scrolltotop

Kløjsvej 1

Kløjsvej 1 ca. 1988.

 

Dette hus er bygget 1978 og det var lærer på Ungdomshøjskolen. Flemming Pedersen, der lod huset opføre. Han solgte i 1986 huset til:

Birgitte og Steffen Sybrandt.

1986 – 1996

Birgitte Sybrandt er født Hansen i oktober 1951 på Sjælland. Hun er gift med Steffen Sybrandt, der er født i august 1954 i Tønder som søn af Gerda og Svend Sybrandt.

1996-

Annette M. & Jan W. Knoblauch.

 

Kløjsvej 3

Dette hus er opført 1987. Manden, som lod dette hus bygge, var:

Ingvardt Jensen.

1987

Han er født 11. december 1957 i V. Vedsted på gården V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard som søn af Niels Bjerrum Jensen og Inger Tonnesen, Degnetoftevej 34. Han blev gift 2. maj 1987 i Fole kirke med Britta Lolk, der er født 12. marts 1958 i Fole som datter af Inger og Karl Ejner Lolk. Britta og Ingvardt har 2 børn:

1. Thomas Lolk Jensen, født 23. juli 1986 i Sdr. Farup. Konfirmeret 2000.
2. Jeppe Lolk Jensen, født 31. juli 1988 i V. Vedsted. Konfirmeret 2002.

Ingvardt Jensen og Britta Lolk boede først til leje i Lonnes Hus, Sdr. Farup Vej 23, hvor det ældste barn er født. Ingvardt er uddannet smed og Britta er uddannet frisør. Britta har egen frisørsalon og Ingvardt egen smedeforretning i huset, hvor de bor. Britta medvirkede i V. Vedsted Musikfestival i 1999 og 2001. Hør California Dreamin´ fra 1999.

Kløjsvej 6

9. februar 2009

 

Dette moderne træhus er opført i 2001 på en 2194 m2 stor grund, matr. nr. 23 am, købt af Henning Hesselberg Juel, V. Vedsted Byvej 23. Manden der bygger huset er:

Thormod Andreasen.

2001-2007

Han er født 25. april 1981, V. Vedsted Vej 119 og blev gift med Mette Krysica Andreasen, født Hausted De har en datter:

1. Laura Krysica Hausted Anderasen, født 19. september 2008.

Thormod er mekaniker.

Kløjsvej 7

27. september 1997, 15:28:30

 

Dette hus er bygget 1987 på en grund købt 1986 af Niels Juel, V. Vedsted Byvej 23. Det var falckredder

Hans Jacob Johnsen.

1987

der lod huset bygge. Han er født 15. maj 1957 i Veerst som søn af Ingrid og Viggo Johnsen i Veerst. Hans Jacob blev gift 7. marts 1981 i Bække kirke med Dagmar Kragelund Ellegaard, der er født 28. juni 1957 i Fitting som datter af Elin og Adolf Ellegaard. Dagmar og Hans Jacob Johnsen har 3 børn:

1. Malene Ellegaard Johnsen, født 22. juni 1981 i Egebæk. Hun købte 1. november 2004 ejendommen Sprækvej 3.
2. Troels Ellegaard Johnsen, født 25. august 1983 i Egebæk. Troels medvirkede i V. Vedsted Musikfestival 2001.
3. Lasse Ellegaard Johnsen, født 4. december 1989 i V. Vedsted. Konfirmeret 2003.
II-141

Familien her boede først Grævlingetoften 6 i Egebæk, hvor de 2 ældste børn er født. Hans Jacob er falckredder og Dagmar er sygehjælper. Dagmar medvirkede i V. Vedsted Musikfestival i 1999 og 2001. Hør California Dreamin´ fra 1999.

Kløjsvej 8

9. februar 2009

 

Dette moderne træhus er opført i ca. 2003 på en m2 stor grund købt af Henning Hesselberg Juel, V. Vedsted Byvej 23. Parret der byggede huset er:

ca. 2003-

Britt Karlshøj Sprecher & Morten Lagoni Seeberg.

Hun er født 24. maj 1979 og er datter af Sonny Sprecher og Lis Karlshøj Petersen, Mandøvej 6. Britt bor sammen med M. Seeberg og de har et barn:

1. Thorbjørn Karlshøj Seeberg, døbt 2011 i V. Vedsted.

Britt er postbud.

Kløjsvej 18

9. februar 2009

 

Dette moderne træhus er opført i 2001 på en 2194 m2 stor grund, matr. nr. 23 am, købt af Henning Hesselberg Juel, V. Vedsted Byvej 23. Manden der bygger huset er:

Arne Blomgren Thomsen.

2001-2007

Han er født 15. oktober 1947 og gift med Birgit Thomsen, født 1. marts 1947. De boede tidligere i Ribe.

UgeAvisen 18. september 2007. EJERSKIFTE. Jane Leth Larsen m. fl. har solgt Kløjsvej 18 i Vester Vedsted til Jan Pedersen. Ejendomsværdien er 1.100.000 kroner.

Kløjsvej 20. Chateau Kløjs.

Dette hus er bygget 1986 og fået navnet: Chateau Kløjs. Her bor bygherren:

Bent Okholm.

1986

Han er født 30. marts 1951 i V. Vedsted på gården, Ulvehøjvej 16. Han er søn af Birthe og Alf Okholm. Bent Okholm er gift 7. december 1990 på Ribe Rådhus med Birthe Elisabeth Nielsen, der er født 27. april 1961 i Esbjerg som datter af Inge og Kam Nielsen. De har en søn:

1. Jesper Alf Okholm, født 17. marts 1991. Konfirmeret 2005.
Bent Okholm er smed. Birthe er uddannet som laborant, kontorassistent. Nu arbejder hun som social- og sundhedshjælper.