scrolltotop

Landbruget i billeder 1930-1955

Såmaskine med hesteforspand.

Den grå Massey Ferguson foran selvbinderen. På traktoren ses Verner Sørensen, på selvbinderen Erik Andersen. 1955.

Hølæs med hesteforspand.

Kostalden på Ulvehøjvej 4. 1955.

Hans Hansen slår græs. Han var karl hos Verner Sørensen og var amatørfotograf.

Han har selv taget billedet med forsinket udløser. 1955.

Niels Christensen Madsen, Lillemosevej 9 triller klyne i Bjørnekær mose. Før 1940.

Æltning af tørv foregik på denne måde. Igen er det Niels Christensen Madsen, Lillemosevej 9. Før 1940.

Anton Poulsen, V. Vedsted Vej 65 med radrenser til rensning af roer.

Tage Poulsen, V. Vedsted Vej 65 på en International IH45 traktor med giftsprøjte i begyndelsen af 1960´erne.

Mejetærskning med gammel pigtærsker hos Anton Poulsen, V. Vedsted Vej 65 i ca. 1940.

Aage, ukendt og Anton Poulsen spreder kunstgødning fra trillebør i gummivogn først i 1950´erne

Niels Christensen Madsen og sønnen Niels Ocholm Madsen klargør slåmaskine i 1930´erne.