scrolltotop

Lillemosevej 3

15. juli 2000, 08:49:52

 

Her ligger en lille landbrugsejendom og bygningerne til denne er opført ca. 1915. Manden, der lod opføre disse bygninger var:

Jakob Valdemar Madsen.

1915-1918

Han var født 13. maj 1882 på Harevej 1 A og gift med Ane Petrine Hansen. Alt om disse to menneskers slægtsforhold findes under Harevej 1 A. Se også Degnetoftevej 3 og Digehytten, Vester Bjergvej 30 i V. Vedsted. Familien er omtalt i ”Marie Jensens Saga – og Søren Madsens”. Valdemar Madsen solgte ifølge skøde af 19. juni 1918 den lille ejendom til:

Michael Pedersen.

1918-1942

Han var født 26. maj 1875 i Seem og blev grænsegendarm. Først var han ved grænsen i V. Vedsted fra 1. april 1900 til 14. oktober 1904 og senere i Seem. 1. maj 1908 blev han ubereden gendarm i Egebæk indtil 30. april 1910.Gift 1902 med Else Marie Hansen. Han købte i 1910 ejendommen, V. Vedsted Vej 42. Under dette nr. findes hans familieforhold beskrevet. I 1928 giver Michel Pedersen sønnen, Hans Andersen Pedersen, jorden hvor Lillemosevej 4 opføres. Michael Pedersen købte huset V. Vedsted Vej 59 og solgte stedet her i 1942 til:

Mælkekusk Laurids Knudsen, Trækærvej 26, krydser mergelbanen på Lillemosevej i 1944. I Baggrunden Lillemosevej 3 og 4.

 

Peder Møller Sandfeld.

1942-1946

De boede tidligere Ribevej 15. Han er født 11. juli 1907 blev gift 28. august 1935 i Rømø kirke med Stella Constantia Winther, født 23. oktober 1905. De fik 3 børn:

1. Preben Buur Winther Sandfeldt, født 26. februar 1936 i Egebæk.
2. Fritz Buur Winther Sandfeldt, født 4. maj 1937 i Egebæk. Han døde som ung mand.
3. Flemming Buur Winther Sandfeldt, født 7. august 1938 i Egebæk. Han var gift med Margit Sandfeldt og de fik 4 børn:
· 1. Charlotte Sandfeldt. Bor i Ribe.

· 2. Klaus Sandfeldt. Bor i Ribe.

· 3. Frits Sandfeldt. Bor i Ribe.

· 4. Stella Sandfeldt. Bor i København.

· 4. Ib Buur Winther Sandfeldt, født 27. februar 1944 i Egebæk.

Han var plejer og fik skøde 18. maj 1942 og solgte i 1946 til:

Kaj Jensen.

1946-1985

Han fik skøde lyst 29. juli 1946. Han er gift med Andrea Mortensen. Kaj Jensen købte i 1938 ejendommen V. Vedsted Vej 87 af Martin Jensen og solgte denne i 1945 til Niels Peder Pedersen. Kaj og Andreas familieforhold er beskrevet under V. Vedsted Vej 87. Se der. Kaj og Andrea flyttede midlertidigt til Jedsted, hvor de boede til leje fra 1. august 1945 til 1. april 1946 hos Andreas mor. Her fødtes tvillingerne:

5. Bent Clausen Jensen, født 8. januar 1946 i Jedsted. Konfirmeret 1960. Han har haft mange forskellige jobs, bl. A. i en årrække været ansat hos Jysk Telefon. Han er ugift og nu gået på førtidspension. Han bor hos sin far på Hermelintoften 30 i Egebæk.
6. Leif Clausen Jensen, født 8. januar 1946 i Jedsted. Konfirmeret 1960. Han blev gift 21. august 1971 på Rådhuset i Esbjerg med Lillian Haubak, Haarup, 8530 Hjortshøj. De bor Snerlevej 35, Sædding, 6710 Esbjerg V. Leif er fisker fra Esbjerg og Lillian er uddannet smørrebrødsjomfru. De har 2 børn: Lars og Ole.
Kaj og Andrea Jensen flyttede nu til Hermelintoften 30 og solgte ejendommen her den 1. juni 1985 til:

Brian Hellestrup.

1985

Han er født 6. august 1960 som søn af Ulla Hellestrup og Bent Knudsen. Han blev gift 28. marts 1987 på Ribe rådhus med Anne-Line Eskildsen, der er medejer og født 26. marts 1954 i Draved ved Løgumkloster. Hun er datter af Claudine og Viggo Eskildsen. Anne-Line og Brian har 2 børn:

1. Mia-Maria Hellestrup, født 4. august 1987 i Esbjerg.
2. Didde Marie Hellestrup, født 22. juli 1990 i Esbjerg. Konfirmeret 2004.
Brian og Anne-Line boede ind til 1985 på ejendommen Tøndervej 31. Brian er faglærer og Anne-Line var børnehaveklasseleder i V. Vedsted Friskole, V. Vedsted Byvej 55, som optrådte på V. Vedsted Musikfestival 2001. E-mail:

Lillemosevej 4

15. juli 2000, 08:51:08

 

Dette er en landbrugsejendom og bygningerne til denne er opført 1928. Det var Hans Andersen Pedersen, der fik jord fra ejendommen Lillemosevej 3 af faderen, Michael Pedersen, og lod bygningerne opføre.

II-201

Hans Andersen Pedersen.

1928-1946

Han var født 22. september 1903 og søn af Michael Pedersen. Se V. Vedsted Vej 42. Han blev gift 12. juni 1926 med Sørine Kirstine Schmidt, der er født i Seem 14. april 1894, datter af husmand Søren Christophersen Schmidt og Karen Marie Hansen Kjirkeberg fra Seem. De fik i ægteskabet flg. børn:

1. Else Marie Pedersen, født 8. november 1927 i Egebæk. Konfirmeret i 1942. Hun blev gift 6. april 1950 i V. Vedsted Kirke med Mads Christian Højer, født 3. oktober 1916 i Ydby sogn, Thisted, søn af fodermester Henrik Højer og hustru Maren Andersen, Ødis. Else Marie Pedersen har boet i Odense.
2. Søren Schmidt Pedersen, født 18. oktober 1929. Død 19. oktober 1929, 1 dag gammel.
3. Mikael Pedersen, født 6. juni 1931 i Egebæk.
Hans Pedersen deltog i modstandsbevægelsen. Se ”Sigurd Laursen i Modstandsbevægelsen”. Han solgte i 1946 gården her og lod bygge hus, V. Vedsted Vej 6, hvor de flyttede ind. Gården blev solgt til:

Laurids Andreasen Lund.

1946-1964

Han fik skøde lyst 8. maj 1946. Han var født 28. maj 1906 i Brøns som søn af Jesper Lund og Marie Sylvestersen. Han var gift med Meta Marie Madsen, der var født 20. november 1907 som datter af Jacob Valdemar Madsen. Se Harevej 1 A og Lillemosevej 3. Laurids Lund havde tidligere haft ejendommen V. Vedsted Vej 64 fra 1933 til 1943. Se der angående børn og familieforhold. Se også Vibetoften 1.

LUND, LAURIDS ANDREASEN, Gaardejer, Lillemosevej 4, Egebæk, Hviding, er født i Brøns 28.5.1906. Forældre: Jesper Lund, Arbm., Brøns, og Hustru Marie Sylvestersen. Laurids A. Lund er gift med Metha Madsen, født i Egebæk 20.11.1907. Forældre: Fisker Valdemar Madsen og Hustru Ane Petrine Hansen. Bedsteforældre: FF Markus Madsen. FM Metha. MF Søren Hansen fra Vejrup. MM Oline. I Ægteskabet er 3 Børn: Anna gift Thorup, f. 20.6.1928, Inger 15.6.1933 og Viggo 25.4.1936. Laur. A. Lund købte Ejendommen Matr. Nr. 71 I m. fl. i 1945 med 20 Tdr. Land, senere er tilkøbt 8 Tdr. Land, saaledes at der nu er 28 Tdr. Land. Bygningerne er opført 1928, senere er Stalden udvidet, og der er bygget ny Lade i 1954. Der er siden Overtagelsen installeret elektrisk Lys. Besætningen er i Dag paa 6 Køer, 18 Ungkreaturer, 14 Svin og 20 Høns. Der er ingen Heste, men Traktor. Ved Overtagelsen var Ejendommen omgivet af en Jordvold, som siden er blevet planeret, ligesom en Del af Mosen er blevet fyldt op til frugtbar Agerjord.

Laurids Lund solgte efter 18 års forløb gården til sønnen:

Viggo Lund.

1964-1990

Han fik skøde på gården 27. oktober 1964. Viggo Lund er født 25. april 1937*), V. Vedsted Vej 64 som søn af Laurits Andreasen Lund, Astrup ved Brøns og Meta Marie Madsen, Harevej 1 A. Han blev gift 6. juni 1959 i Seem med Marie Beck, født 12. august 1938 i Hviding. Deres børn:

1. Berit Lund, født 31. marts 1960 i Egebæk.
2. Alis Lund, født 30. juli 1963 i Egebæk. Konfirmeret 1977.
3. Betina Lund, født 16. juni 1966. Hun overtog gården i 1990 sammen med Carl Brink Lorenzen.
Viggo Lund; Lillemosevej 4 er med 100% sikkerhed født 25.4.1936 og ikke 1937 jf. Anders Jensen, Lillemosevej 3

Carl Brink Lorenzen.

1990

Han er født 16. juli 1958 i Egebæk og søn af Herdis og Ejner Lorenzen. Han har sammen med Betina Lund to sønner:

1. Dennis Lund Lorenzen, født 7. maj 1990 på Sct. Joseph Hospital i Esbjerg. Konfirmet 2004.
2. Allan Lund Lorenzen. Konfirmeret 2007.

Jf. kirkebladet bor her også:

1. Morten Wind Jeppesen. Konfirmeret 2010.

Carl Lorenzen er montør og Betina er teknisk assistent.

Lillemosevej 9

15. juli 2000, 08:50:28

 

Denne ejendoms bygninger ligger på jord, som hører til Sdr. Farup ejerlav, men den eneste adgang til bygningerne er ad Lillemosevej. Det første hus her er opført 1858 af

Henrik Daniel Tjørnelund.

1858-1902

Han lejede i 1858 en grund fra gården, Sdr. Farup Vej 45 i 1858, og her opførte han et meget ringe hus. Lejemålet gjaldt for 49 år. Her drev han så lidt landbrug. Henrik Tjørnelund var født 1826 i Tobøl som søn af Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Pedersen. Ikke mindre end 4 brødre Tjørnelund bosætter sig i V. Vedsted sogn. Brødrene, Jacob Tjørnelund, Bjørnkærvej 10, Hans Tjørnelund, Ulvehøjvej 1, Poul Mogensen Tjørnelund, Tøndervej 59 og Henrik Tjørnelund på ejendommen her. Henrik blev gift 20. februar 1858 i Føvling med Kirstine Jacobsen, født 14. december 1823 og datter af Jacob Thomsen og Kirsten Jacobsdatter. De fik 3 børn:

1. Johan Tjørnelund, født 24. maj 1858. Konfirmeret 1875.
2. Karen Tjørnelund, født 16. juli 1860. Konfirmeret 1875. Hun blev gift 10. februar 1899 i Tim kirke med Niels Mølgaard Nielsen, født 1. juli 1860 i Kjærgaard i Tim. Niels Mølgaard døde 26. december 1935 og blev begravet på Sdr. Omme kirkegård. Se http://www.maren-anton-jensens-slaegt.dk/15276598
3. Jakob Madsen Tjørnelund, født 10. september 1864. Konfirmeret 1879. Han blev gift 5. november 1897 i Gørding kirke med Else Margrethe Sørensen, født 31. oktober 1873 i Malt sogn, datter af husmand Hans Nielsen Sørensen og Kirstine Sørensen af Nør Gørding, Gørding sogn.
4. Jakobine Hansine Tjørnelund, født 8. september 1866. Konfirmeret 1880. Hun døde 13. april 1888, 21 år gammel.
Se http://www.myerichsen.net/p183.html

Henrik Daniel Tjørnelund døde 3. december 1902, 76 år gammel. Kirsten Tjørnelund, født Jacobsen døde 23. november 1897, 73 år gammel. Nu blev lejemålet ophævet, og ejendommen blev solgt og købt af:

Niels Kristensen Madsen.

1902-1940

Han var søn af Markus Sørensen Madsen og Mette Marie Olsen, Lillemosevej 10 og Harevej 1 A. Han blev gift 8. november 1902 i V. Vedsted kirke med Anne Marie Ocholm, født 27. juni 1882 i Drengsted ved Bredebro, datter af arbejdsmand Chr. Andersen Ocholm af N. Voldum og hustru Hanne Kathrine Thycksen. De fik i deres ægteskab 12 børn. Alle på nær den ældste er født her:

1. Metha Johanne Madsen, født 10. november 1902 på Tøndervej 54. Konfirmeret 1917. Gift 3. december 1923 i V. Vedsted med Marius Jensen Horup, født 19. august 1897 i Hesselballe, Hjortshøj sogn, som søn af landmand Christen Horup og Ane. Metha Johanne Madsen gik i skole i Egebæk. Hun lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. De fik ejendommen Lillemosevej 9 efter hendes forældre. Se videre Vester Bjergvej 7.

2. Kristian Sørensen Madsen, født 5. oktober 1904. Konfirmeret 1919. Han blev gift 16. september 1939 i Middelfart med Frida Hansen, født 3. juni 1912 i Harndrup sogn som datter af møbelsnedker Andreas Hansen og Marie Hansine Hansen. Kristian og Fridas børn: 1) Ebbe Madsen, født 12. december 1940 i Gørding sogn. Ebbe blev gift 22. juni 1963 i Ribe med sin kusine Mary Søgaard Madsen, datter af Markus Sørensen Madsen og Nelly Søgaard Pedersen. Se Lillemosevej 9. 2) Henry Madsen, født 26. april 1944 i Mjolden sogn 3) Ellen Madsen, født 17. oktober 1947 i Mjolden sogn 4) Leo Madsen, født 10. september 1955 på Rømø. Kristian Sørensen Madsen gik i skole i Egebæk og virkede herefter ved landbruget til 18 års alderen. Han gennemgik så uddannelse som kedel- og maskinpasser, senere tillige også som mekaniker. Kristian Madsen var i perioden fra 1928-35 chauffør for læge Jensen i Gørding og drev fra 1935-41 en Esso servicestation samme sted. Fra 1941 til 1949 var han ansat i Fa. Monberg & Thorsen, og fra 1951 til 1959 tromlefører hos Colas vejmateriale. Siden 1963 har Kristian Madsen virket som smed på Rømø bådeværft. Han boede i Tvismark på Rømø. Kristian Sørensen Madsen døde 31. december 1981, 77 år gammel. Frida Madsen født Hansen døde 19. maj 1984, 71 år gammel.

3. Anders Pedersen Madsen, født 28. august 1906. Han blev gift 26. maj 1934 i Thisted kirke med Astrid Kirstine Jacobsen, født 6. november 1911 i Thisted som datter af lagerforvalter Jacob Madsen Jacobsen og Else Marie Krogh. Anders og Astrid fik 4 børn: 1) Anni Madsen, født 29. oktober 1934 i Hviding sogn 2) Grethe Marie Madsen, født 17. oktober 1937 i Egebæk. 3) Ove Krogh Madsen, født 20. juli 1946 i Egebæk. 4) Leif Jacobsen Madsen, født 7. april 1949 i Egebæk. Anders Petersen Madsen gik i skole i Egebæk. Han virkede efter endt skolegang ved landbruget til 1927, siden haft forskellige arbejder og blev 1930 plejeelev i Viborg. Han blev i 1931 plejer i Hviding og udnævntes 1946 til plejeassistent. Se Sigurd Michaelsens ”Ribe Amts Psykriatriske afdeling ved Ribe”. Anders og Astrid boede V. Vedsted Vej 10 i Egebæk. Anders Pedersen Madsen døde 4. november 1982, 76 år gammel.

4. Johanne Cathrine Madsen, født 4. juni 1908 og blev gift 15. juni 1935 i Silkeborg med Magnus Antonius Thomsen, født 27. december 1897 i Østbirk sogn som søn af boelsmand Anton Juel Thomsen og Karen Marie Sørensen. Johannes og Antons børn: 1) Kurt Valdemar Thomsen, født 29. september 1935 i Silkeborg. 2) Børge Antonius Thomsen, født 14. september 1937 i Silkeborg. Johanne gik i skole i Egebæk. Hun lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, kun afbrudt af et ophold på Borris husholdningsskole i 1930. Hun boede Lyngbygade 98 i Silkeborg. Johanne Cathrine Madsen døde 21. juli 1975, 67 år gammel. Magnus Antonius Thomsen døde 29 november 1984, 96 år gammel.

Johanne Madsen.
Johanne Madsen. Sølvbryllup 15. juni 1960

5. Markus Sørensen Madsen, født 3. oktober 1910. Konfirmeret 1925. Han blev gift 15. marts 1934 i Ribe med Nelly Søgaard Pedersen, født 7. december 1906 i Esbjerg som datter af fisker Niels Peder Pedersen (Søgaard) og Maren Hansen. Markus og Nelly fik 3 børn. 1) Mary Søgaard Madsen, født 31. marts 1936 i Ribe. Hun blev gift 22. juni 1963 i Ribe med Ebbe Madsen, født 12. december 1940 i Gørding sogn. Se Lillemosevej 9. 2) Erik Søgaard Madsen, født 29. oktober 1941 i Sønderborg. 3) Poul Søgaard Madsen, født 22. marts 1946 i Ribe. Markus Sørensen Madsen gik i skole i Egebæk. Han virkede ved landbruget fra 1919 til 1934. Han har siden haft forskellige arbejder indtil han i 1938 blev ansat som portør ved Ribe sygehus. Han boede Idrætsallé 18 i Ribe. Markus Sørensen Madsen døde 23. juni 1989, 78 år gammel. Nelly Søgaard Madsen født Pedersen døde 17. april 1992, 85 år gammel. *) *)kilde: Niels Ocholm Madsen, Degnetoftevej 3.

Markus Sørensen Madsen.

6. Christine Eline Cecilie Madsen, født 31. januar 1913. Konfirmeret 1927. Gift 1. Gang med arbejdsmand Karl Jensen. 2 ægteskab blev indgået i 1957 med Alex Frandsen. Christine Eline Madsen kom efter endt skolegang til husgerning på landet, var en tid fodermester på Sjælland. Efter indgåelsen af 1. Ægteskab var hun beskæftiget i København. Christine Eline Madsen udvandrede til Australien i marts 1957 og indgik 2. Ægteskab kort efter. Der er 2 børn i ægteskabet: 1) Djonna Jensen, født 28. februar 1936 (gift Bjerking). 2) Erland Jensen, født 5. februar 1942. Christine Eline Madsen boede: Elmer Hansen, Narracon, Rd. Trafalger Vig, Australien 3824. Christine Eline Cecilie Madsen døde i Melbourne 6. august 1982, 69 år gammel.

Christine Madsen.

7. Nissine Christensen Madsen, født 15. juni 1914. Konfirmeret 1928. Hun blev gift 2. november 1940 i Roskilde med Johannes Knud Chr. Jonsson, født 9. april 1914 i Viskinde sogn, som søn af arbejdsmand Bent Jonsson og Karen Marie Jensen. Nissine og Bents børn: 1) Finn Okholm Jonsson, født 5. december 1941 i Roskilde. 2) Annelise Jonsson, født 30. marts 1944 i Roskilde. Nissine Christensen Madsen gik i skole i Egebæk. Hun lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget ved dette en tid, kørte desuden mælkevogn til Sdr. Farup Mejeri, Sdr. Farup Vej 55 samt vognmandskørsel for faderen. Hun virkede senere som kokkepige og blev hjemmegående husmoder. Boede Sydvestvej 43 i Glostrup. Nissine Christensen Madsen døde 24. februar 1991, 76 år gammel. Johannes Knud Chr. Jonsson døde 28. marts 1994, 79 år gammel. Se Niels Ocholm Madsens ”Mine Erindringer”.

Nissine Madsen

8. Anne Cecilie Madsen, født 17. august 1916. Konfirmeret 1930. Hun blev gift 2. maj 1936 i København med Karl Georg Pagaard, født 15. maj 1913 i Tostrup, som søn af gårdejer og skovfoged Niels Christian Pagaard og Karen Matine Pedersen. Anne Cecilie og Karl Georgs børn: 1) Karla Pagaard, født 18. juli 1938. 2) Conny Pagaard, født 31. juli 1948. Anne Cecilie Madsen gik i skole i Egebæk. Hun lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet. Karl Georg Pagaard døde 26. december 1979, 66 år gammel. Anne Cecilie Madsen boede i Bevtoft, hvor hun døde 8. marts 1996, 80 år gammel .

Anne Madsen.

9. Thyra Margrethe Madsen, født 16. januar 1919. Hun blev gift 1. gang 22. august 1942 med Palle Juul Brorly, der er født 22. december 1919 i København og han døde 19. maj 1971. Thyra Margrethe Madsen blev gift 2. gang 17. april 1954 i Bevtoft med Ejnar Oluf Larsen, født 8. februar 1918 i Voer sogn, som søn af fiskehandler Lars Chr. Larsen og Boline Nielsen. Børn fra 1. Ægteskab: 1) Kjeld Juul Brorly, født 6. januar 1943 på Frederiksberg. 2) Bent Juul Brorly, født 14. juli i København. Thyra Margrethe Madsen gik i skole i Egebæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette en tid. Var fra 1964 ansat hos Bdr. Gram, Vojens. Boede i Bevtoft. Thyra Margrethe Larsen født Madsen døde 21. marts 1989, 70 år gammel. Begravet på Bevtoft kirkegård. Ejnar Oluf Larsen døde 3. oktober 1998, 80 år gammel. Begravet fra Jerne kirke.

Thyra Madsen

10. Mary Sørine Madsen, født 9. maj 1921. Konfirmeret 1935. Hun blev gift 18. november 1942 i Ribe med Aage Jepsen Knudsen, født 20. maj 1913 i Høm som søn af husmand Ingvart Knudsen og Margrethe Jensen. Mary Sørine Madsen og Aage Jepsen har et barn, Ivan Georg Knudsen, født 30. august 1955 i Ribe. Han bor Koldingvej 3 i Vojens. E-mail: . Mary Sørine Madsen gik i skole i Egebæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget en tid ved dette, lærte madlavning på hotel i Ribe og var i et år ansat i køkkenet på Ribe sygehus. Mary Sørine Madsen har efter giftermålet været ansat på Ribe sygehus og virker nu som kogekone i Ribe og omegn. Boede Præstegade 5 og sidst Sviegade 2 A, st. i Ribe. Aage Jepsen Knudsen døde 4. februar 1980, 66 år gammel. Mary Sørine Madsen døde 10. juli 2000, 79 år gammel.

Mary Madsen

11. Elvira Marie Madsen, født 8. april 1923. Hun blev gift 28. juni 1947 i V. Vedsted med Peder Vikke Madsen, der er født 25. november 1920 i Herning som søn af overportør Jens Anders Madsen og Kirstine Poulsen. Elvira og Johnnys børn: 1) Johnny Vikke Madsen, født 28. januar 1950 i Herning. 2) Britta Vikke Madsen, født 13. oktober 1951 i Herning. 3) Benny Vikke Madsen, født 12. oktober 1959 i Herning. Elvira Marie Madsen gik i skole i Egebæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Elvira Marie Madsen har siden 1970 drevet en konfektureforretning i Esbjerg. Bor Grønvangsvej 68 i Esbjerg.

12. Niels Ocholm Madsen, født 30. maj 1926. Han overtog Degnetoftevej 3 efter forældrene. Se videre der. Se også ”Mine Erindringer”

Lillemosevej 9 i 1930´erne.

Niels Christensen Madsen med familie. 1923. Billedet er taget ved Metha og Marius´ bryllup 3. december 1923.

Niels Christensen Madsen med familie. Billedet er taget noget senere og er med alle 12 søskende.

Søskendeflokken til Dyrskue i Ribe.

Foruden at drive gården her, arbejdede Niels Christensen Madsen med mange forskellige arbejder. Vi har kigget lidt i familealbummet:

Niels Christensen Madsen og sønnen Niels Ocholm Madsen klargør slåmaskine ca. 1939.

Niels Chr. Madsen kører rustvogn for Hospitalet

Her triller han “klyne” i Bjørnekær mose.

Æltning af tørv i Bjørnekær mose.

Omklædning før fiskeri ved Mandø Hølade.

Anne Marie Madsen fodrer høns. I baggrunden anes Carl Mortensens gård, Tøndervej 69. Gårdene var forbundet med en sti til gensidig besøg

Klargøring af tagrør.
Marius & Metha Horup.

Niels Madsen overtog gården her ifølge skøde lyst 15. januar 1904. Han købte af gårdejer Anders Lassen Jessen i Sdr. Farup, Sdr. Farup Vej 45. Niels Christensen Madsen drev den lille hedegård frem til 1940, da han overlod den til svigersønnen og købte huset Degnetoftevej 3 i V. Vedsted. Se videre der. Se også Harevej 1 A. Svigersønnen var:

Marius Jensen Horup.

1940-1960

Han fik skøde tinglyst 30. november 1940. Han var født 19. august 1897 i Hjortshøj ved Århus og er søn af landmand Kresten Jensen Horup og hustru Anna Kristine Pedersen. Marius Jensen Horup blev gift 3. december 1923 med Niels Chr. Madsens ældste datter Metha Johanne Madsen, der var født 10. november 1902. De fik 4 børn. Se alt om dem under Vester Bjergvej 7 i V. Vedsted. Marius Horup købte 1960 huset med dette nummer og flyttede til V. Vedsted.

HORUP, MARIUS JENSEN, Boelsmand, Lillemosevej 10, S. Farup Mark, Hviding, er født i Hesselballe 19.8.1897. Forældre: Kresten Jensen Horup, Lmd., og Hustru Anna Kristine Pedersen. Marius J. Horup er gift med Metha Johanne Madsen, født i V. Vedsted 10. 11.1902. Forældre: Niels Christensen Madsen, tidl. Ejer af Ejendommen, og Hustru Anne Okholm. Bedsteforældre: FF Markus Madsen. FM Marie. MF Kr. Okholm. MM Johanne. I Ægteskabet er 4 Børn: Anna 9.10.1924, Kristine 23.6.1926, Niels 25.11.1927 og Gerda 15.7.1931. Marius J. Horup overtog Ejendommen Matr. Nr. 29e m. fl. Efter Svigerforældrene i 1940 med 48 Tdr. Land. Senere er frasolgt ca. 10 Tdr. Land, saaledes at der nu er 38 Tdr. Land. Bygningerne er opført: Stuehus over 100 Aar gl., Stald opført 1907, Lade 1923-24 og der er lagt nyt Tag paa Stuehus og Stald i Aar, ligesom der er indlagt Gaslys. Besætningen er paa 4 Heste, 5 Køer, 3 Kalve, 9 Svin og 50 Høns. Fru Horups Forældre drev Ejendommen fra 1902-1940.

Marius Horup solgte den 2. maj 1960 gården til:

Laurids Rosendahl.

1960-1962

Han solgte den videre 2. maj 1962 til:

Verner Thun og A. Junker.

1962-1964

De solgte den i 1964 til:

Anne Lise Rahbæk.

1964-1986

Hun var datter af direktør Vagn Rahbæk i Ribe. Han overtog selv ejendommen i 1972. Han var også ejer af Klåbygård. Ejendommen blev udlejet som feriebolig. 1. juni 1986 blev ejendommen solgt til:

II-203

Susanne og Peter til højre.

 

Peter Wulff Jørgensen & Susanne Elisabeth Knudsen.

1986-

De boede før i Skovgade, Ribe. Peter Wulff Jørgensen er født 30. maj 1952 i Haslev og bor sammen med Susanne Elisabeth Knudsen, der er født 24. januar 1956 i Gram som datter af Mogens Knudsen og Nancy Marie Thomsen, Fyrrekrogen 7. Peter og Susannes børn:

1. Tinne Rosenvind Rieck, født 29. maj 1980. Hun bor i Ribe og blev student i sommeren 2000.
2. Emil Wulff Jørgensen, født 17. oktober 1990 på Sct. Joseph i Esbjerg.
3. Filip Wulff Jørgensen, født 1. august 1994 på Sct. Joseph i Esbjerg.
Grunden, matr. nr. 29 aa, Sdr. Farup, V. Vedsted er på 9.400 m2. I foråret 1994 blev der etableret solvarmeanlæg. Vindfanget blev tilbygget i 1997 af Peter. Orkanen 3. december 1999 væltede laden og ca. 1/5 af taget og solvarmeanlægget blev ødelagt. Østgavlen blev så beskadiget, at den blev revet ned og genopbygget. Laden forventes genopbygget med udgangen af 2000. Både Peter og Susanne er socialrådgivere. Peter som forstander og Susanne som projektleder.

UgeAvisen 3. maj 2011. Her bor man fuldstændig uforstyrret i dejlige omgivelser. Mellem Ribe og Hviding, gemt væk fra byernes støj og stress, ligger denne hyggelige ejendom i meget idylliske omgivelser. Indkøb, skole, børnehave, aktivitetscenter, offentlig transport mm. Findes alt sammen i Hviding. Kom og oplev atmosfæren! Pris: 948.000 kroner. Bolig: 130 m2. Grund: 9400 m2. Rum/vær.: 5/5. Opført/omb.: 1860/77.

Lillemosevej 10

13. juli 2001, 19:45:56

Denne landbrugsejendom, matr. nr. 22d ligger 2,2 km. ude af Lillemosevej på højre hånd. Efter Lillemosevej 9 kom først Kanadahuset, der er borte og så denne gård. Områddet kaldes Bjørnskov Bygningerne er af ældre dato og er genopført 1903 efter brand. Den første kendte ejer er:

Markus Sørensen Madsen.

1882-1895

Han var født 3. december 1848 i Møgeltønder som søn af husmand Niels Madsen Christensen og hustru Ane Sille født Sørensen fra Gallehus. Markus Sørensen Madsen blev gift omkring 1878 med Mette Marie Olsen. De fik 5 børn:

1. Ane Cecilie Madsen, født 7. september 1877 i Daler sogn. Hun blev gift 12. december 1906 i Seem med enkemand Niels Jessen Christensen Boe, født 5. april 1865, søn af sognefoged Christen Boe og Gjertrud Pedersdatter fra Seem. De fik en datter:
· 1. Meta Marie Madsen, født 4. januar 1900 i V. Vedsted sogn. Hun blev gift 16. august 1919 i Seem kirke med grænsegendarm Anders Poul Nielsen, født 8. november 1894 i Højrup, Stepping sogn, søn af landmand Peder Christian Nielsen og Sørine Nikoline Poulsen fra Bastrup sogn.

Ane Cecilie Madsen døde 30. september 1941 i Ribe, 64 år gammel. Niels Jessen Christensen Bol døde 18. december 1936, 71 år gammel.

2. Niels Kristensen Madsen, født 7. september 1880 i Egebæk. Han var ejer af ejendommen, Lillemosevej 9 fra 1902 til 1940. Se endvidere Degnetoftevej 3 i V. Vedsted.
3. Jacob Valdemar Madsen, født 13. maj 1882. Han overtog huset her efter faderen.
4. Kristian Sørensen Madsen, født 6. maj 1884. Han blev gift med Magda N.N. og havde bopæl i Flensborg. Christian Madsen var skomager og ægteskabet var barnløst.
5. Elline Marie Madsen, født 8. august 1886, død 17. april 1887, 80 måneder gammel.
6. Elias Christensen Madsen, født 1888, død 20. maj 1888, 3 uger gammel.
Mette Marie Olsen døde 8. maj 1888 og Markus Sørensen Madsen blev 24. august 1889 gift i V. Vedsted kirke med Marie Christine Mathiesen, Sdr. Farup Hedevej 7. Hun var født i Frørup i Slesvig 1. juni 1865 og var datter af Hans Nicolaj Mathiesen og Mette Cathrine Pedersen også kaldet Trinne. Der fødtes ingen børn i ægteskabet mellem Markus Sørensen Madsen og Marie Christine Mathisen. Markus Sørensen Madsen var brøndgraver. Se Markus og Trinnes dåbsattester og vielsesattest skrevet af Otto Rosenstand. Markus Sørensen Madsen lod i 1895 opføre et hus Harevej 1 A og solgte stedet her. Næste kendte ejer af gården her er:

Markus Sørensen Madsen
Marie Christine Mathisen

Klaus Madsen.

1895-1904

Der vides ikke noget om denne mand andet end han var handelsmand og handlede både med heste og kvæg. Han havde kone og børn, men navnene kendes ikke. I 1903 brænder gården. Stuehus og stald genopføres. Klaus Madsen sælger i 1904 gården til:

Volle Vollesen.

1904-1938

Han var gift med Grethe, men ægteskabet var barnløst. Også i Volle Vollesens tid er gården udsat for brand. Denne gang er årsagen mere selvforskyldt. De nærmere omstændigheder er beskrevet i ”Niels Ocholm Madsens erindringer”. Volle og Grethe flyttede til Lustrup, hvor Volle kort efter døde. Ejendommen her solgte Volle Vollesen i 1938 til:

Peder Krog Pedersen.

1938-1960´erne

Han er født i Vilslev sogn 8. november 1905 og er søn af landmand Niels Nissen Pedersen og hustru Karen Jespersen. Peder Krog Pedersen blev gift 9. maj 1929 i Ribe Domkirke med Karen Marie Kirstine Henriette Pedersen, født 5. december 1905 i Ribe som datter af arbejdsmand Niels Pedersen og hustru Inger Kristine Johansen. Peder og Karens børn:

1. Niels Christian Krog Pedersen, født 30. april 1932. Konfirmeret 1946.

2. Else Krog Pedersen, født 28. oktober 1935. Konfirmeret 1950.

3. Grethe Krog Pedersen, født 4. juli 1939. Konfirmeret 1954.

4. Hans Jørgen Krog Pedersen, født 24. oktober 1943 i Bjørnkær.

 

PEDERSEN, PEDER KROG, Gaardejer, Bjørnkjær, Hviding. 1954:

er født i Vilslev Sogn 8.11.1905. Forældre: Landmand Niels Nissen Pedersen og Hustru Karen Jespersen. Bedstefar: FF Peder Pedersen Krog. P. Krog Pedersen er gift med Karen Pedersen, f. i Ribe Købstad 5.12.1905. Forældre: Arbm. Niels Pedersen og Hustru Inger Kristine Johansen. Bedsteforældre: FF Niels Pedersen. FM Karen. MF Johan Johansen. MM Sidsel. I Ægteskabet er 4 Børn: Niels Christian 30.4.1932, Else 28.10.1935, Grethe 4.7.1939 og Hans Jørgen 24.10.1943. P. Krog Pedersen købte Ejendommen Matr. Nr. 22d i 1938 af Wolle Wollesen med Areal 19 Tdr. Land. Senere er tilkøbt 11 Tdr. Land, saaledes at der i Dag er 30 Tdr. Land. Bygningerne er opført: Stuehus og Stald i 1903 efter Brand og Laden er opført i 1953. Der er blevet drænet 8 Tdr. Land. Besætningen er i Dag paa 4 Køer, 6 Ungkreaturer, 2 Heste, 16 Svin og 35 Høns. Wolle Wollesen havde drevet Ejendommen i 34 Aar og havde købt af Klaus Madsen.

 

Peder Krog Pedersen overtog ejendommen med 19 tdr. land og købte senere 11 tdr. land til. I 1953 opførte han en lade. I 1960´erne købte Peder Krog Pedersen hus i Brøns, hvor hans kone Karen Pedersen døde. Ejendommen her solgte han til:

 

Direktør Rahbæk.

1960´erne-?

Han var direktør på Ribe Jernstøberi og lagde jorden til Klaabygaard som han også ejede. Ejendommen her blev ombygget til jagthytte.