scrolltotop

Enderupvej 2. Juulbjerggaard

4. marts 1999, 18:25:50

 

Her ligger bygningerne til en nedlagt landbrugsejendom. Stedet ligger ind til Hviding sogn og den gamle amtsgrænse. I 1885 købte tømmerhandler D. Lauritsen her et areal på godt 2 ha. Han opsatte bygning på stedet. I 1888 frasolgtes den østlige del af arealet, som lå øst for hovedvejen til Statsbanerne. I 1893 overgik hus og grund til Lauritsens datter:

Frk. Eleonora Lauritsen.

1893-1899

Hun solgte i 1899 til:

Christen Hansen.

1899-1927

Han fik skøde den 12. juli 1899. Han var født 14. april 1875 i Gørding og gift med Marie Kathrine Hansen, der var født 27. januar 1875 i Jerlev. De fik ingen børn i ægteskabet, men havde en adoptivsøn:

1. Laurits Vilhelm Laursen, født 31. maj 1907 i Esbjerg.
Christen Hansen blev gift anden gang med Ane Marie Mikkelsen, født 8. maj 1903. Deres børn:

1. Agnes Johanne Hansen, født 27. november 1925 i Egebæk.
2. Kaia Signe Hansen, født 28. maj 1927 i Vedsted St.
Christen Hansen kaldtes også Slagter Hansen, men om han var slagter vides ikke. I 1906 solgte han en grund til Andreas Jørgensen, hvor Ribevej 52 blev opført. Han var en meget driftig mand, og det var ham, der her samlede et ret stort areal ved køb af en mængde små parceller fra gårdene i V. Vedsted. Han forøgede også bygningerne. Stuehuset kom til at omfatte to til tre lejligheder. I 1911 boede i en lejlighed her: Laurits Hansen Stenderup med kone, Johanne Marie Stenderup. I 1920 købte Christen Hansen Harevej 1 A og lod det nedrive. I 1927 købte han Ribevej 34 og solgte gården her til:

Anders Christian Lund.

1927-1930

De byttede altså ejendom. Anders Lund var landpostbud og havde kun en arm. Han var født 23. august 1897 i Brøns og søn af Jesper Lund og Marie Sylvestersen. Han var gift med Agathe Johanne Boghdan, der var født 15. juli 1901. I Egebæk fødtes tre sønner:

1. Jesper Mathiesen Lund, født 10. august 1922 i Egebæk.
2. Georg Bogdan Lund, født 5. august 1924 i Egebæk.
3. Andreas Vilhelm Lund, født 8. november 1925 i Egebæk. Han blev gift med Elene Marie Lund, født i Gærup 7. juni 1932. Andreas Vilhelm Lund døde i Bredebro 25. juni 1990, 64 år gammel.. Hans kone Elene Marie Lund døde i Tønder 21. december 1995, 63 år gammel. Begge er begravet på Bredebro kirkegård.
4. Tommy Sylvester Lund, født 17. januar 1927 i Egebæk.
Anders Lund havde tidligere haft huset, Ribevej 34, og det solgte han til Christen Hansen. Anders Christian Lund solgte gården her i 1930 til:

Købmand Harald Otto Gram.

1930-1930

Han solgte samme år gården videre til:

Andreas Eriksen.

1930-1933

Han lejede ejendommen ud. Det vides at familien Søren Hansen Poulsen, der i 1937 byggede Ribevej 54, boede til leje her i hans tid. Efter at Andreas Eriksen havde haft gården i to år gik den til tvangsauktion og blev ved fogedudlægsskøde solgt 1933 til:

Claus Aage Clausen.

1933-1936

Han er født 5. juli 1911 i Tobøl, Føvling Sogn, søn af Anders Clausen, og hustru Petra Pederseen, V. Vedsted. Han bliver gift 8. juni 1935 i Føvling Kirke med Gudrun Dagny Grønnebæk Petersen, født 4. juli 1916 i Garnisions Sogn, København, datter af kedelpasser Georg Maximilian Julius Petersen oh hustru Dorthea Grønnebæk, København. Han sælger gården 1936 til:

Bruno Walther Poul Kuhrt.

1936-1938

Han blev født 11. maj 1912 i Sønderjylland og blev gift 23. december 1934 med Ruth Oline Olesen, født 20. april 1915 på Skjernegnen. De fik 2 børn:

1. Ingelise Kuhrt. Hun bor i Ballerup
2. Henry Kuhrt, født 31. december 1936 i Egebæk.. Han bor i Odense.
Ruth Kuhrt, født Olesen døde 4. oktober 2002 i Ribe, 87 år gammel. Bruno Walther Poul Kuhrt døde 22. marts 2005 på Riberhus i Ribe, 92 år gammel. Ejendommen her solgte han 1938 til:

JydskeVestkysten. DØDSFALD. Tidligere gårdejer Bruno Kuhrt, Plejecentret Riberhus, Ribe, er død, 92 år. Bruno Kuhrt stammede fra Sønderjylland. I 1934 giftede Ruth og Bruno Kuhrt sig, og et årstid efter købte de en gård i Hviding. Her blev de et par år, hvorefter de erhvervede gården i Hjortlund, hvor de levede og virkede i over 40 år. På grund af alder flyttede de fra landbruget til en villa på Nørremarken i Ribe, hvor de boede, til Ruth Kuhrt døde for godt to år siden. Kort tid efter fik han af helbredsmæssige årsager ophold på plejecentret, hvor han fik en god og omsorgsfuld pleje. I fritiden holdt Bruno Kuhrt meget af at læse. Ægtefællerne rejste meget med bus i det sydlige Europa, efter de var stoppet med landbruget. Bruno Kuhrt satte pris på at samle familien til mærkedage, og han var god til både at synge og holde taler. Han efterlader datteren, Ingelise, der bor i Ballerup, sønnen Henry, der bor i Odense, svigerbørn, fire børnebørn og seks oldebørn.

Niels Jensen.

1938-1941

Han kan ikke klare økonomien og gården sættes til tvangsauktion, 2. december 1940. Gården blev efter tvangsauktionen købt af:

Peter Riber Okholm.

1941-1950

Han fik skøde lyst 26. august 1941. Han var født 14. marts 1906 i V. Vedsted på gården, Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. Han blev gift 18. juni 1930 i V. Vedsted med Elin Rigmor Jensen. Peder Riber Okholm havde tidligere gården, Skovmark i V. Vedsted, Sdr. Kirkevej 17. Her findes også hans familieforhold beskrevet. 1936 byggede Peter Riber Okholm huset V. Vedsted Vej 59. I 1950 lod Peter Riber Okholm bygge hus V. Vedsted Vej 12 og solgte gården her til:

Marinus Feddersen.

1950-1993

Han havde forinden gården Ribevej 8. Han var født 24. september 1908 på Røddingegnen og gift 24. november i Seem kirke 1929 med Kjestine Grøndahl Anderson, der var født 3. april 1909 i Seem som datter af Ellen Marie og Claudi Andersen. Kjestine og Marinus Feddersen fik 5 børn:

1. Jakob Bøjesen Feddersen, født 25. maj 1930. Gift med Johanne. De bor Enderupvej 14.
2. Ruth Feddersen, født 25. oktober 1931. Konfirmeret 1946. Hun er gift med Viggo Nielsen og de bor i Bredsten. Hun var ung pige i huset i V. Vedsted Brugsforening, V. Vedsted Byvej 33 i perioden 01.11.47 – 01.05.48
3. Arne Feddersen, født 30. marts 1933, død 20. marts 1938, knap 5 år gammel.
4. Aage Feddersen, født 20. januar 1935. Konfirmeret 1949. Gift med Kirsten Jørgensen. De bor Degnevej 36 i Ribe.
5. Villy Feddersen, født 6. januar 1942. Konfirmeret 1956. Gift 1966 med Lene. Byggede i 1973 hus på Grævlingetoften 8. Villy Feddersen døde 12. februar 1986.
Marinus Feddersen købte huset Enderupvej 10, som han lejede ud. Han solgte i 1962 den grund, hvor Enderupvej 14 blev opført. Marinus Feddersen solgte i 1974 det meste af jorden fra gården til Ribe kommune, og på denne jord ligger i dag Hviding stadion. Marinus Feddersen døde 22. januar 1976, 67 år gammel. Hans kone, Kjestine døde 25. oktober 1993, 82 år gammel. Gården blev nu overtaget af:

Johnny & Birgitte Anette Gerken

1993-

Johnny er gift med Birgitte Anette Gerken, født Nielsen.

Enderupvej 4

18. juni 1999, 13:17:18

 

Dette hus var oprindelig en træbarak fra krigens tid, der blev flyttet hertil sidst i 1940´erne. Huset blev skalmuret i 1962 på en 654 m2 stor grund. Første kendte ejer er:

Arne Peter Andersen.

sidst i 1940´erne-først i 1950´erne

Han var cykelsmed og havde værksted her. Hans familieforhold er beskrevet på Sdr. Kirkevej 2. Næste kendte ejer er:

Birgit Vestergaard.

1970-2000

Hun var plejerske på Hospitalet og har en datter:

1. Mona Vestergaard, født ca. 1962. Konfirmeret 1976.

Birgit havde en søster, Vera Boetius, Hjortetoften 11. Birgit Vestergaard blev gift Clausen og flyttede til Mjolden. Huset blev herefter udlejet. Første kendte lejer er:

I 1989 bor her Svend A. og Inga Morthorst. I 1991 bor her Hans C. Skov. I 1998-99 bor Elin Christensen & Flemming Petersen her. I 2000 sælger Birgit Clausen til:

Jens Mikkelsen Jensen

2000

 

UgeAvisen 2. juli 1996. Rødstenshus med eternittag og nyere plastvinduer, centralt beliggende . Indeholder bl. a. køkken med spiseplads, nyt badeværelse med bruseniche, stor baggang og dejlig opholdsstue. Alt er nymalet. Desuden trægarage med redskabsrum. Kontantpris: 433.000 kroner. Grund: 654 m2. Hus: 114 m2. Værelser: 2.

Uge Avisen 18. januar 2000. Annonce. Grund: 654 m2. Hus: 114 m2. 2 Senge. Carport. Rødstenshus med eternittag, centralt beliggende tæt ved købmand og trinbræt til tog. Huset er restaureret i begyndelsen af 90´erne med bl.a. plastvinduer, badeværelse og baggang. Indretning: Entré, køkken med spiseplads, god baggang, 1 børneværelse, 1 soveværelse, smart badeværelse, opholdsstue. Desuden garage og redskabsrum. Kontantpris: 495.000. Brutto/netto: 3720/2955. Udbetaling 40.000.

JydskeVestkysten 25. oktober 2000. EJERSKIFTER. Birgit Clausen har solgt Enderupvej 4, Ribe til Jens Mikkelsen Jensen. Ejendomsværdien er 460.000 kroner.

Enderupvej 6

18. juni 1999, 13:15:26

 

Grunden til huset her er på 716 m2 inklusiv ca. 150 m2 skov. Skoven har ikke hele tiden hørt til grunden, men er købt siden fra gården Enderupvej 2. Huset er bygget i 1931 og det vides ikke hvem der byggede. Fra 1939 bor her:

Harry Robert Jensen.

1939-ca. 1949

Harry Jensen er født 26. oktober 1909 og blev gift med Martha Christne Jensen født Jacobi 30. oktober 1907 i Skærbæk. De fik 4 børn:

1. Harry Robert Jensen, født 1. februar 1932. Konfirmeret 1947. Han var fisker i mange år og bor Syrenvej 17 i Hviding. Tlf. 75 44 58 17.
2. Christa Jensen, født 16. februar 1933. Konfirmeret 1947. Blev gift med Preben Hansen fra Tunø. De fik 2 børn. Poul, født 1954 og Henrik, født 1955 eller 1956. Hun bor i Korsør.
3. Arne Jacibi Jensen, født 12 oktober 1934. Konfirmeret 1949. Blev gift med Inger Grau. Arne hedder nu Jacobi. De fik 4 børn. Hanne, Helle, Heidi og Peter. Han er murer og medvirkede ved restaureringen af V. Vedsted Præstegård i 1956. Se fortomontage. Bor i Esbjerg
4. Sonja Jacobi Jensen, født 16. september 1940. Konfirmeret 1955. Gift Grau. Hun bor i Holm ved Nordborg på Als.
Familien flyttede i ca. 1949 til V. Vedsted på Vester Bjergvej 7, hvor de sad til leje. I 1951 flyttede de til Ribevej 26 i Egebæk. Harry Jensen blev skilt fra Martha Jensen i 1950´erne. Han var plejer på Hospitalet. Se Sigurd Michaelsens ”Amtssygehuset Psykiatriske Afdeling ved Ribe”. Næste kendte ejer af huset er:

Kristian Sørensen.

1949-1989

Kristian Frederik Sørensen, født 21. marts 1910 som søn af Mathias Frederik Sørensen, Bjørnkærvej 4A. Han blev postbud på hospitalet i Hviding. Han døde 5. maj 1971, 61 år gammel. Begravet på V. Vedsted kirkegård. gift med Tove Sørensen.

Ernst Poulsen.

1989-1992

Han er født 12. september 1939 på gården V. Vedsted 65 som søn af Anton Poulsen og Marie Jacobsen. Han boede Rønnevej 10 i Hviding og købte huset her for at sætte det i stand til sin moder, Marie Poulsen, der i mellemtiden var blevet for dårlig. Ernst Poulsen lejede så huset ud. I 1991 bor Henry K. Nielsen her. Ernst Poulsen døde 25. september 1999, 60 år gammel.

JydskeVestkysten 27. september 1999. DØDSFALD. Ernst Poulsen, Sct. Laurentii Gade 16b, Ribe, er død. Han blev 60 år. Ernst Poulsen voksede op som den yngste af otte drenge på en landbrugsejendom i Egebæk. Han hjalp sine forældre i landbruget frem til 1972, hvor hans far døde. Forinden var han dog blevet ansat på hospitalet i Hviding, hvor han arbejdede fra 1969 til 1982. Derefter arbejdede han forskellige steder, men sygdom blev et stadig større og større problem og gjorde Ernst Poulsen uarbejdsdygtig. På de arbejdspladser, han har haft, har han været populær. Han var en god arbejdskammerat. Ernst Poulsen giftede sig i 1967 med Jenny Poulsen, og de udførte sammen i fritiden et stort arbejde med haveanlæg. Det var især fliser, der havde Ernst Poulsens interesse. Men også det stoppede, og sygdommen fik tag i ham. Jenny og Ernst Poulsen boede i huset i Hviding indtil april i år, hvor de flyttede til Ribe. Ernst Poulsen efterlader sin hustru, Jenny Poulsen, fire børn, Connie, Henning, Anne Marie og Charlotte samt syv børnebørn.

Huset her solgte Ernst Poulsen 1. august 1992 til:

Annette Sommer Sørensen.

1992-1999

Hun er født 6. december 1966, Anslet Landevej 10 i Anslet, Fjelstrup i Christiansfeld kommune. Forældre er Ellen Marianne Damkjær fra Silkeborg og Poul Erik Sommer Sørensen fra Fougstrup, Them ved Silkeborg. Annette Sommer Sørensen blev gift 8. marts 1996 på Det Gamle Rådhus i Ribe med Henrik Tramm, der er født i 1967 i Haderslev. Annettes og Henriks børn:

1. Jakob Sommer Sørensen, født 17. juli 1991 på Haderslev sygehus.
2. Morten Sommer Tramm, født 9. september 1996 på Enderupvej 6.
Annette er lærer dimitteret fra Ribe seminarium 1997. Henrik er oversergent og underviser ved Hærens Kampskole i Oksbøl. Annette og Henrik solgte huset her 1. december 1999 til:

Peter Westergaard Back.

1999-

Han kommer fra Okholmvej 3 i V. Vedsted.

Enderupvej 10

18. juni 1999, 13:16:02

 

Grunden til huset blev udstykket i 1941 og er på 1000 m2. Huset blev bygget i 1947 af:

Andreas Severin Hansen.

1947-?

Familien boede før Bjørnkærvej 4. Han var født 25. april 1886 og var banearbejder. Han var gift med Maren Gunde Marie Rechnagel, Sdr. Kirkevej 3. De fik 10 børn:

1. Anna Jensine Karoline Hansen, født 4. december 1911 i V. Vedsted. Hun blev gift og flyttede til Skodborg. Hun er død.
2. Christian Hansen, født 1913. Han er død.
3. Ingvard Reinhard Hansen, født 14. juni 1915. Han bygger senere Enderupsvej 12.
4. Jens Hansen, født 1917. Ugift. Dør i Brøns.
5. Anton Hansen, født januar 1919.
6. Inger Hansen, født 21. april 1921. Hun var gift med kørelærer Jørgen Jørgensen, Ribe. Hun er død.
7. Marry Hansen, født 19. april 1924. Hun blev borgerligt ægteforenet for Borgmesteren i Ribe med Plejeassistent af Livø Svend Aage Andersen, født 23. februar 1918. De fik en søn:
1. John Alex Andersen, født 25. oktober 1947 i Egebæk.

Marry Hansen er nu død.

8. Hans Otto Hansen, født 10. december 1926. Han var gift med Else Pedersen, født 26. september 1928. Boede Ribevej 46. Hun er søster til Gerlev Pederen, Ribevej 10. Bor i Obbekærparken i Ribe.
9. Svend Aage Hansen, født 2. maj 1932. Konfirmeret 1947. Han flytter til Allerød på Sjælland og bliver postbud.
10. Ella Hansen, født 5. marts 1934. Hun bliver gift med Hans Ingemann Larsen Jensen, født 14. juli 1935. De fik en søn:
· 1. Henrik Jensen. Bor Nipsvej 17 i Ribe.

· 2. Hanne Jensen.

De boede i Ribe. Hans Ingemann Larsen Jensen døde 25. september 2006, 71 år gammel. Ella Hansen døde 20. november 2009 i Ribe, 75 år gammel.

JydskeVestkysten 25. november 2009. MINDEORD. Henrik Jensen, Nipsvej 17, Ribe, skiver på vegne af hele familien om Ella Jensen, Dagmargården. Vi har med stor sorg modtaget meddelelsen om vores mor, Ella Jensen død. Hun var gift med Hans Jensen, kaldet (Lille Hans), som døde for tre år siden. Vi vil alle komme til at saven hende meget. Hun var meget glad for at bo på Dagmargården, hvor hun boede i tre år. En stor tak til personalet for god pleje fra Ellas søn og familie. Æret været vores mor, Ella Jensens minde.

Andreas Severin Hansen døde 19. november 1968, 82 år gammel og blev begravet på V. Vedsted kirkegård. Maren Gunde Marie Hansen, født Rechnagel døde 1. juli 1966, 74 år gammel. Begravet på V. Vedsted Kirkegård. Hvor familien boede i huset her vides ikke, men på et tidspunkt bliver huset købt af:

Marinus Feddersen.

19??

Han var ejer af ejendommen Enderupvej 2 og brugte huset her til udlejning. Marinus Feddersen døde 22. januar 1976, 67 år gammel. Huset blev nu solgt til broderen:

Jens Feddersen.

Jens Feddersen havde også huset udlejet. Han blev alvorligt syg og døde omkring 1988. Huset her blev 15. juli 1987 solgt til:

Tonny Quebec.

1987-2003

Han er født 24. september 1960 i Gredstedbro som søn af Arne Jensen (28.4.1937-12.4.1986), Vilslev og Ingrid Quebec Madsen (25.8.1935), Ribe. Tonny er ugift og har et barn:

1. Louise Nørskov Jensen, født 26. oktober 1981.
Tonny har en søster i sognet, Helle Quebec Jensen, V. Vedsted Byvej 10. Tonny var før specialarbejder på Ribe Maskinfabrik, men blev i 1990 invalidepensionist grundet gigt. Tonny Quebec solgte i 2003 huset her til:

UgeAvisen 8. april 2003. LILLE HUS I EGEBÆK. Dejlig gulpudset hus beliggende i Egebæk, her er det billigere at eje end leje. Boligen ligger tæt på tog, skole, købmand m.v. indrettet med entré, stue, værelse/stue, køkken, viktualierum, værelse med faste skabe, badeværelse samt bryggers. Der er isat plastvinduer i 1996. Desuden udhus på 16 m2 samt carport. Pris: 325.000. Bolig m2: 54. Grund m2: 1000. Stuer/vær: ½. Opført: 1947.

JydskeVestkysten 16. juli 2003. EJERSKIFTE. Tonny Quebec har solgt Enderupvej 10, til Allan Bjerregaard. Ejendomsværdien er 340.000 kroner.

Allan Johannes Bjerregaard.

2003-

Han er født 16. januar 1980 og er søn af Johannes Bjerregaard og Sonja Pedersen, Sdr. Farup Vej 45. Købte i 2008 ejendommen V. Vedsted Vej 20.

Enderupvej 12

18. juni 1999, 13:16:42

 

Grunden til huset her er på 1051 m2. Huset blev bygget i 1950 og taget i brug 15. december 1950. Manden der lod huset opføre var:

Ingvardt Rienhardt Hansen.

1950-2004

Familien her boede forinden til leje på Ribevej 26. Ingvardt Rienhardt Hansen var født 14. juni 1915 på Hjortlund Mark og blev gift 4. januar 1943 på borgmesterkontoret i Ribe med Marie Kjerstine Lasine Hansen, født 15. februar 1922 i Sneum sogn. Ingvardt og Maries børn:

1. Harry Severin Hansen, født 19. februar 1943 på Ribe sygehus. Konfirmeret 1957.
2. Else Margrete Hansen, født 27. september 1944 på Ribevej.
3. Mona Marie Hansen, født 12. april 1947 på Ribevej.
4. Arne Hansen, født 26. oktober 1949 på Ribevej. Konfirmeret 1964.
5. Tage Hansen, født 30. juni 1953 på Enderupvej 12.
6. Jytte Hansen, født 19. december 1957 på Enderupvej 12. Hun blev gift med Ejgil Brågård. Se Tøndervej 47.
Ingvardt Rienhardt Hansen døde 20. august 1989, 74 år gammel. Marie Kjerstine var rengøringsassistent nu pensionist. Hun solgte i 2004 huset her til:

UgeAvisen 20. april 2004. SOLIDT RØDSTENSHUS. Opført 1950 med tilbygning fra 1972, beliggende med kort afstand til skole, idrætshal, indkøb, tog m.v. Ugenert have, grænsende ud mod mark. Indrettet med bl. a. stue, soveværelse, 2 badeværelser, den ene med kar, samt køkken med spiseplads. Desuden 1. sal, der trænger til renovering. Garage 18 m2. Bolig: 104 m2. Stue/vær.: ½. Grund: 1.051 m2. Opført: 1950/72. Pris 595.000 kroner.

Jacob Klindt Svendsen.

2004-

Enderupvej 14

18. juni 1999, 13:17:56

 

Når man kører fra hovedvejen ad Enderupvej er venstre side Hviding sogn og højre side V. Vedsted sogn. Sidste hus på højre side i V. Vedsted sogn er nr. 14, som her omtales. Huset her er opført i foråret 1962 på en grund købt af Marinus Feddersen, Enderupvej 2. Huset stod færdigt 1. august 1962 og det var bygget af:

Jakob Bøjesen Feddersen.

1962-

Familien her boede før på Ribevej 76 i Hviding sogn. Jakob B. Feddersen er født 25. maj 1930 på gården Ribevej 8 og boede senere Enderupvej 2 i Egebæk. Hans forældre er Marinus Feddersen fra Rødding og Kirstine Feddersen fra Seem. Han blev gift i 1962 med Johanne Feddersen (født Anderson), født 7. maj 1927 i Sillerslev, Øster Assels på Mors. Jakob og Johannes børn:

1. Poul Henning Feddersen, født 1951. Han er gift med Ruth Sylvestersen og bor Grævlingetoften 11. Se der.
2. Kristian Feddersen, født 1962. Han bor i Ribe.
3. John Feddersen, født 1964. Han bor i Kolding.
Jakob er specialarbejder og Johanne er sygeplejerske. Johanne Feddersen, født Anderson døde 31. januar 2010 på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, 82 år gammel.

JydskeVestkysten 24. maj 2000. 70 ÅR. Jakob Feddersen, Enderupvej 14, Egebæk-Hviding, fylder i morgen 70 år. Jakob Feddersen har alle dage boet i Hviding sogn, hvor han som ung arbejdede ved landbruget. I en årrække arbejdede han hos daværende entreprenør Birch Nielsen, og sidst hos anlægsgartner Ejnar Vestermark. Jakob Feddersen er kendt som en rolig, venlig og pligtopfyldende mand, der som en af sine helt store fritidsinteresser har jagt og fiskeri, men han går heller ikke af vejen for et spil kort med vennerne. Gennem en længere årrække har Jakob Feddersen opdyrket jord og skov i “Mosen”, og indsatsen her vidner om hans store interesse for naturen. Jakob Feddersen og hustruen, Johanne, nyder tilværelsen, og ikke mindst de seks børnebørn og fire oldebørn.

JydskeVestkysten 2. februar 2010. DØDSFALD. Johanne Fedderen, Enderupvej 14, Egebæk-Hviding, er død 82 år. Johanne Feddersen stammede fra Mors. Som uddannet flyttede hun i 1962 til Egebæk-Hviding hvor hun fik ansættelse på Amtssygehuset ved Ribe. Samme år blev hun gift med Jakob Feddersen, og de byggede nyt parcelhus på Enderupvej. De sidste mange år var hun afdelingssygeplejerske. Som 62-årig gik hun på efterløn. Efter Tjernobyl-ulykken var en gruppe russiske børn på rekreation på Mandø. Dem havde hun hjemme til kakao og boller. I det hele taget var velgørenhed hendes store interesse, og hun var glad for at yde personlig og økonomisk støtte til de forskellige foreninger. Hun holdt af at læse bøger og aviser, lokalsamfundet interesserede hende også, så hun besøgte ofte kulturhuset, Det var også en stor glæde for hende at rejse til udlandet med mand og børnebørn. Johanne Feddersen efterlader foruden ægtefællen sønnerne Poul Henning i Egebæk-Hviding, Kristian i Ribe, John i Kolding, svigerdøtre, seks børnebørn og otte oldebørn.