scrolltotop

Degnetoftevej 1. Vedstedgaard

 

Denne gård er den vestre halvdel af det, det engang var V. Vedsted Hovedgaard. Bygningerne til den middelalderlige hovedgård lå øst herfor, men alt er borte. Se Degnetoftevej 2. Den store gård blev delt en gang i 1400-tallet og en gård på 4½ otting (ca. 238½ tdr. land) opstod her, som i dag kaldes Vedstedgaard. I 1530 ejedes den af domkapitlet i Ribe. Fæstebonden på gården hed:

 

Las Thamsen.

1530

Han svarede landgilde til domkapitlet, men ellers kendes intet til denne mand. Vi skal nu frem til 1658, før man ved, hvem bonden er på gården. Han hedder da:

Hans Nissen.

1658-1659

Han døde under pesten 1659 og i 1660 bliver gården delt mellem 4 bønder:

Troels Pedersen Smed.

1660

Han fik 1 otting af gården lagt til sin forbedelse i V. Vedsted Vesterby. Se under Mandøvej 16.

Laurids Jørgensen.

1660

Han fik 1 otting lagt til et hus, og her opstod en gård. Se V. Vedsted Vej 98.

Jens Marcordsen.

1660

Han fik også en otting, men han boede på selve Vedstedgaard sammen med:

Søren Jensen.

1660-1705

Han var fæster af den sidste 1½ otting (ca. 79½ tdr. land). Han overtog få år efter også den otting, som Jens Marcordsen havde i fæste, så gården fik den størrelse, som den havde de næste 200 år. Gården blev ca. 1662 udlagt fra domkapitlet til Ribe Hospital, som ejede denne til 1792, da den blev frikøbt. Søren Jensen, der boede her 1662, havde også tilnavnet Præst eller Ladefoged, men der savnes forklaring på disse navne. Han var født 1627 og blev gift ca. 1662 med Bodil Andersdatter, der var født 1631. De fik 6 børn:

1. Jens Sørensen, født 1664 og død 16. oktober 1686, 22 år gammel.
2. Maren Sørensdatter, født 1666 og døbt 16. september. Hun blev gift 1690 med Laurids Nielsen. Se Sdr. Farup Vej 45.
3. Anne Sørensdatter, døbt 1. januar 1669. Hun blev gift 1712 med Claus Jensen. Se Sdr. Farup Vej 36. Lindberg.
4. Anders Sørensen, døbt 6. februar 1670.
5. Else Sørensdatter, døbt 10. november 1672. Hun blev gift 1706 med Hans Lauridsen. De fik gården her, hendes fødegård.
6. Birgitte Sørensdatter, døbt 29. maj 1679. Død 16. maj 1734, 55 år gammel. Ugift.
Søren Jensen døde 23. maj 1692, 65 år gammel. Hans kone, Bodil, overlevede ham i mange år. Hun døde 22. januar 1733, 101 år gammel. Kun få i V. Vedsted sogn har opnået så høj en alder. Gården havde da i 30 år været fæstet af:

Hans Lauridsen.

1705-1739

Han fik fæstebrev fra Ribe Hospital 3. januar 1705. Han var født i Sdr. Farup 1682 og døbt 9. oktober. Han var søn af Laurids Nielsen og Birgitte Nielsdatter på gården Sdr. Farup Vej 45. Hans Lauridsen blev gift 7. november 1706 med Else Sørensdatter, der var født på gården her. De fik 4 børn:

1. Bodil Hansdatter, født 4. maj 1707. Død 24. maj 1707. Tvilling.
2. Birgitte Hansdatter, født 4. maj 1707. Død 24. maj 1707. Tvilling.
3. Søren Hansen, født 5. september 1708. Han var den, der skulle overtage gården, men han døde 15. januar 1733, 24 år gammel. En stor gravsten, som stadig findes på V. Vedsted kirkegård blev lagt på hans grav. Det vidner om velstand.
4. Birgitte Hansdatter, født 29. december 1709. Hun blev gift med Ib Andersen og de fik hendes fødegård.
Hans Lauridsens kone, Else, døde 29. marts 1748, 75 år gammel, og han døde 21. december 1762, 80 år gammel. Gården var da overtaget af svigersønnen:

Ib Andersen.

1739-1751

Han fik fæstebrev 30. maj 1739. Han var født 3. marts 1718 på Tornbækgaard. Ulvehøjvej 4. Han var søn af Anders Ibsen og Anne Pedersdatter Bierrum. Han blev gift 28. november 1738 med Birgitte Hansdatter fra gården her. De fik 7 børn:

1. Hans Ibsen, født 4. juni 1739.
2. Anna Else Ibsdatter, født 21. oktober 1740.
3. Anders Ibsen, født 9. maj 1742.
4. Anne Botelia Ibsdatter, født 1. marts 1744.
5. Søren Ibsen, født 5. november 1745. Han døde 24. november 1745.
6. Esther Marie Ibsdatter, født 4. februar 1747.
7. Barbra Ibsdatter, født 3. september 1749.
Selv om Ib Andersen har startet under meget gode økonomiske forhold, er det gået skævt. Han kom i meget store restancer med afgifter og skatter. Han døde den 13. juni 1751, kun 33 år gammel. Gården kom på andre hænder, og hans enke, Birgitte med alle børnene forsvandt fra sognet. Gården blev nu fæstet af:

 

Hans Lassen Christensen.

1751-1757

Han fik fæstebrev 27. december 1751 og måtte betale 16 rdl. i fæstepenge samt alle restancerne fra Ib Andersens tid. Han har sikkert også været tynget af gæld. Han var født i Raahede, men hans forældre kendes ikke. Han blev gift første gang 9. marts 1732 med Ingeborg Truelsdatter. De blev viet i Brøns kirke. Hans Lassen Christensen kom til gården i 1751 sammen med sin kone, Ingeborg Truelsdatter, der var født i Havervad 1698 som datter af Truels Nielsen og Maren Lauridsdatter. De havde ingen børn. Ingeborg Truelsdatter døde 19. august 1752, 53 år gammel.

Hans Lassen Christensen blev gift anden gang 31. januar 1754 med Kiesten Jefsdatter, der var født i Høgsbro 1720. Hun var datter af storbonden, Jef Jefsen, der var farbroder til den tidligere fæster af ejendommen her, Ib Andersen. Se Sdr. Farup Vej 28. Hans Lassen Christensens andet ægteskab varede kun 10 måneder, thi Kiesten Jefsdatter døde 28. oktober 1754.

Han blev gift for tredie gang 27. juni 1755 med Karen Andersdatter, der kom fra Thy. De fik sammen en datter:

1. Ingeborg Maria Hansdatter, født 30. oktober 1755.
Dette ægteskab varede kun godt et år, thi den 25. august 1756 døde Karen Andersdatter. Hans Lassen Christensen var nu enkemand for tredie gang og den 18. maj 1757 blev ejendommen solgt på auktion, og Hans Lassen rejste bort fra sognet. Manden, der nu overtog gården, var:

Michel Lauritzen.

1757-1780

Han havde fæstebrev fra Ribe Hospital dateret 22. marts 1757. Han var født 1725 i Kærbølling, Rejsby sogn. Rejsbybogen K.12. Han var søn af Laurids Michelsen og Maren Christensdatter. Michel Lauridsen havde 3 søskende i sognet, Bodil Lauridsdatter, Okholmvej 3, Laurids Lauridsen, V. Vedsted Vej 113 og Kiesten Lauridsdatter, Sdr. Farup Vej 9. Michel Lauridsen blev gift 27. maj 1745 i Rejsby kirke med Anne Povelsdatter, der var født 1718. De fik i deres ægteskab 6 børn, hvoraf de 4 ældste blev født i Kærbølling, medens de to yngste blev født i V. Vedsted.

1. Povel Michelsen, født 16. august 1746 i Kærbølling. Han blev 1. november 1771 gift med Maren Thomasdatter, V. Vedsted Vej 64. De fik 6 børn:
1. Michel Povelsen, født 29. februar 1772.

2. Anne Marie Povelsdatter, født 23. oktober 1773.

3. Thomas Povelsen, født 9. december 1775.

4. En pige (navnet ulæseligt), født 13. september 1777.

5. Jens Povelsen, født 11. august 1779.

6. Jens Povelsen, født 10. november 1783.

2. Laurids Michelsen, født 1748 i Kærbølling.
3. Andreas Michelsen, født 8. december 1752 i Kærbølling. Han blev 6. februar 1773 blev gift med Anne Clausdatter fra V. Vedsted (ikke fundet). De fik en søn:
1. Niels Knudsen Andreasen, født 14. oktober 1780.

4. Christen Michelsen, født 7. juli 1755 i Kærbølling. Han fik Vedstedgaard efter faderen.
5. Anna Maria Michelsdatter, født 10. maj 1758 i V. Vedsted. Hun døde 3. marts 1759, 10 måneder gammel.
6. Hans Michelsen, født 3. august 1760 i V. Vedsted.

Michel Lauritzen døde 2. juni 1789, 63 år gammel. Hans kone, Anne Povelsdatter, døde 27. december 1788, 70 år gammel. Gården var på 111 tdr. land, da den i 1780 blev overdraget til sønnen:

Christen Michelsen.

1780-1820

Han var født 7. juli 1755 i Kærbølling. Han blev gift 3. november 1780 med Dorethe Clemendsdatter, der var født 6. august 1756 på gården V. Vedsted Vej 105. De fik i ægteskabet 8 børn:

1. Anne Marie Christensdatter, født 19. oktober 1781.
2. Maren Clemends Chrestensdatter, født 2. oktober 1783. Hun blev gift 23. februar 1805 med Hans Hansen. Se gården V. Vedsted Vej 91.
3. Hans Christensen, født 3. oktober 1785. Død 31. december 1788, 3 år gammel.
4. Dorthe Christensdatter, født 20. august 1787. Død 21. marts 1795, 7½ år gammel.
5. Anne Michels Christensdatter, født 27. november 1789. Død 4. december 1789.
6. Anne Michels Christensdatter, født 6. januar 1791. Hun blev gift med Laust Andersen Sandholt Davidsen. Se V. Vedsted Vej 131.
7. Hans Christensen, født 29. marts 1793. Han fik fødegården.
8. Dorreth Christensdatter, født 28. juni 1795. Død 1. december 1800, 5 år gammel.
Det var Christen Michelsen, der 1792 købte gården til selveje. Han døde 30. januar 1807, 51 år gammel. Hans kone, Dorethe Clemendsdatter, døde 30. november 1835, 79 år gammel. Hun drev efter mandens død gården videre, indtil den i 1820 blev overtaget af sønnen:

Hans Christensen.

1820-1831

Han var født 29. marts 1793 på gården og blev gift 30. januar 1819 med Ellen Sandholt Davidsen, der var født 22. maj 1793 i V. Vedsted kro som datter af Niels Davidsen og Anne Lauridsdatter. Se V. Vedsted Vej 147. Hans Christensen og Ellen fik i deres ægteskab 8 børn:

1. Christiane Hansdatter, født 3. maj 1819.
2. Niels Davidsen Hansen, født 1. februar 1821. Konfirmeret 1838. Han blev gift ca. 1858 med Anne Schmidt, der var født ca. 1827 i Skærbæk. Se under V. Vedsted Vej 64.
3. Dorreth eller Dorthea Hansdatter, født 21. maj 1822. Hun blev gift 2. oktober 1846 i Ribe Domkirke med Anders Hansen Lassen, født ? september 1816 i Øster Vedsted. Han må være død, for Dorthe Hansdatter blev gift 2. gang 3. maj 1866 i Vester Nykirke kirke med Peder Pedersen, født 11. februar 1835 i Grimstrup, søn af gmd. Peder Sørensen i N. Starup.
4. Anne Kirstine Hansdatter, født 21. januar 1824. Konfirmeret 1838.
5. Christen Michelsen Hansen, født 13. september 1825. Han blev gift første gang 20. januar 1853 med Cecilie Dorthea Hingbøll, der var født 16. oktober 1825 på Føhr. Se under Skoleallé 2. Østgaarden.
6. Peter Hansen, født 4. juni 1827. Han blev gift med navnkundige Maren Bejer Lassen i Sdr. Farup. Se Sdr. Farup Vej 24, og Sdr. Farup Vej 28.
7. Michel Lauritzen Hansen, født 19. februar 1829. Konfirmeret 1845. Han blev gift ca. 1859 med Anne Kristine Bohnsen, der var født ca. 1840 i Sønderjylland. Se V. Vedsted Vej 64.
8. Søren Hansen, født 19. november 1830. Han blev gift 6. november 1862 i Hviding kirke med Anne Marie Nisdatter, der var født i Høgsbro 21. september 1831. Se under Sdr. Kirkevej 3.

Året efter, den 19. september 1831, døde Hans Christensen, 38 år gammel. Hans enke, Ellen Davidsen, blev gift igen den 6. december 1832 med:

Jes Nielsen.

1831-1873

Han var født 8. april 1808 i Vejrup. Han fik med Ellen Davidsen 3 børn:

1. Hansine Jessen, født 4. juni 1833.
2. Niels Jessen, født 10. oktober 1835. Konfirmeret 1851. Han blev gift 13. januar 1870 med Johanne Gjerluf Nielsen, der var født 3. juni 1829 i Sneum. Se Vester Bjergvej 7.
3. Dorthe Marie Jessen, født 26. maj 1838. Død 3. december 1838, ½ år gammel.
Den 14. april 1839 døde Ellen Davidsen, 45 år gammel. Jes Nielsen blev gift igen 29. februar 1840 med Maren Madsdatter, der var født 1817 i Solbjerg, Skads sogn. I dette ægteskab fødtes 4 børn:

1. Ellen Jessen, født 5. juli 1840. Konfirmeret 1855. Hun blev gift 27. juni 1867 med Frands Boesen. Se under Trækærvej 7.
2. Bodil Marie Jessen, født 22. januar 1842. Konfirmeret 1856. Hun var 1866 blevet trolovet med Frands Boesen, og de skulle flytte ind på en nyopført ejendom, Trækærvej 7, men hun døde 22. april 1866, 24 år gammel, kort før brylluppet.
3. Mads Lausen Jessen, født 17. december 1843. Konfirmeret 1858. Han fik i 1873 fødegården.
4. Dorthea Jessen, født 6. november 1845. Konfirmeret 1860. Hun døde ugift 12. april 1871, 25½ år gammel.
Det var Jes Nielsen, der i 1866 lod opføre bygninger til et husmandsbrug, som han overlod til sin svigersøn, Frands Boesen. Se Trækærvej 7. Jes Nielsen døde 13. november 1873, 65 år gammel. Hans kone, Maren Madsdatter døde 22. august 1890, 73 år gammel. Gården havde Jes Nielsen overladt til sønnen:

Mads Lausen Jessen.

1873-1918

Han fik skøde 15. august 1873. Han var født 17. december 1843 på gården. Han blev gift 18. april 1888 med Hansine Pedersen Skov, der var født 2. oktober 1845 i Kirkeby, Roager sogn. Hun var enke efter Anders Jørgensen Brorsen, der var ejer af gården, V. Vedsted Vej 137. Denne gård bragte Hansine Skov nu med til Mads Lausen Jessen, da hun blev gift med ham. Denne gård, som var på ca. 40 tdr. land lod Mads Jessen udstykke i 1892 og solgte bygninger med toft til Frands Nielsen. Se V. Vedsted Vej 137. I 1893 sælger han jordlodden 3c til Jannick Hansen, Sdr. Farup, matr. nr. 13, hvor Sdr. Farup Vej 54 opføres. I ca. 1895 bygger Mads Jessen huset Degnetoftevej 3 og sælger det til Knud Pedersen Lund. Mads Jessen og Hansine Skov fik ingen børn. Hun døde 9. december 1904, 59 år gammel. Mads Jessen havde træben og havde en gift familie, som boede på gården efter konens død. Det var Simon Nielsen Christensen, der var født i Øster Aabølling 6. juni 1871 og Johanne Marie Pedersen, der var født 19. marts 1868 i Vejrup. De blev gift i V. Vedsted kirke 28. november 1902. De fik en søn

1. Niels Madsen Christensen, født 18. oktober 1904. Konfirmeret 1919.

Denne familie tjente og boede på gården helt til 1918, da Mads Jessen døde. De fik da ejendommen, Sdr. Farup Vej 54. Mads Lausen Jessen døde 25. februar 1918, 74 år gammel. Hans arvinger bortsolgte en del af gårdens jorder og bygninger med ca. 22 ha. til:

 

Hans Hansen Klaaby.

1918-1943

Han er født 24. december 1877 i Øster Vedsted som søn af Søren Hansen Klaaby og Marie Petersen. Han boede 1905-1907 på Harevej 3 i Egebæk. Han blev gift første gang 29. maj 1903 i St. Catharinæ kirke med Meta Kirstine Lund, der var født 23. maj 1885 på gården, Sdr. Kirkevej 13 i V. Vedsted. Hun døde kort tid efter i Øster Vedsted. Hans H. Klaaby blev gift anden gang 1906 med Anna Klausen, der var født 4. marts 1886 som datter af Laura og Hans Klausen, Kærbøl Mark. I dette ægteskab fødtes børnene:

1. Meta Marie Hansen Klaaby, født 18. november 1907 i Ø. Vedsted. Konfirmeret 1922. Hun blev gift 1937 med Adolf Andersen. Se videre V. Vedsted Vej 58.
2. Søren Hansen Klausen Klaaby, født 25. maj 1909 i Øster Vedsted. Konfirmeret 1924. Han lod bygge en gård i 1939 på Tøndervej 50. Se der.
3. Hans Klausen Klaaby, født 6. juli 1910. Konfirmeret 1925. Han overtog gården her efter faderen i 1943.
4. Laura Klaaby, født 13. juli 1912 i Øster Vedsted. Konfirmeret 1927. Hun var gift med Villy Sørensen. De boede i Brørup. Er begge døde.
5. Peter Hansen Klaaby, født 16. april 1917 i Øster Vedsted. Konfirmeret 1931. Han blev borgerligt ægteviet på Ribe Borgmesterkontor med Sofie Margrethe Kristine Clausen Sørensen, født 21. december 1919. De fik 2 sønner:
1. Børge Hansen Klaaby, født 21. marts 1942 på Ribe Sygehus.

2. Anker Hansen Klaaby, født 6. maj 1945 i Egebæk.

De boede i 1940èrne i Egebæk, senere i Kolding.

6. Margrethe Johanne Hansen Klaaby, født 6. juni 1919 i V. Vedsted. Hun døde 14. januar 1923, 3 år gammel.
7. Aksel Herman Hansen Klaaby, født 10. marts 1922 i V. Vedsted. Konfirmeret 1936. Han er gift med Eva Johansen. De bor i Kragenæs på Lolland. En søn Steen Klaaby boede Sdr. Kirkevej 33.
8. Margrethe Hansen Klaaby, født 2. april 1924 i V. Vedsted. Konfirmeret 1938. Hun tjente i præstegården, Sdr. Kirkevej 20 i Johannes Martin Jensens tid. Hun boede i huset, Degnetoftevej 4, V. Vedsted.
9. Andreas Clausen Hansen Klaaby, født 26. januar 1926 i V. Vedsted. Han boede også på Lolland, men har været død i mange år.

Kort efter at have født det sidste barn døde Hans H. Klaabys kone, Anne Marie Klaaby. Hun døde 15. februar 1926 på Ribe Sygehus, 39 år gammel. Hans Hansen Klaaby overtog gården i marts 1918 fra arvingerne efter Mads Jessen. Han solgte i 1943 gården til sønnen, Hans Klausen Klaaby. Han købte i 1945 et hus i V. Vedsted Vesterby, nemlig huset Vester Bjergvej 7. Huset på Vester Bjergvej 7 solgte han i 1960 til Marius Horup. Hans Hansen Klaaby døde 5. januar 1968, 90 år gammel.

Vedstedgaard ca. 1945

 

Hans Klausen Klaaby.

1943-1982

Han var som nævnt født 6. juli 1910 og overtog gården i 1943. Han var ugift, men boede sammen med sin ugifte søster, Margrethe Klaaby, der var født 2. april 1924. Hans Klausen fik bygget nyt stuehus og nye driftsbygninger og havde til gården ca. 26. ha. Hans Klausen er omtalt i Mads Peder Jensens Erindringer, Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn” og Martin Julius ”Memoirer fra 1940 til 1945”. Han lod i 1979 opføre et hus på Degnetoftevej 4 og her flyttede Margrethe og Hans Klausen ind efter at have solgt gården.

Hans K. H. Klaaby overtog Gaarden efter Faderen i 1943 med Areal 24 ha. Bygningerne er opførte: Stuehus ca. 1740. Stald 1950, Lade 1951. Siden Overtagelsen er installeret Vandværk. Besætningen i Dag er paa 12 Køer, 15-16 Ungkreaturer, 6 Søer, ca. 35 Svin og 100 Høns. Hans Hansen Klaaby havde den sidste Fæstegaard i Danmark. Nuværende Ejer, der er ugift, har sin Søster Margrethe Hansen i Huset som Husbestyrerinde.

Gården blev solgt 1982 til:

Karsten Færk Pedersen.

1982-1986

Han er født 17. juni 1962 på gården, Sprækvej 8 i V. Vedsted som søn af Agnes og Kai Pedersen. Karsten boede her sammen med Randi Andersen, der er født 25. januar 1964. Se videre under Sprækvej 8. Karsten F. Pedersen overtog i 1986 sin fødegård og gården her blev overtaget af:

Degnetoftevej 1. Vedstedgaard 1988.

 

Agnes & Kai Pedersen.

1986-1998

De flyttede ind på gården 20. januar 1986. Kai Pedersen døde 4. november 1997, 65 år gammel. Agnes Færk Pedersen døde et halvt år senere 11. maj 1998, 61 år gammel. Angående familieforhold se Sdr. Farup Vej 27 og Sprækvej 8. Kai Pedersen er optaget med et foredrag om stormfloder for V. Vedsted Grande.  Gården har nu fået navnet Vedstedgaard, thi det er den vestre halvdel af den tidligere hovedgård, som lå her i middelalderen.

Karsten Færk Pedersen.

1998-2001

Han boede Sprækvej 8 og lejede bygningerne her ud. I juni 2002 flyttede Karsten til Mandøvej 28. En tid boede broderen Jens Aage Pedersen, der er født Sprækvej 8, på gården her. Nu blev gården lejet af:

Olav Hansen Skønager & Tove Bjørnbak Tygesen.

1999-2001

De boede før i Bramming og flyttede ind på gården her 1. august 1999. Olav Hansen Skønager er født 28. maj 1962 i Øster Vedsted som søn af Holger Hansen Skønager, Øster Vedsted og Margrethe Skønager (født Rahr Jensen) fra Mittenborg ved Tønder. Han blev gift 11. september 1987 i Holstebro med Tove Bjørnbak Tygesen, født 13. oktober 1962 i Vamdrup som datter af Ellen Bjørnbak Tygesen (født Bjørnbak), Vamdrup og Thyge Thygesen, Øster Vedsted.

Olav og Toves børn:

1. Sanne Tygesen Skønager, født 15. februar 1990.
2. Carsten Tygesen Skønager, født 2. juli 1992.
3. Martin Tygesen Skønager, født 6. juni 1995.
4. Jane Tygesen Skønager, født 16. december 1996.

Gårdens 45 ha. er lagt til Karsten Færk Pedersens gård på Sprækvej 8. Olav og Tove købte 1. maj 2001 huset V. Vedsted Byvej 49.  Gården her blev nu solgt til:

Jens Peter Korsholm Andersen & Eva Elisabeth Reimer Ejsing

2001-

 

Degnetoftevej 2

 

Dette vejnummer findes ikke i dagens V. Vedsted, men her lå engang i fortiden den gård, som kaldtes V. Vedsted Hovedgaard. Den gård, som endte som fattiggården i V. Vedsted. Degnetoftevej 2 lå lige nord for huset V. Vedsted Vej 74. V. Vedsted Hovedgaard ejedes omkring 1400-tallet af slægten Frille i Ribe og var en gård på 8 ottinger (ca. 424 tdr. land). Fra Frilleslægten kom gården til domkapitlet i Ribe for allerede før 1500-tallet at blive delt i 2 gårde. En gård på 4½ otting (ca. 238½ tdr. land) og det er den, som ligger på Degnetoftevej 1 og kaldes Vedstedgaard. Den anden er gården her på 3½ otting (ca. 185½ tdr. land) og som er resten af den tidligere hovedgård. På gården her bor i 1530 bonden:

Atzer Andersen.

1530

Han var fæster under domkapitlet i Ribe. Vi følger nu tiden frem til 1660, da bor der på gården 2 bønder, thi da er gården delt i 2 gårde. Den ene er gården V. Vedsted Vej 74, som nu er på 1½ otting, og så gården her på 2 ottinger (ca. 106 tdr. land). Det er denne gård, vi nu vil følge med beboere og slægter. Den første bonde er:

Hans Hansen.

1660-1664

Han er død i pesten 1659-60. Han har dog haft en datter: Bodel Hansdatter, der var født 1654. Omkring 1664 bliver Hans Hansens enke gift med:

Mikkel Bennedsen.

1664-1679

Hvornår han er født vides ikke, men han fik 2 børn:

1. En dreng, navn ikke opgivet, døbt januar 1666.
2. Benned Michelsen, født 1668 og døbt 26. april. Han blev gift 1. november 1691 med Leene Kristensdatter. Se Sdr. Kirkevej 13.
I 1673 udlægges denne gård med flere i V. Vedsted fra domkapitlet til ryttergods. Michel Bennedsen døde 1679, og gården blev herefter overtaget af:

Jørgen Jacobsen.

1679-1722

Han var født ca. 1649 og søn af Knud Jacobsen, Mandøvej 20.*) Han blev gift 30. oktober 1681 med Mikkel Bennedsens steddatter, Bodel, der var født ca. 1654 her på gården og datter af Hans Hansen. Børnene fra ægteskabet mellem Jørgen Jacobsen og Bodel: *) her er Jørgen Jacobsen ikke nævnt

1. Michel Jørgensen, døbt 26. juni 1682.
2. Jacob Jørgensen, født 22. december 1683. Begravet 6. januar 1684.
3. Lene Jørgensdatter, født 22. februar 1685. Begravet 9. september 1685.
4. Hans Jørgensen, født 13. juli 1686. Han fæster gården efter faderen.
5. Leene Jørgensdatter, født 6. juni 1689.
6. Anne Jørgensdatter, født april 1692 og død 22. februar 1697.
7. Jacob Jørgensen, født 27. juli 1694. Død 21. august 1714, 20 år gammel.
8. Thyge Jørgensen, født 8. juli 1698. Han blev gift 12. november 1726 med Maren Termansdatter fra gården Ulvehøjvej 15. De fik gården Sdr. Kirkevej 1.
Jørgen Jacobsen døde natten mellem 6. og 7. august 1722, 73 år gammel. Hans kone, Bodel, døde 12. februar 1732, 78 år gammel. Gården blev i 1722 fæstet af sønnen:

 

Hans Jørgensen.

1722-1762

Det var samme år, som gården blev solgt fra ryttergodset til Nicolaj Clausen, amtsforvalteren over Løgumkloster. Gården tilhørte nu Clausen-slægten, indtil den blev købt af kaptajn Mylford, der solgte den til selveje 1792. Hans Jørgensen var født på gården 13. juli 1686 og blev gift 3. december 1724*) med Bodil Bennedsdatter, der var født 23. oktober 1696 på gården, Sdr. Kirkevej 13. De fik 4 børn:

*) Ægteskabet blev godkendt ved kongelig bevilling: Hans Jørgensen af Vester Vedsted by og sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling udi andet led. Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen og Boddel Brunsdatter? af Vester Vedsted by og sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtet. Frederiksborg den 11 august 1724.

1. Jørgen Hansen, født 21. august 1724*). Han overtog fødegården. *) 21. august 1725 iflg. Hans Jørgen Hansen Okholm.
2. Benned Hansen, født 16. marts 1729. Han overtog 1769 morbroderens gård i V. Vedsted. Se Sdr. Kirkevej 13.
3. Kirsten Hansdatter, født 27. september 1731. Gift 17. juni 1761 med Knud Andersen fra Roager. Se Sdr. Kirkevej 24.
4. Mikkel Hansen, født 5. juni 1739. Han døde ugift på gården 19. april 1810, 70 år gammel.
Hans Jørgensen er omtalt i Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Hans Jørgensen døde 16. december 1748, 62 år gammel. Hans enke, Bodil Bennedsdatter, døde 15. januar 1762, 65 år gammel. Gården blev nu fæstet 2. januar 1762 af sønnen:

Jørgen Hansen.

1762-1805

Han var født på gården 21. august 1724 og blev gift 4. november 1769 med Cathrine Andersdatter, der var født i Roager ca. 1741 som datter af Anders Knudsen, Roager  fik 3 børn:  Anders Knudsen var søn af Knud Andersen, hvis broder var Jørgen Andersen, stamfader til Svend B. Troelsen.

1. Bodil Jørgensdatter, født 5. november 1771. Hun døde 20. juli 1772, 7½ måneder gammel.
2. Hans Jørgensen, født 6. oktober 1773. Han overtog fødegården 1805.
3. Anders Jørgensen, født 14. oktober 1776. Gift 26. april 1817 Anne Dorthe Jepsdatter og blev gårdmand på gården V. Vedsted Vej 137.
Jørgen Hansen var gårdmand i V. Vedsted, da udskiftningen fandt sted, og han fik til gården ca. 105 tdr. land. Han frikøber gården ifølge kontrakt af 20. maj 1791. Prisen for gården var 800 rdl. Jørgen Hansen døde 13. juni 1805, 80 år gammel. Hans kone, Cathrine Andersdatter, var død 20. januar 1796, 54 år gammel. I 1805 overdrages gården til sønnen:

Hans Jørgensen.

1805-1852

Den 12. juli får han skøde på gården mod at betale 1000 rdl. til broderen, Anders Jørgensen. Hans Jørgensen var født på gården 6. oktober 1773 og blev gift 25. oktober 1806 med Ingeborg Christensdatter, der var født 26. februar 1785 i Okholm på gården Ulvehøjvej 16. De fik følgende børn:

1. Jørgen Hansen, født 16. april 1807. Konfirmeret 1823. Han blev gift 30. maj 1840 med enken, Anne Marie Laustdatter. Se gården Ulvehøjvej 16. Se også sønnen, Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”.
2. Anne Marie Hansdatter, født 5. november 1808. Konfirmeret 1823. Hun blev gift 1832 med Niels Bjerrum Jensen. Se forsvunden gård matr. nr. 5, Gammelgaard i Sdr. Farup.
3. Christen Hansen, født 7. august 1810. Konfirmeret 1827. Han fik i 1856 skøde på gården, Sdr. Kirkevej 27.
4. Bennet Hansen, født 17. oktober 1812. Konfirmeret 1829. Han fik fødegården. Han blev senere gårdmand i Okholm ved giftermål med broderen Jørgens enke. Se Ulvehøjvej 16. Se også Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”.
5. Jens Hansen, født 13. april 1815. Konfirmeret 1833. Han fik halvpart i fødegården 1856. Han døde ugift 17. maj 1861.
6. Cathrine Hansen, født 10. september 1817. Hun døde 5. oktober 1817, 4 uger gammel.
7. Michel Hansen, født 12. september 1818. Konfirmeret 1835. Han blev gift 1848 med Karen Hansdatter og gårdmand på gården V. Vedsted Vej 91. Se der.
8. Søren Janiksen Hansen, født 29. juni 1821. Konfirmeret 1837. Han fik også halvparten af fødegården i 1856.
En broder til Ingeborg Christensdatter, Hans Christensen, født 21. juni 1781, Ulvehøjvej 16, tilbragte sit liv som tjenestekarl hos svogeren, Hans Jørgensen på gården her. Han blev ikke gift. Hans Jørgensen klarede krisen i 1820-erne, men måtte dog optage et lån på 240 rbdl. hos sognepræsten i V. Vedsted, Jørgen Bang, Sdr. Kirkevej 20. Hans Jørgensen er omtalt i Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Den 30. april 1842 døde Hans Jørgensens kone, Ingeborg Christensdatter, 57 år gammel. Hans Jørgensen døde 11. maj 1856 som aftægtsmand på gården, 57 år gammel. Den 17. februar 1852 afstod Hans Jørgensen gården, på grund af svigtende helbred, til sønnen:

Bennet Hansen.

1852-1856

Han var født 17. oktober 1812 på gården. Han måtte for denne betale 2192 rbdl. rede sølv. I denne sum var indtegnet arv til søskende samt aftægt. Bennet Hansen havde kun gården i 4 år, thi den 28. april 1855 blev han gift med broderen, Jørgen Hansens enke, Bodil Marie Østergaard, og overtog hendes gård i Okholm. Se Ulvehøjvej 16. Gården her solgte han ifølge skøde af 5. april 1856 til sine 2 brødre:

Jens Hansen & Søren Janiksen Hansen.

1856-1863

Prisen for gården var 1706 rbdl. (rigsbankdaler) De to brødre, der begge var ugifte, fæstede i 1860 en ung og køn husbestyrerinde, Maren Mortensdatter, der var født 19. juni 1836 i Jedsted som datter af gårdmand Morten Jepsen og Ane Nielsdatter i Jedsted. Begge de to halvgamle brødre forelskede sig i den kønne pige, men hun valgte den yngste Søren J. Hansen. Deres bryllup skulle stå en dag i maj 1861 og 8 dage før skulle den ældre broder, Jens Hansen, efter sædvane indbyde gæster til broderens bryllup. I stedet for at besørge dette hverv, gik han ud i laden og hængte sig. Hans forehavende blev dog opdaget, og han døde ikke med det samme, men derimod dagen efter, den 17. maj 1861, 46 år gammel. Søren Janiksen Hansen og Maren holdt dog bryllup få dage efter denne hændelse. De blev gift 26. maj 1861 i V. Vedsted kirke. Dette ægteskab varede kun kort, thi Søren Janiksen Hansen døde 29. marts 1862, 41 år gammel. Den 5. maj 1862 fødte hans enke, Maren, en søn, der fik faderens navn: Søren Jannicksen Hansen. Han rejste som ganske ung til U.S.A. og bosatte sig i Nebraska. Brødrene Jens og Søren er omtalt i Peter Jørgen Hansen Okholms ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”. Maren sad nu ene på gården med en lille dreng, men efter 1½ års forløb blev hun gift igen og nu med en ung mand fra sit hjemsogn Vilslev. Det var gårdmandssønnen:

Thomas Lauridsen.

1863-1865

Han var født 13. januar 1831 i Vilslev som søn af gårdmand Laust Thomsen og Kathrine. Brylluppet med Maren stod den 24. oktober 1863. De blev dog ikke længe i V. Vedsted, de flyttede i 1865 til Vilslev, hvor han købte en gård, som lå nabo til hans fødegård. Gården i V. Vedsted lod han delvis udstykke og solgte bygningerne med resten af jorden til V. Vedsted kommunes fattigvæsen. Skødet er tinglyst 4. juli 1866. Bl. a solgte han en parcel, matr. nr. 4 til Jens Hansen ifølge skøde af 24. juni 1866, hvor V. Vedsted Vej 42 blev opført.

Degnetoftevej 2. Billedet stammer fra Peter Jørgen Hansen Okholms bog ”Træk fra Tre Slægters Liv og mit Eget”, der udkom i 1915.

 

Degnetoftevej 2. (fortsat) V. Vedsted sogns fattiggård.

Fra 1866 var gården under kommunen og blev drevet af en bestyrer. Fattiggården havde hidtil haft til huse i matr. nr. 69. Se V. Vedsted Vej 64. Den første bestyrer af fattiggården var:

Peder Kjeldsen Pedersen.

1866-1872

Han var født 31. december 1835 i Nr. Farup og gift med Ane Marie Pedersen Smidt, der var født i Lustrup 1836, datter af Peder Madsen Smidt. De fik følgende børn:

1. To dødfødte børn, en dreng og en pige, født 9. september 1870.
Peder Kjeldsen Pedersen døde 15. august 1872, 37 år gammel. Hans enke, Ane Marie, blev gift på ny den 12. november med Christen Michelsen Hansen. Se Skoleallé 2.

I 1868 flyttede Mariane Petersen, V. Vedsted Vej 98, ind i fattighuset her med de af hendes børn, der ikke kunne forsørge sig selv. Hendes mand Knud Jensen havde hængt sig den 15. juli 1868, 43 år gammel. Mariane Petersen er ikke død i V. Vedsted.

I 1870 var der på fattiggården 15 fattiglemmer, af disse var 5 børn. Her var blandt andet:

Maren Lausen, født ca. 1795. Hun døde som enke i fattiggården 3. februar 1874, 79 år gammel.

Knud Jensens kone, Marianne Petersen med de 3 yngste børn:

5. Andreas Knudsen, født 14. november 1858
6. Henrikke Knudsen, født 22. november 1860.
7. Knudine Cathrine Knudsen, født 15. december 1863.
Se V. Vedsted Vej 98. Her boede også:

Christen Madsen Christensen, født 1. februar 1818 på gården Sprækvej 3. Han blev gift 20. marts 1842 med Maren Frandsdatter fra Hjortkær, Grimstrup sogn. De fik en søn:

· 1. Christen Lauritzen Christensen, født ca. 1842. Han døde 19. juni 1860, 18 år gammel.

Christen Madsen Christensen var smed og de sad til leje i et hus i V. Vedsted hele deres liv. Han døde her på fattiggården 1872.

Jens Hansen, født ca. 1794. Han var gift med Bodil Pedersen, født ca. 1803 i Lønne sogn, datter af Peder Møller. Jens Hansen døde 15. februar 1856, 62 år gammel. Bodil Pedersen døde 16. januar 1882, 78 år gammel.

Mette Katrine Frandsdatter enke efter Niels Nielsen Oulund, V. Vedsted Vej 92.

Hansine Nielsen, født ca. 1846. Hun fik som ugift en datter:

· 1. Birthe Marie Nielsen, født 12. januar 1872. Som barnefader blev udlagt tjenestekarl Poul Nielsen Ballergaard af Vark Mark ved Vejle.

Maren Hansen, født ca. 1849. Hun fik som ugift en datter:

· 1. Ane Marie Hansen, født 25. maj 1872. Som barnefader udlagdes Hans Mathiesen Hansen for tiden i Vridsløse Lille. Hun døde 19. marts 1873, 10 måneder gammel.

Den næste bestyrer af gården var:

Søren Hansen Laustsen.

1872-1900

Han var født 21. september 1838 på V. Vedsted Vej 102. Han blev gift 11. maj 1870 med Mariane Petersen, der var født i Varde 15. juni 1829. Angående familieforhold se V. Vedsted Vej 102. Af fattiglemmer fra denne periode kendes:

· Nis Rasmussen From. Enkemand og fattiglem i V. Vedsted. Født i Aller sogn. Fader gårdmand Rasmus From. Nis Rasmussen From døde 21. juli 1896, 83 år gammel.

· Maren Pedersen Schouboe, født Schmidt. Hun var født i Lustrup og var enke efter husmand Søren Pedersen Schouboe. Maren Pedersen Scouboe, født Schmidt døde på fattiggården 16. januar 1897, 71 år gammel.

· Peder Laursen Pedersen, født ca. 1804. Han døde på fattiggården 24. november 1873, 69 år gammel.

· Jens Bundegaard Pedersen, født ca. 1798. Han døde på fattiggården 2. januar 1874, 76 år gammel.

· Niels Frederik Henningsen, født ca. 1802. Han døde på fattiggården 23. Februar 1874, 72 år gammel.

Hans kone døde på fattiggården 8. marts 1894, 64 år gammel. Søren Hansen Laustsen holdt op som bestyrer ca. 1900. Han efterfulgtes af:

Hans Peter Madsen.

1900-1916

Han var født i Stenderup 25. april 1849 og gift 12. juni 1878 med Marie Kirstine Jessen, der var født 14. februar 1851 i Ribe. Han var først landmand og bager i Ribe og her blev børnene født.

1. Kathrine Madsen, født 25. juni 1879. Konfirmeret 1894. Hun levede ugift. Se V. Vedsted Vej 113.
2. Karl Kristian Peder Madsen, født 26. april 1882 i Ribe. Se V. Vedsted Vej 113.
3. Karen Sørine Madsen, født 3. august 1885 i Ribe. Hun blev gift 27. december 1908 i V. Vedsted kirke med arbejdsmand Niels Peder Ellung Marius Pedersen af Esbjerg, født i Øse sogn 17. april 1885. Forældre: Ole Jens Pedersen og Karen Marie Nielsen, Øse.
4. Peder Hansen Madsen, født 25. september 1888 i Ribe. Konfirmeret 1903. Gift 14. november 1912 i V. Vedsted med Elise Andrea Jessen, født 25. april 1890 på V. Vedsted Vej 113. Se videre Tøndervej 72.
Hans Peter Madsen var forpagter af fattiggårdens jorder. I 1911 havde de to fattiglemmer på kost, men der boede også en anden familie i fattiggården nemlig:

Søren Carlsen, født 19. april 1860 i Rejsby, søn af tjenestekarl Frederik Bendix Carl Reinhardt og hustru Else Marie Vilsleff. Han var gift med Kristine Carlsen, født 24. maj 1854 i Vilslev. Deres børn:

1. Johanne Karlsen, født 3. september 1898*).
2. Karoline Karlsen, født 19. december 1899.
*) 3.9.1897 jf. protokollen på V. Vedsted Efterskole, hvor Johanne gik på vinterskolen 1915-16. Kirstine Karlsen er på dette tidspunkt enke.

Familieefternavnet er i kirkebogen Carlsen.

Søren Karlsen er omtalt i Marie Boesens “Fra V. Vedsted”. Se der. Søren Jensen Carlsen døde 7. januar 1913, 52 år gammel. I 1916 blev bygninger med toft solgt til Kristian Sørensen Villadsen. Se Skoleallé 6. Bygningerne forsvandt kort efter.

Degnetoftevej 3

 

I dette hus bor nu Klaus Keller. Huset er opført ca. 1895 og det er Mads Lausen Jessen, der har ladet det bygge på et hjørne af hans toft til gården Degnetoftevej 1. Den første, der har boet her var:

 

Knud Pedersen Lund.

1895-1917

Han var født i Spandet 18. januar 1847 og blev gift 1875 måske i Ribe med Karen Knudsen, der var født 1847 i Tange ved Ribe som datter af daglejer Knud Knudsen og Kirsten Hansen. Knud Pedersen Lund sad først til leje i et hus, som var bygget ca. 1875 på Sdr. Farup hede. Se Sdr. Farup Hedevej 3. Her boede han fra 1875 til 1896. Han købte i 1887 huset til ejendom. De fire børn i hans ægteskab blev alle født på Sdr. Farup Mark.

1. Knud Knudsen Lund, født 22. marts 1876. Han blev gift 4. december 1902 i Sct. Catharinæ kirke med Sørende Hansine Cathrine Gram, født 19. maj 1874 i Grimstrup, datter af smed Andreas Christian Gram og Karoline Sloht, Grimstrup.
2. Ellen Marie Lund, født 19. april 1878. Hun blev gift 2. november 1899 i Hviding kirke med Jeppe Chr. Jeppesen. De boede i Hviding.
3. Kirstine Hansine Lund, født 9. juli 1880. Konfirmeret 1895. Hun blev gift 21. april 1900 i V. Vedsted kirke med stationskarl Anders Hansen Sørensen, født 9. juni 1876 søn af ugifte Helene Johanne Sørensen.
4. Peter Jessen Lund, født 24. juni 1883. Konfirmeret 1898.
Knud Pedersen Lund flyttede ind i det ret nye hus i 1896. Af en eller anden grund fik han gavebrev på huset den 19. december 1900 af Mads Jessen. Endelig fik han skøde på huset 15. december 1909. Knud Pedersen Lund arbejdede på Jens Rasmussen Højbys Planteskole, Skoleallé 6. I 1906 blev han altmuligmand på V. Vedsted Efterskole. Han havde været ved garden og fortalte altid med stolthed, at han havde stået vagt, da Chr. X blev født 1870.

Ane Johanne Hollænder, V. Vedsted Vej 123, rejste i 1901 til børnene i Amerika, men kunne ikke trives i det store land, så hun vendte tilbage til V. Vedsted. Hun boede sine sidste år i huset her hos Knud Pedersen Lund. Her døde hun den 15. april 1915, 79 år gammel.

Den 21. marts 1909 døde Knud Lunds kone, Karen. Hun blev 62 år gammel. Knud Petersen Lund solgte i 1917 huset til:

Niels Karl Marius Valdemar Schmidt.

1917-1918

Han var kun ejer af huset i et år. Han havde skøde på huset lyst 7. marts 1917 og solgte, ifølge skøde lyst 3. marts 1918, huset til Valdemar Madsen og flyttede i Digehytten, Vester Bjergvej 30. Angående Niels Valdemar Schmidt se Sdr. Kirkevej 3, Trækærvej 22, Ribevej 34 og Trækærvej 3.

Jakob Valdemar Madsen.

1918-1940

Han var født 13. maj 1882 og søn af Markus Sørensen Madsen og Mette Marie Olsen, Harevej 1 A. Han blev gift 13. august 1905 med Ane Petrine Hansen, der var født 12. april 1879 i Ilsted, Gørding, som datter af husmand Søren Hansen og Jeppeline Pedersen. Ane Hansen havde før, hun blev gift, en søn udenfor ægteskab. Han hed:

1. Karl Kristian Hansen og var født 24. november 1903. Konfirmeret 1918.
Her følger børnene, som blev født i ægteskabet med Jakob Valdemar Madsen:

1. Ejner Magnus Madsen, født 22. oktober 1905 på Sdr. Farup Mark. Konfirmeret 1920.
2. Meta Marie Madsen, født 20. november 1907 i Egebæk. Konfirmeret 1922. Hun blev gift med arbejdsmand Svend Andresen Lund fra Egebæk. De fik en datter:
1. Anna Lund, født 20. juli 1928 i V. Vedsted.

3. Agnes Oline Madsen, født 8. april 1909 i Egebæk. Konfirmeret 1923.
4. Markus Sørensen Madsen, født 12. maj 1910 i Egebæk.
5. Søren Hansen Madsen, født 16. juli 1911 i Egebæk. Se Sdr. Farup Vej 31.
6. Viggo Elias Madsen, født 18. juli 1913 i Egebæk.
7. Marie Valborg Madsen, født 14. november 1914 i Egebæk.
8. Tove Madsen, født 27. maj 1917 i V. Vedsted. Konfirmeret 1931. Se V. Vedsted Vej 64.
Jakob Valdemar Madsen boede først på Lillemosevej 10, Sdr. Farup Mark. I 1906 flyttede familien til Egebæk, hvor Valdemar Madsens far og mor boede på Harevej 1 A. Han købte nu deres hus og de boede nu i samme hus. Dette hus er nu borte, men lå den gang sydøst for Bent Schmidts hus i Egebæk, Harevej 3, der nu er revet ned. Her er barn nr. 2-7 født. Se Harevej 1 A for yderligere oplysninger om disse børn. I 1915 købte Valdemar Madsen et areal af broderen, Niels Madsen, og lod her opføre bygninger til en lille ejendom, Lillemosevej 3. I 1918 solgte han denne ejendom til Michael Pedersen og flyttede til V. Vedsted på Degnetoftevej 3. Jakob Valdemar Madsen var arbejdsmand og arbejdede om sommeren i mosen. Ane Madsen gjorde rent i V. Vedsted skole samt kogte kaffe ved festerne i forsamlingshuset. I 1940 solgte Valdemar Madsen huset her og flyttede ind i det nuværende D.U.I. hus eller Digehytten, Vester Bjergvej 30 ved diget. Familien er omtalt i ”Marie Jensens Saga – og Søren Madsens”. Jacob Valdemar Madsen døde 19. januar 1947 i Ribe, 64 år gammel. Hans kone, Ane P. Madsen, døde 26. juni 1946 i Ribe, 67 år gammel. Huset Degnetoftevej 3 blev 1940 solgt til:

Niels Christensen Madsen og et par af børnene med hestevognen foran Degnetoftevej 3.

Niels Christensen Madsen og Anne Marie får besøg af skoleeleverne fra v. Vedsted skole i anledning af deres Guldbryllupsdag 8. november 1952.

 

Niels Kristensen Madsen.

1940-1963

Han var broder til ovennævnte Jacob Valdemar Madsen og født 7. september 1880 som søn af Markus Sørensen Madsen og Mette Marie Olsen, Harevej 1 A. Han blev gift 8. november 1902 i V. Vedsted kirke med Anne Marie Okholm, der var født i Drengsted, Døstrup sogn, 27. juni 1882. Hun var datter af arbejdsmand Chr. Andersen Okholm og Hanne Cathrine Thychsen. Niels Madsen overtog 1902 en lille ejendom på Sdr. Farup hede, som han fik efter Henrik Tjørnelund, Lillemosevej 9. Her blev alle deres 12 børn født på nær den ældste. Anne Marie og Niels Chr. Madsens børn:

I-237

1. Meta Johanne Madsen, født 10. november 1902.

2. Kristian Sørensen Madsen, født 5. oktober 1904.

3. Anders Pedersen Madsen, født 28. august 1906.

4. Johanne Cathrine Madsen, født 4. juni 1908.

5. Markus Sørensen Madsen, født 3. oktober 1910.

6. Christine Eline Cecilie Madsen, født 31. januar 1913.

7. Nissine Christensen Madsen, født 15. juni 1914.

8. Anne Cecilie Madsen, født 17. august 1915.

9. Thyra Margrethe Madsen, født 16. januar 1919.

10. Mary Sørine Madsen, født 9. maj 1921.

11. Elvira Marie Madsen, født 8. april 1923.

12. Niels Ocholm Madsen, født 30. maj 1926. Han overtog huset her efter forældrene.

Niels Christensen Madsen får gaver på sin 79 års fødselsdag 7. september 1959.

Se Lillemosevej 9 om disse børns videre skæbne. Niels Christensen Madsen døde 19. marts 1963 i V. Vedsted, 82 år gammel. Anne Marie Okholm døde 26. januar 1956 i V. Vedsted, 73 år gammel.

Lilly og Niels Ocholm Madsens bryllupsbillede 31. juli 1954. Til venstre: Niels Christensen Madsen og Lily & Niels O. 1958.
Lilly & Niels Ocholm Madsen på deres søvbryllupsdag 31.7.1969.

Niels Ocholm Madsen.

1963-2006

Han overtog huset efter faderen i 1963. Han er født 30. maj 1926 på gården Lillemosevej 9 og blev gift 31. juli 1954 i Bevtoft med Lilly Karen Kirstine Nielsen, der er født 3. januar 1918 i Faaborg, Tjæreborg som datter af arbejdsmand Ferdinand Nielsen og Anne Nielsen Fugleborg i Tjæreborg. I ægteskabet fødtes ingen børn. Niels O. Madsen gik i skole i Egebæk. Han virkede ved landbruget til 1951, aftjente indimellem sin værnepligt i Aarhus fra 1948-49, havde så forskellige arbejder og arbejdede fra 1958 til 1982 på Ribe Jernstøberi, hvor han måtte holde grundet konens sygdom. Niels Ocholm Madsen er omtalt i Mads Peder Jensens Erindringer og Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted sogn”.

Under krigen tjente han på en gård i Tange og var en aften i biografen i Ribe. På vejen hjem blev han anholdt af tyskerne netop som han passerede jernbaneoverskæringen. Modstandsfolk havde sat ild til 3 jernbanevogne med hø og mange heriblandt Niels blev taget som gidsler. Efter et par timer blev kvinder og børn løsladt og tilbage var 29 mænd som blev tilbageholdt natten over. Een af dem flygtede ved at skrabe cement væk med halvdelen af en knibtang, tage et vindue ud og forcere 3 meter pigtrådshegn og 2 vagter. Der var egentlig gjort klar til jernbanetransport til Tyskland, men en far til en “gidslerne”, byrådsmedlem Jens Asmussen, forhandlede hele natten med tyskerne og næste dag blev alle løsladt. Ingen af de tilfangetagne havde noget med sabotagen at gøre.

Spillemanden Niels Ocholm Madsen

Niels Okholm Madsen spillede i mange år harmonika og sav, blandt andet i Vadehavsorkesteret. Han har deltaget i V. Vedsted Musikfestival 1997, 1998, 1999 og 2001. Lilly Madsen døde 12. marts 1991, 73 år gammel. Niels Ocholm Madsen døde juni 2006, 80 år gammel.

Klaus Keller købte Degnetoftevej 3, Vester Vedsted, af Niels Okholm Madsen.

Degnetoftevej 4

 

Dette hus lod Hans Klausen Klaaby opføre 1979, og her boede han sammen med sin søster Margrethe Klaaby.

Hans Klausen Klaaby.

1979

Han er født 6. juli 1910, og hans søster Margrethe er født 2. april 1924. Hans Klausen ejede, før han flyttede ind i huset her, gården, Degnetoftevej 1, som han 1982 solgte til Karsten Pedersen. Se der.

Margrethe Hansen Klaaby tjente i præstegården, Sdr. Kirkevej 20, i Johannes Martin Jensens tid. Hans Klausen Klaaby døde 29. november 1998, 88 år gammel. Margrethe Hansen Klaaby døde 28. juni 2000, 76 år gammel.

JydskeVestkysten 1. juli 2000. DØDSFALD. Margrethe Hansen Klaaby, Degnetoftevej 4, Vester Vedsted, er død, 76 år. Margrethe Klaaby var født i Vester Vedsted, og ud af en børneflok på otte. Hun boede næsten hele livet i Vester Vedsted.

Huset blev af arvingerne solgt til:

Karsten Klaaby

2000-

Degnetoftevej 6

Spejdercenteret Degnetoften ejes af KFUM-spejderne, Ribe-Hviding gruppen. Her bringes uddrag fra deres gruppeblad VÆGTEREN om bygningen af Degnetoften.

Spejdercenteret Degnetoften, der blev indviet 31. maj 1977, er et fuldt moderne spejdercenter på 331 m2 med plads til 56 overnattende personer. Forud for denne dag var gået adskillige års hårdt frivilligt arbejde.

Starten

I efteråret 1973 påbegynder KFUM-spejderne i Ribe (senere Ribe-Hviding) opførelsen af et spejdercenter på Degnetoften. Det er en gammel drøm, der er gået i opfyldelse. Allerede i 1965, da gruppen holdt indvielse af Spejderhuset på Engvej i Ribe, melder de første tanker sig om at bygge en lejrhytte i en passende afstand fra byen. Inden for en afstand af 30 km. Findes nemlig ikke nogen egnet hytte, der kan tage bare nogenlunde store spejdertroppe.

I 1969 begynder planerne at tage form. Byggeudvalget bliver nedsat med H. S. Taumann og Lauritz Nissen-Schmidt fra grupperådet samt gruppeleder Knud Jensen. Udvalget har fundet en ualmindelig smuk og egnet grund, Degnetoften, i V. Vedsted. Kommunen, som ejer grunden, viser os den store velvilje ikke blot at leje os den mod symbolsk leje; men også at give os et tilskud på 25.000 kr. til opførelsen af et hus. Senere lægger undervisningsministeriet yderligere 20.000 kr. til. Med de penge, gruppen i øvrigt havde fremskaffet, er byggefonden nu på ca. 75.000 kr.. Der er imidlertid endnu et godt stykke vej tilbage, idet hele byggeriet, som udelukkende udføres som selvbyggeri, et budgetteret til 185.000 kr.

Der bliver arrangeret bankospil, lavet og solgt murankre og lysestager, der bliver slået reb, spejderjul og lodsedler.

Et hav af godkendelser !

Men selv om økonomien er nogenlunde, er det med godkendelserne næsten en umulighed: Først venter vi til kommunesammenlægningen i 1970. Først da vil kommunens kulturudvalg behandle sagen, og efter et møde på selve grunden med kulturudvalget og fredningsplansudvalget, beslutter Ribe byråd at vi kunne leje arealet ved Degnetoften på 3600 m2 for en periode af 49 år og med en årlig leje på 50 kr.

Igangsætning af byggeriet.

Rejsegilde.

Arbejdstimer ved rejsegildet:

Spejdere        622 timer

Ledere           705 timer

Grupperåd     124 timer

Forældre        32 timer

Andre            26 timer

I alt 1.509 timer

Centeret begynder at “ligne” !

Græstørv på taget !

“Der rykkes indenfor”.

Status ved årsskiftet 1975/76.

Det meste af det udendørs arbejde er færdigt. Der mangler endnu inddækning af tagrender, pudsning af sokkel, færdiggørelse af vinduer og en del jordarbejde. Indvendig koncentrerer arbejdet sig om at få opsat beklædning, grandrustik, spånplader opsat (én væg i hvert rum). Endvidere er alle lofter opsat og den øvrige vægbeklædning skrider godt fremad. Et rum er færdigt. I østfløjen er lofterne opsat og man er begyndt med vægbeklædningen. I salen arbejdes med loftet. I løbet af juleferien er vandrørene installeret. Varmeinstallationen er færdig takket være smed Voigt, og der konstant varme på centret af hensyn til det meget træarbejde.

Spejdere        1.431 timer

Ledere           2.520 timer

Grupperåd     268 timer

Forældre        95 timer

Andre 313 timer

I alt                4.627 timer

Foråret 1976 går med at slå søm i Degnetoften – som det blev sagt.

Afslutningen påbegyndes.

Indvielse af Degnetoften.

Så lykkedes det ! Resultatet af 3½ års arbejde kan vi med glæde fremvise for gruppens forældre og spejdere, venner og byrådsmedlemmer.

Det bliver tirsdag den 31. Maj 1977 kl. 18:30.

Program:

Kl. 17:30-18:30:                  Gruppens blæseorkester spiller. Rundvisning pi centeret.

Kl. 18:30:                            Medlem af KFUM-spejdernes hovedbestyrelse Oscar Holst Jensen indvier spejdercentret.

Kl. 19:30:       Vi serverer lidt spiseligt mod en beskeden betaling. Det er hidtil lykkedes at holde byggeregnskabet fri for udgifter til administration og fortæring.

Kl. 21:00:       Flaget tages

Spejdere        1.723 timer

Ledere           3.547 timer

Grupperåd     674 timer

Forældre        196 timer

Andre            419 timer

I alt 21.3.77:  6.559 timer

”Æ Ringridningsbane”.

Den åbne plads foran Degnetoften dannede i gamle dage rammen om forskellige sportsbegivenheder, såsom:

Se Verner Sørensens ”Store og små begivenheder i V. Vedsted Sogn”.

Glade håndboldpiger.

Niels Lauridsen Jensen og ”onkel” Svend Åge, Sdr. Farup Vej 50 på vej til ringridning.

Degnetoftevej 17

 

Dette hus er bygget i 1986 på en grund købt af uddeler Ejnar Knudsen i V. Vedsted. Manden, der lod huset opføre, var:

Bjarne Bang Schmidt.

1986

Han er født 12. juli 1955 Kærbøl Mark, Farup sogn. Han er søn af Anna og Niels Hansen Schmidt. Anna er født Bang i Nr. Farup og Niels er født Trækærvej 6 i Egebæk. Bjarne Schmidt blev gift 2. september 1978 i Brøns kirke med Anette Brandt, der er født 17. februar 1956 i Brøns. Hun er datter af Jutta ( Jutta er barnebarn af Justa Jensen, Sdr. Farup) og Aksel Brandt. Hun er født i Tange, Ribe og han er født i Brøns. Anette og Bjarne Schmidts børn:

1. Jørgen Brandt Schmidt, født 17. december 1980. Han bor Juuelbjergvej 16.
2. Anders Brandt Schmidt, født 26. februar 1983. Bor i Tjæreborg.
Bjarne Bang Schmidt , søn af Niels Schmidt  Trækærvej 6. Karl Jensen Schmidt bror til Niels Schmidt overtog senere den. gård Jutta er datter af Astrid Margrethe Møller (født Jensen), født Sdr. Farup Vej 5 og søster til Harald Jensen

Anette var bankassistent og Bjarne var lærer.

Degnetoftevej 19

Dette hus er bygget i 1986 og det var Henrik Christensen, der lod huset opføre.

Henrik Christensen.

1986-2007

Han er født 31. oktober 1963 i Ålborg som søn af Sonja og Ejvind Christensen, Nr. Nebel. Han bor sammen med Meta Bundesen, der er født 20. maj 1964 som datter af Elisabeth og Hans Bundesen på Mandø. Meta og Henriks børn:

1. Carina Christensen, født 25. april 1992 i V. Vedsted.
2. Helene Christensen, født 2. juni 1994 i V. Vedsted.

Sælger til

Tina Amelung & Brian Madsen.

2007-

Brian Madsens familieforhold er beskrevet under V. Vedsted Vej 13. Tina og Brian har en søn:

1. Magnus Amelung Madsen, født 14. august 2008.

 

Degnetoftevej 21

Dette hus er opført Janni og Bruno Gammelgaard.

Parret har 2 børn:

1. Frida Frederiksen Gammelgaard, 29. september 2009.
2. Jeppe

Degnetoftevej 23

10. marts 1999, 14:14:04

 

I 1984 lod Arne Christensen opføre dette hus på en grund købt af uddeler Ejnar Knudsen.

Arne Christensen.

1984-2007

Han er født 5. marts 1953 i Ribe som søn af Robert Christensen og Anna, født Jørgensen. Arne Christensen bor sammen med Birthe Marie Hansen, der er født 21. september 1952 i Rudkøbing som datter af Laurids Skovløber Hansen og Kirsten Karison. Birthe Marie og Arne har 2 børn:

1. Camilla Christensen, født 21. juni 1979 i Sdr. Farup.
2. Rasmus Christensen, født 14. juni 1984 i V. Vedsted. Konfirmeret 2003.
Arne Christensen havde tidligere ejet huset, Sdr. Farup Vej 41. Han var smed og Birthe Marie er børnehavepædagog. Arne Christensen døde 14. november 2006, 53 år gammel.

 

Boet efter Arne Christensen har solgt Degnetoftevej 23 i Vester Vedsted til Birte-Marie Hansen.

Degnetoftevej 32

Dette hus er bygget 1986 af Søren Axelsen, der fik bygget dette hus.

Søren Mølgaard Axelsen.

1986

Familien her boede tidligere Grævlingetoften 3 i Egebæk. Søren Mølgaard Axelsen er født 27. april 1948 i Øster Lindet som søn af Johanne og Michael Axelsen i Vorbasse. Søren Axelsen blev gift 1. december 1973 i Løsning med Anna-Marie Therkelsen, der er født 22. december 1952 i Vejle som datter af Signe og Egon Therkelsen, Løsning. Anna Marie og Søren Axelsens børn:

1. Jesper Mølgaard Axelsen, født 30. juli 1974 i Esbjerg. Han blev 20. august 2005 viet i V. Vedsted kirke med Anette Marie Simonsen.
2. Helle Mølgaard Axelsen, født 30. juni 1979 i Esbjerg. Hun blev 19. august 2006 viet i V. Vedsted kirke til Niels Peter Alling.
3. Jacob Mølgaard Axelsen, født 10. april 1985 i Esbjerg.
Søren Mølgaard Axelsen er håndværker, og Anna Marie Axelsen sygehjælper. Anna-Marie Mølgaard Axelsen døde 4. august 2011, 58 år gammel.

 

 

r

Degnetoftevej 34

 

Dette hus er opført 1992 og det var Niels Bjerrum Jensen, der lod huset opføre på en grund købt af Hans Rueløkke, Sdr. Farup Hedevej 7.

Niels Bjerrum Jensen.

1992

Han er født 7. oktober 1928 på gården Sdr. Farup Vej 37 som søn af Meta og Ingvard Jensen. Niels Bjerrum blev gift 1. maj 1957 med Inger Tonnesen, der er født 5. november 1939 i Ribe. Datter af Hansine og Andreas Tonnesen. Niels og Inger havde først Abildgaard, V. Vedsted Byvej 23 og overtog senere fødegården Toftegaard, Sdr. Farup Vej 37. Inger og Niels Bjerrum fik 3 børn:

1. Ingvardt Jensen, født 11. december 1957 i V. Vedsted. Gift 1987 med Britta Lolk, som er datter af Inge og Karl Ejner Lolk i Fole. De bor Kløjsvej 3 i V. Vedsted.
2 Birthe Jensen, født 24. februar 1959 i V. Vedsted. Hun bor i Sdr. Hygum.
3. Irene Jensen, født 12. december 1961 i V. Vedsted. Hun var gift med Chr. Haagensen.

Niels Bjerrum Jensen er i dag på aftægt og Inger Jensen på efterløn.

Degnetoftevej 36

 

Dette hus er bygget i 1999 på en grund købt af Karsten Færk Pedersen, Sprækvej 8. Huset er opført af:

Pernille Termansen & Jørn Møllgaard.

1999

Pernille Hedvang Termansen er født 20. august 1970 i Næsbjerg, Varde som datter af Kirsten Hedevang Termansen, Næsbjerg og Knud Erik Termansen, Varde. Hun bor sammen med Jørn Møllgaard der er født 2. februar 1963 i Århus som søn af Mary og Børge Møllgaard, Ribe.

 

Degnetoftevej 38

 

Dette hus er bygget 1986 og det var Vagn Petersen og Berit Jensen, der lod huset opføre. De solgte i 1989 til:

Bodil Bach.

1989-1991

Hun solgte i 1991 til:

Ann Birgit Andersen & Søren Allan Johansen.

1991-1999

Søren Allan Johansen, født 31. oktober 1963 i Gram som søn af Jytte og Vagn Ohrt Johansen, Dådyrtoften 3. Ann Birgit Andersen, født 19. oktober 1963 i Ribe som datter af Tove og Knud Andersen. Deres børn:

1. Mai Andersen Johansen, 10. juli 1994.
2. Jesper Andersen Johansen, født 12. juli 1998
Søren A. Johansen er mekaniker, og Ann Birgit er typotekniker. Ann Birgit Andersen og Sørensen Allan Johansen købte Vester Bjergvej 11 og solgte huset her ifølge lyst skøde 1. maj 1999 til:

Tomas Jensen & Dorte Aagaard Strøyberg.

1999

De havde tidligere boet til leje Sdr. Farup Vej 13. Se der. Tomas Jensen er født 7. maj 1970 i Grenaa som søn af Else og Heine Jensen, Grenaa. Han bor sammen med Dorte Aagaard Strøyberg født 10. januar 1969 i Grenå som datter af Kirsten og Morten Strøyberg, Grenaa. De har en søn:

1. Jonas Strøyberg Jensen, født 12. december 1997 i Århus.

Tomas Jensen er uddannet biolog og er naturvejleder på Vadehavscentret. Dorte er uddannet translatør og arbejder hos Logitrans A/S.