scrolltotop

RIBE AMTS VEJVISER

MED BYER OG LANDSOGNE

1911-14

UDGIVET AF

BOGHANDLER DALSGAARD OLSEN, ESBJERG

OG

REDAKTØR ERIK JENSEN, KØBENHAVN

______________

PRIS 4 KRONER

ESBJERG

DALSGAARD OLSENS FORLAG

TRYKT I CENTRALTRYKKERIET (TH. CHRISTENSEN) ESBJERG

1911.

RIBE AMTS LANDSOGNE

Redigeret af

Amtsstuefuldmægtig E. Karmark,

Varde.

V. Vedsted Sogn.

Ribe Herred Postadresse: Ribe. Folkemængde: 891.

Landsbyernes Navne i Sognet: V. Vedsted, S. Farup og Egebæk

Amtsraadsmedlem:

Klaus Okholm, Ulvehøjvej 16, V. Vedsted.

Sogneraadsformand:

T. A. Truelsen, Sdr. Farup Vej 42, do.

Sognefoged:

Klaus Okholm, Ulhøjvej 16, do. –

Sognepræst :

Otto Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20, do.

Skoler:

Efterskolen i V. Vedsted:

Skolebestyrer: J. R. Højby, Skoleallé 1, Vedsted.

Lærere: J. R. Overgaard og Carl Hansen, Vedsted. Lærerinde: Marie Uhre, V. Vedsted.

V. Vedsted og Egebæk Skoler.

Førstelærer S. P. Ernebjerg, V. Vedsted Byvej 55

og Andenlærer P. Boesen, V. Vedsted Vej 133

M. K. Pedersen, Lærer ved Egebæk Skole, Ribevej 2.

Forskolelærerinde Kathrine Nielsen ved V. Vedsted Skole, V. Vedsted Byvej 55

og Vinterlærerinde Elna Kong ved Egebæk Skole.

Til V. Vedsted og Egebæk Skoler hører et Gymnastikhus til hver, som ogsaa benyttes som Forsamlingshuse.

Brevsamlingssted

hos Carl Andreasen, Sdr. Kirkevej 24, V. Vedsted.

Telefonstation

hos samme. Aaben fra 9-12 og 2-7.

Jernbanevæsenet

Vedsted Station.

Stationsforstander C. Stoltse Boeck, Ribevej 27.

Assistent Valdemar Henriksen, Vedsted.

Portørerne V. Merker, K. Ipsen og Madsen; Vedsted.

Depotarbejder F. Madsen; Vedsted.

Ledvogterne C. Kristiansen og F. F. Pedersen, Egebæk.

Toldvæsenet:

Toldstedet, Vedsted Jernbanestation, aaben ved Togtiderne, og Toldstedet, Egebæk, aaben fra 6-10 om Sommeren og 6-8 om Vinteren.

Toldkontroller: H. L. Hansen,

Toldassistenter: S. J. C. Müller og F. F. Posselt,

Toldofficianter: S. J. Kongo og S. J. Mortensen, Vedsted og Egebæk.

Fattiggaard:

Fattighuset i V. Vedsted. Bestyrer: Hans P. Madsen, Degnetoftevej 2, V. Vedsted.

Grænsegendarmeriet:

Oversergent R. H. Andersen, Ribevej 14

Sergenterne A. Andersen, Ribevej 30, J. J Aller, V. Vedsted Vej 33, J. P. Jensen, V. Vedsted Vej 54, S. Sørensen, V. Vedsted Vej 82, L. Eriksen, V. Vedsted Byvej 7 og P. Kjær, Præstevej 2.

Gendarmerne L. Damgaard og P. Jørgensen.

Forligsmægler:

Truels Sørensen, Ulvehøjvej 11, V. Vedsted.

Brandfogder:

Jens H. Brodersen, Mandøvej 22, V. Vedsted,

H. P. Jensen, Sdr. Farup Vej 50, S. Farup,

Las Lassen, Ribevej 22, Egebæk

Stævningsmænd:

P. H. Gaarde, V. Vedsted Vej 74

Mads H. Lassen, V. Vedsted Vej 91, V. Vedsted.

Lægdsmænd:

Klaus Okholm, Ulvehøjvej 16, V. Vedsted.

Hegnsynsmænd:

Niels Sørensen, V. Vedsted Byvej 6

Niels Okholm, Sdr. Kirkevej 17, V. Vedsted,

Henrik Sørensen, Præstevej 4, S. Farup

Jordboniteringsmænd:

Truels Sørensen, Ulvehøjvej 11

Bertel Jessen, V. Vedsted Vej 129, V. Vedsted,

Jens Vedsted, Præstevej 18, S. Farup.

Ligsynsmænd:

Niels Sørensen, V. Vedsted Byvej 6

Martin Bruun, Vester Bjergvej 3, V. Vedsted.

Vandsynsmænd:

Niels Okholm, Sdr. Kirkevej 17, V. Vedsted,

Las Lassen, Ribevej 22, Egebæk,

Truels Truelsen, Sdr. Farup Vej 42, S. Farup.

Vurderingsmænd:

Klaus Okholm, Ulvehøjvej 16, V. Vedsted,

Anders Jessen Lassen, Sdr. Farup Vej 45, S. Farup.

Hjælpekassen:

A. S. Andersen, Formand,

Mathies Thomsen, V. Ved­sted,

Dorthea Lassen, Sdr. Farup Vej 45, S. Farup,

Peder Tjørnelund, Trækærvej 22

Peder Pedersen, Ribevej 8, Egebæk.

Skolekommissionen:

Pastor Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20

Klaus Okholm, Ulvehøjvej 16

A. P. Ander­sen, V. Vedsted Vej 58, V. Vedsted.

Hans Beck, Sdr. Farup Vej 37, S. Farup,

Peder Pedersen, Ribevej 8, Egebæk.

Vejudvalget:

Truels Sørensen, Ulvehøjvej 11, V. Vedsted,

Jes Andersen, Sdr. Farup Vej 12, S. Farup,

Johan Tjørnelund, Bjørnkærvej 10, Egebæk.

Værgeraad:

Lærer Pedersen, Egelund, Frm.,

P. K. Pedersen, Ribevej 8, Egebæk,

Pastor Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20

T. A. Truelsen, Sdr. Farup Vej 42, V. Vedsted,

Hanne Hansen, S. Farup. (muligvis Johanne Hansen, Sdr. Farup Vej 38)

Kirkeværger:

T. A. Truelsen, Sdr. Farup Vej 42 og

Truels Sørensen, Ulvehøjvej 11, V. Vedsted.

Sygekasse:

V. Vedsted Sogns Sygekasse.

Formand: Lærer P. Boesen, V. Vedsted Vej 133, V. Vedsted.

Bager:

Gregers Guldberg, V. Vedsted Vej 145, V. Vedsted.

Bøndborer:

Jes Lorentsen, V. Vedsted Vej 40, V. Vedsted Mark.

Dameskræderinder:

Karoline Klausen, Sdr. Kirkevej 9 og

Kirstine Pedersen, V. Vedsted.

Fabrikanter:

Jens Rechnagel, Sdr. Kirkevej 3 og

H. Jørgensen, Sdr. Kirkevej 3, V. Vedsted.

Fragtmand:

Chr. Hansen, Egebæk. (muligvis Enderupvej 2)

Glarmestre:

Kristian Villadsen, Skoleallé 6 og

H. C. Rechnagel, V. Vedsted Vej 141, V. Vedsted

Hestehandler:

Niels Okholm, Sdr. Kirkevej 17, V. Vedsted.

Kroer:

Enke Frederikke Bottman, V. Vedsted Vej 147,

V. Vedsted, Anton Hansen, Sdr. Farup Vej 38, S. Fa­rup,

Thyge Thygesen, Yder Bjerrumvej 6, Y. Bjerrum,

A. P. Jensen, Bjørnkærvej 1, Egebæk.

Høkere:

Frederikke Bottman, V. Vedsted Vej 147, V. Vedsted,

Anton Hansen, Sdr. Farup Vej 38, S. Farup.

Kreaturkommissionær:

P. Okholm, Sdr. Farup Vej 9, Danelund.

Kreaturhandlere:

Anders J. Lassen, Sdr. Farup Vej 45, og

Niels Okholm, Sdr. Kirkevej 17.

Maler:

Valdemar Hald, V. Vedsted Byvej 16, V. Vedsted.

Murere:

Kristian Villadsen, Skoleallé 6

H. C. Rechnagel, V. Vedsted Vej 141

Launy Hermansen, V. Vedsted Vej 98, V. Vedsted.

Møller:

Mads P. Sørensen, Sdr. Farup Vej 27, V. Vedsted.

Skomagere:

Johan Jørgensen, Mandøvej 3, V. Vedsted,

Laust Stenderup, Ribevej 34

Peder Stenderup, Egebæk.

Skrædere:

Chr. Smidt og

L. Pedersen, V. Vedsted.

Slagter:

Hans Skads, Sdr. Kirkevej 7.

Smede:

Rasmus Pedersen, Mandøvej 7

Jens H. Sørensen, V. Vedsted Vej 99, V. Vedsted.

Snedkere:

H. C. Rechnagel, V. Vedsted Vej 141 og

Peder Mikkelsen, V. Vedsted Vej 143, V. Vedsted.

Tømrere

Jens Jessen, Sdr. Farup Vej 17, S. Farup,

Johannes Pedersen, Sdr. Kirkevej 7, V. Vedsted.

Uhrmager:

Kristian D. Johansen, Sdr. Kirkevej 2, V. Vedsted.

Væverske:

Kathrine Madsen, Degnetoftevej 2, V. Vedsted.

Vognmand:

Anton Hansen, V. Vedsted.

Mejeri:

S. Farup Andelsmejeri,

Bestyrer L. Laursen, Sdr. Farup Vej 55.

Plantager:

Trækkjær Plantage.

Bestyrelse:

Truels Sørensen, Ulvehøjvej 11, Fmd.,

Jakob Lauridsen, Mandøvej 28

K. L. Truelsen, (formentlig K. L. Troelsen, Mandøvej 16)

T. A. Truelsen, Sdr. Farup Vej 42.

V. Vedsted Plantage:

L. Thomsen, Fmd., Mandøvej 31, V. Vedsted.

S. Farup Bjergplantage:

Søren Beck, Sdr. Farup Vej 41, Fmd., S. Farup.

Landejendomme.

Det første Tal efter Navnet angiver Antal Tdr. Hartkorn, det andet angiver Ejendomsskyldens Størrelse.

V. Vedsted

Mads L. Jessen, 5 ¾, 24000. Degnetoftevej 1

Niels A. Okholm, 11 ½, 51000. Sdr. Kirkevej 17

Truels Sørensen, 4 ¾, 23000. Ulvehøjvej 11

Jacob Lauridsen, 4 3/8, 17000. Mandøvej 28

Peder H Gaarde, 1 ¾, 8000. V. Vedsted Vej 74

Anders T. Andersen, 3 ¼, 14000. Ulvehøjvej 15

Knud N. Truelsen, 3, 16000. Må være Knud Lassen Troelsen Mandøvej 16

Laust J. Vodder, 1 ½, 7500. V. Vedsted Vej 127

„Nør­vang“, N. S. Nielsen, 2 ¼, 9000. Sdr. Farup Vej 60

Mads H. Lassen, 2 7/8, 10500. V. Vedsted Vej 91

Andreas Villadsen, 2 ¼, 10000. Mandøvej 14

Pastor Otto Rosenstand, 2, 9000. V. Vedsted Byvej 23

Andreas L. Andreasen, 6 ½, 32000. Sdr. Kirkevej 19

Jens L. Pinborg, 5 ¼, 25000. Sdr. Kirkevej 37

Hans M. Jørgensen, 1 ½, 9000. Vester Bjergvej 11

Hans Chr. Hansen, 2 ¾, 14000. Skoleallé 14

Jep P. Lausten, 1 ¾, 9500. Okholmvej 3

Egebæk Kro, A. P.Jensen, 1 ½, 17000. Bjørnkærvej 1

Jes Jessen, 1 7/8, 8000. V. Vedsted Vej 113

Niels Sørensen, 2, 10000. V. Vedsted Byvej 6

T. A. Truelsen, 2 ¼, 11000. Mandøvej 20

Peder J. Bejer, 1 ½, 8000. Sprækvej 3

Præstegaarden, Pastor Otto Rosenstand, 5, 22000. Sdr. Kirkevej 20

Søren Sørensen, 10 5/8, 45000. Ulvehøjvej 4

Klaus M. Okholm, 6 ¾, 27000. Ulvehøjvej 16

Lorents Thomsen, 5, 22000. Mandøvej 31

K. N. Andersen, 2 ½, 11000. (ikke fundet)

Bendix Knudsens Enke, 4 3/8, 17000. V. Vedsted Vej 119

Jens H. Brodersen, 2, 8500. Mandøvej 22

Pastor O. Rosenstand, 2 ¼, 12000. Sdr. Kirkevej 27

Peder Davidsen, 4 ¼, 17000. V. Vedsted Vej 105

Forp. Anton Hansen, 2, 9000. (ikke fundet)

Martin Jensen, 1 1/8, 5500. V. Vedsted Vej 87

Trækkjær Plantage, 1 ¼, 3800.

Egebæk

Hans Pedersen, 1, 11500. Trækærvej 7

Laurids J. Schmidt, 1 3/8, 9000. Trækærvej 6

Las A. Lassen, 4, 28500. Ribevej 22

S. Farup

Ove og Jes Thøstesen, 3 ¼, 19000. Sdr. Farup Vej 20

Niels B. Jensen, 4 ½, 21000. Sdr. Farup. Matr. nr. 5

H. P. Jensen, 5, 25000. Sdr. Farup Vej 50

M. H. Madsen, 1 ¼, 7000. Sdr. Farup. Matr. nr. 15

Chr. P. Vandborg, 4, 20500. Præstevej 18

Jes Andersen, 2 ½, 11000. Sdr. Farup Vej 12

S. Farup Kro, Anton A. Hansen, 3 ¼, 19000. Sdr. Farup Vej 38

Niels Remvig Kastoft, 1 ½, 6600. (ikke fundet)

Hans Bech, 10 3/8, 46000. Sdr. Farup Vej 37

A. J. Lassen, 10 ½, 42000. Sdr. Farup Vej 45

Anders J. Lindberg, 4 1/8, 20000. Sdr. Farup Vej 36

Simon Pedersen, 1, 9000. (ikke fundet)

”,Danelund”, P. N. Okholm, 4 ¾, 35000. Sdr. Farup Vej 9

Knud Jepsen, 3, 14000. Sdr. Farup Vej 46

Jeppe Klinge, 1, 7000. Præstevej 10

S. Farup Bjergplantage, 2 ½, 7000.

Truels A. Truelsen, 6 ¾, 32000. Sdr. Farup Vej 42

Henrik Sørensen, 1 ¾, 9500. Præstevej 4

Niels H. Vandborg, 2 ½, 18000. Sdr. Farup Vej 24