scrolltotop

Mandøvej 1

 

Dette hus lod Anna Kjems opføre på en hjørnegrund, som tilhørte V. Vedsted efterskole. Hun solgte i 1961 skolen til Anne Marie og Jens Kristian la Cour Madsen og fik bygget et hus. Forinden blev grunden brugt som legeplads for byens børn. Billedet nedenfor er taget i først 1950´erne foran nabohuset V. Vedsted Byvej 7.

Bagerst fra venstre: 1) Aase Lorentsen, Skoleallé 2. 2) Ulla Madsen, Vester Bjergvej 2. 3) Gunver Pinborg, Sdr. Kirkevej 37. 4) Judith Troelsen, Mandøvej 16. 5) Dagny Hansen, V. Vedsted Byvej 14. 6) Margrethe Madsen, V. Vedsted Byvej 49. 7) Ruth Eriksen, V. Vedsted Byvej 7. Margrethe Lassen, ?.

Mellemste række fra venstre: 1) Kurt Jørgensen, V. Vedsted Byvej 6. 2) Knud Jørgensen, V. Vedsted Byvej 6. 3) Peder Lorentsen, Skoleallé 2. 4) Elias Hansen, V. Vedsted Byvej 14. 5) Inger Hansen, V. Vedsted Byvej 14. 6) Leif Eriksen, V. Vedsted Byvej 7.

Forrest fra venstre: 1) Kaj Ditlefsen, V. Vedsted Vej 105. 2) Andreas Andreasen, Sdr. Kirkevej 19. 3) Aage Pedersen, V. Vedsted Vej 64. 4) Morten Eskildsen, Sdr. Kirkevej 20. Svend Aage Mathiasen, Mandøvej 20.

Anna Kjems.

1961-1970

Anna Kjems er født Jørgensen den 24. april 1897 i Skibelund og blev gift ca. 1947 med forstander, Olav Kjems, der var født 1. maj 1880 i Odder. Han var da enkemand for anden gang. Anna og Olav Kjems drev i mange år V. Vedsted Efterskole, Skoleallé 1. Anna Kjems havde, før hun blev gift, en mindre ejendom i Jernkær nord for Ribe, og her havde hun 2 plejebørn: Ingrid og Henning. Anna Kjems var meget aktiv inden for husmandsbevægelsen. Hun købte i 1966 gården Mandøvej 20, som hun lejede ud. Se der. Hun boede i det nyopførte hus til sin død 24. april 1970. Hun blev 73 år gammel. Efter hendes død blev huset solgt til:

Ungdomshøjskolen.

1970

Huset her blev anvendt som bolig for et af skolens lærerpar. I 1991 boede her Lene Buch og Søren J. Hvarregaard. I slutningen i

1990´erne O. Christensen her. Fra 1. oktober 2000 udlejede Ungdomshøjskolen huset privat til:

Hans Jacob Jacobsen.

2000-2001

Hans Jacob Jacobsen er født 14. juli 1952 i Løgumkloster og er søn af Christine Magdalene Petersen (20.04.1928), Koldkåd ved Løgumkloster og Jacob Thomas Jacobsen (11.09.1930), Bevtoft. Hans Jacob Jacobsen blev gift 27. juli 1974 i Nr. Løgum kirke med Elin Jørgine Hansen. Hun er født 26. januar 1954 i Nr. Løgum sogn og er datter af Anne Marie Søndergård (24.2.1915), Arrild og Johannes Hansen (27.11.1915), Kløjeng. De blev viet af Holger Pahus. Hans Jacob og Elin har 2 børn:

1. Troels Hansen Jacobsen, født 19. november 1978
2. Merete Hansdatter Jacobsen, født 3. juli 1981 i Tønder.

Hans Jacob er skoleleder i V. Vedsted Friskole, V. Vedsted Byvej 38, der i april 2001 flyttede ind i den gamle kommunalskole, V. Vedsted Byvej 55. Elin er børnehaveleder i Visby. Hans Jacob og Elin købte pr. 1. september 2001 V. Vedsted Vej 131. Ny lejer blev:

Sanna Schrøder-Madsen.

2001-

Hun boede på Højtoftegaard, Sdr. Farup Vej 37, der blev ilde tilredt af orkanen og boede så til leje på Mandøvej 31. Sanna Schrøder-Madsen er født Kastrup 8. august 1969 i Gram. Hun er datter af Ellen Kastrup, født Overgaard og Helge Kastrup. Sanna har flg. børn:

 

1. Rasmus Sommer-Jørgensen, født 29. januar 1991
2. Karoline Schrøder-Madsen, født 26. februar 1998 på gården i Sdr. Farup.
3. Sissel Sofia Schrøder-Madsen, født 27. januar 2000 på gården i Sdr. Farup.

 

Marianne Ohrt Johansen
2004-

Marianne har 2 børn:

 

1. Nicolaj Ohrt Bonnichsen, født 12. maj 1998.

2. Frederik Ohrt Bonnichsen, født 26. maj 2001.

 

UgeAvisen 16. maj 2006. MARIANNA OHRT BONNICHSEN, Galleri Mi, Mandøvej 1, er denne måneds kunstudstiller i Andelskassen i Egebæk-Hviding. Marianna, som til daglig arbejder i teknik og miljøafdelingen på Ribe Amt, er en forholdsvis ny kunstner, som arbejder med malerier i sandspartel, akrylmaling og bejdse. – Jeg har altid holdt af at tegne og male, lige siden jeg var barn, og det er den interesse, jeg nu fører videre ud i livet, siger Marianne Ohrt Bonnichsen her til Andelskassens Birgitte Tørnqvist.

Hun boede tidligere Egetoften 4 i Egebæk. Se også Dådyrtoften 3.

Mandøvej 2

 

Dette hus er opført 1950 på en grund, som indtil 1872 var legeplads for børnene ved V. Vedsted skole. Den gamle skole lå på grunden vest for. Det var bager Greis Guldbergs enke, Esther, som lod huset opføre.

Ester Marie Guldberg.

1963-2011

Hun var født 3. marts 1891 i Spandet. Angående hendes familieforhold se V. Vedsted Vej 145. Hun døde 13. oktober 1988, 97 år gammel. Efter hendes død arvede hendes to døtre huset. Karen Guldberg født 25. maj 1916 og Edith Guldberg født 21. september 1923. Karen Guldberg døde 2. december 1997, 81 år gammel. Edith Guldberg døde 2. december 2011, 88 år gammel.

Esther Guldberg
Karen Guldberg

Mandøvej 3

 

Dette hus blev bygget 1888 af krydstoldassistent Johannes With.

Johannes Jespersen With.

1888-1913

Han var født på Rømø 24. juli 1824 som søn af skibskaptajn Jesper With. Han var assistent på en toldkrydser, der lå i farvandet ved Rømø. Han blev gift 26. september 1852 med Johanne Marie Degn, der var født på Rømø 20. maj 1832. De flyttede i 1865 til Mandø. Efter at være pensioneret flyttede de til V. Vedsted. Det var et par gamle fine folk. Hun blev kaldt Madam ligesom præstefruen. Johannes With, der i sine unge dage havde krydset de store have, var en stout og mandig skikkelse, der som toldassistent for krydseren sydøst for Mandø ydede beboerne på Mandø mange tjenester, især ved at lade toldkrydserens storbåd hente og hjembringe lægen fra sygebesøg på Mandø i umagsvejr. Hanne Mari holdt fast ved sin smukke rømødialekt livet ud. De fik flg. børn:

 

1. Jesper With, født 18. februar 1853 på Rømø.

2. Eleonore Helene Marie With, født 2. juni 1868 på Mandø. Død 8. juni 1868, 1 uge gammel.

3. Henriette Marie With, født 1869 på Mandø. Død 13. november 1869.

4. Johannes Harald With, født 10. juli 1871 på Mandø. Død 15. juli 1872, 5 dage gammel.

 

Ægteparret tog også plejebørn til sig:

 

1. Mette Marie Christensen, født 3. juli 1851. Hun kom til fastlandet i en ung alder.

2. Anna With. Plejedatter fra Rømø 1866-1867.

3. Johan Harald Jørgensen, der var født på Mandø den 13. januar 1872 som trilling. Han blev arving til huset. Hans fødsel er omtalt i ”Mandø Ebbevej”.

Johannes With blev 14. oktober 1864 udnævnt til Dannebrogsmand. Johannes Jespersen With og Johanne Marie Degn er omtalt i “Fra V. Vedsted” af Marie Boesen. Se også ”Lidt om Krydstoldvæsen” af Jens Mandøe. Johannes With døde 2. april 1917, 92 år gammel. Hans kone, Johanne Marie, var død 20. juli 1916, 84 år gammel. Begge er begravet på Mandø kirkegård. Huset var ifølge skøde lyst 12. november 1913 overdraget til:

Withs diamantbrylllup i 1912 på V. Vedsted Efterskole. Boesens fine billede, hvor det meste af V. Vedsteds voksne befolkning er med.

Trillingerne

Johan Harald Jørgensen.

1913-1927

Han var skomager og som nævnt født på Mandø. Han blev gift 26. juli 1925 i V. Vedsted kirke med sin husbestyrerinde, Petra Vestergaard Madsen, der var fra Ølgod sogn. Dette ægteskab holdt kun ganske kort. Hun ødelagde efter sigende hans økonomi ved at holde gilder med andre folk.

Johan Harald Jørgensen

Han blev skilt, og flyttede i 1927 til V. Vedsted Vej 94. I 1917 havde de danske grænsesoldater en vagt her i huset. Se ”Jes Jensen Erindringer”. Johan Harald Jørgensen blev kaldt Johan With og er omtalt i Vagn Nielsens ”Her er mit Liv” og Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. En trillingebroder, Laurids Hansen Jørgensen og hans kammerat druknede mundingen til V. Vedsted bæk. De var sejlet fra Mandø med gæster. En trillingesøster var jordemoder på Mandø*). Johan Harald Jørgensen døde 14. juli 1950, 78 år gammel.

Mandø-Posten nr. 26 – 1946. 75 Aar. Den 13. januar var der Røre paa Øen. I et Skipperhjem laa en Hustru, der skulde føde. Manden, Kaptajn Hans Gregers Jørgensen, var paa Langfart. Fødselen var svær, og der blev sendt Bud efter Dr. Wielandt, Ribe, for at han kunde assistere. Den 13. Januar kom en lille Pige til Verden, men Dagen efter fulgte 2 Drenge. Det var første Gang i Øens Historie, at Trillinger saa Lyset i et Hjem. Da Manden i Huset havde Skib at føre, var der, altsaa ingen Nød til Stede, men Krydstoldassistent Johannes With´s Hustru udbad sig dog den Gunst at maatte faa den ene Dreng at opdrage, og det fik hun. De tre Søskende fik i Daaben Navnene: Caroline, Laurits og Johan. Trillingerne fulgtes godt ad, som voksne Menneske, indtil af dem, den livsglade Sømand Laurits, mistede Livet ved en Drukneulykke. Den 5 December 1895 sejlede. Jordbruger Anders Knudsen og Sømand Laurits Hans Jørgensen til V. Vedsted efter Passagerer med en Jolle. Efter forgæves at have forsøgt at sejle tilbage til Mandø med Passagererne landsattes Jollen ved V. Vedsted Bæk, men paa Grund af Højvande var Bækken ikke synlig, hvorfor Laurits ved at bære en af Passagerne fra Jollen til Land gik i Bækken. Anders Knudsen sprang da ud for at redde ham men begge druknede Passagererne reddedes. Begge de forulykkede blev begravet paa Mandø Kirkegaard. – Paa Billedet ser man Trillingerne som halvvoksne. Som et Kuriosum kan tilføjes at Doktoren siden hen har hjulpet Trillingerne til Tvillingsøskende. Angaaende Caroline Bundesen f. Jørgensen henvises til Side 214 og 215. Johan Jørgensen blev som allerede nævnt opdraget i Krydstoldassistent Johannes With´s Hjem, og det var et godt Sted at være, idet baade With og Hustru var gode og prægtige Mennesker. Krydstoldassistenten flyttede senere til V. Vedsted hvor han byggede sig et Hus. Johan kom derfor til at vokse op paa Fastlandet, men Mandø var alligevel et Sted, hvor han gerne vilde være. Der har altid været Kunster i Johan., og han var som ung en ”grow Spolt”, der aldrig gik af Vejen for en Gavtyvestreg. Da han blev konfirmeret, lærte han Skomagerhaandværket og det er et Utal af Sko, han har pløkket sammen. Han er i Besiddelse af en poetisk Aare og er i Stand til at skrive Lejlighedsdigte. En af hans Sange er optaget i Sangheftet ”Rav”. De sidste Aar har han boet paa Mandø. Han har nu saa godt som lagt Haandværket paa Hylden, men han gaar rundt og snakker med gamle Kendinge. En Gang om Aaret tager han over til Naboøen Rømø, hvor han ogsaa har mange Venner. Hans bedste Ven er imidlertid Piben, men det har under Krigen været vanskeligt for ham at faa et nogenlunde ordentligt Produkt at putte i det store Pibehovede. Johan er et godt og fredsommeligt Menneske, der kun har Venner. Vi ønsker ham alt godt paa 75 Aarsdagen og haaber, at han endnu maa faa nogle gode og fredfyldte Aar paa sin Hjemø. Vi vil gerne bringe saavel ham som Caroline Bundesen vor hjerteligste Lykønskning.

Mandø-Posten nr. 34 – 1950. Dødsfald. Fhv. skomagermester Johan Jørgensen afgik ved døden 14. juli 1950 på amtssygehuset i Ribe. Han blev begravet på Mandø kirkegård 17. juli. I kirken talte sognepræsten ud fra Pauli brev til Fi­lipp. 3, 20: ”Thi vort Borgerskab er i Himlen, hvorfra vi ogsaa forventer som Frelser den Herre Jesus Kristus”. Johan Jørgensen blev 78 år.

Huset her blev solgt ifølge skøde lyst 26. november 1927 til:

Antoni Hansen.

1927-1928

Han var født 30. oktober 1860 i Nr. Løgum. Han var gift med Mette Marie Andersen. Se videre under Sdr. Kirkevej 27, samt under Skoleallé 14, hvor han også har boet. Mette Marie, Antoni Hansens kone, døde 27. februar 1928, 68 år gammel. Han døde 12. januar 1947, 86 år gammel. Huset havde han afstået til datteren:

Anna Hansen.

1928-1947

Hun fik skøde på huset lyst 8. november 1928. Hun var født 17. februar 1901, Sdr. Kirkevej 27. Hun boede i huset sammen med faderen. Hun blev dog gift 7. december 1935 i V. Vedsted Kirke med landmand Peter Boel, født 28. august 1902 i Sejstrup, søn af Gårdejer Christen Christensen Boel og hustru Cecilie Marie Thuesen, Sejstrup. Antoni Hansen havde da husbestyrerinder til sin død. Huset blev i 1947 solgt til:

 

Martin Andersen Frank.

1947-1979

Han var født 20. februar 1896 og blev gift ca. 1930 i Hviding med Eline Christine Olesen, der var født 10. august 1909 i Hviding som datter af Theodor Olesen og Ida Marie Lausten. Martin Frank og Christine boede fra 1930 til 1947 i Hviding sogn, og her er deres 5 børn født.

 

1. Thora Frank. Hun var ung pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.11.48 – 01.11.49.
2. Ida Frank.
3. Christian Frank.
4. Erling Frank.
5. Henning Frank.  Han var kommis i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.05.59 – 01.05.63. Han blev senere uddeler vistnok på Herningegnen.

Martin Frank var murer og medvirkede ved restaureringen af præstegården i 1956. Christine havde i en del år rengøringen ved V. Vedsted skole. Martin Frank døde 25. marts 1974, 78 år gammel. Christine Frank solgte i 1979 huset til:

 

Mandøvej 3 ca. 1988.

 

Preben Hjort Nielsen.

1979-1992

Han er født 6. august 1955 på Mandø som søn af Poul Nielsen. Han blev gift 27. oktober 1979 med Berit Jørgensen, født 4. maj 1952 og de har 3 børn. Han har nu buskørslen til Mandø gennem Vadehavet. Han har et nyrenoveret hus i Råhede, hvor familien nu bor. Huset her i V. Vedsted var fra april 1992 udlejet til:

 

Lise & Arne Johannesen.

1992-2002

De flyttede i maj til Ribe. Huset her blev nu udlejet til:

Palle Rasmussen & Pia Beier Kulmback.

2002-

Palle Rasmussen er født 28. marts 1959. Han blev viet 5. juli 2003 i V. Vedsted kirke med Pia Kulmback. Hun er datter af Minna og Klaus Kulmback, Hillerup, og er en søster til Berit Kulmback, V. Vedsed Byvej 43.   Pia og Palle har 2 sønner:

 

1. Marco Beier, født 25. august 1990.
2. Patrick Beier, født 23. februar 1994.

De bor stadig her i huset i 2011.

Mandøvej 4

Indtil 1873 lå skolen på grunden, hvor nu Mandøvej 4 ligger. Grundene på Mandøvej 2 og V. Vedsted Byvej 7 var skolens toft, hvor børnene legede. SE om skolen og lærerne i fortællingen om skolevæsenet i Vester Vedsted.

I 1872-73 blev der opført en ny skolebygning mellem Vester Vedsted og Sdr. Farup og de to gamle bygninger blev nedlagt som skoler. Fra nu af gik børnene i Vester Vedsted sogn i den samme skole. Lærer Mortensen flyttede nu ind i den nye skole. Andenlæreren var da Niels Hansen Skrydstrup. Læs videre om skolens historie under V. Vedsted Byvej 55. Nu blev skolehuset overtaget til beboelse af:

Anne Marie Margrethe Jefsdatter.

1879-

Hun var enke efter Anders Jensen, født 16. februar 1821 på Højtoftegård, Sdr. FarupVej 50. Han overtog i 1853 gården, Skoleallé 4. Skovhuset. Se videre under denne ejendom. I 1871 solgte han gården i V. Vedsted og købte ejendommen Trækærvej 16 ifølge skøde af 19. oktober 1871. Her boede han nu sammen med sin kone, Anne Marie Margrethe Jefsdatter til sin død den 10. marts 1877. Han blev 56 år gammel. Han enke, Anne Marie, solgte i 1879 ejendommen og flyttede til V. Vedsted, hvor hun købte bygninger fra den nu nedlagte skole.

Poul Christian Christensen.

1898-1902

Han boede først i bygninger fra den nedlagte skole i V. Vedsted, Mandøvej 4. Her boede han fra 1898 til 1902. Han flytter da til Egebæk, hvor han bor til 1905, da han overtager den lille ejendom Tørvevej 14 på Sdr. Farup Mark.

Bojle Nissen.

1895

Lars Jørgen Eriksen bosatte i 1895 de sig i V. Vedsted i det nyopførte hus, V. Vedsted Byvej 7. Grunden blev købt af Bojle Nissen, der boede i en af bygningerne fra den gamle, nu nedlagte skole. Bojle Nissen var husejer af V. Vedsted. Forældre: indsidder Nis Christensen af S. Vium sogn og hustru Maren Mortensdatter, født i S. Vium. Han var gift med Bodil Iversen Nissen, født Lund. Hun døde 5. juli 1903 i V. Vedsted, 71 år gammel. Bojle Nissen døde 24. juni 1904 i V. Vedsted, 74 år gammel.

Lars Jørgen Eriksen.

1917

I 1917 købte Lars J. Eriksen, V. Vedsted Byvej 7 også dette hus, som havde tilhørt den gamle skole indtil 1872. Han havde i forvejen købt grunden til Mandøvej 2.

NYT HUS PÅ SAMME GRUND

 

Dette hus ejes nu af Ungdomshøjskolen og bruges som lærerbolig. Tidligere lå på denne grund V. Vedsted skole indtil den nye skole blev opført 1872-73 på V. Vedsted Byvej 55. Huset her blev opført i 1929, og det var Jens Pinborg, der lod dette hus opføre, da han flyttede fra Digegaarden, Sdr. Kirkevej 37.

Jens Lassen Pinborg.

1929-1967

Han var født 18. maj 1875 og gift 1902 med Ane Troelsen. Se Sdr. Kirkevej 37. Efter Ane Troelsens død i 1964 flyttede Jens Pinborg i 1967 tilbage til fødegården, hvor han tilbragte sine sidste år. Huset her blev da overladt til sønnen:

Niels Pinborg.

1967-1988

Han kom fra Sdr. Kirkevej 37, Digegaarden, som nu var overladt til svigersønnen Lars Th. Eriksen. I 1967 flyttede Thyra og Niels Pinborg ind i huset. Thyra Pinborg døde 1. februar 1983, 77 år gammel, og Niels Pinborg døde 26. maj 1988, 82 år gammel. Huset blev efter hans død solgt til Ungdomshøjskolen.

Ungdomshøjskolen.

1988

Ungdomshøjskolen bruger huset her til lærerbolig. Den nuværende lærer er:

Preben Lund Foged Rasmussen.

august 1995-ca. 2002

Preben Lund Foged Rasmussen har undervist på Ungdomshøjskolen siden august 1995 i maleri, tegning, grafik, keramik, skulptur, foto og politik.

Preben Lund Foged Rasmussen blev gift 23. juni 2001 i V. Vedsted Kirke med Julie Ann Herbert Kaagh, der er født i 1961 i England. Julie har en datter:

ca. 2002-

Rasmus Kierkgaard Andersen & Lise Hadrup. Rasmus Kierkgaard Andersen er født 20. august 1972 i Vejle. Han blev viet på Ribe gamle rådhus d, 28 juli 2001 med Lise Hadrup født 21. september 1972 i Esbjerg.

Rasmus Kierkgaard Andersen og Lise Hadrup var højskolelærere på Ungdomshøjskolen

Rasmus var viceforstander på Ungdomshøjskolen. Har undervist i natur, friluftsliv og idræt.

Mandøvej 5

Huset er bygget i 1942 af:

Frits Christian Bergmann.

1942-2006

Frits Christian Bergmann er født 5. januar 1915 i Hennekesdam ved Jels. Han er søn af Frits Bergmann og Ellen Jørgensen. Faderen, Frits Bergmann, faldt 1915 i Frankrig i første verdenskrig, og moderen, Ellen Jørgensen, købte i 1922 huset, Sdr. Kirkevej 9 af Laust Clausen. Frits Bergmann voksede op i V. Vedsted. Han blev gift 18. maj 1940 i V. Vedsted Kirke med Andrea Schack, der var født 11. marts 1919 i Brøns og datter af Niels Peder Schack og Bodil Marie Beck i Brøns. Andrea og Frits Bergmann boede først i huset, V. Vedsted Byvej 32 og flyttede ind i det nye hus i 1942. Deres børn er:

1. Ellen Schack Bergmann, født 4. oktober 1942. Gift med Søren Chr. Sørensen, Rudmosegaard. De bor i Ringkøbing.
2. Gunda Schack Bergmann, født 20. marts 1945. Gift 11. april 1964 med Hans Stenger. De bor i Ribe.
3. Agnes Schack Bergmann, født 22. januar 1948. Gift 25. maj 1968 med Mathias Hansen. Hun var pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 15.08.62 – 01.11.63. Han er postbud og de bor i Råhede, Hviding sogn. Agnes og Mathias fik en datter, Lisbeth Bergmann Hansen, der er gift med Niels Andreasen. Se Sdr. Farup Vej 38, Vester Bjergvej 2 og Sdr. Kirkevej 19.

Frits Bergmann byggede huset på jord, han havde overtaget fra moderens hus, Sdr. Kirkevej 9. Se Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen” og Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Boligforeningens huse, som blev opført 1989, blev også bygget på jord købt af Frits Bergmann. Han har hele livet ernæret sig som arbejdsmand. Frits Bergmann døde 23. april 2000, 85 år gammel. Andrea Bergmann døde i juli 2006, 87 år gammel. Huset blev af arvingerne i 2007 solgt til:

JydskeVestkysten 10. marts. 1999: 80 ÅR, Andrea Schack Bergmann, Mandøvej 5, Vester Vedsted, fylder i morgen 80 år. Andrea Bergmann er vokset op i Brøns, hvor hun efter endt skolegang tjente på flere gårde i omegnen. Hun fik blandt andet plads i Høgsbro, hvor hun traf sin mand, Fritz Bergmann. Et par år efter giftermålet byggede de huset, som de stadig bor i. Sammen drev parret på dygtig vis i mange år et frilandsgartneri i Vester Vedsted. Da Andrea Bergmann var omkring 50 år, fik hun problemer med synet, men fortsatte dog en del år i gartneriet. Hun er meget interesseret i historie og hører mange lydbånd ikke mindst om danmarkshistorien. Ligeledes vil hun gerne til kirkekoncerter. Andrea Bergmann har altid været meget gæstfri, og hun nyder at få besøg af naboer, venner, børn og børnebørn. Ægtefællerne har tre døtre – Ellen i Ringkøbing, Gunda i Ribe og Agnes i Råhede.

JydskeVestkysten 27. april 2000: DØDSFALD. Fritz Christian Bergmann, Mandøvej 5, Vester Vedsted, er død, 85 år. Fritz Bergmann var født i Jels. Efter at han havde mistet sin far i første verdenskrig, flyttede han sammen med sin mor til Vester Vedsted. Fritz Bergmann havde arbejdet med mange ting. Han begyndte ved landbruget, var med til at bygge Rømø-dæmningen, ligesom han var med til at plante flere af de lokale skove. I mange år drev han frilandsgartneri, hvor man dyrkede grøntsager, der blev solgt på auktionen i Esbjerg. Fritz Bergmann var kendt for sit smittende humør. Hans helt store fritidsinteresse var danmarkshistorie, som han læste meget om, og hørte i radioen, og han debatterede gerne med alle, der havde interesse for historien. Han var meget afholdt af naboer og venner, og var altid parat til at give en hjælpende hånd. Fritz Bergmann efterlader hustruen Andrea, som han havde kunnet fejre diamantbryllup med om tre uger, samt tre døtre, Ellen, Gunda og Agnes.

 

Drea & Fritz Bergmann

 

Jörg Paulsen.

2007-2012

Jörg Paulsen var tysker.

 

Mandøvej 6

 

Dette hus ejes i dag af Lis K. Petersen og Sonny Sprecher. Huset hørte tidligere til de såkaldte kongerigske ejendomme i V. Vedsted under matr. nr. 55. Huset er opført heromkring 1760 og det er bonden, Jef Jørgensen. på gården V. Vedsted Byvej 23, der har lader det opføre på sin søndre toft til at huse lejefolk, som skulle hjælpe med arbejdet på gården. Flere huse i V. Vedsted er opført på det grundlag. Hvem, der først boede som lejere af huset, vides ikke, i 1777 hed lejeren Jørgen Jensen, der kom fra Mandøvej 14. Jørgen Jensen var gift med Anne Cathrine Nielsdatter, der døde 8. januar 1823, 77 år gammel.

I 1778 flyttede Holdner Madsen fra V. Vedsted Byvej 23. Abildgaard til huset her. Holdner Madsens kone, Jeng Hansdattter døde 30. januar 1779, 32 år gammel. Holdner Madsen gifter sig for 3. gang 26. november 1779 med Anne Hansdatter. De fik 3 børn:

1. Johann Holdnersen, født 2. maj 1780.
2. Oluf Holdnersen, født 18. december 1781.
3. Jeng Holdnersdatter, født 26. april 1783.
4. Jeng Holdnersdatter, født 15. juli 1784.

I 1778 er huset blevet solgt til:

Hans Nielsen Korfidsen.

1778-1810

Han var ejer af huset, men stedet ejedes af Lustrupholm. Han var født 1743 i Øster Vedsted. Han blev gift 7. oktober 1775 med Johanne Jensdatter, der var født ca. 1749 i Jernved sogn. De fik 6 børn:

II-10

1. Jens Hansen Korfidsen, født 15. januar 1780. Han overtog stedet efter faderen.
2. Maren Hansdatter, født 23. august 1782. Død 7. januar 1794, 11 år gammel.
3. Christen Hansen Korfidsen, født 22. august 1785.
4. Dødfødt datter, født samme dag, tvilling.
5. Kirsten Marie Hansdatter, født 18. november 1786. Hun blev gift med Jens Andreas Poulsen. Se Sdr. Kirkevej 2.
6. Niels Hansen Korfidsen, født 5. september 1790.

Hans Nielsen Korfidsen var husmand og strømpebinder. Han døde 22. april 1822, 79 år gammel. Hans kone, Johanne Jensdatter, døde 4. februar 1829, 79 år gammel, men hun boede da ikke mere i dette hus, hun sad til leje hos Jens Andreas Poulsen, der var ejer af huset Sdr. Kirkevej 2. Ejendommen her var omkring 1810 overladt til sønnen:

Jens Hansen Korfidsen.

1810-1826

Han, der var født 15. januar 1780, blev aldrig gift og døde 30. april 1826 i en alder af 46 år. Herefter blev huset solgt til:

Peter Kleinberg.

1826-1842

Han var født ca. 1785 i Nustrup. Han blev gift 1821 med Kirsten Thermansdatter, der var født ca. 1791 i Jegerup. Hun var sognets jordemoder. I deres ægteskab fødtes børnene:

1. Thermen Pedersen Kleinberg, født 15. december 1821.
2. Anne Kleinberg, født 7. januar 1825.
3. Christine Petrea Kleinberg, født 6. august 1827.
4. Jensine Kleinberg, født 2. august 1830.

Ægteskabet mellem Peter Kleinberg og Kirsten Termansdatter holdt ikke, de blev skilt, hvilket var meget ualmindeligt på de tider. I 1845 boede han i fattighuset i V. Vedsted. Dette hus lå nord for bækken, nordøstlig i landsbyen. Se V. Vedsted Vej 64. Huset er forlængst væk. Her døde Peter Kleinberg som fattiglem 1. november 1848, 63 år gammel. Hans kone, Kirsten, lejede sig ind i et hus sammen med sin yngste datter, Jensine. Det var huset, V. Vedsted Vej 131. Her døde hun den 27. juni 1852, 61 år gammel. Huset her som familien tidligere havde boet i nemlig Mandøvej 6 blev i 1842 solgt til:

Jens Pedersen Bundegaard.

1842-1846

Han var født i Øster Vedsted ca. 1798 og i 1826 blevet gift med Marie Kirstine Nielsdatter, der forlængst var død. Han flyttede nu ind i huset her, og i 1845 boede han helt alene i huset. Han kom fra huset Sdr. Kirkevej 2, hvor han havde siddet til leje, der er berettet om hans familieforhold. Han, der altid havde levet i fattige kår, døde 2. januar 1874 på V. Vedsted fattiggård, V. Vedsted Vej 64. Han blev 76 år gammel. Huset her blev solgt på tvangsauktion 18. september 1846 til:

Johannes Rasmussen.

1846-1867

Han synes ikke at have boet i V. Vedsted, men har ejet huset og har haft lejefolk i dette. Han solgte det ifølge skøde af 26. juni 1867 til:

Niels Mikkelsen.

1867-1878

Han boede heller ikke i huset, men derimod i Ballum. Han ejede huset og i 1870 sad følgende familie til leje i huset:

Hans Peder Pedersen.

1870-?

Han var født 29. juni 1799 i huset V. Vedsted Vej 141 og blev gift 8. august 1829 i V. Vedsted kirke med Maren Zillesdatter, født 8. februar 1808 i Guldager sogn. Hun døde i 11. august 1868. 60 år gammel, så Hans Peder Pedersen var enkemand, da han lejede huset her.

Hans Peder Pedersen var snedker. Han døde 25. maj 1879, 79 år gammel. Maren Sillesdatter døde 11. august 1868, 62 år gammel.   Ifølge skøde af 11. november 1878 solgte Niels Mikkelsen huset til:

Hans Lausten Thomsen.

1878-1895

Han var født i Ballum 1. september 1847 og flyttede nu til V. Vedsted, hvor han overtog den lille ejendom med få tdr. land jord. Han var ugift og i 1895 byttede han ejendom med Martin Knudsen, der boede Sdr. Kirkevej 21. Fra 1895 er det en ny mand, der flytter ind i huset, nemlig:

Martin Knudsen.

1895-ca. 1963

Han var født 10. januar 1868 i Rindum. Han blev gift 2. november 1892 med Hansine Marie Bundegaard. Se Sdr. Kirkevej 21. I huset boede nu i mange år Martin Knudsen med sin kone og hendes ugifte søster, Nicoline Hansine Bundegaard. Martin Knudsen og Marie fik ingen børn. Han ernærede sig som arbejdsmand. Om sommeren arbejdede han med strygning af tørv i Bjørnekær mose. Familien her er beskrevet i Vagn Predbjørn Jensens ”Glimt”. Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Ifølge Vagn Prebjørn Jensen døde Nicoline sommeren 1942. Marie døde efter krigen omkring 1950. Martin Knudsen kom på plejehjemmet Ved Åen i Ribe hvor han døde sidst i 1960´erne. Alle blev begravet på V. Vedsted kirkegård tæt ved det søndre dige. Huset her blev i ca. 1963 købt af:

Hansine og Martin Knudsen.

 

Inger & Knud Sørensen.

ca. 1963-1973

Han var ejer af gården, Ulvehøjvej 11, Sandagergaard. I 1973 blev huset overtaget af deres søn:

Las Sørensen.

1973-1986

Han er født 29. juli 1930 på Sandagergaard, Ulvehøjvej 11. Han er ugift. Han havde lejefolk i huset. I 1985 overtog Las Sørensen sammen med to brødre fødegården, Sandagergaard. Han solgte da huset her i 1986 til:

Sonny Sprecher & Lis Petersen.

1986

Sonny Sprecher er født 15. marts 1953 i Hviding sogn som søn af Hermann og Kirstine Sprecher, Vibetoften 1. Han bor sammen med Lis Karlshøj Petersen, der er født i Magleby på Stevns den 20. januar 1955 som datter af Thorkil og Ane Marie Petersen. Lis og Sonnys børn:

1. Britt Karlshøj Sprecher, født 24. maj 1979. Hun flyttede i juli 2001 ind i V. Vedsted Byvej 2. I ca. 2003 byggede hun hus på Kløjsvej 8.
2. Kenn Karlshøj Sprecher, født 18. november 1982.
Sonny Sprecher er postbud og Lis Karlshøj Petersen er økonoma.

UgeAvisen 14. august 2001. Postjubilæum. Postbud Sonny Sprecher kan torsdag den 16. august fejre 25 års jubilæum ved Ribe Postkontor. Sonny Sprecher har været med i udviklingen i Post Danmark lige fra dengang, hvor det var tilladt som landpost at tage en kop kaffe og få et rundstykke sammen med kunderne.

Mandøvej 7

 

Dette hus er bygget i 1830-erne. Her bor i dag Susanne og Palle Guldberg. Hele det område, hvor Mandøvej 7 og 9 ligger, hørte indtil 1806 til gården, Sdr. Kirkevej 13, men dette år blev ejendommen købt af Anders Lassen Nielsen og halvdelen af denne gårds jorder lagt til gården, Ulvehøjvej 16. Dette areal mellem Sdr. Kirkevej og Mandøvej kom under gården i Okholm. Omkring 1835 lod den daværende bonde, Niels Andersen, af Okholm, Ulvehøjvej 16, opføre et hus på dette sted, hvor han havde lejefolk siddende i. Den første, som boede i dette hus, var:

Knud Pedersen Schmidt.

omkring 1835-1863

Han var smed, som navnet også tyder på. Han kom fra Jels og var født 1802. Han blev gift i V. Vedsted kirke 9. september 1837 med Anna Kirstine Iversdatter, der var født 1803 og kom fra Starup ved Varde. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Han var smed i V. Vedsted til 1863. I dette år solgte han forretningen, som stadig lå på lejet jord. og både han og konen skulle have aftægt. Knud P. Schmidt døde 18. januar 1864, 63 år gammel. Hans kone, Anna Kirstine, døde 2. november 1892, 89 år gammel. Den nye mand. som købte stedet, var også smed og hed:

Mikkel Hansen Nielsen.

1863-1884

Han var født i V. Vedsted 15. juli 1838. Se ejendommen Vester Bjergvej 7. Han blev gift 30. maj 1863 med Karen Marie Jacobsen, der var født 1840 i Malt. De fik i V. Vedsted 12 børn:

 

1. Anne Kirstine Nielsen, født 10. oktober 1863. Død 15. januar 1865, 1 år gammel.
2. Niels Knudsen Nielsen, født 29. maj 1865.
3. Niels Martin Nielsen, født 9. oktober 1866.
4. Anton Christian Nielsen, født 8. marts 1868. Død 9. oktober 1874, 6 år gammel.
5. Peter Mikkelsen Nielsen, født 7. februar 1870.
6. Andreas Marius Nielsen, født 9. november 1871. Død 3. april 1873, 1½ år gammel.
7. Ane Kirstine Nielsen, født 23. januar 1875. Hun døde 11. marts 1875, 7 uger gammel.
8. Ane Marie Kristine Nielsen, født 20. marts 1876.
9. Birte Marie Kristine Nielsen, født 7. november 1877.
10. Andreas Kristian Nielsen, født 20. november 1879.
11. Martin Jakobsen Nielsen, født 10. oktober 1881.
12. Dusine Nielsen, født 19. juli 1883.

Mikkel Hansen Nielsen var både husmand og smed. I 1884 forlod han sognet med hele sin store familie og stedet blev købt af:

Janik Andersen.

1884-1892

Han var født 31. juli 1825 på gården, V. Vedsted Byvej 23. Abildgaard. Han blev gift i V. Vedsted kirke 22. marts 1855 med Cecilie Christiane Bennetsen, der var født 16. januar 1832 i Gram og datter af kniplingshandler Hans Christian Bennetsen i Gram. Janik Andersen købte efter ægteskabet en gård i Terpager, Sneum sogn. Her boede familien indtil 1884, og da var hans kone, Cecilie, død. De fik i ægteskabet 4 børn alle født i Sneum sogn:

1. Anders Truelsen Andersen, født 11. april 1857. Han blev gift med Ane Dorthea Clemmensen. Se videre Ulvehøjvej 15. Ane Dorthea er den ene af de 3 søskende, der er hovedpersonerne i Niels Bukhs “Børnene På Guldagergård”.
2. Mette Marie Andersen, født 2. juli 1859. Hun blev gift med Antoni Hansen, Sdr. Kirkevej 27. Se også Skoleallé 14 og Mandøvej 3.
3. Gjertroline Kirstine Andersen, født 27. september 1861. Hun blev gift med Hans Mikkelsen Jørgensen. Vester Bjergvej 11.
4. Andrea Andersen, født 8. februar 1865. Hun blev gift med Christen Nissen Andersen, Skoleallé 6 og Sdr. Kirkevej 13.

Alle 4 børn blev altså gift i V. Vedsted. Janik Andersen købte ejendommen i 1884 og boede i huset til sin død 29. juli 1893, 68 år gammel. Han var ikke smed og havde derfor smedje til udleje og en del af boligen lejet ud allerede fra 1884. Lejeren var:

 

Rasmus Adam Pedersen.

1884-1947

Han var født 6. maj 1858 i Stepping og var smed. Han blev gift 11. november 1884 i Sct. Catharinæ kirke med Ane Sofie Ebbesen, der var født 8. september 1859 i Ribe. Ægteparret kom i 1884 fra Ribe. De fik i V. Vedsted 2 børn:

1. Ebbe Hansen Pedersen, født 5. marts 1889. Han fik senere smedeforretningen.
2. Johanne Marie Pedersen, født 3. august 1891. Hun blev gift 23. marts 1920 i V. Vedsted kirke med gendarm Jens Møller Jensen af V. Vedsted, født i Hjørring 20. august 1895. Forældre: arbejder Jørgen Christian Jensen og hustru Helene Marie Pedersen.

 

Jf. kirkebogen for Sct. Catharinæ sogn var familieefternavnet: Petersen. Rasmus Pedersen var en meget dygtig smed og drev forretningen i over en menneskealder. Efter Jannik Andersens død i 1892 købte han hele ejendommen ifølge skøde lyst 21. december 1892.

Ebbe Hansen Pedersen.

1947-1959

Han var født på stedet 5. marts 1889 og blev gift 8. december 1916 med Maren Schmidt, der var født 12. september 1890 i Brøns som datter af gårdmand Laurids Schmidt og Ingborgline Bastian. Ebbe Pedersen og Maren eller Maja, som hun blev kaldt, fik følgende børn:

1. Gudrun Pedersen, født 15. oktober 1917. Gift 28. april 1945 i V. Vedsted Kirke med Helge Løvendahl Jensen, født 13. december 1919 i Årslev, søn af Johannes Løvendahl Jensen og hustru Karen Martine Gustenhoff, Godthåbsvej 84, København. Også Gudrun og Helge bosatte sig i København.
2. Dagny Pedersen, født 29. oktober 1919. Gift med automobilforhandler Aage Pahuus, Bramming. Se Sdr. Farup Vej 28.
3. Tove Pedersen, født 2. april 1923. Overtog huset i 1959.
4. Rask Ahlmann Pedersen, født 18. marts 1925 i V. Vedsted. Premierløjtnant. Død 20. juni 1963, 38 år gammel.

 

Ebbe Pedersen var smed i V. Vedsted gennem mange år. Han er omtalt i Vagn Nielsens ”Her er mit Liv” og Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Han døde 24. april 1951, 62 år gammel. Hans kone, Maren, døde 1. november 1959, 69 år gammel. Hun solgte 1. maj 1952 den gamle smedje med 1898 m2 til smeden Benth Helge Jørgensen, V. Vedsted Byvej 6, og der måtte ikke mere drives smedeforretningen fra denne bygning. Her opstod senere et parcelhus. Se Mandøvej 9. Ebbe Pedersen fik først skøde på ejendommen i 1947 ifølge skifteretten mellem ham og søsteren, Johanne Marie Pedersen. Efter moderen, Majas død 1. november 1959 blev huset Mandøvej 7 tilskødet datteren:

Tove Pedersen.

1959-1983

Hun var født 2. april 1923. Hun var ugift og døde 23. april 1989, 66 år gammel. Hun solgte huset 1. november 1983 til:

Palle Guldberg.

1983

Han blev født 5. april 1954 i Ribe og var søn af Tove og Terkel Jensen Guldberg. Han er gift med Susanne Christensen, der er født 1. oktober 1958 og datter af Karen og Niels Christensen. De har 4 børn:

1. Jacob Guldberg, født 1. maj 1978. Han blev 7. september 2002 gift i Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring med Lise Bonne Nielsen, datter af Rita og Bjarne Bonne Nielsen, Hjørring.
2. Jonas Guldberg, født 28. juli 1980.
3. Anne Guldberg, født 23. december 1988.
4. Emma Guldberg, født 2. november 1991.

 

Susanne har en søster, Birgitte Møller-Hansen, født Christensen, Grævlingetoften 3. Se også V. Vedsted Vej 37 i Egebæk.

JydskeVestkysten 8. februar 2001. JUBILÆUM. Palle Guldberg, Mandøvej 7, Ribe, har fredag 25-års jubilæum som bager i Rådhuskonditoriet, Ribe. Palle Guldberg startede som bagerlærling i Bagergården hos Lis og Arne Christensen. I 1976, da soldatertiden ved Telegraftropperne i Fredericia var overstået, startede han hos Rådhuskonditoriet ved Ina og Rasmus Thomsen, hvor der var et enestående samarbejde og respekt hinanden imellem. Det fortsatte, da Torben Møller i 1994 købte Rådhuskonditoriet. Her er der stadig god personalepleje samt plads til, at man kan være stolt af sit fag. Palle Guldberg har fritiden fuldt besat med diverse foreningsarbejder. Han er formand for Vester Vedsted Vandværk, i bestyrelsen i Forældreforeningen for spejderne, træner for drengefodbolden i HIF og selv aktiv old boys-spiller. Bowling og badminton er senere kommet til som fritidsinteresser. Efter to års hårdt arbejde i bestyrelsen i Vester Vedsted Friskole er et alternativ til folkeskolen nu klar i form af et spændende og anderledes skoletilbud.

Mandøvej 8

 

Huset her blev bygget 1937 og det var Bodil Pedersen, der i 1937 lod huset opføre på en grund købt fra ejendommen, Mandøvej 6.

Bodil Pedersen.

1937-1977

Hun er født Jørgensen 22. juni 1891 på gården, Vester Bjergvej 11. Bodil Petersen flyttede til Ribe, hvor hun døde 24. marts 1983, 91 år gammel. Angående hendes familieforhold se V. Vedsted Vej 137. Se også Mandøvej 14. Huset blev den 15. marts 1977 købt af:

Sven Mousten Krogh.

1977

Han et født 9. juli 1953 i Renbæk og søn af Jenny og Peter Mousten Krogh. Han blev gift 3. oktober 1981 i Ribe med Karen-Margrethe Elisabeth Obeling, der er født 22. november 1956 i Astrup, Brøns sogn. Hun et datter af Kirsten og Johannes Obeling. Karen-Margrethe og Sven Mousten Kroghs børn:

1. Jens Mousten Krogh, født 21. december 1982.
2. Niels Mousten Krogh, født 19. september 1984.
3. Uffe Mousten Krogh, født 6. oktober 1989.

 

Mandøvej 9

 

Oprindelig lå her smedjen til huset, Mandøvej 7. Smedjehuset samt et areal på 1898 m2 blev 1952 købt af smeden, Benth Helge Jørgensen på ejendommen V. Vedsted Byvej 6, og der måtte ikke mere drives smedeforretning fra dette sted. Bent Jørgensen solgte i 1961 denne bygning til:

Svend Aage Hansen.

1961-1962

Han lavede bolig i huset og kørte en mælketur med lastbil til Ribe. Han havde kun huset i et års tid, men solgte ifølge skøde lyst 15. august 1962 huset til:

 

Egon Laugesen.

1962-1976

Egon Laugesen var lastbilchauffør. I 1964 blev ejendommen overtaget af hans kone, Louise Laugesen, der var servitrice. I 1976 solgte Louise Laugesen ejendommen og flyttede til Sdr. Farup Vej 16. Se videre der angående Louise og Egon Laugesen. Huset blev nu købt af:

Jørgen Tingholm.

1976-1987

Han fik skøde på huset i 1976. Han var gartner og gift med Inger Tingholm, der var plejerske. Jørgen Tingholm solgte i 1987 til:

Marie & Lars K. Kristensen.

1987

De bor nu i huset. De har 3 børn:

1. Klaus Kristensen, født 24. januar 1984

2. Lotte Kristensen, 23. september 1987

3. Jesper Kellemann Kristensen, født 25. januar 1990

Mandøvej 10. Refugiet

 

Her ligger omgivet af store træer et ret stort hus. Huset blev opført omkring år 1900, og det var gårdmanden på Tornbækgaard:

Janick Davidsen.

1900-1913

der lod det opføre som aftægtsbolig for sig og sin hustru, Anne Marie Davidsen. Der havde på samme sted tidligere ligget et hus, som havde tilhørt Tornbækgaard, og hvori der havde været lejefolk. Se Ulvehøjvej 4. Efter Janick Davidsens død 17. marts 1913 arvedes huset af hans søn, præsten Peder Davidsen.

Peder Davidsen.

1913-1989

I 1932 blev hans datter gift med pastor Lauge Nielsen. Under Anden Verdenskrig blev der holdt skole her på grund af tyskernes besættelse af kommuneskolen. Se V. Vedsted Byvej 55, ”Født på Landet” af Poul Voss og Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. I 1974 ejede Anne Margrethe Nielsen halvdelen af huset og brødrene Mogens og Michael Pontoppidan hver en fjerdedel. De var alle af slægten Davidsen. I 1989 ejede Mogens Pontoppidan tre fjerdedele af huset, medens broderen Michael ejede en fjerdedel.

Skolebillede fra 1944

 

Mogens Pontoppidan.

1989

Fra september 1989 er Mogens Pontoppidan eneejer af huset. Han underviser på Duborgskolen i Flensborg. Huset kaldes Refugiet.

Mandøvej 11. Det gamle Vandværk.

 

Her ligger det gamle vandværk bygget i 1949. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”. Det var oprindelig købt af præsten Finn Sørensen, Sdr. Kirkevej 20.  Han solgte i 1998 vandværket videre til:

Christian Bennetzen.

1998

Han er født 15. juni 1943 og bor V. Vedsted Vej 100. Se der angående familieforhold. Han foretog en omfattende ombygning af Vandværket, så det blev en bolig. Vandværket blev 1. oktober 1998 lejet ud til sønnen:

Erik Bennetzen.

1998-2002

Han er født 13. marts 1971 i V. Vedsted som søn af Christian Bennetzen og Maja Gudrun Bennetzen (født Christensen). Se V. Vedsted Vej 100. Han bor sammen med Mona Skovbjerg, født i Brørup i 1975 som datter af Per Skovbjerg fra Okslund og Gunhild Iversen, Tirslund. I slutningen af 2002 flyttede Erik og Mona til det nyrenoverede hus på Mandøvej 25. Vandværket blev nu udlejet til:

Niels Juel.

2002-

Han boede tidligere V. Vedsted Byvej 23, hvor hans familieforhold er beskrevet.

JydskeVestkysten 8. november 2002. Vester Vedsted Vandværk er på vej væk. VESTER VEDSTED. Alt tyder på, at foreningen Vester Vedsted Vandværk om føje tid ikke vil eksistere. Vandværket har de seneste år udelukkende været et forsyningsselskab, idet vandforsyningen kommer fra det kommunale værk i Ribe, mens det gamle vandværk i Vester Vedsted i dag er bygget om til bolig. Nu har bestyrelsen for Vester Vedsted Vandværk spurgt kommunen, om den vil overtage driften af ledningsnettet, opkrævning af betaling for vandet samt de øvrige forpligtelser, der følger med vandforsyningen. Det har teknik- og miljøudvalget drøftet, og udvalget siger ja, fortæller formanden, Jørgen Elsted Hansen (K). Før nedlæggelsen af Vester Vedsted Vandværk kan blive en realitet, skal det behandles på en generalforsamling.

Mandøvej 12 A

Dette hus blev bygget 1967 og det var enken efter Bent Okholm, Gudny Helle, der lod dette hus opføre på en grund købt af Kristian W. Troelsen på ejendommen, Mandøvej 16.

Gudny Helle.

1967-1986

Hun havde tidlere boet Sdr. Kirkevej 27. Se der. Hun boede i sit nye hus til sin død 29. december 1985. Gudny Helle blev 88 år gammel. Hendes arvinger solgte huset til:

Allan Green.

1986-1986

Han fik skøde lyst 12. september 1986. Han solgte atter huset ifølge skøde lyst 29. oktober 1986 til:

Niels Peter Puggaard.

1986

Han er født i Ribe 10. marts 1945 som søn af Birgitte og Ejnar Puggaard. Han kom fra Øster Vedsted, hvor han var gift fra 1981 – 1986. Inge-Lise Johansen flyttede 1. maj 1992 ind her på Mandøvej 12 A. Hun er født 11. oktober 1943 i Seest. De bor nu sammen i huset.

Mandøvej 12

 

Agnes Søndergaard.

1963-1998

Agnes Søndergaard var født 30. maj 1902 i Birkelev, Vodder sogn, som datter af Andrea og Peter Tønder. Hun blev gift 17. september 1949 i Sct. Cathrine Kirke i Ribe med Sigfred Søndergaard, der var født 10. juli 1906. Han døde i V. Vedsted 8. november 1969, 63 år gammel. I ægteskabet fødtes ingen børn. Grunden til huset blev købt af Kristian Troelsen på gården, Mandøvej 16. Agnes Søndergaard døde 1. marts 1998, 89 år gammel og huset blev nu solgt af arvingerne 1. ?? 1998 til:

 

Ruth Jensen.

1998

Ruth er født 1. september 1927 på Fyn og har tidligere boet i V. Vedsted. Se Sdr. Kirkevej 13 og 27, V. Vedsted Byvej 24 og Tøndervej 47. Ruth har 4 børn:

 

1. Erik Okholm, født 20. november 1945 på Fyn.

2. Ingrid Okholm, født 2. januar 1948 på Fyn. Gift med Knud Jørgensen. Sprækvej 1.

3. Karen Okholm, født 1. januar 1951. Født i V. Vedsted.

4. Hans Jørgen Okholm, født 9. marts 1953. Født i V. Vedsted.

Mandøvej 14

 

Matr. nr. 18. En tidligere landbrugsejendom. Ejes i dag af Bjarne Sørensen og Mette Islin. Denne ejendom hører til blandt de helt gamle gårde i V. Vedsted og dannede sammen med gården matr. nr. 12, som lå lige nord for en gård på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land). Den hørte til den kongerigske del af landsbyen og hørte under domkapitlet i Ribe. I begyndelsen af 1600-tallet var de afgifter, som fæstebonden skulle betale lagt til V. Vedsted kirke. Senere blev gården udlagt til Ribe Hospital i det gamle sortebrødrekloster. Midt i 1600-tallet blev gården delt i to gårde på hver 1 otting (ca. 53 tdr. land), og det er gården matr. nr. 18, eller Mandøvej 14, som her skal berettes om. Den første kendte fæster af gården var:

 

Anders Bennedsen.

før 1670-1670

Han kaldtes også liden Anders Bennedsen, han var gift med Karen, og de var fæstere af ejendommen frem til 1670. Anders Bennedsen blev begravet 19. december 1669. Hans kone, Karen, blev begravet 20. marts 1670. Den næste fæster af gården hed også:

Anders Bennedsen.

1670-ca. 1678

Han kaldtes store Anders Bennedsen, om han var i familie med den forrige vides ikke. Han blev gift 24. januar 1670 med Johanne Pedersdatter. Han sad ikke længe som fæster på gården, thi han blev begravet 3. februar 1678. Han efterfulgtes af:

Hans Andersen Emmerlev.

ca. 1678-1709

Han blev født ca. 1646 og gift i V. Vedsted kirke 2. juni 1677 med Maren Knudsdatter, der var født ca. 1658. De fik i ægteskabet følgende børn:

1. Knud Hansen Emmerlev, døbt 11. juli 1680.
2. Anders Hansen Emmerlev, døbt 17. juni 1683. Han fæster gården 1709.
3. Peder Hansen Emmerlev, døbt 8. november 1685.
4. Anders Hansen Emmerlev, døbt 21. marts 1688.
5. Kirsten Hansdatter Emmerlev, født 16. oktober 1690.
6. Hans Hansen Emmerlev, født 28. februar 1694. Druknet i V. Vedsted flyd 19. juli 1699.
7. Mette Hansdatter Emmerlev, født 2. februar 1697.
8. Hans Hansen Emmerlev, født 21. juli 1700. Han blev gift 27. oktober 1741 med Karen Jørgensdatter fra Rejsby. Se V. Vedsted Vej 127.

II-19

Hans Andersen Emmerlev døde 14. februar 1709, 63 år gammel, og hans kone, Maren Knudsdatter, døde 26. december 1708, 50 år gammel. Gården, som var på 2 tdr. 7. skp. hartkorn, blev i 1709 overladt til sønnen:

Anders Hansen Emmerlev.

1709-1754

Han var født på gården i 1683 og blev gift i Brøns kirke 1. januar 1715 med Johanne Nielsdatter fra Søndernæs i Brøns sogn. Hun var født ca. 1680. De fik følgende børn:

1. Maren Andersdatter Emmerlev, født 20. september 1715. Død ugift 11. april 1763, 47 år.
2. Niels Andersen Emmerlev, født 18. juni 1717. Han overtog senere fødegården.
3. Kirsten Andersdatter Emmerlev, født 21. april 1719. Død ugift 1. januar 1759, 40 år.
4. Anne Andersdatter Emmerlev, født 7. juli 1723. Ugift. Hun døde på marken mellem V. Vedsted og Sdr. Farup natten mellem 17. og 18. december 1802, 79 år gammel.
5. Hans Andersen Emmerlev, født 30. august 1726.

Anders Hansen Emmerlev døde 8. maj 1751, 68 år gammel, og hans kone, Johanne Nielsdatter, døde 19. april 1765. Hun blev 85 år gammel. Gården fortsatte i slægten, den blev overladt til sønnen:

Niels Andersen Emmerlev.

1754-1765

Han, som var født 1717, fik fæstebrev på gården den 27. april 1754. Han blev gift i V. Vedsted kirke 16. februar 1753 med Maren Pedersdatter, der var født Sdr. Kirkevej 3 i V. Vedsted den 18. juni 1729. De fik sammen 7 børn:

1. Hans Nielsen Emmerlev, født 1. oktober 1753.
2. Peder Nielsen Emmerlev, født 1. juni 1755. Han blev formentlig gift med Dorethe Sørensdatter, født 10. september 1762 på gården Skovmark, Sdr. Kirkevej 17. De fik søn:
1. Christen Pedersen, født 20. februar 1786.

3. Anders Nielsen Emmerlev, født 19. marts 1758. Død 4. april 1758. En tvilling.
4. Nis Nielsen Emmerlev, født 19. marts 1758. Død 29. marts 1758. En tvilling.
5. Anders Nielsen Emmerlev, født 13. juni 1759. Død 29. juli 1766, 7 år gammel.
6. Anna Kirstine Emmerlev, født 19. januar 1761. Død 3. oktober 1764, 3 år gammel.
7. Hanna Maria Nielsdatter, født 9. juni 1763.

Den 23. april 1763 døde Niels Andersen Emmerlev, 45 år gammel. Det var endnu inden hans sidste barn blev født. Hans enke, Maren Pedersdatter, blev gift igen den 19. oktober 1765 og nu med:

Henrik Nielsen.

1765-1769

Han fik fæstebrev på gården 22. marts 1765. Henrik Nielsen var tidligere fæster af et lille hus, som lå i Hedegaard, nordøstlig i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 64, matr. nr. 25. Han kom nordfra, og blev gift 29. december 1763 med Kirsten Madsdatter fra Sdr. Farup. Hun fødte en datter, Maren, den 4. juli 1764, og døde i barselseng 9. juli, 31 år gammel. Barnet døde 20. juli 1764.

Henrik Nielsen giftede sig nu igen 19. december 1764 og blev gårdfæster. Der fødtes ingen børn i hans ægteskab med Maren Pedersdatter, Sdr. Kirkevej 3. Han må ikke have kunnet klare at blive gårdmand, thi 2. november 1769 fæster han tre fag af Hans Pedersen Smeds hus i V. Vedsted, V. Vedsted Vej 141. Pladsen var her for trang, så han overtog huset V. Vedsted Vej 143 i 1770. Hans Pedersen Smed var hans kones broder. Fæstet af gården her, Mandøvej 14, blev afgivet til:

Jørgen Jensen.

1769-1777

Han fik fæstebrev 17. juni 1769. Han kaldes Jørgen Jensen Haved og er muligvis født der omkring 1737. Da han kom til V. Vedsted, og overtog gården, var han enkemand. Han blev gift i V. Vedsted kirke 4. februar 1774 med Anne Cathrine Nielsdatter, der var født i Tange ca. 1747. De fik 3 børn:

1. Laurids Jørgensen, født 18. maj 1773. Død 10. november 1775, knap 2½ år gammel.

2. Jens Jørgensen, født 11. oktober 1774.

3. Malene Jørgensdatter, født 25. september 1777. Død 3. februar 1778, ½ år gammel.

I 1777 afstår Jørgen Jensen gården her og flytter til husmandsstedet, Mandøvej 6 i V. Vedsted, hvor han bor til leje. Gården her bliver nu overtaget af:

Mandøvej 14. Foto 1918. I baggrunden Ulvehøjvej 11, Sandagergaard.

 

Søren Pedersen Moesbøll.

1777-1792

Han er født på ejendommen Sdr. Kirkevej 1 i V. Vedsted den 26. august 1751 og søn af Peder Pedersen Morsbøl. Han blev gift 1. maj 1778 med Maren Christensdatter. De fik i ægteskabet 3 børn:

1. Anne Sørensdatter, født 14. oktober 1779.
2. Karen Sørensdatter, født 22. september 1781. Hun rejste ca. 1810 til Skærbæk.
3. Tyge Sørensen Moesbøll, født 6. december 1783.

I 1792 afstår Søren Pedersen Moesbøll gården til sin broder. Han flytter til Trækærvej 3.

 

Peder Pedersen Moesbøll.

1792-1831

Han var som sagt broder til den forrige bonde og født 1. januar 1754 i V. Vedsted. Han blev gift første gang 10. oktober 1783 i Hviding kirke med Zidsel Lauritzdatter fra Hviding. De bosætter sig først i Høgsbro, Hviding sogn, hvor en søn, Thomas Hansen Pedersen bliver født 25. oktober 1784. Han dør som spæd. Peder Pedersen Moesbøll flytter fra Hviding sogn, og dukker op igen i V. Vedsted, først Sdr. Kirkevej 7 og i 1792, hvor han har købt gården her af broderen, Søren Moesbøll. Han er nu gift med Appelone Andersdatter, der er født ca. 1757, men hvor vides ikke. Se også Sdr. Kirkevej 1. De får i deres ægteskab 4 børn:

1. Peder Andersen Pedersen, født 17. juli 1792. Han blev gift med Maren Truelsen, Skoleallé 1.
2. Ane Pedersdatter, født 27. april 1795. Gift 21. april 1818 med Christen Nissen Johansen, der var født på gården Sdr. Farup, matr. nr. 41. De boede i huset Ulvehøjvej 1.
3. Niels Pedersen Moesbøll, født 9. januar 1798. Konfirmeret 1815. Han er omtalt i Hans Okholms ”Træk af tre Slægters Liv og mit Eget”. Niels Pedersen Morsbøl overtog gården efter faderen.
4. Sille Marie Pedersdatter, født 12. november 1802. Konfirmeret 1819. Hun blev gift 9. maj 1844 med Søren Jepsen. Se Vester Bjergvej 3.

Peder Pedersen Moesbøll døde som aftægtsmand på gården den 15. januar 1832 og var da 76 år gammel. Hans kone, Appelone døde 3. marts 1829, 72 år gammel. Gården, som var på ca. 50 tdr. land, havde Peder Pedersen Morsbøl afhændet til sønnen:

 

 

Niels Pedersen Mosbøl.

1831-1873

Skødet er dateret 19. januar 1831. Han blev gift 9. maj 1844 med Johanne Marie Johansdatter, der var født i Hjortlund 1799, som datter af Johan Christensen. Han blev gift samme dag som søsteren, Zidle Marie, men der fødtes ingen børn i Niels Pedersen Mosbøls ægteskab. Det blev der derimod i søsterens ægteskab med Søren Jepsen, Vester Bjergvej 3. Her fødtes datteren, Kirsten Marie Sørensdatter eller Sørensen, 11. februar 1845. Da hendes moder døde 15. september 1847, kom hun i pleje hos Johanne og Niels P. Mosbøl. De beholdt hende som deres egen datter. Hun kendtes da også i V. Vedsted under navnet Kjesten Mosbøl. Niels Pedersen Mosbøl døde 29. april 1878, 80 år gammel. Johanne Marie Johansdatter døde 11. marts 1880, 80 år gammel. Det blev Kirsten Marie Sørensdatter eller Sørensen, der kom til at arve gården. Hun blev gift i V. Vedsted kirke den 4. december 1873 med:

Mandøvej 14. Årstal ukendt

 

Andreas Villadsen.

1873-1912

Han var født 21. juni 1841 i Ballum og var veteran fra 1864-krigen. Han fik skøde på gården her 8. november 1874. Niels Pedersen Morsbøl og hans kone, Johanne Marie, skulle have aftægt, og boede i den vestlige ende af stuehuset. Niels Morsbøl døde 29. april 1878, 80 år gammel. Johanne Marie døde 11. marts 1880, 80 år gammel. I ægteskabet mellem Andreas Villadsen og Kirsten Marie Sørensdatter eller Sørensen fødtes følgende børn:

 

1. Niels Peder Villadsen, født 28. april 1875.  Han blev gift med Karoline Henriette Møller, født ca. 1876. Han blev ledvogter og de bosatte sig på Sdr. Farup Hedevej 5, Sdr. Farup Mark, hvor deres familieforhold er beskrevet.
2. Johanne Marie Villadsen, født 8. oktober 1876. Hun blev gift 19. april 1905 i Brøns kirke med Peter Jensen Bundegaard, født 11. juli 1877 i Brøns.
3. Kristian Sørensen Villadsen, født 30. november 1878. Han blev gift med Ane Katrine Hansen, Sdr. Farup Vej 38, Krogaarden. Se Skoleallé 6, Rosengaarden.
4. Cæcilie Margrethe Villadsen, født 29. maj 1881.  Hun døde 12. marts 1900, 18 år gammel.
5. Dorthea Kirstine Villadsen, født 13. maj 1883. Hun blev gift 4. december 1904 med gendarm Hans Joachim Breinholm Madsen. Se Trækærvej 16 i Egebæk.
6. Søren Jepsen Villadsen, født 19. august 1885. Overtager fødegården.
7. Anton Villadsen, født 25. juni 1888. Han døde 6. maj 1900, 11 år gammel.

Den 30. september 1912 døde Andreas Villadsen, 71 år gammel. Han havde dog i de år, han havde gården købt væsentlige arealer ind til denne, blandt andet et toftareal fra den i 1877 nedlagte gård, matr. nr. 12. Hans enke, Kirsten Marie, solgte ifølge skøde af 22. december 1912 gården til sin søn. Hun døde 13. april 1931, 86 år gammel.

Søren Jepsen Villadsen.

1912-1915

Han fik skøde på matr.nr. 18a – 12m – 18f – 76h – 76 l- 104 b. Han skulle desuden give aftægt til moderen. Han blev gift 17. oktober 1913 med Kirstine Sørensen, der var født 5. maj 1889 på gården Ulvehøjvej 11 som datter af Truels Andersen Sørensen. Bygningerne til gården her var meget gamle, og derfor besluttede han at lade gården udstykke og købe en anden. Han købte da en ret ny gård med nye bygninger beliggende ved hovedvejen, Tøndervej 37, Sdr. Farup Mark. Se der. Udstykningen af gården her fandt sted ifølge skøder af 3. februar 1915. Hovedparcellen med bygningerne blev solgt til:

Hans Mikkelsen Jørgensen.

1915-1928

Han havde tidligere haft ejendommen, Vester Bjergvej 11, som hans svigersøn nu havde overtaget. Angående familieforhold se Vester Bjergvej 11. Hans Mikkelsen Jørgensen flyttede i 1915 ind i huset, hvor han levede med sin kone, Gjertrudline, i deres alderdom. I 1914 køber han gården Ulvehøjvej 1, af Hans Tjørnelund og river bygningerne ned. Jorden bliver lagt til gården her. Hans Jørgensen døde 25. februar 1925, 79 år gammel. Gjertrudline Kirstine døde 20. marts 1928 i V. Vedsted, 66 år gammel. Deres datter, Bodil Pedersen født Jørgensen, som var blevet enke boede i huset, og hun arvede nu dette:

 

Bodil Jørgensen.

1928-1930

Hun var født på Vester Bjergvej 11 og havde været gift med Niels Lassen Pedersen og boet i Kragelund ved Bække. Hun solgte i 1930 ejendommen her og købte ejendommen V. Vedsted Vej 137. Under dette nummer findes hendes familieforhold beskrevet. Se også Mandøvej 8. Den nye ejer her var:

 

 

Mandøvej 14. Ældre luftfoto

 

Laurids Madsen Nielsen.

1930-1934

Han var født 1. december 1884 i Hjarup sogn og var søn af indsidder Jens Nielsen og Emilie Laurine Nielsen fra Hjarup. Han blev gift 10. maj 1913 i Hjarup kirke med Meta Marie Jørgensen, der var født 2. september 1882 på gården, Vester Bjergvej 11, og datter af Hans M. Jørgensen og Bodil Truelsen. Hun var altså halvsøster til Bodil Jørgensen. Laurids Nielsen og Metha havde 3 børn:

1. Hans Jørgen Nielsen, 22. august 1914 i Egebæk.
2. Bodil Nielsen, født 18. september 1916.
3. Elfrida Nielsen.

Laurids Nielsen havde tidligere været grænsegendarm, men levede nu af pension. Han tilhørte sekten, Jehovas Vidner. I 1934 kom ejendommen på tvangsauktion og blev solgt til:

Kristian Warming Troelsen.

1934-1958

Han var ejer af nabogården, Mandøvej 16, og boede ikke i huset her. Se Mandøvej 16. Han havde nu lejefolk i denne ejendom i mange år. Her boede Anton Edvard Troelsen, født på Mandøvej 16 og Minna, der var Kristian Troelsens farbroder med hustru. Anton Edvard Troelsen døde 13. september 1957, 85 år gammel. Antons kone, Jesmine Troelsen flyttede til Højer, hvor hun døde 19. april 1960, 84 år gammel. Begge ligger begravet på V. Vedsted kirkegård. Kristian Troelsens broder, Jørgen Troelsen, startede også med vognmandsforretning, og der blev bygget garager, men de er forlængst nedrevet igen. I 1958 solgte Kristian Troelsen huset til:

Anton & Jesmine
Elva og Peter. 1950.
Bjarne, Dorthe, Sonja og Bente Sørensen. 1965.

Elva Sørensen foran Mandøvej 14 i 1958.

 

Peter Sørensen.

1958-1992

Han er født 20. oktober 1925 i Tønder og søn af Johanne og M. C. Sørensen, der senere boede i Ribe. Peter Sørensen blev gift 9. september 1950 i Skjern med Elva Jensen, der var født 14. juli 1931 i Dejbjerg og datter af Marie og Sofus Jensen. Peter og Elvas børn:

1. Bjarne Sørensen, født 4. marts 1951 i Ribe. Han overtog huset.
2. Bente Sørensen, født 2. februar 1953 i Ribe. Gift med Erik Horup, Sdr. Farup Vej 32. Nu skilt. Se også Vester Bjergvej 7.

3. Sonja Sørensen, født 3. april 1957 i Ribe. Hun blev gift 17. oktober 1980 med Jørn G. Christensen. De har 4 børn

4. Dorthe Sørensen, født 18. november 1960 i V. Vedsted. Hun bor sammen med Sten, der er specialarbejder. De bor i Henne Stationsby. Har 4 børn.

 

Peter Sørensen er omtalt i Sigurd Michaelsens ”Ribe Amts Psykriatriske Afdeling ved Ribe”. I 1990 flyttede Elva og Peter Sørensen ind i huset, Sdr. Kirkevej 16 og i 2000 i Sdr. Kirkevej 4. Han lejede så huset, Mandøvej 14, ud til: Aksel Sørensen og Helle Grønborg Jensen. Han er  født 3. januar 1953 og hun er født 4. januar 1962. De boede sammen og hun havde keramikerværksted i bygningen indtil 1. august 1993. Den 1. januar 1992 blev huset købt af sønnen:

 

 

Mandøvej 14. Luftfoto fra 1992

 

Bjarne Sørensen

1992

Han er født 4. marts 1951 i Ribe og blev gift 26. februar 1999 på Ribe Rådhus med Mette Islin, født 20. marts 1952 i Nordby på Fanø. Mette Islin har 2 børn:

1. Allan Islin, født 18. december 1970. Bor sammen med Vicky i Nordby på Fanø.
2. Manja Islin, født 5. oktober 1977.

Bjarne Sørensen er musiker og Mette er kok. Sammen åbnede de 4. januar 1997 Byens Butik da den sidste butik i V. Vedsted, Vadehavsbageriet, V. Vedsted Vej 145, lukkede. Mette Islin var daglig leder af butikken. 1. marts 2002 måtte Mette og Bjarne lukke butikken, da økonomien ikke kunne løbe rundt. I en periode af ca. 2 år boede to musikere, Bjarne Sørensen dannede i 2005 folkemusikgruppen ”Bakskuld”, der udgav 3 CD´ere i perioden 2006-2008 med baggrund i tekster af Jens Mandøe og Mandøs musikkultur.

 

Hvert år den 2. søndag i august, afholdt Mette og Bjarne V. Vedsted Musikfestival, første gang var 10. august 1997 og sidste gang i 2001. Se under V. Vedsted Musikfestival. Bjarne Sørensen er medforfatter til dette værk om V. Vedsted Sogns- Slægts og Ejendomshistorie

”. Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”.

Mandøvej 16

Matr. nr.11. Først en forbedelse, et husmandssted, senere en gård på 1 otting (ca. 53 tdr. land). Nu en nedlagt landbrugsejendom. Den hørte til de såkaldte kongerigske ejendomme i V. Vedsted. I 1660 lå på dette sted bygningerne til en forbedelse og her boede.

Troels Pedersen Smed.

1660-1667

Han var foruden husmand også smed. De afgifter han skulle svare af stedet tilfaldt læsemesteren i Ribe, det vil sige præsten ved V. Vedsted kirke. I 1660 fæstede han en otting fra en af de store gårde i V. Vedsted, nemlig gården Degnetoftevej 1. Troels Pedersen Smed indtrådte nu som medlem af grandelaget, idet han nu var gårdmand og fra 1660 var Mandøvej 16 en gård. Troels Smed var gift med Maren Astesdatter, der var datter af bonden, Aster Petersen, Ulvehøjvej 16, Okholm. Alene det, at Troels Smed var gift med en storbondes datter, beviser, at han var en agtet person i sin hjemby. Der kendes en søn fra hans ægteskab med Maren Astersdatter:

II-25

1. Ib Troelsen Smed, født ca. 1658. Han blev gift 16. oktober 1679 med Anne Nielsdatter, der var datter af bonden, Niels Eskildsen, Tornbækgaard, Ulvehøjvej 4. En talrig efterslægt.
Troels Smed døde 1665, og han er den første, der er indført i V. Vedsted kirkebog for døde. Hans enke, Maren Astersdatter, blev gift igen den 10. marts 1667 med:

Michel Pedersen Smed.

1667-1699

Han var født 1635 og gift 1667. I hans ægteskab med Maren Astersdatter fødtes 3 børn:

1. Mette Michelsdatter, døbt 11. juli 1669.
2. Troels Michelsen, døbt 7. oktober 1672. Han blev gift med Anne og bosat i Ribe.
3. Peder Michelsen Smed, døbt 15. maj 1676. Han overtog senere fødegården.
Tilnavnet Smed fik Michel Pedersen efter Troels Smed, og det selv om han ikke var smed. Navnet Smed fulgte slægten gennem flere generationer. Den otting, som i 1664 blev lagt til ejendommen hørte nu til Ribe Hospital, og fæstet af Michel Pedersen. Den 16. januar 1725 døde Michel Pedersen Smed, 89 år gammel, og hans kone døde 22. april 1701, 64 år gammel. Gården blev den 21. september 1699 fæstet af sønnen:

Peder Michelsen Smed.

1699-1736

Han var født 1676 og blev gift 31. januar 1701 i V. Vedsted kirke med Karen Andersdatter, der var født 1678 i V. Vedsted på ejendommen V. Vedsted Vej 127. Hun blev døbt 20. oktober 1678. Hun var datter af kromand Anders Hansen. I ægteskabet mellem Peder Michelsen og Karen Andersdatter fødtes 5 børn:

1. Maren Pedersdatter, født 8. august 1701.
2. Peder Pedersen Smed, født 23. februar 1704. Han overtog senere fødegården.
3. Truels Pedersen, født 12. juni 1710.
4. Maren Pedersdatter, født 17. december 1714. Hun døde 13. august 1793, 78 år gammel.
5. Anders Pedersen, født 30. december 1718. Han fæstede 1749 gården, Mandøvej 28 i Okholm. Han blev gift 7. november 1749 med Peter Mikkelsens datter. Se Mandøvej 28.
II-26

Peder Mikkelsen Smed beretter i en skrivelse 1720, at nytårsaften stod vandet over en alen højt inde i hans lade på grund af stormflod. En stor del af hans foder blev derved ødelagt. Hans besætning bestod for det meste af et par heste, et par køer og nogle få ungkreaturer. Desuden et svin og nogle får. Peder Mikkelsen Smed døde 21. februar 1737, 60 år gammel, og hans kone, Karen Andersdatter, døde 18. december 1763, knap 85 år gammel. Den 15. juni 1736 blev fæstet af gården overladt til sønnen:

Peder Pedersen Smed.

1736-1755

Han var født på gården 23. februar 1704 og blev gift omkring 1735 i Mjolden kirke med Kirsten Andersdatter, der var født 1704 i Mjolden. I deres ægteskab fødtes en datter:

1. Else Pedersdatter Smed, født 31. juli 1736. Hun blev også den, der kom til at fortsætte slægten på gården.
Mens Peder Pedersen havde gården blev i 1745 landsbyen hærget af en smitsom sygdom, som kostede bønderne mange døde dyr. Der blev dog fra statsmagtens side ydet nogen erstatning. Den 18. juli 1762 døde Peder Pedersens kone, Kirsten Andersdatter, knap 59 år gammel. Han døde selv 16. august 1767, 63 år gammel. Gården, som stadig var fæstegård under Ribe Hospital var i 1755 overladt til svigersønnen:

Anders Lauritzen

1755-1796

Han var født i Sdr. Farup 18. maj 1725 på gården, Præstevej 4. Han blev gift den 7. november 1755 med datteren på gården her, Else Pedersdatter Smed, der var født 31. juli 1736. De fik i deres ægteskab 5 børn:

1. Karen Andersdatter, født 30. oktober 1757. Død ugift 20. maj 1809, 51 år gammel.
2. Maren Andersdatter, født 14. februar 1761. Gift 1796 med Anders Nielsen fra Råhede. De overtog senere hendes fødegård.
3. Peder Andersen, født 25. februar 1764. Død 28. oktober 1766, 2 år gammel.
4. Laurids eller Laust Andersen, født 7. september 1769. Han havde gården Sdr. Kirkevej 13 inden han overtog gården her efter svogeren, Anders Nielsen.
5. Kiesten Andersdatter, født 31. marts 1773. Hun blev gift 12. oktober 1798 med Niels Termensen, Vester Bjergvej 11. De opførte et hus. Se Vester Bjergvej 8.
II-27

Anders Lauritzen havde fæstebrev dateret 28. december 1755. Han var også fæster af gården, da udskiftningen fandt sted i begyndelsen af, 1770-erne. Gården fik da tildelt ialt 34 forskellige lodder beliggende i et område fra Vesterhavet til Roager markskel. Arealet var på 64 tdr. land eller 35,4 ha. Langt den største del af dette areal lå udyrket hen i mose, eng, hede og kær. Anders Lauritzen blev i 1768 indkaldt som vidne i en sag om strandrettigheden til Korresand. Se Musse Becks ”Korresand”. I 1792 solgte Ribe Hospital sine ejendomme til selveje. Bygningerne var næsten altid bondens egne, mens jorden var fæstet. Anders Lauritzen købte i 1792 gården til selveje for 504 rdl. hol. courant. Den 29. juni 1787 døde Else Pedersdatter, Anders Lauritzens kone, 50 år gammel. Han døde 7. september 1796, 71 år gammel, men havde dog få måneder før solgt gården til sin datter og svigersøn:

Anders Nielsen.

1796-1809

Han var gårdmandssøn fra Råhede og født 1749 som søn af Niels Christensen og Karen Andersdatter. Han blev gift med Maren Andersdatter 9. april 1796. Hun var som før omtalt født på gården 14. februar 1761. Deres ægteskab blev barnløst, men de blev også gift i en ret fremskreden alder. Han var 46 år og hun var 35 år gammel. De drev gården til 1809, da de solgte den til hendes broder, Laurids Andersen, for den samme pris, som den havde kostet i 1792. De skulle så begge have aftægt ved gården. Anders Nielsen døde 18. maj 1811 og Maren Andersdatter døde 11. marts 1826, 60 år gammel. Han blev 61 år og hun 65 år gammel. Her følger:

Laust Andersen.

1809-1835

Han fik skøde på gården 15. juni 1809. Han var født på gården 7. september 1769. Han blev gift første gang 7. oktober 1797 med Maren Lauridsdatter, født 6. maj 1774 og datter af gårdmand Laurids Lauridsen og Maren Andersdatter Beck på gården, V. Vedsted Vej 113. Maren Lauridsdatter var enke efter gårdmand Michel Moltesen på gården Sdr. Kirkevej 13. Denne gård overtog Laurids Andersen nu ved dette giftermål. Se videre under Sdr. Kirkevej 13. Maren Lauridsdatter døde 16. juli 1798 efter at have født en dødfødt datter. Her blev Laust Andersen gift anden gang med Anne Lauridsdatter en søster til hans første kone. Se V. Vedsted Vej 113. Han solgte i 1806 gården Sdr. Kirkevej 13, og flyttede hjem til fødegården her med sin kone, Anne. Kun en af børnene fra hans to ægteskaber var levende:

1. Maren Laustdatter eller Lauritzdatter, født 21. oktober 1801. Konfirmeret 1817. Hun blev gift 28. februar 1835 med sin fætter, Terman Nielsen. Se Vester Bjergvej 8.
Laust Andersen fik skøde på fødegården i 1809 og 15. februar 1810 døde hans kone, Anne Lauridsdatter, 30 år gammel. Han blev gift for tredie gang 15. juni 1811 og nu med Maren Madsdatter, der var født 2. november 1786 på gården, Mandøvej 22. Se videre der. De var næstsøskendebørn. I deres ægteskab fødtes 7 børn:

 

1. Anne Laustdatter, født 18. marts 1812. Hun blev gift 1835 med Knud Hansen Lassen, og de overtog så gården her.
2. Else Marie Laustdatter, født 4. november 1814. Død 29. marts 1821, 6 år gammel.
3. Karen Laustdatter, født 2. januar 1817.  Hun blev gift 13. december 1851 i Rejsby kirke med Bendix Sørensen, født 23. februar 1824 i Rejsby. Overtager fødegården (R. 38) i Rejsby. Flytter i 1859 til Jernved. Ingen børn.
4. Kirsten Laustdatter, født 1. august 1819. Død 8. maj 1820, 8 mdr. gammel.
5. Anders Laustsen, født 1. december 1821. Han døde ugift 10. marts 1849 af tuberkulose, 27 år gammel.
6. Mads Christensen Laustsen, født 11. juli 1824. Død 2. november 1824, 16 uger gammel.
7. Mads Christensen Laustsen, født 11. januar 1826. Død 24. august 1826, 7 mdr. gammel.
I Laust Andersens tre ægteskaber fødtes 11 børn, men kun tre blev gift. Laust Andersen var døbt Laurids, men i de fleste af de efterladte papirer nævnes han som Laust Andersen. Han kom som mange andre bønder i økonomiske vanskeligheder i 1820-erne og måtte låne penge hos Mett Lasses i Okholm, Ulvehøjvej 16. Han lånte i 1828 ialt 355 rigsbankdaler rede sølv. Pengene blev måske også brugt til ombygning af gården, hvis stuehus menes at stamme fra denne tid. Han led stor skade af stormfloden natten mellem den 3. og 4. februar 1839, som drev hele isbjerge ind i byen. Den 12. maj 1834 døde Laust Andersens kone, Maren Madsdatter, 48 år gammel. Der blev afholdt skifte efter hende 8. august 1834 og i 1835 sælger han gården til sin svigersøn:

Knud Hansen Lassen.

1835-1877

Han får skøde på gården 27. marts 1836, og der oprettes aftægtskontrakt, som siger, at Laurids Andersen skal havde de to vestligste værelser i stuehuset. Laurids Andersen døde 10. januar 1849, 79 år gammel. Knud Hansen Lassen var født i Lustrup 1803 og døbt 6. marts. Han var søn af gårdmand Hans Lassen og Maren Lauridsdatter. Han blev gift 13. maj 1835 med Anne Laustdatter, der var født 18. marts 1812 på gården. De fik i deres ægteskab 2 børn:

1. Maren Lassen, født 9. august 1841. Konfirmeret 1856. Hun blev gift 1865 med Hans Christian Troelsen. De overtog senere gården.
2. Dødfødt drengebarn, født 4. august 1845. Ved denne fødsel blev der foretaget en undersøgelse ved læge og borgmester, idet man mente, at jordemoderen havde været skyld i barnets død. Hun blev dog frikendt.

Knud Hansen Lassen var kirkeværge og medvirkede ved kirkens restaurering efter tårnets brand i 1845. Se C. Andreasens ”Fra Ribe Amt 1925”. Anne Lauridsdatter, Knud Hansen Lassens kone, døde 15. marts 1869, 57 år gammel. Hun døde af kræft i munden. Knud Hansen Lassen døde 3. august 1890, 88 år gammel. Han var da aftægtsmand på gården, som han i 1877 havde skødet til svigersønnen:

Hans Christian Troelsen.

1877-1903

Han var født 18. september 1839 i Holleskov, Føvling sogn. Han var søn af smed Troels Hansen og Edel Andersdatter og bliver gift 8. april 1865 i V. Vedsted kirke med datteren på gården, Maren Lassen. Han deltog i krigen 1864. Han blev indkaldt 2. november 1863 og hjemsendt i august 1864. Han blev ikke såret eller taget til fange. Efter hjemsendelsen overtog han styret af gården, men fik ikke skøde på gården før den 12. april 1877. Hans Christian Troelsen havde en søster, Ane Johanne Troelsen, der boede V. Vedsted Vej 123. Hans Chr. Troelsen og Maren Lassen fik 11 børn:

1. Dødfødt søn, født 5. december 1866. En tvilling.
2. Dødfødt søn, født 5. december 1866. En tvilling.
3. Knud Lassen Troelsen, født 7. august 1868. Død 5. september 1868, 4 uger gammel.
4. Knud Lassen Troelsen, født 29. december 1869. Han overtog gården efter faderen.
5. Anton Edvard Troelsen, født 9. november 1871. Gift 16. juni 1899 med Jesmine Pedrea Lassen, født 24. august 1875 i Hviding. De fik 5 børn (vilkårlig rækkefølge): Edel, Jenny, Helga, Hans Christian og Gunnar. De havde i mange år en gård i Plougstrup, Jernved sogn. De tilbragte deres sidste år i V. Vedsted, Mandøvej 14.
6. Ane Edelline Troelsen, født 17. januar 1874. Hun døde 6. maj 1896 af tuberkulose, mens hun tjente i præstegården. Blev 22 år gammel.
7. Ane Troelsen, født 12. marts 1876. Død 20. januar 1877, 10 måneder gammel.
8. Ane Troelsen, født 28. januar 1878. Hun blev gift 24. oktober 1902 med Jens Lassen Pinborg. Se Sdr. Kirkevej 37, Digegaarden.
9. Troels Hansen Troelsen, født 14. juni 1880. Han døde 13. februar 1894 af difteritis, 13 år gammel.
10. Søren Laurids Troelsen, født 23. april 1882. Han udvandrede til U.S.A. Her blev han gift med Edna………..
11. Hans Lassen Troelsen, født 25. februar 1884. Han blev gift 8. november 1918 med Semine Margrethe Bejer. Se videre Sprækvej 3 og V. Vedsted Vej 137.

Den 26. november 1877 holdt Jes Jørgensen Bejer auktion over gården Smalhale 7 med alle jorderne. Bygningerne med toften blev købt af Hans Christian Troelsen. Den 4. november 1903 skødede Hans Christian Troelsen gården til sin ældste søn:

Knud Lassen Troelsen.

1903-1939

Han måtte give faderen og moderen aftægt, de fik, en lille lejlighed i den nordvestlige del af bygningerne, og her levede de i rigtig mange år. Hans Christian Troelsen døde 10. januar 1931, 91 år gammel. Hans kone, Maren Lassen, døde 24. januar 1933, 91 år gammel. Hun havde da været på aftægt i 30 år. Knud Lassen Troelsen var født på gården 29. december 1869 og blev gift i V. Vedsted kirke den 13. november 1903 med Ellen Warming, der var født 9. november 1873 i Råhede som datter af Jørgen Chr. Warming og Kathrine Marie From. Knud Lassen Troelsen og Ellen Warming fik 4 børn:

1. Axel Warming Troelsen, født 4. maj 1905. Senere gårdejer i Høgsbro. Viet i Hviding kirke 20. juni 1930 med Marie Hostrup, født på Høgsbrogaard 5. maj 1903. De fik i V. Vedsted en søn:
1. Knud Lassen Troelsen, født 18. december 1933.

Aksel Warming Troelsen døde i Hviding 1. oktober 1989, 84 år gammel. Hans kone, Marie Troelsen, født Hostrup, døde i Høgsbro 10. juli 1963, 60 år gammel. Begge er begravet på Hviding kirkegård.

2. Kristian Warming Troelsen, født 23. oktober 1906. Han overtog gården efter faderen.
3. Dødfødt, født 20. november 1909.
4. Jørgen Warming Troelsen, født 11. juni 1911. Han var først vognmand, senere gårdejer i Hjedding.
Knud Lassen Troelsen forøgede gårdens areal til ca. 50 tdr. land. Den 11. juni 1923 døde hans kone, Ellen Warming, 49 år gammel. Han afstod i 1939 gården til sønnen:

 

*) Ellen Warmings far, Jørgen Chr. Eugenius Warming blev udvist af tyskerne i 1904 og boede sine sidste 10 år hos datteren. Fra 1866-1870 ejede han Sdr. Kirkevej 3 uden at bo der. Jeg har lånt familien Warmings slægtsbog af Jytte Warming, Fyrrekrogen 5 og heri er hans sag er meget velbeskrevet. Da mange danske syd for grænsen kom i en lignende situation, følger her historien:

Den 7. november 1873 meldte Jørgen Warming og hans kone sig ud af den slesvig-holstenske landskirke. De tog til gudstjeneste i V. Vedsted nord for grænsen og i danske frimenigheder syd for denne, her kørte de til Ravnholt i Vodder, hvor Niels Peter Gundesen og senere til Lundsmark hvor Klaus og Ellen Schmidt fra omkring 1888 fortsatte med at give frimenigheden og dens præster lokaler til gudstjenester og de efterfølgende møder med fælles kaffebord. I Lundsmark begyndte den tyske gendarm at overvære gudstjenester, men da det efterfølgende var privat, måtte han gå.

Jørgen Warmings børn fik sammen med møller, Laurids Brodersen´s og enkelte andre børn skoleundervisning i hjemmet ved lærerinde, Kirsten Østergård. Sognets præst, der var tysksindet, førte skoletilsyn med både lærer og børn, og det kom til det resultat, at deres formåen ikke kunde stå mål med det, der lærtes i kommuneskolen. Det endte med, at hjemmeundervisningen blev forbudt. Da præsten meddelte det til Jørgen Warming svarede han: “Jeg ved godt, hvorfor i vil have vore børn i den tyske skole, men vi skal vise jer, at hjemmet er stærkere end skolen.” Efter endt skolegang kom deres unge på efterskole og/eller højskole en eller flere gange.

I 1897 kom Ernst Math. V. Køller som en ny overpræsident til Slesvig-Holsten, og derefter kom udvisningerne i et hidtil ukendt omfang. Det var optanter der i optionstiden til 1870 eller for ca. 30 år siden havde begæret option, men aldrig fuldført den ved fast ophold og bopæl i Danmark. De blev lavet til optanter og begrundelsen for en udvisning ofte spidsfindig. En ubetydelighed kunne være dem nok til at jage en mand fra hjem og familie. Også tyende, der var fra Danmark, hos danske landmænd i Sønderjylland blev udvist, eller deres husbond modtog trusler herom. I von Køllers 5 årige regime blev der udvist imellem 800 og 1000 personer. En af dem var Jørgen Chr. Eugenius Warming.

Sønnen, Mads Warming, der var 26 år gammel havde plads som landbrugsmedhjælper hos familien Bentsen på gården Egager i Sødinge på Fyn, forlangte amtforstander, Winther v. Adlersflygel i Skærbæk skulle komme hjem, ellers ville Jørgen Warming blive udvist. Efter en rejse til Sødinge, og der samtaler om den bitre og kedelige situation for fader og søn, endte det med, at Mads blev, og faderen rejste hjem. Derefter kom 8. september 1902 udvisningen til Jørgen Warming; men han blev hjemme på hans gård.

Efter H. P. Hanssens råd så rejste Jørgen Warming til Flensborg, og meldte sig der til myndighederne, som en mand der var udvist på et uberettiget grundlag idet han aldrig havde haft det faste ophold og bopæl i Danmark, som der krævedes for at være optant og udlænding. Som hensigten var i det af H. P. Hanssen i Aabenraa givne råd, så kom Jørgen Warming for Underretten i Flensborg, og blev frifundet på grund af det nævnte manglende faste ophold i Danmark.

Denne frifindelsesdom ankedes af anklageren til Landsretten også i Flensborg. Her spurgte dommeren Jørgen Warming, om han da aldrig havde været i Danmark. Jo – enkelte gange i Ribe for at handle, svarede Jørgen Warming. Men det var for dommeren nok, og den 23. februar 1903 afsagdes dommen, som var på 2 dages arrest, skønt udvist den 8. september 1902, at have overskredet grænsen. Da Landsrettens fortolkning af – fast bopæl og ophold i Danmark – blev anset for en spidsfindighed, blev der appelleret til Overretten i Kiel, som den 29. april s.å. stadfæstede Landsrettens dom. Jørgen Warming afsonede de 2 dages arrest i Toftlund, og rejste der efter hjem til Råhede, og blev der.

Året efter, den 10. August 1904, kom gendarm Pabs fra Skærbæk, og en villig hjælper, boelsmand Schmidt fra Endrupskov. Formålet var arrestation af Jørgen Warming der forsøgte at undslippe ved at gå ud af døren fra aftægtsstuerne i stuehusets østre ende, men her greb nævnte Schmidt i ham. Sønnen Mads, der kom med en ridehest som løb fra ham, da han befriede faderen fra den voldsomme og ukendte mand. Gendarmen der kom løbende råbte :”Halt, Halt” og indhentede Jørgen Warming lidt syd for gården, og med påsat håndjern blev han ført tilbage til gården, hvor efter bebrejdelser fra ankomne naboer, gendarmen igen tog dem af.

Efter at være transporteret til Toftlund kom Jørgen Warming for retten der. Her spurgte dommeren, om den udviste Jørgen Warming ikke, som der krævedes, var ført til grænsen af myndighederne. Da dette aldrig var sket, var hans tilstedeværelse i hjemmet ikke strafbart. Det manglende ved udvisningen blev derefter beordret udført og det skete. Sønnen Mads blev 28. oktober s. å. Idømt en bøde på 100 mark for fangebefrielse.

Kathrine Marie From, der døde 27 marts 1900, oplevede ikke hendes mands udvisning, det gjorde derimod hans moder, Else Cathrine, der døde 1. november 1904. Hendes begravelse fik Jørgen Warming tilladelse til at overvære.

Efter udvisningen fik Jørgen Warming aftægt i nabosognet V. Vedsted hos datteren Ellen og hendes mand, Knud Lassen Troelsen og var der de sidste 10 år. Når forholdene var dertil skete det, at Jørgen Warming – bedstefar i mørkningen gik turen gennem engene over grænsen til hans gamle hjem, hvor han somme tider blev til næste dags aften. Fra en sådan gang bl. a. huskes fra barndomstiden, at der i æ dørns sad ved et eftermiddags kaffebord, foruden gæsterne også bedstefar, der sad nær ved døren til havestuen og far og mor ved døren til den daglige spisestue, hvorfra der var døre til køkken og forstue. Pludselig kom pigen fra køkkenet og sagde: “Æ tysk gendarm er ud i æ gård !”. Bedstefar rejste sig omgående og gik ind i havestuen og lukkede døren. Mor gik ud i spisestuen og lukkede døren efter sig, netop som gendarmen kom fra forstuen. Han sprang uden om hende og rev døren op til æ dørns og kom derved til at stå lige over for far, der før gendarmen fik noget sagt, skældte ham ud. Da far tav lidt, sagde han noget, men trak sig tilbage og far fulgte efter ham. Hvor bedstefar blev af huskes ikke. Gendarmen fik ham ikke.

Bedstefar døde på Ribe sygehus 28. marts 1914 og kom efter given tilladelse hjem til Råhede men måtte ikke komme i kirken og ved hans gravsætning måtte der ikke lyde bøn, sang og tale eller ske jordpålægning. Det foregik i havestuen derhjemme, hvor pastor Jørgensen fra Skærbæk frimenighed forestod det på en smuk og mindeværdig måde sammen med slægt og venner af bedstefar.

Kilder: Sønderjydske årbøger 1902 -03 -04. Jul i Vestjylland 1946.

Kristian Warming Troelsen.

1939-1975

Han var født på gården 23. oktober 1906 og overtog denne i 1939 efter faderen, Knud Lassen Troelsen, der døde 10. august 1943, 74 år gammel. Han boede da på gården. Kristian Troelsen blev gift 23. oktober 1934 i V. Vedsted med Ingeborg Bothilde Fabricius, der var født 20. november 1909 i Spandet og datter af bager Johannes Chr. Fabricius og Nicoline Marie Rahr. Inger og Kristian Troelsen fik en datter:

1. Judith Troelsen, født 24. februar 1940. Hun blev gift med Knud Bork.
Ved en ulykke mistede Kristian Troelsen det ene ben og solgte da en del af gårdens jorder, så gården fik et areal på ca. 20 ha., som senere blev forpagtet ud.

 

I 1937 købte Kristian Troelsen naboejendommen Mandøvej 14 og havde i mange år lejefolk her. I 1947 fik han telefoncentralen. I mange år drev han også hønseri. Se ”Niels Ocholm Madsens Erindringer”, Inger Offersens ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig” og Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”.

Kr. W. Troelsen overtog Gaarden efter Forældrene i 1934 og har samtidig siden 1947 haft Telefoncentral. Arealet er paa 30. Tdr. Land, der var oprindelig 50 Tdr., men der er frasolgt 20 Tdr. Bygningerne er opført ca. 1825, men siden moderniseret adskillige Gange. Gaarden er i Dag udelukkende baseret paa Hønseri og har en Bestand paa ca. 500 Høns. Gaarden har været i Slægtens Eje siden 1636.

Mandø-Posten nr. 55 – 1961. Statstelefon. Bestyrerinde Bodil With Hansen har taget sin afsked efter at have virket i 44 år. Mandø central er nedlagt. Mandø er kommet under V. Vedsted central og samtidig er der fra 1. maj indlagt halvautomatisk telefon.

Kristian Warming Troelsen. Sept. 1977.

I 1967 var der jordfordeling i landsbyen, og her afstod han den overvejende del af gårdens arealer. Han beholdt et areal med skov samt toften, der var under udstykning i byggegrunde. I 1970-erne blev stalden indrettet til beboelse og her kom datteren og svigersønnen til at bo. I 1975 solgte Kristian Troelsen hele ejendommen med begge lejligheder til datteren, Judith. Det var nu Inger og Christian, der sad i lejet ejendom. Kristian Warming Troelsen døde 31. oktober 1988, 82 år gammel. Ingeborg, som hun hed, men blev kaldt Inger, flyttede i 1990 ind i en af boligforeningens huse Sdr. Kirkevej 10.

Judith Bork.

1975-1992

Hun var født 24. februar 1940. Hun overtog hele ejendommen i 1975 og blev gift med Knud Bork, der er født 25. oktober 1935 i Anslet. Søn af Anne og Nis Bork. Deres børn:

1. Lisbeth Bork, født 1. juni 1960 i Lintrup. Se V. Vedsted Vej 95 og Præstevej 18 i Sdr. Farup.
2. Jonna Bork, født 25. december 1963 i Lintrup.
3. Palle Bork, født 1. februar 1968 i Anslet.
4. Kirsten Bork, født 28. februar 1975 i V. Vedsted. Hun overtog ejendommen efter faderen.
Judith og Knud boede i den lejlighed, som er indrettet i stalden, medens den gamle lejlighed er udlejet. I 1992 blev ejendommen tilskrevet:

Knud Bork.

1992-2005

Judith døde 24. december 1995 på Odense sygehus efter at være påkørt af en bil i Frifelt. Hun blev kun 55 år gammel. Knud Bork har fra et tidligere ægteskab en søn, Nis Peter Bork. Han blev 6. september 2003 gift med Rigmor Bjerg, datter af Erna og Sigurd Bjerg, Haderslev. Knud Bork solgte i 2005 ejendommen her til datteren:

Kirsten Bork.

2005

Kirsten Bork, boede sammen med Michael Stephen der er født 24. maj 1955 i England. De har 4 børn:

1. Kenneth Knud Bork Stephen, født 11. september 1998.
2. Judith Bork Stephen, født 16. februar 2000.
3. John Bork Stephen,
4. Stephen Peter Bork Thomas, døbt 2005 i V. Vedsted kirke.
Michael eller Mike, som han kaldes, medvirkede på V. Vedsted Musikfestival i 1999, 2000 og 2001.

Lejligheden i nr. 16 er udlejet til Michael Winckler, der har en datter:

1. Emmely Winckler Bork, født 24. december 2007.

 

Mandøvej 20

Denne ejendom ejes i dag af Aage Hansen. Ejendommen hørte før 1864 til den slesvigske del af landsbyen. Her lå på dette sted fra ældgammel tid et såkaldt toftegods det vil sige et hus med toft eller et husmandssted. Dette sted var fæste under Haderslevhus helt op til midten at 1800-tallet. Allerede fra år 1600 haves oplysninger om fæstere af denne ejendom:

 

Severin Jacobsen.

1600-få år efter 1600

Han var fæstet på ejendommen i år 1600. Han efterfulgtes få år efter af:

 

Knud Madsen.

få år efter 1600-1634

Han boede på ejendommen frem til den store stormflod 1634. Efter ham kom:

 

Jacob Knudsen.

1634-1688

Han var formodentlig søn af den forrige fæster, Knud Madsen. Han blev født ca. 1610 og gift ca. 1645. Navnet på hans kone kendes ikke, men han havde en søn, som fik ejendommen i 1668. Han havde formentlig også en søn:

 

1. Madtz Jacobsen, født 1651. Han fik Bakkegaarden, Mandøvej 31.

2. Søren Jacobsen, født 1653. Han blev gift 4. december 1687 med Johanne Mathiasdatter. De overtog hendes fødegård, matr. nr. 6 i Sdr. Farup.

 

Jacob Knudsen døde i februar 1668 og sønnen fik stedet.

 

Knud Jacobsen.

1688-1714

Han var født 1646 og blev gift 8. oktober 1671 med Anne Pedersdatter, der var født 1644. De fik følgende børn:

 

1. Jacob Knudsen, døbt 25. august 1672. Død 27. november 1697, 25 år gammel. Ugift.

2. Lene Knudsdatter, døbt 12. april 1674. Hun blev gift 6. september 1711 med Søren Jepsen. Se V. Vedsted Vej 74.

3. Esther Knudsdatter, døbt 30. juli 1676.

4. Anne Knudsdatter, døbt 22. juni 1679. Hun blev gift med Peder Michelsen. Se V. Vedsted Vej 137.

5. Mette Knudsdatter, døbt 16. oktober 1681. Gift 1714 med Søren Knudsen. De fik gården.

6. Et dødfødt barn, født 1684.

 

Knud Jacobsen døde 20. september 1720, 74 år gammel og hans kone, Anne Pedersdatter døde 24. januar 1719, 74 år gammel. Ejendommen var i 1714 blevet overtaget af svigersønnen:

 

Søren Knudsen.

1714-1746

Han var født 3. februar 1690 på gården, V. Vedsted Vej 119, Bendixminde. Han blev gift 24. juni 1714 med datteren fra ejendommen her, Mette Knudsdatter. De fik i ægteskabet 3 børn:

 

1. Knud Sørensen, født 15. april 1715. Han fik senere stedet.

2. Jacob Sørensen, født 16. februar 1717. Han blev gift med Johanne Pedersdatter. Se Præstevej 18.

3. Maren Sørensdatter, født 24. januar 1718. Hun blev gift 10. november 1747 med Niels Jørgensen fra Rejsby. De overtog da ejendommen.

 

Søren Knudsen døde 14. oktober 1753, 63 år gammel, og hans kone, Mette Knudsdatter, døde 13. november 1751, 70 år gammel. Gården blev 1746 afstået til sønnen:

II-33

Knud Sørensen.

1746-1746

Han afstod dog ejendommen samme år til sin svoger. Knud Sørensen giftede sig i 1753 til gården, Ulvehøjvej 11. Sandagergaard. Se der. Ejendommen her blev den 16. december 1746 fæstet af:

 

Niels Jørgensen.

1746-1758

Han var født i Rejsby 1711 og søn af gårdmand Jørgen Jefsen og Sidsel Nielsdatter. Se Rejsbybogen R. 5. En broder, Jef Jørgensen blev gårdmand på Abildgaard, V. Vedsted Byvej 23. Niels Jørgensen blev gift 10. november 1747 med Maren Sørensdatter, der var født her på gården 1718. De fik 3 børn:

 

1. Søren Nielsen, født 31. juli 1749. Han blev gift med Bodil Olufsdatter. Se gården Smalhale 7.

2. Sidsel Nielsdatter, født 31. oktober 1751. Hun blev gift med Laust Nielsen, og de fik ejendommen her omkring 1780.

3. Jørgen Nielsen, født 5. februar 1754. Død 20. juni 1755, 1 år gammel.

 

Niels Jørgensens kone, Maren Sørensdatter, døde 12. maj 1755, 37 år gammel. Hun tilhørte den pietistiske bevægelse, som da greb flere på egnen. Niels Jørgensen blev gift igen den 14. november 1755 og nu med Birgitte Nielsdatter, der var født i Øster Vedsted. De fik 3 børn:

 

1. Mette Maria Nielsdatter, født 28. december 1757. Hun blev gift 1776 med Peder Jørgensen. Se videre Mandøvej 31 i Okholm.

2. Karen Nielsdatter, født 13. januar 1760. Hun blev gift 1793 med Niels Pedersen Hede. Se

Vester Bjergvej 7.

3. Jørgen Nielsen, født 29. oktober 1762. Død 11. marts 1776, 13 år gammel.

 

I 1758 afstår Niels Jørgensen gården her og køber Mandøvej 31 i Okholm. Han flytter samme år, og de to yngste af børnene er ikke født her, men i Okholm. Ejendommen her bliver nu overtaget af:

 

Peder Truelsen.

1758-1768

Han var født 1706 og kom fra Ribe. Han blev gift*) i V. Vedsted kirke med Wibecke Jensdatter, der var født 1714 i Præstegaarden, Sdr. Kirkevej 20. Brylluppet stod den 8. januar 1740. De boede ikke på ejendommen her før 1758, men har siddet i et lejehus i V. Vedsted. Alle deres 5 børn er også født, før de flyttede ind i huset her. Børnene var:

*) Ægteskabet blev godkendt ved kongelig bevilling: Peder Troelsen af Vester Vedsted sogn, ægteskabs bevilling i 3die led. Bevilger og tillader, at Peder Troelsen, og Vibeche Jensdatter, bønderfolk af Vester Vedsted sogn og bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 13. november 1739.

1. Truels Pedersen, født 9. november 1741.

2. Jens Pedersen, født 29. december 1743.

3. Peder Pedersen, født 25. september 1746. Han var sømand.

4. Anna Pedersdatter, født 11. november 1748. Hun blev gift 1768 med Jens Nielsen Snedker, se Okholmvej 3.

5. Ingeborg Pedersdatter, født 6. juni 1754. Hun blev gift med Peder Andersen Beck, Vester Bjergvej 7 og sad til leje i præstegaardens hus, Sdr. Kirkevej 21.

 

Wibecke Jensdatter døde 13. januar 1788, 73 år gammel. Peder Truelsen døde 8. januar 1790, 83 år gammel. Ifølge kontrakt af 23. september 1768 afstod Peder Truelsen ejendommen til:

 

Jens Nielsen Snedker.

1768-1779

Han var født 1739 i Skærbæk og blev gift 4. november 1768 med Peder Truelsens datter, Anna. Der skal ikke her skrives om deres børn, thi i 1778 købte Jens Nielsen gården, Okholmvej 3. Angående familieforholdene se der. Jens Nielsen Snedker afstod i 1779 ejendommen til:

Lauritz eller Laust Nielsen.

1779-1810

Han var født 1746, men ikke i V. Vedsted sogn. Han blev gift ca. 1784, men ikke i V. Vedsted, med Sidsel Nielsdatter, der var født 31. oktober 1751 på gården her som datter af Niels Jørgensen og Maren Sørensdatter. Der kendes 2 døtre fra Laust Nielsens ægteskab:

 

1. Bodel Laustdatter, født 25. november 1785. Død 28. februar 1787, 1 år gammel.

2. Bodel Marie Laustdatter, født 7. september 1788. Hun blev gift med Truels Andersen, og de overtog hendes fødehjem i 1810.

Lauritz eller Laust Nielsen døde 17. juli 1798, 51 år gammel. Hans enke, Sidsel Nielsdatter, død 1839, blev siddende i den lille landbrugsejendom og havde næsten altid en lejefamilie i huset. Hun afstod den 25. april 1810 ejendommen til svigersønnen:

 

Truels Andersen.

1810-1842

Han var født 6. oktober 1780 på det vestligste hus i Heegaard som søn af Anders Truelsen og Dorthe Knudsdatter. Se under V. Vedsted Vej 64. Han blev gift 8. november 1806 i V. Vedsted kirke med Bodel Marie Laustdatter, der var født på ejendommen her. De har boet et andet sted lige efter, at de blev gift, thi deres første barn blev ikke født i V. Vedsted. Deres børn var:

1. Laurits Truelsen, født november 1810. Ej i V. Vedsted. Død 22. december 1810.

2. Dorthe Kirstine Truelsdatter, født 5. januar 1812.

Dorthe Kirstine Truelsdatter blev i 15. november 1850 gift med Søren Jepsen Sørensen. Se Vester Bjergvej 3.

3. Laust Andersen Truelsen, født 11. februar 1814. Død 23. september 1830, 16 år gammel.

4. Anders Nielsen Truelsen, født 27. december 1815. Han overtog i 1842 fødehjemmet.

5. Hans Jørgen Truelsen, født 6. juli 1818.

6. Jens Peter Truelsen, født 8. november 1820. Han blev gift med Dorreth Nielsdatter og overtog i 1858 ejendommen, Vester Bjergvej 11. Se der.

7. Niels Knudsen Truelsen, født 23. oktober 1822. Død 13. august 1830, 8 år gammel.

8. Christen Truelsen, født 27. august 1825. Død 18. september 1830, 5 år gammel.

9. Zidzel Marie Truelsen, født 2. december 1827. Hun blev gift med Anders Hansen, Skoleallé 6.

10. Laust Nielsen Truelsen, født 6. juli 1832.  Han blev gift 1869 med broderen, Jens Peter Truelsens enke, Dorreth Nielsdatter. Se Vester Bjergvej 11.

Tre af børnene døde som store børn indenfor godt en måned i 1830. Truels Andersen var snedker og tømrer i V. Vedsted. Han døde 13. august 1842, 62 år gammel. Hans kone, Bodel Marie Laustdatter, døde 14. maj 1861, 72½ år gammel. Samme år som Truels Andersen døde, blev ejendommen overtaget af sønnen:

 

Anders Nielsen Truelsen.

1842-1888

Han var født 1815 og snedker ligesom faderen. Han blev gift første gang 12. april 1851 med Mette Marie Andreasdatter, der var født 10. september 1828. Se Sdr. Kirkevej 24. De fik i ægteskabet 2 døtre:

 

1. Bodil Marie Truelsen, født 1. august 1852. Hun blev gift 28. april 1874 med Jes Pedersen, billedhugger, Sønderportsgade, Ribe. Han var søn af Peder Jørgensen. Se V. Vedsted Vej 64.

2. Bodil Troelsen, født 18. januar 1854.. Hun blev gift 22. oktober 1881 med Hans Mikkelsen Jørgensen. Se Vester Bjergvej 11.

 

Anders Nielsen Truelsens kone, Mette Marie, døde 1. januar 1857, 29 år gammel. Han blev gift anden gang 31. marts 1860 med Ane Christensen, der var født 1. oktober 1826 i Tømmerby, Sneum sogn, og datter af gårdmand Christen Hansen. I dette ægteskab fødtes 2 børn:

 

1. Mette Marie Troelsen, født 6. januar 1861. Hun døde 24. november 1890, 29 år gammel.

2. Truels Andersen Truelsen, født 11. maj 1862. Han fik ejendommen i 1888.

 

Jf. kirkebogen i 1881 er familieefternavnet Troelsen. I 1890 er det Truelsen.

 

Anders Nielsen Truelsen købte et ret stort areal ind til ejendommen fra forskellige gårde, så han ved sin død 18. november 1887 havde samlet en mindre gård. Han blev knap 72 år gammel. Hans kone, Ane Christensen, døde 29. maj 1865 efter at have født et dødfødt pigebarn. Hun blev 38 år gammel. Efter arveudlægsskøde blev gården nu overtaget af sønnen:

 

II-36

Truels Andersen Truelsen.

1888-1922

Han var født 1862 og blev gift 23. oktober 1889 med Ane Marie Andreasen, der var født 13. august 1868 som datter af gårdmand Niels Andreasen. Se Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. De fik følgende børn:

 

1. Anders Truelsen, født 9. november 1890. Død 14. april 1894, 3 år gammel.

2. Niels Anton Truelsen, født 5. august 1894. Han blev gift 17. maj 1923 med Anna Lauridsen fra Mandøvej 28 i Okholm. Gårdmand i Hunderup.

3. Anker Truelsen, født 5. august 1897. Gårdejer Maltbæk.

4. Alfred Truelsen, født 22. august 1901. Udvandrede i 1923 til U.S.A via Ellis Island.

Truels Andersen Truelsen forøgede ejendommens areal betydeligt. Ved sin død 1912 var han også sognerådsformand. Han døde 23. januar 1912, 49 år gammel. Hans enke, Ane Marie, drev gården videre ved hjælp af sønnerne. Anne Marie Truelsen flyttede ind hos Knud Nielsen Knudsen, V. Vedsted Vej 92 og solgte ifølge skøde tinglyst 26. marts 1922 gården til:

 

 

Aksel Klausen.

1922-1926

Han var født 2. oktober 1898 på ejendommen Sdr. Kirkevej 9. Søn af Laust Klausen og Karoline Andersen. Han var ugift og rejste i 1926 til U.S.A.

Viggo Andersen Lund.

1926-1942

Han fik skøde på gården lyst 18. august 1926. Han var født 12. december 1901 i Lustrup og blev viet i Vodder 5. marts 1926 med Marie Elsine Ebbesen, der var født 16. januar 1900 i Aaved, Vodder sogn. De fik følgende børn:

 

· 1. Vera Marie Lund, født 15. juni 1926 i V. Vedsted. Hun blev gift 9. november 1947 i V. Vedsted Kirke med frisørmester Christian Olesen Lund fra Toftlund, født 20. marts 1923. De fik 1 barn

2. Dødfødt drengebarn, født samme dag som Vera, en tvilling.

3. Anders Ebbesen Lund, født 24. januar 1928 i V. Vedsted. Han bor i Norge

4. Nis Daniel Lund, født 25. februar 1931. Han var frisør og bor i Gram.

5. Karen Lund, født 7. marts 1932. Bor i Frederikshavn. Enke efter forstander på skibsfartskole.

Viggo Lund solgte en grund, hvor Johannes Hansen Madsen i 1950-51 opfører V. Vedsted Byvej 49. I 1942 solgte Viggo Lund gården og flyttede ind i huset, V. Vedsted Vej 133, hvor familien sad til leje, indtil han i 1945 købte huset V. Vedsted Byvej 32. Se der. Gården her blev solgt til:

 

Carl Christensen Andersen.

1942-1942

Han var købmand i Ribe og fik skøde lyst 15. juni 1942. Han solgte atter gården ifølge skøde tinglyst 16. juli 1942 til:

Christian Marius Marloth.

1942-1945

Han var oprindelig skrædder, men drev her landbrug, men også vognmandsforretning, hvor både han og konen havde hvert sit spand. Han kørte især cement fra stationen for besættelsesmagten. Det var til de 4 store bunkers, som blev opført ved V. Vedsted skole. Se Inger Offersen ”Begivenheder i V. Vedsted under 2. verdenskrig” og Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”. Christian Marius Marloth solgte da i 1945 gården til:

 

Boje Bojesen.

1945-1945

Han fik skøde lyst 8. maj 1945. Ellers kendes der intet til denne mand. Han solgte gården efter skøde lyst 25. april 1950 til:

 

Marius Mathiasen.

1945-1965

Han har dog allerede i 1945 overtaget gården i forpagtning og fået skøde på denne i 1950. Kathe og Marius Mathiasen kom til V. Vedsted fra Døstrup med 3 børn og 1 er født i V. Vedsted. Marius Mathiasen er født 6. september 1913 og blev gift i 11. november 1937 i Løgumkloster Kirke med Kathrine Marie Hansen, født 8. september 1914. Deres børn:

 

1. Svend Aage Mathiasen, født 1939. Han var kommis i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.04.54 – 05.03.58 og igen 01.04.60 – 01.04.62. Han blev senere uddeler på Mandø.

2. Arne Mathiasen, født 1941.

3. Christel Mathiasen, født 1942.

4. Inge-Lise Mathiasen, født 11. august 1947 i V. Vedsted.

 

Mandø-Posten nr. 61 – 1964. Uddeler-skifte på Mandø. Som omtalt i sidste hæfte fratrådte uddeler Carl Pe­tersen den 1. juni d. å., efter at have været øens »brugsmand« i mere end 30 år. Den nye uddeler, der er gift, stammer fra V. Vedsted. Det er Svend Å. Mathiasen, der sammen med sin kone vil være at finde i Mandø brugs, der, skønt umoderne, dog er en hyggelig butik. Carl Petersen flytter med sine 2 søstre midlertidig til Jutta Hansens hus på øen. Peter­sen vil dog fortsat, i hvert fald i de travle turist-måneder hjælpe den nye mand til rette i butikken.

 

Mandø-Posten nr. 65 – 1966. Helicopter aktion. Trods flyveforbud på grund af overisninger måtte en helicopter til Mandø lørdag d. 22. januar for at bringe fru uddeler Mathiasen på hospitalet. Under det glatte føre var fru Mathiasen så uheldig at falde og beskadige det ene ben, hvorfor Mandø’s læge, dr. Våg, måtte rekvi­rere en helicopter til assistance, idet overfart via ebbevejen ikke lod sig gøre på grund af isskruninger i vadehavet. Uheldet medførte jo en del genvordigheder, men glæden blev så meget større, da fru Mathiasen et stykke tid senere vendte hjem med en ny lille uddeler på 7 pund.

 

 

Marius Mathiasen havde foruden gården her arbejde som mælkekusk ved Sdr. Farup Mejeri. Se ”Født på Landet” af Poul Voss. Marius Mathiasen solgte gården i 1965 til:

 

Niels Th. Jensen.

1965-1966

Han fik skøde lyst 22. oktober 1965 og solgte igen ejendommen ifølge skøde lyst 22. februar 1966 til:

Anna Kjems.

1966-1969

Hun var født Jørgensen og enke efter forstander på V. Vedsted efterskole, Olav Kjems. Hun havde i 1952 overtaget skolen efter hans død. Se Skoleallé 1. Hun var meget aktiv inden for husmandsbevægelsen og gik ind for bevarelsen af de små landbrug. Hun købte nu ejendommen, for at den ikke skulle blive slagtet i en netop startet jordfordeling. Hun boede ikke i gårdens bygninger, men havde lejefolk i disse. Hun lod i 1961 et hus opføre på Mandøvej 1 og boede der. Hun solgte ejendommen ifølge skøde lyst 14. maj 1969 til:

 

Kjeld Andersen.

1969-1973

Han er født 17. november 1943 og gift med Dagny Andersen, der er født 7. december 1946. De kom fra Varming og har 3 børn:

1. Allan Andersen, født 1. marts 1966

2. Jens Andersen, født 15. april 1967

3. Jørgen Andersen, født 13. maj 1972 i V. Vedsted. Bor Syrenvej 33 i Hviding.

 

Kjeld Andersen drev en tid maskinstation og kørte lastbil. I 1973 solgte han ejendommen og flyttede med familien til Hviding.  Ejendommen blev købt af:

 

Aage Henry Hansen.

1973

Han fik gården den 11. december 1973. Han er født 7. maj 1941 i Skanderup og søn af Mette Kristine og Kristian Hansen. Aage blev gift 24. juni 1967 med Elly Friis, der er født 2. maj 1946 i Gjelballe. Hun er datter af Kristine og Hans Christian Friis. Elly har en søster, Solvejg Friis Clausen. Elly og Aage Hansens børn:

 

1. Lene Hansen, født 16. december 1967 i Kolding. Hun boede i  perioden 1999 til maj 2000 til leje på Smalhale 1 og flyttede derefter til Aabybro.

2. Janne Hansen, født 4. maj 1970. Hun er pædagog. Hun boede i ejendommen, Sdr. Kirkevej 27. Janne har en søn: Niels Frederik Andreasen, født 20. marts 1999.

 

Aage Hansen er mekaniker og landmand og Elly var lærer ved V. Vedsted skole. Aage Hansen fik ved jordfordeling i 1981 forøget gårdens areal væsentlig. Han fik også tillagt staldbygningerne fra nabogården, Mandøvej 22. Aage Hansen spillede på V. Vedsted Musikfestival i 1999.

Mandøvej 22

Her bor i dag Per Clausen i et næsten nyt hus, som er bygget 1983. Her lå før bygningerne til en gammel gård, hvis historie kan føres tilbage til 15-1600-tallet. Gården hørte til den slesvigske del af landsbyen og hørte den gang under Haderslevhus. Gården var en fæstegård på 1 otting (ca. 53 tdr. land), og den første bonde på gården, hvis navn kendes var:

Anders Hansen.

1672-1679

Det er formentlig denne Anders Hansen der i 1677 blev gift med Anne Andersdatter. Han havde gården i fæste 1672 og efterfulgtes 1679 af:

 

Jørgen Pedersen.

1679-ca. 1720

Han blev gift 2. marts 1679 med Maren Hansdatter og de fik 5 børn:

II-39
· 1. Anne Jørgensdatter døbt 11. marts 1680. Død 28. september 1732, 52 år gammel. Ugift.

· 2. Maren Jørgensdatter døbt 3. august 1684. Død 23. marts 1758, 73 år gammel. Ugift.

· 3. Anders Jørgensen, døbt 25. september 1687. Han fæstede gården efter faderen.

· 4. Leene Jørgensdatter, født 17. november 1692. Død 9. oktober 1746, 53 år gammel. Ugift.

· 5. Dødfødt datter, født 24. marts 1697.

 

Gården blev ca. 1720 overdraget til sønnen:

 

Anders Jørgensen.

ca. 1720-1748

Han var født på gården 1687 og blev gift 20. oktober 1720 med Mette Andersdatter, der var født 31. maj 1687 på gården, Sdr. Farup Vej 37 som datter af Anders Ibsen. I dette ægteskab fødtes kun en søn:

 

· 1. Jørgen Andersen, født 15. maj 1724 og død 12. juni 1724.

 

Moderen, Mette Andersdatter, døde 25. maj 1724, knap 37 år gammel. Anders Jørgensen blev ikke gift igen. Han døde 24. september 1758, 71 år gammel. Gården var i 1748 blevet bortfæstet til:

 

Hans Sørensen.

1748-1777

Han var født 1713, men ikke i V. Vedsted. Han var gift med Else Pedersdatter født 1722, men heller ikke i V. Vedsted. De kom fra et andet sogn (formentlig Lustrup) i 1748 og flyttede ind på gården. De fik i V. Vedsted følgende børn:

 

· 1. Søren Hansen, født 23. juli 1748. Det er formentlig denne Søren Hansen, der 31. oktober 1772 blev gift med Mette Hansdatter fra Sdr. Farup (ikke fundet).

· 2. Anna Hansdatter, født 14. marts 1750. Død 7. juni 1758, 8 år gammel.

· 3. Peder Hansen, født 13. december 1752. Han fik gården efter faderen.

· 4. Thomas Hansen, født 12. februar 1755. Død 7. maj 1757, 2 år gammel.

 

Det sidste barn var opnævnt efter en søn, Thomas Hansen, der døde 3. februar 1755, men han var ikke født i V. Vedsted. Hans Sørensen frikøbte denne gård i 1751. Hans kone, Else, døde 1. december 1777, 65 år gammel. Han kom selv på aftægt dette år, men han døde først den 26. december 1801, 88 år gammel. Gården blev i 1777 overdraget til sønnen:

 

Peder Hansen.

1777-1785

Han var født på gården 1752 og blev gift 31. oktober 1777 med Maren Andersdatter, der var født 10. maj 1752 på gården, Mandøvej 28. I deres ægteskab fødtes 4 børn:

II-40
· 1. Else Pedersdatter, født 22. oktober 1778. Død 17. april 1796, 17½ år gammel.

· 2. Anders Pedersen, født 24. december 1780. Død 17. maj 1789, 8 år gammel.

· 3. Kiesten Marie Pedersdatter, født 15. januar 1783. Død 9. april 1783, 2 mdr. gammel.

· 4. Kiesten Marie Pedersdatter, født 22. april 1784. Død 5. juli 1784, 2 mdr. gammel.

 

Alle børnene døde før de blev voksne. Peder Hansen døde selv 9. november 1784, 31 år gammel. Hans enke, Maren Andersdatter blev gift igen og med:

 

Mads eller Matz Christensen.

1785-1812

Han var født i Omme, Nykirke sogn, 1751 og søn af Christen Nielsen og Anna Hansdatter. Han blev gift 21. oktober 1785 med Maren Andersdatter. De fik 3 børn:

 

· 1. Maren Madsdatter, født 2. november 1786. En tvilling. Gift 1811 med Laurids Andersen. Se videre under Mandøvej 16.

· 2. Anne Madsdatter, født 2. november 1786. En tvilling. Gift 1812 med Tøger Nielsen. De fik senere gården her.

· 3. Kiesten Madsdatter, født 24. april 1790. Hun blev gift med Søren Jepsen. Se Vester Bjergvej 3.

 

Matz Christensen fik kontraktskøde 10. juli 1785. Han døde som aftægtsmand 4. december 1829, 78 år gammel. Hans kone, Maren Andersdatter, døde 28. januar 1827, 74 år gammel. Gården var da overtaget af svigersønnen:

 

Tøger Nielsen.

1812-1846

Han fik skødet dateret 18. marts 1812. Han var født 1778 i Kalvslund og blev gift 7. november 1812 med datteren i gården, Anne Madsdatter. De fik ingen børn i deres ægteskab. De havde dog en plejedatter, Karen Lausen, der var født ca. 1820. Tøger Nielsen døde 4. november 1832, 54 år gammel. Han havde dog solgt gården den 14. maj 1832 til kromanden i V. Vedsted, Jens Jørgensen Vedsted, V. Vedsted Vej 147. Han boede ikke i huset, som stadig blev beboet af Tøger Nielsens enke, Anne Madsdatter og plejedatteren, Karen. Anne Madsdatter døde 21. januar 1846. Jens Jørgen Vedsted, kromanden, overlader i 1846 gården her til sønnen:

 

Hans Christian Vedsted.

1846-1863

Han fik ikke alle jorder med til gården, nogle arealer blev lagt til kroen, men til ejendommen blev lagt ca. 20 tdr. land, som Hans Christian senere fik til ejendommen. Hans Kr. Vedsted blev født på Fanø 29. maj 1819 og var søn af Jens Jørgen Vedsted, der da var kromand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 147. Hans Christian Vedsted blev gift 5. oktober 1844 med Anne Cathrine Hansdatter, der var født 11. juli 1822 i V. Vedsted. Se gården Sdr. Kirkevej 17. I deres ægteskab fødtes 6 børn.

II-41
· 1. Jens Jørgen Vedsted, født 8. september 1845. Konfirmeret 1860. Han giftede sig til gården, Præstevej 18 i Sdr. Farup. Han er omtalt i Hans Jørgen Hansen Okholms ”Træk af Tre Slægters Liv og mit Eget”.

· 2. Maren Vedsted, født 26. november 1847. Hun blev gift med Niels Bjerrum, Sdr. Farup Vej 20.

· 3. Frederikke Marie Vedsted, født 1. september 1850.

· 4. Johanne Petrea Vedsted, født 29. august 1853. Hun blev gift med Anton A. Hansen. Se under Sdr. Farup Vej 38. Sdr. Farup kro.

· 5. Hansine Jepbine Vedsted, født 6. november 1856. Hun blev gift 31. marts 1885 i V. Vedsted kirke med Niels Madsen Nielsen, født 10. november 1858 i Hornstrup.

· 6. Hans Peder Vedsted, født 20. januar 1861.

· 7. Laurids Jeppesen Vedsted, født 8. juni 1864.

 

 

Hans Christian Vedsted solgte ejendommen her 26. juni 1863 og flyttede til Sdr. Farup, hvor han havde købt gården, Sdr. Farup Vej 38. Gården her var solgt til:

 

Hans Jørgensen.

1863-1870

Han var født ca. 1830 i Lustrup og gift med Maren Pedersen, der var født i Vilslev ca. 1830. Deres børn:

 

· 1. Ane Dorthea Abelone Jørgensen, født ca. 1862, men ikke i V. Vedsted.

· 2. Jørgen Christopher Jørgensen, født 26. april 1864 i V. Vedsted.

· 3. Dorthea Jørgensen, født 26. august 1866 i V. Vedsted.

· 4. Peder Jepsen Jørgensen, født 10. december 1868 i V. Vedsted. Han blev gift 9. maj 1895 i Vejen kirke med syerske Petrea Frederikke Bertelsen, født 10. juni 1872 på Vejen Mark, datter af ugifte Kristiane Kristensen af Vejen Mark. De boede i Vester Gjesten, hvor han var skrædder.

 

Hans Jørgensen var foruden landmand også bødker. Han havde også lejefolk i huset, hvor der boede to familier i 1870. Der hørte 20 tdr. land til stedet. I 1870 forlod Hans Jørgensen med familie V. Vedsted sogn. Han solgte ejendommen 15. november 1870 til:

 

Laust Hansen.

1870-1883

Han var født i Vester Aabølling, Brøns sogn. Han købte gården V. Vedsted Vej 127 i 1860. Se der angående familieforhold. Han flyttede ind i gården her i 1870. Han havde med sig en datter, Marie Cathrine Bjerrum, født 10. februar 1852. Konfirmeret 1866. Hun må være født i andet ægteskab. Laust Hansen døde 3. januar 1879, 70 år gammel. Ejendommen overgik nu til datteren, Marie Kathrine Bjerrum, der i 1883 solgte den til:

Jens Hansen Brodersen.

1883-1917

Han var født i Brøns 27. august 1857 og søn af Hans Jepsen Brodersen og Anna Margrethe Røhmer. Han blev gift i V. Vedsted kirke 5. april 1883 med Margrethe Møller, der var født 21. januar 1863, se Skoleallé 1. Hun var datter af Jens Peder Møller og Abelone Pedersen. Jens Hansen Brodersen og Margrethe Møller fik 2 børn:

 

· 1. Hans Brodersen, født 22. december 1883. Han fik ejendommen i 1917.

· 2. Abelone Jensine Brodersen, født 8. august 1885. Hun blev gift 21. januar 1908 i V. Vedsted kirke med Christian Knudsen Søndergaard, født 27. august 1880 i Vesterbæk.

Jens Hansen Brodersen udvidede gårdens areal ved køb af mere jord. Hans kone, Margrethe Møller, døde 9. oktober 1916, 53 år gammel. Jens Hansen Brodersen overlevede hende mange år. Han døde ?

Hans Brodersen. 1941.
Jensine Brodersen. 1941.
Aage Brodersen. 1941.

Hans Brodersen.

1917-1952

Han var født 22. december 1883 og blev gift 10. marts 1921 i V. Vedsted kirke med Jensine Nielsen, der var født 26. oktober 1886 i Tjæreborg og datter af gårdmand Hans Nielsen og Ane Jensen i Tjæreborg. Hans Brodersen og Jensine Nielsen fik 3 børn:

 

1. Aage Brodersen, født 10. december 1922. Han fik gården efter faderen.

2. Margrethe Brodersen, født 20. juli 1923. Hun døde 18. juni 1939, 15 år gammel.

3. Elna Brodersen, født 2. april 1930. Gift med Ejvind Larsen. Se Sdr. Farup Vej 38.

 

DØDSFALD. Elna Larsen, Gredstedbro, er død, 81 år. Elna Larsen blev født og voksede op i Vester Vedsted. Efter skoletiden havde hun huslige ansættelser, indtil hun blev gift med Ejvind Larsen. Sammen købte de en landejendom i Sønder Farup, hvor de drev traditionelt landbrug. Ved siden af sit virke på gården havde hun i nogle år ansættelse som medhjælper på Karstensminde Plejecenter i Gredstedbro. Hun var også ferm til mange slags håndarbejder, og haven blev holdt meget flot. Elna Larsen var en udadvendt, pligtopfyldende og arbejdsom kvinde. Altid var hun glad ved livet, og hun var en kærlig hustru og mor. Foruden ægtefællen, Ejvind Larsen, efterlader hun datteren Grete i Middelfart, sønnen Bendh i Gredstedbro, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Hans Brodersen havde til gården 21 ha. Han døde 7. december 1963, knap 80 år gammel. Hans kone, Jensine Brodersen, døde 19. november 1966 i Nr. Farup, 80 år gammel. Gården var i 1952 overdraget til sønnen:

Aage Brodersen.

1952-1977

Han fik skøde lyst 5. februar 1952. Han var ugift og flyttede i 1977 til Ribevej 34 i Egebæk. Han blev dræbt ved en autobilulykke i Rejsby 5. august 1993, 71 år gammel. Gården her solgte han i 1977 til:

Gunda Legaard.

1977-1981

Hun er født 31. august 1949 og gift 1969 med Jørgen Kristian Legaard, der er født 11. marts 1949 på Østgaarden, V. Vedsted Vej 91. De flyttede ind på gården her i 1977. De afstod gården til jordfordeling i 1981. Angående familieforhold se V. Vedsted Vej 95. Se også Vibetoften 5. I 1981 fandt jordfordeling sted i V. Vedsted, og gården blev da nedlagt og jorderne fordelt. Stalden blev lagt til gården, Mandøvej 20. Det gamle stuehus nedrevet og grunden solgt til:

 

Per Clausen.

1981

Han lod i 1983 opføre et nyt hus på grunden. Per Clausen er født 16. oktober i Frederiksberg og gift med Solvejg Friis, der er født 9. januar 1948 i Gelballe og datter af Kirstine og Hans Christian Friis. Hun er søster til Elly Friis Hansen, Mandøvej 20. Solvejg og Per Clausens børn:

 

1. Rikke Friis Clausen, født 25. marts 1973

2. Rune Friis Clausen, født 29. oktober 1976

3. Mikkel Friis Clausen, født 12. maj 1981

 

Per Clausen er ingeniør og Solvejg er børnehavepædagog. De blev skilt og Solveig flyttede 1. august 1990 til Sdr. Farup Vej 13, hvor hun boede til leje. Hun købte i september 1992 Vester Bjergvej 7 og flyttede ind der 1. december samme år.

Mandøvej 25

 

Dette hus blev opført i 1960´erne som sommerhus.

Alfred Schødt.

1960´erne-slutningen af 1990´erne

Han var tæppehandler og gift med Aase Lorentsen, født 17. oktober 1937. Hun er datter af Aage og Karoline Lorentsen, Skoleallé 2. Alfred og Aase havde 2 døtre hvor den ene døde i en ung alder. Aase Lorentsen døde 18. november 1968, 31 år gammel. Alfred Schødt døde i slutningen af 1990´erne. Huset blev af datteren solgt til:

Christian Bennetzen.

1990´erne-

Hans familieforhold er beskrevet under V. Vedsted Vej 100.

Erik Bennetzen lejer 2002-

Han er født 13. marts 1971 i V. Vedsted som søn af Christian Bennetzen og Maja Gudrun Bennetzen (født Christensen). Se V. Vedsted Vej 100. Han bor sammen med Mona Skovbjerg, født i Brørup i 1975 som datter af Per Skovbjerg fra Okslund og Gunhild Iversen, Tirslund. Erik og Mona har en datter:

1. Clara Bennetzen, 2004

Mona er studerende og Erik er landbrugsmekaniker. Erik og Mona boede tidligere i det gamle vandværk, Mandøvej 11.

Mandøvej 27

 

Dette hus blev opført 1978, og det var bagermester i V. Vedsted, Andreas Andersen, som lod det opføre.

Andreas Andersen.

1978

Andreas Andersen er født 1925 i Ballum og Ragna er født 1925 i Ribe. Angående familieforhold se V. Vedsted Vej 145. Det areal, som huset ligger på, blev købt af Andreas Andersen 1967 fra Kristian Troelsen, gårdmand Mandøvej 16. Huset ligger ved bækken vestlig i V. Vedsted med udsigt over Vesterhavet. Andreas Andersen solgte i 2001 huset her og flyttede til Spangholm 17 i Tønder. Her døde han 28. marts 2002, 77 år gammel. Andreas H. Andersen er begravet på Ballum kirkegård. De nye ejere af huset her var:

Henriette Klaaby & Henrik Storgaard Jensen.

2001-

 

Mandøvej 28. Okholm

 

Dette er i dag en nedlagt landbrugsejendom, som ejes af Kasten Færk Pedersen. Her lå tidligere en gård på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land), som hørte til den kongerigske del af sognet. Oprindelig udgjorde gården her en fjerdedel af den store gård Okholm, som lå her i vikingetiden. Det var en gård på 8 ottinger (ca. 424 tdr. land), men den blev delt allerede i 1200-tallet. De 2 ottinger her kom dels under domkirken i Ribe og dels under hospitalet i Ribe. Efter 1660erne blev hospitalet eneejer af gården her, og der varede ved til 1792, da gården blev solgt til den daværende fæster til selveje. Fæstebonden på gården hed i 1667:

Niels Lassen.

1667-1690

Han var født 1635 og blev gift første gang 13. november 1667 med Else Madtzdatter fra Havervad i Brøns sogn. Hun døde 3. oktober 1669 i barselseng, da hun fødte en dødfødt datter. Niels Lassen blev gift anden gang 30. oktober 1670 med Anne Knudsdatter, der var født 1648. Med hende fik han 8 børn:

1. Las Nielsen, døbt 14. juli 1672.
2. Else Nielsdatter, døbt 1. november 1674.
3. Maren Nielsdatter, døbt 13. januar 1678.
4. Knud Nielsen, døbt 29. august 1680.
5. Anne Nielsdatter, døbt 29. april 1683. Hun blev gift 29. september 1710 med Hans Clemmensen fra Yder Bjerrum. De fik gården her i 1716.
6. Mette Nielsdatter, døbt 20. juni 1686.
7. Karen Nielsdatter, født 29. september 1688. Død 3. oktober 1688.
8. Niels Nielsen, født 1. september 1689.
Niels Lassen døde 6. april 1690, 55 år gammel. Hans enke, Anne Knudsdatter, blev gift igen 22. november 1690 med:

Peder Lassen.

1690-1714

Han var født 1654, hvor vides ikke, men han fik sammen med Anne Knudsdatter en datter:

1. Anne Pedersdatter, født 28. maj 1695. Hun blev gift 19 år gammel den 28. oktober 1714 med Søren Clemmensen fra Yder Bjerrum, Yder Bjerrumvej 6, og de fik i 1714 gården her.
Peder Lassen døde 17. marts 1734, 80 år gammel. Hans kone, Anne Knudsdatter døde 11. marts 1720, 72 år gammel. De var da begge aftægtsfolk på gården. Gården var i 1714 overtaget af svigersønnen:

Søren Clemmensen.

1714-1716

Han var født i januar 1686 i Yder Bjerrum Vestergaard, Yder Bjerrumvej 6 som søn af Clemmen Nissen og Else Hansdatter. Han blev som nævnt gift 1714 med Anne Pedersdatter. De fik sammen en datter:

1. Anne Sørensdatter Clemmensen, født 15. juli 1715.

7 dage efter døde moderen, Anne Pedersdatter, kun 20 år gammel. I 1716 afstod Søren Clemmensen gården her til broderen, Hans Clemmensen, og han overtog nu i stedet Abildgaard i V. Vedsted. Se videre V. Vedsted Byvej 23.

Hans Clemmensen.

1716-1727

Han var født i april 1684 på Yder Bjerrum Vestergaard og søn af Clemmen Nissen og Else Hansdatter. Se Yder Bjerrumvej 6. Han blev gift 28. september 1710 med Anne Nielsdatter, der var født på gården her 1683. De boede de første 6 år i Yder Bjerrum, indtil de i 1716 flyttede til Okholm og de tre ældste af børnene er født i Yder Bjerrum. De fik 8 børn:

1. Else Hansdatter, født 2. november 1711.
2. Niels Hansen, født 21. januar 1713.
3. Clemmen Hansen, født 1. januar 1715.
4. Anne Hansdatter, født 26. november 1716.
5. Mette Hansdatter, født 4. marts 1719.
6. Anne Hansdatter, født 1. januar 1722.
7. Lavrids Hansen, født 19. juni 1724.
8. Hans Hansen Clemmensen, født oktober 1727.
I december 1727 måtte Hans Clemmensen forlade gården på grund af armod, således skrives i fæsteprotokollen. Denne familie forsvinder fra V. Vedsted. Den 31. december 1727 bliver gården fæstet af:

Peder Mikkelsen Øster.

1727-1735

Han var født i august 1680 på gården V. Vedsted Vej 98 og gift to gange. Han overtog ca. 1707 gården V. Vedsted Vej 137. Under dette nr. findes hele hans familieforhold skildret. Han flyttede nu hertil med hele familien. Her i Okholm døde han den 9. april 1735, 55 år gammel. Hans enke, Anne Rasmusdatter, der var født 1686 på gården Sprækvej 3, blev gift igen 12. februar 1736 med:

Molte Sørensen.

1735-1749

Han var født 12. februar 1697 i Enderup og søn af Søren Nielsen og Karen Michelsdatter. Han fik fæstebrev på gården 28. december 1735 Han fik ingen børn i sit ægteskab med Anne Rasmusdatter. I januar 1749 afstod han fæstet til Anders Pedersen, der var gift med en datter af Peder Mikkelsen Østers første ægteskab. Molte Sørensen og Anne Rasmusdatter skulle have aftægt. Han døde 26. februar 1765, 68 år gammel, og hun døde 24. marts 1764, 77 år gammel. Den næste fæster var:

II-46

Anders Pedersen.

1749-1785

Han var født 30. december 1718 og søn af Peder Michelsen Smed og Karen Andersdatter. Se gården Mandøvej 16. Han blev gift 7. november 1749 med Peder Michelsen Østers datter Kiesten Pedersdatter, der var født 25. oktober 1724 på gården V. Vedsted Vej 137. Hun kom senere med faderen til gården her, og derfor overgik fæstet i 1749 til Anders Pedersen. De fik følgende børn:

1. Peder Andersen, født 6. august 1750.
2. Maren Andersdatter, født 10. maj 1752. Hun blev gift 2 gange. Først med Peder Hansen siden med Mads Christensen. Se gården Mandøvej 22.
3. Anna Andersdatter, født 9. januar 1755. Gift 15. oktober 1779 med Jep Sørensen fra gården Skovmark, Sdr. Kirkevej 17. De fik ejendommen Vester Bjergvej 7.
4. Truels Andersen, født 15. april 1757. Han fik senere fødegården.
Den 7. april 1759 døde Kiesten Pedersdatter, Anders Pedersens kone, 34 år gammel. Han blev gift anden gang 9. november 1759 og nu med Maren Hansdatter, der var født 16. april 1723, Okholmvej 3, og datter af Hans Lassen og Maren Vodder, gårdfolk i Okholm. I Anders Pedersens andet ægteskab fødtes 5 børn:

1. Kiesten Andersdatter, født 12. november 1760. Hun blev gift 19. oktober 1787 med Niels Hansen fra Råhede. Bosat der.
2. Hans Andersen, født 17. december 1762. Død 20. december 1762.
3. Hans Andersen, født 6. december 1764. Død 4. november 1766.
4. Peter Andersen, født 27. oktober 1766. En tvilling.
5. Niels Andersen, født 27. oktober 1766. En tvilling. Død 3. februar 1767.
Anders Pedersen bliver i 1768 indkaldt som vidne i en sag om strandrettigheden til Korressand. Se Musse Becks ”Korresand

”. Anders Pedersen døde 28. juli 1789, 70 år gammel, og hans kone, Maren Hansdatter, døde 21. november 1794, 71½ år gammel. I 1785 blev gården afstået til sønnen:

Truels Andersen.

1785-1812

Han var født på gården 1757 og blev gift 18. november 1785 med Karen Janiksdatter, der var født 9. marts 1756 på gården, Ulvehøjvej 4, Tornbækgaard. I deres ægteskab fødtes 6 børn:
II-47

1. Anders Pedersen Truelsen, født 21. juni 1787. Han fik senere gården.
2. Jannik Sørensen Truelsen, født 5. september 1788. Død 27. oktober 1789, 1 år gammel.
3. Kiesten Marie Truelsdatter, født 22. oktober 1790. Død 24. januar 1794, 3 år gammel.
4. Dødfødt datter, født 21. maj 1797.
5. Kirsten Jannikes Truelsdatter, født 20. april 1792. Gift 10. december 1819 med Peder Sørensen fra Hjortlund. Jf. Kirkebogen bliver hun gift igen 4. november 1825 med Knud Nielsen, født ca. 1797 i Sneum sogn.
6. Kirsten Marie Truelsdatter, født 9. september 1795. Hun blev gift 10. december 1829 med Peder Sørensen, født ca. 1803 i Hjortlund.
7. Cewerine Truelsdatter, født 24. september 1800.
Truels Andersen frikøbte gården fra Ribe Hospital i 1792. Gården var da på 101 tdr. land. Truels Andersen døde 11. august 1812 i Okholm, 55 år gammel. Hans kone, Karen Janiksdatter, døde 14. maj 1824, 68 år gammel. Efter faderens død i 1812 blev gården overtaget af sønnen:

Anders Pedersen Truelsen.

1812-1855

Han var født på gården 1787 og blev gift 25. november 1815 med sin kusine Kiesten Jepsdatter, der var født 11. januar 1792 på gården, Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. I dette ægteskab fødtes 6 børn:
1. Truels Andersen, født 12. oktober 1816. Død 22. juli 1829, 12½ år gammel.
2. Ane Kirstine Andersdatter, født 18. november 1819. Konfirmeret 1835. Gift 1848 med Truels Andersen på gården V. Vedsted Byvej 23. Abildgaard.
3. Jeppe Lassen Andersen, født 9. oktober 1821. Død 6. maj 1828 af mæslinger, 6½ år gammel.
4. Janick Sørensen Andersen, født 22. maj 1825. Konfirmeret 1841. Han overtog fødegården.
5. Karen Andersdatter eller Andersen, født 3. december 1828. En tvilling. Konfirmeret 1844. Død ugift 15. maj 1884, 55 år gammel.
6. Anne Marie Andersen, født 3. december 1828. En tvilling. Konfirmeret 1844. Død 14. december 1887, 59 år gammel. Begge disse tvillingsøstre døde ugifte og var handicappede.
Kirsten Jepsdatter fik i medgift et lille stykke jord af faderen vesten for kirken, hvor Anders Pedersen Truelsen opførte Vester Bjergvej 3. Anders Pedersen Truelsen døde 2. november 1842 på gården i Okholm, 55 år gammel. Hans kone, Kiesten Jepsdatter, døde 4. februar 1876, 84 år gammel. Hun havde den 30. april 1855 skødet gården til sin søn:

Janick Sørensen Andersen.

1855-1895

Han var født på gården 22. maj 1825. Han blev aldrig gift, men levede sammen med sine to ugifte søstre. Han døde 1. maj 1895, 69 år gammel. De er omtalt i Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Der fortælles, at han solgte gården dagen før han døde til Truels A. Sørensen, men der var da intet nedskrevet, og denne handel blev ikke til noget. Derimod blev det nu Janick Sørensens søstersøn, Anders Truelsen på gården, V. Vedsted Byvej 23, som blev befuldmægtiget til at sælge gården. Gården blev solgt 1895 til:

II-48

Mandøvej 28. Årstal ukendt

 

Jakob Jørgensen Lauridsen.

1895-1924

Han fik skøde på gården 17. december 1895. Han var født i Gram 23. marts 1864 og søn af Simon Lauridsen og Mette Kirstine Lassen. Simon flyttede i 1874 til Høgsbro, hvor han købte en gård, Høgsbrovej 21. Her opvoksede Jakob Lauridsen, men var også på farten som handelsmand. Hans moder døde i Høgsbro 1882, medens faderen, Simon, solgte gården i Høgsbro 7. december 1900. På dette tidspunkt havde Jakob Lauridsen købt gården her i V. Vedsted. Han blev gift 8. oktober 1895 med Bodil Marie Enemark, der var født 25. april 1869 i Enderup og datter af Hans Rostgaard Enemark og Anne Marie Østergaard, Enderupvej 70. Se “Grænsestation Hvidding”, hvor Bang Jensen i sine erindringer fortæller om hvorledes Bodil kom over grænsen. Jakob Lauridsen og Bodil fik følgende børn:
1. Simon Kristian Lauridsen, født 11. juni 1896. Han fik gården i 1930.
2. Anna Lauridsen, født 8. august 1897. Hun blev gift 17. maj 1923 med Niels Anton Truelsen, født 5. august 1894 på ejendommen, Mandøvej 20. Se der.
3. Kirstine Lauridsen, født 24. september 1899.  Hun blev gift 5. december 1924 med Aksel Bennetsen fra København. Født i Vallekilde.
4. Aagot Lauridsen, født 23. marts 1901. Hun blev gift 12. juli 1928 med landmand Jens Feddersen, der var født i Lintrup 25. april 1897.
5. Gudrun Lauridsen, født 14. november 1902. Hun blev gift 15. maj 1928 med gårdmand Søren Peder Andersen, der var født i Fraugde sogn 28. marts 1891.
6. Ingrid Lauridsen, født 14. april 1906. Død 31. marts 1908, knap 2 år.
7. Gerda Lauridsen, født 26. juli 1911. Gift med Jørgen K. Fjord. Se V. Vedsted Vej 129 og V. Vedsted Vej 133.
Jakob Lauridsen og Bodil købte 1924 huset V. Vedsted Vej 133, hvor de skulle tilbringe deres alderdom. Jakob Lauridsen er omtalt i Marie Boesens: “Fra V. Vedsted”. Gården blev samme år bortforpagtet til sønnen:

Familien Lauridsen kort før forældrene dør. Henning Lauridsen nr. 2 fra højre kom i pleje hos William Nielsen, Sdr. Farup Vej 60.

 

Simon Lauridsen.

1924-1948

Han var født 11. juni 1896 i Okholm. Han blev gift 23. oktober 1924 med Metha Kathrine Rahbæk, der var født i Hodde 4. april 1900. De fik 4 sønner:

1. Niels Rahbæk Lauridsen, født 3. september 1925
2. Arne Lauridsen, født 22. juli 1927
3. Jakob Lauridsen, født 4. december 1932
4. Henning Lauridsen, født 25. oktober 1935
Henning Lauridsen er omtalt i ”Født på Landet” af Poul Voss. Se også Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”.

Simon Kristian Lauridsen døde 30. juli 1946, 50 år gammel. Hans kone, Metha, døde 11. januar 1948, 47 år gammel. Gården blev solgt af arvingerne den 15. oktober 1948 til:

Simon Lauridsen. 1941.
Metha Lauridsen. 1941.
Niels Rahbæk Lauridsen.

William Kristian Friis.

1948-2002

Han er født 29. december 1915 i U.S.A. som søn af farmer Karl Friis og Johanne, hun døde i U.S.A. William Friis blev gift 28. oktober 1948 i Brøns med Anna Else Jensen, der var født 3. oktober 1924 i Brøns sogn som datter af Ejnar og Martha Jensen. William Friis og Anna Else fik 3 døtre:
1. Martha Friis, født 17. januar 1950. Hun var gift med Benny Pedersen. De er nu skilt. Hun var pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.08.64 – 01.05.65
2. Johanne Friis, født 11. november 1952 i V. Vedsted og gift med Frank Rasmussen.
3. Jette Friis, født 10. november 1954.
William Friis er omtalt i ”Mandø Ebbevej”. I 1981 var der en meget omfattende jordfordeling i V. Vedsted og gården, som havde et areal på 24 ha., blev fuldstændig udstykket, så der til bygningerne blev kun en lille hektar. Den 30. november 1985 nedbrændte bygningerne til grunden. William Friis mistede i 1966 sin kone. Anna Else døde 3. november 1966, 42 år gammel. Han flyttede 1. april 2002 til en lejlighed på Sdr. Kirkevej 10. Huset her blev 1. juni 2002 solgt til:

Mandøvej 28, 1943. Foto Svend B. Troelsen.

Johanne, Martha og Jette Friis.

 

Randi Irene Pedersen

2002

Hun er gift med Karsten Færk Pedersen, han havde tidligere ejendommen Sprækvej 8 og Degnetoftevej 1. Karsten Færk Pedersen er født 17. juni 1962 og blev gift 31. marts 1990 med Randi Andersen, der er født 25. januar 1964 på gården, Ulvehøjvej 15 i V. Vedsted og datter af Irene og Erik Andersen. Randi og Karsten har 3 børn:
1. Vibeke Færk Pedersen, født 5. januar 1990.
2. Majbritt Færk Pedersen, født 26. december 1993.
3. Michael Færk Pedersen, født 7. november 1995.

Mandøvej 31. Bakkegaarden

Denne gårds bygninger lå indtil ca. 1868 lige syd for gården, Okholmvej 3. Den skulle da have heddet Okholmvej 1, men trods det vil den i denne historie blive betegnet som Mandøvej 31. Gården er udskilt fra Okholmvej 3 omkring 1660 og er på 1½ otting (ca. 79½ tdr. land). Det er en selvejergård. Se videre under Okholmvej 3. Den første bonden som vides at have boet på denne gård er:

Madtz Jacobsen.

ca. 1677-1711

Han var født 1651 og sikkert søn af husmand, Jacob Knudsen, Mandøvej 20. Han blev gift 2. december 1677 med Birgitte Pedersdatter, der var født i maj 1653. De fik 4 børn:

1. Anders Madsen, døbt 20. oktober 1678. Han fik fødegården.
2. Anne Madsdatter, døbt 17. juli 1680.
3. Lene Madsdatter, døbt 20. september 1682.
4. Jacob Madsen, døbt 12. april 1685. Han giftede sig til gården Sdr. Kirkevej 37.
Madtz Jacobsens kone, Birgitte, døde 15. marts 1699, knap 46 år gammel. Han døde selv 28. maj 1714, 62 år gammel. Gården var i 1711 afstået til sønnen:

Anders Madsen.

1711-1737

Han var født på gården 1678 og blev gift 18. november 1711 med Birgitte Andersdatter, der var døbt 25. februar 1683 og født februar 1683 på gården Sdr. Kirkevej 37. Han blev gift med en søster til broderen, Jacob Madsens kone. De to piger var døtre af gårdmand Anders Sørensen. Anders Madsen og Birgitte fik 7 børn:

1. Birgitte Andersdatter, født 18. september 1712. Død 26. april 1736, 23 år gammel.
2. Maren Andersdatter, født 3. oktober 1714. Hun blev gift 22. september 1735 med Knud Pedersen fra Mandøvej 28 i Okholm. Knud Pedersen er registreret under V. Vedsted Vej 137. De fik hendes farbroders gård, Sdr. Kirkevej 37.
3. Madtz eller Mads Andersen, født 12. september 1716. Han fik i 1737 fødegården.
4. Mette Andersdatter, født 25. marts 1719. Hun blev gift 29. oktober 1762 med Christen Michelsen.
5. Anna Andersdatter, født 18. februar 1722. Hun døde mellem V. Vedsted og Sdr. Farup natten mellem 17. og 18. december 1802, 79½ år gammel.
6. Anders Andersen, født 2. marts 1725. Død 23. november 1725.
7. Kirsten Andersdatter, født 21. januar 1729. Død 1756, 27 år gammel.
Anders Madsen døde 28. juni 1740, 61 år gammel. Hans kone, Birgitte, døde 23. oktober 1743, 60 år gammel. Gården var da afhændet til sønnen:

Madtz eller Mads Andersen.

1737-1758

Han fik skøde på gården 19. november 1737 og var født på gården 1716. Han blev gift første gang 15. november 1743*) med Anne Nielsdatter, der var født 2. april 1718 på gården, V. Vedsted Vej 119. Bendixminde. De fik i ægteskabet 2 børn:

*) Agteskabet blev godkendt ved kongelig bevilling: Mads Andersen af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led. Bevilger og tillader, at Mads Andersen og Anna Nielsdatter af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 31 maj 1743.

1. Anders Madsen, født 4. oktober 1744. Det er formentlig denne Anders Madsen der 28. oktober 1769 bliver gift med Kiersten Jespersdatter fra Sdr. Farup (ikke fundet).
2. Niels Madsen, født 29. oktober 1746.
Anne Nielsdatter, Mads Andersens kone, døde 16. november 1747. Han blev gift igen 1748 med Anne Nielsdatter, der var født i Råhede. I dette ægteskab fødtes 6 børn:

1. Anne Marie Madsdatter, født 27. september 1749.
2. Niels Madsen, født 21. august 1751. Død 19. januar 1755, 3 år gammel.
3. Jacob Madsen, født 10. oktober 1753. Død i april 1768 i Råhede, 14 år gammel.
4. Niels Madsen, født 10. juni 1755. Død 10. juli 1755.
5. Niels Madsen, født 11. januar 1757.
6. Søren Madsen, født 1759 i Råhede og død 1765 i Råhede.
Mads Andersen sælger i 1758 gården her og flytter til Råhede, hvor han køber gården, Hviding Kirkevej 6 af Laurids Jensen. Her er nyopførte bygninger efter brand. Mads Andersen døde i Råhede 1763 og det gjorde hans kone, Anne Nielsdatter, også. Gården her havde Mads Andersen i 1758 solgt til:

Niels Jørgensen.

1758-1776

Han havde hidtil boet på gården, Mandøvej 20, og der findes hele hans familiehistorie refereret. Niels Jørgensen var ejer af gården fra 1758 til sin død den 28. oktober 1775. Han var da 64 år gammel. Han havde en datter, Mette Maria Nielsdatter, der var født 28. december 1757. Hun blev gift 11. oktober 1776 med Peder Jørgensen, som blev den næste ejer af gården.

Peder Jørgensen.

1776-1811

Han var født 1741 i Hviding og søn af gårdmand Jørgen Hansen. Peder Jørgensen og Mette Maria Nielsdatter fik følgende børn:

1. Birethe Marie Pedersdatter, født 4. marts 1777. Død 7. maj 1787, 10 år gammel.
2. Bodel Pedersdatter, født 20. marts 1778. Død 9. april 1796, 18 år gammel.
3. Leene Marie Pedersdatter, født 3. oktober 1779. Hun blev den, der fortsatte på gården.
4. Karen Pedersdatter, født 26. maj 1781. Død 15. maj 1787, 6 år gammel.
5. Maren Pedersdatter, født 10. juli 1784. Død 15. juli 1786, 2 år gammel.
6. Niels Jørgen Pedersen, født 1. juni 1786.
7. Berthe Marie Pedersdatter, født 25. maj 1788. Død 25. december 1793, 5 år gammel.
8. Karen Pedersdatter, født 27. maj 1790. Gift 28. oktober 1815 med Peder Jensen fra Lustrupdal. Hun døde 44 år gammel i Lustrup.
9. Maren Pedersdatter, født 20. april 1792. Død 16. november 1792, 7 mdr. gammel.
10. Jørgen Hansen Pedersen, født 18. marts 1794. Død 30. september 1794, ½ år gammel.
11. Anna Pedersdatter, født 26. september 1795.
12. Bodel Pedersdatter, født 13. august 1798. Konfirmeret 1815. Hun blev gift 22. maj 1824 med Andreas Jensen. Se Sdr. Kirkevej 24.
Peder Jørgensen døde 1. juni 1821, 80 år gammel. Hans kone, Mette Maria Nielsdatter, døde 6. april 1834, 77 år gammel. De var da på aftægt og gården var overdraget til svigersønnen:

Anders Knudsen.

1811-1841

Han fik skøde på gården 12. marts 1811. Han var født 7. maj 1772 på ejendommen Sdr. Kirkevej 24, søn af husmand Knud Andersen. Han blev gift 5. oktober 1811 med Lene Marie Pedersdatter, der var født 3. oktober 1779 på gården her. Anders Knudsen og Leene Marie fik 3 børn:

1. Peder Jørgen Andersen, født 11. august 1812. Han fik gården her i 1841.
2. Knud Andersen, født 1. december 1814. Død 13. november 1839, 25 år gammel.
3. Kirsten Andersdatter, født 1. oktober 1817.
I 1841 kom Anders Knudsen og Leene Marie Pedersdatter på aftægt. Her døde han den 18. januar 1852, 79 år gammel, og hun døde den 14. januar 1852, 73 år gammel. Gården var ifølge skøde af 1. juni 1841 blevet skødet til sønnen:

 

Peder Jørgen Andersen.

1841-1868

Den gård, han nu overtog, var på 77 tdr. land. Han blev gift 24. september 1835 med Karen Kjeldsdatter, der var født i Jernved ca. 1802, men de fik ingen børn. De tog en plejedatter til sig:

1. Else Marie Jeppesdatter Okholm, født 1. marts 1835 i Guldager.

Peder Jørgen Andersen døde 16. marts 1868, 55 år gammel. Han havde på sit dødsleje ordnet sit bo. Hans enke skulle arve ham og have aftægt ved gården. Salget af gården fandt sted få dage efter hans død. Karen Kjeldsdatter døde 21. juli 1878, 76 år gammel. Skødet blev udstedt 23. marts 1868 og gården solgt til:

Søren Janniksen Lindbæk.

1868-1879

Han var født 4. august 1835 på gården Sdr. Farup Vej 24, Lindbæksminde i Sdr. Farup og søn af Jannick Sørensen Lindbæk og Cathrine Borrig. Søren J. Lindbæk blev gift 25. oktober 1870 med Mettea Kristiane Beck, der var født 23. juli 1847 i Sdr. Farup på gården, Sdr. Farup Vej 45. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Jannik Sørensen Lindbæk, født 7. januar 1872. Død 23. marts 1877, 5 år gammel.
2. Ane Marie Kristine Lindbæk, født 13. november 1874. Konfirmeret 1890. Hun døde 13. juli 1893, 18 år gammel.
I sine erindringer skriver Jannik Lindbæk, Sdr. Farup Vej 24 om sine familiebesøg på gården her. Det var Søren Janniksen Lindbæk, der lod opbygge en ny gård på den modsatte side vejen, hvor den ligger den dag i dag. Opført ca. 1868. Søren Janniksen Lindbæk blev ingen gammel mand, han døde 15. december 1877, 42 år gammel. Hans enke, Metthea Beck, blev gift igen 14. september 1879 og nu med:

Lorents Kristian Thomsen.

1879-1917

Han var født 21. august 1848 i Hviding som søn af gårdejer Hans Thomsen og Anne Marie Nissen. Lorents Thomsen og Methea Beck fik 3 sønner:

1. Søren Thomsen, født 2. juli 1880. Konfirmeret 1895.
2. Hans Thomsen, født 20. april 1882. Konfirmeret 1897. Han købte i 1912 gården Danelund, Sdr. Farup Vej 9 i Sdr. Farup.
3. Kristian Thomsen, født 24. februar 1884. Konfirmeret 1899. Han blev gift 27. oktober 1912 i St. Catarinæ kirke med Margrethe Kirstine Hansen, født 26. september 1888 i Øster Vedsted, datter af gaardejer Søren Olesen Hansen og Hansine Grønnebæk. Kristian Thomsen lærer på Skelund Højskole ved Hadsund. Er omtalt i Jørgen Clausen Bruuns ”Rejsen til Amerika”. Kristian Thomsen døde i Ribe i 1960, ca. 76 år gammel. Hans kone, Margrethe Thomsen, født Hansen, døde i Ribe i 1949, ca. 61 år gammel. Begge er begravet på Seem kirkegaard.
Lorents Thomsen lejede jord ud, se Jørgen Klausen Bruuns ”Barndomsminder”. Lorents Thomsen døde i Høm i 1932, ca. 84 år gammel. Hans kone, Mathea Thomsen, født Beck, døde i Høm i 1922, ca. 75 år gammel. Begge er begravet på Seem kirkegård. Se i øvrigt Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”. Lorents Thomsen solgte en del af jorden fra gården i 1917. Samme år solgte han gården til:

Bakkegaarden 1920.

 

Bent Smidt Okholm.

1917-1923

Han var født 12. juni 1893 på nabogården, Ulvehøjvej 16. Han blev gift 28. maj 1917 med Ida Rosenstand. Se videre under Ulvehøjvej 16. Bent Okholm drev denne gård til 1923. Dette år overtog han fødegården, Ulvehøjvej 16 og solgte gården her til svogeren:

 

Mandøvej 31. Bakkegaarden ca. 1943. Foto Svend B. Troelsen.

Henrik Hvass.

1923-1965

Han var født 13. januar 1892 i Tødsø på Mors. Han blev gift 29. april 1917 med Helga Rosenstand, Sdr. Kirkevej 20. De boede tidligere på ejendommen, Sdr. Kirkevej 27, og her er fortalt om familieforhold. De havde 3 børn, da de flyttede ind på gården her. Her på gården fødtes endnu en søn:

1. Børge Hvass, født 21. juli 1925. Han døde 8. januar 1926.

Helga og Henrik Hvass drev gården med landbrug og en tid med hønseri.

Helga og Henrik Hvass.

Da gården blev bygget i 1868 blev den kaldt Bakkegaarden, hvilket skyldes dens beliggenhed. Henrik Hvass døde 15. december 1964, 72 år gammel. Året efter overtog sønnen, Ernst Hvass, gården. Helga Hvass skrev ”Minder fra V. Vedsted Præstegård” og vedblev at bo i gården til sin død. Hun døde 24. maj 1975, 85 år gammel.

80 ÅR. Mandag den 6. juli 1970 fylder fru Helga Hvass, V. Vedsted, 80 år. Helga Hvass er en kendt dame på egnen. Hun er datter af afdøde pastor Rosenstand, der i en lang årrække var præst med afdøde gdr. Henrik Hvass. Fru Hvass var indtil for få år siden organist i V. Vedsted kirke, et hverv, hun havde i mange år. Opvokset i præstegården sammen med en flok søskende medførte, at hun blev godt kendt med byens ungdom. Nu går hun ofte ærinder i byen, og de, der møder hende, får som regel et venligt smil og et venligt ord, for hun har bevaret sit lyse sind, skønt hun som andre firsårige har oplevet en tid, der nok kunne kue livsmodet. Hun hænger sig ikke i bagateller, men samler på livets lyse sider.

Her er et billede fra åen eller bækken bag Mandøvej 31. Personerne på billedet er Gerda Hvass, Johanne Rosenstand, Inga Hvass og i kajakken Ernst Hvass.

 

Ernst Hvass.

1965-1979

Han fik skøde på gården lyst 21. juni 1965. Han er født 24. maj 1920 i Kliplev og opvokset Sdr. Kirkevej 27. Han blev gift 7. september 1946 i V. Vedsted kirke med Meta Lassen, der er født 10. januar 1924 i Egebæk, Ribevej 22 og opvokset Sdr. Kirkevej 17. Hun er datter af gårdejer Jens Lassen og Mathilde Møller. Meta og Ernst Hvass fik 4 børn:

1. Uffe Hvass, født 28. november 1948 i V. Vedsted.  Gift 5. december 1970 i Mariager kirke med Inge Grøn.
2. Henrik Hvass, født 17. august 1951 i V. Vedsted. Han overtog fødegården 1979.
3. Agnete Hvass, født 3. november 1954 i V. Vedsted. Gift 5. oktober 1985 med Viggo Petersen.
4. Gunhild Hvass, født 24. marts 1958 i V. Vedsted.
Ernst Hvass drev gården som gartneri med avl af kartofler og gulerødder. En tid var der på nogle af gårdens jorder plantet frugttræer. Ved overtagelsen i 1965 var der til gården 33 ha. Efter en jordfordeling i 1967 blev gårdens areal reduceret til ca. 20 ha. Omtrent halvdelen af dette areal er skov. Ernst Hvass havde en fætter, Rainer Hvass Jacobsen, Ribevej i Hviding, der var gift med Bodil Kjems, Skoleallé 1, Ungdomshøjskolen. Ernst Hvass døde 7. marts 1994, 73 år gammel. Meta Hvass flyttede 15. maj 2000 ind i huset Sdr. Kirkevej 16. Gårdens stuehus indeholder to lejligheder og i den ene bor nu sønnen:

Henrik Hvass.

1979

Han overtog gården i 1979 og bor her sammen med Grethe Klindt Nørgaard, der er født 31. maj 1953 som datter af Lilly og Poul Nørgaard. Grethe Nørgaard har 2 børn fra et tidligere ægteskab med Bent Lauridsen:

1. Majbrit Klindt Lauridsen, født 18. december 1976
2. Anders Klindt Lauridsen, født 18. december 1976. Anders medvirkede ved V. Vedsted Musikfestival 1997.
Grethe har sammen med Henrik Hvass en søn:

1. Christian Klindt Hvass, født 1. december 1991

Henrik drev gården med avl af gulerødder. Han havde store arealer med gulerødder, idet han lejede arealer til dyrkning af disse. Konkurrencen med avlerne i Lammefjorden var for hård og Henrik opgav gulerodsavlen.

 

En julehilsen til Henrik på boreplatformen 24. december 2000.

 

Lars P. & Sanna Schrøder-Madsen boede til leje

2000-2001

De boede på Højtoftegaard, Sdr. Farup Vej 37, der blev ilde tilredt af orkanen. Lars Schrøder-Madsen er født 17. februar 1967 i Gram og er søn af Judith Schrøder-Madsen og John Nielsen. Lars blev gift 12. september 1998 med Sanna Schrøder-Madsen født Kastrup 8. august 1969 i Gram. Hun er datter af Ellen Kastrup, født Overgaard og Helge Kastrup. Lars og Sanna har flg. børn:

 

1. Rasmus Sommer-Jørgensen, født 29. januar 1991 i Tønder.
2. Karoline Schrøder-Madsen, født 26. februar 1998 på gården i Sdr. Farup.
3. Sissel Sofia Schrøder-Madsen, født 27. januar 2000 på gården i Sdr. Farup.

Lars har en søster, Beathe Schrøder-Madsen, der bor Præstevej 10 i Sdr. Farup. Lars og Sanna gik fra hinanden og Sanna flyttede i september 2001 til Mandøvej 1. De næste lejere var:

Lene Pihl & Arne Petersen.

2001-2002

De flyttede hertil fra Bornholm og har 2 børn:

Lene er Børnehaveleder. Arne er VVS-installatør. 14 maj 2002 flyttede familien til Høm

 

Erling Hansen

2004-

 

Han ejer også ejendommen Bjørnkærvej 7A, hvor hans familieforhold er beskrevet. Erling Hansen skabte i samarbejde med sønnen Jeff Brig Hansen firmaet ”Vadehavssafari”. Jeff, som bor her på ejendommen boede tidligere V. Vedsted Vej 5 i Egebæk. Han blev gift i august 2007 med Ditte Riis Hansen. De har 3 børn:

 

1. Olivia Riis Brig Hansen, født 3. marts 2006.

2. Pelle Riis Brig Hansen, født 27. juni 2008. Tvilling.

3. Magnus Riis Brig Hansen, født 27. juni 2008. Tvilling.

 

 

 

UgeAvisen 16. maj 2006. Vadehavssafari og bondegårdsferie. Der er kommet en konkurrent til Mandøbussen, og initiativtager Erling Hansen glæder sig meget til at give passagererne en anderledes oplevelse. VESTER VEDSTED. – En stor kærlighed for Mandø har fået Erling Hansen til at satse stort. Han starter et selskab, som skal tilbyde bondegårdsferie kombineret med en Mandøbus, og firmaet har fået navnet Vadehavssafari. – Jeg har kaldt selskabet Vadehavssafari, og det betyder også, at jeg vil tilbyde andet end bare en transport til og fra øen. Jeg er selv fra Mandø, og det ønsker jeg skal komme turisterne til gode. Derfor vil jeg fortælle mine forhåbentlig mange passagerer om øen og om de oplevelser, der er mulighed for at få. Der er mange oplevelser, som turisterne kan få meget ud af at høre om, og derfor er jeg sikker på, at det bliver populært, siger Erling Hansen. Flotte lejligheder. Erling Hansen, sønnerne Jeff og Martin samt datteren Tina står alle bag selskabet, og de har også været fælles om at indrette og renovere de lejligheder, som skal bruges til at udleje til turister. Lejlighederne er fantastisk flotte, og samtidig har udenomsarealerne nærmest gået status af park. – Det har været en meget stor opgave at renovere Mandøvej 31, som også bliver holdeplads for bussen. Men jeg mener, at vi har fået lavet to fantastisk flotte lejligheder, og to mere er på vej. Vi har fået lavet en rigtig flot parklignende have, som grænser ned til bækken. Samtidig kommer der får, geder og køer til at gå på området, så folk for alvor kan opleve bondegårdsferie, siger Tina Johansen. Vil sælge øen. – Det er samtidig planen, at min far vil samarbejde med spisestederne, attraktioner med videre på øen. Han vil gerne medvirke til at sælge øens mange gode initiativer og vil bruge overfarten til at forklare om de gode muligheder, der er for at få en god oplevelse på Mandø. Vi venter os alle, at det vil gavne Mandø, så vi håber på et godt samarbejde med øens indbyggere, siger Tina Johansen.