndervej 47. Det var derfor lejefolk, der sad i huset. I dette lille hus flyttede en mand ind i 1888, som hed:

 

Hans Nikolaj Mathiesen.

1888-1929

Han var født 20. maj 1831 i Bøel i Sydslesvig og boede sammen med Mette Cathrine Pedersen også kaldet Trinne. Hun var født 11. august 1841 i Randerup. De flyttede ind i huset i 1888 og var ikke gift, trods det de havde mange børn. De havde flyttet meget rundt i Sønderjylland, men fandt nu her deres sidste bosted. Trods det de havde flere børn, var de aldrig blevet gift, men præsten mente nu, de hellere måtte gifte sig. De blev gift i V. Vedsted kirke 15. august 1889. Han var da 59 år gammel og hun var 47 år gammel. Vielsen er omtalt i ”Mads Peder Jensens Erindringer”. Af deres børn kendes fem:

· Marie Christine Mathisen, der var født i Brørup 1. juni 1865. Hun blev gift godt en uge efter forældrene 24. august 1889 med enkemand og husmand Markus Sørensen Madsen, Lillemosevej 10. De lod i 1905 opføre et hus på Harevej 1A. Marie Christine Mathisen er omtalt i ”Marie Jensens Saga – og Søren Madsens”.

· Else Mathisen, født 1. juni 1865 i Brørup. Hun var tvillingesøster til Marie Christine og boede fra 1894 sammen med Nis Bennetzen, Tøndervej 47.

· Niels Julius Christen Mathisen, født 29. september 1874 i Østerby Hede, Daler sogn,. Han var den yngste i børneflokken og blev kaldt ”Tombe-Niels”. Han blev gift 16. maj 1915 i Ribe Domkirke med enke Christine Marie Hulbek Svendsen, født på Læsø 25. november 1869, datter af ugifte Gertrud Marie Svendsen og sømand Thomas Peter Larsen Sørensen, Vesterø. Niels Julius Christen Mathiesen flyttede i 1926 til Ribe, hvor han døde ved en ulykke, som er omtalt i ”Mads Peder Jensens Erindringer”.

· Andreas Mathiesen, født 27. december 1876 i Abel. Han købte huset i 1904 mod at forældrene beholder retten til at bebo huset så længe de levede. Andreas Mathisen solgte huset til broderen, Niels Mathisen i 1926 få måneder før moderen Trinnes død. Andreas Mathisen boede i Darum. Se ”Mads Peder Jensens Erindringer”.

· Luise Augusta Mathiesen, født 31. juli 1880 i Højst sogn.

Hans Nicolaj Mathisen døde 1. december 1911, 80 år gammel. Mette Cathrine Pedersen eller ”Trinne” døde 28. oktober 1926, 86 år gammel. Trods deres omflakkende liv, blev de meget gamle. De sidste mange år levede de af fattigforsørgelse. Ejeren af grunden, Anders Marius Jensen, Tøndervej 47, ophævede lejemålet ifølge skøde d. 21 maj 1928 og nedrev huset i 1929. Her blev dog ca. 28 år senere opført et simpelt træhus på samme grund. Det var Anders Marius Jensens datter, Johanne og mand, Niels Christensen, der fik bygget på dette sted.

Johanne Margrethes børn foran træhuset.

Johanne Margrethe Jensen.

1956-1959

Hun får skøde af faderen, Anders Marius Jensen i 1956 og opfører et lille træhus. Se Tøndervej 47. Hun sælger 30. oktober 1959 til:

Jens Christian Eis.

1959-1963

Han er arbejdsmand. Han sælger 6. december 1963 til:

Hans Peter Jensen.

1963-1967

Han er portør. Hans enke, Lise P. Jensen, sælger 4. december 1967 til:

Andreas Stenger.

1967-1970

Han er snedkermester. Han sælger 2. juli 1970 til:

Jørn Nørgård Viborg.

1970-1972

Han sælger huset 11. april 1972 til:

Fru Birgit Andersen.

1972-1974

Hun sælger atter huset 1. august 1974 til:

Ulla Nielsen.

1974-1975

Hun sælger 6. maj 1975 til:

Jens Mortensen.

1975-1976

Han er tømrer. Han sælger huset 8. juni 1976 til:

Hans Bruun.

1976-1977

Han sælger 6. september 1977 til:

Ingelise Meldgård Petersen & Jens Thue Leuenhagen.

1977-1988

De har huset i en årrække og sælger 18. november 1988 til:

Bente Nielsen.

1988

Hun er født 8. november 1956 i Kalvslund som datter af Gunhild og Viggo Hansen i Kalvslund. Hun bor sammen med Hans Rueløkke, der er født 14. februar 1958 i Lyngby som søn af Ruth og Verner Rueløkke. Deres børn:

1. Anette Nielsen, født 17. september 1975. Hun blev viet d. 4. juni 2005 med Martin Pedersen i Hviding kirke.
2. Jonatan Rueløkke, født 7. februar 1990.
Hans Rueløkke solgte i 1992 en grund i V. Vedsted til Niels Bjerrum Jensen, hvor Degnetoftevej 34 blev opført.

 

Sdr. Farup Hedevej 8

 

Denne ejendom ejes i dag af Reinhard Bjørn. Det første hus blev bygget her ca. 1860 på en hedeparcel fra gården Lindbæksminde, Sdr. Farup Vej 24 i Sdr. Farup. Den første, der flyttede her ud, var:

Klaus Jespersen Klausen.

ca. 1860-1868

Han var født 1833 i Lustrup og søn af Claus Jespersen samme sted. Han blev gift ca. 1860 med Ane Marie Bruun, der var født ca. 1835 og datter af Thyge Jørgensen i Lustrup. De fik følgende børn:

1. Klaus Jespersen Klausen, født 31. maj 1861. Død 22. februar 1876, 14 år gammel.
2. Karen Elisabeth Clausen, født 19. september 1863. Død 29. februar 1864, 5 mdr. gammel.
3. Thyge Jørgensen Clausen, født 14. april 1865. Død 23. august 1874, 10 år gammel.
Klaus Jespersen Klausen døde 5. oktober 1865, 32 år gammel. Hans enke, Anne Marie Bruun, blev gift anden gang og nu med:

Sdr. Farup Hedevej 8. Årstal ukendt.

 

 

Anders Martin Andresen.

1868-1904

Han var født i Plougstrup 9. februar 1827 og havde været gift før, men med hvem vides ej. Han kom hertil fra Gram i 1868 som enkemand og havde med sig en datter af første ægteskab:

· Ane Marie Andresen, der var født 18. september 1860.

Han blev gift 29. december 1868 med Ane Marie Bruun, født ca. 1835. De fik 4 børn:

1. Klaudi Brun Andresen, født 9. august 1869.
2. Jep Nielsen Andresen, født 18. april 1872. Død 26. juli 1872.
3. Jep Brun Andresen, født 1. maj 1874.
4. Bodil Marie Magdalene Andresen, født 29. december 1878.
Anders Martin Andresen døde som aftægtsmand 16. juni 1904, 77 år gammel. Hans kone, Anne Marie Bruun, døde 30. april 1899, 63 år gammel. Ejendommen blev overdraget til svigersønnen:

Mathias Sylvestersen.

1904-1950

Han var født 29. november 1873 i Westre, Ladelund syd for den nuværende grænse. Han blev gift med Ane Marie Andresen, født i Øster Aabølling 18. september 1860. Hun var datter af Anders Martin Andresens første ægteskab. De boede først i Seem, hvor deres eneste søn blev født:

*) Jf. gravstenen på V. Vedsted Kirkegård blev Mathias Sylvestersen født 29. december 1873.

1. Andreas K. Sylvestersen, født 30. september 1895.  Han blev grænsegendarm og gift med Cathrine Boysen, der var født 28. marts 1900 i Weseby. De fik en søn:
· Mathias Sylvestersen, født 30. januar 1924 i Lille Jyndevad. Han fik ejendommen her i 1950.

Andreas Sylvestersen døde 18. juli 1967 på Sdr. Farup Hedevej, 71 år gammel. Hans kone, Cathrine, døde i Lille Jyndevad 31. maj 1964, 64 år gammel.

Den gamle Mathias Sylvestersen døde 26. august 1952, 78 år gammel. Hans kone, Anne Marie, døde 7. juni 1953, 92 år gammel. Mathias Sylvestersen er omtalt i Mads Peder Jensens Erindringer. Gården blev den 1. marts 1950 overtaget af sønnesønnen:

Mathias Sylvestersen.

1950-2001

Han var født 30. januar 1924 i Lille Jyndevad og blev gift 21. marts 1950 i Nørre Løgum Kirke med Else Ottsen, der er født 13. marts 1928 i Vester Terp som datter af Karen og Martin Ottsen. Else og Mathias Sylvestersen fik 4 børn:

1. Ruth Sylvestersen, født 29. april 1951. Hun blev gift 29. maj 1971 med Poul Henning Feddersen.
2. Connie Birgit Sylvestersen, født 14. februar 1953. Hun blev gift med Uffe Christiansen.
3. Andreas Sylvestersen, født 10. oktober 1954*). Han er gift med Pia Zornig
4. Martin Ottsen Sylvestersen, født 6. januar 1962.
Mathias Sylvestersen er landmand, men jorden er udlejet. Han var tidligere postbud. Mathias Jakobsen Sylvestersen døde 13. oktober 2003, 79 år gammel. Gården her solgte han i 2001 til:

Reinhard Bjørn.

2001-2001

Han ejer også Tøndervej 47. Han solgte i 2002 ejendommen her til:

Claus Verner Pedersen & Charlotte Weits Kristensen.

2001-2003

De solgte i 2003 ejendommen videre til:

Susanne Stammose Tonnesen & Finn Tonnesen.

2003-

De solgte i 2003 ejendommen videre til:

 

Sdr. Farup Hedevej 10

 

 

 

Bygningerne til denne ejendom er opført 1921. Manden, der lod bygningerne opføre, var:

Marius Hansen.

1921-1960

Han var født 3. januar 1892 på ejendommen, Tøndervej 60. Han var søn af Hans Anton Hansen og Birthe Marie Jensen. Marius Hansen blev gift 22. april 1916 i V. Vedsted Kirke med Laura Christine Knudsen, der var født 21. september 1898 i Ribe som datter af Anton Knudsen og Ane Johanne Schmidt. Se Harevej 3. Laura og Marius Hansen fik 16 børn:

1. Hans Anton Hansen, født 17. juni 1916.
2. Anton Ejnar Hansen, født 16. november 1917.
3. Knud Hansen, født 6. marts 1919.
4. Bertha Marie Hansen, født 1. juli 1920.
5. Karl Ejner Hansen, født 9. oktober 1921.
6. Anna Johanne Hansen, født 11. marts 1923.
7. Inger Kirstine Hansen, født 5. juni 1924.
8. Meta Irene Hansen, født 18. september 1925 på Sdr. Farup Mark.
9. Ester Vella Hansen, født 7. december 1926 på Sdr. Farup Mark.
10 Anna Lise Hansen, født 18. februar 1928 på Sdr. Farup Mark.
11 Svend Knudsen Hansen, født 28. juni 1929 på Sdr. Farup Mark.
12. William Knudsen Hansen, født 16. august 1930.
13. Otto Verner Hansen, født 12. juni 1932. Han købte gården i 1960.
14. Maren Gurli Hansen, født 28. marts 1934.
15. Dagny Hansen, født 5. august 1935.
16. Dødfødt pige født 18. februar 1937.
17. Kjeld Ove Hansen, født 2. juni 1938.
18. Asger Hansen, født 28. september 1939. Han døde 29. maj 1940, 8 måneder gammel.
19. Asger Hansen, født 14. juli 1941.
Marius Hansen byggede Ejendommen Matr. Nr. 1u m. fl. som Statshusmandsbrug. Arealet var paa 10 ha, senere er tilkøbt, saaledes at der i Dag er 17 ha. Besætningen er paa 6 Køer, 6 Ungkreaturer, 2 Heste, og der leveres ca. 25 Svin aarlig. Der er 2 Søer og normalt 100 Høns.

Marius Hansen døde 27. august 1960, 68 år gammel, og hans kone, Laura, døde 19. november 1976, 78 år gammel. Hun havde i 1960 solgt gården til sønnen:

Otto Verner Hansen.

1960-2002

Han blev gift med Gudrun Hansen, der var født 16. oktober 1933 i Foldingbro som datter af Johannes Hansen og Anna Beck. Gudrun og Otto Verner har 4 børn:

1. Anna Christence Hansen, født 7. august 1956 i Hjerting ved Rødding. Hun blev gift 30. juli 1988 med Frederik Kragelund. De bor Midtby 3 i Råhede.
2. Gitte Karin Hansen, født 6. juli 1959 i Brørup. Hun blev gift 12.juni 1982 med Jørn Erik Jensen.
3. Bjarke Verner Hansen, født 18. januar 1962 i Sdr. Farup Mark.
4. Espen Verner Hansen, født 6. juni 1965 i Sdr. Farup Mark.
Gudrun og Otto Verner Hansen solgte i 2002 ejendommen her og flyttede til Egebæk på V. Vedsted Vej 32.

 

JydskeVestkysten 29. juli 2002. EJERSKIFTE. Reinhardt Bjørn har solgt Sdr. Farup Hedevej 10, til Allan Nielsen. Ejendomsværdien er ikke oplyst.

Allan Nielsen.

2002-