scrolltotop

Okholmvej 3, Okholm

27. september 1997, 14:19:28

 

Gården er nedrevet og grunden tillagt Vadehavscenteret. Gården lå muligvis på det sted, hvor vikingetidens storgård lå. Den store gård på 8 ottinger (ca. 424 tdr. land), som senere blev til 4 gårde, som tilsammen bærer navnet Okholm. Okholm blev først delt i en gård på 6 ottinger (ca. 318 tdr. land) og en på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land). Denne sidstnævnte kom under den kongerigske del, medens den anden altid har hørt til den slesvigske del af landsbyen. Gården på de 6 ottinger blev senere delt i to gårde på hver 3 ottinger. Gården her på 3 ottinger (ca. 159 tdr. land) blev da igen delt i to gårde på hver 1½ otting (ca. 79½ tdr. land). Dette skete omkring 1660. Den anden halvdel af gården her er den som i dag ligger Mandøvej 31, men som tidligere lå lige syd for gården her. Disse tre gårde, som blev udstykket fra 6 ottingsgården, har som de eneste i V. Vedsted aldrig været fæstegårde og helt op til 1864 hørt til den slevigske del af V. Vedsted. Vi fortsætter nu med bønderne på gården her, der altid har haft skøde på deres gårde. Den første bonde på gården Okholmvej 3, som man kender navnet på, var:

Anders Lauridsen.

ca. 1667-1700

Han var født 1645 og blev gift 27. oktober 1667 i V. Vedsted kirke med Maren Pedersdatter, der var født 1645 og formentlig datter af den forrige ejer, Peder Sibbertsen. Anders Lauridsen og Maren Pedersdatter fik 6 børn:

1. Peder Andersen, døbt 6. februar 1670 og begravet 3. juli 1670.
2. Anne Andersdatter, døbt 2. februar 1673. Hun blev gift med Niels Pedersen Vodder og de fik senere skøde på gården.
3. Peder Andersen, døbt 28. maj 1676.
4. Et pigebarn, født 30. marts 1679. Døde udøbt.
5. Maren Andersdatter, døbt 24. juni 1682. Hun blev gift 25. oktober 1705 med Peder Andersen fra Lustrup mølle.
6. Christen Andersen, døbt 24. december 1687.
Anders Lauridsen døde 22. november 1711, 66 år gammel. Hans kone, Maren Pedersdatter, døde 29. maj 1706, 60 år gammel. Gården blev ca. 1700 solgt til svigersønnen:

Niels Pedersen Vodder.

1700-1720

Han var født 1668 og søn af Peder Jessen Vodder. Han blev gift 21. november 1700 med Anne Andersdatter, der var født på gården i januar 1673. Niels P. Vodder og Anne Andersdatter fik 5 børn:

1. Maren Nielsdatter, født 5. april 1702. Hun blev gift 4. januar 1722 med Hans Lassen. Han fik skøde 1720 på gården her.
2. Peder Nielsen Vodder, født 16. august 1704. Han blev gårdmand i Enderup 1730 og fader til mange børn.*) *) kilde: Svend B. Troelsen
3. Nis Nielsen Vodder, født 20. oktober 1707. Han blev gift 1728 med Kirsten Bennedsdatter i Råhede og overtog hendes fødegård.
4. Anne Nielsdatter Vodder, født 12. juli 1709. Hun blev gift 20. november 1738 med Niels Nielsen fra gården Smalhale 7. Se gården Skoleallé 14, Sysselgaarden.
5. Anders Nielsen Vodder, født 5. februar 1713.
Niels Pedersen Vodder var en ret kendt mand i sognet, idet han også var degn. Han døde 15. maj 1713 i Okholm, 44 år gammel. Hans kone, Anne Andersdatter, døde 7. maj 1755, 82 år gammel. Den næste bonde på gården var:

Hans Lassen.

1720-1757

Han fik skøde på gården 11. september 1720. Skødet blev udstedt af følgende bønder: Jef Jefsen i Høgsbro – Anders Ibsen i V. Vedsted – Laurids Michelsen i Kærbølling – Peder Michelsen i V. Vedsted. Alle var formyndere for Niels P. Vodders 4 umyndige børn. Pigen, Maren, skulle giftes med Hans Lassen. Han var født i V. Vedsted præstegård, Sdr. Kirkevej 20 1. december 1689 som søn af forpagteren, Las Nielsen. Ang. Familieforhold se Sdr. Kirkevej 19. Han blev gift 4. januar 1722 med Niels P. Vodders datter, Maren. Gården blev i slægten. Hans Lassen og Maren fik i ægteskabet 4 børn:

 

1. Maren Hansdatter, født 16. april 1723. Hun blev gift 9. november 1759 med Anders Pedersen på gården Mandøvej 28 i Okholm.
2. Karen Hansdatter, født 6. maj 1725. Hun blev gift 12. oktober 1764 med Hans Hansen fra Kirkeby i Nr. Farup sogn Se Skoleallé 14. Sysselgaarden.
3 Niels Hansen, født 5. april 1727. Han fæstede senere gården Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. Se der. Han var fader til den kendte Anders Lassen Nielsen.
4. Las Hansen, født 1. december 1729. Han blev faderens efterfølger på gården.
Hans Lassen døde i Okholm 8. april 1757, 67 år gammel. Hans kone, Maren Nielsdatter Vodder, døde 10. december 1772, 70 år gammel. Den næste ejer af gården var sønnen:

Las Hansen.

1757-1779

Han fik skøde på gården 13. marts 1757. Han var født 1. december 1729 og blev gift 14. oktober med Bodil Lauridsdatter fra Kærbølling i Rejsby sogn. Rejsbybogen K.12. Hun var født 1723 og datter af Laurids Michelsen. En broder Laurids Lauridsen fik gården V. Vedsted Vej 113. En anden broder, Michel Lauridsen fik gården Degnetoftevej 1. Endelig giftede en søster, Kirsten Lauridsdatter, sig med Jens Madsen, Sdr. Farup Vej 9, så 4 ud af 6 søskende kom til V. Vedsted sogn. Las Hansen og Bodil fik ingen børn, men de tog en plejesøn:

1. Anders Lassen Nielsen, der var født 7. februar 1760 og søn af Las Hansens broder, Niels Hansen. Se Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. Anders Lassen Nielsen overtog nabogården, Ulvehøjvej 16. Se der.
Den 19. september 1779 køber Las Hansen gården Sdr. Farup Vej 42, Harreslund, af Jens Bierum Nielsen og flytter til Sdr. Farup. Gården her sælger han samme år til:

Jens Nielsen Snedker.

1779-1795

Han var født i Skærbæk 1739 og blev gift i V. Vedsted kirke 4. november 1768 med Anne Pedersdatter, der var født 11. november 1748 og datter af Peder Truelsen og Vibecke Jensdatter. Disse to flyttede siden på aftægt i Okholm, hvor hun døde 13. januar 1788, 73 år gammel, og han døde 8. januar 1790, 83 år gammel. Se Mandøvej 20. Jens Nielsen Snedker og Anne Pedersdatter fik 9 børn:

1. Peder Truelsen Jensen, født 26. august 1769. Han overtog fødegården 1795.
2. Niels Jensen, født 1. december 1771.
3. Anne Marie Jensdatter, født 27. august 1774.
4. Jens Jensen, født 23. september 1776. Død 3. maj 1778, 1½ år gammel.
5. Jens Jensen, født 4. juni 1779. Død 21. januar 1795, 15 år gammel.
6. Else Marie Jensdatter, født 25. juli 1782. Hun rejste 2. april 1815 til Skærbæk sogn.
7. Wibecke Jensdatter, født 19. februar 1786. Gift 9. september 1815 med Niels Hendricksen, skrædder i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 94.
8. Mette Margrethe Jensdatter, født 17. december 1789. Hun blev gift 23. oktober 1821 i V. Vedsted med Berthel Clausen Christensen, født 1794 i Plovstrup som søn af Christne Lauritzen og Karen Nielsdatter. De bosatte sig i 1861 på ejendommen Tørvevej 20. De fik 5 børn:
· 1. Jens Bertelsen, født 12. december 1819 i V. Vedsted.

· 2. Karen Bertelsen, født 24. juni 1822 i Sdr. Farup. Hun blev gift 24. juni 1855 i V. Vedsted med Anders Jensen, født 14. november 1819 i Vilslev. De overtog ejendommen Sdr. Farup Hedevej 3. Han var søn af Jens Andersen og Christiane Pedersdatter. Karen og Anders fik en datter:

· 1. Hansine Jebine Jensen, født 15. september 1863 i Sdr. Farup. Hun blev gift 24. juni 1882 i Ribe med Søren Jensen, født 5. december 1855 i Ribe som søn af Jens Hansen og Ingeborg Margrethe Sørensen Boel. De fik 2 børn: 1) Karen Jensen, født 30. november 1884 i Ribe. 2) Anders Jensen, født 16. marts 1895 i Ribe.

Anders Jensen var tjenestedreng på Lundgaard i Farup. Han døde 1905 på Fanø. Karen Bertelsen var tjenestepige på Kirregaard i Farup. Hun døde 10. september 1867 i Sdr. Farup, 45 år gammel.

· 3. Anne Bertelsen, født 19. november i V. Vedsted.

· 4. Christen Bertelsen, født 10. april 1927 i V. Vedsted.

· 5. Maren Clausen, født 26. november 1829.

Berthel Clausen Christensen var husmand. Han døde 20. november 1861 i Sdr. Farup. Mette Jensdatter døde 22. marts 1864 i V. Vedsted, 74 år gammel.

9. Maren Jensdatter, født 2. juli 1793. Død 2. januar 1794, ½ år gammel.

Jens Nielsen Snedker havde i 1768 overtaget et husmandssted i V. Vedsted. Se Mandøvej 20. Denne ejendom solgte han i 1779 og flyttede til Okholm. De 4 yngste af børnene er født i Okholm. Jens Nielsen døde 5. februar 1796, 56 år gammel. Hans kone, Anne Pedersdatter, døde 20. februar 1822, 74 år gammel. Gården var i 1795 overtaget af sønnen:

Peder Truelsen Jensen.

1795-1805

Han var født 26. august 1769 og blev gift 24. oktober 1795 i Sdr. Hygum med Jeng Povelsdatter eller Poulsdatter, der var født 5. september 1773 i Sdr. Hygum som datter af sir Poul Rasmussen. Han var øjensynlig en mand af lidt højere stand. Han var sognefoged og meget velhavende. Peder Truelsen Jensen og Jeng Povelsdatter fik i V. Vedsted 5 børn:

1. Anna Marie Pedersdatter, født 14. november 1796. Død 14. juni 1803, 6 år gammel.
2. Povel Rasmussen Pedersen, født 1. juni 1798. Død 13. oktober 1799, 1 år gammel.
3. Zidsel Pedersdatter, født 15. februar 1800.
4. Jens Pedersen, født 9. januar 1802.
5. Povel Rasmussen Pedersen, født 25. maj 1804.
6. Gye (Gye ulæseligt) Marie Pedersdatter, født 18. juli 1806 i Villebøl.
7. Andreas Pedersen, født 6. januar 1809 i Villebøl
I 1805 sælger Peder Truelsen Jensen gården og flytter med familien bort fra sognet til Villebøl i Kalvslund sogn. Jeng døde 6. januar 1811, 38 år gammel. Peder Truelsen Jensen giftede sig 2. gang 26. oktober 1811 med enken, Mette Margrethe Pedersdatter fra Aastrup sogn. De fik 4 børn sammen. Peder Truelsen Jensen døde 21. februar 1844, 74 år gammel. Manden, Peder Truelsen Jensen sælger gården her til, er:

Niels Laustsen.

1805-1839

Han var født i Lustrup 1772 og søn af gårdmand Laurids Nissen og Anna Nielsdatter. Han var gift med Anne Michelsdatter, der var født i Lustrup ca. 1763. Af deres børn kendes:

1. Niels Pedersen, født ca. januar 1804 i Lustrup. Død 27. april 1808, 4 år gammel.
2. Anne Marie Nielsdatter, født 29. januar 1808 i V. Vedsted. Konfirmeret 1823. Hun fik gården sammen med sin mand, Jens Bruun Nielsen.
Niels Laustsen fik skøde på gården 27. marts 1805. Han døde 13. juli 1836, 65 år gammel. Hans kone, Anne Michelsdatter, døde 28. januar 1841, 77 år gammel. Hun havde som enke skødet gården i 1839 til svigersønnen:

 

Jens Bruun Nielsen.

1839-1865

Han var født 30. juni 1811 på ejendommen V. Vedsted Vej 129. Han blev gift 4. juni 1840 med Anne Marie Nielsdatter, der var født på gården her. Se Mandøvej 20. De fik i deres ægteskab 2 børn:

1. Anne Jensen Okholm, født 16. marts 1841. Konfirmeret 1855. Hun blev gift 17. oktober 1863 med Niels Thyssen Jørgensen og de fik i 1865 gården.
2. Karen Jensen Okholm, født 22. august 1842. Konfirmeret 1857. Hun blev gift 3. januar 1865 med Peter Jørgen Petersen, der var født 26. december 1839 i Øster Lindet. Demitteret 1861 fra Tønder Statsseminarium. Anden lærer i V. Vedsted 1861-1864. Se Mandøvej 4. Den Gamle Skole i V. Vedsted. Senere lærer i Hostrup sogn ved Varde.
Jens Bruun Nielsen døde 9. december 1860 i Okholm, 49 år gammel. Hans kone, Anne Marie Nielsdatter, døde 26. januar 1889, 81 år gammel. Hun skødede gården den 5. september 1865 til svigersønnen:

Niels Thyssen Jørgensen.

1865-1901

Han var født i Råhede 18. august 1836 og søn af gårdmand Jørgen Lauridsen og Kirsten Kjeldsdatter. Han blev gift 17. oktober 1863 med Anne Jensen Okholm. De fik følgende børn:

1. Jens Brun Jørgensen Okholm, født 9. juli 1865. Konfirmeret 1880. Han blev gift 28. juni 1887 i Hostrup kirke med Maren Outzen, født 26. marts 1864 i Ballum. Jens Brun Jørgensen Okholm var møller i Hostrup.
2. Jørgen Laurids Jørgensen Okholm, født 17. maj 1868. Konfirmeret 1883. Han døde ugift 7. juni 1897, 29 år gammel.
3. Ane Marie Jørgensen Okholm, født 8. juni 1870. Konfirmeret 1885. Hun blev gift 16. november 1893 i V. Vedsted kirke med politigendarm, Søren Nielsen Meinert, født 9. marts 1863 i Resen sogn ved Skive.
4. Carl Christian Jørgensen Okholm, født 12. august 1875. Konfirmeret 1890. Han blev gift 22. marts 1912 i St. Catarinæ kirke med Karen Kruse, født 29. marts 1880 i Øster Vedsted, datter af gårdmand Henrik Jensen Kruse og Johanne Jørgensen, Øster Vedsted. De fik en datter:
· 1. Johanne Jørgensen Okholm, født 25. marts 1902.

Carl Christian Jørgensen Okholm var skomager og boede Helsingborggade 17, st., København Ø. Død 1947.

5. Peder Marius Jørgensen Okholm, født 30. november 1878. Konfirmeret 1894.
6. Kirstine Jørgensen Okholm, født 28. november 1881. Konfirmeret 1896.
Niels Thyssen Jørgensen var i mange år sognefoged i V. Vedsted. Han mistede i 1893 sin kone, Anne Jensen Okholm. Hun døde 19. marts 1893, 52 år gammel. I 1901 lod Niels Thyssen Jørgensen gården udstykke. Gården var da på ca. 65 tdr. land. Niels Thyssen Jørgensen flyttede til en datter i Ribe. Her døde han 2. maj 1914, 77 år gammel. Bygningerne med ca. 6 tdr. land blev købt af:

Jep Peter Lausten.

1901-1920

Han fik skøde dateret 29. juni 1901. Han var født 26. marts 1842 i et lille hus, der nu er borte. Se V. Vedsted Vej 102. Jep Peter Lausten købte de følgende år mange parceller ind til gården, så den kom på over 20 tdr. land. Jep Peter Lausten blev aldrig gift. I 1918 køber han huset V. Vedsted Vej 82, hvor han tilbringer sin alderdom. Gården sælger han til Claus Okholm, der så sælger den til:

Svend Andersen Westergaard.

1920-1957

Han købte gården i 1920 med 17 tdr. land. Han var født 7. juni 1889 i V. Aabølling og søn af Hans Peder Westergaard og Margrethe Marie Svendsen. Han var gift 1916 med Marie Schmidt, der var født 20. august 1889 i Brøns. Datter af Hans Jensen Schmidt og Maren Holm. I ægteskabet mellem Marie og Svend Westergaard fødtes 2 børn:

1. Hans Jensen Westergaard, født 25. august 1917 i Brøns sogn. Konfirmeret 1932. Han blev postbud i V. Vedsted. Se videre V. Vedsted Vej 131.
2. Peder Westergaard, født 14. december 1923 i Okholm. Konfirmeret 1938. Han overtog fødegården i 1957

Redningsaktion på Mandø Ebbevej. Svend Westergaard trækker en ny bil i land. Da man åbnede dørene på bilen fossede saltvandet ud. Pris for redningsaktionen: 300 kr.

 

Svend Westergaard var i 1942 ude for en dramatisk episode i Vadehavet. Se ”Mandø Ebbevej”, Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn” og ”Niels Ocholm Madsens Erindringer”.

1954: VESTERGAARD, SVEND ANDERSEN, Gaardejer Okholm, Okholmvej 3, V. Vedsted, Ribe, er født i V. Aabling 7.6.1889. Forældre: Landmand Hans Peder Vestergaard, Hustru Margrethe Svendsen. Bedsteforældre: FF. Laust Eskild Skack. FM. Kristine. MF Svend Svendsen. MM Nicoline. Svend A. Vestergaard er gift med Marie Schmidt, født i Brøns 20.8.1889. Forældre: Landmand Hans Jensen Schmidt, Hustru Maren Holm. Bedsteforældre: FF. Niels Schmidt. FM. Maren. MF. Villads Holm. MM. Apalonie. I Ægteskabet er 2 Børn: Hans Jensen Vestergaard 25.8.1917, Peder 14.12.1923. Svend A. Vestergaard købte Ejendommen i 1920 med 17 Tdr. Ld. Senere er tilkøbt 5 Tdr. Land. Bygningerne er opført for langt over 100 Aar siden, vel nærmere 200 Aar. Der har tidl. været Postsamlingssted og har i ældgammel Tid været en ret stor Herregaard.

I 1957 købte Svend Westergaard det lille hus, V. Vedsted Byvej 3, og her boede Marie og Svend Westergaard til deres død. Gården blev i 1957 overdraget til sønnen:

Peder Westergaard.

1957

Han blev gift i V. Vedsted kirke 3. august 1957 med Marie Lorentsen, der var født 9. november 1927 på gården, Skoleallé 2 i V. Vedsted. Hun er datter af Karoline og Aage Lorentsen. Marie Lorentsen blev gift første gang 7. november 1950 med Svend Aage Simonsen, der var født 22. december 1923 i Voxlev. De fik en datter:

· 1. Alice Simonsen, født 27. februar 1951. Konfirmeret. Hun fik efter at være adopteret af Peder Westergaard tilføjet dette navn. Hun har en søn, Peter Westergaard Bach, der har boet i Okholm fra 1972 til 1979. Bor Enderupvej 6. Alice var kommis i V. Vedsted Brugsforening,

Svend Aage Simonsen døde 25. marts 1951, 27 år gammel og Marie Lorentsen blev gift igen i 1957 med Peder Westergaard. Han døde 5. august 1988, 64 år gammel. I dag bor Marie Westergaard alene i gården og jorden er bortforpagtet.

5. december 1999, 09:30:20

 

Orkanen 3. december 1999 anrettede store skader på taget. Der blev lagt nyt tag på hele gården i april 2000.

Okholmvej 5. Vadehavscentret

27. september 1997, 14:20:22

 

Vadehavscentret er opført i 1997 af Ribe kommune og er en udbygning/videreførelse af den vadehavsudstilling, der er startet på Ungdomshøjskolen med lokaler i Østgaarden, Skoleallé 2. Vadehavscentret ledes af Klaus Melbye, Smalhale 7.