scrolltotop

Ejnar Knudsen

Erindringer fra årene i Vester Vedsted Brugsforening

Ejnar Knudsen født 11. sept. 1907 i Ølstrup sogn, som søn af Knud Knudsen og Ane Juditte Pedersen, og som nr. 10 af en søskendeflok på 13. – Noget han ikke pralede så meget af.

På trods af den store børneflok var det et velfungerende og velstående hjem. Til gården hørte en grusgrav, og vi formoder, at den har været en “givende økonomisk kilde”.

Som 6-7-årig fik Ejnar børnelammelse og eftervirkningerne af den sygdom, blev hans følgesvend gennem hele livet, men han formåede med sit lyse sind, sin positive livsappetit og gåpåmod at skabe gode rammer, både i sit privatliv og i sit arbejdsliv.

Ejnars arbejdsliv begyndte tidligt. Som 7-årig blev han jorddreng hos Peter Grønne i Ølstrup.

– Jeg husker han fortalte, at tjenestepigen og han var alene hjemme Grundlovsdag (de andre havde fri), og da gik de ind og målte rugbrødet for at se, om det kunne gå at tage et stykke.

Senere efterfulgte han sine to ældre søskende Peder og Johanne som lærling i Ølstrup brugsforening. Asta (tjenestepige) holdt sommetider sin (skærmende) hånd over den noget spinkle Ejnar.

Efter udstået elevtid gik turen videre til Hover brugsforening. Perioden her blev meget givende, både menneskelig og arbejdsmæssig set, hvilket for en stor del skyldtes uddelerparret Dorthea og Peter Christensen. Ejnar blev senere filialbestyrer under Hover brugsforening.

Herfra videre til Støvring Uddelerskole, en tid vi ikke ved så meget om.

I Gadbjerg brugsforening var han en kort periode for herefter at blive hentet til Krusbjerg brugsforening, hvor en ung uddeler (min far) var død. Bestyrelsen her havde efter en generalforsamling bestemt, at hans enke skulle ansættes som uddeler for at have et udkomme for sig og parrets 3 piger.

En problematisk og meget arbejdstung periode blev indledt. Brugsen var økonomisk trængt og forsømt, både på grund af landets vanskelige situation og mindre heldigt ansatte, men forholdene vendtes og tiden herefter tegnede positivt.

Vester Vedsted brugsforening.

En annonce i september 1934 blev anledning til Ejnars beslutning om at søge stillingen som uddeler i V. Vedsted brugs pr. 1. Jan. 1935. Mellem ca. 100 ansøgere blev 5 indstillet og herimellem var Ejnar.

Om turen til V. Vedsted. Da Ejnar var indstillet fortalte han, at toget kun gik til Bramming, så de resterende kilometer blev tilbagelagt på cykel. Bestyrelsesmedlemmerne blev besøgt enkeltvis, og indtrykket var en meget venlig kreds omkring V. Vedsted brugsforening.

Bestyrelsen bestod af:

Laursen, Sdr. Farup Mejeri, Sdr. Farup Vej 55, Tage Rosenstand, gårdejer, Sdr. Farup Vej 9, Knud Sørensen, gårdejer, Ulvehøjvej 11, Valdemar Hald, maler, V. Vedsted Byvej 16.Karl Madsen, gårdejer, V. Vedsted Vej 113, Jens Jessen, snedker, Sdr. Farup Vej 16, Lars Jørgen Eriksen, V. Vedsted Byvej 7.

Knud Sørensen sagde bl.a.: ” Får du ikke andet ud af det Ejnar, skal du med en tur til havet.”

Det blev heldigvis til mere end en tur til havet, og et stærkt ønske gik i opfyldelse, da han låste butiksdøren op d. 2. jan. 1935.

Forinden var Ejnar og jeg (Karen Margrethe Juul) og min moster uddeler i Krusbjerg (Kristiane Juul), inviteret ned til det afgående uddelerpar Maren og Harald Nielsen, for at se forholdene omkring vort kommende virkested. Med sig havde Ejnar Ove Christensen til hjælp i forretningen og Sara til at tage sig af det huslige.

V. Vedsted Brugsforening ca. 1920. I forgrunden Harald Nielsen og Magnus Hald.

Som det ses på det gamle fotografi var der bart omkring brugsen. Harald Nielsen fortalte om, hvordan flyvesandet kunne ligge i dynger omkring bygningerne. Der blev derfor i de første år plantet træer i et område omkring brugsen og en del sået til med græs.

En af de store forskelle, fra det vi kom fra, var naturen. Blæsten, de flade marker og enge, marsken, det vide udsyn, men først og sidst Vadehavet. Vi fik en meget hjertelig modtagelse efter brylluppet, meget venlige naboer kom ind og bød velkommen. En fin start på en ny periode i vort fremtidige virke.

En af de første sommeraftner var vi med fodboldspillerne i hestevogn på Mandø. Der skulle ske noget, når der kom folk fra fastlandet, så der blev danset så længe, at tidevandet var steget, og vi måtte sejle hjem. Ud på de små timer måtte skørterne ned i bukserne, og vi vadede i land.

Bygningerne til brugsen var meget store og solide, højt til loftet og om vinteren rigtig kolde. Som en af vore lærlinge, Jørgen Pedersen engang skrev i en stil: “Først skal jeg fyre op i butik og kontor, og når så her er rimeligt varmt, skal jeg ud på lageret og veje af, og her er ingen varme!” Der var kun varme i stue, køkken, butik og kontor, så vi samledes som oftest i stuen om aftenen. Det var meget hyggeligt og tit muntert med det nære samvær.

Jeg har kigget lidt tilbage i den gamle protokol og her fremgår at bestyrelsen har vedtaget at købe et kasseapparat d. 12. feb. 1935. Senere d. 30 jan. 1937 fremgår det, at omsætningen er på 135.461,51 kr. med et netto overskud på 9.914,19 kr. Det foreslås at fordele overskuddet med 10 % på dividende berettiget varekøb og 3 % på frø.— Det var tider !

Den 26. sep. 1941. Bestyrelsen vedtager at købe en kamin til lejligheden. Den blev til god nytte. Formandens løn fastsættes til 50 kr. årligt. Uddelerens løn var kontraktmæssig, så jeg har ikke disse kr. beløb. Protokollen indeholder en righoldig tidsbeskrivelse fra oprettelsen i 1916.

Gennem hele den periode Ejnar og jeg havde vort daglige virke i V. Vedsted brugsforening med skiftende meget gode bestyrelser, har Tage Rosenstand ydet en markant værdifuld indsats. Han var med til at oprette V. Vedsted brugs den 15. december 1916 og havde sin plads i bestyrelsen til den 14. november 1967, heraf som formand fra 25/4 1936. Ejnar satte stor pris på hans fremsyn og forståelse, for nyskabelser i og omkring brugsen, og ikke mindst hans menneskelige varme og omsorg.

I årenes løb har mange forskellige personer sat deres præg på dagliglivet i butikken. Jeg husker Johan Vith fra Mandø, Mandøvej 3. Vi havde arvet et gammelt skuffemøbel fra Harald Nielsen med 2 skuffer. De blev brugt til pibeudkrads. Johan kom flere gange om dagen og holdt kig med, om der var noget attraktivt i skuffen, og var der god fangst, løftede han et par fingre til kasketskyggen og sagde: “Det er sgu snell”.

Da vi under en større ombygning også fik renoveret køkkenet, gjorde smed Ebbe Pedersen, Mandøvej 7, os opmærksom på, at man kunne få stålvask, der blev tilpasset den skrå væg. Ejnar sagde ja til det, men da regningen kom (den var lidt dyr), sagde Tage Rosenstand: “Så kan man også selv betale den!”.

Gennem alle årene har vi haft megen fornøjelse og gavn af dygtige medarbejdere. Trange tider under besættelsen, og med stor vareknaphed. På bestyrelsesmødet 15/10 1943 vedtog man, at 17 kg. uldgarn skulle fordeles til familier med børn født efter 1928. Ligeledes var der nøje fordeling af metervarer, tekstiler, rationeringsmærker på kaffe, smør, sukker o.s.v. , o.s.v.

Opfindsomheden havde gode kår i disse år. Datidens levemåde medførte også at kommiser, lærlinge og piger i huset boede og spiste i brugsen, det gav en vældig livlig og fornøjelig hverdag med op til 10 personer omkring bordet, men der var tilligemed stor ansvarsfølelse fra medarbejdernes side, både overfor arbejdet i brugsen og samarbejdet de ansatte imellem.

Hans Puggaard, Præstevej 4, fortæller om, hvordan de havde slidt med at skrubbe og skure for til sidst at fernisere gulvet i butikken, da repr. Norild noget efter spildte aske på gulvet, hentede han resolut et tæppe, han kunne stå og grise på.

Et billede på datidens fællesinverstering den 24/3 1947, fremgår det af protokollen, at der vedtoges at købe køle/fryseskab i fællesskab pris kr. 3.400,00.

Der var også megen opfindsomhed og snilde tilstede da Søren Juul Sørensen (Se Harevej 3) og Niels Aage Duncher lavede den flotteste vindmølle, hvor vingerne drejede rundt og med lys i alle vinduerne til juleudstillingen, den vakte megen beundring. Om morgenen den 1. søndag i advent var børnenes næser klemt flade mod ruderne, for at se hvad dette års juleudstilling bragte. Som kompensation for nattens slid, fyldte Ejnar bilen med familie og ansatte, og kørte til Esbjerg for at se juleudstillingen der.

I det hele taget levede vi meget med i hinandens sorger og glæder, både personalet, kunderne og familien imellem og havde megen fælles aktivitet i fritiden. Mange sommeraftner havde vi pakket aftensmaden i kurve og hele flokken drog op på digerne, slog os ned på medbragte tæpper og nød både samvær, medbragte klemmer og den pragtfulde udsigt. Også vinterens ture til Østkysten sammen med Martin Brodersen (hans hjemegn), hvor vi forsøgte os, mere eller mindre heldigt, med ski under fødderne.

I efteråret 1952 drøftes det på bestyrelsesmøde at lave en større ombygning og udvidelse af brugsen. Arbejdet påbegyndtes samme år og færdigøres i foråret 1953. Det fremgår af protokollen, at byggeriet kan holdes indenfor det fastlagte budget 80.000,00 kr. – 90.000,00 kr. Den forandring blev til megen glæde og lettede arbejdsgangen betydeligt.

Den 12. maj 1954 drøftedes ansøgningen om spiritusbevillingen igen . Det fremgår her, at uddeleren mente, at der nu kunne blive flertal i sognerådet for en bevilling.

Den 16/11 1951 vedtager bestyrelsen at beboerne i Egebæk skal fritages for at betale 2%, for at få varer bragt ud, dette var tidligere vedtaget den 27/3 1946.

V. Vedsted brugsforening. Luftfoto efter 1954.

Varerudbringningen og optagelser af ordrer til turen var et helt kapitel for sig. I begyndelsen foregik varoptagelsen pr. cykel. Den kommis som blev sendt af sted fik en stor kasse på bagagebæreren med prøver på ugens forskellige tilbud – de kunne blive lidt ramponerede inden sidste besøg.

Der var mange besøg at varetage, så hele dagen var godt besat. Middagsmaden blev som fast tradition indtaget hos Mie og Andreas Christensen, V. Vedsted Vej 42, et meget venligt hjem, dem var der i øvrigt mange af. Kaffen blev reddet enten hos Inga og Oscar Madsen, Trækærvej 16, eller hos Valborg og Svend Aage Sørensen, V. Vedsted Vej 33. Udbringningen foregik med hestevogn i en del år. Det var Hans Clemmensen, V. Vedsted Byvej 28, der kom og fik læsset vognen til i al slags vejr. Senere blev vores private bil brugt og endnu flere varer kom med på turen.

Den 6/11 1964 vedtog man at udarbejde planer til udvidelse af butikken. Den 5/5 1965 besluttes det at sætte arbejdet i gang i ugen efter. Den 17/11 1965 åbnes den nye butik, samtidig vedtages det, at for fremtiden kan medlemmerne selv bestemme, om de vil betale kontant og få 2% rabat. På den følgende generalforsamling gav medlemmerne udtryk for tilfredshed med den smukke butik.

Efter 35 gode og begivenhedsrige år med megen arbejdsglæde, valgte Ejnar at blive deltidsansat i Landbosparekassen i Ribe. Jeg tænker tit på Ejnars bemærkninger, som lød: “Hvor er vi heldige, at være født i Danmark” – og: “Hvor har vi det godt” – eller: “Atter en dejlig dag.”

Med venlig hilsen

Karen Knudsen

Tage Rosenstands sidste beretning.

Tage Rosenstands sidste beretning, han døde ca. 3 uger efter af en blodprop.

14-11-1967.

50 års generalforsamling i V. Vedsted Brugsforening.

Nu kommer jeg til at gentage noget, som jeg sagde ved 40 års generalforsamlingen, men da der er kommet mange nye til siden den tid, vil jeg alligevel gøre det. Det er jo ganske naturligt ved et 50 års jubilæum, at standse op og se sig tilbage, især for en formand, der har været med hele tiden. I forhandlingsprotokollen står der. “I året 1916 den 15. december mødtes Marius Thomsen, Rasmussen Højby, A. L. Andreasen, A. J. Lindberg på mejeriet, for at drøfte om det var betimeligt at oprette en brugsforening for V. Vedsted. Handelen foregik i et par små butikker i Sdr. Farup og V. Vedsted kro. Så var der en købmand fra Ribe, der kørte ud en gang om ugen.

Man vedtog at indbyde beboerne til et møde i forsamlingshuset, hvor konsulent Fr. Voigt fra Viby skulle være taler. Dette møde blev holdt den 10/1 1917 og var besøgt af ca. 40 mennesker, flest fra V. Vedsted. Der var nogen diskussion, om det var rigtigt at oprette en brugsforening midt under en verdenskrig, der rasede med uformindsket kraft, og ingen kunne se hvor længe den ville vare, man kunne dog se hvor det var hen, og at der ikke var nogen sandsynlighed for, at vi ville blive indblandet i krigen.

Der var ved at opstå varemangel, som naturligvis ville blive værre jo længere krigen varede. Et kort system ville blive meget generende for en nyoprettet brugsforening. Jacob Lauridsen, der var en rask mand i sine udtalelser, sagde: Går der en hængsel i stykker på min stalddør, så gør jeg den i stand, men oprette en hel ny brugsforening, det går jeg ikke med til.”. Resultatet af forhandlingerne blev, at følgende blev valgt til at ombære listen til en foreløbig tegning L. Laursen, Sdr. Farup Vej 55, A. L. Andreasen, Sdr. Kirkevej 19, L. J. Eriksen, V. Vedsted Byvej 7, Niels Sørensen, V. Vedsted Byvej 32, A. J. Lindberg, Sdr. Farup Vej 36 og jeg. Det lykkedes at få 50 underskrifter på denne liste.

Den 20-1-1917 holdtes der endnu et møde om sagen, hvor man var enige om, at det nu var forsvarligt, at indbyde til en stiftende generalforsamling og man drøftede brugsforeningens beliggenhed.

Det var jo det gamle spørgsmål om Farup og Vedsted der kom frem. Men man var dog hurtig klar over, at den rigtige plads var Efterskolens mark nord for broen. Der blev holdt stiftende generalforsamling den 22-2-1917. Den første bestyrelse valgtes og kom til at bestå af L. Laursen, A. J. Lindberg, L. J. Eriksen, Marius Thomsen, Niels Sørensen og jeg. Derefter kom der gang i arbejdet. Vi henvendte os til arkitekt Øhlenslæger i Esbjerg, der udarbejdede en tegning. Det blev Ribe håndværkere og dels vore egne der byggede. Det kostede små kr. 30.000,00 at starte foreningen.

Man valgte Harald Nielsen fra Højby på Fyn til uddeler. Se V. Vedsted Byvej 33. 1. November 1917 åbnede butikken, fællesforeningen hjalp os på alle måder med at få varer til at handle med. Mejeribestyrer Laursen var både formand og regnskabsfører, og han var en udmærket mand til begge dele. Det var ham, der var foreningens stifter og han fik det hele lagt godt an fra første færd. Der bestod altid et godt forhold mellem uddeler, formand og bestyrelse, – og det har der gjort i alle de 50 år.

I 1920 fik vi den udmærkede ordning at de 2% af de sidste 10 års køb, der skaffer brugsforeningen sin driftskapital. Den udgør i dag kr. 89.219,00. Der har aldrig været nogen egentlig opposition på vore generalforsamlinger. Jeg mener, der er noget vi kan takke vore to uddelere for. Jeg tager det som et bevis på, at arbejdet er gået stødt og roligt, – et forhold som vi især må takke vore uddelere for.

Da Harald Nielsen i 1934 blev tilbudt pladsen i Højby brugsforening efter sin bror, fristede det ham så stærkt, at han søgte og fik sin afsked her, og fra 1. januar 1935 har Ejnar Knudsen været vores uddeler. Vi kan glæde os over, at vi kun har haft 2 uddelere i de 50 år, og at de har været meget dygtige begge to. De er begge faldet godt til iblandt os, og deres hjem har været sådan, at det har været gode steder for deres børn og medhjælpere at være i, – og for de skiftende bestyrelser at komme i.

I 1935 døde foreningens stifter og mangeårige formand L. Laursen. Efter generalforsamlingen i 1936 blev jeg valgt til formand. Omsætningen er øget gennem årene, dels fordi der sælges mere, men også fordi inflationen stiger. I år har omsætningen passeret millionen.

Der er udvidet lidt efter lidt gennem årene. I 1924 byggedes der pakhuset. I 1937 måtte vi have nyt tag på. I 1952 udvidede vi for kr. 90.000,-, og i 1965 blev butikken udvidet og moderniseret for kr. 94.000,-. Den er nu sådan, at vi synes den i nogle år kan være en moderne butik.

Jeg vil nu slutte denne min sidste beretning med tak til medlemmerne, fordi man har fundet sig i mig i så mange år, og en tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og endelig en tak til Knudsen og hans kone – i gør det godt her i forretningen -, og jeg vil ønske jer mange gode år endnu.

Tak for årene der er gået.

Vestkysten 15. november 1967.

Et enestående jubilæum fejret på ungdomshøjskolen ved Ribe.

Tage Rosenstand “Danelund”, der har siddet i bestyrelsen for Vester Vedsted brugsforening i 50 år, trak sig tilbage. Tage Rosenstand, “Danelund”, som har sat sit præg på Vester Vedsted sogn med en imponerende indsats for forskellige foreninger gennem årene, var i aftes genstand for stor opmærksomhed på Ungdomshøjskolen ved Ribe i Vester Vedsted. Her fejredes Vester Vedsted brugsforenings 50 års jubilæum og Tage Rosenstands 50 årige virke i bestyrelsen, heraf over 30 år som formand. På generalforsamlingen meddelte han dog, at han ikke længere ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Det er med vemod, at vi tager afsked med Tage Rosenstand, sagde bestyrelsesmedlem Fritz Bergmann, Mandøvej 5, i sin takketale og nævnte endvidere, at det må have været modige mænd, som havde påtaget sig den opgave at oprette brugsforeningen, da mulighederne dengang var meget værre, end de er i dag. Fra brugsforeningen overrakte Fritz Bergmann et sofabord til Tage Rosenstand, som kom ind i bestyrelsen som 26-årig. Mange taler holdt. Under arrangementet blev der endvidere holdt taler af bl. a. kredsrepræsentant Åge Hansen, Harreby, bestyrer Jørgen Bjerrum på Ribe brugsforenings vegne, E. Skovmand, F.D.B.s centralafdeling, Vejen,

Tage Rosenstand lykønskes af uddeler Knudsen.

uddeler Sv. Christensen, Hygum, E. Warming, Hviding brugsforening og forstander J. Kr. la Cour Madsen, Ungdomshøjskolen ved Ribe. Til slut sagde Tage Rosenstand bl.a .: – Jeg vil gerne takke for den store opmærksomhed, som brugsforeningen og jeg er blevet til del i forbindelse med jubilæerne, det har været ganske overvældende. Jeg formår ikke at sige takken varm nok. Brugsuddeler Ejner Knudsen, som blev rost fra mange sider, takkede Tage Rosenstand for godt samarbejde og nævnte, at bestyrelsen kun havde mødt ham som den venlige, milde og gode mand. Ejner Knudsen rettede endvidere en tak til bl.a. den trofaste medlemskreds og til sine medarbejdere i brugsen. Arrangementet blev i øvrigt indledt med velkomst af Tage Rosenstand, hvorefter Viggo Nørbos orkester gav en kort koncert. Til ordstyrer valgtes lærer J. K. Hune og til skriftfører Chr. Chr. Eriksen. Omsætning på over en million kroner. Dernæst aflagde regnskabsføreren, Alf Okholm, Ulvehøjvej 16, regnskabet for tiden 1. Oktober 1966 til 30. September 1967. Omsætningen er på 1.139.524 kr. mod sidste års kr. 1.071.286. Nettooverskuddet er på 70.088 kr. mod sidste års 63.547 kr.. Status pr. 30.9.1967 balancerer med 344.189 kr.. Omsætningen gennem de 50 år har været 16.670.035 kr. og overskuddet 903.940 kr. På valg til bestyrelsen var Tage Rosenstand, Sdr. Farup Vej 9, Anna Andreasen, Sdr. Kirkevej 19, Nanna Eriksen, Sdr. Kirkevej 37 og Svend Åge Sørensen, V. Vedsted Vej 33. I stedet for Tage Rosenstand nyvalgtes Alf Okholm. De øvrige genvalgtes. Som revisor genvalgtes J. K. Hune, Haldsvej 4. Generalforsamlingen vedtog et forslag om, at det indestående beløb skal udbetales over tre år til medlemmer, som er fyldt 65 år. Højskolelærer Erik Anderson, Ungdomshøjskolen ved Ribe, pålagde under eventuelt bestyrelsen at udarbejde et forslag til valgloven således at kvinder og mænd fik lige muligheder ved stemmeafgivning. Sidste beretning. I sin sidste beretning omtalte Tage Rosenstand brugsforeningens historie og sagde bl. a.: Der har aldrig været nogen egentlig opposition på vore generalforsamlinger, og dette kan vi takke vore to uddelere for. Jeg tager det som et bevis på, at arbejdet er gået støt og roligt. Da Harald Nielsen i 1934 blev tilbudt pladsen i Højby brugsforening på Fyn efter sin broder, fristede det ham så stærkt, at han søgte og fik sin afsked her i Vester Vedsted, og siden 1. Januar 1935 har Ejnar Knudsen været uddeler. Vi kan glæde os over, at vi kun har haft to uddelere, som begge har været meget dygtige. I 1935 døde foreningens stifter og mangeårige formand, L. Lauersen, som efterfulgtes af mig. Tage Rosenstand omtalte endvidere de forskellige udvidelser og moderniseringer gennem årene og sluttede sin sidste beretning med en tak til medlemmerne, til bestyrelsen og til uddeler Knudsen og hustru. Der var mødt omkring 300 mennesker på Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted, hvor der blev sluttet af med dans til Viggo Nørbos orkester.

Vestkysten 1970/1971 ?.

Stor hyldest og tak til uddeler Ejnar Knudsen.

V. Vedsted brugsforening har holdt ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev fhv. uddeler Ejnar Knudsen, V. Vedsted Byvej 33, der fratrådte 1. November, stærkt hyldet for sin indsats for brugsforeningen gennem 35 år. Efter beretning og regnskab, som vi bragte forleden, var der valg. Til bestyrelsen nyvalgtes fra Anne L. Andreasen, Anders Bang og fru Inger Albrechtsen. Genvalgt blev Svend Åge Sørensen. Der var derefter en drøftelse om konkurrencen fra de store supermarkeder. Det blev nævnt, at fra den side forsøgte at kvæle de små brugsforeninger, som ikke var pengestærke nok. Der blev også givet udtryk for, at V. Vedsted brugsforening var så solid, så den havde alle muligheder for at overleve, når blot ledelse og medlemmer stod sammen. Ved kaffebordet formede aftenen sig som en afskedsfest for uddelerparret Knudsen, ligesom også det nye uddeler par fik en hjertelig velkomst. Frits Bergmann talte for bestyrelsen og takkede uddeler Knudsen for de 35 år, han havde virket i brugsforeningen. Han takkede for den venlighed, bestyrelsen altid havde mødt i uddelerhjemmet, og som et synligt bevis for, at man har været glad for uddeler Knudsen og frue overrakte han på bestyrelsens vegne et Bornholmerur. Han rettede ligeledes en hjertelig velkomst til det nye uddelerpar og udtalte, at Martin Brodersen jo var godt kendt på egnen, idet han havde været førstekommis i brugsforeningen fra 1954-1957. Det nye uddelerpar fik en sammenplantning som velkomsthilsen. Fru Anna Kjems omtalte de ulemper, der var forbundet med ikke at have en brugsforening i byen. Sognerådsformand Erik Rosenstand takkede ligeledes uddeler Knudsen for 35 års godt arbejde og udtalte, at forretningens fremgang for en stor del afhang af uddeleren, selv om han naturligvis ikke var alene om ansvaret. Førstelærer Hune takkede også uddelerparret, ikke alene for deres arbejde i forretningen, men også for den atmosfære, de skabte hjemme og ude. Derfor havde de også altid haft dygtige medhjælpere, og uddeler Knudsen havde en evne til at få sine medhjælpere ind i gode stillinger. Uddeler Martin Brodersen, V. Vedsted Byvej 33 takkede bestyrelsen, fordi man havde antaget ham. Han takkede for blomster og udtalte håbet om et godt samarbejde såvel med ledelsen som med medlemmerne. Uddeler Knudsen sluttede talernes række med at takke for de smukke ord og gaven. Han udtalte, at han havde været glad for de 35 år i brugsforeningen, og det bedste bevis herfor var jo, at han havde bygget sit nye hus over for brugsforeningen. Derefter sluttedes med dans til Nørbos orkester.