scrolltotop

Hermelintoften 1

Dette hus er bygget i 200?

Hans Jørn Hansen & Karen Rask Pedersen.

2000?

De

Hermelintoften 2

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. I 1989 boede her Alfred Nymark Andersen og Edith M. Andersen. Alfred Nymark Andersen døde på Margrethegården 28. april 2002, 89 år gammel. I 2001 boede her:

Johanna Balthzersen.

19??

Hun er født Nielsen 4. august 1927 og boede her sammen med Josias Nielsen M. Vindfeldt. Johanne Balthzersen døde i Egebæk 26. april 2001, 73 år gammel.

JydskeVestkysten 28. april 2001. DØDFALD. Johanna Balthzersen (f. Nielsen) * 4. august 1927 er stille sovet ind efter lang tids sygdom. Egebæk, den 26. april 2001. Josias. Sylvia og Torben. Vibeke og Leif. Yvonne. Bisættelsen finder sted i Vester Vedsted Kirke tirsdag den 1. maj kl. 14.00.

Hermelintoften 3

Dette hus er bygget i 200?

Mette Schultz Sørensen.

200?

Hun

Hermelintoften 4

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 boede her:

Erik Hansen.

før 1989-2000

Han er gift med Inge C. Hansen. I 2000 flytter en ny lejer ind:

Hans Jørgen Christensen.

2000-

Han bor her stadig i 2003.

Hermelintoften 5

28. august 2000, 19:06:18

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. I 1991 hed ejeren det samme som i dag:

Ole Marsk Thomsen.

1989

Han er født 19. august 1958 i Egebæk som søn af Mathias Thomsen og Grethe Thomsen (f. Skonager), V. Vedsted Vej 17. Han bor sammen med Dina Margrethe Oksen. De har 2 drenge:

1. Mads Thomsen. Konfirmeret 2003.
2. Martin Thomsen. Konfirmeret 2005.
Ole er uddannet kommis og Dina er social- og sundhedsassistent.

JydskeVestkysten 31. maj 2005. Ole Thomsen, Hermelintoften 5, Egebæk-Hviding, har onsdag 1. juni 2005 25-års jubilæum hos Ribe Træemballage.

Hermelintoften 6

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 boede her:

Freddy L. Andresen.

før 1989-før 1998

I 1998 bor her en ny lejer:

Jørgen H. Thøgersen.

før 1998-2001

I 2001 bor her en ny lejer:

Susanne Sørensen Baden.

2001-

Hun bor her stadig i 2003.

Hermelintoften 7

Dette hus er bygget i 200?

Jens Christian & Kirsten Irene Heydenreich.

200?

De

Hermelintoften 8

8. juli 1999, 15:24:42

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 boede her:

Kurt Nielsen.

før 1989-før 1998

han bor sammen med Kirstine Mærsk. I 1998 bor her en ny lejer:

Carl Ture Olsen.

før 1998-

Han bor her stadig i 2003.

Hermelintoften 9

Dette hus er bygget i 200?

Lone Ebsen & Bjarne Poulsen Tang.

200?

De

Hermelintoften 10

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. De første lejere var:

Christian Madsen Olsen.

1979-før 1998

Han var gift med Alvine Schilling Olsen og boede tidligere på Vibetoften 1. De har en datter:

· 1. Kirstine Schilling Olsen. Hun blev gift med Christian Hermann Sprecher og bor Vibetoften 1. De har 2 børn, hvor sønnen, Sonny Sprecher, bor Mandøvej 6 i V. Vedsted.

Christian Madsen Olsen døde 14. juni 1991, 87 år gammel i Ribe. Alvine Schilling Olsen døde på Margrethegården 17. juni 2003, 101 år gammel. I 1998 bor her en ny lejer:

Andreas Laurids Thyssen.

før 1998-

Han er søn af Christian Thyssen og Anna Kirstine Juhl Thyssen, V. Vedsted Vej 5. Se også Hermelintoften 20. Han bor her stadig i 2010.

Hermelintoften 11

Dette hus er bygget i 200?. Først kendte ejer er:

Martin Fyhn.

?-2008

Han solgte i 2008 til:

UgeAvisen 13. marj 2008. EJERSKIFTE. Martin Fyhn m. fl. Har solt Hermelintoften 11 i Vester Vedsted til Marianne Nyboe Karstensen og Jen Enemark Mortensen. Ejendomsværdien er 1.100.000 kroner.

Marianne Nyboe Karstensen & Jan Enemark Mortensen.

2008-

De har et firma Unique Furniture A/s

Hermelintoften 12

8. juli 1999, 15:23:32

 

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Lejeren hed i 1989:

Gunnar M. Jensen.

før 1989-1999.

Han er født 22. november 1943 og boede sammen med Annette I. Lassen. Gunnar M. Jensen døde 16. september 1997, 53 år gammel. Hvem der herefter lejede huset vides ikke, men i 1999 hedder lejeren:

Anne L. Petersen.

1999-

Hun bor her stadig i 2001. Jf. vejviseren for 2002 bor her nu:

Theodora Johanne Frederiksen.

2002-

Hun bor her stadig i 2003.

Hermelintoften 13

Dette hus er bygget i 200?

Monika & Per Madsen.

200?

De boede i 1996 V. Vedsted Vej 2.

Hermelintoften 14

8. juli 1999, 15:22:58

 

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 boede her:

Niels Beck.

før 1989-før 1998

han er gift med Kathrine K. Beck. I 1998 bor her en ny lejer:

Jytte Andrea Jensen.

før 1998-

Hun er født 7. maj 1970, Harevej 6 og er datter af Svend Morten Jensen og Ella Marie Kirstine Hansen. Hun har en søn:

· 1. Jimmi Peter Jensen. Konfirmeret 2008.

Jytte Jensen læser til pædagog, og bor her stadig i 2008.

UgeAvisen 13. oktober 2009. TILLYKKE. Jasmin Birk, Hermelintoften 14, fylder 6 år lørdag den 17. oktober.

Hermelintoften 15

Dette hus er bygget i 200?

Mette Fog & Per Elkjær Nielsen.

200?

De har en datter:

· 1. Iben Elkjær Nielsen, født 10. marts 1999.

UgeAvisen 10. marts 2009. Tillykke. Iben Elkjær Nielsen, Hermelintoften 15. Fylder 10 år.

Hermelintoften 16

8. juli 1999, 15:22:18

 

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 boede her:

Hans M. Laustsen.

før 1989-1999

Han er gift med Ane H. Laustsen. I 2000 bor her nye lejere:

Peter Henrik Petersen.

2000-

Han var gift med Ella Marie Petersen. De har 2 børn:

1. Elkjær Hansen Petersen. Han er plejer og bor Lyngtoft 9 i Hviding.
2. Gunnar Petersen. Han bor Skovbryder 5 i Ø. Vedsted.
Peter Henrik Petersen døde i september 2002, 76 år gammel. Ella Marie bor nu alene i huset.

JydskeVestkysten 28. september 2002. DØDSFALD. Peter Henrik Petersen, Hermelintoften 16, Egebæk-Hviding, er død, 76 år. Peter Petersen flyttede i 1949 til Råhede, hvor han fik ansættelse som fodermester hos Ejner Warming, et job som varede helt til 1966. Herefter blev han ansat som vejmand i Ribe Kommune. Også her udførte han sit arbejde med stor akkuratesse, og han arbejdede her, indtil han i 1998 gik på pension. Han deltog aktivt i lokalområdets foreningsliv, og udførte et stort arbejde i pensionistforeningen, hvor han var formand. Desuden deltog han i arbejdet i ældrerådet, på Dagmargården. Da Kultur- og Aktivitetscentret blev bygget, ydede han ligeledes en stor indsats. I 1961 byggede Ella og Peter Petersen hus, som lå på en stor grund, og her etablerede de en meget fin have, som de sammen har passet. Foruden hustruen efterlader han to sønner, Elkjær og Gunnar, som begge bor i lokalområdet, samt tre børnebørn og tre oldebørn.

Hermelintoften 17

Dette hus er bygget i 200?

Karsten Henrik Friis & Gitte Vigsø Henningsen.

200?

De

Hermelintoften 18

8. juli 1999, 15:20:24

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. I 1989 boede her Jytte Jespersen. I dag hedder lejeren:

Kirstine Madsen.

før 1998-

Hun er født 21. maj 1920 og blev gift i 1942 med Bertel Madsen, der døde i 1994. De fik 4 børn, hvoraf 2 er døde. De 2 der lever hedder Hans og Leif.

JydskeVestkysten 20.5.2000. NAVNE. 80 år. Kirstine – kaldet Dinne – Madsen, Hermelintoften 18, Egebæk-Hviding, fylder mandag 80 år. Kirstine Madsen er opvokset i et landbohjem i Gl. Hviding som nummer fire i en søskendeflok på seks. Som ung fik hun en uddannelse i huset, og blev senere ansat hos bageren i Hviding. I 1942 blev hun gift med Bertel Madsen, som hun havde den store sorg at miste i 1994. Men det var desværre ikke den eneste sorg, hun har oplevet, idet hun har mistet to af sine fire børn. I 33 år ledede Kirstine Madsen rengøringen på Hviding Skole indtil hun gik på pension. Kirstine Madsen tager gerne en tur sydpå sammen med familie eller venner, ligesom hun også gerne deltager i bankospil. Kirstine Madsens to sønner, Hans og Leif, bor henholdsvis på Fyn og i Randers. Desuden har hun fire børnebørn og to oldebørn, som hun nyder at få besøg af.

?.

.

Valdemar Madsen.

2005

Valdemar Madsens familieforhold er bekrevet på Sdr. Farup Vej 23. Se også Bjørnkærvej 7, Vester Bjergvej 4 og 2 og Vester Vedsted Vej 55.

Hermelintoften 19

Dette hus er bygget i 200?

Bjarne & Helene Grouleff Birk.

200?-

De

Hermelintoften 20

8. juli 1999, 15:21:02

 

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 boede her:

Nis T. Nissen.

før 1989-før 1998

I 1998 bor her en ny lejer:

Anna Kirstine Juhl Thyssen.

før 1998-2006

Hun boede tidligere V. Vedsted Vej 5. En søn Andreas Laurids Thyssen bor Hermelingtoften 10. Anna Kirstine Juhl Thyssen døde 18. maj 2006, 76 år gammel og blev begravet på Hviding Kirkegård.

JydskeVestkysten. DØDSFALD. Anna Kirstine Juhl Thyssen, Hermelintoften 20, Egebæk-Hviding, er død , 76 år. Anna Thyssen havde sine første barndomsår i Gørding, men familien flyttede til Havervad ved Brøns. Som ung kom hun i huset forskellige steder i omegnen, og efter nogle år mødte hun Christian Thyssen, som hun blev gift med i 1950. Herefter overtog de Christian Thyssens forældres gård i Gl. Hviding, som de drev til 1965. De solgte gården og flyttede til Ribevej i Hviding, hvor hun boede indtil hun flyttede til Hermelintoften. Efter at de var flyttet ind i huset på Ribevej arbejdede Anna Thyssen en del år i køkkenet på Industrigården i Ribe. Anna Thyssen mistede sin mand i 1987. Hun var en ivrig bankospiller og nød de aftener i selskab med venner og bekendte, ligesom hun en gang om året så frem til at hele familien samledes til bowling og efterfølgende fest. Anna Thyssen glædede sig meget hver gang et af børnene, børnebørnene eller oldebørn kom på besøg i hjemmet på Hermelintoften. Hun efterlader sig fem børn, Andreas og Carlo, som bor i Egebæk-Hviding, Thorvald i Gram, Erling i Vester Nebel og Margit i Skærbæk.

Martin Hansen Lorenzen.

2006-

Han ejede tidligere V. Vedsted Vej 53, hvor hans familieforhold er beskrevet.

JydskeVestkysten 6. juni 2010. NAVNE. 75 ÅR. Martin Lorenzen, Hermelintoften 20, Egebæk-Hviding, fylder onsdag den 9. juni 75 år. Han er født på en gård Spandet Søndermark. I 1940 flyttede forældrene med deres fire børn til Tange, hvor de købte en landejendom. Efter skolen tjente han forskellige steder på landet, især i Sønderjylland. Det sidste sted Martin tjente var på Tangegaard, hvor han var en betroet medarbejder i flere år. Derefter fik han ansættelse på hospitalet i Hviding, hvor han arbejdede som plejer i næsten 40 år. I starten af 1960´erne blev der bygget hus på Vester Vedsted Vej, hvor han altid sørgede for, at den store have var velholdt. For to år siden blev huset solgt, og han flyttede til Hermelintoften 20, hvor han befinder sig godt. Fødselaren har en søn, der bor i Øster Vedsted.

Hermelintoften 21

Dette hus er bygget i 200?

Christina Pedersen & Jonas Pedersen Østergaard.

200?

De

Hermelintoften 22

8. juli 1999, 15:21:40

 

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 boede her:

Helge Simon Christensen.

før 1989-

Han bor her stadig i 2003.

Hermelintoften 23

Dette hus er bygget i 2006 af:

2006-

Mona Vodder & Bent Christensen.

De har 2 børn:

1. Stine Vodder Christensen, født 5. juni 1995. Konfirmeret 2009.
2. Mads Vodder Christensen, født 16. marts 1998. Konfirmeret 2012 i Hviding Kirke.

De boede til 2006 Ribevej 15.

Hermelintoften 24

8. juli 1999, 15:19:08

 

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 boede her:

Ulla Marie Blyt.

før 1989-

Hun bor her stadig i 2003.

Hermelintoften 26

8. juli 1999, 15:19:44

 

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 boede her:

Mogens Hennelund.

før 1989-2009

I 2009 flytter en ny beboer ind:

Niels Erik Zeerow.

2009-

Han kommer fra V. Vedsted Vej 99 i V. Vedsted hvor hans familieforhold er beskrevet.

Hermelintoften 28

8. juli 1999, 15:17:50

 

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Første lejer var:

Dorthea Dagmar Hostrup.

1985-1989

Hun boede tidligere på Ribevej 28. Dorothea Dagmar Hostrup døde i Egebæk 18. juli 1989, 90 år gammel.

Hvem der nu overtog lejemålet vides ikke, men i 1991 hedder lejeren Ellen V. Jensen. Lejeren siden ca. 1999 var:

 

Niels Ove Engelbrecht Christiansen.

ca. 1999-2008

Niels Ove Engelbrecht Christiansen, i daglig tale “Flora” var gift med Helga Elisabeth Christiansen. De boede før Ribevej 18. Niels Ove Engelbrecht Christiansen døde 17. januar 2001, 92 år gammel. Helga bor nu alene i lejligheden. Helga Christiansen døde 16. august 2008, 90 år gammel.

JydskeVestkysten 22. juni 2008. 90 ÅR. Helga Christiansen, Hermelintoften 28, Egebæk-Hviding, fylder 90 år mandag. Hun kom til Egebæk i 1953. Sammen med sin nu afdøde mand startede hun en gros- og detailvirksomhed, Flora, med salg af frugt og grønt og blomster. I årenes løb voksede forretningen og blev, ikke mindst af ”fru Floras” dygtighed og gode humør, besøgt af kunder fra et stort område. Her i sit otium har hun bevaret sit gode humør og er stadig kendt under navnet ”fru Flora”.

Hermelintoften 30

8. juli 1999, 15:18:28

 

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Lejeren siden 1. juni 1985 er:

Kaj Jensen.

1985-

Han er født 27. marts 1917 i Århus. Han blev gift 18. juni 1937 i Hjortlund kirke med Andrea Nielsine Jensen, født Mortensen 29. april 1918 i Ribe. De drev ejendommen V. Vedsted Vej 87 og siden Lillemosevej 3. Kaj og Andrea flyttede ind her 1. juni 1985. Her bor også deres søn Bent Clausen Jensen, født 8. januar 1946 i Jedsted. Se V. Vedsted Vej 87. Han er førtidspensionist. Andrea Nielsine Jensen døde 10. februar 1991, 73 år gammel. Kaj Jensen boede sammen med sønnen Bent i huset. Kaj Jensen døde på Ribe Plejecenter efter kort tids sygdom 24. november 2003, 86 år gammel og blev begravet 1. december 2003 på V. Vedsted kirkegård.

JydskeVestkysten 28. november 2003. DØDSFALD. Forhenværende gårdejer Kaj Jensen, Hermelintoften 30, Egebæk, er død, 86 år. Kaj Jensen var født i Århus, men han fik sin opvækst i Jernvedlund, hvor hans far havde en stor gård. Efter skolegangen kom han ud at tjene ved landbruget forskellige steder på egnen. Efter giftermålet i 1937 med Andrea N. Jensen bosatte parret sig i Vester Vedsted ved Ribe, hvor parret købte en mindre landbrugsejendom. Her drev parret landbrug på de ni tønder land samtidigt med, at han havde arbejde ved siden af. Han hjalp blandt andet til med at opføre Rømø-dæmningen, hvilket skete med håndkraft. I 1945 blev ejendommen solgt, og parret bosatte sig en kort overgang i Jedsted. Knap et år senere købte parret en gård på Lillemosevej 3 ved Ribe. Her drev parret i fællesskab landbrug. I en længere periode var han også handelsmand og grisehandler ved siden af landbruget. I 1985 valgte parret at sælge gården, og det flyttede ind i lejligheden på Hermelintoften i Egebæk. I fritiden var han tidligere en meget dygtig rytter, der gik meget op i ringridning, og han var en ivrig lystfisker. Kaj Jensen, der blev enkemand i 1991, efterlader sig fem børn, Anders i Allerød, Betty i Skærbæk, Svend i Egebæk, Leif i Esbjerg og Bent, der er bosat i Egebæk, samt børnebørn, oldebørn og et tipoldebarn.

Hermelintoften 9

8. juli 1999, 15:25:22

 

Dette hus er bygget i 1984-85 af De Vanføres Boligselskab. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 boede her:

Ejvind Jensen.

før 1989-1993

Han er gift med Bente G. Jensen. I 1993 kom her nye lejere:

Tage Sørensen.

1993-

Han er født 8. maj 1946 og blev gift i 1967 med Esther Sørensen, født 16. august 1943 i Fole. De har 2 børn:

1. Sandy Sørensen. Hun driver forældrenes gård i Kastrup.
2. Maibritt Sørensen. Hun bor i Ø. Vedsted.
Tage Sørensen drev fra 1968 til 1993 fødegården i Kastrup. Esther Sørensen har i mange år arbejdet på Ribelund. De bor her stadig i 2003.

JydskeVestkysten 16. august 2003. NAVNE. 60 ÅR. Esther Sørensen, Hermelintoften 9, Egebæk-Hviding, fylder i dag 69 år. Esther Sørensen voksede op på en landbrugsejendom i Fole i en søskendeflok på fem. Her gik hun de første syv år i skole efterfulgt af et ophold på Bramminge Efterskole. Efter nogle år rejste hun til Herning, hvor hun arbejdede som syerske, og her traf hun Tage, som hun blev gift med i 1967. Allerede året efter flyttede de til Kastrup, hvor de overtog Esthers svigerforældres landbrugsejendom, som de drev frem til 1993. Men for Esther Sørensens vedkommende blev det også til arbejde uden for gården. Det blev til mange år på Ribelund, et arbejde som hun værdsatte højt. Netop plejearbejdet, som hun her udførte, passede hende fint. Hun brugte den gang meget at have patienter med i sit hjem, hvorved hun følte et nært forhold til de patienter, hun arbejdede med. I 1998 blev hun tvunget til at holde på Ribelund, da hun fik dårlig ryg, men hun nyder stadig at have kontakt med ældre folk, som hun gerne giver en hjælpende hånd. Esther Sørensen var i flere år meget aktiv i Ældre Sagen og som deltager ved bankospillet kan Esther Sørensen også findes. Det, synes hun, er meget hyggeligt. Da de i 1993 overdrog landbruget i Kastrup til en datter og svigersøn, flyttede de til deres nuværende adresse i Egebæk, hvor såvel hus og have fremtræder meget fint. Esther Sørensen har sammen med Tage to børn, Sandy i Kastrup og Maibritt i Øster Vedsted og et barnebarn, Trine, som er mormors øjesten. Hun er ofte på kortere eller længere ophold og ferier ved mormor, og den kontakt sætter Esther Sørensen utrolig højt. Fødselsdagen fejres i hjemmet med et åbent hus med naboer, familie og venner.