scrolltotop

Knuds skov

Under besættelsen var der udover kystminering og kanonbunkere i Vester Vedsted også opført 4 kanonstillings-attrapper. Attrapperne var konstrueret med en ringformet vold af jord, hvori man opsatte en fingeret kanon lavet af træstammer med rigtige mål og efterfølgende overdækket med sløringsnet, så kun ”kanonløbet” var synligt. Formålet med disse attrapper var at få engelske flyvere til at tro, at de skulle bombe der, eller at der var et større forsvar, end der i virkeligheden var. En sådan attrap var der i skoven lige øst for Vester Vedsted, men kun jordvolden er tilbage og synlig, idet de andre er pløjet væk efter stormen i 1999, da skoven blev genplantet.

Andre steder er der pansergrave, dvs. fordybninger i skovbunden, hvor et pansret køretøj kunne komme ned i dække. Der er stadig rester af fordybninger i skoven langs Vester Vedsted Vejs sydside.

FOTO (Niels Chr. Nielsen med miner, Foto af attrappen, kanonbunker)