scrolltotop

De tyske bunkere bag skolen

I begyndelsen af 1944 opførte den tyske besættelsesmagt adskillige bunkere i Vester Vedsted som en del af ”Stützpunkt H.K.B. 13./180” (Heeres Küsten Batterie). Anlægget omfattede minering af områderne nord og syd for Ebbevejen til Mandø, såvel som 122 mm kanoner, maskingeværstillinger, opholdsrum og en lyskaster på selve diget. De største bunkere blev opført bag ved skolen, Vester Vedsted Byvej 57. Her fandtes syv mandskabsbunkere, en telefonbunker, maskingeværstillinger samt fire kanon-bunkere, model Regelbau 669, med hver sin 122 mm feltkanon. Disse kanoner var russisk krigsbytte, som med en rækkevidde på op til 20 km var tiltænkt at kunne beskytte farvandet syd for Fanø. De fire kanonbunkere, en kommunikationsbunker og en såkaldt Ringstand – en lille maskingeværbunker, der samtidig tjente som en form for observationspost – er stadig synlige i området.

Efter krigen forsøgte man at fjerne bunkerne ved feks at samle en mængde ammunition i den ene og sprænge det i luften. Men det nyttede intet og efterlod blot mindre krater i bunkerens loft.

I dag er der i en af kanonbunkerne indrettet skønhedssalon, en anden er indrettet til events, og man kan komme ind at besøge denne eller overnatte. En tredje bunker er det muligt at besigtige udefra, idet den er delvist fritlagt. De øvrige bunkere ligger rundt i landskabet.