scrolltotop

Guldfundet

Skatten er fundet på marken her i 1859, og den indeholder hals- og armringe, spænde, hænger, kæde, stangformede barrer, sølvperler og brudsølv. I fundet indgår også arabiske sølvmønter, hvoraf den yngste er fra 913-42. Skatten er nedgravet i sidste halvdel af det 10. årh.

Skatten er usædvanlig, da den i modsætning til de fleste skattefund fra vikingetiden mest består af guld. Guldet – 749 g, ud af en samlet vægt på 780 g.

Skatten blev fundet af en fattig husmand Niels Clausen, der var i gang med at flytte noget jord for gårdejeren. Niels Clausen var født ca. 1807 i Seem Sogn ved Ribe. Ejeren af gården, Clemmen Mikkelsen, født 1814 modtog så stor en sum i danefæ, at han kunne bygge en ny gård, der dog senere er nedbrændt. Niels Clausen, der fandt skatten, fik ingenting og vedblev at være fattig. Gårdejeren Clemmen Mikkelsen var gift med Mette Kirstine Hansdatter, født 1823, der var datter af den tidligere ejer af ejendommen. Parret fik 7 børn. Men det endte sørgeligt. Clemmen Mikkelsen døde kun 6 år senere, 50 år gammel, og hans hustru Mette 1 ½ år derefter, kun 43 år gammel. Af parrets 7 børn døde de fire som små. Det blev parrets eneste overlevende søn på 17 år, der overtog gården.

 

Sagnet om Ingeborg og Okke

Okholm hedder de 4 gårde, der ligger ved Vadehavscenteret. I gamle dage skal her have ligget en sørøverborg. Borgherren Okke eller Aage, drog ud på vikingefærd, alt medens hans hustru, fru Ingeborg, ene sad hjemme på borgen. Der gik år og dag og forgæves ventede hun sin husbonds hjemkomst. Hver aften, når solen var ved at gå ned, gik hun til havet, hvor hun længe stod og spejdede ud over bølgerne efter skibet, der skulle føre ham hjem. Men forgæves, han kom aldrig tilbage. Til sidst døde fru Ingeborg da af længsel og sorg; men døden bragte hende dog ikke ro. I måneklare nætter, når vestenvinden i blide drag strøg ind imod kysten, sås hendes genfærd, indhyllet i hvidt klædebon, stående på brinken ned ved stranden. Hendes hår flagrede i vinden, mens hun med hånden skyggende over øjnene stirrede ud over bølgerne.