scrolltotop

Harevej 1 A

Dette hus findes ikke mere, men lå indtil ca. 1921 ca. 100 m. sydøst for ejendommen Harevej 3. Dette hus blev bygget ca. 1895 på en hedegrund, som blev købt fra Hans Mikkelsen Jørgensen i V. Vedsted, Vester Bjergvej 11. Den første, som boede i dette hus med familie, var:

Markus Sørensen Madsen.

1895-1906

Han var født 3. december 1848 i Møgeltønder som søn af husmand Niels Madsen Christensen og hustru Ane Sille født Sørensen fra Gallehus. Markus Sørensen Madsen blev gift omkring 1878 med Mette Marie Olsen. Hun døde i 1887 i V. Vedsted. Markus Sørensen Madsen blev gift 2. gang 24. august 1889 med Marie Christine Mathisen, Sdr. Farup Hedevej 7. Hun var født i Brørup 1. juni 1865*) og var datter af Hans Nicolaj Mathisen og Mette Kathrine Pedersen også kaldet Trinne. I ægteskabet med Mette Marie Olsen fik Markus Sørensen Madsen 4 børn:

*) 1864 jf. folketællinggslisten fra 1916.

1. Ane Cecilie Madsen, født 7. september 1877 i Daler sogn. Hun blev gift 12. december 1906 i Seem med Niels Jessen Christensen Bol, født 5. april 1865. De fik en datter: 1) Meta Marie Madsen, født 4. januar 1901 i V. Vedsted sogn. Ane Cecilie Madsen døde 30.september 1941 i Ribe. Niels Jessen Christensen Bol døde 18. december 1936.
2. Niels Kristensen Madsen, født 7. september 1880 i Egebæk. Konfirmeret 1895. Han var ejer af ejendommen, Lillemosevej 9 fra 1902 til 1940. Se endvidere Degnetoftevej 3 i V. Vedsted.
3. Jakob Valdemar Madsen, født 13. maj 1882. Han overtog huset her efter faderen.
4. Kristian Sørensen Madsen, født 6. maj 1884. Han blev gift med Magda N.N. og havde bopæl i Flensborg. Christian Madsen var skomager og ægteskabet var barnløst.

Mette Kirstine Mathiasen

Markus Sørensen Madsen kom til V. Vedsted sogn i 1880 og boede først i et hus, som lå lidt vest for Klåbygård. Se Lillemosevej 10. Dette hus overtog han i 1882 og boede her indtil han i 1895 fik bygget huset her. Ægteparret her er omtalt i Niels Ocholm Madsens ”Mine Erindringer” og ”Marie Jensens Saga – og Søren Madsens”. Markus og Marie flyttede til Ribe og boede i baghuset Storegade 30, Falbys gård (nuværende Boston ?) (huset revet ned i 1960´erne). Her døde Markus Sørensen Madsen 29. juli 1924, 75 år gammel. Efter hans død flyttede Marie til Fiskergade i Ribe. Her døde Marie Christine Mathisen 10. maj 1959, 83 år gammel. Huset her solgte Markus Sørensen Madsen i 1906 til sønnen:

Jacob Valdemar Madsen.

1906-1914

Han var som sagt født 13. maj 1882 og blev gift 13. august 1905 med Ane Petrine Hansen, født 12. april 1879 i Ilsted ved Gørding, datter af husmand Søren Hansen og Jeppeline Pedersen. Jacob Valdemar Madsen og Ane Petrine Hansens børn:

1. Ejnar Magnus Madsen, født 22. oktober 1905 på Sdr. Farup Mark. Han blev gift 16. maj 1937 i Ribe med Johanne Margrethe Madsen, født 14. juli 1911 i Ribe som datter af former Mads Johansen Madsen og Maren Johanne Nielsen. Ejner og Johanne fik et barn, Ove Madsen, født 18. april 1952 i Ribe. Ejner gik i skole i Egebæk og V. Vedsted. Han virkede efter endt skolegang ved landbruget, aftjente værnepligten i Værløse 1926, derefter igen ved landbruget og fra 1935 ansat forskellige steder som arbejdsmand indtil ansættelse ved Ribe kommune. Boede Jernkærvej 17 i Ribe. Er nu død.
2. Meta Marie Madsen, født 20. november 1907 i Egebæk. Hun blev gift 4 september 1928 i Ribe med Laurits Andreasen Lund, født 28. maj 1906 i Astrup, Brøns sogn som søn af arbejdsmand Jesper Lund og Marie Sinette Sylvestersen. Han døde 17. september 1969 i Esbjerg, 61 år gammel. Metha og Laurits´ børn: 1) Anna Lund, født 20. juli 1928 i V. Vedsted. 2) Inger Marie Lund, født 15. juni 1933 i Enderup. Se Vibetoften 7. 3) Viggo Lund, født 25. april 1937. Se Lillemosevej 4. Metha Marie Madsen gik i skole i Egebæk og V. Vedsted. Hun lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Hun er nu hjemmegående husmoder. Laurits Andreasen Lund blev ansat som fyrbøder på Hospitalet i Hviding, hvor han var ansat ind til sin død i 1969. Meta Marie Madsen døde 27. januar 1975, 67 år gammel. Se videre V. Vedsted Vej 64, Lillemosevej 4 og Vibetoften 11.
3. Agnes Oline Madsen, født 8. april 1909 i Egebæk. Hun blev gift 22. januar i V. Vedsted med Harald Fogtmann, født 18. februar 1905 i Sejstrup, Hunderup sogn. Agnes og Harald fik 2 børn: 1) Edith Fogtmann, født 26. juni 1933 i Ribe. Gift med Carl Evald Johansen. 2) Erik Fogtmann, født 18. april 1942 i Ribe. Gift med Kirsten Marie Mortensen. Han er sparekassefuldmægtig. De boede Rosenalle 16 i Ribe. Agnes Oline Madsen døde 2. januar 1976, 64 år gammel.
4. Markus Sørensen Madsen, født 12. maj 1910 i Egebæk. Konfirmeret 1925. Han blev gift den 29. november 1935 i Hviding med Henriette Jørgensen, født 27. september 1915 i Lundsmark som datter af fodermester Niels Timmermann Jørgensen og Ane Marie Jacobsen. Markus og Henriette fik 4 børn: 1) Egon Madsen, født 8. marts 1936 2) Valdemar Madsen, født 7. juni 1937 i Sdr. Farup. Se V. Vedsted Vej 55 3) Ulla Madsen, født 1. oktober 1938 i Sdr. Farup. 4) Niels Jørgensen Madsen, født 2. juli 1940 i Ribe. Se Sdr. Farup Vej 23, Vester Bjergvej 30 og Vester Bjergvej 2.
5. Søren Hansen Madsen, født 16. juli 1911 i Egebæk. Konfirmeret 1926. Han blev gift 16. november 1947 i V. Vedsted med Astrid Cecilie Madsen, født 17. februar 1923 i Sdr. Farup som datter af gårdejer Mads Hansen Madsen og Ane Marie Nielsen. De fik 2 børn: 1) Anne Marie Madsen, født 9. juli 1941. Bor i Fredericia. 2) Thorvald Valdemar Madsen. Se Sdr. Farup Vej 31 og V. Vedsted Vej 18. Han skrev sammen med søsteren, Marie Valborg Madsen sine erindringer ”Marie Jensens Saga – og Søren Madsens”.
6. Viggo Elias Madsen, født 18. juli 1913 i Egebæk. Konfirmeret 1928. Han blev gift 22. juni 1941 i Vejrup med Gudrun Hansen, født 29. april 1920 i Vejrup som datter af gårdejer Carl Hansen og Kristine Madsen. Viggo og Gudrun fik 2 børn: 1) Carl Verner Madsen, født 31. december 1942 i Vejrup. Gift med Erna Marie Mikkelsen. 2) Gurli Madsen, født 20. december 1946 i Vejrup. Gift med Frede Jensen. Viggo Elias Madsen gik i skole i V. Vedsted. Han virkede efter skolegang ved landbruget indtil 1935, var derpå chauffør i Gørding til 1940 og i Vejrup til 1945. Han startede i 1945 vognmandsforretning i Vejrup og driver stadig samme. Bor Kirkegade i Vejrup.
7. Marie Valborg Madsen, født 14. november 1914 i Egebæk. Konfirmeret 1929. Hun blev gift 8. december 1935 i Ribe med Johan Jensen, født 22. august 1910 i Rejsby sogn som søn af tækkemand Jensen og Marie Snitkær. Johan Jensen døde 10. oktober 1968 i Ribe, 58 år gammel. Marie og Johan fik 7 børn: 1) Jens Jacob Jensen, født 27. april 1936 i Ribe. Gift med Inga Poulsen. 2) Aase Jensen, født 17. oktober 1937 i Ribe. Gift med Arne V. Hansen 3) Rita Jensen, født 18. marts 1940 i Ribe. Gift med Tommy Nielsen. 4) Gerda Nielsen, født 8. juli 1942 i Ribe. Gift med Poul E. Andersen. 5) Lis Jensen, født 28. oktober 1942 i Ribe. Gift med Erling Rasmussen. De bor Strengevej 3 i Damhus. 6) Knud Erik Jensen, født 24. oktober 1945 i Ribe. Gift med Inga Kirstine Nielsen. 7) Svend Aage Jensen , født 19. februar 1951 i Ribe. Marie Valborg Madsen gik i skole i Egebæk. Hun lærte efter endt skolegang husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Hun drev fra 1960-68 et pensionat i Ribe og har inden virket som husmoderafløser. Boede Jacob A. Riisvej 28 i Ribe. Marie Valborg Madsen døde 16. maj 1999, 82 år gammel. Hun skrev sammen med broderen, Søren Madsen sine erindringer ”Marie Jensens Saga – og Søren Madsens”.
8. Tove Madsen, født 27. maj 1917 i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 64.

I 1914 solgte Jacob Valdemar Madsen huset her og lod opføre en landbrugsbygning på Lillemosevej 3. Se der. Denne ejendom solgte han i 1918 og flyttede til V. Vedsted, Degnetoftevej 3. Her fødes endnu et barn. Jacob Valdemar Madsen solgte i 1914 huset her til:

Ejnar Magnus Madsen &Johanne Margrethe Madsen. Bryllup 1937.

Marie Valborg Madsen.

Marie Valborg Madsen.

Niels Thøstesen.

1914-1920

Han var født 12. juli 1887 i Nr. Bork og gift 1906 med Margrethe Olsen, født 10. april 1884. De kom fra Øster Vedsted og sad først til leje i huset Harevej 3, men købte i 1914 huset her. Deres børn var:

1. Hans J. Thøstesen, født 27. juni 1906.
2. Hansine Christine Thøstesen, født 24. april 1909*). *) 1908 jf. folketællingslisten fra 1916.
3. Aksel Robert Thøstesen, født 2. september*) 1910 i Egebæk*). *) jf. kirkebogen
4. Marie Kathrine Thøstesen, født 11. oktober 1912 i Øster Vedsted.
5. Peder Lanbert Thøstesen, født 12. januar 1916.

Kun de to yngste børn er født i Egebæk. I 1920 blev huset solgt til Christen Hansen på Juulbjerggård, Enderupvej 2. Huset blev nedrevet, og stedet kan påvises ved murbrokker.

Harevej 1

25. februar 1999, 18:28:22

 

Her bor Lars Ellegaard Christensen og Susanne Petersen Christensen. Huset er opført ca. 1866 på et areal udskilt af ejendommen, Harevej 3. Manden, der lod opføre dette hus var:

Peder Vedsted.

1866-1892

Han var ejer af Harevej 3, men i 1866 skilte han jord fra denne ejendom og lod her opføre et hus. Hans familieforhold er fortalt under Harevej 3. Han havde denne lille ejendom her til 1892 og solgte da denne på auktion. Han flyttede med familie fra sognet. På auktionen blev ejendommen solgt til mølleren i Skærbæk, A. Jepsen. Han solgte den videre til:

Mads Peder Madsen.

1892-1950

Han var bager og født i Fjæsted 3. juli 1865. Han var gift med Marie Kirstine Petersen, der var født i Egebæk 16. december 1869*). De fik 5 børn:

*) 17. december 1869 jf. folketællingslisten fra 1916.

1. Andreas Christian Madsen født 31. marts 1894. Konfirmeret 1908. Han blev ikke født i Egebæk. Han købte senere huset Bjørnkærvej 6.
2. Jens Olesen Madsen, født 9. april 1895. Han var ugift. Konfirmeret 1911.
3. Olga Kathrine Marie Madsen, født 10. september 1896. Konfirmeret 1911. Hun blev gift 15. august 1920 i Ribe Domkirke med gendarm/arbejdsmand Niels Karl Svenning Kjærgaard, født 9. oktober 1894 i Tostrup sogn, søn af husmand Niels Nielsen Kjærgaard og Inger Marie Johanne Sørensen, Tostrup. Af deres børn kendes:
1. Kristine Cecilie Nielsen, født 5. marts 1922 i Egebæk.

2. Inger Nielsen Kjærgaard, født 10. februar 1924 i Egebæk.

3. Dødfødt pige, født 29. oktober 1925 i Egebæk.

4. Svenning Nielsen Kjærgaard, født 31. maj 1927 på Sdr. Farup Mark.

4. Thyra Kristine Madsen, født 7. maj 1898. Konfirmeret 1913. Hun blev gift Sørensen senere skilt. Hun fik et barn:
· 1. Svend Ferdinand Hennings, født 16. april 1926 på Sdr. Farup Mark.

Thyra Kristine Sørensen, født Madsen blev 26. december 1926 borgerlig viet til barnefaderen Johannes Ferdinand Hennings af Rødding.

5. Otto Madsen, født 20. august 1899. Konfirmeret 1914. Han var plejer og overtog huset med jorden efter forældrene.
6. Astrid Kirstine Madsen, født 20. december 1903 i Egebæk. Hun døde 22. juni 1905, 1½ år gammel.
Børnebørn til Mads Peder Madsen tog ophold i 1930´erne. Det var møbelsnedker L. M. Sørensen og hustru Thyra Madsen af Århus. De havde en datter: Tove Hilda Sørensen, født 4. juni 1916 i Århus. Hun blev konfirmeret 1931 i V. Vedsted Kirke

Brødrene Andreas og Otto Madsen er omtalt i ”Niels Ocholm Madsens Erindringer”. Mads Peder Madsen flyttede ind i huset i 1895. Han døde 27. juli 1936, 71 år gammel. Hans kone, Marie Kirstine, døde 7. september 1950, 80 år gammel. Huset blev derefter overtaget af sønnen:

Otto Madsen.

1950-2000

Han blev gift med Karla. Af deres børn kendes:

1. Vera Madsen. Konfirmeret i 1939.
2. Otto Erik Madsen, født 25. maj 1931 i Egebæk. Konfirmeret 1945.
Karla boede stadig i huset efter Otto Madsens død. Otto Madsen er omtalt i Sigurd Michaels “Amtssygehuset Psykriatrisk Afdeling ved Ribe”. Se der. Huset blev i 2000 solgt til:

Ugeavisen 27. juni 2000. NL: LANDBRUG. Harevej 1 A, Egebæk. Stråtækt ejendom med ca. 5 tdr. land. Hvidmalet ejendom med stråtag af nyere dato i gavlender samt mod sydvest. Ejendommen er løbende restaureret med bl.a. nyt badeværelse, synlige bjælker og fyldningsdøre. Forstue, værelse, toilet/badeværelse med kar, skabe samt gulvvarme og plads til en vaskemaskine, fyrrum, børneværelse, soveværelse, køkken med spiseplads, opholdsstue med udgang til haven. Stald med plads til 2. Bo/Stald 100/109 m2. Rum/vær. 4/3 Grund 28.252 m2 Opf. 1826/1995. Pris 815.000. Udbet. 45.000. Brutto 6.974. Netto 5.641.

Lars Ellegaard Christensen & Susanne Petersen Christensen.

2000-

Lars Ellegaard Christensen er født 9. december 1973. Han arbejder på Teckno-Tool i Esbjerg.

Harevej 2 A

16. juni 1999, 16:07:26

 

Det vides ikke hvornår dette hus blev bygget eller af hvem. Første kendte ejer er:

Marius Hansen

19??-2002

Marius Hansen er født i 12. marts 1912 i Råhede og blev borgerlig ægteforenede 6. oktober 1940 af sognefogeden i V. Vedsted med Erna Marie, født Hansen i 22. marts 1919 i Gammelby ved Vejen, datter af arbejdsmand Otto Julius Hansen og hustru Anna Marie Jacobsen. Marius og Ernas fik 3 børn:

 

1. Dødfødt pige, født 21. august 1941.

1. Hans Otto Hansen, født 23. november 1943 på Ribe Amtssygehus. Konfirmeret 1958. Han er død.

2. Svend Erik Hansen, født 7. juni 1946 på Amtssygehuset Ribe. Konfirmeret 1960. Han er død.

3. Bent Hansen, født 10. februar 1948 på Amtsyehuset i Ribe. Han bor i Rødekro.

Erna Hansen var ansat i vaskeriet på Hospitalet. Se Sigurd Michaelsens ”Amtssygehuset Psykiatrisk Afdeling ved Ribe”. Marius Hansen døde 14. januar 2001, 88 år gammel. Erna Marie Hansen døde 23. maj 2002 på Esbjerg Centralsygehus, 83 år gammel.

JydskeVestkysten 6. oktober 2000. NAVNE DIAMANTBRYLLUP. Erna og Marius Hansen, Harevej 2 A, Egebæk-Hviding, har i dag diamantbryllup. Trods alderen, Erna Hansen er 81 år, og Marius Hansen 88, klarer ægtefællerne sig selv uden hjemmehjælp. De holder meget af at spille kort og er med i to kortklubber. Erna Hansen holder desuden også meget af at gå til bankospil, og hun hjælper også til, når der spilles banko på Dagmargården i Ribe. Erna Hansen stammer fra Gammelby ved Vejen, og voksede op i en søskendeflok på fem. Efter skolegangen tjente hun i huset forskellige steder, og fik en god uddannelse inden for husgerning. I 1937 fik hun ansættelse i vaskeriet på hospitalet i Hviding, og her var hun ansat til 1986, hvor hun gik på pension – dog afbrudt af en årrække, hvor børnene var små. Hun nåede dog at fejre 40 års jubilæum. Marius Hansen voksede op på en landbrugsejendom i Råhede. Han var på efterskole, hvorefter han var ved landbruget indtil militæret kaldte. Marius Hansen deltog i byggeriet af Rømø-dæmningen. Det var hårdt arbejde, og han cyklede til og fra arbejdet. I en periode var han reservepostbud, men i 1951 blev Marius Hansen ansat i gartneriet på hospitalet i Hviding. Han gik på pension i 1979. Han er meget interesseret i sport, og følger med i tv, ligesom han også selv har dyrket sport. Det var dengang, hvor omklædningen foregik uden for på sportspladsen. Han har gennem mange år været aktiv i pensionistforeningen, hvor han i 10 år var formand. Ægtefællerne har sønnen, Bent, der bor i Rødekro. De har tidligere haft den sorg at miste to sønner. Diamantbrylluppet fejres på Hviding Kro.

JydskeVestkysten 17. januar 2001. DØDSFALD. Marius Hansen, Harevej 2 A, Egebæk-Hviding, er død 88 år. Marius Hansen voksede op i Råhede, og der kom han til at færdes hele sit liv, hvor han havde forskellige pladser ved landbruget. Efter endt militærtjeneste arbejdede han forskellige steder, blandt andet ved bygningen af Rømødæmningen, og senere var han reservepostbud. I 1951 fik han ansættelse på hospitalet i Hviding, hvor han arbejdede i park og have, indtil han i 1979 gik på pension, Marius Hansen var altid aktiv. Han har blandt andet udført et stort arbejde i pensionistforeningen, hvor han i ti år var formand. Han interesserede sig meget for sport og fulgte med i fjernsynet. For tre måneder siden havde Marius og Erna Hansen diamantbryllup. Foruden sin kone efterlader han sønnen Bent samt syv børnebørn og fem oldebørn.

JydskeVestkysten 30. maj 2002. DØDSFALD. Erna Marie Hansen, Harevej 2 A, Egebæk-Hviding, er død efter kort sygdom, 83 år. Erna Hansen havde sin barndom i Læborg, hvor hun fik en alsidig uddannelse i husgerning forskellige steder på egnen. Som ung blev hun gift med Marius Hansen, og de var gift i godt 60 år, indtil Erna Hansen sidste år havde den store sorg at miste sin mand. Det var ikke den eneste sorg, Erna Hansen havde, idet hun har mistet to af sine tre sønner. Erna Hansen var meget gæstfri og var altid i godt humør. Hun nød at være sammen med andre mennesker. Jun ville gerne have et spil kort, ligesom hun gerne deltog i bankospil. Erna Hansen nåede, inden hun gik på pension, at fejre 40 års jubilæum på hospitalet i Hviding, hvor hun var meget værdsat af såvel ledelse som kolleger. Erna Hansen efterlader sønnen, Bent, der bor i Rødekro. Desuden syv børnebørn og fem oldebørn.

JydskeVestkysten 14. oktober 2002. TINGLYSTE SKØDER. Boet efter Erna Marie Hansen har solgt Harevej 2 A, Vester Vedsted, til Niels Erik Kristiansen. Ejendomsværdien er 400.000 kroner.

Niels Erik Kristiansen.
2002-

Harevej 2 B

16. juni 1999, 16:11:48

 

Det vides ikke hvornår dette hus blev bygget eller af hvem. I 1991 boede den nuværende ejer her:

Victor Laugesen.

1969

Han er en broder til Arne Jens Julius Laugesen, der bor V. Vedsted Vej 19. Victor Laugesen er gift med Margrethe Laugesen, født Christensen 12. december 1937, som datter af Andreas Christian Christensen og Stine Marie Lausen, V. Vedsted Vej 42. De boede tidligere Ribevej 3. Se også Tørvevej 24. Victor Laugesen døde efter 1991 og nu bor Margrethe alene i huset.

Harevej 2 D.

16. juni 1999, 16:12:28

 

Dette hus er bygget i begyndelsen af 1960´erne af:

Tage Kulmbach.

Begyndelsen af 1960´erne

Han er født 22. februar 1932 i Tømmerby ved Bramming og blev gift i 1957 med Kathrine J. Kulmbach. De har en datter, Bente Kulmbach, der er gift, har 4 børn og bor i Sønderborg. Tage Kulmbach arbejdede som plejeassistent på Hospitalet fra 1956 til 1992. Tage Kulmbach døde 10. november 2003, 71 år gammel og blev begravet 15. november på V. Vedsted kirkegård.

JydskeVestkysten 22. februar 2002. NAVNE. 70 år. Forhenværende plejeassistent Tage Kulmbach, Harevej 2 D, Egebæk-Hviding, fylder i dag 70 år. Tage Kulmbach voksede op på Bramming-egnen, hvor han efter endt skolegang arbejdede forskellige steder, blandt andet ved landbruget. Man han havde lyst til at arbejde med mennesker, og som 22-årig blev han ansat som plejeelev på hospitalet i Hviding, hvor han først blev plejer og senere udnævnt til plejeassistent. Han arbejdede på hospitalet i 38 år, indtil han gik på pension. Han har således oplevet den positive udvikling, som er sket gennem årene til fordel for patienterne. I fritiden har det altid været familien, der er sat i højsædet, og sammen med hustruen, Kathrine Kulmbach, har han passet hus og have mønsterværdigt. Tidligere kørte ægteparret ofte med campingvogn på ferie i Østrig, men det er senere blevet til charterferie. Desuden går turen tit til datteren, Bente, der med mand og fire børn bor i Sønderborg. Fødselsdagen fejres med åbent hus i hjemmet.

JydskeVestkysten 13. november 2003. DØDSFALD. Tage Kulmbach, Harevej 2 D, Egebæk-Hviding, er død mandag den 10. november efter kort tids sygdom. Tage Kulmbach voksede op på en landbrugsejendom i Tømmerby ved Bramming, hvor det var naturligt, at han skulle være landmand. Han startede også ved landbruget, men efter et par år tog han et ophold på højskole, efterfølgende aftjente han sin værnepligt. Tage Kulmbach traf nu et andet valg. Han ville gerne arbejde med mennesker. Han fandt det derfor naturligt at søge ind på Ribe Amtssygehus i Hviding som elev i 1956, og han blev hurtigt klar over, at det var her, han skulle være. Han engagerede sig meget i sit arbejde, han var meget afholdt af sine kollegaer og patienterne. Det blev også hans livsgerning, idet han arbejdede uafbrudt på hospitalet, indtil han lod sig pensionere i 1992. Tage Kulmbach blev gift med Kathrine i 1957. De startede de første år med at bo i en lejlighed, men først i tresserne byggede de deres hus på Harevej. Deres store fritidsinteresse var camping. De rejste meget rundt i Europa, sammen med andre i familien, men Tage Kulmbachs alt overskyggende interesse blev hans fire børnebørn. Han var alle tiders morfar. Når et eller flere børnebørn var tilstede, blev alt andet sat til side. Vennekredsen blev også passet, og naboer og venner vil føle savnet af Tage Kulmbach, som ved festlige lejligheder altid var i festens midte, altid god til at holde festen i gang. Tage Kulmbach efterlader sig sin kone Kathrine, en datter, Bente, og en svigersøn og fire børnebørn. Tage Kulmbach begraves lørdag den 15. november.

Harevej 3

4. marts 2009, 11:16:27

25. februar 1999, 18:28:58

 

Her lå tidligere en landbrugsejendom med krodrift og et af de første huse i det nu bebyggede område kaldet Egebæk. Ejendommen blev revet ned af Bent Schmidt i 1999 og på grunden lod ham i stedet opføre et hus i gammel stil. Det første hus her blev bygget ca. 1844. Det var kromanden i V. Vedsted, Jens Jørgensen Vedsted, V. Vedsted Vej 147, der her lod opføre en bygning, hvori der også var krostue. Denne bygning blev opført lige vest for den gamle landevej mellem Ribe og Tønder. Den første, der drev krovirksomhed her var:

Jens Jørgensen Vedsted.

1844-1860

Han solgte i 1847 kroen i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 147. Han tog ca. 35 tdr. land med fra kroen i V. Vedsted til Egebæk og i den nye ejendom var der både kro og landbrug. Jens Jørgensen Vedsted døde som kromand i Egebæk 2. september 1859, 71 år gammel, og hans kone, Frederikke Marie Jansen, døde 20. maj 1860, 62 år gammel. Hun var født i Svendborg som datter af Peder Jansen, men opdraget hos sin morbroder, pastor H. C. Hansen i Farup. I 1860 arvede deres søn kroen og gården:

Peder Vedsted.

1860-1866

Han var født på Fanø 31. maj 1825, men opvoksede på kroen i V. Vedsted, V. Vedsted Vej 147, som faderen købte i 1825. Han blev gift 26. juni 1860 med Ane Marie Pedersen, der var født 7. marts 1837 i Opsneum som datter af gårdmand Peder Pedersen. Peder Vedsted og Ane Marie fik følgende børn:

1. Jens Jørgensen Vedsted, født 16. december 1860. Konfirmeret 1875.
2. Ane Margrethe Vedsted, født 22. maj 1863. Konfirmeret 1877.
3. Peder Pedersen Vedsted, født 2. januar 1866. Konfirmeret 1880.
4. Frederikke Marie Vedsted, født 28. september 1869. Konfirmeret 1883.
5. Jørgen Vedsted, født 26. maj 1873. En tvilling. Konfirmeret 1888.
6. Dødfødt pigebarn, født 26. maj 1873.
I 1860 kom den nye landevej mellem Ribe og Tønder, og ved denne opførtes nye kroer, så der blev ikke noget at lave på kroen her. Peder Vedsted lod da i 1866 opføre en mindre ejendom øst for den gamle hovedvej og flyttede ind på denne. Se Harevej 1. Kroen var nedlagt, men ejendommen solgtes i 1866 til:

Hans Bjerregaard Jensen.

1866-1898

Han var født 1821 i Hjerpsted og gift med Hansine Karoline Bjerregaard, født Hansen 1812 i Hjerpsted. Hun havde været gift før. Hansine Karoline Bjerregaard havde fra første ægteskab en søn, Karl Marius Jensen, født 6. december 1843 i Gammelby sogn i Sønderjylland. Han overtog gården Tøndervej 47. Af børn fra Hans Bjerregaard Jensen og Hansine Karoline Bjerregaards ægteskab kendes:

1. Marie Elisabeth Jensen, født 9. maj 1863 i Visby sogn. Konfirmeret 1877. Hun blev gift 19. november 1904 i Ribe Domkirke med enkemand, maskinmester Niels Andersen, født 19. december 1852 i Øster Brønderslev, søn af indsidder Anders Peter Jensen og Ane Katrine Nielsdatter på Allerup Mark.

Hans Bjerregaard Jensen havde ejendommen, og han både købte og solgte jorder, som lå ved hovedvejen gennem Egebæk. Hans Bjerregaard Jensen døde 18. marts 1907, 85 år gammel. Han døde i Varming. Hans kone, Hansine Karoline, døde på V. Vedsted Mark 15. oktober 1894, 82 år gammel. Ejendommen var i 1898 blevet solgt til:

Jeppe Adolf Klinge.

1898-1905

Han var født 10. september 1870 i Folding sogn og søn af indsidder Hans Klinge og Henriette Amalie Lovise Attermann. Jeppe Klinge blev gift 9. november 1900 med Sørine Johanne Sørensen, der var født 6. september 1878 i Roager og datter af snedker Jeppe Sørensen og Marie Kirstine Brink. Jeppe Klinge og Sørine fik en søn:

1. Johannes Sørensen Klinge, født 27. august 1902 i Egebæk.
Jeppe Klinge solgte i 1905 ejendommen og flyttede til Folding. Se videre under Præstevej 10 i Sdr. Farup. Ejendommen blev i 1905 solgt til:

Hans Hansen Klaaby.

1905-1907

Han var født 24. december 1877 i Øster Vedsted som søn af Søren Hansen Klaaby. Hans Hansen Klaaby solgte i 1907 ejendommen og flyttede til Øster Vedsted. Ang. Hans Klaabys familieforhold se Degnetoftevej 1 i V. Vedsted. Ejendommen blev i 1907 solgt til:

II-223

Christen Marius Hansen.

1907-1912

Han var født 24. oktober 1875 på Mandø og gift med Marie Hansen, der var født i Seem 4. maj 1872. De havde tidligere boet på Mandø og der blev deres datter født:

1. Claustine Hansen, født 10. februar 1903.
Christen Marius Hansen gik fallit og fallitboet blev i 1912 købt af:

Anton Knudsen.

1912-1929

Han var født 30. september 1868 og gift med Anna Johanne Schmidt, født 15. januar 1870 i Skærbæk. De kom fra Ribe, hvor han var smed. Anton Knudsen havde flere børn. Her anføres seks:

1. Laura Christine Knudsen, født 21. september 1898 i Ribe. Hun blev gift 1916 med Marius Hansen. Se Sdr. Farup Hedevej 10.
2. Knud Pedersen Knudsen, født 11. december 1899 i Ribe. Konfirmeret 1914.
3. Niels Peter Knudsen, født 22. juni 1901*) i Ribe. Bosat Rejsby Østermark nær Haved. *) 21. juni 1901 jf. folketællingslisten fra 1916.
4. Meta Bothilde Knudsen, født 5. juli 1903 i Ribe.
5. Arnold Knudsen, født 24. marts 1907 i Ribe.
6. Clara Johanne Knudsen, født 16. november 1908 i Lustrup. Konfirmeret 1923 i V. Vedsted.
Anton Knudsen havde lejefolk i huset. Niels Thøstesen og hans kone Margrethe Olsen boede her indtil de i 1914 købte Harevej 1 A. Ane Johanne Schmidt døde 8. februar 1927, 57 år gammel. Anton Knudsen solgte i 1929 gården til:

Harevej 3. Ældre foto.

Magdalene og Hans Schmidts bryllupsbillede

 

Hans Sørensen Schmidt.

1929-1999

Han er født 24. april 1907 i Seem og gift 16. december 1928 i Taps ved Kolding med Magdalene Kirstine Pedersen, der er født 23. september 1906 i Kolding. De fik 10 børn:

1. Svend Aage Schmidt, født 18. maj 1927. Konfirmeret 1941. Boede i Askov. Død.
2. Rita Petersen Schmidt, født 19. juni 1929 i Egebæk. Konfirmeret 1943. Bor i Ødis.
· 3. Inger Petersen Schmidt, født 2. februar 1933. Konfirmeret 1947. Gift med Søren Juul Sørensen, tidl. kommis i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33. Omtalt i Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”. Bor ved Århus.

· 4. Gerda Petersen Schmidt, født 21. maj 1935. Død knap 2 år gammel.

· 5. Aase P. Schmidt, født 28. juli 1937. Konfirmeret 1952. Gift med Aksel Nicolajsen. Boede V. Vedsted Vej 16.

· 6. Kjeld Petersen Schmidt, født 3. januar 1940. Konfirmeret 1954. Bor i København.

· 7. Erling Petersen Schmidt, født 30. december 1942. Konfirmeret 1957. Bor i Sverige.

· 8. Bente Schmidt, født 3. marts 1945. Bor i Ålborg.

· 9. Ole Petersen Schmidt, født 21. juni 1947. Bor i Høgsbro.

· 10. Bent Petersen Schmidt, født 30. august 1950. Konfirmeret 1965. Bor sammen med Mona Buhl. Overtog ejendommen i 1999. Se Dådyrtoften 11.

Hans Schmidt solgte grunden, hvor Harevej 9 blev opført i 1967. Sidst i 1970´erne blev den ende hvor stuehuset befandt sig revet ned og et nyt opført i forlængelse af staldbygningen. Hans Schmidt og Magdalene kom på plejehjemmet Riberhus juli 1994. Her døde Magdalene 6. juni 1996, 89 år gammel. Hans Sørensen Schmidt døde 19. januar 1999, 91 år gammel. Huset stod tomt fra juli 1994 ind til det af arvingerne blev solgt 16. februar 1999 til sønnen:

Familien Schmidt foran Harevej 3.

 

Bent Petersen Schmidt.

1999

Bent Petersen Schmidt arvede huset efter faderens død. Huset var i så ringe forfatning, at det blev nedrevet i sommeren 1999 for derefter at opføre et rødstenshus i gammel stil et par år senere. Se også Dådyrtoften 11.

Harevej 4

16. juni 1999, 16:13:06

 

Dette hus på 133 m2 blev bygget i 1968 på 801 m2 stor grund af:

Mads Shelde Hansen.

1967-1999

Han havde tidligere boet V. Vedsted Vej 96 i V. Vedsted. Se der. Han var født 24. marts 1935 i Vilslev og gift med Edith Hansen, født 12. oktober 1939, V. Vedsted Vej 36. Mads Schelde Hansen var murer. Edith Hansen solgte huset 1. maj 1999 til:

JydskeVestkysten 6. februar 2000. Edith Hansen har solgt Harevej 4, Vester Vedsted, til Ulla og Klaus Enevoldsen. Ejendomsværdi 500.000 kroner.

Ulla & Klaus Enevoldsen.

1999-

Ulla Julius Pedersen er født 16. januar 1963 og er datter af Rita Julius, Farup (060637) og Aage Mørk Pedersen fra Ø. Vedsted (100734). Hun bor sammen med Klaus Enevoldsen, der er født 13. december 1967. Han er søn af Eva Vonsild Madsen, Jedsted (260143) og Svend Enevoldsen fra Gredsted (231040). Ulla og Klaus har en datter:

1. Cecilie Enevoldsen, født 9. september 1992. Konfirmeret 2006.
Klaus er tømrer og Ulla er rengøringsassistent.

Harevej 5 A

11. september 2001, 19:41:48

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Jan Lauritzen.

før 1989-før 1991

Ifølge vejviseren for 1991 bor her nu en ny ejer:

Jens C. Eis.

før 1991-før 1998

Han boede sammen med Dorte Lauridsen. I 1998 bor her:

Hans E. S. Larsen.

før 1998-1999

Han boede her også i 1999. I 2001 bor her:

Niels Kristian P. Kristiansen.

2001-

Harevej 5 B

20. september 2001, 18:58:26

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Brian Kristiansen.

før 1989-

Han er født 18. august 1959 og bor sammen med Conny Lauridsen. De blev viet i haven 13. juli 2002.

Harevej 6

16. juni 1999, 16:13:46

 

Dette hus blev bygget i 1971 af:

Svend Morten Jensen.

1971-2004

Han er født 25. august 1941 som søn af Kaj Jensen og Andrea Nielsine Mortensen, V. Vedsted Vej 87. Se også Lillemosevej 3. Han blev gift 25. august 1971 i Føvling kirke med Ella Marie Kirstine Hansen, født 1. maj 1947 i Føvling. De har 2 børn:

1. Kurt P. Jensen, født 26. marts 1968. Han bor Hillerupmarkvej 21, 6760 Ribe og er uddannet elektriker.
2. Jytte Andrea Jensen, født 7. maj 1970. Konfirmeret 1984. Hun er ugift og bor Hermelintoften 14. Læser til pædagog.
Svend var i mange år hospitalsbetjent på Hospitalet. Svend Morten Jensen døde på Dagmargården efter længere tids sygdom 30 november 2003, 62 år gammel og blev bisat på V. Vedsted kirkegård 5. december 2003.

JydskeVestkysten 12. februar 2004. EJERSKIFTE. Boet efter Svend Morten Jensen har solgt Harevej 6, til Ella Marie Kirstine Jensen. Ejendomsværdien er 600.000 kroner.

Ella Marie Kirstine Jensen.

2004-

Ella Marie Kirstine Jensen bor nu alene i huset.

Harevej 7

20. juli 2000, 20:04:18

 

Huset her er opført i 1969 af en ukendt bygmester. Første kendte ejer der kendes er:

Broder Andersen.

1973-1989

Han er teknisk tegner og hans forældre boede i en periode Tøndervej 59. Broder Andersen sælger huset i 1989 og flytter til Ribe. Køberen er:

Arne Mikael Jørgensen.

1989-

Han er født 13. april 1927 og gift med Ester Jørgensen, født 24. maj 1937. Han er arkitekt og hun er hjemmehjælper. Arne Mikael Jørgensen døde 23. april 2010, 83 år gammel.

JydskeVestkysten, 16. maj 2000. De ældre er så taknemmelige. Hjemmehjælper Ester Jørgensen fejrede i går 25 års jubilæum ved Ribe Kommune og har bestemt ingen planer om at holde. Af Ole Sønderstrup. RIBE: – Selv om jeg snart fylder 63 år, har jeg bestemt ingen planer om at holde op som hjemmehjælper. Ordene kommer fra Ester Jørgensen, Harevej 7 i Egebæk, mens hun i det herlige solskinsvejr sidder på terrassen ved Plejehjemmet Ved Åen i Ribe, hvorfra hun kører ud som hjemmehjælper. Ester Jørgensen havde i går 25 års jubilæum som ansat ved Ribe Kommune, og heraf har hun arbejdet som hjemmehjælper gennem de sidste 13 år. Jubilæet blev fejret med reception på plejehjemmet, og mange var med til at hylde den populære hjemmehjælper. Jeg holder utrolig meget af at komme ud og hjælpe de ældre i hverdagen, og mange er jeg kommet til gennem adskillige år. Jeg kan slet ikke undvære arbejdet. De ældre er meget taknemmelige for det arbejde, som vi udfører, understreger Ester Jørgensen, og hun føjer til: – Desværre har vi alt for lidt tid. Vi ville gerne gøre endnu mere for de ældre. – Gennem arbejdet lever jeg virkelig med i hverdagen hos de ældre medborgere, hvor jeg kommer, og jeg synes ikke, at arbejdet som hjemmehjælper er nogen stor belastning. Det er ikke så hårdt. Inden Ester Jørgensen blev ansat som hjemmehjælper, arbejdede hun i 12 år som medhjælper på den daværende Søgården i Ribe. I dag er det fridag, men fra i morgen er Ester Jørgensen atter klar til at tage ud og hjælpe de ældre.

JydskeVestkysten. DØDSFALD. Arne Mikael Jørgensen, Harevej 7, Egebæk-Hviding, er død, 83 år. Arne Jørgensen voksede op i et håndværkerhjem i Obbekær, hvor han blev udlært tømrer i faderens virksomhed. Efter nogle år læste han videre og blev uddannet som arkitekt. I 1970 indgik Arne Jørgensen et samarbejde med fire andre håndværkere og dannede typehusfirmaet Lustrup Huse, hvor han var med i seks år, hvorefter han flyttede til et byggefirma i Skjern. Arne Jørgensen blev i 1978 gift med Ester og de flyttede året efter til Harevej. Gennem årene var Arne Jørgensen med til at bygge og tegne mange huse og virksomheder. Han gik på efterløn som 60årig, men det betød ikke, at han indstillede arbejdet helt. Han udførte i mange år derefter stadig en del forskelligt tegnearbejde. Hus og have var Arne Jørgensens store interesse. Også haven bar præg af hans arbejde, idet der var flere kunstfærdige huse til fuglene. Netop fuglene gjorde han utrolig meget ud af, så parrets have var altid besøgt meget af mange forskellige fugle året rundt. Haven omfattede rigtig mange forskellige planter, som han passede. Arne Mikael Jørgensen efterlader hustruen, tre stedbørn og to børnebørn.

Harevej 8

16. juni 1999, 16:14:22

 

Det vides ikke hvornår dette hus blev bygget eller af hvem. I 1989 boede her de samme som i dag:

Tage Nielsen.

før 1989-

Han er født 22. januar 1939 i Ingstrup og blev gift 10. august 1963 på Mandø med Rita Solveig Nielsen, født 3. juli 1941 som datter af gårdejer Jens Hansen og Kathrine Bodil Andersen på Mandø. Tage og Rita har 3 børn:

 

· 1. Jørgen Nielsen, født 12. september 1964 i Egebæk. Han bor i Esbjerg.

· 2. Torben Nielsen, født 17. januar 1967 i Egebæk. Han bor Harevej 34 i Egebæk-Hviding.

· 3. Jens Christian Nielsen, født 5. august 1980 i Egebæk. Han bor hjemme.

Se http://www.familien-stoettrup.dk/Kommentar/kommentar-orange-skamriis.htm

Både Tage og Rita Solveig Nielsen er plejere på Hospitalet.

JydskeVestkysten 3. juli 2000. NAVNE. 60 ÅR. Rita Solveig Nielsen, Harevej 8, Egebæk-Hviding, fylder tirsdag 60 år. Rita Nielsen voksede op på Mandø og var efter skolegangen på øen ung pige i huset et par år. Hun ønskede et arbejde, hvor hun kunne hjælpe andre mennesker, og det var således naturligt for hende at søge ind på det nuværende Amtssygehuset i Hviding. Rita Nielsen blev plejerelev på sygehuset i 1961, og efter endt uddannelse fik hun arbejde i Viborg. Her mødte hun Tage Nielsen, der ligeledes er plejer. Parret blev gift i 1963, og de fik nu begge job i Hviding. Rita Nielsen valgte at gå på halvtidsarbejde, mens børnene var små, men gik så på fuld tid igen, og hun har altid været glad for jobbet på hospitalet. Hun er da også meget populær blandt patienterne og hendes kolleger. Familien holder af at rejse med skiferier i Østrig som det foretrukne gennem en årrække. For nylig gik turen god til Egypten. Men sommerhuset på Mandø er nummer ét i fritiden, og er der lejlighed, tager familien straks hertil. Ellers sætter Rita og Tage Nielsen megen pris på at gå til folkedans. Parret har børnene Jørgen i Esbjerg, Torben i Egebæk-Hviding, og Jens Christian, der endnu bor hjemme. Fødselsdagen fejres med familie og venner i et telt i haven på Harevej 8.

Harevej 9

25. juni 1999, 12:25:24

 

Dette hus blev bygget 1967 på en 1.000 m2 grund købt af Hans Schmidt, Harevej 3. Manden, der lod huset bygge var:

Leif Weber Nielsen.

1967-1973

Han er søn af Niels Andersen Nielsen, Ribevej 30 og er født 1. januar 1939. Han solgte huset i 1973 til:

Edna Nikoline & Anker Ovnbøl

1973-

Huset er moderniseret i flere omgange. 1985 nyt bad og køkken. 1987 nyt Debratag. 1999 udestue. Anker Ovnbøl døde i april 2000, 88 år gammel. Edna Ovnbøl flyttede i 2002 til Nørrelundparken 5A og solgte huset her til:

UgeAvisen, 26. april 2000. DØDSFALD. Anker Ovnbøl, Harevej 9, Egebæk, 88 år.

UgeAvisen 2. oktober 2001. Etplansvilla – Egebæk. Harevej 9. Dejlig gulstensvilla med særdeles god beliggenhed ud til grønt område og tæt ved skole, sportshal, børnehave m.v. Bl.a. indrettet med bryggers, 2 værelser, soveværelse, køkken, stue, badeværelse og gæstetoilet. Desuden carport med redskabsrum. Alt fremstår pænt og velholdt. Vinkelstue med trægulv og lukket pejs. Pænt badeværelse med lyse klinker. Dejlig havestue på 227 m2. Bolig: 140 m2. Grund: 1.000 m2. Vær/stuer: 3/1. Opført: 1967. Kontant 925.000 kr.

JydskeVestkysten 14. oktober 2002. TINGLYSTE SKØDER. Edna Ovnbøl har solgt Harevej 9, til Tina Johansen og Poul Johansen. Ejendomsværdien er 830.000 kroner.

Tina & Poul Johansen.

2002-2008

Tina Brig Hansen er født 15. juni 1972 og er datter af Erling og Rigmor Hansen, Bjørnkævej 7. Poul Johansen er født 10. januar 1967 og er søn af Lis og Arne Johansen, som startede Jogros i Ribe. Tina og Pouls børn:

1. Tobias Brig Johansen, født 7. marts 2001.
2. Isabella Brig Johansen, født 14. oktober 2004.
3. Amalie Brig Johansen, født 20. maj 2008.
Tina og Poul Johansen solgte i 2008 ejendommen her og købte i stedet V. Vedsted Vej 30C.

UgeAvisen 7. oktober 2008. EJERSKIFTE. Tina Johansen m. fl. har solgt Harevej 9 i V. Vedsted til Dorthe Lund og Ib Rasmussen. Ejendomsværdien er 800.000 kroner.

Dorthe Lund & Ib Rasmussen.

2008-

Harevej 10. Børnebo

20. september 2001, 18:59:02

 

Der foreligger ingen oplysninger om sognets eneste børnehave.

Hjemmeside: www.boernebo.esbjergkommune.dk

Harevej 11

23. juni 1999, 14:40:06

 

Dette hus blev bygget 1969 på en 1.200 m2 grund købt V. Vedsted kommune for 6.000 kr.. Manden, der lod huset bygge var:

Sigurd Michaelsen.

1969-

Han byggede selv huset og flyttede ind 1. august 1969. Sigurd Michaelsen er født 23. maj 1936 på Mandø som søn af Laurids Thøgersen Michaelsen, Føvling og Hedevig Margrethe Jørgensen, Mandø. Han blev gift første gang 17. juni 1961 med Inge Petersen fra Odense. I ægteskabet fødtes 1 dreng:

1. Lars Michael Michaelsen, født 1962. Konfirmeret 1976. Han bor Enderupvej 9 og blev gift 23. april 1988 i Mandø kirke med Anni Knudsen fra Mandø. De har 2 børn: Johnas og ? Michaelsen.
Mandø-Posten nr. 109 – 1988. Brylllup. Den 23. april viedes i Mandø kirke, og ikke som fejlagtigt meddelt i (MM-HG), Anni Knudsen, datter af Henrik Knudsen, til Lasse Michaelsen, søn af Sigurd Michaelsen, Hviding.

Sigurd og Inge blev skilt i 1970. Sigurd Michaelsen blev gift anden gang i 1972 med Jette Vemmelund fra Århus. De fik 2 børn:

1. Thomas Michaelsen, født 1973. Gift 23. april 1988 med Anni Knudsen, født 12. oktober 1965 på Mandø, datter af Henrik Knudsen og Mary Jensen, Mandø. Thomas studerer ved Odense Universitet.
2. Tina Michaelsen. Hun er pædagogvikar i Ringsted. Hun blev gift 11. maj 2001 i Mandø kirke med Christian Just fra Ringsted.
Sigurd Michaelsens bedstefar, Hans Hedovard Jørgensen var en broder til skomager Johan Vith, Mandøvej 3, V. Vedsted. Sigurds morbroder er Hedovard Jørgensen, der tidligere boede på V. Vedsted Vej i Egebæk. Hans Gregers Jørgensen, der boede hos Kirstine Jensen på Ribevej var ligeledes en morbroder. Han var i U.S.A. og Canada i mange år og arbejdede der i nogle år sammen med en Okholm fra V. Vedsted. Sigurd Michaelsen er på sin moders side i familie med afdøde lærer Niels Andersen, Egebæk skole, som har boet Ribevej 30. Sigurd Michaelsens broder, Holger Michaelsen boede Harevej 17. Han døde. 13. maj 1992.

Sigurd Michaelsens første kone, Inge Petersen var skolelærer på Valdemarskolen i Ribe. Både Sigurd Michaelsen og Jette Wennelund har hele deres arbejdsliv været plejere på Amtssygehuset i Hviding. Sigurd Michaelsen har stiftet og oprettet Museet på Hospitalet i Hviding med stor hjælp og støtte af nu afdøde plejer P. Sønderbøll Christensen, Enderupvej. Endelig har Sigurd Michaelsen forfattet historien om “Amtssygehuset Psykiatrisk Afdeling ved Ribe”. Se der. På Mandø har Sigurd bidraget til Mandø Posten med digte og barndomserindringer, der også er udgivet som bog. Han er skattet auktionsholder og forfatter til revy ved Mandøfesten. Han fik Dronningens fortjenstmedalje i 2002.

Harevej 12

20. september 2001, 18:59:40

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Michael D. Jessen.

før 1989-før 1998

Han er gift med Signe A. D. Jessen. Michael og Signes børn:

1. Alex K. D. Jessen.
2. Ove R. Jessen.
I 1998 har huset skiftet ejer. Nu bor her:

Leif Ragnar Nylund.

før 1998-2007

Han er gift med Berit Kabel Nylund. De har en datter:

1. Sandra Nylund, født 18. november 1991. Konfirmeret 2005.

Berit Nylund drev herfra firmaet Egebæk Fodpleje. De solgte i 2007 huset til:

UgeAvisen 23. oktober 2007. EJERSKIFTE. Berit Kabel Nylund m. fl. har solgt Harevej 12 i Vester Vedsted til Anita Nørholm Møller Pedersen. Ejendomsværdien er 850.000 kroner.

Anita Nørholm Møller Pedersen.

2007-

Hun er den nye ejer af huset.

UgeAvisen 8. marts 2011. Harevej 12. I den første del af Egebæk-Hviding finder de dette meget rummelige hus, som indeholder ikke mindre end 6 værelser. Så her er det perfekte hus for den store familie eller blot familien der ønsker masser af albuerum. Boligen fremstår lys og indbydende. Dejlig have og pæn flisebelagt indkørsel op til flot dobbelt carport. m. v. Kontant: 1.395.000 kr. Bolig / grund i m2: 190/1292. Opført: 1969. Stuer/vær.: 1/6.

Harevej 13

Dette hus blev bygget 1972 på en grund købt V. Vedsted kommune. Manden, der lod huset bygge er:

Leif Skov Andersen.

1972-

Han byggede selv huset. Leif Skov Andersen blev gift i 1972 med Lisbeth Andersen, født 7. september 1951 i Ribe. De har 2 sønner:

1. Steffen Andersen. Han bor i København.
2. Michael Andersen. Han bor i København.

Jydske Vestkysten 7. september 2001. NAVNE. 50 ÅR. Lisbeth Andersen, Harevej 13, Egebæk-Hviding, fylder 50 år i dag. Lisbeth Andersen voksede op i Ribe sammen med fire søskende. Efter skolen arbejdede hun nogle år på en skotøjsfabrik. I 1972 blev hun ansat som dagplejer i Ribe Kommune og i 1982 uddannede hun sig som sygehjælper og arbejdede herefter på Plejecentret Margrethegården i Ribe, Rødding Plejecenter, Enghaven, indtil hun for tre år siden fik ansættelse på fysiologisk afdeling på Centralsygehuset i Esbjerg. Lisbeth Andersen har også i fritiden altid været meget aktiv. Sammen med sin mand har hun i mange år camperet i ferierne i Italien og i weekenderne herhjemme. Ligeledes holder hun meget af at gå og en enkelt weekend blev det til 80 kilometer. Hviding Idrætsforening har i en årrække nydt godt af Lisbeth Andersens arbejde i bestyrelsen, og hun deltog også aktivt ved Kultur & Aktivitetscentrets opførelse. I det hele taget er det kendetegnende for Lisbeth Andersen, at hun er god at henvende sig til, når der mangler en hjælpende hånd. I 1972, da Lisbeth og Leif Skov Andersen blev gift, byggede de huset på Harevej, hvor de stadig bor. Der er to sønner, Steffen bor i Frederiksværk og Michael bor i Ribe. Til familien hører der også et barnebarn, som Lisbeth Andersen meget nyder at få besøg af.

JydskeVestkysten 1. september 2002. NAVNE. 25 ÅRS JUBILÆUM. Elektriker, montør og reparatør af hårde hvidevarer Leif Skov Andersen, Harevej 13, Egebæk-Hviding, har i dag været ansat i Kvickly i 25 år. Derudover er Leif Andersen ansvarlig for rengøringen i forretningen. Jubilaren er født i Nordjylland, men flyttede sammen med forældrene en del rundt i landet, indtil de i 1962 bosatte sig i Ballum. Leif Andersen fik sin uddannelse som elektriker i Visby, og efter sin værnepligt arbejdede han hos Thaysen i Hviding, indtil han i 1977 blev ansat i Kvickly. Leif Andersen er uddannet distrikts- og skydeinstruktør i Hjemmeværnet i samtlige våbentyper, dog mest geværer og maskingeværer. Gennem årene har desuden deltaget i flere marcher, blandt andet en fire dages march i Holland med en distance på 160 kilometer. Med tiden er det dog droslet ned til fast deltagelse i Hærvejsmarchen, som han for øvrigt netop i år har deltaget i for 30. gang. I fritiden har Lisbeth og Leif Andersen gennem årene taget mange ture syd på. De har to sønner Steffen og Michael, som begge bor i København. Jubilæet bliver fejret sammen med familien.

Harevej 14

16. juni 1999, 16:15:36

 

Huset her er bygget i 1999 på en 1543 m2 stor grund jf. vejviseren af:

Jesper Hesselberg Nielsen.

1999-2003

Han bor sammen med Anette Ager. De solgte huset her i 2003 til:

UgeAvisen 20. maj 2003. NYERE VILLA M/GARAGE. Harevej 14, Egebæk. Flot vinkelbygget rødstensvilla med muret garage og røde betontagsten, beliggende på stor grund tæt ved skole, stadion og kulturhus. Villaen er gennemmuret med vandskurede vægge indvendig, gulvvarme og klinkegulv i entré, baggang, køkken-alrum med udgang til terrasse, smart badeværelse med bruseniche og opholdsstue med brændeovn. Desuden flot indkørsel belagt med klostersten. Kontantpris: 1.275.000. Grund m2: 1543. Bolig m2: 146. Byggeår: 1999. Værelser: 3. Garage m2: 45.

JydskeVestkysten 24. september 2003. EJERSKIFTE. Jesper Nielsen har solgt Harevej 14, Vester Vedsted, til Ditte Jæger og Rune Madsen. Ejendomsværdien er 1.200.000 kroner.

Ditte Jæger & Rune Madsen.

2003-2008

Ditte Jæger, datter af Karen og Ole Jæger, Sejstrup, blev 30. oktober 2004 gift i V. Vedsted kirke med Rune Madsen, søn af Gitte og Benny Madsen, Vittrup.

UgeAvisen 8. april 2008. Flot fuldmuret 1-plansvilla fra 1999 i Egebæk-Hviding. Gåafstand til børnehave, skole, idrætshal samt offentlig transport. Har fuldmuret garagebygning på 45 m2 med el-port og hobbyrum. Flere hyggelige solterasser samt flisebelagt sti rundt om huset. En rigtig fin villa med bl. a. vandskurede vægge, gulvvarme i hele villaen og minimal vedligehold. Pris: 1.598.000.

UgeAvisen 23. september 2008. EJERSKIFTE. Ditte Jæger Madsen m. fl. har solgt Harevej 14 i Vester Vedsted til Arne Christian Schmidt. Ejendomsværdien er 1.750.000 kroner.

Arne Christian Schmidt.

2008-

Harevej 15

25. juni 1999, 12:23:42

 

Dette hus blev bygget 1969 på en 880 m2 grund købt V. Vedsted kommune. Manden, der lod huset bygge er:

Kai Tørnqvist.

1969-

Familien her boede tidligere V. Vedsted vej 2, Kai Tørnqvist er født 25. december 1935 i Tullebølle på Langeland som søn af Lydia Tørnqvist, København og Hermann Hansen, Tullebølle. Han blev gift 5. juni 1960 i Brørup med Bodil Tørnqvist (født Schmidt), født 19. december 1941, datter af Astrid og Henrik Schmidt, Brørup. De fik 3 børn:

1. Peder Tørnqvist, født 30. juni 1961 i Brørup. Han bor V. Vedsted Vej 4 A i Egebæk. Er gift med Birgitte Kargo. Teletekniker.
2. Helle Tørnqvist, født 5. januar 1964 i Egebæk. Konfirmeret 1977. Hun er damefrisør og bor Drosselvænget 14 i Ribe.
3. Dorthe Tørnqvist, født 6. juli 1976 i Egebæk. Hun bor Allégade 8 A i Haderslev og er ugift. Lærerstuderende.
Bodil Tørnqvist er dagplejer og Kai Tørnqvist er tidligere salgsleder.

JydskeVestkysten 24. december 2000. NAVNE. 65 år. Kai Tørnqvist, Harevej 15, Egebæk-Hviding, fylder 65 år i morgen. Kai Tørnqvist var i mange år ansat ved Falck, hvor han var en dygtig distriktsleder. Hans store fritidsinteresse er jagten, ligesom arbejdet med jagthundene interesserer ham meget. Han er en anerkendt markprøvedommer. Kai Tørnqvist ydede en meget stor indsats, da der for nogle år siden skulle samles penge ind til Kultur- og Aktivitetscentret i Egebæk-Hviding. Han stod i spidsen for indsamlingen og kom med mange ideer til, hvordan der kunne samles penge ind. Kai Tørnqvist har i en årrække været en dygtig meddeler fra lokalområdet til JydskeVestkysten.

Harevej 17

20. juli 2000, 20:06:10

 

Dette hus blev bygget 1968 på en 1.275 m2 grund. Det vides ikke, hvem der har bygget huset. Første kendte ejere er:

Holger Michaelsen.

19??-19??

Han er en broder til Sigurd Michaelsen, Harevej 11 og er født 9. juni 1943, søn af Laurids Michaelsen, Mandø. Han blev gift 19. maj 1973 i Mandø kirke med Bente Fredslund. Holger Michaelsen døde 13. maj 1992, 48 år gammel. Bente Michaelsen solgte huset her. Hun bor i dag Egetoften 1. Se der.

Mandø-Posten nr. 79 – 1973. Bryllupper. Den 19. maj viedes i Mandø kirke bankassistent Bente Fredslund til smed Holger Michaelsen, søn af Laurids Michaelsen, Mandø. Ægteparret er bosat i Egebæk.

 

Peder Bonnichsen.

19??-1994

Han var født 23. august 1960 som søn af Ejvind og Annelise Bonnichsen, V. Vedsted Vej 4, V. Vedsted Vej 4A og Egetoften 2. Han var gift med Mona. august 1960. Peder og Monas fik 2 børn

1. Morten Bonnichsen, født 5. november 1987.
2. Malene Bonnichsen, født 23. september 1990.
Peder Bonnichsen blev klemt ihjel ved en ulykke i Egebæk 8. november 1994. Han blev kun 34 år gammel. Peder Bonnichsen ligger begravet på V. Vedsted kirkegård. Mona solgte huset og flyttede til Juulbjergvej 7. Huset blev købt af:

Ina & Johan Laford.

1994-1997

Der vides ikke noget om Ina og Johan Laford, bortset fra deres navne. De solgte huset december 1997 til:

Lars Sønderbøl Christensen.

1997

Lars Sønderbøl Christensen er født 31. december 1966 i Hviding som søn af Thora Sønderbøl Christensen, Hviding sogn og Peter Sønderbøl Christensen, Oksbøl sogn. Han blev gift 19. juni 1998 på Ribe Rådhus med Birgitte Christiansen. Hun er datter af Karen Margrethe Christiansen, Egen sogn og Jens Peter Christiansen fra Asserballe Sogn på Als. Lars og Birgitte har en datter:

1. Cecilie Sønderbøl Christensen, født 13. september 1998 i Egebæk. Konfirmeret 2012.
2. Joachim Sønderbøl Christensen, døbt 2001 i V. Vedsted kirke.
Lars er uddannet lastvognsmekaniker og er chauffør ved Ribe Biogas. Birgitte er sygeplejerske ved Ribe Amts Psykiatriske afdeling ved Ribe.

Harevej 18

16. juni 1999, 16:16:16

 

Dette hus er bygget i ca. 1996 af:

Tommy Feddersen.

ca. 1996-

Han er søn af Poul Henning Feddersen og Ruth Sylvestersen, Grævlingetoften 11. Tommy er gift med Gitte Feddersen født Pedersen. De har 2 sønner:

1. Mathias Feddersen, født 9. august 1995. Konfirmeret 2009.
2 Markus Feddersen, født 25. januar 1998. Konfirmeret 2012.
De bor her stadig i 2012.

Harevej 21

25. juni 1999, 12:17:04

 

Dette hus er bygget i 1999, jf. vejviseren, af:

Michael Filbert Nielsen.

1999-

Han boede før Ribevej 26 og er gift med Dorthe Vodder. De tog ved giftermålet begge Filbert til efternavn. Af børn kendes:

· 1. Camilla Vodder Filbert, født 20. december 1997. Konfirmeret 2012.

· 2. Alberte Filbert, født 10. marts 2001.

De bor her stadig i 2012.

Harevej 23

25. juni 1999, 12:16:30

 

Dette hus er opført på en 919 m2 stor grund købt af Ribe kommune i 1998 af:

Flemming & Jeanette Margrethe Willadsen.

1998-2006

Flemming Willadsen er født 14. november 1970 på Ribevej 44. Han blev gift 26. marts 1997 i V. Vedsted Kirke med Jeanette Margrethe Willadsen, der er født 23. marts 1973 på Sct. Joseph i Esbjerg. Se Dådyrtoften 8. Flemming er udlært anlægsgartner og arbejder ved Parkvæsenet i Ribe kommune. Jeanette er uddannet butiksassistent. Flemming og Jeanette solgte i 2006 ejendommen her og købte ejendommen Harevej 26. Villaen blev købt af:

UgeAvisen 15. marts 2005. BØRNEVENLIGT KVARTER. Nyere vinkelbygget rødstensvilla med integreret garage, beliggende på god grund. Tæt på skole og børnepasning. Indretning: entre med klinkegulv med plads til vaskemaskine/tørretumbler, 3 børneværelser med faste skabe, 2 badeværelser med klinkegulv og bruseniche, 1 soveværelse med faste skabe, køkkenalrum med god spiseplads samt udgang til haven og i åben forbindelse til stuen som er med brændeovn. Kontantpris: 1.335.000 kroner. Grund: 919 m2. bolig: 143 m2. Opført: 1998. Værelser: 4. Carport: 30 m2.

Dennis Juhl & Camilla Kruse Kjærgaard.

2006-

Han har firmaet Juhls Gardiner.

Hjemmeside: www.juhlsgardiner.dk

Harevej 24

16. juni 1999, 16:16:54

 

Dette hus er opført 1987 af:

Ragnhild Lønne & Jan Troelsen.

1987

De boede tidligere Sdr. Kirkevej 9 i V. Vedsted, der blev solgt 1. december 1986. Boede til leje 3 måneder i Lyngtoft 7, Hviding og flyttede ind på Harevej 24 i foråret 1987. Ragnhild Biltoft Lønne er født 3. april 1957 i Nr. Farup og datter af Peder Lønne og Mary Helene Biltoft. Jan Bejer Troelsen er født 24. marts 1954 på gården. Sprækvej 3. Han er søn af Kristine og Svend B. Troelsen. Se Sprækvej 3. Ragnhild og Jan har 3 børn:

1. Stine Lønne Troelsen, født 9. oktober 1982 i V. Vedsted.
2. Sanne Lønne Troelsen, født 18. maj 1984 i V. Vedsted. Konfirmeret 1998.
3. Mette Lønne Troelsen, født 22. maj 1991 i Egebæk. Konfirmeret 2005.
Ragnhild er sparekasseassistent og Jan butiksassistent.

Harevej 25

25. juni 1999, 12:17:44

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Ole Leonhard Sørensen.

før 1989-

Han er gift med Else Marie Sørensen. Ole og Else har en datter:

 

· 1. Mette S. Sørensen.

Familien bor her stadig i 2003.

Harevej 26

20. juni 1999, 09:26:10

 

Dette hus er opført af murermester Benny Petersen. Byggetilladelsen er givet 8. januar 1976. Der opstod komplikationer med vand i kælderen og Benny Petersen gik fallit blev skilt. Huset blev herefter lejet ud til studerende. Huset blev i 1979 købt fra Sparekassen Sydjylland af den nuværende ejer. I 1987 blev der købt en strimmel jord af Svend Sørensen, V. Vedsted Vej 33, så grunden nu var på 1.080 m2. Huset er på 126 m2. Ejeren fra 1979 er:

Henning Bjørnholt Pedersen.

1979-2006

Han er født 10. april 1947 i Voel ved Silkeborg. Han er søn af Niels Frederik Valdemar Pedersen og Gerda Bjørnholt. Han blev gift 1. august 1980 på Ribe Rådhus med Etly Fønns, født 8. september 1949. Hun er datter af Esther og Erik Fønns Rasmussen, Skjørring, Galten ved Århus. Henning og Etly har 2 børn:

 

· 1. Rikke Bjørnholt Fønns, født 10. juli 1973 i Kalundborg. Hun blev gift 26. juni 1999 med Jacob Gravlund Jørgensen. De har 2 børn: 1) Kathrine Gravlund Fønns, født 1. august 1998. 2) Andreas Gravlund Fønns, født 28. maj 2001. De bor Ladelund Efterskole, hvor Jacob er lærer og Rikke pædagog.

· 2. Rasmus Bjørnholt Fønns, født 16. september 1977 i Kalundborg. Han bor i Horsens, hvor han er ved at uddanne sig til eksportingeniør.

 

Henning er synskonsulent for blide og svagtseende. Etly er lærer. Hun har desuden været formand for Lokalhistorisk Arkiv for V. Vedsted sogn.

UgeAvisen 3. oktober 2006. EJERSKIFTE. Jeanette Margrethe Willadsen og Flemming Willadsen har købt Harevej 26, Egebæk, af Etly Føns m. fl. Ejendomsværdi: 790.000 kroner.

UgeAvisen 2. september 2008. Villa med nyt badeværelse og køkken/alrum. Nutidig indrettet med hall, kkøkken/alrum åben opholdsstue med pejsk 2 badeværelser og 5 værelser. Værelsesafdelingen er i 2 plan hvorfor boligarealet anslås til i alt 157 m2 + kælder. Hertil carport, garage og isoleret redskabsrum. Rigtig flot have med flere terrasser. Kontant: 1.695.000. Bolig: 127 m2. Stuer/værelser: 1/5. Etager: 2. Byggeår: 1977. Grund: 1.082 m2. Kælder: 36 m2.

Flemming & Jeanette Willadsen.

2006-

Flemming Willadsen er født 14. november 1970 på Ribevej 44. Han blev gift 26. marts 1997 i V. Vedsted Kirke med Jeanette Margrethe Willadsen, der er født 23. marts 1973 på Sct. Joseph i Esbjerg. Se Dådyrtoften 8. Af deres børn kendes:

· 1. Jonas Willadsen. Konfirmeret 2010.

Flemming er udlært anlægsgartner og arbejder ved Parkvæsenet i Ribe kommune. Jeanette er uddannet butiksassistent. Flemming og Jeanette solgte i 2006 ejendommen Harevej 23 og købte ejendommen her.

Harevej 27

25. juni 1999, 12:18:24

 

Det vides ikke hvornår dette hus er opført eller af hvem. Første kendte ejer er:

Kirsten Højme Jensen.

før 1989-?

Hun blev født 10. marts 1932 og var overlæge på Hospitalet fra 1. september 1973 og boede her i 1991. Hun blev gift med Ejvind Jensen, født 16. august 1920. Kirsten Højme Jensen døde på Frederiksberg 10. maj 2000, 68 år gammel. Ejvind Jensen døde 6. januar 1978, 57 år gammel. Begge er begravet på V. Vedsted kirkegård. Se Sigurd Michaelsens ”Amtssygehuset Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. I 2001 hedder ejerne:

Hanne Bonnichsen & Henrik Christian L. Refsholm.

2001-

Hun er født 1. december 1972 og er datter af Ejvind Hansen Bonnichsen og Annelise Dorthea Bonnichsen, født Madsen. Se V. Vedsted Vej 4 A og Egetoften 2. Hun var gift med Søren Højberg Jensen. De har en søn:

· 1. Emil Højberg Bonnichsen, født 3. juli 1995. Konfirmeret 2010.

Hanne og Søren blev skilt og hun bor nu sammen med Henrik Christian L. Refsholm.

UgeAvisen 8. marts 2011. Egebæk. Harevej 27. Flot villa med Decratag beliggende i Egebæk tæt på indkøb, skole og dagindstitution. Boligen er løbende moderniseret med bl. a. nyt tag og 2 nye badebærelser og nyt køkken fra 2007. Kontant: 1.545.000. Bolig: 189 m2. Grund: 1.000 m2. Stuer/vær.: 1/5. Opført 1975.

Harevej 28

20. juni 1999, 09:26:48

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Jens Nygaard Nielsen.

før 1989-

Han er gift med Else Marie Vejrup Nielsen. De har en søn:

· 1. Christian Vejrup Nygaard Nielsen. Konfirmeret 2003.

Familien bor her stadig i 2003.

Harevej 29

25. juni 1999, 12:19:00

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Jens Christian Schmidt.

før 1989-

Han blev gift 13. maj 1978 med Susanne Schmidt. Jens og Susanne har 3 børn:

 

· 1. Anne-Grethe Schmidt. Hun bor i Hviding og er under uddannelse til sygeplejerske.

· 2. Johanne Schmidt. Hun bor i København og læser til biolog.

· 3. Laurids Schmidt. Han bor hjemme og går i gymnasiet på Ribe Katedralskole.

 

Susanne er sekretær i Egehuset, Ribelund. Jens Christian er pedel på plejecentret Riberhus. Familien bor her stadig i 2003.

JydskeVestkysten 13. maj 2003. NAVNE. Susanne og Jens Christian Schmidt, Harevej 29, Egebæk-Hviding, har sølvbryllup i dag. Susanne Schmidt voksede op i Over Jerstal, hvor hun havde sin skolegang. Hun flyttede som ung til Ribeegnen, hvor hun fik sin uddannelse i en isenkramforretning. Senere skiftede hun til kontorjob, og har i mange år arbejdet ved Ribe Amt, siden 1997 som sekretær i Egehuset, Ribelund, senest suppleret med Værkstedet i Bramming. Jens Christian Schmidt voksede op i Høgsbro. Han blev uddannet tømrer, men blev senere plejer på Ribe Amtssygehus og han har også arbejdet på et hjem for psykisk syge i Holsted. For fire år siden blev han ansat som pedel på plejecentret Riberhus. I fritiden har Susanne Schmidt gennem mange år været aktiv inden for KFUM spejderne i Hviding, men hun stoppede for to år siden. Susanne og Jens Christian Schmidt synger begge i Engskoret i Gredstedbro. For nogen tid siden købte de en sejlbåd, som om sommeren ligger i Kolding, og de nyder sejlture ud herfra, blandt andet sejlede de sidste år Fyn rundt. Jens Christian Schmidt har været med i bestyrelsen for Hviding Sognearkiv i ti år. Susanne og Jens Christian Schmidt har tre børn, Anne-Grethe, der bor i Hviding og er under uddannelse til sygeplejerske, Johanne bor i København og læser til biolog samt Laurids, der bor hjemme og går i 3.g. på Ribe Katedralskole.

Harevej 30

25. juni 1999, 12:20:10

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Børge H. Holm.

før 1989-

Han er født 27. april 1936 og var gift med Helene M. Holm, født Edlefsen. Børge var oprindelig uddannet slagter og kom fra Esbjerg, men blev uddannet som plejer og arbejdede på Hospitalet. De fik 2 piger:

1. Alice Holm
2. Britta Holm
Helene M. Holm, født Edlefsen døde 3. maj 2009 på Margrethegården, 80 år gammel. Børge Holm flyttede til Obbekærparken, hvor han døde 6. marts 2010, 73 år gammel. Før 1998 har huset skiftet ejer:

Lars Søndergaard.

før 1998-

Han er gift med Vibeke Stampe Søndergaard, født Kristensen. De bor her stadig i 2001.

Harevej 31

25. juni 1999, 12:19:34

 

Dette hus blev bygget i 1973 af Johannes Bork, Hjulevej 7 i Skærbæk. Huset blev udlejet ind til de nuværende ejere købte det i maj 1986:

Kirsten Jensen & Michael Sandberg Davidsen

1986

Kirsten Jensen er født 6. november 1959 i Høm, Seem sogn. Hun blev gift 24. november 1990 i Ribe med Michael Sandberg Davidsen, født 30. august 1954 i Vor Frelser sogn i København. Kirsten og Michaels børn:

1. Jonas Sandberg Jensen, født 24. august 1986 i Egebæk
2. Thomas Sandberg Jensen, født 15. januar 1990 i Egebæk. Konfirmeret 2004.
Kirsten og Michael er socialpædagoger.

Harevej 32

20. juni 1999, 09:27:58

 

Det vides ikke hvornår dette hus blev bygget eller af hvem. Første kendte ejer er:

Erik Andersen.

før 1989-?

Han er født 1. april 1948 i Højer som søn af Ragna og Andreas Andersen, V. Vedsted Vej 145. Gift 9. marts 1975 i Hourup, Nordjylland, med Ellen Margrethe, der er født 19. september 1946. Han er chauffør. De bor i Hjørring.

Bent Hansen Andresen & Dorthe Olsen.

Bent Hansen Andresen er født 8. september 1963 på V. Vedsted Vej 109 i V. Vedsted som søn af Theodor og Ruth Andresen. Han er gift med Dorthe Andresen, født Olsen. De har en søn:

1. Flemming Hansen Andresen, født 1. marts 1991. Konfirmeret 2005.
2. Rikke Hansen Andresen. Konfirmeret 2008.

Harevej 33

20. juni 1999, 09:27:24

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Henrik Riis.

før 1989-

Han er gift med Ella I. Riis. I 1998 har huset skiftet ejer:

Jørn Madsen.

før 1998-

Han er gift med Gitte Daugaard Madsen, født Mikkelsen. De har en søn:

· 1. Frederik Daugaard Madsen. Konfirmeret 2012.

De bor her stadig i 2012.

Harevej 34

20. juni 1999, 09:28:34

 

Det vides ikke hvornår dette hus er bygget eller af hvem. Oplysningerne her stammer fra vejviseren. I 1989 bor her:

Laust S. Laustsen.

før 1989-før 1998

Han er gift med Kirsten M. Laustsen. Laust og Kirsten har en søn:

1. Niels-Bernhard Laustsen.

I 1998 har huset skiftet ejer:

Torben Nielsen.

før 1998-

Han er søn af Tage og Rita Nielsen, Harevej 8. Torben bor her stadig i 2003.

Harevej 35

20. juni 1999, 09:29:14

 

Huset her er opført i 1974 på en 1.124 m2 stor grund. I 1989 boede her:

Peter K. Rasmussen & Elisabeth Sonnichsen.

før 1989-2001

De udlejer huset her i 2001 til:

Ugeavisen 16. maj 2000. VILLA I FORSKUDT PLAN. Harevej , Egebæk. Grund 1.124 m2, Hus 198 m2, byggeår 1974, Carport. Yderst velholdt rødstensvilla med nyere tag og køkken, beliggende med baghave ud til åben mark. Villaen er restaureret indenfor de seneste 4 år med bl. a. nye vinduer mod syd, genvex. brændeovn, hems på børneværelser og nyt køkkeninventar. Gulve er hvidpikmenteret askepaket. Indeholder bl. a. stort køkken-alrum, 2 badeværelser og lys stue med udgang til sydvendt terrasse. Dobbelt carport og redskabsrum. Kontantpris 1.275.000. Brutto/netto: 9.349/7.478. Udbetaling: 95.000.

UgeAvisen 3.10.2000. NÆR KULTUR- OG AKTIVITETSHUS. Harevej 35. Egebæk. Og nær den nye skole. Her er huset for kærnefamilien, hvor alt er renoveret indenfor de senere år bl. a. energibesparende foranstaltninger. Her er foruden det store og lyse køkken-alrum, stueparti m. brændeovn, bl.a. 2 store børneværelser 17 m2 og begge med hems. Beliggende i godt villakvarter med stor sydvendt terrasseparti og have ud til det åbne terræn. Bolig: 198 m2, Grund: 1.124 m2, Rum/vær: 7/4, Opf.: 1974. Pris: 1.260.000.

Kåre Olai Roager.

2001-2003

Han er gift med Janne Mathilde Roager. De har en datter:

· 1. Line Roager, født 23. april 1994.

Elisabeth Sonnichsen sælger i 2003 huset til:

UgeAvisen, 23. april 2002. TILLYKKE. Den 23. april 2002. Line Roager, Harevej 35, Egebæk-Hviding, 8 år.

JydskeVestkysten 24. juni 2003. EJERSKIFTE. Elisabeth Sonnichsen m. fl. Har solgt Harevej 35, Vester Vedsted, til Mona Thygesen og Peter Poulsen. Ejendomsværdien er 1.150.000 kroner.

UgeAvisen 19. oktober 2004. SPÆNDENDE VILLA. Harevej 35, Hviding. Attraktivt beliggende i børnevenligt kvarter, særdeles tæt ved skole, børnehave, sportshal m. v.. Ejendommen fremstår som en moderne bolig, bl. a. kan nævnes flot nyere køkken, forskudt plan til skøn stue med trægulv og lukket pejs, 2 badeværelser, 2 store værelser med hems samt stort soveværelse. Gode materialer og funktionel indretning. Pris: 1.350.000. Bolig: 198 m2. Grund: 1.124 m2. Stuer/vær: 1/3. Opf.: 1974/96.

Mona Thygesen & Peter Poulsen.

2003-

Harevej 36

25. juni 1999, 12:21:24

 

Dette hus blev bygget i 1976 af Steen Roby. I 1979 blev huset købt af:

Erik Wind.

1979

Han er født 30. januar 1952 i Roager sogn. Han blev gift 7. marts 1997 med Bente Wind, født Clausen, født 23. august 1964 i Brovst sogn. Erik og Bente har 2 børn:

1. Mike Clausen Wind, født 7. oktober 1993 i Vester Vedsted sogn. Konfirmeret 2007.
2. Nicklas Clausen Wind, født 29. maj 1997 i Vester Vedsted sogn.
Erik er plejer og Bente er social- og sundhedshjælper.

Ugeavisen 13. juli 2010. RØDSTENSHUS M/NYERE TAG OG VINDUER. Harevej 36, Egebæk. Grund 763 m2, Hus 120 m2, Byggeår 1976, Værelser: 4. Villa moderniseret i 2003 bl. a. med nyt tegltag, plastvinduer, køkkeninventar og baggang. Centralt beliggende 200 m. til skole og 1 km. Til købmand og offentlig transport. Kontantpris: 1.065.000 kroner.

Harevej 37

25. juni 1999, 12:20:46

 

Det vides ikke, hvornår dette hus blev bygget. Ejerne i 1989 er de samme som i dag.

Peter Jørgensen.

før 1989-

Han er født 29. januar 1930 og blev gift 5. marts 1955 med Inge Margrethe Jørgensen.

JydskeVestkysten 27. januar 2000. Den aktive pensionist blev grebet af kroket. DAGENS NAVN. Trods bøvl med ryggen er 70-årige Peter Jørgensen, Egebæk, stadig særdeles aktiv. På lørdag fejres den runde dag i Hviding Forsamlingshus. EGEBÆK: – Kroketspillet har for alvor grebet mig. Om sommeren går der virkelig meget tid med spillet, ja, så meget, at konen siger, at jeg ligeså godt kan tage sengen med. Ordene kommer med et stort grin fra 70-årige Peter Jørgensen, Harevej 37, Egebæk, der har en meget aktiv pensionisttilværelse. – Der er masser af tilbud, som vi ældre kan gøre brug af. Det er en fare, hvis man blot sidder sig passivt til. Så bliver man nemt ensom. Det er der dog ingen fare for skal ske for Peter Jørgensen. Han har dog måttet opgive at spille i Vadehavsorkesteret, da ryggen er begyndt at “gøre vrøvl”, men kroketspillet håber han bestemt at kunne fortsætte med. – Det var en god ven, der for otte år siden fik mig med. Han troede, det lige var noget for mig, og det viste sig at holde stik. – Om sommeren spiller jeg både onsdag og lørdag, og virker desuden som instruktør, fortæller Peter Jørgensen, og nævner lige i forbifarten med stolthed i stemmen, at det da også er blevet til adskillige pokaler i amtsturneringen. Pokaler, som nu har deres plads på en hylde i den hyggelige stue i villaen på Harevej. – Billardspillet bliver dyrket på Egecentret sammen med konen, Inge Jørgensen, og de to har også tidligere været meget aktive inden for seniordansen. – Nu har jeg desværre også måttet opgive dansen på grund af helbredet, men der er også rigeligt at tage sig til, fortæller den aktive pensionist, der i mange år drev cykelværksted ved siden af arbejdet – først i en lang årrække på Ribe Jernindustri og senere hos Brdr. Holst Sørensen i Obbekær. – Der er også huset og haven, der skal passes, og ikke at forglemme børn og børnebørn. – Vi holder meget af at være barnepige for børnebørnene, og vi har de to af vore tre børn boende lige om hjørnet. Inge og Peter Jørgensen holder meget af at rejse. Det er blevet til ture til blandt andet Amerika og Rusland, og sammen med seniordanserne er det blevet til rejser til Norge, Sverige og Østrig. Også campinglivet holder de begge af. – Men bedst trives vi dog herhjemme og nyder haven og havestuen, fastslår Peter Jørgensen, der for kort tid siden fyldte 70 år og blev fejret på behørig vis med fuldt hus i hjemmet. – Peter Jørgensen bliver fejret endnu engang, idet der lørdag holdes fest i Hviding Forsamlingshus med 68. gæster. – Og der bliver også musik og dans, siger den friske og tilfredse pensionist på Harevej.

Harevej 38

20. juni 1999, 09:29:48

 

Dette hus blev bygget 1974 på en 858 m2 stor grund af Hans Jessen. Mary og Elkjær Petersen overtog huset. De solgte det 1. november 1978 til:

Betty & Niels Peter Madsen.

1978

Betty Madsen er født 18. januar 1954 i Fæsted Toft, Rødding. Hun er datter af Karen Jørgine Hansen, Kalvslund og Simon Rejkjær Simonsen, Fæsted Toft, Rødding. Betty Madsen blev gift 11. april 1974 i Sdr. Hygum med Niels Peter Madsen, der er født 23. november 1952. Han er søn af Martha Klausine Skjøth, Rødding og Svend Madsen fra Tirslund ved Holsted. Betty og Niels Peter har 2 børn:

1. Dennis Madsen, født 16. februar 1977 i Esbjerg.
2. Berit Madsen, født 27. juli 1982 i Esbjerg.
Niels Peter Madsen er ejendomsfunktionær ved Ribe Boligforening og medlem af menighedsrådet. Betty Madsen er moms- og skattekonsulent ved Deloitte & Touche i Esbjerg.

JydskeVestkysten 9. April 1999. Navne. Sølvbryllup. Betty og Niels Peter Madsen Harevej 38, Egebæk-Hviding har søndag sølvbryllup. Betty Madsen stammer fra familien Simonsen i Fæsted, hvor hun startede sin skolegang i Kamtrup skole de første tre år, hvorefter hun skiftede til Sdr. Hygum og afsluttede i Rødding. Betty Madsen tog handelsskoleeksamen i Ribe og blev efterfølgende uddannet som advokatsekretær ved Hjerrild & Bisgaard, hvor hun arbejdede i syv år. I denne periode underviste hun på merkonomuddannelsen i emnet skattesager på handelsskolerne i Ribe, Vejen og Tønder. Derefter arbejdede Betty Madsen på skatteafdelingen i Ribe kommune og senere Skærbæk kommune, hvorefter hun fik sit drømmejob ved firmaet Delotte & Touche i Esbjerg som moms- og skattekonsulent. I fritiden har Betty Madsen heller ikke ligget på den lade side og for at nævne noget af det seneste, har hun ydet en kæmpeindsats for, at Kultur & Aktivitetscenteret Egebæk-Hviding kunne komme i gang. Her har hun kunnet råde og vejlede på utrolig mange områder. Betty Madsen har dyrket håndbold både som spiller og som træner, men det der har taget der meste af fritiden er nok den store indsats hun gør for spejderbevægelsen, idet hun i dag fungerer som divisionschef for 850 spejdere. Herudover beklæder hun bestyrelsesposter i både Kristelig Lytter- & Fjernseerforening samt Venstre i Vester Vedsted. Niels Peter Madsen kommer fra Rødding, hvor hans skolegang var i Rødding Borger- og Realskole. Herefter blev han uddannet i Rødding Brugs samtidig med, han også fik en handelsskoleuddannelse. I 1972 blev han ansat i Kvickly, Ribe, blandt andet som områdeleder for kiosken. Et par år arbejdede han i Brinks Tæppecenter, herefter var han i en periode handelsrejsende for et tobaksfirma. Senere arbejdede han ved Statsanstalten frem til 1991, hvor han fik ansættelse ved Ribe Boligforening som ejendomsfunktionær og varmemester. Her arbejder han stadig. I fritiden har han været aktiv inden for både håndbold og fodbold, men ellers er det spejderlivet, der har nydt godt af den kæmpeindsats, Niels Peter Madsen har ydet. Han har været spejderleder i 25 år ved KFUM spejderne i Ribe-Hviding. Ligeledes har han også ydet en stor indsats i forbindelse med centerbyggeriet. Han er medlem af Folkeoplysningsforbundet i Ribe kommune, formand for BUS, Børne- og Ungdomssamråd i Ribe kommune, samt medlem af Seniorchamber. Fælles for begge er, at deres dør går man aldrig forgæves til, når der skal ydes en arbejdsindsats. De har to børn, Dennis, der bor i Ribe, og Berit, der er på efterskole i Dover. Festen holdes i morgen i Hviding Forsamlingshus, ligesom der også er morgensang i morgen klokken 8.00.

JydskeVestkysten 23. november 2202. NAVNE. 50 ÅR. Niels Peter Madsen, Harevej 38, Egebæk-Hviding, fylder i dag, 50 år. Niels Peter Madsen har siden 1991 været ansat ved Ribe Boligforening som vicevært og varmemester for foreningens lejligheder på Skyttevej, Fasanvej og Lundgårdsvej. Et job, der passer ham godt, fordi der er tale om alsidigt arbejde, nok at bestille og kontakt til mange hyggelige mennesker. Forud for det job har Niels Peter Madsen haft et omfangsrigt virkeområde. Han startede som bydreng i Rødding Brugsforening og blev uddannet kommis, flyttede til Ribe og blev ansat i Kvickly fra 1972 til 1979. Siden solgte han tæpper, tobak, forsikringer og rengøringsartikler. Fritidsinteressen omfatter ikke mindst spejderlivet som den helt store interesse samt Junior Chamber, hjemmeværnet og børne- og ungdomsarbejdet. Han er medlem af paraplyorganisationen Børne- og Ungdomsrådet samt folkeoplysningsudvalget. Niels Peter Madsen er også aktiv i lokalsamfundet og var det ikke mindst, da kultur- og aktivitetscentret blev bygget. Ingen går forgæves til Niels Peter Madsen, når der skal laves et stykke arbejde. Niels Peter Madsen er gift med Betty Madsen på 28. år, og parret holder meget af at rejse. Der er to børn. Dennis er brolægger og for tiden på et halvt års udlandsrejse. Berit læser på VUC og bor i Ribe. Fødselsdagen fejres med familie og venner i Hviding Forsamlingshus.

Harevej 39

20. juli 2000, 20:08:38

 

Dette hus blev bygget ca. 1976 af en tømrermester i Hviding. Grunden, matr. nr. 92 cz, på 1.078 m2 har vist oprindeligt tilhørt Svend Sørensen. Først boede Ovnbøls svigersøn i huset. Ejeren fra december 1978 hed:

Jens & Johnna Bruun-Petersen.

1978-1989

Jens Bruun-Petersen er født 11. september 1943 i Nykøbing F. som søn af Poul Bruun-Petersen, Særslev og Rita Bruun-Petersen, født Sennels, Masnedssund. Han blev gift 17. september 1966 i Vordingborg kirke med Johnna Hindsgavl, der er født 25. juli 1943 i Rødovre. Hun er datter af Rasmus Hindsgavl, Nr. Aaby og Erna Hindsgavl, født Frederiksen, Frejlev. Jens og Johnna har en datter:

1. Louise Hindsgavl Bruun-Petersen. Hun er keramiker og bor Skotterupgade 18, København N.
Jens er geolog ved Ribe Amt. Desuden er han Jernbanehistoriker. Han har siden 1970 skrevet artikler og enkelte publikationer dækkende et meget bredt spektrum af jernbanehistoriske emner: Produktionen omfatter jernbanernes rullende materiel (diesellokomotiver, personvogne), jernbanestationernes sporanlæg, bygninger og trafik (foreksempel Masnedø, Masnedsund og Orehoved stationer) og dele af køreplanlægningen (togenes oprangering m.m.). Her fra sognet har han skrevet om Vedsted-Hvidding Jernbanestation og Klåbygård-Hviding mergelbane. Se der.

Johnna var til 1992 sekretær men blev billedkunstner i stedet. Jens og Johnna Bruun-Petersen solgte huset her i oktober 1989 og flyttede til Grønnegade 24 i Ribe. I 1991 hed ejeren:

JydskeVestkysten 2. april 2002. Mor og datter udstiller kunst

Johnna Bruun-Petersen og Louise Hindsgavl ud­stiller på Amtsgården. AF HANS JØRGENSEN

RIBE: Der bliver både billed­kunst og keramikkunst at kigge på i april på Gallerigan­gen på Amtsgården i Ribe, og det er mor og datter, der udstiller. Moderen er billedkunstne­ren Johnna Bruun-Petersen, som bor i Ribe. Vadehavet og marsken omkring Ribe er hendes foretrukne motiver for billeder i akryl og akvarel. Her finder hun inspiration i den barske natur med den høje himmel og det skiftende lys. Hun eksperimenterer også med collager, som giver hen­de mulighed for at arbejde med en mere abstrakt form og farvernes sammenspil med figurer. Selv siger hun om sin ud­tryksform: – Den enkelte betragter skal kunne gå på oplevelse i mine billeder, og der skal være spænding farverne imel­lem. Johnna Bruun-Petersen har haft adskillige separatud­stillinger og har permanent udstilling på restaurant Kam­merslusen ved Ribe. Datteren er kunsthåndvær­keren Louise Hindsgavl, som bor i København og er repræsenteret på udstillingen med keramikkunst. Værker fortæller I øjeblikket arbejder hun med en serie værker, som hun kal­der Konsekvenser. I arbejdet med mine vær­ker søger jeg både at videregive en æstetisk og en fortæl­lemæssig oplevelse. – Det er vigtigt for mig, at den, som ser værkerne, ikke blot får en formoplevelse, men også en fornemmelse af at få fortalt en historie. Louise Hindsgavl er uddan­net på Designskolen i Kol­ding og har blandt andet været på studieophold på keramikskole i Portugal. Hun har været med på mange udstil­linger både herhjemme og udlandet. Der er fernisering på udstil­lingen i eftermiddag klokken 15,30, hvor begge kunstnere er til stede. Udstillingen er som vanlig arrangeret af Amtsgår­dens Personalekunstfor­ening. Alle interesserede er velkomne.

Arnt Steen Jensen.

1989-

Han bor sammen med Ane-Elisabeth Christina Kjær, født 12. januar 1955. De har en søn:

· 1. Aron Kjær, født 14. maj 1987.

De bor stadig i huset her i 2004.

Harevej 40

20. juni 1999, 09:30:26

 

Huset her er bygget af Thorvald Madsen, V. Vedsted Vej 18 i 1974-75 på en 858 m2 stor grund. Det blev taget i brug 15. oktober 1975 af:

Vera & Hans Ole Aagren Kristensen.

1975

Vera Kristensen er født Oksen 30. april 1952 i Rejsby som datter af Hans og Marie Kirstine Oksen, V. Vedsted Vej 24. Hun blev gift 19. juli 1975 i V. Vedsted Kirke med Hans Ole Aagren Kristensen, født 26. november 1951 i Sejlstrup, Nordjylland. Vera og Hans Ole har 2 børn:

1. Katja Aagren Kristensen, født 28. februar 1979 på Sct. Joseph, Esbjerg. Hun bor 3006 Wisteria Apt. C, Cape Girardeau, Missouri, 63701 U.S.A.
2. Sara Aagren Kristensen, født 8. april 1984 på Sct. Joseph, Esbjerg.
Vera er uddannet plejer og arbejder på Amtssygehuset i Hviding.

Harevej 41

13. november 2000, 15:39:50

 

Huset her er bygget af Svend Poulsen fra Hviding i 1973 på en 1.103 m2 stor grund med matr. nr. 92cy. Det blev taget i brug i oktober 1973 af:

Iver & Birthe Hansen.

1973

De boede før i huset Juulbjergvej 4. Iver Hansen er født 1. maj 1934 i Tornumskov ved Lintrup som søn af Laurits Hansen, Tornum og Dagmar J. Hansen, født Christensen fra Rødding. Han blev gift 11. november 1962 i Philips Kirken på Amager med Birthe Hansen, født Jacobsen. Hun er datter af Dora J. Jacobsen, født Braun og Heine Jacobsen, begge fra Sønderborg. Iver og Birthe fik 3 døtre:

· 1. Heidi Hansen, født 19. august 1963 i Gram. Konfirmeret 1977. Hun er gift Thodsen og bor i Roager.

· 2. Lene Hansen, født 17. februar 1966 i Ribe. Hun bor i Luxemburg.

· 3. Tove Hansen, født 15. juni 1972 i Ribe. Hun bor i Esbjerg.

Iver er tidligere eksportcahauffør og Birthe er tidligere lægesekretær. Iver Hansen døde 5. april 2009, 74 år gammel.

JydskeVestkysten 11. april 2009. DØDSFALD. Iver Hansen, Harevej 41, er død, 74 år. Iver Hansen voksede op på en landbrugsejendom i Tornum ved Rødding. Efter skoletiden lå det klart, at han skulle være landmand, og han havde flere pladser i Sønderjylland. Der blev også tid til et år på efterskole i Vojens, og værnepligten aftjente han hos Livgarden. Det fik stor betydning for ham gennem livet, idet han i mange år var aktiv i garderforeningen – i en længere periode fanebærer. Da militærtjenesten var ovre, blev han igen beskæftiget ved landbruget – i en periode på Sjælland, senere i Sønderjylland som fodermester i Øster Lindet og forvalter. Iver Hansen blev gift med Birthe, og parret flyttede senere til Grønnebæk som bestyrere. Senere forpagtede de en ejendom på Kærbøl Mark. Efter nogle år skiftede Iver Hansen erhverv og begyndte soom eksportchauffør – et arbejde, han blev meget glad for. Birthe og Iver Hansen flyttede i 1968 til Egebæk-Hviding. Iver Hansen efterlader sig foruden hustruen Birthe tre døtre: Heidi i Roager, Tove i Esbjerg og Lene i Luxemburg, svigerbørn og to børnebørn.

Harevej 42

20. juni 1999, 09:31:36

 

Dette hus blev bygget 1976 på en 858 m2 stor grund. I 1989 boede her Bendt og Ulla D. Kruse. De nuværende ejere købte huset af Mona og John Varming 1. august 1999. Ejerne er:

Anette & Henning Brandt Petersen.

1999-

Anette Vestergaard Frandsen er født 25. juli 1967 på Sct. Josephs Hospital i Esbjerg. Hun er datter af Marie Vestergaard Pedersen, Hvidbjerg og Poul Frandsen, Skræm sogn. Hun blev gift 1. maj 1993 i Brøns Kirke med Henning Brandt Petersen, født 24. februar 1966 i Skærbæk. Han er søn af Birgit Kirstine Therkelsen, Blåhøj og Bent Frede Petersen fra Kegnæs. Anette og Hennings børn:

1. Anders Brandt Petersen, født 19. januar 1996 på Sct. Joseph Hospital i Esbjerg. Konfirmeret 2011.
2. Christian Brandt Petersen, født 14. november 1998 på Sct. Joseph Hospital i Esbjerg.
Anette er lærer på Tønder Handelsskole. Henning er lærer på Ribe Handelsskole.

Harevej 43

20. juni 1999, 09:31:02

 

Dette hus er bygget i 1974. Grunden er på 1129 m2. Steen og Hanne Werner boede her i 1989. De solgte det 1. februar 1994 til:

Knud Erik & Jane Rechnagel Andersen.

1994

De havde før huset Tørvevej 36. Knud Erik er født 6. januar 1961 i Ribe. Han er søn af Verner og Ingrid Andersen, Ulvehøjvej 10 og Juulbjergvej 4. Knud Erik blev gift 4. april 1987 i V. Vedsted kirke med Jane Rechnagel Andersen, født Madsen 7. august 1965 i Donslund, Hegnsvig sogn. Hun er datter af Ruth og Hans Madsen fra hhv. Hegnsvig og Sønderup, Sønder sogn ved Skælskør. Knud Erik og Janes børn:

1. Ditte Rechnagel Andersen, født 13. marts 1985 i Esbjerg. Konfirmeret 1999.
2. Peter Rechnagel Andersen, født 25. september 1989 i Esbjerg. Konfirmeret 2003. Han døde i Frederikssund 8. september 2008, 18 år gammel.
3. Mette Rechnagel Andersen, født 16. marts 1993 i Haderslev.
Knud Erik er renovationsarbejder og Jane er dagplejemor.

UgeAvisen 25. maj 2004. Velkommen til Åbent hus på Harevej 43, Egebæk. Med skøn beliggenhed og udsigt til åbne marker sælges velholdt og velindrettet villa med god kælder. Villaen er beliggende i børnevenligt villakvarter i Egebæk, tæt på god skole og aktivitetshal. Villaen er løbende moderniseret bl.a. er ejendommen blevet omfuget, nye tagrender fra 2003, flere nye vinduer er isat, nyt udhæng, nyt tag på garage, nyt fyr til naturgas m. v. Indeholder: Stor hall, 3 børneværelser, soveværelse, nyere badeværelse med brus, gæstetoilet, spisekøkken, stor indretningsvenlig stue. God kælder med vaskerum, 3 gode disponible rum (værelser) m. v. Boligareal: 140/60. Bebygget areal: 140. Byggeår: 1974. Antal værelser: 4. Antal etager icl. Kælder: 2. Grundareal: 1129. Kontantpris: 1.150.000 kroner.

UgeAvisen 9. november 2004. EJERSKIFTE. Mogens Werge og Dorthe Rasmussen har købt Harevej 43, Egebæk, af Helga Skøt og Allan Bergholt. Ejendomsværdi: 740.000 kroner.

UgeAvisen 16. november 2004. EJERSKIFTE. Mogens Werge og Dorthe Rasmussen har købt Engdraget 53, Ø. Vedsted, af Nanna Schade m. fl. Ejendomsværdi: 890.000 kroner.

UgeAvisen 16. november 2004. EJERSKIFTE. Helga Skøt og Allan Bergholt har købt Harevej 43, Egebæk, af Knud Erik Andersen. Ejendomsværdi: 740.000 kroner.

UgeAvisen 20. juni 2006. MASSER AF PLADS. Villaen er beliggende i et børnevenligt kvarter på en dejlig stor og ugeneret sydvestvendt grund med udsigt ud over det åbne landskab. Indrettet med entré, stor stue, køkken med spiseplads, 3 værelser med faste skabe, soveværelse med skabsvæg, lyst flisebadeværelse samt gæstetoilet. Kælder med god loftshøjde og flere disponible rum. Bolig/Kælder: 140/60 m2. Grund: 1.129 m2. Rum/værelser: 5/4. Opført: 1974. Kontantpris: 1.250.000.

UgeAvisen 14. august 2007. EJERSKIFTE. Helga Skøt m. fl. Har solgt Harevej 43 i Vester Vedsted til Dorte Thaysen og Michael Sørensen. Ejendomsværdien er 830.000 kroner.

Helga Skøt & Allan Bergholt.

2004-2007

De sælger i 2007 huset til:

Dorte Thaysen & Michael Sørensen.

2007-

Dorte Thaysen er konfirmeret 1984. Dorthe og Michael har en datter:

· 1. Sofie Thaysen. Hun blev konfirmeret 15. maj 2011 i Ribe Domkirke.

Harevej 45

20. juli 2000, 20:09:12

 

Dette hus blev bygget 1979 af John Vadstrup Larsen. Grunden på 1.916 m2 er købt af Leif Stenderup. Huset blev taget i brug 1. december af:

John & Jutta Ellinor Vadstrup Larsen.

1979-2003

John Larsen er født 1. december 1928 i Tranebjerg sogn på Samsø. Han blev gift 15. september 1955 i Tranebjerg kirke med Jutta Ellinor Vadstrup Larsen, der er født 1. marts 1935 også i Tranebjerg sogn på Samsø. John og Jutta har 4 børn:

1. Lars Henrik Vadstrup Larsen, født 7. februar 1956. Han er elinstallatør på Samsø.
2. Susanne Vadstrup Larsen, født 17. april 1959. Hun er husmoder i Esbjerg.
3. Jan Erik Vadstrup Larsen, født 7. marts 1962. Konfirmeret 1976. Han er tømrermester i Ribe.
4. Niels Henrik Vadstrup Larsen, født 12. april 1966. Han er skibsmontør og bor Juulbjergvej 1 i Egebæk. Se også V. Vedsted Vej 2.
John var uddannet agronom og registreret revisor og arbejdede som landbrugskonsulent. Jutta var faglærer i håndarbejde. Jutta Larsen døde 24. august 2002, 67 år gammel. John Larsen døde 3. april 2003, 74 år gammel. Boet solgte ejendommen her til:

UgeAvisen 27. juni 2000. STOR FLOT VILLA M. UDSIGTSGRUND. HAREVEJ 45, Egebæk. Opført i hvide synopalstanm højisoleret; i det hele taget er der brugt de allerbedste materialer. Består af hall, stue mm. Panoramaudsigt mod syd, integreret spisekøkken, soveværelse. med udgang til haven, 2 værelser, 2 badeværelser, gildesal, grovkøkken og viktualierum. Dertil dobbelt carport. Villaen er beliggende på villavej tæt ved børnehave, sportscenter og den nye skole m.m. Bo/kld. 197 m2. Rum/vær. 7/4. Grund 1919 m2. Opført 1979. Pris 1.275.000. Udbet. 70.000. Brutto 9.639. Netto 7.470.

JydskeVestkysten 30. august 2002. DØDSFALD. Jutta Larsen, Harevej 45, Egebæk-Hviding, er efter kort tids sygdom død, 67 år. Jutta Larsen voksede op på Samsø, hvor også hendes mand, John Larsen, stammer fra. De blev gift i 1955, og flyttede i 1966 til Egebæk. Jutta Larsen arbejdede på Landbrugskontoret i Bramming, hvor hendes mand var leder. Efter en del år etablerede han med god hjælp fra Jutta Larsen eget firma, hvor de fik en stor og trofast kundekreds. For et par år siden indledte Jutta og John Larsen et større projekt med en skovbotanisk have – en samling af buske, der findes i det danske landskab. Her satte hun med sin store akkuratesse sine fingeraftryk. Jutta Larsen havde et godt humør, og hun havde sine meningers mod. Hun efterlader mand og fire børn, Lars, der bor på Samsø, Susanne i Esbjerg, Jan i Ribe, og Henrik, som bor i Egebæk. Desuden ti børnebørn.

JydskeVestkysten 5. april 2003. På familiens og egen vegne skriver Lars H. Larsen, Tranevej 21, Samsø, følgende mindeord om John Larsen, Harevej 45: Han var født på Samsø i en skipperfamilie. En stor del af hans barndom tilbragte han på søen, men det blev landbruget, der fik hans helt store interesse. Efter svær sygdom de tidlige år påbegyndte han studiet til agronom på Landbohøjskolen i København. Efter endt uddannelse arbejdede han et år i England. Derefter kom han til Samsø, hvor han virkede som planteavlskonsulent. Jordforbedringer var hans helt store passion, men arbejdet med regnskaber blev større og større. I 1965 søgte han nye udfordringer i Jylland. Efter en kort peridoe i Toftlund kom han til Ribe-egnen, hvor han sammen med hustruen Jutta og de fire børn bosatte sig i Egebæk. Arbejdet med planteavl blev også her gradvis afløst af revisorarbejde. Hustruen blev mere og mere inddraget i den voksende arbejdsbyrde, og der blev senere ansat en fast mand på kontoret. De fysiske rammer blev efterhånden for trange og kontoret flyttede til Bramming for senere at blive til Landbocentret. Her arbejdede Jutta som regnskabsassistent og John som leder ind til 1978, hvor de vlagte at starte selvstændig revisorvirksomhed i Egebæk. John holdt sig godt orienteret om skattelovgivningen og læste til registreret revisor gennem en årrække. Han var afholdt og respekteret af så vel klienter som folkene på skattekontoret. EN kapacitet man gerne søte råd hos og lyttede til. Hans fritidsinteresser afspejlede hans interesse for landbruget. Sideløbende med hans arbejde var der altid gang i noget. Enten med kartoffelavl, kaniner, fjerkræ, får, svin eller fedekvæg. Det var ofte svært at følge med. Et par landbrugsejendomme, sommerhuse og en udlejningsejendom blev det også til. Når børnene byggede huse, var haveanlægget helt naturligt overgivet til John, mens maling, tapet og gardiner var Juttas område. De sidste åringer var John optaget af at samle alle landets træer i Forstbotanisk Samling i Hviding. En velvoksen opgave hans alder taget i betragtning, som kun kunne løses ved det ukuelige gå-på-mod, der kendetegnede ham. John og Jutta Larsen var gode til at holde sammen på familie og venner. Den varme, der udgik fra deres hjem, gjorde altid sammenkomster til noget særligt. Juttas død sidste sommer var et hårdt slag for John. Et stærkt team var gået i opløsning. John efterlader fire børn og ti børnebørn. Æret være Johns minde.

UgeAvisen 24. februar 2004. EJERSKIFTE. Boet efter John Larsen har solgt Harevej 45 til Erland Sørensen og Lotte Westergaard. Ejendomsværdien er opgivet til kr. 950.000.

Erland Sørensen & Lotte Westergaard

2003