scrolltotop

Ribevej 1

21. juni 1999, 16:12:08

 

Et parcelhus bygget 1953. Manden, der lod dette hus opføre, var:

Jens Truelsen Pedersen.

1953

Han havde tidligere haft gården Trækærvej 7. Han var født i Høgsbro 20. juli 1893 og blev gift 8. november 1927 med Johanne Grøndal Andersen, der var født 12. november 1897 i Seem som datter af Ellen Marie og Claudi Andersen. Johanne og Jens T. Pedersen fik i ægteskabet en datter:

1. Esther Pedersen, født 14. januar 1932. Gift 1953 med Anders Bang Jensen og overtog Trækærvej 7.
Jens Truelsen Pedersen døde 21. juli 1961, 68 år gammel. Hans kone, Johanne, overlevede ham i 28 år. Hun døde 4. november 1989, 92 år gammel. I 1989 blev huset ejet af Jette K. Grumløse og Niels C. M. Sørensen. I 1991 hed ejeren Kirsten M. Nielsen. I dag ejes huset af:

Anders Hapsøe & Gitte Weber Vind.

ca. 1999-

De har 2 sønner:

1. Markus Harpsø Vind. Han blev konfirmeret i 2010.
2. Lukas Hapsø Vind. Konfirmeret 2012.

Ribevej 2 C

Et parcelhus bygget 1965 af murermester Arne Christensen og Preben Bjerre på en 8.295 m2 stor grund. Manden, der lod dette hus opføre var:

Preben Bjerre.

1965-1971

Preben Bjerre er gift med Carla. De byggede i 1971 hus på Egetoften 3, hvor deres familieforhold er beskrevet.

Hans Pedersen.

1971-1998

Han var tidligere gårdmand på Hyrdegården, V. Vedsted Vej 54 i V. Vedsted. Han blev gift 9. maj 1942 med Eva Petersen, der er født 23. juli 1920. I ægteskabet fødtes en datter:

1. Klara Kirstine Pedersen, født 15. juli 1945 i Vejen.
JydskeVestkysten 19. juli 2004. DØDSFALD. Forhenværende landmand Hans Pedersen, Bøge Allé 107, Ribe, tidligere Vester Vedsted, er død, 88 år. Hans Pedersen var født i Kalvslund Sogn, og han kom som tiårig sammen med forældre og tre yngre søskende til Vester Vedsted. Han kom tidligt ud at tjene ved landbruget, tjente herved sammen til et ophold på Frederiksberg Højskole i 1938-1939. Han fortsatte herefter ved landbruget, havde en periode arbejde ved bygningen af Rømø-dæmningen og arbejde i brunkulslejrene i Stakroge. Hans Pedersen blev i 1943 gift med Eva Pedersen, og parret bosatte sig i Vejen, hvor han var hestepasser og kusk for Vejen Brugsforening, ligesom han arbejdede i tørvemosen. Ægtefællerne overtog i 1945 forældrenes gård i Vester Vedsted, som de sammen drev med tor flid og dygtighed frem til 1971, hvor han på grund af svigtende helbred ikke længere kunne klare det hårde arbejde. De købte hus på Ribevej 2C i Egebæk, hvor han om sommeren på hobbyplan dyrkede grøntsager af forskellig art. Vintrene gik med arbejdet ved drejebænken, hvor blandt andet adskillige gyngestole er blevet fremstillet. I 1998 flyttede parret til Bøge Allé, hvor det nød naturen i de dejlige omgivelser. Trods den høje alder bevarede Hans Pedersen stadig interessen for sine omgivelser, ligesom børn, børnebørn og oldebørns ve og vel lagde ham meget på sinde. Hans Pedersen efterlader foruden hustruen, Eva, datteren, Klara og svigersøn, Erling Schultz Petersen, Varming Vesterby, samt tre børnebørn og syv oldebørn, hos hvem han efterlader et stort savn.

Hans Pedersen solgte huset her i 1998 og flyttede til Bøge Alle 107 i Ribe, hvor han døde 17. juli 2004, 88 år gammel. Den nye ejer af huset her var:

Kenneth Horsbøl & Rikke A. Munk.

1999-2004

De boede før Østerdigetoft 10 i Hviding sogn. Kenneth Horsbøl er født 20. juli 1971 som søn af Dan og Lene Horsbøl, Esbjerg. Han bor sammen med Rikke Munk, født 28. februar 1972. Hun er datter af Karin Munk og Lars Jensen, Kalundborg. De har en datter:

1. Maja Horsbøl, født 22. april 1999.
Rikke er Pæd. Stud. og Kenneth er grafisk trykker. Kenneth og Rikke flyttede i 2004 hver til sit. Ny ejer af huset her blev:

UgeAvisen 29. juni 2004. LIEBHAVERI. Ribevej 2C, Egebæk. Her er skov og natur som skal ses. Villaen er under ombygning/modernisering. Bl. a. indrette med flot nyt køkken/alrum, dejlig hyggestue og nyt bryggers. Pris: 1.098.000. Bolig m2: 130. Grund: 8.295. Stuer/vær.: 2/2. Opført: 1965.

UgeAvisen 11. januar 2005. EJERSKIFTE. Tina Hede Andreasen har købt Ribevej 2C, delareal ½ af Rikke Munk. Ejendomsværdi: 600.000 kroner.

UgeAvisen 22. august 2006. EJERSKIFTE. Ove Madsen har købt Ribevej 2C, V. Vedsted, af Kenneth Horsbøl m. fl. Ejendomsværdi: 920.000 kroner.

Tina Hede Andreasen.

2004-2006

Hun sælger i august 2006 huset til:

Ove Andersen Madsen

2006-

Han er født 8. marts 1963 og er søn af Anna-Vera og Jannik Madsen, V. Vedsted Vej 94. Ove Madsen boede tidligere sammen med Winie Moeslund Hansen på Skovvej 1 og Hyrdegaarden, V. Vedsted Vej 58. hvor deres familieforhold er beskrevet.

Ribevej 2. Egebæk skole

SKOLEFORHOLDENE

I EGEBÆK 1888 – 1967

SVEND B. TROELSEN

14. april 1999, 19:59:54

 

I den østlige del af V. Vedsted sogn var der ingen huse eller beboelser før i året 1800. Det første hus i denne del af sognet blev opført 1799, og kaldet Egebækholm. I 1850erne og 60erne blev der opført flere huse i denne del at sognet, selv om mange kun var en form som jordhuler. Der blev vel også i denne del af sognet efterhånden stillet krav om undervisning af børn, og her blev også indført en form for undervisning med lærere som holdt skole et eller andet sted i området her ude. I 1888 blev der opført en skole i Egebæk og den første lærer ved denne skole var:

Niels Kristensen Nielsen Dejgaard.

1886-1892

Han var født 1. august 1862 i Horne. Han blev gift 27. januar 1889 med Petrea Augusta Barbara Lassen. Hun var født 15. maj 1870 Sdr. Farup Vej 42, Harreslund i Sdr. Farup. Han dimitterede 1883 fra Gedved seminarium. Han var lærer i Egebæk fra 1886 til 1892. Han flyttede fra sognet i 1892. Han blev 1892 lærer i Horne ved Varde, og her døde han 5. januar 1901, 38 år gammel. Hans enke, Petrea flyttede i 1901 til V. Vedsted, hvor hun købte huset, V. Vedsted Vej 123. Hun døde 15. april 1932. En søn, Jens Lassen Dejgaard, født i Egebæk 22. december 1890 arvede huset.

I 1880 må der have eksisteret en form for skolevæsen i Egebæk, idet kirkebogen nævner en bilærer Poul Jepsen, indsidder af Villebøl gift med Elise Katrine Eiler. De fik en søn:

1. Marius Daniel Jepsen, født 3. november 1864 i Kalvslund sogn, Konfirmeret 1880 i V, Vedsted. Discipel på Ribe Kathedralskole.

2. Johannes Eiler Jepsen, født 1. januar 1866 i Kalvslund sogn. Konfirmeret 1880 i V. Vedsted.

Den nye førstelærer i Egebæk blev:

Thomas Jensen Nielsen.

1892-1894

Han var født 19. maj 1862 i Ansager, søn af husmand Niels Thomsen og Dorthe Nielsdatter, Ansager. Han blev gift 28. december 1892 i Nr. Farup kirke med Jakubine Sørensen, født 8. april 1870 i Aalbygaard, datter af gårdman Mikkel Sørensen og Maren Hansdatter, Aalbygaard. De fik flg. børn:

1. Marie Nielsen, født 10. oktober 1893 i Egebæk..

2. Ejnar Nielsen, født 4. april 1896 i Egebæk.

Thomas Jensen Nielsen dimitterede fra Gedved seminarium 1888. Han var lærer i Egebæk fra 1892 til 1894. Han flyttede dette år til Guldager skole, hvor han blev førstelærer. Han efterfulgtes af:

Mads Kristian Pedersen.

1894-1915

Han var født 27. april 1870 i Ikast. Han dimitterede 1892 fra Jelling seminarium. Han havde tidligere været lærer i Plougstrup, Jernved sogn, men kom 1894 til Egebæk skole. Han blev gift 1907 med Karen Marie Frederikke Tolstrup, der var født 1884 i Højen. Hun kom fra Thim. De fik i Egebæk 3 børn:

1. Meta Marie Pedersen, født 28. februar 1909.

2. Birgitte Tolstrup Pedersen, født 3. maj 1911 i Egebæk..

3. Dagny Tolstrup Pedersen, født 9. december 1913.

Egebæk voksede på det tidspunkt og flere børn blev født. Omkring 1902 ses Karen M. Pedersen at have været vinterlærer. Det samme har M. M. Bjerg (ueksamineret), født 3. juli 1886, været omkring 1910. I 1913 blev der ansat en småbørnslærerinde Ida Marie Jensen, født 28. december 1888 i Vejby, dimitteret fra Odense i 1913. Hun rejste i 1914 til Humble på Langeland. Christine Christensen overtog hvervet fra 1914 til 1918.

Af kirkebogen ses der også en ugift pensioneret lærer ved Egebæk Skole, Søren Ovesen Skou født i Seem sogn. Forældre Ove Sørensen og hustru Maren Nielsdatter af Høm. Søren Ovesen Skou døde 10. november 1897 i Egebæk, 66 år gammel.

Mads Kristian Pedersen flyttede i 1915 til Ribe markskole. Førstelærerembedet i Egebæk blev nu overtaget af.

Elevfoto fra Egebæk skole ca. 1913. Udlånt af Ejnar Poulsen, Ribevej 22.

Jens Rasmussen Overgård.

1916-1920

Han var født 1. juni 1887. Han dimitterede 1908 fra Jelling. Han blev gift ca. 1912 med Mette Marie Pedersen. Han var først lærer ved V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1, men blev 1916 kaldet til førstelærer i Egebæk. Han fik i sit ægteskab med Mette Marie Pedersen 3 børn:

1. Thyra Overgård, født 5. august 1913 i V. Vedsted.
2. Ellen Overgård, født 15. juni 1915 i V. Vedsted.
3. Matha Overgård, født 10, maj 1919 i Egebæk.

Jens Rasmussen Overgård rejste i 1920 til Asserballeskov på Als som 1. lærer. Han blev senere forstander for Nordborg Slots Efterskole på Als, hvor han døde i 1940. Nu manglede man en ny lærer i Egebæk. Det blev:

Niels Andersen Nielsen.

1920-1955

Han var født 20. februar 1887 på Mandø som søn af mølleren. Han dimitterede 1913 fra Gedved seminarium og var først andenlærer på Stenum skole i Vendsyssel. I 1920 blev han ansat som førstelærer ved Egebæk skole. Han blev gift 16. oktober 1921 med Anne Augusta Weber Andersen der var født i Egebæk 27. december 1896. Hun var datter af sergent ved gendarmeriet Anders Andersen og Marie Christine Weber, Ribevej 30. De fik følgende børn:

1. Åse Nielsen, født 11. juli 1922 i Egebæk.

2. Kitty Nielsen, født 11. marts 1925 i Egebæk.

3. Leif Weber født Nielsen, født ???. Bor i Grenå.

Niels Andersen Nielsen overtog i 1937 Anne Augustas fødehjem Ribevej 30.

RibeUgeavis 27. juni 2006. KVINDESEMINARIET 1918-1948. Af fhv. lektor Uwe Dahl. Anden Verdenskrig var med til at udvikle de unge kvindelige lærerstuderende til både seminariner og ”amazoner”. Et lærer seminarium i Ribe (3) – Når seminarinerne i 1948 gav udtryk for, at de godt kunne stå på egne ben og klarer sig uden mænd, hang det blandt andet sammen med deres erfaringer fra Anden Verdenskrig, hvor flere af dem havde deltaget i modstandskampen. Her viste de, at de ikke stod tilbage for mændene, hvad angik mod, styrke og snilde. Kurer ”Svejk”. I 1943 kom således en ung pige, Marie Bøgh fra Fjerritslev til Ribe for at læse til lærer. Hun tog logi hos lederen af Falck, Thorvald Rosenmay, der samarbejdede med modstandsbevægelsen og udførte mange illegale transporter i stationens ambulancer. Da Thorvald Rosenmay måtte gå under jorden, og hans afløser, Thielsen, også var med i kampen, kom Marie Bøgh ind i modstandsarbejdet og blev snart en del af det. Først og fremmest fungerede hun som kurer under dæknavnet ”Svejk”. Under foregivende af at studere naturen kunne hun ubemærket bevæge sig rundt i Ribe og omegn med sin botaniserkasse, der dog ikke kun indeholdt planter, men også meddelelser fra byleder Jens Ege til hans kontaktpersoner i modstandsbevægelsen. Kvindelist. Men Marie Bøgh medvirkede også ved sabotagehandlinger. Når hendes mandlige kolleger skulle udføre jernbanesabotage, fik hun til opgave at aflede de tyske vagters opmærksomhed. Det fortælles således, at hun en aften i mere end en halv time spillede kæreste med en tysk soldat, der stod vagt ved jernbaneoverskæringen på Seminarievej, mens mændene fik placeret sprængladningerne på skinnelegemet. Måtte i skjul. Efter ”kæresteriet” fandt hun det klogest at holde en lavere profil og flyttede derfor ind på Egebæk Skole hos førstelærer Nielsen, hvor modstandsbevægelsens ledelse holdt til, samtidig med at her var indkvarteret et større antal tyske soldater. Også lærer Nielsen var med i modstandsarbejdet og uddelte illegale blade, mm som han ifølge sønnen Lejf Weber, Ribe gemte i sine bistader. Førstelærerens hjemmeboende datter, Kitty, der gik på Ribe Statsseminarium, husker godt Marie Bøghs ophold. Bevæbnet til eksamen. Hun fortæller, at det vakte en vis opsigt blandt de øvrige studerende, da Marie Bøgh mødte op til eksamen iført frihedskæmpernes armbind. Også censor kiggede en ekstra gang, da hun trådte ind i lokalet, og spurgte lidt nervøst: ”Nu er De vel ikke bevæbnet” ? Hertil svarede Marie Bøgh intet, men stak hånden i jakkelommen, fremdrog en revolver og placerede den på det grønne klæde foran censor og eksaminator. Desværre forlyder der intet om, hvilken karakter hund opnåede, men mon hun ikke bestod ?

Egebæk Skole ca. 1930.

I 1926 blev ansat en vinterlærer ved skolen, Elise Kirstine Lund der var født 10. september 1897, dimitteret fra Ribe i 1926. Hun var helårslærerinde på skolen fra 1930 til 1946. Hun efterfulgtes af småbørnslærerinde Ellen Elisa Nielsen i 1947. Hun var født 10. januar 1906 og dimitteret fra Vejle i 1944. Hun havde været i Ejsing skole ved Vinderup forud for ansættelsen i Egebæk. Hun rejste i 1948 til Øster Egesborg skole i Præstø amt. Hendes afløser blev Karen Margrethe Kirstine Herskind, født 24. december 1911 og dimitteret fra Langs i 1933. Hun kom fra Randrup skole ved Vestervig i Thy til Egebæk skole i 1948. Hun måtte i 1951 tage sin afsked på grund af sygdom. Stillingen som småbørnslærerinde blev herefter overtaget af Kirsten Bak-Hansen, født 20. juni 1928 i Elling, Hjørring amt. Hun dimitterede fra Ribe i 1951. I 1954 flyttede hun til Ringe skole på Fyn. Se Anders Clausen Jensens ”Min Skolegang i Egebæk Skole”.

Omkring 1924 er der ansat en lærer Peder Christian Pedersen. Han var gift med Ane Marie Magdalene Nielsen. De havde en søn:

1. Thorvald Kristian Pedersen, født 20. januar 1910 i Lintrup. Konfirmeret 1924 i V. Vedsted.

Egebæk skole 1930

 

Aksel Hansen, Hans Mortensen, Kristian Borch, Svend Bertel Madsen, fru Nielsen, lærer Nielsen.

Lærerinde Tove Sørensen, Edel Bjerre, Ribevej 14, Petra And?, Hansine Rasmussen, Tørvevej 20, Ane Hansen, Alvina Andersen, ? Hansen, Else Andersen, Ulla Fjordvang, Ruth Hansen, ?y Nielsen, Marie Madsen, Aase Nielsen, Ribevej 30, Erna ?, Esther Bjerre, Ribevej 14, Ann? Borch, Line Hansen, Kathrine Jakobsen, ?rsten Jakobsen.

 

Egebæk skole før 1930.

Egebæk skole 1932.

 

1. række (øverst): Karl Aage Madsen, Tøndervej 72. Karl Jensen Schmidt, Trækærvej 6. Arne Fjordvang. Karl Hansen. Tage Poulsen, V. Vedsted Vej 65. Peter Rasmussen, Tørvevej 20. Anton Hansen. Hartvig Andersen. Nikolaj Hansen. Otto Beck Tjørnelund, Bjørnkærvej 10.

2. række: Søren Beck Tjørnelund, Bjørnkærvej 10. Herluff Klausen. Vagner Fjordvang. Peter Poulsen. Knud Holger Hansen, Tøndervej 60. Peder Gemsing Beck Tjørnelund, Bjørnkærvej 10. Niels Hansen Schmidt, Trækærvej 6. Kristian Andersen. Alfred Smith, Trækærvej 6. Frk. Lund.

3. række: Lærer Nielsen, Ribevej 30. Karl Johannes Jensen, Tøndervej 47. Albert Villadsen, Tøndervej 37. Elvira Madsen, Lillemosevej 9. Marie Madsen, Tøndervej 72. Anna Jepsen. Kirsten Jakobsen. Marie Botilde Hansen. Thyra Margrethe Madsen, Lillemosevej 9. Else Andersen. Marie Margrethe Hansen, Enderupvej 12. Abeline Kirstine Hansen, Tøndervej 60. Mary Sørine Madsen, Lillemosevej 9. Johannes Svensson, V. Vedsted Vej 40. Rasmus Viggo Rasmussen, Tørvevej 20.

4. række: Anna Marie Madsen, Sdr. Farup Hedevej 3. Vera Madsen. Aase Nielsen, Ribevej 30. Ulla Fjordvang. Else Marie Hostrup. Esther Jensen Bjerre, Ribevej 14. Elna Poulsen. Inger Kirstine Hansen, Sdr. Farup Hedevej 10.

5. række: Karl Otto Hansen, Tøndervej 60. Anders Andersen. Karen Jensen, Tøndervej 47. Anna Hansen. Liane Jensen. Karen Beck Tjørnelund, Bjørnkærvej 10. Mary Hansen. Katrine Jakobsen. Johanne Hansen. Edith Poulsen. Henny Jakobsen. Inger Hansen. Meta Irene Hansen, Sdr. Farup Hedevej 10.

Egebæk skole 1934.

 

Lærer Nielsen, Ribevej 30. Herluff, Arne, Elvira, Erna Nina Abelone, Peter Rasmussen, Tørvevej 20. Johanne, Alfred, Karl H., Otto, Ulla, Esther Jensen Bjerre, Sdr. Farup Hedevej 5. Marie M., Emma, Mary Sørine Madsen, Lillemosevej 9. Marie Bothilde, Else, Niels, Peter, Aase, Marie H., Edith, Meta, Karen, Gunnar, Hans Peter, Tyra, Signe, Esther Vella Hansen, Sdr. Farup Hedevej 10. Karen Beck Tjørnelund, Bjørnkærvej 10. Broder, Holger, Anders, Harald, Mads Peder Jensen, Tøndervej 47. Karl J., Albert, Tonny, Viggo, Nikolai, Johannes, Niels M., Karl Otto Hansen, Tøndervej 60. Anna H., Elna, Meta Lassen, Ribevej 22. Kitty, Edith P., Vera, Inger, Else Marie Petersen, Lillemosevej 4. Else Marie, Anna Madsen, Sdr. Farup Hedevej 3. Udlånt af Preben Bjerre.

Ukendt skolebillede til undersøgelse.

Egebæk Skole 1947.

 

1. række øverst: 1) Hansine Kathrine Beck, Tørvevej 14. 2) Erik Bay Jakobsen, Ribevej 24. 3) Peder Beck, Bjørnkærvej 1. 4) Marinus Beck, Bjørnkærvej 1. 5) Grethe Krog Pedersen, Lillemosevej 10. 6) Hanne Clara Winther Madsen, Bjørnkærvej 6. 7) Leif Weber Nielsen, Ribevej 30. 8) Keld Hansen, Sdr. Farup Hedevej 10. 9) Carla Johansen – gift med Preben Bjerre. 10) Kirsten Emma Nielsen, Ribevej 19. 11) Ingelise Bjerre, Ribevej 16 – søster til Preben og Henning. 12) Anders Clausen Jensen, Lillemosevej 3. (han har leveret billedet og navneoplysningerne. Han oplyser i øvrigt at ikke alle var i skole den pågældende dag)

2. række: 13) Inge Højbjerg, Ribevej 48. 14) Grethe Marie Madsen, V. Vedsted Vej 10. 15) Arne Jensen, Ribevej 24. 16) Tage Brink, Ribevej 52. 17) Tage Poulsen, V. Vedsted Vej 65. 18) Hans Henrik Højbjerg, Ribevej 48. 19) Ella Hansen – Enderupvej. 20) Margrethe Christensen, V. Vedsted Vej 42. 21) Christian Poulsen, V. Vedsted Vej 65.

3. række: 22) Inger Marie Lund, Vibetoften 1. 23) Gurli Hansen, Sdr. Farup Hedevej 10. 24) Anne Kathrine Knudsen, Trækærvej 26. 25) Jutta Okholm, Enderupvej 2. 26) Broder Bech. ?. 27) Anni Madsen, V. Vedsted Vej 10. 28) Marie Johansen, V. Vedsted Vej 67. 29) Else Krog Pedersen, Lillemosevej 10. 30) Lærer Niels Andersen Nielsen, Ribevej 30.

4. række: 31) Henning Bjerre, Ribevej 16. 32) Kjeld Schmidt, Harevej 3. 33) Bodil Kristensen, V. Vedsted Vej 3. 34) Grethe Klinge, Tøndervej 59. 35) Betty Meta Jensen, Lillemosevej 3. 36) Edith Hansen, V. Vedsted Vej 36. 37) Inga Poulsen. 38) Aase Schmidt, Harevej 3. 39) Arne Pedersen, Trækærvej 3. 40) Ernst Poulsen, V. Vedsted Vej 65. 41) Lærerinde Ellen Elisa Nielsen, Ribevej 2.

 

I 1953 blev Aase Mogensen Kjems, V. Vedsted Vej 48, ansat. Hun var født 4. november 1920 og dimitterede fra Ribe i 1942. Hun var lærer på skolen helt frem til 1967, hvor skolen nedlægges. Hun fulgte med de øvrige lærere og elever til V. Vedsted skole. I Nielsen tid gik den årlige udflugt selvfølgelig til Mandø. En af udflugterne er beskrevet i Niels Ocholm Madsens ”Mine Erindringer”.

En elev der startede i 1946, Anders Clausen Jensen, Lillemosevej 3, har skrevet ”Min skolegang i Egebæk Skole”.

Aase Kjems skriver om sin tid hos lærer Nielsen på Egebæk skole:

“I 1953 blev jeg ansat i Egebæk skole hos lærer Nielsen, der havde været meget aktiv i modstandsbevægelsen. Han holdt 40 års jubilæum og det skulle fejres med en stor fest, men der blev et forrygende tordenvejr, så mange blev hjemme, jeg husker endnu de mange lagkager med sur flødeskum p.g.a. det lumre vejr, der blev tilovers !

Efter Nielsens afgang var der mange skiftende lærere, navnlig fra aftenseminariet i Esbjerg. De var vikarer om dagen og læste om aftenen. Længst var Tove Math, hvis mand gik på seminariet i Ribe, og G. Lundgaard, der havde været lærer på Bornholm. Det gav en fornøjelig kontakt og udveksling af skolebørn med skolen i Aakirkeby, forbindelsen holdt i flere år. Lundgaard kom til Fruering og senere Gram.”

Mandø-Posten, nr. 26 – 1946. Sølvbryllup. Onsdag den 16. Oktober kunde Førstelærer N. A. Niel­sen og Hustru, Egebæk Skole, fejre Sølvbryllup. Lærer N. er født paa Mandø den 10. Febr. 1887og Søn af afd. Sognefoged P. Nielsen. Som saa mange andre Mandødrenge stod Lærer Nielsens Hu til Søen. I sin tidlige Ungdom kom han ud at sejle og fik herved Lejlighed til at se sig om i Verden. Efter nogle Aars Sejlads gik Matrosen i Land og blev optaget paa Gjedved Sem. hvorfra han gik ud som Lærer. Nu fulgte nogle Aars Lærergerning for skellige Steder i Landet, men da Embedet i Egebæk blev ledigt, søgte og fik Lærer Nielsen det; i det Embede har han virket i godt 25 Aar, idet han sidste Aar kunde holde 25 Aars Jubilæum ved Skolen. I Skolen kom Lærer Nielsens praktiske Arbejde til at præge Undervisningen. Der blev Liv over Geografitimerne, naar den tidligere Sømand indflettede personlige Oplevel­ser i Stoffet. Foruden Arbejdet i Skolen har Lærer Niel­sen deltaget i det offentlige Liv. Han er saaledes Medlem af Menighedsraadet og Formand i Aftenskolenævnet. I Egebæk fandt Lærer Nielsen sin Hustru Anna Augusta Weber Andersen, hvis Far var Sergent ved Gendarmeriet. Fru N. har med stor Dygtighed udført sin Gerning i Hjemmet og skabt et godt og gæstfrit Hjem. I Ægteskabet er der to voksne Døtre og en Søn. Lærer Nielsen er Medlem af Mandøforeningens Bestyrelse.

Niels A. Nielsen var lærer til 1955 da han afgik med pension. Han købte nu et hus på Ribevej 30. Derefter kom en ny mand til førstelærerembedet i Egebæk.

Ludwig Albert Konrad Ottow.

1955-1957

Han var født 1. februar 1908 i Holstebro. Dimitteret fra Langs i 1944. Han kom fra Store Heddinge, og blev lærer i Egebæk 1955. Han forlod Egebæk skole 1957 for at rejse til Rekkende skole i Præstø amt.

I 1955 blev Tove Math (født Agger) ansat som lærer ved skolen. Hun var født 24. juli 1928 i Rom, Ringkøbing amt og dimitterede fra Tønder i 1953. Forud for denne stilling havde hun været lærer i Flensborg. Hun underviste på Egebæk skole til 1959.

Gunnar Lundgård.

1958-1961

Han blev ansat som lærer i 1958. Han var født 16. august 1927 i Hunderup sogn. Han dimitterede fra Jelling seminarium 1951. Han var først lærer ved Fruering skole ved Skanderborg. Han kom til Egebæk skole i 1958 og forlod Egebæk i 1961. Han blev senere skoleinspektør i Gram.

Fra 1961 var en vakant lærer, Lærer Hansen, der passede skolen. Han kom fra Kærbøl skole i Farup sogn. I 1963 blev ansat en ny lærer i Egebæk og det var:

Esben Mathiasen.

1963-1967

Han var født 17. august 1914 i Notmark, Fynshav. Han dimitterede fra Tønder 1936 og blev gift 1949 med Karen Marie Lassen. Han var lærer i Jejsing fra 1947 og kom til Egebæk i 1963.

I 1964 kom Birte Agnete Nissen, født 8. februar 1940 i Sdr. Hygum, dimitteret fra Ribe 1964. Hun blev overført til V. Vedsted skole ved skolens nedlæggelse i 1967. Se V. Vedsted Vej 26 C.

Aase Kjems skriver om nedlæggelsen af Egebæk skole og flytningen til V. Vedsted skole:

“E. Mathiasen fulgte med til V. Vedsted, da Egebæk skole blev nedlagt i 1966. Det samme gjorde Birthe Nielsen og jeg. Det var en stor skole med ca. 75 børn der kom til en lille skole på ca. 45 børn i V. Vedsted, lidt uforståeligt for forældrene i Egebæk. Men da først sammenlægningen var en realitet gik det udmærket takket være Hunes forståelse for problemerne og ikke mindst Solvejg Hunes hyggelige formiddagskaffe hver dag i det store frikvarter.

Skolebillede fra 1965, 6-7 klasse.

 

Bagerst: 1) Ukendt lærervikar. 2) Tonni Svensson, Ribevej 6. 3) Niels Bo Nielsen, V. Vedsted Vej 51. 4) Holger Jensen, Ribevej ? 5) Henry Beck, Bjørnkærvej 1. 6) Bent Schmidt, Harevej 3. 7) Erling Sørensen, V. Vedsted Vej 33. 8) Sten ?, Trækærvej ?. 9) Esben Mathiasen, Ribevej 2.

Forrest: Bente Poulsen, V. Vedsted Vej ?. 2) Ruth Sylvestersen, Sdr. Farup Hedevej 8. 3) Vera Mortensen, Ribevej ?. 4) Ellen Mahler, Ribevej ?. 5) Karin Laugesen, V. Vedsted Vej 23. 6) Eva Prahl, Vibetoften 7 ?. 7) Vera Oksen, V. Vedsted Vej 24.

Egebæk skole 1965, Skolefest med optræden af elever. Fra venstre: 1) Niels Bo Nielsen, V. Vedsted Vej 51. 2) Johnny Sørensen, V. Vedsted Vej 33. 3) Bent Schmidt, Harevej 3.

Noget særligt for begge skoler dengang var den årlige “eksamen”, som blev holdt ens på begge skoler med overhøring af eleverne under overværelse af skolekommission, præsten, kolleger fra den anden skole og “alle” forældre afbrudt af kaffe hos førstelæreren og med gymnastikopvisning om aftenen, virkelig en festdag hvor alle sejl var sat til med udstilling af håndarbejde – sløjd og andre elevarbejder.

En gang om året havde vi også skolefest med optræden af børnene og dans bagefter det fælles kaffebord, hvor folk selv kom med tilbehøret. 4. juledag var fastlagt med “juletræ”, her var også altid fuldt hus.

Det var lærernes pligt at forestå dette, så der var ikke noget med at tage på juleferie ! Der var alt i alt altid stor opbakning og positiv indstilling til skolen dengang”.

I 1967 blev skolen i Egebæk nedlagt og alle børnene i V. Vedsted sogn skulle nu søge skolen i V. Vedsted, hvor der nu var opført tidssvarende skolelokaler. Foruden Esben Mathiesen fulgte følgende lærere med til V. Vedsted skole fra Egebæk skole:

Aase Mogensen Kjems, født 4. november 1920. Dim. Ribe 1946. Bor V. Vedsted Vej 48.

Birthe Agnete Nissen, født 8. februar 1940 i Sdr Hygum. Dimitteret Ribe 1964. Bor V. Vedsted Vej 26 C.

Hermed sluttede en æra på 79 år med selvstændig skole i Egebæk og lokalerne blev nu anvendt til nye formål. Førstelærerboligen blev fortsat beboet af Esben Mathiesen.

LITTERATUR:

Harald Nielsen: “Fra det kommunale skolevæsen i Ribe Amt 1870 – 1970. (1974)

Maria & Erich Zickert-Sørensen.

1963-1964

Maria og Erich Zickert-Sørensen boede på et lille værelse i Ribe, da de købte grunden på V. Vedsted Vej 11 i 1963. De ville gerne flytte til Egebæk eller V. Vedsted, da Erich skulle hjælpe til ved byggeriet. Der var ikke til at få en lejlighed, men på Egebæk skole stod en lejlighed tom. De forhørte sig hos sognerådsformand Erik Rosenstand, om de kunne leje denne. “Nej, for den kan ikke bruges, den er kasseret som bolig, sagde han.” “Jamen, hvis vi nu gør den i stand, kunne vi så ikke….. vi har også bemærket, at der p.t. ikke er nogen i førstelærerboligen, og med den beliggenhed skolen har, ville det så ikke være rart, at der var folk i bygningerne udenfor skoletiden…..” De fik lov at gøre boligen i stand, var glade for lejligheden og boede der indtil huset var færdigt. Siden den tid har der boet folk i lejligheden i Egebæk skole.

Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”.

Ribevej 3

21. juni 1999, 16:11:28

 

Et parcelhus bygget 1943. Manden, der lod dette hus opføre, var:

Johan Didrik Lund.

1943-1961

Han havde tidligere V. Vedsted Vej 36. Se der angående familie. Han var født 14. februar 1873 i Gånsager og var broder til den forrige ejer. Han blev gift 2. december 1902 med Anne Dorthea Hertz, der var født 16. maj 1881*) i Lintrup som datter af Hans Knudsen Pedersen Hertz og Else Dorthea Nissen. I 1943 solgte Johan Lund ejendommen V. Vedsted Vej 36 og lod opføre dette hus, hvor Johan og Anne Dorthea Lund boede i deres alderdom. Anne Dorthea døde 17. december 1957, 76 år gammel og Johan døde 1. december 1961, 88 år gammel. Huset her blev af arvingerne solgt til:

*) jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård

Victor Laugesen..

1961-1969

Han er gift med Margrete Laugesen, født Christensen. De flyttede i 1969 til huset Harevej 2B, hvor deres familieforhold er beskrevet, og solgte ejendommen her til:

Nis Madsen Beck.

1969-1989

Han er født på ejendommen Tørvevej 24, 9. september 1908 og blev gift 1954 med Metha Wollesen, der var født 28. marts 1916. De købte huset her 1. april 1969. De fik en datter:

1. Anna Kathrine Beck, født 30. november 1954. Hun bor nu sammen med Arne B. Hansen, Jernvedvej 212.
I 1991 måske før bliver huset overtaget af:

Søren Karsten Graungaard Hansen.

1991-2001

Han er født 1969 og er søn af Karsten Graungaard Hansen og Betty Frigaard Madsen, V. Vedsted Vej 36 A. Søren Karsten Graugaard Hansen er gift med Susan Boiskov Hansen. Søren er tømrer. Han købte i ca. 2007 ejendommen Tøndervej 54, som nedrives og et nyt opføres på grunden. Huset her solgte han i 2001 til:

Tom Petersen.

2001

Han bor her stadig i 2006.

JydskeVestkysten 29. juli 2001. EJERSKIFTE. Søren Karsten G. Hansen har solgt Ribevej 3, Vester Vedsted, til Tom Petersen. Ejendomsværdien er 500.000 kroner.

Ribevej 5

21. juni 1999, 16:10:52

 

Denne ejendom er opført i 1933 formentlig af en banefunktionær Mortensen. Dennes enke bor her stadig i 1979. Efter hendes død overtager sønnen, Svend Erik Mortensen (konfirmeret 1948) huset, men bor her ikke. I 1989 sælges ejendommen her til:

Frede H. Matzen.

før 1989-

Han blev 6. oktober 1979 gift med Rita Matzen, født 5. august 1955. De har en søn:

1. Anders Matzen. Konfirmeret 2010.

De bor her stadig i 2010. Frede Matzen er vognmand.

Hjemmeside: www.fredematzen.dk

Ribevej 6

2. marts 1999, 19:04:46

 

Dette hus er bygget i 1930 af:

 

Peder Kristian Pedersen.

1930-?

Han var født i Vorgod 8. januar 1861 og blev gift 4. marts 1891 i Seem kirke*) med Ane Karoline Amalie Kristine Lønborg, der var født i Seem 17. november 1868. De fik følgende børn:

*) kilde Svend B. Troelsen

1. Marie Christine Lønborg Pedersen, født 26. januar 1892. Hun blev gift 1918 med Christian Andersen Nielsen, født 13. juli 1892 i Øster Vedsted. Søn af Niels Rasmussen Nielsen, senere bosat i Sdr. Farup. Se matr. nr. 51. En søn, Marinus Nielsen, blev født i 1919 som søn af Christen A. Nielsen og Marie Christine, som døde i barselseng, da dette barn blev født. Hun døde 2. marts 1919.
2. Peter Marius Lønborg Pedersen, født 20. juni 1897. Han døde 6. marts 1905, 7 år.
3. Sigrid Mathea Lønborg Pedersen, født 21. december 1901.
4. Kristian Karl Lønborg Pedersen, født 30. januar 1904.
Peder Kristian Pedersen ejede tidligere gården Ribevej 8. Hvem der overtog huset her vides ikke eller hvornår, dog bor her i 1965:

Johannes Svensson.

før 1965-1967

Han er født 24. december 1923 i huset, V. Vedsted Vej 40 og søn af Maren Svensson. Han var gift med Elin Svensson. De fik 4 sønner:

1. Tonni Kresten Ørnfeldt Svensson, født 19. februar 1952.
2. Sten Svensson. Bor i Tønder
3. Lars Svensson. Bor i Ribe.
4. Karsten Svensson. Bor i Ribe.
Johannes Svensson solgte ejendommen og flyttede til Hviding, hvor han døde 24. maj 2001, 78 år gammel. Familien her flyttede til Sdr. Farup Hedevej 3.

 

I 1989 er huset delt op i 2 lejemål: 6A: Emilie Kristensen. 6B: Karen M. Lorenzen.

I 1991 bor her: 6A: Emilie Kristensen. 6B: Hans P. Hansen.

I 1998 bor her: 6B: Hans P. Hansen.

I 2000 bor her: 6A: Anja Knudsen. 6B: Annemarie Knudsen, født 11. maj 1946 og Ove Knudsen.

2011. Mette Kjærlund Olesen blev 11. juni 2011 viet med Carsten Christensen i V. Vedsted kirke.

 

Ribevej 7

21. juni 1999, 16:10:12

 

Dette hus var oprindelig en træbygning fra krigens tid, som blev flyttet hertil efter krigens afslutning. Første ejer er:

Hans Anton Hansen.

efter 1945-1950

Han er født 17. juni 1916 på ejendommen Sdr. Farup Hedevej 10 og gift 28.april 1940 i V. Vedsted kirke med Mary, født Nissen 1. september 1918. Der er 3 børn i ægteskabet:

1. Dagny Hansen, født 22. november 1941.
2. Ejnar Marius Hansen, født 18. januar 1944 i Egebæk.
3. Laura Lilli Hansen, født 3. januar 1946.
Hans Anton Hansen var Plejer og sælger i 1950 ejendommen her og flytter til Ribevej 23, senere flytter familien til V. Vedsted Vej 4. Næste ejer af huset er:

Johannes Hansen.

1950-?

Han er født 23. februar 1915 som søn af Alma Maria Hansen (født Pedersen), Underup, Østbirk (født 16. november 1883) og Ingvar Tjelle Hansen, Holstebro (født 26. december 1878). Johannes Hansen blev gift 29. april 1943 i Vodder kirke med Maren Hansen, født Nørgård 31. marts 1915 i Vodder sogn. Der er 3 børn i ægteskabet:

1. Alma Hansen, født ca. 1943. Hun er gift med Joseph Kula er lærer og bor 6233 Roeswood, Delta BC, Vancouver, Canada.
2. Jørgen Hansen, født august 1946. Han er dansk gift med Solveig, er ingeniør og bor 2481 Fairhall Rd, Kelowna BC, Canada. Mail:
3. Svenning Mørgaard Tjelle Hansen, født 3. oktober 1952. Han er elektriker og bor i Kelowna i Canada.
Johannes Hansen var smed på Hospitalet, Maja hjemmegående husmor. En søster til Johannes, Ruth Klingenberg bor Ribevej 28. Maja og Johannes sælger huset her og emigrerer i 1956 sammen med børnene til Canada. Johannes Hansen døde i 2004, 89 år gammel. Næste ejer af huset her er:

Uffe Andreasen.

?-1970

Han er gift, der er 3 børn i ægteskabet:

1. Ib Andreasen.
2. Vibeke Andreasen.
3. Henriette Andreasen. Konfirmeret 1976.
Uffe Andreasen frastykker en del af matriklen og bebygger her i 1970 et nyt hus som får adressen Ribevej 9. Næste kendte ejer af huset er:

Karl K. Dockweiler.

før 1989-

Han er gift med Helle I. Dockweiler. De bor her stadig i 2008.

Ribevej 8, Egebæk

24. februar 1999, 15:05:32

 

Her bor nu Berit Barslund og Regin Hansen. Dette er en nedlagt landbrugsejendom. Det første hus blev bygget på dette sted i 1799, og det er det første hus i sognet, som er bygget øst for den gamle landsby, V. Vedsted. I 1799 blev der bygget et hus på en hedeparcel, som var erhvervet fra gården Skoleallé 6 i V. Vedsted. Manden, som lod opføre dette hus, var:

Peder Christensen.

1799-1834

Han var født 1763 et sted i Jylland og blev gift 24. november 1798 i V. Vedsted kirke med Anna Hansdatter Friis, der var født i Novrup, Jerne sogn ca. 1775. Hun var datter af Hans Friis. Stedet, de byggede deres hjem, blev kaldt Egebæk, men nævnes i kirkebogen som Pedersborg. Grunden til, at huset blev opført her, var, at den gamle landevej mellem Ribe og Skærbæk gik lige forbi huset. I Peder Christensens ægteskab fødtes 5 børn:

1. Hans Friis, født 2. februar 1800.
2. Christen Friis Pedersen, født 17. juli 1802.
3. Søren Friis Pedersen, født 24. august 1804. Konfirmeret 1823. Han overtog senere ejendommen.
4. Søren Janniksen Pedersen, født ca. oktober 1805. Død 27. februar 1806, 15 uger gammel.
5. Søren Janniksen Pedersen, født 8. november 1806.
6. Anne Marie Pedersdatter, født 22. februar 1808. Konfirmeret 1823. Hun blev gift 16. februar 1824 i Lintrup kirke med Hans Jensen, født ca. 1808 i Nørre Olling i Lintrup sogn.
Peder Christensen døde 1. november 1833, 70 år gammel. Hans kone, Anna Hansdatter, døde 25. december 1835, 60 år gammel. Huset var da overtaget af sønnen:

Søren Friis Pedersen.

1834-1861

Han var født på stedet 24. august 1804 og blev gift ca. 1834 med Maren Sørensdatter, der var født 1799 i Vilslev. De fik en søn:

1. Peder Sørensen Friis, født 27. september 1835. Han fik ejendommen efter faderen.
Søren Friis Pedersen købte en del jorder ind til ejendommen, så det blev et husmandsbrug. Han kom på aftægt 1861, og samme år døde hans kone, Maren Sørensdatter, den 12. august 1861, 62½ år gammel. Han blev også ked af livet og hængte sig den 25. maj 1863, 59 år gammel. I 1861 blev ejendommen overtaget af sønnen:

Peder Sørensen Friis.

1861-1889

Han var født på ejendommen 27. september 1835 og blev gift 27. oktober 1860 med Margrethe Laustdatter, der var født 1. september 1826 i Vilslev og datter af gårdmand Laust Thomsen og Ane Cathrine Sørensdatter. De fik i deres ægteskab 3 børn:

1. Søren Martin Pedersen Friis, født 27. september 1861 på gården i Egebæk. Konfirmeret 1875. Han rejste i 1879 til U.S.A. Her fik han en farm i Nebraska. Han blev gift 13. november 1884 med Jacobine Frederikke Køster, der var født 27. juni i Nr. Vissing. De fik i deres ægteskab 11 børn. Den yngste født i 1905. Af disse 11 børn er de 8 bosat og gift i U.S.A. Søren Martin Friis klarede sig godt i det fremmede. Han var i 25 år parlamentsmedlem i Nebraska. Han døde 4. december 1930.
2. Laura Pedersen Friis, født 30. september 1862. Konfirmeret 1876. Hun blev gift 6. maj 1885 i V. Vedsted kirke med Herman Christensen født 5. april 1851 i Aulum ved Randers. Han var sergent ved grænsegendarmeriet. De fik 4 børn alle født i Taps ved Kolding.
3. Ane Kathrine Pedersen Friis, født 8. september 1865. Konfirmeret 1879. Hun blev gift 18. december 1887 i V. Vedsted kirke med murer Mads Knudsen Nielsen af Egebæk, født i Fangel sogn, Odense 25. december 1859. De fik en datter:
1. Theodora Margrethe Petrea Nielsen, født 19. maj 1888.

Denne familie rejse den 19. april 1889 sammen med hendes forældre, Peder Sørensen Friis og Margrethe til Nebraska i U.S.A. Her omkom Ane Kathrine ved en løbskkørselsulykke samme år og hendes mand, M. K. Nielsen blev dræbt af et tog i 1892. De to gamle Peder Sørensen Friis og Margrethe længtes meget tilbage til det gamle land, men nåede aldrig tilbage. Han blev dræbt ved en jernbaneulykke i 1890 og Margrethe døde 16. december 1901. Deres barnebarn, Theodora, blev gift 1911 i U.S.A. med Archie Tabor. De bor i Cheyenne, Wyoming.

Peder Sørensen Friis solgte før han rejste til U.S.A. gården til:

Søren Clausen Pedersen.

1889-1891

Han overtog gården i april 1889. Han var gift med Karen Kirstine Iversen. De fik, mens de boede i Egebæk, en søn:

1. Søren Pedersen, født 6. juni 1889.
Søren Clausen Pedersen havde kun ejendommen i 1½ år. Han solgte den 30. januar gården til:

Ribevej 8. Dato ukendt. Udlånt af Regin Hansen

 

Peder Kristian Pedersen.

1891-1930

Han var født i Vorgod 8. januar 1861 og blev gift 4. marts 1891 i Seem kirke*) med Ane Karoline Amalie Kristine Lønborg, der var født i Seem 17. november 1868. De fik følgende børn: *) kilde Svend B. Troelsen

1. Marie Christine Lønborg Pedersen, født 26. januar 1892. Konfirmeret 1906. Hun blev gift 1918 med Christian Andersen Nielsen, født 13. juli 1892 i Øster Vedsted. Søn af Niels Rasmussen Nielsen, senere bosat i Sdr. Farup. Se matr. nr. 51. En søn, Marinus Nielsen, blev født i 1919 som søn af Christen A. Nielsen og Marie Christine, som døde i barselseng, da dette barn blev født. Hun døde på Aalborg kommunehospital 2. marts 1919, 27 år gammel.
2. Peter Marius Lønborg Pedersen, født 20. juni 1897. Han døde 6. marts 1905, 7 år.
3. Sigrid Mathea Lønborg Pedersen, født 21. december 1901. Konfirmeret 1916. Hun blev gift 29. juli 1921 i V. Vedsted kirke med gendarm Peder Lund Hansen af Føvling sogn, født i Føvling sogn 19. februar 1896. Forældre: gårdsmand Lars Peter Hansen af Føvling og hustru Anna Marie Lund.
4. Kristian Karl Lønborg Pedersen, født 20. januar 1904.
Peder Kristian Pedersen byggede i 1930 et lille hus syd for Egebæk skole, Ribevej 6. Her flyttede familien ind i 1930. Gården blev solgt til:

Marinus Feddersen.

1930-1950

Han fik skøde lyst 13. marts 1930. Han var født 24. september 1908 på Røddingegnen og gift 24. november 1929 i Seem kirke med Kjestine Grøndahl Anderson, der var født 3. april 1909 i Seem som datter af Ellen Marie og Claudi Andersen. Kjestine og Marinus Feddersen fik her børnene:

1. Jakob Bøjesen Feddersen, født 25. maj 1930. Gift med Johanne. De bor Enderupvej 14.
2. Ruth Feddersen, født 25. oktober 1931. Konfirmeret 1946. Hun er gift med Viggo Nielsen og de bor i Bredsten.
3. Arne Feddersen, født 30. marts 1933, død 20. marts 1938, knap 5 år gammel.
4. Aage Feddersen, født 20. januar 1935. Konfirmeret 1949. Gift med Kirsten Jørgensen. De bor Degnevej 36 i Ribe.
5. Villy Feddersen, født 6. januar 1942. Konfirmeret 1956. Gift 1966 med Lene. Byggede hus på Grævlingetoften 8. Villy Feddersen døde 12. februar 1986, 44 år gammel..
Marinus Feddersen havde nu denne gård i 20 år. I 1950 købte han gården, Enderupvej 2 i Egebæk. Se videre der. Gården her solgte han til:

Andreas Christian Christensen.

1950-1963

Han havde tidligere haft gården V. Vedsted Vej 42, denne solgte han nu til sønnen, Carl Lausen Christensen, og flyttede i 1950 ind på gården her. Ang. Andreas Christensens familieforhold, se V. Vedsted Vej 42. Andreas Christensen solgte i 1963 gården til sønnen, Arne Christensen, og lod opføre et hus, Trækærvej 10. Her boede han til sin død.

1954: CHRISTENSEN, ANDREAS CHR., Gaardejer, Ribevej 8, Egebæk pr. Hviding, er født i Rousthøj Sogn 26.9.1899. Forældre: Landmand og Arbejdsmand Jens Christensen og Hustru Anna Kristine Pedersen. Bedsteforældre: FF Hans Jensen Christensen. MF Andr. Pedersen. MM Karoline. Andreas Christensen er gift med Stine Marie Lausen, f. i Brøns Sogn 1.11.1901. Forældre: Carl Lausen og Hustru Margrethe Pedersen. Bedsteforældre: FF Johan Peder Lausen. FM Kirsten Marie. MF Andreas Pedersen. MM Karoline. I Andreas Christensen Ægteskab er 4 Børn: Carl 14.1.1926, Arne 25.2.1931, Margrethe 12.12.1937 og Jens 25.7.1941. Andreas Chr. Christensen overtog Ejendommen Matr. Nr. 1b m. fl. 52a i 1950 efter i 26 Aar at have haft den Ejendom Sønnen Carl nu driver. Arealet er her paa ca. 40 Tdr. Land. Bygningerne er opført, de første var ældgamle, helt fra Tiden da Oksevejen brugtes, og der har førhen været Kro. De nuværende Bygninger er opførte saaledes: Lade i 1946, Stald moderniseret ad flere Gange, sidst i 1953, samt Svinehus. Stuehus moderniseret ved Overtagelsen i 1950. Besætningen i Dag er paa: 8 Køer, 11 Ungkreaturer, 4 Heste, 20 Svin samt 100 Høns. Alt i de nødvendige Redskaber og Maskiner. Den tidligere Ejer Marinus Feddersen havde Ejendommen i ca. 20 Aar.

Arne Christensen.

1963-1980

Han var født 25. februar 1931 på gården V. Vedsted Vej 42. Han overtog gården her ifølge skøde lyst 15. november 1963. I 1969 blev der jordfordeling i området, og næsten al jorden blev solgt fra gården. I 1980 solgte Arne Christensen resten af jorden med bygninger til:

Jørgen Marius Tønder.

1980-199?

Han er gift med Johanne. Af deres børn kendes:

1. Leif J. Tønder.
Jørgen Marius Tønder solgte gården 1. august 199? Til

Berit Barslund & Regin Hansen.

199?

Berit Barslund er født 23. marts 1966 i Herning som datter af Betty Barslund (født Nielsen) og Bjarne Barslund, begge fra Kibæk. Hun blev gift 29. august 1992 i Assing kirke med Regin Hansen, født 7. september 1964 i Tórshavn på Færøerne som søn af Ivy Grethe Hansen (født Guttesen), København og Janus Sofus Hansen, Leynar på Færøerne. Berit og Regins børn:

1. Freja Reginsdóttir Barslund, født 2. juli 1993 på Hvidovre Hospital. Konfirmeret 2007.
2. Anna Reginsdóttir Barslund, født 16. januar 1996 på Ribevej 8. Konfirmeret 2010.
I dag hører der 10.610 m2 jord til gården. Berit er sygeplejerske på Amtssygehuset ved Ribe i Hviding. Regin er fysioterapeut på Dagcentret Sct. Nicolai i Ribe.

UgeAvisen 14. april 2009. Nedlagt landbrug tæt på alle faciliteter. Gode stiforbindelser lige ved ejendommen, 3 værelser, 2 stuer hvor af den ene med brændeovn. Stald med plads til hest samt hønsehus med plads til mindre kreaturer. Desuden stor lade. Jordtilliggende på 1 HA. Hyggeligt landsted med masser af plads. Bo/Udhus: 180/264 m2. Grund: 10.610 m2. Rum/værelser: 4/3. Opført: 1877/1980. Kontantpris: 1.350.000 kroner.

Ribevej 9

Et parcelhus på 156 m2 bygget 1970 på en 2170 m2 stor grund udstykket fra Ribevej 7. Manden der lod huset opføre var:

 

Uffe Andreasen.

1970-?

 

Som nævnt kom han fra Ribevej 7, hvor hans familieforhold er beskrevet. Efter nogle år sælges huset her og familien flytter til Bramming. Næste ejer er:

Hanne H. og Bent Aalling.

før 1989-før 1998

 

Hanne er bankuddannet og Bent er falckredder. Før 1998 er huset købt af:

Alice Poulsen & Tonni Frank d´Amato.

før 1998-2001

De sælger i 2001 huset til:

UgeAvisen 5. februar 2001. Ribevej 9, 6760 Ribe. Rødstensvilla med fuld kælder beliggende ved Egebæk/Hviding 5 km. syd for Ribe. Kælderen er tør og indeholder flere disponible rum. Til huset hører også garage med brændeskur. Kontant 685.000 kr.

Henning Boiskov Hansen.

2001-

Han bor her stadig i 2008.

Ribevej 10

28. august 2000, 19:03:50

 

Et parcelhus på en 1857 m2 stor grund bygget i 1952. Manden, der lod dette hus opføre var:

 

Gjerlev Pedersen & Kirstine Horup.

1952-1997

Kirstine Horup, født 23. juni 1926*) i Silkeborg som datter af Marius Jensen Horup og Metha Madsen, Vester Bjergvej 7 i V. Vedsted. Hun blev gift 10. august 1947 i V. Vedsted kirke med Gjerlev Pedersen, født 8. april 1922 i Vejrup sogn som søn af vejmand Peder Pedersen og Karla Gjerlevsen, som efter mandens død flyttede til Ribevej 46 i Egebæk.. Gjerlev og Kirstines børn:

 

1. Niels Peder Pedersen, født 19. januar 1948 i Egebæk. Han bor i Esbjerg og er matros.*)

2. Kjeld Horup Pedersen, født 8. april 1949 i Egebæk. Konfirmeret 1963. Han bor Grønnegade 25a st. i Ribe og er langturschauffør.*)

3. Ruth Pedersen, født 10. maj 1950 i Egebæk. Konfirmeret 1964. Hun er gift med Verner Poulsen, bor Kærbøl Mark og er servitrice.*)

4. Hanne Pedersen, født 14. januar 1956 i Egebæk. Hun bor i Middelfart og er enke.*)

5. Leo Pedersen, født 20. april 1957 i Egebæk. Ejede på et tidspunkt huset her, Ribevej 10. Sejler i udenrigsfart.*)

6. Inge Pedersen, født 18. januar 1962 i Egebæk. Hun døde ved en automobilulykke.*)

7. Pia Pedersen, født 3. april 1969 i Egebæk. Hun bor i Egebæk.*) *) kilde: Niels Ocholm Madsen, Degnetoftevej 3.

 

Gjerlev Pedersen døde 30. juli 1971, 49 år gammel. Kirstine Horup døde 26. november 1995, 69 år gammel. Huset blev 1. maj 1997 solgt til: *) Jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård

 

Jan Søren Andersen.

1997

Han er født 8. maj 1964 i Ribe som søn af Jenni Cecilie Andersen (født Christensen) og Søren Peter Andersen. Han bor sammen med Dorte Lauritzen, født 20. april 1970 i Ribe som datter af Ester Lauritzen (født Jørgensen) og Laurids Andersen Lauritzen (død), V. Vedsted sogn. Jan og Dorte har et barn:

 

1. Pernille Andersen, født 11. marts 1999 på Sct. Joseph i Esbjerg.

 

Jan er sandblæser og Dorte er kontorassistent. Inden 2006 har huset skiftet ejer:

 

UgeAvisen 16. maj 2006. 1½ plans rødstensvilla beliggende midt på en stor, ugeneret grund tæt ved indkøb, skole, tog – og busforbindelse m.m. Ejendommen er gennem de seneste år blevet renoveret med bl. a. nyt køkken/alrum, gulvvarme m.m. Indretning: Baggang, værelse, toilet med bruser, nyt lyst køkken/alrum med klinkegulv, opholdsstue. 1. sal: Soveværelse samt stort værelse. Trægarage og udhus. Bolig/kælder: 113/12 m2. Grund: 1.756 m2. Rum/værelser: 4/3. Opført 1952. Kontantpris: 885.000.

UgeAvisen 15. august 2006. EJERSKIFTE. Andreas Sørensen har købt Ribevej 10, V. Vedsted, af Søren Slot. Ejendomsværdi: 420.000 kroner.

UgeAvisen 9. september 2008. VILLA beliggende tæt på Hviding by. Boligen er tilbygget i 2008 og fremstår i renoveret stand. Indrettet med entre, nyt badeværelse, køkken/alrum åben til opholdsstue med trappe til 1. salen, inventar i køkkenet er med lys front. 1. salen er med reposrum samt værelse med hems. Hertil fritliggende udhus på 42 m2 indrettet til kontor med 2 rum. Kontant: 1.195.000 kroner. Bolig: 149 m2. Stuer/værelser: 1/3. Etager: 3. Byggeår: 1952. Grund. 1.756 m2. Garage: 42 m2.

Søren Slot.

?-2006

 

Han sælger i 2006 huset til:

Andreas Sørensen.

2006-

 

Han bor sammen med Susanne Rasmussen.

 

UgeAvisen 16. april 2011. Renoveret og tilbygget i 2008. Rødstensvilla beliggende tæt på Hviding by på en 1.756 m2 stor grund. Boligen er tilbygget i 2008 og fremstår i renoveret stand. Indrettet med klinkebelagt entre, nyt badeværelse med spabad og bruseniche, køkken/alrum åben til opholdsstue med trappe til 1. salen, inventar i køkkenet er med lys front og bordplade med underlimet vask, klinkegulv med gulvvarme. Nedgang til kælder fra køkkenet. Friliggende isoleret udhus på 42 m2. senest anvendt til kontor. Pris: 695.000 kr. Værelser: 3. Plan: 3. Bolig/kld.: 117/12 m2. Bebygget: 87 m2. Grund: 1756 m2. Opført: 1952.

Ribevej 11

16. juli 1999, 14:50:54

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Jørn Larsen.

før 1989-

Han er gift med Birgit P. Larsen. De har en datter:

1. Sara Prahl Larsen. Konfirmeret 2003.

De bor her stadig i 2003.

 

Ribevej 12

17. juni 1999, 13:48:30

 

Et parcelhus bygget i 1934. Første ejere kendes ikke. I 1938 ejes huset af:

Åge Edvard Ploug.

1938-1949

Han er født 30. januar 1911 og blev gift med Anna Jensen Bjerre, født 2. maj 1910 i Rind, Ribevej 14. Hun er uddannet sygeplejerske og han plejer, begge ansat på hospitalet i Hviding. Der er ingen børn i ægteskabet. De flyttede i 1949 til V. Vedsted Vej 4 i Egebæk, hvor Anna døde 1. februar 1950, 39 år gammel. Hun er begravet på V. Vedsted kirkegård. Edvard Ploug flyttede herefter til Nykøbing Sjælland. Næste ejer er:

Åge og Anna Ploug.

Jens Jepsen Petersen.

1949-1957

Han er født 29. december 1923 i Hviding som søn af Karen og Otto Bertel Petersen. Han blev gift 6. maj 1949 med Anna Laurine Hansen, der var født på stedet. De fik 3 børn:

1. Bente Petersen, født 11. oktober 1955. Hun bor i Kokkedal ved København.
2. Finn Petersen, født 26. juli 1958. Bor i Vejle.
3. Kurt Petersen, født 17. marts 1961. Bor i Vejle.
Jens J. Petersen var plejer og er omtalt i Sigurd Michaelsens “Amtsygehusets Psykriatiske Afdeling ved Ribe”, se der. Tidligere var der kiosk her ved hovedvejen, som Anna passede. Jens J. Petersen og Anna flyttede i 1957 til Tøndervej 54, hvor de købte hus. Ejendommen blev solgt 1957 til:

Egon Jensen

1957-1960´erne

Han er oprindelig uddannet pølsemager og er nu ansat som plejer på Hospitalet, hvor hustruen er sygeplejerske. Der er ingen børn i ægteskabet. Huset her sælger de i 1960´erne til:

Ove L. Bork.

1960´erne-

Han udlejer huset. I 1976 foretager Ove Bork en om- og tilbygning og flytter selv ind. Ove L. Bork er gift med Marie Johansen, født 7. juni 1935 som datter af Jørgen og Anne Kathrine Johansen, V. Vedsted Vej 67. Der er 2 børn:

1. Sussie Bork.
2. Hans Jørgen Bork. Konfirmeret 1977.
Marie og Ove L. Bork bor stadig i huset.

Ribevej 13

16. juli 1999, 14:51:30

 

Dette parcelhus er bygget i 1954 på en 1279 m2 stor grund. Manden, der lod det opføre, var:

Harry Daugård.

1954-1956

Harry Daugård var murer. I 1956 solgte Harry Daugård huset til Niels Juul og købte hans gård Bjørnkærvej 7.

Niels Juul.

1956-2002

Han kom fra Bjørnkærvej 7 og var søn af murermester Søren Juul og Ane Elisabeth Jørgensen. Niels Juul blev født 15. januar 1929 i Læborg og blev gift 30. marts 1947 i Vor Frelsers Kirke, Esbjerg med Kirstine Marie Juul, født 15. januar 1929, datter af Chresten Riis Petersen g hustru Anna Margrethe Andersen, Esbjerg. De fik flg. børn:

1. Kurt Juul, født ?. Han bor i Brøns og har Statoiltanken der.
2. Annelise Juul, født 21. august 1947 i Egebæk. Konfirmeret 1962. Blev gift med Bjarne Riis Pedersen. Bor nu Smalhale 3 i V. Vedsted.
3. Ina Juul, født ?.
Niels Juul arbejdede på Hospitalet og havde patienter herfra i familiepleje, se Sigurd Michaelsens “Amtssygehusets Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. Kirstine Marie Juul døde 18. marts 2001, 72 år gammel og blev begravet på V. Vedsted kirkegård 22. marts 2001. Niels Juul solgte i 2002 huset til:

JydskeVestkysten 22. marts 2001. DØDSFALD. Kirstine – ”Stinne” – Juul, Ribevej 13, Egebæk-Hviding, er død, 72 år. Kirstine Juul voksede op i Esbjerg, men flyttede i sine unge år til Egebæk, hvor hun fik arbejde på Amtssygehuset. I omkring 20 år arbejdede hun her, og derefter blev hun ansat i hjemmeplejen i Ribe Kommune. Her var hun også i omkring 20 år. Hun valgte dog at være hjemme, da børnene var små. For fire år siden holdt Kirstine og Niels Juul, der mødte hinanden på Amtssygehuset, guldbryllup. Kirstine Juul, der altid satte hjemmet og familien højest, nød i fulde drag de charterture og campingture, som ægteparret gennem tiden foretog. De seneste år nød hun især børnebørnene og oldebarnet. Kirstine Juul var meget flittig og meget afholdt af kollegerne på sine arbejdspladser, ligesom naboer og venner satte stor pris på hendes selskab. Kirstine Juul efterlader foruden sin mand, Niels, tre børn, Kurt, Anne-Lise og Ina, syv børnebørn og et oldebarn.

UgeAvisen 4. september 2001. 6 km. syd for Ribe. Ribevej 13, Egebæk. Ved cykelsti køn velholdt rødstensvilla der løbende er restaureret med bl. a. næsten nyt spisekøkken, her er muret garage, værstedskælder, drivhus m.m. 3 soverum, gode syd- og vestvendte stuer, desuden stor og velanlagt have, beliggende tæt ved transportmuligheder samt alle øvrige faciliteter. Bo/kld.: 141/28 m2. Grund: 1279 m2. Rum/vær: 6/3. Opf. 1954/1998. Pris 705.000 kr.

JydskeVestkysten 13. juni 2002. EJERSKIFTER. Niels Lassen Juul har solgt Ribevej 13, Vester Vedsted, til Søren Hansen Andresen. Ejendomsværdien er 540.000 kr.

 

Søren Hansen Andresen.

2002-

Han boede tidligere Vibetoften 11.

UgeAvisen 13. juli 2004. Kælder og muret Garage. Ribevej 13, Egebæk. Vinkelbygget rødstenshus med eternittag, beliggende i den nordlige del af Egebæk med cykelsti til bl. a. Ribe. Indeholder vindfang, entré med trappe til loftsetagen, god køkken med spiseplads, badeværelse med bruseniche, spisestue med brændeovn og opholdsstue. 1. sal 2 børneværelser og 1 soveværelse. Desuden muret garage og lukket have. Pris 695.000. Grund: 1.279 m2. Bolig: 141 m2. Opført 1954. 3 værelser. Garage: 25 m2.

UgeAvisen 5. februar 2008. Vinkelbygget rødstenshus beliggende ca. 6-7 km. fra Ribe. Cykelsti til Ribe samt offentlig transportmuligheder. Pæn stor grund med muret garage. Nyere plastvinduer i stueplan. Vindfang med klinkegulv, entre med trappe til loftsetagen, badeværelse med bruseniche, køkken med spiseplads, spisestue og 1 kammer. Loftsetagen med soveværelse og 2 børneværelser – det ene med udgang til overdækket balkon. Kælder med værksted. Bo/kælder: 141/28 m2. Grund: 1.279 m2. Rum/værelser: 5/3. Opført: 1954. Kontantpris: 895.000 kroner.

UgeAvisen 8. marts 2011. Bo billigt i Egebæk-Hviding. Ribevej 13. Rødstensvilla beliggende i Egebæk-Hviding fordelt på 1½-plan, hertil kælder. Boligen er indrettet med bl. a. 2 stuer, køkken, bad, 2 gode værelser samt mulighed for walk-in-closet ! Vinduer og døre er skiftet indenfor. Pris: 970.000 kr. Bol/Kld.: 141/28 m2. Opf./Omb. 1954/1968.

Ribevej 14

17. juni 1999, 13:45:52

 

Dette hus er bygget 1900 af:

Rasmus Hartvig Andersen.

1900-1935

Han boede tidligere Ribevej 22. Han var født 20. december 1848 i Viuf og blev gift ca. 1872 med Alvine Jacobine Henriette Krogh, der var født 12. juni 1851 på Skovgård. Fra deres ægteskab kendes 2 børn:

1. Frieda Elise Margrethe Andersen, født 6. februar 1874 i Viuf. Konfirmeret 1888. Hun blev gift med gendarm, Peter Kjær, Skoleallé 4, senere Præstevej 2.
2. Hans Jensen Andersen, født 27. august 1878 i Vejstrup Sogn. Konfirmeret 1893. Han blev gift 2. januar 1905 i Sct. Catharinæ kirke med Thyra Eleonora Kjerstine Lykke, født 7. november 1884 i Haderslev, datter af maskinbygger Christen Simonsen Lykke og Petra Christine Kromann, Haderslev.
Rasmus Hartvig Andersen kom til Egebæk som sergent ved gendarmeriet ca. 1885, og her blev født yderligere 2 børn:

2. Marius Emil Andreas Kristian Krogh Andersen, født 11. oktober 1885. Han overtog huset.
3. Charles Vilhelm Krogh Andersen, født 31. marts 1891.
Den 3. juni 1897 døde Alvine Henriette Andersen. Rasmus Hartvig Andersen blev gift igen 3. marts 1901 og nu med Emma Lovise Krogh, der var født i Ilved 30. august 1853*). De fik ingen børn. Nu er Rasmus Andersen oversergent. Han døde i huset her, 29. marts 1929, 80 år gammel. Hans kone, Emma Lovise, døde 5. juni 1935. Huset blev herefter solgt til:

Jf. gravstenen på V. Vedsted kirkegård er Emma Lovise Krogh født 30. juni 1853 og Rasmus Hartvig Andersen døde 29. april 1929.

Marius Emil Andreas Kristian Krogh Andersen.

1935-ca. 1939/40

Han var som sagt født 11. oktober 1885. Han blev gift 17. november 1918 i Ribe Domkirke med Karen Kirstine Juul, født 11. december 1893. De fik 6 børn:

1. Alvine Andersen, født 31. januar 1919. Konfirmeret 1933.
2. Else Andersen, født 10. november 1920. Konfirmeret 1935.
3. Emma Louise Andersen, født 20. juni 1922 i Sct. Catharinæ Sogn i Ribe. Konfirmeret 1937.
4. Thomas Hartvig Andersen, født 4. juli 1924 i Hygum. Konfirmeret 1938.
5. Karla Andersen, født 20. april 1928 i Egebæk. Hun blev gift 8. september 1951 i Ribe Domkirke med Svend Verner Porsgaard af Ribe Domsogn, født i Uth Sogn, Vejle Amt 26. juli 1921 søn af skovarbejder Anders Peter Porsgaard og hustru Anna Mary Sørensen, Bakkelund pr. Horsens.
6. Asta Andersen, født 7. september 1930 i Egebæk.
7. Karen Emilie Krogh Andersen, født 20. maj 1937.
Marius Andersen var tømrer. Han solgte huset her i ca. 1939-40 til:

Peder Jensen Bjerre.

ca. 1939-?

Han er født 16. januar 1878 i Bjerre ved Fasterholt som den 4. i søskendeflok på 6 børn og er søn af Jens Troelsen Bjerre og Ane Askjær Christensen. Peder Jensen Bjerre blev viet 3 oktober 1905 i Vissing kirke til Kirstine Jensen Christensen, født 14. december 1881 i Vissing. Familien her havde tidligere boet i ledvogterhuset, Sdr. Farup Hedevej 5. Peder og Kirstines børn:

1. Arne Jensen Bjerre, født 9. juli 1905. Han blev gift 28. december 1927 med Elly Margrethe Rasmussen, født 24. april 1909. De fik 1 søn og 2 døtre. Både Arne og Elly er døde.

2. Kresten Ejvind Jensen Bjerre, født 13. december 1907. Han blev gift 8. marts 1933 med Elvine Eriksen, født 14. marts 1911. De byggede et hus på Ribevej 16, hvor deres familieforhold er beskrevet.

3. Anna Jensen Bjerre, født 2. maj 1910 i Rind. Hun blev gift med Åge Edvard Ploug, født 30. januar 1911. De boede Ribevej 12 og senere V. Vedsted Vej 4 i Egebæk, hvor Anna døde 1. februar 1950, 39 år gammel. Hun er begravet på V. Vedsted kirkegård. Edvard Ploug flyttede herefter til Nykøbing Sjælland.

4. Gudrun Jensen Bjerre, født 30. januar 1912. Hun blev gift med Peter Frederik Bertelsen, født 19. juni 1909. De boede i Århus og fik en søn, Peder Bjerre Espersen, født i 1944. Peter Frederik Bertelsen døde og Gudrun blev gift 2. gang med Anders Espersen fra Herning. Han er nu også død. Gudrun er nu bosat i Ulfborg, hvor sønnen Peder Bjerre Espersen boede. Han døde 8. marts 1999, 55 år gammel.

5. Carlo Gunnar Jensen Bjerre, født 21. april 1913. Han blev gift med Gurli Hilda Bertelsen, født 24. oktober 1917. Sidst kendte bopæl var Odense. De fik 1 søn og 2 døtre. Begge forældre er nu døde.

6. Edel Jensen Bjerre, født 14. april 1917. Hun gik i Egebæk skole. Edel levede ugift og boede i Århus. Hun er nu død.

7. Ester Jensen Bjerre, født 19. april 1921. Hun gik i Egebæk skole. Ester blev gift med Viggo Børge Pedersen. De boede i Skanderborg. Ester døde 25. oktober 1997, 76 år gammel.

 

Kirstine Jensen Christensen var ledvogter medens Peder Jensen Bjerre bevarede sit arbejdede ved DSB. Peder Jensen Bjerre døde 24. marts 1947, 69 år gammel. Kirstine Jensen Bjerre døde 23. juni 1949, 67 år gammel. De ligger begge begravet på V. Vedsted kirkegård. Hvem der herefter overtog huset vides ikke. Næste kendte ejer er:

Hans Arne Thidsgodt Jakobsen.

1950-1954

Vedsted. Født 18. februar 1916 og blev 25 februar 1940 viet i V. Vedsted kirke med Dagny Nielsen Baj, født 29. september 1914. Deres børn:

1. Erik Bay Jacobsen, født 22. maj 1940 på Ribe Sygehus. Konfirmeret 1954.
2. Hanne Bay Jacobsen.
3. Dødfødt dreng, født 1. december 1950 i Egebæk.
Han var plejer og hun sygeplejerske på Hospitalet. Hans Jacobsen er omtalt i Sigurd Michaelsens ”Amtssygehusets Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. Familien flyttede i 1954 til Ribevej 24 og senere til Assens ved Mariager. Huset her sælges til:

Peter Jensen.

1954-1987

Han er gift med Kirstine Bolette Jensen. De har en søn:

1. Holger Black Jensen. Han er gift med Kirsten og bor i Gredstedbro. Der er ingen børn i ægteskabet.
Kirstine og Peter var tidligere gårdmandspar i Knorreborg, Sdr. Hygum sogn. Peter Jensen dør i 1959. Kirstine bor her stadig i 1987. Hun flytter på et senere tidspunkt til Ribe, hvor hun dør i 2003. Ejerforholdene for Ribevej 14 er herefter lidt usikre og må tages med forbehold.

Herluf D. Christensen.

I huset boede også Gert Hansen og Mette W. Nørgaard. I 1998 hedder ejeren:

Aksel J. Jensen.

Her bor også Orla V. R. Andersen og på 1. sal Clàes N. Mortensen. I 2000 flytter Suzanne D. Bjerregaard, Sdr. Farup Vej 45 og Kenny Sørensen ind i huset her. De flytter senere til Bredkjærtoft 13 i Egebæk-Hviding. De blev viet 21. maj 2005 i V. Vedsted kirke.

Ribevej 15

Dette hus er bygget i 1938. Det vides ikke hvem der byggede det. Oplysningerne stammer delvis fra vejviseren. Første kendte familie er:

Peder Møller Sandfeldt.

?-1942

Han er født 11. juli 1907 og blev gift 28. august 1935 i Rømø kirke med Stella Constantia Winther, født 23. oktober 1905. De fik 3 børn:

1. Preben Buur Winther Sandfeldt, født 26. februar 1936 i Egebæk.
2. Fritz Buur Winther Sandfeldt, født 4. maj 1937 i Egebæk. Han døde som ung mand.
3. Flemming Buur Winther Sandfeldt, født 7. august 1938 i Egebæk. Han var gift med Margit Sandfeldt og de fik 4 børn:
1. Charlotte Sandfeldt. Bor i Ribe.

2. Klaus Sandfeldt. Bor i Ribe.

3. Frits Sandfeldt. Bor i Ribe.

4. Stella Sandfeldt. Bor i København.

Flemming Sandfeldt er død.

4. Ib Buur Winther Sandfeldt, født 27. februar 1944 i Egebæk.

Peder Møller Sandfeldt var plejer ved Hospitalet.

JydskeVestkysten 13. januar 2003. NAVNE. 60 ÅR. Margit Sandfeldt, Sneppevænget 2, Ribe, fylder i dag 60 år. Margit Sandfeldt, der er født og opvokset i Varming, har arbejdet det meste af tiden i Ribe afbrudt af fire år som medbestyrer af missionshotellet i Manitsoq i Grønland. Hun har de fleste af årene været ansat på Ribelund og er fortsat beskæftiget på en af afdelingerne på Farupvej, det tidligere Nørrelund. Hun går op i arbejdet med de udviklingshæmmede beboere. I fritiden cykler Margit Sandfeldt meget, og det bliver også til mange længere ture. Hun har således taget turen til København på cykel. Og hun elsker også at rejse langt. Hun har således besøgt hele New Zealand med bagagen i rygsækken, og hun har også været i Australien og Elfenbenskysten. Margit Sandfeldt har fire børn, Charlotte, Klaus og Frits bor alle i Ribe, mens Stella er bosat i København, og derudover omfatter familien to børnebørn.

Familien er formentlig ikke den første i huset. De sælger i 1942 og flytter til Lillemosevej 3.

Niels Jensen.

1942-?

Han er gift med Bodil. Niels Jensen var handelsmand inden for landbruget.

Lokadia Bruun, født Zilke.

?-før 1989

Hun blev skilt fra Christian Bruun, V. Vedsted Byvej 6. Lokadia Bruun dør og huset overtages af arvingerne, så den nye ejer bliver:

Jonna Bruun.

før 1989-før 1991

Hun sælger inden 1991 til:

Karsten Ø. Svensson.

før 1991-før 1998

Han bor sammen med Anni Thøstesen. Før 1998 har huset skiftet ejer, for nu bor her:

Bent Christensen.

før 1998-2006

Han bor sammen med Mona Vodder. De har 2 børn:

1. Stine Vodder Christensen, født 5. juni 1995.
2. Mads Vodder Christensen, født 16. marts 1998.
De byggede hus Hermelintoften 23 og solgte huset her i 2006 til:

UgeAvisen 2. maj 2006. SOLIDT HUS. Dejlig og charmerende rødstensvilla. Foruden boligen udhus på 38 m2 og dobbelt træcarport på 48 m2. Bl. a. Indrettet med køkken med pænt inventar fra 2005, 2 badeværelser, 4 værelser samt hyggelig stue med trægulv og brændeovn. Dejlig gårdhave/have bag ejendommen med mange fine hyggekroge og legeområder. Bl. A. Fyldningsdøre, trægulve, sprossevinduer og brændeovn. Pris: 775.000. Bolig: 131 m2. Grund: 1239 m2. Stuer/vær.: 1/3. Opført: 1938.

UgeAvisen 22. august 2006. EJERSKIFTE. Mai Tauman og Henrik Mathiesen har købt Ribevej 15, V. Vedsted, af Mona Vodder m. Fl. Ejendomsværdi: 490.000 kroner.

Mai Tauman & Henrik Mathiesen.

2006-

De blev viet 7. november 2008 i Sct. Catharinæ kirke i Ribe.

Ribevej 16

17. juni 1999, 13:46:30

 

Her på hjørnet af V. Vedsted Vej og Ribevej ligger en ejendom bygget i 1938. Manden, der lod huset opføre var:

Kresten Ejvind Jensen Bjerre.

1938-1988

 

Kresten Ejvind Jensen Bjerre, født 13. december 1907 som søn af Peder Jensen Bjerre og Kirstine Jensen Christensen, Sdr. Farup Hedevej 5 og Ribevej 14. Han blev gift 8. marts 1933 i Vor Frelsers Kirke i Esbjerg med Elvine Eriksen, født 14. marts 1911. De fik 6 børn:

 

1. Inger Bjerre, født 10. november 1929. Død 25. maj 1936, 6½ år gammel. Begravet på V. Vedsted kirkegård.

2. Birthe Bjerre, født 18. juni 1933. Hun blev gift med Jens Barner Kudsk. De har 3 sønner og bor i Snejbjerg.

3. Preben Bjerre, født 27. december 1935. Se Egetoften 3.

4. Ingelise Bjerre, født 13. oktober 1938. Konfirmeret 1953. Hun blev gift med Lejf Tørring. De har 2 sønner og bor i Kellerup.

5. Henning Bjerre, født 18. september 1940. Konfirmeret 1955. Han styrede ned under restaureringen af V. Vedsted præstegård, Sdr. Kirkevej 20, og døde 23. maj 1956, knap 16 år gammel. Han er begravet på V. Vedsted kirkegård. Se renoveringen af Præstegården.

6) Mona Bjerre, født 5. januar 1943. Konfirmeret 1957. Hun er gift med Arne Kristensen. De har 2 sønner og 1 datter. Den ene søn Henrik Christensen bor Egerntoften 7 i Egebæk. De bor i Ribe.

Ejvind Bjerre var plejer på Hospitalet fra 1927. Se Sigurd Michaelsens ”Amtssygehuset Psykiatrisk Afdeling ved Ribe”. Han byggede til, så der blev 4 selvstændige lejemål og lod i 1947 opføre et hus på V. Vedsted Vej 2. Ejvind Bjerre Elvine Bjerre født Eriksen døde 20. juni 1984, 73 år gammel. Kresten Ejvind Jensen Bjerre døde 21. november 1988, 80 år gammel. Ejendommen blev nu overtaget af.

Rejsegilde på Ribevej 16 i 1938.

Eva Larsen.

1988-før 1998

Hun forpagtede i en kort periode ”Den Gamle Grænse”, Hviding.

Ifølge vejviseren boede her i 1989: Lars Enemærke, Kim E. Ebsen, Finn Troelsen og Alice B. Christensen. Alice og Finn købte hus på Juulbjergvej 16.

1991: Lars Enemærke, Eva Larsen, Brian Madsen og Erik Otzen.

Næste ejer af ejendomen blev:

Allan H. S. Aarhus.

før 1998-

Han er bankmand.

Vejviseren 1998: A: Lars Enemærke. B: Thi A. T. Khuat. C: Anders P. S. Aarhus og Maiken J Aarhus. D: Jørn Møllgaard og Pernille H. Termansen.

Vejviseren 1999: A: Lars Enemærke. C: Anders P. S. Aarhus og Maiken J Aarhus. D: Jørn Møllgaard og Pernille H. Termansen. Jørn og Pernille byggede i 1999 hus på Degnetoftevej 36.

Vejviseren 2000: A: Mikkel Sylvestersen. B: Allan H. S. Aarhus, født 29. januar 1972. C: Anders P. S. Aarhus og Maiken J Aarhus. D: Karl H. Andresen.

Vejviseren 2006. A: Kim Lauridsen, født 25. september 1972. Se hans familieforhold under V. Vedsted Vej 35. B: Jesper Hesselberg Nielsen. C: Anders P. S. Aarhus og Maiken Jordt Aarhus. D. Karl Heinrich Andresen.

 

UgeAvisen, 24. september 2002. TILLYKKE. Den 25. september 2002. Kim Lauridsen, Ribevej 16A, Egebæk-Hviding, 30 år.

Ribevej 17

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Leif Sørensen.

før 1989-

Han bor sammen med Anna G. Markussen. De har en søn:

1. Daniel Gaarde Sørensen, født 26. april 1988. Konfirmeret 2002.

De bor her stadig i 2005.

Ribevej 18

11. juni 1999, 07:03:02

23. april 2012. Nyrenoveret 2011/2012.

 

Denne ejendom er opført i 1948 af:

Hans Henrik Klinge.

1948-1953

Familien her boede tidligere Tøndervej 59, Ribevej 38 og Ribevej 19 og drev vognmandsvirksomhed. Hans Henrik Klinge er født 22. november 1909 i Sdr. Farup som søn af Theodor Klinge og Sille Marie Christine Jacobsen. Han blev gift november 1934 med Else Kathrine Lund, der er født 26. februar 1909 på ejendommen V. Vedsted Vej 36 og datter af Johan Diederik Lund og Anne Dorthea Hertz. Else og Hans Klinges børn:

1. Egon Klinge, født 28. marts 1936. Konfirmeret 1950. Bor Tarpvej 7 i Sdr. Felding.
2. Grethe Klinge, født 17. august 1939. Bor Vestergade 37 i Gredstedbro.
3. Bente Klinge, født 31. juli 1943. Bor Snoghøj, Fredericia.
4. Torben Klinge, født 23. juli 1948. Bor Kirsebærvænget 10 i Bramming.
JydskeVestkysten 4. august 2000. DØDSFALD. Hans Henrik Klinge, Elmegården 5, 1., Bramming, er død, 90 år. Hans Henrik Klinge var født og opvokset i Øster Vedsted ved Ribe. Efter skolegangen kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder. Efter giftermålet i 1933 med Else Klinge bosatte parret sig i Egebæk syd for Ribe, først på en mindre ejendom, senere byggede parret selv hus i byen. Herfra drev han i nogle år selvstændig vognmandsforretning, og i en tid kørte han som langturschauffør. I 1953 blev vognmandsforretningen solgt, og parret flyttede til Bramming. Her fik han straks arbejde inden for hård-hvidevarer. Senere blev han ansat som lastbilchauffør hos Glasalstrup i Esbjerg, og senest inden han lod sig pensionere, kørte han som chauffør på skolebusser for daværende vognmand Conrad Hansen i Bramming. Efter at været blevet enkemand flyttede Hans Henrik Klinge for syv år siden ind i lejligheden på Elmegården 5. I fritiden reparerede han cykler, han gik til bankospil, og i de senere år nød han godt af det varme venskab med Grethe Larsen fra Esbjerg. Sammen havde de flere gode ture og rejser, og i 1994 besøgte de sammen Californien, hvilket var en stor oplevelse for dem begge. Hans Henrik Klinge efterlader sig foruden veninden Grethe Larsen i Esbjerg også fire børn, Egon i Snejbjerg ved Herning, Grethe i Bramming, Bente i Taulov og Torben i Vong, samt ni børnebørn og nitten oldebørn.

Alle børnene er født i den østlige del af V. Vedsted, men ikke samme sted. Han Henrik Klinge opførte i begyndelsen af 1950´erne Vibetoften 11, som han udlejede. Han solgte i 1953 vognmandsvirksomheden og flyttede til Bramming. Ejendommen her solgte han til:

Niels Ove Engelbrecht Christiansen (i daglig tale ”Flora”)

Niels Ove Engelbrecht Christiansen.

1954-?

Niels Ove Engelbrecht Christiansen, født 28. november 1908. Han blev gift med Helga E. Christiansen, født 23. juni 1918. De fik 2 børn:

1. Jonna Christiansen, født 27. november 1957.
2. Elna Christiansen, født ?. Konfirmeret 1964.
Niels Over Engelbrecht Christiansen blev i daglig tale kaldt „Flora“ og handlede med frugt og grønt en gros. Niel Ove og Helga flyttede til Hermelintoften 28. Her døde N. O. Christiansen 17. januar 2001, 92 år gammel. I 2001 er huset købt af:

A. Paulin.

2001

Ringridning i Egebæk. Foto lånt af Karl Schmidt, Trækærvej 10.

Ribevej 19

Dette hus er bygget i 1935. Det vides ikke hvem der byggede huset. I 1945 købes det af:

 

Hans Henrik Klinge.

1946/47-1948

Han er født 22. november 1909 i Sdr. Farup som søn af Theodor Klinge og Sille Marie Christine Jacobsen. Hans Klinge blev gift 3. november 1933 i V. Vedsted kirke med Else Kathrine Lund, der er født 26. februar 1909 på ejendommen V. Vedsted Vej 36 og datter af Johan Diederik Lund og Anne Dorthea Hertz. Else og Hans Klinges børn:

1. Egon Klinge, født 28. marts 1936. Konfirmeret 1950. Bor Tarpvej 7 i Sdr. Felding.
2. Grethe Klinge, født 17. august 1939. Bor Vestergade 37 i Gredstedbro.
3. Bente Klinge, født 31. juli 1943. Bor Snoghøj, Fredericia.
4. Torben Klinge, født 23. juli 1948 i Egebæk. Bor Kirsebærvænget 10 i Bramming.
JydskeVestkysten 4. august 2000. DØDSFALD. Hans Henrik Klinge, Elmegården 5, 1., Bramming, er død, 90 år. Hans Henrik Klinge var født og opvokset i Øster Vedsted ved Ribe. Efter skolegangen kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder. Efter giftermålet i 1933 med Else Klinge bosatte parret sig i Egebæk syd for Ribe, først på en mindre ejendom, senere byggede parret selv hus i byen. Herfra drev han i nogle år selvstændig vognmandsforretning, og i en tid kørte han som langturschauffør. I 1953 blev vognmandsforretningen solgt, og parret flyttede til Bramming. Her fik han straks arbejde inden for hård-hvidevarer. Senere blev han ansat som lastbilchauffør hos Glasalstrup i Esbjerg, og senest inden han lod sig pensionere, kørte han som chauffør på skolebusser for daværende vognmand Conrad Hansen i Bramming. Efter at været blevet enkemand flyttede Hans Henrik Klinge for syv år siden ind i lejligheden på Elmegården 5. I fritiden reparerede han cykler, han gik til bankospil, og i de senere år nød han godt af det varme venskab med Grethe Larsen fra Esbjerg. Sammen havde de flere gode ture og rejser, og i 1994 besøgte de sammen Californien, hvilket var en stor oplevelse for dem begge. Hans Henrik Klinge efterlader sig foruden veninden Grethe Larsen i Esbjerg også fire børn, Egon i Snejbjerg ved Herning, Grethe i Bramming, Bente i Taulov og Torben i Vong, samt ni børnebørn og nitten oldebørn.

Alle børnene er født i den østlige del af V. Vedsted, men ikke samme sted. Familien boede først Tøndervej 59 og Hans Klinge byggede i 1937 ejendommen Ribevej 38. Huset her solgte Hans Henrik Klinge i 1948 til:

Niels Holger Nielsen.

1945-1962

Han er født 7. august 1910 i Aabenraa som søn af Niels Mathias Nielsen, Aabenraa. Holger Nielsen blev borgerligt ægteforenede for Borgmesteren i Kolding 5. juni 1946 med Tove Vibeke Aalborgs Petersen, født 17. december 1915 i Svendborg. Hun var datter af Peter Marius og Emma Petersen, Svendborg. Towe Vibeke Albers født Petersen 17. december 1915 havde fra tidligere forhold 2 børn:

1. Kirsten Emma Nielsen, født 19. februar 193?. Hun blev adopteret af Holger Nielsen. Kirsten Emma Nielsen blev gift med Børge Lindhardsen med hvem hun fik 3 børn: 1) Karen. 2) Birgit. 3) Mette. Kirsten og Børge bor i Køge.

2. Hans Peter Langkilde, født 19. februar 193?. Han kom senere til Egebæk. Hans Peter Langkilde blev gift med Kirsten. De fik 3 børn: 1) Søren. 2) Erik. 3) Martin. Hans Peter og Kirsten bor i Odense.

 

Holger Nielsen og Tove Vibeke Aalborgs Nielsen fik følgende børn sammen:

 

1. Lars Mathias Nielsen, født 12. juni 1947. Han var gift med Tove med hvem han fik en søn: 1) Lars Bo Nielsen, født 5.oktober 1952 i Sct. Catharinæ sogn. Lars og Tove blev siden skilt. Lars bor i Skive.

2. Gunvor Nielsen, født 22. september 1948. Hun er nu gift med Leif Robert Svendsen. Gunvor har fra tidligere ægteskab 2 sønner: 1) Keld Hansen. 2) Poul Hansen. Gunvor og Leif bor Obbekærparken 38 i Ribe.

3. Niels Bo Nielsen, født 6. oktober 1952. Han blev gift med Inger Marie Jensen. De har en datter: 1) Sanne Jensen. Niels og Inger Marie bor i Skive.

 

Holger Nielsen var dyrlæge. Han flyttede i 1962 til V. Vedsted Vej 51. Ca. 3 år senere flyttede han til Skive. Huset her blev i 1962 solgt til:

Niels Jensen Johansen.

ca. 1961- ca. 1965

Han kom fra Ribe og var født 13. april 1907 i Bobøl, Føvling sogn som søn af arbejdsmand Anders Johansen og Marie Sofie Dorthea Katrine Madsen. Niels Jensen Johansen blev gift 18. december 1934 i Føvling kirke med Marie Johansen, født 20. august 1913 i Hvidding Station som datter af fiskemand Jørgen Johansen og Laura Kjestine Johansen, født Thulesen. De fik flg. børn:

1. Anders Jørgen Johansen, født 19. december 1935. Død 24. december 1935.
2. Lis Johansen, født 13. januar 1938. Hun blev 8. august 1959 gift med Niels Christian Lauridsen, født 13. august 1935 i Brande. De fik 2 sønner, Ari og Henrik og boede Spættevænget, 4 i Ribe. Niels Christina Lauridsen døde 18. januar 1983, 47 år gammel.
3. Unavngiven søn, født 19. december 1943 i Ribe. Død samme dag.
4. Knud Erik Johansen, født 11. oktober 1946 i Ribe. Død dagen efter 12. oktober 1946 i Ribe.
5. Bjarne Lyndahl, døbt Løndahl Johansen, født 25. august 1948 i Ribe. Han blev 25. maj 1974 gift med Jenny Lynddahl, døbt Julius, født 2. maj 1950 i Ribe. Han ejer i dag Løndahl Plast i Ribe.
Niels Jensen Johansen var vognmand og kørte bl. a. koncentrationslejrfanger hjem i Bernadottebus ved afslutningen af 2. verdenskrig. Omkring 1965 flytter familien her til Gravsgade 24 i Ribe. Niels Jensen Johansen døde 5. august 1973, 66 år gammel. Marie Johansen, i daglig tale ”Musse” døde i Ribe 15. april 2002, 86 år gammel. Det vides ikke hvem der købte huset efter Løndahl Johansen, men fra 1989 måske før ejes huset af:

Marie ”Muuse” og Niels Jensen Johansens sølvbryllup 18. december 1959

Lis, Ari, Henrik og Niels Christian ”Kedde” Lauridsen ved Aris konfirmation i april 1982.

 

Else & Henning Spedtsberg.

før 1989-2003

UgeAvisen 23. april 2002. DØDSFALD. Henning Spedtsberg, Ribevej 19, Egebæk, 80 år.

UgeAvisen 23. juli 2002. SOLID RØDSTENSEJENDOM med fuld kælder og 1. sal. Indrettet med entré med vindfang/havestue, spisekøkken samt 2 stuer. 1. salen er med reporum, badeværelse, stort soveværelse samt værelse. Kælderen er med vaskerum/fyrrum, disponibelt rum samt badeværelse. Hertil garage samt udhuse. Her får du en stor grun og pænt haveanlæg. Bolig: 121 m2. Stuer/vær.: 2/2. Byggeår: 1935. Bebygget: 71 m2. Grund: 1357 m2. Pris: 575.000 kr. kontant.

JydskeVestkysten 23. marts 2003. EJERSKIFTE. Else Spedtsberg har solgt Ribevej 19, Vester Vedsted, til Per Asberg Olesen. Ejendomsværdien er 500.000 kroner.

JydskeVestkysten 13. juni 2003. 30 ÅR. Medindehaver af Bossen VVS, Gram, Henrik Asberg Olesen, Ribevej 19, Egebæk-Hviding, fylder 30 år søndag d. 15. juni 2003.

Per Asberg Olesen.

2003-

Han boede tidligere V. Vedsted Vej 36 og købte i 2002 overlægeboligen Ribevej 25. Huset her udlejede han til broderen, Henrik Asberg Olesen, født 15. juni 1973. Han er medindehaver af Bossen VVS i Gram.

Ribevej 21

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget, men det er opført af:

Johannes Bardrup.

før 1989-før 1998

Han var gift med Marie Bardrup og de havde en datter:

1. Inger M. C. Bardrup. Hun blev gift med Carl Nielsen og overtog huset her.

Johannes Bardrup var plejer på Hospitalet og er omtalt i Sigurd Michaelsens ”Ribe Amts Psykriatriske Afdeling ved Ribe”.

Johannes Bardrup.
2 veninder. Elly Poulsen, Ribevej 22 og Inger Nielsen, Ribevej 21.

Carl Nielsen.

før 1989-før 1998

Han blev gift med datteren Inger M. C. Nielsen. De fik 3 børn. Før 1998 har huset skiftet ejer, nu bor her:

Søren Olesen.

før 1998-

Han er gift med Lene Olesen, født Dahl. De bor her stadig i 2003.

Ribevej 22

17. juni 1999, 13:44:32

 

Oprindeligt et hus bygget ca. 1890. Senere en landbrugsejendom og nu igen et parcelhus. I 1888 købte Frands Nielsen en parcel matr. nr. 6 b. fra Truels Sørensens gård i V. Vedsted, Ulvehøjvej 11. Denne parcel solgte Frands Nielsen igen i 1890 til:

Rasmus Hartvig Andersen.

1890-1900

Han lod i 1890 opføre et hus på denne grund. Han var født 20. december 1848 i Viuf og blev gift ca. 1872 med Alvine Jacobine Henriette Krogh, der var født 12. juni 1851 på Skovgård. Fra deres ægteskab kendes 2 børn:

1. Frieda Elise Margrethe Andersen, født 6. februar 1874 i Viuf. Konfirmeret 1888. Hun blev gift med gendarm, Peter Kjær, Skoleallé 4 senere Præstevej 2.
2. Hans Jensen Andersen, født 27. august 1878 i Vejstrup Sogn. Konfirmeret 1893. Han blev gift 2. januar 1905 i Sct. Catharinæ kirke med Thyra Eleonora Kjerstine Lykke, født 7. november 1884 i Haderslev, datter af maskinbygger Christen Simonsen Lykke og Petra Christine Kromann, Haderslev.
Rasmus Hartvig Andersen kom til Egebæk som sergent ved gendarmeriet ca. 1885, og her blev født yderligere 2 børn:

2. Marius Emil Andreas Kristian Krogh Andersen, født 11. oktober 1885. Konfirmeret 1900. Se Ribevej 14. Han blev gift 17. november 1918 i Ribe Domkirke med Karen Kristine Juul, født 11. december 1893 i Jedsted, datter af gaardmand Thomas Jepsen Juul og Else Kirstine Sørensen, Jedsted.
3. Charles Vilhelm Krogh Andersen, født 31. marts 1891.
Rasmus Hartvig Andersen gjorde tjeneste som bereden gendarm, først i V. Vedsted 1. januar 1884 til 1. august 1890, hvor han flyttes til Egebæk hvor han gør tjeneste til 20. december 1913. Den 3. juni 1897 døde Alvine Henriette Andersen. Rasmus Hartvig Andersen blev gift igen 3. marts 1901 og nu med Emma Lovise Krogh, der var født i Ilved 30. august 1853. De fik ingen børn. I året 1900 lader han opføre et hus længere i nord, Ribevej 14. Her flytter familien ind i 1900 og sælger det gamle hus. Nu er Rasmus Andersen oversergent. Han døde i huset, Ribevej 14, 29. marts 1929, 80 år gammel. Hans kone, Emma Lovise, døde 5. juni 1935. Huset, som her fortælles om, var Ribevej 22, som Rasmus Hartvig Andersen solgte i 1900 til:

Las Andersen Lassen.

1900-1925

Han var født 2. april 1860 på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund i Sdr. Farup. Han blev gift 1. maj 1884 med Olivia Marie Kathrine Brandrup. Han overtog fødegården i Sdr. Farup 1884 og her fødtes deres 2 børn:

214

1. Jens Lassen, født 29. januar 1885. Han overtog ejendommen her.
2. Karoline Skak Lassen, født 17. oktober 1886. Gift 17. oktober 1908 med lærer Hans Thomsen, der var født 1. oktober 1880 i Høm, Seem sogn og søn af Mikkel Hansen Thomsen. De fik en søn Oluf Thomsen. Boede i Odense. Boede i Odense. Karoline Thomsen, født Skak Lassen, døde i Odense 16. maj 1987, 100 år gammel. Hendes mand, Hans Thomsen døde i Odense 6. september 1970, 89 år gammel. Begge er begravet på Hviding kirkegård. Se videre om slægten under Sdr. Farup Vej 42.
I 1898 flyttede Las Lassen ind på Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde, som han igen solgte i 1902. Han medtog en del jorder fra Sdr. Farup og byggede stald til huset her, så der nu her opstod en landbrugsejendom. Han købte flere parceller fra gårdene i V. Vedsted. Mange lå langs hovedvejen, den nuværende Ribevej. I 1917 købte han ejendommen Tøndervej 59. Han udlejede stuehuset og drev jorderne under sin egen gård. Denne gård blev solgt igen 1933 til Hans Klinge. Las Andersen Lassen døde 14. december 1925, 65 år gammel. Hans kone, Olivia Marie Kathrine Lassen, døde i V. Vedsted 5. november 1941, 80 år gammel. Gården blev nu drevet af sønnen:

Karoline (Line) Thomsen, født Lassen. Hendes bror Jens Lassen. Augusta Østerbye og Gustav Weber. Olivia Lassen. På bordet Hans og Line Thomsens søn, Oluf. 13. august 1916.

 

Jens Lassen.

1925-1940

Han var født 29. januar 1885 Sdr. Farup Vej 42 i Sdr. Farup 1885 og blev gift 2. april 1923 i Hviding kirke med Mathilde Andersen Møller, der var født 27. juli 1892 i Døstrup. Hun var datter af Meta og Thomas Møller. Jens Lassen og Mathilde fik 3 børn:

1. Meta Lassen, født 10. januar 1924. Hun blev gift med Ernst Hvass, Mandøvej 31.
2. Las Lassen, født 11. november 1927 i Egebæk. Han døde 31. december 1992, 65 år gammel.
3. Esther Lassen, født 5. juni 1930.
Se videre angående familieforhold under Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. Jens Lassen solgte i 1940 gården og købte gården, Skovmark, Sdr. Kirkevej 17 i V. Vedsted. Gården her solgtes til:

Ribevej 22. Årstal ukendt.

 

Niels Holger Ager.

1940-1947

Han fik skøde lyst 23. december 1940. Han bygger i 1946 nye bygninger på Tøndervej 66 og gårdens drift foregår nu derfra. Samme år købte han tillige Tøndervej 59 og lagde de to gårde sammen. Den gamle gårds bygninger sælges ifølge skøde lyst 17. januar 1947 til:

Ellen & Søren Hansen Poulsen.

Søren Hansen Poulsen.

1947-1960

Han var født 21. august 1889 på ejendommen, V. Vedsted Vej 65. Han blev gift 28. maj 1913 i V. Vedsted kirke med Ellen Marie Hansen, der var født 2. januar 1890 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 27. De fik flg. børn:

De flyttede efter giftermålet til Nr. Farup, hvor de først boede til leje og senere byggede et hus hvor sønnerne er født. I 1928 flyttede de til Egebæk, hvor de boede til leje forskellige steder ind til de i 1937 byggede Ribevej 54 og året efter huset her. Søren og Ellen fik flg. børn:

1. Anton Werner Poulsen, født 17. august 1914 i Nr. Farup. Han blev i 1937 gift med Anna Godsk, født 8. marts 1915 på Jegindø. De fik 2 børn:
1. Birthe Poulsen, født 6. marts 1940. Hun bor nu på Lolland.

2. Benny Poulsen, født 17. juni 1943. Han bor nu i Ryde ved Vinderup.

Anton og Anna flyttede som nygifte til Askov, hvor Anton kørte lastbil for en købmand, I 1940 flyttede de til Vejen, hvor Anton arbejdede på Margarinefabrikken, Alfa. I 1945 flyttede de til København. Her døde Anna. Anton Werner Poulsen døde 6. juni 1987, 72 år gammel.

2. Peter Verner Poulsen, født 26. september 1920 i Nr. Farup. Konfirmeret 1935. Han døde 19. september 1941, 20 år gammel. Han prøvede at stoppe et par løbske heste ved banegården i Vejen og blev dræbt, da hestene løb ned i viadukten under banen. Han er begravet sammen med forældrene på V. Vedsted kirkegård.
3. Tage Verner Poulsen, født 24. december 1921 i Nr. Farup. Konfirmeret 1936. Han blev uddannet som slagter på slagteriet i Ribe og arbejdede som slagter indtil han i 1943 måtte flygte til Sverige. Kom hjem igen i 1945 og i 1947 emigrerede han til U.S. A, hvor han også arbejdede som slagter. Tage Werner Poulsen døde i Seattle i januar 1995, 74 år gammel.
4. Gunnar Poulsen, født 6. februar 1926 i Nr. Farup. Han blev gift 10. maj 1953 med Anna Brink, Ribevej 52 og byggede hus på Vibetoften 7. Han medvirkede ved restaureringen af V. Vedsted Præstegård i 1956. Se billedmontage. Bor i dag i Lunderskov. E-mail:
5. Marie Elene Poulsen, født 2. juli 1931 i Egebæk. Han blev gift 10 oktober 1953 med Verner Brink, Ribevej 52. De fik 3 børn:
1. Allan Brink, født 13. juni 1954 i København. Han er gift med Anne Marie Schack og bor i Gram.

2. Bearit Brink, født 5. maj 1958 I København. Hun er gift med Johnny Peter og bor også i Gram.

3. Søren Brink, født 11. august 1961 i Hviding St. Han er gift med Marina (efternavn ukendt) fra Kiel. De bor nu i Hokkerup ved Kruså.

Marie Elene Poulsen døde 15. november 1995, 64 år gammel.

Søren Hansen Poulsen var murermester og byggede bl. a. Ribevej 24, Ribevej 44, Ribevej 54. Søren Poulsen døde 14. december 1955, 66 år gammel. Ellen Poulsen solgte i 1960 huset her og boede sine sidste år til leje hos Hans Hostrup, Ribevej 28 ind til hun døde 21. juni 1963, 73 år gammel. Huset her blev solgt ifølge skøde lyst 26. august 1960 til:

Anna og Gunnar Poulsen. Sølvbryllupsbillede.

Peder Muusmann.

1960-1962

Han åbnede et brødudsalg og var gift med Ellinor Tonnesen, en søster til Ragna Andersen, V. Vedsted Vej 145. De fik 2 piger:

1. Liselotte Muusmann.
2. Susanne Muusmann.
De solgte brød fra bageriet i V. Vedsted. Peter Verner Muusmann døde i Vojens 5. juni 2009, 82 år gammel. Peder Muusmann havde kun stedet her et par år og solgte i 1962 til:

Ribevej 22 i 1962. Udlånt af Ejnar Poulsen.

 

Ejnar Poulsen.

1962

Han er født 26. oktober 1931 som søn af Anton Poulsen og Marie Jacobsen, V. Vedsted Vej 65. Han blev gift 11. april 1959 med Elly Poulsen, født Christensen 15. maj 1928 i Bramming som datter af Bøje Christensen og Mette Jørgensen, Terp ved Bramming. De har 2 sønner:

1. Thorkild Poulsen, født 20. juni 1960. Han blev 14. maj 1992 gift i Ervine, Californien, U.S.A. med Tinne, der er født 30. januar 1963. De boede i Rungsted. Thorkild Poulsen døde i Rungsted Kyst 22. april 2009, 48 år gammel.
2. Carsten Poulsen, født . Han bor i Hørsholm.
Email:

Thorkild Poulsen og Tinne. Bryllupsbillede.
Carsten Poulsen. Bryllupsbillede.

Jydske Ribe. NY BREVSAMLER I HVIDING. Fru Elly Poulsen i Egebæk-Hviding er blevet områdets ny brevsamler, efter hun i en lang årrække har haft mælke- og brødudsalg. Det nye brevsamlingssted er indrettet, hvor familien før havde forretning, og der er i den anledning sket en forandring af lokalet. Elly Poulsen begyndte sit ny virke 1. december, og vil fortsat have tobak, øl og vand til salg, men fremover holder der lukket om søndagen, og det bliver en helt ny fornemmelse for familien Poulsen at kunne holder week-end. Her ses den ny brevsamler i lokalet på Ribevej 22.

JydskeVestkysten 14. maj 2003. 75 ÅR. Elly Poulsen, Ribevej 22, Egebæk-Hviding, fylder 75 torsdag. Elly Poulsen er en kendt person i lokalområdet, hvor hun i 20 år drev brød- og mælkeudsalget, samt havde udbringning af varer om morgenen. Senere blev forretningen ændret til kiosk og postindlevering, indtil Elly Poulsen i 1991 valgte at gå på pension. Elly Poulsen voksede op i Bramming, hvor hun som ung fik en alsidig huslig uddannelse, hun var blandt andet kokkepige på Bramminge Efterskole. Senere arbejdede hun som servitrice i adskillige år på Skovpavillonen i Ribe, indtil hun i 1959 blev gift med Ejnar Poulsen. Elly Poulsen holder meget af et godt spil kort og går gerne til banko, ligesom hun nyder de daglige lange gåture. Elly og Ejnar Poulsen har to sønner, Thorkild, der bor i Rungsted, og Carsten i Hørsholm samt to børnebørn.

JydskeVestkysten 9. april 2009. GULDBRYLLUP. Elly og Ejnar Poulsen, Ribevej 22, Egebæk-Hviding, har lørdag guldbryllup. Ribevej 22 har været deres adresse siden 1962, da de overtog en nyoprettet butik med mælk og brød. Elly Poulsen passede butikken alle ugens dage fra kl. 07.00 til kl. 17.30 helt frem til 1991 hvor hun gik på efterløn. Hans job var at køre mælk ud til beboerne ved siden af, at han passede arbejdet som portner og vægterafløser på hospitalet. Senere blev Ejnar Poulsen vægter og dermed hopitalets sidste vægter. Han er en meget ivrig havemand i såvel pryd- som køkkenhaven. Han skal helst være blandt de allerførste med nye kartofler. Elly Poulsen, der er fra Terp ved Bramming, løser gerne kryds og tværs, lægger kabaler og går til banko. Ejnar Poulsen voksede op i Egebæk. Elly og Ejnar Poulsen har to sønner, Thorkild og Karsten som begge er i København, og der er to børnebørn. Guldbrylluppet fejres i hjemmet.

Ejnar i mælkebilen

Elly Poulsen foran posthuset.

Ejnar Poulsens 25 års jubilæum på Hospitalet i 1980.

Ribevej 23

1. marts 2009, 17:18:11

 

Huset her er opført i 1932. Det vides ikke af hvem. Første kendte ejer er:

Hans Anton Hansen.

ca. 1950-1954

Han er født 17. juni 1916 på ejendommen Sdr. Farup Hedevej 10 og gift med Maja. Der er 3 børn i ægteskabet:

1. Dagny Hansen
2. Ejner Hansen
3. En dreng, navn ?
Anton Ejnar Hansen sælger i 1954 ejendommen her og flytter til V. Vedsted Vej 4. Næste ejer af huset er:

Schmidt

1954-

Et ældre ægtepar hvis fornavne ikke huskes. De har en datter og svigersøn, der bor til leje i forældrenes levetid. Herefter overtager de huset:

Helga og Svend Åge Holm.

????-1998

Svend Åge Holm er født 9. november 1925. Han døde 11. november 2009 i Ribe, 84 år gammel. Helga var sygeplejerske og han var kontorfuldmægtig begge på Hospitalet. Huset overtages i 1998 af:

Jacob Børsting.

1998-

Han er søn af Åge og Alice Børsting og kommer fra Gredstedbro.

Ribevej 24

17. juni 1999, 13:43:56

 

Dette hus er bygget i 1952 på en 534 m2 stor grund udskilt fra Ribevej 22. Bygmesteren var muremester Søren Hansen Poulsen, Ribevej 22. Han boede ikke selv i huset, men lejede det ud til en Skousen fra Skærbæk. I 1954 solgte Søren Hansen Poulsen huset til:

Hans Arne Thidsgodt Jakobsen.

1950-1954

Vedsted. Født 18. februar 1916 og blev 25 februar 1940 viet i V. Vedsted kirke med Dagny Nielsen Baj, født 29. september 1914. Deres børn:

1. Erik Bay Jacobsen, født 22. maj 1940 på Ribe Sygehus. Konfirmeret 1954.
2. Hanne Bay Jacobsen.
3. Dødfødt dreng, født 1. december 1950 i Egebæk.
Han var plejer og hun sygeplejerske på Hospitalet. Hans Jacobsen er omtalt i Sigurd Michaelsens ”Amtssygehusets Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. Familien flyttede i 1954 til Ribevej 24 og senere til Assens ved Mariager. Huset her sælges til:

Hans Jakobsen.

1954-1956

Familien boede tidligere Ribevej 14. Hans Jacobsen er gift med Dagny Jacobsen. Der er 2 børn i ægteskabet:

1. Erik Bay Jakobsen. Konfirmeret 1954.
2. Hanne Bay Jacobsen.
Han var plejer og hun sygeplejerske på Hospitalet. Hans Jacobsen er omtalt i Sigurd Michaelsens ”Amtssygehusets Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. Familien flyttede i 1956 til Assens ved Mariager. Hvem der herefter købte huset vides ikke, men i 1989 hedder ejerne det samme som i dag:

Erika & Niels Peter Sørensen.

før 1989-2006

Niels Peter Sørensen er født 3. juni 1916 og blev gift med Erika Anna Sørensen, født 26. marts 1921. De fik 2 børn:

1. Monica Sørensen. Konfirmeret 1958.
2. Erling Sørensen. Han er gift med Elsebet, har 2 børn og bor i København.
Niels Peter Sørensen var plejer på Hospitalet. Niels Peter Sørensen døde 9. oktober 2004, 88 år gammel. Erika Anna Sørensen døde 18. oktober 2007, 86 år gammel. Erika flyttede i 2006 til Ribe og solgte huset her til:

Per Larsen.

2006-

UgeAvisen 2. september 2008. EGEBÆK – CENTRALT BELIGGENDE. Boligen har med den rummelige kælder reelt 146 m2 til rådighed og grunden grænser ud til åbne marker. Kontantpris: 750.00 kroner. Bolig/kælder: 88/58 m2. Grundareal: 534 m2. Opført: 1952. Stuer/værelser: 1-2.

Ribevej 25. Skovhuset

16. juli 1999, 14:52:08

 

Huset her er opført i 1939 som overlægebolig for Hospitalet på en 3.445 m2 stor grund. Overlægerne fra 1939 og fremefter har været:

Knud Rosenstand: 1. maj 1936 – 31. august 1949.

Niels Nielsen Hjerrild: 1.september 1949 – 28. februar 1951 og igen 1. juli 1959 – 19. november 1971 (afgået ved døden). Se ”V. Vedsted 1966”.

Ib Ostenfeld: 1. juli 1959 – 28. februar 1959. Se ”V. Vedsted 1966”.

Det vides ikke præcis hvornår de enkelte overlæger boede her.

Kristian Emil J. Lemmergaard:

1939-1967

Han var født 1900 og blev gift med Ida Jørgensen, født 1903. Kristian Lemmergaard var afdelingslæge fra 1. juni 1939 til 31. marts 1958 og assisterende overlæge (fungerende overlæge under vakance) fra 1. april 1958 til 31. december 1967. Ida Lemmergaard døde i 1964, 61 år gammel. Kristian Lemmergaard døde i 1972, 72 år gammel. De er begravet på V. Vedsted kirkegård. Se Sigurd Michaelsens ”Amtssygehuset Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. Øvrige overlæger:

Else Ågård Antonsen: 1. december 1964 – ?., Ribevej 36.

Marianne Jacobsen: 1. marts 1968 – 1. april 1973.

Torben Hvam: 1. maj 1973 – 31. marts 1975.

Kirsten Højme: 1. september 1973 – ?. Harevej 27.

Irving Rask Knudsen 1. september 1975 – ?.

Lars-Ole Ejsing: 1. december 1980 – ?. Han boede V. Vedsted Vej 51 A indtil 1995.

Henning Mose: 1. januar 1981 –

 

Else Ågård Antonsen, der var overlæge fra 1. december 1964, var den sidste, der boede i Overlægeboligen. Der stod herefter tom fra ca. 1994.

UgeAvisen 16. januar 2001. SKOVHUSET, Ribevej 25, Egebæk-Hviding, 6760 Ribe. For Ribe Amt udbydes ovennævnte ejendom til salg: ”Storvilla”, tidligere overlægebolig 6 km. syd for Ribe, beliggende på en 3.445 kvm. Stor grund, grænsende til fredet løvskov. Den arkitekttegnede ejendom er opført af statsinstitution i 1939 og virker solid og gedigen samt bygget af de bedste materialer. Indretning: I alt 6 soverum, 2 garderoberum, 3 toiletrum (de 2 med bad), 3 stuer, køkken og viktualierum. Alle steder trægulve samt for en stor del, pudsede lofter og fyldningsdøre. Derudover 2 kældre delt i div. Rum, herunder bl. a. vinkælder. Boligareal i alt 217 kvm., dertil kælder 50 kvm. Vejledende mindstepris 700.000 kr.

Ribe Amt solgte i 2001 Skovhuset til:

Per Asberg Olesen.

2001-

Han blev gift 3. juni 1995 med Bente Asberg Olesen, født 9. november 1971. De har to børn:

1. Julie Asberg Olesen, født 20. januar 1997.

2. Mathilde Asberg Olesen, født 11. februar 2000.

Per og Bente boede tidligere V. Vedsted Vej 36 og har et malerfirma. Per Asberg Olesen købte i 2003 Ribevej 19 og udlejede huset til broderen Henrik Asberg Olesen. Han flyttede til Skovvej 1 og blev 5. august 2005 viet i Hviding kirke med Winie Moeslund Madsen.

Hjemmeside: www.asberg-olesen.dk mail:

Ribevej 26

17. juni 1999, 13:43:16

 

Huset her er bygget i 1937, bygherren ukendt. Første kendte ejer er smedmester Frederik Hansen fra Brøns, der lejede huset ud. Der var 2 lejemål, et i kælderen og et i Stueetagen. Første kendte lejer boede i kælderen:

Ingvardt Rienhardt Hansen.

-1950

Han var født 14. juni 1915 på Hjortlund Mark og blev gift 4. januar 1943 på borgmesterkontoret i Ribe med Marie Kjerstine Lasine Hansen, født 15. februar 1922 i Sneum sogn. Ingvardt og Maries børn:

1. Harry Severin Hansen, født 19. februar 1943 på Ribe sygehus. Konfirmeret 1957.
2. Else Margrete Hansen, født 27. september 1944 på Ribevej.
3. Mona Marie Hansen, født 12. april 1947 på Ribevej.
4. Arne Hansen, født 26. oktober 1949 på Ribevej. Konfirmeret 1964.
5. Tage Hansen, født 30. juni 1953 på Enderupvej 12.
6. Jytte Hansen, født 19. december 1957 på Enderupvej 12. Hun blev gift med Ejgil Brågård. Se Tøndervej 47.
Familien her bygger hus på Enderupvej 12, hvortil de flytter i 1950. Næste kendte lejer er:

Oda Kristensen.

 

Hun var natoversygeplejerske på Hospitalet og boede i stueetagen over en længere årrække.

Harry Robert Jensen.

1951-1970

Harry Jensen er født 26. oktober 1909 og blev viet 28. marts 1934 af sognefogeden i Brøns med Martha Jensen født Jacobi 30. oktober 1907 i Skærbæk. De fik 4 børn:

1. Harry Jensen, født 1. februar 1932. Konfirmeret 1947. Han var fisker i mange år og bor Syrenvej 17 i Hviding. Tlf. 75 44 58 17.
2. Christa Jensen, født 16. februar 1933. Konfirmeret 1947. Blev gift med Preben Hansen fra Tunø. De fik 2 børn. Poul, født 1954 og Henrik, født 1955 eller 1956. Hun bor i Korsør.
3. Arne Jacobi Jensen, født 12. oktober 1934. Konfirmeret 1949. Blev gift med Inger Grau. Arne hedder nu Jacobi. De fik 4 børn. Hanne, Helle, Heidi og Peter. Han er murer. Bor i Esbjerg.
4. Sonja Jensen, født 16. september 1940. Konfirmeret 1955. Gift Grau. Hun bor i Holm ved Nordborg på Als.
Familien her boede fra 1939 til ca. 1949 på Enderupvej 6 og boede så 2 år til leje i V. Vedsted på Vester Bjergvej 7. Harry Jensen blev skilt fra Martha Jacobi i 1950´erne. Han var plejer på Hospitalet. Se Sigurd Michaelsens ”Amtssygehuset Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. Hvem der har ejet huset siden 1970 vides ikke, men i 1989 var ejerne de samme som i dag:

Birgit Nielsen & Hans P. B. Schmidt.

før 1989-
Hun er datter af Ejnar Nielsen, Ribevej 50. I 1989 bor her også Michael Filbert Nielsen. Han byggede i 1999 hus på Harevej 21. Birgit Nielsen døde den 1. maj 2010, 57 år gammel.

JydskeVestkysten 6. maj 2010. DØDSFALD. Birgit Nielsen, Ribevej 26, Egebæk-Hviding er efter lang tids sygdom død 57 år. Birgit Nielsen voksede op i Ribe. Hun købte hus i 1978 på Ribevej. Hun arbejdede på boinstitutionen Løgumgårde i omkring ti år og derefter ti år på et nyoprettet plejehjem i Kolding. På grund af sygdom gik hun på pension i 2005. Birgit Nielsen blev i 2000 gift med samleveren Hans Peter Schmidt. Hun nød at rejse sammen med ægtefællen og børnene, og de var mange steder i Europa. Hun brugte meget tid på og var i mange år medlem af Antikvarisk Samling. Hun efterlader ægtefællen, sønnerne Michael og Kenneth, to svigerdøtre samt seks børnebøn, som stod Birgit Nielsen meget nær.

Ribevej 27. Vedsted Station

Vedsted Station. Perronsiden fra nord. (før 1923)

MEDARBEJDERE PÅ SINDSSYGEHOSPITALET

Peter Marius Krogsholt Knudsen

Maskinmester født 17. februar 1906 og viet i Kristrup kirke 3. april 1932 med Svea Margit Elisabet Nielsseo, født 7. februar 1912. De fik en søn:

1. Bo Krogsholt Knudsen, født 3. juni 1948 i Vedsted.

 

Ove Henry Berthelsen

Reservelæge for Vedsted Sindsygehospital Ove Henry Berthelsen, født 23. juli 1898 og viet i Seest Kirke 13. marts 1926 til Marie Pouline Maylandt, født 19. august 1899. De fik en datter:

1. Anne Lise Marie Berthelsen, født 25. januar 1934 i Vedsted.

Holger Valdemar Rosbo

Hospitalsforvalter Holger Valdemar Rosbo, Vedsted, født 24. april 1902 viet i Fløderup Kirke 29. marts 1929 med Estea Rigmor Petersen, født 15. april 1907. De fik en datter:

1. Lene Rosbo, født 10. oktober 1940.

2. Hanne Rosbo, født 15. september 1943 på Sygehuset i Ribe.

Niels Jepsen Lauritzen

Fuldmægtig af V. Vedsted født 2. august 1900 og borgerligt ægteforenede for Borgmesteren i Vordingborg 15. juli 1936 med Emma Marie Jensen, født 24. november 1905. De fik 1 barn:

1. Gurli Irene Lauritzen, født 2. april 1945 i V. Vedsted.

Børge Niels Christian Pedersen

Læge født 21. juni 1911 og viet i Sct. Thomas Kirke på Frederiksberg 20. maj 1938 til Grethe Christensen, født 5. juli 1911. De fik en datter:

1. Lise Pedersen, født 6. december 1940.

Alfred Gislason

Læge født 12. december 1905 i Reykjavik, søn af Gisla Gislason og Gudrun Torsteinsdatter. Alfred Gislason blev gift 9. oktober 1932 i V. Vedsted Kirke med Sigrid Thorsteinsdatter af Vedsted, født 10. november 1912 i Reykjavis, datter af Thorstein Elnardson og hustru Ragnhildur Benediktsdatter af Reykjavik.

Niels Nielsen Hjerrild

Overlæge født 11. januar 1907 og gift 7. februar 1942 i Københavns Domkirke med Kirsten Sletskov, født 10. januar 1909. De fik 1 barn:

1. Else Margrethe Hjerrild, født 7.september 1949.

Alfred August Laulund

Diakon født 5. oktober 1907 og viet i Vor Frelser Kirke i Vejle 2. september 1934 til Edel Magdalene Hansen, født 21. maj 1911. De fik l barn:

1. Birthe Laulund, født 15. august 1942.

2. Bodil Laulund, født 30. oktober 1943.

MEDARBEJDERE SOM JERNBANESTATION

På dansk side var der 7 stationsforstandere fra 1887 til 1923:

L. M. Fogtman 1887-1893.

W. Lund 1893-1897.

V. Lund 1897-1904.

H. H. V. Dahl 1905-1909

C. S. Boeck 1909-1914.

J. J. Høgdahl 1914-1920.

A. V. Dittmann 1920-23

 

I området omkring Vedsted Station var opført medarbejderboliger som formentlig var beboet af de personer der i kirkebøgerne bar adressen Vedsted Station:

Louis Marius Fogtmann.

1887-1893.

Han var Stationsforstander fra 1887 til 1893 og var gift med Laura Nathalia Petersen, født ca. 1852. Af deres børn kendes:

1. Ellen Fogtmann, født 29. oktober 1889.
2. Agnete Fogtmann, født 1. februar 1891.

Jens Jensen Hoydal.

1914-1920.

Han var Stationsforstander fra 1914 til 1920 og var gift med Marie Vilhelmine Larsen. Af deres børn kendes:

1. Marius Vilhelm Jensen Hoydal, født 23. marts 1901 i Sanderum. Konfirmeret i V. Vedsted 3. oktober 1915.

 

Peter Theodor Møller.

 

Han var Toldassistent i Villebøl, men blev udnævt til Toldforvalter i Vedsted Station. Han blev gift med Laura Elise Hansine Karoline Juhl, født i Tobøl. Af deres børn kendes:

1. Thora Amalie Møller, født 12. marts 1859. Hun blev gift 5. maj 1893 i V. Vedsted kirke med Enkemand (1st. gang) Toldassistent Christen Madsen Guldmann af Stege.
2. Ida Marie Amalie Rosa Møller, født 5. marts 1863 i Kappel. Konfirmeret 1878.
3. Emma Julie Emilie Viola Møller, født 5. marts 1863 i Kappel. En tvilling. Konfirmeret 1878.
4. Laura Johanne Thora Theodora Møller, født 27. august 1865 i Føvling sogn. Konfirmeret 1880. Hun døde ugift 11. september 1898, 33 år gammel.
5. Kristian Vilhelm Niels Edvard Møller, født 27. august 1865 i Føvling sogn. En tvilling. Konfirmeret 1880 i V. Vedsted.

Theodor Henrik Anton Bremer.

 

Han var Toldassistent og gift med Emilie Petrine Lovise Petersen. De fik en søn:

1. Alfred Edvard Bremer, født 21. november 1883 i V. Vedsted. Han døde 16. maj 1884, ½ år gammel.

2. Emil Lorents Bremer, født 4. juli 1885. Han døde 20. februar 1887, godt 1½ år gammel.
Iflg. kirkebogen boede familien i V. Vedsted.

Hans Peder Rosenbom.

 

Han var Toldassistent i Egebæk og gift med Anna Kathrine Marie Hansen. De fik en søn:

1. Harald Rosenbom, født 24. oktober 1887.

 

Søren Grøn.

 

Han var Toldofficiant og gift med Georgine Frederikke Katarina Halsøe, født ca. 1860. De fik en datter:

1. Anna Mary Grøn, født 23. november 1879.

 

Frederik Sofus Sørensen Nielsen.

 

Han var Toldmedhjælper og gift med Jette Marie Elisabeth Hansen. De fik en søn:

1. Karl Julius Sofus Marius Nielsen, født 22. juli 1884.

 

Christian Poulsen.

 

Han var Toldmedhjælper senere Toldofficiant og gift med Marie Kathrine Pedersen. Deres børn:

1. Anna Cathrine Beate Poulsen, født 8. marts 1882 i Føvling sogn. Konfirmeret 1896 i V. Vedsted. Hun blev gift 8. februar 1902 i V. Vedsted kirke med Gendarm Niels Kristian Pedersen af Vamdrup, født i Taps sogn 24. oktober 1875. Forældre: Arbejdsmand Hans Pedersen af Taps sogn og Hustru Juliane Sofie Nielsen.
2. Magdalene Pouline Marie Poulsen, født 22. oktober 1883 i Føvling Sogn. Konfirmeret 1898 i V. Vedsted.
3. Julius Christian Sofus Poulsen, født 9. oktober 1887 i Egebæk. Han blev konfirmeret 1902 i V. Vedsted kirke.
4. Antoinette Christiane Danielline Sørine Poulsen, født 13. juni 1892 i Vedsted Station. Konfirmeret 1907.
Han var Toldofficiant af Vedsted Station og født i Kauslunde. Forældre: Indsidder Jens Chr. Poulsen og hustru Ane Christensdatter. Christian Poulsen døde 9. december 1893 på Vedsted Station, 41 år gammel.

Sofus Julius Kristian Müller.

Han var født i København som søn af stabssergent Julius Müller og hustru Minna Sophie Kock. Sofus Julius Kristian Müller var Toldassistent og gift med Karen Marie Sørensen-Justesen. Deres børn:

1. Minna Marie Sofie Müller, født 14. april 1878 i Egebæk. Konfirmeret 1892. Hun blev gift 15. oktober 1901 i V. Vedsted kirke med Realskolebestyrer Peter Chr. Fledelius, født 6. september 1872 i Nyborg, søn af sergent Johan Gotfred Fledelius og Petrine Margrethe Andersen, Nyborg.
2. Frits Julius Edvard Müller, født 7. marts 1880.
3. Thora Ida Emma Müller, født 11. januar 1882.
4. Marie Antoinette Ovidia Müller, født 23. januar 1884. Hun døde 20. februar 1884, 1 måned gammel.
5. Otto Oskar Georg Müller, født 16. december 1884.
Sofus Julius Kristian Müller døde 18. februar 1915 i Egebæk, 71 år gammel.

Jakob Hertel Müller.

 

Ugift Toldassistent ved Vedsted Station, søn af Toldfuldmægtig Carl Lorent Müller af Kolding og hustru Meta Sophie Müller født i Kolding. Jakob Hertel Müller døde 19. marts 1906 i Vedsted Station. Han blev begravet på Viborg kirkegård 23. marts 1906.

 

Kristen Jensen Kristensen.

 

Han blev født i Hedensted sogn 27. Juni 1867 søn af murer Jens Kristensen og Gjertrud Maren Petersen fra Hedensted. Kristen Jensen Kristensen var Portør og blev gift 14. november 1895 i V. Vedsted kirke med Karen Pedersen fra Egebæk, født i Ørre sogn 20. maj 1865, datter af husejer Peder Kristian Pedersen og Karoline Lund fra Ørre.

 

Gustav Ferdinand Vilhelm Jepsen.

 

Han var Portør og gift med Maren Sofie Hansen, født ca. 1864. De fik en datter:

1. Erna Amalie Sofie Jepsen, født 29. juli 1889.

 

Hans Vilhelm Nielsen Schmidt.

 

Han var Banevogter ved Vedsted Station og gift med Ane Marie Nielsen, født ca. 1864. De fik en datter:

1. Anie Mathilde Schmidt, født 21. februar 1891.

 

Anker Nielsen.

 

Han var Portør og gift med Maja Henriette Madsen, født i Århus. De fik et barn:

1. Gunner Anker Nielsen. Han døde 19. juni 1918, 9 måneder gammel.

 

Gustav Ferdinand Vilhelm Jepsen.

 

Han var Jernbanekonduktør og gift med Maren Sofie Hansen, født ca. 1864. De fik en datter:

1. Oktavia Elfrieda Adelheid Jepsen, født 5. august 1890.

 

Hans Chr. Hansen.

 

Han var Portør og gift med Dorthea Marie Jensen. De kom fra Hunderup sogn, hvor de fik en søn:

1. Niels Kr. Hansen, født 6. april 1888 i Hunderup sogn. Han blev konfirmeret 1902 i V. Vedsted kirke.

 

Jens Christian Christiansen.

 

Han var Banearbejder og var gift med Laura Marie Therkildsen. De kom fra Aalborg. Deres børn:

1. Anders August Christiansen, født 15. december 1886 i Ulstrup, Valsgaard sogn. Han blev gift 27. april 1912 med Agnes Kirstine Jensen, født 24. januar 1888 i Øster Vedsted, datter af Carl Marius Jensen og Johanne Rasmussen, Øster Vedsted. Anders August Christiansen var stationskarl.
2. Jens Christian Laurits Christiansen, født 2. november 1888 i Budolfi Sogn i Aalborg. Han blev konfirmeret 1903 i V. Vedsted kirke.
3. Alma Kirstine Meta Kristiansen, født 20. januar 1894 i Fragstrup, Vekkerstrup sogn. Konfirmeret 1908.
4. Arnold Andreas Christiansen, født 8. november 1899 på Sdr. Farup Mark i V. Vedsted Sogn. Konfirmeret 1914.
I kirkebogen for Ribe Landsogn er familieefternavnet: Kristiansen.

Søren Jensen.

 

Han var Toldmedhjælper og gift med Hanna Dorthea Hansen. De fik en søn:

1. Frederik Jensen, født 17. december 1889 i Dover Sogn. Konfirmeret 1904 i V. Vedsted kirke.

 

Søren Juncher Mortensen.

 

Han var Toldofficiant og gift med Elise Marie Frederikke Utzen. De fik en datter:

1. Bertha Kirstine Louise Mortensen, født 16. juni 1884 i Klaaby Ribe Domsogn. Konfirmeret 1899 i V. Vedsted. Hun blev gift 31. oktober 1908 i V. Vedsted kirke med gaardmand Hans Peter Stormgaard af Agtrup, S. Bjerg sogn, født i Agtrup 3. juni 1876. Forældre: Gmd. Niels Hansen Stormgaard og Caroline Christine Callesen.

 

Christian Andreas Johansen.

 

Han blev født 15. december 1859 i Asminderup sogn, var Toldmedhjælper og blev gift 6. november 1891 i V. Vedsted kirke med Dagmar Balle Jensen, født 6. november 1874 i Aarhus. De fik en datter:

1. Margrethe Kirstine Johansen, født 5. august 1892 i Vedsted Station.

 

Kristoffer Eriksen.

 

Han var Portør og gift med Ane Helene Kristine Thomsen, født ca. 1867. Deres børn:

1. Marie Margreta Kristoffine Eriksen, født 5. august 1888. Hun blev gift 19. maj 1908 i Esbjerg med maskinmester Hans Albert Laurentius Hansen, født 7. august 1883 i Odense, søn af oversergent Niels Hansen og afdøde Johanne Kirstine Hansen, Odense.
2. Dagmar Johanna Cathrine Eriksen, født 16. september 1892 i Vedsted Station.
3. Olga Andrea Hansine Eriksen, født 7. juni 1895 i Vedsted Station.
Familien her boede i 1908 i Esbjerg.

Mads Frederik Madsen.

 

Han var vognsmører og gift med Ane Cathrine Beck. De fik flg. børn:

1. Hans Christian Madsen, født 24. august 1889.
2. Inger Kristiane Madsen, født 28. marts 1891. Hun blev gift 10. august 1912 i V. Vedsted kirke med Karl Villiam Nielsen, født i Gjelsted sogn 26. januar 1912, søn af husmand Hans Nielsen af Gjeldsted og hustru Johanne Marie Hansen. Karl Villiam Nielsen var portør ved Vedsted Station.

Johannes Bacher.

 

Han var jernbaneassistent og gift med Dorthea Hansine Christoffersen, født ca. 1868. De fik en søn:

1. Hans Mathias Bacher, født 27. november 1895 i Vedsted Station.

 

Jens Andresen.

 

Han var Portør og gift med Sidsel Maria Frandsen, født ca. 1864. De fik en datter:

1. Anne Katrine Andresen, født 16. april 1896 i Vedsted Station.

 

Laurids Edvard Madsen.

 

Han var Toldassistent og gift med Laurine Nielsine Lovise Ottow, født ca. 1862. De fik flg. børn:

1. Dagmar Marie Louise Madsen, født 17. marts 1889. Hun døde 11. november 1899, 10 år gammel.
2. Marie Madsen, født 5. august 1891.
3. Edle Magda Mathilde Madsen, født 13. august 1898 i Vedsted Station.

 

Søren Knudsen.

 

Han var Portør og gift med Kamilla Hansen, født ca. 1867. De fik en datter:

1. Ane Margrethe Knudsen, født 30. maj 1899 i Vedsted Station.

 

Johan Christian Eugen van Deurs.

 

Han var trafikassistent og gift med Ella Kristine Steiner. Deres børn:

1. Axel Andreas Eugen van Deurs, født 28. september 1899.
2. Esther van Deurs, født 16. november 1903.

Anders Jørgensen.

 

Han var Portør og gift med Laura Kirstine Petersen, født ca. 1875. De fik en datter:

1. Lilli Margrethe Sofie Jørgensen, født 6. februar 1900 i Vedsted Station.

 

Kristian Andreasen Schmidt.

 

Han var Stationskarl og gift med Hedevig Dorthea Mortensen, født ca. 1876. De fik en pige:

1. Anna Marie Schmidt, født 30. august 1901 i Vedsted Station.

 

Niels Laustsen.

 

Han var Portør og gift med Asta Therese Back. De fik en dreng:

1. Svend Aage Johan Laustsen, født 17. april 1904.

 

Hans Christian Mortensen.

 

Han var Portør og gift med Hendriksine Marie Larsen, født ca. 1871. Deres børn:

1. Laurine Sofie Mortensen, født 22. februar 1894 i Rynkeby Sogn. Konfirmeret 1908 i V. Vedsted.
2. Otto Kaj Mortensen, født 12. december 1904.

Niels Nielsen.

 

Han var Portør og gift med Marie Katrine Henriette Hansen, født ca. 1870. De fik en dreng:

1. Viggo Emanuel Nielsen, født 18. januar 1906.

 

Rasmus Jensen.

 

Han var Portør og gift med Mariana Henrika Schmidt. De fik en dreng:

1. Karl Sticklmann Jensen, født 14. januar 1907 i Vedsted Station.

 

Hans Larsen Hansen.

 

Han var Toldkontrollør og gift med Caroline Marie Schmidt, født ca. 1875. Deres børn:

1. Elvard Hansen, født 30. oktober 1904.
2. Robert Hansen, født 3. november 1907 i Vedsted Station.
3. Ludvig Hansen, født 10. maj 1910 i Vedsted Station.

Lars Peter Hansen Damgaard.

 

Han var gendarm ved grænsegendarmeriet i Vedsted Station og gift med Andrea Kirstine Poulsen, født ca. 1880. Deres børn:

1. Agnete Marie Paula Damgaard, født 4. november 1907 i Vedsted Station.
2. Hans Christian Laurentius Damgaard, født 26. januar 1910 i Vedsted St.
3. Rigmor Charlotte Frederikke Damgaard, født 25. marts 1912 i Vedsted Station.
4. Aase Dagmar Kirsten Damgaard, født 25. marts 1914 i Vedsted Station.

Carl Johan Frederik Ferdinand Pedersen.

 

Han var banearbejder og gift med Caroline Abelone Rasmussen, født ca. 1875. De fik flg. børn:

1. Jørgen Ferdinand Pedersen, født 1. maj 1898 i Odense St. Hans Sogn. Konfirmeret 1912.
2. Villiam Marinus Pedersen, født 5. februar 1900 i Nyborg. Konfirmeret 1913 i V. Vedsted.
3. Johannes Laurits Pedersen, født 30. oktober 1903 i Egebæk.
4. Viggo Alfred Pedersen, født 30. juni 1905.
5. Osvald Emil Pedersen, født 26. marts 1908.
6. Valborg Augusta Pedersen, født 30. november 1909 i Egebæk.
7. Elna Caroline Kathrine Pedersen, født 14. februar 1914 i Egebæk.

Valdemar Henriksen.

 

Han var jernbaneassistent og gift med Elna Kirstine Nielsen, født ca. 1879. De fik en pige:

1. Edith Henriksen, født 1. december 1909 i Vedsted Station.

 

Viggo Mærker.

 

Han var portør og gift med Anna Margrethe Caroline Andersen, født ca. 1882. De fik en pige:

1. Gerda Mærker, født 24. marts 1910 i Vedsted Station.

Viggo Mærker døde 3. august 1911 i Vedsted Station, 32 år gammel.

Holger Thomsen Finnerup.

 

Han var Portør og gift med Else Marie Nielsen, født ca. 1887. De fik en dreng:

1. Oskar Finnerup, født 25. september 1912 i Vedsted Station.

 

Ole Peter Thygesen.

 

Han var Jernbaneassistent og gift med Hansine Mathilde Theodora Wilhjelm-Jørgensen, født ca. 1887. De fik 2 piger:

1. Else Thygesen, født 4. januar 1915 i Vedsted Station. Hun døde 31. januar 2010, 85 år gammel. Begravet fra Randbøl kirke.
2. Ruth Thygesen, født 29. september 1919 i Vedsted Station.

Jørgen Frits Jørgensen.

 

Han var Portør og gift med Maren Frandsen, født ca. 1873. De fik en søn:

1. Ejnar Jørgensen, født 13.3.1915 i Vedsted Station.

 

Christian Julius Kofoed.

 

Han var Toldassistent og gift med Petra Jensine Emilie Petersen, født ca. 1887. De fik en pige:

1. Inge Julie Jensine Kofoed, født 28. marts 1915 i Vedsted Station.

 

Carl Anton Pedersen.

 

Han var Stationsarbejder og gift med Hartha Kirstine Lorentzen, født ca. 1892. De fik en søn:

1. Villy Pedersen, født 5. november 1915 i Vedsted Station.

 

Povl Jørgen Jørgensen.

 

Han var Tolfofficiant og gift med Christina Maria Bergh. De fik en pige:

1. Anna Christina Gudrun Jørgensen, født 5. februar 1917 i Vedsted Station.

Familien her boede ind til 1916 på Egetoften 1 hvor deres familieforhold er yderlige beskrevet.

Viggo Frederik Hansen.

 

Han var født ca. 1884 og var Statspolitibetjent. Han var gift med Antonie Frederikke Bredfeldtine Munk, født ca. 1880. De fik en søn:

1. Leo Berner Munk Hansen, født 7. oktober 1917 i Egebæk.

 

Emmanuel Strand.

 

Han var født ca. 1891 og var Trafikassistent. Han var gift med Harriet Dusine Marie Søndergaard, født ca. 1891. De fik en søn:

1. Finn Oppen Strand, født 29. august 1918 i Vedsted Station.

 

Johannes Karl Hans Pedersen.

 

Han var født ca. 1873 og var Toldkontrollør. Han var gift med Augusta Gundersen, født ca. 1876. De fik en søn:

1. William Johansen Holst Pedersen, født 11. oktober 1918.

 

Karl Kristian Erlandsen.

 

Han var Portør og gift med Anne Marie Jensen, født ca. 1899. De fik en pige:

1. Gerda Erlandsen, født 7. april 1919 i Vedsted Station.

 

Christian Villiam Nielsen.

 

Han var Gendarm og gift med Anne Kjestine Berg, født ca. 1896. De fik en dreng:

1. Verner Dyrberg Nielsen, født 10. august 1919 i Vedsted Station.

 

Jens Hansen.

 

Han var Banearbejder født ca. 1889 og gift med Anna Kathrine Andrea Jørgensen, født ca. 1897. De fik 2 piger:

1. Ruth Hansen, født 4. august 1920 i Vedsted Station.
2. Inger Hansen, født 28. juni 1926 i Egebæk

Carl Christian Vilhelm Jørgensen.

 

Han var Portør og gift med Elvira Larsen, født ca. 1894. De fik 2 børn::

1. Poul Jørgensen, født 17. august 1919 i Vedsted Station.
2. Lilly Jørgensen, født 19. april 1921 i Egebæk.

Hornbach.

 

Han var Telegrafarbejder og gift med Johanne Hornbach, født Thorsen, født ca.1899. De fik en søn:

1. Tage Harbak, født 21. september 1921 i Vedsted Station.

 

Ole Theodor Olesen.

 

Han var Ejendomskommissionær og gift med Sørine Jensen, født ca. 1885. De fik en pige:

1. Margrethe Olesen, født 12. september 1924 i Vedsted Station.

 

Simon Andersen Ganderup.

 

Han var gift portør, født i Gram sogn. Forældre: arbejdsmand Jeppe Simonsen Ganderup og hustru Maren Gubi. Simon Anderen Ganderup døde 29. januar 1896 på Vedsted Station, 40 år gammel.

Christen Frandsen.

 

Han var enkemand og aftægtsmand på Vedsted Station. Han døde 5. marts 1896 på Vedsted Station, 67 år gammel.

Jens Jensen Høgdal.

1914-1920

Han er født 28. februar 1860 og blev gift med Petrea Josefine Høgdal født 19 marts 1873. Deres børn:

1. Karen Margrethe Jensen Høgdal, født 4. august 1897.

2. Marius Vilhelm Jensen Høgdal, født 23. marts 1901.

3. Poul Ulrik Høgdal, født 3. november 1904.

4. Edith Marie Høgdal, født 28. november 1911.

Oplysningerne her stammer fra folketællingen i 1916.

 

I 1923 blev Vedsted station ombygget til Hospital og stationen flyttet nogle hundrede meter sydpå ind i Hviding sogn og kom til at hedde ”Hviding St.” Se i øvrigt Jens Bruun-Petersens „Vedsted-Hvidding

Jernbanestation

“. Stationsforstanderen på Hviding St. fra 1933 til 1944 hed:

Jernbanearbejdere. Årstal ukendt. I midten Mads Christian Petersen, vogterhuset i Rejsby. Yderst til højre Baneformand Peter Feddersen, Ribevej 27. (Udlånt af familien Bjerre)

 

Jens F. Dahl.

1933-1944

Han er født 6. marts 1877 og blev gift med Karen Mogensen født 3. maj 1882. Deres børn:
1. Asta Mogensen Dahl, født 1905. Død 1931.

2. Gerda Mogensen Dahl, født 1910. Død 2001.

3. Egon Mogensen Dahl, født oktober 1918 i Karup. Han døde 14. april 1919, ½ år gammel.

4. Aase Mogensen Dahl, født 4. november 1920 i Karup. Hun blev gift i 29. november 1942 i Hviding kirke med Frode Kjems, der er født 6. marts 1911 i Nr. Ørslev på Falster som søn af Marie og Olav Kjems, Skoleallé 1. Aase og Frode byggede deres eget hus, se V. Vedsted Vej 48.

Jens F. Dahl var stationsforstander fra 1933 til 1944, hvor Hviding St. ligger i Hviding sogn. Familien her er dog af stor lokalhistorisk interesse og er derfor taget med i dette værk. I 1942-43 lod Jens F. Dahl opføre et hus i Egebæk på V. Vedsted Vej 29. Se videre der.

Sporarbejde. Årstal ukendt. Fra venstre: 1) ukendt.2) ukendt. 3) Peder Jensen Bjerre, Sdr. Farup Hedevej 3 og Ribevej 14. 4) kan være Laust Brink fra Hviding 5) ukendt. 6) Mads Christian Petersen gift med Esperdine (bor i ledvogterhuset i Rejsby)7. Baneformand Peter Feddersen, Ribevej 27. (Udlånt af familien Bjerre)

 

Patienter begravet på V. Vedsted Kirkegård:
Af Bjarne Sørensen

24. januar 1925. Laura Nielsen, 57 år. Enke, fattiglem. Født i Møbor. Sidste faste opholdssted Vedersø By og sogn. Begravet 30. januar 1925 på V. Vedsted kirkegård.

25. marts 1926. Elisabeth Lovise Christine Andersen, født Lieberkneckt, 61 år gammel. Enke efter smed. Sidste faste opholdssted Horsens. Født i Ribe 7. juli 1864. Begravet 3. april 1926 på V. Vedsted kirkegård.

13. juni 1926. Marie Jepsen, 51 år. Ugift fattiglem. Født i Visby 27. december 1874. Begravet. 17. juni 1926 på V. Vedsted kirkegård.

22. juli 1926. Anna Dorthea Jørgensen, 75 år. Ugift tjenestepige af Haderslev. Født i Øsby sogn 29. september 1850. Begravet 26. juli 1926 på V. Vedsted kirkegård.

17. februar 1927. Margrethe Elise Hinrichsen, 70 år. Ugift. Indtægt på Hospitalet under værgemål af rentier P. J. Paulsen, Vestergade 18, Tønder. Begravet 24. februar 1927 på V. Vedsted kirkegård.

18. april 1927. Maren Kirstine Hansen. 51 år. Ugift, patient, stilling ukendt, fra Klithuse Klit, Tranum sogn. Født i Saltum. Begravet 26. april 1927 på V. Vedsted kirkegård.

9. maj 1927. Laurine Rebekka Pedersen, født Heisel, 48 år. Enke. Fødselsdag 27. maj 1879. Født i Flade sogn. Sidste faste opholdssted: Aalbæk, Sneum sogn. Forældre: smed Christen Christian Heisel og hustru Susanne Sofie Hofman. Begravet 16. maj 1927 på V. Vedsted kirkegård.

2. juli 1927. Ingeborg Ydink, født Nielsen, 43 år. Enke efter Træhandler i Varde. Født 26. maj 1884 i Faster, Bølling Henne. Begravet 7. juli 1927 på V. Vedsted kirkegård.

9. juli 1927. Louise Calløe, 22 år. Ugift tjenestepige af Erlev, Gl. Haderslev sogn. Født i Flensborg. Begravet 15. juli 1927 på V. Vedsted kirkegård.

30. september 1928. Anne Rasmine Petersen, født Petersen, 63 år. Enke efter skovarbejder. Født 11. oktober 1864 i Rudskov. Bopæl: Egernsund. Begravet 5. oktober på V. Vedsted kirkegård.

8. maj 1929. Mette Christine Christensen, 55 år. Ugift syerske af Sønderborg. Født i Døstrup 4. december 1873. Begravet 14. maj 1929 på V. Vedsted kirkegård.

Andersen, Anders M., født 3. august 1884. Død 2. april 1974, 89 år gammel.

Beyer, Ester, født 4. april 1900. Død 19. august 1977, 77 år gammel.

Christensen, Niels Marinus. Uden dato for fødsel og død.

Eskesen, Signe Emilie, født 24. september 1897. Død 2. september 1984, 86 år gammel.

Friis, født Hansen, Bertha M., født 29. august 1888. Død 7. september 1962, 74 år gammel.

Hansen, Birthe Marie, født 9. marts 1890. Død 2. februar 1980, 89 år gammel.

Hansen, Karl E. M., født 7. april 1902. Død 7. marts 1990, 87 år gammel.

Jensen, Bertha, født 8. juli 1894. Død 3. august 1971, 77 år gammel.

Jørgensen, Ane D., født 17. januar 1893. Død 2. september 1981, 88 år gammel.

Kristensen, Helga, født 12. august 1901. Død 15. marts 1981, 80 år gammel.

Kristensen, Kristjane, født 15. november 1885. Død 26. august 1987, 91 år gammel.

Møller, Thora, 12. december 1903. Død 23. august 1978, 74 år gammel.

Nielsen, Andreas B., født 1. januar 1903. Død 4. juli 1963, 60 år gammel.

Nielsen, Einer, født 2. marts 1909. Død 11. oktober 1988, 79 år gammel.

Rasmussen, Olga, født 20. juni 1896. Død 6. januar 1979, 92 år gammel.

Rytsel, Ove, født 1. juli 1913. Død 22. marts 1989, 75 år gammel.

Skou, Aksel K. J., født 28. maj 1902. Død 18. oktober 1981, 79 år gammel.

Patienter begravet på andre Kirkegårde:
Af Bjarne Sørensen

6. September 1923. Johanna Margrethe Nissen, 50. År. Ugift født i Overby i Døstrup sogn 9. November 1872. Faderen landmand. Begravet 11. September 1923 på Døstrup kirkegård.

3. Oktober 1923. Ane Marie Dorthea Sørensen, født Olesen, 39 år. Gift med husmand Nis Nielsen Sørensen af Fol. Født i S. Hygum sogn 2. Marts 1884. Forældre: arbejdsmand Martin Olesen og hustru Christiane f. Nissen. Begravet 9. Oktober 1923 på Fol kirkegård.

2. Januar 1924. Ane Kathrine Christiansen, født Jepsen, 67 år. Gift med husmand Jeppe Christiansen af Vejers. Født i Vejers, Oksby sogn 27. September 1856. Forældre: husmand Jeppe Hansen og hustru Mette Nielsdatter. Begravet 9. Januar 1924 på Mosebraa kirkegård, Oksby sogn.

5. Januar 1924. Anna Hansen, født Rasmussen, 51 år. Gift med handelsrejsende repræsentant Peter Hansen af Rask Mølle Hvirring sogn. Født i Verningen sogn, 1. November 1870. Begravet 10. Januar 1924 på Odense kirkegård.

18. April 1924. Jacob Sundahl Nielsen, 72 år, gift Boelsmand af Harreby, S. Hygum sogn. Begravet på Hygum sogns kirkegård 24. April 1924.

4. Juli 1924. Tomine Jørgine Schmidt, født Knudsen, 28. År. Gift med landmand Andreas Petersen Schmidt af Tved. Født i St. Kathrine sogn. Forældre: husmand Jens Hansen Knudsen og hustru Mette Marie, født Schmidt. Begravet 7. Juli 1924 på Ribe Købstads kirkegård.

6. Oktober 1924. Hans Riis Sommerlund, 30 år. Ugift søn af husmand i Tirslund i Brørup sogn og boende der Peder Hansen Riis Sommerlund og hustru Susanne Frellesine. Begravet på Brørup kirkegård 11. Oktober 1924.

28. December 1924. Johanne Marie Lauridsen, født Jensen, 39 år. Gift med benzinhandler Peder Lauridsen af byen Wheatland i Iowa. Forældre: afdøde husmand og snedker Johannes Joakim Hjort Jensen og hustru Sørine Marie Møller. Født 30. Marts 1885 i Vorbasse. Begravet 3. Januar 1925 på Vorbasse kirkegård.

18. Februar 1925. Anna Marie Henriksen, født Christensen, 43 år. Gift med forretningsrejsende Anton Marius Henrichsen i Varde. Født i Egtved 22. Maj 1881. Bopæl i Varde. Datter af husmand og smed Hans Kristensen og hustru Kirstine Marie Mølkjær. Begravet 24. Februar 1925 på Varde kirkegård.

2. Marts 1925. Hansine Caroline Schmidt, 34 år. Ugift, tjenestepige, patient på Sindsygehospitalet. Forældre: smed i Høm Hans Lauritzen Rasmussen Schmidt og hustru Maren Therkildsen. Begravet 6. Marts 1925 på Seem kirkegård.

9. Marts 1925. Lorenz Lassen, 80 år. Enkemand af Brede. Født i Daler. Begravet Brede kirkegård, 14. marts 1925.

11. Maj 1925. Birgitte Boisen, født Hansen Skov, 71 år. Gift med handelsmand. Født i Langetved 17. Juli 1853. Bopæl i Taps. Begravet 18. Maj 1925 på Taps sogn kirkegård.

16. Juli 1925. Karen Møller, 26 år. Ugift datter af Hans Nielsen Møller og hustru Ane Cathrine, født Nielsen. Født i Lustrup, St. Kathrine sogn. Begravet 19. Juli 1925 på Ribe Købstads kirkegård.

16. September 1925. Karl Heinrich Friedrich Hüttmann, 47 år. Gift murer af Tønder. Forældre: Karl Heinrich Hüttmann og hustru Johanne Karstens. Boende sidst i Ratzeburg. Begravet på Tønder kirkegård 21. September 1925.

18. September 1925. Sofie Ceriafine? Rensen, 80 år. Ugift hospitalslem af Haderslev. Født i Haderslev 1. August 1845. Forældre: Peter Andreas Tobias Rensen og Marie Knudsdatter, født Lund. Begravet 22. September 1925 på Vor Frue Sogns Assistens kirkegård Haderslev.

23. Oktober 1925. Kirsten Nielsen, født Christensen, 78 år. Enke efter landmand Jes Nielsen, Øse. Født i Øse sogn 3. Maj 1849. Forældre: fæstehusmand Chresten Jørgensen og hustru Ane Marie Christensdatter. Sidste fælles bopæl Øse. Begravet 27. Oktober 1925 på Øse kirkegård.

11. December 1925. Christian Andersen Jørgensen, 60 år. Gift smedemester af Ø. Aabølling i Roager sogn, født i Mjolden. Ægtefælle: Olga Marie Mathilde Oline Outzen. Begravet 18. December 1925 på Roager kirkegård.

6. April 1926. Anna Johansen Eriksen, født Erbs, 56 år. Gift med detajlhandler. Født 25. December 1869 i Nørre Bjert. Begravet 14. April 1926 på Kolding kirkegård.

23. April 1926. Jensine Christensen, født Pedersen, 56 år. Gift med arbejdsmand. Sidste bopæl Vejen sogn. Født 21. Maj 1869 i Skanderup sogn. Forældre: væver Henrik Nielsen og hustru Marie Petersen. Afdødes mand hed Niels Peter Christensen. Begravet 28. April 1926 på Vejen kirkegård.

29. Juni 1926. Hanne Marie Jensen, født Meyer, 66 år. Gift med arbejdsmand Anton Jensen, Esbjerg. Forældre: lejesidder Jesper Vilhelm Mayer og hustru Anna Cathrine. Begravet 4. Juli 1926 på Ny kirkegård i Esbjerg.

30. Juni 1926. Valborg Marie Pedersen, født Degn, 65 år. Gift med arbejdsmand. Bopæl: Anna Collinsvej 34 st. Kolding. Født 19 marts 1861 i Vinderup, Slesvig. Begravet 4. Juli 1926 på Kolding ny kirkegård.

2. August 1926. Metha v. Qualen, født Baltzer, 60 år. Gift med malermester Eriksen v. Qualen. Født i Haderslev 23. April 1866. Bopæl Vamdrup. Forældre: Vilhelm Baltzer og hustru Marie. Begravet 9. August 1926 på Skanderup kirkegård.

10. August 1926. Kristine Mathea Ibsen, 26 år. Ugift datter af gaardejer Kresten Hansen Ibsen og hustru Mathilda Amalie født Mathiesen. Født i Novrup Jerne sogn 20. November 1899. Begravet 14. August 1926 på Jerne kirkegård.

4. December 1926. Dagny Kristiansen, 27 år. Ugift datter af Møller. Født i Østbirk 30. Marts 1899. Begravet 11. December 1926 på Kolding ny kirkegård.

16. Januar 1927. Sofie Margrethe Laugesen, 57 år. Ugift husbestyrerinde. Født i Bjerndrup i Gørding sogn 1. Oktober 1869. Forældre: Hans Chr. Laugesen af Bjerndrup og hustru Ane Marie Hansen. Begravet 21. Januar 1927 på Sdr. Gørding sogns kirkegård.

19. Februar 1927. Karen Pedersen, 32 år. Ugift, datter af gaardejer. Født i Starup, Tofterup 26. April 1894. Forældre: gaardmand Niels Pedersen og hustru Ane Else Pedersen. Begravet 25. Februar 1927 på Starup kirkegård.

27. Februar 1927. Karen Marie Jensen, født Petersen, 29 år. Gift med industriarbejder Harlad Jensen, men fraskilt. Født 7. December 1897 i Harbjerg Folding sogn. Forældre Laust Petersen og hustru Kathrine, født Quistorff. Begravet 3. Marts 1927 på Folding kirkegård.

6. Marts 1927. Caroline Marie Schmidt, 47 år. Ugift tjenestepige af Spandet. Begravet 12. Marts 1927 på Spandet kirkegård.

12. Maj 1927. Kirsten Sørensen, født Jensen, 60 år. Enke efter tømrer Laurs Sørensen. Født i Øster Snede 18. Marts 1867. Bopæl Løsning sogn. Forældre: husmand Jens Mogensen og hustru Hansine Jakobsdatter. Begravet 19. Maj 1927 på Løsning sogns kirkegård.

24. Maj 1927. Hans Anfred Hansen, 30 år. Ugift bogholder af Esbjerg. Født i Varde. Forældre: købmand Niels Hansen og hustru Nielsine Sørensen. Begravet 30. Maj 1927 på Esbjerg ny kirkegård.

27. Maj 1927. Ane Kirstine Hansen, 58 år. Enke efter arbejdsmand Hansen. Bopæl: Carl Plougsvej 34, Kolding. Begravet 2. Juni 1927 på Kolding ny kirkegård.

12. Juni 1927. Ane Elisabeth Hansen, født Lauridsen, 48 år. Gift med snedker Hans Chr. Hansen af N. Farup. Forældre: gaardmand Jens Lauridsen og hustru Maren af Hedegaard i Hjortlund sogn. Født i Hedegaard. Begravet 17. Juni 1927 på Farup sogns kirkegård.

20. Juni 1927. Anna Marie Gram, 44 år. Ugift husholderske af Københoved. Født i Københoved 18. Januar 1883. Begravet 25. Juni 1927 på Skrave sogns kirkegård.

28. Juni 1927. Kirstine Jepsen, 65 år. Ugift. Født i Holm pr. Nordborg. Begravet 5. Juli 1927 på Nordborg kirkegård.

2. Juli 1927. Hans Jessen Dam, 49 år. Gift gæstgiver af Agerskov. Født i Agerskov sogn 17. Februar 1878 som søn af gaardejer Laurits Nielsen dam og hustru Marie Petrea Clausen. Begravet 7. Juli 1927 på Agerskov kirkegård.

11. Juli 1927. Christina Charlotte Sprengel, født Tinike, 89 år. Enke efter mølleejer, født i kreds Neustadt. Bopæl: Tønder. Forældre: skomager Georg Tinike og hustru. Manden hed Friederich Diedrich Sprengel i Tønder. Begravet 14. Juli 1927 på Tønder kirkegård.

23. August 1927. Ingeborg Hansen, 70 år. Ugift. Født i Bredstrup 14. December 1856. Forældre: gaardmand Hans Rasmussen og hustru Karen Pedersdatter. Sidste faste opholdssted: Vejle. Begravet 28. August på Bredstrup sogns kirkegård.

7. Oktober 1927. Ane Marie Sofie Nielsen, født Kristensen, 59 år. Gift med rentier Hans Gissemann Nielsen af Guldager. Sidste fælles bopæl: Guldager. Datter af husmand Søren Peder Christensen og hustru Dorthea Nielsine Jensen af Guldager sogn. Født i Guldager sogn 7. December 1867. Begravet 14. Oktober 1927 på Guldager kirkegård.

26. Oktober 1927. Karen Nielsen, født Nielsen, 67 år. Gift med gaardejer Jeppe Nielsen, Øse sogn. Født 30. Marts 1860 i Bolhede. Datter af husmand Jakob Nielsen og hustru Maren Jeppesdatter. Begravet 31. Oktober 1927 på Øse kirkegård.

5. December 1927. Maren Aagaard, født Harreby, 43 år. Gift med overtoldbetjent J. C. Aagaard i Boldesager pr. Esbjerg. Født i Sønderho 12. Oktober 1884. Datter af skibsfører Søren Lauridsen Harreby og hustru Hedvig Mikkelsen. Begravet 11. December 1927 på Esbjerg ny kirkegård.

13. December 1927. Mette Marie Schmidt, født Hansen, 69 år. Enke efter landmand Christen Hansen Schmidt. Født i Holleskov 21. December 1851. Sidste bopæl: Solbakken i Lintrup sogn. Begravet 17. December 1927 på Lintrup kirkegård.

8. Februar 1928. Cathrine Margrethe Jessen, 62 år. Ugift arbejderske af Christiansfeld, født i Tyrstrup sogn 9. Juni 1865. Forældre: boelsmand Peter Steffensen Jessen og hustru Marie Christensen Moldt. Begravet 14. Februar 1928 på Tyrstrup kirkegård.

16. Marts 1928. Ane Kirstine Fransen, 61 år. Ugift, født i Højrup pr. Hjørring 7. August 1866. Forældre: indsidder Peder Fransen og hustru Ane Pedersdatter. Begravet 23. Marts 1928 på Horne kirkegård pr. Hjørring.

3. Maj 1928. Søren Marius Sørensen, 44 år. Ugift landmand i Knoldeflod, Grimstrup sogn. Født 26. Marts 1884 i Barre, Aal sogn. Forældre: gaardejer Jakob Sørensen og hustru Anna Cathrine Nielsen. Begravet 10. Maj 1928 på Aal kirkegård.

8. Maj 1928. Alfred Johansen Knudsen, 30 år. Ugift mejerist af Rejsby. Født i Rejsby 23. December 1897. Søn af skrædder og kaadner Knud Johansen Knudsen og hustru Johanne Elisabeth Petersen. Begravet 14. Maj 1928 på Rejsby kirkegård.

8. Maj 1928. Jürgen Hansen Skou, 81 år. Enkemand, fhv. Landmand af Kragelund, Hunderup sogn. Født i Jels sogn 20. September 1846. Forældre: gaardmand i Jels Jes Skou og hustru Maren Viborg. Begravet 15. Maj på Hunderup kirkegård.

17. Maj 1928. Marie Lene Kathrine Jensen, født Kjems, 44 år. Gift med husmand i Darum Kristen Laurids Jensen. Født i Mangstrup sogn 10. Februar 1884. Forældre: smed Anders Thomsen og hustru Anne Dorthea født Hansen. Begravet 23. Maj 1928 på Jerne kirkegård.

4. Juni 1928. Mette Kathrine Lauridsen, 58 år. Ugift tjenestepige af Brørup. Født i Lindknud 17. Februar 1870. Forældre: husmand Ebbe Lauridsen og hustru Ane, født Sørensen. Begravet 10. Juni 1928 på Hovborg kirkegård.

31. August 1928. Bothilde Boysen, født Schmidt, 52 år. Gift med arbejdsmand Jørgen Nielsen Boysen. Sidste bopæl: Tiset i Gram sogn. Født 18. September 1876 i Høm. Forældre: Vejmand Martin Schmidt og hustru Ingeborg. Begravet 5. September 1928 på Gram kirkegård.

9. September 1928. Jensine Kathrine Hansen, født Sørensen, 61 år. Gift med gaardejer Laurids Hansen, Holsted. Født i Sinderig? sogn 3. Februar 1867. Sidste faste opholdssted Holsted sogn. Begravet 13. September 1928 på Holsted kirkegård.

11. Oktober 1928. Elise Danklefsen, født Jensen, 70 år. Gift med skræddermester i Højer. Født i Daler 10. August 1858. Begravet 17. Oktober 1928 på Højer kirkegård.

22. Oktober 1928. Dagny Magdalene Mikaelsen, 19 år. Ugift datter af lærer Mikael Kristian Mikaelsen og hustru Maren Kirstine Nielsen i Bylderup. Født i Nyvang skole, Gandløse sogn 6. Marts 1909. Begravet 26. Oktober 1928 på Føvling kirkegård.

6. November 1928. Christian Petersen Werner, 68 år. Gift rentier af Gram sogn. Født 29. Oktober 1860 i Nørre Løgum sogn. Forældre: gaardejer Søren Hansen Werner og hustru Kathrine. Gift med efterlevende hustru Esther Marie Rasmussen. Begravet 10. November 1928 på Hjordkær sogns kirkegård.

12. November 1928. Hans Christian Mathiasen Kalmer, 77 år. Enkemand, fhv. Bagermester af Tønder. Født i Tønder 2. Juli 1851. Forældre: Bagermester Mathias Kalmer og hustru Anna Carstensen. Begravet 15. November på Tønder kirkegård.

29. November 1928. Nis Peter Jensen, 77 år. Enkemand, fhv. Købmand i Branderup. Født 29. August 1851 i Hejls. Sidste faste oppholdssted: Aabenraa. Begravet 4. December 1928 på Bovlund Frimenigheds kirkegård.

29. December 1928. Maren Kjær, 53 år. Ugift datter af gaardejer i Øster Aabølling Anders Nielsen Kjær og hustru Ane Marie Jensen. Født i Øster Aabølling, Roager sogn 6. Juni 1875.

3. Januar 1929. Thomas Sonnichsen, 69 år. Gift snedker af Agerskov. Født 3. Oktober 1859 i Kværnholt. Begravet 10. Januar 1929 på Agerskov sogns kirkegård.

4. Januar 1929. Marie Nielsine Jensen, 34 år. Ugift datter af arbejdsmand Mikkel Jessen Jensen og hustru Mette Mikkelsen. Født i Sønderho 16. December 1894. Begravet 10. Januar 1929 på Esbjerg ny kirkegård.

9. Januar 1929. Mette Kathrine Brorsen, født Madsen, 74 år. Gift med partikulier Morten Knudsen Brorsen. Født i Plougstrup i Jernved sogn 28. Januar 1854. Forældre: indsidder Søren Madsen og hustru Ane Marie, født Hansen. Sidste fælles bopæl: Plougstrup. Begravet 15. Januar 1929 på Jernved kirkegård.

26. Januar 1929. Kirstine Ingeborg Marie Schmidt, 31 år. Ugift datter af gaardejer Hans Hendrik Eskildsen Schmidt og hustru Gunder Kjerstine Varming. Født 7. December 1897 i Mølby i Spandet sogn. Begravet 1. Februar 1929 på Spandet kirkegård.

22. Februar 1929. Ane Helene Kathrine Frøstrup, født Fallesen, 70 år. Gift med arbejdsmand Nis Frøstrup, Skodborg. Født i Haderslev 27. September 1858. Forældre: sømand Peter Fallesen og hustru Marie. Begravet 1. Marts 1929 på Skodborg kirkegård.

24. Februar 1929. Sørine Ulrikke Olsen, født Petersen, 30 år. Gift med fiskehandler Oluf Valdemar Olsen, Thuesbøl, Brørup. Født i Smidstrup sogn 12. Marts 1898. Forældre: Hans Pedersen og hustru Petrea Mathilde Sørensen. Begravet 2. Marts 1929 på Johannes kirkegård i Brørup.

19. April 1929. Kristen Kristensen, 62 år. Enkemand. Fhv. Husmand i Dybvadsvakke i Grindsted sogn. Forældre: gmd. Jens Christensen og hustru Mette Marie Pedersen. Afdødes hustru Mariane Andersen. Begravet 26. April 1929 på Urup kirkegård i Grindsted sogn.

1. Maj 1929. Abelone Kroman, 57 år. Ugift husbestyrerinde af Nordby, Fanø. Født 8. Marts 1872. Forældre: skibsfører Niels Madsen Kroman og hustru Ellen født Jensen. Begravet 6. Maj 1929 på Nordby nordre kirkegård.

3. Juli 1929. Hans Peter Nielsen, 85 år. Gift arbejdsmand af Ribe (Hundegade). Født i Flemløse 27. Januar 1844. Forældre: husmand Niels Hansen i Flemløse og hustru Anne Kjestine Hansdatter. Afdødes hustru Ane Marie Madsen. Begravet 7. Juli 1929 på Ribe kirkegård. St. Kathrine sogn.

6. Juli 1929. Karl Thomsen, 25 år. Ugift tjenestekarl af Varde. Født i Varde 21. September 1903. Forældre: arbejdsmand Søren Thomsen af Varde og hustru Karen Marie Vestergaard. Begravet 11. Juli 1929 på Varde kirkegård.

1. August 1929. Gerda Camilla Nørregaard Petersen, 40 år. Ugift husbestyrerinde af Grindsted. Født i Aalborg 2. Marts 1889. Datter af tømrer Rasmus Petersen og hustru Ane Kirstine Christensen. Begravet 9. August 1929 på Grindsted kirkegård.

30. August 1929. Ane Grethe Marie Ottosen, født Hansen, 72 år. Gift med købmand Otto Hansen Ottosen af Broager. Født i Hjerting 26. December 1856. Forældre: farver Christian Peter Ludvig Hansen og hustru Mariane Andersen. Begravet 10. September 1929 på Broager kirkegård.

1. September 1929. Anna Kirstine Thomsen, født Friis, 49 år. Gift med gaardmand Truels Thomsen i Kastrup, Gram sogn, født i Øse sogn, Skads herred 13. Februar 1890 som datter af gaardmand Mads Olsen Friis og hustru Anna Kathrine, født Wind. Begravet 5. September 1929 på Gram kirkegård.

4. September 1929. Henriette Jensine Mariane Tychsen, 55 år. Husbestyrerinde, født i Toft, Tønder Landsogn den 19. Januar 1874, datter af arbejdsmand Mathias Tychsen og hustru Anna Cathrine, født Petersen. Begravet 7. September 1929 på Tønder kirkegård.

20. September 1929.Søren Lauridsen, 77 år. Aldersrentenyder, født 20. Januar 1853. Søn af husmand Laurids Sørensen og hustru Anna Pedersdatter på Topgaard mark, Ølgod. Var gift med Anna Marie, født Holm, der lever og bor Gravsgade i Ribe. Begravet 24 september 1929 på Ribe Købstads kirkegård.

25. September 1929. Sine Marie Petersen, født Petersen, 71 år. Enke efter urmager Andreas Petersen, som døde i Løgumkloster i 1914. Født i Holm, Øster Højst sogn 2. Juli 1858. Datter af gaardejer Andreas Petersen og hustru Anna, født Arnum. Begravet 30. September 1929 på Ravsted kirkegård.

8. Oktober 1929. Dagmar Sørensen, 23 år. Ugift husbestyrerinde af Jels, Haderslev Amt. Født 3. Februar 1906 i Jels By og sogn. Datter af urmager Hans Sørensen og hustru Jørgine Frederikke Andersen af Jels. Begravet 13. Oktober 1929 på Jels kirkegård.

15. Oktober 1929. Kirstine Pedesen, 29 år. Ugift tjenestepige af Slagballe i Grædstrup. Født 14. Oktober 1899 i Grædstrup. Forældre: købmand Niels Kjerrild Pedersen og hustru Jørgine Marie Jørgensen af Grædstrup. Begravet 22. Oktober 1929 på Grædstrup kirkegård.

21. Oktober 1929. Ebbe Lausen Lauridsen, 75 år. Forhenværende gaardmand i Nørre Farup, Ribe Amt. Født på Hedegaard i Hjortlund sogn 4. Oktober 1854. Forældre: gaardmand Jens Lauridsen og hustru Maren, født Ebbesen. Begravet 25. Oktober 1929 på Hjortlund kirkegård.

8. November 1929. Karen Kathrine Jakobsen, født Therkildsen, 36 år. Gift med efterlevende arbejdsmand Christen Ole Jakobsen af Enderupskov, Gram sogn, Haderslev Amt. Født i Kragelund, Bække sogn (Forældre: gaarrdmand Peter Therkildsen og hustru Christine Madsen). Født 19. December 1892. Begravet 14. November 1929 på Fole kirkegård.

21. November 1929. Christian Thomsen Lorentsen, 65 år. Arbejdsmand af Ballum, Tønder Amt, født 26. Maj 1864 i Bedsted, Tønder Amt. Gift med efterlevende Sofie Christiane. Begravet 26. November 1929 på Ballum kirkegård.

Personale på Hospitalet

Folketælling 1930

Marie Jørgensen. Husbestyrerinde. Hospitalet Vedsted St. Indkomst 1930: 1.300 kr.

Anny M. Nielsen, Sygeplejerske. Hospitalet. Vedsted St. Indkomst 1930: 0 kr.

Mette M. Laugesen, Sygeplejerske. Hospitalet. Vedsted St. Indkomst 1930: 1.460 kr.

Henry Rasmussen, Plejer, Hospitalet. Vedsted St. Indkomst 1930: 1.850 kr.

Anna M. Petersen, Sygeplejerske, Hospitalet. Vedsted St. Indkomst 1930: 1.269 kr.

Ribevej 28

17. juni 1999, 13:49:42

 

Dette hus er beliggende på en 1100 m2 stor grund. Huset er bygget 1939 af:

Hans Hostrup.

1939-1985

Hans Hostrup var født 31. december 1897 på Høgsbrogaard. Han blev gift med Dorothea Dagmar Hostrup, født Beck, 15. februar 1899 i Toftlund. De fik 3 børn:

1. Else Hostrup. Hun var lærer og boede i Toftlund. Er død ugift.
2. Gerda Hostrup. Konfirmeret 1943. Gift med Robert Hansen og bor ved Århus.
3. Svend Bejer Hostrup, født 13. april 1935. Bor ved Skjern.
4. Niels Bejer Hostrup, en tvilling født 13. april 1935. Bor Birkevej 18, Arnum, 6510 Gram. Tlf.: 74 82 62 05.
Fra 1960 boede Ellen Poulsen, Ribevej 22, til leje hos Hans Hostrup ind til hun døde 21. juni 1963, 73 år gammel. Hans Hostrup døde i Egebæk 6. august 1982, 84 år gammel. Hans kone, Dorothea Dagmar Hostrup døde i Egebæk 18. juli 1989, 90 år gammel. Begge er begravet på Hviding kirkegård. Dorothea Dagmar Hostrup flyttede til Hermelintoften 28 og solgte 1. juni 1985 huset her til:

Ruth Klingenberg.

1985

Hun er født 16. januar 1927 i Holstebro som datter af Alma Maria Hansen (født Pedersen), Underup, Østbirk (født 16. november 1883) og Ingvar Tjelle Hansen, Holstebro (født 26. december 1878). Ruth Klingenberg har en datter:

1. Jette Lyngbak Hansen, født 22. marts 1947 i Århus. Hun bor i huset hos moderen.
En broder, Johannes Hansen boede Ribevej 7, emigrerede siden til Canada. Ruth Klingenberg er pensionist.

Ribevej 29

 

Jeg har prøvet flere gange, men hvor i alverden ligger Ribevej 29 ?? Derfor ingen foto.

Det vides ikke hvornår dette parcelhus er bygget eller af hvem. Første kendte ejer er:

Jens Jepsen Petersen.

1988

Han boede tidligere Tøndervej 54. Han er født 29. december 1923 i Hviding som søn af Karen og Otto Bertel Petersen. Han blev gift 6. maj 1949 med Anna Laurine Hansen, der var født Tøndervej 54. De fik 3 børn:

1. Bente Petersen, født 11. oktober 1955. Hun bor i Kokkedal ved København.
2. Finn Petersen, født 26. juli 1958. Bor i Vejle.
3. Kurt Petersen, født 17. marts 1961. Bor i Vejle.
Jens J. Petersen var plejer på Hospitalet og er omtalt i Sigurd Michaelsens ”Ribe Amts Psykriatriske afdeling ved Ribe”. Jens J. Petersen døde 3. marts 1995, 71 år gammel.

Ribevej 30

17. juni 1999, 13:49:06

 

I dette hus bor her i 2009 Inge Skibby. Grunden er ca. 2100 m2. Huset blev bygget ca. 1890 af sergent i grænsegendarmeriet:

Anders Andersen.

1890-1937

Han var født 20. juli 1851*) i Gesten og gift med Marie Kristine Weber, der var født 23. februar 1862 i Vesterenge, Obbekær**). Deres børn:

*) Jf. Aaage Emil Hansen er Anders Andersen født 30. juli 1851.

**) På Obbekær kirkegård ligger formentlig Marie Kristine Webers forældre begravet: Anna Dorthea Weber, født i Gabel 24. august 1837, død i Vesterenge 27. marts 1910, 72 år gammel. August Frederik Weber, født i Fole 31. juli 1827, død i Egebæk 9. februar 1922, 94 år gammel. August Frederik Weber har formentlig boet hos datterens familie sine sidste år efter konens død. (Bekræftet på folketællingslisten fra 1916)

1. Anders Rasmussen Andersen, født 11. august 1887 i Obbekær. Konfirmeret 1902 i V. Vedsted.
2. Gustav Frederik Weber Andersen, født 29. april 1891. Konfirmeret 1905. Han blev gift 17. oktober 1919 i Ribe Domkirke med Caroline Augusta Dorthea Østerbye, født i København 27. december 1888. Hun var plejedatter hos Anders Pedersen Jensen, Bjørnkærvej 1.
3. Ellen Louise Andersen, født 23. maj 1893
4. Alma Dorthea Weber Andersen, født 16. juni 1895.
5. Anna Augusta Weber Andersen, født 27. december 1896. Hun blev gift med skolelærer Niels Andersen Nielsen, Egebæk skole, Ribevej 2.

Oversergent Andersen gjorde tjeneste i Egebæk som ubereden gendarm i perioderne 02.0?.1876-01.08.1877 og 08.11.1889-01.04.1890. Han blev boende i Egebæk også efter 1920. Han døde 12. marts 1937, 85 år gammel. Hans kone, Marie Kristine Weber, døde 4. oktober 1937, 75 år gammel. Begge er begravet på V. Vedsted kirkegård. Huset blev i 1937 overtaget af datteren Anna Augusta Weber Andersen. Hun var gift med:

Niels Andersen Nielsen.

1937-1966

Han var født 20. februar 1887 på Mandø som søn af møllersvend Peder Hans Nielsen og Ane Cathrine Jørgensen. Han blev gift 16. oktober 1921 i V. Vedsted kirke med ovennævnte Anna Augusta Weber Andersen, født 27. december 1896 og de fik følgende børn:

1. Aase Nielsen, født 11. juli 1922.

2. Kitty Nielsen, født 11. marts 1925 i Egebæk. Hun blev 5. juni 1949 gift i V. Vedsted Kirke med lærer Henning Møller, født 11. april 1926 i Mejrup ved Ringkøbing, søn af lærer Christian Mathiasen Møller og hustru Frida Margrethe Frederiksen.

3. Leif Weber Nielsen, født 1. januar 1939. Han boede Harevej 9 fra 1967-73. Leif Weber Nielsen er ingeniør og boede Granvej 16, Boeslum, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 34 50 50. Er siden flyttet til Porten Toft 7, Ribe.

Mandø-Posten nr. 31 – 1949. Bryllup. 1. pinsedag – 5. juni – 49 viedes lærerinde frk. Kitty Nielsen, datter af lærer Nielsen, Egebæk, til lærer Henning Møller.

Mandø-Posten nr. 58 – 1962. Dødsfald. Pensionist, førstelærer Niels A. Nielsen, Egebæk, har haft den sorg at miste sin hustru, Augusta Nielsen, f. Weber, der døde på Ribe sygehus efter lang tids sygdom, 65 år gammel. Augusta Nielsen var født i Egebæk, hvor hendes far var grænsegendarm, hun virkede sammen med sin mand ved Egebæk skole i ca. 40 år, hvorefter ægteparret flyttede tilbage til Augusta’s fødehjem, som de overtog for en del år siden. Med Augusta Nielsen er en usædvanlig venlig og dyg­tig kvinde gået bort, hun formåede, til trods for sin til­tagende sygdom, at skabe det hyggeligt i sit gamle hjem og havde altid et smil til de mennesker, der kom i hjem­met, og der kom mange hos Augusta og Niels Andersen. Især iagttoges, at ungdommen blev ved med at gæste hjemmet, også efter at familiens egne børn var draget ud. Augusta’s evner og store dygtighed i sit køkken er kendt langt uden for sognets grænser og det havde hen­des store interesse. I de senere år, da helbredet tvang hende til at være hjemme, kunne hun glædes over ha­vens blomster og tilbragte mange timer der, når vejret tillod dette.

Augusta Nielsen

Vi, der kendte »Augusta« og er kommet meget i hjemmet, hvor vi alle følte os velkomne, måtte beundre hendes energi og ukuelige livsmod. Hendes sygdom bandt hende imidlertid med kortere og kortere mellemrum til sengen, og man så, at denne langsomt nedbrød hendes humør og glade smil, og tilsidst medførte døden. I ægteskabet er der to døtre og en søn, der alle er i gode stillinger. Begravelsen foregik fra Vester Vedsted kirke mandag d.12.11., efter en kort højtidelighed i kapellet ved Ribe sygehus, hvor båren henstod, satte den lange kortege af vogne sig i bevægelse mod V. Vedsted. Pastor Eskildsen talte smukt over afdøde og fremhævede hendes egenskaber som den lysets ånd, der trods sin sygdom, altid havde et smil Tilovers for sine medmennesker og var en dygtig og opofrende kvinde i hjemmet for sin mand og sin familie. Et væld af skønne blomster og kranse i efterårets smukke farver var sendt til båren. Svigersønnen, lærer Henning Møller, Gauerslund takkede på familiens vegne det store følge, for de mange besøg, der var aflagt hos hans svigermor, og for den deltagelse, der var vist ved hendes død og begravelse, og indbød til en mindehøjtidelighed på Hviding kro. Her blev udtalt mange smukke mindeord over afdøde. Højtideligheden sluttede med en salme.

Mandø-Posten nr. 65 – 1966. Dødsfald. Torsdag den 3. marts døde pens. lærer Niels Andersen Nielsen, Egebæk, efter lang tids strengt sygeleje. Niels Andersen, som han i daglig tale kaldtes, blev 79 år gammel, og har virket som lærer ved Egebæk skole i næsten 40 år. Sine børnesko har Niels Andersen slidt på Mandø, idet han allerede som 9-årig kom til øen med sine forældre, der begge var Mandøboere. Efter sin konfirmation kom Niels Andersen, som alle andre Mandø-drenge, til søs, der var jo på dette tidspunkt næ­sten ingen andre muligheder. Efter nogle år på søen, hvor han især gjorde rejser i Nordatlanten på islandske havne, gik Niels Andersen i land og tog sin lærereksamen fra Gedved seminarium. Vikarierede derefter no­gen tid i Vendsyssel, men allerede i 1920 kom Niels Andersen til Egebæk skole, hvor han udførte et godt og solidt arbejde i næsten 40 år, uden en eneste sygedag, hvilket nok tør siges at være enestående. Så meget mere vemodigt var det at se den altid raske og stoute mand i de sidste par år blive så nedbrudt og hjælpeløs, at selv talens brug var ham berøvet. Niels Andersen var alle dage en virksom mand, ud over skolens arbejde havde han mange sunde og gode interesser, han var således meget interesseret i sin have, ligesom han var en habil biavler.

Niels A. Nielsen.

Niels Andersens hjem var et godt sted at gæste, her følte man sig altid velkom­men, de store fyldte reoler på væggen vidnede om en mand med alsidig viden, idet læsningen også havde hans store interesse. De sidste par år har været svære for Niels Andersen, nu har han fået den fred, han nok længtes efter, tilbage er kun savnet af en brav og ærlig mand, hvem man, ved nærmere omgang med, kom til at sætte stor pris på. Begravelsen foregik mandag den 7. marts. Efter en kort højtidelighed på plejehjemmet »Lille Veum« ved Brørup, hvor Niels Andersen tilbragte det sidste halv­andet år under omsorgsfuld pleje, førtes kisten til V. Vedsted kirke, hvorfra begravelsen fandt sted. Et ual­mindeligt stort følge var med og en lang vognkortege fulgte Niels Andersens båre til det sidste hvilested på V. Vedsted kirkegård. Pastor Eskildsen talte smukt og personligt over afdøde og fremdrog minder fra de mange besøg i Niels Andersens hjem igennem mange år. Præsten bragte afdøde en hjertelig tak for veludført arbejde i V. Vedsted menighedsråd, hvor Niels Andersen var kasserer gennem mange år. Et væld af blomster og kranse, deriblandt mange signerede, blandt andet fra menighedsråd og sogneråd, var sendt til båren. Ved gra­ven takkede sønnen, ingeniør Leif Veber-Nielsen for den store deltagelse og indbød til mindehøjtidelighed på Hviding kro, ved en kop kaffe. Her blev der sunget en række salmer, ligesom der fra forskellig side lød smukke mindeord over afdøde. Æret være Niels Andersen Nielsen’s minde. H. Jørgensen.

Niels A. Nielsen var lærer ved Egebæk skole fra 1920 til 1965. Se Ribevej 2. Han dimitterede fra Gedved seminarium i 1913 og var en tid andenlærer i Stenum skole i Vendsyssel. Den 8. november 1962 døde hans kone, Augusta, 65 år gammel. Niels A. Nielsen døde 3. marts 1966, 79 år gammel. Efter hans død blev huset solgt af arvingerne til:

Lilly Pedersen.

1966-1967

Hun solgte i 1967 til:

Ove Skibby.

1967

Han blev født 12. november 1928 i Hørning og blev i 1982 gift med Inge M. Skibby, født 1944 i Varde. De fik 3 døtre:

1. Vibeke Skibby. Hun bor i Ribe.

2. Hanne Skibby. Hun bor i Slangerup.

3. Karin Skibby. Bor i Vedsted på Thy.

Ove Skibby var fhv. kriminalassistent. Ove Skibby døde 3. marts 2004, 75 år gammel og er begravet på V. Vedsted kirkegård.

JydskeVestkysten 5. marts 2004. DØDSFALD. Forhenværende kriminalassistent Ove Skibby, Ribevej 30, Egebæk, er død, 75 år. Ove Skibby var født og opvokset i Hørning ved Århus. Efter skolegangen var han en kort tid beskæftiget ved landbruget på hjemegnen. Soldatertiden blev blandt andet aftjent i Odense, hvor han var oversergent. I 1953 blev han ansat ved politiet, og efter den obligatoriske uddannelse i København blev han stationeret hos politiet på Frederiksberg. 1. maj 1960 fik han stilling som kriminalassistent i Ribe, hvor han var ansat, indtil han gik på pension i 1990. Efter giftermålet i 1982 med Inge Skibby bosatte parret sig i hans hus på Ribevej 30 i Egebæk. Ove Skibby bestred flere tillidshverv, og han engagerede sig i lokalsamfundet. Han sad blandt andet i ligningskommissionen i perioden fra 1978 til 1992, hvor han var formand for skatteankenævnet i otte år, og i en lang periode var han formand for beboerforeningen i Hviding. Han har blandt andet lavet et stort stykke pionerarbejde for etableringen af cykelstien fra Ribe til Hviding. Ove Skibby var politisk aktiv, og i mange år var han medlem af Socialdemokraterne i Hviding. Han var kendt for at være meget fiks på fingrene, og han havde en stor tålmodighed for at få ting til at virke. Meget af fritiden foregik i den store og flotte have. Ove Skibby efterlader sig foruden hustruen i Egebæk tre døtre, Vibeke i Ribe, Hanne i Slangerup og Karin, der er bosat i Vedsted på Thy samt syv børnebørn.

Ribevej 32

I dette hus bor Aksel Hansen Schmidt. Huset blev bygget i 1926 bygherre kendes ikke. Første kendte ejer er:

Niels Peder Fjordvang.

19??

Han er født 15. september 1890 og blev gift 23. oktober 1917 i Viborg med Olga Marianne Christiansen, født 26. januar 1890. Deres børn:

1. Vagner Fjordvang, født 17. december 1917 i Viborg. Gik i Egebæk skole og blev konfirmeret 3. april 1932 i V. Vedsted kirke.
2 Harry Tage Fjordvand, født 17. december 1917. En tvilling. Konfirmeret 1932.
3. Arne Fjordvang, født 10. august 1919 i Viborg. Gik i Egebæk skole. Konfirmeret 8. april 1933 i V. Vedsted kirke.
4. Ulla Viktoria Fjordvang, født 18. oktober 1920 i Viborg. Gik i Egebæk skole. Konfirmeret 31. marts 1935 i V. Vedsted kirke. Hun blev gift 10. juni 1941 i V. Vedsted Kirke med Hans Kristian Kelp, født 8. april 1912 i Terp Mølle, søn af Jens Fogsgaard Kelp og hustru Anne Margrethe Kristiansen.
5. Rita Gurli Fjordvang, født 21. marts 1932.
Han var vægter på Hospitalet. Var i flere omgange medlem af sognerådet i V. Vedsted.

Nicolai Pedersen.

19??

Han kom fra Gl. Hviding og boede før det V. Vedsted Vej 96. Han var gift og fik nogle børn:

1. Nielsine Pedersen, født 14. juli 1922. Hun bliver gift med Aksel Hansen Schmidt og overtaget huset.

2. Ane Pedersen. Hun blev gift med gårdejer Bodin Frøsig fra Hillerup. De fik bl. a. en datter Annelise Frøsig, der blev gift med Andreas L. Andreas, Sdr. Kirkevej 19.

3. En pige.

 

Aksel Hansen Schmidt.

19??-2011

Han var født 17. juni 1924 i Seem og blev gift i 1944 med Nielsine Pedersen, født 14. juli 1922. De fik 2 børn:

 

1. Sonja K. P. Schmidt. Hun er assistent og bor Midtfenner 3 i Øster Vedsted.

2. Henning P. Schmidt. Han blev konfirmeret i 1963, er mekaniker og bor Ribevej 90 i Hviding.

 

Nielsene Schmidt, født Pedersen, døde på Margrethegården 4. oktober 2003, 81 år gammel. Hun blev begravet 9. oktober 2003 på Hviding kirkegård. Aksel Hansen Schmidt døde 17. august 2010, 86 år gammel. Arvingerne sælger huset til:

 

JydskeVestkysten 16. juni 1999. 75 ÅR. Aksel Hansen Schmidt, Ribevej 32, Egebæk-Hviding, fylder i morgen 75 år. Aksel Hansen Schmidt voksede op i et landbohjem i Seem. Allerede som 10 årig kom han ud at tjene ved landbruget. Først i halvtredserne besluttede Aksel Hansen sig for at blive selvstændig, og han begyndte som mælkekusk til mange husstande i Egebæk og Hviding. Når den daglige mælketur var slut, startede han en ny tur med ost og slagtervarer, hvor han kom rundt i det meste af Ribe Kommune. Da tiderne ændrede sig, stoppede han med salgsvognen og fik i stedet job på Shelltanken i Ribe, hvor han arbejdede i omtrent 25 år, indtil tanken lukkede. Inden han gik på pension, arbejdede han fem år op på den nye Shelltank. Aksel Hansen Schmidt har altid været meget afholdt, ikke mindst på grund af hans altid gode humør. Signe og Aksel Hansen Schmidt har været gift i 54 år. Hans store hobby er ophold i campingvognen ved Løjt Kirkeby, hvor han driver lidt fiskeri. Men da Signe Hansen Schmidt er flyttet ind på Margrethegården, hvor han ofte besøger hende, er der ikke så megen tid til fisketurene mere. Signe og Aksel Hansen Schmidt har to børn, Sonja, der bor i Øster Vedsted og Henning i Egebæk-Hviding. Desuden er der fire børnebørn og tre oldebørn.

JydskeVestkysten 11. oktober 2003. Sonja Schmidt, Midtfenner 3, og Henning Schmidt, Ribevej 90, skriver på familiens vegne følgende mindeord om deres mor, Nielsine Schmidt, der boede på Plejecentret Margrethegården, tidligere Ribevej 32, Egebæk: VI har mistet vores mor efter mange års svær sygdom. Hun var et hjemmemenneske, ikke så udadvendt, men hun satte pris på alle, der kom i hjemmet. Hendes store interesse var porcelænsmaling og landskabsmalerier, ligesom hun syede tøj for andre lige fra bukser og dragter til flotte brudekjoler. Sygdommen demens sneg sig langsomt ind på hende for cirka ti år siden. Kræfterne og evnerne svandt, og for seks år siden måtte vi se i øjnene, at Plejecentret Margrethegården blev hendes fremtidige opholdssted. Far var tapper. Hver eneste dag i alle årene har han besøgt og hjulpet hende til rette i mange timer hver dag. I starten kunne vi køre ture med hende i bilen, tage hende med hjem til os at spise og spille musik for hende. Det elskede hun. I sommer måtte hun i kørestol. Det gav en frihed for far og os til at få hende noget mere med os ud i sol og vind. Hen nød at sidde i busskuret ved Margrethegården og se og tale om trafikken sammen med far på deres efterhånden helt eget sprog. Far vinkede bare bussen videre, men i lørdags tog vores mor med hjem til Vorherre og til sin mor, som hun ofte nævnte. Vi har hende ikke mere. Hun fik endelig fred, og vi sidder tilbage med mange minder om en god, kærlig og dygtig mor, hustru, svigermor, mormor, farmor og oldemor. Æret være hendes minde.

JydskeVestkysten 24. august 2010. DØDSFALD. Aksel Hansen Schmidt, Ribevej 32, Egebæk-Hviding, 86 år. Aksel Schmidt voksede op i Seem i en børneflok på syv. Han kom tidligt ud at tjene ved landbruget, hvor han var beskæftiget i en del år. Han ville dog gerne være selvstændig, og i mange år drev han en rullende viktualieforretning med salg af mælk, ost og kødvarer. Aksel Schmidt havde altid en frisk bemærkning, og han ville gerne snakke med folk. Han var meget vellidt. Fritiden gik med at passe hus og have. Han elskede at køre ture i bilen, gerne en tur til Rømø, men helst til campingpladsen i Sandskær ved Aabenraa, hvor han og hustruen, Sinne, havde tilbragt mange dage. Aksel Schmidt mistede hustruen for en del år siden. Han efterlader to børn, Sonja, der bor i Ø. Vedsted, og Henning i Egebæk-Hviding.

UgeAvisen 31. august 2010. MINDEORD. Vor kære far, Aksel Hansen Schmidt, sov stille ind i en alder af 86 år i sit hjem i Egebæk. Han blev født i Seem som nummer 4 ud af en børneflok på 7. Kom tidligt ud at tjene ved landbruget og senere ansat ved Ydermøllen i Ribe, hvor han kørte ud med tunge møllesække, som ved aflæsning skulle bæres på ryggen. Han har haft rullende viktualieforretning med salg af mælk, ost og kødvarer. Sideløbende hermed arbejdede han som vinduespudser på Statshospitalet i Hviding. Sluttede arbejdslivet som tankpasser/smøremand hos Shell i Ribe. Kunderne var glade for ham og han for dem. Var altid god for en frisk bemanding og havde en stor berøringsflade. Fritiden tilbragte mor og far på campingpladsen Sandskaer ved Åbenrå, hvor han elskede at sejle i sin lille båd og fange fisk. Livet her gav også mange venskaber. Da mor blev syg og kom på plejehjem for 12 år siden, var han ikke den, der svigtede. Nej, som den gode ægtemand han var, kørte han trolige ud på Margrethegården hver eftermiddag og blev der og hjalp hende tilrette helt til sengetid. Det tog hårdt på ham, men det var det, han ville og kunne se, at mor glædede sig ved det. Tiden herefter var svær, da far jo elskede selskab, så han fik en god og kær veninde i Rosa, som han åndede og levede for til det sidste. Hende besøgte han hver dag, hvor hun gjorde meget for ham og serverede lækkert mad. Han kvitterede med køreture i ”den lille sorte”, som de kaldte fars Saab, ud i det blå. Men to dage før sin 85 års fødselsdag fik han meddelelse om, at hans syn ikke var godt nok til at køre bil. Han lod sig operere og levede i håbet om igen at komme ud at køre i bilen med Rosa, for som han sagde: Det var jo deres liv sammen. Men det ikke at måtte køre bil tog pippet fra ham, og han blev svagere og mere skrantende for til sidst kun at opholde sig derhjemme med sin rollator og sin et og alt – telefonen. Her var han i sin ensomhed glad for hver et besøg og telefonopringning fra venner, familie og bekendte. Han var en go´ far for os og tog del i vores liv og bekymrede sig, når der var grund til det. Var altid parat, når nogen i familien var i nød og havde brug for hjælp. Bad hver aften for os alle, at måtte gå os godt, ligesom han ringede til os for at ønske God Nat og berette om sin dag, og han spurgte til vores. Var glad når vi startede Saaben og her i foråret tog ham med på køretur til Rømø, hvor vi nød den medbragte kaffe samt i sommer kørte ned til minderne på Sandskaer Campingplads, hvor de gamle venner stimlede til, da de hørte, at Aksel sad nede på bænken ved vandet. Det var en dejlig dag, sagde han mange dage derefter. Vi har ham ikke mere. Han har fået fred og forenes nu med mor Sinne på Hviding Kirkegård. Sonja Schmidt, Midtfenner og Henning Schmidt, Ribevej.

UgeAvisen 3. maj 2011. ÆLDRE RØDSTENSVILLA CENTRALT BELIGGENDE I EGEBÆK-HVIDING PÅ 2.305 KVM STOR GRUND. Tilbagetrukket fra hovedvejen. Beliggende i gåafstand til skole, idrætscenter og indkøb. Pris: 695.000. Bolig: 109 m2. Grund: 2305 m2. Stuer/vær: ½. Opført 1926.

Per Asberg Olesen.

2011-

Han bor Ribevej 25 og bruger huset her til udlejning.

Ribevej 34 – Solbakken.

17. juni 1999, 13:50:14

 

Et parcelhus bygget 1903. Manden, der lod dette hus opføre, var:

Hans Joackim Breinholm Madsen.

1903-1908

Han var ubereden gendarm i V. Vedsted fra 1. juli 1899 til 1. april 1900, hvor han blev gendarm i Egebæk til 11. april 1908. Hans Joachim Breinholm Madsen var født i Rejsby 9. maj 1875.Se videre Trækærvej 22 , 16 og Tørvevej 20. Han havde Povl Jensen Schmidt og hustru fra gården Trækærvej 6 boende på aftægt. Her døde Povl Jensen Schmidt 1. november 1913, 85 år gammel. Hans kone, Anne Lauridsen, døde 24. november 1916, 88 år gammel. Hans Joachim Breinholm Madsen mageskiftede i 1908 huset med ejendommen Trækærvej 22 og den ny ejer af huset var:

Niels Karl Marius Valdemar Schmidt.

1908-1909

Han havde tidligere boet Sdr. Kirkevej 3, Degnetoftevej 3 og Trækærvej 22. Han mageskiftede i 1909 huset med ejendommen Trækærvej 3, og den ny ejer af huset var:

Ane Cathrine Bredahl.

1909-1914

Hun solgte huset 26. marts 1914 til:

Hans Sievertsen.

1914-1915

Han solgte huset 13. januar 1915 til:

Jens Andersen Nielsen.

1915-1920

Han solgte huset 23. juni 1920 til:

Frk. Regina Mortensen.

1920-1922

Hun solgte huset 3. maj 1922 til:

Anders Lund.

1922-1927

Han var landpostbud og havde kun en arm. Han var født 23. august 1897 i Brøns og søn af Jesper Lund og Marie Sylvestersen. Han havde en broder, Laurids Andreasen Lund, V. Vedsted Vej 64. Anders Lund var gift med Agathe Johanne Boghdan, der var født 15. juli 1901. I Egebæk fødtes to sønner:

1. Andreas Vilhelm Lund, født 8. november 1925.
2. Tommy Sylvester Lund, født 17. januar 1927.
Anders Lund solgte huset 30. marts 1927 til Christen Hansen og købte hans gård Enderupvej 2.

Christen Hansen.

1927-1928

Han kom fra gården Enderupvej 2 og var født 14. april 1875 i Gørding og gift med Marie Kathrine Hansen, der var født 27. januar 1875 i Jerlev. De fik ingen børn i ægteskabet, men havde en adoptivsøn:

1. Laurits Vilhelm Laursen, født 31. maj 1907 i Esbjerg.
Christen Hansen kaldtes også Slagter Hansen, men om han var slagter vides ikke. Han var en meget driftig mand, og det var ham, der her samlede et ret stort areal ved køb af en mængde små parceller fra gårdene i V. Vedsted. Han forøgede også bygningerne. Stuehuset kom til at omfatte to til tre lejligheder.

I 1911 boede i en lejlighed her Skomager Lauritz Hansen Stenderup med kone, Johanne Marie Stenderup, født Olsen. Af deres børn kendes:

1. Bertha Stenderup, født ca. 1871 i Roager. Hun døde ugift 6. november 1898 i Egebæk, 27 år gammel.
2. Peter Møller Stenderup, født 19. september 1877 i Roager Sogn. Konfirmeret i V. Vedsted 1894. Ugift skomager af Egebæk. Født i Roager sogn 1877. Forældre: Laurids Hansen Stenderup og hustru Kjerstine Hansen, født Møller. Peder Møller Stenderup døde i Egebæk 3. januar 1925.
29. oktober 1928 solgte Christen Hansen huset til:

Rentier Jens M. Jensen.

1928-1950

I huset var der også i Jens M. Jensen tid lejefolk. Af dem kendes i 1934 en familien Poulsen, der havde trillinger:

1. Else Poulsen.
2. Elna Poulsen.
3. Edith Poulsen.
De flyttede umiddelbart efter 1934 til Gårde ved Varde. Jens M. Jensen solgte huset 29. september 1950 til:

Agnes Elfrida Schröder.

1950-1953

Hun solgte huset 7. september 1953 til:

Anders Jørgensen.

1953-1979

Han kom fra Trækærvej 17, hvor han i 20 år havde haft en mindre landejendom. Hans enke, Karoline Jørgensen, solgte 1979 huset til:

Aage Brodersen.

1979-1985

Han havde tidligere haft gården, Mandøvej 22. Han solgte huset i 1985 til:

Kaj Christensen.

1985-1989

Han er gift med Lene Christensen. Han solgte huset i 1989 til:

Marianne Andersen.

1989-ca. 1999

Hun boede sammen med Mogens Lyndgaard. Hun solgte i 1999 til:

Charlotte Krabbenhøft & Hans Christian H. Michaelsen

ca. 1999

Charlotte Krabbenhøft er født 6. oktober 1972 og Hans Christian H. Michaelsen er født 10. Marts 1956 i Kolding som søn af Hans Jørgen Michaelsen og Metha Kathrine Michaelsen, født Hjort. Charlotte og Hans christian har 3 børn:

1. Josefine Michaelsen, født 15. februar 1993.
2. Caroline Mathilde Michaelsen, født 18. november 1994. Konfirmeret 2009.
3. Anne-Sofie Michaelsen, født 2. februar 1997.
Hans Christian H. Michaelsen flyttede til Fyrrekrogen 6. Charlotte Krabbenhøft er den nuværende ejer.

Ribevej 36

17. juni 1999, 13:50:54

 

Dette parcelhus er bygget i 1939. Bygherre ukendt. Første ejer er:

 

Alfred August Laulund.

1939-sidst i 1940´erne

Han er født 5. oktober 1907 og blev viet i Vor Frelsers Kirke i Vejle med Edel Magdalene Hansen, født 24. maj 1911. Deres børn:

1. Kirsten Laulund, født 24. maj 1937 i Egebæk.
2. Birthe Laulund, født 11. august 1942 i Egebæk.
3. Bodil Laulund, født 30. oktober 1943 i Egebæk.
Han var diakon og plejer og sælger sidst i 1940´erne huset til:

 

Dusinus Jacobsen.

Sidst i 1940´erne-

Han var gift med Dagny. Dusinus var udeholdsplejer og Dagny havde også ansættelse på Hospitalet. Dusinus havde lejefolk plejerassistent Hedovard Jørgensen og Astrid Jørgensen. De flyttede til V. Vedsted Vej 14. Dusinus og Dagny flytter til Ribe og sælger huset til:

JydskeVestkysten 6. januar 2001. Dødsfald. Min gode mand, vor kære far, svigerfar og morfar, Hedovard Jørgensen (Vadde), er stille sovet ind i en alder af 80 år. Ribe, den 5. januar 2001. Astrid, Elly og Jørn, Lene og Willi, Torben, Mette, Maria og Mikkel. Begravelsen finder sted fredag den 12. januar kl. 10.30 ved Mandø Kirke.

JydskeVestkysten 7. januar 2001. MINDEORD. Sigurd Michaelsen, Harevej 11, Egebæk-Hviding, skriver følgende mindeord over Hedovard Jørgensen: Forhenværende plejer Hedovard Jørgensen, Egebæk, er død 80 år gammel. ”Vadde”, som han kaldtes i daglig tale, voksede op på Mandø i fattige kår. Fattig i hverdagens levemåder, men rig i ånden. Hans gåpåmod, intelligens og gode humør bar ham gennem livet på en måde mange misundte ham. Efter en kort tid som ung ved landbruget i de svære tider giftede Vadde sig med Astrid, der også er fra Mandø. Ægteparret bosatte sig i Egebæk-Hviding, hvor Vaddde blev plejer på hospitalet. Han havde en utrolig psykisk råstyrke og et godt humør i de mange år, han virkede inden for murene, som det var på daværende tidspunkt. Et utal af patienter i dyb krise fandt lyset og hjælpen i Vaddes gode humør og fremfærd. Han gav sig fuldt ud, når de tunge skyer hvilede over patienterne. Det blev til i alt 38 år på to forskellige afdelinger. Vadde var altid i frontlinien, når der skulle skrives sange og laves revy. Altid kom der glædelige overraskelser ud af ærmet på Vadde. Læserbreve i JydskeVestkysten var med i hans hverdag, thi datidens debatter interesserede ham meget. En del år sad han også i sognerådet i Vedsted Kommune. Vaddes hjemstavnsfølelser til fødeøen blev forstærket med årene, og han yndede at fortælle sjove oplevelser fra barndom og ungdomsårene på øen. Hvervet som redaktør af Mandøposten bestred han i 27 år, og en årrække var han også formand for hjemstavnsforeningen. Ingen var i tvivl om, at Mandøfesterne blev gode, når Vadde som forsanger istemte hjemstavnssangen: ”Vær hilset du ø i havet mod vest”. Da var det lige før, taget lettede. I Mandøhuset lagde Vadde sammen med sin hustru et stort arbejde i at indrette museet og ved registrering af de mange ting. Vadde var et stort menneske, og aldrig hørte man ham tale nedsættende om sin næste. Kun berørte han det sjove og spredte altid glæde omkring sig. Vaddes hjem var utrolig harmonisk og muntert. Ingen tvivler på, at hans gode humør faldt godt i tråd med både Astrid, børnene, svigerbørnene og børnebørnenes væremåde. Mange beundrede, at tre generationer har nydt sommerhuset på Mandø under samme tag i 30 år. Kærligheden til sin fødeø afspejler Vadde nok selv bedst igennem historiske beretninger, han nedfældede i Mandøposten som redaktør. Han blev én af øens store historikere, selv om det var en tung arv at løfte efter Niels Mandø. Kære Astrid: I ensomhedens time, hvor sorgen knuger, tror jeg, du også drager et lettelsens suk over, at Vadde nu fik sin velfortjente frihed med døden. Du vil finde lys og håb igen sammen med dine kære, som, vi alle ved, er tæt på dig i hverdagen i Ribe. Mandø og mange andre vil mindes Vadde i taknemmelighed. Æret være hans minde.

 

Gunnar Mortensen.

Tidligere ejer af Hviding Kro. Han sælger huset her til Hospitalet.

 

Hospitalet.

De anvendte huset til lægebolig. Overlæge Else Ågård Antonsen boede der en årrække. Hun var overlæge fra 1. december 1964, Se Sigurd Michaelsens ” Amtssygehuset Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. Senere boede her reservelæge Reich. En årrække blev huset brugt til udendørs terapi for Sigurd Michaelsens udehold. De sidste år Hospitalet ejede huset, blev det brugt til oplagring af genbrugsmøbler. Huset her er omtalt i Sigurd Michaelsens ”Ribe Amts Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. Huset sælges af Hospitalet efter 1991 til:

Per V. & Mona A. Larsen.

1991-

Ribevej 38

17. juni 1999, 13:51:32

 

Dette hus er bygget i 1937 af:

Hans Henrik Klinge.

1937-1945

Han kom fra landbrugsejendommen Tøndervej 59, men startede fra denne adresse en vognmandsvirksomhed. Hans Henrik Klinge er født 22. november 1909 i Sdr. Farup som søn af Theodor Klinge og Sille Marie Christine Jacobsen. Hans blev gift november 1934 med Else Kathrine Lund, der er født 26. februar 1909 på ejendommen V. Vedsted Vej 36 og datter af Johan Diederik Lund og Anne Dorthea Hertz. Else og Hans Klinges børn:

1. Egon Klinge, født 28. marts 1936. Konfirmeret 1950. Bor Tarpvej 7 i Sdr. Felding.
2. Grethe Klinge, født 17. august 1939. Bor Vestergade 37 i Gredstedbro.
3. Bente Klinge, født 31. juli 1943. Bor Snoghøj, Fredericia.
4. Torben Klinge, født 23. juli 1948. Bor Kirsebærvænget 10 i Bramming.
JydskeVestkysten 4. august 2000. DØDSFALD. Hans Henrik Klinge, Elmegården 5, 1., Bramming, er død, 90 år. Hans Henrik Klinge var født og opvokset i Øster Vedsted ved Ribe. Efter skolegangen kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder. Efter giftermålet i 1933 med Else Klinge bosatte parret sig i Egebæk syd for Ribe, først på en mindre ejendom, senere byggede parret selv hus i byen. Herfra drev han i nogle år selvstændig vognmandsforretning, og i en tid kørte han som langturschauffør. I 1953 blev vognmandsforretningen solgt, og parret flyttede til Bramming. Her fik han straks arbejde inden for hård-hvidevarer. Senere blev han ansat som lastbilchauffør hos Glasalstrup i Esbjerg, og senest inden han lod sig pensionere, kørte han som chauffør på skolebusser for daværende vognmand Conrad Hansen i Bramming. Efter at været blevet enkemand flyttede Hans Henrik Klinge for syv år siden ind i lejligheden på Elmegården 5. I fritiden reparerede han cykler, han gik til bankospil, og i de senere år nød han godt af det varme venskab med Grethe Larsen fra Esbjerg. Sammen havde de flere gode ture og rejser, og i 1994 besøgte de sammen Californien, hvilket var en stor oplevelse for dem begge. Hans Henrik Klinge efterlader sig foruden veninden Grethe Larsen i Esbjerg også fire børn, Egon i Snejbjerg ved Herning, Grethe i Bramming, Bente i Taulov og Torben i Vong, samt ni børnebørn og nitten oldebørn.

Hans Henrik Klinge bygger i 1946-47 Ribevej 19 og i 1948 Ribevej 18. Ejendommen her sælger han i december 1945 til:

Ribevej 38 i 1961.

Set fra den anden side også i 1961.

Jens ved sin lastbil i 1930´erne.

Astrid og Jens. 1938.

Jens´ lastbil. 1961.

Jens på kontoret. 1961.

Jens Sørensen Kristiansen.

1945-?

Han var født 8. juni 1910 og blev gift 10. oktober 1937 i Ribe Domkirke med Astrid Christiansen, født 4. januar 1915. De fik 3 børn:

1. Vera Kristiansen, født 9. juli 1939. Hun er gift Thomsen.
2. Grethe Kristiansen, født 18. august 1941. Konfirmeret 1956. Hun er gift Møller.
3. Niels Marius Kristiansen, født 25. september 1946 på Amtssygehuset Ribe. Han er lærer og bor Kongensgade 13 i Ribe.
Jens Christiansen drev herfra en større vognmandsvirksomhed. Næste kendte ejer af ejendommen er:

Astrid, Niels og Jens. 1960.

Svend Åge, Mona og Vera. 1967.
Niels, Astrid og Jens. 1962.

Ida Klaaby.

19??-

Hun er født 21. november 1949 som datter af Stinne og Søren Jensen. Hun var gift med Hans Klaaby, Tøndervej 50. De fik 2 børn:

1. Bettina Klaaby, født 22. juni 1971. Hun gik på Bramming efterskole, blev udlært bager i Kvickly, Ribe. Arbejdede på New Zealand og Australien og udlært som køkkenleder. Herefter var hun afdelingschef i bistro OBS i Esbjerg, assisterende hhv. konstitueret køkkenleder på AMU-Center i Ribe. Arbejder nu hos moderen i Hviding forsamlingshus. Bettina købte 1. juni 2002 hus på Syrenvej 9 i Hviding, hvor hun bor sammen med Adolf Sørensen.
2. Charlotte Klaaby, født 16. august 1976. Hendes uddannelsesforløb: 1990-93: Bramming Efterskole. 1993-94: Levnedsmiddel. 1995-96: Ribe Handelsskole. 1996-98: Uddannet lagerekspedient hos Toyota, Brøns. August-december 1998: Århus Idrætshøjskole. 1999: Jordomrejse. 2000-2003: Køkkenlederuddannelse. Hun arbejdede nu i køkkenet i Skærbæk Fritidscenter og har sammen med Sune købt hus 1. december 2003 i Gredstedbro.
Ida driver Hviding Forsamlingshus.

Ida Klaaby

Bettina Klaaby
Charlotte Klaaby

Ribevej 44

18. juni 1999, 13:14:46

 

Dette hus er bygget i 1938 af:

Søren Hansen Poulsen.

1938-1946

Han var født 21. august 1889 på ejendommen, V. Vedsted Vej 65. Han blev gift 28. maj 1913 med Ellen Marie Hansen, der var født 2. januar 1890 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 27. De flyttede efter giftermålet til Nr. Farup, hvor de først boede til leje og senere byggede et hus hvor sønnerne er født. I 1928 flyttede de til Egebæk, hvor de boede til leje forskellige steder ind til de i 1937 byggede Ribevej 54 og året efter huset her. Søren og Ellen fik flg. børn:

1. Anton Werner Poulsen, født 17. august 1914 i Nr. Farup. Han blev i 1937 gift med Anna Godsk, født 8. marts 1915 på Jegindø. De fik 2 børn:
1. Birthe Poulsen, født 6. marts 1940. Hun bor nu på Lolland.

2. Benny Poulsen, født 17. juni 1943. Han bor nu i Ryde ved Vinderup.

Anton og Anna flyttede som nygifte til Askov, hvor Anton kørte lastbil for en købmand, I 1940 flyttede de til Vejen, hvor Anton arbejdede på Margarinefabrikken, Alfa. I 1945 flyttede de til København. Her døde Anna. Anton Werner Poulsen døde 6. juni 1987, 72 år gammel.

2. Peter Werner Poulsen, født 26. september 1920 i Nr. Farup. Han døde 19. september 1941, 20 år gammel. Han prøvede at stoppe et par løbske heste ved banegården i Vejen og blev dræbt, da hestene løb ned i viadukten under banen. Han er begravet sammen med forældrene på V. Vedsted kirkegård.
3. Tage Werner Poulsen, født 24. december 1921 i Nr. Farup. Han blev uddannet som slagter på slagteriet i Ribe og arbejdede som slagter indtil han i 1943 måtte flygte til Sverige. Kom hjem igen i 1945 og i 1947 emigrerede han til U.S. A, hvor han også arbejdede som slagter. Tage Werner Poulsen døde i Seattle i januar 1995, 74 år gammel.
4. Gunnar Poulsen, født 6. februar 1926 i Nr. Farup. Han blev gift 10. maj 1953 med Anna Brink, Ribevej 52 og byggede hus på Vibetoften 7. Bor i dag i Lunderskov. E-mail:
5. Marie Elene Poulsen, født 2. juli 1931 i Egebæk. Han blev gift 10 oktober 1953 med Verner Brink, Ribevej 52. De fik 3 børn:
1. Allan Brink, født 13. juni 1954 i København. Han er gift med Anne Marie Schack og bor i Gram.

2. Bearit Brink, født 5. maj 1958 I København. Hun er gift med Johnny Peter og bor også i Gram.

3. Søren Brink, født 11. august 1961 i Hviding St. Han er gift med Marina (efternavn ukendt) fra Kiel. De bor nu i Hokkerup ved Kruså.

Marie Elene Poulsen døde 15. november 1995, 64 år gammel.

Søren Hansen Poulsen og Ellen Poulsen åbnede her en manufakturforretning. Søren Hansen Poulsen var desuden murermester og byggede i sin tid bl. a. Ribevej 24, Ribevej 54. Søren Poulsen døde 14. december 1955, 66 år gammel. Ellen Poulsen døde 21. juni 1963, 73 år gammel. Søren Hansen Poulsen købte Ribevej 22 og solgte huset her i 1946 til:

Smed Madsen.

1946-ca. 1970

Han var gift og kom fra Ribe. De boede her i mange år og lejede 1. salen ud. Her boede bl. A. plejer Gunnar Knudsen og kone. De fik en dreng og en pige medens de boede her.

Svend A. Jørgensen.

ca. 1970-

Han har 2 sønner:

1. Flemming Jørgensen. Konfirmeret 1984.

2. Mikael Jørgensen.

 

I 1998 er sønnerne flyttet hjemmefra og Anni Lund er flyttet ind. Hun har en søn:

1. Henrik B. Lund.

De bor her stadig i 2001.

Ribevej 46

18. juni 1999, 13:14:08

 

I dette hus bor Pia Beyer og Lars Knudsen. Huset blev bygget i 1935. Første kendte ejer er :

Karla Pedersen.

før 1949-?

Hun var enke da hun kom fra Vejrup og havde flg. børn:

1. Niels Pedersen. Han var ungkarl og er nu død.
2. Gjerlev Pedersen. født 23. juni 1926. Han bor Ribevej 10, hvor familieforholdene er beskrevet.
3. Else Pedersen, født 26. september 1928. Hun blev gift med Hans Otto Hansen, Enderupvej 10.
Karla Pedersen døde. Næste kendte ejer er:

I dette hus bor Pia Beyer og Lars Knudsen. Huset blev bygget i 1935. Første kendte ejer er :

Dag Keibel.

1987-1994

Han kom fra Vildbjerg og købte huset 15. juli 1987 sammen med Randi Blom. Deres familieforhold er beskrevet under Ulvehøjvej 15, hvortil de flyttede i 1994. Huset her blev købt af:

Helle Jepsen.

1994-2001

Hun boede sammen med Rasmus van Gaever Nielsen. Helle Jepsen solgte i 2001 huset til:

UgeAvisen 23. januar 2001. FLOT RENOVERET VILLA. Ribevej 46, Egebæk, Ribe. Flot arkitektonisk villa fra trediverne. En villa med masser af atmosfære. Villaen er løbende renoveret. Dejlig ugenert have. Carport. Indretning.: Entré med klinkegulv, toilet/badeværelse med gulvvarme samt skabsarrangement, værelse, stort køkken./alrum med udgang til haven, trægulve, opholdsstue, bryg., fyrrum, værelse. 1. sal med opholdsstue med skråvægge og trægulv, toilet, 3 værelser samt arbejsrum. Bo/kld. 199 m2 Rum/vær. 7/5. Grund 1.053 m2. Opført 1935/97. Pris 1.095.000 kr.

JydskeVestkysten 29. juli 2001. EJERSKIFTE. Helle Jepsen m.fl. har solgt Ribevej 46, Vester Vedsted, til Pia Beyer og Lars Knudsen. Ejendomsværdien er 830.000 kroner.

Pia Beyer & Lars Knudsen.

2001-

Ribevej 48

18. juni 1999, 13:13:30

 

I dette hus bor Inge Margrethe Green. Dette hus er bygget i 1912. Det vides ikke hvem bygherren var, men han sælger huset til :

Las Andersen Lassen.

før 1925-1934

Han var født 2. april 1860 på gården, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund i Sdr. Farup. Han blev gift 1. maj 1884 med Olivia Marie Kathrine Brandrup. De boede tidligere Ribevej 22, hvor familieforholdene er beskrevet. Las Andersen Lassen døde 14. december 1925, 65 år gammel på Ribevej 22. Olivia Marie Kathrine Brandrup sælger i 1934 huset her og flytter tilbage til søn og svigerdatter på Ribevej 22. Næste kendte ejer er muligvis:

Ellen Højbjerg.

1934-?

Faderen hed Jens Peter Højbjerg, Lundsmark. De havde 2 børn:

 

1. Hans Henrik Højbjerg, født 22. marts 1935. Konfirmeret 1949. Han er salgschauffør og bor Jagtvej 82, 6705 Esbjerg Ø. Tlf.: 75 14 05 36.

2. Inger Kirstine Højbjerg, født 20. september 1937 i Stavedskov ved Birkelev. Hun døde 22. juli 2011 i Rejsby, 73 år gammel. Konfirmeret 1952. Hun er omtalt i Anders Clausen Jensens ”Min Skolegang i Egebæk Skole”. Hun blev gift med landmand Kristian Andersen fra Rejsby, hvor de bor endnu.

Anders Clausen Jensen, Lillemosevej 3, fortæller, at faderen vist døde tidligt, han har aldrig kendt ham. Moderens navn huskes ikke, men hun arbejdede på Hospitalet.

Ellen Højbjerg blev 1. august 1947 leder af vævestuen på Hospitalet. Se Sigurd Michaelsens ”Amtsygehuset

Psykiatrisk Afdeling ved Ribe

”.

Jens Winum.

1979-2000

Han var gift med Magda Johanne. De havde 2 drenge:

1. Jens Christian Winum.

2. Hans Winum..

Jens Winum dør og Magda Johanne sælger huset her i 2000 til:

Inge Margrethe Green.

2000-2006

Hun sælger i 2006 videre til:

Sigfred Godthardsen.
2006-

Han er gift med Ruth Fischer. De boede tidligere Tørvevej 14, hvor derers familieforhold er beskrevet. De bor her stadig i 2012.

Ribevej 50

18. juni 1999, 13:12:52

 

Huset her er bygget i 1962. Bygherre var:

Bodil & Peter Bollmann.

1962-før 1969

De var begge plejere på Hospitalet. De bygger hus på Enderupvej i Hviding sogn og sælger huset her til:

Ejnar Nielsen.

før 1969-ca. 1999

Han var kørelærer og havde flg. børn:

1. Birgit Nielsen. Hun bor Ribevej 26.
2. Johnny Nielsen.
Ejnar Nielsen døde i ca. 1999 og huset blev købt af:

Linda Hansen & Henning Warming Friis.

2001-

De blev gift 9. marts 2002 i Hviding kirke. Jf. konfirmandlisten bor her Kasper Sørensen, konfirmeret 2007. Linda Friis forpagtede i en periode nærbutikken i Ø. Vedsted.

Ribevej 52

18. juni 1999, 13:12:14

 

Dette hus er bygget 1906 på en 1443 m2 stor grund købt fra gården Enderupvej 2. Manden, der lod huset bygge, var:

Andreas Jørgensen.

1906-1908

Han gik fallit ret hurtig og huset gik til tvangsauktion. Her blev det købt 1908 af:

Lars Peter Hansen Damgaard

1908-1914

Han var gendarm ved grænsegendarmeriet og født 21. september 1875 i Vinding. Han var gift med Andrea Kirstine Poulsen, der var født 23. november 1879. De fik 4 børn:

1. Agnete Marie Paula Damgaard, født 4. november 1907.
2. Hans Christian Damgaard, født 26. januar 1910.
3. Rigmor Charlotte Damgaard, født 25. marts 1912.
4. Aase Dagmar Damgaard, født 21. september 1914.
Lars Damgaard solgte huset i 1914 til:

Nis Peter Petersen.

1914-1919

Han blev født 17. december 1870 i Ødis og var gift med Else Marie Petersen, født 13. april 1879. Ved folketællingen i 1916 havde de flg. børn:

1. Harald P. Petersen, født 11. februar 1904.
2. Thorvald P. Petersen, født 28. juli 1905.
3. Viggo Petersen, født 6. marts 1910.
Nis Peter Petersen var ubereden grænsegendarm i V. Vedsted fra 1. april 1914. Han blev heller ikke længe på stedet, thi han solgte i 1919 til:

Christian Johansen Christiansen.

1919-1921

Han solgte ifølge skøde lyst 25. maj 1921 til:

Anton Svendsen Holberg.

1921-1930

Han er født ca. 1890 og gift med Olga Salvida Nielsen, født ca. 1893. De fik en datter:

1. Anna Kathrine Holberg, født 26. september 1923 i Egebæk.

Anton Svendsen Holberg var murermester og ejede huset i 10 år. Han solgte i 1930 til:

219

Frk. Mathea Nielsine Jensen.

1930-1936

Hun solgte i 1936 huset til:

Hans Joackim Breinholm Madsen.

1936-1946

Han havde tidligere boet på ejendommen, Trækærvej 16. Huset blev i 1946 solgt til:

Ejner Julius Karlo Brink.

1946-1958

Han er født 25. december 1900 og blev gift 11. januar 1925 i Brøns Kirke med Maren Brink, født Christensen 20. januar 1899. De fik 6 børn:

1. Karen Dorthea Brink, født 27. oktober 1925. Hun blev gift 11. april 1948 i V. Vedsted Kirke med Arne Hjorth Jakobsen , født 5.november 1916 i Esbjerg, søn af Nikolaj Frederik Severin Jakobsen og hustru Anna Marie Emilie Rydberg, født Hjorth, Fynsgade 41, Esbjerg. Karen Dorthea Brink døde 28. februar 1974, 58 år gammel.

2. Anna Brink, født 30. juni 1928 i Brøns. Konfirmeret 1942. Hun blev gift 10. maj 1953 med Gunnar Poulsen, Ribevej 54, Ribevej 44 og Ribevej 22.

3. Verner Brink, født 1. oktober 1930 i Skærbæk. Konfirmeret 1945. Han blev gift 10. oktober 1953 med Marie Elene Poulsen, Ribevej 54. Verner Brink døde 28. februar 1998, 67 år gammel.

4. Tage Brink, født 15. januar 1935. Konfirmeret 1949.

5. Solvejg Brink, født 16. oktober 1937. Konfirmeret 1952.

6. Grete Brink, født 18. juli 1940.

Ejner Brink var slagtermester. Han døde 8. januar 1966, 65 år gammel. Maren Brink døde 24. december 1984, 85 år gammel. Ejendommen her solgte Ejner Brink i 1958 til:

Erling Christiansen.

1958-

Han var også slagtermester og fik skøde lyst 8. august 1958. Han er gift med Inge K. Christiansen og boede efter 34 års forløb i 1992 stadig i huset. De havde en datter. Erling Christiansen døde i Ribe i 1990´erne. Her i 2001 bor her:

H. & M. Jespersen.

før 2001-2008

 

UgeAvisen 30. oktober 2007. RENOVERET VILLA MED GOD GARAGE. Stor og spændende villa beliggende i Egebæk/Hviding. Boligen er opført 1910 af røde sten, har trævinduer og eternittag. Boligarealet er på 225 m2, hvoraf 1. sal udgør 40 m2. Velegnet til mange hobbyformål. Et stort hus med mange udfoldelsesmuligheder. Pris: 1.398.000 kroner. Bolig: 225 m2. Stuer/værelser: ¼. Grund: 1443 m2. Opført 1910/03.

UgeAvisen 12. februar 2008. EJERSKIFTE Mogens Jespersen har solgt Ribevej 52 i Vester Vedsted til Herluf Ebsen. Ejendomsværdien er 860.000 kroner.

Herluf Ebsen.

2008-

Han boede tidligere V. Vedsted Vej 20 B, hvor hans familieforhold er beskrevet.

Ribevej 54

18. juni 1999, 13:11:40

 

Dette hus er bygget i 1922 på en grund udstykket fra Enderupvej 2. Huset blev bygget af:

Søren Hansen Poulsen.

1922-1937

Han var født 21. august 1889 på ejendommen, V. Vedsted Vej 65. Han blev gift 28. maj 1913 med Ellen Marie Hansen, der var født 2. januar 1890 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 27. De flyttede efter giftermålet til Nr. Farup, hvor de først boede til leje og senere byggede et hus hvor sønnerne er født. I 1928 flyttede de til Gendarmerhuset i Hviding, senere hos Andreas Eriksen, Enderupvej 2 og sidst Ribevej 33 i Hviding, hvor de boede til leje ind til de i 1937 byggede huset her. Søren og Ellen fik flg. børn:

1. Anton Werner Poulsen, født 17. august 1914 i Nr. Farup. Han blev i 1937 gift med Anna Godsk, født 8. marts 1915 på Jegindø. De fik 2 børn:
1. Birthe Poulsen, født 6. marts 1940. Hun bor nu på Lolland.

2. Benny Poulsen, født 17. juni 1943. Han bor nu i Ryde ved Vinderup.

Anton og Anna flyttede som nygifte til Askov, hvor Anton kørte lastbil for en købmand, I 1940 flyttede de til Vejen, hvor Anton arbejdede på Margarinefabrikken, Alfa. I 1945 flyttede de til Hvidovrevej i Hvidovre. Anton fik i 1945 arbejde som chauffør i værktøjsfirmaet C. F. Petersen på Gl. Køgevej i Valby. Her var han i ca. 35 år og gik så på efterløn. Anna arbejdede som syerske på en fabrik. Anton Werner Poulsen døde 6. juni 1987, 72 år gammel. Anna flyttede på Plejehjem i Avedøre og her døde hun 17. december 1996, 81 år gammel. Begge er begravet på Hvidovre kirkegård på de ukendtes grav.

2. Peter Werner Poulsen, født 26. september 1920 i Nr. Farup. Han døde 19. september 1941, 20 år gammel. Han prøvede at stoppe et par løbske heste ved banegården i Vejen og blev dræbt, da hestene løb ned i viadukten under banen. Han er begravet sammen med forældrene på V. Vedsted kirkegård.
3. Tage Werner Poulsen, født 24. december 1921 i Nr. Farup. Han blev uddannet som slagter på slagteriet i Ribe og arbejdede som slagter indtil han i 1943 måtte flygte til Sverige. Kom hjem igen i 1945 og i 1947 emigrerede han til U.S. A, hvor han også arbejdede som slagter. Tage Werner Poulsen døde i Seattle i januar 1995, 74 år gammel.
4. Gunnar Poulsen, født 6. februar 1926 i Nr. Farup. Han blev gift 10. maj 1953 med Anna Brink, Ribevej 52 og byggede hus på Vibetoften 7. Gunnar arbejdede som murer til 1960, da han startede som formand ved Wright Thomsen & Kjær, der lavede kloakrensningsanlæg. 1. april 1964 solgte parret huset i Egebæk og købte en lille campingsplads ved Buldbjerg-Skarreklit. De flyttede i 1966 til Sig, hvor Gunnar støbte fundamenter for Svend Poulsen, V. Vedsted Vej 20 B, som dengang byggede parcelhuse rundt omkring i Danmark. I 1970 blev Gunnar formand i P.N. Huse, Kolding, som også byggede parcelhuse i Danmark. Anne arbejdede som plejerske på Hospitalet indtil 1964. Arbejdede herefter på parrets campingplads ind til 1966, hvor hun blev bestyrerinde på alderdomshjemmet i Sig. I 1973 blev hun hjemmegående husmor. Parret byggede nemlig i 1973 deres eget hus i Lunderskov. Gunnar Poulsen døde 22. juni 2005, 79 år gammel. Er begravet på Skanderup kirkegård.
5. Marie Elene Poulsen, født 2. juli 1931 i Egebæk. Han blev gift 10 oktober 1953 med Verner Brink, Ribevej 52. De fik 3 børn:
1. Allan Brink, født 13. juni 1954 i København. Han er gift med Anne Marie Schack og bor i Gram.

2. Bearit Brink, født 5. maj 1958 i København. Hun er gift med Johnny Peter og bor også i Gram.

3. Søren Brink, født 11. august 1961 i Hviding St. Han er gift med Marina (efternavn ukendt) fra Kiel. De bor nu i Hokkerup ved Kruså.

Marie og Verner boede først i København, hvorefter de flyttede til Enderupvej 4, hvor de boede til leje. De flyttede derefter til Enderupskov senere til Fole, hvor de boede til leje. Derefter byggede de hus i Fole, hvor de boede nogle år. De solgte huset og flyttede til Sønderborg, hvor de efter nogle år blev skilt. Marie flyttede til Gram og Verner tilbage til Fole. Marie Elene Brink, født Poulsen arbejdede i mange år som plejerske på Hospitalet, men blev invalideret af ledegigt og kom på invalidepension. Marie Elene Brink døde 15. november 1995, 64 år gammel. Verner Brink kom efter skolegangen i lære som kommis hos en købmand i Skærbæk, så blev han repræsentant i støvsugere og fjernsyn, siden kom han i byggefaget. Så startede han en ormefarm i Fole, hvor han avlede kompostorme. Til sidst købte han ældre hus, som han restaurerede og solgte. Det var under arbejdet i et hus han faldt ned og døde 28. februar 1998, 67 år gammel. Nogle år forinden var Verner og Marie blevet skilt, så han boede i Kollund de sidste år. Marie og Verner ligger begravet på kirkegården i Gram.

Søren Hansen Poulsen og Ellen Poulsen åbnede her en manufakturforretning. Søren Hansen Poulsen var desuden murermester og byggede, foruden huset her, i sin tid bl. a. Ribevej 24, Ribevej 54. Søren Poulsen døde 14. december 1955, 66 år gammel. Ellen Poulsen døde 21. juni 1963, 73 år gammel. Søren Hansen Poulsen byggede hus på Ribevej 44 og solgte huset her 1. april 1937 til:

Marie Køhler.

1937-1948

Hun var gift med Robert Køhler. De har en datter:

· 1. Betty Køhler. Hun bor i København.

Marie Køhler drev manufakturforretningen videre til hun i 1948 solgte den til:

Olivia Jensen.

1948-????

Hun forsatte forretningen nu under navnet ”Tatol”. Olivia havde i mange Edith Warming fra Enderup som hushjælp. De bygger hus på Rønnevej 1 og sælger forretningen her til:

Palle Helge Nielsen.

?-2006

Han blev 29. juli 1954 gift med Astrid Olesen Nielsen. De fik 3 drenge:

1. Bjarne Nielsen.
2. Per Nielsen. Han bor sammen med Gitte.
3. Ole Nielsen. Han bor sammen med Karen.
Palle Helge Nielsen døde 25. september 2004, 72 år gammel og blev begravet 1. oktober 2004 på V. Vedsted kirkegård. Palle og Astrid drev i mange år forretningen ”Tatol”. Astrid Olesen Nielsen solgte i 2006 ejendommen her til:

JydskeVestkysten 29. september 2004. DØDSFALD. Palle Nielsen, Ribevej 54, Egebæk-Hviding, er pludselig død, 72 år. Selv om Palle Nielsen igennem nogle år har været syg, kom det alligevel som en overraskelse, at han nu er død så pludseligt. Det har især overrasket, idet han lige til det sidste var lige så aktiv, som han plejede at være, deltog således stadig i alle sine fritidsgøremål såsom bowling og kortspil. Det var især i Ribe Bridgeklub han var aktiv. Palle Nielsen fejrede i den forgangne sommer guldbryllup med sin kone, Astrid. Palle Nielsen arbejdede i mange år som nattevagt på Ribelund, indtil han i 1994 valgte at gå på pension. Palle Nielsen voksede op i Ribe, hvor han fik en handelsuddannelse og har det meste af livet været i området af Ribe. Han havde dog en afstikker til militæret, men vendte igen tilbage. Efter at være gået på pension blev der også tid til at rejse, hvilket såvel Astrid som Palle Nielsen nød meget. Palle Nielsen var en person, som nød alles tillid, og folk ville gerne drøfte hverdagens emner med ham. Han havde således en mening om, hvad der skete, især i lokalområdet. Palle Nielsen efterlader sig foruden sin kone, Astrid, tre børn, Bjarne, Per og Ole, svigerdøtre og syv børnebørn.

UgeAvisen 20. juni 2006. EJERSKIFTE. Astrid Olesen Nielsen har købt Ribevej 54, V. Vedsted af boet efter Palle Helge Nielsen. Ejendomsværdi: 480.000 kr.

UgeAvisen 20. juni 2006. EJERSKIFTE. Nanna Keldorff Boysen har købt Ribevej 54, V. Vedsted, af Astrid Olesen Nielsen. Ejendomsværdi: 480.000 kr.

Ribevej 54, Astrids minimarked tidligere TATOL

Fra engang i 1930’eme til 1948 ejedes huset af banearbejder Køhler. Hans hustru dreven butik med bl.a. trikotagevarer og ugeblade fra dette hus. De havde datteren Betty, som blev student fra katedralskolen. Køhler havde faret til søs, og da de engelske soldater kom i maj 1945 for at drikke en øl på kroen, var Køhler den eneste i byen der kunne tale med dem. I 1948 købte Oliva Jensen (indtil da Ribevej 78, født 1902) ejendommen. Hun udvidede butiksarealet væsentligt og startede TATOL­ forretning med et koncept, der var meget usædvanligt for denne “sæbehuskoncern”.

Sortimentet var nærmest supermarkedsagtigt med et stort indslag af kolonialvarer, og det var et ægte supermarked med fri adgang til alle hylder og selvbetjening af kaffemøllen. Koncernledelsen var meget skeptisk, men vovede dette eksperiment med et nyt butikskoncept. Oliva havde aldrig stået ved et kasseapparat før men havde passet sin gamle mor og været landhusmoder for sine to brødre Theodor og Bang på gården Ribevej 78.

Eksperimentet lykkedes over al forventning, der blev bygget til huset og butiksarealet blev udvidet flere gange. De “goe tider” og beliggenheden lige overfor hospitalets lille låge hjalp til, men Olivas udadvendte interesse for sine medmennesker (kunder) betød også meget. Da hun i 1968 nåede pensionsalderen, solgte hun butikken og byggede parcelhus Rønnevej l, hvor hun boede til sin død i 1998-, 96 år gammel. Gennem alle årene helt fra 1942 fulgtes Oliva med sin trofaste hjælper Edith Warming, født 1923 . Yderligere medhjælp i hus og butik var til forskellig tid Ediths søstre, Laura Warming, født 1936 Enderupvej 55, og Anni Warming, født 1940 Enderupvej 55, samt Inge-Lise Nygaard, født 1947 Enderup Møllevej 5.

Det første par år boede også Olivas bror, Theodor (født 1897), i huset, indtil han giftede sig med Ane Nielsen, der var sygeplejerske på hospitalet. De byggede hus Enderupvej 5. Theodor solgte ugeblade og havde tipsbevilling, han døde 1955, han og Oliva var børn af kommune forstander Jens Peter A. Jensen og hustru Marine f. Lassen, Ribevej 78.

Ribevej 54 blev solgt 1968 til omsorgsmedhjælper Palle H. Nielsen og hustru Astrid, De drev butikken videre som “Astrids minimarked”, altså uafhængigt af Tatol. Da de trak sig tilbage til pensionen, var der ikke længere basis for to supermarkeder i byen.

Martin Jensen

Nanna Keldorff Boysen

2006

Hun startede 1. januar 2006 KGS Tropefisk herfra.