scrolltotop

Haldsvej

En lille sidevej til V. Vedsted Byvej har fået navnet Haldsvej efter maler Gunner Hald, thi de 3 huse, der er opført ved denne vej, er opført på grunde købt fra hans ejendom.

Haldsvej 1

27. september 1997, 14:52:30

 

Dette hus er bygget 1969 og der var uddeleren i V. Vedsted brugsforening, V. Vedsted Byvej 33, Ejnar Knudsen, der lod huset opføre.

Ejnar Knudsen.

1969-2007

Han er født 11. september 1907 i Ølstrup som søn af Knud Knudsen og Anne Juditte Pedersen. Han blev gift 12. oktober 1935 i Bejsnap kirke, Ølgod sogn, med Karen Margrethe Juul, der er født 5. februar 1916 i Krusbjerg som datter af Dorthea Marie Sørine Hansen og Anders Hartvig Juul. Karen og Ejnar Knudsens børn:

1. Birgit Juul Knudsen, født 27. juni 1938 i Krusbjerg, Ølgod sogn. Gift 26. marts 1960 med Laurids Pedersen, født 6. april 1934. De bor i Stakroge. Handel – Dekoratør.
2. Inger Juul Knudsen, født 27. januar 1942 i V. Vedsted. Gift 26. marts 1966 i V. Vedsted kirke med Harald Viuf. De bor Glejbjerg Vestergård. Hun er uddannet økonoma.
3. Grethe Juul Knudsen, født 18. marts 1944 i V. Vedsted. Gift 6. august 1966 i V. Vedsted kirke med Hans Peder Hansen. Herreekviperingsforretning Tøjekspert, Jels.
4. Hartvig Juul Knudsen, født 23. februar 1949, død 26. februar 1949, 4 dage gammel.
5. Anders Juul Knudsen, født 1. april 1951 i V. Vedsted. Gift 7. april 1970 i Ribe domkirke med Bente Gantzel. De bor i Smidstrup, Gadbjerg. Han er prokurist.

Her i 2001 er Karen Knudsen enke og bor alene i huset. Hun skrev i foråret/sommeren 2000 ”Erindringer fra årene i V. Vedsted Brugsforening”. Ejnar Knudsen, der først var uddeler i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 og siden ansat på Landbosparekassen i Ribe. Han blev i 1979 valgt til den første bestyrelse i V. Vedsted Landsbyforening. Ejnar Knudsen døde 1. maj 1987, 79 år gammel. Karen Knudsen døde 31. december 2009 i Åstruplund, 93 år gammel. Huset her solgte hun i 2007 til:

Karen Margrethe Knudsen har solgte i 2007  Haldsvej 1 i Vester Vedsted til Sanne Madsen og Niels Munk Ebbesen Nielsen.

JydskeVestkysten 5. januar 2010. DØDSFALD. Karen Knudsen, Åstruplund, Glejbjerg,, tidligere Vester Vedsted, 93 år, Karen Knudsen var ud af en rigtig brugsfamilie. Hun var fra Krusbjerg ved Ølgod, hvor hendes far var uddeler i Brugsen. Hendes mor døde, da hun var blot syv år og faderen blev da gift med moderens søster, Christiane Juul, der ved faderens død blot syv år senere, blev uddeler i Brugsen. Og dermed Danmarks første kvindelige uddeler. Karen Knudsen fandt sig også en brugsmand, og i 1935 blev han, Ejner Knudsen, uddeler i brugsen i Vester Vedsted. Parret boede i bygningen, der også rummede Brugsen, og det samme gjorde personalet i form af kommiser og lærlinge samt pigen i huset. Det blev en lykkelig tid i Vester Vedsted, hvor fire børn voksede op, men hvor personalet indgik i en stor familie med fælles udflugter og børnepasning som bijob. Brugsen var også lokalsamfundets omdrejningspunkt, og det var ikke usædvanligt, at dagens sidste kunder blev inviteret ind i privaten til en kop kaffe. Efter 35 år som uddelerpar gik Karen og Ejner Knudsen på pension og byggede hus ved siden af Brugsen. I 1987 døde Ejner Knuden. For fire år siden havde Karen Knudsen behov for en plejehjemsplads. Den fandt hun på Åstruplund i Glejbjerg, hvor en datter boede.

Sanne Madsen & Niels Munk Ebbesen Nielsen.

2007-

Haldsvej 2

Niels Andreasen.

1963-2007

Dette hus er bygget 1963, og det var gårdejer Niels Andreasen fra gården Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord, der lod dette hus opføre. Niels Andreasen var gift med Anne Christensen. Se videre Sdr. Kirkevej 19. Anne og Niels Andreasens børn:

 

 

1. Kirsten Andreasen født 28. oktober 1934 i V. Vedsted. Gift 1. oktober 1960 i V. Vedsted med Jørgen Knudsen. De bor i Egtved. Hun var socialrådgiver.

2. Andreas L. Andreasen, født 24. december 1938 i V. Vedsted. Gift 19. juni 1963 i Farup kirke med Anne Lise Frøsig. De bor på Vester Bjergvej 2.

3. Hans Erling Andreasen, født 1. marts 1942 i V. Vedsted. Gift 26. marts 1964 på Fanø med Gurli Andreasen. De bor i Hjerting ved Esbjerg. Han er kaptajn.

4. Kjeld Andreasen, født 16. oktober 1946 i V. Vedsted. Gift 10. august 1974 på Fyn med Marianne Andreasen. De bor Sdr. Farup Vej 28. Han ejer Sdr. Farup Maskinstation.

Niels Andreasen medvirkede i radioudsendelsen om Digebyggeriet 1911-12. Niels Andreasen døde 18. marts 1984, 82 år gammel. Anne Andreasen døde maj 2006, 97 år gammel.

JydskeVestkysten 11. marts 1999: 90 ÅR: Anna Andreasen, Haldsvej 2, Vester Vedsted, fylder fredag 90 år. Trods alderen er Anna Andreasen frisk, og hun klarer sig med hjemmeservice en gang hver 14. dag. Synet er ikke for godt, men hun klarer sig i det daglige, og hun får læst mange bøger på lydbånd, og det er hun glad for. Anna Andreasen er opvokset i Høgsbro, og ud af Jefsen Christensen familien. Hun gik de tre første år i tysk skole indtil 1918. Der var derefter en overgang på et par år, hvorefter det var en dansk skole. Efter genforeningen blev hendes far politisk interesseret og endte som landstingsmand. Det var årsagen til, at Anna Andreasen søgte plads i huset i København. Senere blev hun kokkepige på en højskole i Nordsjælland. Hun var også elev på Rødding Højskole, hvor hun blev uddannet til delingsfører. Hun har ledet gymnastik mange steder, og har selv dyrket såvel gymnastik som håndbold, ligesom hun har spillet dilettant. Efter giftemålet med Niels Andreasen, overtog de hans fødegård i Vester Vedsted i 1933. Sammen drev de slægtsgården på bedste måde frem til 1963. I 1963 blev gården overdraget til sønnen, Andreas Andreasen, og de byggede huset på Haldsvej 2. I 1984 mistede Anna Andreasen sin mand. Anna Andreasen glæder sig til foråret, hvor hun i haven har stor glæde af arbejdet med blomsterne. Hun har fire børn – Kirsten i Egtved, Andreas i Vester Vedsted, Hans Erling i Hjerting samt Kjeld i Sdr. Farup. Desuden glæder Anna Andreasen sig over 11 børnebørn og 13 oldebørn. Fødselsdagen fejres på Hviding Kro.

Ny ejer.

Jesper Hye Skovmose.

2007-

Haldsvej 4

 

Dette hus er opført 1972 på en grund købt af Helmer Schmidt, Esbjerg. Grunden havde tidligere tilhørt maler Gunner Hald. Manden, der lod huset opføre, var tidligere skoleinspektør ved V. Vedsted skole, Jens Karl Hune V. Vedsted Byvej 55:

Jens Karl Hune.

1972

Han var født 29. januar 1911 i Voldum som søn af Magdalene og Peder Jensen Hune. Jens Karl Hune blev gift 2. februar 1940 i Bøvling valgmenighedskirke med Solveig Beck, der var født 1. juli 1916 i Lomborg som datter af Jacobine og Anton Beck. Solveig og Jens Karl har 3 børn:

1. Jacob Hune, født 22. april 1941 i Udby skole, Holbæk. Gift 12. februar 1966 i Ribe med Merete Dahl Jeppesen. De bor Vestervold 16 i Varde. Han er læge.
2. Anne Bodil Hune, født 4. juni 1944 i Udby skole, Holbæk. Hun et ugift og bor Vegavej 45 i Højbjerg, Århus.
3. Jon Hune, født 28. januar 1952 i V. Vedsted skole. Han blev gift 11. august 1973 i Rødding med Eva Lund. Han er arkitekt. De bor Cort Adelersgade i Århus.

Jens Karl Hune, døde 3. december 1986, 75 år gammel i V. Vedsted. Solveig Hune skrev i foråret 2000 historien om ”Hunes tid i V. Vedsted Skole”. Jens Karl Hune var leder af V. Vedsted Skole fra 1947 til 1977, i alt 30 år. Han var endvidere revisor i V. Vedsted Brugsforening. Se Karen Knudsens ”Ejnar Knudsen”.