scrolltotop

Elias Hansens Slægtsbog

Denne Bog er af mig Elias Hansen anskaffet for at den skal følge Slægten den skal gaa i Arv til den ældste Søn, men er der en af de yngre Sønner der hedder enten Bertel, Elias eller Thomas skal den gaa i Arv til den ældste af dem.

Jeg er født i Seem i et lille Hus der ligger sydvest for Seem-Skov. Huset er brændt men bygget op igen. Min Fader hed Bertel Hansen han har været med i 1964 Krig og var en af de første Landposte der blev ansat. Huset betegnes i Seem Sogns Historie som Postens Hus. Min Fader var født i Vilslev nord for Ribe 1834. Min Moder var fra Nør Lourup ved Gørding hun blev født 1848 hendes Mor kaldte de kloge Ellen hun kunde kurere for Engelsksyge og sætte Lemmer i led og flere andre ting. Min Fader døde i Ribe 1907. Min Moder i 1914 de blev begravede paa den gamle Kirkegaard i Ribe.

Jeg er født den 6te November 1886 vi var ni Søskende otte Drenge og en Pige jeg var den næstyngste. Jeg kom ud at tjene hos Bønderne da jeg var 9 Aar, de første Skoleaar var i Seem men saa blev det bestemt at Posterne skulde bo inden for Ribe Bygrændse saa flyttede mine Forældre til Ribe hvor jeg blev Konfirmeret 1901 saa tjente jeg hos Bønderne til jeg i 1908 den 29. Marts blev gift med Frederikke Klausen fra Spandetgaard hendes Fader var Pencioneret Lærer der. Vi havde i Ægteskabet 7 Børn 5 Piger og 2 Drenge

 

Berthine Margrethe Hansen blev født i Ribe den 21 September 1908

Maren Hansine født i Ribe den 25 Marts 1910

Ane Margrethe født i Ribe den 27. Januar 1912.

Thomas Peder født den 28 Januar 1914. Se V. Vedsted Byvej 14.

Ellen Thomine født den 28 Oktober 1918

Mary født den 5 Juli 1916.

Gunnar født den 25 Januar 1921

 

Jeg har tjent i Hæren ved 2 den Fæstningsbetalion 8 Kompani 1908 efter at vi blev gift; jeg havde en frinummer men 20 dage efter de andre var kommen i Trøjen kom der bud efter mig om Aftenen Kl 8 at jeg maatte stille i København dagen efter Kl 1 som Erstatningsmand for en anden. Saa har jeg jo været til Manøver to gange og blev saa heldig at jeg maatte ligge inde paa Fæstningen det meste af tiden Krigen varede, tiden blev jo lang men vi havde det godt. 1919 1ste Maj blev jeg ansat som Skovfoged ved Ribe Plantage den passede vi saa i 28 Aar hvorefter jeg tog min afsked paa grund af Sygdom, vi var syge baade min Hustru og mig, vi flyttede til Bispegade 25 men det blev kun kort tid vi fik lov at være sammen thi min Hustru døde Aaret efter i Aarhus efter en opperation af Kræft, hun blev begravet paa Kirkegaarden i Ribe paa den gamle Kirkegaard i samme grav som min Moder.

Da det ikke er nem for en ældre Mand at være ene, giftede jeg mig igen Aaret efter den 2den Maj 1950 med Enke Johanne Nissen hun døde fra mig den 7 September 1957 efter to dages sygdom af Akut-Sukkersyge og begravet paa den gamle Kirkegaard lidt til højre for den store indgang i alleryderste række mod Alleen, vi boede dengang Tangevej 35 i Tagetagen en lille dejlig tre Værelses hvor jeg agter at bo saa længe jeg kan klare mig selv. Med Bogen her, skal følge, Billedet af min Far og Mor, der jo nu bliver som Stamme forældre til Slægten, og Jesus Figuren, der er fra deres Hjem.

Thomas Hansen

Bogen tilfaldt Thomas P. Hansen efter faderens død. Thomas blev født i Gravsgade i Ribe d. 28.01.1914. Senere flyttede han med forældrene til Skovfogedhuset ved plantagen lige nord for Ribe.

Thomas kom ud at tjene ved bønderne som ganske ung. I sommeren 1934 tjente han i Øster Vedsted hos Holger Hansen og mødte det år sin hustru, Mary Beck, datter af Bøjle og Kathrine Beck, Sdr. Farup Mark. Mary og Thomas blev gift i Vester Vedsted kirke d. 28.11.1935. De boede hos Mary´s forældre indtil 1936, hvor de flyttede til Vester Vedsted (Vester Vedsted Byvej 14). Det stod færdigt til indflytning 1. maj 1939. Grunden kostede dengang kr. 500,- og selve opførelsen af huset kostede kr. 7000,-. Det var mange penge dengang, daglønnen var for Thomas på kr. 3,00, og Mary som gjorde rent i skolen, skulle dele en månedsløn på kr. 60,- med en anden. Huset blev opført som arbejderbolig, hvilket gav billige lånerenter. Betingelsen var bl. a., at man skulle have 3 børn.

Det gav små kår, og i mange år havde Thomas og Mary et par grise og nogle høns gående i et lille udhus. Omkring 1947 købte Thomas et stykke tillægsjord til kr. 1000,-. Senere blev et stykke af det solgt til Georg Hansen, også for 1000,- kr, der blev så bygget købmandsforretning. (V. Vedsted Byvej 10) Senere overtog Inger og Carl Scack også et stykke, hvor de byggede hus. (V. Vedsted Byvej 8)

Thomas havde gennem årene mange job og blev flittigt hjulpet af Mare. Bl. a. havde de sidst i 40erne, først i 50erne, i deres hus samlingssted for de arbejdsløse i Vester Vedsted, som kunne komme og stemple der. Det foregik hver dag kl. 09.00 – 10.00, og senest kl. 11.00 skulle korte med alle stempelmærker og navne være afleveret på fagforeningskontoret i Sct. Nicolajgade i Ribe. Det var ofte Mary der sørgede for det, på cykel, og i al slags vejr.

I mange år var det Thomas, der sammen med Christian Bruun (V. Vedsted Byvej 29) kalkede kirken i V. Vedsted. De havde en speciel vogn med et hjultræk, som via et langt tov, som blev slået om nogle bjælker der blev stukket ud i kirketårnet, trak en kasse op (samme bredde som kirketårnet) og i den sad de så og kalkede.

Thomas skar tørv i mosen til Wilhelm Nielsen (Sdr. Farup Vej 60). Lønnen var, at Thomas fik tørv til eget forbrug. Flere og børnene var med i mosen, hvor de æltede mosejorden med de bare tæer, eller de stablede tørvene. Andre ting Thomas beskæftigede sig med, var at ”gøre grøfter op”. Det skulle gøres med en engskovl. Når arbejdet var gjort, skulle grøfterne synes, og var de i orden, fik Thomas sin betaling. Han var også daglejer ved bønderne og fik senere arbejde i skovene ved V. Vedsted Kommune – Bjergplantagen og Trækær. Det arbejde han ved i mange år.

I 1951 blev Mary og Thomas ansat som kirketjener, graver og medhjælper ved V. Vedsted Kirke, et job de bestred i 28 år. De havde ligeledes rengøringen i skolen en del år.

Der var mange storme, og det kunne hænde, at vandet i bækken stod så højt, at børnene ikke kunne komme i skole fordi vejen var oversvømmet. Thomas tog så de store støvler på og bar børnene over – og igen da de skulle hjem fra skole.

Thomas havde en stor hobby i ringridning, hvor han var med i både V. Vedsted, Hvidding og Ribe. Han lånte heste – og det skulle være nogle bestemte, ellers ville han ikke deltage. Han vandt mange præmier, bl. a. en stor sølvportageske, hvor der er indgraveret dato. Blev man konge et år, fik man en lanse der var ½ m. længere. Det skulle gøre det sværere at tage ringene.

Mary og Thomas fik 6 børn.

Bøjle Madsen Hansen – født 26.06.1936 – Gift med Marie (Mie) Petersen fra Varminglund. De fik sønnen Thorkild.

Ruth Hansen – født 28.08.1937 – Gift med Theodor Andresen fra Brøns. Ruth havde datteren Jonna inden, og sammen fik de børnene Bent og Jutta.

Dagny Hansen – født 10.11.1938, gift med Peter Madsen fra Råhede. De fik børnene Hans og Mary.

Svend Hansen – født 14.04.1941, gift med Annita Enemark fra Døstrup. De fik børnene Ulla, Dorthe og Lene.

Inger Hansen – født 15.12.1942, gift med Carl Schack fra Seem. De fik børnene Conny, Susanne og Thomas Peter.

Elias Hansen – født 01.12.1944, gift med Britta K. Rauff Schumann fra Riis (Nær Give). De fik børnene Gitte og Betina.

Mary og Thomas nåede at fejre guldbryllup d. 28.11.1985. Det foregik i høj sne og fest i Gl. Hvidding forsamlingshus. Thomas P. Hansen døde efter en tids sygdom d. 13.07.1988 og ligger begravet på V. Vedsted kirkegård.