scrolltotop

Præstevej Sdr. Farup

Præstevej 2. Digterhuset

Dette hus kaldes Digterhuset fordi salmedigteren Niels Johannes Holm er født her i 1778. Det er bygget på en grund, som hørte under gården, Præstevej 4. Huset er vel opført i slutningen af 1700-tallet. Huset tilhørte ligesom gården det Lindevitske gods. Den første, som vides at have boet i dette hus, var:

Johannes Clausen.

1773-1791

Han var skrædder og blev gift 19. januar 1770 i Højer med Karen Nielsdatter fra Poppenbøl fra Højer. Jf. “Dansk Salmehistorie” var Johannes Clausen gårdmandssøn fra sognet, men Svend B. Troelsen er ikke stødt på ham. Johannes Clausen og Karen Nielsdatter fik i Sdr. Farup 5 børn:

1. Claus Johansen, født 11. april 1776.
2. Niels Johansen, født 3. marts 1778 i Sdr. Farup. Han blev en berømt salmedigter. Han kaldte sig Niels Johannes og antog slægtsnavnet Holm. Har bl.a. oversat “Gør Døren høj, gør Porten vid”. Se hans levnedsskildring i “Niels Johannes Holm”. Niels Johannes Holm blev viet 5. maj 1820 i Christiansfeld til Maria Augusta Gierling, født 17. august 1785 som datter af købmand Anders Gierling og hustru Anna Maria Thybjerg i Göteborg. Han døde 26. maj 1845, 67 år gammel i Christiansfeld, hvor han også er begravet.
3. Johan Joachim Johansen, født 26. marts 1780 i Sdr. Farup. Død 25. februar 1786.
4. Ester Marie Johannesdatter eller Johansen, født 30. juni 1782 i Sdr. Farup. Hun døde 16. juli 1784, 2 år gammel.
5. Christiane Johansen, født 23. maj 1786 i Sdr. Farup.
Familien søgte åndelig næring i nabosognet Hviding, hvor præsten Joachim Ewald holdt herrnhutiske møder i præstegården. Forholdet til Brødremenigheden medførte til sidst, at familien flyttede til Tyrstrup ved Christiansfeld. Karen Nielsdatter døde i 1805 og Johannes Clausen i 1812. Digterhuset solgte Johannes Clausen i 1791 til:

Karen Christensen.

1791-1803

Hun var enke og født ca. 1748. Hun afstod huset omkring 1803 til:

Kjeld Lauestsen eller Lauritzen.

1803-1853

Han kom fra Thorsted sogn og blev gift 28. januar 1797 i V. Vedsted kirke med Else Marie Pedersdatter, der var født 14. oktober 1771 på ejendommen, Sdr. Farup Vej 12. De flyttede i 1791 ind i huset her hos Karen Christensen, og her blev deres 8 børn født:

1. Bodil Marie Kjeldsdatter, født 8. februar 1798.
2. Karen Kjeldsdatter, født 8. januar 1800.
3. Laurs eller Laurids Kjeldsen, født 6. januar 1802.
4. Ester Katrine Kjeldsdatter, født 10. april 1804. Hun blev gift 20. april 1839 med Peder Thomsen fra Tjæreborg. Han døde dog inden et års ægteskab. Hun blev ikke gift igen, men overtog senere sit fødehjem her sammen med søsteren Karen.
5. Peder Nielsen Kjeldsen, født 19. september 1806. Død som barn.
6. Peder Nielsen Kjeldsen, født 8. august 1809 og døde 9. november 1814, 5 år gammel.
7. Anne Marie Kjeldsdatter, født 23. juni 1813. Hun døde ugift 14. juni 1857, 44 år gammel.
8. Marie Dorthea Kjeldsdatter, født 17. mans 1817. Død 18. november 1833, 16½ år gammel.
Kjeld Lauestsen eller Lauritzen døde 6. oktober 1840, 77 år gammel. Hans kone, Else Marie Pedersdatter, døde 9. februar 1853, 80 år gammel. Den 11. juli 1853 altså kort efter hendes død fik hendes to døtre skøde på huset:

Karen & Ester Kjeldsen.

1853-1875

De to ugifte søstre boede nu i huset til deres død. Ester Katrine Kjeldsdatter døde 6. august 1874, 69 år gammel, og Karen Kjeldsdatter døde 30. november 1876, 76 år gammel. Huset var ifølge testamente af 12. maj 1875, testamenteret til:

Peder Andreas Jensen.

1875-1907

Han var født i Høgsbro 25. februar 1843 som søn af indsidder Jens Jensen. Han blev gift 22. oktober 1875 i V. Vedsted kirke med Ane Marie Saatterup, der var født 2. februar 1848 i Øster Lindet, datter af husmand Anton Saatterup og hustru Anna Magdalene Dvinge. De fik 5 børn:

1. Ane Margrete Jensen, født 14. april 1877.
2. Line Katrine Jensen, født 20. september 1879. Død 7. februar 1882, 2 år gammel.
3. Jens Jakob Jensen, født 7. januar 1882.
4. Line Katrine Jensen, født 31. oktober 1884. Død 1968. Begravet på V. Vedsted kirkegård.
5. Antonie Berteline Jensen, født 17. december 1887. K
Peder Andreas Jensen var daglejer og døde 27. juni 1906, 63 år gammel. Hans kone, Ane Marie Saatterup, flyttede til Bramming, hvor hun døde 23. december 1911, 65 år gammel. Hun solgte huset 31. august 1907 til:

Peder Madsen Kjær.

1907-1915

Han var oversergent ved gendarmeriet. Peter Madsen Kjær var ubereden grænsegendarm fra 31. oktober 1883 til 16. november 1885 i Egebæk. Fra 15. maj 1896 blev han ansat ved grænsegendarmeriet i V. Vedsted, hvor han gjorde tjeneste ind til 3. maj 1914. Han boede tidligere Skoleallé 4. Peter Madsen Kjær var født 26. september 1862 i Vejen og gift med Frieda Elise Margrethe Andersen, der var født 6. februar 1874 i Viuf ved Vejle. Se Ribevej 14 i Egebæk. De fik 3 børn:

1. Hartvig Kjær, født 30. august 1900 i V. Vedsted.
2. Alvine Hansine Kjær, født 14. november 1902 i V. Vedsted.
3. Emma Christense Kjær, født 29. maj 1911 i Sdr. Farup.
Huset blev oversvømmet under stormfloden i 1909. Se Kai Pedersens ”Det tabte land i Vest”. Peder Madsen Kjær solgte i 1915 huset til:

Heinrich Hering Sørensen.

1915-1949

Han var født 24. marts 1860 i Tobøl og havde, før han købte huset her, ejet gården, Præstevej 4 i Sdr. Farup. Han var gift med Hanne Marie Petersen. Se videre under Præstevej 4. Heinrich Sørensen døde 17. april 1949, 89 år gammel. Hans kone, Hanne, døde 5. november 1948, 86 år gammel. De to gamle mennesker her er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Huset har siden Heinrich Sørensens død haft følgende ejere:

Egon Thomsen fra 24. september 1949 til 11. maj 1950.

Erick Olsen fra 11. maj 1950 til 6. februar 1951.

H. K. Reindrup fra 6. februar 1951 til 14. februar 1951.

Mary Daugaard Christiansen fra 14. februar 1951 til 2. juli 1952.

Osvald Larsen fra 2. juli 1952 til 3. januar 1957.

Ella Margrethe Larsen fra 3. januar 1957 til 10. februar 1989. Da blev huset solgt til:

Jens K. Andersen.

1989

Jens K. Andersen er født 26. april 1948 i Ribe som søn af Poul Kliborg Andersen, Ribe og Inger Jakobsen fra Mariageregnen. Han fortæller følgende om “Digterhuset”:

Det er oprindelig kirkejord, som kirken sælger fra efter stormfloden i 1634. Grundene sælges som parceller ABC o.s.v.. Min grund med hus har parcelnr. og bogstav C. Det kan tænkes at det “Lindevitske” godt købte jorden af kirken. Min plan med huset er at tage det ned sten for sten og bygge nyt på grunden. Det er en god grund her i naturen, med god udsigt luft og lys. Der kan næsten være idyl om sommeren, når hus og beplantning vokser sammen. Det er et levende hus. Den forrige ejer, Ella, holdt meget af huset, men kunne ikke løfte ringene på komfuret de sidste år hun boede her, hun ønskede mere komfort – derfor solgte hun.

 

Præstevej 4

Denne gård hørte før reformationen 1530 til Skt. Hans klosteret i Ribe. Senere forskellige ejere blandt andet under Spandetgaard, som ejedes af Otto Kristoffer Rosenkrans. Han solgte i 1616 en stor del af sit gods til Gert Rantzau på Bredeborg ved Itzehoe. Han lagde dette gods ind under en herregård, Lindeved, i Sydslesvig. Gården her udgjorde sammen med gården, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund, en selvstændig gårdenhed. Denne enhed var på 2 ottinger (ca. 76-80 tdr. land) og blev delt i to gårde på hver 1 otting (38-40 tdr. land) kort efter 1616. Gården, som her skal beskrives, var den vestlige del af denne gård, og hørte nu under Lindeved til ca. 1790, da den blev frikøbt. I 1626 boede på gården her bonden:

Matz Bundtsen.

1626

Der vides intet om denne mand og heller ikke noget om hans efterfølger:

Jens Andersen.

efter 1626-indtil 1659/1660

Han bor her på gården indtil omkring 1659 – 60. Der sker en meget stor udskiftning af fæstere netop på dette tidspunkt, hvor en pest kræver mere end 30 % af landsbyens befolkning. En ny fæstebonde rykker ind på gården ca. 1660, nemlig:

III-145

Michel Ibsen eller Jebsen.

ca. 1659/1660-1683

Han bliver gift ca. 1662 med Maren Jebsdatter og de får følgende børn:

1. Et barn, døbt 9. juli 1665 og begravet 3. marts 1667. Intet navn nævnt i kirkebogen.
2. Et barn, døbt 18. april 1669. Heller ikke her nævner kirkebogen et navn.
3. Jep Michelsen, døbt 14. juli 1672.
4. Niels Michelsen, døbt 3. marts 1675. Begravet 27. maj 1675.
5. Niels Michelsen, døbt 16. april 1676.
6. Dødfødt drengebarn, født 2. februar 1679.
7. Peder Michelsen, døbt 7. april 1680.
Året efter den 2. februar 1681 blev Michel Ibsen begravet på V. Vedsted kirkegård. Hans enke, Maren Jebsdatter, blev gift igen den 25. november 1683 og nu med:

Niels Pedersen.

1683-1713

Han var født ca. 1641 og fik med Maren Jebsdatter følgende børn:

1. Michel Nielsen, døbt 19. maj 1684.
2. Et barn, døbt 7. marts 1686 og begravet 11. februar 1687.
3. Peder Nielsen, født 23. februar 1687 og begravet 27. februar 1687.
4. Dødfødt dreng, tvilling til Peder, født 23. februar 1687.
5. Karen Nielsdatter, døbt 26. februar 1688 og begravet 6. april 1688.
Den 19. februar 1689 om morgenen døde Maren, Niels Pedersens kone, under en fødsel. Moder og barn begravet 22. februar 1689. Niels Pedersen blev gift anden gang og nu med Anne Hansdatter, der var født i Brøns 1652. De blev viet i Brøns kirke 25. maj 1690. I deres ægteskab fødtes 2 børn:

1. Hans Nielsen, født 3. april 1692.
2. Maren Nielsdatter, født 17. april 1694. Hun blev gift 18 år gammel med Laurids Andersen og de fik senere gården her.
Niels Pedersen blev en gammel mand, han døde 7. januar 1726, 85 år gammel. Hans kone, Anne Hansdatter, døde 16. august 1711, 59 år gammel. I 1713 blev gården fæstet af svigersønnen:

Laurids Andersen.

1713-1736

Han var født 1676 på gården matr. nr. 11 i Sdr. Farup. Se skitsen. Han blev gift 2. juli 1713 med datteren i gården, Maren Nielsdatter. De fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Anne Lauridsdatter, født 26. august 1713. Begravet 8. oktober 1713.
2. Niels Lauridsen, født 4. oktober 1714.
3. Anders Lauridsen, født 2. februar 1716. Begravet 22. marts 1719, 3 år gammel.
4. Anne Marie Lauridsdatter, født 7. november 1717
5. Kiesten Lauritzdatter, født 31. maj 1719. Hun blev gift 1743 med Simon Pedersen. og de fæstede gården efter Laurids Andersen.
6. Birgitte Lauridsdatter, født 31. juli 1723.
7. Anders Lauritzen, født 18. maj 1725.
8. Maren Lauridsdatter, født 20. februar 1728.
9. Niels Lauridsen, født 15. marts 1730. Død 13. maj 1731.
10. Anne Lauridsdatter, født 17. maj 1733. Død 6. marts 1744, 11 år gammel.
Den 21. juni 1730 kom et uvejr, som næsten ødelagde bygningerne til Laurids Andersens gård. Han led også meget under flere stormfloder, vel på grund af den udsatte post længst i vest i Sdr. Farup by. Laurids Andersen døde 29. juli 1735, 59 år gammel. Hans kone, Maren Nielsdatter, døde 6. marts 1767, 73 år gammel. Efter Laurids Andersens død blev gården fæstet af:

Simon Pedersen.

1736-1771

Han var født i Havervad, Brøns sogn, 1697. Han blev gift 19. oktober 1727 i Brøns kirke med Bodil Lasdatter fra Havervad, datter af Las Lauridsen. De boede først i Vester Aabølling, Brøns sogn, hvor han var skrædder. I 1736 køber Simon Pedersen gården her, og familien flytter til Sdr. Farup. Simon Pedersen og Bodil Lasdatter fik følgende børn:

1. Anne Simonsdatter, født i oktober 1728 i Vester Aabølling.
2. Jørgen Simonsen, født oktober 1731 i Vester Aabølling.
3. Margrethe Cathrine Simonsdatter, født december 1734 i Vester Aabølling. Hun blev 29. februar 1772 gift med Jens Hansen. Margrethe Cathrine Simonsdatter døde 3. oktober 1790, 56 år gammel i Sdr. Farup.
4. Peder Simonsen, født 11. juni 1737 i Sdr. Farup. Død 14. september 1737.
5. Else Simonsdatter, født 7. september 1738. Gift 1764 med Peder Nielsen, Sdr. Farup Vej 12.
6. Kirsten Simonsdatter, født 29. juli 1742. Død 9. maj 1743.
Simon Pedersens kone, Bodil Lasdatter, døde 15. september 1742, 36 år gammel. Han blev gift påny 8. september 1743 med Kiesten Lauritzdatter, der var født på gården her den 31. maj 1719 som datter af Laurids Andersen. De fik sammen 11 børn:

III-147

1. Peter Simonsen, født 15. november 1744. Han overtog gården efter faderen i 1771.
2 Lauritz Simonsen, født 24. marts 1746. Han blev gift 1778 med Kiesten Nisdatter. De overtog hendes hjem, Præstevej 10 i Sdr. Farup.
3. Bodel Simonsdatter, født 28. marts 1748. Hun blev gift 1768 med Truels Pedersen. Han var husmand i Rejsby. Rejsbybogen R.3.
4. Johann Georg Coobern, født 3. december 1749. Han døde 23. marts 1791, 41 år gammel.
5. Anders Simonsen, født 23. oktober 1751. Død 26. november 1752, 1 år gammel.
6. Anders Povelsen Simonsen, født 26. juni 1753.
7. Niels Simonsen, født 25. marts 1755.
8. Maria Kiestine Simonsdatter, født 21. december 1756. Død 22. april 1758, 1½ år gammel.
9. Truels Simonsen, født 15. marts 1759. Død 24. september 1776, 17 år gammel.
10. Henning Jacobsen Simonsen, født 30. december 1761.
11. Hans Simonsen, født 16. februar 1764.
Simon Pedersen fik i sine to ægteskaber 17 børn. Han døde 18. april 1771, 74 år gammel. Hans kone, Kiesten Lauritzdatter døde 16. september 1791, 72 år gammel. Gården blev i 1771 overtaget af sønnen:

Peter Simonsen.

1771-1809

Han var født på gården 15. november 1744 og blev gift 16. november 1771 med Anne Jørgensdatter, der var født i Jedsted 1746. De fik følgende børn:

1. Kiesten Pedersdatter, født 16. juni 1773. Død 2. oktober 1773.
2. Kiesten Pedersdatter, født 7. juli 1774. Hun blev gift 12. oktober 1804 med gårdmand Anders Sørensen i Rejsby.
3. Jørgen Pedersen, født 13. februar 1776. Han overtog gården her i 1809.
4. Simon Pedersen, født 2. marts 1778. Død 17. juni 1778.
5. Maren Pedersdatter, født 25. september 1779. Hun døde 23. marts 1786, 6½ år gammel.
6. Simon Pedersen, født 16. september 1782. Han blev gift 25. juli 1807 med en datter fra nabogården, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund. Hun hed Ellen Jespersdatter.
7. Dødfødt søn, født 10. november 1785.
8. Johann Pedersen, født 22. december 1786. Død 25. marts 1791, 4 år gammel.
Peter Simonsen døde 2. maj 1809, 64 år gammel, og hans kone, Anne Jørgensdatter, døde 21. december 1826, 80 år gammel. I 1809 blev gården skødet til sønnen:

Jørgen Pedersen.

1809-1820

Han var født 13. februar 1776 og blev 1809 gift med Maren Jepsdatter, der kom fra Høm i Seem sogn. De fik i ægteskabet 4 sønner:

1. Peder Jørgensen, født 27. september 1810.
2. Jeppe Jørgensen, født 27. maj 1812.
3. Johan Peter Jørgensen, født 27. maj 1815.
4. Dødfødt drengebarn, født 29. september 1817.
Den 30. november 1817 døde Jørgen Pedersen, 41 år gammel. Hans enke, Maren Jepsdatter, bliver gift anden gang med Niels Madsen den 21. oktober 1820. Han overtager herefter ejendommen:

Niels Madsen Møller.

1820-1839

Han var født i Vejrup som søn af Mads Nielsen Møller. Han lider stor skade under stormfloden 1825 og får udbetalt stor erstatning. Niels Madsen og Maren Jepsdatter fik ingen børn. De solgte gården og forlod Sdr. Farup i 1839. Gården blev ifølge skøde af 26. februar 1839 solgt til:

Søren Bendixen Møller Bjerrum.

1839-1864

Han var født 30. marts 1790 på gården, matr. nr. 4 i Sdr. Farup. Han var søn af Niels Pedersen Bierum og Anne Kiestine Jensdatter. Han var ud af den bekendte Bjerrum slægt i Sdr. Farup. Søren Bendixen Møller Bierum blev gift 12. april 1823 i Hviding kirke med Gunder Lauridsdatter, der var født i Vilslev 1794. Hun havde tidligere været gift med Terman Jensen Windfeld, der havde en gård i Raahede, Hviding sogn. Han døde 1821 af en smitsom sygdom. Hun blev nu gift med Søren B. M. Bjerrum, og han overtog gården i Raahede. Denne gård solgte han i 1839 og købte gården her i Sdr. Farup, hans fødeby. Hans kone, Gunder Lauridsdatter, havde et barn fra sit første ægteskab:

1. Marie Cathrine Windfeld. Hun blev gift 1839 med Laust Hansen fra Havervad. Laust Hansen købte senere gården, V. Vedsted Vej 127, Klostergaarden.
Søren B. M. Bjerrum og Gunder fik 3 børn, alle født i Raahede.

1. Anne Kirstine Bjerrum, født 10. april 1829. Hun blev gift 31. oktober 1857 med Hans Enemark, født april 1823 i Kærbølling.
2. Laurids Bierum, født 12. november 1831. Han døde 21. maj 1856 i Sdr. Farup, 25 år gammel. Han skulle have overtaget gården.
3. Dorthea Bjerrum, født 26. januar 1837. Hun blev gift 3. december 1859 med Frands Hansen Thygesen, sønnen fra nabogården, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund.
Søren Bendixen Møller Bjerrum døde 11. december 1855, 65 år gammel. Hans kone, Gunder Lauridsdatter, døde 25. august 1859, 66 år gammel. Datteren, Dorthe, blev senere samme år gift med Frands Hansen Thygesen, men han skulle have sin fødegård. Gården her blev derfor solgt ifølge skøde af 13. februar 1864 til:

Hans Enemark.

1864-1899

Han var født 6. april 1823 på gården, Moseagervej 18 i Kærbølling, Rejsby sogn. Han var søn af Christen Enemark og Bodil Lund og var gift med Anne Kristine Bjerrum, født ca. 1829. De fik en søn:

1. Søren Lauridsen Enemark, født ca. 1862. Han døde 13. marts 1869, 7 år gammel.

Anne Kristine Bjerrum døde 18. marts 1870, 41 år gammel. Hans Enemark blev gift 2. gang 9. oktober 1874 i V. Vedsted kirke med Karen Bjerrum, der var født 1. december 1823 på gården, Horsbølvej 16 i Rejsby som datter af Christen Andersen Sørensen. Hans Enemark havde til gården et areal på 67 tdr. land, idet han ved køb fik forøget arealet. Hans Enemark og Karen fik ingen børn. Han døde 29. december 1882, 59 år gammel. Hans enke, Karen Enemark, drev gården videre omtrent til sin død 29. november 1900. Hun solgte gården ifølge skøde af 8. november 1899 til:

Heinrich Hering Sørensen.

1899-1928

Han var født 24. marts 1860 i Tobøl, Føvling sogn. Han var søn af Søren Mortensen Hering og Bothilde Møller Iversen i Tobøl. Han blev gift i V. Vedsted kirke 29. april 1899 med Hanne Marie Petersen, der var født 5. juni 1862 i Døstrup som datter af Jacob Hansen Schmidt og Maren Iversen i Skærbæk. De fik i deres ægteskab en datter:

1. Maren Botilde Sørensen, født 2. maj 1900. Hun blev gift 1927 med Hans Frederiksen Puggaard. De overtog gården i 1928.
Heinrich H. Sørensen solgte et areal på Sdr. Farup hede til Simon Nielsen Petersen, Tøndervej 69. Arealet blev i 1905 købt af Poul Christian Christensen. Her opføres husmandsbruget Tørvevej 14. Heinrich H. Sørensen købte i 1915 huset, Præstevej 2, Digterhuset. Her flyttede han ind sammen med Hanne efter i 1928 at have afstået gården til svigersønnen:

Hans Frederiksen Puggaard.

1928-1967

Han var født 2. januar 1902 i Brøns som søn af Peder Knudsen Puggaard og Ingeborg Lyck. Han blev gift 6. oktober 1927 med Maren Botilde Sørensen, der var født på gården. Deres ægteskab var barnløst. Hun døde 20. marts 1931, kun 30 år gammel. Hans Frederiksen Puggaard blev gift igen den 25. november 1934 i Ribe Domkirke med Ane Margrethe Hansen, der var født 27. januar 1912 i Ribe som datter af Elias Hansen og Frederikke Clausen. Grethe og Hans Puggaard fik følgende børn:

1. Maren Bothilde Puggaard, født 26. juni 1935. Hun blev gift 11. september 1954 med Helge Rachlitz.
2. Ingeborg Puggaard, født 5. marts 1938. Hun blev gift 26. september 1959 med Viggo Søndergaard.
3. Kaja Puggaard, født 21. september 1939. Hun blev gift 24. juni 1956 med Holger Hansen, der er landmand. Hun var pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.11.52 – 01.11.53.
4. Hans Elis Puggaard, født 24. april 1945. Han overtog gården efter faderen i 1967.
Hans Puggaard er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss.

Ved Overtagelsen var der ca. 28 Tdr. Land, senere er der af 2 Gange købt 19 Tdr. Land, saaledes at der nu er 47 Tdr. Land. Stuehuset er over 100 Aar gammel, og Stalden er ogsaa gammel, men moderniseret. Laden er opført i 1950. Besætningen er i Dag paa 12 Køer, 18 Ungkreaturer, ingen Heste, men Traktor, 50 Svin og 200 Høns. Alt i Redskaber og Maskiner er fornyet siden Overtagelsen. Til Opvarmning bruges udelukkende Elektricitet.

Hans Puggaard er omtalt i Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Grethe og Hans Puggaard købte i 1967 huset, Sdr. Farup Vej 41, og flyttede ind i dette. Gården blev i 1967 overtaget af sønnen:

Hans Elis Puggaard.

1967

Han var født på gården i 1945 og blev gift 24. juni 1967 i Mandø kirke med Lilly Thodsen, der er født 23. juni 1947 i Kalvslund som datter af Ingvard og Ella Thodsen, der senere boede på Mandø og Vibetoften 3 i Egebæk.. Hans Elis Puggaard og Lilly har 2 børn:

1. Birthe Puggaard, født 7. februar 1968. Hun blev gift 23. juni 1993 med Ole Ellegaard.
2. Dorthe Puggaard, født 16. januar 1969. Hun blev gift 26. juni 1999 Arne Kornbek.
Hans Elis og Lilly opførte i 1978 et nyt stuehus. Lilly Puggaard medvirkede i V. Vedsted Musikfestival 1998.

Orkanen 3. december 1999 ødelagde lade/maskinhus. Bygningen blev herefter nedrevet.

Præstevej 10

I gamle dage, det vil sige i begyndelsen af 1700-tallet, lå her i det nordvestlige af landsbyen, Sdr. Farup, 2 små ejendomme, som tilhørte præsteembedet i V. Vedsted. De 2 ejendomme udviklede sig til 4, som alle lå syd for Præstevej og fik matr.nr. 42 – 43 – 44 – 51. Matr. nr. 44 blev i 1881 flyttet til sin nuværende plads nord for Præstevej. Navnet Præstevej er en omskrivning af Præstegade, som vejen kaldtes i gamle dage, vel fordi præsten havde nogle fæstehuse her. Vi begynder med den vestligste af de små steder, matr. nr. 43 a, Præstevej 10. Her boede i 1688:

Lambert Ibsen.

1688-1702

Han var født ca. 1647 og blev gift 4. november 1688 med Giertrud Nisdatter, der var født 1664 på Yder Bjerrum Vestergaard, Yder Bjerrumvej 6. De fik 3 børn:

III-151

1. Ib Lambertsen, født 29. september 1689 og død samme dag. En tvilling.
2. Anne Lambertsdatter, født 29. september 1689 og død 6. august 1690. En tvilling.
3. Anne Lambertsdatter, født 10. november 1694.
Den 8. oktober 1699 døde Lambert Ibsen, 52 år gammel. Hans enke, Giertrud, blev gift igen den 5. november 1702 og nu med:

Niels Nissen.

1702-1730

Han var født ca. 1676. I dette ægteskab blev der ikke født børn. Giertrud, hans kone, døde 28. januar 1726, 62 år gammel. Niels Nissen blev gift anden gang 10. oktober 1726 med Leene Sørensdatter, der var født 15. juli 1691 på gården, matr. nr. 6 i Sdr. Farup. Heller ikke i dette ægteskab blev født børn. Leene Sørensdatter døde 5. december 1730, 39 år gammel, og Niels Nissen døde 19. august 1755, 79 år gammel. Ejendommen var nu fæstet af:

Anders Andersen Vandborg.

1730-1748

Han var født ca. 1688, men hvor vides ikke. Han boede, før han kom til Sdr. Farup, på en lille ejendom i Høgsbro, Hviding sogn. I 1730 kom han her til med familie. Han var gift med Anne og de havde 2 døtre:

1. Maren Andersdatter Vandborg, født ca. 1718 i Høgsbro.
2. Kiesten Andersdatter Vandborg, født 1721 i Høgsbro. Hun blev gift 29. oktober 1751 med Jannick Sørensen på gården, Ulvehøjvej 4 i V. Vedsted, Tornbækgaard.
Anders Vandborg døde 5. marts 1748, 60 år gammel. Hans kone, Anne, døde 16. december 1752 som aftægtskone hos svigersønnen, Jannick Sørensen, på Tornbækgaard. Hun blev 65 år gammel. Den næste fæster af ejendommen her var:

Nis Hansen Clemmensen.

ca. 1748-1778

Han var født ca. 1707 og gift med Maren Hansdatter, der var født 1721. De kom til Sdr. Farup fra et andet sogn og havde med sig en datter:

1. Kiesten Nisdatter, født ca. 1751. Hun blev senere kone på stedet ved sit giftermål med nabosønnen, Laurits Simonsen.
Nis Hansen Clemmensen døde 25. april 1777, 69 år gammel, og hans kone, Maren, døde 9. august 1793, 72 år gammel. Ejendommen blev i 1778 fæstet af svigersønnen:

Lauritz Simonsen.

1778-ca. 1815

Han var født 24. marts 1746 på nabogården, Præstevej 4, som søn af Simon Pedersen og Kiesten Lauridsdatter. Han blev gift 31. januar 1778 med datteren fra stedet her, Kiesten Nisdatter. De fik sammen 6 børn:

1. Anne Cathrine Lauritzdatter, født 16. juli 1778. Død 27. august 1778.
2. Anne Cathrine Lauritzdatter, født 13. februar 1780.
3. Kiestine Lauritzdatter, født 18. juni 1783.
4. Nis Lauritzen, født 6. februar 1786. Han fæstede ejendommen efter faderen.
5. Kiesten Lauritzdatter, født 5. september 1789. Gift med Niels Jensen fra Rejsby.
6. Simon Pedersen Lauritzen, født 23. marts 1793. Han overtog i 1818 naboejendommen. Se videre under Præstevej 11.
Da Lauritz Simonsen i 1778 overtog ejendommen, var der til denne udskiftet et areal på ca. 15 tdr. land. Lauritz Simonsen døde 27. marts 1820, 74 år gammel, og hans kone, Kiesten Nisdatter, døde 31. marts 1826, 73 år gammel. De var da begge aftægtsfolk på ejendommen, der nu var fæstet af sønnen:

Nis Lauritzen.

ca. 1815-1851

Han var født på stedet 6. februar 1786 og blev gift 5. august 1815 med Anne Kirstine Nielsdatter, der var født 7. oktober 1791 i V. Vedsted som datter af Niels Nielsen Oulund og Giertrud Nielsdatter i huset, V. Vedsted Vej 92. Nis Lauritzen og Anne Kiestines børn:

III-153

1. Marie Kirstine Nisdatter, født 9. november 1815. Hun døde ugift 3. oktober 1847, 32 år gammel.
2. Gjertrud Marie Nisdatter, født 3. december 1818.  Hun blev gift 13. oktober 1848 i V. Vedsted kirke med Jens Peter Jensen, født 17. december 1810 i Lustrup.
3. Dødfødt drengebarn, født 27. juni 1822.
4. Niels Lauritzen Nissen, født 29. maj 1824.
5. Kirstine Nissen, født 7. maj 1833.
Nis Lauritzen døde 8. september 1850 som gift fæstehusmand. Han døde af apopleksi 64 år gammel. Efter hans død blev ejendommen fæstet af:

Bodil Magrethe Thygesen.

1851-1852

Hun fik fæstebrev 1. marts 1851. Hun var født 26. oktober 1824 på gården, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund, og blev gift 20. november 1852 med:

Hans Andersen Lindberg.

1852-1890

Han fik medejendomsret til huset 10. december 1853. Han var født 1. november 1828 på gården Lindberg, Sdr. Farup Vej 36, som søn af Anders Jessen Lindberg. Bodil Magrethe Thygesen og Hans Andersen Lindberg fik 9 børn:

1. Bejer Jespersen Lindberg, født 3. januar 1854. Han blev gift 10. september 1875 i Nr. Farup kirke med Ane Marie Pedersen, født 30. juli 1854 i Mejlby, Nr. Farup sogn og blev smed Mandø Kirkevej 3 på Mandø. Af deres børn kendes:
1. Hans Peter Lindberg, født ca. 1875. Død 24. december 1884, 9 år gammel.

2. Margrethe Lindberg, født 31. maj 1877. Død 9. maj 1891, 13 år gammel.

3. Niels Petersen Lindberg, født 26. juli 1879 på Mandø. Han blev gift 28. oktober 1914 på Mandø med Karen Kirstine Jeffsen, født 14. marts 1889, datter af jordbruger, fhv. skibsfører Jeff Hansen Jeffsen og Jeffbine Johanne Jeffsen fra Mandø. De fik en datter:

· 1. Johanne Marie Lindberg, født 26. juli 1915.

Karen Kjestine døde få dage efter Karens fødsel. Niels Lindberg overtog fødehjemmet i 1915. Lindberg var et særpræget og farverigt menneske. Han gav den gerne som den gamle søulk og fortalte villigt om sit sømandsliv. Se Mandø Posten nr. 22-32, hvor han fortæller om sine mange oplevelser på en måde, så man næsten ikke kan mistænke ham for at underdrive. Som fisker var han i England for at oplære engelske fiskere i brug af snurrevod. På sine ældre dage var hans hobby at bygge skibe i flasker, ligesom han har bygget et modelskib ophængt i Mandø kirke. Lindberg var opsynsmand ved redningsbåden fra 1935.

4. Meta Lindberg, født 6. juni 1881 på Mandø. Død 15. maj 1885, knap 4 år gammel.

5. Anna Marie Lindberg, født 29. maj 1884 på Mandø. Død 27. april 1885.

6. Meta Marie Lindberg, født 1. april 1886 på Mandø. Hun blev gift 13. juli 1906 på Mandø med murer- og tømrersvend Peder Mikkelsen, født 12. september 1878. søn af skibsfører Michel Peder Michelsen og Nielsstine Pedersen fra Mandø.

7. Ane Marie Lindberg Pedersen, født 21. august 1888. Adopteret af sin mors familie i 1905, Pedersen tilføjet som familienavn. Gift 12. november 1910 med Niels Johansen Rechtnagel, født 21. marts 1885, Sdr. Kirkevej 3.

8. Margrethe Lindberg, født 22. februar 1893. Hun blev gift 3. september 1922 på Mandø med smedesvend Jens Sejer Jensen, født 3. april 1900 på Mandø, søn af jordbruger og fhv. mejeribestyrer Rasmus Sejer Jensen og Nicoline Marie Nielsen fra Mandø. De flyttede til Lovrup pr. Døstrup. Niels Johansen Rechtnagel, født 21. marts 1885.

Et barnebarn, Metha Rechtnagel blev gift med Hans Mortensen, Tøndervej 69. Beier Jespersen Lindberg døde 1. april 1896, 42 år gammel. Han druknede i havet under overgangen fra fastlandet til øen den 11. april 1896. Fundet i Knudedyb. Hans kone, Ane Marie Lindberg, født Pedersen, døde 25. januar 1936, 78 år gammel. Begge er begravet på Mandø kirkegård.

2. Marie Kirstine Lindberg, født 24. juli 1855.
3. Kirstine Lindberg, født 5. april 1857. Hun blev gift 30. april 1885 med Simon Nielsen Petersen fra Skærbæk sogn. Se videre Tøndervej 69, Sdr. Farup Mark.
4. Theodor Jessen Lindberg, født 27. juli 1859. Han blev gift 31. marts 1892 med Kristiane Hanne Kristensen, der var født 11. november 1863 i Nr. Bork.
5. Anders Jessen Lindberg, født 20. september 1860. Han blev smed som faderen, og han overtog fæstet af ejendommen i 1890.
6. Petrea Lindberg, født 13. januar 1862.
7. Jep Andersen Lindberg, født 28. juli 1863.
8. Troels Andersen Lindberg, født 26. december 1865.
9. Ane Marie Karoline Lindberg, født 1. marts 1868. Hun blev gift 14. maj 1895 i V. Vedsted kirke med arbejdsmand Enevald Christian Bennetsen, født 26. januar 1870 i Tiset, søn af husmand Morten Nissen Bennetsen og Johanne Pedersen.

Mandø-Posten nr. 109 – 1988. Dødsfald. Den 28. marts 1988 døde Margrethe Jensen i sit hjem i Gasse ved Skærbæk, 95 år gammel. Tre uger senere, nærmere betegnet den 21. april, døde hendes mand, smedemester Jens Sejer Jensen, 88 år gammel. Begge stammede fra Mandø som henholdsvis datter af smed Bejer Lindberg og mejeribestyrer Rasmus Sejer Jensen. Margrethe og Jens blev gift i 1922, hvorefter familien flyttede til Lovrup i det sønderjyske, hvor Jens slog sig ned som landsbysmed. Flinke og rare mennesker som de begge var, faldt de hurtigt til blandt landsbyens beboere. I 1955 flyttede familien imidlertid til Ribe, hvor Jens fik jobbet som værkfører ved A.P. Jørgensens maskinfabrik, hvor Jens i øvrigt i sine unge år stod i lære. Margrethe passede hus og hjem og var altid i ledige stunder beskæftiget med håndarbejde. I Ribe fik familien også mange venner. Begge var interesserede mennesker, i alt, hvad der rørte sig i byen og navnligt, hvad der rørte sig på Mandø, hvor parret, sålænge hel­bredet tillod det, ofte kom på besøg. De var velkendte og velsete mennesker på fødeøen, et flot par også på dansegulvet ved festlige lejligheder. Den 3. september 1987 fejrede familien deres krondiamantbryllup, en stor fest med bl.a. en hilsen fra hendes majestæt Dronning Mar­grethe. I de sidste flere år nød Margrethe og Jens en god og kærlig pleje hos datteren Lilly og hendes mand. En søn, Bejer, døde i en ung al­der. Jens og Margrethe fulgtes ad i et langt liv og er nu igen forenet, i dødens have, på kirkegården i Skærbæk. Æret være Margrethe og Jens S. Jensens minde.

Hans Andersen Lindberg var foruden husmand også smed. Han døde den 27. maj 1880, 51 år gammel. Bodil Magrethe Lindberg, født Thygesen døde 23. januar 1913 i Sdr. Farup, 88 år gammel. Hun havde beholdt fæstet af ejendommen og overlod den først i 1890 til sønnen:

Anders Jessen Lindberg

1890-1896

Han var smed som faderen og født 20. september 1860. Han blev gift 28. oktober 1885 i Nr. Farup kirke med Andrea Petersen og var født 1856 i Mejlby. De fik i Sdr. Farup 2 børn:

1. Margrete Lindberg, født 15. juli 1886. Hun blev gift ca. 1914 med Carl Mortensen. Se Tøndervej 69.
2. Petrea Lindberg, født 2. november 1891.

Andrea Pedersen døde 24. marts 1895, 38 år gammel. Anders Jessen Lindberg overtog først ejendommen i 1890, men i 1896 forlod han Sdr. Farup med familie og flyttede til Jerne sogn. Her blev han gift 2 gang 4. oktober 1896 i Esbjerg med Ane Marie Thygesen, født 18. juni 1873, Sdr. Farup Vej 46. De fik 4 børn:

1. Beier Andersen Lindberg, født 22. juni 1901
2. Hans Lindberg, født 1. januar 1907
3. Frank Lindberg, født 12. april 1914
4. Dagny Lindberg, født 9. juni 1920
Huset her blev solgt til:

Jesper Jepsen.

1896-1909

Han var født 7. august 1859 i Høm, Seem sogn. Han var ugift og kom fra Hviding sogn. Han havde i mange år en husbestyrerinde, Giertrud Marie Mortensen, der var født 30. marts 1863 i Donslund. Jesper Jepsen måtte svare aftægt til den gamle, Bodil Marie Lindberg, enke efter Hans Andersen Lindberg. Hun døde 23. januar 1913, 88 år gammel, men da var Jesper Jepsen ikke mere på ejendommen, det var Jeppe Klinge. Jesper Jepsen solgte stedet her ifølge skøde lyst 23. juni 1909. Han flyttede til Præstevej 12, hvor han i 1910 købte denne ejendom. Ejendommen her blev købt af:

Jeppe Adolf Klinge.

1909-1934

Han var født 10. september 1870 i Folding sogn og blev gift 9. november 1900 med Sørine Johanne Sørensen, der var født 6. september 1878 i Roager. Jeppe Klinge ejede fra 1898 til 1905 en lille ejendom i Egebæk. Se Harevej 3. Her fik de deres eneste søn:

1. Johannes Sørensen Klinge, født 27. august 1902. Han overtog gården.

I 1905 flyttede familien fra Egebæk til Folding sogn, hvor Jeppe Klinges kone, Sørine, døde. Jeppe Klinge flyttede i 1909 til Sdr. Farup, hvor han havde købt ejendommen her. Han blev gift anden gang 5. november 1909 med Ester Marie Jensen, der var født 10. oktober 1868 i Sdr. Farup på gården, Sdr. Farup Vej 50, Højtoftegaard. Den 15. maj 1934 afstod Jeppe Klinge gården til sønnen, Johannes. Jeppe Klinge døde 16. april 1947, 76 år gammel. Hans kone, Ester, døde 11. november 1951, 83 år gammel.

Johannes Sørensen Klinge.

1934-1960

Han var født i Egebæk 24. august 1902 og blev gift 29. marts 1928 i Ribe Domkirke med Ida Dam Jensen, der var født 14. november 1902 i Øster Vedsted som datter af Ole Hansen Jensen og Ane Lausten. Ane Lausten født V. Vedsted Vej 102. Johannes Klinge og Ida fik tre døtre:

*) På gravstenen på V. Vedsted kirkegård er Johannes Klinges fødedato 28. august 1902. **) Og Ida Dam Jensens fødedato er 14. oktober 1902.

1. Esther Sørine Klinge, født 7. december 1932. Hun boede V. Vedsted Byvej 37. Er ugift. Hun var pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.11.52 – 01.11.53.

2. Ebba Marie Klinge, født 28. oktober 1937, en tvilling. Hun blev gift med Jørgen Thygesen. Der overtog gården 1960.

3. Anna Viola Klinge, født 28. oktober 1937. Hun er ugift.

Johannes Klinge overtog Ejendommen i 1930 efter Forældrene med Areal 50 Tdr. Land. Bygningerne er opførte: Stuehus og Stald meget gamle, Lade opført omkr. 1920. Besætningen i Dag er paa 10 Køer, 28 Ungkreaturer, ca. 40 Svin, 2 Heste og 80 Høns.

Familien her er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Johannes Klinge døde 15. januar 1945, 42 år gammel. Ida Dam Klinge, hans kone, døde 23. marts 1973, 70 år gammel. Hun havde i 1960 ladet bygge et hus på V. Vedsted Byvej 37 og boede dertil sin død. Ejendommen solgte hun til svigersønnen:

Jørgen Thygesen.

1960-1995

Han er født 2. juni 1929 i Nr. Farup sogn som søn af Klaus Jesper Thygesen og Ane Marie Petersen. Han havde en broder, Karl Thygesen, V. Vedsted Vej 67. Jørgen Thygesen blev gift 2. december 1961 med Ebba Klinge, der var født på gården. De fik 2 børn:

1. Bent Klinge Thygesen, født 1. august 1963.
2. Anette Klinge Thygesen, født 27. juni 1967
Jørgen og Ebba solgte en del af jorden. I 1995 solgte de gården her og flyttede til Kilen 3 i Ø. Vedsted. De nye ejer var:

Flemming L. Hansen & Beathe Schrøder-Madsen

1995

De kom fra Ribe og overtog gården ifølge lyst skøde 1. september 1995 med 4.745 m2 jord til. Beathe Schrøder-Madsen er født 27. april 1972 i Ribe som datter af Judith Schrøder-Madsen, Grindsted og John Nielsen, Odense. Hun bor sammen med Flemming Lønborg Hansen, der er født 14. januar 1968 i Esbjerg. Han er søn af Leona Kirstine Hansen, født Kaul, fra Hjortlund og Preben Hansen, Esbjerg. Flemming og Beathes børn:

1. Emma Lønborg Hansen, født 13. april 1997 i Esbjerg.
2. Hannah Lønborg Hansen, født 8. januar 2000 i Sdr. Farup.
Beathes storebroder er Lars Schrøder-Madsen, der boede Sdr. Farup Vej 37. Han flyttede i maj 2000 til Mandøvej 31, Bakkegaarden, hvor han boede til leje.

Præstevej 11

Dette husmandssted lå indtil 1881 midt imellem Præstevej 10 og Præstevej 12, altså på den sydlige side af Præstevej, mens det nu ligger på den nordlige side. Ejendommen var fæste under præsteembedet i V. Vedsted, det vil sige jorden. Bygningerne ejedes af beboeren. Her boede fra ca. 1751 en husmand ved navn:

Hans Hansen Smed.

1751-slutningen af 1770-erne

Han var født i Ravsted ca. 1719 og blev gift i V. Vedsted kirke 2. november 1751 med Maren Mortensdatter, der var født 1. juli 1718 som datter af Morten Andersen. Han boede i husmandsstedet matr. nr. 41 i Sdr. Farup. Hans Hansen Smed og Maren fik 5 børn:

1. Hans Hansen, født 17. maj 1752.
2. Johanne Kiestine Hansdatter, født 30. juli 1753. Hun blev gift 18. oktober 1776 med Jens Nielsen Vandborg på gården, matr. nr. 11 i Sdr. Farup.
3. Morten Hansen, født 6. maj 1755.
4. Anna Cathrine Hansdatter, født 2. juli 1757. Hun blev efter søsterens død i 1788 gift med Jens Nielsen Vandborg på gården, matr. nr. 11 i Sdr. Farup.
5. Kiesten Hansdatter, født 31. juli 1760. Hun blev gift 30. juni 1792 med Anders Pedersen Langballe.
Der blev i 1761 blev holdt skole hos Hans Hansen Smed. Undervisningen i Sdr. Farup foregik rundt ved gårdmændene, indtil der opføres et skolehus i 1842. Førstelæreren i 1761 var Christian Henrick Jørgensen. Se Sdr. Farup skole.

Hans Hansen Smed døde 2. marts 1794, 76 år gammel. Hans kone Maren Mortensdatter, døde 15. oktober 1770, 52 år gammel. Den næste fæster af ejendommen var:

Peder Nissen.

slutningen af 1770´erne-1818

Han overtog stedet i slutningen af 1770-erne. Der kendes ikke meget til denne mand, men han var født ca. 1740 og gift med Bodil Marie Hansdatter, der var født ca. 1730. Hun døde 1. oktober 1795, 65 år gammel. Han blev gift igen 6. februar 1796 og nu med Mette Johansdatter, der var født 1. oktober 1753 i Rejsby, datter af Johan Hansen Gram og Sidsel Pedersdatter, Rejsby. Peder Nissen døde 6. november 1824, 84 år gammel. Mette Johansdatter døde 6. marts 1827, 73 år gammel. Stedet havde han afstået i 1818 til Simon Peder Lauridsen. Fra ca. 1778 til 1793 boede der to familier i bygningerne til denne ejendom. Foruden Peder Nissen boede her:

Niels Pedersen Bierum.

ca. 1778-1793

Han var ejer af sin part af huset og boede her sammen med sin kone, Anne Kiestine Jensdatter, med hvem han var blevet gift 9. oktober 1778. Desuden boede også hans gamle forældre, Peder Nielsen Bierum, født 30. juli 1715, Sdr. Farup Vej 42, Harreslund og Kiestine i huset. De var på aftægt. Peder Nielsen Bierum døde 2. oktober 1791, 76 år gammel. Niels Pedersen Bierum overtog i 1793 konens fødegård i Matr. nr. 4, Sdr. Farup. Fra 1793 var Peder Nissen igen eneejer af huset og fæster af stedet. Han afstod i 1818 ejendommen til:

Simon Pedersen Lauridsen

1818-1847

Han var født 23. marts 1793 på naboejendommen Præstevej 10 som søn af Laurids Simonsen og Kiesten Nisdatter. Simon P. Lauridsen blev gift 31. oktober 1818 i V. Vedsted kirke med Bodil Marie Knudsdatter, der var født i Lustrup ca. 1796. De fik følgende børn:

1. Peder Lauridsen, født 4. marts 1820. Han overtog ejendommen her i 1847.
2. Lene Marie Simonsdatter, født 12. august 1822.
3. Kirstine Simonsdatter, født 16. august 1825.
4. Charlotte Simonsdatter eller Simonsen, født 13. oktober 1828. Hun fik 22. april 1859 som ugift pige et barn, Lene Marie Simonsen. Hun blev gift 26. november 1883 i V. Vedsted kirke med Anders Mortensen af Arre sogn, født sammesteds 22. juli 1849.
5. Laust Simonsen, født 12. maj 1832.
6. Dødfødt drengebarn, født 28. december 1833.
7. Anne Simonsen, født 5. januar 1835.
8. Kirstine Simonsen, født 27. februar 1839.  Hun blev gift 4. maj 1871 i Ribe Domkirke med Christen Christensen Brogaard, født 30. maj 1846 i Jernvedlund.
Simon Pedersen Lauridsen døde 16. november 1846, 53 år gammel. Hans kone, Bodil Marie Knudsdatter, døde 26. juni 1878, 81 år gammel. Ejendommen blev overladt til sønnen:

Peder Lauridsen.

1847-1900

Han fik skøde af 10. april 1847 og fæstebrev af 20. maj 1847. Han var født på stedet 4. marts 1820 og blev gift 3. oktober 1848 med Ellen Marie Jørgensen, der var født 5. januar 1816 i Raahede som datter af Jørgen Lauridsen og Mette Marie Madsdatter. Jørgen Lauridsen var født på Høgsbrogaard. Peder Lauridsen og Ellen Marie fik følgende børn:

1. Marie Henriette Lauridsen, født 8. juli 1851. Hun blev gift 9. december 1880 med Søren Hansen Klemmensen på gården, V. Vedsted Vej 105.
2. Simon Peder Lauridsen, født 2. december 1853. Han fik overdraget ejendommen 1906.
3. Jørgen Lauridsen, født 29. december 1855.
Det var Peder Lauridsen, der i 1881 lod opføre nye bygninger på den modsatte side af Præstevej. Det gamle hus med grund blev i 1893 afhændet af pastor Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20, til Rasmus Nielsen på ejendommen Præstevej 12. Pengene gik i den offentlige kasse. Det gamle hus er nu forlængst borte. Peder Lauridsens kone, Ellen Marie, døde 7. september 1875, 59 år gammel. Han døde 14. januar 1902, 81 år gammel. I 1900 afstod han gården til sønnen:

Simon Peder Lauridsen.

1900-1921

Han var født 2. december 1853 på stedet og blev gift 7. maj 1893 i V. Vedsted kirke med Petrea Pedersen, der var født 4. november 1859 i Øster Vedsted som datter af Niels Pedersen Teilmann og Else Marie Nielsen. Simon Lauridsen og Petrea fik 2 børn:

1. Peder Lauridsen, født 10. januar 1895. Død 13. januar 1895, 3 dage gammel.
2. Dødfødt barn, født 9. februar 1896.
3. Ellen Marie Lauridsen, født 18. marts 1897. Gift med Christen Egede Nielsen. De overtog gården.
Gårdens areal, som i Peder Lauridsens tid, altså før bygningerne blev flyttet, var på 11 tdr. land, blev nu udvidet ved køb.  Petrea døde 28. marts 1920, 60 år gammel. Simon Peder Lauridsen døde 22. februar 1941, 87 år gammel som aftægtsmand på gården. Denne havde han i 1921 overdraget til svigersønnen:

Christen Egede Nielsen.

1921-1968

Han var født 24. april 1894 i Hov, Hals sogn, Vendsyssel som søn af købmand Niels Nielsen og Christiane Johannessen. Han blev gift 17. maj 1921 i Boddum kirke, Thisted amt, med Ellen Marie Lauridsen, der var født på ejendommen her i 1897. Ellen og Christen Egede Nielsen fik 3 døtre:

· 1. Petrea Nielsen, født 17. september 1922. Gift med Henry Olesen. De overtog ejendommen.

· 2. Else Marie Nielsen, født 16. februar 1924. Gift 10. november 1943 i V. Vedsted med Åge Andreasen, der var født 1914 i V. Vedsted, Sdr. Kirkevej 19, Gammeljord.

· 3. Ruth Kristiane Nielsen, født 4. oktober 1925. Gift med Aage Kjems, søn af forstander Olav Kjems, V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1.

Kr. Egede Nielsen overtog Ejendommen efter Svigerforældrene i 1922 med 23 Tdr. Land. Senere er tilkøbt 9 Tdr. Ld., saaledes at der i Dag er 32 Tdr. Land. Bygningerne er opført 1880, senere tilbygget i 1924 og 1934. Besætningen i Dag er paa 6 Køer, 12 Ungkreaturer, 2 Heste, 3 Søer, 14 Fedesvin og Smaagrise og 130 Høns. Siden Overtagelsen er der indlagt Lys og Kraft. Ejendommen ligger paa en Banke som møjsommelig af Hustruens Fader er kørt med Trillebøre for at skærme Ejendommen mod en eventuel Stormflod, idet en saadan tidligere, baade i 1909 og 1911 stod op hvor Ejendommen ligger. Siden er ogsaa bygget Havdige til Beskyttelse af Ejendommen.

Ellen Marie, Egede Nielsens kone, døde 15. februar 1958, 60 år gammel og han døde 4. februar 1975, 80 år gammel. Gården havde han i 1968 afstået til svigersønnen:

Henry Olesen.

1968

Han er født 13. juni 1922 som søn af Sørine og Ole Teodor Olesen. Han blev gift 13. januar 1945 i V. Vedsted kirke med Petrea Nielsen, der er født på gården 17. september 1922. De har 4 børn:

1. Laila Olesen, født 15. december 1945 i Rødding. Gift 25. februar 1968 med Svend Erik Jensen.
2. Leif Kurt Olesen, født 24. november 1948 i Rødding. Gift 19. august 1972 i Ribe domkirke med Anette Pedersen.

3. Leon Kjeld Olesen, født 10. marts 1952. Han bor sammen med Ina Sørensen.
4. Lene Anette Olesen, født 27. oktober 1953. Gift 26. august 1978 i V. Vedsted kirke med Kurt Nissen.
Henry Olesen og Petrea var på deres gamle dage pensionister og boede i gårdens bygninger, mens jorden var udlejet. Det er den samme slægt, som har boet på denne ejendom siden 1818. Dog er ejendommens bygninger flyttet i 1881. Slægten har boet i sognet siden før 1660. Petrea Olesen, født Nielsen døde november 2009, 87 år gammel. Henry Olesen døde i Sdr. Farup 28. november 2010, 88 år gammel.

JydskeVestkysten 22. november 2009. DØDSFALD. Petrea Olesen, Præstevej 11, Sdr. Farup, 87 år. Petrea Olesen voksede op i Sdr. Farup. Hun var ung pige i huset til hun i 1945 blev gift med Henry Olesen. Ægteparret boede forskellige steder i landet som følge af hans arbejde, men i 1964 flyttede parret til hendes fødehjem Præstevej 11 i Sønder Farup, idet hun gerne ville passe sin gamle far. Samtidig var hun medhjælpende hustru i mandens grossistvirksomhed. Som ung holdt Petrea Olesen af at spille håndbold, senere bloev det familien, hjemmet, haven og håndarbejde, der optog hende. Hun var arbejdsom, omsorgsfuld, og god til at samle familien. Hun havde humor og snakkede gerne med folk. Foruden ægtefællen efterlader hun børnene Laila, der bor i Øster Vedsted, Leif i Høm, Leon i Jedsted og Lene i Gredstedbro, samt svigerbørn, syv børnebørn og ni oldebørn.

JydskeVestkysten 3. december 2010. DØDSFALD. Henry Olesen, Præstevej 11, Sdr. Farup, er død, 88 år. Henry Olesen var fra Ribe. Han blev udlært slagter, senere blev han slagtermester på forskellige af landets slagterier. Han gik derefter over til grossistfaget inden for beklædning, værktøj m.m.der blev anvendt på slagterier. I 1945 blev han gift med Petrea, og de bosatte sig i Rødding. I 1963 flyttede til Farup. Petrea Olesen døde for et år siden. Som ung holdt Henry Olesen af at spille håndbold. Senere var det ham en glæde sammen hustruen at passe deres smukke have. Han var også dygtig til at fælde træer, så der var brænde til fyret. Henry Olesen var en stille, rolig og meget opmærksom og flittig. Han efterlader døtrene Laila i Øster Vedsted, sønnerne Leif i Gredstedbro og Leon i Jedsted, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Præstevej 12

Dette husmandssted var fæste under præsteembedet i V. Vedsted omtrent helt op til vor tid. Den første fæster af dette sted, hvis navn kendes, var:

Peder Hansen.

ca. 1698-1741

Han var født 1665 og blev gift 24. juli 1698 med Karen Olesdatter. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Peder Hansen døde 24. maj 1741, 76 år gammel. Hans kone, Karen, døde 3. februar 1740. Hvem, der fæstede ejendommen efter Peder Hansen, vides ikke, men i 1755 er fæsteren af stedet:

Christen Christensen Ivertsen.

1755-1793

Han blev gift 7. februar 1755 med Kiesten Margrethe Pedersdatter. Dette ægteskab var barnløst. Hun må være død ret hurtigt, men kirkebogen nævner intet herom. Han blev gift anden gang 7. september 1760 med Mette Christensdatter. Heller ikke i dette ægteskab blev der født børn. Christen C. Ivertsen døde 23. januar 1793, 77 år gammel. Herefter blev ejendommen afhændet til:

Jørgen Jensen.

1793-1814

Han var en gammel mand, da han fæstede stedet, idet han var født ca. 1731. Han var gift ned Cathrine Nielsdatter, der var født 1743. De boede på stedet endnu i 1803, men forsvinder så fra Sdr. Farup. Den næste fæster af ejendommen var:

Rasmus Nielsen.

1814-1841

Han overtog fæstet af Præstevej 12 i 1814. Han var født ca. 1785 i Rødding og blev gift i V. Vedsted kirke 29. oktober 1814 med Anne Cathrine Mathiesen Johannesdatter, der var født 24. marts 1792 i Sdr. Farup på ejendommen matr. nr. 41. Datter af Johannes Christensen og Anne Marie Pedersdatter. Rasmus Nielsen og Anne Cathrine fik følgende børn:

1. Bodil Marie Rasmusdatter, født 17. april 1815 i Sdr. Farup.
2. Niels Rasmussen, født 7. oktober 1816.  Han overtog den lille ejendom efter faderen.
3. Johannes Rasmussen, født 16. oktober 1818 i Sdr. Farup.  Han blev gift med Frederikke Jørgensdatter, født ca. 1820.

4. Anders Pedersen Rasmussen, født 1. april 1821 i Sdr. Farup.
5. Laust Rasmussen, født 9. september 1823 i Sdr. Farup.
6. Jens Nielsen Rasmussen, født 28. januar 1826 i Sdr. Farup.
7. Jens Peter Andreas Rasmussen, født 14. april 1829 i Sdr. Farup. Død som lille.
8. Nis Nielsen Rasmussen, født 12. februar 1833 i Sdr. Farup.
Præsten har i kirkebogen givet børnene efternavnet Nielsen i stedet for Rasmussen.

 

Rasmus Nielsen var foruden jordbruger også smed. Han havde til stedet 12 tdr. land. Den store stormflod 4. februar 1825 ramte ham meget hårdt. Han kæmpede for at redde sine ejendele fra vandmasserne og pådrog sig herved en meget svær forkølelse, som han aldrig forvandt. Han var efter denne dag en syg mand, men opretholdt dog livet endnu i 16 år. Han døde efter svære lidelser 2. juni 1841, 56 år gammel. Hans kone, Anne Cathrine Johannesdatter, døde 17. januar 1857, 65 år gammel. Ejendommen var ifølge fæstebrev af 15. december 1841 overtaget af sønnen:

Niels Rasmussen.

1841-1869

Han var født på stedet 7. oktober 1816 og blev gift 17. juni 1837 i V. Vedsted kirke med Maren Laugesdatter, der var født i Tjæreborg ca. 1809. Hun var datter af Lauge Hjort. Niels Rasmussen og Maren Laugesdatter fik følgende børn:

1. Dødfødt drengebarn, født 18. juni 1837.
2. Rasmus Nielsen, født 24. september 1842.  Han overtog stedet 1869.
3. Johanne Cathrine Nielsen, født 3. marts 1845.

Niels Rasmussen havde fæstet stedet, det vil sige jorden 15. december 1841. Han fik skøde på huset 28. september 1841. Bygningerne var ejendom og jorden fæstet, og det gælder helt op til vort århundrede. Niels Rasmussen døde 2. april 1866, 50 år gammel, og hans kone, Maren Laugesdatter, døde 12. november 1889, 80 år gammel. Ejendommen blev i 1869 overladt til sønnen:

Rasmus Nielsen.

1869-1910

Han fik skøde af 18. februar 1869 og fæstebrev af 24. februar 1869. Han var født på ejendommen 24. september 1842 og blev gift første gang 30. oktober 1868 i Sct. Catharinæ kirke i Ribe med Mette Kirstine Hansen, der var født 21. marts 1844 i Lustrup som datter af gårdmand Hans Andersen Michelsen og Anne Cathrine Pedersen. Rasmus Nielsen og Mette Kirstine fik i deres ægteskab en søn:

1. Niels Rasmussen Nielsen, født 23. oktober 1869.  Han blev gift 1889 i Vilslev med Marie Kathrine Jensen. De boede i et lille hus lige nordøst for ejendommen her. Se matr. nr. 51 i Sdr. Farup.
Den 21. april 1871 døde Rasmus Nielsens kone, Mette Kirstine Hansen, 27 år gammel. Han blev gift anden gang 29. juni 1877 i V. Vedsted kirke med Cecilie Andreasen, der var født i Borg, Brede sogn, den 8. maj 1856. I dette ægteskab fødtes 12 børn:

1. Martin Nielsen, født 27. februar 1878. Konfirmeret 1893. Han blev senere husmand i V. Vedsted. Se under Vester Bjergvej 8 i V. Vedsted
2. Mette Kirstine Nielsen, født 17. april 1879. Hun blev gift 3. november 1905 med tjener Henrik Petersen, der var født i Øster Vedsted  2. april 1877. Mette Kirstine døde i Ribe 21. december 1946, 67 år gammel. Hendes mand, Henrik Petersen, døde i Ribe 12. juli 1966, 89 år gammel. Begge er begravet på Obbekær kirkegård.
3. Maren Nielsen, født 16. april 1881. Gift 11. april 1903 i V. Vedsted kirke med arbejdsmand Frederik Theodor Julius, født 3. december 1879 i Råhede, søn af arbejdsmand Jens Peter Julius og Anne Marie Mikkelsen. Af børn kendes:
1. Dødfødt barn, 31. oktober 1903.

2. Jens Peter Nielsen Julius, født 6. december 1904.

De var bosat i Enderup. Maren Nielsen døde 6. oktober 1918, 37 år gammel.

4. Hans Andersen Nielsen, født 22. april 1883.  Han blev gift 9. december 1910 med Henriette Kristiane Hansen. Købte 1910 ejendommen, V. Vedsted Vej 73. Se der. Se også V. Vedsted Vej 82.
5. Anders Peter Nielsen, født 30. december 1884. Han blev gift 14. november 1913 med Dorthea Jørgensen. De overtog hendes fødehjem, gården, Vester Bjergvej 11 i V. Vedsted.
6. Ane Marie Nielsen, født 5. januar 1886. Hun blev plejebarn hos Jens Peter Sørensen, Sdr. Farup, matr. nr. 15. Hun blev gift 15. november 1907 med Mads Hansen Madsen, der var født i Roager 1880. Se Sdr. Farup Vej 31.
7. Jens Hansen Nielsen, født 7. august 1888. Han blev gift 21. juni 1918 i Ribe Domkirke med Karen Marie Lorenzen, født i Vamdrup 21. juni 1896, datter af landpost Henrik Lorenzen og Karen Mikkelsen, Bastrup.
8. Niels Peter Nielsen, født 31. marts 1891.
9. Andrea Nielsen, født 5. september 1892. Hun blev efter søsteren, Marens død i 1918, gift 26. oktober 1920 med Frederik Theodor Julius i Ribe Domsogn. De boede i Enderup. Frederik Theodor Julius var født 3. december 1879 i Raahede. Andrea Nielsen døde 18. december 1953 i Ribe, 61 år gammel. Frederik Theodor Julius døde 1. november 1963 i Vodder, 83 år gammel.
10. Thyge Nielsen, født 23. januar 1894. Han blev gift 18. november 1916 i Jerne kirke med Anne Margrethe Holm, født 12. august 1893 i Toftlund, datter af arbejdsmand Hans Holm og Marie Lorenzen, Toftlund.
11. Johanne Kathrine Nielsen, født 10. september 1895.
12. Tage Nielsen, født 28. juli 1897.  Han købte i 1927 fødestavnen.

Rasmus Nielsen købte i 1893 naboejendommen Præstevej 11, hvor nye bygninger var opført på den anden side af Præstevej, af præsten Otto Rosenstand. Rasmus Nielsen døde 27. september 1899, 57 år gammel. Hans enke, Cecilie, sad nu tilbage med mange små børn, hvoraf den yngste kun var 2 år gammel. Cecilie solgte ejendommen i 1910 og flyttede til sin ugifte datter, Kathrine, i Ribe. Her døde hun den 12. juni 1942, 86 år gammel. Stedet blev solgt til:

Jesper Jepsen.

1910-1927

Han var ugift og født 7. august 1859 i Høm. Han havde tidligere haft ejendommen, Præstevej 10, men købte nu ifølge skøde lyst 29. juni 1910 gården her. Han solgte den igen i 1927 til:

Tage Nielsen.

1927-1959

Han var født på den gård, han købte 28. juli 1897. Han blev gift 30. marts 1922 i Askov kirke med Marie Hansen, der var født 4. juni 1895 i Malt sogn som datter af tækkemand Martin Hansen og Mette Kirstine Schmidt, Langeskov, Malt sogn. Tage Nielsen købte gården med 5 tdr. land og udvidede arealet ved køb til ca. 25 tdr. land. I 1944 købte han nabohuset matr. nr. 51 af Niels Rasmussen Nielsens arvinger.

Tage Nielsen købte Gaarden i 1922 af Jesper Jepsen. Gaarden har tidligere været i Tage Nielsens Slægts Eje. Areal ved Overtagelsen var 5 Tdr. Land. Senere er tilkøbt 20 Tdr. Land, saaledes at der nu er 25 Tdr. Land. Bygningerne menes at være over 100 Aar gl. og et paa Grunden liggende Hus er senere tilkøbt. Besætningen er nu paa 6-7 Køer, 14 Ungkreaturer, ca. 30 Svin og 100 Høns. Der er tilbygget Stald og Lade og indlagt elektr. Lys og Kraft samt Vand.

Tage Nielsen og Marie fik ingen børn. De solgte i 1959 ejendommen og flyttede til Ribe. Gården blev solgt til:

Aage Pedersen.

1959-1994

Han havde tidligere haft ejendommen Tørvevej 2 i Sdr. Farup. Hans familieforhold er der berettet om på Sdr. Farup Vej 27. Den gamle Mølle. Se også Sdr. Farup Vej 38. Jorden er nu frasolgt gården og tilhører nu gården Tørvevej 2. Aage Pedersen døde i Kolding den 21. februar 1981, 76 år gammel. Karen Marie Pedersen døde i Ribe den 22. januar 2000, 92 år gammel. Begge er begravet på V. Vedsted kirkegård.

JydskeVestkysten 26. januar 2000. DØDSFALD. Karen Marie Pedersen, Skyttevej 114, Ribe, er død, 92 år. Sammen med sin nu afdøde mand, Åge Pedersen, var Karen Marie Pedersen fem år i Canada fra 1928. Da de vendte hjem, var det meget dårlige tider ved landbruget, men alligevel havde de mod på at begynde som selvstændige. De havde flere forskellige landbrug i Sønder Farup frem til 1959, hvor sønnen, Jeppe Pedersen, overtog ejendommen på Tørvevej. Senere havde parret en mindre ejendom, som blev drevet indtil 1981, hvor Åge Pedersen døde. Karen Marie Pedersen flyttede for seks år siden til Skyttevej i Ribe, hvor hun var glad for at bo. Her havde hun ofte besøg af familie og venner. Karen Marie Pedersen havde den sorg at miste en søn, Kai Pedersen, for to år siden. Hun efterlader sønnen Jeppe Pedersen samt seks børnebørn og otte oldebørn.

Karen Marie Pedersen flyttede i beskyttet bolig ved Margrethegården, hvor hun døde 26. januar 2000, 92 år gammel. Ejendommen her solgte hun i følge lyst skøde 15. oktober 1994 til:

Jørgen W. Jensen & Jonna Petersen.

1994-ca. 2005

Jørgen Winther Jensen er født 2. november 1962 i Ribe som søn af Bent og Gudrun Winther Jensen, Ribe. Han bor sammen med Jonna Petersen, født 6. juli 1975 i Haderslev som datter af Hans Jørgen Petersen, Vamdrup og Annelise Thorsen Starup, Foldingbro. Deres børn:

1. Kasper Jensen, født 19. januar 1995
2. Ditte Winther Jensen, født 30. august 1997
3. Maria Winther Jensen, født 31. januar 2001

Ejendommen her blev i ca. 2005 købt af naboen Knud Erik Truelsen, Sdr. Farup Vej 42 og herefter nedrevet. Familien her flyttede til Sdr. Hygum.

Præstevej 18. Vandborg

Denne gård ligger nordøstlig i Sdr. Farup og blev omkring 1665 udstykket fra en gård på 3 ottinger (ca. 114-120 tdr. land), som lå sydlig i landsbyen, nemlig gården, matr. nr. 11. Se der. Gården ejedes af grevskabet Schackenborg. Den første fæster af denne gård var:

Christen Ibsen (Jebsen).

ca. 1684-1706

Han var født ca. 1643 og blev gift 7. november 1684 med Maren Christensdatter, der var født ca. 1650. De fik 2 børn:

1. Anne Christensdatter, døbt 1. maj 1687 og død samme år.
2. Anne Christensdatter, født 29. september 1689.
Christen Ibsen døde 4. august 1703, 60 år gammel. Hans enke blev gift 20. juni 1706 påny og med:

Morten Jebsen.

1706-1728

Han var født ca. 1676 i Hjortlund og var fæster af gården fra 1706 til 1728. I ægteskabet fødtes ingen børn. Hans kone, Maren Christensdatter, døde 27. april 1728, 78 år gammel. Han døde 13. december 1728, 52 år gammel. I 1728 kom en ny bonde på gården, og det var:

Jacob Sørensen.

1728-1754

Han var født 17. november 1701 i V. Vedsted på ejendommen, Mandøvej 20. Han var søn af husmand Søren Jacobsen. Jacob Sørensen*) blev gift 16. juni 1729 med Johanne Pedersdatter fra Hjortlund, hvor hun blev født ca. 1707. Jacob Sørensen og Johanne fik 2 børn:

*) Her er der en konflikt i bøgerne, idet Jacob Sørensen, matr. nr. 6 i Sdr. Farup også bliver gift med Johanne Pedersdatter

1. Morten Jacobsen, født 7. december 1732. Død 28. november 1747, 15 år gammel.
2. Anne Jacobsdatter, født 11. august 1741. Hun blev gift 27. november 1767 med Niels Nielsen Bierum på gården, Sdr. Farup Vej 37, Toftegaard.
Jacob Sørensen var fæster på gården her fra 1729 til 1754. Han døde 4. april 1754, 52 år gammel. Hans enke, Johanne Pedersdatter, blev gift igen 29. november 1754 og nu med:

Christen Pedersen Vandborg.

1754-1776

Han var født 1717 og muligvis i Rejsby, hvor han kom fra. I hans ægteskab med Johanne fødtes ingen børn. Hun døde 21. maj 1774, 67 år gammel, og han døde 27. november 1779 som aftægtsmand på gården, 62 år gammel. Han havde i 1776 afstået fæstet til:

Peder Nielsen Vandborg.

1776-1811

Han var født i Rejsby ca. 1751 som søn af Niels Jensen, skrædder. Der kendes intet til et eventuelt slægtskab med den forrige fæster, trods det, at de begge bar navnet Vandborg. Peder Nielsen Vandborg havde derimod en broder, Jens Nielsen Vandborg, der var fæster af gården, matr. nr. 11 i Sdr. Farup. Peder Nielsen Vandborg blev gift 30. november 1776 med Kiesten Lauritzdatter, der var født 31. december 1755 på gården, Sdr. Farup Vej 46, Faruplund. De fik i deres ægteskab 9 børn:

1. Johanne Marie Pedersdatter, født 20. november 1777. Hun døde 8. maj 1791, 13½ år gammel.
2. Maren Pedersdatter, født 10. oktober 1778.
3. Christen Pedersen Vandborg, født 5. august 1779. Han fæstede senere fødegården.
4. Bodil Kiestine Pedersdatter, født 30. marts 1783. Hun blev gift med Las Lauridsen Hansen. Se Skoleallé 2.
5. Lauritz Vandborg, født 9. april 1786.
6. Niels Peder Vandborg, født 1. januar 1789.
7. Johanne Marie Pedersdatter, født 17. oktober 1791. Hun blev gift 25. oktober 1817 med Jens Peter Andersen på gården, Sdr. Farup Vej 50, Højtoftegaard.
8. Marie Pedersdatter, født 19. maj 1795. Hun blev gift 23. oktober 1819 med Hans Simonsen på gården, Smalhale 7 i V. Vedsted. Se
9. Thomas Pedersen Vandborg, født 10. marts 1799.  Han blev gårdmand i V. Vedsted på gården, Skoleallé 2, Østgaarden. Se også V. Vedsted Vej 33 i Egebæk.
Peder Nielsen Vandborg døde 23. maj 1818, 67 år gammel som aftægtsmand. Hans kone, Kiesten Lauritzdatter, døde 10. maj 1842, 86 år gammel. Gården var ifølge kontrakt af 20. september 1811 afstået til sønnen:

Christen Pedersen Vandborg.

1811-1850

Han var født på gården 1779 og blev gift 29. oktober 1818 med Marie Nielsdatter, der var født 1788 i Tjæreborg som datter af Niels Michelsen og Kiesten Olesdatter. Se videre under Skoleallé 14 i V. Vedsted. Christen Pedersen Vandborg og Maries børn:

1. Kirstine Christensdatter, født 9. august 1819. Hun blev gift 6. april 1848 i Ribe Domkirke med Peder Nielsen Fjedsted, født 19. juli 1816 i Øster Vedsted.
2. Peder Nielsen Vandborg, født 19. februar 1821. Død 11. september 1847 af svindsot, 26 år gammel.
3. Marie Kirstine Christensdatter, født 29. september 1822. Død 27. december 1830, 8 år gammel.
4. Laust Christensen Vandborg, født 18. december 1824. Han overtog gården i 1850.
5. Maren Christensdatter Vandborg, født 2. december 1826.
6. Niels Nielsen Vandborg, født 17. februar 1830. Død 23. maj 1850 af svindsot. Han blev 20 år gammel.
7. Dødfødt drengebarn, 4. maj 1832.
8. Jacob Borrig Vandborg, født 5. april 1834.
Christen Pedersen Vandborg døde 15. april 1854, 75 år gammel. Hans kone, Marie Nielsdatter, døde 6. marts 1839, 49 år gammel. Gården var den 10. juni 1850 afstået til sønnen:

Laust Christensen Vandborg

1850-1881

Han var født på gården 18. december 1824 og blev gift første gang 30. oktober 1852 med Anne Marie Christensen, der var født 21. marts 1825 i Øster Vedsted som datter af gårdmand Christen Hansen. Laurids Chr. Vandborg og Anne Marie fik følgende børn:

1. Marie Kristine Christensen, født 21. februar 1853. Død 3. januar 1854, 10 måneder gammel.
2. Christen Pedersen Vandborg, født 13. oktober 1854. Han døde 6. april 1874, 19½ år gammel.
3. Christian Hansen Vandborg, født 22. november 1856. Han blev gift med Laura Andrea Andersen Bruun, Tøndervej 69. Christian Hansen Vandborg døde 17. april 1905 i Øster Vedsted, 48 år gammel.
4. Anne Marie Kirstine Vandborg, født 10. december 1858. Død 25. januar 1859, 1½ måned gammel.
5. Peter Nielsen Vandborg, født 1. august 1860. Død 24. september 1866, 6 år gammel.
6. Niels Lausten Vandborg, født 31. oktober 1862. Død 5. juni 1863, 8 måneder gammel.
7. Niels Laustsen Vandborg, født 15. juli 1864. En tvilling.
8. Anne Marie Kirstine Vandborg, født 15. juli 1864. Tvilling.
Den 23. august 1870 døde Laust Christensen Vandborgs kone, Anne Marie Christensen, 45 år gammel. Han blev gift anden gang 22. marts 1872 i V. Vedsted kirke med Karen Jepsen, der var født 1. september 1850 i Vilslev som datter af gårdmand Jep Sørensen og Marie Hansen. Laust Christensen Vandborg og Karen fik 4 børn:

1. Ane Marie Kirstine Vandborg, født 24. november 1872. Hun døde 24. februar 1877, 4 år gammel.
2. Ane Marie Jepbine Vandborg, født 21. december 1874.  Hun blev gift 1. maj 1897 med mælkehandler Peder Madsen Pedersen fra Esbjerg, født 24. juni 1868 i Øse søn af Christen Holm Petersen og Ane Marie Petersen, Øse.
3. Kristen Pedersen Vandborg, født 29. oktober 1876. Han overtog gården 1906.
4. Niels Hansen Vandborg, født 30. november 1878. Han købte gården, Lindbæksminde, i 1907, Sdr. Farup Vej 24.
Laust Christensen Vandborg døde 17. februar 1880, 55 år gammel. Hans enke, Karen Jepsen, blev gift igen den 29. september 1881 og nu med:

Jens Jørgen Vedsted.

1881-1906

Han var født 8. september 1845 på gården, Mandøvej 22. Han var søn af Hans Christian Vedsted og Anne Cathrine Hansdatter. Jens Jørgen Vedsted blev gift 29. september 1881 med enken Karen Jepsen, født 1. september 1850 i Vilslev. Jens J. Vedsted og Karen fik følgende børn:

1. Laurids Kristensen Vedsted, født 22. januar 1883. Han blev gift 18. marts 1910 i Vilslev kirke med Petrea Christine Marie Jensen, født 8. december 1888 i Meilby, Lintrup sogn, datter af gårdejer Jens Christian Jensen og Else Marie Jespersen fra Ranning.
2. Hans Kristian Vedsted, født 12. juli 1885.
3. Anker Vedsted, født 6. april 1888.
4. Jeppe Sørensen Vedsted, født 17. juni 1892. Han blev præst i Veggerslev på Djursland

Jens Jørgen Vedsted døde 21. november 1926, 81 år gammel. Hans kone, Karen Vedsted, døde 13. juli 1927, 76 år gammel. Den 21. marts 1906 blev gården skødet til Laurids Christensen Vandborg og Karen Jepsens ældste søn:

Kristen Pedersen Vandborg.

1906-1949

Han var født på gården 29. oktober 1876 og blev gift 4. juli 1909 i St. Catarinæ kirke med Kathrine Lassen, der var født i Øster Vedsted 3. september 1885. Hun var datter af gårdmand Hans Lassen og Bothille Georgine Hansine Jørgensen i Øster Vedsted. Kristen Vandborg og Kathrines børn:

1. Bodil Lassen Vandborg, født 4. april 1910. Hun blev gift 12. juli 1931 i V. Vedsted kirke med maskinkonstruktør Jens Peter Rovsing, født 23 september 1898 i Randers, søn af dyrlæge Anders Andersen Rovsing og hustru Ellen Sofie Kristensen af Randers.
2. Karen Lassen Vandborg, født 3. marts 1912.
3. Laurids Lassen Vandborg, født 2. august 1915. Han fik gården i 1949
4. Ida Lassen Vandborg, født 10. juni 1917.
5. Hans Lassen Vandborg, født 16. maj 1919.
Christian Vandborgs kone, Kathrine, døde 1920 og han blev gift igen 19. juni 1924 i Ribe Domkirke med Vilhelmine Figen, der var født 18. marts 1904, datter af husmand Bahne Peter Figen og hustru Ane Else Kiestine Kathrine Ulriksen. De fik en datter:

1. Kathrine Vandborg, født 23. oktober 1924. Hun blev gift 7. september 1947 i V. Vedsted Kirke med Frederik M. Skov Jessen, født 31. juli 1921 i Øster Vedsted, søn af Jes Jefsen Jessen og hustru Ane Kristine Marie Skou, Øster Vedsted.
Christian Pedersen Vandborg døde 15. november 1958, 82 år gammel. Hans kone, Marie, døde 6. oktober 1988, 83 år gammel. Gården blev ifølge skøde lyst 5. august 1949 overtaget af sønnen:

Laurids Lassen Vandborg.

1949-1966

Han er født 2. august 1915 og overtog fødegården i 1949 med et areal på 30 ha. Han blev gift med Anna Helene Christensen, der er født 24. juli 1918 i Holsted. De fik i ægteskabet en datter:

1. Tove Mathilde Vandborg, født 1. december 1955. Hun er gift med Michael Hjort Nielsen og bor i München.
Gaarden har været i Slægtens Eje i flere Hundrede Aar. Laurids Vandborg, overtog Gaarden, Matr. Nr. 10a m. fl., i 1949 efter Forældrene med Areal 30 ha. Faderen havde drevet Gaarden i 45 Aar, og denne har været i Slægten gennem mange Generationer. Bygningerne er alle opførte 1830. Der er bygget ny Stald i 1949. Besætningen er i Dag: 16 Køer, 24 Ungkreaturer, ca. 80 Svin og 100 Høns. Der er ingen Heste, men Traktor. Der er iøvrigt alt i Redskaber og Maskiner.

Laurids Lassen Vandborg købte i 1966 et landbrug i Brøns. Her døde han 3. september 1986, 71 år gammel. Hans kone, Anna Helene Vandborg, født Christensen, døde 7. september 2001, 83 år gammel. Begge er begravet på Brøns kirkegård. Gården her blev 15. maj 1966 solgt til:

Svend Aage Johansen.

1966-1995

Han er født 10. august 1923 i Kamp, Obbekær sogn, som søn af Ejler M. Johansen og Karoline Mathilde født Hansen. Svend Aage Johansen er gift med Maria Lagoni, født 27. marts 1933. Hun er datter af Sigrid og Chr. N. Lagoni i Kløjing, Nr. Løgum. Maria og Svend Aage Johansens børn:

1. Helen Lagoni Johansen, født 22. oktober 1956 i Bobøl. Hun er gift 1983 med Ole Petersen.
2. Bente Lagoni Johansen, født 13. oktober 1957 i Bobøl.
3. Esben Lagoni Johansen, født 1. februar 1959 i Brørup. Han boede først V. Vedsted Vej 95 og overtog gården her i 1995.
4. Bodil Lagoni Johansen, født 3. september 1960. Gift 5. december 1987 med Ole Bjerregaard Andersen.
5. Søren Lagoni Johansen, født 27. februar 1963 i Bobøl.
Svend Aage Johansen byttede 1. april 1995 med sønnen Esben Lagoni Johansen og flyttede til V. Vedsted Vej 95.

Esben Lagoni Johansen.

1995

Han er født 1. februar 1959 i Brørup og søn af Maria og Svend Aage Johansen, der nu bor V. Vedsted Vej 95. Esben Johansen bor sammen med Lisbeth Bork, der er født 1. juni 1960 og datter af Judith og Knud Bork. Se Mandøvej 16. Lisbeth og Esbens børn:

1. Daniel Bork Johansen, født 14. september 1986.
2. Jonas Bork Johansen, født 16. juni 1988.